Biogasträff Regionförbundet i Örebro. 13 februari 2013 Lars Bengtsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biogasträff Regionförbundet i Örebro. 13 februari 2013 Lars Bengtsson"

Transkript

1 Biogasträff Regionförbundet i Örebro 13 februari 2013 Lars Bengtsson

2 E.ON har investerat >500 MSEK och fortsätter investera ~100 MSEK/år i utveckling av dagens fordonsgasmarknad Omsättning (MSEK) Anläggningar (st) Volym (GWh) Anställda (st) Marknadsandel (%) 387 (407) MSEK 37 publik/19 depå 193 publik, 210 depå 22 ~30% Vi bidrar redan idag till att reducera klimatpåverkan från transporter E.ON producerar biogas i egna anläggningar samt köper in från partners (på & utanför nät) För närvarande har E.ON 37 publika tankstationer runt om i Sverige samt 19 depåer Under 2012 sålde E.ON 403 GWh fordonsgas och 50% av denna bestod av biogas. Totalt sålde vi fordonsgas till ~3 000 fordon Fokus framåt Ytterligare depåer för tunga transporter (bussar o lastbilar) i olika regioner Geografiska fokusområden för publika stationer är Stockholm, Göteborg & Malmö (3-5 tankställen per år) Bibehållen marknadsandel på 25-30% Falkenberg Halmstad Laholm Båstad Ängelholm Landskrona Löddeköpinge Malmö Falutorget Mölndalsvägen Trelleborg Gnosjö Gislaved Ullared Broby Hässleholm Eslöv Lund Svedala Ystad Värnamo Olofström Karlshamn Kristianstad Åhus Älmhult Kalmar Eskilstuna Norrköping Stockholm

3 Här kan du tanka fordonsgas Tankställen norrut Östersund Boden Sundsvall Skellefteå Gävle Sala Munkedal Lysekil Stenungsund Uddevalla Vänersborg Lidköping Kungälv Göteborg Mölndal Varberg Falkenberg Trollhättan Grästorp Lilla Edet Falköping Lerum Alingsås Partille Landvetter Borås Mölnlycke Ulricehamn Kungsbacka Gnosjö Gislaved Ullared Karlstad Mariestad Skara Skövde Jönköping Nässjö Värnamo Uppsala Västerås Arlanda Örebro Eskilstuna Stockholm Katrineholm Södertälje Järna Motala Nyköping Norrköping Linköping Mjölby Västervik Halmstad Båstad Laholm Växjö Älmhult Kalmar Närmare 140 tankstationer I storstäder som Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping m fl finns det oftast flera mackar Ängelholm Höganäs Helsingborg Landskrona Malmö Lund Trelleborg Eslöv Dalby Svedala Olofström Karlshamn Hässleholm Kristianstad Åhus Här kan du tanka med E.ON tankkort Ystad Här kan du tanka fordonsgas från andra leverantörer

4 Vi bidrar till att ny biogasproduktion realiseras i takt med att marknaden utvecklas Majoritetsägda produktionsanläggningar Falkenberg 44 GWh Söderåsen/Vrams 23 GWh Helägda uppgraderingsanläggningar Sjölunda 22 GWh Laholm 15 GWh Norrköping 10 GWh Långtidskontrakt (10-15 år) Kristianstad 40 GWh Eslöv 1 GWh Kalmar 11 GWh Himmerfjärden 20 GWh Nyköping 30 GWh Nya långtidskontrakt tecknade 2012 Jordberga 110 GWh Västblekinge 18 GWh More (Kalmar) 20 GWh Sävsjö 15 GWh Långsiktig biogasportfölj på nästan 400 GWh, affärsvärde ~2,5 miljarder SEK Flertal pågående kontraktsdialoger med olika svenska biogasproducenter Verkar för utökad produktion i egna anläggningar Parallellt värderas import av biogas från länder med bättre utvecklade produktionsstödsystem

5 BiMe projektet har som mål att utveckla en marknad för tunga fordon som drivs med flytande biogas BIME-projektet i korthet Planerade tankställen Volvo utvecklar lastbilar med effektiv motorerfuelled by LNG for long distances Introducera 100 tunga lastbilar samt tankställen för flytande gas i Göteborg, Stockholm, Malmö och Jönköping Möjlighet till investerinsgbidrag till de 100 första lastbilsköparna (max SEK per fordon, ~40% av merkostnaden) Permanent tankställe i Malmö tas i drift hösten 2013 temporär lösning i drift sedan årsskiftet Source: 5

6 6 Tack för mig!

7 Ett rimligt nationellt mål ersätt 8 TWh bensin och diesel med fordonsgas - Skapar förutsättningar att nå fossiloberoende till 2030 TWh personbilar bussar lastbilar År 2020 Minskar utsläpp av koldioxid med 2 miljoner ton.

8 Strategisk inriktning Levererad Volym (TWh) Balanserad tillväxt med ökad lönsamhet: Påverka så att vi får rätt styrmedel/marknadsdrivkrafter Säkra lönsamma volymer och marknadsandelar, fokus på - Skåne, Västra Götaland, Stockholm/Mälardalen - Bussar, lastbilar, flottor (företag, kommuner), taxi Säkra framtida depåaffär och intäktsnivå Utveckla nya samarbeten i andra attraktiva regioner Optimera nuvarande affärsportfölj Säkerställ kapacitet och leveranssäkerhet Säkra biogastillgång Lägga oss i läge för en ännu kraftfullare expansion - Ordning o reda - Intäkts- och kostnadsfokus - Utveckla samarbeten med partners Kundförtroende och beteende Tillgång till kapital 2 TWh Konkurrenskraft (styrmedel, skatter etc) 0,4 0,7-0,8 Balanserad tillväxt med ökad lönsamhet Lönsam tillväxt i samverkan med partners

9 Utvecklingen på den svenska fordonsgasmarknaden är starkt beroende av framtida förutsättningar/spelregler Marknad (GWh) FFF-utredningen Kvotpliktutredningen Energiskatt drivmedel Möjlig marknadsutveckling med stärkta förutsättningar Bedömd marknadsutveckling med dagens förutsättningar Fordonsgas 1000 Biogas 0 Endast fordonsgasmarknaden har 2017 betalningsförmåga för biogas Dagens förutsättningar ej tillräcklig drivkraft för kraftfull biogasutveckling Dagens marknad: politiskt resp kundstyrda företag med höga klimatambitioner Bio2G:s produktion väsentligt större än efterfrågan 9 Tydliga långsiktiga spelregler utlovade

10 Antället tankställen har ökat kraftigt de senaste åren 140 publika tankställen 49 icke publika stationer, varav 31 bussdepåer Number of stations Depots Public filling stations Source: Fordonsgas.se Source: Energigas Sverige, SCB

11 E.ON:s volymutveckling under GWh , FC 2012, BU 2013, BU 2014, BU Depå Publikt 11

12 Varför bygger vi inte fler tankställen? Det krävs minst kubik eller 6 GWh för att en mack ska bära sina kostnader (ibland mer, bero på teknikval, lokalisering) Det innebär 300 personbilar, eller 17 bussar, eller 40 sopbilar Vi behöver ett delat ansvar för att bygga en större marknad för gasfordon

13 För att möta ambitionen om fossiloberoende fordonsflotta 2030 måste antalet bilar med alternativa drivmedel öka Mål 2030: Fossiloberonde fordonsflotta Betyder Mindre bensin Mindre diesel Ökad andel av bilar med alternativa drivmedel i nybilsregistrering Lösning Biogas Elbilar Hybrider Etanol Det saknas en tydligare defintion samt en tydlig färdplan med konkreta politiska åtgärder (utredning påbörjad) 10% förnybart i transport sektorn till 2020 kan enkelt nås genom låginblandning av etanol... Page 13

14 Biogas konkurrerar med diesel Kr/l 10 5 SKATT DIESEL vid pump Merkostnad BIOGAS Distr. stationer

15 Hur kan biogasens konkurrenskraft stärkas? Kr/ l Höjd CO 2 skatt 10 SKATT DIESEL f rit t lev. Merkostnad BIOGAS Distr. stationer 5 5 fortsatt skattefrihet för biodrivmedel! 10 Kr/l SKATT DIESEL fritt lev. Mer - kostnad Men absolut viktigast i utvecklingen mot en fossilfri transportsektor är en BIOGAS Distr. och pump Stödsystem

16 De politiska ambitionerna är översatta i incitament Incitament CO 2 - & energiskatt: Ingen skatt på förnybara drivmedel t ex biogas Reducerat förmånsvärde: 40% på gasbilar och elbilar till 2013 (< SEK/år) Fordonsskatt: Ingen fordonsskatt på nya miljöbilar första 5 åren (<120 g CO 2 /km) Supermiljöbilspremie SEK (totalt 200 MSEK ) men bara elbilar är kvalificerade (<50 g CO 2 per km) Biogasproduktions incitament: Investeringsstöd för biogasproduktion (max 30% av investeringen och max 1,8 MSEK) 1 Lokala incitament: 1. Miljökrav taxi Arlanda 2. Krav på biogasfordon i regionala /kommunala upphandlingar 3. Gratis parkering för bilar med alt. bränslen i utvalda kommuner 4. etc Giltigt till 31 Dec Dec 2013 Tillsvida re 1/7-11 till 30/6-14 Tillsvida re

17 Men frånvaro av politisk transportstrategi och andra politiska incitament som styr i motsatt riktning Politiska ambitioner på negativa sidan Ingen strategi/road map ännu mot en fossiloberoende fordonsflotta 2030 och dessutom relativt svalt intresse i allmänhet kring gasbilar från regeringen (utredning tillsatt för leverans 31/ ) Politiskt mål om 10% förnybart 2020 kan nås genom låginblandning av etanol och FAME Gradvis ökande CO 2 -skatt på naturgas och LPG som fordonsbränsle Små chanser för förlängning av förmånsvärdet efter 2013 Nytt energiskattedirektiv från EU naturgas bilar ska beskattas som bensin och diesel (fossilt) 2018/2023 Ny miljöbilsdefintion på förslag men osäkert om den kommer att gå igenom och hur stor drivkraft den kan skapa Increasing CO 2 -emissions and the ambition of a fossil fuel independent transport sector 2030 calls for clear strategy and incentives 17

18 Fyra för fordonsgasen viktiga statliga utredningar är pågående för tillfället Pågående utredningar Metanreduceringsstöd Fortsatt arbete i statssekreterargruppen för skatte- och styrmedelsfrågor. Inga garantier för att skatte-frihetsfrågan löses i BP för FFF-utredningen - Utredning tillsatt - Utredare är Thomas B Johansson. Leverans 31/ Utredning om målet fossiloberoende fordonsflotta år Fokus på att definiera målet samt ge förslag tiil strategi och övergripande policy 3 Miljöbilsdefinitionen - Remissat förslag bereds vidare - Beslut i budgetpropositionen för Kvotpliktsutredningen - Ytterligare kvotplikt ska införas under 2014 (låginblandning i diesel och bensin) - Lagförslag presenteras sent 2012

19 Antalet nyregistrerade gasbilar hög känslighet för politiska incitament och tillgång på bilar Nybilsregistrering 2008 Juli 2012 Antal bilar VW Passat introduceras + Reducerat förmånsvärde Osäkerhet om förlängd förmånsvärdesreduktion Modellbyte VW Passat Ny osäkerhet om förlängd förmånsvärdesreduktion 0 1/1/08 1/1/09 1/1/10 1/1/11 1/1/12 Gas dominerande alt bränslen bland nyregistrerade bilar (stor tillväxt 2009) All time high September 2011 med 874 nyregistrerade bilar 19

20 Fordonsgas mest framgångsrikt i politiskt styrda organisationer lokalt opererande bilar, sopbilar & personbilar Regionala/Kommunala ambitioner styr utveckling av fordonsgasen Nationella politiska incitament otillräckliga för att ordentligt öka fordonsgasmarknaden Andra lokala incitament eller politiska diskussioner måste finnas krävs t ex som Stockholm Arlanda taxi marknad och busstransport i Skåne, Östergötland & Kalmar Kommuner har ofta klimatambitioner och biogas produktionspotential-bussar, sopbilar, service bilar och taxi i fokus Fordonsgas kan också attrahera företag med höga klimatambitioner Tjänstebilsegmentet kraftigt kopplat till reducerat förmånsvärde eller annat incitament för föraren 20

21 Ett rimligt nationellt mål ersätt 8 TWh bensin och diesel - Skapar förutsättningar att nå fossiloberoende till 2030 TWh personbilar bussar lastbilar År 2020 Minskar utsläpp av koldioxid med 2 miljoner ton.

22 Var vill vi vara 2020? Som nationell aktör bidrar vi kraftfullt till att Sverige når klimatmålet för förnybarhet i transportsektorn Vi är det ledande föredömet i branschen och levererar 2 TWh fordonsgas med god lönsamhet, hög kvalitet och stor samhällsnytta! 22

Biogas och gasfordon i Östersund

Biogas och gasfordon i Östersund Biogas och gasfordon i Östersund Biogasproduktion I Östersund Sedan invigningen av Gövikens biogasmack den 22 maj 2007 har Östersundsborna möjlighet att tanka biogas, det mest miljövänliga fordonsbränslet

Läs mer

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion Fi2012/1668 Ellenor Grundfelt ellenor.grundfelt@energigas.se Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Stockholm den 9 maj 2012 Remissvar gällande promemorian Vissa skattefrågor

Läs mer

Miljöfordonsdiagnos 2015

Miljöfordonsdiagnos 2015 Miljöfordonsdiagnos 2015 Miljöfordonsdiagnos 2015 har genomförts av Miljöfordon Syd och Bisnode med stöd av Energimyndigheten, Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Pernilla Hansson, projektledare

Läs mer

Miljöfordonsdiagnos 2015

Miljöfordonsdiagnos 2015 Miljöfordonsdiagnos 2015 Miljöfordonsdiagnos 2015 har genomförts av Miljöfordon Syd och Bisnode med stöd av Energimyndigheten, Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Pernilla Hansson, projektledare

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Omvärld. Industri

Verksamhetsplan 2015. Omvärld. Industri Verksamhetsplan 2015 Omvärld Globalt ses gasen som en allt viktigare energikälla. Med de stora fyndigheterna i bland annat USA har världsmarknaden för både naturgas och gasol de senaste åren genomgått

Läs mer

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet Innehållsförteckning Inledning... 1 Övergripande kommentar... 2 Huvudmål och uttolkning... 3 Prognostänkande... 4 Beteendeförändringar... 5 Upphandling och beställarkompetens... 7 Kontraproduktiva styrmedel

Läs mer

Fossilfrihet på Väg: Sammanställning av remissvaren per aktör A- Ö

Fossilfrihet på Väg: Sammanställning av remissvaren per aktör A- Ö Fossilfrihet på Väg: Sammanställning av remissvaren per aktör A- Ö 2030-sekretariatet Håller med om att ansvariga myndigheters prognoser bör ses över i ljuset av utredningen. Inte minst Trafikverkets kapacitetsutredning

Läs mer

Slutsats: Sverige vill bli fossilbränsleoberoende!

Slutsats: Sverige vill bli fossilbränsleoberoende! Slutsats: Sverige vill bli fossilbränsleoberoende! 16 december 2013 överlämnades slutbetänkandet Fossilfrihet på väg till it- och energiminister Anna- Karin Hatt, med en lång rad förslag på hur Sveriges

Läs mer

Ullared Sveriges största resmål

Ullared Sveriges största resmål RESEREPORTAGET Elisabeth har gjort 17 bussresor i Europa MED KORT VARSEL Så löste vi skolskjuts åt 550 elever på Orust ALMÅSA KONFERENS Klimatkompenserar för en bättre global miljö Gränslöst Ett magasin

Läs mer

Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden

Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden YTTRANDE 2013-11-29 1(11) Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden Inledning Utredningen om Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser ger en

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Gröna kommuner på väg 2015

Gröna kommuner på väg 2015 Gröna kommuner på väg 2015 Arbetet i Sveriges kommuner för fossilfria transporter: en trendspaning Juli 2015 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Box 7070 Org.nr. 802400-0674 103 87 Stockholm

Läs mer

Strategi för etablering av gastankställen i Skåne

Strategi för etablering av gastankställen i Skåne RAPPORT 2013:72 VERSION 1.0 Strategi för etablering av gastankställen i Skåne Underlag med fokus på affärsmodeller, organisationsstrukturer och finansiering Dokumentinformation Titel: Strategi för etablering

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 4 / 2012 Figur 2 Andel förnybara drivmedel i vägtrafiken Figure 2 Share of renewable fuels in road traffic NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP VÅRPROPOSITIONEN:

Läs mer

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis?

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Innehållsförteckning: VARFÖR ÄR BARNOMSORG UTANFÖR KONTORSTID EN VIKTIG FRÅGA? SID 03 BARNOMSORG VIKTIG FÖR ARBETSLINJEN SID 04 VAD ÄR BARNOMSORG UTANFÖR

Läs mer

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten Experten tipsar om pensionen Mentorskap med lyckat resultat Extra tidning Fixa finansieringen Nyföretagarbarometern Hur ligger din kommun till? Glassdrottning med höga mål i sikte Eget Företag 1 NR 2 2014

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2 011

Å R S R E D OV I S N I N G 2 011 Å R S R E D OV I S N I N G 2 011 ÅRSREDOVISNING 2011 Å R S R EDOV I SNING 2 011 INNEHÅLL 1 2011 i korthet 2 Biogas fakta 4 Affärsidé, mission och vision 5 Medarbetare 6 VD har ordet 8 Marknad och omvärld

Läs mer

klimat & transporter

klimat & transporter Mormor klimathjälte Spårtaxi möjlighet för framtiden Östra Göinge årets miljöbilskommun sidan 16 sidan 34 sidan 20 klimat & transporter en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik

Läs mer

www.europakorridoren.se D ä r f ö r ä r d e t bråttom

www.europakorridoren.se D ä r f ö r ä r d e t bråttom www.europakorridoren.se D ä r f ö r ä r d e t bråttom Från det gamla till det nya Sverige Vårt mål är att Sverige ska få ett modernt trafiksystem. En trafikkorridor ska gå genom Sverige, riktad mot Europa.

Läs mer

Att köra bil på biogas. - med erfarenheter från skånska referenschaufförer

Att köra bil på biogas. - med erfarenheter från skånska referenschaufförer Att köra bil på biogas - med erfarenheter från skånska referenschaufförer Innehåll Biogas - framtidens drivmedel Sid 1 Fordonsgas Sid 2 Biogas i bilen - så funkar det Sid 3 Här köper du gasbil Sid 4 Här

Läs mer

Sälja miljöbil Satsa på miljö tjäna pengar!

Sälja miljöbil Satsa på miljö tjäna pengar! Sälja miljöbil Satsa på miljö tjäna pengar! Av Mattias Goldmann & Jonas Lööf 1 Utgiven av Miljöfordon Syd Ansvarig utgivare: Jonas Lööf Grafisk form: RÖD Reklambyrå AB. www.rodreklambyra.se Foto: Saab,

Läs mer

Rapport Klimatindex 2010. Rankning av kommunernas klimatarbete

Rapport Klimatindex 2010. Rankning av kommunernas klimatarbete Rapport Klimatindex 2010 Rankning av kommunernas klimatarbete Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Den globala klimatomställningen börjar lokalt 4 3. Inom vilka områden kan kommunerna minska klimatpåverkan

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna E85 D 95 Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2012/13 Starkare tillsammans Under 2012 slog vi ner en riktigt stor milstolpe i OKQ8:s historia. Nu finns vi i ett skandinaviskt sammanhang. Som VD

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer

Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet

Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet Sedan Swedavia bildades 2010 har antalet passagerare ökat med 6,5 miljoner eller 21 procent. Tillväxten vid

Läs mer

Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi

Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi Slutrapport ER 2010:23 Statens energimyndighet Upplaga: 35 ex ER 2010:23 ISSN 1403-1892 Förord Regeringen uppdrog genom beslut 2009-07-02. N2009/53/3573/E

Läs mer

Ställ krav för klimatsmartare transporter

Ställ krav för klimatsmartare transporter Ställ krav för klimatsmartare transporter KNEG Resultatrapport 2014 KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg Innehåll FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 7 INLEDNING 9 DAGSLÄGE OCH MÅLBILD 10 SEKTORN 10 KNEG 17

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Miljöstrategiskt program Slutversion Miljöstrategiskt program Slutversion 2013-09-17 Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2013 Grafisk form Pangea design Förord Hur

Läs mer

Gröna drivmedel till flyget

Gröna drivmedel till flyget Gröna drivmedel till flyget Behov av långsiktiga incitament för att minska utsläppen av växthusgaser 2015-01-28 ÅF-Infrastructure AB Jonas Höglund Karin Byman ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden 2 (goods

Läs mer

Stockholm 2008-12-17. Christina Fjellman Senior Vice President Communication, Volvo Bussar AB

Stockholm 2008-12-17. Christina Fjellman Senior Vice President Communication, Volvo Bussar AB Finansminister Anders Borg Statssekreterare Hans Lindblad Biträdande. finansminister Mats Odell Statssekreterare Dan Ericsson Näringsminister Maud Olofsson Statssekreterare Jöran Hägglund Miljöminister

Läs mer