Energieffektiv arkitektur i toppklass

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energieffektiv arkitektur i toppklass"

Transkript

1 Energieffektiv arkitektur i toppklass Saving, Generating & Networking Energy Grön teknik för den blå planeten Ren energi med sol och fönster

2 Energy3 Innehållsförteckning

3 Energy Framtidens byggnader med positiv energibalans Energy Network: Bygga energieffektivt i praktiken Grön teknik och Energy 3 Buildings Framtidsprodukter aluminiumsystem: Fönster aluminiumsystem: Dörrar aluminiumsystem: Skjut- och vikdörrar aluminiumsystem: Fasader aluminiumsystem: Vinterträdgårdar aluminiumsystem: Solskydd aluminiumsystem: Säkerhetssystem för dörrar och fasader stålsystem Jansen: Fönster och dörrar PVC-system: Fönster och dörrar solenergisystem: Solvärme och solel Om

4 Energy3 Framtidens byggnader med positiv energibalans Ökade krav på energieffektivitet Våra fastigheter står för 40 % av energiförbrukningen och förorsakar därmed stora koldioxidutsläpp. I takt med att lagar och miljömål skärps och priserna på energi och råvaror stiger, ökar efterfrågan på energisnåla och smarta byggnader. Hållbar energianvändning och energieffektivisering är viktiga verktyg för att begränsa den globala uppvärmingen och att en byggnad klassas som grön har blivit ett viktigt försäljningsargument. Dagens hyresgäster ställer krav på friska byggnader med god inomhusmiljö, naturligt ljus och liten miljöpåverkan. Byggbranschen står således inför en rad utmaningar och behöver innovativa lösningar för nybyggnation och modernisering av befintliga byggnader. För att möta behoven har utvecklat energieffektiva klimatskal för en hållbar framtid. Energieffektivare och miljövänligare byggnader för morgondagens krav har lösningen för såväl nybyggnation som modernisering av befintliga byggnader. Med vårt breda sortiment av väldesignade och smarta fönster, dörrar, fasader och solenergilösningar bygger du för framtiden. Vi använder oss av den senaste isoleringstekniken, datoriserade styrsystem och smarta elnät. Energy Network kombinerar nytänkande teknik med hög designgrad och möjliggör energisjälvförsörjande byggnader. Nyckeln till hållbara lösningar är användningen av solenergi. s system integrerar därför solenergilösningar i arkitekturen och finns för alla klimatzoner. Det är vårt gemensamma ansvar att minska utsläppen av skadliga växthusgaser.

5 Energy 3 Energy Network: Bygga energieffektivt i praktiken Energiklasser som visar vägen De tre viktigaste delarna i konceptet Energy Building är att spara energi, producera energi och styra energi. För att ge en enkel överblick har utvecklat energiklasser som visar hur du med hjälp av våra systemlösningar kan uppfylla energikraven, minimera ditt energibehov och bli energisjälvförsörjande. Klasserna vi använder oss av är E, E 2 och E 3. Energy Buildings Energy Buildings sparar energi. Solavskärmning och hög- eller superisolerade fönster, dörrar och fasader på passivhusnivå reducerar energianvändningen. Energy 2 Buildings Energy 2 Buildings både sparar och genererar energi i form solel och solvärme. Energibehovet reduceras till under 40 kwh per kvadratmeter och år med effektiv isolering, solavskärmning och solenergisystem kombinerat med intelligent styrnig. Energy 3 Buildings Energy³ Buildings sparar, generar och styr energianvändningen för bästa möjliga avkastning. De är energisjälvförsörjande med positiv energibalans och intelligent styrning och lagring. SmartNet förser exempelvis ventilation, LED-belysning, IT-system eller till och med bilen med ren solenergi. Energiklass Beskrivning Funktion Energy Energy Buildings Uppfyller dagens krav världen över Spara energi Med välisolerade fönster, dörrar och fasader. Effektiv solavskärmning Energy 2 Energy 2 Buildings Minimalt energibehov Spara och generera energi Med sol och intelligent styrning Energy 3 Energy 3 Buildings Plusenergi / energisjälvförsörjande Spara, generera och styra energi Lagring, styrning och optimering av energiförbrukningen

6 Energy3 Grön teknologi och Energy3 Buildings Decentraliserad energiproduktion Energy³ Buildings sparar energi med superisolerade fönster, dörrar och fasader och producerar energi med olika typer av solenergisystem. Resultatet är egenproducerad energi som kan nyttjas, lagras eller matas in i elnätet. Intelligent energistyrning lösningen för framtiden energistyrningskoncept inte bara styr och lagrar den producerade energin, utan reglerar även in- och utmatningen av energi till elnätet. Hanteringen är säker och enkel och brukaren får god översikt. Den nya framtidsteknologin är avsedd för alla typer av fastigheter, från privatvillor till stora kontorskomplex. Sammanfattningsvis kan sägas att byggnader som använder sig av grön teknologi bidrar till att kraftigt minska energibehovet och därmed också koldioxidutsläppen. Saving, Generating & Networking Energy solfångare standardserie solceller MPE BL-serien E 3 Tower hydraulikmodul med styrning Anslutning till elnätet Utvändig luft / vattenvärmepump Semitransparenta fasadsolceller ProSol TF + varmvattenberedare kombi ipad användargränsnitt solceller MPE BL-serien Maskiner drivna med likström Maskiner drivna med växelström Batteridrivna redskap Elbil

7 Energy3 Framtidsprodukter Säkerhet och byggnadsintegrerad automation, ventilation, modernisering och tunnfilmssolceller är mer än en systemleverantör av fönster, dörrar och fasader. Vi levererar helhetslösningar och erbjuder allt från ventilation, tunnfilmssolceller och säkerhets- produkter till automation och system för modernisering av existerande byggnader. Produkter som ökar värdet på fastigheten, reducerar driftskostnaderna och bidrar till en bättre miljö. Säkerhet och automation Automatisering av byggnader spelar en central roll för energieffektivisering och säkerhet. har genom åren utvecklat automatiserade lösningar för alla produktkategorier och kombinerat dem med komfort och design. De spelar en viktig roll för såväl energieffektiviseringen som säkerheten. Med hjälp av passagekontroll ökar tryggheten och intelligenta nätverk och styrning ger bekväm energihushållning och ventilation, exempelvis genom att kyla byggnader nattetid och stänga fönster och dörrar automatiskt. Modernisering Under de närmaste åren kommer ett stort antal byggnader behöva saneras och moderniseras för att leva upp till energikraven har därför utvecklat en rationell och energieffektiv moderniseringsfasad där hyresgästerna kan stanna kvar i lokalerna under renoveringstiden. Den både sparar och utvinner energi och den rationella planeringen, tillverkningen och monteringen har konstruerats för att skynda på byggprocessen och kunna monteras snabbt. Tunnfilmsteknologi ProSol TF+ är tunnfilmssolceller laminerade mellan två glasskikt. De kan användas istället för enkelglas i kallfasader eller integreras i isolerglas i varmfasader och finns i semitransparent utförande där genomsiktlighet önskas. De fyller flera funktioner genom att producera solel, isolera och ge solskydd samt utgöra ett spännande designelement. Solcellerna tillverkas av kisel och lämpar sig väl för att integreras i fasader. De har en god förmåga att ta tillvara diffust ljust och ger bra avkastning från alla väderstreck.

8 aluminiumsystem: Fönster fönster AWS 90.SI+ Det nya superisolerade aluminiumfönstret på passivhusnivå s nya superisolerade passivhusfönster AWS 90.SI+ kan nå ner till U-värde 0,69 W/(m²K). Fönstret kombinerar aluminiumets fördelar med en hållbar och framtidsinriktad isolerteknik och har ett byggdjup på endast 90 mm. Den optimerade mellantätningen är tillverkad genom co-extrudering, glastätningen har en skumkärna, isolerzonen med skumfyllda isolersteg har förbättrats ytterligare och isoleringen i glasfalsen har en helt ny geometri. AWS 90.SI+ har ett omfattande profilsortiment med många kombinationsmöjligheter. Den smala synliga bredden och stilrena designen ger stor arkitektonisk frihet. Fönstret är kompatibelt med de superisolerade dörrsystemen ADS 90 PL.SI och ADS 90.SI. Kombinerat med det dolda fönsterbeslaget AvanTec kan AWS 90.SI+ realisera glasvikter upp till 160 kg. U-värde 0,69 W/(m²K) SI = Superisolerat Byggdjup 90 mm, synlig bredd 99 mm Optimerad konstruktion som ger superisolerande egenskaper Stort utbud av tillbehör, däribland dolda beslag Kompatibelt med de superisolerade dörrsystemen ADS 90 PL.SI och ADS 90.SI Stort urval av ytbehandlingar och kulörer Möjligt med olika kulörer in- och utvändigt fönster AWS 90.SI+ Isotermförlopp fönster AWS 90.SI+ Horisontalt profilsnitt fönster AWS 90.SI+ Skala 1:2

9 aluminiumsystem: Fönster Superisolerade designfönster för alla typer av byggnader fönster AWS 75.SI Det superisolerade aluminiumfönstret AWS 75.SI har ett byggdjup på endast 75 mm och kan nå ner till U-värde 0,74 W/(m²K). Fönstret har samma mekaniska egenskaper som AWS 90.SI och kan med fördel användas till stora fönsterpartier. Profilerna finns i flera utföranden som kan kombineras med system för exempelvis fasta partier och dörrar. U-värde ner till 0,74 W/(m²K) SI = Superisolerat Byggdjup 75 mm, synlig bredd 91 mm Optimerad konstruktion som ger superisolerande egenskaper Stort utbud av tillbehör, däribland dolda beslag Kompatibelt med de superisolerade dörrsystemen ADS 75.SI och ADS 75 HD.HI Finns även i designserien RL = Residential Line och SL = Soft Line Stort urval av ytbehandlingar och kulörer Möjligt med olika kulörer in- och utvändigt fönster AWS 75 BS.SI AWS 75 BS.SI är ett blockfönstersystem med dold fönsterbåge och en synlig bredd på endast 66 mm. Trots den smala konstruktionen är fönstret superisolerat och kommer ner till U-värde 0,71 W/(m²K). Designen är stilren och skapar en enhetlig utsida för fasta och öppningsbara partier. U-värde ner till 0,71 W/(m²K) SI = Superisolerat Byggdjup 75 mm, synlig bredd 66 mm Optimerad konstruktion som ger superisolerande egenskaper Stort utbud av tillbehör, däribland dolda beslag Kompatibelt med de superisolerade dörrsystemen ADS 75.HI och ADS 75 HD.HI Finns i designserien RL = Residential Line och SL = Soft Line Stort urval av ytbehandlingar och kulörer Möjligt med olika kulörer in- och utvändigt Svävande fönster Blockfönstersystemet med dold fönsterbåge är idealiskt att integrera som öppningselement i fasadsystem. Det smala fönstersystemet framstår som ett "svävande fönster" i exteriören. Glastjocklekar från 24 till 51 mm Synlig bredd från 50 mm, beroende på val av fasadsystem Byggdjup från 65 till 75 mm fönster AWS 75.SI med 3-glas isolerruta fönster AWS 75 BS.SI med 3-glas isolerruta svävande fönster aluminiumsystem fönster AWS 75.SI och AWS 75 BS.SI

10 10 aluminiumsystem: Fönster utåtgående fönster AWS Den nya energistandarden för utåtgående fönster har utökat sortimentet med utåtgående fönster och utvecklat lösningar för god isolering. Med det nya beslagskonceptet kan såväl enklare standardlösningar som flerpunktslåsning och låsbara handtag i design förverkligas allt enligt de högsta standarderna för användning, komfort och säkerhet. Byggdjup mm, synlig bredd från 105 mm Stort utbud av tillbehör, däribland dolda beslag Enklare montage tack vare prefabricerade komponenter Finns i varianterna överkantshängt, sidohängt, topphängt och med dold sax eller utanpåliggande gångjärn Maximal storlek x mm Överkantshängt: x mm Sidohängt: fönster AWS 70.HI utåtgående Waterfront, Stockholm, Sweden

11 aluminiumsystem: Fönster 11 beslag AvanTec De dolda beslagen AvanTec kombinerar tidlös design med användarvänlighet. Beslagen är mekaniska, helt dolda och klarar bågvikter upp till 160 kg. Därmed kan stora fönsterytor med maximal transparens realiseras. Beslagsystemet för inåtgående fönster med anslag kan konstrueras upp till motståndsklass 3 enligt ENV Stilrena handtag och dolda beslag ger en enhetlig designlinje som kan kombineras väl med s övriga produkter Bågvikt upp till 160 kg Öppningsgrad upp till 90 Enklare montering med hjälp av montageklips Horisontal justeringsmöjlighet ±1,6 mm Kan kombineras med AvanTec handtag för fjärrstyrning av exempelvis persienner beslag TipTronic TipTronic är det första dolda, mekatroniska beslaget som kombinerar energistyrning, säkerhet, byggnadsautomatik och design. Fönstren fungerar som en integrerad del i byggnadens styrsystem och bidrar till att spara energi. Med TipTronic kan du kontrollera den naturliga luftningen och sänka inomhustemperaturen vilket minskar energiförbrukning för exempelvis kylning sommartid. TipTronic finns i flertalet öppningsvarianter och med många styrningsmöjligheter som exempelvis handtag med fjärrstyrning. Maximal bredd x höjd mm Bågvikt upp till 160 kg Dolda beslag Integrerat klämskydd i styrningen Upp till 400 mm öppning Integreras i byggnadens styrsystem och många fönster kan styras samtidigt Stort utbud av öppningstyper, inåt- och utåtgående öppning, manuellt eller fjärrstyrt handhavande AvanTec osynlig säkerhet Beslag TipTronic Enhetlig designlinje har en genomgående och enhetlig design på gångjärn och handtag till fönster samt dörrar, oberoende av öppningstyp. De är tillverkade av högkvalitativa och hållbara material som stål, rostfritt stål och aluminium. Enhetlig och ren designlinje för handtag Designpris: TipTronic fönster aluminiumsystem Säkerhet, komfort och design fönstertillbehör

12 aluminiumsystem: Dörrar dörr ADS 90.SI Den superisolerade aluminiumdörren ADS 90.SI sätter en helt ny lågenergistandard har vidareutvecklat den populära premiumdörren ADS 90 PL.SI och utkommit med en ny variant som lämpar sig väl för kommersiella byggnader. Konstruktionen är anpassad till framtidens högt ställda energikrav och dörren finns både som utåtgående och inåtgående med anslag. Den stilrena designen kombineras med ett brett utbud av tillbehör och automatiserade Ytterprofil i samma design som övriga dörrsystem Innerprofil för infästning av lås och beslag Utvidgad isolerzon och isolersteg med skumkärna Minimerad värmeförlust med co-extruderade mellantätningar med dubbel not lösningar. Dörren är även anpassad för svenska modullås. ADS 90.SI sätter en helt ny lågenergistandard. Förbättrade isolerzoner, optimerad mellantätning och glastätning med skumkärna ger en slagregnstäthet på 750 Pa! Med 3-glas isolerrutor och heltäckande dörrfyllning kan U-värden under 1,0 W/(m²K) uppnås. Tätning med hålkammare för optimerat U-värde Glaslist Isolering i glasfals Delade isolersteg minskar bimetalleffekten dörr ADS 90.SI Isotermförlopp dörr ADS 90.SI dörr ADS 90.SI, utåtgående Skala 1:2 8

13 aluminiumsystem: Dörrar 13 System ADS HD (Heavy Duty) har utvecklats för stora dörrkonstruktioner med högfrekvent användning i offentliga byggnader. Dörren är mycket stabil, har en lång livslängd och kan byggas upp till motståndsklass 3. Den kan konstrueras som pardörr med öppningsbredder upp till mm och höjd upp till mm. Designen passar de flesta typer av fastigheter och stilen går igen i s fasad- och fönstersystem vilket ger perfekta kombinationsmöjligheter. ADS HD dörrar passar såväl för kommersiella fastigheter som villor med stora dörrpartier. ADS 70 HD dörrserien för högfrekvent användning Testad för upp till 1 miljon öppningar Dörrhöjd upp till mm Maximal dörrbladsvikt 200 kg Öppningsbredd upp till mm (pardörr) Inbrottshämmande upp till motståndsklass 3 enligt ENV 1627 Stort utbud av tillbehör, däribland dolda gångjärn Handikappvänliga lösningar Sockelprofil eller helgerat dörrblad Utrymningsbeslag Passagekontroll / dörrautomatisering dörr ADS 70 HD dörr ADS 75 HD.HI aluminiumsystem dörrar ADS HD

14 14 aluminiumsystem: Dörrar Låsteknik dörrar s innovativa låsteknik tillgodoser de ständigt ökande kraven.i produktutvecklingen har vi lagt stor vikt vid hög användar- och låskomfort samt hållbarhet och säkerhet. I sortimentet ingår olika flerpunktslås som tillgodoser höga säkerhetskrav och garanterar dörrens täthet. Hakregellås Inbrottshämmande upp till motståndsklass 3 enligt ENV 1627 Multifunktionellt trepunktslås Slutbleck där alla låspunkter kan justeras för optimal täthet Möjlighet till elslutbleck Stolpe av borstat rostfritt stål 5-punktslås Safematic Självlåsande funktion och inbrottshämmande upp till motståndsklass 2 enligt ENV 1627 I låst läge med nyckel är handtaget spärrat för användning Dubbel självlåsande fallregel uppe och nere, vanlig fallregel i huvudlås på mitten Slutbleck där alla låspunkter kan justeras för optimal täthet Möjlighet till motoriserad öppning av alla fem fallkolvar Stolpe av borstat rostfritt stål Självlåsande fallregellås Självlåsande med fallregel uppe och nere Inbrottshämmande upp till motståndsklass 3 enligt ENV 1627 Dubbel självlåsande fallregel uppe och nere, vanlig fallregel i huvudlås på mitten Slutbleck där alla låspunkter kan justeras för optimal täthet Möjlighet till elslutbleck Stolpe av borstat rostfritt stål Fallregellås Enkelt fallregellås Fast slutbleck Hakregellås 5-punktslås Safematic Självlåsande fallregellås Fallregellås

15 aluminiumsystem: Dörrar 15 Våra gångjärnssystem är mycket slitstarka och klarar höga dörrbladsvikter, den maximala dörrbladsvikten varierar från 120 till 200 kg. De är enkla att montera och demontera och kan användas för alla dörrserier med byggdjup mm. Justeringsmöjligheterna har blivit fler och du väljer bland olika infästningar. Utanpåliggande gångjärn s utanpåliggande gångjärn är väl beprövade. Designen har moderniserats och de tekniska lösningarna förbättrats. Den maximala dörrbladsvikt ligger på 200 kg beroende på dörrstorlek. Direkt infästning med hjälp av specialutvecklad ankarskruv. Dolt gångjärn 180 Det dolda gångjärnet kombinerar funktion med design och ger dörren ett stilrent utseende. Finns i öppningsvinklarna 100 och 180. Det inbyggda gångjärnet ligger skyddat i dörrprofilen vilket ger bättre inbrottsskydd och gör det mindre utsatt för smuts varianten är inbrottshämmande upp till motståndsklass 2. Maximal dörrbladvikt från 120 till 180 kg beroende av dörrstorlek. bandgångjärn bandgångjärn har en stilren utsida där bara en smal stolpe syns. På insidan integreras gångjärn och fästen i de vertikala dörrprofilerna. Bandgångjärnen är testade enligt EN med 1 miljon testcykler och är därmed lämpade för hög belastning och användningsfrekvens. Maximal dörrbladsvikt 200 kg beroende på dörrstorlek. aluminiumsystem Beslagsteknik för dörrar

16 16 aluminiumsystem: Skjut- och vikdörrar skjutdörr ASS 77 PD.HI Den prisbelönta panoramaskjutdörren ASS 77 PD.HI kombinerar maximal transparens med passivhusegenskaper. Designen är minimalistisk med dolda lås och motorstyrning samt helt inbyggd karm. Skjutdörren ASS 77 PD.HI utmärker sig genom maximalt ljusinsläpp i kombination med superisolerande egenskaper. Dörren klarar glasvikter upp till 500 kg. Karmarna byggs in runtom och endast en 30 mm smal mittmötesstolpe är synlig, i övrigt är alla delar inbyggda. Dörren öppnas automatiskt utan handtag och har ett dolt lås samt dold motorstyrning. Panoramaskjutdörren har belönats med ifproduct design award Inifrån Utifrån

17 Maximal transparens och största möjliga ljusinsläpp tack vare att skjutdörren är inbyggd och har en vertikal stolpe med en synlig bredd på endast 30 mm Innovativ löpskena som klarar glasvikter upp till 500 kg per sektion Skjutdörren finns i tre varianter; oisolerad (.NI), högisolerad (.HI) och superisolerad med passivhusegenskaper (.SI) Glastjocklek upp till 60 mm Öppnas utan handtag och har dolt lås och dold motorstyrning Utifrån Inifrån Automatisering Nytt, dolt profilintegrerat styrnings- och låssystem Snabbt, ljudlöst och bekvämt öppnande med enkel knapptryckning Kan kopplas samman med fingerprint, fjärrkontroll eller smartphone 17 aluminiumsystem aluminiumsystem: Skjut- och vikdörrar

18 18 aluminiumsystem: Skjut- och vikdörrar lyftskjutsystem ASS 70.HI Högisolerat lyftskjutsystem med bekvämt handhavande och stora glasytor skjutdörr ASS 70.HI är en högisolerad och energisparande lyftskjutsdörr med god täthet och förbättrat inbrottsskydd. Med ett lätt handgrepp glider den ljudlöst upp och öppnar enkelt även stora och tunga dörrblad upp till 400 kg. Isolering enligt DIN EN ISO 10077, Uw-värde ner till 0,8 W/(m²K) beroende på utförande Inbrottshämmande upp till motståndsklass 2 enligt ENV 1627 Stort utbud av högkvalitativa och designade beslag och tillbehör för komfortabel användning Kan utrustas med automatiserad öppningsfunktion e-slide Snygga och funktionella myggnät som tillval Synlig bredd från 108 mm Slagregnstäthet upp till E900 Pa Dörrbladsvikt upp till 400 kg Dörrbladsmått upp till x mm 1, 2 eller 3 spårskarm skjutsystem ASS 70.HI Översikt öppningsvarianter

19 aluminiumsystem: Skjut- och vikdörrar 19 vikdörrar övertygar med stora glasytor, god isolering och många variationsmöjligheter Den högisolerade vikdörren ASS 80 FD.HI kan komma ner till U-värde 0,8 W/(m²K) tack vare ett nyutvecklat isolersteg i kombination med större isolerzon, extra mellantätning och förbättrad glasfalsisolering. Vikpartierna ger maximal öppning och glider ljudlöst på hjul. De viks ihop till smala paket på in- eller utsidan och parkeras valfritt till höger eller vänster vilket ger många möjligheter i samband med utformning och funktion. De smala synliga profilbredderna, stora glasytorna och användarvänligheten lämpar sig väl för restauranger, hotell, kontorsbyggnader och privatvillor. Högisolerat: U-värde ner till 0,8 W/(m²K) Byggdjup 80 mm Smal synlig profilbredd 112 mm (mittmöte sett utifrån) Möjlighet att i dörrbladet integrera fönster AWS 70 BS.HI med tvåvägsbeslag Kan utföras med helgerad karm runt om eller nedsänkt handikappvänlig tröskel med bruten köldbrygga Vid en bågbredd på 1,2 m kan båghöjder på hela 3 m realiseras viksystem ASS 80 FD.HI Översikt öppningsvarianter aluminiumsystem viksystem ASS 80 FD.HI

20 20 aluminiumsystem: Skjut- och vikdörrar fönsterdörr AWS 70.HI PASK Det högsolerade AWS 70.HI PASK systemet kombinerar det bästa av skjutdörrar och fönster med tvåvägsbeslag. PASK står för parallel uppställbar skjutdörr, med andra ord en skjutdörr som även har fönsteregenskaper så som vädringsfunktion. Systemet är mycket enkelt att använda och har kullagerförsedda löphjul och funktionshandtag. Högisolerad fönsterkonstruktion som kan användas som parallell skjutdörr Uw-värde < 1,3 W/(m²K), beroende på utförande Inbrottshämmande upp till motståndsklass 2 enligt ENV 1627 Slagregnstäthet upp till klass 7A / 9A enligt DIN EN Maximal bågvikt 200 kg Optimal täthet skjutfönster AWS 70.HI PASK Villa Munsöterrassen, Munsö Ekerö, Sweden

21 aluminiumsystem: Skjut- och vikdörrar 21 Mekatroniskt alternativ till skjutsystem ASS 70.HI och ASS 50 För att underlätta användandet av skjutdörrar har vi utvecklat e-slidetekniken som automatiskt öppnar upp till 250 kg tunga och 3 x 3 meter stora partier med knappsats istället för handtag. passersystem kan monteras och användas från utsidan. Enkel och komfortabel användning via integrerad knappsats, extern brytare eller BUS-styrning Ny handtagslös design Kan styras via fingerprint eller fjärrkontroll Maximal vikt 250 kg Storlekar upp till mm bredd och mm höjd Stor, transparent skjutdörr med e-slide Fingeravtrycksläsare för passage utifrån Knappsats e-slide aluminiumsystem Automatiskt skjutdörrssystem e-slide

22 22 aluminiumsystem: Fasader moderniseringsfasad ERC 50 Under de närmaste åren kommer ett stort antal byggnader behöva saneras och moderniseras för att leva upp till energikraven har därför utvecklat en rationell och energieffektiv moderniseringsfasad där hyresgästerna kan stanna kvar i lokalerna under renoveringstiden. Den både sparar och utvinner energi och den rationella planeringen, tillverkningen och monteringen har konstruerats för att skynda på byggprocessen och kunna monteras snabbt. ERC 50 med fasadmodul ProSol TF+ ERC 50 monteras på utsidan av byggnaden med hjälp av infästningskonsoler monterade med ett definierat avstånd från den befintliga väggen. På denne måten er man uavhengig av styrken i bestående brystninger. Konstruktionen utgör grunden för att integrera olika systemmoduler som exempelvis solavskärmning och tunnfilmssolceller. Produkter som kan integreras Fasadintegrerade solavskärmningssystem Decentraliserad ventilation Aluminiumfönster med / utan elektronisk styrning Integrerade tunnfilmsolceller: Fasadmodul ProSol TF+ ERC 50 snitt Före / efter montering

23 Energy³ Buildings med ERC 50 Moderniseringsfasaden ERC 50 i energiklass Energy³ Buildings är s lösning på energiproblemen. Intelligenta lösningar som mycket god isolering, kontrollerad mekanisk ventilation och elproduktion med fasadmodulen ProSol TF+ gör moderniseringen till ett energisparprojekt. Beroende på val av lösning kan byggnaden renoveras upp till lågenergi-, passiv-, eller plusenergihus. Komfort, bekvämlighet och rationell bearbetning med intelligent automatisering har ett koncept som tillgodoser kraven på intelligenta mekatroniska och elektriska byggnadskomponenter. Minskar energibehovet för uppvärming, kylning och ventilation Energieffektiv isolering upp till passivhusstandard Gott inomhusklimat tack vare effektiv isolering och decentraliserad ventilation med uppvärmings- och kylfunktion ERC 50 med paneler De automatiserade komponenterna i fasaden får elförsörjningen inkopplad från utsidan. Insidan förblir intakt. Styrningssignalerna sänds genom Wireless Control System. Kabeldragningen sker från utsidan vilket sparar både tid och pengar i renoveringsprocessen. Systemkomponenter Integrerad solavskärmning Integrerade och automatiserade funktioner Effektivt, decentraliserat klimatkontrollkoncept med uppvärmnings- och kylfunktion Kabellös styrning och koppling med hjälp av Wireless Control System ERC 50 Sammendrag Moderniseringsfasaden fra Schuco byr på maksimal effektivitet når det gjelder energisparing og -gjenvinning, planlegging, fabrikasjon og montering for byggherre, byggprodusent og bruker. 23 aluminiumsystem aluminiumsystem: Fasader ERC 50 med fasadmodul ProSol TF+

24 aluminiumsystem: Fasader fasad FW 50 +.SI / FW 60 +.SI Fasadsystemen FW 50 +.SI och FW 60 +.SI är passivhuscertifierade och sparar energi Den nyutvecklade SI-lösningen (Super Insulation) för systemen FW 50 +.SI / FW 60 +.SI med innovativ isolerteknologi, är ett stort språng in i nästa generation isolerade fasadsystem. Enkel planläggning, produktion och montage är väl kända och värdesatta systemegenskaper. fasad FW 50 +.SI med kompositklämlist Optimerad isolering tack vare nytt isoleringskoncept U f -värden ned till 0,8 W/(m²K) inklusive påverkan från skruvar Värmereflekterande isolerband och klämlister reducerar strålningsförlusten Glasvikter upp till 700 kg per luft i FW glas isolerrutor med upp till 64 mm glastjocklek kan användas tack vare nya glasbärare Säker inskruvning i skruvkanalen även vid stora glastjocklekar tack vare nyutvecklade styrningar till skruvarna SI integreras i systemen FW 50 + och FW 60 + och alla delar är kompatibla Systemlösning för fasadintegrerade solceller, exempel ProSol TF +, ger en säker produktion av synergifasader fasad FW 50 +.SI passivhuscertifierat Skala 1:2 PASSIVHAUS geeignete Komponente Dr. Wolfgang Feist

25 FW 50+.SI med 3-glas isolerrutor och klämlist av aluminium Spara in på uppvärmningskostnader genom den goda isoleringen som fasaden uppnår tillsammans med 3-glas isolerrutor Genom att integrera högkvalitativa solceller och solfångare förbättras energibalansen och driftskostnaderna reduceras. Byggnadens värde ökar. Det breda sortimentet av profildjup och täcktlister uppfyller de flesta arkitektoniska och konstruktionsmässiga önskningar och krav FW 50+.SI med 3-glas isolerrutor och klämlist av komposit Skala 1:2 Systemlösning för fasadintegrerade tunnfilmssolceller (sett utifrån) 25 aluminiumsystem aluminiumsystem: Fasader

26 26 aluminiumsystem: Fasader fasad AOC 50 (60) TI.SI fasad AOC 50 (60) ST.SI Superisolerad påbyggnadskonstruktion som installeras utanpå underliggande statiskt bärande konstruktion av stål (ST) eller trä (TI) och är enkel att tillverka. Den nya påbyggnadskonstruktionen med profilbredd 50 mm eller 60 mm på stål eller trä förenar energismart byggande med rationell tillverkning och montage. Systemet uppfyller höga krav på isolering och kan hantera stora glasdimensioner. Dess täthet har förbättrats betydligt jämfört med tidigare system, utan att kräva mer bearbetning. Energieffektivitet Det nya systemet möjliggör byggandet av glastakskonstruktioner och stora vertikalfasader med isolervärden på passivhusnivå. Profilernas U-värde utanpå stål eller trä kommer under 0,8 W/(m²K) (inklusive skruvpåverkan) och klarar därmed de stränga krav som är uppsatta av passivhusinstitutet. Systemet överför på ett smart sätt lasterna från stora 3-glas isolerrutor till underkonstruktionen och den innovativa patenterade styrningen för fasadskruvarna förenklar installationen.

27 27 aluminiumsystem aluminiumsystem: Fasader Skala 1:3 AOC 50 ST.SI (Stål) Skala 1:3 Påbyggnadskonstruktion med profilbredd 50 mm eller 60 mm utanpå stål eller trä för glastak och glasfasader Isolering på passivhusnivå med Uf-värden på 0,8 W/(m²K) Tre täthetsnivåer som möjliggör flexibelt byggande Hanterar glaslaster på över kg Tätningskomponenter utan behov av fogmassor resulterar i rationellt och säkert montage AOC 50 TI.SI (Trä) Kompatibelt med täcklockssortimentet för FW 50+ / FW 60+ systemen Snabbt montage tack vare specialbultar (X-CR-System) som skjuts genom profilerna mot underliggande stålkonstruktion med HILTI-pistol Lätt att integrera tunnfilmssolceller ProSol TF+

28 28 aluminiumsystem: Fasader fasad USC 65 elementfasad fasad USC 65 (Unitized System Construction) är en elementfasad som kombinerar energieffektivitet, design och rationell tillverkning. Den finns i tre varianter och erbjuder flexibilitet och frihet i den arkitektoniska utformningen. Profilerna har en smal synlig bredd på 65 mm. Elementen kan väga upp till 500 kg. elementfasad USC 65 Snitt elementfasad USC 65 Skala 1:2 Smal synlig bredd 65 mm Tre varianter: ramdesign, tvåsidig SG (Structural Glazing) med horisontella täcklock och tvåsidig SG med vertikala täcklock Variabel design tack vare: Horisontalspröjs Vertikalposter Stora elementstorlekar och elementvikter upp till 500 kg Byggdjup 125 och 150 mm Statisk optimerad profilgeometri Asymmetriska hörnförbindare för stora glasvikter Fasadfästen för flera elementvarianter Tre isolerstegslängder som gör det möjligt att anpassa systemet till isoleringskraven Variabla anpassningsmöjligheter till olika takkonstruktioner: 10 mm horisontella fogar som klarar av ±5 mm rörelse 20 mm horisontella fogar som klarar av ±10 mm rörelse System e-connect: Inga otätheter vid genomförig av ledningar invändigt till utvändigt Inga skador på ledninger vid övergångar Minskad risk för fel på elektroniska kopplingar vid enkla gränssnitt Glastjocklekar: Enkelglas 4-16 mm Energiglas mm Omfattande systemtester har genomförts i enlighet med europeiska och amerikanska normer

Bygg nytt och förverkliga dina husdrömmar

Bygg nytt och förverkliga dina husdrömmar Bygg nytt och förverkliga dina husdrömmar Grön teknik för den blå planeten Ren energi med sol och fönster 2 Schüco Unika hem Innehåll Unika hem Schüco 3 Välkomna! God arkitektur utgår från behov. Dina

Läs mer

Byggsystem för flexibilitet, funktion och estetik. Sapa Fasader

Byggsystem för flexibilitet, funktion och estetik. Sapa Fasader Byggsystem för flexibilitet, funktion och estetik Sapa Fasader 2 Sapa Fasader Innehåll Fasaden smyckar stadens rum 5 Energieffektiva lösningar - spara, kontrollera och generera 6 Sapa Fasader 10 Översiktstabell

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ NIBE LUFT/VATTEN NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ + GRATIS ENERGI, NÅGON? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

SYSTEMVALSUTREDNING GLASFASAD

SYSTEMVALSUTREDNING GLASFASAD SYSTEMVALSUTREDNING GLASFASAD BILAGA 1 BILAGA 2 BILAGA 3 BILAGA 4 BILAGA 5 Fasadmatris Referenser Fasadprinciper Brand - Fasadskiss Bländning Solnavägen SIDA 1 BILAGA 1 Fasadmatris Krav Dubbelskalsfasad

Läs mer

Solelsinstallation hos Schenker -Från pilotprojekt till produkt

Solelsinstallation hos Schenker -Från pilotprojekt till produkt Solelsinstallation hos Schenker -Från pilotprojekt till produkt Solar installation at Schenker -pilot project to product Tanja Lundberg Sofia Wånge EXAMENSARBETE 2013 Maskinteknik Postadress: Besöksadress:

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss värmepumpar En trygg investering för din bostad - år efter år 20 år av energibesparing Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

VÅRENS FÖNSTERSPECIAL

VÅRENS FÖNSTERSPECIAL PRIS 29 KRONOR MarS 2013 SVERIGES MEST LÄSTA TIDNING OM ENERGIEFFEKTIVT OCH MILJÖSMART BOENDE VÅRENS FÖNSTERSPECIAL Bygga nytt och renovera KliMatSMart I KÖKET frånluftsvärmepumpen PÅ FRAMMARSCH golvvärme

Läs mer

RENOVERING AV PREFABRICERADE FLERFAMILJSHUS RIKTLINJER FÖR LÅGENERGIRENOVERING

RENOVERING AV PREFABRICERADE FLERFAMILJSHUS RIKTLINJER FÖR LÅGENERGIRENOVERING RENOVERING AV PREFABRICERADE FLERFAMILJSHUS RIKTLINJER FÖR LÅGENERGIRENOVERING Titel Riktlinjer för lågenergirenovering Author Juraj Hazucha, Centrum pasivního domu, Czech Republic (English) Erik Prejer,

Läs mer

2013 / 2014. Katalog. Fylld med nyheter & inspiration! Swimmingpooler Tillbehör Allt för ett lyckat poolköp!

2013 / 2014. Katalog. Fylld med nyheter & inspiration! Swimmingpooler Tillbehör Allt för ett lyckat poolköp! Swimmingpooler av norrländskt stål sedan 1989 2013 / 2014 Katalog Fylld med nyheter & inspiration! Swimmingpooler Tillbehör Allt för ett lyckat poolköp! Innehållsförteckning Pool Pool från oss... 6 Svensktillverkat...

Läs mer

Värmepumpar & Luftkonditionering

Värmepumpar & Luftkonditionering Värmepumpar & Luftkonditionering En värmepump är ett av det mest rena och effektiva uppvärmningssystem du kan välja idag. Värmepumpen utvinner energin från utomhusluften som är en förnyelsebar energikälla

Läs mer

Säg farväl till din. elräkning. Gratis el med Arctus Sunna. Certifierad installation ingår

Säg farväl till din. elräkning. Gratis el med Arctus Sunna. Certifierad installation ingår Säg farväl till din Certifierad installation ingår elräkning Gratis el med Arctus Sunna Säg farväl till din elräkning med Arctus Sunna. Arctus Sunna är marknadens första kombinerade solenergi och uppvärmningspaket.

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-05-05 stefanajohansson@yahoo.se 1 Sammanfattning Energi som inte används

Läs mer

U-värde. Energikostnader. Rådgivaren kring taket. Energideklaration. Sommervärmen. Värmeisolering. för husägare och hantverkare

U-värde. Energikostnader. Rådgivaren kring taket. Energideklaration. Sommervärmen. Värmeisolering. för husägare och hantverkare U-värde Sommervärmen Energikostnader Värmeisolering Energideklaration Rådgivaren kring taket för husägare och hantverkare Innehåll Äldre hus Nybyggnad Ett tak presterar mer än du tror Sida 3 Naturens makt

Läs mer

renzero projektet renzero.se Ett utvecklingsprojekt för energirenovering av en- och tvåfamiljshus byggda före 1980.

renzero projektet renzero.se Ett utvecklingsprojekt för energirenovering av en- och tvåfamiljshus byggda före 1980. renzero projektet Ett utvecklingsprojekt för energirenovering av en- och tvåfamiljshus byggda före 1980. Pilotobjekt i Sverige: Skarpnäck, Stockholm renzero.se Utvecklingspartners: Samarbetspartners i

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

GUIDEBOK I TERMOGRAFI FÖR BYGG- OCH ENERGIBRANSCHEN

GUIDEBOK I TERMOGRAFI FÖR BYGG- OCH ENERGIBRANSCHEN GUIDEBOK I TERMOGRAFI FÖR BYGG- OCH ENERGIBRANSCHEN En utförlig guide om att använda värmekamera för inspektion av byggnader, solpaneler och vindkraftverk. Innehåll 1. Värmekameran och hur den fungerar

Läs mer

Fönsterrenovering med energiglas. Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus.

Fönsterrenovering med energiglas. Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus. Fönsterrenovering med energiglas Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus. Innehåll Fönster & Energiglas 3 Fönster & Underhåll 4 Fönster, energi,

Läs mer

Säg farväl till din elräkning

Säg farväl till din elräkning Säg farväl till din elräkning Certifierad installation ingår Gratis el med Arctus Sunna Säg farväl till din elräkning med Arctus Sunna. Arctus Sunna är marknadens första kombinerade solenergi och uppvärmningspaket.

Läs mer

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan Reviderad utgåva 2006 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att bygga nytt 6 Klimatskalet 8 Ventilation 10 Värmespridningen i huset 12 Anpassad värme med styrsystem 16 Elvärme

Läs mer

ko mpendium Renovera energismart

ko mpendium Renovera energismart ko mpendium Renovera energismart u p p d at e r at mars 2011 Innehåll 1. Inledning 2. Om miljonprogrammet 3. Vad kostar det att inte renovera energismart?! 4. Klimatskal Ytterväggar 5. Klimatskal Tak och

Läs mer