Guide till en vinnande affärsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Guide till en vinnande affärsplan"

Transkript

1 Guide till en vinnande affärsplan

2 Guide till en vinnande affärsplan Såhär använder du guiden: De rubriker och områden som är obligatoriska att använda och behandla när du tävlar och lämnar in bidrag i Venture Cups moment affärsplan är: 1. Skriftlig Pitch 2. Vision 3. Sammanfattning av affärsmodell 4. Utförlig affärsmodell 5. Teamet 6. Riskanalys 7. Genomförandeplan 8. Likviditetsbudget 9.Resultatbudget. OBS! I moment affärsplan får du maximalt lämna in 15 sidor inklusive bilagor, men exklusive försättsblad/framsida och innehållsförteckning. Alla affärsplaner är unika och det är upp till dig och ditt team att själva avgöra vad som är viktigast att lyfta fram med just er idé. Under varje rubrik i guiden finns det exempel på frågor som är värda att svara på, dessa är till för att hjälpa dig att beskriva din idé. För att försäkra dig om att bidraget uppfyller Venture Cups krav, läs igenom reglerna innan du börjar skriva. Du hittar reglerna på Venture Cups hemsida under rubriken Tävling och Tävlingsmaterial. Samtliga inlämnade och godkända bidrag erhåller feedback ovsett hur det går i tävlingen. Feedbacken är till för att du ska kunna fortsätta utveckla och förbättra din idé. Besök gärna vår hemsida för att veta mer om vad juryn tittar på när de utser vinnarna. Försök att beskriva din affärsidé så att personer med olika bakgrund och kompetens förstår den. Tänk även på att en estetiskt tilltalande och strukturerad affärsidé är lättare att ta till sig och läsa för mottagaren. Till denna guide finns en ordlista där vissa av orden förklaras utförligare. Vi hoppas att du använder denna guide som stöd för skapa en vinnande affärsplan, och på sikt ett hållbart tillväxtföretag. Lycka till!

3 Försättsblad Ett försättsblad ger ett professionellt intryck och ska innehålla: bidragets/företagets namn, samtliga deltagares namn och kontantkuppgifter, sekretessklausul (se nedan), och om möjligt en bild på erbjudandet. Sekretessklausul Använd nedanstående sekretessklausul på framsidan av ditt bidrag för att garantera din idés säkerhet; "Denna affärsplan är konfidentiell. Affärsplanen i sig eller information från denna beskrivning får inte utnyttjas, reproduceras eller göras tillgänglig för tredje part utan föregående skriftliga tillstånd från [ditt eller bidragets namn]. 1. Skriftlig Pitch Här skriver du kort din affärsidé för att den som läser ditt bidrag snabbt ska kunna få en överblick över vad ditt bidrag innehåller. En pitch är en kort presentation av din produkt, tjänst eller organisation och har som syfe att övertyga mottagaren om någongting, exempelvis att just din lösning på respektive problem är den bästa. För mer tips kring hur du skapar en bra pitch, besök Venture Cups hemsida och klicka på Tävling och Tävlingsmaterial. 2. Vision - Vad är företagets vision? - Varför gör du det här? 3. Sammanfattning av affärsmodellen Business Model Canvas (BMC) är en modell och ett hjälpmedel som anvnds för att skapa en tydlig och enkel överblick över din affärsmodell, dvs hur allt hänger ihop. Tänk igenom företagets affärsidé och beskriv med några korta meningar i respektive fält i modellen. Du kan ladda ner en redigerbar BMC genom att besöka Venture Cups hemsida och klicka vidare till Tävling och Tävlingsmaterial. Där hittar du också vår ordlista, som på ett lätt sätt förklarar de olika ord som du träffar på när du beskriver din affärsidé. Samtliga ord som ingår i BMC finns förklarade i ordlistan. Efter att du har fyllt i din BMC kan du på ett enkelt sätt gå igenom beskrivningen av ditt erbjudande och se vilka antaganden du gjort. Eftersom verkligheten sällan stämmer exakt överens med de antaganden som görs nedskrivna på papper, kan du nu använda din ifyllda BMC för att formulera hypoteser som du sedan kan testa, och ändra i din BMC beroende på vad testerna visar. Om din beskrivning av ditt erbjudande i en BMC till exempel innehåller; Mitt erbjudande är användning av parasoller som ger skugga på stranden så kan en testbar hypotes sedan bli; Skugga är något man efterfrågar på stranden och Parasoller är bästa sättet att erbjuda skugga på stranden.

4 Affärsmodell för din affärsidé. Nyckelpartners Nyckelaktiviteter Värdeerbjudande Kundrelationer Kundsegment Nyckelresurser Distributionskanaler Kostnader Intäkter Utmana dig själv och din affärsidé, tävla i Venture Cup! Anmäl dig på businessmodelgeneration.com 4. Affärsmodell Affärsmodellen består utav nio olika områden (precis som BMC-modellen). Under avsnittet affärsmodell i din affärsplan beskriver du dessa områden lite utförligare. Här nedan finner du förslag på frågor som är bra att kunna besvara under varje område. Frågorna är valfria och det är helt upp till dig att välja vilka frågor som passar just ditt/ert område och er utvecklingsfas Värdeerbjudande - Har du beskrivit vilka problem eller behov du löser med din idé och varför det är viktigt för din kund att få detta löst? - Har du beskrivit vad din lösning på problemet eller behovet är och vad som är unikt med den? (koncept, produkt, affärsmodell, etc.) - Har du beskrivit vad nyttan/värdet är för kunden med att använda din produkt/tjänst? (uttryckt i pengar/tid/bekvämlighet/förbättrad kvalitet/etc.) - Har ni beskrivit vilka konkurrerande produkter/tjänster som finns och beskrivit varför kunden ska köpa er produkt framför konkurrenternas? - Har du beskrivit hur du ska skydda er produkt/tjänst och skapa konkurrensfördelar? (mönsterskydd, patent, innovationstakt, design, marknadsföring, etc.) - Har du beskrivit om det finns patent eller rättsliga skydd som hindrar dig från att sälja din produkt/tjänst på marknaden? - Har du beskrivit om produkten är färdigutvecklad? Om Nej, hur mycket tid/kapital tror du krävs för att skapa en säljbar produkt? - Har du beskrivit hur ert företag blir hållbart med avseende på miljö och sociala aspekter i det långa loppet?

5 4.2 Kundsegment - Har du beskrivit företagets första kunder? Hur många är de? Hur resonerar de? Hur ställer de sig till ert erbjudande? - Har du beskrivit dina kunder mer specifikt? ( Exempelvis ålder, kön, språk, inkomst, livsstil, köpbeteende, personlighet etc.) - Hur ska du nå dina tilltänkta kunder? - Har du verifierat att de tilltänkta kunderna faktiskt är intresserade av den lösning du erbjuder dem för att lösa deras problem? Hur gick du tillväga när du undersökte detta? - Har du beskrivit hur mycket pengar kunden skulle kunna spendera på din produkt/tjänst och vad du baserar denna siffra på? - Har du beskrivit den potentiella marknad som du ser för din idé? Storleken, tillväxtutsikter, trender och utveckling? 4.3. Distributionskanaler - Har du beskrivit var och hur ni kommer att sälja er produkt/tjänst (fysiskt/digitalt/etc.)? - Har du beskrivit hur du ska leverera ert värdeerbjudande till era kunder? - Har du beskrivit vilka eventuella marknadshinder som kan finnas och hur du ska kringgå dessa? 4.4. Kundrelationer - Har du beskrivit hur du ska skaffa kunder? - Har du beskrivit vad som krävs för att etablera och underhålla en relation till dina kunder? (exempelvis tid, pengar, resurser, etc.) - Hur får kunden kännedom om företaget och ditt erbjudande? - Hur ska du få kunden att köpa din produkt/tjänst? - Har du beskrivit och motiverat hur du ska differentiera ert erbjudande i förhållande till konkurrenternas? Kommer du att konkurrera genom bättre teknik, design, service, tillgänglighet, pris etc.? Har ditt företag större hållbarhetsfördelar? - När du väl har fått kunder, hur går du tillväga för att behålla dem på lång sikt? 4.5. Intäkter - Har du beskrivit hur du ska tjäna pengar på din idé? Från vilka håll får du in pengar? (direktförsäljning, återförsäljare, annonsförsäljning, serviceavtal, licensiering, franchising, abonnemang, etc.) - Har du beskrivit mängden produkter/tjänster du tror att ni kommer att sälja? När kommer du att sälja dem? - Har du beskrivit vilket pris du kommer att ta för din produkt/tjänst och hur du kom fram till detta pris?

6 4.6. Nyckelpartners - Har du beskrivit samarbeten/partnerskap som är viktiga för din verksamhet? (leverantörer, distributörer, tillverkare, reklambyråer, återförsäljare, etc.) - Har du beskrivit vilka viktiga resurser du får från era partners? (t.ex. personal, material, kunskap etc.) - Har du beskrivit hur du ska initiera kontakten med era potentiella partners? - Har du undersökt dina samarbeten/partnerskap ur ett etiskt, socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart perspektiv? 4.7. Nyckelaktiviteter - Har du beskrivit vilka nyckelaktiviteter du och ditt team behöver vara duktiga på för att kunna skapa och leverera ert värdeerbjudande till kunden? (exempelvis tillverkning, produktutveckling, logistikhantering, försäljning, outsourcing, utveckla mjukvara, etc.) 4.8 Nyckelresurser - Har du beskrivit vilka de viktigaste resurserna är för att kunna skapa och leverera er produkt/tjänst? (exempelvis personal, webbsida, maskiner, byggnader, fordon, patent, varumärke etc.) - Har du beskrivit ifall era distributionskanaler kräver några specifika resurser? 4.9. Kostnader - Har du beskrivnit vilka de största kostnaderna är eller kommer att vara när företaget kommit igång? (rangordna dem gärna i storleksordning) - Har du beskrivit era kostnader för marknadsföring? - Har du beskrivit om företaget har ett kapitalbehov det första året och hur ni isåfall planerar att finansiera det? - Har du kommenterat era beräkningar i texten? Vilka antaganden baserar ni era kalkyler på? 5. Teamet - Har du beskrivit vilka personer som finns i teamet, vilka roller och relevanta erfarenheter ni har? Varför kommer just ert team kommer att lyckas med denna idé och bli framgångsrikt? - Har du beskrivit hur de erfarenheter och kunskaper som saknas ska kunna knytas till teamet? Vad motiverar er? Varför gör du och ditt team detta?

7 6. Riskanalys - Har du beskrivit om ni har fått några indikationer på att det finns kunder som är villiga att betala för er produkt/tjänst? - Har du beskrivit och värderat de risker som finns i de olika delarna i er affärsmodell och som kan hotar ert företags framgångar (tekniska, ekonomiska, marknads-, miljö-, personalhinder, etc.)? - Har ni beskrivit hur ni hanterar dessa risker och minimerar deras negativa inverkan? (Ett förslag är beskriva detta genom olika troliga scenarior ). Genomförandeplan Skapa en genomförandeplan med aktiviteter och milstolpar över företagets framtid. Förslagsvis kan du använda dig utav ett s.k. GANTT-schema. På vår hemsida hittar du även en mall du kan använda, se under Tävling och Tävlingsmaterial. Glöm inte att beskriva vilka uppgifter som är nödvändiga för ditt företag, vilka de viktigaste milstolparna är och när de måste uppnås samt vilka beslut och åtgärder du måste ta itu med omedelbart etc. Likviditet- och Resultatbudget Beskriv er budget och förklara de siffror ni anger och vilka antaganden ni har baserat siffrorna på. Använd förslagsvis mallarna på under Tävling och Tävlingsmaterial. Givetvis anpassar du och ditt team innehållet efter just er affärsidé, ingen budget är den andra lik! Tänk på att juryn ska kunna förstå hur ni tänker och vad ni menar. Till sist: Genom att testa de tankar och slutsatser ni drar kring er idé, skapar ni insikter om hur ni kan förbättra er affärsidé och ert företag. Det är viktigt att komma ihåg att testandet inte ska sluta när företaget startas. Ett nystartat företag söker efter sitt sätt att fungera optimalt och i det sökandet är ett kontinuerligt testande av hypoteser ett måste. Tiderna förändras ständigt, kundernas smak likaså - för att kunna fortsätta att erbjuda era kunder det de vill ha gäller det att hänga med. Hör av er om ni behöver hjälp, och lycka till!

8 Frågor? Om du är osäker på något, hör gärna av dig! Våra kontaktuppgifter finns att hitta på vår hemsida. Lycka till!

Steg 7. Marknadsplan hur man skaffar kunder

Steg 7. Marknadsplan hur man skaffar kunder 1 Träningsprogram för entreprenörer Innehåll: Tommy Jansson Steg 7. Marknadsplan hur man skaffar kunder Det viktigaste för ett nystartat företag är att få tag i de första kunderna. Den första är allra

Läs mer

Så skriver Du en vinnande affärsplan

Så skriver Du en vinnande affärsplan Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning Andra, omarbetade utgåvan 1 I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Andra, omarbetade

Läs mer

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen 2 Utgivare: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och CONNECT Sverige, 1999 Box 5073, 102 42

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Affärsplanering. En handbok för nya tillväxtföretag.

Affärsplanering. En handbok för nya tillväxtföretag. Affärsplanering. En handbok för nya tillväxtföretag. Text schweiziska utgåvan: Thomas Kubr, Daniel Ilar och Heinz Marchesi Svensk bearbetning: Jens Bengtsson, Per-Nicklas Höglund, Martin Sandgren Magnus

Läs mer

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad:

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad: Johannes Hedberggymnasiet Ha gärna med skolans namn högst upp i vänstra hörnet, det ger framsidan lite guldkant Johannes Hedbergloggan är väldigt snygg att ha uppe i hörnet. Kopiera gärna denna. TITEL

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

Finn upp en uppfinnarresa Handbok för kreativa pedagoger i skolår 6 9

Finn upp en uppfinnarresa Handbok för kreativa pedagoger i skolår 6 9 Finn upp en uppfinnarresa Handbok för kreativa pedagoger i skolår 6 9 Sveriges största uppfinnartävling för unga Innehåll Varför ska du använda Finn upp... 3 Motiverade elever... 4 Finn upp läroplanen

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Att skapa bra stämning i en projektgrupp eller ett arbetslag.

Att skapa bra stämning i en projektgrupp eller ett arbetslag. PULS, Rune Olsson AB www.pulsro.se sid 1 Att skapa bra stämning i en projektgrupp eller ett arbetslag. Inledning: Ett arbetsschema för en Kick-off. Vi känner alla regeln: Tänk efter - före. Här ger vi

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER Denna uppgift hjälper dig att ta fram dina styrkor. Uppgiften är främst avsedd för dig som redan har arbetslivserfarenhet. Målet är att du ska få hjälp med yrkesmässig planering

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill.

5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill. e-bok från Henrik Persson 5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill. web: henrikpersson.nu email: henrikpersson@mac.com msn: hen-per@hotmail.com tel: 0739 32 30 49 Är det här verkligen

Läs mer

Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet

Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet CMB-RAPPORT 2007 Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet Roger Flanagan, Carol Jewell och Jennie Johansson Byggnadsekonomi, Institutionen för bygg- och miljöteknik Centrum för management

Läs mer

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget.

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget. 7 steg för att skapa en företagssida på LinkedIn LinkedIn lanserar ständigt nya förbättringar i applikationen för företagssidor på LinkedIn. Nu senast bl. a s.k showcase- sidor. Detta e- blad fungerar

Läs mer

ABC. till dig som söker projektbidrag

ABC. till dig som söker projektbidrag ABC till dig som söker projektbidrag KOLOFON Nordiska kulturfonden 2010 Texten får användas fritt så länge som källan anges tydligt och det handlar om icke-kommersiellt bruk. Design och produktion: Mar

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

4 tips för fler affärer

4 tips för fler affärer 4 tips för fler affärer Författaren: Jonaz Kumlander Jonaz Kumlander är grundare av och VD för Doidea. Innan Jonaz grundade Doidea 2004 så arbetade han som konsult under 10 år på företag som Razorfish,

Läs mer

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till Karriärplanering Vem är jag, vad vill jag, vad kan jag? Börja med att fråga dig själv vem du är och vad du vill ha/skulle trivas med för typ av arbete. Bena ut vilka dina starka/svaga sidor är? Hurudana

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan

Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan 1 (23) Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan Innehåll 1 Målgrupp och innehåll... 4 2 Inledning... 4 3 Syftet med kommunicerings- och beslutsbrev... 4 4 Språket i kommunicerings-

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer