Vuxenutbildning hösten 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vuxenutbildning hösten 2015"

Transkript

1 Vuxenutbildning hösten 2015

2 Innehållsförteckning: Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning Gymvux och Yrkesvux 6 Beskrivning av gymnasiala kurser 7 Beskrivning av yrkesinriktade kurser 10 Viktigt att veta 11 Ansökningsblankett 15

3 Kommunala vuxenutbildningens ledningsgrupp, från vänster: Jenny Frödin, lärare gruv och gymvux, Ellinor Axelsson, rektor, Gunvor Ekman-Eriksson, studievägledare, Berit Nykvist, lärare utbildning i svenska för invandrare, Elisabet Johansson, lärare vård- och omsorgsutbildning. Välkommen till vuxenutbildningen i Arvika Hos oss kan Du läsa utbildning i svenska för vuxna, grundläggande vuxenutbildning, gymnasiala kurser och gymnasiala yrkesutbildningar. När Du börjar fundera kring kurser och utbildningar kontaktar Du studievägledare Gunvor Ekman för att få stöd med Din studieplanering så Du når Dina mål på ett så smart sätt som möjligt. Det är viktigt att Du är medveten om att det utöver de lärarledda lektionspassen krävs att Du lägger ner av Din egen tid varje dag för att Du ska nå målen för kursen och komma vidare till högre studier eller arbete. Bläddra nu i katalogen och se vad som passar Dina behov. Saknar Du något eller har andra frågor så kontakta studievägledaren. Välkommen! Ellinor Axelsson, rektor

4 Att tänka på inför studier vid vuxenutbildningen Skolan/läraren ansvarar för att: ge en struktur för hela kursen (kursplanering) ge fast schemalagd tid med lärarledda lektioner ge strukturerade lektioner/obligatoriska moment som innehåller bl a: - Föreläsningar - Gruppdiskussioner - Övningar/laborationer - Möjlighet att ställa frågor utforma examinationer och bedöma dessa utfärda betyg och/eller intyg efter slutförd kurs inom angiven tidsram Ditt ansvar är att: skaffa kurslitteratur inför kursstart avsätta tid för studier som motsvarar studietakten på kursen ta ansvar för din egen inlärning och studieaktivitet samt att följa kursplaneringen komma förberedd till lektioner, obligatoriska moment och provtillfällen förbereda dig och genomföra prov/obligatoriska moment på överenskommen tid meddela eventuell frånvaro till läraren innan lektions- eller examinationstillfället. Meddelar du dig inte stryks du från kursen efter 3 veckor ta igen missade lektioner på egen hand ta kontakt med läraren, Vägledningscentrum och CSN vid eventuellt avbrott eller om du inte blir godkänd i kursen. Begär kursintyg på avklarade kursmoment. Detta är din värdehandling för eventuell validering och CSNkontakter. Tips: Ta ansvar. Du har ansvaret för dina studier. Dina lärare ger dig stöd, men det är du som ska göra jobbet. På Komvux förväntas du t ex jobba med självstudier, arbeta i grupp, vara med på lektioner, läsa böcker på egen hand, skriva prov utan att någon exakt talar om vad som kommer på provet osv. Bestäm dig för en studietakt. Planera dina studier utifrån vad som är rimligt för dig att klara. Du kan tvingas ändra dina planer, men är de realistiska från början så är det mer sannolikt att du kommer lyckas i dina studier! Skapa kontakt med dina lärare och studiekamrater. Tala om vad du behöver hjälp med. Ställ frågor, var aktiv.

5 Utbildning i svenska för invandrare Sfi är till för dig som har ett annat modersmål än svenska. På Sfi får du grundläggande kunskaper i svenska språket och om svenskt vardagsliv, samhällsliv och arbetsliv. Undervisning sker på olika nivåer utifrån dina förutsättningar och dina mål med studierna. För att få läsa på Sfi ska du vara folkbokförd i Arvika och du skall ha fått ditt fullständiga personnummer. Du kan söka till Sfi när som helst under året och kan påbörja studierna när det finns en ledig studieplats. Sfi-receptionen är öppen måndagar kl och fredagar kl Sfi finns i en separat byggnad som heter Grepen som ligger väster om ArvikaNäringslivscentrums huvudbyggnad. Gör ett besök eller ring och tala med Berit Nykvist för att få mer information. Grundläggande vuxenutbildning För dig som inte har svensk grundskolekompetens eller om du vill förbättra dina grundkunskaper innan du går vidare i dina studier. Grundläggande vuxenutbildning motsvarar årskurs 7-9 i grundskolan, men innehållet och arbetssättet är anpassat för vuxna och du förväntas ta eget ansvar för dina studier. Undervisningen består dels av lärarledda lektioner, dels av självstudier i studieverkstaden, med visst stöd av handledare. Varje studerande läser efter en individuell studieplan som utgår från dina förutsättningar och dina mål med studierna. Studietiden kan därför variera mellan en till fyra terminer. Inledningsvis kommer du att testas för att ta reda på vilken nivå dina förkunskaper ligger på. Efter det placeras du på rätt nivå på kursen/kurserna du sökt. Kärnämneskurser svenska/svenska som andra språk matematik engelska samhällskunskap Kurstid:10/8-18/ Du har också rätt att läsa kurserna biologi, fysik, geografi, hem- och konsumentkunskap, historia, kemi och religion. Dessa kurser finns inte i vårt ordinarie kursutbud. Kontakta studievägledare för studieplanering.

6 Gymnasiala kurser hösten 2015 Vi förbehåller oss rätten att ändra i kursutbudet. Teoretiska kurser Poäng Kursstart Undervisning vecka Engelska och 43 måndag kl Engelska och 43 onsdag kl Historia 1b måndag kl Matematik 1b tisdag kl Matematik 2b tisdag kl Matematik 3c måndag kl Matematik och 43 Webbaserad, några närträffar Matematik /st 43 Webbaserad, några närträffar Naturkunskap 1a torsdag kl Naturkunskap 1a torsdag kl Naturkunskap 1b torsdag kl Orienteringskurs Matematik 2 alt och 43 onsdag kl Psykologi Webbaserad, några närträffar Religion 1 50 Löpande intag Webbaserad utan närträffar. Begränsat antal platser. Samhällskunskap 1a Webbaserad, några närträffar Samhällskunskap 1a Webbaserad, några närträffar Samhällskunskap 1b Webbaserad, några närträffar. Svenska onsdag kl Svenska och 43 Webbaserad, några närträffar. Svenska torsdag kl Svenska som andraspråk tisdag kl Svenska som andraspråk torsdag kl Svenska som andraspråk måndag kl poängskurser går på nio veckor, 100-poängs på arton. Undantag kan förekomma. Behöver du kurser som saknas här för att få behörighet till vidare studier ska du ta kontakt med Studievägledare på tel Yrkesinriktade kurser Poäng Kursveckor Undervisning Barn- och fritidsutbildning 1500 v Nära/Distans 100% -v Belysningsteknik mån - to kl Grundläggande el mån - to kl Vård- och omsorgsutbildning 1550 v Nära/Distans 100% -v Yrkesförare buss (sen ansökan i Heltidsstudier må-fre mån av plats, kontakta VLC)

7 Beskrivning av gymnasiala kurser Att läsa på gymvux hos oss innebär 50 procent närundervisning (lektionstid) och 50 procent egna studier med handledning av läraren via studieplattformen It s Learning på Internet. Engelska Engelska utvecklar dina språk- och omvärldskunskaper så att du kan använda engelska i olika situationer och för olika syften. Du får stärka din förståelse för talat och skrivet språk genom olika texter. Du får även träna din förmåga att formulera dig i skrift och tal. Ämnet ger dig också kunskaper om delar av världen där engelska talas. Undervisningen bedrivs på engelska. Engelska 5 är gymnasiegemensam kurs på alla gymnasieprogram. Engelska 6 är gymnasiegemensam kurs på alla högskoleförberedande gymnasieprogram. Kurser i ämnet: Engelska 5, 100 poäng motsvarar Engelska A Engelska 6, 100 poäng motsvarar Engelska B Engelska 7, 100 poäng motsvarar Engelska C Historia Ämnet undersöker de drivkrafter som har påverkat människans utveckling genom tiderna, exempelvis politik, vetenskap, religion och ekonomi. Historiens röda tråd - att händelser förr påverkar mänskligheten idag och i framtiden - är det centrala temat. En händelse beskrivs ofta av många olika personer, därför genomförs också undersökningar för att ta reda på om det har någon betydelse vem som är uppgiftslämnare. Det är också viktigt att analysera hur historia används av olika grupperingar i dagens samhälle, för att förklara dagens situation och skapa en känsla av samhörighet. Dessa undersökningar går under det gemensamma namnet källkritik. Kurser i ämnet: Historia 1b, 100 poäng motsvarar Historia A. Historia 2 (a och b), 100 poäng motsvarar Historia B. Historia 3, 100 poäng motsvarar Historia C. Matematik Matematiken utvecklar din förmåga att arbeta logiskt, att använda olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och att använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer. Ämnet ger dig möjlighet att utmana, fördjupa och bredda din kreativitet. Kurser i ämnet: Matematik 1(a,b eller c) 100 poäng motsvarar Matematik A. Matematik 2(a,b eller c) 100 poäng motsvarar Matematik B. Matematik 3(b, c) 100 poäng motsvarar Matematik C Matematik poäng motsvarar Matematik D Matematik poäng motsvarar Matematik E Naturkunskap Naturkunskap är ett tvärvetenskapligt ämne. Det har sin grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hållbar utveckling, energi och hälsa. I natur-

8 kunskap utvecklar du dina kunskaper om miljö- och klimatfrågor, kretslopp, människokroppens uppbyggnad, genteknik m.m. Kursen 1a1 är den inledande kursen i ämnet, gymnasiegemensam för alla yrkesprogram. Kursen 1a2 är en påbyggnadskurs på 1a1. Då båda kurserna är genomförda motsvarar dessa kurser Naturkunskap 1b, som är ett gymnasiegemensamt ämne för vissa högskoleförberedande program (EK, ES, HU och SA). Kurser som finns i ämnet: Naturkunskap 1a1, 50 poäng motsvarar Naturkunskap A. Naturkunskap 1a2, 50 poäng Naturkunskap 1b, 100 poäng Naturkunskap 2, 100 poäng motsvarar Naturkunskap B Orienteringskurs Matematik 2 eller 3 Denna orienteringskurs läser du parallellt med någon av matematikkurserna 2 eller 3. Syftet med kursen är att ge dig förkunskaper för att klara kursen och att stötta dig på din väg att uppnå kunskapsmålen i ämnet. Psykologi I ämnet psykologi undersöks vad som påverkar det mänskliga beteendet. Det finns olika uppfattningar om vad som påverkar oss mest. I kursen Psykologi 1 presenteras de skolor och forskare som haft det största inflytandet. Olika anledningar till mänskliga värderingar, uppfattningar och tankar kommer också att studeras, liksom hur vi fungerar i samspel med andra människor. Kurser som finns i ämnet: Psykologi 1, 50 poäng motsvarar Psykologi A Psykologi 2a, 50 poäng motsvarar Psykologi B Religionskunskap Ämnet syftar till att utveckla förmågan att analysera religioner och livsåskådningar ur olika perspektiv. Hur religion påverkar människors identitet, syn på vetenskap och etiska frågor är teman som kommer att behandlas i litteraturen. Du som läser kursen får lära dig att använda etiska begrepp och teorier som ett diskussionsmedel. Kursen Religion 1 fokuserar på religion i vardagen och samhällsdebatten. Världsreligionernas kännetecken och deras betydelse för individens och gruppens identitet Religion 2 tar upp nyregligiösa strömningar, uppfattningar om relation mellan religion och vetenskap och olika etiska aspekter ur detta perspektiv. Religion erbjuds enbart som webb-kurs. Kurser som finns i ämnet: Religionskunskap 1, 50 poäng motsvarar Religionskunskap A. Religionskunskap 2, 50 poäng motsvarar Religionskunskap B. Samhällskunskap Samhällskunskap är ett tvärvetenskapligt ämne. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi. I samhällskunskap breddar, fördjupar och utvecklas dina kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor. I undervisningen får du kunskaper om demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna. Ämnet berör även arbetsliv, resurser och hållbar utveckling.

9 Kursen 1a1 är den inledande kursen i ämnet, gymnasiegemensam för yrkesprogram. Kursen 1a2 är en påbyggnadskurs på 1a1. Tillsammans motsvarar dessa kurser Samhällskunskap 1b, som är ett gymnasiegemensam kurs på alla högskoleförberedande gymnasieprogram. Kurser som finns i ämnet: Samhällskunskap 1a1, 50 poäng Samhällskunskap 1a2, 50 poäng Samhällskunskap 1b, 100 poäng motsvarar Samhällskunskap A. Samhällskunskap 2, 100 poäng motsvarar Samhällskunskap B. Samhällskunskap 3, 100 poäng motsvarar Samhällskunskap C. Svenska och Svenska som andraspråk I ämnet svenska ligger tyngdpunkten på kommunikation, både muntlig och skriftlig. Arbetet med det muntliga framförandet tränas i tre steg: planering, genomförande och utvärdering. De texter som skrivs kommer att fokusera på hur läsaren skall påverkas och informeras. Träning av ett korrekt språkbruk genomförs, eftersom detta är viktigt för att nå fram till läsaren. Texten skall även anpassas till den mottagargrupp det gäller. I kursen Svenska 1 behandlas allmänmänskliga frågor som liv och död, kärlek, godhet och ondska i böckerna som kommer att läsas. Svenska 2 bygger på kursen Svenska 1. Kunskaperna i muntlig och skriftlig argumentationsteknik fördjupas, liksom språkbehandling. Två nya moment tillkommer: litteraturhistoria, där centrala verk under antiken, medeltiden och renässansen behandlas, samt nordiska språkförhållanden. Svenska 3 bygger på Svenska 1 och 2. Den muntliga framställningsförmågan finslipas, liksom den skönlitterära analysen. Ett nytt moment jämfört med tidigare kurser är det vetenskapliga sättet att skriva, du kommer att författa en rapport där någonting inom svenskämnet skall behandlas. Kursen avslutas med hur det svenska språket utvecklats genom tiderna. I kursen Svenska som andraspråk 1 kommer genre att vara ett genomgående tema där kurslitteraturen kommer att fokusera på att kunna läsa och skriva olika typer av texter. Svenska som andraspråk 2 bygger på kursen Svenska som andraspråk 1. Här övas läsförståelse utifrån ett språkhistoriskt perspektiv samt ordkunskap. Kursen fokuserar även på att utveckla kunskaperna i att skriva utredande och argumenterande texter. I kursen Svenska som andraspråk 3, som i sin tur bygger på Svenska som andraspråk 2, kommer du att arbeta muntligt och skriftligt med genrer som är av utredande och argumenterande slag. I din läsning kommer du få möta större textmängder och reflektera kring hur du kan arbeta med dessa. Du kommer att få skriva vetenskapliga texter som övning inför högskolestudier. Kurser i ämnet: Svenska/Svenska som andraspråk 1, 100 poäng motsvarar Svenska/Svenska som andraspråk A

10 Svenska/Svenska som andraspråk 2, 100 poäng motsvarar delvis Svenska/Svenska som andraspråk B Svenska/Svenska som andraspråk 3, 100 poäng motsvarar delvis Svenska/Svenska som andraspråk B Svenska som andraspråk läser du som har ett annat modersmål än svenska. Kurserna Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 ger samma behörighet som Svenska 1, 2 och 3 (tidigare krävdes bara två kurser, A och B, för grundläggande behörighet för högskolestudier). Beskrivning av yrkesinriktade kurser Att läsa yrkesvuxkurser innebär en spännande kombination av teoretiska kunskaper och praktiska moment. Laborationerna och det praktiska arbetet ger dig en bra inblick i hur arbetslivet kan se ut. Utbildningarna har lite olika upplägg, distans och närutbildning i kombination, kvällskurser och heltid dagtid. Barn- och fritidsutbildning Utbildningen består av kurser från Barn- och fritidsprogrammet som omfattar 1500 gymnasiepoäng som man läser under ett och ett halvt år. Utbildningen är upplagd som närdistans (NUDU) vilket innebär lärarledda lektioner två och en halv till tre dagar i veckan och övrig tid med egna studier. I utbildningen ingår delar med arbetsplatsförlagd utbildning (APL). Det innebär att du är på en arbetsplats, följer en handledare och de arbetstider som gäller på den arbetsplatsen. Kurser som ingår: Lärande och utveckling, Pedagogiskt ledarskap, Kost och hälsa, Människans miljöer, Hälsopedagogik, Kommunikation, Specialpedagogik, Grundläggande vård och omsorg, Lärande och växande, Socialt arbete, Pedagogiskt arbete, Sociologi, Gymnasiearbete Belysningsteknik Här får du lära dig hur man kan skapa en behaglig atmosfär i rummet med hjälp av ljussättning. Vi tittar också på vilka olika typer av ljuskällor det finns på marknaden och hur man med enkla medel skapar stora effekter. Att välja rätt typ av ljuskälla är också positivt ur ekonomiska och miljömässiga aspekter. Du får och kunskap i hur ljussättning kan påverka människors humör och upplevelser. Lämplig påbyggnadskurs för dig som läst Butikssäljarutbildning eller som redan arbetar i butik. Kurs i ämnet: Belysningsteknik, 100 poäng. Grundläggande elutbildning En utbildning för dig som vill känna på hur det är att arbeta inom el-branschen och som kanske vill utbilda dig vidare inom el-området. Kursen kan också vara för dig 10

11 som vill fräscha upp dina tidigare kunskaper. Utbildningen omfattar kurserna Praktisk ellära och Elkraftteknik, godkänt betyg i dessa kurser motsvarar den teoretiska delen av begränsad elbehörighet BB1. För att få full behörighet krävs två års praktik. Kurser i ämnet: Praktisk ellära, 100 poäng Elkraftteknik, 100 poäng Vård- och omsorgsutbildning, nära och distans Programgemensamma ämnen från Vård och omsorgsprogrammet, kurser som omfattar 1550 gymnasiepoäng. Ett och ett halvt år, på heltid, närundervisning två och en halv dag i veckan, övrig tid på distans. Kurser som ingår: Akutsjukvård, Etik och människans livsvillkor, Gymnasiearbete, Hälsopedagogik, Medicin 1, Psykologi 1, Psykiatri 1, Specialpedagogik 1, Vård och omsorg vid demenssjukdom, Vård- och omsorgsarbete 1 och 2, Äldres hälsa och livskvalitet Viktigt att veta Ansökan Blankett hittar du längst bak i denna katalog, i receptionen på Arvika Näringslivscentrum, på Vägledningscentrum och på under Utbildning. Kontakta Vägledningscentrum för mer information. Ansökan skickas till: Vägledningscentrum Box ARVIKA Senast: 31 maj 2015 Sena ansökningar tas emot i mån av plats. Sfi Hit ansöker du i samband med ett personligt besök på Sfi-receptionen när som helst under året. Vi har öppet måndagar kl och fredagar kl Du får börja studera när det finns en ledig plats. 11 Antagning Får vi fler sökande än vi har möjlighet att erbjuda plats, på kurs eller utbildning, så måste vi göra ett urval bland de sökande. De med lägst utbildning prioriteras, då tar vi hänsyn till förkunskaper, studieplanering och särskilda skäl. Därför är det viktigt att du alltid fyller i din ansökan noggrant. När du antas till kurs eller utbildning får du en kallelse. Avgifter Våra kurser och utbildningar är kostnadsfria för dig som studerar. Enda kostnad som tillkommer är för kompendier och kurslitteratur. Behörighet Du kan börja studera vid vuxenutbildningen tidigast den 1 juli det år du fyller 20 eller tidigare om du har ett slutbetyg från gymnasiet.

12 Sfi Svenska för invandrare, för dig med annat modersmål än svenska. Du ska vara folkbokförd i Arvika och ha ett fullständigt personnummer. Betyg Ny betygsskala Betyg sätts på kurser inom Grundläggande och Gymnasial vuxenutbildning och Svenska för invandrare enligt en betygsskala med flera betygssteg. Skalan är sexgradig med fem godkända betyg A-E, där A är högsta betyg, och ett underkänt betyg, F. Utdrag ur betygskatalog När du läser kurser inom grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning kan du beställa ett utdrag ur betygskatalog efter avslutade kurser. Examensbevis Gymnasieexamen i form av yrkesexamen eller högskoleförberedande examen kan utfärdas inom Kommunal vuxenutbildning för den som inte tidigare fått en gymnasieexamen. Kontakta Vägledningscentrum för information om vilka villkor som gäller. För distansstuderande motsvaras närvaro i undervisningen av aktivitet på studieplattformen. Högskoleprov Sista anmälningsdag: 15 september Provdag: 24 oktober Läs mer på studera.nu Högskolestudier På finns alla kurser och program i Sverige. Sista dag för ansökan kurser/utbildningar: 15 oktober och 15 april. Sista dag för komplettering betyg: 1 december För att bli antagen vid högskola/universitet krävs grundläggande, ibland särskild behörighet. Under 2012 har nya antagningsregler börjat gälla, kolla alltid noga vad som gäller för just din utbildning. Ansöker gör du på se. Fråga gärna studievägledare om råd. Inställd kurs Om en kurs/utbildning inte får tillräckligt många sökande ställs kursen in. I vissa fall finns möjlighet att i stället läsa kurser på distans. Kursbetyg Efter varje avslutad Sfi-kurs erhåller du ett kursbetyg. Intyg För den som så vill, kan ett intyg för genomförd utbildning utfärdas istället för ett betygsdokument. Frånvaro från undervisning I vuxenutbildningsförordningen har kravet på närvaro i undervisningen skärpts. Studerande som p g a sjukdom eller annan orsak inte kan delta i undervisningen har skyldighet att anmäla orsak till frånvaron och om en studerande uteblir från undervisning tre veckor i sträck utan att meddela orsaken skall detta anses som att person avbrutit undervisningen. 12 Olika sätt att studera Schemalagda studier På Sfi och grundläggande vuxenutbildning läser du enligt schema där lektioner varvas med arbete i studie- eller språkverkstad och språkpraktik (Sfi). Gymvuxkonceptet Läser du en gymnasiekurs vid vuxenutbildingen så utgör halva tiden närundervisning (en halv dag i veckan) och den andra halvan egna studier med handledning av läraren via internetbaserade studieplattformen It s Learning. Du kan också få hjälp av lärare utöver undervisningstiden via personlig handledning i vår studieverkstad. Vård- och omsorgsutbildning Denna utbildning kan man läsa, anting-

13 en på tre terminer 100 % studietakt med en kombination av när- och distansundervisning, sk. NUDU. Eller på distans, fyra terminer och 75% studietakt, sk. DU. Webbaserade studier Innebär ett fåtal närträffar, utöver det självständiga studier med handledning, inlämningsuppgifter samt diskussioner via It s Learning. Träffarna ligger oftast i början och slutet av kursen samt vid provskrivning. Orienteringskurser Orienteringskurser kan finnas både på gymnasial- och grundläggande nivå och omfatta mellan 50 och 200 poäng. Syftet med kursen kan vara att fungera som introduktion till ett speciellt kunskapsområde, bedöma reell kunskap (validering) eller allmänt bidra till bättre studieresultat. Orienteringskurser betygssätts inte, den studerande får istället ett intyg på deltagande. Sfi-reception Receptionstid måndagar kl och fredagar kl Besök oss eller ring till Berit Nykvist. Studiebibliotek För att underlätta dina studier finns det ett referensbibliotek på Arvika Näringslivscentrum. Här hittar du litteratur som hör till kurserna, den kan du låna och läsa på plats, men inte låna hem. Studieekonomi Du kan söka studiestöd från CSN för heleller deltidsstudier. Dina studier måste vara på minst halvtid i tre veckor för att du ska kunna få studiemedel. Mer information hittar du på där du också gör din ansökan. Har du frågor kan du ringa CSN på tel Vägledningscentrum kan också svara på frågor. Studiestödspoäng utgör grunden för beräkning av studiestöd. Varje kurs ger ett visst antal och motsvaras av gymnasiepoäng. För att vara heltidsstuderande krävs 400 poäng på hösten och 500 poäng under vårterminen. Sfi-studier är inte studiemedelsberättigat. Studienivåer Svenska för invandrare Se beskrivning på sidan 4 Grundläggande utbildning Kurserna motsvarar nivån i grundskolan t. o. m. årskurs 9. Innehåll och arbetssätt är anpassat till vuxnas erfarenheter och sätt att lära. Utbildningen är till för dig som: inte har grundskolekompetens eller motsvarande behöver förbereda dig för studier på gymnasial nivå Gymnasial utbildning Vi erbjuder ett antal kurser ur gymnasieskolans nationella program för behörighet till högskolor och universitet, men också kurser som tillgodoser arbetsmarknadens krav. Du väljer själv vilka och hur många kurser du vill läsa. På denna nivå finns både yrkes- och teoriämnen. För gymnasial utbildning gäller samma kursplaner och betygskriterier som för den vanliga gymnasieskolan. Observera att vi alltid reserverar oss för ändringar i kursutbudet. Studie- och yrkesvägledning Se Vägledningscentrum Studietakt Studietakten beräknas i antal poäng per vecka enligt följande: 100% 20 poäng/vecka 75% poäng/vecka 50% poäng/vecka 25% 5-9 poäng/vecka 13

14 Studieverkstad Ditt stöd under studietiden. Här finns datorer och arbetsplatser i en bra studiemiljö. Vi erbjuder bemannade stugor där du kan får lärarstöd utöver utöver de tre timmar undervisning du får per kurs. I vår finns It-stöd, Räknestuga, samt studieverkstadstider för Svenska, Svenska som andraspråk, Samhällskunskap osv. Schemaläggs senare. Validering och Prövning Du kan få dina kunskaper och din kompetens validerad genom en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation av de kunskaper du besitter, oavsett hur du skaffat dig kunskaperna. Det kallas för validering. Ofta så leder en sådan validering till en prövning. Har du kunskaper som motsvarar en hel kurs och vill tentera av dessa för att få betyg? Då kan du ansöka om att få göra en prövning. Vi kan endast pröva i kurser vi själva anordnar. Du betalar för prövningen, kommer till Vägledningscentrum och visar upp kvittot. Vi förmedlar kontakt med aktuell lärare, som ger dig information om prövningsinnehåll, bedömningsgrunder och förslag på lämplig litteratur. Därefter läser du själv in kursen, följer tidsplan och genomför moment på inplanerad tid. Därefter bedömer läraren dina resultat och utfärdar betyg. Under studietiden har du ingen rätt till lärarstöd, utan det är din uppgift att självständigt läsa in hela kursen. Prövningsveckor 2015: Engelska Historia 32 Matematik 36, 46, 50 Naturkunskap 45, 46 Psykologi 32 Samhällskunskap Svenska 32 Svenska som andraspråk 43 Kostnad 500 kr/prövad kurs. Kontakta Vägledningscentrum för info. Vi rekommenderar dig att noga överväga vinsten med att göra validering och prövning. Tidsmässigt brukar skillnaden mellan att läsa kursen hos oss och att göra en prövning vara marginell. Kunskapsmässigt är det stora vinster att läsa kursen på plats. Vägledningscentrum Hos oss kan du få hjälp med allt som har med studier att göra. Vill du träffa studievägledare så ringer du eller gör ett besök på Vägledningscentrum för tidsbokning. Besöksadress Vägledningscentrum: Strandvägen 2, Arvika, våning 2 Telefon:

15 VUXENUTBILDNING Personuppgifter Var god texta! Efternamn Tilltalsnamn Personnr Gatuadress Telefon - dagtid Mobiltelefon Postadress (postnummer och ort) Födelseland E-postadress Tidigare slutförd utbildning: Obligatoriska uppgifter Ej fullföljd grundskola Grundskola, ange land. Gymnasieutbildning högst 2 år, ange land Gymnasieutbildning längre 3-4 år, ange land.. Samlat betygsdokument Antal poäng... Högskoleutbildning Poäng. Annan utbildning.. Utländsk utbildning, antal år Godkänd SFI År..intyg bifogas Godkänd Svenska som andraspråk År.. Kursansökan Nuvarande situation: Obligatoriska uppgifter Tillsvidare anställning heltid deltid Uppsagd Datum Vikariat heltid deltid Arbetssökande Eget företag Annat (sjukskriven, föräldraledig etc) Tidigare eller pågående studier vid Vuxenutbildning Annan skolform Jag tänker finansiera mina studier med: Studiemedel (information skickas automatiskt till CSN om du markerat i denna ruta. Detta innebär att du kan bli kontaktad av CSN) A-kassa, aktivitetsstöd etc Bibehållen lön Annat Folkbokförd i annan kommun: Kurserna finns ej i min hemkommun Annan orsak, ange vilken:.. Har Du planerat Dina studier i samråd med studie- och yrkesvägledare? Nej Ja Jag bifogar: Personbevis Betyg tidigare utbildning OBS! Måste bifogas ansökan! OBS! Skicka ansökan till din hemkommun Jag anmäler mig till följande kurs/kurser: Gy-poäng Dag Kväll Distans Start vecka Skolans anteckningar Vänd!

16 Syfte med studierna Läser för att höja betyg Läser för examensbevis, yrkesexamen Läser för examensbevis, högskoleförberedande examen Skaffa mig nödvändiga kunskaper för fortsatta studier. Ange vilka: Utbilda mig för inträde på arbetsmarknaden Vidareutbilda mig för att få en ny befattning/ nytt yrke Annan orsak: Önskemål om kurser som inte finns i katalogen Kurs Dag Kväll Distans Skolans anteckningar Övriga upplysningar: Ort och datum Sökandes underskrift För aktuellt kursutbud: Hemsida: Studiemedel söks hos CSN eller ring , Glöm inte att bifoga personbevis! Du som inte är folkbokförd i Arvika ska sända din ansökan till din hemkommun Skicka Din ansökan till: VÄGLEDNINGSCENTRUM Box ARVIKA BESÖKSADRESS: ARVIKA NÄRINGSLIVSCENTRUM, STRANDVÄGEN De uppgifter du lämnat på ansökan registreras i elevregister och används i det administrativa arbetet

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008 KOMVUX Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008 VIKTIG INFORMATION VÄLKOMMEN TILL KOMVUX DENNA KATALOG INNEHÅLLER: I denna katalog kan du upptäcka de möjligheter som finns inom vuxenutbildningen

Läs mer

Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett

Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett Kursutbud, sid 2-3 Kursutbud gymnasial vuxenutbildning, dagtid eller flex Flexibelt lärande (gymnasiekurser, delvis distans)

Läs mer

LÄSÅRET PROGRAM 2008/2009 PROGRAM KURS

LÄSÅRET PROGRAM 2008/2009 PROGRAM KURS LÄSÅRET 2008 0 0 9 PROGRAM KURS PROGRAM 2008/2009 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasiekurser sid 8 Distanspaket

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12 Forshaga vuxenutbildning Kurskatalog vt 12 Välkommen till Forshaga vuxenutbildning Vuxenutbildningen på Studiecenter i Forshaga Lärcenter erbjuder individ anpassad utbildning med stor valfrihet. Hos oss

Läs mer

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008 KOMVUX Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008 Välkommen till Komvux I denna katalog kan du upptäcka de möjligheter som finns inom vuxenutbildningen i Malmö. Det finns mycket att välja

Läs mer

Kommunal Vuxenutbildning

Kommunal Vuxenutbildning Kommunal Vuxenutbildning Centrum för Arbete och Studier Våren 2007 Expedition Välkommen till CAS! Gun Lindbäck Anita Nilsson 08-570 383 31 Rektor/Enhetschef Leif Östfeldt 08-570 381 56 070-413 04 81 leif.ostfeldt@varmdo.se

Läs mer

Vuxenutbildningen i Norrköping

Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping 2011 Produktion: Anfang Reklambyrå, Norrköping Tryck: Tellogruppen, Söderköping Foto: M&F Foto, Sofia Andersson (sidorna 3-4, 10-11, 23, 26-28

Läs mer

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen Vuxenutbildning Stockholms stad 2009 www.stockholm.se/webbkatalogen Innehåll Vuxenutbildning i Stockholm 3 Vem får studera? 4 Vad kan jag studera? 5 Hur kan jag studera? 6 Extra stöd 6 Hur ansöker jag?

Läs mer

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Höstterminen 2015 Innehåll Masugnen Lindesberg... 3 Om studier på Masugnen... 4 Ansökan... 5 Grundläggande vuxenutbildning... 6 Gymnasial vuxenutbildning...

Läs mer

Vuxenutbildningen i Tyresö

Vuxenutbildningen i Tyresö Vuxenutbildningen i Tyresö C3L - Centrum för Livslångt Lärande KURSUTBUD ht 2011 vt 2012 Hur underhåller du din hjärna? Kurser på dag, kväll, distans, yrkesinriktade utbildningar och enstaka kurser. Yrkeshögskola!

Läs mer

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2009/2010 Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Särvux SFI Uppdragsutbildning Allmän information Kostnader Undervisningen

Läs mer

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning Studieinformation Våren 2011 Solna Vuxenutbildning Solna Vuxenutbildning Adress: Hagalundsgatan 26 BV, 169 64 SOLNA Tel: 08-734 20 93 Fax: 08-734 28 73 E-post: vuxenutbildningen@solna.se Webbsida: www.solna.se/vuxenutbildning

Läs mer

Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015

Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015 Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015 VUX Grundläggande vuxenutbildning Gymnasiala yrkesutbildningar Ekonomi Handel Administration Gymnasial vuxenutbildning Hos oss når du dina mål Välkommen till Hermods

Läs mer

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN 2007 GUIDEN UPPDATERING/SENASTE NYTT 19 OKTOBER, 2006 Gymnasiereformen inställd Skolminister Jan Björklund meddelade den 11 oktober att han tänker blåsa

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Vuxenstuderande. Handbok för. våren 2015. Här kan du läsa utifrån dina behov och förutsättningar 2015-01-12

Vuxenstuderande. Handbok för. våren 2015. Här kan du läsa utifrån dina behov och förutsättningar 2015-01-12 2015-01-12 Handbok för Vuxenstuderande våren 2015 Här kan du läsa utifrån dina behov och förutsättningar MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Välkommen till Vuxenutbildningen Informationssamhälle,

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015 Vuxenutbildning Mariestad Kursutbud hösten 2015 Välkommen till Vuxenutbildning i Mariestad! Passar någon av punkterna in på dig? Du har bestämt dig för att fullfölja dina avbrutna studier Du vill komplettera

Läs mer

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning.

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning. Hösten 2011 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning www.jensenvuxenutbildning.se 08-450 22 30 1 Välkommen till JENSEN vuxenutbildning JENSEN

Läs mer

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Knivsta 2014-2015

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Knivsta 2014-2015 msorg o & Barn & Vård Arbeta med människor id t i r f Vuxenutbildning Knivsta 2014-2015 Gymnasial vuxenutbildning som ökar dina möjligheter till arbete inom vård och omsorg eller förskola och fritidsverksamhet.

Läs mer

Utbildningar Våren 2013

Utbildningar Våren 2013 Våren 2013 Utbildningar Våren 2013 YRKES- UTBILDNINGAR för vuxna - Upplandskommuner i samverkan En investering för framtiden EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Innehåll Upplandskommuner

Läs mer

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Gymnasie- valet www.uppsala.se/syv Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Innehåll Nu är det dags att välja! 3 Så här fungerar gymnasieskolan 4 Ansökan och antagning 6 Tidsplan 9 Studie- och yrkesvägledning

Läs mer

Vuxenutbildningen i Södertälje

Vuxenutbildningen i Södertälje Vuxenutbildningen i Södertälje Hösten 2009 www.vuxenutbildningen.sodertalje.se Här ges allmän information om studier på Vuxenutbildningen i Södertälje. Ansökningsblankett, kurs- och utbildningsbeskrivningar

Läs mer

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Linköping 2014/2015

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Linköping 2014/2015 Arbeta med människor Vuxenutbildning Linköping 2014/2015 Vård & Omsorg Barn & Fritid Fritid & Hälsa Vi erbjuder gymnasial vuxenutbildning inom vård & omsorg, barn & fritid samt fritid & hälsa. Vi har över

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer