Vattendagarna november 7 november. Vatten och samhälle möjligheter och utmaningar!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vattendagarna 2013. 5 november 7 november. Vatten och samhälle möjligheter och utmaningar!"

Transkript

1 Svenska Föreningen för Limnologi i samverkan med Kristianstad kommun inbjuder till Vattendagarna 2013 Årets tema: 5 november 7 november Vatten och samhälle möjligheter och utmaningar! Årets vattendagar handlar om hur vatten förvaltas och hanteras i samhällsutvecklingen. Vatten blir en allt viktigare del i vårt samhällsbyggande. Vi möter hot och utmaningar kring bland annat vattenförsörjning, påverkan av klimatförändringar och minskad biologisk mångfald som alla har konsekvenser för vattenkvaliteten på lång sikt. Det finns också stora möjligheter att utveckla och förvalta vattnets ekosystemtjänster i ett framtida samhälle. En hållbar framtid för våra vatten kräver därför planering inte bara för idag utan för en eller kanske flera generationer framåt. Vilka medel har vi för att förvalta och skydda våra vatten och säkra de ekosystemtjänster som de ger? Dessa frågor ska belysas under årets Vattendagar. Vi utlovar spännande föredrag med presentationer av ny kunskap inom dessa viktiga områden. Årets tema utgår från Kristianstad vattenrike, där man sedan 1989 arbetat för att skydda, utveckla och främja ett hållbart utnyttjande av vattenmiljöerna. Svenska Föreningen för Limnologi, i samverkan med Kristianstad kommun, inbjuder till Vattendagarna 2013 den 5-7 november i KRINOVA Science Park i Kristianstad. Den 5 och 6 november står föredrag och workshops på programmet. På kvällen den 5 november ordnas en konferensmiddag. Den 7 november ordnas en avslutande exkursion till Kristianstads Vattenrike. Program Dag 1, tisdag 5 november 9.00 Registrering med smörgåsfika Välkommen till Vattendagarna 2013 Mikael Gyllström, ordförande i SFL Välkommen hälsar Kristianstad kommun Ekosystemtjänster i ett geografiskt perspektiv Magnus Tuvendal, Stockholm Resilience Centre Synliggöra värdet av ekosystemtjänster Louise Hård af Segerstad, Albaeco Vatten i nytt klimat Exempel från Göran Ewald, Malmö Högskola Sydsverige Mälarens värde Greg Morrison, Chalmers Lunch Välkomna till SFL:s årsmöte SFL:s styrelse

2 13.45 Brunare sjöar orsaker och utmaningar för vattenverken! Stephan Köhler, Sveriges Lantbruksuniversitet Vattenförsörjning under ett föränderligt Justyna Berndtsson, Sydvatten klimat, det skånska exemplet Fika Skydd av Kristianstad mot högvatten Karl- Erik Svensson, C4 teknik, Kristianstad kommun Havsplaneringsarbetet och kopplingar till Jan Persson, Länsstyrelsen i Östergötland limniska system Posterpresentationer med mingel och snacks Middag på Teaterbaren, Tivoliparken Dag 2, onsdag 6 november 9.00 Presentation av nya styrelsen samt SFL praktisk info 9.10 Planera in vattnet i landskapet! Lena Tranvik, ArtDatabanken, SLU 9.40 Tusentals ålderdomliga gamla Kristian Vennberg, Länsstyrelsen i Skåne vattendomar: hur ska vi klara vattendirektivet? Fika Exempel på kommunal vatten- och Mats Johansson, Ecoloop avloppsplanering Finns det plats för limnologi i fysisk Pär Persson, Länsstyrelsen i Skåne planering? Planering på avrinningsområdesnivå: Geraldine Thiere, Lunds kommun Höje å Lunch Biosfärområden - Internationella modeller för hållbar utveckling Johanna MacTaggart, Biosfärsområde Vänerskärgården med Kinekulle Arbetssättet i biosfärområde Kristianstad Vattenrike Jonas Dahl, Biosfärskontoret, Kristianstad kommun Naturum visar vägen ut i Vattenriket Karin Magntorn, naturum Vattenriket, Kristianstad kommun Fika Workshops Teman Att jobba med ekosystemtjä nster i praktiken Vattentäta skott Vatten- och avloppsplanering Habitatdirektivet Kom och diskutera rapportering, läget, trender och åtgärdsbehov! Att arbeta på ARO- nivå Inspiratör er: Louise Hård af Segerstad Mats Johansson Eddie von Wachenfeldt Ulf Bjelke Återkoppling från workshops Inspiratörer Avslutning och avtackning SFL Jonas Johansson Geraldine Thiere Dag 3, torsdag 7 november, exkursion Välkomna på en exkursion i Kristianstad Vattenrike! Exkursionstid 9.00 till

3 Få platser har så rik och varierad natur som Kristianstads Vattenrike. Området utsågs 2005 till biosfärområde av Unesco, ett modellområde för hållbar utveckling, något det hittills endast finns fem av i Sverige. Området är tre gånger tre mil stort och sträcker sig över nästan hela Kristianstads kommun. Från skogarna i norr och väster, längs Helgeåns våtmarksområde och vidare ut i Hanöbukten. Vattenriket är artrikt, har ett välbevarat kulturlandskap med sandiga odlingsmarker och våtmarker med stora arealer inlandsstrandängar. Här samarbetar biosfärkontoret med lantbrukare, ekoturismentreprenörer, föreningar och myndigheter i projekt som syftar till att både bevara och utveckla landskapet. Att skapa attitydförändringar för ett hållbart samhälle är en viktig del av biosfärarbetet. I dag ses områdets våtmarker inte längre som vattensjuka utan vattenrika! Vi åker på en busstur i Vattenriket med stopp för att se på restaurerade strandängar, invallningar med stadsbebyggelse som ligger under havsytan, malbiotoper, sumpskogar och sjöar och får oss till livs allt vad gäller historik, säkerhetsaspekter och miljötänk runt det biosfärområde som Vattenriket är. Lättare lunch ingår och intas vid ett av stoppen. Årsmöte i SFL Kallelse till årsmöte i Svenska föreningen för Limnologi (SFL) Tid: Plats: 5 november 2013, kl Torget, Krinova Science Park, Stridsvagnsvägen 14, Kristianstad Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av årsmötesordförande, sekreterare och justeringspersoner 3. Årsmötets stadgeenliga utlysande 4. Styrelsens verksamhetsberättelse 5. Revisionsberättelse 6. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 7. Val av styrelse för kommande verksamhetsperiod 8. Val av valberedning för kommande verksamhetsperiod 9. Val av revisor samt suppleant för kommande verksamhetsperiod 10. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsperiod 11. Övriga frågor 12. Mötets avslutning Medverka med poster Vid Vattendagarna 2013 har du möjlighet att sätta upp en poster max 67 cm bred. Vi hoppas se spännande resultat från examensarbeten, forskningsprojekt, miljöövervakningsuppdrag mm. Medverkan är kostnadsfri. Om fler posterutställningar anmäls än vad vi har plats för, gäller principen först till kvarn. Anmälan sker samtidigt som anmälan till mötet på Basfakta Vattendagarna 2013 kommer att hållas på KRINOVA Science Park i Kristianstad.

4 För mer om Kristianstad och vad staden har att erbjuda besök turistbyråns Adress till konferenslokalen KRINOVA Science Park, Stridsvagnsvägen 14, Kristianstad Registrering Anmälan till Vattendagarna kan göras fram till och med en vecka innan konferensen startar och görs via SFL:s webbsida Medlemskap till SFL kan betalas i samband med anmälan, 100 kr per år. Registreringsavgifter: (Alla priser är exkl. moms) Innan 15/9 Efter 15/9 SFL- medlem båda dagarna SFL- medlem en dag Icke medlem båda dagarna Icke medlem en dag Festmiddag den 5 november Exkursion I registreringsavgiften ingår fika och luncher samt konferensmaterial. Studenter, doktorander och pensionerade limnologer (max 50 st totalt) deltar i Vattendagarna 2013 utan kostnad inklusive kaffe och lunch men exklusive festmiddag. Detta val sker samtidigt som anmälan mötet. Avbokning av deltagande Avbokning av deltagande erhållen senast den 1 oktober 2013 återbetalas med 100% förutom en avbokningskostnad på 500 SEK. Avbokning senare än 1 oktober 2013 ingen återbetalning. Boende Congrex Sweden AB har reserverat rum på centrala hotell i Kristianstad och dessa kan bokas samtidigt via anmälningsförfarandet på SFL:s webbsida Priserna nedan är i SEK, per rum, per natt inklusive moms och frukost. Hotel Pris för enkelrum Pris för dubbelrum First Hotel Christian IV Quality Grand Hotel Stadshotellet Kristianstad Avbokning av hotellrum Eventuell avbokning av hotellrum ska vara Congrex Sweden AB skriftligen tillhanda senast den 30 september Avbokning erhållen fram t.o.m. 30 september 2013 återbetalas med 100 % förutom 300 SEK i avbokningsavgift. För avbokning senare än 30 september 2013 och om du kortar ner din vistelse genom att komma senare/avresa tidigare än vad du angav i samband med din bokning, kommer du att debiteras för hela vistelsen då hotellet debiterar för utebliven ankomst. Det gäller även vid "no show", dvs. ingen avbokning alls.

5 Kontaktuppgifter Har du frågor gällande din registrering till mötet eller eventuell hotellbokning, vänligen kontakta Congrex Sweden AB. E- post: Hitta hit Med flyg Närmaste flygplats är Kristianstad Airport, som trafikeras från Stockholm Arlanda. Taxi till Krinova tar ca 15 min. För flygtider se Flyg till Köpenhamn/Kastrup kompletteras med tåg vidare till Kristianstad. Tåg går direkt från flygterminalen till Kristianstad C varje timme. Resan tar 1 tim 20 min till Kristianstad C. Det finns täta tågförbindelser med bland annat Malmö, Helsingborg, Hässleholm och Blekinge. Se Skånetrafikens hemsida för mer information, skanetrafiken.se. Från Kristianstad C går buss nr 4 till KRINOVA Science Park. Taxi tar fem minuter och en promenad ca tjugo minuter. Med tåg Mellan sträckan Stockholm- Malmö kan du från Hässleholm komma till Kristianstad med antingen Kustpilen eller Öresundståg på 20 minuter. Information om vilket tåg som passar från din hemort finner du på, skanetrafiken.se. Med buss Då du nått Skåne tar Skånetrafikens bussar dig till Kristianstad vilken skånsk ort du än befinner dig på. Inom Kristianstad kör de gröna stadsbussarna kontinuerligt. Tidtabeller finner du på, skanetrafiken.se. Med bil Från väg E 22, Malmö, Lund, Kalmar, Karlskrona: - Välj avfart Vilan - Kör norrut i rondellen, mot Näsby. - Kör rakt fram i ca 2 km, genom två ljuskorsningar, över Helge å och under järnvägen. Krinova Science Park är den fyra våningar höga tegelbyggnaden. - Sväng vänster i rondellen vid Skånemejerier och följ skylt mot Krinova. Från väg 21, Hässleholm, Helsingborg: - Väg 21 övergår i motorväg E22. - Välj avfart Vilan, se ovan. Från väg 19, Växjö - Ta av till vänster i Bjärlöv, följ skyltning mot Kristianstad, ca 5 km. - Håll till höger i första rondellen in mot Kristianstad, Snapphanevägen. Kör ca 1,5 km. - Vid ljuskorsningen sväng höger mot Vilan, därefter till höger i första rondellen mot Krinova och Högskolan. Fri parkering finns i anslutning till KRINOVA Science Park.

6 Mer information Information om kan även erhållas från medlemmarna i SFL- styrelsen: Mikael Gyllström (Ordförande) Vattenmyndigheten för Norra Östersjön Stefan Lundberg (Sekreterare) Naturhistoriska riksmuseet Stina Drakare (Kassör) Sveriges lantbruksuniversitet Emma Kritzberg Lunds universitet Niclas Bäckman Länsstyrelsen i Östergötlands län Hjärtligt välkommen till Vattendagarna 2013!

Vattendagarna 2014. Vatten och samhälle möjligheter och utmaningar!

Vattendagarna 2014. Vatten och samhälle möjligheter och utmaningar! Svenska Föreningen för Limnologi i samverkan med Kristianstad kommun och KRINOVA inbjuder till Vattendagarna 2014 25-27 november, KRINOVA Science Park i Kristianstad Vatten och samhälle möjligheter och

Läs mer

STYRELSEKONFERENS FÖR SVENSKA BIOSFÄROMRÅDEN Konferensrapport. Rapport 2014:6

STYRELSEKONFERENS FÖR SVENSKA BIOSFÄROMRÅDEN Konferensrapport. Rapport 2014:6 STYRELSEKONFERENS FÖR SVENSKA BIOSFÄROMRÅDEN Konferensrapport Rapport 2014:6 BIOSFÄROMRÅDE VÄNERSKÄRGÅRDEN MED KINNEKULLE Johanna Olsson och Ove Ringsby, Biosfärkontoret 2014 Aktiviteten genomfördes på

Läs mer

Ni är väl med! INBJUDAN TILL AFTT KONFERENS

Ni är väl med! INBJUDAN TILL AFTT KONFERENS CENTREX ANVÄNDARFÖRENING BLIR AFTT Ni är väl med! INBJUDAN TILL AFTT KONFERENS (20) 21-22 april 2015 Högbo Brukshotell, Högbo Bruk Seminariet är till för dig som på olika sätt arbetar med eller är ansvarig

Läs mer

Svenskt Vatten. Rörnät och Klimat 2015

Svenskt Vatten. Rörnät och Klimat 2015 INBJUDAN OCH PROGRAM Svenskt Vatten inbjuder till Rörnät och Klimat 2015 Essinge Konferens Stockholm 10 11 mars 2015 Årlig konferens om Rörnät och Klimat mellan sport- och påsklov! Olika aktörer som påverkar

Läs mer

Samhällssäkerhet på Kistamässan

Samhällssäkerhet på Kistamässan Samhällssäkerhet på Kistamässan 16-17 november 2011 på Kistamässan Registrera dig på Mötesplatsen med fokus på samhällssäkerhet, beredskap och krishantering Huvudpartners Myndigheter/Branschorganisationer

Läs mer

SAST Q1 + Årsmöte Torsdagen den 23 februari

SAST Q1 + Årsmöte Torsdagen den 23 februari Ärade medlemmar, Välkomna till ett nytt spännande SAST-år! Nu kör vi igång med vårt första Q-möte för i år och inbjuder alla medlemmar till Årsmötet. Kom och lyssna till berättelsen över året som gått

Läs mer

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS RESECENTRUM UR INNEHÅLLET Att planera och utforma framtidens attraktiva resecentrum och stationsområden med resenären och människan i centrum

Läs mer

Kommunal Teknik 2011. Anmäl dig nu! Klicka här eller gå till www.skt.se. Kongressprogram

Kommunal Teknik 2011. Anmäl dig nu! Klicka här eller gå till www.skt.se. Kongressprogram Kongressprogram Kommunal Teknik 2011 7-8 september, Linköping Konsert och Kongress Kommunaltekniska föreningens årskongress med utbildningsdagar och utställning Tema Samhällsbyggnad i världsklass Anmäl

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL TVÅ DAGAR AV INSPIRATION OCH NÄTVERK Det finns en god anledning till att städer ofta beskrivs som levande

Läs mer

Välkommen till Avfall Sveriges årsmöte i Linköping 2 3 juni 2015

Välkommen till Avfall Sveriges årsmöte i Linköping 2 3 juni 2015 Välkommen till Avfall Sveriges årsmöte i Linköping 2 3 juni 2015 Program Måndagen den 1 juni Kl. 08.30 Kl. 13.30-16.30 Kl. 11.00 17.00 Kl. 18.00 Kl. 19.00 Avfall Sverige-golfen på Linköpings GK (se separat

Läs mer

Välkommen till Avfall Sveriges årsmöte i Linköping 2 3 juni 2015

Välkommen till Avfall Sveriges årsmöte i Linköping 2 3 juni 2015 Välkommen till Avfall Sveriges årsmöte i Linköping 2 3 juni 2015 Program Måndagen den 1 juni Kl. 08.30 Kl. 13.30-16.30 Kl. 11.00 17.00 Kl. 18.00 Kl. 19.00 Avfall Sverige-golfen på Linköpings GK (se separat

Läs mer

Bo bra på äldre dar - en framtidskonferens

Bo bra på äldre dar - en framtidskonferens Bo bra på äldre dar - en framtidskonferens Söker du inspiration att fördjupa eller sätta igång arbetet med bostäder för äldre? Välkommen till en konferens om bostäder och boendemiljöer för framtidens äldre

Läs mer

CONVENTUM ÖREBRO LÖRDAG 21 SÖNDAG 22 FEBRUARI. Kommun- och landstingspolitiska. www.kristdemokraterna.se/kommundagarna

CONVENTUM ÖREBRO LÖRDAG 21 SÖNDAG 22 FEBRUARI. Kommun- och landstingspolitiska. www.kristdemokraterna.se/kommundagarna CONVENTUM ÖREBRO LÖRDAG 21 SÖNDAG 22 FEBRUARI Kommun- och landstingspolitiska dagar 2015 www.kristdemokraterna.se/kommundagarna Innehåll Välkommen 2 Huvudprogram 4 Föreläsningar lördag, pass A-B 8 15 Föreläsningar

Läs mer

Föreningen Totalskidskolan

Föreningen Totalskidskolan Föreningen Totalskidskolan Gästinformation 2012/2013 26 år av skidglädje! www.totalskidskolan.se Stöd föreningen Totalskidskolan - bli medlem! Totalskidskolan är en ideell förening grundad 1987. Vi jobbar

Läs mer

innehåll Kristianstad sid 3-17 Simrishamn & Tomelilla sid 18-20 Ronneby sid 21-22 Karlskrona sid 23 Blekinge sid 24-25 Konsumentregler sid 26

innehåll Kristianstad sid 3-17 Simrishamn & Tomelilla sid 18-20 Ronneby sid 21-22 Karlskrona sid 23 Blekinge sid 24-25 Konsumentregler sid 26 KURSPROGRAM VT 2014 innehåll Kristianstad sid 3-17 Musik sid 3 Data & foto sid 4 Språk, litteratur & samhälle sid 5 Konst, hem & trädgård sid 6 Hem & trädgård sid 7 Djur & natur sid 8-17 Simrishamn & Tomelilla

Läs mer

KONFERENSPROGRAM SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN. Kommunaltekniska utbildningsdagar. KommunalTeknik 2006. med årskongress

KONFERENSPROGRAM SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN. Kommunaltekniska utbildningsdagar. KommunalTeknik 2006. med årskongress KONFERENSPROGRAM SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN Kommunaltekniska utbildningsdagar KommunalTeknik 2006 med årskongress i samarbete med Göteborgs Stad 6 9 september KommunalTeknik 2006 Kårhuset, RunAn-salen

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Nationella konferensen Avlopp & Miljö (#NAM)

Nationella konferensen Avlopp & Miljö (#NAM) INBJUDAN OCH PROGRAM Nationella konferensen Avlopp & Miljö (#NAM) Forum för kunskap och diskussion om dagvatten, spillvatten, avloppsanläggningar och dess betydelse för kretslopp, klimat och miljö. Örebro

Läs mer

JUNI. STROKE-Föreningen // i Stockholms Län. Trevlig sommar önskar vi på. Styrelsen och Kansliet

JUNI. STROKE-Föreningen // i Stockholms Län. Trevlig sommar önskar vi på. Styrelsen och Kansliet JUNI STROKE-Föreningen i Stockholms Län Informationsblad 2-2014 Trevlig sommar önskar vi på STROKE-Föreningen // Styrelsen och Kansliet 1 Informationsbladet utges av STROKE-Föreningen i Stockholms län

Läs mer

Nordisk Storstadskonferens i Göteborg 3-6 Oktober 2009. Ungdomar är en resursvad är då problemet? Storstadens. Hjärta & Smärta. www.ungnord.

Nordisk Storstadskonferens i Göteborg 3-6 Oktober 2009. Ungdomar är en resursvad är då problemet? Storstadens. Hjärta & Smärta. www.ungnord. Nordisk torstadskonferens i Göteborg 3-6 Oktober 2009 Ungdomar är en resursvad är då problemet? torstadens Hjärta & märta Innehåll Välkommen till Göteborg........... 4 Bakgrund och tyrgrupp............

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till Årsmötet i Borlänge 23 maj! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om den och

Läs mer

Det kommunala planeringsansvaret

Det kommunala planeringsansvaret VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Det kommunala planeringsansvaret Välkommen till årets stora mötesplats för dig som arbetar med kommunal planering, byggande och bostäder. Denna konferens är startskottet för

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening

Nyhetsbrev mars 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening Nyhetsbrev mars 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening Ordföranden har ordet Ett spännande möte Yrkesmentorer inom Rotary Ideell förening tar nu ytterligare steg framåt för ett fortsatt professionellt

Läs mer

Äntligen är det dags!

Äntligen är det dags! Äntligen är det dags! Ingen har väl missat att SFÖ fyller 25 år i år? Det ska vi fira med en oförglömlig jubileumskonferens! Det fullspäckade programmet bjuder på intressanta, lärorika och utvecklande

Läs mer

Cisterndagarna 2013. Årets branschmötesplats!

Cisterndagarna 2013. Årets branschmötesplats! Årets branschmötesplats! Cisterndagarna 2013 Konferensen som uppdaterar dig om myndigheternas föreskrifter, lyfter nya tekniker och skapar möjligheter för erfarenhetsutbyte! På begäran Ändringar i cisternföreskrifterna

Läs mer

TRÄFF & TURBLADET SÖDERTÄLJE

TRÄFF & TURBLADET SÖDERTÄLJE TRÄFF & TURBLADET 2015 SÖDERTÄLJE ÅRSMÖTE MED FEST Fredag 13 mars 2015 kl. 19.00 på Igelsta Gård Årsmötesförhandlingar Utdelning av utmärkelser Mat, dryck och trevlig samvaro Skrivelser och motioner ska

Läs mer

HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING Strategisk planering för en hållbar och klimatsäker dagvattenhantering i staden

HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING Strategisk planering för en hållbar och klimatsäker dagvattenhantering i staden Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING Strategisk planering för en hållbar och klimatsäker dagvattenhantering i staden KONFERENS 2-3 JUNI FINLANDSHUSET, STOCKHOLM

Läs mer

konferensprogram Träffpunkt idrottsmiljö

konferensprogram Träffpunkt idrottsmiljö konferensprogram Träffpunkt idrottsmiljö BAd och IDA 2012 20 22 november Svenska Mässan Göteborg Några av årets föreläsare Anders Albertsson, Erik Blix, Karin Book, Rosan Bosch, Göran Carstedt, Ian Crockford,

Läs mer

Start! 26 september. Kick off. Vilka mål, vilken vision och vilka strategier ska SLAO ha inför år 2020?

Start! 26 september. Kick off. Vilka mål, vilken vision och vilka strategier ska SLAO ha inför år 2020? Start! 2012 13 26 september Kick off i Östersund Vilka mål, vilken vision och vilka strategier ska SLAO ha inför år 2020? Kick off i Östersund Regionträffar Utbildning Statistik 1 Vilka mål, vilken vision

Läs mer