Not for. Reproduction

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Not for. Reproduction"

Transkript

1

2 Innehållsförteckning: Produkter som täcks av den här handboken...3 Identifikationsmärkningens placering...3 Produktidentifikationsmärke (stämplat)...3 CE- märkningar...4 Förarens säkerhet...4 Använd på ett säkert sätt...4 Vägledning för mätning av lutning...6 Säkerhetsföreskrifter och information...7 Säkerhetsdekaler...11 Säkerhetssymboler...12 Säkerhetsikoner för det extra tillbehöret Jack Kit (domkraftsutrustning)...13 Säkerhetssymboler och signalord...13 Säkerhetsspärr...13 Funktioner och reglage...14 Reglagens funktioner och placering...14 Reglage för Zero-Turn åkgräsklippare...14 Instrumentpanel...15 Drift...16 Före användning första gången...16 Kontroller före start...17 Starta motorn - Bränsleinsprutade modeller...17 Stoppa åkgräsklipparen...17 Zero-Turn körträning...17 Klippning...19 Klipprekommendationer...20 Att skjuta maskinen för hand...21 Upp- och nedfällning av störtbåge...22 Haka på ett släp...23 Kontrollera och fylla på bränsle...23 Kontrollera motorns oljenivå...23 Briggs & Stratton Vanguard-motorer med separat oljetank (vissa modeller)...23 Elektroniskt bränsleinsprutningssystem (EFI) - EFI-modeller...24 Säkringars placering och funktion...24 Kontroll/påfyllning av växellådsolja...24 Avluftning av hydraulsystemet...24 Smörjning...25 Smörj främre svänghjulen...26 Justering av sätet...26 Justering av färdhastighetsreglage...26 Balansjustering av hastighet...26 Justering av klipphöjd...27 Justering av fotpedal...27 Borttagning och isättning av golvplåt...27 Justering av fjädring...27 Förvaring...28 Underhållsschema...29 Specifikationer...30 Garanti...30 Garanti ferrismowers.com

3 Tack för ditt köp av denna kvalitetsbyggda FerrisCommercial Zero Turn Mower. Vi är glada för ditt förtroende för Ferrismärket. När den används och underhålls enligt instuktionerna i bruksanvisningarna, får du många års trogen tjänst från din Ferrisprodukt. Handböckerna innehåller säkerhetsinformation för att uppmärksamma dig på de faror och risker som kan uppstå med enheten och hur du undviker dem. Denna Commercial Zero Turn Mower har utformats för att användas enligt beskrivningen i bruksanvisningen, och är inte avsedd för andra ändamål. Det är viktigt att du läser och förstår anvisningarna noga innan du försöker att starta eller använda utrustningen. Spara instruktionerna för framtida referens. Produktidentifikationsmärke (stämplat) Produkter som täcks av den här handboken Följande produkter täcks i den här handboken: , , , & Bilderna i detta dokument visar endast exempel och är avsedda som komplement till de instruktioner de tillhör. Din produkt kan avvika från bilder som visas.med VÄNSTER och HÖGER avses sida sett från användarens position. Ferris är ett registrerat varumärke från Briggs & Stratton Corporation. Ferris 5375 North Main Street Munnsville, NY , USA +1 (800) ferrismowers.com Identifikationsmärkningens placering Produktens identifikationsmärke (A, fig. 1) finns på platsen som visas. PRODUKTREFERENSDATA Maskinens modellnummer: Maskinens serienummer: Klippaggregatets modell nummer: (om sådant finns) Klippaggregatets serie nummer: (om sådant finns) Återförsäljarens namn: Inköpsdatum: REFERENSDATA MOTOR Märke motor: Modell motor: Motortyp/specifikationer: Motorns kod/serie nummer När du kontaktar din auktoriserade serviceverkstad angående reservdelar, service eller information, MÅSTE du uppge dessa uppgifter. Anm.: Se motorns bruksanvisning för information om var du hittar motorns identifierings nummer. En illustrerad lista över delar för den här maskinen kan laddas ned från ferrismowers.com. Var god uppge modell och serie nummer när du beställer reservdelar. 1 3

4 CE- märkningar Säkerhetsföreskrifter A. B. C. D. E. F. G. H. I. Tillverkarens identifikationsnummer Serienummer Tillverkarens adress CE-symbol Tillverkningsår Ljudstyrka i decibel Maximal motorhastighet i varv per minut Märkeffekt i kw Vikt i kg Förarens säkerhet Denna produkt kan utsätta dig för kemikalier inklusive bensin avgasrök från motorn, som är känt i delstaten Kalifornien för att orsaka cancer och koloxid, som är känt i delstaten Kalifornien för att orsaka fosterskador eller andra reproduktionsskador. För mer information, besök Använd på ett säkert sätt Läs dessa säkerhetsföreskrifter och följ dem noga. Underlåtenhet att följa dessa föreskrifter kan leda till att du tappar kontroll över maskinen, allvarlig personskada eller dödsfall, eller skador på egendom eller utrustning. Det här klippaggregatet har kapacitet att amputera händer och fötter samt att slunga föremål. Gratulerar till ditt köp av en högkvalitativ trädgårdsmaskin. Våra produkter har skapats och tillverkats för att motsvara och överträffa alla branschens säkerhetsnormer. Använd inte maskinen om du inte har tränat. Att läsa och förstå bruksanvisningen är ett sätt för dig att lära. Motordriven utrustning är inte säkrare än dess förare. Felaktig användning eller bristande underhåll kan vara farligt! Kom ihåg att du har ansvar för din egen och andras säkerhet. Använd ditt sunda förnuft och tänk på vad du gör. Om du känner dig osäker på om det du tänker göra kan utföras på ett säkert sätt med den utrustning du valt, fråga en fackman: kontakta den lokala auktoriserade återförsäljaren. Läs handboken Användarhandboken innehåller viktig säkerhetsinformation som du behöver känna till INNAN du använder enheten samt UNDER användning. Säker hantering, en förklaring av produktens egenskaper och reglage, och underhållsinformation finns för att hjälpa dig få det mesta ut av din investering i enheten. Försäkra dig om att du läst igenom alla säkerhetsföreskrifter som du hitta på följande sidor. Läs även hela avsnittet Användning. Barn Varningstriangeln ( ) i texten påvisar viktiga försiktighetsåtgärder eller varningar som måste följas. 4 ferrismowers.com

5 Tragiska olyckor kan inträffa med barn. Låt aldrig barn komma i närheten av området som röjs. Barn är ofta lockade av titta på enheten och gräsklippningen. Förutsätt aldrig att barn stannar där du senast såg dem. Om det är risk för att barn kan komma in i det område där du klipper gräs, se till att en ansvarig vuxen har dem under uppsikt. Användning i sluttning Använd inte enheten utan att hela uppsamlaren eller utkastarskydd (riktskärm) är på plats. Låt aldrig någon komma nära enheten när den är igång! Om någon kommer i närheten, stäng omedelbart av enheten tills de avlägsnat sig. Rörliga delar Användning på sluttningar kan vara farligt. Används enheten på en sluttning som är för brant där du inte har tillräcklig dragförmåga på hjulen (och kontroll) kan du få sladd, förlora styrförmågan, kontrollen och till och med välta. Du ska inte köra på sluttningar med en lutning som är större än 5,4 fot stigning över en 20 fot längd (15 grader). Klipp alltid längs med sluttningar, aldrig upp och ner (för att behålla hjulens dragförmåga) och undvik tvära svängar och snabba ändringar av hastigheten. Sänk hastigheten och var ytterst försiktig på ALLA sluttningar. Observera också att ytförhållandena där du är kan ha stor inverkan på din förmåga att använda maskinen på ett säkert sätt. Användning på våta eller hala sluttningar kan orsaka att du slirar, förlorar styrförmågan och kontrollen. Använd inte på sluttningar som är hala, våta eller där marken är mjuk. Är du osäker på hur du ska hantera enheten på en sluttning, ska du inte göra det. Det är inte värt risken. Utkastade föremål Denna utrustning har många rörliga delar som kan skada dig eller andra. Men om du stannar på användarplatsen (sitter kvar i sätet), och följer säkerhetsföreskrifterna i bruksanvisningen, är enheten säker att använda. Gräsklippardäcket har snurrande klippblad som kan amputera händer och fötter. Låt ingen förutom föraren komma nära en maskin i rörelse! Ha säkerhetsenheterna ((skydd, lock och brytare) på plats och arbetsdugliga. För att hjälpa dig, föraren, att använda utrustningen på ett säkert sätt är den utrustad med ett förarnärvarosystem. Försök INTE ändra eller koppla förbi detta system. Kontakta återförsäljaren omgående om systemet inte klarar alla test av säkerhetssystemet i denna handbok. Användning av störtbåge Ha störtbågen i höjt läge och fäst säkerhetsbältet. Det finns inget överrullningsskydd när störtbågen är nedfälld! Hoppa inte av om klipparen välter (det är säkrare att vara fäst med säkerhetsbältet med störtbågen rest.) Sänk bara störtbågen vid behov (t.ex. för att tillfälligt ta bort ett lågt hängande hinder) men ta ALDRIG av den. Använd INTE säkerhetsbältet när störtbågen är nedfälld. Höj störtbågen så fort frigången tillåter. Denna enhet har snurrande klippblad. Dessa blad kan få upp och slunga iväg skräp som kan skada en åskådare allvarligt. Städa upp området som ska klippas och ta bort föremål som kan slungas iväg av bladen INNAN du börjar klippa. 5

6 Stödmurar, branta sluttningar och vatten Korrekt underhåll är synnerligen viktigt för enhetens säkerhet och drift. Håll enheten ren från gräs, löv och överskottsolja. Utför de underhållsföreskrifter som är listade i handboken, särskilt de regelbundna testen av säkerhetssystemet. Slutna utrymmen Stödmurar och branta sluttningar runt steg och vatten är vanliga faror. Ge dig själv ett minsta avstånd motsvarande bredden på två klippare runt dessa faror och handklipp med en gå-bakom-gräsklippare eller grästrimmer. Hjul som faller över stödmurar, kanter, diken, jordvallar eller vatten kan orsaka överrullningar, som leder till svåra skador, dödsfall eller drunkning. Vägledning för mätning av lutning 2 N o R tf ep o r ro du ct io n Nedhängande hinder Använd bara enheten utomhus och inte i oventillerade utrymmen som i garage eller slutna släp. Motorn släpper ut giftig koloxidgas och långvarig exponering i ett slutet utrymme kan orsaka svåra skador eller dödsfall. Kontrollera att det finns tillräcklig frigång ovanför innan du kör under några föremål. Låt inte störtbågen komma i kontakt med lågt hängande hinder som trädgrenar och styrledningar. Bränsle och underhåll Lossa alltid alla drivenheterna, stäng av motorn och ta ut nyckeln innan du rengör, tankar eller servar maskinen. Bensin och bensinångor är ytterst lättantändliga. Rök inte medan du använder maskinen eller tankar. Tillsätt inte bränsle när motorn är varm eller igång. Låt motorn svalna under minst 3 minuter innan bränsle fylls på. Tillsätt inte bränsle inomhus, i en sluten lastbil, garage eller andra slutna utrymmen som inte är väl ventilerade. Utspilld bensin ska torkas upp direkt och innan maskinen börjar användas. Bensin ska bara förvaras i plomberade behållare som är godkända för bränsle. 6 Mätning av gräsmattans lutning med en mobiltelefon eller ett vinkelmätningsverktyg: Kör inte på ytor med en lutning större än 15 grader. 1. Använd ett minst 60 cm långt rakt föremål (A, figur 2). En 45x90 mm rak bräda eller metallstång fungerar bra. 2. Vinkel mätningsverktyg. ferrismowers.com

7 a. Använd din mobiltelefon: Många mobiltelefoner (B, figur 2) har en inklinometer (virtuellt vattenpass) som en app med en kompassymbol. Sök annars upp en inklinometer-app i en app-butik. b. Använda vinkelmätningsverktyg: Vinkelmätningsverktyg (C och D, figur 2) finns i lokala verktygsbutiker eller i webbutiker (kallas även inklinometer, protraktor, vinkelmätare eller vinkeltolk). Typ med gradskiva (C) eller digital (D) fungerar, medan andra eventuellt inte fungerar. Följ vinkelmätningsverktygets bruksanvisning. 3. Placera det (minst) 60 cm långa raka föremålet längs den brantaste delen av gräsmattan. Placera föremålet i lutningens riktning. 4. Lägg mobiltelefonen eller vinkelmätningsverktyget på den raka kanten och avläs vinkeln i grader. Detta är gräsmattans lutningsgrad. Anm.: En papperstolk för uppskattning av lutningen medföljer produktens dokumentation och finns även för nedladdning på tillverkarens webbplats (ferrismowers.com). Säkerhetsföreskrifter och information Utbildning Läs, sätt dig in i och följ samtliga anvisningar i bruksanvisningen och på enheten innan du börjar använda den. Om föraren eller mekanikern(a) inte kan läsa engelska, är det ägarens ansvar att förklara detta material för dem. Bekanta dig med säker användning av utrustning, reglage och säkerhetstecken. Alla förare och mekaniker måste vara utbildade. Ägaren har ansvar för att utbilda användarna. Enheten får endast användas av ansvarsfulla vuxna som kan instruktionerna. Låt aldrig barn eller outbildade personer använda eller serva utrustningen. Lokala förskrifter kan begränsa förarens ålder. Ägaren/föraren kan förhindra och har ansvar för olyckor eller skador som drabbar dem själva, andra personer eller egendom. Statistik visar att förare på 60 år eller äldre är inblandade i en stor andel åkgräsklipparrelaterade skador. Dessa förare måste bedöma förmågan att använda åkgräsklipparen på ett säkert sätt för att undvika att skada sig själva och andra svårt. Förberedelse Undersök terrängen för att avgöra vilka tillbehör och tillsatser som behövs för att utföra arbetet riktigt och på ett säkert sätt. Använd enbart tillbehör och tillsatser som uttryckligen godkänts av tillverkaren. Använd passande kläder inklusive skyddskor, skyddsglasögon och hörselskydd. Långt hår, löst sittande kläder och smycket kan fastna i rörliga delar. Inspektera området där utrustningen ska användas och ta bort alla föremål, som stenar, leksaker och ledningar/ståltråd, som kan slungas iväg av maskinen Var extra försiktig när du hanterar bensin och andra bränslen. De är lättantändliga och ångorna explosiva. Använd endast godkända dunkar. Ta aldrig bort tanklocket eller tillsätt bränsle när motorn är igång. Låt motorn svalna innan du tankar. Rök inte. Fyll aldrig på eller töm ut bränsle inomhus. Kontrollera att reglagen som kräver förarnärvaro, säkerhetsreglagen och skydden är anslutna och fungerar riktigt. Använd inte om de inte fungerar som de ska. Användning Kör aldrig en motor i ett slutet utrymme. Klipp bara i dagsljus eller med bra upplysning, och håll undan för håligheter och dolda faror. Se till att alla drivenheter är i neutralt läge och parkeringsbromsen ilaggd innan maskinen startas. Starta bara motorn från förarplatsen. Använd säkerhetsbälte om det finns. Tänk på fotfästet när du använder fotgängarstyrd utrustning, speciellt när du backar. Gå, spring inte. Försämrat fotfäste kan orsaka att man halkar. Sakta farten och var extra försiktig på sluttningar. Se till att färdas i rekommenderad riktning på sluttningar. Grästorv kan påverka maskinens stabilitet. Var försiktig när du använder i närheten av branta sluttningar. Klipp inte i backläge om det inte är absolut nödvändigt. Titta alltid ner och bakåt innan och samtidigt som du backar. Ge akt på klipparens utkastriktning så att inga människor står i vägen. Använd inte klipparen utan att hela uppsamlaren eller utkastarskyddet är på plats. Sakta farten och var försiktig när du svänger och ändrar riktning på slänter. Höj aldrig däcket när klippbladen är igång. Lämna aldrig enheten utan tillsyn när motorn är igång. Frikoppla alltid kraftuttaget, lägg i parkeringsbromsen, stoppa motorn och ta ur startnyckeln innan du stiger av. Håll händer och fötter borta från klippenheten. Stäng av PTO-reglaget för att koppla ifrån bladen när du inte klipper. Använd aldrig utan att skydden sitter riktigt på plats. Se till att säkerhetslåsen sitter på, är riktigt justerade och fungerar som de ska. Använd aldrig om utkastarrörets riktskärm är höjd, borttagen eller ändrad, om du inte använder en gräsuppsamlare. Ändra inte motorns varvtalsregulator och rusa inte motorn. Stanna på plan mark, sänk tillbehören, frikoppla drivenheterna, lägg i parkeringsbromsen och stäng av motorn innan du av någon anledning lämnar förarplatsen, inklusive för att tömma ut gräs från gräsuppsamlaren eller rensa det tilltäppta röret. Stanna utrustningen och inspektera bladen efter att bladen har slagit i något föremål eller om det uppträder onormala 7

8 vibrationer. Utför nödvändiga reparationer innan du återupptar arbetet. Håll händer och fötter borta från klippenheten. Titta bakom och ner innan du backar för att vara säker på att vägen är fri. Ta aldrig med passagerare och ha inte husdjur eller åskådare i närheten. Använd inte enheten om du är påverkad av alkohol eller medicin. Sakta farten och var försiktig när du svänger och korsar vägar eller trottoarer. Stoppa bladen när du inte klipper. Var försiktig när du lastar av eller på maskinen på ett släp eller lastbil. Var försiktig vid tvära hörn, buskar, träd eller andra föremål som kan hindra sikten. För att minska brandrisken ska enheten vara fri från gräs, löv och överskottsolja. Stanna eller parkera inte på torra löv, gräs eller brännbara material. Det är ett brott mot avsnitt 4442 av California Public Resource Code att använda eller köra motorn på eller i närheten av skog-, snår- eller grästäckt mark om inte avgassystemet utrustats med en gnistfångare som uppfyller gällande lokala eller delstatliga lagar. Andra delstater eller federala jurisdiktioner kan ha liknande lagar. Kontakta en auktoriserad verkstad för att få en gnistfångare som är utformad för avgassystemet i denna motor. OSHA-föreskrifter kan kräva användning av hörselskydd vid exponering för ljudnivåer över 85 dba under en 8-timmarsperiod. OBS Denna maskin producerar ljudnivåer som överskrider 85 dba för förarens öron, och kan orsaka nedsatt hörsel vid längre exponeringstider. Använd hörselskydd när du använder maskinen. Användning i sluttning Körning på sluttningar är en huvudorsak till olyckor där förare förlorar kontrollen över enheten och välter, vilket kan leda till svåra skador eller dödsfall. All körning i sluttning kräver stor försiktighet. Kör inte på en sluttning om det inte går att backa uppför en sluttning eller om du känner du osäker på detta. Använd inte maskinen på lutningar större än 15.* Lägg i låg växel innan du kör på sluttningen. Var extra försiktig när du kör på sluttningar med bakmonterad gräsuppsamlare. Klipp längs med sluttningarna, inte upp och ner. Var försiktig när du ändrar riktning och STARTA ELLER STOPPA INTE PÅ SLUTTNINGEN. * Denna gräns bestämdes efter internationell tandard ISO :2013, sektion 4.6 och baseras på ISO Bedömning av stabilitet i bilaga A. "Stabilitetsgränsen" 15 grader motsvarar 60 % av vinkeln då maskinens start inträffad i statiska test. Verklig dynamisk stabilitet kan variera beroende på användningsförhållandena. Du ska: Klippa på sluttningar på tvären, aldrig upp-och-ner. Ta bort hinder som stenar, trädgrenar osv.. Se upp för hål, spår och gupp. Ojämn mark kan göra att enheten välter. Högt gräs kan gömma hinder. Kör i låg växel. Välj en låg hastighet så att du inte måste stanna eller ändra hastighet medan du kör på sluttningen. Var extra försiktig med gräsuppsamlare eller andra tillbehör. Dessa kan ändra enhetens stabilitet. Kör alltid långsamt och försiktigt på sluttningar. Ändra inte plötsligt hastighet eller riktning. Kontakta din auktoriserade återförsäljare för rekommendationer om hjulvikter för att öka stabiliteten. Gör INTE: Undvik att starta, stoppa eller vända på en sluttning. Om däcken tappar greppet (dvs. maskinen stoppar framåtrörelsen på en sluttning), frikoppla bladet(en) (PTO) och kör av sluttningen långsamt. Sväng inte på sluttningar om det inte är nödvändigt, och sväng långsamt och om möjligt gradvis uppför sluttningen. Klipp aldrig i nerförsbacke. Klipp inte nära branta sluttningar, diken eller jordvallar. Användren kan förlora fotfästet eller balansen eller kan gräsklipparen plötsligt välta över kanten på ett stup eller dike, eller om en kant rasar. Klipp inte på vått gräs. Det försämrade fotfästet eller dradförmågan kan orsaka sladd. Gör inga försök att stabilisera enheten genom att sätta foten i marken. (åkenheter). Klipp inte branta sluttningar. Använd inte gräsuppsamlaren på branta sluttningar. Klipp inte på sluttningar om du inte kan backa upp på dem. Bogserad utrustning (åk-enheter) Bogsera bara med en maskin som har en krok som är avsedd för bogsering. Fäst inte bogserad utrustning annat än vid dragpunkten. Följ tillverkarens rekommendationer för viktgräns för bogserad utrustning och bogsering på sluttningar. Se Haka på ett släp under DRIFT. Låt aldrig barn eller andra åka i bogserad utrustning. På sluttningar kan den bogserade enhetens vikt orsaka att man förlorar grepp och kontroll. Kör långsamt och lämna extra avstånd för att kunna stanna. Lägg inte växeln i friläge för att rulla nedför sluttningar. 8 ferrismowers.com

9 Barn Tragiska olyckor kan inträffa om föraren inte är uppmärksam på barn i närheten. Barn är ofta lockade av titta på enheten och gräsklippningen. Förutsätt aldrig att barn stannar där du senast såg dem. Håll barn utanför klippområdet och under uppmärksam kontroll av en annan ansvarsfull vuxen. Var uppmärksam och stäng av slungan om barn kommer in på området. Före och under användning i backläge, måste du alltid se upp för små barn. Ta aldrig med barn, inte ens när bladen är av. De kan falla av och skadas svårt eller hindra säker användning av enheten. Barn som fått åka kan plötsligt dyka upp i klippområdet för att få åka igen och kan bli överkörda eller backas över av maskinen. Låt aldrig barn använda enheten. Var extra försiktig vid tvära hörn, buskar, träd eller andra föremål som kan hindra sikten. Utsläpp Avgaserna från denna produkt innehåller kemikalier som i vissa mängder kan förorsaka cancer eller genetiska skador. Se relevant information om avgasutsläpp och luftföroreningar på motorns avgasdekal. Service och underhåll Var speciellt försiktig vid hantering av bensin, för att undvika personskador eller skador på egendom. Bensin är ytterst lättantändligt och ångorna är explosiva. Säker hantering av bensin Släck alla cigaretter, cigarrer, pipor och andra antändningskällor. Använd endast godkända behållare för bensin. Ta aldrig bort bensinlocket eller tillsätt bränsle medan motorn är igång. Låt motorn svalna innan den fylls på. Tanka aldrig maskinen inomhus. Förvara aldrig maskinen eller bränslebehållaren inomhus där det finns öppna lågor, gnistor eller kontrollampor, som intill varmvattenberedare eller liknande. Fyll aldrig behållare inne i ett fordon eller på ett lastbilsflak med plastbeklädnad. Placera alltid behållare på marken på avstånd från ditt fordon innan du fyller på. Ta bort bensindriven utrustning från lastbil eller släpvagn och tanka den på marken. Om det inte är möjligt, fyll på den på en utrustning på ett fordon med en bärbar behållare, hellre än från ett bensinpumpsmunstycke. Håll hela tiden munstycket inne i bränsletanks- eller behållaröppningen tills påfyllningen är klar. Använd inte en munstycksanordning som kan öppnas och stängas. Byt kläder omgående om du spillt bränsle på kläderna. Överfyll aldrig bränsletanken. Sätt tillbaka tanklocket och dra åt ordentligt. Var extra försiktig när du hanterar bensin och andra bränslen. De är lättantändliga och ångorna explosiva. Försök inte starta motorn om bensin spillts ut, utan flytta bort maskinen från spillområdet och undvik öppen eld eller gnistkällor tills alla bensinångor försvunnit. Sätt tillbaka tanklocken och bränslebehållarens lock ordentligt. Underhåll och förvaring Iakttag alltid stor försiktighet vid påfyllning och hantering av bensin efter transport eller förvaring. Följ alltid instruktionerna i motorhandboken vid förberedelse för förvaring innan enheten ställs undan för kortare eller längre perioder. Följ alltid handbokens instruktioner för korrekta åtgärder vid start av motor då enheten lämnas för service. Förvara aldrig maskinen eller bränsledunken inomhus där det finns öppen eld, t.ex. en värmepanna. Låt motorn svalna innan du förvarar. Stäng av bränslet under förvaring eller transport. Förvara inte bränsle i närheten av öppen eld eller töm ut inomhu. Håll alla skruvar och muttrar, speciellt fästbultar som håller fast bladen, åtdragna och håll alla delar i gott arbetsskick. Byt ut alla slitna eller skadade delar. Mixtra aldrig med säkerhetsanordningar. Kontrollera regelbundet att de fungerar riktigt. Frikoppla drivenheterna, sänk redskap, lägg i parkeringsbroms, stoppa motor och ta bort nyckeln eller koppla ifrån tändstiftskabeln. Vänta tills alla rörelser har stannat innan du justerar, rengör eller reparerar. Ta bort gräs och smuts från enheter, drivenheter, ljuddämpare och motor för att förhindra att det börjar brinna. Rengör från utspilld olja och bränsle. Låt motorn svalna och förvara inte i närheten av öppen eld. Stoppa och inspektera utrustningen om du slår emot ett föremål. Reparera vid behov innan den startas om. Parkera maskinen på plan mark. Tillåt aldrig att outbildad personal servar maskinen. Använd domkraftställ för att stötta komponenter vid behov. Lätta försiktigt på trycket från komponenter med lagrad energi. Koppla ifrån batteriet eller ta bort tändstiftskabeln innan du utför reparationer. Koppla först ifrån den negativa terminalen och därefter den positiva. Sätt tillbaka den positiva först, och därefter den negativa. Var försiktig när bladen kontrolleras. Vira in bladet(en) eller bär handskar när de ska servas. Byt bara bladen. Räta aldrig ut eller svetsa dem. Håll händer och fötter på avstånd från rörliga delar. Gör om möjligt inga justeringar med motorn igång. Ladda batterier på en öppen och väl ventilerad plats, utan närhet till gnistor och öppna lågor. Dra ut laddarens kontakt innan batteriet ansluts eller kopplas ifrån. Bär skyddskläder och använd isolerade verktyg. Gräsuppsamlarens delar utsätts för slitage, skador eller försämring som kan exponera rörliga delar eller göra så att 9

10 föremål kan slungas iväg. Kontrollera ofta delarna och ersätt dem vid behov med originaltillverkade reservdelar. Kontrollera regelbundet bromsfunktionen. Justera och serva vid behov. Använd endast av tillverkaren godkända reservdelar vid reparation. Följ alltid tillverkarens instruktioner för inställningar och justeringar. Endast auktoriserade serviceverkstäder bör genomföra service och reparationer. Försök aldrig själv utföra reparationer på enheten om du inte blivit korrekt utbildad. Felaktiga serviceåtgärder kan resultera i riskfylld användning, skador på enheten och undantag från tillverkarens garanti. Enheter med hydrauliska pumpar, slangar eller motorer: : Hydraulisk vätska som tränger ut under tryck kan ha tillräcklig kraft för att genomborra huden och orsaka allvarlig skada. Om främmande vätska tränger in i kroppen måste den avlägsnas kirurgiskt inom några timmar, av en läkare som känner till denna typ av skador, för att inte kallbrand ska uppstå. Ha inte kroppen eller händerna i närheten av sprinthål eller munstycken som kan spruta ut hydraulisk vätska under högt tryck. Använd papper eller kartong, och inte händerna, för att söka efter läckor. Kontrollera att alla hydrauliska vätskeanslutningar är täta och att alla hydrauliska slangar är i gott skick innan systemet trycksätts. Om en läcka uppstår ska enheten genast servas av en auktoriserad säljare. : Förvaring av energienhet. Felaktigt lösgjorda fjädrar kan leda till allvarlig personskada. Fjädrar ska tas bort av en auktoriserad tekniker. Modeller med en motorkylare: : Förvaring av energienhet. För att förhindra allvarlig kroppsskada från het kylarvätska eller ångutlopp, försök aldrig att ta bort kylarlocket medan motorn är igång. Stoppa motorn och vänta tills den svalnat. Även då måste man vara extremt försiktig när locket tas bort. Instruktioner för störtbåge För modeller med fabriksinstallerat överrullningsskydd. För att undvika svåra skador eller dödsfall när man rullar runt, är det viktigt att man följer varningarna nedan. Varningar vid användning Använd alltid säkerhetsbältet när störtbågen är uppfälld. Använd aldrig säkerhetsbältet när störtbågen är nedfälld. Kom ihåg att det saknas överrullningsskydd när störtbågen är nedfälld, så det är väldigt viktigt att den alltid är uppfälld när det är möjligt. Sänk störtbågen till lägsta läget bara när det är absolut nödvändigt. Kontrollera att det finns tillräcklig frigång ovanför innan du kör under några föremål. Låt inte störtbågen komma i kontakt med lågt hängande hinder som trädgrenar och styrledningar. Ta aldrig bort störtbågen från fordonet. Överskrid inte störtbågens viktklassning för maskinen. Läs och följ alla instruktioner nedan beträffande inspektion och underhåll av störtbågens struktur och säkerhetsbälte. Inspektion av överrullningsskyddets struktur Om inte ÖVERRULLNINGSSKYDDET inspekteras och underhålles, kan det orsaka svåra skador eller dödsfall. En STÖRTBÅGE måste i likhet med annan säkerhetsutrustning inspekteras regelbundet för att kontrollera att utrustningen inte har skadats genom normal användning, felaktig användning, åldersförändringar, modifieringar eller överrullning. För att bibehålla förarens överrullningsskydd och störtbågens effektivitet: Om en STÖRTBÅGE skadas av t.ex. en kollision, överrullning eller sammanstötning, måste STÖRTBÅGEN bytas. Små osynliga sprickor kan försämra STÖRTBÅGENS effektivitet. STÖRTBÅGEN får aldrig svetsas, rätas ut eller repareras. Ändra aldrig STÖRTBÅGEN genom att svetsa eller borra nya hål. FÖRE FÖRSTA GÅNGENS ANVÄNDNING - Inspektera STÖRTBÅGENS struktur och skruvarpå följande punkter: 1) Kontrollera att maskinens bruttovikt, inklusive tillbehör, tillbakahållna nyttolast, bränsle och förare, inte överskrider den högsta specificerade vikten på STÖRTBÅGENS märkning. 2) Kontrollera att det inte saknas något, finns skadade eller lösa skruvar. 3) Kontrollera att STÖRTBÅGEN har monterats rätt och fullständigt. VAR 100:E TIMME - Inspektera STÖRTBÅGENS struktur och skruvarpå följande punkter: 1) Eventuella sprickor i strukturen (konstruktionsdelar och/eller svetsningar). 2) Betydande rostangrepp på någon del av STÖRTBÅGENS struktur eller skruvar. 3) Skruvar som saknas, är skadade eller lösa 4) Skruvar som är svagare än vad som specificerats. 5) Maskinens bruttovikt, inklusive tillbehör, tillbakahållna nyttolast, bränsle och förare, inte överskrider den högsta specificerade vikten på STÖRTBÅGENS märkning. 6) Alla modifieringar som har gjorts, t.ex. otillåtna svetsningar och hål. 7) Någon permanent deformation eller vridning av STÖRTBÅGENS struktur. 10 ferrismowers.com

11 8) Att STÖRTBÅGENS märkning sitter på sin plats och är läsbar. 9) Att varningsetiketterna på STÖRTBÅGEN sitter kvar på STÖRTBÅGEN och är läsbara. Om det råder tvivel om STÖRTBÅGENS tillstånd, ta maskinen ur drift och kontakta din återförsäljare för hjälp. Inspektion och underhåll av störtbågens säkerhetsbälte Om säkerhetsdekalerna slits ut eller skadas och inte kan läsas kan du beställa nya dekaler från din lokala återförsäljare. 4 Om inte säkerhetsbältet inspekteras och underhålles, kan det orsaka svåra skador eller dödsfall. 3 Ett säkerhetsbälte måste i likhet med STÖRTBÅGEN inspekteras regelbundet för att kontrollera att utrustningen inte har skadats genom normal användning, felaktig användning, åldersförändringar, modifieringar eller överrullning. Om säkerhetsbältet inte går igenom samtliga av följande test, ska det bytas ut. FÖRE VARJE ANVÄNDNING Utför följande inspektioner/underhåll av säkerhetsbältet och dragmekanismen: 1) Kontrollera om det finns smuts eller skräp i tillbakadragningsmekanismen. Om så är fallet ska det tas bort. 2) Kontrollera att tillbakadragsmekanismen drar tillbaka lätt och fullständigt. 3) Kontrollera om det finns skador på någon del av säkerhetsbältet (A, fig. 3) som t.ex. hack, skåror, lösa sömmar eller slitage. 4) Kontrollera att spännet och låset (B) fungerar riktigt och att låsplattan inte är väldigt sliten, deformerad eller att spännet är skadat eller sprucket. Säkerhetsbältet ska låsas och öppnas lätt. *Dekalen finns på sätesstödsstången ovanför transmissionerna. **Dekalerna finns på framsidan av störtbågens fickor på maskinens ram. A Artikelnummer: Dekal, allmän säkerhet, ANSI CE B C Artikelnummer: Dekal, klämrisk, CE Artikelnummer: Dekal, brandrisk, ANSI Export Säkerhetsdekaler Innan du manövrerar maskinen ska du läsa säkerhetsdekalerna. Föreskrifter och varningar är till för din säkerhet. För att undvika personskada eller skada på maskinen, se till att du förstår alla säkerhetsdekaler och följ instruktionerna på dem. D Dekal för batterisäkerhet 11

12 E F G Artikelnummer: Dekal, fara Artikelnummer: Dekal, CE fara Artikelnummer: Dekal, säkerhet, CE Rops Säkerhetssymboler H I Artikelnummer: Dekal, varning, störtbåge, CE Artikelnummer: Dekal, säkerhet, CE Rops, Obs Varning: Läs igenom och lär dig instruktionerna innan du använder maskinen. Lär dig var kontrollerna sitter och hur de fungerar. Använd inte maskinen om du inte är tränad. Varning: Konsultera teknisk litteratur innan du utför reparationer eller underhåll. När du lämnar maskinen, stäng av motorn, ställ parkeringsbromsen i låst läge och ta ur tändningsnyckeln. Fara - Risk för amputering och lemlästning. För att undvika skada från roterande blad och rörliga delar, håll säkerhetsanordningar (skydd, lock och brytare) på plats och arbetsdugliga. Fara - Risk för att förlora greppet, glida, problem med styrning och kontroll på sluttningar. Om maskinen stoppar framåtrörelsen eller börjar sladda på en sluttning, stoppa bladen och kör långsamt ner för sluttningen. Fara - Risk för lemlästning: Klipp inte när det finns barn eller andra i närheten. Ta aldrig med passagerare, speciellt inte barn ens när bladen är borttagna. Klipp inte i backläge om det inte är absolut nödvändigt. Titta ner och bakom dig - innan och medan du backar. Fara - Risk för att snubbla och halka: Klipp sluttningar på tvären, aldrig upp-och-ner. Kör inte på sluttningar med mer är 15 graders lutning. Undvik plötsliga och skarpa (snabba) svängar medan du kör på sluttningar. Denna gräns bestämdes efter internationell tandard ISO :2013, sektion 4.6 och baseras på ISO Bedömning av stabilitet i bilaga A. "Stabilitetsgränsen" 15 grader motsvarar 60 % av vinkeln då maskinens start inträffad i statiska test. Verklig dynamisk stabilitet kan variera beroende på användningsförhållandena. Fara - Risk för utkastade föremål: Se till att åskådare och barn är på behörigt avstånd. Ta bort föremål som kan slungas iväg av bladen. Klipp inte utan utkastarröret på plats. Fara - Risk för utkastade föremål: Klipp inte utan sidoutkastarrör eller hela uppsamlaren på plats Fara - Risk för amputation och utkastade föremål: För att undvika skador från roterande blad, håll behörigt avstånd till däckets kant och håll andra borta. Fara: Brandfara: Håll enheten ren från gräs, löv och överskottsolja. Tillsätt inte bränsle när motorn är varm eller igång. Stanna motorn, ta ur nyckeln och låt den svalna under minst 3 minuter innan bränsle fylls på. Tillsätt inte bränsle inomhus, i en sluten lastbil, garage eller andra slutna utrymmen. Torka upp allt utspillt bränsle. Rök inte medan du använder maskinen. Fara: Amputering - Denna maskin kan krossa och skära/klippa. Ha inte händer i närheten av däcklyftstänger. Varning: Undvik allvarlig skada eller dödsfall från överrullning - Ha störtbågen i höjt läge och använd säkerhetsbälte. Det finns inget överrullningsskydd när störtbågen är nedfälld. Sänk störtbågen bara när det är nödvändigt och ta ALDRIG bort den. Höj störtbågen så fort frigången tillåter. 12 ferrismowers.com

13 Varning: Undvik allvarlig skada eller dödsfall från överrullning - Ha störtbågen i höjt läge och använd säkerhetsbälte. Använd INTE säkerhetsbältet när störtbågen är nedfälld. Varning: Undvik allvarlig skada eller dödsfall från överrullning - Hoppa INTE av om klipparen välter. Läs och följ alla användningsinstruktioner och varningar i bruksanvisningen. Varning: Fara vid lågt hängande hinder - Kontrollera att det finns tillräcklig frigång innan du kör under föremål. Håll undan. Låt INTE störtbågen komma i kontakt med lågt hängande hinder som trädgrenar och styrledningar. Läs och följ alla användningsinstruktioner och varningar i bruksanvisningen. Varning: Brandrisk - Håll barn, öppen eld och gnistor på avstånd från batteriet, som kan antända explosiva gaser. Varning: Svavelsyra kan orsaka blindhet eller allvarliga brännskador - Använd alltid skyddsglasögon eller en ansiktsmask när du arbetar med eller nära ett batteri. Varning: Batterier alstrar explosiva gaser - Läs igenom och lär dig instruktionerna innan du använder maskinen. Viktigt: Kasta inte batteriet i soporna - Kontakta kommunen för kasserings och/eller återvinning av batterier. Fara: Amputering - Denna maskin kan krossa och skära/klippa. Ha inte händer i närheten av remmar och skivor. Säkerhetsikoner för det extra tillbehöret Jack Kit (domkraftsutrustning) En domkraftsutrustning är tillgängligt som ett tillbehör via din vanliga reservdelsförsäljare. Se nedanstående förklaringar för säkerhetsikonerna som visas på domkraftsutrustningen. Artikelnummer: Dekal, Varningar, Svc domkraft 1.) Varning Läs handboken. 2.) Krossrisk, gräsklippare: (1.) Parkera maskinen på plan mark och dra åt parkeringsbromsen, (2.) Stanna motorn och ta ur tändningsnyckeln, (3.) Sätt fast domkraften ordentligt på maskinen och säkra med pallbockar innan du börjar arbeta under maskinen. Säkerhetssymboler och signalord Varningssymbolen används för att peka på säkerhetsinformation om risker som kan leda till personskador Ett signalord (FARA, eller FÖRSIKTIGHET) används tillsammans med varningssymbolen för att tilldela risken en sannolikhet och hur allvarliga skador som kan orsakas. Dessutom kan varningssymbolen användas för att visa på typen av fara. FARA visar på en risk, som om den inte undviks, leder till döden eller allvarlig skada. visar på en risk, som om den inte undviks, kan leda till allvarlig skada eller döden. FÖRSIKTIGHET visar på en risk, som om den inte undviks, kan orsaka lätt eller måttlig skada. OBS! indikerar en åtgärd som kan orsaka skada på produkten. Säkerhetsspärr Maskinen är försedd med säkerhetsspärrbrytare. Dessa säkerhets system är till för din säkerhet, försök inte att förbikoppla säkerhetsbrytare, och modifiera aldrig säkerhetsanordningar. Kontrollera deras funktion regelbundet. KONTROLL AV SÄKERHETSFUNKTIONER Test 1 - Motorn ska INTE dras igång om: Kopplingsbrytaren är aktiverad ELLER Parkeringsbromsen inte är aktiverad. Test 2 - Motorn SKA dras igång om: Kopplingsbrytaren inte är aktiverad OCH Parkeringsbromsen är aktiverad. Test 3 - Motorn ska STÄNGAS AV om: Föraren lämnar sätet med kopplingsbrytaren aktiverad ELLER Föraren lämnar sätet med parkeringsbromsen frigjord. Test 4 - Kontroll av knivbroms Gräsklipparknivar och klipparens drivrem bör stanna helt inom sju (7) sekunder efter att den elektriska strömbrytaren (PTO) stängs av (eller om föraren lämnar sätet). Om klipparens drivrem inte stannar inom sju (7) sekunder, kontakta din återförsäljare. Obs: När motorn har stannat måste huvudbrytaren slås av, parkeringsbromsen dras åt och hastighetsspakarna låsas i NEUTRAL-läge när föraren åter tar plats i sätet för att motorn ska kunna startas. 13

14 Använd INTE maskinen om den inte klarar ett säkerhetstest. Kontakta din auktoriserade återförsäljare. Försök att motverka syftet med säkerhetsspärren får inte förekomma under några omständigheter. Funktioner och reglage Reglagens funktioner och placering Nedanstående information beskriver kortfattat de olika reglagens funktion. Start, stopp, körning och klippning kräver kombinerad användning av flera reglage som används i speciell ordning. För att se hur och i vilken ordning reglagen ska användas för olika manövrar, se Drift avsnittet. L M N Bild Borttagbar golvplåt Kontrollnamn Påfyllning av växellådsoljebehållare (en per växellåda) Frikopplingsspakar (en per växellåda) Pedal för klippaggregatlyft, justeringssprint för klipphöjd och låsspak för klippaggregatlyft: Med dessa regleras klippaggregatets klipphöjd. Tryck ner pedalen för klippaggregatlyft (A, bild 6) tills den låses i läge 5" (12,7 cm). Ställ justeringssprinten (B) för önskad klipphöjd och frigör låsspaken för klippaggregatlyft (C). 6 Reglage för Zero-Turn åkgräsklippare 5 A B C D E F G H I J K Bild Pedal för klippaggregatlyft Justeringssprint för klipphöjd Låsspak för klippaggregatlyft Parkeringsbroms Spak för justering av säte Störtbåge Manöverspakar för hastighet Bränslereglage Kontrollnamn Bränsletanklock (en per bränsletank) Bränslemätare (En per bränsletank) Rullbälte Justeringssprint för klipphöjd Låsspak för klippaggregatlyft Parkeringsbroms: Dra parkeringsbromsspaken bakåt och upp för att aktivera parkeringsbromsen. För spaken helt framåt och nedåt för att frigöra parkeringsbromsen. Anm.: Parkeringsbromsen måste vara aktiverad när maskinen startas. Vid aktivering av parkeringsbromsen låses hastighetsreglagen i NEUTRAL-läget. Parkeringsbromsen måste frigöras innan hastighetssreglagen flyttas från NEUTRAL-läget. Frigör Aktivera Lossar parkeringsbromsen. Låser parkeringsbromsen. Justeringsspak för sätet: Sätet kan ställas in framåt eller bakåt. Flytta spaken åt vänster, ställ in sätet och släpp spaken för att låsa det på plats. 14 ferrismowers.com

15 Manöverspakar för hastighet: Med dessa spakar regleras maskinens hastighet och körriktning. Det vänstra drivhjulet (bakre) regleras med den vänstra spaken och det högra drivhjulet (bakre) med den högra spaken. 7 Säkerhetsbältet ska alltid användas när störtbågen är i uppfällt läge. Säkerhetsbältet ska aldrig användas när störtbågen är i nedfällt läge. Avtagbar golvplåt: Golvplåten kan tas bort för att enkelt komma åt klippdäcket. För att ta bort golvplåten, ta bort fästskruvarna och vänd upp golvplåten och ta bort den från maskinen. Vänd på proceduren för att sätta tillbaka plåten. Fylla på växellådsolja: Växellådsolja fylls på i hydrauloljetankarna. De fungerar även som överskottsreservoarer för oljan då växellådorna värms upp och hydrauloljan expanderar. Se Kontrollera och fylla på växellådsolja anvisningar för kontroll och påfyllning av olja. Frikopplingsspakar: Symbol Kontrollnamn Frikopplingsspakar A B C D Tecken Symbol EJ REL. Beskrivning FRAMÅT NEUTRAL BACK LÅST NEUTRALLÄGE Parkeringsbromsen måste frigöras innan hastighetssreglagen kan flyttas från NEUTRAL-läget. Hastigheten framåt ökas genom att spaken för motsvarande drivhjul förs FRAMÅT (A) och minskar när spaken förs BAKÅT (C). Spakarna ställs i LÅST NEUTRALLÄGE genom att föras utåt (D) från the NEUTRAL-läget. Obs: Ju längre en spak flyttas från neutralt läge, desto fortare kommer drivhjulet att rotera. Se Körteknik med Zero-Turn avsnitt om anvisningar för styrning. Maskinen är utrustad med två frikopplingsspakar. Frikopplingsspakarna frikopplar vinkelväxlare så att maskinen kan skjutas för hand. Båda frikopplingsspakarna måste befinna sig i samma läge oavsett om du kör maskinen eller skjuter den för hand. Se Skjuta maskinen för hand för driftsinformation. Instrumentpanel Modeller med bränsleinsprutning: 8 Bränslereglage: Vridning av reglaget till önskad position avgör vilken tank som levererar bränsle. När reglaget pekar åt VÄNSTER så kommer det att dra bränsle från den vänstra tanken. När reglaget pekar åt HÖGER så kommer det att dra bränsle från den högra tanken. När reglaget pekar mot föraren så kommer det att stänga av bränsleflödet till motorn. Tanklock: För att ta av locket, vrid moturs. Bränslenivåmätare: Visar bränslenivån i tanken. Indragbart säkerhetsbälte: Säkerhetsbältet används för att fästa föraren i sätet. A B C D Bild Kontrollnamn Gasreglage Tändningslås Strömbrytare för knivaggregat (Power Take Off, PTO) Timräknare 15

16 E Bild Kontrollnamn Varningslampa för funktionsfel (Malfunction Indicator Lamp, M.I.L.) Gasreglage: Gasreglaget reglerar motorns hastighet. Flytta gasreglaget framåt för att öka motorns hastighet och bakåt för att sänka motorhastigheten. Använd alltid på FULL gas vid klippning. Snabb gashastighet. Långsam gashastighet. Tändningslås: Tändningsknappen startar och stoppar motorn. Den har tre lägen: AV KÖR START Stoppar motorn och stänger av elsystemet. Möjliggör körning av motorn och aktiverar elsystemet. Sätter igång motorn för start. OBS! Lämna aldrig tändningsknappen i KÖR-läge med motorn stoppad det kör slut på batteriet. PTO-reglage (Kraftuttag): PTO-reglaget (Power Take-Off, kraftuttag) kopplar och frikopplar klipparens blad. Dra UPP reglaget för att koppla in, och tryck NER för att frikoppla. Din maskin är utrustad med en av de olika typerna av timräknare som anges nedan. Timräknare (visar endast siffror): Timräknaren räknar antalet timmar som motorn har varit igång. Timräknaren har en egen strömkälla så det totala antalet timmar visas alltid. Timräknare (visar siffror och bokstäver): Denna enhet är utrustad med en timräknare med dubbel funktion som registrerar antalet timmar som motorn har körts och antalet timmar som PTO-brytaren har varit aktiverad. A - Timglasikon - Timglasikonen blinkar när timräknaren registrerar tid. B - Lägesikon - Lägesikonen kommer att visa ett E när den visar motortimmar och ett P när PTO-timmar visas. C - Tidvisning - Detta är antalet timmar som registrerats. Som standard visar timräknaren motortimmar. Lägesikonen kommer att visa ett E och timglasikonen kommer inte att blinka. För att börja registrera motortimmar, starta enhetens motor och lossa parkeringsbromsen. Timglasikonen kommer att blinka. För att börja registrera PTO-timmar, dra PTO-brytaren uppåt för att aktivera PTO-kopplingen. Enhetens motor måste vara igång. Lägesikonen kommer att visa ett P och timglasikonen kommer att blinka. Under tiden som PTO-timmar registreras, registrerar timräknaren även motortimmar. Timräknaren visar dock endast PTO-timmar när PTO-timmar registreras. För att stoppa registreringen av PTO-timmar, tryck ned PTO-brytaren för att inaktivera PTO-kopplingen. För att stoppa registreringen av motortimmar, lägg i parkeringsbromsen. Timräknaren har en egen strömkälla så de registrerade timmarna visas alltid, även när motorn är AV. Felindikationslampa (M.I.L.): Felindikationslampan identifierar problem med motorn. Om felindikationslampan börjar blinka medan du använder enheten, se motorhandboken. Drift Före användning första gången Se till att du läser all information i avsnitten om säkerhet och drift innan du använder traktorn eller klipparen. Bekanta dig med alla kontroller och hur enheten ska stoppas. Kör på en öppen yta utan att klippa, för att vänja dig vid enheten. Kör aldrig på sluttningar som är brantare än 15. Välj en låg hastighet innan du kör på en sluttning. Var extra försiktig när du kör på sluttningar med bakmonterad uppsamlare. Klipp längs med sluttningarna, inte upp och ner. Var försiktig när du ändrar riktning och starta eller stoppa INTE på en sluttning. 16 ferrismowers.com

17 Starta motorn - Bränsleinsprutade modeller Tillåt aldrig passagerare att åka på enheten. Innan du av någon anledning lämnar förarplatsen ska parkeringsbromsen kopplas in, PTO:n frikopplas, motorn stoppas och nyckeln tas ur. För att reducera brandrisken ska motorn, åkgräsklipparen och klipparen vara fria från gräs, löv och överskott av olja. Stanna eller parkera INTE åkgräsklipparen på torra löv, gräs eller brännbara material. Bränsle är mycket lättantändligt och måste hanteras försiktigt. Fyll aldrig tanken när motorn fortfarande är varm efter användning. Öppen låga, rökning eller tändstickor får INTE tillåtas på området. Undvik att hälla över och torka upp utspilld bensin. Ladda aldrig denna åkgräsklippare med 0-svängradie på ett släp eller flak med hjälp av två separata ramper. Använd endast en ramp som är minst en fot bredare än bredden på åkgräsklipparens bakhjul. Denna åkgräsklippare har en 0-svängradie och bakhjulen kan falla av ramperna eller kan åkgräsklipparen tippa och skada föraren eller åskådare. Kontroller före start Kontrollera att vevhuset är fyllt till full-märket på vevhusets oljepåfyllningsrör och oljesticka. Fyll vid behov på olja i påfyllningsröret. Se motorhandboken för instruktioner, oljestickans placering och oljerekommendationer. Kontrollera att alla muttrar, bultar och stift sitter på plats och är åtdragna. Ställ in sätets läge och se till att du kan nå alla reglage från förarens plats. Fyll bränsletanken med nytt bränsle. Läs motorhandboken för bränslerekommendationer. Kontrollera hydrauloljenivån. Kontrollera att bränslevalsventilen är "PÅ". Om du inte förstår hur ett visst reglage fungerar, eller du inte har läst igenom avsnittet Funktioner och reglageordentligt, måste du göra det nu. Försök INTE att använda enheten utan att först ha satt dig in i var alla reglage sitter och hur de fungerar. Anm.: För att prima ett torrt bränslesystem, vrid tändningsnyckeln till läget KÖR i en minut. Låt bränslepumpen köra och prima systemet. Vrid tändningsnyckeln till läget AV. 1. När du sitter i förarsätet lägg i parkeringsbromsen och kontrollera att PTO-reglaget är frikopplat och att färdhastighetsreglagen är låsta i neutralt läge. 2. Placera gasreglaget halvvägs mellan lägena SAKTA och SNABB positions. 3. Sätt i nyckeln i tändningslåset och vrid den till PÅ/START-läget. Ta uy nyckeln så fort motorn startar. Om startaren inte sätter igång motorn, stäng genast tändningsnyckeln och konsultera genast motorhandboken Värm upp motorn genom att köra den i minst en minut innan du kopplar in PTO-brytaren eller kör åkgräsklipparen. 4. När motorn värmts upp, ska enheten alltid köras på FULL gas vid klippning. Vid en nödsituation kan motorn stoppas genom att bara vrida tändningslåset till STOPP. Använd bara denna metod vid nödsituationer. För normal avstängning av motorn ska procedurerna i Stoppa åkgräsklipparen och motorn följas. Stoppa åkgräsklipparen 1. Ställs färdhastighetsreglagen tillbaka i mellanläget, så stoppas åkgräsklipparens rörelse. Flytta reglagen utåt och lås dem i NEUTRAL. 2. Koppla ur PTO:n genom att trycka PTO-brytaren nedåt. 3. Lägg i parkeringsbromsen genom att dra upp handtaget tills det låses på plats. 4. Förflytta gasreglaget till medelgasläget och stäng AV tändningsnyckeln. Ta ur nyckeln. Zero-Turn körträning Reglagen på Zero Turn åkgräsklippare är känsliga, och det krävs lite träning för att lära sig att få en mjuk och effektiv kontroll över förarens framåtkörnings-, back- och svängrörelser. Att ta sig lite tid att gå igenom manövrerna som avbildas och bekanta sig med hur enheten accelererar, förflyttar sig och styrs innan du börjar klippa är absolut nödvändigt för att få ut mesta möjliga av Zero Turn åkgräsklippare. Sök upp en jämn, plan den av din gräsmatta en som har tillräckligt manöverutrymme. (Töm området på förmål, personer 17

18 och djur innan du börjar.) Kör enhetens på medelgas när du tränar detta moment (kör ALLTID på full gas när du klipper), och sväng långsamt för att förhindra att hjulen slirar och gräsmattan skadas. Vi föreslår att du börjar med Mjuk körning till höger, och därefter avancerar genom framåtkörning, back och vändning. Du måste lossa parkeringsbromsen innan du flyttar styrreglagen inåt. 10 Mjuk körning Reglagen på Zero Turn åkgräsklippare är känsliga. BÄSTA sättet att hantera färdhastighetsreglagen är i tre steg som på fig Placera FÖRST händerna på reglagen, som på bilden. TVÅ, för att köra framåt tryck gradvis reglagen framåt med handflatorna. TRE, för att gasa på, flytta reglagen ytterligare framåt. För att sakta in mjukt, flytta långsamt reglagen mot neutral. Körningens grunder Träning av körning framåt Flytta båda färdhastighetsreglagen gradvis jämnt FRAMÅT från neutral. Sakta in och upprepa. OBS! Det krävs träning för att köra rakt framåt. Vid behov kan topphastigheten balansjusteras se avsnittet Justering av hastighetsbalansering i slutet av bruksanvisningen. Träning av back-körning 11 TITTA NER OCH BAKOM, och flytta därefter gradvis båda färdhastighetsreglagen jämnt BAKÅT från neutral. Sakta in och upprepa. OBS! Träna på att backa i flera minuter innan du försöker att göra det i närheten av föremål. Åkgräsklipparen svänger tvärt både i back- och framåtkörningsläget, och det krävs träning för att backa rakt. Träna på att svänga runt ett hörn 18 ferrismowers.com

19 12 14 Medan du kör framåt låter du ett handtag gradvis återgå till neutral. Upprepa flera gånger. OBS! För att förhindra vridning direkt på däckmönstret, är det bäst att båda hjulen fortsätter att rulla lätt framåt. Träna på att vända på platsen 13 För att vända på platsen, Zero Turn, flytta gradvis och samtidigt ett av färdhastighetsreglagen framåt från neutral och ett reglage bakåt från neutral. Upprepa flera gånger. OBS! Genom att ändra hur mycket man drar i varje reglage framåt eller bakåt, ändras "vridpunkten" du svänger på. Avancerad körning Göra en 0-sväng vid en radände Din unika åkgräsklipparen Zero-Turn med 0-svängradie med en förmåga att vända på stället, ger dig möjlighet att vända i slutet av en klipprad istället för att behöva stanna och göra en Y-sväng innan du börjar på en ny rad. För att t.ex. göra en 0-sväng åt vänster vid radens slut: 1. Sakta ner vid radens slut. 2. Flytta HÖGER färdhastighetsreglage lite framåt medan du flyttar det VÄNSTRA färdhastighetsreglaget tillbaka till mitten och därefter lite bakåt från mitten. 3. Börja klippa framåt igen. Denna teknik vänder åkgräsklipparen åt VÄNSTER och överlappar raden som precis klippts en aning vilket eliminerar behovet av att backa för att klippa om gräs som missats. När du blir mer bekant och erfaren med att använda Zero-Turn åkgräsklippare med 0-svängradie, kan du lära dig fler manövrer som hjälper dig att göra klippningen enklare och trevligare. Kom ihåg att ju mer du tränar, desto bättre kontroll har du över Zero-Turn åkgräsklippare! Klippning 1. Lägg i parkeringsbromsen. Kontrollera att PTO-brytaren är frikopplad, färdhastighetsreglagen är låsta i NEUTRAL-läge samt att föraren sitter i sätet. 2. Starta motorn. Se Starta motorn. 3. Ställ in klipparens klipphöjd. 4. Ställ in gasregleget på 1/2 gasläge. Anm.: Bästa arbetssätt är att koppla in PTO:n med gasreglaget inställt på det minsta nödvändiga gasläge för att aktivera däckdrivsystemet utan att motorn överstegras. 5. Koppla in PTO:n genom att dra i PTO-reglaget. 6. Flytta gasreglaget till läget "SNABB" (och börja klippa. 7. När du är klar, sänk gasreglagehastigheten så att motorn går på tomgång och tryck på PTO-reglaget för att stänga av PTO:n. 8. Stanna motorn. Se Stoppa åkgräsklipparen. 19

20 Klipprekommendationer Flera faktorer kan påverka hur bra maskinen klipper gräs. Genom att följa klipprekommendationerna kan maskinens prestanda och hållbarhet förbättras. 16 Gräslängd Att klippa ofta är en smaksak. Normalt ska du klippa gräset när det är 7,6 cm - 12,7 cm (3" - 5") högt. Rätt klipphöjd för en viss gräsmatta beror på flera faktorer, däribland typen av gräs, hur mycket det regnat, temperatur och gräsmattans allmänna tillstånd. Klipp inte gräset för kort. Det ger små svaga plantor som är mycket känsliga för slitage och uttorkning. Att klippa för kort gör ofta mer kada än att låta gräset bli lite längre. Låt gräset bli lite längre speciellt när det är varmt och torrt, så klarar gräset uttorkning bättre. Men får gräset bli för långt kan det bildas tunn torv och extra problem. Klipper man av för mycket vid ett tillfälle, chockas växtens tillväxtsystem och försvagar gräsplantorna. En bra regel är 1/3-regeln: att inte klippa mer än 1/3 av gräsets längd, och aldrig mer än 2,54 cm (1") åt gången. 15 Hur mycket gräs du kan samla upp på en gång påverkas också av vilken typ av gräsklipparsystem du använder (t.ex. kan spridning med däck med sidoutkast bearbeta en mycket större mängd gräs än en vad bioklipp gör). Långt gräs kräver successiv klippning. För extremt långt gräs, ställ in klipphöjden på maximal för den första omgången (A, fig. 16), och ställ sedan in den på önskad höjd och klipp en andra (B) och tredje gång. Täck inte grädsytan med ett tungt lager klippt gräs. Överväg att använda ett gräsuppsamlingssystem och börja en komposthög. När och hur ofta man ska klippa Tidpunkten på dagen och gräsets skick påverkar vilket resultat du får på klippningen. För bästa resultat, följ dessa riktlinjer: Klipp när gräset är mellan 7,5-12,7 cm (3-5") långt. Klipp med vassa blad. Korta gräsklipp på 2,5 cm (1") eller kortare bryts ner snabbare än långa. Vassa klippblad klipper gräset rent och effektivt, och hindrar slitage på eggar, som skadar gräset. Klipp gräset vid en tidpunkt på dagen när gräset är svalt och torrt. Sen eftermiddag eller tidig kväll ger de bästa klippförhållandena. Undvik att klippa efter regn eller vid mycket dagg, och bioklipp aldrig när gräset är blött (fuktigt gräs går inte bra att bioklippa, och klumpar sig under klippdäcket). Klippmönster Börja alltid att klippa på ett jämnt och plant ormråde. Storleken och typen av område som ska klippas bestämmer vilket klippmönster som är bäst att använda. Hinder som träd, staket och byggnader, och förhållanden som sluttningar och stigningar måste också tas i beaktande. Klipp långa raka strängar som överlappar varande en aning. Ändra mönster emellanåt där det är möjligt, för att undvika att det ser mönstrat, randigt eller vågigt ut. För en riktigt fackmässig klippning, klipp tvärs över gräsmattan i en riktning, klipp därefter gräsmattan igen vinkelrätt mot den första klippningen. Anm.: Använd alltid med motorn med FULL GAS när du klipper. Om du hör att motorn saktar in så klipper du för snabbt om du använder en långsammare färdhastighet kommer klippbladen att klippa effektivare och det hindrar många vanliga klipproblem. Använd en färdhastighet som passar tjockleken på gräset du klipper (tredje växeln eller långsammare för modeller med manuell växel). Om du hör att motorn saktar in så klipper du för fort. Använd en lägre färdhastighet. 20 ferrismowers.com

21 17 Klipp där det är möjligt en eller två rader runt områdets ytterkant och kasta ut gräset IN på gräsmattan för att inte få det klippta gräset på staket och gångar. 18 resten av klippningen ska göras i motsatt riktning så att gräsklippet sprids UT på den del av gräsmattan som klipptes tidigare. Klippmetoder Sprida klippning Spridning, eller sidoutkast, sprider ut finklippt gräs jämnt över hela gräsmattan. Många golfbanor använder denna metod. Din klippare har ett djupt skivdäck för att få en friare cirkulation av klippet, så att det sprids jämnt över gräsmattan. Motorhastighet och färdhastighet för spridning: Använd alltid med motorn med full gas när du klipper. Om du hör att motorn saktar in så klipper du för snabbt om du använder en långsammare färdhastighet kommer klippbladen att klippa effektivare och det hindrar många vanliga klipproblem. Använd ALLTID en färdhastighet som passar tjockleken på gräset du klipper (tredje växeln eller långsammare för modeller med manuell växel). Om du hör att motorn saktar in så klipper du för fort. Använd en lägre färdhastighet. Hur mycket gräs man ska klippa när man sprider: Klipp när gräset är 7,6-12,7 cm (3-5") långt. Klipp inte gräset kortare än 5,1-6,4 cm (2-2 1/2"). Klipp inte av mer än 2,5 cm (1") i en klippning. Bioklipp Bioklipp består av en klippdäck som klipper och klipper om det klippta gräset till små partiklar, som sedan blåses ut I gräsmattan. Dessa små partiklar bryts snabbt ner till biprodukter som gräsmattan kan använda. UNDER OPTIMALA FÖRHÅLLANEN kommer din klippare att i det närmaste eliminera synligt gräsklipp på gräsmattans yta. Anm.: När man bioklipper under tunga klippförhållanden, kommer ett trumlande ljud att höras, vilket är normalt. Bioklippning kräver UTMÄRKTA klippförhållanden: Bioklippare fungerar inte om gräset är vått eller om gräset är för långt för att klippa. Bioklippning kräver i högre grad än normal klippning att gräset är torrt och att man klipper rätt mängd. Använd inte gräsklipparen som en bioklippare under de två eller tre första gräsklippningarna på våren. De långa gräsbladen, snabba tillväxten och ofta våtare väderförhållandena lämpar sig bättre för spridning (sidoutkast) eller för att använda gräsuppsamlare. Motorhastighet och färdhastighet för bioklipp: Använd full gas tillsammans med en långsam färdhastighet så att det klippta gräset blir finklippt. Färdhastigheten när man bioklipper ska vara på HALV fart mot vad som skulle användas vid spridning (sidoutkast) under liknande förhållanden. Eftersom bioklippning kräver fler hästkrafter är spridning är det väldigt viktigt med en lägre färdhastighet för en riktig bioklippning. Hur mycket gräs man ska bioklippa: Bästa resultat av bioklippning får man normalt om man bara klipper gräsbladet översta topp 1,3-1,9 cm (½ - 3/4"). Det ger korta gräsklipp som bryts ner ordentligt (mycket snabbare än längre klipp). Den perfekta klipplängden varierar med klimatet, tiden på året och gräsmattans kvalitet. Vi rekommenderar att du provar dig fram med både klipphöjden och färdhastigheten tills du hittar det bästa resultatet. Starta med en hög klipphöjd och använd efterhand lägre inställningar tills du hittar en klipphöjd som passar dina klippförhållanden och önskemål. Att skjuta maskinen för hand MÄRK Bogsera INTE Zero-Turn-åkgräsklipparen. Bogsering av maskinen kan orsaka skador på den hydrauliska transmissionen. Använd inte något annat fordon för att skjuta eller dra denna maskin. 1. Koppla ur strömbrytare för knivaggregat (Power Take Off, PTO), aktivera parkeringsbromsen, vrid tändningslåset till AV (OFF), och ta bort nyckeln. 2. Leta upp frikopplingsspaken ovanpå maskinens växellåda. Det finns en frikopplingsspak på varje växellåda. Frikopplingsspakarna öppnar och stänger växellådornas förbikopplingsventiler. 3. För att öppna växellådans förbikopplingsventil, rotera frikopplingsspakarna till läget "bypass" (A, bild 19). Frikopplingsspakarna kommer att komma i kontakt med 21

22 19 transmissionerna. Frikopplingsspakarna kommer att befinna sig i vinkelrätt läge mot transmissionsaxlarna. Upp- och nedfällning av störtbåge För att undvika allvarliga skador eller dödsfall vid tippning: Störtbågen ska vara ställd i uppfällt läge och säkerhetsbälte ska användas. Det finns inget tippskydd när störtbågen är nedfälld. Fäll endast ned störtbågen när det är nödvändigt, och ta ALDRIG bort den. Använd INTE säkerhetsbälte när störtbågen är nedfälld. Fäll upp störtbågen så snart det är möjligt höjdmässigt. Hoppa INTE av om gräsklipparen tippar. Fälla ned störtbågen: 1. Dra ut hårnålssprintarna (A, bild 20) ur låsstiften (B) Koppla ur handbromsen. Zero-turn-åkgräsklipparen kan nu skjutas för hand. 5. Efter att zero-turn-åkgräsklipparen flyttats, stäng bypass-ventilerna genom att vrida frikopplingsspakarna till läge kör / run (B). Frikopplingsspakarna kommer att komma i kontakt med transmissionerna. Frikopplingsspakarna kommer att befinna sig i sådant läge att de är parallella med transmissionsaxlarna. Anm.: Båda frikopplingsspakarna måste befinna sig i samma läge. 2. Tryck eller dra överdelen av störtbågen (C) framåt mot fjäderklämmorna (D) och ta bort låsstiften (B). 3. Fäll ned störtbågen och sätt tillbaka låsstiften och hårnålssprintarna för att låsa fast störtbågen i nedfällt läge (se detaljbild, bild 20). Fälla upp störtbågen: 1. Dra ut hårnålssprintarna (A) ur låsstiften (B) och ta bort låsstiften. 2. Fäll upp störtbågen (C) tills toppen av störtbågen (C) trycks mot fjäderklämmorna (D) på de lodräta rören. 3. Tryck på eller dra överdelen av störtbågen framåt mot fjäderklämmorna och sätt tillbaka låsstiften och hårnålssprintarna för att låsa fast störtbågen i upprätt läge. 22 ferrismowers.com

23 Haka på ett släp Ett draget släp får inte väga mer än högst 91kg (200 lb.) Säkra släpet med en schackelbult av lämplig storlek (A, fig. 21) och klämma (B) Extremt tunga laster kan orsaka förlorad dragkraft och förlorad kontroll på sluttningar. Minska vikten när du kör på sluttningar. Ytan man kör på har stor inverkan på dragförmåga och stabilitet. Våta och hala ytor kan minska dragförmågan och möjligheten att stanna och svänga mycket. Gör en noggrann bedömning av ytans förhållande innan du använder enheten och släpet, och kör aldrig på sluttningar med större lutning än 10. Se KÖRNING PÅ SLUTTNING och BOGSERAD UTRUSTNING i handbokens säkerhetsavsnitt, för mer säkerhetsinformation. Kontrollera och fylla på bränsle Bensin är mycket lättantändligt och måste hanteras med varsamhet. Låt motorn svalna minst tre minuter innan du fyller på bränsle. Tillåt inte öppen eld, rökning eller tändstickor i området. Undvik överfyllning och torka upp eventuellt spill. Fylla på bränsle: 1. Ta bort tanklocket (A, bild 22). 2. Fyll bränsletanken till mynningsrörets nedre kant. Detta tillåter att bränslet expanderar. Obs: Fyll inte på för mycket. Se motorns instruktionsbok för specifika bränsle rekommendationer. 3. Sätt tillbaka och skruva åt tanklocket för hand. 4. Om maskinen är försedd med två bränsletankar, upprepa denna procedur för att fylla på den andra bränsletanken. MÄRK Se motorns instruktionsbok för specifika bränsle rekommendationer. Kontrollera motorns oljenivå Intervall: Före varje användning Se motorhandboken för placeringen av oljestickan och oljepåfyllningsröret, samt specifika motoroljekontroller och påfyllningsprocedurer. Briggs & Stratton Vanguard-motorer med separat oljetank (vissa modeller) Vissa modeller i den här serien med gräsklippare är utrustade med en separat oljetank (A, bild 23) som förser motorn med olja. Enheter utrustade med en Vanguard-motor med separat oljetank är fabriksfyllda med specialblandad Vanguard 15W-50 syntetisk olja. Anm.: Olja med denna viskositet krävs inte för att motorgarantin ska gälla. För mer information om denna motor och annan drifts- och underhållsinformation, se motorns bruksanvisning som medföljer din maskin. 23

24 23 transmissionsoljetankarna (B). Om oljan är under denna nivå, fortsätt till steg Elektroniskt bränsleinsprutningssystem (EFI) - EFI-modeller EFI är ett bränsleinsprutningssystem med elektronisk styrning, som övervakas en elektronisk styrenhet (ECU). En felindikationslampa (M.I.L.) tänds om problem eller fel identifieras. Service av en auktoriserad verkstad är nödvändig. OBS Koppla inte ifrån och återanslut ECU-kablagets kontakt eller någon annan enskild komponent medan tändningslåset är i läget "PÅ". Detta kan skicka en skadlig spänningsspik genom ECU:n. Koppla ifrån kablaget från ECU-enheten innan du svetsar på utrustningen. Säkringars placering och funktion Maskinens elsystem har två utbytbara säkringar. Se tabellen nedan för krets, säkringskapacitet och säkringarnas ungefärliga placering. Krets Huvudsäkring Drivkoppling Säkringskapacitet 25 A 15 A Ungefärlig placering Instrument panel. Bakom sätet på maskinens högra sida. Kontroll/påfyllning av växellådsolja Denna maskin är utrustad med två tankar för växellådsolja. En tank med växellådsolja förser endast en växellåda med olja. Oljenivån i båda växellådstankarna måste kontrolleras, och fyllas på om nödvändigt. Oljetyp: SAE 20W-50 motorolja 1. Leta upp växellådsoljetankarna (B, bild 24) genom att fälla upp maskinens sätesplatta. 2. Kontrollera oljan när maskinen är kall. Oljan bör nå upp till markeringen FULL KALL ("FULL COLD") (A) på 3. Innan tanklocket tas bort (C), se till att området runt tanklocket och påfyllningsröret på tanken är fritt från damm, smuts och annat skräp. Ta bort tanklocken. 4. Fyll på olja upp till markeringen FULL KALL ("FULL COLD"). 5. Sätt tillbaka tanklocket. 6. Efter att olja fyllts på i tankarna kan det vara nödvändigt att avlufta hydraulsystemet. Om maskinen inte går som den ska utför proceduren för avluftning av hydraulsystemet. Avluftning av hydraulsystemet På grund av hur luft påverkar funktionen hos hydrauliska drivsystem, måste luft i systemet evakueras. Avluftning enligt angivna procedurer ska utföras varje gång ett hydraul system har öppnats för underhåll eller om påfyllning av olja har gjorts i systemet. Effekter av luft i hydraulsystemet kan vara: Missljud. Försämrad effekt efter en kort stunds körning. Hög arbetstemperatur och överdriven oljeexpansion. Före start, se till att vinkelväxlar/växellådor har rätt oljenivå. Om inte, ska de fyllas på enligt uppgifter i avsnittet för Kontrollera och fylla på växellådsolja. Avluftning av hydraulsystemet: 1. Blockera framhjulen för att förhindra att maskinen rullar. Lyft maskinens bakre del så att de bakre hjulen lyfts upp från marken. Placera stöd under maskinens bakre stötfångare för att säkra den. 2. Öppna vilkelväxlarnas förbikopplingsventiler (se Att skjuta maskinen för hand angående förbikopplingsventilernas placering och funktion), starta motorn, frigör parkeringsbromsen och för långsamt maskinens 24 ferrismowers.com

Sulky Linjemålare 1200

Sulky Linjemålare 1200 Form No. 3355 Version C Sulky Linjemålare 00 Modellnr 403 600000 och upp Bruksanvisning Registrera din produkt på www.toro.com. Översättning av originalet (SV) Innehåll Introduktion.................................

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer

Instruktionsbok Modeller: T1100, FL400

Instruktionsbok Modeller: T1100, FL400 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord och ID-nummer 2 Allmänt 3 Säkerhetsföreskrifter 3-5 Användning 5 Underhåll och service 6 Reparationer 6 Förvaring 6 Förord FL 400 och T1100 tillverkas av Kranman AB Innan du

Läs mer

Bruksanvisning. Hjulgående grästrimmer Art Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Hjulgående grästrimmer Art Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Hjulgående grästrimmer Art. 90 44 732 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Hjulgående grästrimmer. Artikelnummer: 9044732 Beskrivning:

Läs mer

Standardskopa med distansbricka Kompaktlastare

Standardskopa med distansbricka Kompaktlastare Form No. 3390-681 Rev A Standardskopa med distansbricka Kompaktlastare Modellnr 22522 Serienr 315000001 och högre Registrera din produkt på www.toro.com. Översättning av originalet (SV) *3390-681* A VARNING

Läs mer

Metallplåtssats Kommersiell åkgräsklippare i Z Master 2000-serien

Metallplåtssats Kommersiell åkgräsklippare i Z Master 2000-serien Form No. Metallplåtssats Kommersiell åkgräsklippare i Z Master 000-serien Modellnr 5-4790 78-56 Rev A Monteringsanvisningar Obs: Låt klipparremmen sitta kvar vid monteringen av denna sats. Klipparremmen

Läs mer

STIGA COLLECTOR 30" BRUKSANVISNING

STIGA COLLECTOR 30 BRUKSANVISNING STIGA COLLECTOR 30" BRUKSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. SVENSKA SE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Låt aldrig någon använda

Läs mer

Bruksanvisning. Snöslunga Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Snöslunga Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Snöslunga Art.: 90 40 362 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

Vedklyv, turbo. Användarmanual SÄKERHETS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Vedklyv, turbo. Användarmanual SÄKERHETS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER Vedklyv, turbo Användarmanual SÄKERHETS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER VIKTIGT: Läs igenom säkerhetsanvisningar och instruktioner ordentligt innan användning. Säkerhetsföreskrifter: Du måste använda maskinen

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Handbok. Sladdlös skruvdragare SFAA0360S

Handbok. Sladdlös skruvdragare SFAA0360S Handbok Sladdlös skruvdragare SFAA0360S SÄKERHET Säkerhet VARNING! 1. Tänk på arbetsmiljön. Exponera inte verktyget för regn. Använd inte verktyget på fuktig eller våt plats. Se till att arbetsbelysningen

Läs mer

Bruksanvisning. Slaghack 155 Art Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Slaghack 155 Art Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Slaghack 155 Art. 90 44 853 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Slaghack 155 Artikelnummer: 9044853 Beskrivning: Slaghack med

Läs mer

Ultra 350 Blower Blåsmaskin/vakuumsugare

Ultra 350 Blower Blåsmaskin/vakuumsugare Form No. Ultra 350 Blower Blåsmaskin/vakuumsugare Modellnr 51569 200000001 & upp Bruksanvisning Svenska (S) 2 VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRI FTER När man använder en elektrisk apparat ska grundläggande säkerhetsåtgärder

Läs mer

Adventus Brukarmanual

Adventus Brukarmanual Adventus 2018-06 Revision 2 Adventus Innehåll Säkerhet... 4 Allmänna föreskrifter... 4 Ändamål och normal användning... 4 Inte avsedd användning... 4 Symboler... 4 Varningar... 5 Avfallshantering... 6

Läs mer

Manual Fotogenkaminer Corona RX2485, RX3085 Art nr &

Manual Fotogenkaminer Corona RX2485, RX3085 Art nr & Manual Fotogenkaminer Corona RX2485, RX3085 Art nr 860050 & 860051 RX2485 2400W, RX3085 3000W Made in Japan Uppackning och förberedelse: Förbered värmaren för användning genom att utföra följande. Packa

Läs mer

Handbok. Dammsugare. Drift och underhåll

Handbok. Dammsugare. Drift och underhåll Handbok Dammsugare Drift och underhåll SÄKERHET MINSKA RISKEN FÖR BRAND, ELEKTRISK STÖT OCH SKADA GENOM ATT LÄSA OCH FÖLJA DESSA SÄKERHETSINSTRUKTIONER INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMSUGAREN! Den här dammsugaren

Läs mer

SE Bruksanvisning. Modell: Modell:

SE Bruksanvisning. Modell: Modell: 2004 SE Bruksanvisning Modell: 335 532 Modell: 552 572 SE - Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter........ 2 Justering av jordspjut och stödhjul......... 3 Rengöring och underhåll av fräs.......3 Förvaring......

Läs mer

Bruksanvisning. Sopmaskin, 60 cm 6,5 Hk, BS bensinmotor Art.: &

Bruksanvisning. Sopmaskin, 60 cm 6,5 Hk, BS bensinmotor Art.: & Bruksanvisning Sopmaskin, 60 cm 6,5 Hk, BS bensinmotor Art.: 90 37 121 & 90 39 263 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500 Instruktionsbok med reservdelslista Lunningsvinsch V6500 Tillverkare: Generalagent: Fransgård Maskinfabrik A/S Närlant Import AB Fredbjergvej 132 Filarevägen 8 DK-9640 Farsø 703 75 Örebro Tele: +45 98

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

STIGA VILLA 92 M 107 M

STIGA VILLA 92 M 107 M STIGA VILLA 92 M 107 M 8211-3037-04 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 9. R 10. L Z X Y W 11. 12. V L+R SE SVENSKA SYMBOLER Följande symboler finns på maskinen för att påminna Er om den försiktighet

Läs mer

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se Gyroway X-7 En självbalanserande scooter Användarmanual www.gyroway.se 1 Innehåll 1. Introduktion......2 2. Modell.....3 3. Produktspecifikation 3 4. Produktfakta 4 4.1 Styre... 4 4.2 Kontrollpanel...5

Läs mer

Z580-D Z Master -klippare med 52 eller 60 tums TURBO FORCE -däck och sidoutkast Modellnr 74264TE Serienr 290000001 och högre

Z580-D Z Master -klippare med 52 eller 60 tums TURBO FORCE -däck och sidoutkast Modellnr 74264TE Serienr 290000001 och högre Form No. 3361-737 Rev A Z580-D Z Master -klippare med 52 eller 60 tums TURBO FORCE -däck och sidoutkast Modellnr 74264TE Serienr 290000001 och högre Modellnr 74265TE Serienr 290000001 och högre Om du vill

Läs mer

STIGA VILLA 85 M READY 85 M

STIGA VILLA 85 M READY 85 M STIGA VILLA 85 M READY 85 M 8211-3039-03 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. R L 9. 10. Y Z X W V 11. SE SVENSKA SYMBOLER Följande symboler finns på maskinen för att påminna Er om den försiktighet och uppmärksamhet

Läs mer

Operationsmanual för HYTORC EDGE

Operationsmanual för HYTORC EDGE Operationsmanual för HYTORC EDGE VIKTIGA SÄKERHETSFAKTORER HYTORC momentverktyg får inte användas av personal som inte genomgått en grundlig utbildning i användande och underhåll av verktyget. Endast personal

Läs mer

Bruksanvisning Anton

Bruksanvisning Anton Bruksanvisning Anton 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning Bruksanvisning...

Läs mer

Z Master -åkgräsklippare med 152 cm TURBO FORCE -sidoutkast

Z Master -åkgräsklippare med 152 cm TURBO FORCE -sidoutkast Form No. 3371-142 Rev A Z Master -åkgräsklippare med 152 cm TURBO FORCE -sidoutkast Modellnr 74925TE Serienr 312000001 och högre Om du vill registrera din produkt eller hämta en bruksanvisning eller reservdelskatalog

Läs mer

Bruksanvisning. Kompostkvarn med elstart Art.:

Bruksanvisning. Kompostkvarn med elstart Art.: Bruksanvisning Kompostkvarn med elstart Art.: 90 43 025 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Vattenpump 2 benzin Art.: 90 42 637 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du

Läs mer

TOUCH TRAINER Underhåll & Troubleshooting Manual

TOUCH TRAINER Underhåll & Troubleshooting Manual TOUCH TRAINER Underhåll & Troubleshooting Manual Regelbundet underhåll på din TOCA Touch Trainer förlänger livslängden på din tillgång och försäkrar dig om att varje träningspass flyter på utan problem.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvångsblandare PTO. Art

Bruksanvisning. Tvångsblandare PTO. Art Bruksanvisning Art. 9048919 Tvångsblandare PTO Art. 9048919 - Tvångsblandare PTO Beskrivning: Tvångsblandare till traktor med trepunktslyft Kat 2. Kapacitet 800 liter. Blandaren ska anslutas till en traktor

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

Manual - SE Modell: VCM40A16L

Manual - SE Modell: VCM40A16L Manual - SE Modell: VCM40A16L Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder din nya produkt och spara den för framtida bruk. Viktiga säkerhetsåtgärder: Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

BRUKSANVISNING. Ett sängbord från

BRUKSANVISNING. Ett sängbord från BRUKSANVISNING Ett sängbord från 0585-81350 info@narkesvital.se BRUKSANVISNING AVIOR SIDA 2 BRUKSANVISNING AVIOR INNEHÅLL INLEDNING 4 Innan bordet tas i bruk 4 Symboler 4 Avsedd användning 4 Garanti 4

Läs mer

Plattvibrator Typ PL20

Plattvibrator Typ PL20 Bruksanvisning Art. 9049036 Plattvibrator Typ PL20 Bruksanvisning Plattvibrator PL20 Art. 9049036 Beskrivning: Bensindriven plattvibrator som används till att vibrera jord, grus eller sand vid olika anläggningsarbeten,

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

Operationsmanual för Avanti

Operationsmanual för Avanti Operationsmanual för Avanti VIKTIGA SÄKERHETSFAKTORER HYTORC momentverktyg får inte användas av personal som inte genomgått en grundlig utbildning i användande och underhåll av verktyget. Endast personal

Läs mer

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. SE SVENSKA SYMBOLER Följande symboler finns på maskinen för att

Läs mer

Z593-D Z Master -klippare med 52 eller 60 tums TURBO FORCE -däck och sidoutkast

Z593-D Z Master -klippare med 52 eller 60 tums TURBO FORCE -däck och sidoutkast Form No. 3353-663 Rev B Z593-D Z Master -klippare med 52 eller 60 tums TURBO FORCE -däck och sidoutkast Modellnr 74264TE Serienr 250000001 och upp Modellnr 74265TE Serienr 250000001 och upp Registrera

Läs mer

Bruksanvisning Reservdelslista

Bruksanvisning Reservdelslista Bruksanvisning Reservdelslista Obs: Användaren måste läsa och förstå bruksanvisningen innan användning av denna gaffelvagn LÄS NOGGRANT Varningar och säkerhetsåtgärder Observera noggrant de anvisningar

Läs mer

Markant 01 Markant 05

Markant 01 Markant 05 Markant 01 Markant 05 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Strömbrytare (temp/kont drift) Vred för skivtjocklek Stopplatta Kabelvinda Typskylt Positionsplatta Matarvagn bestående av 7a Fingerskydd

Läs mer

Luca Q-class, Luca E-class

Luca Q-class, Luca E-class medemagruppen Snabbguide Luca Q-class, Luca E-class Innehåll Snabbguide You-Q Luca...3 Inledning...3 Användaren...4 Användningsmiljö...4 Kontrollera rullstolen före användning...5 Använda rullstolen...5

Läs mer

Operationsmanual för HYTORC STEALTH

Operationsmanual för HYTORC STEALTH Operationsmanual för HYTORC STEALTH VIKTIGA SÄKERHETSFAKTORER HYTORC momentverktyg får inte användas av personal som inte genomgått en grundlig utbildning i användande och underhåll av verktyget. Endast

Läs mer

Observera att alla leveranser från Medema levereras i stort sett färdigmonterade!

Observera att alla leveranser från Medema levereras i stort sett färdigmonterade! Monterings- och bruksanvisning, Lilltrampan Arm- och Bencykel Artikel nr. 5443 Observera att alla leveranser från Medema levereras i stort sett färdigmonterade! MADE IN GERMANY Viktiga instruktioner Läs

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

VARNING. KALIFORNIEN Proposition 65 Varning

VARNING. KALIFORNIEN Proposition 65 Varning Form No. 3381-177 Rev B Skärmsats Z Master -klippare med bakre utkast och 15 cm eller 183 cm brett däck Modellnr 15-9305 Modellnr 15-9310 Monteringsanvisningar VARNING KALIFORNIEN Proposition 65 Varning

Läs mer

GRÄSTRIMMER LTA350 HN Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk.

GRÄSTRIMMER LTA350 HN Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk. GRÄSTRIMMER LTA350 HN 10052 Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk. 1 2 GRÄSTRIMMERENS HUVUDDELAR 1. Handtag 2. Startkontakt 3. Kabelhållare 4. Kabel och kontakt 5.

Läs mer

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING CHILI GASOLGRILL - 69003 DENNA GASOLGRILL ÄR ENBART AVSEDD FÖR UTOMHUSBRUK LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER GRILLEN 1 VIKTIGT: LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN

Läs mer

Groundsmaster -gräsklippare, 7200 och 7210 Modellnr 30360 Serienr 270000001 och högre

Groundsmaster -gräsklippare, 7200 och 7210 Modellnr 30360 Serienr 270000001 och högre Form No. 3356-288 Rev B Groundsmaster -gräsklippare, 7200 och 7210 Modellnr 30360 Serienr 270000001 och högre Modellnr 30360TE Serienr 270000001 och högre Modellnr 30361 Serienr 270000001 och högre Modellnr

Läs mer

Engelskt hjul ITEM. Monterings och bruksanvisning

Engelskt hjul ITEM. Monterings och bruksanvisning Engelskt hjul ITEM 74104 Monterings och bruksanvisning Spara denna manual Du kommer att behöva manualen för de säkerhetsvarningar, monteringsinstruktioner handhavande, skötselråd, lista över delarna och

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

Snabbklyv. Modell BM Artikelnummer

Snabbklyv. Modell BM Artikelnummer Snabbklyv Modell BM11056 Artikelnummer 498235 Om Verktygsboden: Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här finns 3 000 kvm butik

Läs mer

Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM

Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM Crux Lite TM Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS clever COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] Figure

Läs mer

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING Fogsprutan med påmonterad borrmaskin 1 INNEHÅLLFÖRTECKNING * Säkerhetsföreskrifter Sida 3 * Tillbehör 4 * Montering av munstycke 4 * Montering av matarskruv 5 * Montering

Läs mer

A 10 FORM NO B

A 10 FORM NO B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Svenska Gräsuppsamlare För din säkerhet Anvisningar om säkerhet och användning

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

Hydrauliska hjulramper. Artikelnummer

Hydrauliska hjulramper. Artikelnummer Hydrauliska hjulramper Artikelnummer 494628 Om Verktygsboden: Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här finns 3 000 kvm butik

Läs mer

Vid fel och frågor angående den lånade elrullstolen kontakta Hjälpmedel Västernorrland via telefon:

Vid fel och frågor angående den lånade elrullstolen kontakta Hjälpmedel Västernorrland via telefon: Att låna elrullstol Elrullstolen gör att du kan röra dig friare men att köra en elrullstol är också förenat med ansvar och vissa risker. Du måste kunna köra elrullstolen utan att utsätta dig själv eller

Läs mer

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 S SVENSKA SYMBOLER Följande symboler

Läs mer

Montering. Packa upp maskinen. Däck Montera de bakre hjulen med hjälp av vingmuttrarna

Montering. Packa upp maskinen. Däck Montera de bakre hjulen med hjälp av vingmuttrarna Monteringsanvisningar för: 9689995/BZ7C och 9689996/BZ4C utrustade med något av följande aggregat: 96899945 TRD6B Tunnel Ram-aggregat 96899946 TRD7B Tunnel Ram-aggregat 96899950 CD6B Combiaggregat Montering

Läs mer

Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000

Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000 Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL MANUAL Tillverkare Xinghui Auto Maintenance Machinery TEL: 8621-3910 8885, FAX: 8621-3910 8580 www.xinghuijx.com Distributör/

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING Anvisningar och säkerhetsinstruktioner för brukare av Mini Crosser med brukarvikt över 150 kg Tillägg till bruksanvisning för Mini Crosser 130T vid brukarvikt över 150 kg SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS

Läs mer

medemagruppen Styrspak DX2-REM420 Bruksanvisning P Q ver November 2013

medemagruppen Styrspak DX2-REM420 Bruksanvisning P Q ver November 2013 medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - November 2013 SE Bruksanvisning Styrspak DX2-REM420 Minicrosser AB Bultgatan 28 S-442 40 Kungälv Telefon: (+46) 303 245 200 Fax: (+46) 303 245 228 Snabbguide P9-0291-Q

Läs mer

Manual Förflytta defekt fordon

Manual Förflytta defekt fordon Manual Förflytta defekt fordon Fordon 360 Plus Författarna och Liber AB Version 1.0 Får kopieras 1 Anledning till förflyttning Arbetar du i eller med fordon kommer du troligtvis att behöva förflytta defekta

Läs mer

Eftermonteringssats för flak Arbetsfordon i Workman MD-serien, 2010 och tidigare Modellnr Monteringsanvisningar

Eftermonteringssats för flak Arbetsfordon i Workman MD-serien, 2010 och tidigare Modellnr Monteringsanvisningar Form No. 3370-810 Rev A Eftermonteringssats för flak Arbetsfordon i Workman MD-serien, 2010 och tidigare Modellnr 119-9606 Monteringsanvisningar Den här satsen innehåller de komponenter och anvisningar

Läs mer

Kompostkvarn 15 Hk Bensin

Kompostkvarn 15 Hk Bensin Bruksanvisning Art. 9043623 Kompostkvarn 15 Hk Bensin Kompostkvarn Art. 9043623 Beskrivning: Kompostkvarn som drivs med en 15hk bensinmotor med elstart. Säkerhet: Innan användning ska bruksanvisningen

Läs mer

Brukarmanual. art.nr. bruks-brukarmanual Rev Panthera AB, Gunnebogatan 26, Spånga, ,

Brukarmanual. art.nr. bruks-brukarmanual Rev Panthera AB, Gunnebogatan 26, Spånga, , Brukarmanual art.nr. bruks-brukarmanual Rev.2017-03 Avsett ändamål Panthera är en rullstol för dig som behöver en lättkörd vardagsrullstol som du kan sitta bra och sittriktigt i. Den är konstruerad så

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning

Läs mer

ELEKTRISK TERRASSVÄRMARE

ELEKTRISK TERRASSVÄRMARE ELEKTRISK TERRASSVÄRMARE HN 12362 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder din nya produkt och spara den för framtida bruk. Packa upp terrassvärmaren och kontrollera att alla

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 SV SVENSKA 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1.1 ALLMÄNT Läs igenom instruktionerna noga. Lär Er alla reglage samt rätt användning av maskinen. Före användning måste alla förare

Läs mer

Brukarmanual. art.nr. bruks-brukarmanual Rev.2014-01. Panthera AB, Gunnebogatan 26, 163 53 Spånga, 08-761 50 40, www.panthera.se, panthera@panthera.

Brukarmanual. art.nr. bruks-brukarmanual Rev.2014-01. Panthera AB, Gunnebogatan 26, 163 53 Spånga, 08-761 50 40, www.panthera.se, panthera@panthera. Brukarmanual art.nr. bruks-brukarmanual Rev.2014-01 Avsett ändamål Panthera är en rullstol för dig som behöver en lättkörd vardagsrullstol som du kan sitta bra och sittriktigt i. Den är konstruerad så

Läs mer

SAND/SALT SPRIDARE. Manual

SAND/SALT SPRIDARE. Manual SAND/SALT SPRIDARE Manual Tillverkare: IRON BALTIC OÜ Põldmäe tee 1, Vatsla 76915 Estland 2 1. Introduktion... 2 2. Avsedda ändamål och arbetssätt... 2 3. Säkerhetsinstruktioner... 2 4.Användande... 3

Läs mer

Toppsåg och häcksax - Art och

Toppsåg och häcksax - Art och Toppsåg och häcksax - Art 9044212 och 9044213 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Toppsåg // Häcksax Art.: 9044212 och 9044213 Beskrivning: 2

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Användarhandbok o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Svenska Gratulerar till din

Läs mer

Använd endast rätt typ av gasbehållare (se sidan 2) och sätt i den som bilden uppe till höger i denna illustration visar.

Använd endast rätt typ av gasbehållare (se sidan 2) och sätt i den som bilden uppe till höger i denna illustration visar. BRuKSANVISNING Läs noga bruksanvisningen innan kaminen tas i bruk. Om instruktionerna och säkerhetsföreskrifterna inte följs kan det leda till att människor dör, allvarliga personskador och/eller att saker

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

STIGA PARK 92 M 107 M

STIGA PARK 92 M 107 M STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-04 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9. 13. 10. 14. R L 11. 15. Z L+R A+5 A B+5 B Y X W V 12. 16. 3 SE SVENSKA SYMBOLER Följande symboler

Läs mer

Manual - SE Modell: VCB43C16A-A

Manual - SE Modell: VCB43C16A-A Manual - SE Modell: VCB43C16A-A Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder din nya produkt och spara den för framtida bruk. Viktiga säkerhetsåtgärder: Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Läs mer

MSS 5572 Elektrisk Knivslip

MSS 5572 Elektrisk Knivslip MSS 5572 Elektrisk Knivslip Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 2 Bruksanvisning Tack för att du valt en av våra produkter! Hoppas du

Läs mer

Bruksanvisning. Åkgräsklippare, Zero Turn. Art.:

Bruksanvisning. Åkgräsklippare, Zero Turn. Art.: Bruksanvisning Åkgräsklippare, Zero Turn. Art.: 90 35 620 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

SHADOW RT. Instruktions manual. Elmotor monterad i fören.

SHADOW RT. Instruktions manual. Elmotor monterad i fören. SHADOW RT Elmotor monterad i fören Instruktions manual www.jarviswalker.com.au Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Contura 3 Svensk bruksanvisning 1 Stopplatta 2 Påmatare/Resthållare 3 Vagnlås 4 Vred för skivtjocklek 5 Vippströmbrytare (temp/kont drift) 6 Uppsamlarbricka 7 Typskyllt 8 Kabelvinda 9 Nätsladd 10 Matarvagn

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE

Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE Produkt Läs igenom denna bruksanvisning före användning av BREEZE. BREEZE är en modernt designad rollator. Den kan lätt fällas ihop, är ergonomiskt utformad

Läs mer

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B schwedisch 12.09 2009 AUDI AG AUDI AG arbetar ständigt med vidareutveckling av alla typer

Läs mer

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-02 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 SE SVENSKA SYMBOLER Följande

Läs mer

Bruksanvisning. Vedklyv, 7 tons Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Vedklyv, 7 tons Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Vedklyv, 7 tons Art.: 90 16 341 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan installation

Läs mer

STIGA PARK 110 S

STIGA PARK 110 S STIGA PARK 110 S 8211-3009-06 1. 2. F G 3. H 4. 37 SE SVENSKA SYMBOLER Följande symboler finns på maskinen för att påminna Er om den försiktighet och uppmärksamhet som krävs vid användning. Symbolerna

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

Handbok. Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V

Handbok. Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V Handbok Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V SÄKERHET Säkerhet VARNING! 1. Tänk på arbetsmiljön. Exponera inte verktyget för regn. Använd inte verktyget på fuktig eller våt plats. Se till att

Läs mer