Vuxenutbildning hösten 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vuxenutbildning hösten 2015"

Transkript

1 Vuxenutbildning hösten 2015

2 Innehållsförteckning: Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning Gymvux och Yrkesvux 6 Beskrivning av gymnasiala kurser 7 Beskrivning av yrkesinriktade kurser 10 Viktigt att veta 11 Ansökningsblankett 15

3 Kommunala vuxenutbildningens ledningsgrupp, från vänster: Jenny Frödin, lärare gruv och gymvux, Ellinor Axelsson, rektor, Gunvor Ekman-Eriksson, studievägledare, Berit Nykvist, lärare utbildning i svenska för invandrare, Elisabet Johansson, lärare vård- och omsorgsutbildning. Välkommen till vuxenutbildningen i Arvika Hos oss kan Du läsa utbildning i svenska för vuxna, grundläggande vuxenutbildning, gymnasiala kurser och gymnasiala yrkesutbildningar. När Du börjar fundera kring kurser och utbildningar kontaktar Du studievägledare Gunvor Ekman för att få stöd med Din studieplanering så Du når Dina mål på ett så smart sätt som möjligt. Det är viktigt att Du är medveten om att det utöver de lärarledda lektionspassen krävs att Du lägger ner av Din egen tid varje dag för att Du ska nå målen för kursen och komma vidare till högre studier eller arbete. Bläddra nu i katalogen och se vad som passar Dina behov. Saknar Du något eller har andra frågor så kontakta studievägledaren. Välkommen! Ellinor Axelsson, rektor

4 Att tänka på inför studier vid vuxenutbildningen Skolan/läraren ansvarar för att: ge en struktur för hela kursen (kursplanering) ge fast schemalagd tid med lärarledda lektioner ge strukturerade lektioner/obligatoriska moment som innehåller bl a: - Föreläsningar - Gruppdiskussioner - Övningar/laborationer - Möjlighet att ställa frågor utforma examinationer och bedöma dessa utfärda betyg och/eller intyg efter slutförd kurs inom angiven tidsram Ditt ansvar är att: skaffa kurslitteratur inför kursstart avsätta tid för studier som motsvarar studietakten på kursen ta ansvar för din egen inlärning och studieaktivitet samt att följa kursplaneringen komma förberedd till lektioner, obligatoriska moment och provtillfällen förbereda dig och genomföra prov/obligatoriska moment på överenskommen tid meddela eventuell frånvaro till läraren innan lektions- eller examinationstillfället. Meddelar du dig inte stryks du från kursen efter 3 veckor ta igen missade lektioner på egen hand ta kontakt med läraren, Vägledningscentrum och CSN vid eventuellt avbrott eller om du inte blir godkänd i kursen. Begär kursintyg på avklarade kursmoment. Detta är din värdehandling för eventuell validering och CSNkontakter. Tips: Ta ansvar. Du har ansvaret för dina studier. Dina lärare ger dig stöd, men det är du som ska göra jobbet. På Komvux förväntas du t ex jobba med självstudier, arbeta i grupp, vara med på lektioner, läsa böcker på egen hand, skriva prov utan att någon exakt talar om vad som kommer på provet osv. Bestäm dig för en studietakt. Planera dina studier utifrån vad som är rimligt för dig att klara. Du kan tvingas ändra dina planer, men är de realistiska från början så är det mer sannolikt att du kommer lyckas i dina studier! Skapa kontakt med dina lärare och studiekamrater. Tala om vad du behöver hjälp med. Ställ frågor, var aktiv.

5 Utbildning i svenska för invandrare Sfi är till för dig som har ett annat modersmål än svenska. På Sfi får du grundläggande kunskaper i svenska språket och om svenskt vardagsliv, samhällsliv och arbetsliv. Undervisning sker på olika nivåer utifrån dina förutsättningar och dina mål med studierna. För att få läsa på Sfi ska du vara folkbokförd i Arvika och du skall ha fått ditt fullständiga personnummer. Du kan söka till Sfi när som helst under året och kan påbörja studierna när det finns en ledig studieplats. Sfi-receptionen är öppen måndagar kl och fredagar kl Sfi finns i en separat byggnad som heter Grepen som ligger väster om ArvikaNäringslivscentrums huvudbyggnad. Gör ett besök eller ring och tala med Berit Nykvist för att få mer information. Grundläggande vuxenutbildning För dig som inte har svensk grundskolekompetens eller om du vill förbättra dina grundkunskaper innan du går vidare i dina studier. Grundläggande vuxenutbildning motsvarar årskurs 7-9 i grundskolan, men innehållet och arbetssättet är anpassat för vuxna och du förväntas ta eget ansvar för dina studier. Undervisningen består dels av lärarledda lektioner, dels av självstudier i studieverkstaden, med visst stöd av handledare. Varje studerande läser efter en individuell studieplan som utgår från dina förutsättningar och dina mål med studierna. Studietiden kan därför variera mellan en till fyra terminer. Inledningsvis kommer du att testas för att ta reda på vilken nivå dina förkunskaper ligger på. Efter det placeras du på rätt nivå på kursen/kurserna du sökt. Kärnämneskurser svenska/svenska som andra språk matematik engelska samhällskunskap Kurstid:10/8-18/ Du har också rätt att läsa kurserna biologi, fysik, geografi, hem- och konsumentkunskap, historia, kemi och religion. Dessa kurser finns inte i vårt ordinarie kursutbud. Kontakta studievägledare för studieplanering.

6 Gymnasiala kurser hösten 2015 Vi förbehåller oss rätten att ändra i kursutbudet. Teoretiska kurser Poäng Kursstart Undervisning vecka Engelska och 43 måndag kl Engelska och 43 onsdag kl Historia 1b måndag kl Matematik 1b tisdag kl Matematik 2b tisdag kl Matematik 3c måndag kl Matematik och 43 Webbaserad, några närträffar Matematik /st 43 Webbaserad, några närträffar Naturkunskap 1a torsdag kl Naturkunskap 1a torsdag kl Naturkunskap 1b torsdag kl Orienteringskurs Matematik 2 alt och 43 onsdag kl Psykologi Webbaserad, några närträffar Religion 1 50 Löpande intag Webbaserad utan närträffar. Begränsat antal platser. Samhällskunskap 1a Webbaserad, några närträffar Samhällskunskap 1a Webbaserad, några närträffar Samhällskunskap 1b Webbaserad, några närträffar. Svenska onsdag kl Svenska och 43 Webbaserad, några närträffar. Svenska torsdag kl Svenska som andraspråk tisdag kl Svenska som andraspråk torsdag kl Svenska som andraspråk måndag kl poängskurser går på nio veckor, 100-poängs på arton. Undantag kan förekomma. Behöver du kurser som saknas här för att få behörighet till vidare studier ska du ta kontakt med Studievägledare på tel Yrkesinriktade kurser Poäng Kursveckor Undervisning Barn- och fritidsutbildning 1500 v Nära/Distans 100% -v Belysningsteknik mån - to kl Grundläggande el mån - to kl Vård- och omsorgsutbildning 1550 v Nära/Distans 100% -v Yrkesförare buss (sen ansökan i Heltidsstudier må-fre mån av plats, kontakta VLC)

7 Beskrivning av gymnasiala kurser Att läsa på gymvux hos oss innebär 50 procent närundervisning (lektionstid) och 50 procent egna studier med handledning av läraren via studieplattformen It s Learning på Internet. Engelska Engelska utvecklar dina språk- och omvärldskunskaper så att du kan använda engelska i olika situationer och för olika syften. Du får stärka din förståelse för talat och skrivet språk genom olika texter. Du får även träna din förmåga att formulera dig i skrift och tal. Ämnet ger dig också kunskaper om delar av världen där engelska talas. Undervisningen bedrivs på engelska. Engelska 5 är gymnasiegemensam kurs på alla gymnasieprogram. Engelska 6 är gymnasiegemensam kurs på alla högskoleförberedande gymnasieprogram. Kurser i ämnet: Engelska 5, 100 poäng motsvarar Engelska A Engelska 6, 100 poäng motsvarar Engelska B Engelska 7, 100 poäng motsvarar Engelska C Historia Ämnet undersöker de drivkrafter som har påverkat människans utveckling genom tiderna, exempelvis politik, vetenskap, religion och ekonomi. Historiens röda tråd - att händelser förr påverkar mänskligheten idag och i framtiden - är det centrala temat. En händelse beskrivs ofta av många olika personer, därför genomförs också undersökningar för att ta reda på om det har någon betydelse vem som är uppgiftslämnare. Det är också viktigt att analysera hur historia används av olika grupperingar i dagens samhälle, för att förklara dagens situation och skapa en känsla av samhörighet. Dessa undersökningar går under det gemensamma namnet källkritik. Kurser i ämnet: Historia 1b, 100 poäng motsvarar Historia A. Historia 2 (a och b), 100 poäng motsvarar Historia B. Historia 3, 100 poäng motsvarar Historia C. Matematik Matematiken utvecklar din förmåga att arbeta logiskt, att använda olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och att använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer. Ämnet ger dig möjlighet att utmana, fördjupa och bredda din kreativitet. Kurser i ämnet: Matematik 1(a,b eller c) 100 poäng motsvarar Matematik A. Matematik 2(a,b eller c) 100 poäng motsvarar Matematik B. Matematik 3(b, c) 100 poäng motsvarar Matematik C Matematik poäng motsvarar Matematik D Matematik poäng motsvarar Matematik E Naturkunskap Naturkunskap är ett tvärvetenskapligt ämne. Det har sin grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hållbar utveckling, energi och hälsa. I natur-

8 kunskap utvecklar du dina kunskaper om miljö- och klimatfrågor, kretslopp, människokroppens uppbyggnad, genteknik m.m. Kursen 1a1 är den inledande kursen i ämnet, gymnasiegemensam för alla yrkesprogram. Kursen 1a2 är en påbyggnadskurs på 1a1. Då båda kurserna är genomförda motsvarar dessa kurser Naturkunskap 1b, som är ett gymnasiegemensamt ämne för vissa högskoleförberedande program (EK, ES, HU och SA). Kurser som finns i ämnet: Naturkunskap 1a1, 50 poäng motsvarar Naturkunskap A. Naturkunskap 1a2, 50 poäng Naturkunskap 1b, 100 poäng Naturkunskap 2, 100 poäng motsvarar Naturkunskap B Orienteringskurs Matematik 2 eller 3 Denna orienteringskurs läser du parallellt med någon av matematikkurserna 2 eller 3. Syftet med kursen är att ge dig förkunskaper för att klara kursen och att stötta dig på din väg att uppnå kunskapsmålen i ämnet. Psykologi I ämnet psykologi undersöks vad som påverkar det mänskliga beteendet. Det finns olika uppfattningar om vad som påverkar oss mest. I kursen Psykologi 1 presenteras de skolor och forskare som haft det största inflytandet. Olika anledningar till mänskliga värderingar, uppfattningar och tankar kommer också att studeras, liksom hur vi fungerar i samspel med andra människor. Kurser som finns i ämnet: Psykologi 1, 50 poäng motsvarar Psykologi A Psykologi 2a, 50 poäng motsvarar Psykologi B Religionskunskap Ämnet syftar till att utveckla förmågan att analysera religioner och livsåskådningar ur olika perspektiv. Hur religion påverkar människors identitet, syn på vetenskap och etiska frågor är teman som kommer att behandlas i litteraturen. Du som läser kursen får lära dig att använda etiska begrepp och teorier som ett diskussionsmedel. Kursen Religion 1 fokuserar på religion i vardagen och samhällsdebatten. Världsreligionernas kännetecken och deras betydelse för individens och gruppens identitet Religion 2 tar upp nyregligiösa strömningar, uppfattningar om relation mellan religion och vetenskap och olika etiska aspekter ur detta perspektiv. Religion erbjuds enbart som webb-kurs. Kurser som finns i ämnet: Religionskunskap 1, 50 poäng motsvarar Religionskunskap A. Religionskunskap 2, 50 poäng motsvarar Religionskunskap B. Samhällskunskap Samhällskunskap är ett tvärvetenskapligt ämne. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi. I samhällskunskap breddar, fördjupar och utvecklas dina kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor. I undervisningen får du kunskaper om demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna. Ämnet berör även arbetsliv, resurser och hållbar utveckling.

9 Kursen 1a1 är den inledande kursen i ämnet, gymnasiegemensam för yrkesprogram. Kursen 1a2 är en påbyggnadskurs på 1a1. Tillsammans motsvarar dessa kurser Samhällskunskap 1b, som är ett gymnasiegemensam kurs på alla högskoleförberedande gymnasieprogram. Kurser som finns i ämnet: Samhällskunskap 1a1, 50 poäng Samhällskunskap 1a2, 50 poäng Samhällskunskap 1b, 100 poäng motsvarar Samhällskunskap A. Samhällskunskap 2, 100 poäng motsvarar Samhällskunskap B. Samhällskunskap 3, 100 poäng motsvarar Samhällskunskap C. Svenska och Svenska som andraspråk I ämnet svenska ligger tyngdpunkten på kommunikation, både muntlig och skriftlig. Arbetet med det muntliga framförandet tränas i tre steg: planering, genomförande och utvärdering. De texter som skrivs kommer att fokusera på hur läsaren skall påverkas och informeras. Träning av ett korrekt språkbruk genomförs, eftersom detta är viktigt för att nå fram till läsaren. Texten skall även anpassas till den mottagargrupp det gäller. I kursen Svenska 1 behandlas allmänmänskliga frågor som liv och död, kärlek, godhet och ondska i böckerna som kommer att läsas. Svenska 2 bygger på kursen Svenska 1. Kunskaperna i muntlig och skriftlig argumentationsteknik fördjupas, liksom språkbehandling. Två nya moment tillkommer: litteraturhistoria, där centrala verk under antiken, medeltiden och renässansen behandlas, samt nordiska språkförhållanden. Svenska 3 bygger på Svenska 1 och 2. Den muntliga framställningsförmågan finslipas, liksom den skönlitterära analysen. Ett nytt moment jämfört med tidigare kurser är det vetenskapliga sättet att skriva, du kommer att författa en rapport där någonting inom svenskämnet skall behandlas. Kursen avslutas med hur det svenska språket utvecklats genom tiderna. I kursen Svenska som andraspråk 1 kommer genre att vara ett genomgående tema där kurslitteraturen kommer att fokusera på att kunna läsa och skriva olika typer av texter. Svenska som andraspråk 2 bygger på kursen Svenska som andraspråk 1. Här övas läsförståelse utifrån ett språkhistoriskt perspektiv samt ordkunskap. Kursen fokuserar även på att utveckla kunskaperna i att skriva utredande och argumenterande texter. I kursen Svenska som andraspråk 3, som i sin tur bygger på Svenska som andraspråk 2, kommer du att arbeta muntligt och skriftligt med genrer som är av utredande och argumenterande slag. I din läsning kommer du få möta större textmängder och reflektera kring hur du kan arbeta med dessa. Du kommer att få skriva vetenskapliga texter som övning inför högskolestudier. Kurser i ämnet: Svenska/Svenska som andraspråk 1, 100 poäng motsvarar Svenska/Svenska som andraspråk A

10 Svenska/Svenska som andraspråk 2, 100 poäng motsvarar delvis Svenska/Svenska som andraspråk B Svenska/Svenska som andraspråk 3, 100 poäng motsvarar delvis Svenska/Svenska som andraspråk B Svenska som andraspråk läser du som har ett annat modersmål än svenska. Kurserna Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 ger samma behörighet som Svenska 1, 2 och 3 (tidigare krävdes bara två kurser, A och B, för grundläggande behörighet för högskolestudier). Beskrivning av yrkesinriktade kurser Att läsa yrkesvuxkurser innebär en spännande kombination av teoretiska kunskaper och praktiska moment. Laborationerna och det praktiska arbetet ger dig en bra inblick i hur arbetslivet kan se ut. Utbildningarna har lite olika upplägg, distans och närutbildning i kombination, kvällskurser och heltid dagtid. Barn- och fritidsutbildning Utbildningen består av kurser från Barn- och fritidsprogrammet som omfattar 1500 gymnasiepoäng som man läser under ett och ett halvt år. Utbildningen är upplagd som närdistans (NUDU) vilket innebär lärarledda lektioner två och en halv till tre dagar i veckan och övrig tid med egna studier. I utbildningen ingår delar med arbetsplatsförlagd utbildning (APL). Det innebär att du är på en arbetsplats, följer en handledare och de arbetstider som gäller på den arbetsplatsen. Kurser som ingår: Lärande och utveckling, Pedagogiskt ledarskap, Kost och hälsa, Människans miljöer, Hälsopedagogik, Kommunikation, Specialpedagogik, Grundläggande vård och omsorg, Lärande och växande, Socialt arbete, Pedagogiskt arbete, Sociologi, Gymnasiearbete Belysningsteknik Här får du lära dig hur man kan skapa en behaglig atmosfär i rummet med hjälp av ljussättning. Vi tittar också på vilka olika typer av ljuskällor det finns på marknaden och hur man med enkla medel skapar stora effekter. Att välja rätt typ av ljuskälla är också positivt ur ekonomiska och miljömässiga aspekter. Du får och kunskap i hur ljussättning kan påverka människors humör och upplevelser. Lämplig påbyggnadskurs för dig som läst Butikssäljarutbildning eller som redan arbetar i butik. Kurs i ämnet: Belysningsteknik, 100 poäng. Grundläggande elutbildning En utbildning för dig som vill känna på hur det är att arbeta inom el-branschen och som kanske vill utbilda dig vidare inom el-området. Kursen kan också vara för dig 10

11 som vill fräscha upp dina tidigare kunskaper. Utbildningen omfattar kurserna Praktisk ellära och Elkraftteknik, godkänt betyg i dessa kurser motsvarar den teoretiska delen av begränsad elbehörighet BB1. För att få full behörighet krävs två års praktik. Kurser i ämnet: Praktisk ellära, 100 poäng Elkraftteknik, 100 poäng Vård- och omsorgsutbildning, nära och distans Programgemensamma ämnen från Vård och omsorgsprogrammet, kurser som omfattar 1550 gymnasiepoäng. Ett och ett halvt år, på heltid, närundervisning två och en halv dag i veckan, övrig tid på distans. Kurser som ingår: Akutsjukvård, Etik och människans livsvillkor, Gymnasiearbete, Hälsopedagogik, Medicin 1, Psykologi 1, Psykiatri 1, Specialpedagogik 1, Vård och omsorg vid demenssjukdom, Vård- och omsorgsarbete 1 och 2, Äldres hälsa och livskvalitet Viktigt att veta Ansökan Blankett hittar du längst bak i denna katalog, i receptionen på Arvika Näringslivscentrum, på Vägledningscentrum och på under Utbildning. Kontakta Vägledningscentrum för mer information. Ansökan skickas till: Vägledningscentrum Box ARVIKA Senast: 31 maj 2015 Sena ansökningar tas emot i mån av plats. Sfi Hit ansöker du i samband med ett personligt besök på Sfi-receptionen när som helst under året. Vi har öppet måndagar kl och fredagar kl Du får börja studera när det finns en ledig plats. 11 Antagning Får vi fler sökande än vi har möjlighet att erbjuda plats, på kurs eller utbildning, så måste vi göra ett urval bland de sökande. De med lägst utbildning prioriteras, då tar vi hänsyn till förkunskaper, studieplanering och särskilda skäl. Därför är det viktigt att du alltid fyller i din ansökan noggrant. När du antas till kurs eller utbildning får du en kallelse. Avgifter Våra kurser och utbildningar är kostnadsfria för dig som studerar. Enda kostnad som tillkommer är för kompendier och kurslitteratur. Behörighet Du kan börja studera vid vuxenutbildningen tidigast den 1 juli det år du fyller 20 eller tidigare om du har ett slutbetyg från gymnasiet.

12 Sfi Svenska för invandrare, för dig med annat modersmål än svenska. Du ska vara folkbokförd i Arvika och ha ett fullständigt personnummer. Betyg Ny betygsskala Betyg sätts på kurser inom Grundläggande och Gymnasial vuxenutbildning och Svenska för invandrare enligt en betygsskala med flera betygssteg. Skalan är sexgradig med fem godkända betyg A-E, där A är högsta betyg, och ett underkänt betyg, F. Utdrag ur betygskatalog När du läser kurser inom grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning kan du beställa ett utdrag ur betygskatalog efter avslutade kurser. Examensbevis Gymnasieexamen i form av yrkesexamen eller högskoleförberedande examen kan utfärdas inom Kommunal vuxenutbildning för den som inte tidigare fått en gymnasieexamen. Kontakta Vägledningscentrum för information om vilka villkor som gäller. För distansstuderande motsvaras närvaro i undervisningen av aktivitet på studieplattformen. Högskoleprov Sista anmälningsdag: 15 september Provdag: 24 oktober Läs mer på studera.nu Högskolestudier På finns alla kurser och program i Sverige. Sista dag för ansökan kurser/utbildningar: 15 oktober och 15 april. Sista dag för komplettering betyg: 1 december För att bli antagen vid högskola/universitet krävs grundläggande, ibland särskild behörighet. Under 2012 har nya antagningsregler börjat gälla, kolla alltid noga vad som gäller för just din utbildning. Ansöker gör du på se. Fråga gärna studievägledare om råd. Inställd kurs Om en kurs/utbildning inte får tillräckligt många sökande ställs kursen in. I vissa fall finns möjlighet att i stället läsa kurser på distans. Kursbetyg Efter varje avslutad Sfi-kurs erhåller du ett kursbetyg. Intyg För den som så vill, kan ett intyg för genomförd utbildning utfärdas istället för ett betygsdokument. Frånvaro från undervisning I vuxenutbildningsförordningen har kravet på närvaro i undervisningen skärpts. Studerande som p g a sjukdom eller annan orsak inte kan delta i undervisningen har skyldighet att anmäla orsak till frånvaron och om en studerande uteblir från undervisning tre veckor i sträck utan att meddela orsaken skall detta anses som att person avbrutit undervisningen. 12 Olika sätt att studera Schemalagda studier På Sfi och grundläggande vuxenutbildning läser du enligt schema där lektioner varvas med arbete i studie- eller språkverkstad och språkpraktik (Sfi). Gymvuxkonceptet Läser du en gymnasiekurs vid vuxenutbildingen så utgör halva tiden närundervisning (en halv dag i veckan) och den andra halvan egna studier med handledning av läraren via internetbaserade studieplattformen It s Learning. Du kan också få hjälp av lärare utöver undervisningstiden via personlig handledning i vår studieverkstad. Vård- och omsorgsutbildning Denna utbildning kan man läsa, anting-

13 en på tre terminer 100 % studietakt med en kombination av när- och distansundervisning, sk. NUDU. Eller på distans, fyra terminer och 75% studietakt, sk. DU. Webbaserade studier Innebär ett fåtal närträffar, utöver det självständiga studier med handledning, inlämningsuppgifter samt diskussioner via It s Learning. Träffarna ligger oftast i början och slutet av kursen samt vid provskrivning. Orienteringskurser Orienteringskurser kan finnas både på gymnasial- och grundläggande nivå och omfatta mellan 50 och 200 poäng. Syftet med kursen kan vara att fungera som introduktion till ett speciellt kunskapsområde, bedöma reell kunskap (validering) eller allmänt bidra till bättre studieresultat. Orienteringskurser betygssätts inte, den studerande får istället ett intyg på deltagande. Sfi-reception Receptionstid måndagar kl och fredagar kl Besök oss eller ring till Berit Nykvist. Studiebibliotek För att underlätta dina studier finns det ett referensbibliotek på Arvika Näringslivscentrum. Här hittar du litteratur som hör till kurserna, den kan du låna och läsa på plats, men inte låna hem. Studieekonomi Du kan söka studiestöd från CSN för heleller deltidsstudier. Dina studier måste vara på minst halvtid i tre veckor för att du ska kunna få studiemedel. Mer information hittar du på där du också gör din ansökan. Har du frågor kan du ringa CSN på tel Vägledningscentrum kan också svara på frågor. Studiestödspoäng utgör grunden för beräkning av studiestöd. Varje kurs ger ett visst antal och motsvaras av gymnasiepoäng. För att vara heltidsstuderande krävs 400 poäng på hösten och 500 poäng under vårterminen. Sfi-studier är inte studiemedelsberättigat. Studienivåer Svenska för invandrare Se beskrivning på sidan 4 Grundläggande utbildning Kurserna motsvarar nivån i grundskolan t. o. m. årskurs 9. Innehåll och arbetssätt är anpassat till vuxnas erfarenheter och sätt att lära. Utbildningen är till för dig som: inte har grundskolekompetens eller motsvarande behöver förbereda dig för studier på gymnasial nivå Gymnasial utbildning Vi erbjuder ett antal kurser ur gymnasieskolans nationella program för behörighet till högskolor och universitet, men också kurser som tillgodoser arbetsmarknadens krav. Du väljer själv vilka och hur många kurser du vill läsa. På denna nivå finns både yrkes- och teoriämnen. För gymnasial utbildning gäller samma kursplaner och betygskriterier som för den vanliga gymnasieskolan. Observera att vi alltid reserverar oss för ändringar i kursutbudet. Studie- och yrkesvägledning Se Vägledningscentrum Studietakt Studietakten beräknas i antal poäng per vecka enligt följande: 100% 20 poäng/vecka 75% poäng/vecka 50% poäng/vecka 25% 5-9 poäng/vecka 13

14 Studieverkstad Ditt stöd under studietiden. Här finns datorer och arbetsplatser i en bra studiemiljö. Vi erbjuder bemannade stugor där du kan får lärarstöd utöver utöver de tre timmar undervisning du får per kurs. I vår finns It-stöd, Räknestuga, samt studieverkstadstider för Svenska, Svenska som andraspråk, Samhällskunskap osv. Schemaläggs senare. Validering och Prövning Du kan få dina kunskaper och din kompetens validerad genom en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation av de kunskaper du besitter, oavsett hur du skaffat dig kunskaperna. Det kallas för validering. Ofta så leder en sådan validering till en prövning. Har du kunskaper som motsvarar en hel kurs och vill tentera av dessa för att få betyg? Då kan du ansöka om att få göra en prövning. Vi kan endast pröva i kurser vi själva anordnar. Du betalar för prövningen, kommer till Vägledningscentrum och visar upp kvittot. Vi förmedlar kontakt med aktuell lärare, som ger dig information om prövningsinnehåll, bedömningsgrunder och förslag på lämplig litteratur. Därefter läser du själv in kursen, följer tidsplan och genomför moment på inplanerad tid. Därefter bedömer läraren dina resultat och utfärdar betyg. Under studietiden har du ingen rätt till lärarstöd, utan det är din uppgift att självständigt läsa in hela kursen. Prövningsveckor 2015: Engelska Historia 32 Matematik 36, 46, 50 Naturkunskap 45, 46 Psykologi 32 Samhällskunskap Svenska 32 Svenska som andraspråk 43 Kostnad 500 kr/prövad kurs. Kontakta Vägledningscentrum för info. Vi rekommenderar dig att noga överväga vinsten med att göra validering och prövning. Tidsmässigt brukar skillnaden mellan att läsa kursen hos oss och att göra en prövning vara marginell. Kunskapsmässigt är det stora vinster att läsa kursen på plats. Vägledningscentrum Hos oss kan du få hjälp med allt som har med studier att göra. Vill du träffa studievägledare så ringer du eller gör ett besök på Vägledningscentrum för tidsbokning. Besöksadress Vägledningscentrum: Strandvägen 2, Arvika, våning 2 Telefon:

15 VUXENUTBILDNING Personuppgifter Var god texta! Efternamn Tilltalsnamn Personnr Gatuadress Telefon - dagtid Mobiltelefon Postadress (postnummer och ort) Födelseland E-postadress Tidigare slutförd utbildning: Obligatoriska uppgifter Ej fullföljd grundskola Grundskola, ange land. Gymnasieutbildning högst 2 år, ange land Gymnasieutbildning längre 3-4 år, ange land.. Samlat betygsdokument Antal poäng... Högskoleutbildning Poäng. Annan utbildning.. Utländsk utbildning, antal år Godkänd SFI År..intyg bifogas Godkänd Svenska som andraspråk År.. Kursansökan Nuvarande situation: Obligatoriska uppgifter Tillsvidare anställning heltid deltid Uppsagd Datum Vikariat heltid deltid Arbetssökande Eget företag Annat (sjukskriven, föräldraledig etc) Tidigare eller pågående studier vid Vuxenutbildning Annan skolform Jag tänker finansiera mina studier med: Studiemedel (information skickas automatiskt till CSN om du markerat i denna ruta. Detta innebär att du kan bli kontaktad av CSN) A-kassa, aktivitetsstöd etc Bibehållen lön Annat Folkbokförd i annan kommun: Kurserna finns ej i min hemkommun Annan orsak, ange vilken:.. Har Du planerat Dina studier i samråd med studie- och yrkesvägledare? Nej Ja Jag bifogar: Personbevis Betyg tidigare utbildning OBS! Måste bifogas ansökan! OBS! Skicka ansökan till din hemkommun Jag anmäler mig till följande kurs/kurser: Gy-poäng Dag Kväll Distans Start vecka Skolans anteckningar Vänd!

16 Syfte med studierna Läser för att höja betyg Läser för examensbevis, yrkesexamen Läser för examensbevis, högskoleförberedande examen Skaffa mig nödvändiga kunskaper för fortsatta studier. Ange vilka: Utbilda mig för inträde på arbetsmarknaden Vidareutbilda mig för att få en ny befattning/ nytt yrke Annan orsak: Önskemål om kurser som inte finns i katalogen Kurs Dag Kväll Distans Skolans anteckningar Övriga upplysningar: Ort och datum Sökandes underskrift För aktuellt kursutbud: Hemsida: Studiemedel söks hos CSN eller ring , Glöm inte att bifoga personbevis! Du som inte är folkbokförd i Arvika ska sända din ansökan till din hemkommun Skicka Din ansökan till: VÄGLEDNINGSCENTRUM Box ARVIKA BESÖKSADRESS: ARVIKA NÄRINGSLIVSCENTRUM, STRANDVÄGEN De uppgifter du lämnat på ansökan registreras i elevregister och används i det administrativa arbetet

Vuxenutbildning våren 2015

Vuxenutbildning våren 2015 Vuxenutbildning våren 2015 Innehållsförteckning: Beskrivning Sfi 5 Beskrivning Gruv 5 Kursförteckning Gymvux och Yrkesvux 6 Beskrivning av gymnasiala kurser 7 Beskrivning av yrkesinriktade kurser 10 Viktigt

Läs mer

Kurskatalog hösten 2016 Kommunal vuxenutbildning

Kurskatalog hösten 2016 Kommunal vuxenutbildning Studera som vuxen Kurskatalog hösten 2016 Kommunal vuxenutbildning Innehållsförteckning: Särskild utbildning för vuxna 4 Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning

Läs mer

Kurskatalog våren 2016 Kommunal vuxenutbildning

Kurskatalog våren 2016 Kommunal vuxenutbildning Studera som vuxen Kurskatalog våren 2016 Kommunal vuxenutbildning Innehållsförteckning: Särskild utbildning för vuxna 4 Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Kurskatalog våren 2017 Kommunal vuxenutbildning

Kurskatalog våren 2017 Kommunal vuxenutbildning Studera som vuxen Kurskatalog våren 2017 Kommunal vuxenutbildning Innehållsförteckning Särskild utbildning för vuxna 4 Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning

Läs mer

Läsåret 2018/2019. Högsby UtbildningsCenter Ringvägen 5, Högsby

Läsåret 2018/2019. Högsby UtbildningsCenter Ringvägen 5, Högsby Läsåret 2018/2019 Högsby UtbildningsCenter huc@hogsby.se Innehållsförteckning Valbara kurser på gymnasial nivå - KGY Svenska / Svenska som andraspråk 1 Engelska 1 Religion 1 Historia 1 Psykologi 1 Filosofi

Läs mer

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 VUXENUTBILDNING KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN Den kommunala vuxenutbildningen i Åtvidaberg består av utbildning i Svenska för invandrare (SFI), Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015 Vuxenutbildning Mariestad Kursutbud hösten 2015 Välkommen till Vuxenutbildning i Mariestad! Passar någon av punkterna in på dig? Du har bestämt dig för att fullfölja dina avbrutna studier Du vill komplettera

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2013

KURSKATALOG Våren 2013 KURSKATALOG Våren 2013 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Kurskatalog våren 2018 Kommunal vuxenutbildning

Kurskatalog våren 2018 Kommunal vuxenutbildning Studera som vuxen Kurskatalog våren 2018 Kommunal vuxenutbildning Innehållsförteckning Särskild utbildning för vuxna 4 Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

Vuxenutbildningen i Svedala

Vuxenutbildningen i Svedala Vuxenutbildningen i Svedala 2015/16 Komvux Gymnasiekompetens för vuxna Grundvux Grundskolekompetens för vuxna Sfi Svenska för invandrare Nils Fredriksson Utbildning NFU Välkommen till vuxenutbildningen

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

Kursutbud. f ö r K o m v u x. v å r e n 2 0 1 6 160111-160527

Kursutbud. f ö r K o m v u x. v å r e n 2 0 1 6 160111-160527 NÄRINGSLIV OCH ARBETSMARKNAD GÄVLE VUXENUTBILDNINGEN Q Kursutbud med schema f ö r K o m v u x v å r e n 2 0 1 6 160111-160527 För heltidsstudier VT-16 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 UTBILDNING INOM VÅRD OCH OMSORG SID 10-13 1 ALLMÄN INFORMATION Elsa

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne 2015

Vuxenutbildningen Sunne 2015 Vuxenutbildningen Sunne 2015 www.larcenter.sunne.se Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare SFI.. 7 Grundläggande

Läs mer

På väg mot nya mål Kurskatalog Vuxenutbildning Mjölby Höstterminen 2015

På väg mot nya mål Kurskatalog Vuxenutbildning Mjölby Höstterminen 2015 På väg mot nya mål Kurskatalog Vuxenutbildning Mjölby Höstterminen 2015 Vuxenutbildningen Välkommen till Mjölby vuxenutbildning! En plats där du hittar nya vägar Nystart eller bara ett steg vidare? Med

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2015

KURSKATALOG Våren 2015 KURSKATALOG Våren 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Hösten & vintern 2013 PERIODER 2013 Period 3: 3 juni 9 augusti 2013 (sista ansökan 16 maj 2013) Period 4: 12 augusti 18 oktober 2013 (sista ansökan 20 maj 2013)

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2014

KURSKATALOG Hösten 2014 KURSKATALOG Hösten 2014 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren och sommaren 2013 PERIODER 2013 Period 1: 14 januari 22 mars 2013 (sista ansökan 22 nov 2012) Period 1 2: 14 januari 31 mars 2013 (sista ansökan 22 nov

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2015

KURSKATALOG Hösten 2015 KURSKATALOG Hösten 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE Vision 2020 Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. Ansökan skall vara inlämnad senast 15 november 2011 Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress: Postnr: Ort: Folkbokföringsadress

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING 2015-05-07 Välkommen till Birgittaskolans vuxenutbildning GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Kurs CSN poäng Närkurs eller distanskurs Biologi Biologi, två terminer 75/termin Närkurs Data Data, orienteringskurs

Läs mer

KOMVUX BORGHOLM KURSKATALOG 2016/2017

KOMVUX BORGHOLM KURSKATALOG 2016/2017 KOMVUX BORGHOLM KURSKATALOG 2016/2017 Det livslånga lärandet Vi är den lilla ambitiösa skolan som välkomnar dig som fyllt 20 år. Här får Du möjlighet att utveckla din potential och nå dina drömmars mål.

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2012

KURSKATALOG Våren 2012 KURSKATALOG Våren 2012 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå. I annat fall måste

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 www.larcenter.sunne.se 1 Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Läsårstider 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare

Läs mer

VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux

VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux Besöksadress S:t Larsgatan 46 Postadress Klostergatan 49, 581 81 Linköping E-postadress: komvux@linkoping.se Elsa Brändströms skola/birgittavux Faxnr 20

Läs mer

VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux

VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux 2014-11-26 Besöksadress S:t Larsgatan 46 Postadress Klostergatan 49, 581 81 Linköping E-postadress: komvux@linkoping.se Elsa Brändströms skola/birgittavux

Läs mer

Kurskatalog hösten 2017 Kommunal vuxenutbildning

Kurskatalog hösten 2017 Kommunal vuxenutbildning Studera som vuxen Kurskatalog hösten 2017 Kommunal vuxenutbildning Innehållsförteckning Särskild utbildning för vuxna 4 Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning

Läs mer

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan Att studera på komvux i Tranemo Komvuxutbildningen är öppen för dig som har avslutad gymnasieutbildning eller fyller minst 20 år under hösten det år du börjar läsa. På Tranemo gymnasieskola och komvux

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Kurs CSN poäng Dagkurs eller distanskurs Biologi 150 Dagkurs Data, orienteringskurs 50 Dagkurs Engelska 12 200 Dagkurs Engelska 3 200 Dagkurs Engelska 4 200 Dagkurs Fysik

Läs mer

Kurser och ansökningskoder Våren 2015

Kurser och ansökningskoder Våren 2015 Kurser och ansökningskoder Våren 2015 Du söker kurser genom att på ansökningsblanketten ange kurskod, antal poäng, kursnamn samt starttid för kursen du söker. Observera att kurser kan starta vid olika

Läs mer

Kurser och ansökningskoder Hösten 2014

Kurser och ansökningskoder Hösten 2014 Kurser och ansökningskoder Hösten 2014 Du söker kurser genom att på ansökningsblanketten ange kurskod, antal poäng, kursnamn samt starttid för kursen du söker. Observera att kurser kan starta vid olika

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Sommaren och hösten 2011 PERIODER 2011 Period 3: 30 juni 29 juli (sista ansökan 19 maj 2011) Period 4 5: 8 augusti 23 december (sista ansökan 30 maj 2011) Period

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Terminstid: Vårterminen 2016 160118-160603 Höstterminen 2016 160815-161216 prel OBS! För alla kurser gäller att de anordnas om de får tillräckligt antal sökande. Om den kurs

Läs mer

Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN!

Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN! Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN! Här finns möjlighet att studera på flera olika nivåer och inom vitt skilda områden! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli

Läs mer

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng OH-mallen Regeringsuppdrag Översyn av kursplaner och kunskapskrav Nya betygsskalan: A, C och E Verksamhetspoäng Kommunal vuxenutbildning, grundläggande nivå Kurser Engelska Biologi Fysik Kemi Samhällskunskap

Läs mer

HÖSTEN 2016. Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX. www.skelleftea.se/vux

HÖSTEN 2016. Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX. www.skelleftea.se/vux HÖSTEN 2016 Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX www.skelleftea.se/vux 1 VUXENUTBILDNING I SKELLEFTEÅ KOMMUNS EGEN REGI Vuxenutbildningen i Skellefteå - För dig som vill läsa in behörighet och som söker

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN. BROMÖLLA-SÖLVESBORG

VUXENUTBILDNINGEN.  BROMÖLLA-SÖLVESBORG VUXENUTBILDNINGEN www.sbkf.se BROMÖLLA-SÖLVESBORG Hösten 2017 Välkommen till Vuxenutbildningen! Hösten 2017 Studietid Grundläggande, Gymnasie samt Särskild utbildning för vuxna: 2017-08-07 2018-01-12 Sista

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Kurs CSN poäng Dagkurs eller distanskurs Biologi 150 Dagkurs Data, orienteringskurs 50 Dagkurs Engelska 12 200 Dagkurs Engelska 3 200 Dagkurs Engelska 4 200 Dagkurs Fysik

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

KOMVUX ÖSTERÅKER 2016

KOMVUX ÖSTERÅKER 2016 KOMVUX ÖSTERÅKER 2016 kurser i klassrum & på distans Välkommen till Vill du förändra din framtid? Vi erbjuder utbildningar på olika nivåer. Du kanske behöver slutföra studier på grundläggande och/eller

Läs mer

Komvux. Det här kan du göra på komvux: Vem får läsa på komvux? Rätt till utbildning på grundläggande nivå SVENSKA

Komvux. Det här kan du göra på komvux: Vem får läsa på komvux? Rätt till utbildning på grundläggande nivå SVENSKA Komvux Kommunal vuxenutbildning (komvux) är för dig som behöver läsa kurser på grundläggande eller gymnasial nivå. Du kan läsa en eller flera kurser, för att sedan exempelvis fortsätta studera på högskolan,

Läs mer

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Höstterminen 2015 Innehåll Masugnen Lindesberg... 3 Om studier på Masugnen... 4 Ansökan... 5 Grundläggande vuxenutbildning... 6 Gymnasial vuxenutbildning...

Läs mer

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10 Schema VT 2013 *nybörjargrupper SFI läsåret 2012/2013 (Dag+Kväll) *innehåll Huddinge kommun erbjuder SFI-studier på dag och kvällstid. Kravet är att du är folkbokförd i kommunen. Skolan är belägen i Flemingsberg,

Läs mer

Kurskatalog. Våren 2016. www.centrumvux.se

Kurskatalog. Våren 2016. www.centrumvux.se Kurskatalog Våren 2016 www.centrumvux.se Period 1: 11 januari 18 mars sista ansökningsdag 2 december 2015 Period 1-2: 11 januari 27 maj sista ansökningsdag 2 december 2015 Period 2: 21 mars 27 maj sista

Läs mer

Hösten Vuxenstudier Haninge PERIODER HÖSTEN 2015 KURSER & UTBILDNINGAR

Hösten Vuxenstudier Haninge PERIODER HÖSTEN 2015 KURSER & UTBILDNINGAR KURSER & UTBILDNINGAR Vuxenstudier Haninge Hösten 2015 PERIODER HÖSTEN 2015 Period 4: 10 augusti 16 oktober (sista ansökningsdag 3 juni 2015) Period 4 5: 10 augusti 18 december (sista ansökningsdag 3 juni

Läs mer

KURSPROGRAM 2016/2017

KURSPROGRAM 2016/2017 KURSPROGRAM 2016/2017 I denna katalog vill vi visa dig vårt utbildningsutbud och inspirera dig till fortsatta studier. Vi har ett brett utbud av olika kurser och utbildningar upp till gymnasial nivå. Genom

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Kurs CSN poäng Dagkurs eller distanskurs Biologi 150 Dagkurs - ej VT17 Data, orienteringskurs 50 Dagkurs Engelska 12 200 Dagkurs Engelska 3 200 Dagkurs Engelska 4 200 Dagkurs

Läs mer

KURSKATALOG Höstterminen 2016. Komvux i Kalmar

KURSKATALOG Höstterminen 2016. Komvux i Kalmar KURSKATALOG Höstterminen 2016 Komvux i Kalmar Välkommen till Komvux i Kalmar! Norra vägen 47 - SFI (undervisning i svenska för invandrare) - Grundläggande vuxenutbildning - Gymnasial vuxenutbildning -

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 WWW.SYDNARKEVUX.SE 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg

Läs mer

KURS PROGRAM 2013/2014

KURS PROGRAM 2013/2014 2013 0 1 4 KURS PROGRAM 2013/2014 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Särskild utbildning för vuxna sid 5 Vård- och Omsorgsutbildning sid 5 Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

Vuxenutbildning Skövde

Vuxenutbildning Skövde Vuxenutbildning Skövde Kurser och ansökningskoder Hösten 2017 Du söker kurser genom att på ansökningsblanketten ange kurskod, antal poäng, kursnamn samt starttid för kursen du söker. Observera att kurser

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS

VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS 1 VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS Har du frågor gällande studier eller behöver hjälp med din ansökan? Kom och träffa våra lärare och studie- och yrkesvägledare! Vi hjälper dig med din ansökan! Måndag 26/10, onsdag

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Vårterminen 2010 Ansökan skall vara inlämnad senast 16 november, 2009 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Vårterminen 2010 Ansökan skall vara inlämnad senast 16 november, 2009 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUENUTBILDNING Vårterminen 2010 Ansökan skall vara inlämnad senast 16 november, 2009 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. PERSONUPPGIFTER Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress

Läs mer

Vuxenutbildning Skövde

Vuxenutbildning Skövde Vuxenutbildning Skövde Kurser och ansökningskoder Våren 2018 Du söker kurser genom att på ansökningsblanketten ange kurskod, antal poäng, kursnamn samt starttid för kursen du söker. Observera att kurser

Läs mer

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål!

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål! Vuxenutbildningen På väg mot nya mål! Kurskatalog Vuxenutbildningen i Mjölby Höstterminen 2014 Välkommen till Norrgårdens Utbildningscentrum och Mjölby vuxenutbildning! En plats där Du hittar nya vägar

Läs mer

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling Vård och omsorg Barn och fritid Klassrum Distans Lärling Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig

Läs mer

Kurser och ansökningskoder Hösten 2015

Kurser och ansökningskoder Hösten 2015 Kurser och ansökningskoder Hösten 2015 Du söker kurser genom att på ansökningsblanketten ange kurskod, antal poäng, kursnamn samt starttid för kursen du söker. Observera att kurser kan starta vid olika

Läs mer

Studieinformation hösten 2011

Studieinformation hösten 2011 Studieinformation hösten 2011 och information för dig som vill söka utbildning/kurs med start i början av år 2012 För kurs/utbildningsstart under januari-februari 2012 - gymnasiala kurser - sök under perioden

Läs mer

Kursutbud. f ö r K o m v u x. h ö s t e n

Kursutbud. f ö r K o m v u x. h ö s t e n NÄRINGSLIV OCH ARBETSMARKNAD GÄVLE VUXENUTBILDNINGEN Q Kursutbud med schema f ö r K o m v u x h ö s t e n 2 0 1 6 160815-161216 För heltidsstudier krävs minst 360 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna

Läs mer

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål!

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål! Vuxenutbildningen På väg mot nya mål! Kurskatalog Vuxenutbildningen i Mjölby Vårterminen 2014 Välkommen till Norrgårdens Utbildningscentrum och Mjölby vuxenutbildning! En plats där Du hittar nya vägar

Läs mer

Period 1 Period 2 Period 3 Kurs Kurstid Kurstid Kurstid

Period 1 Period 2 Period 3 Kurs Kurstid Kurstid Kurstid 1 VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS Har du frågor gällande studier eller behöver hjälp med din ansökan Kom och träffa våra lärare och studie- och yrkesvägledare! Vi hjälper dig med din ansökan! Under Vuxveckan

Läs mer

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans Vårdutbildningar som leder till arbete Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Svensk Vård & Kompetensutveckling vardkompetens@svok.se

Läs mer

Vård- och omsorg Barn- och fritid. Klassrum Distans

Vård- och omsorg Barn- och fritid. Klassrum Distans Vård- och omsorg Barn- och fritid Klassrum Distans Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig väl

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2017 KOMVUX I LUND

KURSER HÖSTEN 2017 KOMVUX I LUND KOMVUX I LUND KURSER HÖSTEN 2017 Utbildningsförvaltningen Komvux Glimmervägen 12, 224 78 Lund Tel. 046-35 71 00 E-post: komvux@lund.se www.lund.se/komvux Kurstider/kursstarter Schemabunden undervisning:

Läs mer

Kurskatalog. Våren

Kurskatalog. Våren Kurskatalog Våren 2016 www.centrumvux.se Period 1: 11 januari 18 mars sista ansökningsdag 2 december 2015 Period 1-2: 11 januari 27 maj sista ansökningsdag 2 december 2015 Period 2: 21 mars 27 maj sista

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Kommunala Vuxenutbildningen Hösten 2017

Kommunala Vuxenutbildningen Hösten 2017 Kommunala Vuxenutbildningen Hösten 2017 Sista ansökningsdag: 9 juni 2017 Den kommunala vuxenutbildningen erbjuder grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, utbildning i Svenska för invandrare (SFI),

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN KRISTIANSTAD. Informationsfolder. Höstterminen 2013

VUXENUTBILDNINGEN KRISTIANSTAD. Informationsfolder. Höstterminen 2013 VUXENUTBILDNINGEN KRISTIANSTAD Informationsfolder Höstterminen 2013 Välkommen att studera på Vuxenutbildningen i Kristianstad! När du fått antagningsbeskedet ska du gå in på vår hemsida: http://www.kristianstad.se/vuxenutbildningen

Läs mer

Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan.

Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan. 2014-08-14 Agneta Wallin FIN / folkhögskola.nu Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan. Grundläggande behörighet

Läs mer

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VIKTIGT ATT VETA För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VERSION OKTOBER 2015 Välkommen till Komvux! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos en annan

Läs mer

KURSUTBUD VÅREN 2017 PERIOD 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING 2017/03/ /05/ /05/ /08/04

KURSUTBUD VÅREN 2017 PERIOD 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING 2017/03/ /05/ /05/ /08/04 KURSUTBUD VÅREN 2017 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING PERIOD 2 3 P2 2017/03/20 2017/05/26 P3 2017/05/29 2017/08/04 Du ansöker till kurser på: Sista ansökningsdag P2: 01 Mars Sista ansökningsdag P3: 02 Maj P3

Läs mer

Vuxenutbildningen. Kursinformation. för. Våren 2010 (period 1 och 2)

Vuxenutbildningen. Kursinformation. för. Våren 2010 (period 1 och 2) Vuxenutbildningen Kursinformation för Våren 2010 (period 1 och 2) Information om ansökan till våren 2010 Vuxenutbildningen kommer att ha fem kursstarter 2010. Året är indelat i sex studieperioder, period

Läs mer

Kurser och kursupplägg Hösten 2015

Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

KURSKATALOG.

KURSKATALOG. KURSKATALOG www.allevux.se Vision 2020 Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga rättigheterna och

Läs mer

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14 Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND...2 2 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH SYFTE...2 3 PEDAGOGIK...2 4 GENOMFÖRANDE...2 4.1 UPPLÄGG OCH PLANERING...2 4.2 ÄMNEN...2 4.3

Läs mer

Kurser och kursupplägg Hösten 2016

Kurser och kursupplägg Hösten 2016 Kurser och kursupplägg Hösten 2016 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2017 KOMVUX I LUND

KURSER HÖSTEN 2017 KOMVUX I LUND KOMVUX I LUND KURSER HÖSTEN 2017 Utbildningsförvaltningen Komvux Glimmervägen 12, 224 78 Lund Tel. 046-35 71 00 E-post: komvux@lund.se www.lund.se/komvux Kurstider/kursstarter Schemabunden undervisning:

Läs mer

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN Det finns 18 nationella program med 60 inriktningar 12 yrkesprogram Kan erbjudas som lärlingsutbildning 6 högskoleförberedande program + Flygteknikprogrammet IB International Baccalaureate

Läs mer

Ansökan till Komvux (grundläggande, gymnasiala kurser)

Ansökan till Komvux (grundläggande, gymnasiala kurser) På Komvux i Burlöv har vi kontinuerligt intag så du kan ansöka till en kurs när som helst under året. Studie- och yrkesvägledaren och läraren bestämmer när du kan starta dina studier, oftast inom ett par

Läs mer

Vård- och omsorg Barn- och fritid. Klassrum Distans

Vård- och omsorg Barn- och fritid. Klassrum Distans Vård- och omsorg Barn- och fritid Klassrum Distans Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig väl

Läs mer

Vård- och omsorg Barn- och fritid. Klassrum Distans

Vård- och omsorg Barn- och fritid. Klassrum Distans Vård- och omsorg Barn- och fritid Klassrum Distans Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig väl

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 1, klassrum (dag eller kväll) 100 P

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 1, klassrum (dag eller kväll) 100 P SVENSKA SOM ANDRASPRÅK (SVA) Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk på gymnasial nivå syftar till att du utvecklar färdigheter i och kunskaper om det svenska språket. Ämnet svenska som andraspråk

Läs mer