TEMAKURSER. Holistisk Yoga

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEMAKURSER. Holistisk Yoga"

Transkript

1 TEMAKURSER i Holistisk Yoga Lärare: Ylva Deplanck och Ulrika Karlsson HY enligt Ulrica Gulz Prospekt TEMA-kurser HY sida 1

2 PROSPEKT TEMAKURSER HY HOLISTISK YOGA INTRODUKTION Den Holistiska Yogan enligt Ulrica Gulz, är en helhetsmetod utarbetad av Ulrica Gulz, lärare i Holistisk Yoga, RöstYoga, Holistisk HormonYoga och Kundaliniyoga på Shanti Yoga & Kultur i Västerås. Det är Ulricas egna erfarenheter av yoga som läkande kraft i samband med smärtproblematik och utbrändhet som har bidragit till metodens utformning. På kan du läsa om Ulricas egen väg från smärta och värk i samband med Fibromyalgi, whiplash, utbrändhet, depression mm till ett liv i närvaro, i stort sett besvärsfri och med full tillgång till sin kropp! HOLISTISK YOGA (HY) är ett kraftfullt och väl beprövat verktyg som passar bland annat problematik såsom; depression, stress, ångest, missbruk, utbrändhet, bröstcancer, ätstörningar etc. Men det kan även vara ett icke-diagnostiserat naturligt mänskligt behov av att förstå sig själv och komma sig själv nära, dvs. för vem som helst helt utan problematik. På lärarutbildningarna inom HY har funnits, förutom yogalärare från olika traditioner och yogaterapeuter, deltagare som arbetar med människor som psykoterapeuter, kroppsterapeuter, sjukgymnaster eller annat. Ibland har dispens även getts för deltagare som själva har fibromyalgi eller annan smärtproblematik eller som av annan anledning bara vill ta del av kursen som en del i sin egen rehabiliteringsprocess. Detta innebär att förutsättningarna att använda metoden ser individuella ut. Holistisk Yoga behövs I den Holistiska Yogan ökar medvetenheten om den individuella, djupare processen. Vi ser till bakgrund och mönster från barndom och uppväxt. Holistisk yoga, kan handla om att både förebygga och läka ut samt att fördjupa medvetenheten om sin egen unika historia och process. Och den processen påskyndas om kroppen får vara med M.F Westin, lärare i Holistisk Yoga Den Holistiska Yogan BEHÖVS i ett samhälle där fler och fler bär på smärta i kropp och själ! Holistisk Yoga är paraplybegreppet för den metod som möter människor vare sig det handlar om fysisk smärta eller psykisk smärta. Vad skiljer Holistisk Yoga från annan yoga? Det som allra mest skiljer den Holistiska Yogan mot annan yoga är att själva yogan är mjuk och enkel och anpassad till olika problematik och behov, samt att den terapeutiska processen är djupgående och får ta tid och stort utrymme. SYFTE/ VARFÖR TEMAKURSER I HY? Under många år har Ulrica Gulz fått förfrågan kring fördjupning inom olika teman eller förkovringsmöjligheter inom Holistisk Yoga utan att behöva gå hela lärarutbildningen. På så sätt har dessa kortare temakurser växt fram. Dessa temakurser syftar till att erbjuda dig färdiga och väl avgränsade HY pass/ andningstekniker- och meditationer, antingen för eget bruk eller som redskap/ verktyg/ komplement till det som du redan erbjuder i din verksamhet. Dessa kortare temakurser syftar även till att ge dig en inblick i HY s mångfald och möjligheten att känna in om du vill gå vidare till hela längre lärarutbildningen. Prospekt TEMA-kurser HY sida 2

3 ÄR TEMAKURSERNA egentligen delar av Lärarutbildningen? På sätt och vis är det så förstås! Delar av innehållet i Lärarutbildningen tas upp men, TEMAkurserna kan man läsa enstaka och det finns därför inget processupplägg som det finns i Lärarutbildningen, det är en stor skillnad. Inga av dem intuitiva förhållningssätt som är mycket typiska och speciella för HY, lärs ut, utan TEMA-kurserna är väl avgränsade för att det öppna landskapet i HY ska kunna ges en mjuk men fast ram för att fler ska få ta del av de ovärderliga redskapen och skatterna i HY. Om, och när, man bestämmer sig för att gå vidare, så gäller HEL utbildning och det går inte att utesluta delar för att man har gått TEMA-kurserna. Lärarutbildningen är uppbyggd som en process och innehållet går väldigt mycket djupare så klart. Man kan inte heller jämföra antal kurshelger som att man har 6 TEMA-helger, dvs. en halv Lärarutbildning, däremot har du en fantastisk grund och kan få ut ännu mer av den mer komplexa Lärarutbildningen om och när du känner dig redo för den. TILL VEM VÄNDER SIG TEMAKURSERNA? Man kan ha olika erfarenheter, utbildningar och bakgrund för att vara aktuell för utbildningen. Särskild vikt läggs vid egen erfarenhet av yoga förstås. Du bör ha tillräckliga kunskaper och/eller erfarenheter av yoga eller annat inom alternativ medicin, alternativa behandlingsmetoder som gör att du har en god uppfattning om människan som energivarelse, chakrasystemet och dylikt. Exempel: Yogalärare från olika traditioner och yogaterapeuter, psykoterapeuter, kroppsterapeuter, sjukgymnaster eller annat. Eller helt enkelt till dig som bara vill ta del av kursen i din egen rehabiliteringsprocess. ATT FÅ BEHÖRIGHET ATT ANVÄNDA YOGAPASS I DIN VERKSAMHET Du kan välja att gå endast en, eller flera av kurserna för eget bruk eller alla 6 temakurser för att få behörighet som Passledare i Holistisk Yoga Steg 1/3. STEG 1 representerar TEMA- kurser i HY(just nu erbjuds 6 teman som ger dig behörighet som Passledare i HY) STEG 2 representerar Lärarutbildningen i HY (12 moduler) STEG 3 representerar Terapeututbildning i HY (under planering) Efter de 6 temakurserna med de olika avklarade hemuppgifterna har du behörighet att undervisa de färdiga pass som du lärt dig på de olika temakurserna. För att du ska förankra dig i de pass som du får ta del av ingår mellan modulerna hemuppgifter. Varje pass som presenteras under de olika temakurserna gör du minst 10ggr och skriver ner dina upplevelser och reaktioner på varje pass. När du fullföljt de sex temakurserna och har praktiserat varje pass med grupp och sedan skrivit en kort rapport, blir du Passledare i Holistisk Yoga Steg 1/3 där du har möjlighet att integrera de färdiga yogapass som du lär dig på de olika temakurserna i din verksamhet. Undervisningen bedrivs till största del av teoretiska och praktiska genomgångar. Därför krävs närvaro och aktivt deltagande. Självstudier i form av litteraturläsning samt självträning, dokumentation, reflektion och tillämpning av kursens yogapass tillkommer. Du kommer att lära dig ett nytt pass per temakurs (inget nytt dock på Metodikhelgen), så sammanlagt kommer du ha tillgång till 5 HY pass + 5 meditationer och några andra övningar i din verktygslåda. Vissa övningar som du tar del av under en kurs är enbart till för din egen upplevelse och förståelse, inte som ett arbetsredskap i din verksamhet. OBS!! Du blir EJ diplomerad lärare i HY, och får EJ sätta ihop egna pass. Prospekt TEMA-kurser HY sida 3

4 TEMAKURSER 1, INTRODUKTIONSKURS HY Holistisk Yoga - En introduktionskurs där grunderna i HY presenteras. Övergripande om stress, smärtsyndrom, vilka söker sig till HY, kroppsmedvetenhet, vad kan yogan ge, andning, nycklar till läkning. Röstens betydelse. Övergripande kring chakrasystemet. Kroppsmedvetenhets övningar. Här går vi även igenom det avtal som noggrant talar om hur du får använda dig av materialet på kurserna. Vad gäller för dig som vill integrera i egen verksamhet? Detta är en viktig del i HY och du får ta del av avtalet när du ansöker till TEMA-kurserna. 2, CHAKRAPSYKOLOGI Vad står de olika chakrana för? Hur kan förståelsen om chakrasystemet hjälpa oss att förebygga ohälsa/ främja hälsa? Mer djupgående för varje enskilt chakra (jämfört med introkursen). 3, DEN LIVGIVANDE ANDNINGEN En begränsad andning ger ett begränsat liv. Andningen är grunden för allt liv och central för läkning. Här fördjupar du din kunskap om andningens betydelse och rörelse i kroppen. Det djupa andetaget och andra fundamentala andningstekniker. 4, STRESS Hur påverkar stress oss människor? Vad händer i kroppen? Vad kan du göra för att reducera inre stress? 5, SMÄRTA Hur påverkar smärta oss människor? Vad händer i kroppen? Vad kan du göra för att reducera smärta? Ur Elephant journal 6, METODIK FÖR BLIVANDE PASSLEDARE De olika pass du fått gås igenom ur ett metodiskt perspektiv. Här ges du möjlighet att träna på passen, att ställa frågor och få feedback. Viktiga riktlinjer gäller för dig som passledare! Du och de som du leder ska kunna känna sig helt trygga! När du fullföljt de sex temakurserna och har praktiserat varje pass med grupp och sedan skrivit en kort rapport, får du ett intyg som Passledare i Holistisk Yoga Steg 1/3 med mycket tydliga ramar för vad som gäller och vad du får använda i din verksamhet. Du har då möjlighet att integrera de färdiga yogapass som du lärt dig på de olika temakurserna. Du får ett intyg som gäller så länge som du respekterar AVTALET 100 %. Om det framkommer att avtalet inte respekteras så dras rätten att undervisa omgående tillbaka. Datum för TEMA-kurserna ht 2014 och vt aug INTRODUKTIONSKURS HY nov CHAKRAPSYKOLGI jan DEN LIVGIVANDE ANDNINGEN feb STRESS april SMÄRTA maj METODIK FÖR BLIVANDE PASSLEDARE Prospekt TEMA-kurser HY sida 4

5 Lärare på TEMA-KURSERNA Ylva Deplanck Diplomerad Lärare i Holistisk Yoga, Holistisk Hormonyoga och Röstyoga. Utbildad för Ulrica Gulz på Shanti Yoga & Kultur. Hon är också yogaterapeut/yogalärare i MediYoga. Ylva har lång erfarenhet av att arbeta med hälsa, både inom friskvården samt sjukvården. Leg. sjukgymnast med många års erfarenhet inom primärvård och främst kompetens/ inriktning inom smärta och psykosomatik. Nu arbetar Ylva med yoga som självläkande verktyg. Är även utbildad Qi gong instruktör, massageterapeut. Ulrika Karlsson Ullis är leg. Sjukgymnast och diplomerad lärare i Holistisk Yoga och Holistisk Hormonyoga, utbildad för Ulrica Gulz på Shanti Yoga & Kultur. Hon är även yogaterapeut/yogalärare i Mediyoga. Ullis har lång egen erfarenhet av smärta, utbrändhet, ätstörningar och sömnstörningar. (Ullis kommer från början från Ashtangayogatraditionen där hon har över tio års erfarenhet,) Hon är utbildad fritidspedagog på Lärarhögskolan i Stockholm samt även utbildad Instruktör i yoga för barn och ungdom med särskilda behov." Ansvarig för TEMAKURSERNA Ulrica Gulz Ulrica har skapat metoden Holistisk Yoga enligt Ulrica Gulz och hon finns med som handledare under TEMA-kurserna. Kundaliniyoga- och Meditationslärare med många års erfarenhet av fibromyalgi, whiplash och utbrändhet. Ulrica arbetar framför allt med Holistisk Yoga och Röstyoga men är även utbildad Spädbarnsmassageinstruktör (IAIM), Barnyogalärare, Gravidyogalärare, Sat Nam Rasayanhealer, Su Jokterapeut. Ulrica Gulz har fört Röstyogan i Sverige upp till Högskolenivå och är lärare i kördirigering på Stockholms Musikpedagogiska Institut. Prospekt TEMA-kurser HY sida 5

6 ÖVERGRIPANDE SCHEMA För modulerna brukar det se ut ungefär så här, med paus för fika och måltider: Fredag kl 14 - ca 19 el 20 Rek: Medtag mellanmål/kvällsmat och annat du behöver för att hålla batterierna igång. Sluttiden är alltid prel. Och du kan inte boka in hämtning eller aktivitet före kl 20 om vi behöver hålla på ända till dess! Lördag kl 9 - ca 19 el 20 Rek: Medtag lunch, om du inte går ut och äter, samt mellanmål/kvällsmat och annat du behöver. Sluttiden är alltid prel. Och du kan inte boka in hämtning eller aktivitet före kl 20 om vi behöver hålla på ända till dess! Söndag kl 8 el 9 - ca 15 (därefter gemensam städning) Rek: Medtag brunch/lunch och annat du behöver. Vi börjar ofta söndagen med ett långt yogapass. Sluttiden är alltid prel. Därför kan du inte boka in hämtning eller tåg som innebär att du måste gå före kl 16! LITTERATUR OCH GRUNDLÄGGANDE MATERIAL TILL TEMAKURSERNA Obligatorisk litteratur: Kurskompendier U Gulz,i red av ansvarig TEMA-lärare, mailas som pdf efter kurshelg och kostar inget för dig som går alla 6 kurser. Övriga betalar 150/kr per material. Kundaliniyoga W Hjalmarsson (obl. för dig som behöver läsa om grunderna i Yoga) Obligatoriska musikalier (inspelningar): En eller två CD:s för självträning kan förekomma varje TEMA-kurs. Dessa kostar 210 kr/st Referenslitteratur: Andens anatomi av Carolyn Myss en lättläst bok som tar upp mycket om människan som energivarelse, chakra mm Litteratur ingår ej i kurspriset. Med reservation för ändringar! BOENDE Det finns möjlighet för deltagare som vill att i all enkelhet sova över i yogalokalen. Det finns litet kök, toalett och dusch och gott om plats (200 kvm). Övernattningen organiseras av deltagarna själva. Det finns några sängar, några tjockare madrasser och alla yogamattor förstås etc. Man tar med egna lakan och handdukar etc. Det kostar endast 200 kr/helg som går till underhåll av lokalen, hygienartiklar etc. se nedan. Dessa 200 kr betalas kontant till Shantikassan när du kommer! Det finns många andra olika övernattningsmöjligheter i Västerås: Hotell Arkad ( ) Hotell Etage ( ) Hotell Västerås ( ) MAT OCH KARMAYOGA Det finns restaurang i huset och flera andra i närheten. Det finns möjlighet att ta med mat och äta på plats (dock ingen matlagning eftersom köket ligger nära yogasalen, så endast micro tyvärr). Det finns kyl och frys där du kan förvara frukostmat och annat. Under TEMA-helgerna har vi karmayoga när det gäller att hålla fint i lokalerna. Varje modul avslutas med gemensam städning av lokalen; dammsugning, våttorkning, damning, tömning, diskning, toaletter osv. Det är lättstädat och går snabbt när alla hjälps åt. Prospekt TEMA-kurser HY sida 6

7 VAR? Utbildningen kommer att hållas på Shanti Yoga & Kultur i Västerås. Fallhammargatan 1, Bäckby Park. Buss 1 stannar nära och från E18 hittar man väldigt lätt. Fri parkering! Shanti har allt du behöver i form av yogamattor (ull), filtar, meditationskuddar, meditationsstolar med ryggstöd och tryckavlastande madrasser för den som behöver det. PRIS 3800 kr/ temakurs (moms tillkommer) då ingår material för varje TEMA på pdf för dig som går alla 6 TEMA. Övriga betalar 150 kr ex moms/tema Detta kurspris gäller endast under första året med TEMA-kurser under handledning. Priset kommer fr.o.m. omgång II ligga på ca 4500 kr/temakurs. Anmälan till alla 6 temakurserna samtidigt kr i rabatt. Extra kostnader: Tillkommer gör de CD-pass som hör till varje TEMA, 1-2 CD /tema. De kostar 210 kr/st. Den som vill skaffa ALLA Ulricas CD:s kan betala för ett CD-paket där varje CD då kostar 160 kr/ st och efter det erbjuds du möjligheten att bli återförsäljare. Ylvas och Ullis CD:s har ännu inget paket. Pdf-material efter varje kurs kostar inget för dig som är anmäld till alla 6 helger. Du som går enstaka betalar 150 kr ex moms/helg för materialet. Det erbjuds möjlighet till övernattning, se ovan under boende, det kostar endast 200 kr/helg som går till underhåll av lokalen, hygienartiklar etc. se nedan. Dessa 200 kr betalas kontant till Shantikassan när du kommer! ANMÄLAN OBS!! Du anmäler dig först via mail på och inom två veckor efter det att du fått besked om antagning betalar du in kurskostnaden på 4750 kr (inkl. moms) på bg Du som anmäler dig till alla 6 kurser får dels 1500 kr rabatt och ev. möjlighet att delbetala. Behöver du den möjligheten för att kunna gå kursen så hör av dig och berätta så kan vi återkomma med en delbetalningsplan. Anmälan är bindande! Minst 6 antal deltagare för att kursen ska bli av. Endast läkarintyg för laga förfall ger rätten att få 50 % av kursavgiften tillbaka. Mindre än 3 veckor kvar till kursstart 25 % tillbaka vid läkarintyg. FRÅGOR Om du vill anmäla dig eller har frågor kring kurserna i Holistisk Yoga är du välkommen att höra av dig till Ulrica Gulz, Shanti Yoga & Kultur. Mail: eller tel Ylva Deplanck Mail: eller tel Ulrika Karlsson Mail: eller tel Yogiska hälsningar från Ulrica Gulz, Ylva Deplanck och Ulrika Karlsson Prospekt TEMA-kurser HY sida 7

8 Bild: Pixeldust Jag kan inte i ord beskriva hur viktig Ulrica Gulz och Shanti Yoga & Kultur är för så väldigt många människor. I vårt alltmer sönderstressade och otrygga samhälle behövs verkligen trygga oaser av lugn och frid, för att ge oss lite andrum. Och ännu viktigare, lära oss hantera och inte bara överleva utan också må bra i våra kroppar, till vardags Personligen skulle jag dock vilja betona Ulricas Holistiska Yoga, som otroligt nog kan ge utbrända och sjuka människor deras liv tillbaka, såväl kroppsligen som mentalt. För HY bygger på rätten att vara, känna, agera och tycka om sig själv. Jag är en 31årig kvinna som varit sjuk sedan 14 års ålder, det vill säga i över halva mitt liv. Mina problem är både av fysisk samt psykisk natur, då jag förutom fibromyalgi, kroniskt värk- & trötthetssyndrom samt fetma, också har generellt ångestsyndrom, depression och tvångssyndrom. Under mina 17 år som sjuk, har jag träffat en absurd mängd med läkare, psykiatriker, psykologer, kuratorer, specialister, sjukgymnaster samt andra terapeuter, men ändå inte blivit friskare. Fysiskt blev jag till och med bara sämre och sämre. Tills jag hade turen att träffa Ulrica Gulz och började på hennes HY. För första gången i mitt liv fick jag då möjligheten att komma i kontakt med själva roten till sjukdomarna. Hela första halvåret gick åt till att bara vara och att lära mig andas. Under ytterligare ett år började jag sedan långsamt och försiktigt möta mig själv. Steg för steg tog vi i HY-gruppen itu med kroppen och sinnet. Vi började med att rota oss (små bäbisrötter växte ut och hjälpte mig få lite balans och stabilitet i min splittrade och smärtsamma tillvaro), följt av att vi såg och mötte våra känslor (jag släppte ut de instängda och lugnade de kaotiska genom att se och acceptera dem). Därefter stärkte vi oss själva genom att hitta vår inre kraft och har precis nu börjat jobba med självacceptans. Denna yogiska, kognitiva gruppterapi har börjat bryta ner murar hos mig, som landstingets experter aldrig ens kunnat rubba. Och har inte bara hjälpt i sig, utan också tillslut, efter alla dessa år, banat vägen för annan vård, som jag tidigare inte varit mottaglig för. Och även om jag kanske aldrig kommer bli helt frisk, så har HY öppnat dörren till en, sedan mycket länge, totalt igenbommad värld. En värld där jag en vacker dag ÄNLIGEN kan komma att ha rätt att vara jag. Utan all denna onödiga smärta, skuld, skam, rädsla, ångest och oro. Detta är stort! Så TACK, Ulrica, för allt du gör! För att du ger oss hopp om framtiden, visar vägen ut ur mörkret, ger oss kraft att förändra det som går och hjälper oss omfamna resten. Utan dig och Shanti, hade jag och många med mig, inte haft en chans i dagens samhälle. Anna, Arboga Prospekt TEMA-kurser HY sida 8

Shanti Yoga & Kultur. Instruktörsutbildning. Röst Yoga

Shanti Yoga & Kultur. Instruktörsutbildning. Röst Yoga Shanti Yoga & Kultur Instruktörsutbildning i Röst Yoga Start september 2009 RÖST YOGA ger oss redskap att i trygghet öppna inre dörrar till sedan länge tysta rum. Att få börja andas, klinga och bo i sin

Läs mer

Instruktörsutbildning Level One

Instruktörsutbildning Level One Instruktörsutbildning Level One RÖST YOGA ger oss redskap att i trygghet öppna inre dörrar till sedan länge tysta rum. Att få börja andas, klinga och bo i sin kropp är STORT! www.röstyoga.se www.shantiyoga.se

Läs mer

Shanti Yoga & Kultur. Lärarutbildning i Holistisk Yoga Start oktober 2009. www.holistiskyoga.se

Shanti Yoga & Kultur. Lärarutbildning i Holistisk Yoga Start oktober 2009. www.holistiskyoga.se Shanti Yoga & Kultur Lärarutbildning i Holistisk Yoga Start oktober 2009 www.holistiskyoga.se Lärarutbildning i HOLISTISK YOGA FIBROYOGA = NAMNET SOM BLEV EN BEGRÄNSNING Den Holistiska yogan började som

Läs mer

Holistisk YogaTerapi i samband med bipolär sjukdom, depression, ångest och liknande, enligt Ulrica Gulz

Holistisk YogaTerapi i samband med bipolär sjukdom, depression, ångest och liknande, enligt Ulrica Gulz Holistisk YogaTerapi i samband med bipolär sjukdom, depression, ångest och liknande, enligt Ulrica Gulz sida 1 Holistisk YogaTerapi enligt Ulrica Gulz Vad menas med Holistisk Yogaterapi? HYT är en holistisk

Läs mer

Förutom yogan jobbar man med att synliggöra de beteendemönster som har bidragit till och förstärkt symptomen, oavsett grundorsaken till dem.

Förutom yogan jobbar man med att synliggöra de beteendemönster som har bidragit till och förstärkt symptomen, oavsett grundorsaken till dem. FIBROYOGAN SOM BLEV HOLISTISK! Fibroyoga är en helhetsmetod utarbetad av Ulrica Gulz., Kundaliniyoga- och meditationslärare på Shanti Yoga & Kultur i Kungsör. På www.fibroyoga.se kan du läsa om Ulricas

Läs mer

Shanti Yoga & Kultur. Instruktörsutbildning. Röst Yoga

Shanti Yoga & Kultur. Instruktörsutbildning. Röst Yoga Shanti Yoga & Kultur Instruktörsutbildning i Röst Yoga Start september 2009 RÖST YOGA ger oss redskap att i trygghet öppna inre dörrar till sedan länge tysta rum. Att få börja andas, klinga och bo i sin

Läs mer

!!!! Mindfulnessmodul för instruktörer/terapeuter: MIMY- mindfulness och yoga som verktyg i vardagen

!!!! Mindfulnessmodul för instruktörer/terapeuter: MIMY- mindfulness och yoga som verktyg i vardagen Mindfulnessmodul för instruktörer/terapeuter: MIMY- mindfulness och yoga som verktyg i vardagen MIMY är en kombination av Mindfulness och MediYoga, två flertusenåriga metoder som i forskning pekar på ökat

Läs mer

Shanti Yoga & Kultur

Shanti Yoga & Kultur Shanti Yoga & Kultur Lärarutbildning i Holistisk Yoga Start oktober 2009 HOLISTISK YOGA inrymmer alla delar av den mänskliga processen det hjälper oss att se helheten i oss själva www.holistiskyoga.se

Läs mer

REHABKURSER. Välkomna till Active REHAB. Tel:031-919600. info@active-rehab.se

REHABKURSER. Välkomna till Active REHAB. Tel:031-919600. info@active-rehab.se REHABKURSER Välkomna till Active REHAB Tel:031-919600 Adress Göteborg: Järntorgsgatan 8 (Järnhälsans lokaler. Vån 3) Adress Landvetter: Milstensvägen 2 (Hälsans Hus lokaler) info@active-rehab.se Artrosskola

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept

Fysisk aktivitet på Recept Fysisk aktivitet på Recept Aktivitetshäfte för Kalix Vårterminen 2013 DELTAGANDE AKTÖRER Diabetesföreningen Gungträskv. 6 0923-500 20 950 42 Morjärv www.diabetes.se Friteko Balans Anttila 5 070-941 59

Läs mer

NYHET! Helgkurser 2 3 februari och 19 20 april Nybörjare och vana yogautövare tillsammans. Nybörjarna lär sig grunden i iyengaryoga.

NYHET! Helgkurser 2 3 februari och 19 20 april Nybörjare och vana yogautövare tillsammans. Nybörjarna lär sig grunden i iyengaryoga. NYHET! Introduktionskurs under en halvdag För dig som vill ha en kort, men ändå gedigen introduktion i iyengaryoga. Du lär dig grunderna, så du sedan kan fortsätta på nivå 1 2, om du önskar. Kursen består

Läs mer

Ettårig fördjupningskurs i Iyengar Yoga Ht Vt en unik möjlighet att fördjupa din egen yogaträning

Ettårig fördjupningskurs i Iyengar Yoga Ht Vt en unik möjlighet att fördjupa din egen yogaträning Ettårig fördjupningskurs i Iyengar Yoga Ht 2017- Vt 2018 - en unik möjlighet att fördjupa din egen yogaträning Iyengar Yogaskolan i Piteå kommer i samarbete med Lisbet Vikman (Certifierad Iyengar yogalärare,

Läs mer

Shanti Yoga & Kultur

Shanti Yoga & Kultur Shanti Yoga & Kultur Lärarutbildning i Holistisk Yoga - för smärta i Kropp & Själ Start oktober 2009 HOLISTISK YOGA inrymmer alla delar av den mänskliga processen det hjälper oss att se helheten i oss

Läs mer

Lärarutbildning i. www.holistiskyoga.se. HOLISTISK YOGA inrymmer alla delar av den mänskliga processen den hjälper oss att se helheten i oss själva

Lärarutbildning i. www.holistiskyoga.se. HOLISTISK YOGA inrymmer alla delar av den mänskliga processen den hjälper oss att se helheten i oss själva Lärarutbildning i HOLISTISK YOGA inrymmer alla delar av den mänskliga processen den hjälper oss att se helheten i oss själva www.holistiskyoga.se Alla illustrationer specialgjorda för HY av Mira Gulz,

Läs mer

2-årig Fördjupningskurs/ lärarutbildning i Iyengar Yoga med Ingrid Engström 2016-2017

2-årig Fördjupningskurs/ lärarutbildning i Iyengar Yoga med Ingrid Engström 2016-2017 2-årig Fördjupningskurs/ lärarutbildning i Iyengar Yoga med Ingrid Engström 2016-2017 Vasastans Iyengar Yoga i Stockholm, kommer att starta en 2-årig fördjupningskurs i Iyengar Yoga med Ingrid Engström,

Läs mer

INTRODUKTION TILL KUNDALINIYOGA

INTRODUKTION TILL KUNDALINIYOGA KLASSISK KUNDALINIYOGA INTRODUKTION TILL KUNDALINIYOGA ETT CD-HÄFTE I SERIEN - YOGA & MEDITATION PÅ EGEN HAND - SAMMANSTÄLLT AV GÖRAN BOLL IMY - Institutet för Medicinsk Yoga Värtavägen 35 115 29 Stockholm

Läs mer

Om MediYoga - Medicinsk Yoga

Om MediYoga - Medicinsk Yoga Om MediYoga - Medicinsk Yoga MediYoga är en terapeutisk yogaform Varje år utbildas hundratals sjuksköterskor, sjukgymnaster, terapeuter och läkare i MediYoga. De lär sig långa, djupa andetag och andra

Läs mer

Syd. Utbildning till kundaliniyogalärare i Skåne

Syd. Utbildning till kundaliniyogalärare i Skåne Syd Utbildning till kundaliniyogalärare i Skåne Start i september 2011 Utbildningen till kundaliniyogalärare innebär att: Du fördjupar din upplevelse av yoga och meditation. Du öppnar upp för en personlig

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept

Fysisk aktivitet på Recept Fysisk aktivitet på Recept Aktivitetshäfte för Kalix Höstterminen 2012 DELTAGANDE AKTÖRER Diabetesföreningen Gungträskv. 6 0923-500 20 950 42 Morjärv www.diabetes.se Friteko Balans Anttila 5 070-941 59

Läs mer

REHABKURSER. Välkomna till Active REHAB. Tel:031-919600. info@active-rehab.se

REHABKURSER. Välkomna till Active REHAB. Tel:031-919600. info@active-rehab.se REHABKURSER Tel:031-919600 Adress Göteborg: Järntorgsgatan 8 (Järnhälsans lokaler. Vån 3) Adress Landvetter: Milstensvägen 2 (Hälsans Hus lokaler) info@active-rehab.se Artrosskola Artrosskola enl BOA (Bättre

Läs mer

Lärarutbildning i. Holistisk Yoga 2016-2018. sida 1

Lärarutbildning i. Holistisk Yoga 2016-2018. sida 1 Lärarutbildning i Holistisk Yoga 2016-2018 sida 1 INTRODUKTION Den Holistiska Yogan, som har vuxit fram och ut ur den klassiska Kundaliniyogan, är en helhetsmetod utarbetad av Ulrica Gulz som även är Kundaliniyogaoch

Läs mer

Shanti Yoga & Kultur

Shanti Yoga & Kultur Shanti Yoga & Kultur Lärarutbildning i Holistisk Yoga - för smärta i Kropp & Själ Start oktober 2009 HOLISTISK YOGA inrymmer alla delar av den mänskliga processen den hjälper oss att se helheten i oss

Läs mer

Walking the path of gratitude

Walking the path of gratitude Walking the path of gratitude Hjärtats dagar Dessa dagar ligger fokus på att öppna hjärtat för att kunna omfamna och kommunicera med hela vårt jag. Jag delar tankesätt om att jag är skaparen och således

Läs mer

PRAKTISK INFO. Yoga kan lära dig bli mer medveten om nuet, ge dig mer glädje samt inre lugn och frid.

PRAKTISK INFO. Yoga kan lära dig bli mer medveten om nuet, ge dig mer glädje samt inre lugn och frid. PRAKTISK INFO Plats bokas i Tidsbokare på hemsidan Kösystem finns, avboka plats senast en timma innan klass vid förhinder. Kom i tid, om du ej meddelat att du är sen släpps din plats till ev. drop-in-elev

Läs mer

Yoga Nu Göteborg KURSER HÖSTEN 2012

Yoga Nu Göteborg KURSER HÖSTEN 2012 Yoga Nu Göteborg KURSER HÖSTEN 2012 För att du ska få mer personlig undervisning, undviker vi på Yoga Nu stort antal deltagare i klasserna. Det innebär att kursledaren får större möjlighet att se varje

Läs mer

Utbildningsmoduler i. www.holistiskyoga.se. HOLISTISK YOGA inrymmer alla delar av den mänskliga processen den hjälper oss att se helheten i oss själva

Utbildningsmoduler i. www.holistiskyoga.se. HOLISTISK YOGA inrymmer alla delar av den mänskliga processen den hjälper oss att se helheten i oss själva Utbildningsmoduler i HOLISTISK YOGA inrymmer alla delar av den mänskliga processen den hjälper oss att se helheten i oss själva www.holistiskyoga.se INTRODUKTION Den Holistiska Yogan, som har sitt fundament

Läs mer

Center för alternativ behandling & utbildning. Yoga & Qigong påverka ditt dagliva välbefinnande...

Center för alternativ behandling & utbildning. Yoga & Qigong påverka ditt dagliva välbefinnande... Nissan Hälsocenter Center för alternativ behandling & utbildning Yoga & Qigong påverka ditt dagliva välbefinnande... Meditation öka ditt högre medvetande... Hypnos/Regressionsterapeut lär dig olika tekniker

Läs mer

Coaching Stresshantering Presentationsteknik. Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter

Coaching Stresshantering Presentationsteknik. Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter Coaching Stresshantering Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter 2015 Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar Ett familjeföretag som erbjudit utbildningar inom massage och friskvård

Läs mer

KURS 1 SHRI YOGA DYNAMISKT TISDAGAR

KURS 1 SHRI YOGA DYNAMISKT TISDAGAR NYA KURSER HÖSTEN 2015 Här följer nu ett förslag på kursprogram med många nya kurs kombinationer. Beroende på intresse kommer jag återkoppla till dig efter anmälan om kursen blir av. Du kan också köpa

Läs mer

FÖR DIG MED PARKINSON

FÖR DIG MED PARKINSON MEDICINSK YOGA MEDIYOGA FÖR DIG MED PARKINSON ETT CD-HÄFTE I SERIEN: - VERKTYG FÖR SJÄLVLÄKNING - ENKLA SJÄLVTRÄNINGSPROGRAM FÖR ALLA SAMMANSTÄLLT AV GÖRAN BOLL - UTVECKLAT PÅ: IMY - Institutet för Medicinsk

Läs mer

NISSAN HÄLSOCENTER. Meditation. Yoga & QiGong. Personlig utveckling. Healing. Färglära. Hypnos & Regression Tänk kreativt! Lev positivt!

NISSAN HÄLSOCENTER. Meditation. Yoga & QiGong. Personlig utveckling. Healing. Färglära. Hypnos & Regression Tänk kreativt! Lev positivt! NISSAN HÄLSOCENTER Yoga & QiGong Meditation Personlig utveckling Healing Färglära Hypnos & Regression Tänk kreativt! Lev positivt! KURSER VÅREN 2015 YOGA & QIGONG nybörjar- och fortsättningskurs HATHA-YOGA

Läs mer

Denna Sommar har du möjligheten att följa med mig och andra likasinnade på en Magisk, Själv Transformerande Resa...

Denna Sommar har du möjligheten att följa med mig och andra likasinnade på en Magisk, Själv Transformerande Resa... Sommarkursen ~ 2014 Inbjudan Till Den Nya Människan ~ Ett med Kroppen och Själsresan Hej och välkommen, Denna Sommar har du möjligheten att följa med mig och andra likasinnade på en Magisk, Själv Transformerande

Läs mer

Instruktörsutbildning mindfulness Specialistutbildning för psykologer Stockholm hösten 2015

Instruktörsutbildning mindfulness Specialistutbildning för psykologer Stockholm hösten 2015 Instruktörsutbildning mindfulness Specialistutbildning för psykologer Stockholm hösten 2015 Mindfulness definieras av Jon Kabat-Zinn som ett sätt att rikta uppmärksamheten: i nuet, med avsikt och utan

Läs mer

Intuitiv Ledarskapsutbildning 2:årig - 5 helger/år med Fokus på Frigörande Andning

Intuitiv Ledarskapsutbildning 2:årig - 5 helger/år med Fokus på Frigörande Andning Intuitiv Ledarskapsutbildning 2:årig - 5 helger/år med Fokus på Frigörande Andning Utbildningen är intensiv och kan vara personligt utmanande. Vågar och kan du vara dig själv, visa dina starka och svaga

Läs mer

HEALINGMASSAGE FÖR PAR

HEALINGMASSAGE FÖR PAR MEDICINSK YOGA MEDIYOGA HEALINGMASSAGE FÖR PAR ETT CD-HÄFTE I SERIEN - VERKTYG FÖR SJÄLVLÄKNING - SAMMANSTÄLLT AV GÖRAN BOLL IMY - Institutet för Medicinsk Yoga Värtavägen 35 115 29 Stockholm Tel: 08 21

Läs mer

YOGA 3 MINUTER (Y3) # 1

YOGA 3 MINUTER (Y3) # 1 MEDICINSK YOGA MEDIYOGA YOGA 3 MINUTER (Y3) # 1 ETT CD-HÄFTE I SERIEN - VERKTYG FÖR SJÄLVLÄKNING - SAMMANSTÄLLT AV GÖRAN BOLL IMY - Institutet för Medicinsk Yoga Värtavägen 35 115 29 Stockholm Tel: 08

Läs mer

EQ-programmet. Utbildning i medvetet självledarskap för ett helare och rikare liv

EQ-programmet. Utbildning i medvetet självledarskap för ett helare och rikare liv EQ-programmet Utbildning i medvetet självledarskap för ett helare och rikare liv EQ-programmet EQ-programmet handlar om hur du kan frigöra kraften och använda din fulla potential. En hög EQ, innebär att

Läs mer

Utbildningsmoduler i. Start januari 2012. www.holistiskyoga.se

Utbildningsmoduler i. Start januari 2012. www.holistiskyoga.se Start januari Utbildningsmoduler i HOLISTISK YOGA inrymmer alla delar av den mänskliga processen den hjälper oss att se helheten i oss själva www.holistiskyoga.se INTRODUKTION Den Holistiska Yogan, som

Läs mer

STAND UP PADDLING & YOGA PÅ RÅGSKÄR I STOCKHOLMS YTTERSKÄRGÅRD MED RUNMARÖ SUP & YOGI PAL 20-21/8 & 27-28/8-2016

STAND UP PADDLING & YOGA PÅ RÅGSKÄR I STOCKHOLMS YTTERSKÄRGÅRD MED RUNMARÖ SUP & YOGI PAL 20-21/8 & 27-28/8-2016 STAND UP PADDLING & YOGA PÅ RÅGSKÄR I STOCKHOLMS YTTERSKÄRGÅRD MED RUNMARÖ SUP & YOGI PAL 20-21/8 & 27-28/8-2016 Långt ut i Stockholms unika ytterskärgård, i Bullerö naturreservat, ligger ett litet torp

Läs mer

I. Kur-SPA terapeut utbildning i JÖNKÖPING HT-08. II. Medicinsk Kur-Spa terapeut vidareutbildning i JÖNKÖPING HT-09

I. Kur-SPA terapeut utbildning i JÖNKÖPING HT-08. II. Medicinsk Kur-Spa terapeut vidareutbildning i JÖNKÖPING HT-09 Jönköping, 2008 I. Kur-SPA terapeut utbildning i JÖNKÖPING HT-08 Kur-SPA Kurs nivå I distansutbildning, 2 terminer Medicinsk baskurs termin 1 MediSpa/Kur-Spa kurs termin 2 Antagningskriterier * 2 eller

Läs mer

Preliminärt Schema Vår 2012

Preliminärt Schema Vår 2012 Preliminärt Schema Vår 2012 Dagar Tider Pass & Kurser Vem kan komma? Nivå Inspiratör Pågår MÅNDAG 10.15 11.45 Yoga, Stresshantering & God Sömn** För alla ingen yogaerfarenhet krävs 1 Jennie v 10 21 16.45

Läs mer

Lev livet fullt ut! Befria dig från onödiga begränsningar

Lev livet fullt ut! Befria dig från onödiga begränsningar Lev livet fullt ut! Befria dig från onödiga begränsningar Tänk på en sida av dig själv som du inte alls är nöjd med. Ställ dig frågan: "Var det här ett problem för mig förra månaden också? För ett halvår

Läs mer

Kurser i Parelli Natural Horsemanship sommarhalvåret 2016

Kurser i Parelli Natural Horsemanship sommarhalvåret 2016 Kurser i Parelli sommarhalvåret 2016 Maj Börja med Parelli 30 april-1 maj Vill du få en ännu bättre relation med din häst? Vill du känna dig säker i hanteringen av din häst? Vill du förbereda din unghäst

Läs mer

STAND UP PADDLING & YOGA PÅ RÅGSKÄR I STOCKHOLMS YTTERSKÄRGÅRD MED RUNMARÖ SUP & YOGI PAL

STAND UP PADDLING & YOGA PÅ RÅGSKÄR I STOCKHOLMS YTTERSKÄRGÅRD MED RUNMARÖ SUP & YOGI PAL STAND UP PADDLING & YOGA PÅ RÅGSKÄR I STOCKHOLMS YTTERSKÄRGÅRD MED RUNMARÖ SUP & YOGI PAL Långt ut i Stockholms unika ytterskärgård, i Bullerö naturreservat, ligger ett litet torp alldeles vid vattenbrynet

Läs mer

Nya Andrums Andliga Akademi

Nya Andrums Andliga Akademi Nya Andrums Andliga Akademi Andlig basutbildning Denna utbildning vänder sig till dig som är nybörjare i din andliga/personliga resa eller till dig som har alla utbildningar men vill få en helhetssyn inom

Läs mer

Inbjudan till kurser. Kurs 4

Inbjudan till kurser. Kurs 4 Inbjudan till kurser Läkekonst för multisjuka och kroniskt sjuka patienter Fyra kurser om empati och engagemang i patienter med flera diagnoser eller långvarig sjukdom Kurserna vänder sig till läkare och

Läs mer

Walking the path of gratitude

Walking the path of gratitude Walking the path of gratitude Walk your Talk Under dessa dagar kastar vi oss ur boet och flyger vinge till vinge med den store anden, vi vet att våra egna vingar bär. Vi lär känna vår själsresa i detta

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept

Fysisk aktivitet på Recept Fysisk aktivitet på Recept Aktivitetshäfte för Kalix Höstterminen 2013 DELTAGANDE AKTÖRER Diabetesföreningen Gungträskv. 6 0923-500 20 950 42 Morjärv www.diabetes.se Flow Centrumvägen 74 052 32 Kalix

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept

Fysisk aktivitet på Recept Fysisk aktivitet på Recept Aktivitetshäfte för Kalix Vårterminen 2014 DELTAGANDE AKTÖRER Diabetesföreningen Gungträskv. 6 0923-500 20 950 42 Morjärv www.diabetes.se Flow Centrumvägen 74 052 32 Kalix www.flowkalix.se

Läs mer

När vi arbetar med vårt chakrasystem står vi ansikte mot ansikte med några av tillvarons allra mest fundamentala frågeställningar.

När vi arbetar med vårt chakrasystem står vi ansikte mot ansikte med några av tillvarons allra mest fundamentala frågeställningar. Inledning Allt som lever pulserar av energi. Du är ett konstant flöde av vibrerande energier. Enligt kvantmekaniken och den nya fysiken består vi i våra allra minsta beståndsdelar av vibrerande supersträngar

Läs mer

MediYoga. Om metoden, patientfall samt prova på-pass i sittande. Tove Vaugarny

MediYoga. Om metoden, patientfall samt prova på-pass i sittande. Tove Vaugarny MediYoga Om metoden, patientfall samt prova på-pass i sittande. Tove Vaugarny Terapeutisk yogaform, utvecklades på 90-talet av Göran Boll. Inspiration från kundaliniyoga, ayurveda och traditionell kinesisk

Läs mer

av den indiske yogin, Yogi Bhajan. Han inriktade sig på att utbilda yogalärare, vilka i sin tur fick

av den indiske yogin, Yogi Bhajan. Han inriktade sig på att utbilda yogalärare, vilka i sin tur fick Kundaliniyoga- vad är det? Kundaliniyoga är en kraftfull yoga som kom till väst i slutet av 1960-talet. Kundaliniyogan fördes hit av den indiske yogin, Yogi Bhajan. Han inriktade sig på att utbilda yogalärare,

Läs mer

KURS 1 SHRI YOGA MJUK & RESTORATIVE Måndagar Kursen pågår v tillfällen

KURS 1 SHRI YOGA MJUK & RESTORATIVE Måndagar Kursen pågår v tillfällen NYA KURSER VÅREN 2019 Här följer nu ett förslag på kursprogram med många härliga kurser våren 2019. Du bokar dig på min hemsida: www.shriyoga.se tryck på BOKA TID knappen så ser du kurserna. Du kan också

Läs mer

2010-04-12 Sundsvall Gun-Inger Soleymanpur Gis Handledning & Utveckling

2010-04-12 Sundsvall Gun-Inger Soleymanpur Gis Handledning & Utveckling Lyckas och må bra! Motivera dig själv till förändring Ditt minne påverkar hur du mår Parallellt tänkande, ta ett perspektiv i taget Vara i nuet och minska negativa tankar Skapa hållbara och effektiva lösningar

Läs mer

Martinus andliga vetenskap Tredje Testamentet

Martinus andliga vetenskap Tredje Testamentet Martinus andliga vetenskap Tredje Testamentet Sommarkurser på Kosmosgården i Varnhem 2009 28 juni - 4 juli Rekreation och inspiration 5 juli - 11 juli Personlig utveckling genom självkännedom Om Kosmosgården

Läs mer

Schema Höst 2012. Dagar Tider Pass & Kurser Vem kan komma? Nivå Inspiratör Start

Schema Höst 2012. Dagar Tider Pass & Kurser Vem kan komma? Nivå Inspiratör Start Schema Höst 2012 Dagar Tider Pass & Kurser Vem kan komma? Nivå Inspiratör Start MÅNDAG 13.00 14.15 Yoga, Fibromyalgi & RA** För alla ingen yogaerfarenhet krävs 1 Jennie V 40 16.45 18.15 Mjuk Yoga & Avspänning*

Läs mer

ELDENS STIG LJUSETS KÄLLA Sammanställt av Göran Boll

ELDENS STIG LJUSETS KÄLLA Sammanställt av Göran Boll ELDENS STIG LJUSETS KÄLLA Sammanställt av Göran Boll ELDENS STIG & LJUSETS KÄLLA - INNEHÅLL 1. INLEDNING 2. STEG FÖR STEG 3. LIVSKVALITET 4. YOGA SOM FILOSOFISKT SYSTEM 5. GURUS YTTRE OCH INRE 6. INRE

Läs mer

Välkommen till yogayamas yogalärarutbildning i Stockholm. Yoga växer i Sverige.

Välkommen till yogayamas yogalärarutbildning i Stockholm. Yoga växer i Sverige. Välkommen! Välkommen till yogayamas yogalärarutbildning i Stockholm. En internationell Education in Yoga med en möjlighet att studera yoga mer ingående och samtidigt bli internationellt certifierad yogalärare.

Läs mer

Utbildning till. kundaliniyoga lärare

Utbildning till. kundaliniyoga lärare Utbildning till kundaliniyoga lärare Kurstart i Göteborg hösten 2012 och Malmö hösten 2013 Remember, teaching yoga is not just about teaching physical movements, it is also about knowing how to guide people

Läs mer

Som Diplomerad MediYoga Instruktör kan du om du vill, bli medlem i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund.

Som Diplomerad MediYoga Instruktör kan du om du vill, bli medlem i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund. Mediyoga Yoga ett stort begrepp, som omfattar många olika aspekter av livet och vardagen. Det finns flera hundra olika former av yoga att pröva på och utöva. Vi vet att människor praktiserade någon form

Läs mer

Gravid 2. Stärk höfter och bäcken. Forskning - Kunskap - Utbildning

Gravid 2. Stärk höfter och bäcken. Forskning - Kunskap - Utbildning Gravid 2 Stärk höfter och bäcken Forskning - Kunskap - Utbildning Innehållsförteckning I häftet: Att tänka på innan du börjar. Sid 4 Vad betyder det? Sid 4 Allmänna tips. Sid 5 Om Yoga. Sid 6 Om Meditation.

Läs mer

Vägledning till filmen Må bra med medicinsk yoga

Vägledning till filmen Må bra med medicinsk yoga Vägledning till filmen Må bra med medicinsk yoga hjart-lung.se Vad är medicinsk yoga? Medicinsk yoga har sina rötter i kundaliniyoga och har en bevisat välgörande effekt. Fokus ligger på mjuka yogaövningar

Läs mer

Träning i Medvetet Ledarskap i naturen

Träning i Medvetet Ledarskap i naturen Träning i Medvetet Ledarskap i naturen för stärkt fokus och innovationsförmåga I en allt mer komplex och föränderlig värld är förmågan till ökad medvetenhet, stabilt fokus och innovation framgångsfaktorer.

Läs mer

Kom i form med oss på Mallorca

Kom i form med oss på Mallorca Kom i form med oss på Mallorca Pernilla Lisa Vicky Välkomna att åka med oss till denna underbara plats Can Martorell 11 18 oktober 2014 Här ger vi dig ett utbud av härlig träning för både kropp och själ.

Läs mer

Hälsoteket i Angered

Hälsoteket i Angered A K T I V I T E T S P R O G R A M V I N T ER Hälsoteket i Angered VÅR 206 25 januari 23 juni VÅ R H Ö ST S O M M A R Lina Helena Ulrika Jennifer Mageda INNEHÅLL SID Drop-in hälsa och FaR Fysisk aktivitet

Läs mer

Kurser i Parelli Natural Horsemanship sommarhalvåret 2015

Kurser i Parelli Natural Horsemanship sommarhalvåret 2015 Kurser i Parelli Natural sommarhalvåret April Börja med Parelli Natural 11-12 april Kursbeskrivning Vill du få en ännu bättre relation med din häst? Vill du känna dig säker i hanteringen av din häst? Vill

Läs mer

FÖRDJUPAD PERSONLIG UTVECKLING - på gestaltterapeutisk grund, 16 dgr

FÖRDJUPAD PERSONLIG UTVECKLING - på gestaltterapeutisk grund, 16 dgr FÖRDJUPAD PERSONLIG UTVECKLING - på gestaltterapeutisk grund, 16 dgr Att förstå vad som formar en människa - hur det kan ta sig uttryck och påverka relationen med andra 2014-02-12 Gestaltakademin i Skandinavien

Läs mer

Walking the path of gratitude

Walking the path of gratitude Walking the path of gratitude Seendets dagar Under dessa dagar kliver vi in i de seendes värld, att öppna upp sinnena för det synliga och det osynliga. Vi lär oss att se från olika nivåer av oss själva

Läs mer

Pranayama Yogisk Andning

Pranayama Yogisk Andning Pranayama Yogisk Andning I alla former av traditionell yoga är andningen den rödaste av alla trådar. Den yogiska kunskapen om andningen och dess mekanismer är stor och djup. För dig som går denna utbildning

Läs mer

Måndag 12 februari. Tid Ämne Talare

Måndag 12 februari. Tid Ämne Talare Måndag 12 februari Tid Ämne Talare 09.00-09.45 Registrering Vänligen kom inte i sista stund! 09.50-10.00 Seminariet öppnas Ej klar 10.00-10.40 Hela människan - en holistisk syn på patienten Vad är en holistisk

Läs mer

13 nycklar för viktminskning

13 nycklar för viktminskning 13 nycklar för viktminskning En kalori är INTE en kalori Tänk på din viktresa de senaste åren. Ställ dig frågan: "Var min vikt ett problem för mig förra månaden också? För ett halvår sen? Ett år? Fem år?

Läs mer

Sundsvalls Fallskärmsklubb

Sundsvalls Fallskärmsklubb Sundsvalls Fallskärmsklubb Målsmans intyg gällande fallskärmshoppare mellan 15 och 18 år Härmed intygas att min son/dotter har mitt samtycke att genomgå kurs i fallskärmshoppning, samt att utföra fallskärmshopp

Läs mer

INBJUDAN. Målvakt 3. Solna 28-31 maj 2014. Svenska Ishockeyförbundet

INBJUDAN. Målvakt 3. Solna 28-31 maj 2014. Svenska Ishockeyförbundet INBJUDAN Målvakt 3 Solna 28-31 maj 2014 Svenska Ishockeyförbundet SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET The Swedish Ice Hockey Association Medlem i Internationella Ishockeyförbundet IIHF Tfn: +46 707-50 99 49 Fax:

Läs mer

& Sång i Nerja 9-16 April 2015

& Sång i Nerja 9-16 April 2015 Låt sommaren börja med en vårvecka Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2015 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

Walking the path of gratitude

Walking the path of gratitude Walking the path of gratitude Seendets dagar Under dessa dagar kliver vi in i de seendes värld, att öppna upp sinnena för det synliga och det osynliga. Vi lär oss att se från olika nivåer av oss själva

Läs mer

Handledarutbildning - med inriktning mot arbete med familjehem och kontaktfamiljer 15 högskolepoäng, Ht 2015 Vt 2016

Handledarutbildning - med inriktning mot arbete med familjehem och kontaktfamiljer 15 högskolepoäng, Ht 2015 Vt 2016 Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Handledarutbildning - med inriktning mot arbete med familjehem och kontaktfamiljer 15 högskolepoäng, Ht 2015 Vt 2016 Handledarutbildning - med inriktning

Läs mer

Nissan Hälsocenter. Kurser våren 2014. Astrologi Coachning Healing Meditation Profilanalys Psykologi Qigong Retreat Yoga

Nissan Hälsocenter. Kurser våren 2014. Astrologi Coachning Healing Meditation Profilanalys Psykologi Qigong Retreat Yoga Nissan Hälsocenter Kurser våren 2014 Astrologi Coachning Healing Meditation Profilanalys Psykologi Qigong Retreat Yoga Profilanalys & diagnostisering I Sedan lång tid tillbaka har det funnits kunskap

Läs mer

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

FÖRDJUPAD PERSONLIG UTVECKLING - på gestaltterapeutisk grund, 16 dgr

FÖRDJUPAD PERSONLIG UTVECKLING - på gestaltterapeutisk grund, 16 dgr FÖRDJUPAD PERSONLIG UTVECKLING - på gestaltterapeutisk grund, 16 dgr Att förstå vad som formar en människa - hur det kan ta sig uttryck och påverka relationen med andra 2018-01-18 Gestaltakademin i Skandinavien

Läs mer

Att hantera oro. Alla oroar sig! Översikt. Vad är oro? Vad är ett orosbeteende? Att lägga märke till sin oro Praktiska tekniker Exempel

Att hantera oro. Alla oroar sig! Översikt. Vad är oro? Vad är ett orosbeteende? Att lägga märke till sin oro Praktiska tekniker Exempel Att hantera oro Robert Johansson Leg. psykolog Forskare i klinisk psykologi, Linköpings universitet Alla oroar sig! Översikt Vad är oro? Vad är ett orosbeteende? Att lägga märke till sin oro Praktiska

Läs mer

Gravid 1. Sträck ut och släpp på spänningar. Forskning - Kunskap - Utbildning

Gravid 1. Sträck ut och släpp på spänningar. Forskning - Kunskap - Utbildning Gravid 1 Sträck ut och släpp på spänningar Forskning - Kunskap - Utbildning Innehållsförteckning I häftet: Att tänka på innan du börjar. Sid 4 Vad betyder det? Sid 4 Allmänna tips. Sid 5 Om Yoga. Sid 6

Läs mer

Walking the path of gratitude

Walking the path of gratitude Walking the path of gratitude Själens kallelse Under dessa dagar frisläpps själens vibration, den du är. Vi kliver upp på berget och låter oss synas, det finns inget att dölja. Våra ord och våra handlingar

Läs mer

Minska din oro. öka ditt lugn. Nina Jansdotter. Brain Books

Minska din oro. öka ditt lugn. Nina Jansdotter. Brain Books Minska din oro öka ditt lugn Nina Jansdotter Brain Books Brain Books AB Box 344 551 15 Jönköping www.brainbooks.se 2008 Nina Jansdotter Utgåva enligt avtal med Loud Literary Agency, Malmö Kopieringsförbud.

Läs mer

Walking the path of gratitude

Walking the path of gratitude Walking the path of gratitude Hjärtats dagar Dessa dagar ligger fokus på att öppna hjärtat för att kunna omfamna och kommunicera med hela vårt jag. Jag delar tankesätt om att jag är skaparen och således

Läs mer

Varmt Välkommen att följa med på en sju dagars kurs i personlig utveckling till Italien och Toscana!

Varmt Välkommen att följa med på en sju dagars kurs i personlig utveckling till Italien och Toscana! Varmt Välkommen att följa med på en sju dagars kurs i personlig utveckling till Italien och Toscana! Vi vill med denna yttre och inre resa bjuda in dig till att utforska dig själv och den kvinnliga sidan

Läs mer

Integrativ zonterapi Studieplan

Integrativ zonterapi Studieplan Integrativ zonterapi Studieplan Zonterapi är en fantastisk behandlingsform som kan utövas inom många områden. Kunskapen och redskapen sitter i dina händer. Integrativ zonterapi har rötter minst 5000 år

Läs mer

Walking the path of gratitude

Walking the path of gratitude Walking the path of gratitude Själens kallelse Under dessa dagar frisläpps själens vibration, den du är. Vi kliver upp på berget och låter oss synas, det finns inget att dölja. Våra ord och våra handlingar

Läs mer

INBJUDAN. Målvakt 3. Solna 31 maj - 3 juni Svenska Ishockeyförbundet

INBJUDAN. Målvakt 3. Solna 31 maj - 3 juni Svenska Ishockeyförbundet INBJUDAN Målvakt 3 Solna 31 maj - 3 juni 2017 Svenska Ishockeyförbundet SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET The Swedish Ice Hockey Association Medlem i Internationella Ishockeyförbundet IIHF Tfn: +46 707-50 99 49

Läs mer

PRELIMINÄRT PROGRAM FÖR AFTONBLADET SÖNDAGS MÅ- BRA RESA

PRELIMINÄRT PROGRAM FÖR AFTONBLADET SÖNDAGS MÅ- BRA RESA PRELIMINÄRT PROGRAM FÖR AFTONBLADET SÖNDAGS MÅ- BRA RESA Måndag 9/1 15.30 17.00 Bassängtid simma i din egen takt och väck kroppen efter flygresan 18.00 Rundvandring på anläggningen 18.20 Välkomstmöte Tisdag

Läs mer

KLASSERNA SOM ERBJUDS V. 52 och 1

KLASSERNA SOM ERBJUDS V. 52 och 1 Yoga på Idre Fjäll Yoga Unleash Minna Fahlström certifierad hatha- och yinyogalärare och jag kallar min yogaverksamhet för Yoga Unleash. Jag är särskilt intresserad av vad och hur yoga och andning påverkar

Läs mer

Schema Höst Dagar Tider Pass & Kurser Vem kan komma? Nivå Inspiratör Start

Schema Höst Dagar Tider Pass & Kurser Vem kan komma? Nivå Inspiratör Start Schema Höst 2013 Dagar Tider Pass & Kurser Vem kan komma? Nivå Inspiratör Start MÅN 17.00 18.30 Mjuk Yoga & Avspänning* För alla ingen yogaerfarenhet krävs 1 Jennie v 36 19.00 20.30 Dynamisk Hatha Flow*

Läs mer

Hälsolots finns också på Facebook och Instagram!

Hälsolots finns också på Facebook och Instagram! VÅREN 2014 OM HÄLSOLOTS Hälsolots ger dig inspiration, motivation och redskap att leva hälsosamt. Aktiviteter och arrangemang ordnas i samarbete med olika verksamheter i stadsdelarna Centrum och Majorna-Linné.

Läs mer

NISSAN HÄLSOCENTER KURSER VÅREN

NISSAN HÄLSOCENTER KURSER VÅREN NISSAN HÄLSOCENTER KURSER VÅREN 2016 yoga & qigong yoga & qigong meditation healing färglära, psykologi & chakras retreat konflikt & kriser healing livsstil och kost kinesiologi KURSER VÅREN 2016 YOGA

Läs mer

meditation ÖVNINGSBOK

meditation ÖVNINGSBOK meditation ÖVNINGSBOK Meditera en sinnlig väg till hälsobalans Innehåll Hur vi hittar inspiration till att träna och leva våra liv är ytterst individuellt. Några känner att de behöver stark fysisk utmaning,

Läs mer

Träning för kropp och själ

Träning för kropp och själ Yoga Träning för kropp och själ Under 2000-talet har yogan snabbt gått från att vara en livsstil för få, till att bli en träningsform för många. På Hagabadet har vi ett brett utbud av yogaklasser med stor

Läs mer

Lär dig qigongövningarna Lyft upp qi, Shenxin och Xiao gongfa och tekniker för att uppnå Röstnärvaro.

Lär dig qigongövningarna Lyft upp qi, Shenxin och Xiao gongfa och tekniker för att uppnå Röstnärvaro. Lär dig qigongövningarna Lyft upp qi, Shenxin och Xiao gongfa och tekniker för att uppnå Röstnärvaro. med Carolina Friberg, sångerska & sångpedagog och lärare från European Zhineng Qigong (EZQ) KURSINNEHÅLL

Läs mer

Instruktörsutbildning mindfulness

Instruktörsutbildning mindfulness Instruktörsutbildning mindfulness Stockholm våren 2017 Vill du använda dig av mindfulness professionellt? Vill du lära dig vetenskapligt beprövade verktyg för att öka din egen livskvalité och/eller hjälpa

Läs mer

KNYPPELKURSER I VADSTENA 2014

KNYPPELKURSER I VADSTENA 2014 KNYPPELKURSER I VADSTENA 2014 Utöver våra populära traditionella kurser kan vi i år erbjuda: KNYPPLADE BILDER tema I VATTEN - PÅ MARKEN - I LUFTEN KNYPPLA MED METALLTRÅD SYDD OCH BRODERAD SPETS KURS I

Läs mer

Varmt välkommen till sommarkurs hos oss på Vindelns folkhögskola!

Varmt välkommen till sommarkurs hos oss på Vindelns folkhögskola! SOMMARKURSER 2015 Varmt välkommen till sommarkurs hos oss på Vindelns folkhögskola! Folkhögskolan i Vindeln ligger på en fantastiskt naturskön plats vid den brusande Vindelälven, nära till friluftsliv

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Hösten 2014 LindgrenHelde KOMMUNIKATION KURSÖVERSIKT Hösten 2014 KURSDATUM Förbättra din kommunikation - och höja trivseln på jobbet! Välkommen att inspireras till

Läs mer