Mälsåkers slott norsk-svenskt forum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mälsåkers slott norsk-svenskt forum 2005 2013"

Transkript

1 Mälsåkers slott norsk-svenskt forum Mälsåkers slott på Selaön i Mälaren, Sveriges tredje största sjö, förtjänar en plats i Norges ockupationshistoria. Slottet och det omgivande godset var den enda militära förläggning den norska staten ägde på svenskt territorium under andra världskriget. Mälsåker köptes i slutet av 1943 genom en bulvan och med agronomen och bondepolitikern Jon Leirfall som formell ägare. En vådabrand den sista bistra krigsvintern 1945 förstörde vinden och delvis festvåningen. Numera visas i slottets bottenvåning, i rum norska militären använde som bataljonsexpedition, två utställningar: Den glömda armén berättar om de så kallade polititroppene och Svenska Norgehjälpen om den biståndskampanj som startade på bred front hösten Dessutom har flera mobila temautställningar producerats och efter premiär på Mälsåker vandrat vidare till andra platser i Norge och Sverige. Med utställningarna som plattform har en serie seminarier arrangerats i slottet i samverkan med olika organisationer. Skolungdom har bussats till Mälsåker från bl.a. Sörmland och Västmanland är det 70 år sedan den hemliga rustningen av en norsk armé inleddes i Sverige. Utställningarna på Mälsåker förnyades inför en norsk veterandag lördag 3 augusti efter önskemål från bl.a. skolungdom som efterlyst mer upplysning om polistruppernas insatser i stridszonen Finnmark den sista krigsvintern 1945 och då det fria Norge återupprättades i maj detta år. Före hemmarschen ordnades två stora fältövningar i Dalarna och Hälsingland med arvprins Gustaf Adolf som högste övningsledare. Polititroppenes veteranforening valde 3 augusti för sin manifestation vid Mälsåker, då bl.a. ett minnesmärke avtäcktes, eftersom det var Kong Håkon VII:s födelsedag som liksom 17. Mai var en stor högtidsdag för norska krigsflyktingar i Sverige. År april: Seminarium inom ett förstudieprojekt om Mälsåkers framtid med syfte att föreslå verksamhet för att levandegöra slottet. Hedersgäst och talare fil.dr. Stephan Tschudi-Madsen som besöker Mälsåker för första gången på drygt 60 år sedan han fick militär träning till politisoldat under andra världskriget. En artikel i Strengnäs Tidning om f. riksantikvarie Tschudi- Madsen och seminariet väcker intresse vid kungliga hovet i Stockholm 2 september: Norska och svenska kungaparen samt kronprinsessan Victoria besöker Mälsåker i samband med markeringen av att det är 100 år sedan unionen upplöstes. Fil.dr. Tschudi-Madsen håller ett känslofullt anförande om utbildningen till politisoldat vid slottet. En grupp norska och svenska krigsveteraner på plats, bjuds in till programmet i Riddarsalen och fotograferas tillsammans med kungligheterna på slottsterrassen. Förstudien föreslog att den ideella Föreningen Mälsåkers Framtid skulle bildas för att bedriva turism och programverksamhet vid slottet, genom avtal med den statliga förvaltaren Riksantikvarieämbetet.

2 År 2006: 7-10 maj: Studiegrupp från Mälsåker med bl.a. studenter från Mälardalens högskola och Sörmlands hembygdsförbund gör studieresa till Norge, besöker Rakkestad hjemmefrontmuseum, deltar i seminarium om Den glömda armén på Voksenåsen, besöker Hjemmefrontmuseet på Akershus och HLsenteret på Bygdøy under uppbyggnad. 17 juni: Utställningen Den glömda armén invigs av fil.dr. Tschudi-Madsen. Bland övriga medverkande dr Charlotte Söderman, dotter till Revolver- Harry Söderman, svensk utbildningschef för polititroppene, och Anne Marie Leirfall, dotter till stortingsmannen Jon Leirfall, som formellt ägde godset Mälsåker från december 1943 till sommaren 1946 på uppdrag av norska staten. Utställningens första och främsta sponsorer är norska stiftelsen Fritt Ord, Folke Bernadotteakademin och Sparbanksstiftelsen Nya. 16 september: Seminarium i samverkan med Polititroppenes Veteranforening och Norsk-Svensk Forening i Oslo. Medverkan av bl.a. Mary Kristine Grini, kurir m.m. i hjemmefronten, politisoldaten Ole Dokke som var med om insatsen i Finnmark vintern/våren 1945, Hans Öström, Revolver-Harry Södermans ombud vid norska lägret på Älgberget (Dalarna) , samt general Ulf Berg, son till Polititroppenes ÖB Ole Berg. År 2007: 12 maj: Seminarium på Mälsåker i anslutning till den första mobila temautställningen Norges sak är också vår, som invigs av norske försvarsattachén kommandør Gunnar Heløe. Denna utställning vandrar vidare till bl.a. Voksenåsen, Armémuseum i Stockholm, Försvarsmuseum Boden och Nordland Røde Kors Krigsmuseum i Narvik. 28 september: Öppet Forum på Mälsåker i samverkan med bl.a. Norsk- Svensk forening i Oslo och medverkan av bl.a. Tschudi-Madsen, generalmajor Gunnar Helset, son till krigshjälten, general Olaf Helset, fredsgeneralen Bjørn Egge, krigsveteranen Helge Reiss-Andersen som läser lyrik av sin far, poeten Gunnar Reiss-Andersen, Åge Aulie, formann Grenselosers og Kurerers Forening, Kermith Myrvold, hembygdsmuseet Beredskapsåra i värmländska Järnskog, och Evert Olausson, initiativtagare till teaterprojektet Ja, vi elsker i småländska Öreryd. År 2008: 8 maj: Seminarium på Voksenåsen i anslutning till öppnande av temautställningen Norges sak är också vår, som invigs av prof. Astrid Nøklebye Heiberg. Seminariet inleds av utrikesminister Jonas Gahr Støre. Studiegrupp från Mälsåker på plats. 27 maj: Seminarium på Mälsåker på temat Vita bussar till Auschwitz. Inleds av prof. Astrid Nøklebye Heiberg med minnesord över Bjørn Egge, som just denna dag år 1945 kom hem till Oslo efter fångenskap i Nazi-Tyskland. I seminariet medverkar Magnhild Braathen och Alf Knudsen, tidsvittnen som räddades ur fångenskap av Bernadotte-expeditionen, samt Wanda Heger och busschauffören Axel Molin. Bland medverkande också Folke Bernadotte jr,

3 Aslak Brekke, Stiftelsen Arkivet i Kristiansand, red. Barbro Hedvall, prof. Stig Hadenius och Lennart Öhnell, Svensk/Norskt Kulturcenter i Furudal. 29 maj: Seminarium och invigning av temautställningen Ett Håndslag till Norge, i samverkan med Svensk Presshistorisk Förening och Svensk/Norskt Kulturcenter i Furudal, Dalarna. Medverkan av bl.a. prof. Lars-Åke Engblom och Göran Elgemyr med föredag om Svenska massmedier under andra världskriget. Kåre Santesson berättar om sin mor Gerd Santesson, norsksvensk motståndskvinna och grundare av den illegale avisen Håndslag tillsammans med bl.a. Willy Brandt, Torolf Elster och Eyvind Johnson. Krigsveteranen Gunnar Eiklis tema är Fra illegal journalist i Oslo til politisoldat i Sverige. Rikke Petersson talar och visar karikatyrteckningar av konstnären Ragnvald Blix alias Stig Höök under rubriken Motståndsman med röntgenblick. Utställningen om Håndslag har efter invigningen på Mälsåker visats på bl.a. Voksenåsen och Svensk/Norskt Kulturcenter i Furudal. År 2009: 21 maj: Invigning av krigshistorisk barack med bl.a. kafé. Ett minnesmärke över brakkebyn vid Mälsåker med 30-talet baracker. Byggnaden är återbrukad från ett interneringsläger för ryska marinsoldater vid Byringe söder om Strängnäs under kriget. Gruppresor från Norsk-Svensk Forening i Oslo och Svensk-Norska föreningen i Stockholm. Festtal av Johan Munthe. Förhandsvisning av utställningen Gustaf Aulén en biskop på barrikaderna, ett projekt i samarbete med Strängnäs stift. Aulén vigde i hemlighet norska fältpräster i Strängnäs domkyrka under andra världskriget. 30 maj: Invigning av utställningen om biskop Gustaf Aulén. Bland de medverkande är Auléns sentida efterträdare Hans-Erik Nordin och Jonas Jonson, samt hans namne, sonsonen Gustaf Aulén. 20 augusti: Symposium om Gustaf Aulén under medverkan av bl.a. Gunnar Eikli, teologie student i Uppsala innan han blev politisoldat, teol.dr. Hallgeir Elstad, Oslo, som talar under rubriken Biskop Auléns norska kyrkofränder (Berggrav, Fjellbu, Eirik Gullvog m.fl.), kyrkohistoriker Björn Ryman, om Sigtunastiftelsen som forum för hemliga kontakter mellan Svenska kyrkan och kyrklig opposition mot nazismen, samt prof.em. Maj-Brit Wadell, som forskat om Emanuel Vigeland. Under kriget målade han ett monumentalporträtt av Aulén (som fanns med i utställningen på Mälsåker). I något bantat skick har utställningen turnerat till flera kyrkor inom Strängnäs stift. Tack vare bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo trycker Strängnäs stift en skrift med flertalet av föredragen från symposiet. År 2010: 27 maj: Ny utställning om Svenska Norgehjälpen En folkrörelse för ett broderfolk i nöd invigs av f. Oslo-ambassadören Magnus Vahlquist. Tal av bl.a. Knut C Fjerdingstad, som berättar krigsminnen från skoltid i Oslo med utspisning av svenskesuppe, och generalmajor Gunnar Helset, som skildrar flykt till Sverige försommaren 1943 och skolgång och scoutliv i Uppsala.

4 Elever från skolor i Sörmland bjuds på studieresa till Mälsåker, guidas i utställningarna och utspisas med svenskesuppe. Syftet är att berätta om solidaritet över gränser under krig och konflikter och väcka debatt om flyktingfrågor och främlingskap. 16 september: Seminarium om Svenska Norgehjälpen med invigningstal av ambassadör Anne K Lund. F.d. läraren, stortingsmannen och statsrådet Bjarne Mørk-Eidem berättar barndomsminnen om Svenskesuppe på Vega, och Voksenåsenchefen Karl-Einar Ellingsen skildrar uppväxt vid Torgny Segerstedts Vei i Bodø, som utsattes för tyska terrorbombningar 1940 och där bostadsnöden delvis avhjälptes tack vare svenskehus. Under rubriken Norska pionjärer på Sahlgrenska berättar pensionerade överläkaren Rolf Sörbye, XU-agent och sanitetsbefäl under kriget, om hur läkarutbildningen i Göteborg startade med norska medicinstudenter Författaren och tecknaren Mikael Holmberg föreläser om sitt seriealbum 26. November, som skildrar hur fyra unga judar upplever förföljelserna De kulminerar då fångskeppet Donaus just denna dag lämnar Oslo för färden till Förintelsen. År 2011: 26 maj: Seminarium om Förintelsen och Nordens judar med medverkande från Norge, Danmark och Sverige och lärare som en särskilt viktig målgrupp. Norska föredragshållare Mona Levin, Mats Tangestuen och Bjarte Bruland. Inledning av författaren Ola Larsmo, som också leder en avslutande paneldebatt. Övriga medverkande bl.a. danska forskaren Cecilie Banke, historikern Håkan Arvidsson, författaren Göran Rosenberg och filmregissören Lisa Ohlin. Bland deltagarna bl.a. en studiegrupp från Hjemmefrontmuseum i Oslo. Medarrangörer bl.a. Föreningen Norden och de norsk-svenska vänföreningarna i Oslo och Stockholm. Elever från skolor i Västerås bjuds på studieresor till Mälsåker (Se 2010!). 17 juni: Informellt studiebesök på Mälsåker av kung Carl XVI Gustaf. Träffar bl.a. krigsveteranerna Hans Peter Styren, Rolf Sörbye och Hans Öström. Rolf Sörbyes hustru Elsa Sörbye har villigt ställt upp med högläsning av norsk och svensk lyrik vid flertalet seminarier och evenemang på Mälsåker. År 2012: Elever från skolor i Södertälje, Järna och Nykvarn inbjuds till Mälsåker. Planeringsarbete startar för att förnya utställningarna under enligt särskild projektbeskrivning. Kontakter inleds med bl.a. Forum för levande historia för att organisera fler studiebesök för såväl lärare som elever. År 2013: 3 augusti på Kong Håkon VII:s födelsedag - avtäcker medlemmar ur Polititroppenes Veteranforening ett minnesmärke vid Mälsåker. Föreningen ska i december 2013 upplösas, vilket Grenselosers og Kurerers Forening gjorde år Norska monument och minnestavlor finns sedan länge på flera platser i Sverige, främst där polistrupper rustades Bland annat i Furudal (i anslutning till Svensk/Norskt Kulturcenter) och vid Bäckehagen och Stråtenbo i Dalarna, Färnabruk i Västmanland, Ekersta/Bettna och Kjesäter i

5 Sörmland, Johannesberg i Uppland och Öreryd i Småland. Ett 100-tal särskilt inbjudna möte upp vid veterandagen då bl.a. Strängnäs kommunalråd Fredrik Lundgren, Thor Hofsbro, Charlotte Söderman, Elsa Sörbye, överste Jan-Åke Andersson, oberstløytnant Benedicte Hasslestad och Hilde Derler (sång) medverkar. Utställningarna breddas och förnyas tack vare bidrag från Prins Carl Gustafs Stiftelse, Norges Ambassad och Svensk-norska samarbetsfonden. Siktet är inställt på att arrangera nya skolresor under Norsk-svenska utställnings- och seminarieverksamheten och barackprojektet vid Mälsåker har perioden fått ekonomiskt och praktiskt stöd av Stiftelsen Fritt Ord, Norge Söderbergsstiftelserna Folke Bernadotteakademin Sparbanksstiftelsen Nya LeaderInlandet Landstinget Sörmland Kultur & Utbildning Länsstyrelsen i Södermanlands län Norges Ambassad i Stockholm Norska Forsvarsdepartementet och Forsvarets Forum Prins Carl Gustafs Stiftelse Strängnäs Kommun Strängnäs stift Ferdkoncernen, Norge Svensk-norska samarbetsfonden Scania Forsvarsmuseum och Hjemmefrontmuseum i Oslo Voksenåsen Kultur- och konferenshotell Södermanlands Hembygdsförbund Samfundet Pro Fide et Christianismo Stallarholmens hembygdsförening Mälardalens högskola Riksantikvarieämbetet Riks- och Krigsarkiven, Stockholm F.d. Södermanlands Regemente och Militärfordonsmuseet Arsenalen Lantbrukarnas Riksförbund LRF Letterstedtska Föreningen Föreningen Norden Folke Bernadottes Minnesfond Svensk/Norskt Kulturcenter Furudal Bokförlaget Fischer & Co Nordisk Film Konsumentföreningen Svea Biblioteket och kulturhuset Multeum, Strängnäs Regionförbundet Sörmland Svenska Kulturpärlor Sörmland Eskilstuna-Kuriren Enskilda personer i Norge och Sverige har också skänkt dokument, foton, föremål, uniformer etc. Bland de första att skänka föremål var fil.dr. Stephan Tschudi-Madsen. Utställningarna på Mälsåkers slott, av vilka flera alltså producerats för mobilt bruk i Norge och Sverige, hade varit omöjliga att förverkliga utan allt detta ekonomiska, praktiska och idella stöd. Anders Johansson projektansvarig (7)

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Integrationsverket På lätt svenska Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Trafikregler i Sverige Sverige en pocketguide

Läs mer

tidskrift för svenska frimurare orden no 2 2013 Ung 225-åring sid 28-29 1300-talskyrka återuppstår sid 4-6

tidskrift för svenska frimurare orden no 2 2013 Ung 225-åring sid 28-29 1300-talskyrka återuppstår sid 4-6 tidskrift för svenska frimurare orden no 2 2013 Ung 225-åring sid 28-29 1300-talskyrka återuppstår sid 4-6 Konung gustaf V:s och Drottning Victorias frimurarestiftelse Stiftelsen främjar vetenskaplig forskning

Läs mer

Året i sammandrag. Sida 1 av 43

Året i sammandrag. Sida 1 av 43 Årsredovisning 2011 Året i sammandrag Januari FVM arrangerar en konferens för personal från Försvarsmakten som deltog i bärgningen av DC- 3:an På FVM öppnar utställningen Den underbara resan Februari Utställningen

Läs mer

Tidskrift för hembygdsarbete, natur- och kulturminnesvård utgiven av Västergötlands Hembygdsförbund. Smide, hantverk med tradition.

Tidskrift för hembygdsarbete, natur- och kulturminnesvård utgiven av Västergötlands Hembygdsförbund. Smide, hantverk med tradition. Tidskrift för hembygdsarbete, natur- och kulturminnesvård utgiven av Västergötlands Hembygdsförbund Nr 5 Årgång 65 2010 Smide, hantverk med tradition sidan 5 Forna ödemarken Hillet uppodlat och bebott

Läs mer

Nyhetsbrev. Fredrika Bremer Förbundets Årsmöte 2014. Louise Lindfors ledare: Varannan svensk feminist

Nyhetsbrev. Fredrika Bremer Förbundets Årsmöte 2014. Louise Lindfors ledare: Varannan svensk feminist Nyhetsbrev NR 3 2014 Information från Fredrika Bremer Förbundet Louise Lindfors ledare: Varannan svensk feminist Fredrika Bremer Förbundets ordförande ser med optimism hur arbetet för jämställdhet ger

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Bakgrund Vaxholms Fästnings Museum grundades som KA 1 förbandsmuseum 1947 och har fram till 2010 drivits av Försvarsmakten. Regeringen har beslutat att Försvarsmakten inte ska bedriva

Läs mer

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Dokumentnamn Dokument ID Instans kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Fastställt av [instans] [datum] Jönköping 2013 Lindfelt Information februari

Läs mer

Årsredovisning SAMFUNDET S:T ERIK

Årsredovisning SAMFUNDET S:T ERIK Årsredovisning 2010 SAMFUNDET S:T ERIK Styrelsen för Samfundet S:t Erik (organisationsnummer 802003-3950) får härmed avge årsredovisning för år 2010, det etthundranionde verksamhetsåret. (Det kan noteras

Läs mer

Karin Boye Sällskapet Medlemsblad 3 2014

Karin Boye Sällskapet Medlemsblad 3 2014 Karin Boye Sällskapet Medlemsblad 3 2014 Foto Hans Mehlin sida 1 Ordförande har ordet Höstterminen har startat och Karin Boye sällskapets arbete har kommit i gång. Vi startade med en kick off genom att

Läs mer

GILLETS STYRELSE. Jan Alvå 040/15 13 89 Karin Lennartsson 046/15 21 22. Nils Eksandh 046/12 75 42 Lars H Bruzelius 046/14 57 75 vice Stolsbroder

GILLETS STYRELSE. Jan Alvå 040/15 13 89 Karin Lennartsson 046/15 21 22. Nils Eksandh 046/12 75 42 Lars H Bruzelius 046/14 57 75 vice Stolsbroder Tre generationer Wadenbäck i Knutsgillet - Anna Carin - guldduva, Kjell - medlem sedan 1949, dottern Ulrika Rudnert - silverduva, barnbarnet Mårten - recipient, Niklas och barnbarnet Matilda Nr 1 2006

Läs mer

Ett museum skall irritera

Ett museum skall irritera Särtryck ur: Årsbok 2012 KVHAA Stockholm 2012 (isbn 978-91-7402-413-5, issn 0083-6796) JOHAN HEGARDT Ett museum skall irritera historiska museet satt i dess politiska sammanhang Inledning För några år

Läs mer

Studiecirkeln förändrade. deras liv. stjärnspäckad musikal. Han är årets Sokrates. SVs framtid hett på stämman. frågor till maria östby

Studiecirkeln förändrade. deras liv. stjärnspäckad musikal. Han är årets Sokrates. SVs framtid hett på stämman. frågor till maria östby Nr 5 September 2013 Årg 46 30 kr kg hammar Han är årets Sokrates Studieförbundet Vuxenskolans tidning SVs framtid hett på stämman och så Sverige Runt, kryss och 13 sidor litteraturtips stjärnspäckad musikal

Läs mer

BOKENS STAD I MELLÖSA

BOKENS STAD I MELLÖSA BOKENS STAD I MELLÖSA Nummer 30 Oktober 2008 Årgång 8 Fotokollage från Sörmländska Bokmässan sammansatt av KAJ. Högst upp t.h.: Bokmässans Beskyddare Bo Holmberg och Lotta Finstorp; t.v. Klassmorfar för

Läs mer

Illustration: Cathrin Hesselstrand

Illustration: Cathrin Hesselstrand Illustration: Cathrin Hesselstrand Vadstena och Dals församlingsblad Nr 1/2013 Pastoralbrev och fågelholkar Jag har satt upp fågelholkar. Varje dag gick jag och spanade för att se tecken på att någon bosatt

Läs mer

NR 2 Juli 2011. e n t i d n i n g f ö r M u n - & H a l s c a n c e r f ö r b u n d e t s m e d l e m m a r, a n h ö r i g a o c h s t ö d j a n d e

NR 2 Juli 2011. e n t i d n i n g f ö r M u n - & H a l s c a n c e r f ö r b u n d e t s m e d l e m m a r, a n h ö r i g a o c h s t ö d j a n d e MHCF F.D. SVENSKA LARYNGFÖRBUNDET NR 2 Juli 2011 e n t i d n i n g f ö r M u n - & H a l s c a n c e r f ö r b u n d e t s m e d l e m m a r, a n h ö r i g a o c h s t ö d j a n d e 2 Årgång 37 Nr 2 2011

Läs mer

v er ksam h etsber ät t e lse Kungl. Hovstat erna

v er ksam h etsber ät t e lse Kungl. Hovstat erna Kungl. Hovstat erna v er ksam h etsber ät t e lse 2010 INNEHÅLL ÅRET I KORTHET... 4 KUNG CARL XVI GUSTAF Sveriges Statschef...5 RIKSMARSKALKEN HAR ORDET...6 KUNGL. HOVSTATERNA Kungl. Hovstaterna Statschefens

Läs mer

Sverigekontakt En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2013 Succé i Lützen Svenskt kyrkoliv i Riga Entusiasm i Australien

Sverigekontakt En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2013 Succé i Lützen Svenskt kyrkoliv i Riga Entusiasm i Australien En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2013 Succé i Lützen Svenskt kyrkoliv i Riga Entusiasm i Australien 1 Från Dicksonsgatan Vågar man säga äntligen? Det är kanske för tidigt att ropa hej,

Läs mer

Överintendenten kommenterar verksamhetsåret... 5. Året som gått... 6. Redovisningsprinciper Årsredovisning 2012 - FLH... 7

Överintendenten kommenterar verksamhetsåret... 5. Året som gått... 6. Redovisningsprinciper Årsredovisning 2012 - FLH... 7 Innehåll Överintendenten kommenterar verksamhetsåret... 5 Året som gått... 6 Redovisningsprinciper Årsredovisning 2012 - FLH... 7 Minnesåret Raoul Wallenberg 2012... 9 P.K. En utställning om intolerans...

Läs mer

Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010

Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010 Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010 Rapport 2007/2008 Vision Våra destinationer, teman, upplevelser och evenemang ska bli de mest efterfrågade bland Stockholm Plus alternativen,

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1

ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1 ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1 Vår vision Östergötlands museum - ett regionalt museum i världsklass - Vår verksamhetsidé Östergötlands museum arbetar med regionens kulturarv

Läs mer

Folkets Hus Karlsbyheden 070-387 92 95. hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas KYRKOVAL 20 SEPTEMBER. Kontakta Peter Andersson

Folkets Hus Karlsbyheden 070-387 92 95. hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas KYRKOVAL 20 SEPTEMBER. Kontakta Peter Andersson Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 3 September 2009 KYRKOVAL 20 SEPTEMBER Folkets Hus Karlsbyheden hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas Lilla salen högst

Läs mer

Tempel Riddaren. sid 2 Nye SM blickar framåt. sid 4-9 Rapport från GK. sid 16 Tack från FSM ORGAN FÖR TEMPEL RIDDARE ORDEN I SVERIGE OCH FINLAND

Tempel Riddaren. sid 2 Nye SM blickar framåt. sid 4-9 Rapport från GK. sid 16 Tack från FSM ORGAN FÖR TEMPEL RIDDARE ORDEN I SVERIGE OCH FINLAND Tempel Riddaren ORGAN FÖR TEMPEL RIDDARE ORDEN I SVERIGE OCH FINLAND ÅRGÅNG 94 sid 2 Nye SM blickar framåt sid 4-9 Rapport från GK NR 3 2013 sid 16 Tack från FSM TACK FÖR FÖRTROENDET! När jag nu vill tacka

Läs mer

Föreningen Svensk Form Verksamhetsberättelse 2014. Stiftad 1845 som Svenska Slöjdföreningen

Föreningen Svensk Form Verksamhetsberättelse 2014. Stiftad 1845 som Svenska Slöjdföreningen Föreningen Svensk Form Verksamhetsberättelse 2014 Stiftad 1845 som Svenska Slöjdföreningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Svensk Forms huvuduppgifter och uppdrag 5 Inledning 7 Föreningsarbete och Medlemmar 9 Form

Läs mer

Jag är inte rasist men

Jag är inte rasist men Jag är inte rasist men Fem sätt som gör dig medveten om dina fördomar INTEGRATIONSVERKETS STENCILSERIE 2003:8 ISSN 1651-5676 Innehåll Förord 3 Film som visar vad respekt är Anti-rasistiska filmdagar 5

Läs mer

VÅREN KULTUR SEMINARIER & KURSER RETREAT & SAMTAL BIBLIOTEK & ARKIV FORSKNING & UTVECKLING HOTELL & KONFERENS

VÅREN KULTUR SEMINARIER & KURSER RETREAT & SAMTAL BIBLIOTEK & ARKIV FORSKNING & UTVECKLING HOTELL & KONFERENS VÅREN 2015 KULTUR SEMINARIER & KURSER RETREAT & SAMTAL BIBLIOTEK & ARKIV FORSKNING & UTVECKLING HOTELL & KONFERENS KALENDARIUM Januari 7 Frälsarkransens mystik, Martin Lönnebo 20 8 Högmässa som motkultur

Läs mer

F18- Nr 48 Dec 2013. Kamraten Tidning för F18 kamratförening med medlemmar ur Kungl Södertörns Flygflottilj/Flygvapnets Södertörnsskolor

F18- Nr 48 Dec 2013. Kamraten Tidning för F18 kamratförening med medlemmar ur Kungl Södertörns Flygflottilj/Flygvapnets Södertörnsskolor F18- Nr 48 Dec 2013 Kamraten Tidning för F18 kamratförening med medlemmar ur Kungl Södertörns Flygflottilj/Flygvapnets Södertörnsskolor INNEHÅLL Ordföranden har ordet...3 En värnpliktigs leverne på Tullinge...4

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 1 Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för ProLiv Väst Prostatacancerförening lämnar följande verksamhetsberättelse för 2012 års verksamhet. Föreningens styrelse m.m. Följande personer har ingått i

Läs mer

Direkt. Åk på konferens i sommar! Frizon mer än en tonårsfestival s. 8-9. Sarah Kelly till Torpkonferensen s. 6-7. Nr 3 juni 2011

Direkt. Åk på konferens i sommar! Frizon mer än en tonårsfestival s. 8-9. Sarah Kelly till Torpkonferensen s. 6-7. Nr 3 juni 2011 Nr 3 juni 2011 Direkt Frizon mer än en tonårsfestival s. 8-9 Sarah Kelly till Torpkonferensen s. 6-7 Åk på konferens i sommar! 1 INNEHÅLL Sommarläger är mötesplatser för livet 3 Åk på läger i sommar! 4

Läs mer