Spädningsschema för antibiotika, antimykotika och antivirala medel för vuxna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spädningsschema för antibiotika, antimykotika och antivirala medel för vuxna"

Transkript

1 Spädningsschema 1/39 Spädningsschema för antibiotika, antimykotika och antivirala medel för vuxna Inledning Spädningsschemat innehåller spädningsanvisningar för antibiotika, antimykotika och antivirala läkemedel (injektions- och infusionslösningar). Anvisningarna avser spädning av doser för vuxna. Dokumentet gäller för hela Region Östergötland. Läkemedlen som ingår är utvalda utifrån försäljningsstatistik, upphandling samt genomgång av avdelningarnas befintliga spädningslistor. Företagsnamn är utskrivna enbart om produkten är upphandlad och det finns generiska preparat. Ordinationsmallar för i spädningsschemat upptagna produkter finns tillgängliga i Cosmic, där det även länkas till spädningsanvisning. Länken underlättar vid beredning. Uppgifterna i spädningsschemat gäller endast vid användning av angivna lösningar (i regel sterilt vatten för beredning av injektioner och Natriumklorid 9 mg/ml för infusioner). I de fall Glukos kan användas som spädningsvätska har information om detta lagts till för respektive produkt. För spädningar med andra lösningar hänvisas till FASS. Dokumentet som helhet är godkänt enligt nedan, men uppdateringar förekommer löpande för enskilda produkter. För synpunkter och önskemål mejla Hållbarhetstider Vid beredning på avdelning uppfylls i regel inte de sterilitetskrav som krävs för längre hållbarhet än omedelbar användning. Hållbarheten för pågående infusion är i regel 12 timmar eller kortare, se FASS för aktuell produkt. Dokumentet (Dnr DC ) godkänns härmed: Håkan Hanberger Överläkare, Professor Sammankallande Expertgrupp Infektionssjukdomar Region Östergötland

2 Spädningsschema 2/39 Innehållsförteckning Inledning... 1 Hållbarhetstider... 1 Ändring sedan senaste versionen... 3 Abboticin (erytromycin)... 4 Aciclovir Hospira (aciklovir)... 5 AmBisome (liposomalt amfotericin B)... 6 Azitromax (azitromycin)...7 Bensylpenicillin Meda (bensylpenicillin)... 8 Biklin (amikacin)... 9 Cefotaxim Sandoz (cefotaxim) Ceftazidim Sandoz (ceftazidim) Ceftriaxon Fresenius Kabi (ceftriaxon) Ciprofloxacin Villerton (ciprofloxacin) Cloxacillin Stragen (kloxacillin) Cubicin (daptomycin) Cymevene (ganciklovir) Dalacin (klindamycin) Doktacillin (ampicillin)...18 Doxyferm (doxycyklin) Ecalta (anidulafungin) Eusaprim (trimetoprim + sulfametoxazol) Fluconazol Fresenius Kabi (flukonazol) Gensumycin (gentamicin) Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi (imipenem+cilastatin, Tienam) Invanz (ertapenem) Kaspofungin Lorien (kaspofungin, Cancidas) Linezolid Accord (linezolid, Zyvoxid) Meronem (meropenem) Metronidazol Braun (metronidazol) Nebcina (tobramycin) Piperacillin/Tazobactam Stragen (piperacillin+tazobactam) Rifadin (rifampicin) Targocid (teikoplanin) Tavanic (levofloxacin)... 34

3 Spädningsschema 3/39 Tygacil (tigecyklin) Vancomycin MIP (vankomycin) Veklury (remdesivir) Voriconazole Fresenius Kabi (vorikonazol, Vfend) Zinacef (cefuroxim) Ändring sedan senaste versionen Diarienummer Datum Förändring Förändrad upphandling: Vancomycin Orion ersätts med MIP, Zyvoxid ersätts med Linezolid Accord Linda Ring Eriksson

4 Spädningsschema 4/39 Abboticin (erytromycin) ATC-kod J01F A01 Infusionssubstans Stamlösning 50 mg/ml: 1 g infusionssubstans löses i 20 ml sterilt vatten. 20 ml av stamlösningen späds vidare i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml (slutlig koncentration 4 mg/ml). 1 g (270 ml): 60 minuter (Infunderas långsamt intravenöst, maxhastighet 5 ml/min) Stamlösning: ska användas omedelbart. Infusionsväska: ska användas omedelbart. Natriumklorid får ej användas vid beredning av stamlösning! Abboticin får ej ges som bolusinjektion. Snabba infusioner är associerade med risk för arytmier och blodtrycksfall.

5 Spädningsschema 5/39 Aciclovir Hospira (aciklovir) ATC-kod J05A B01 Infusionskoncentrat 25 mg/ml OBS: Cytotoxiskt preparat, särskild riskbedömning skall göras av respektive verksamhet innan beredning ml infusionskoncentrat ( mg) späds i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml ml infusionskoncentrat ( mg) späds i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml. Koncentrationen i spädd lösning får ej överstiga 5 mg/ml. Lösningen omskakas! Minst 60 minuter Bruten flaska med infusionskoncentrat får ej sparas. Aciclovir infusionskoncentrat är starkt alkalisk, ph cirka 11. Aciclovir kan orsaka kärlirritation! Lösningen kasseras vid synliga tecken på grumlighet eller kristaller före eller under infusion. Venpunktionen måste utföras omsorgsfullt för att undvika extravasal administrering. Undvik kontakt med ögon och oskyddad hud.

6 Spädningsschema 6/39 AmBisome (liposomalt amfotericin B) ATC-kod J02A A01 Infusionssubstans 50 mg löses i 12 ml sterilt vatten. Skaka flaskan kraftigt till all substans är fullständigt löst. Inspektera lösningen med avseende på synliga partiklar. Stamlösningen späds vidare i 50 ml, 100 ml eller 250 ml Glukos 50 mg/ml minuter Hållbarhet AmBisome är INTE blandbart med natriumklorid 9 mg/ml och får därmed inte spädas ut med saltlösning. Obs! Före och efter Ambisome administrering spola/skölj infarten med minst 20 ml Glukos 50 mg/ml, Glukos 100 mg/ml eller Glukos 200 mg/ml. Blanda, infundera inte Ambisome med andra läkemedel eller elektrolyter.

7 Spädningsschema 7/39 Azitromax (azitromycin) ATC-kod J01F A10 Infusionssubstans Stamlösning 100 mg/ml: 500 mg infusionssubstans löses i 4,8 ml sterilt vatten. Flaskan skakas tills allt pulver är löst. Stamlösningen späds vidare i 250 ml eller 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml eller Glukos 50 mg/ml. Ger en slutlig koncentration på 2 mg/ml respektive 1 mg/ml. För lösning 1 mg/ml: 180 minuter För lösning 2 mg/ml: 60 minuter Infusionsvätska: ska användas omedelbart och endast om inga synliga partiklar finns.

8 Spädningsschema 8/39 Bensylpenicillin Meda (bensylpenicillin) ATC-kod J01C E01 Injektions- och infusionssubstans Intravenös injektion 1 g löses i 10 ml sterilt vatten. 3 g löses i ml sterilt vatten. Tid för i.v. injektion 3-5 minuter 3 g löses i ml Natriumklorid 9 mg/ml minuter Injektions- och infusionsvätska: ska användas omedelbart.

9 Spädningsschema 9/39 Biklin (amikacin) ATC-kod J01G B06 Injektionsvätska 250 mg/ml 2 ml injektionsvätska (500 mg) späds i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml. 4 ml injektionsvätska (1000 mg) späds i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml. 6-8 ml injektionsvätska ( mg) späds i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml. Kan även spädas i Glukos 50 mg/ml. (500 mg) 100 ml: minuter (1000 mg) 250 ml: minuter ( mg) 500 ml: minuter Hållbarhet Koncentrationsbestämning rekommenderas. Som regel ges amikacin som engångsdos eller med 24 timmars intervall. Provtagning strax före ny dos (< 30 min), 1 timme samt 8 timmar efter påbörjad infusion. Vid frågeställning om ackumulering kan provtagning strax före ny dos exkluderas! Njurfunktion, hörsel och/eller balans bör följas!

10 Spädningsschema 10/39 Cefotaxim Sandoz (cefotaxim) ATC-kod J01D D01 Injektions- och infusionssubstans Intravenös injektion 0,5 g löses i 2 ml sterilt vatten. 1 g löses i 4 ml sterilt vatten. 2 g löses i 10 ml sterilt vatten. Tid för i.v. injektion 3-5 minuter 1 g löses i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml, Glukos 50 mg/ml eller Glukos 100 mg/ml. 2 g löses i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml, Glukos 50 mg/ml eller Glukos 100 mg/ml. 2 g löses i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml, Glukos 50 mg/ml eller Glukos 100 mg/ml. 3 g löses i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml, Glukos 50 mg/ml eller Glukos 100 mg/ml. 50 ml: 20 minuter 100 ml: minuter Injektions- och infusionsvätska: ska användas omedelbart. Både torrsubstansen och beredd lösning är ljuskänslig. Beredd lösning har en svagt gul färg. Om färgen är skarpt gul eller brunaktig ska den inte användas.

11 Spädningsschema 11/39 Ceftazidim Sandoz (ceftazidim) ATC-kod J01D D02 Injektions- och infusionssubstans Intravenös injektion 1 g löses i 10 ml sterilt vatten. 2 g löses i 10 ml sterilt vatten. Tid för i.v. injektion 3-5 minuter 2 g löses i minst 50 ml* Natriumklorid 9 mg/ml, Glukos 50 mg/ml eller Glukos 100 mg/ml. *Spädningsvätskan tillsätts i två steg minuter Injektions- och infusionsvätska: ska användas omedelbart. Ljuskänsligt, förvaras i ytterförpackningen.

12 Spädningsschema 12/39 Ceftriaxon Fresenius Kabi (ceftriaxon) ATC-kod J01D D04 Injektions- och infusionssubstans Intravenös injektion 1 g injektionssubstans löses i 10 ml sterilt vatten. Skakas upp till 1 minut för att uppnå fullständig upplösning. Tid för i.v. injektion Minst 5 minuter, långsam injektion 2 g infusionssubstans löses i ml Natriumklorid 9 mg/ml eller Glukos 50 mg/ml. Skakas upp till 1 minut för att uppnå fullständig upplösning. Minst 30 minuter : Injektions- och infusionsvätska: ska användas omedelbart. Ljuskänsligt, förvaras i ytterförpackningen. Lösningar innehållande kalcium får inte blandas eller administreras samtidigt.

13 Spädningsschema 13/39 Ciprofloxacin Villerton (ciprofloxacin) ATC-kod J01M A02 Infusionsvätska 2 mg/ml Ges utan att spädas. 200 mg (100 ml): 30 minuter 400 mg (200 ml): 60 minuter Långsam infusion i stor ven minskar patientens obehag och venös irritation. Ljuskänsligt, förvaras i ytterförpackningen. Lösningen ska vara klar och färglös.

14 Spädningsschema 14/39 Cloxacillin Stragen (kloxacillin) ATC-kod J01C F02 Injektions- och infusionssubstans 2 g löses i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml, Glukos 50 mg/ml eller Glukos 100 mg/ml. 3 g löses i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml, Glukos 50 mg/ml eller Glukos 100 mg/ml. 2 g: minuter 3 g: minuter : Cloxacillin kan orsaka kärlirritation varför doser på 2 g och 3 g skall ges som infusion. Till vuxna ges sällan lägre dos än 2 g.

15 Spädningsschema 15/39 Cubicin (daptomycin) ATC-kod J01X X09 Injektions- och infusionssubstans OBS: Välj infusion i första hand! Intravenös injektion 350 mg löses i 7 ml Natriumklorid 9 mg/ml (= 50 mg/ml). 500 mg löses i 10 ml Natriumklorid 9 mg/ml (= 50 mg/ml). Tillsätt natriumklorid, rotera flaskan försiktigt och låt stå i 10 mintuter. Rotera flaskan försiktigt tills en klar lösning erhålls. Tid för i.v. injektion 2 minuter, långsam injektion! Stamlösningen späds vidare med 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml minuter. Stamlösning: ska spädas vidare direkt. Infusionslösning: ska användas omedelbart. Anafylaxi/överkänslighetsreaktioner har rapporterats för Cubicin. Om en allergisk reaktion mot Cubicin inträffar, avbryt användningen.

16 Spädningsschema 16/39 Cymevene (ganciklovir) ATC-kod J05A B06 Infusionssubstans OBS: Cytotoxiskt preparat, särskild riskbedömning skall göras av respektive verksamhet innan beredning. Stamlösning 50 mg/ml: 500 mg infusionssubstans löses i 10 ml sterilt vatten. Omskakas tills lösningen är klar. Ordinerad volym stamlösning späds vidare i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml eller Glukos 50 mg/ml. Slutkoncentration högre än 10 mg/ml rekommenderas ej. 60 minuter Stamlösning: ska spädas vidare direkt. Undvik kontakt med ögon och hud. Ganciklovir är karcinogent och mutagent men riskerna är försumbara om största försiktighet iakttas vid beredning.

17 Spädningsschema 17/39 Dalacin (klindamycin) ATC-kod J01F F01 Injektionslösning 150 mg/ml Intramuskulär injektion Ges utan att spädas. 300 mg löses i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml eller Glukos 50 mg/ml. 300 mg löses i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml eller Glukos 50 mg/ml. 600 mg löses i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml eller Glukos 50 mg/ml. 600 mg löses i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml eller Glukos 50 mg/ml. 900 mg löses i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml eller Glukos 50 mg/ml. 900 mg löses i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml eller Glukos 50 mg/ml. 300 mg: minst 10 minuter. 600 mg: minst 20 minuter. 900 mg: minst 30 minuter. Infusionsvätskan ska användas omedelbart.

18 Spädningsschema 18/39 Doktacillin (ampicillin) ATC-kod J01C A01 Injektions- och infusionssubstans Intravenös injektion 1 g löses i 10 ml sterilt vatten. 2 g löses i 20 ml sterilt vatten. Tid för i.v. injektion 3-4 minuter 1 g löses i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml. 2 g löses i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml. 3 g löses i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml minuter Injektions- och infusionsvätska: ska användas omedelbart. Nyberedd lösning kan ha en gulaktig färg.

19 Spädningsschema 19/39 Doxyferm (doxycyklin) ATC-kod J01A A02 Infusionskoncentrat 20 mg/ml 100 mg (5 ml) späds i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml. 200 mg (10 ml) späds i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml. 400 mg (20 ml) späds i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml. Kan även spädas i Glukos 50 mg/ml eller 100 mg/ml ml slutvolym: minuter ml slutvolym: minuter. Ljuskänsligt, förvaras i ytterförpackningen.

20 Spädningsschema 20/39 Ecalta (anidulafungin) ATC-kod J02A X06 Infusionskoncentrat 100 mg löses i 30 ml sterilt vatten. Beredningstiden kan ta upp till 5 minuter. Stamlösningen späds vidare med 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml eller Glukos 50 mg/ml. 200 mg löses i 60 ml sterilt vatten. Beredningstiden kan ta upp till 5 minuter. Stamlösningen späds vidare med 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml eller Glukos 50 mg/ml 100 mg: Minst 90 minuter. 200 mg: Minst 220 minuter för 200 mg. Stamlösning: ska spädas vidare direkt. Infusionslösning: ska användas omedelbart. Infusionshastigheten bör inte överstiga 1,1 mg/minut (motsvarar 1,4 ml/minut).

21 Spädningsschema 21/39 Eusaprim (trimetoprim + sulfametoxazol) ATC-kod J01E E01 Infusionskoncentrat 5 ml späds i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml, Glukos 50 mg/ml eller Glukos 100 mg/ml. 10 ml späds i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml, Glukos 50 mg/ml eller Glukos 100 mg/ml. 15 ml späds i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml, Glukos 50 mg/ml eller Glukos 100 mg/ml. 20 ml späds i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml, Glukos 50 mg/ml eller Glukos 100 mg/ml minuter Vid behov av vätskereducering ska 1 ampull Eusaprim (5 ml) spädas med 75 ml glukos 50 mg/ml infusionslösning. Infusionstiden bör inte överskrida 1 timme.

22 Spädningsschema 22/39 Fluconazol Fresenius Kabi (flukonazol) ATC-kod J02A C01 Infusionsvätska 2 mg/ml Behöver inte spädas! Infusionshastigheten får inte överskrida 20 mg/minut (10 ml/minut).

23 Spädningsschema 23/39 Gensumycin (gentamicin) ATC-kod J01G B03 Injektionsvätska 40 mg/ml Intravenös injektion Ges utan att spädas. Tid för i.v. injektion 3-5 minuter, långsam injektion! Ordinerad mängd späds med ml Natriumklorid 9 mg/ml minuter Koncentrationsbestämning rekommenderas. Som regel ges gentamicin som engångsdos eller med 24 timmars intervall. Provtagning strax före ny dos (< 30 min), 1 timme samt 8 timmar efter påbörjad infusion. Vid frågeställning om ackumulering kan provtagning strax före ny dos exkluderas! Njurfunktion, hörsel och/eller balans bör följas!

24 Spädningsschema 24/39 Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi (imipenem+cilastatin, Tienam) ATC-kod J01D H51 Infusionssubstans 500 mg löses i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml. 1 g löses i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml. 500 mg: minuter. 1 g: minuter. Tidsintervallet mellan det att beredning påbörjas och att den intravenösa infusionen avslutas ska inte överstiga två timmar. Före beredning, förvaras vid högst 25 C. Lösningen är klar, färglös till gul. Infusionshastigheten bör sänkas hos patienter som utvecklar illamående.

25 Spädningsschema 25/39 Invanz (ertapenem) ATC-kod J01D H03 Infusionssubstans Stamlösning 100 mg/ml: 1 g infusionssubstans löses i 10 ml sterilt vatten eller Natriumklorid 9 mg/ml. Omskakas väl. Stamlösningen späds vidare i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml. 30 minuter Stamlösning: ska spädas vidare direkt.

26 Spädningsschema 26/39 Kaspofungin Lorien (kaspofungin, Cancidas) ATC-kod J02A X04 Infusionssubstans Låt injektionsflaskan anta rumstemperatur. Stamlösning: Tillsätt 10,5 ml sterilt vatten till 50 mg (= 5,2 mg/ml). Tillsätt 10,5 ml sterilt vatten till 70 mg (= 7,2 mg/ml). Blanda varsamt tills en klar, färglös eller svagt gulaktig lösning fås. 10 ml av stamlösningen späds vidare i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml (slutlig koncentration 0,20 mg/ml resp. 0,28 mg/ml). Kontrollera visuellt den färdiga lösningen med avseende på partiklar eller missfärgningar. Cirka 60 minuter Stamlösning: ska spädas vidare direkt.

27 Spädningsschema 27/39 Linezolid Accord (linezolid, Zyvoxid) ATC-kod J01X X08 Infusionsvätska 2 mg/ml Ges utan att spädas minuter Hållbarhet Infusionsvätska: användes omedelbart efter att förpackningen brutits. Ljuskänsligt, förvaras i ytterförpackningen.

28 Spädningsschema 28/39 Meronem (meropenem) ATC-kod J01D H02 Injektions- och infusionssubstans Intravenös injektion 500 mg löses i 10 ml sterilt vatten. 1 g löses i 20 ml sterilt vatten. Skakas före användning. Tid för i.v. injektion 5 minuter 500 mg späds i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml eller Glukos 50 mg/ml. 1 g späds i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml eller Glukos 50 mg/ml. 2 g späds i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml eller Glukos 50 mg/ml. Skakas före användning minuter Injektions- och infusionsvätskan ska användas omedelbart.

29 Spädningsschema 29/39 Metronidazol Braun (metronidazol) ATC-kod J01X D01 Infusionsvätska 5 mg/ml Ges utan att spädas. Infusionshastighet 5 ml/minut. 500 mg (100 ml): 20 minuter 1000 mg (200 ml): 40 minuter 1500 mg (300 ml): 60 minuter Ljuskänsligt, förvaras i ytterkartongen.

30 Spädningsschema 30/39 Nebcina (tobramycin) ATC-kod J01G B01 Injektionsvätska 10, 40 och 80 mg/ml Ordinerad mängd späds med 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml eller Glukos 50 mg/ml minuter Koncentrationsbestämning rekommenderas. Som regel ges tobramycin som engångsdos eller med 24 timmars intervall. Provtagning strax före ny dos (< 30 min), 1 timme samt 8 timmar efter påbörjad infusion. Vid frågeställning om ackumulering kan provtagning strax före ny dos exkluderas! Njurfunktion, hörsel och/eller balans bör följas!

31 Spädningsschema 31/39 Piperacillin/Tazobactam Stragen (piperacillin+tazobactam) ATC-kod J01C R05 Infusionssubstans 2 g/0,25 g löses i minst 10 ml Natriumklorid 9 mg/ml eller sterilt vatten. 4 g/0,5 g löses i minst 20 ml Natriumklorid 9 mg/ml eller sterilt vatten. Skaka tills allt pulver är löst. Stamlösningen späds vidare i Natriumklorid 9 mg/ml eller Glukos 50 mg/ml till en totalvolym på 100 ml. 30 minuter Stamlösning: ska spädas vidare direkt.

32 Spädningsschema 32/39 Rifadin (rifampicin) ATC-kod J04A B02 Infusionssubstans (pulver + vätska) Stamlösning: Tillsätt medföljande spädningsvätska till injektionsflaskan, skaka kraftigt tills allting har löst sig. För över koncentratet till 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml, Glukos 50 mg/ml eller 100 mg/ml. 180 minuter

33 Spädningsschema 33/39 Targocid (teikoplanin) ATC-kod J01X A02 Injektions- och infusionssubstans Intravenös injektion 200 mg löses i 3,2 ml sterilt vatten. 400 mg löses i 3,2 ml sterilt vatten. Vattnet tillsätts långsamt. Rotera flaskan försiktigt tills allt pulver är löst. Om skum bildas bör vätskan stå i cirka 15 minuter så att skummet försvinner. Tid för i.v. injektion 3-5 minuter Stamlösning: 200 mg löses i 3,2 ml sterilt vatten, 400 mg löses i 3,2 ml sterilt vatten på samma sätt som vid beredande av injektionsvätska (se ovan). Stamlösningen späds vidare i 100 ml Natrium-klorid 9 mg/ml eller Glukos 50 mg/ml. 30 minuter Injektions- och infusionsvätska: ska användas omedelbart. Koncentrationsbestämning kan utföras. Njur- och hörselfunktionen kan behöva följas.

34 Spädningsschema 34/39 Tavanic (levofloxacin) ATC-kod J01M A12 Infusionsvätska 5 mg/ml Ges utan att spädas. 250 mg (50 ml): minst 30 minuter. 500 mg (100 ml): minst 60 minuter. Hållbarhet Ljuskänsligt, förvaras i ytterförpackningen.

35 Spädningsschema 35/39 Tygacil (tigecyklin) ATC-kod J01A A12 Infusionssubstans Stamlösning: 5,3 ml Natriumklorid 9 mg/ml injiceras i flaskan, flaskan snurras försiktigt tills substansen lösts upp. 5 ml stamlösning dras omedelbart upp, (motsvarar 50 mg tigecyklin) och späds vidare i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml eller Glukos 50 mg/ml. 2 flaskor 50 mg kan sättas till 100 ml spädningsvätska minuter Efter upplösning ska innehållet i flaskan vara gult till orange i färgen, vid avvikelse ska den kasseras.

36 Spädningsschema 36/39 Vancomycin MIP (vankomycin) ATC-kod J01X A01 Infusionssubstans Stamlösning: 500 mg löses i 10 ml sterilt vatten. 1 g löses i 20 ml sterilt vatten. Stamlösningen späds vidare: 500 mg i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml eller Glukos 50 mg/ml. 1 g i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml eller Glukos 50 mg/ml. 1,5 g och 2 g i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml eller Glukos 50 mg/ml. Infusionshastigheten bör ej överstiga 10 mg/minut. 500 mg: 60 minuter. 1 g: 120 minuter. 1,5 g 180 minuter 2 g: 240 minuter. Stamlösning: ska spädas vidare direkt. För att undvika utfällning, bör kanyler och katetrar för intravenöst bruk spolas med natriumkloridlösning. Prov för koncentrationsbestämning tas före dos andra behandlingsdagen och därefter 2-3 gånger/vecka, särskilt efter dosjustering. Ring klinisk farmakologi ( ) när speciella farmakokinetiska beräkningar behövs. Njurfunktionen ska följas.

37 Spädningsschema 37/39 Veklury (remdesivir) ATC-kod J05AX Pulver till koncentrat 100 mg samt koncentrat till inf-vätska 5 mg/ml från pulver Börja med att dra ur och kassera motsvarande volym som ska tillsättas ur 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml. Stamlösning: Varje ampull á 100 mg späds med 19 ml sterilt vatten (totalvolym 20 ml per ampull). Skaka injektionsflaskan i 30 sekunder och låt sedan vila i 2-3 minuter. Upprepa skakning och vila tills en klar vätska erhålls. Tillsätt stamlösningen (motsvarande 20 ml eller 40 ml) till påsen med Natriumklorid 9 mg/ml. Påsen ska vändas ca 20 gånger. Får inte skakas. från koncentrat Börja med att dra ur och kassera motsvarande volym som ska tillsättas ur 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml. Tillsätt koncentratet (20 ml eller 40 ml) av remdesivir till påsen med Natriumklorid 9 mg/ml. Påsen ska vändas ca 20 gånger. Får inte skakas minuter Stamlösning: ska spädas vidare direkt. När infusionen är klar, spola med minst 30 ml Natriumklorid 9 mg/ml. Vid behov av vätskereducering kan upp till 2 ampuller á 100 mg eller 40 ml koncentrat sättas till 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml.

38 Spädningsschema 38/39 Voriconazole Fresenius Kabi (vorikonazol, Vfend) ATC-kod J02A C03 Infusionssubstans Stamlösning: Tillsätt 19 ml sterilt vatten till 200 mg infusionssubstans. Ordinerad mängd späds vidare i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml eller Glukos 50 mg/ml. Slutlig koncentration 0,5-5 mg/ml minuter Infusionshastighet får ej överstiga 3 mg/kg/timme. Intravenös behandling: Hos patienter med måttligt till kraftigt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <50 ml/min) sker en ackumulering av den intravenösa vehikeln, hydroxypropylbetadex. I första hand skall vorikonazol ges per os till dessa patienter, om inte en bedömning av risken i förhållande till fördelen för patienten motiverar användandet av intravenöst vorikonazol. Njurfunktionen ska följas noggrant hos dessa patienter, och om den minskar, bör en övergång till peroral vorikonazolbehandling övervägas (se avsnitt Farmakokinetik) alternativt annat preparat. Konsultera relevant specialist avseende dosering respektive val annat preparat.

39 Spädningsschema 39/39 Zinacef (cefuroxim) ATC-kod J01D C02 Injektionssubstans Intravenös injektion 750 mg löses i minst 6 ml sterilt vatten, 1,5 g löses i minst 15 ml sterilt vatten. Tid för i.v. injektion 3-5 minuter Stamlösning: 750 mg löses i minst 6 ml sterilt vatten. 1,5 g löses i minst 15 ml sterilt vatten på samma sätt som vid beredande av injektionsvätska (se ovan). Stamlösningen späds vidare i 50 eller 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml eller Glukos 50 mg/ml minuter Injektions- och infusionsvätska: ska användas omedelbart. Ljuskänsligt, förvaras i ytterförpackningen.

Spädningsschema för antibiotika och antimykotika - Vuxna Region Östergötland

Spädningsschema för antibiotika och antimykotika - Vuxna Region Östergötland 1/39 Spädningsschema för antibiotika och antimykotika - Vuxna Region Östergötland Inledning Spädningsschemat innehåller spädningsanvisningar för antibiotika, antimykotika och antivirala läkemedel (injektions-

Läs mer

Spädningsschema för intravenösa antibiotika mm...1

Spädningsschema för intravenösa antibiotika mm...1 Rutin Process: Hälso- och sjukvård Område: Antibiotika - val, doser och profylaxrutiner Giltig fr.o.m: 2015-11-09 Faktaägare: Elisabeth Åström, sjuksköterska infektionskliniken (avd 17) Fastställd av:

Läs mer

Spädningsschema för antibiotika och antimykotika - Region Östergötland Dnr DC

Spädningsschema för antibiotika och antimykotika - Region Östergötland Dnr DC 1/36 Spädningsschema för antibiotika och antimykotika - Region Östergötland Dnr DC-2016 00020 Inledning Spädningsschemat innehåller spädningsanvisningar för antibiotika och antimykotika (injektions- och

Läs mer

Läkemedelshantering - spädningsschema antibiotika

Läkemedelshantering - spädningsschema antibiotika Diarienr: Ej tillämpligt 1(9) Dokument ID: 09-32518 Fastställandedatum: 2015-08-31 Giltigt t.o.m.: 2017-08-31 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Erik Torell Läkemedelshantering - spädningsschema

Läs mer

Lista, beredning av antibiotika för injektion resp. infusion Intravenös intermittent infusion

Lista, beredning av antibiotika för injektion resp. infusion Intravenös intermittent infusion Fastställd av Läkemedelskommittén Utarbetad av apotekare Anna Berglin, Läkemedelsenheten anna.berglin@lvn.se Medicinskt faktagranskad och godkänd av överläkare Örjan Andersson, Infektionskliniken, Länssjukhuset

Läs mer

Spädningsschema för antibiotika/ antimykotika LiÖ Dnr DC-2013-00035

Spädningsschema för antibiotika/ antimykotika LiÖ Dnr DC-2013-00035 1(40) Spädningsschema för antibiotika/ antimykotika LiÖ Dnr DC-2013-00035 Inledning Spädningsschemat innehåller spädningsanvisningar för antibiotika och antimykotika (injektions- och infusionslösningar).

Läs mer

Spädning av intravenös antibiotika

Spädning av intravenös antibiotika Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Instruktion Läkemedelsenheten 1 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Malin Rhodin Löndahl apotekare Erik Sandholm överläkare 2015-02-15

Läs mer

Läkemedelshantering - spädningsschema antibiotika

Läkemedelshantering - spädningsschema antibiotika Diarienr: Ej tillämpligt 1(10) Dokument ID: 09-32518 Fastställandedatum: 2018-03-25 Giltigt t.o.m.: 2019-03-25 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Christian Ehrenborg Läkemedelshantering - spädningsschema

Läs mer

Läkemedelshantering - spädningsschema antibiotika

Läkemedelshantering - spädningsschema antibiotika Diarienr: Ej tillämpligt 1(10) Dokument ID: 09-32518 Fastställandedatum: 2017-01-09 Giltigt t.o.m.: 2018-01-09 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Christian Ehrenborg Läkemedelshantering - spädningsschema

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med Antibiotika - Spädningsföreskrifter för intravenös administration

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med Antibiotika - Spädningsföreskrifter för intravenös administration Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 16422 su/med 2017-12-18 4 Innehållsansvarig: Aylin Yilmaz, Överläkare, Läkare (aylyi1) Godkänd av: Lars Magnus Andersson, Verksamhetschef, Verksamhet

Läs mer

Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt. 50 mg/ml OBS! Stamlösning! Får ej injiceras outspädd! 4 mg/ml.

Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt. 50 mg/ml OBS! Stamlösning! Får ej injiceras outspädd! 4 mg/ml. Ersätter : SÖA 001-02 Gäller från: 2007-03-01 Utarbetad av: Ea Karamehmedovic Fastställd av: Mårten Prag Sid 1 (13) Godkänt av/ datum: Kopior: Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt Abboticin

Läs mer

LR SÖS 1:14 Spädningsschema för antibiotika 2010

LR SÖS 1:14 Spädningsschema för antibiotika 2010 1 (10) Vo/Administrativ avdelning S ö d e r s j u k h u s e t Enhet Samtliga enheter LR SÖS 1:14 Spädningsschema för antibiotika 2010 Upprättad Framtagen av 1996-12 Läkemedelsrådet vid Södersjukhuset,

Läs mer

Antibiotika samt antivirala och antimykotiska läkemedel för vuxna - spädningsschema

Antibiotika samt antivirala och antimykotiska läkemedel för vuxna - spädningsschema Innehållsansvarig: Erik Backhaus, Processchef, Läkare Infektion (eriba2); Mats Ottosson, Sektionsledare, Infektionsavdelning (matot); Ulla Thrysin, Apotekare, Läkemedelsfunktionen (ullca13) Granskad av:

Läs mer

Antibiotika samt antivirala och antimykotiska läkemedel för vuxna - spädningsschema

Antibiotika samt antivirala och antimykotiska läkemedel för vuxna - spädningsschema Innehållsansvarig: Erik Backhaus, Överläkare, Läkare Infektion (eriba2); Mats Ottosson, Sjuksköterska, Infektionsavdelning 22 (matot); Ulla Thrysin, Apotekare, Läkemedelsfunktionen (ullca13) Granskad av:

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 25812 su/med 2016-01-26 2 Spädningsföreskrifter för intravenös adistration av Innehållsansvarig: Ulrika Snygg Martin, Överläkare, Läkare (ulrsn) Godkänd

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 16422 su/med 2015-09-14 3 RUTIN Spädningsföreskrifter för intravenös administration

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 16422 su/med 2015-09-14 3 RUTIN Spädningsföreskrifter för intravenös administration Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 16422 su/med 2015-09-14 3 Innehållsansvarig: Ulrika Snygg Martin, Överläkare, Läkare (ulrsn) Godkänd av: Lars Magnus Andersson, Verksamhetschef, Verksamhet

Läs mer

ÖSTERSUNDS SJUKHUS. Utarbetad av: Carina Träskvik, läkemedelssamordnare Ulrica Jonsson, apotekare Fastställd av: Nina Fållbäck- Svensson

ÖSTERSUNDS SJUKHUS. Utarbetad av: Carina Träskvik, läkemedelssamordnare Ulrica Jonsson, apotekare Fastställd av: Nina Fållbäck- Svensson Erer nr: CATRÖS 301-02 Faktagranskad av: Lars-Erik Olofsson ÖSTERSUNDS SJUKHUS LÄKEMEDELSHANTERING Gäller fr.o.m: Utarbetad av: Carina Träskvik, läkemedelssamordnare Ulrica Jonsson, apotekare Fastställd

Läs mer

OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING 2014-02-01 9.00-11.00

OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING 2014-02-01 9.00-11.00 Malmö högskola Hälsa och samhälle Utbildningsområde: Omvårdnad Kod nr: OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING KURS OM121A, termin 2 2014-02-01 9.00-11.00 Hjälpmedel: Miniräknare, ej programmerbar Godkänd:

Läs mer

Antibiotika Del 1. -Inledning -Olika antibiotikagrupper. -Resistens -Farmakokinetik -Farmakodynamik. Stephan Stenmark Infektionskliniken NUS Umeå

Antibiotika Del 1. -Inledning -Olika antibiotikagrupper. -Resistens -Farmakokinetik -Farmakodynamik. Stephan Stenmark Infektionskliniken NUS Umeå Antibiotika Del 1 -Inledning -Olika antibiotikagrupper -Resistens -Farmakokinetik -Farmakodynamik Stephan Stenmark Infektionskliniken NUS Umeå Antibiotika Fördelar Bot genom att avdöda de sjukdomsframkallande

Läs mer

Dosrekommendationer för antimikrobiella läkemedel vid njurersättningsbehandling

Dosrekommendationer för antimikrobiella läkemedel vid njurersättningsbehandling Dosrekommendationer för antimikrobiella läkemedel vid njurersättningsbehandling (dialys) Författare: Johan Petersson, överläkare ANOPIVA-kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Britt-Marie Eriksson

Läs mer

Internmedicin, Akademiska sjukhuset

Internmedicin, Akademiska sjukhuset Antibiotikaanvändning Internmedicin, Akademiska sjukhuset 28 H1 212 Avd 3 E, 35 D och 65 B Antibiotika (J1+rifampicin), Internmedicin, Akademiska sjukhuset, rekvirerat samt förskrivet på recept, 28 - juni

Läs mer

OMTENTAMEN 1 I LÄKEMEDELSBERÄKNING

OMTENTAMEN 1 I LÄKEMEDELSBERÄKNING Malmö högskola Hälsa och samhälle Utbildningsområde: Omvårdnad Kod nr: OMTENTAMEN 1 I LÄKEMEDELSBERÄKNING KURS OM121A, termin 2 2013-12-21 09.00-11.00 Hjälpmedel: Miniräknare, ej programmerbar Godkänd:

Läs mer

Anestesi- och intensivvård, Akademiska sjukhuset

Anestesi- och intensivvård, Akademiska sjukhuset Antibiotikaanvändning Anestesi- och intensivvård, Akademiska sjukhuset 7 G CIVA (och venportmottagningen, 79 G, öron-, brachyterapi-, käk-, plastik, barn-, neuro-, gyn- och förlossningsanestesin samt gynuppvaket)

Läs mer

Omtentamen 2. Läkemedelsberäkning

Omtentamen 2. Läkemedelsberäkning Institutionen för vårdvetenskap Omtentamen 2 Läkemedelsberäkning Kurs OM141A Datum: 2017-02-04 Hjälpmedel: Miniräknare Godkänt (100 %) Rättande lärare: Elisabeth Renmarker LYCKA TILL! OBS! Tentamensinstruktion,

Läs mer

OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING 2014-04-08 08.00-10.00

OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING 2014-04-08 08.00-10.00 Malmö högskola Hälsa och samhälle Utbildningsområde: Omvårdnad Kod nr: OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING KURS OM121A, termin 2 2014-04-08 08.00-10.00 Hjälpmedel: Miniräknare, ej programmerbar Godkänd:

Läs mer

Omtentamen 2. Läkemedelsberäkning

Omtentamen 2. Läkemedelsberäkning Institutionen för vårdvetenskap Omtentamen 2 Läkemedelsberäkning Kurs OM141A Datum: 2017-06-10 Hjälpmedel: Miniräknare Godkänt (100 %) Rättande lärare: Elisabeth Renmarker LYCKA TILL! OBS! Tentamensinstruktion,

Läs mer

SJSD22 Omvårdnad vid komplexa ohälsotillstånd, Läkemedelshantering 0,5 poäng. RSJD14 Den medicinska bilden, delkurs III Läkemedelshantering 0,5 poäng

SJSD22 Omvårdnad vid komplexa ohälsotillstånd, Läkemedelshantering 0,5 poäng. RSJD14 Den medicinska bilden, delkurs III Läkemedelshantering 0,5 poäng Institutionen för Hälsovetenskaper Röntgensjuksköterskeprogrammet 180 poäng Sjuksköterskeprogrammet 180 poäng SJSD22 Omvårdnad vid komplexa ohälsotillstånd, Läkemedelshantering 0,5 poäng RSJD14 Den medicinska

Läs mer

OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING 2014-06-03 08.00-10.00

OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING 2014-06-03 08.00-10.00 Malmö högskola Hälsa och samhälle Utbildningsområde: Omvårdnad Kod nr: Tidpunkt för inlämning: OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING KURS OM121A, termin 2 2014-06-03 08.00-10.00 Hjälpmedel: Miniräknare, ej

Läs mer

ADMINISTRERING OCH PRAKTISKA RÅD

ADMINISTRERING OCH PRAKTISKA RÅD ADMINISTRERING OCH PRAKTISKA RÅD Innan behandlingsstart med Tysabri (natalizumab) För att kunna påbörja behandling med Tysabri måste det finnas en genomförd MRT-undersökning som är gjord inom de tre senaste

Läs mer

Dosrekommendationer för antimikrobiella läkemedel vid njurersättningsbehandling

Dosrekommendationer för antimikrobiella läkemedel vid njurersättningsbehandling Dosrekommendationer för antimikrobiella läkemedel vid njurersättningsbehandling (dialys) Författare: Johan Petersson, överläkare ANOPIVA-kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Britt-Marie Eriksson

Läs mer

Institutionen för vårdvetenskap. Tentamen. Läkemedelsberäkning. Kurs OM141A Datum: Hjälpmedel: Miniräknare.

Institutionen för vårdvetenskap. Tentamen. Läkemedelsberäkning. Kurs OM141A Datum: Hjälpmedel: Miniräknare. Institutionen för vårdvetenskap Tentamen Läkemedelsberäkning Kurs OM141A Datum: 2017-03-20 Hjälpmedel: Miniräknare Godkänt (100 %) Rättande lärare: Elisabeth Renmarker LYCKA TILL! OBS! Tentamensinstruktion,

Läs mer

Lycka till! Örebro Universitet, IHM. Kurs: BL1407 Ämne: Läkemedelsberäkning, Datum: 2015-05-16. Hjälpmedel: Miniräknare. Lärare: Maria Hälleberg Nyman

Lycka till! Örebro Universitet, IHM. Kurs: BL1407 Ämne: Läkemedelsberäkning, Datum: 2015-05-16. Hjälpmedel: Miniräknare. Lärare: Maria Hälleberg Nyman Kurs: BL1407 Ämne: Läkemedelsberäkning, Datum: 2015-05-16 Hjälpmedel: Miniräknare Lärare: Maria Hälleberg Nyman Instruktion: Läs uppgifterna noggrant!!! Vad efterfrågas? Tydliggör vad som är svaret bland

Läs mer

Geriatriken, Akademiska sjukhuset

Geriatriken, Akademiska sjukhuset Antibiotikaanvändning Geriatriken, Akademiska sjukhuset 28 H1 212 3 A1, 7 C2, 85 A2, Kronoparken Tindran och Omtanken, Geriatrikavd i Tierp (fr o m juni 28) samt Geriatrikavd 2 i Östhammar (juni 28 - feb

Läs mer

Syfte Innehållet i denna rutin är rådgivande och inte styrande för läkemedelshantering inom Neonatologi SU/Ö.

Syfte Innehållet i denna rutin är rådgivande och inte styrande för läkemedelshantering inom Neonatologi SU/Ö. Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 26286 su/med 2016-02-29 6 Innehållsansvarig: Reza Asadian Falahieh, Apotekare, Klinisk farmakologi (rezas1) Godkänd av: Henrik Almgren, Strateg, Utförarstyrning

Läs mer

Kardiologi och PCI, Akademiska sjukhuset

Kardiologi och PCI, Akademiska sjukhuset Antibiotikaanvändning Kardiologi och PCI, Akademiska sjukhuset Avd 5 F, 5 G och Arytmilaboratoriet 28 H1 212 Antibiotika (J1+rifampicin), Kardiologen, Akademiska sjukhuset, rekvirerat samt förskrivet på

Läs mer

Läkemedelshantering för barnavdelning och barnmottagning

Läkemedelshantering för barnavdelning och barnmottagning 2018-08-13 22050 1 (66) Läkemedelshantering för barnavdelning och barnmottagning Sammanfattning Beredningsföreskift för flera läkemedel på barn- och ungdomskliniken. Riktlinjen vänder sig till läkare och

Läs mer

Lycka till! Örebro Universitet, IHM Kurs: MC1036. Kurs: MC1036 Ämne: Läkemedelsberäkning, Provkod: Tid: Hjälpmedel: Miniräknare

Lycka till! Örebro Universitet, IHM Kurs: MC1036. Kurs: MC1036 Ämne: Läkemedelsberäkning, Provkod: Tid: Hjälpmedel: Miniräknare Ämne: Läkemedelsberäkning, Provkod: 0600 Datum: 2015-11-09 Tid: 8.15-10.15 Din kod: Hjälpmedel: Miniräknare Lärare: Maria Hälleberg Nyman Instruktion: Läs uppgifterna noggrant!!! Vad efterfrågas? Tydliggör

Läs mer

Lycka till! Örebro Universitet, IHM Kurs: BL 008G. Kurs: BL008G Ämne: Läkemedelsberäkning Provkod: Tid: Hjälpmedel: Miniräknare

Lycka till! Örebro Universitet, IHM Kurs: BL 008G. Kurs: BL008G Ämne: Läkemedelsberäkning Provkod: Tid: Hjälpmedel: Miniräknare Kurs: BL008G Ämne: Läkemedelsberäkning Provkod: 0500 Datum: 2016-11-11 Tid: 08.15-10.15 Din kod: Hjälpmedel: Miniräknare Lärare: Maria Hälleberg Nyman Instruktion: Läs uppgifterna noggrant!!! Vad efterfrågas?

Läs mer

Omtentamen 2. Läkemedelsberäkning

Omtentamen 2. Läkemedelsberäkning Institutionen för vårdvetenskap Omtentamen 2 Läkemedelsberäkning Kurs OM161A Datum: 2017-11-25 Hjälpmedel: Miniräknare Godkänt (100 %) Rättande lärare: Elisabeth Renmarker LYCKA TILL! OBS! Tentamensinstruktion,

Läs mer

Omtentamen 2. Läkemedelsberäkning. Kurs OM121B Datum:

Omtentamen 2. Läkemedelsberäkning. Kurs OM121B Datum: Fakulteten för hälsa och samhälle Institutionen för vårdvetenskap Omtentamen 2 Läkemedelsberäkning Hjälpmedel: Miniräknare Kurs OM121B Datum: 2018-05-19 Godkänt (100 %) Examinator: Jenny Jakobsson LYCKA

Läs mer

Omtentamen 1. Läkemedelsberäkning. Kurs OM141A Datum:

Omtentamen 1. Läkemedelsberäkning. Kurs OM141A Datum: Fakulteten för hälsa och samhälle Institutionen för vårdvetenskap Omtentamen 1 Läkemedelsberäkning Hjälpmedel: Miniräknare Kurs OM141A Datum: 2018-05-26 Godkänt (100 %) Examinator: Jenny Jakobsson LYCKA

Läs mer

Antibiotikaförsäljning via recept utskrivna på Akademiska sjukhuset. T o m juni 2014. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län

Antibiotikaförsäljning via recept utskrivna på Akademiska sjukhuset. T o m juni 2014. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Antibiotikaförsäljning via recept utskrivna på Akademiska sjukhuset T o m juni 214 Var skrivs antibiotikarecepten? Andel av totala antalet expedierade antibiotikarecept (J1 exkl metenamin) till patienter

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Konakion Novum 10 mg/ml injektionsvätska, lösning fytomenadion

Bipacksedel: Information till användaren. Konakion Novum 10 mg/ml injektionsvätska, lösning fytomenadion Bipacksedel: Information till användaren Konakion Novum 10 mg/ml injektionsvätska, lösning fytomenadion Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Lycka till! Örebro Universitet, IHM Kurs: MC1036. Kurs: MC1036 Ämne: Läkemedelsberäkning, Provkod: Tid: Hjälpmedel: Miniräknare

Lycka till! Örebro Universitet, IHM Kurs: MC1036. Kurs: MC1036 Ämne: Läkemedelsberäkning, Provkod: Tid: Hjälpmedel: Miniräknare Ämne: Läkemedelsberäkning, Provkod: 0600 Datum: 2015-12-05 Tid: 14.15-16.15 Din kod: Hjälpmedel: Miniräknare Lärare: Maria Hälleberg Nyman Examinator: Maud Lundén Instruktion: Läs uppgifterna noggrant!!!

Läs mer

Dosering av antibiotika Sverige Barn. Antibiotikasubstans(er) Adm Rekommenderad normaldos (mg) Maximumdos (mg) Kommentar

Dosering av antibiotika Sverige Barn. Antibiotikasubstans(er) Adm Rekommenderad normaldos (mg) Maximumdos (mg) Kommentar Dosering av antibiotika Sverige Barn Dosering uttrycks som antal doseringstillfällen x dos (mg), t.ex. 3 x 3000. För kombinationspreparat uttrycks dosen av substanserna separat, t.ex. 2 x 875 amoxicillin/125

Läs mer

Spädningsschema för parenteralt tillförda smärtläkemedel till vuxna

Spädningsschema för parenteralt tillförda smärtläkemedel till vuxna 2018-04-17 12135 1 (5) Sammanfattning Rutinen innehåller sinstruktioner för de vanligaste behandlingarna av vuxna med parenteralt tillförda smärtläkemedel där blir aktuellt. Spädningsinstruktionerna är

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Konakion Novum 10 mg/ml injektionsvätska, lösning fytomenadion Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Dosrekommendationer för antimikrobiella läkemedel vid njurersättningsbehandling

Dosrekommendationer för antimikrobiella läkemedel vid njurersättningsbehandling Dosrekommendationer för antimikrobiella läkemedel vid njurersättningsbehandling (dialys) Författare: Johan Petersson, överläkare ANOPIVA-kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Britt-Marie Eriksson

Läs mer

Antibiotikaförbrukning. Reumatologen, Akademiska sjukhuset

Antibiotikaförbrukning. Reumatologen, Akademiska sjukhuset Antibiotikaförbrukning Reumatologen, Akademiska sjukhuset (Mottagningen och 3 B2) januari 28 juni 212 Antibiotika (J1 inkl rifampicin), Reumatologi, Akademiska sjukhuset, 28 - H1 212 8 7 6 5 4 3 2 1 recept

Läs mer

OBS! Tentamensinstruktion, läs igenom! OBS!

OBS! Tentamensinstruktion, läs igenom! OBS! Hälsa och samhälle Enheten för omvårdnad ORDINARIE TENTAMEN Läkemedelsberäkning Kurs OM161A Datum: 14 0 07 Tid: 08.00-10.30 Hjälpmedel: Miniräknare Maxpoäng: 10 p (1 p per uppgift) Godkänt (100 %): 10

Läs mer

TENTAMEN KMB201. Anonymitetskod / KMB Klinisk medicin vid somatisk ohälsa Läkemedelsberäkning I. Lycka till

TENTAMEN KMB201. Anonymitetskod / KMB Klinisk medicin vid somatisk ohälsa Läkemedelsberäkning I. Lycka till TENTAMEN KMB201 Klinisk medicin vid somatisk ohälsa Läkemedelsberäkning I Datum 2017-02-11 Tid 9:15-12:15 Examinator Lärare Besök Ina Berndtsson Anna Kari Bromander Nej Telefon Kl. 10-11, 0705-41 68 57

Läs mer

Omtentamen 2. Läkemedelsberäkning

Omtentamen 2. Läkemedelsberäkning Institutionen för vårdvetenskap Omtentamen 2 Läkemedelsberäkning Kurs OM161T och OM161E Datum: 2018-04-07 Hjälpmedel: Miniräknare Godkänt (100 %) Examinator: Elisabeth Renmarker LYCKA TILL! OBS! Tentamensinstruktion,

Läs mer

OBS! Tentamensinstruktion, läs igenom! OBS!

OBS! Tentamensinstruktion, läs igenom! OBS! KOD: Hälsa och samhälle Enheten för omvårdnad ORDINARIE TENTAMEN Läkemedelsberäkning Kurs OM161A Datum: 14 03 15 Tid: 09.00-11.30 Hjälpmedel: Miniräknare Maxpoäng: 10 p (1 p per uppgift) Godkänt (100 %):

Läs mer

Antibiotikaanvändning Hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset

Antibiotikaanvändning Hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset Antibiotikaanvändning Hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset (Venerologmottagningen hudmottagningen och 30 B1) T o m 2013 Antibiotikaanvändning (J01*+rifampicin), Hud- & könssjukdomar, Akademiska

Läs mer

Omtentamen 1. Läkemedelsberäkning

Omtentamen 1. Läkemedelsberäkning Institutionen för vårdvetenskap Omtentamen 1 Läkemedelsberäkning Kurs OM141A Datum: 2017-11-18 Hjälpmedel: Miniräknare Godkänt (100 %) Rättande lärare: Jenny Jakobsson LYCKA TILL! OBS! Tentamensinstruktion,

Läs mer

Tentamen. Läkemedelsberäkning. Kurs OM141A Datum:

Tentamen. Läkemedelsberäkning. Kurs OM141A Datum: Fakulteten för hälsa och samhälle Institutionen för vårdvetenskap Tentamen Läkemedelsberäkning Hjälpmedel: Miniräknare Kurs OM141A Datum: 2018-04-19 Godkänt (100 %) Examinator: Jenny Jakobsson LYCKA TILL!

Läs mer

4.1 Terapeutiska indikationer Soluvit tillgodoser det dagliga behovet av vattenlösliga vitaminer vid intravenös nutrition.

4.1 Terapeutiska indikationer Soluvit tillgodoser det dagliga behovet av vattenlösliga vitaminer vid intravenös nutrition. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Soluvit pulver till infusionsvätska, lösning 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 flaska innehåller: Motsvarande: Tiaminnitrat 3,1 mg Tiamin (vitamin B 1 ) 2,5

Läs mer

Antibiotikaanvändning Onkologen, Akademiska sjukhuset

Antibiotikaanvändning Onkologen, Akademiska sjukhuset Antibiotikaanvändning Onkologen, Akademiska sjukhuset (78 B, 78 C, Hospiceavd. i Uppsala och Sjukvårdsteamet onkologisk hemsjukvård.) T o m juni 213 Antibiotika (J1*+rifampicin), Onkologi, Akademiska sjukhuset,

Läs mer

Omtentamen 1. Läkemedelsberäkning. Kurs OM121B Datum:

Omtentamen 1. Läkemedelsberäkning. Kurs OM121B Datum: Fakulteten för hälsa och samhälle Institutionen för vårdvetenskap Omtentamen 1 Läkemedelsberäkning Hjälpmedel: Miniräknare Kurs OM121B Datum: 2018-04-07 Godkänt (100 %) Examinator: Jenny Jakobsson LYCKA

Läs mer

Antibiotikaanvändning. Lasarettet i Enköping T o m juni 2017

Antibiotikaanvändning. Lasarettet i Enköping T o m juni 2017 Antibiotikaanvändning Lasarettet i Enköping T o m juni 217 Datakällor och måttenheter i denna presentation Källa är ehälsomyndigheten: data över läkemedelsförsäljning via recept och rekvisition. Presenteras

Läs mer

Doseringsguide

Doseringsguide Doseringsguide OPDIVO i kombination med ipilimumab är indicerat för behandling av vuxna med avancerat (icke-resektabelt eller metastaserande) melanom. 1 Jämfört med nivolumab monoterapi har en ökning av

Läs mer

Läkemedelsblandningar på IVA Växjö

Läkemedelsblandningar på IVA Växjö Riktlinje Process: 3 RGK Hälsa, vård och tandvård Område: Läkemedel Giltig fr.o.m: 2018-11-30 Faktaägare: Joakim Ahvenainen, medicinskt ledningsansvarig läkare IVA Växjö Fastställd av: Niklas Silvert,

Läs mer

Omtentamen 2. Läkemedelsberäkning. Kurs OM141A Datum:

Omtentamen 2. Läkemedelsberäkning. Kurs OM141A Datum: Fakulteten för hälsa och samhälle Institutionen för vårdvetenskap Omtentamen 2 Läkemedelsberäkning Hjälpmedel: Miniräknare Kurs OM141A Datum: 2018-08-31 Godkänt (100 %) Examinator: Jenny Jakobsson LYCKA

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Bensylpenicillin Meda 3 g pulver till injektions/infusionsvätska, lösning. bensylpenicillinnatrium

Bipacksedel: Information till användaren. Bensylpenicillin Meda 3 g pulver till injektions/infusionsvätska, lösning. bensylpenicillinnatrium Bipacksedel: Information till användaren Bensylpenicillin Meda 1 g pulver till injektions/infusionsvätska, lösning Bensylpenicillin Meda 3 g pulver till injektions/infusionsvätska, lösning bensylpenicillinnatrium

Läs mer

Dosrekommendationer för antimikrobiella läkemedel vid njurersättningsbehandling

Dosrekommendationer för antimikrobiella läkemedel vid njurersättningsbehandling Dosrekommendationer för antimikrobiella läkemedel vid njurersättningsbehandling (dialys) Författare: Johan Petersson, överläkare ANOPIVA-kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Mia Furebring,

Läs mer

Omtentamen 1. Läkemedelsberäkning

Omtentamen 1. Läkemedelsberäkning Institutionen för vårdvetenskap Omtentamen 1 Läkemedelsberäkning Kurs OM161T och OM161E Datum: 2018-03-10 Hjälpmedel: Miniräknare Godkänt (100 %) Examinator: Elisabeth Renmarker LYCKA TILL! OBS! Tentamensinstruktion,

Läs mer

Bipacksedel: Information till patienten. Atosiban Stragen 37,5 mg/5 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning atosiban

Bipacksedel: Information till patienten. Atosiban Stragen 37,5 mg/5 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning atosiban Bipacksedel: Information till patienten Atosiban Stragen 37,5 mg/5 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning atosiban Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Läkemedelsblandningar på IVA

Läkemedelsblandningar på IVA Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Läkemedel Giltig fr.o.m: 2016-12-13 Faktaägare: Pär Lindgren, chefsläkare Fastställd av: Linda Pantzar, Verksamhetschef Anestesikliniken Revisions nr: 2 Gäller

Läs mer

LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN

LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN Bruksanvisning för NovoSeven LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN NovoSeven levereras i form av ett pulver. Före injektion (administrering) måste det lösas upp i spädningsvätskan

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Anidulafungin Sandoz 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning anidulafungin

Bipacksedel: Information till användaren. Anidulafungin Sandoz 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning anidulafungin Bipacksedel: Information till användaren Anidulafungin Sandoz 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning anidulafungin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

1. Antibakteriella medel (iv)

1. Antibakteriella medel (iv) - och kvinnocentrum, verksamhetschef, bitr. verksamhetschef 1. Antibakteriella medel (iv) Antibiotika spädning till brukslösning Abboticin/Ery-Max erythromycin Biklin Amikacin 10mg/ml Bensylpenicillin

Läs mer

Antibiotikaanvändning Akademiska sjukhuset. T o m juni 2018

Antibiotikaanvändning Akademiska sjukhuset. T o m juni 2018 Antibiotikaanvändning Akademiska sjukhuset T o m juni 218 Datakälla och måttenheter i presentationen Data över läkemedelsförsäljning via recept utskrivna på sjukhuset rekvisition till sjukhuset Enheter:

Läs mer

Guide. vid dosering. och administrering. till patient

Guide. vid dosering. och administrering. till patient Guide vid dosering och administrering till patient YERVOY (ipilimumab) är indicerat för behandling av avancerat (inoperabelt eller metastaserande) melanom hos vuxna som genomgått tidigare behandling. 3

Läs mer

Njurfunktion och dosering hos äldre

Njurfunktion och dosering hos äldre Infektioner hos äldre, 12 januari 2012 Erik Eliasson, överläkare, docent Klinisk farmakologi Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Äldre exponeras för alltfler mediciner pga av samtidigt förekommande,

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Anidulafungin Teva 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Bipacksedel: Information till användaren. Anidulafungin Teva 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bipacksedel: Information till användaren Anidulafungin Teva 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning. anidulafungin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den

Läs mer

Tentamen. Läkemedelsberäkning. Kurs OM121B Datum:

Tentamen. Läkemedelsberäkning. Kurs OM121B Datum: Fakulteten för hälsa och samhälle Institutionen för vårdvetenskap Tentamen Läkemedelsberäkning Hjälpmedel: Miniräknare Kurs OM121B Datum: 2018-02-16 Godkänt (100 %) Examinator: Jenny Jakobsson LYCKA TILL!

Läs mer

Omtentamen 2. Läkemedelsberäkning

Omtentamen 2. Läkemedelsberäkning Institutionen för vårdvetenskap Omtentamen 2 Läkemedelsberäkning Kurs OM161A Datum: 2017-04-08 Hjälpmedel: Miniräknare Godkänt (100 %) Rättande lärare: Elisabeth Renmarker LYCKA TILL! OBS! Tentamensinstruktion,

Läs mer

Hälsa och samhälle Enheten för omvårdnad

Hälsa och samhälle Enheten för omvårdnad Hälsa och samhälle Enheten för omvårdnad OMTENTAMEN 1 Läkemedelsberäkning Kurs: OM161T och E Datum: 2018-11-10 Hjälpmedel: Miniräknare Godkänt (100 %) Examinator: Elisabeth Renmarker LYCKA TILL! OBS! Tentamensinstruktion,

Läs mer

Antimikrobiella medel i Nyföddhetsperioden

Antimikrobiella medel i Nyföddhetsperioden Barn och ungdomsklinikerna Antimikrobiella medel i nyföddhetsperioden 1(6) Antimikrobiella medel i sperioden 1. Antibakteriella medel (iv) Antibiotika bruksspädning Abboticin/Ery-Max erythromycin Bensylpenicillin

Läs mer

Kompatibilitet av läkemedel som kan administreras tillsammans med trekammarpåsen Kabiven eller StructoKabiven

Kompatibilitet av läkemedel som kan administreras tillsammans med trekammarpåsen Kabiven eller StructoKabiven Kompatibilitet av läkemedel som kan administreras tillsammans med trekammarpåsen Kabiven eller StructoKabiven Parallellinfusion av läkemedel och infusionsvätskor s 2-3 Läkemedel som kan tillsättas i trekammarpåsen

Läs mer

Omtentamen 2 Läkemedelsberäkning Kurs OM121A Datum:

Omtentamen 2 Läkemedelsberäkning Kurs OM121A Datum: Institutionen för vårdvetenskap Omtentamen 2 Läkemedelsberäkning Kurs OM121A Datum: 2017-05-13 Hjälpmedel: Miniräknare Godkänt (100 %) Rättande lärare: Elisabeth Renmarker LYCKA TILL! OBS! Tentamensinstruktion,

Läs mer

Antimikrobiella medel i Nyföddhetsperioden

Antimikrobiella medel i Nyföddhetsperioden - och kvinnocentrum Fredrik Lundberg, överläkare - och, verksamhetschef, bitr. verksamhetschef Antimikrobiella medel i sperioden 1. Antibakteriella medel (iv) Antibiotika bruksspädning Abboticin/Ery-Max

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Atosiban Accord 37,5 mg/5 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning atosiban

Bipacksedel: Information till användaren. Atosiban Accord 37,5 mg/5 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning atosiban Bipacksedel: Information till användaren Atosiban Accord 37,5 mg/5 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning atosiban Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

Bipacksedel: Information till patienten. Sterilt vatten Fresenius Kabi, spädningsvätska för parenteral användning. vatten för injektionsvätskor

Bipacksedel: Information till patienten. Sterilt vatten Fresenius Kabi, spädningsvätska för parenteral användning. vatten för injektionsvätskor Bipacksedel: Information till patienten Sterilt vatten Fresenius Kabi, spädningsvätska för parenteral användning vatten för injektionsvätskor Läs noga igenom denna bipacksedel innan du ges detta läkemedel.

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Granisetron Fresenius Kabi, 1 mg/ml, injektionsvätska, lösning Granisetron

Bipacksedel: Information till användaren. Granisetron Fresenius Kabi, 1 mg/ml, injektionsvätska, lösning Granisetron Bipacksedel: Information till användaren Granisetron Fresenius Kabi, 1 mg/ml, injektionsvätska, lösning Granisetron Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

Bipacksedel: Information till patienten. Aprokam 50 mg pulver till injektionsvätska, lösning cefuroxim

Bipacksedel: Information till patienten. Aprokam 50 mg pulver till injektionsvätska, lösning cefuroxim Bipacksedel: Information till patienten Aprokam 50 mg pulver till injektionsvätska, lösning cefuroxim Läs noga igenom denna bipacksedel innan du ges detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

Hälsa och samhälle Enheten för omvårdnad

Hälsa och samhälle Enheten för omvårdnad Hälsa och samhälle Enheten för omvårdnad TENTAMEN Omtentamen 1 Läkemedelsberäkning Kurs OM161A Datum: 2016-10-29 Hjälpmedel: Miniräknare Godkänt (100 %) Rättande lärare: Elisabeth Renmarker LYCKA TILL!

Läs mer

Innehavare av godkännande för försäljning

Innehavare av godkännande för försäljning Eldisine 5 mg Pulver till injektionsvätska, lösning Vad innehåller Eldisine? En injektionsflaska innehåller: Vindesinsulfat 5 mg, mannitol 25 mg. Innehavare av godkännande för försäljning STADA Nordic

Läs mer

Hälsa och samhälle Enheten för omvårdnad

Hälsa och samhälle Enheten för omvårdnad Hälsa och samhälle Enheten för omvårdnad TENTAMEN Omtentamen 3 Läkemedelsberäkning Kurs OM161A Datum: 2016-12-16 Hjälpmedel: Miniräknare Godkänt (100 %) Rättande lärare: Elisabeth Renmarker LYCKA TILL!

Läs mer

Utförs på: Anestesikliniken Ljungby, Intensivvårdsavdelningen Ljungby. Faktaägare: Joakim Hidestål, medicinskt ledningsansvarig IVA LL

Utförs på: Anestesikliniken Ljungby, Intensivvårdsavdelningen Ljungby. Faktaägare: Joakim Hidestål, medicinskt ledningsansvarig IVA LL Riktlinje Process: 3 RGK Hälsa, vård och tandvård Område: Läkemedel Giltig fr.o.m: 2018-12-04 Faktaägare: Joakim Hidestål, Medicinskt ledningsansvarig IVA LL Fastställd av: Niklas Silvert, Verksamhetschef

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Soluvit pulver till infusionsvätska, lösning vattenlösliga vitaminer Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

1. Vad Soluvit är och vad det används för

1. Vad Soluvit är och vad det används för Bipacksedel: Information till användaren Soluvit pulver till infusionsvätska, lösning vattenlösliga vitaminer Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN. Junyelt, koncentrat till infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN. Junyelt, koncentrat till infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN, koncentrat till infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Sammansättning av uttryckt i kvantitet av salter per ampull (10 ml) och per ml.

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Glavamin, infusionsvätska, lösning

Bipacksedel: Information till användaren. Glavamin, infusionsvätska, lösning Bipacksedel: Information till användaren Glavamin, infusionsvätska, lösning Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

Fastställd av: Mats Erntell, smittskyddsläkare

Fastställd av: Mats Erntell, smittskyddsläkare Fastställd av: Mats Erntell, smittskyddsläkare ektionsklinken Utfärdare: Helena Hallgren, specialistläkare Giltig fr o m: 2010-10-01 Område: 301.3 ektion Utgåva: Ersätter: 2004-03-25 Dok namn: Antibiotikaguide

Läs mer

Tentamen. Läkemedelsberäkning. Kurs OM121B Datum:

Tentamen. Läkemedelsberäkning. Kurs OM121B Datum: Fakulteten för hälsa och samhälle Institutionen för vårdvetenskap Tentamen Läkemedelsberäkning Hjälpmedel: Miniräknare Kurs OM121B Datum: 2018-09-28 Godkänt (100 %) Examinator: Michael Hansen LYCKA TILL!

Läs mer

Institutionen för vårdvetenskap. Tentamen. Läkemedelsberäkning. Kurs OM161A Datum: Hjälpmedel: Miniräknare.

Institutionen för vårdvetenskap. Tentamen. Läkemedelsberäkning. Kurs OM161A Datum: Hjälpmedel: Miniräknare. Institutionen för vårdvetenskap Tentamen Läkemedelsberäkning Kurs OM161A Datum: 2017-02-03 Hjälpmedel: Miniräknare Godkänt (100 %) Rättande lärare: Elisabeth Renmarker LYCKA TILL! OBS! Tentamensinstruktion,

Läs mer

Hälsa och samhälle Enheten för omvårdnad

Hälsa och samhälle Enheten för omvårdnad Hälsa och samhälle Enheten för omvårdnad OMTENTAMEN 2 Läkemedelsberäkning Kurs: OM161T Datum: 2018-12-08 Hjälpmedel: Miniräknare Godkänt (100 %) Examinator: Elisabeth Renmarker LYCKA TILL! OBS! Tentamensinstruktion,

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Vancomycin Orion 1000 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning. vankomycinhydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Vancomycin Orion 1000 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning. vankomycinhydroklorid Bipacksedel: Information till användaren Vancomycin Orion 500 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning Vancomycin Orion 1000 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning vankomycinhydroklorid

Läs mer

Antibiotikaanvändning

Antibiotikaanvändning Antibiotikaanvändning Akademiska sjukhuset T o m 2014 Receptförskriven och rekvirerad antibiotika (J01 inkl rifampicin)* Akademiska sjukhuset 2008-2014 Källa: ehälsomyndigheten 350 000 300 000 250 000

Läs mer