ILCO Region Västra Götaland Verksamhetsberättelse Årsmöte Datum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ILCO Region Västra Götaland Verksamhetsberättelse Årsmöte Datum"

Transkript

1 ILCO Region Västra Götaland Verksamhetsberättelse 2020 Årsmöte Datum Bild: coronavirus i stort format 1

2 Förord Inledning ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet är en intresseorganisation för tarm-uro- och stomiopererade som bildades Vid sammanslagningen till Västra Götalandsregionen 1999 bildades ILCO Västra Götalands länsförening bestående av tidigare länsföreningar Skaraborg, Älvsborg och Göteborg. Idag består ILCO Västra Götaland av fyra lokalföreningar, Göteborg, Sjuhärad, Skaraborg och ILCO-grupp Fyrbodal. Vid årsmötet 2018 beslutades att ändra namnet till ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet, Region Västra Götaland för att följa ILCO-förbundets namnbyte. Organisationens målsättning är att samla personer med olika cancerdiagnoser och/eller medfödda missbildningar i tarmsystem eller urinvägar, inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) samt de med sjukdomar/diagnoser i tarmsystem eller urinvägar och övriga intresserade. Föreningen arbetar för att förbättra situationen för de med ovanstående diagnoser samt de som via olika behandlingsmetoder ska eller har blivit opererade och som fått en stomi/reservoar eller resektioner av tarm och/eller urinvägar. Stomioperationer/resektioner utförs på personer i alla åldrar. Ungefär 75 barn per år i landet föds med missbildningar som kan leda till en tillfällig eller permanent stomi. Organisation ILCO:s verksamhet bedrivs i region-, läns- och lokalföreningar. ILCO Region Västra Götaland (VG) arbetar på olika ben ; medlemsvård i huvudsak, information bl.a. genom deltagande på utställningar och annat och vi driver handikappolitiska frågor inom vårt område i regionen. Alla som på olika sätt arbetar i föreningens namn, gör det helt ideellt. Ingen ersättning utgår för arbete. Verksamheten en sammanfattning Medlemsvård är vår huvudsakliga inriktning och det sker både genom regionföreningen och de fyra lokalföreningarna. Det gäller då stöd/kontaktverksamhet, social rådgivning och studier i form av endagskurser. Även resor och utflykter av olika slag. Lokalföreningarna erhåller bidrag från regionföreningen för sina medlemsaktiviteter. Vi har även informationsverksamhet till vårdskolor samt andra skolor och inrättningar som utbildar personal inom sjukvård, kommunal service och annat. Barn- och familjeverksamhet sker genom egna aktiviteter. det finns även en verksamhet för Unga vuxna, ålder år. ILCO VG stödjer familjer med barn inom vårt område ekonomiskt, som deltar i förbundets läger för barn och ungdomar under en vecka under sommaren samt familjedagar i fyra dagar i Karlskoga och även läger för Unga vuxna under en helg/år. Medlemsutveckling Sista december 2020 hade ILCO VG 738 betalande medlemmar fördelade på de fyra lokalföreningarna. ILCO Västra Götaland samverkar med: Funktionsrätt i Västra Götaland (medlem i organisationen) Regionalt cancercentrum Väst, RCC Väst Cancerforum Väst, en samverkan mellan patientför. och forskningsorg. i Västsverige 2

3 ABF Västra Götaland Swedish Medtech Produkt- och läkemedelsföretag Regionens stomiterapeuter Ekonomi ILCO VG har under verksamhetsåret fått regionalt bidrag till regionföreningens verksamhet. Vi erhåller del av ILCO:s medlemsavgift för inbetald medlemsavgift till förbundet, där viss del går vidare till lokalföreningarna. Regionföreningens styrelse och dess arbete Årsmötet är regionföreningens högsta beslutande organ. Enligt stadgarna ska en ledamot från varje lokalförening ingå i regionföreningens styrelse. Vi har under verksamhetsåret haft en ordinarie ledamot och en ersättare från lokalföreningarna, ingående i regionföreningens styrelse. De flesta ledamöter och ersättare har den funktionsnedsättning föreningen företräder. Styrelsen 2020 Eva Kindvall Vinkvist, Sjuhärad Ann-Louise Andersson, Sjuhärad Siv Nilhag, Göteborg Ulla-Britt Eriksson, Göteborg Elisabeth Bolin, Sjuhärad Christine Rosaus, Sjuhärad Marita Petersson, Skaraborg Lena Thunman, Skaraborg Stina Aronsson, Fyrbodal ordförande kassör vice ordf. ordinarie Göteborgs lokalförening ledamot, ersättare Göteborgs lokalförening ledamot, ordinarie Sjuhärads lokalförening ledamot, ersättare Sjuhärads lokalförening ledamot, ordinarie Skaraborgs lokalförening ledamot, ersättare Skaraborgs lokalförening kontaktperson, ILCO-grupp Fyrbodal Revisorer 2020 Bosse Andersson Gordon Bäck AU 2020 Eva Kindvall Vinkvist, Sjuhärad Siv Nilhag, Göteborg Ann-Louise Andersson, Sjuhärad Kansli Regionföreningens kansli delas med ILCO Göteborgs lokalförening på Dalheimers Hus i Göteborg. Kanslist Annika Helmerson arbetar och vi betalar 50% av den tjänsten till ILCO Göteborg, som står som arbetsgivare. Lokalföreningar ILCO-grupp Fyrbodal Norra Kyrkovägen Högsäter 3

4 ILCO Göteborgs lokalförening Dalheimers Hus Slottsskogsgatan 12, Göteborg ILCO Sjuhärads lokalförening c/o Ann-Louise Andersson Vilegränd Borås ILCO Skaraborgs lokalförening Funktionsrätt Skaraborg Malmgatan Skara Verksamheten Årsmöte Den 26 augusti 2020 genomfördes årsmötet genom att poströster och digitala röster sammanräknades av fyra medlemmar från Sjuhärads lokalförening. Med anledning av coronapandemin hade utskick gjorts via post och digitalt till samtliga medlemmar. Där fick de information om att genomförandet av årsmötet sker mellan 5 augusti-23 augusti och uppmaning att i medsänd dagordning genom Ja och Nej svar, kryssa i sina val. Alla årsmöteshandlingar fanns att tillgå på hemsidan ilco.nu/vastragotaland och även via post, för de som så önskade få handlingarna den vägen. Den långa tiden för årsmötet var för att alla skulle hinna få hem årsmöteshandlingar och sända tillbaka. Styrelsemöten Under året har ILCO VG haft två protokollförda styrelsemöten förutom årsmötet. Med anledning av coronapandemin har vi haft begränsad verksamhet och få styrelsemöten. Kontaktpersoner för stomiopererade Till vårt kansli och till vår ordförande ringer personer som vill få information och/eller kontakt med tidigare stomiopererade. Det kan vara inför en stundande operation eller olika situationer som kan uppstå efter en operation. Det är också sociala spörsmål och stöd i allmänhet. Detta är en stor, viktig del i vår verksamhet. Med anledning av minskade öppettider på kansliet har denna sociala verksamhet lagts ut mer på respektive lokalförening och regionföreningen. Medlemsmöten i lokalföreningarna Fyrbodal, Göteborg, Sjuhärad, Skaraborg Våra fyra lokalföreningar har olika aktiviteter för medlemmarna inom deras område. Information på vårdskolor har skett i Göteborg. Lokalföreningarna har hållit årsmöten Begränsade medlemsmöten under 2020 pga coronapandemi. Stödpersonverksamhet finns också på lokalföreningarnas nivå. Det blir ganska många samtal från medlemmar och andra under ett år. Lokalföreningarna anordnar caféträffar, teaterbesök, lunchträffar, besök på konstmuseet i Göteborg m.m. Det är stor medlemsaktivitet i våra lokalföreningar. Från mars har denna verksamhet legat nere under 2020 pga coronapandemi. 4

5 Stomiterapeuter på våra sjukhus Kontakt med stomiterapeuter hålls kontinuerligt och flera deltar på våra aktiviteter. ILCOs Unga Vuxna, år Under 2020 har inte den gruppen kunnat ha någon träff tyvärr. Barn- och familjeverksamheten Den 22 februari träffades några familjer på Skövde Arenas äventyrsbad och åkte vattenrutschbana och badade i övrigt. Lunch intogs också efteråt. Den 26 september arrangerade denna verksamhet en dag på Borås djurpark. Det var sju familjer med barn och ungdomar som hade en heldag på djurparken och intog sen en middag i Borås efter. Det grillades korv också i parken. Övernattning skedde på Saltemads camping i Borås. Informationskvällar med produktföretagen Informationskvällar med produktföretagen är en mycket viktig del i vår verksamhet. Då får våra medlemmar se och känna på produkter och beställa prover. Produktföretagen medverkar också på lokalföreningarnas medlemsmöten på olika platser i regionen. Inställda aktiviteter i år pga coronapandemin. Namninsamling Vi arrangerade en namninsamling på Facebook för att ha med i vår dialog med Västra Götalandsregionen VGR. Vi vill att VGR ger oss stomiopererade i VGR tillgång till alla stomiprodukter, som tillhandahålls genom TLV till alla stomiopererade i övriga Sverige. Det inkom 899 namn och flera har också skrivit till oss om sin oro inför detta. Vi har haft kontakt digitalt med VGR och kommer att fortsätta 2021 för att bytet av stomiprodukter för cirka stomiopererade ska gå så bra som möjligt. Många aktiviteter har ställt in under året pga coronapandemin. Medlemstidningen VG-magasinet ILCO VG publicerar en medlemstidning som sänds till alla medlemmar och intressenter varje år. Tidningen på 36 sidor i fyrfärg och storlek A5. Den innehåller bl.a. kontaktuppgifter till regionförening och alla lokalföreningar, reportage från aktiviteter under året, information om kommande aktiviteter m.m. De flesta av produktföretagen som har stomihjälpmedel annonserar i tidningen. RCC, Regionala cancercentrum Väst RCC, Regionala cancercentrum Västs patient- och närståendeperspektivråd representeras av ledamoten i ILCO Göteborgs lokalförening Carina Alm. RCC Väst är ett kunskapsstöd för cancervården i regionen och Carina Alm företräder personer med cancerdiagnos i tarmsystemet, i hela regionen. Cancerforum Väst i Göteborg Det är en samverkan mellan patientföreningar och forskningsorganisationer i Västsverige. 5

6 Hemsidan ILCO VG På ILCO-förbundets hemsida har ILCO VG en egen sida där vi har kontaktuppgifter samt information om kommande aktiviteter och annat. FaceBook ILCO VG ILCO VG har också en FaceBooksida där vi lägger ut information och inbjudningar till kommande aktiviteter. Sidan heter Funktionsrätt Ordföranden inbjuds och deltar om möjlighet finns, till olika träffar genom Funktionsrätt VG. ABF VG Ordföranden inbjuds och deltar om möjlighet finns. Deltagande i ILCO-förbundets aktiviteter ILCOs Förbundskongress Ordförande och ordförande Göteborg deltog i ILCO-förbundets digitala kongress som ägde rum 22 november. Deltog som observatör gjorde också Lena Thunman, ersättare från ILCO Skaraborg. ILCO-förbundets barn-och ungdomsläger ILCO VG stödjer våra barn och ungdomar som deltar på ILCO-förbundets barn- och ungdomslägret under vecka 26, med reseersättning och deltagaravgift. Inställd pga corona i år. ILCO-förbundets familjedagar ILCO VG stödjer våra familjer som deltar på ILCO-förbundets familjedagar under Kristi Himmelsfärdshelgen, med reseersättning och deltagaravgift. Inställt pga corona i år. ILCO-förbundets läger för Unga Vuxna ILCO VG stödjer våra Unga vuxna som deltar på ILCO-förbundets Unga Vuxna läger, med reseersättning och deltagaravgift. Inställt pga corona i år. Slutord Bakom oss ligger nu ännu ett verksamhetsår. Så skriver vi varje år men det år som nu ligger bakom oss är ett år vi sent kommer att glömma. Det vi kommer att minnas är COVID-19. Vad detta virus har påverkat oss mycket. Vår förening, vår region, vårt land, i hela världen har vi alla på olika sätt blivit påverkade. Våra aktiviteter har flyttats fram för att sen ställas in. Vi vet inte i skrivande stund när vi kan genomföra 2020 års tänkta aktiviteter 2021, för genomföra dem det vill vi. Biljetter till Mamma Mia the party är redan inköpta och ska säljas till våra medlemmar. Tack till våra medlemmar för att ni är tålmodiga och väntar, som vi i styrelsen, på 2021 års aktiviteter. Tack till produktföretagen som stöttar oss med utskick av vårt VG-magasin. Tack till er stomiterapeuter som funnits till för alla stomiopererade. Tack till er alla och väl mött år

7

Rapport enkät utsänd till ILCO medlemmar i VG region april 2018

Rapport enkät utsänd till ILCO medlemmar i VG region april 2018 Rapport enkät utsänd till ILCO medlemmar i VG region april 2018 BAKGRUND Västra Götalandsregionen (VGR) är ett av de två landsting i Sverige som har valt att upphandla stomiprodukter och inte tillhandahålla

Läs mer

Rapport enkät utsänd till ILCO medlemmar i VG region april 2018

Rapport enkät utsänd till ILCO medlemmar i VG region april 2018 Rapport enkät utsänd till ILCO medlemmar i VG region april 2018 BAKGRUND Västra Götalandsregionen (VGR) är ett av de två landsting i Sverige som har valt att upphandla stomiprodukter och inte tillhandahålla

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2017 Verksamhetsberättelse 2017 Styrelsen för SENS - Sociala ekonomins nätverk Skaraborg avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2017. Styrelse Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2018 Verksamhetsberättelse 2018 Styrelsen för SENS - Sociala ekonomins nätverk Skaraborg avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2018. Styrelse Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Inledning Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka arbetar för att förbättra villkoren för människor med mag- och tarmsjukdomar. Vi har genom utåtriktat arbete försökt öka förståelsen

Läs mer

nco LCO Skåneregionen 20r4 Verks amhetsb erätte ls e for Mejl skane@ilco.nu Org.nr 802444-1530 Hemsida www.ilco.nu

nco LCO Skåneregionen 20r4 Verks amhetsb erätte ls e for Mejl skane@ilco.nu Org.nr 802444-1530 Hemsida www.ilco.nu nco Tarn- um- och stomiförbumet kåneregionens lånaförening Verks amhetsb erätte ls e for LCO Skåneregionen 20r4 Org.nr 802444-130 Hemsida www.ilco.nu Mejl skane@ilco.nu Innehållsfiirteckning sida Förord

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Söndag 25 febrauri, HSO i Umeå ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH RUTINER VID ÅRSMÖTET...

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Inledning Mag- och tarmföreningen i Göteborgsområdet är en ideell förening som arbetar för att förbättra villkoren för människor med mag- och tarmproblem. Vi har genom utåtriktat

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Inledning Mag- och tarmföreningen i Göteborgsområdet är en ideell förening som arbetar för att förbättra villkoren för människor med mag- och tarmproblem. Vi har genom utåtriktat

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Stadgar för Lymf Sverige

Stadgar för Lymf Sverige Stadgar för Lymf Sverige 1. Vision och mål Organisationens namn är Lymf Sverige. Organisationen är ett samarbete mellan förbundet som arbetar med intressepolitiska frågor nationellt och dess självständiga

Läs mer

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet FÖRBUNDSSTADGAR NORMALSTADGAR REGION- OCH LÄNSFÖRENING NORMALSTADGAR LOKALFÖRENING Fastställda vid ILCO:s kongress 29 30 september 2018 1 FÖRBUNDSSTADGAR 1 NAMN, ÄNDAMÅL

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

RFSL REGNBÅGEN. Verksamhetsberättelse 2018 INLEDNING MEDLEMMAR STADGEÄNDRING

RFSL REGNBÅGEN. Verksamhetsberättelse 2018 INLEDNING MEDLEMMAR STADGEÄNDRING RFSL REGNBÅGEN Verksamhetsberättelse 2018 INLEDNING Organisationen bildades den 8 augusti 1982 som Föreningen Regnbågen Skandinavien, fram till liknande föreningar bildades i Danmark och Norge. År 2000

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2011

Verksamhetsberättelse för 2011 Verksamhetsberättelse för 2011 ILCO:s Jönköpings länsförening 2012-03-10 Best Wester Hotell Småland i Klevshult Kallelse till ILCO:s årsmöte 2012 Lördagen den 10 mars håller vi årsmötesförhandlingar på

Läs mer

Verksamhet - och ekonomisk berättelse

Verksamhet - och ekonomisk berättelse Medlem i Hallands godmans och förvaltarförening Verksamhet - och ekonomisk berättelse 2018 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Beslut om årsmötet är behörigt utlyst 3. Fastställande av dagordning

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsplan 2014 Blodcancerföreningen i Stockholms Län Blodcancerföreningen i Stockholm Län har för närvarande 526 medlemmar. Medlemmar är blodcancersjuka och deras anhöriga och närstående. Sedan hösten

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse SKPF:s avdelning 29 i Degerfors år 2016 Den 14 juni på resan till Södermanland stannade vi och tittade på Stora Sundby Slott Dagordning vid årsmöte med SKPF avd. 29 Degerfors. Onsdag

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET CYSTISK FIBROS

STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET CYSTISK FIBROS Efter stadgarna för riksförbundet (sid. 1-4) följer stadgarna för förening (sid. 4-6) inom detta riksförbund. STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET CYSTISK FIBROS Antagna vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

Stadgar. 1. Namn. 2. Ändamål. 3. Verksamhet

Stadgar. 1. Namn. 2. Ändamål. 3. Verksamhet 1. Namn Stadgar Föreningens namn är Träpatronerna, patientförening för prostatacancer med registrerat säte i Sundsvalls kommun. Föreningen bedriver sin verksamhet i Västernorrlands län. Patientföreningen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Mag- och tarmföreningen i Sjuhärad ÅR 2014 INNEHÅLL: Styrelsens sammansättning: Föreningens verksamhet 2014 Ekonomisk rapport 2014 Revisionsberättelse 2014 Verksamhetsplan 2015

Läs mer

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet FÖRBUNDSSTADGAR NORMALSTADGAR LÄNSFÖRENING NORMALSTADGAR LOKALFÖRENING Fastställda vid ILCO:s kongress 27-28 september 2014 FÖRBUNDSSTADGAR 1. Organisationens namn är

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i. och ansluten till läns-/regionföreningen i.. län/region och därigenom är den

Läs mer

Stadgar Skuldjouren Kapitel 1 Syfte 1 2 apitel 2 Organisation apitel 3 Medlemskap 1 2

Stadgar Skuldjouren Kapitel 1 Syfte 1 2 apitel 2 Organisation apitel 3 Medlemskap 1 2 1 Stadgar Skuldjouren Kapitel 1 Syfte 1 Skuldjouren är en allmännyttig ideell förening öppen för alla som är engagerade i frågor om överskuldsättning, fattigdom och dess konsekvenser. Föreningen är tvärpolitisk

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad

2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad STYRELSENS VERKSAM- HETSBERÄTTELSE FÖR HELA SVERIGE SKA LEVA SJUHÄRAD 2014 2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad Under året har hållits 3 styrelsemöten. Arbetsutskottet har

Läs mer

Insatser och aktiviteter för att främja dessa ändamål är: Verka för att rikstäckande bygga upp lokalföreningar i Sverige.

Insatser och aktiviteter för att främja dessa ändamål är: Verka för att rikstäckande bygga upp lokalföreningar i Sverige. Stadgar 2015-05-04 Stadgar NJURCANCERFÖRENINGEN Organisationsnummer: 802495-4342 1 Namn Föreningens namn är NJURCANCERFÖRENINGEN. Cancerföreningen NJURCANCERFÖRENINGEN är en intresseförening för personer

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

Förhandlingsverksamheten

Förhandlingsverksamheten Förhandlingsverksamheten Avtalsförhandlingarna sköter Ledarna centralt. Det så kallade Ledaravtalet har fortfarande diskuterats och ifrågasatts om det fungerar som det var tänkt ute bland våra medlemmar.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2017 Sida 1 av 6 Verksamhetsberättelse 2017 Styrelsen för Hjärt-och Lungsjukas Länsförening i Västmanland (registrerat namn) lämnar följande berättelse för verksamhetsåret 2017 Förtroendevalda och styrelsemöten

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

Verksamhetsåret 2015

Verksamhetsåret 2015 Datum 2015-12-31 Verksamhetsberättelse 2015 för föreningen Sid 1 (6) Verksamhetsåret 2015 Bakgrund Årsmötet ägde rum på Hotell Swania i Trollhättan den 10/5-2015. Föreningen hade då verkat i fyra år efter

Läs mer

Kvalitet ur stomiopererades perspektiv

Kvalitet ur stomiopererades perspektiv Enkätresultat: Kvalitet ur stomiopererades perspektiv Samverkan mellan ILCO och TLV 2018 Vad gör TLV? Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, är en statlig myndighet som beslutar om vilka läkemedel

Läs mer

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige Stadgar för Afasiförbundet i Sverige 1 Förbundets namn Förbundets namn är Afasiförbundet i Sverige, kallat Afasiförbundet. 2 Förbundets syfte Afasiförbundet är en ideell intresseorganisation som är demokratiskt

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Stadgar för Föreningen Sveriges Brandbefäl

Stadgar för Föreningen Sveriges Brandbefäl Stadgar för Föreningen Sveriges Brandbefäl Allmänna bestämmelser 1 Föreningen Sveriges Brandbefäl har till uppgift: att främja utvecklingen av samhällets skydd mot olyckor, kriser samt extraordinära händelser

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2015 Medlemsantal och medlemsavgift Vid utgången av 2015 hade föreningen totalt 688 (617) medlemmar, 418 (371) kvinnor och 269 (239) män. Av

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014 Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014 Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg har Trelleborgs kommun som sitt verksamhetsområde. Styrelsen under verksamhetsåret 2014

Läs mer

Satu Korte Johansson presenterade och räkenskaperna godkändes. Satu Korte Johansson presenterade och berättelsen godkändes

Satu Korte Johansson presenterade och räkenskaperna godkändes. Satu Korte Johansson presenterade och berättelsen godkändes PROTOKOLL fört vid Årsmöte med Företagarna i Norrhult/Klavreström Torsdagen den 27mars 2014. Närvarande Företag: Dina Försäkringar, Norrhults Taxi, RosdalaButiken, Gästhamnsguiden, Noma Industri AB, Nordic

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Daniel Jönsson. Mikael Svedberg Carina Burman Maria Holmberg Britt-Inger Westin

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Daniel Jönsson. Mikael Svedberg Carina Burman Maria Holmberg Britt-Inger Westin FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Daniel Jönsson Rita Carlsson Elin Vesterlund Mikael Svedberg Carina Burman Britt-Inger

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

STADGAR FÖR. SENIORPSYKOLOGER Sveriges psykologförbund

STADGAR FÖR. SENIORPSYKOLOGER Sveriges psykologförbund STADGAR FÖR SENIORPSYKOLOGER Sveriges psykologförbund KAPITEL 1: TILLHÖRIGHET OCH ÄNDAMÅL 1.1 Tillhörighet Seniorpsykologer i Sveriges Psykologförbund (Seniorpsykologerna) är en förening inom Sveriges

Läs mer

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper 1 Förbundets namn 1.1 Förbundets namn är Unga Republikaner. 2 Ändamål 2.1 Unga Republikaner är en partipolitisk obunden förbund som skall verka för att Sverige skall införa ett demokratiskt valt statsskick.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Dagordning årsmöte 18 mars 2019

Dagordning årsmöte 18 mars 2019 Dagordning årsmöte 18 mars 2019 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika rösträknare

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Bröstcancerföreningen i Örebro län är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening, vars medlemmar huvudsakligen utgörs av bröstcancerbehandlade. MEDLEMSKAP Bröstcancerföreningen

Läs mer

Stadgar för Hallands traktorpullingklubb

Stadgar för Hallands traktorpullingklubb Organisationsnummer 8024186622, nedan kallad Föreningen Föredragna på årsmötet den 23 januari 2016 Fastställda av extra årsmöte den 13 februari 2016 1 Namn och inriktning Föreningen Hallands är en ideell

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 Styrelsen för Hjärt- och Lungsjukas förening i Östhammars kommun, org.nr 802429 3352, får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2017. Styrelsen har under året haft

Läs mer

Stadgar för Dalarnas Dövas Ungdomsklubb

Stadgar för Dalarnas Dövas Ungdomsklubb Stadgar för Dalarnas Dövas Ungdomsklubb 1 Klubbens namn Ungdomsklubbens namn är Dalarnas Dövas Ungdomsklubb. Klubben är ansluten till Sveriges Dövas Riksförbund och Sveriges Dövas Ungdoms Förbund och Dalarnas

Läs mer

Stadgar för Dalarnas Dövas Ungdomsklubb

Stadgar för Dalarnas Dövas Ungdomsklubb Stadgar för Dalarnas Dövas Ungdomsklubb 1 Klubbens namn Ungdomsklubbens namn är Dalarnas Dövas Ungdomsklubb. Klubben är ansluten till Sveriges Dövas Riksförbund och Sveriges Dövas Ungdoms Förbund och Dalarnas

Läs mer

Stadgar för. 1 Namn Organisationens namn är Hjärtebarnsförbundet.

Stadgar för. 1 Namn Organisationens namn är Hjärtebarnsförbundet. Stadgar för 1 Namn Organisationens namn är Hjärtebarnsförbundet. 2 Logotyp Förbundets logotyp är de två barnen med tillhörande text ovan. Endast denna logotyp ska användas i förbundets och anslutna föreningarnas

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Stadgar för Riksförbundet Sällsynta diagnoser Stadgar för Riksförbundet Sällsynta diagnoser Antagna av ordinarie förbundsårsmöte 1 mars 2008 och extra förbundsårsmöte 16 november 2008 Stadgarna trädde i kraft den 1 december 2008 1. Namn Organisationens

Läs mer

ÅRSMÖTE 2015. Torsdag 9 april kl. 18,00. Tevsjö Destilleri Järvsö

ÅRSMÖTE 2015. Torsdag 9 april kl. 18,00. Tevsjö Destilleri Järvsö ÅRSMÖTE 2015 Torsdag 9 april kl. 18,00 Tevsjö Destilleri Järvsö ÅRSMÖTE 2015-04-09 DAGORDNING 1. Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande. 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd.

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

NYHETSBREV 2/2014 AGATADAGEN FÖRELÄSNING

NYHETSBREV 2/2014 AGATADAGEN FÖRELÄSNING NYHETSBREV 2/2014 AGATADAGEN Vi samlades på Sigmatorget ca 16.30 för att plocka fram och tända ljus inför ljusmanifestationen. En svag, svag vind gjorde det svårt för värmeljusen att brinna ordentligt,

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige

Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige Distriktssköterskeföreningen i Sverige (DSF) är en yrkesförening för sjuksköterskor som har eller genomgår specialistutbildning till distriktssköterska.

Läs mer

STADGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖREBRO LÄN (nedan kallat HSO-T)

STADGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖREBRO LÄN (nedan kallat HSO-T) STADGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖREBRO LÄN (nedan kallat HSO-T) 1 ORGANISATIONENS NAMN 1.1 Handikappföreningarna Örebro län (HSO-T) är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Ehlers-Danlos syndrom

Stadgar för Riksförbundet Ehlers-Danlos syndrom Stadgar för Riksförbundet Ehlers-Danlos syndrom Förbundet kallades tidigare Föreningen för Ehlers-Danlos syndrom och EDS, Ehlers- Danlos syndrom, Riksförbund. Tidigare stadgar antogs första gången vid

Läs mer

Föreningens namn är Ideella föreningen Nätverket Företagsamma kvinnor i Tjörns, Orusts och Stenungsunds kommuner och är ett Lokalt Resurs Centrum.

Föreningens namn är Ideella föreningen Nätverket Företagsamma kvinnor i Tjörns, Orusts och Stenungsunds kommuner och är ett Lokalt Resurs Centrum. Företagsamma kvinnor Tjörn Orust Stenungsund Stadgar Stadgar för ideella Föreningen Nätverket Företagsamma Kvinnor i Tjörns, Orusts och Stenungsunds kommuner. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Ideella

Läs mer

Årsmöteshandlingar. årsmöte Feministiskt initiativ Linköping

Årsmöteshandlingar. årsmöte Feministiskt initiativ Linköping Årsmöteshandlingar årsmöte 2018-01-25 Feministiskt initiativ Linköping Innehåll Dagordning... 2 Årsberättelse Feministiskt initiativ Linköping 2017... 3 Resultaträkning för 2017 Feministiskt initiativ

Läs mer

Stadgar för Svenska Othelloförbundet SOF Antagna Ändrade

Stadgar för Svenska Othelloförbundet SOF Antagna Ändrade Stadgar för Svenska Othelloförbundet SOF Antagna 2003-04-24 Ändrade 2004-09-18 2011-09-10 1 Namn, säte och ändamål 2 Medlemskap 3 Organ 4 Styrelse, arbetsutskott och sessioner 5 Valprocedur 6 Särskilda

Läs mer

Normalstadgar för Lokalförening inom Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Normalstadgar för Lokalförening inom Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft 1 Normalstadgar för Lokalförening inom Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Namn, verk- 1.1 samhetsområde och uppgifter 1 Lokalföreningens namn är Hjärnskadeförbundet Hjärnkrafts lokalförening i kommun. Lokalföreningen

Läs mer

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. februari 2015 nr 1. Nytt år nya utmaningar! Några aktiviteter 2015

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. februari 2015 nr 1. Nytt år nya utmaningar! Några aktiviteter 2015 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev februari 2015 nr 1 Nytt år nya utmaningar! Tack för ditt stöd! Vi har blivit fler under året och är nu 100 medlemmar! Det ökar våra möjligheter att bedriva en bra verksamhet.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Blodcancerföreningen Skaraborg Verksamhetsberättelse för 2013 Vår förening har under verksamhetsåret bjudit in till åtta medlemsaktiviteter inkl årsmötet. Det har varit ett intensivt år eftersom vår förening

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015

Årsmötesprotokoll 2015 FSDB Stockholm och Gotlands län Årsmötesprotokoll 2015 Dag: Lördag 28 mars 2015 Tid: 13:13-17:00 Plats: Dövas Hus, Palmfeltsvägen 15 Närvarande: 26 röstberättigade medlemmar. 1 Årsmötets öppnande FSDB

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Org.nr 817601-7872 VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2017 samt verksamhetsplan för 2018-2019 Vi räddar liv Sid 1 Styrelsen har haft följande sammanställning år 2017: Ordinarie ledamöter: Ordförande Vice ordförande

Läs mer

Stadgar för Européringen Antagna på årsmötet och årsmötet

Stadgar för Européringen Antagna på årsmötet och årsmötet Stadgar för Européringen Antagna på årsmötet 2014-04-13 och årsmötet 2015-04-11 1 Föreningens namn, säte, målsättning, verksamhet och organisation 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Européringen,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Vision 2015 Avdelning 094 Avdelningens förtroendevalda arbetade under året med att förnya och förbättra det lokala fackliga arbetet. Styrelsen har tagit fram

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Föreningen Luddingsbo Västra Villaområde

Verksamhetsberättelse. Föreningen Luddingsbo Västra Villaområde Verksamhetsberättelse Föreningen Luddingsbo Västra Villaområde 2017 Ekonomisk redovisning Balans- och resultaträkning 2017 Revisionsberättelsen 2017 Förslag till budget 2018 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Hjärt- och Lungsjukas förening i Östhammars kommun, org.nr 802429 3352, får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2016. Styrelsen har under året haft

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Styrelsens och arbetsgruppernas uppdrag Styrelsen och arbetsgrupperna är sammansatta av föräldrar som har barn med olika funktionshinder. Vi bor på olika platser i upptagningsområdet, vilket gör att vi

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

ILco. Verksamhetsberättel se for ILCO Skåneregionen. www,ilco,nu. Mejl. Riksftirbundet fiir stomioch reservoaropererade. Org.nr 802444-L530.

ILco. Verksamhetsberättel se for ILCO Skåneregionen. www,ilco,nu. Mejl. Riksftirbundet fiir stomioch reservoaropererade. Org.nr 802444-L530. ILco Riksftirbundet fiir stomioch reservoaropererade Skåneregionen Verksamhetsberättel se for ILCO Skåneregionen 2013 Org.nr Hemsida Mejl 802444-L30 www,ilco,nu skane@ilco.nu lnnehållsförteckning sida

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till riksorganisationer som är medlemmar i Svenska FN-förbundet 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundet består av anslutna riksorganisationer, FN-föreningar

Läs mer

Handbok. Medlemsförening. Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF)

Handbok. Medlemsförening. Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Handbok Medlemsförening Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Handbok - Medlemsförening i Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF Senast uppdaterad: 8 september 2016 Inledning Det här är en handbok som

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors 1 Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors VÅR VERKSAMHET Barns rätt till skydd mot våld I förebyggande syfte samverkar vi med skolor och folkhälsoförvaltningen.

Läs mer