beskrivning EFG slagklippare Sida 1/17 Beskrivning av slaghack/slagklippare med typbeteckning EFG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "beskrivning EFG slagklippare Sida 1/17 Beskrivning av slaghack/slagklippare med typbeteckning EFG"

Transkript

1 beskrivning EFG slagklippare Sida 1/17 Beskrivning av slaghack/slagklippare med typbeteckning EFG Förord Syftet med denna manual är att vägleda dig i frågor om skötsel och manövrering av din slaghack. Läs noga igenom denna manual innan du börjar använda och hantera din slaghack. Manualen förser dig med specifikationer, sammansättning, instruktioner och rekommendationer om underhåll. En del information kan vara av allmän karaktär beroende på okända och varierande förhållanden. Du torde emellertid genom egen erfarenhet och dessa instruktioner ha möjlighet att hantera slaghacken på de sätt som är lämpliga för din speciella situation. Höger respektive vänster definieras i denna manual utifrån slaghackens körriktning. Notera även att innehållet i denna manual kan vara något annorlunda än vad som är aktuellt för din slaghack. Det beror på kontinuerligt arbete med förbättring och utveckling av slaghacken. Emellertid medför inte dessa förändringar anledning till ändringar i instruktionen. Tack för att du har köpt vår produkt. Vi välkomnar alla förslag, råd och kommentarer till vår produkt från köpare och försäljare så att vi kan göra nödvändiga kontinuerliga förbättringar på våra produkter för att möta kraven på varje specifik marknad. OBSERVERA att alla våra produkter måste fyllas med olja samt smörjas innan de sätts i bruk. Vi stävar efter att göra denna manual så korrekt som möjligt. Vi garanterar emellertid inte för dess exakthet eller riktighet på grund av att den är översatt från Kinesiska till Engelska. Vi tar inte på oss något ansvar för fel eller utelämnanden. Utgivaren April, 2009 För översättningen från Engelska till Svenska tar vi inte på oss något ansvar för fel eller utelämnanden. GEO-Sweden till Svenska Mars, 2010.

2 beskrivning EFG slagklippare Sida 2/17 Innehåll Avsnitt Sida Kapitel 1: Säkerhetsinformation Säkerheten i främsta rummet Säkerhetsetiketter 4 Kapitel 2: Specifikationer Kort inledning Specifikationer, mått och konstanter 6 Kapitel 3: Förfaringssätt Kontroller före handhavande Anpassning av höjden Reglering av spänningen på kilremmen Start 9 Kapitel 4: Service och underhåll Service Underhåll Magasinering Åtgärder efter magasinering 12 Kapitel 5: Illustrerad detaljkatalog Sprängskiss av slaghacken Sprängskiss av växellådan Sprängskiss av bladaxeln 17

3 beskrivning EFG slagklippare Sida 3/17

4 beskrivning EFG slagklippare Sida 4/17 Kapitel 1 Säkerhetsinformation Se till att varje tänkbar användare av slaghacken läser igenom denna manual och i synnerhet de delar som handlar om säkerhet. 1.1 Säkerheten i främsta rummet Läs denna manual innan maskinen används Denna uppmärksamhetssymbol visar betydelsefull säkerhetsinformation. När du ser denna symbol, läs noggrant informationen som följer och var beredd på möjligheten av skada på person eller i värsta fall död. Den här maskinen är avsedd att pulvrisera gräs och korta grenar och skall användas i detta syfte. Du ansvarar för konsekvenserna om maskinen används på annat sätt. För den personliga säkerhetens skull och för god prestanda på maskinen är det viktigt att kontrollera maskinen och traktorn innan du startar maskinen. Personer och djur skall vara på gott avstånd från maskinen när du startar den. Användaren skall inte ha för löst sittande kläder på sig under vid arbete med maskinen. Rör inte rotorn när maskinen är igång. Håll undan från maskinen när den är igång Om traktorn körs på väg med slaghacken påmonterad skall slaghacken vara avstängd. Innan maskinen skall repareras skall alla rörliga delar stoppas och även traktorn. Håll alltid maskinen i god form och om nödvändigt skall skadade delar repareras eller bytas ut. Använd inte maskinen för persontransport. Ändra inte maskinens utförande. Var uppmärksam på vassa delar då maskinen repareras. All skyddsutrustning skall vara i god form innan maskinen startas. Lämna inte traktorn med maskinen igång Maskinen skall köras i rekommenderad fart. Stå inte mellan traktorn och maskinen. Starta inte maskinen i ett slutet rum på grund av röken från traktorn. 1.2 Säkerhetsetiketter Omsorg om säkerhetsetiketterna 1. Håll alltid säkerhetsetiketterna rena och giltiga. 2. Ersätt säkerhetsetiketter som kommit bort eller blivit ogiltiga 3. Om en komponent med säkerhetsetikett blir ersatt med en ny del se till att en ny säkerhetsetikett placeras på samma plats som den satt på den ersatta delen. 4. Säkerhetsetiketter tillhandahålls av din distributör eller av reservdelsavdelningen på fabriken Placering av säkerhetsetiketter

5 beskrivning EFG slagklippare Sida 5/17 De olika typerna av säkerhetsetiketter och deras placering visas i illustrationen som följer. God säkerhet kräver att du gör dig bekant med de olika säkerhetsetiketterna, varningens karaktär, maskindel eller speciell funktion som har anknytning till den maskindel, som kräver ökad uppmärksamhet på säkerhet. Kapitel 2 Specifikationer 2.1 Kort introduktion Slaghacken är avsedd att pulvrisera gräs och korta grena och skall endast användas i detta syfte. Slaghacken består av en roterande axel med många blad monterade på den. Bladen skär gräset medan man kör över arbetsytan. Kraftöverföringen till axel sker via traktorns kraftaxel, PTO, genom vinkelväxeln i centrum av maskinen. Slaghacken monteras på traktorns trepunktslift. Figur 2.1 Huvudsakliga komponenter på slaghacken 1. Bladaxeln 2. Skyddsskärm över bladaxeln 3. Kombinerad stänkskärm 4. Stödställning 5. Vinkelväxel 6. Upphängningskonsol 7. Kraftaxel 8. Remhjul och kilrem

6 beskrivning EFG slagklippare Sida 6/ Specifikationer och konstanter för olika modeller av slaghack Modell EFG 125 EFG 145 Dimension (L x B x H) (mm) 1340 x700 x x700 x520 Vikt (Kg) Skärbredd (mm) Antal fästen för slagor Verkningsgrad (m 2 /h) Rotationshastighet (RPM) 540 Räfflad PTO-axel sexkantig Φ 35 Rektangulära räfflor Rekommenderad effekt (HK) Modell EFG 155 EFG 175 Dimension (L x B x H) (mm) 1640 x700 x x700 x520 Vikt (Kg) Skärbredd (mm) Antal fästen för slagor Verkningsgrad (m 2 /h) Rotationshastighet (RPM) 540 Räfflad PTO-axel sexkantig Φ 35 Rektangulära räfflor Rekommenderad effekt (HK)

7 beskrivning EFG slagklippare Sida 7/17 Kapitel 3 Hantering Varning: Se till att du känner till allt om maskinen innan start. Läs manualen noga för att lära dig hur du hanterar maskinen säkert och hur man ställer in den för att få maximal effekt på fälten. 3.1 Kontroller före start Notera: Använd endast kardanknutar som överensstämmer med CE standard och skydda den på ett korrekt sätt. Innan maskinen sätts igång skall följande delar kontrolleras. 1. Kontrollera och smörj alla punkter som skall smörjas innan maskinen startas. 2. Använd endast en traktor med så många hästkrafter att de ligger inom gränsen för vad som är specificerat i tabellen Kontrollera att maskinen är korrekt fastsatt på traktorn. Försäkra dig om att låssprintarna används på klamrarna. 4. Försäkra dig om att vid behov extra frontvikter är monterade. 5. Kontrollera oljenivån i växellådan. Fyll på om den är för låg. 6. Kontrollera att PTO axeln kan vridas lätt och att maskinens drivaxel kan förlängas och förkortas lätt. 7. Kontrollera bladen. Försäkra dig om att de inte är skadade eller brutna och att de snurrar lätt där de är monterade. 8. Kontrollera och dra åt bladbultarna. 9. Kontrollera att inget intrasslat material finns kring roterande delar. Om så är ta bort sådant material. 10. Installera alla skyddsanordningar innan start. 11. Innan kardanknutarna installeras skall traktorn och maskinen vara avstängda. Kardanknutarna skall vara i god kondition tillsammans med korrekta skyddande delar. 12. Kedjan på de skyddande delarna på kardanknuten skall vara i gott skick i annat fall kan automatisk rotation uppstå. 13. Alla andra personer skall lämna området som skall bearbetas. Håll varvtalet på kraftuttaget till 540 RPM. 14. Innan rengöring, reparation och smörjning skall maskinen och traktorn stoppas och nyckeln skall tas ur. 15. Om kardanknuten inte är ansluten till traktorn måste den anslutas igen genom ramen för att skydda kardanknuten från att skadas. 16. Gå inte intill maskinen när den är igång.

8 beskrivning EFG slagklippare Sida 8/ Justera höjden För att utföra ett tillfredsställande arbete skall maskinen arbeta i den rekommenderade höjden. För att spara diesel och för att reducera slitaget på maskinen skall höjden vara inställd korrekt. När man justerar höjden lossas skruv nr 1 (se översta bilden på sid 6 i originalmanualen). Ta bort skruvarna nr 2 på båda sidorna. Justera valsens höjd, sätt fast delarna i sina fästpunkter. Det lägsta hålet ger den högsta höjden, sätt i skruvarna nr 2 dra åt skruv nr 1 och dra åt skruvarna nr Reglering av drivremmens spänning Notera: Maskinen skall alltid vara avstängd då man reglerar spänningen Ta bort skyddet över drivremmen. Lossa skruvarna nr 1, 2, 3 och 4 Lossa även de fyra skruvarna som håller lager fästet som skruv nr 5 spänner mot Dra åt tajta till drivremmen med skruv nr 5 Dra till de fyra skruvarna som håller lager fästet som skruv nr 5 spänner mot Kontrollera att vinkelväxeln är i vinkel med sitt axelrör (skall ej vara böjd), dra därefter till skruvarna 1, 2, 3 och 4 Sätt tillbaka skyddet över drivremmen Den rekommenderade hastigheten i vilken traktorn körs är 1,5 km/h, beroende på gräsets höjd, tjocklek och övriga förhållanden. Drivremmen spänns för hand med justerings skruv nr 5 Om drivremmen blivit sliten eller skadad måste den ersättas med en ny.

9 beskrivning EFG slagklippare Sida 9/ Start Innan du startar maskinen skall följande kontrolleras: Spänningen på drivremmen Oljenivån i växeln, skall täcka ingående axeln Smörjnippel Alla bultar, muttrar och skruvar För att hålla maskinen stabil vid underhållsarbete skall man montera stödarmen på maskinen. Notera: När man ändrar läget på maskinen från arbetsläge till underhållsläge skall man inte stå i närheten av maskinen. Maskinens förbindelse med traktorn är utrustad med tre stag så att den kan förbindas till alla traktorer med generell trepunktskoppling. Alla stag som har teleskopförlängning på maskinen kan ställas in så att de passar olika traktorer. Placera slaghacken en bit från traktorn. Kardanknuten skall vara spänd och det största avståndet i låst läge skall vara 5 10 cm. Förankra lyftarmarna med kedjor och spänningsanordning för att förhindra sidorörelse i maskinen. Anslut kardanknuten till PTO axeln på traktorn på sidan av traktorn. Därmed uppstår ingen kollision. Medan man gör fast de tre stagen till traktorn skall PTO axeln vara parallell med marken. Det är viktigt att hålla maskinens drivaxel och PTO axeln parallella. Maskinen skall lyftas från marken före förflyttning.

10 beskrivning EFG slagklippare Sida 10/ Skötsel 4.1.Vätskor och smörjoljor Kapitel 4 Skötsel och underhåll 1. Smörjfett Använd litium baserat fett för smörjning av nipplar mm. 2. Växellådsolja Använd transmissionsolja 80W/90 för växellådor eller motsvarande. 3. Lagring av oljor Maskinen arbetar mest effektivt om endast rena oljor används. Använd rena kärl då du hanterar oljor. Lagra oljorna på en ren plats skyddad från damm och smuts Smörjning Använd en handdriven smörjpistol för all smörjning Torka oljenipplar med en ren trasa innan smörjningen. Därmed undviks att smuts och slipspån kommer in. Byt omedelbart ut och reparera trasiga nipplar. Om en nippel inte tar emot olja, ta då bort nippeln och rengör den noga. Rengör också oljeröret Underhåll Notera: Underhållsarbete, reparation, rengöring och smörjning skall utföras när traktorn och motorn har stoppats och nyckeln är borttagen. Genom att följa ett program för noggrann skötsel och underhåll för din maskin kommer du att kunna glädja dig åt många års problemfritt arbete. De rekommenderade skötselintervallerna baseras på normala driftförhållanden. Besvärliga och ovanliga förhållanden kan kräva underhåll oftare Dagligt underhåll Kontrollera och skruva till alla muttrar och bultar till anslutande delar. Kontrollera bladen och fastsättningen av bladen varje dag och byt ut skadade delar om de är skadade. Montera inte på skadade, slitna och obalanserade blad. Nytt skyddsrör skall användas när man byter ut de slitna fästena på bladet. Notera: Sätt på handskar innan bladen byts och använd lämpliga verktyg.

11 beskrivning EFG slagklippare Sida 11/17 Kontrollera oljan i växellådan, om påfyllning behövs fyll på olja så att ingående axeln täcks av olja Pressa in fett i varje oljenippel tre eller fyra gånger. Rensa bort material som fastnat. Ta bort gräs och jordrester. Viktigt: Maskinen skall vara kall och stå plant vid kontroll av oljenivån Säsongvis underhåll Kontrollera maskinen enligt rekommendationerna nedan plus åtgärderna för dagligt underhåll Kontrollera oljan i växellådan och byt ut den om den är dålig. Kontrollera kullagren på bladsvängningen så att inte jord och vatten trängt in där på grund av att oljetätningen är skadad. Om så är fallet ta bort och rengör dem eller byt ut dem om nödvändigt. Pressa in fett. Kontrollera avståndet mellan kullager och drivhjul. Justera dem om nödvändigt Årligt underhåll Rengör maskinen fullständigt från jord och gräs. Kontrollera spelrummet mellan all kullager och kugghjul om du har bytt ut dem. Provkör i frigång 3-5 minuter. Kontrollera och rengör bladaxeln. Byt ut oljetätningarna och pressa in fett i dem. Kontrollera alla blad och byt ut dem om de är slitna och skadade. Reparera sidoskärmarna och låt dem förbli i ursprunglig teknisk kondition. Byt ut skadade eller trasiga skyddsanordningar. Montera bort maskinen drivaxel. Dra isär drivaxel. Kontrollera och byt ut alla komponenter som är skadade eller slitna. Installera drivlinan på maskinen. Maskinens drivaxel skall kunna dras ut och skjutas ihop lätt och skyddet skall vridas fritt på axeln. Sug ur oljan ur växellådan fullständigt. Kontrollera och rengör den. Fyll på ny olja så att den ingående axeln täcks av olja.. Oljan skall bytas första gången efter 50 timmars användning, därefter skall oljan bytas efter varje 250 timmars användning. Byte av olja görs på följande sätt: Avlägsna pluggen på växellådan, notera packningen, och sug ur oljan fullständigt. Fyll därefter på olja så att ingående axeln täcks av olja. Efter påfyllning skall pluggen med packning monteras tillbaka..

12 beskrivning EFG slagklippare Sida 12/17 Notera: Vid svetsning på maskinen skall kabeln till generatorn och batteriet tas bort. 4.3 Uppställning Maskinen ut- och insida skall rengöras noggrant för att undvika rostangrepp. Spola inte vatten på rullande kullager om du rengör maskinen med högtryckstvätt. Kontrollera och rengör skyddskåpan och drivremmens spännrulle och byt ut dem om de inte är i god kondition. Spraya olja på alla delar som så behöver. Ytbehandla skrapade och skadade delar för att undvika rostangrepp. 4.4 Åtgärder efter uppställning Innan maskinen startas skall följande delar kontrolleras regelbundet. Kontrollera oljenivån och fyll på om nödvändigt, om påfyllning behövs fyll på olja tills ingående axeln täcks av olja. Kontrollera och dra åt alla skruvar och muttrar. Kontrollera maskinens kondition. Kontrollera bladens kondition Kontrollera lufthålen i växellådan. Om dessa är igenproppade rengör och öppna hålen med kompressor. Spill inte olja eller fett på drivremmarna. Torka bort olja och fett som kommit på drivremmarna annars riskerar drivremmarna att slira. Kontrollera maskinen var tionde driftimme. Reparera skadade delar eller byt ut dem i enlighet med tillverkarens rekommendationer för att vidmakthålla maskinen i god kondition. Kontrollera alla spända delar och byt ut dem om nödvändigt. Ta inte bort skyddsutrustning på några punkter. Om maskinen börjar vibrera skall maskinen stoppas och bladen kontrolleras. Om bladen är skadade skall de bytas ut. Om maskinen fortfarande vibrerar skall den sändas till auktoriserad verkstad.

13 beskrivning EFG slagklippare Sida 13/17 Kapitel 5 Illustrerad stycklista Manualen innehåller en stycklista för din maskin. Den är indelad i tre sektioner med tillhörande detaljerade sprängskisser. Beställning av reservdelar Vid kontakt med din distributör skall du alltid uppge vilken tillverkningsmodell maskinen har. Detta underlättar för distributören att leverera korrekta delar. Använd sprängskisserna och stycklistorna för att identifiera de delar som behövs. 5.1 Sammansättningen av slaghacken

14 beskrivning EFG slagklippare Sida 14/17 Detaljförteckning över slaghacken Nr. Databeteckning Namn och specifikationer Antal 1 EF Krok 1 2 EF Upphängningsplatta 1 (Höger) 3 EF Låssprint 1 4 EF Toppfäste 1 5 EF Skyddskåpa 1 6 GB Bult M8x GB93-87 Fjäderbricka GB Slät bricka RK Hopsatt växellåda 1 10 GB Låsmutter M GB Slät bricka EFG Svetsat fäststycke 1 13 GB Bult M12x EFG Gummilist 1 15 EFG Tryckplatta 1 16 GB Bult M10x GB Slät bricka GB Låsmutter M EF Skydd mot jord 1 20 GB Låsmutter M EF Kullagerfläns UC EFG Valsfäste (Vänster) 1 23 GB Bult M8x EF Remskydd 1 25 GB96-85 Slät bricka GB Bult M12x RK Stor remskiva 1 28 JB/T7934Z3 Koniskt nav 2 29 GB-T Kilrem A RK Liten remskiva 1 31 GB93-87 Fjäderbricka MFP Basplatta (Vänster) 1 33 EF 100.oo.111 Vinklad sprint 1 34 EF Stödben 1 35 Låssprint (Höger) 1 36 GB Oleplugg M8x Bladaxeln 1 38 GB Elastisk cylinderplugg 4x EF Stänkskydd 1 40 EF Stänkskydd 13

15 beskrivning EFG slagklippare Sida 15/17 41 EF Axel för stänkskydd 1 42 EF Distansrör 2 43 EF Låssprint med låsfjäder 2 44 EFG Valsfäste (Höger) 1 45 MFP Basplatta (Höger) 1 Nr. Databeteckning Namn och specifikationer Antal 46 EF Fixeringsbricka 1 47 GB Bult M12x EF Upphängningsplatta (Vänster) 49 EF Klammer för krok 2 50 EFG Fäste för Växellådan 1 51 GB Bult M12x GB Bult M10x EFG Skyddsplåt 1 54 GB Mutter M GB Bult M12x EFG Vals 1 57 GB Oljeplugg M6 2

16 beskrivning EFG slagklippare Sida 16/17 Sammansättningen av växellådan Nr. Databeteckning Namn och specifikationer Antal 1 EF Kil 1 2 EF Tryckfjäder 2 3 EF Inre axel 1 4 EF Skydd för kullager 1 5 EF Packning av papp 1 6 GB Oljetätning 35 x 55 x GB/T Kullager EF Passring 4 9 EF Koniskt kugghjul 1 10 GB Låsring EF Låsring 1 12 GB Sexkantbult M8x GB93-86 Slät bricka EF Låda Kombinerad 1 förseglingsplugg Oljepackning 1 17 ZB T Låsring 1 18 GB Kil 10 x RK Axel 1 20 GB Sexkantsbult M8x EF Packning av papp 1

17 beskrivning EFG slagklippare Sida 17/17 22 EF Yttre axel 1 23 GB Kil 10 x EF Distansrör 1 25 EF Anslutningsrör 1 26 GB/T Kullager GB Segerring GB Oljelåsning 35 x 62 x RK Axelrör 1 Sammansättningen av bladaxeln Nr. Databeteckning Namn och specifikationer Antal 1 UC 207-Z Kullager med fläns EFG Bladaxel 1 3 GB Bult M12 x EF Rör 40 5 EF Blad 40 6 GB Låsmutter M GB Oljelåsning FB55x80x8 1 8 RK Oljelåsningsrör 1

Bruksanvisning. Slaghack 155 Art Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Slaghack 155 Art Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Slaghack 155 Art. 90 44 853 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Slaghack 155 Artikelnummer: 9044853 Beskrivning: Slaghack med

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG

INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG Slagklippare Modell KT Innan du tar klipparen i bruk för första gången ska du först läsa igenom bruksanvisningen mycket noga och observera säkerhetsåtgärderna. I denna

Läs mer

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500 Instruktionsbok med reservdelslista Lunningsvinsch V6500 Tillverkare: Generalagent: Fransgård Maskinfabrik A/S Närlant Import AB Fredbjergvej 132 Filarevägen 8 DK-9640 Farsø 703 75 Örebro Tele: +45 98

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

Bruksanvisning. Tvångsblandare PTO. Art

Bruksanvisning. Tvångsblandare PTO. Art Bruksanvisning Art. 9048919 Tvångsblandare PTO Art. 9048919 - Tvångsblandare PTO Beskrivning: Tvångsblandare till traktor med trepunktslyft Kat 2. Kapacitet 800 liter. Blandaren ska anslutas till en traktor

Läs mer

Bruksanvisning. Centrifugalspridare Modell 350 LB. Art

Bruksanvisning. Centrifugalspridare Modell 350 LB. Art Bruksanvisning Art. 9032389 Centrifugalspridare Modell 350 LB Inledning Denna manual innehåller viktig information om spridarens användning och säkerhetsrisker. Före användning Centrifugalspridaren är

Läs mer

Engelskt hjul ITEM. Monterings och bruksanvisning

Engelskt hjul ITEM. Monterings och bruksanvisning Engelskt hjul ITEM 74104 Monterings och bruksanvisning Spara denna manual Du kommer att behöva manualen för de säkerhetsvarningar, monteringsinstruktioner handhavande, skötselråd, lista över delarna och

Läs mer

Bruksanvisning. Slaghack Leopard. Art

Bruksanvisning. Slaghack Leopard. Art Bruksanvisning Art. 9054244 Slaghack Leopard Slaghack Leopard - Art. 9054244 Beskrivning: Slaghack avsedd att användas med kraftöverföringsaxel till tre-punktsfäste (KAT 2) med en arbetsbredd på 280 cm

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150.

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150. Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150 Användarmanual Observera: Användaren måste läsa och till fullo förstå användarmanualen

Läs mer

Kompostkvarn 15 Hk Bensin

Kompostkvarn 15 Hk Bensin Bruksanvisning Art. 9043623 Kompostkvarn 15 Hk Bensin Kompostkvarn Art. 9043623 Beskrivning: Kompostkvarn som drivs med en 15hk bensinmotor med elstart. Säkerhet: Innan användning ska bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning Reservdelslista

Bruksanvisning Reservdelslista Bruksanvisning Reservdelslista Obs: Användaren måste läsa och förstå bruksanvisningen innan användning av denna gaffelvagn LÄS NOGGRANT Varningar och säkerhetsåtgärder Observera noggrant de anvisningar

Läs mer

ATV Betesputs/gräsklippare

ATV Betesputs/gräsklippare Bruksanvisning Art: 9036773 ATV Betesputs/gräsklippare Betesputs/gräsklippare Art: 9036773 Beskrivning: 116 cm betesputsare/ gräsklippare med 3 knivar, bakåtkast och 16 Hk bensinmotor. Säkerhet: Läs och

Läs mer

Position. Reservdelsnr. För din information

Position. Reservdelsnr. För din information VIKTIGT! Åtdragningsmoment för 8.8-bult Bult dim Nm Kpm M 5 7 0,7 M 6 10 1,0 M 8 30 3,0 M 10 50 5,0 M 12 100 10,0 M 14 160 16,0 M 16 240 24,0 M 20 480 48,0 M 24 820 82,0 M 30 1 640 164,0 M 36 2 850 285,0

Läs mer

Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr:

Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr: Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr: OBS! FÖR ATT SÄKERSTÄLLA SÄKER ANVÄNDNING OCH UPPNÅ BÄSTA MÖJLIGA PRESTANDA ÄR DET MYCKET VIKTIGT ATT DU LÄSER DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA

Läs mer

Bruksanvisning. Betesputsare/gräsklippare Art.:

Bruksanvisning. Betesputsare/gräsklippare Art.: Bruksanvisning Betesputsare/gräsklippare Art.: 90 36 773 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

HOPSÄTTNINGS OCH INSTALLATIONSANVISNING SPILLTRANSPORTÖR

HOPSÄTTNINGS OCH INSTALLATIONSANVISNING SPILLTRANSPORTÖR Anvisningar Följande anvisningar är uppdelade i två avsnitt. Spilltransportören kan levereras antingen helt omonterad i lösa delar eller i förmonterade sektioner färdiga för installation på plats. Första

Läs mer

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 A5-B5 Automatic Systems Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 Intergate AB reserverar sig för produktförändringar

Läs mer

E-twin. Kompletterande monteringsanvisning. i denna bruksanvisning

E-twin. Kompletterande monteringsanvisning. i denna bruksanvisning Kompletterande monteringsanvisning E-twin Läs denna bruksanvisning och den ordinarie bruksanvisningen innan utrustningen tas i bruk. Bruksanvisningen innehåller varningsföreskrifter. Varning. Risk för

Läs mer

Bruksanvisning. ATV slaghack Art Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV slaghack Art Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV slaghack Art. 90 44 719 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se ATV Slaghack Artikelnummer: 9044719 Beskrivning: 120 cm bogserad

Läs mer

Bruksanvisning SW micromotor KG-12 för hembesök

Bruksanvisning SW micromotor KG-12 för hembesök Bruksanvisning SW micromotor KG-12 för hembesök Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT: Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda maskinen, beakta särskilt säkerhetsföreskrifterna. Förvara

Läs mer

Vedklyv, turbo. Användarmanual SÄKERHETS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Vedklyv, turbo. Användarmanual SÄKERHETS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER Vedklyv, turbo Användarmanual SÄKERHETS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER VIKTIGT: Läs igenom säkerhetsanvisningar och instruktioner ordentligt innan användning. Säkerhetsföreskrifter: Du måste använda maskinen

Läs mer

M - Pump Installation- och servicemanual

M - Pump Installation- och servicemanual M - Pump Installation- och servicemanual Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku Puh: 02 250 3444 Fax: 02 251 8470 nautikulma@kolumbus.fi www.kolumbus.fi Installation Förberedning 1. OBS! Elmotorn är vid leverans

Läs mer

Bruksanvisning. Vedklyv, 7 tons Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Vedklyv, 7 tons Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Vedklyv, 7 tons Art.: 90 16 341 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan installation

Läs mer

Bruksanvisning. Centrifugalspridare, 23 liter. Art

Bruksanvisning. Centrifugalspridare, 23 liter. Art Bruksanvisning Art. 9053255 Centrifugalspridare, 23 liter Centrifugalspridare- Art. 9053255 Beskrivning: Centrifugalspridare med 23 liters behållare. Användning: För spridning av exempelvis gödning, salt

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY Monterings och bruksanvisning Art # 74103 Specifikationer Art # 180-0305 Kapacitet Stål 1.6/16 (mm/gauge) Alluminium 1.8/15 Öppning(mm//in) 120//4-3/4 Nettovikt/Bruttovikt

Läs mer

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING Fogsprutan med påmonterad borrmaskin 1 INNEHÅLLFÖRTECKNING * Säkerhetsföreskrifter Sida 3 * Tillbehör 4 * Montering av munstycke 4 * Montering av matarskruv 5 * Montering

Läs mer

Brukarmanual. art.nr. bruks-brukarmanual Rev.2014-01. Panthera AB, Gunnebogatan 26, 163 53 Spånga, 08-761 50 40, www.panthera.se, panthera@panthera.

Brukarmanual. art.nr. bruks-brukarmanual Rev.2014-01. Panthera AB, Gunnebogatan 26, 163 53 Spånga, 08-761 50 40, www.panthera.se, panthera@panthera. Brukarmanual art.nr. bruks-brukarmanual Rev.2014-01 Avsett ändamål Panthera är en rullstol för dig som behöver en lättkörd vardagsrullstol som du kan sitta bra och sittriktigt i. Den är konstruerad så

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR BALDER 210 REVOLVER TEAL

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR BALDER 210 REVOLVER TEAL Balder 210 Revolver Teal (SP210) Manual Rel.1.2-sv-2004 SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR BALDER 210 REVOLVER TEAL Före anslutning av maskinen till batteriet läs instruktionerna noga. Lerduvekastare kan vara

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Reservdelslista. Gaffelvagn. Observera: Användaren måste läsa och till fullo förstå användarmanualen innan användning av gaffelvagnen.

ANVÄNDARMANUAL. Reservdelslista. Gaffelvagn. Observera: Användaren måste läsa och till fullo förstå användarmanualen innan användning av gaffelvagnen. ANVÄNDARMANUAL Reservdelslista Gaffelvagn Observera: Användaren måste läsa och till fullo förstå användarmanualen innan användning av gaffelvagnen. Tack för att ni valt vår gaffelvagn. För er egen säkerhet

Läs mer

STIGA PARK 121M

STIGA PARK 121M STIGA PARK 121M 8211-3011-07 5b. 1. Park -1993 5a. D 5c. Pro18 - Pro20 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X V Y W 11. 15. Denna

Läs mer

STIGA VILLA 85 M READY 85 M

STIGA VILLA 85 M READY 85 M STIGA VILLA 85 M READY 85 M 8211-3039-03 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. R L 9. 10. Y Z X W V 11. SE SVENSKA SYMBOLER Följande symboler finns på maskinen för att påminna Er om den försiktighet och uppmärksamhet

Läs mer

Bruksanvisning. Art.: 9050650. Hydraulisk grensåg till traktor

Bruksanvisning. Art.: 9050650. Hydraulisk grensåg till traktor Bruksanvisning Art.: 9050650 Hydraulisk grensåg till traktor Hydraulisk grensåg för traktor Art: 9050650 Beskrivning: Hydraulisk grensåg för montering på traktor, lastare eller liknande fordon, inkl. 1

Läs mer

Gratulerar till ditt köp av EasyStand magician 7000 ståhjälpmedel!

Gratulerar till ditt köp av EasyStand magician 7000 ståhjälpmedel! Art.nr. BR701-4, utgåva 2-2000-09-22 Gratulerar till ditt köp av EasyStand magician 7000 ståhjälpmedel! För att Ni ska kunna använda Er EasyStand till fullo är det mycket viktigt att Ni läser igenom denna

Läs mer

STIGA COLLECTOR 30" BRUKSANVISNING

STIGA COLLECTOR 30 BRUKSANVISNING STIGA COLLECTOR 30" BRUKSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. SVENSKA SE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Låt aldrig någon använda

Läs mer

Centrifugalspridare 60 L

Centrifugalspridare 60 L Bruksanvisning Art. 9053829 Centrifugalspridare 60 L Centrifugalspridare - Art. 9053829 Beskrivning: Skjutmodell med 60 liters polypropylen behållare, ram, axel och nav i rostfritt stål. Med 2 st 14" luftgummihjul,

Läs mer

Vedklyv, turbo Bensinmotor

Vedklyv, turbo Bensinmotor Bruksanvisning Art. 9051051 Vedklyv, turbo Bensinmotor Vedklyv, turbo Art. 90 51 051 Beskrivning: Vedklyv med 6,5 HK 4-takts bensinmotor med mekanisk matning. Användning: Utrustningen får endast användas

Läs mer

DeLaval strömedelspridare MBS Instruktionsbok

DeLaval strömedelspridare MBS Instruktionsbok DeLaval strömedelspridare MBS Instruktionsbok 87245931 2014-01-15, Version 1 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval strömedelspridare MBS... 5 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning

Läs mer

STIGA PARK 110 S

STIGA PARK 110 S STIGA PARK 110 S 8211-3009-06 1. 2. F G 3. H 4. 37 SE SVENSKA SYMBOLER Följande symboler finns på maskinen för att påminna Er om den försiktighet och uppmärksamhet som krävs vid användning. Symbolerna

Läs mer

TOUCH TRAINER Underhåll & Troubleshooting Manual

TOUCH TRAINER Underhåll & Troubleshooting Manual TOUCH TRAINER Underhåll & Troubleshooting Manual Regelbundet underhåll på din TOCA Touch Trainer förlänger livslängden på din tillgång och försäkrar dig om att varje träningspass flyter på utan problem.

Läs mer

Plattvibrator Typ PL20

Plattvibrator Typ PL20 Bruksanvisning Art. 9049036 Plattvibrator Typ PL20 Bruksanvisning Plattvibrator PL20 Art. 9049036 Beskrivning: Bensindriven plattvibrator som används till att vibrera jord, grus eller sand vid olika anläggningsarbeten,

Läs mer

Rotorslåtter Bruksanvisning

Rotorslåtter Bruksanvisning Rotorslåtter Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA SÄKERHETSREGLER OCH SKYDDSANORDNINGAR 7. HANDHAVANDE 8.

Läs mer

SE Bruksanvisning. Modell: Modell:

SE Bruksanvisning. Modell: Modell: 2004 SE Bruksanvisning Modell: 335 532 Modell: 552 572 SE - Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter........ 2 Justering av jordspjut och stödhjul......... 3 Rengöring och underhåll av fräs.......3 Förvaring......

Läs mer

Bruksanvisning. Centrifugalspridare Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Centrifugalspridare Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Centrifugalspridare Art.: 90 32 388 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du

Läs mer

Användarmanual. Reservdelslista. Gaffelvagn. Observera: Användaren måste läsa och till fullo förstå användarmanualen innan användning av gaffelvagnen.

Användarmanual. Reservdelslista. Gaffelvagn. Observera: Användaren måste läsa och till fullo förstå användarmanualen innan användning av gaffelvagnen. Användarmanual Reservdelslista Gaffelvagn Observera: Användaren måste läsa och till fullo förstå användarmanualen innan användning av gaffelvagnen. Tack för att ni valt vår gaffelvagn. Er gaffelvagn är

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

Bruksanvisning. Kompostkvarn med elstart Art.:

Bruksanvisning. Kompostkvarn med elstart Art.: Bruksanvisning Kompostkvarn med elstart Art.: 90 43 025 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare

Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare IM_RotaryHE_SE-0 Innehåll Innan installation, läs noggrant igenom anvisningen och förvissa dig om att du förstår innehållet. Vid frågor, var vänlig kontakta

Läs mer

Bruksanvisning. Vedklyv 7T, lodrät 400 V Art.:

Bruksanvisning. Vedklyv 7T, lodrät 400 V Art.: Bruksanvisning Vedklyv 7T, lodrät 400 V Art.: 90 15 921 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

Sidoförskjutning ILSBO TOOLS AB. Instruktion/reservdelsbok. Modell: S120/S120P. (rev.11) +46 (0)650-74 21 86

Sidoförskjutning ILSBO TOOLS AB. Instruktion/reservdelsbok. Modell: S120/S120P. (rev.11) +46 (0)650-74 21 86 Sidoförskjutning Modell: S0/S0P Instruktion/reservdelsbok (rev.) ILSBO TOOLS AB +6 (0)650-7 86 Förord Tack för att du valde en produkt från Ilsbo Tools AB! Sidoförskjutningen är en egentillverkad produkt,

Läs mer

Användarmanual Snöslunga ST 21

Användarmanual Snöslunga ST 21 Användarmanual Snöslunga ST 21 OBS! Fyll på motorolja innan du startar snöslungan. Layout och medföljande delar 1 Handtag 2 Kontroll av hastighet 3 Kontroll av rotorhastighet 4 Justeringsvev för

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

Automatisk köttbulls- och hamburgermaskin AG-100 Manual

Automatisk köttbulls- och hamburgermaskin AG-100 Manual Automatisk köttbulls- och hamburgermaskin AG-100 Manual AB AGRENCO www.agrenco.se info@agrenco.se Tel: 0046 40 94 00 54 Tågmästargatan 2 Malmö Innehållsförteckning Försäkran om överensstämmelse med gällande

Läs mer

Gängmaskin 230V. Bruksanvisning. Art

Gängmaskin 230V. Bruksanvisning. Art Bruksanvisning Art. 90 44 430 Gängmaskin 230V Tel. 010-209 70 50 749 40 Enköping e-mail: order@p-lindberg.se Gängmaskin 230V Art. 9044430 Beskrivning: Gängmaskin för att gänga galvaniserade och svart järnrör

Läs mer

Kedjeröjare ILSBO TOOLS AB. Instruktion/reservdelsbok B150C, B150PC, B164C, B164PC +46 (0)

Kedjeröjare ILSBO TOOLS AB. Instruktion/reservdelsbok B150C, B150PC, B164C, B164PC +46 (0) Kedjeröjare B0C, B0PC, BC, BPC Instruktion/reservdelsbok (rev.) ILSBO TOOLS AB + (0)0-7 8 Förord Tack för att du valde en kedjeröjare från Ilsbo Tools AB! Ilsbokedjeröjare är en egenutvecklad produkt,

Läs mer

Del 2: Monteringsanvisning Modell 767

Del 2: Monteringsanvisning Modell 767 Innehållsförteckning Sida: Del 2: Monteringsanvisning Modell 767 1. Leveransens omfattning.......................... 3 2. Montering.................................. 5 2.1 Montering av överdelen..........................

Läs mer

Star timmerspel Typ 45

Star timmerspel Typ 45 Star timmerspel Typ 45 Instruktionsbok och Reservdelsförteckning Industrigatan 467 40 Grästorp Tel: 0514-10505 Fax: 0514-51878 www.sonnys.se jorgen@sonnys.se Rätt till ändring av specifikation förbehålls

Läs mer

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 1 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5.

Läs mer

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer

Bruksanvisning. Vedklyv 20 T, 6,5 HK bensindriven Art.:

Bruksanvisning. Vedklyv 20 T, 6,5 HK bensindriven Art.: Bruksanvisning Vedklyv 20 T, 6,5 HK bensindriven Art.: 90 36 774 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer

STIGA VILLA 92 M 107 M

STIGA VILLA 92 M 107 M STIGA VILLA 92 M 107 M 8211-3037-04 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 9. R 10. L Z X Y W 11. 12. V L+R SE SVENSKA SYMBOLER Följande symboler finns på maskinen för att påminna Er om den försiktighet

Läs mer

Underhåll Vridspjäll Serie 14b / 14c / 74b

Underhåll Vridspjäll Serie 14b / 14c / 74b Underhåll Vridspjäll Serie 14b / 14c / 74b Fig. 1 Avanceerade vridspjäll serie 14b 0. Innehåll 1. Introduktion 2 2. Design, drift och dimensioner 2 3. Installation, igångsättning och underhåll 2 4. Montering

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

SAND/SALT SPRIDARE. Manual

SAND/SALT SPRIDARE. Manual SAND/SALT SPRIDARE Manual Tillverkare: IRON BALTIC OÜ Põldmäe tee 1, Vatsla 76915 Estland 2 1. Introduktion... 2 2. Avsedda ändamål och arbetssätt... 2 3. Säkerhetsinstruktioner... 2 4.Användande... 3

Läs mer

Platt pedal. Återförsäljarmanual DEORE XT PD-M8040 SAINT PD-MX80 PD-M828. Icke-seriell PD-GR500. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ komfortcykel

Platt pedal. Återförsäljarmanual DEORE XT PD-M8040 SAINT PD-MX80 PD-M828. Icke-seriell PD-GR500. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ komfortcykel (Swedish) DM-PD0001-03 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Platt pedal DEORE XT PD-M8040 SAINT PD-MX80 PD-M828 Icke-seriell PD-GR500 INNEHÅLL VIKTIGT

Läs mer

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄNT... 3 BESKRIVNING AV ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 3 SYMBOLER...

Läs mer

Plattvibrator CNP20. Bruksanvisning. Art

Plattvibrator CNP20. Bruksanvisning. Art Bruksanvisning Art. 9049036 Plattvibrator CNP20 Plattvibrator CNP 20 - Art. 9049036 Beskrivning: Bensindriven plattvibrator som används till att vibrera jord, grus eller sand vid olika anläggningsarbeten,

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Vattenpump 2 benzin Art.: 90 42 637 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du

Läs mer

MANUAL. Oden MS400/700 Freja 400 Svenska

MANUAL. Oden MS400/700 Freja 400 Svenska MANUAL Oden MS400/700 Freja 400 Svenska Manual för Oden MS 400/700, Freja 400 Innan fastbultning av maskinen, montera kastarmsskydd, magasin och kastarm. Anslut ledningarna. Fyll på en mindre mängd duvor

Läs mer

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner 1.0 Allmän information Användandet av dessa instruktioner förutsätter att användaren är väl bekant med handhavandet av både blockenheten och hydraulsystemet

Läs mer

Stoftavskiljare SDFB. Stoftavskiljare SDFB 09-10-11. Allmän information: Filterrensning: Stoftkärl:

Stoftavskiljare SDFB. Stoftavskiljare SDFB 09-10-11. Allmän information: Filterrensning: Stoftkärl: Stoftavskiljare SDFB Allmän information: Stoftavskiljare SDFB är ett skakrensat påsfilter med inbyggd remdriven fläkt för filtrering av spån och stoft. Avskiljaren är speciellt lämplig för avskiljning

Läs mer

Snabbklyv. Modell BM Artikelnummer

Snabbklyv. Modell BM Artikelnummer Snabbklyv Modell BM11056 Artikelnummer 498235 Om Verktygsboden: Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här finns 3 000 kvm butik

Läs mer

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX p 8 BETR. Ny kylkompressor fabrikat "Diesel KiKi" 240 34 Sept -85 Sida I av 13 Detta meddelande kompletterar servicehandboken Reparation och Underhåll Avd 8 (87) Kylanläggning 240, 260 1975-19 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Läs mer

Vedkombi 330 Bruksanvisning

Vedkombi 330 Bruksanvisning Vedkombi 330 Bruksanvisning Produktpresentation Effektiv och användarvänlig vedkombi som kapar och klyver veden i ett moment. Producerar ca 5 m3 per timme. Klarar vedlängder upp till 53 cm och veddiameter

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

A n v ä n d a r m a n u a l LAT/ROW ATLAS. Art nr

A n v ä n d a r m a n u a l LAT/ROW ATLAS.  Art nr A n v ä n d a r m a n u a l LAT/ROW ATLAS www.jtc-power.se Art nr 16-380 Bäste kund! Tack för att du valt vår produkt, vi önskar dig mycket nöje och gott resultat med din träning. Läs igenom alla säkerhets/monteringsinstruktioner

Läs mer

STIGA VILLA 102M 8211-3028-04

STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 O (x4) M (x4) N (x4) P (x4) J (x2) S (x4) U (x2) T (x2) X (x2) V (x2) Y (x2) Q (x4) 1. O M N P Q J T U R S 2. S C B C D 3. 7. 4. 8. F G 5. 9. 6. 10. 11. 15. 12. 16. 13. 17.

Läs mer

ADAPTER MED HYDRAULISK LÅSNING

ADAPTER MED HYDRAULISK LÅSNING MONTERINGSANVISNING ADAPTER MED HYDRAULISK LÅSNING Art.Nr. 72109H, 72166H, 72247H och 72105H. Reviderad 2011-05-30 VARNING! Under inga förhållanden får produktens ursprungliga utformning ändras utan tillstånd

Läs mer

ANVÄNDARINSTRUKTION INFUSIONSSTÄLL VIOLETTA. Gäller följande modeller: N , N

ANVÄNDARINSTRUKTION INFUSIONSSTÄLL VIOLETTA. Gäller följande modeller: N , N ANVÄNDARINSTRUKTION INFUSIONSSTÄLL VIOLETTA Gäller följande modeller: N1-080-3500, N1-080-3500-2 Om du har QR-läsare kan du öppna Användarinstruktionen digitalt här och spara den på den enhet du själv

Läs mer

Bruksanvisning till markis (manuell)

Bruksanvisning till markis (manuell) Bruksanvisning till markis (manuell) Grattis till din nya markis, vi hoppas att du kommer att få stor glädje av markisen i många år. Följ instruktionerna för en säker och korrekt montering. Vi råder Er

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

STIGA PARK 107 M HD

STIGA PARK 107 M HD STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 SE SVENSKA SYMBOLER Följande symboler finns på maskinen för att påminna Er om den försiktighet och uppmärksamhet

Läs mer

Handbok. Sladdlös skruvdragare SFAA0360S

Handbok. Sladdlös skruvdragare SFAA0360S Handbok Sladdlös skruvdragare SFAA0360S SÄKERHET Säkerhet VARNING! 1. Tänk på arbetsmiljön. Exponera inte verktyget för regn. Använd inte verktyget på fuktig eller våt plats. Se till att arbetsbelysningen

Läs mer

EMECO Vedklipp Typ V300 BRUKSANVISNING

EMECO Vedklipp Typ V300 BRUKSANVISNING EMECO Vedklipp Typ V300 BRUKSANVISNING Rev. 2013-11-15 INNEHÅLL SID Skyltar som sitter på EMECO Vedklipp 3 När du köpt en EMECO Vedklipp 4 Före användning 4 Säkerhetsinformation 4 Uppstart 4 Användning

Läs mer

Snappy VX Montageanvisning

Snappy VX Montageanvisning Snappy VX Montageanvisning BETECKNING: SNAPPY 300 EN 1004 3 8/8 XXXD Ställningar i enlighet med AFS 2013:4 SP typkontrollintyg 144204 daterat den 8:e Maj CEN-beteckning för denna bruksanvisning EN 1298

Läs mer

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se Gyroway X-7 En självbalanserande scooter Användarmanual www.gyroway.se 1 Innehåll 1. Introduktion......2 2. Modell.....3 3. Produktspecifikation 3 4. Produktfakta 4 4.1 Styre... 4 4.2 Kontrollpanel...5

Läs mer

Manual NitroClean automatisk poolrobot

Manual NitroClean automatisk poolrobot Manual NitroClean automatisk poolrobot Grattis till ditt köp av den automatiska poolroboten NitroClean. NitroClean är enkel att använda och underhåller din pool utan någon ansträngning. Genom att följa

Läs mer

NOSTOP Förråd och matningssystem

NOSTOP Förråd och matningssystem NOSTOP Förråd och matningssystem I Sverige följer de flesta pelletleverantörerna den pelletstandard som anger maximal tillåten andel av finmaterial i pelleten. Trots detta förekommer problem med driftstörningar

Läs mer

Instruktionsmanual HAITIMA. Smutsfilter Y-format EGO 2049 / 2049F. HIM-07 Version:

Instruktionsmanual HAITIMA. Smutsfilter Y-format EGO 2049 / 2049F. HIM-07 Version: HITIM Instruktionsmanual Smutsfilter Y-format EGO : B Kontor : 8F, Nr.201, Tiding Blvd. Sec.2, Taipei, 114, Taiwan Webb-sida: www.haitima.com.tw Fax: +886-2-2658-3830, 2658-2266 Tel:+886-2-2658-5800 E-post:

Läs mer

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA

Läs mer

Bruksanvisning. Innehållsförteckning. Utg. 1-2009-11-27. 9.1 Multi-fäste. 2.1 Positionering och tippfunktion. 10.1 Sammanfattning/ Efterkontroll

Bruksanvisning. Innehållsförteckning. Utg. 1-2009-11-27. 9.1 Multi-fäste. 2.1 Positionering och tippfunktion. 10.1 Sammanfattning/ Efterkontroll Bruksanvisning Utg. 1-2009-11-27 TM Innehållsförteckning 2.1 Positionering och tippfunktion 3.1 Liggande 4.1 Fotplattor 5.1 Knästödsjustering 6.1 Sittdjup, sittvinkel och rygghöjd 7.1 Bord- och bröststödsjustering

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

Installationsanvisning. Diskmaskiner

Installationsanvisning. Diskmaskiner Installationsanvisning Diskmaskiner MONTERING AV TRÄLUCKA - FULLINTEGRERAD OBS! Träluckan får ej täcka fläktutblåset 2 FÖLJANDE MEDFÖLJER MASKINEN 4 st distansbrickor plast (C) 4 st skruv 4,2 x 38 mm (F)

Läs mer

Monteringsanvisning för dubbelkommando HV 2S Audi A3 Typ: 8V VW Golf VII Typ: AU

Monteringsanvisning för dubbelkommando HV 2S Audi A3 Typ: 8V VW Golf VII Typ: AU Veigel GmbH + Co. KG Monteringsanvisning för dubbelkommando HV 2S020412 Audi A3 Typ: 8V VW Golf VII Typ: AU 1. Skjut tillbaka framsäterna så långt det går. Ett tips: lossa säterna helt och luta dom bakåt

Läs mer

Bruksanvisning. Huvudenhet micromotor Översättning av bruksanvisning i original

Bruksanvisning. Huvudenhet micromotor Översättning av bruksanvisning i original Bruksanvisning Huvudenhet micromotor 1105 Översättning av bruksanvisning i original VIKTIGT: Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda maskinen, beakta särskilt säkerhetsföreskrifterna. Förvara

Läs mer

GRÄSTRIMMER LTA350 HN Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk.

GRÄSTRIMMER LTA350 HN Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk. GRÄSTRIMMER LTA350 HN 10052 Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk. 1 2 GRÄSTRIMMERENS HUVUDDELAR 1. Handtag 2. Startkontakt 3. Kabelhållare 4. Kabel och kontakt 5.

Läs mer

Handbok. Hydraulisk gaffellyftvagn Modell NF

Handbok. Hydraulisk gaffellyftvagn Modell NF Handbok Hydraulisk gaffellyftvagn Modell NF Hydraulisk gaffellyftvagn NF Handbok Den här gaffellyftvagnen används för att lyfta och transportera pallad last på ett smidigt och säkert sätt. Den är enkel

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer