intraderma - vårt nya hudkoncept epigenetik kopplat till enzymer - dicqie fuller glutenspecialisten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "intraderma - vårt nya hudkoncept epigenetik kopplat till enzymer - dicqie fuller glutenspecialisten"

Transkript

1 maj 2015 intraderma - vårt nya hudkoncept epigenetik kopplat till enzymer - dicqie fuller glutenspecialisten

2 leaky skin - ett nytt perspektiv Atopisk dermatit EksEm LEAKY SKIN OCH IMMUNFÖRSVAR Huden är en del av immunförsvaret som skyddar kroppens inre mot främmande partiklar och smittämnen och utgör dess första försvarslinje. En försvagad barriär (leaky barrier) tillåter potentiella allergener att tränga in i kroppen. En hud som är mera i balans skyddar bättre mot intrång av allergener och toxiner. LEAKY SKIN - ETT NYTT PERSPEKTIV Ögon som kliar och tåras, rinnande näsa, trånga och svullna luftvägar som utsöndrar tjockt slem, röd hy som kliar och är torr. Dessa exempel representerar i tur och ordning allergisk rinit, astma och eksem, vilka alla ofta förekommer hos en och samma individ. Men vilka är orsakerna till dessa symptom och varför är länken mellan dem så dåligt förstådd? 1. Vissa genetiska mutationer orsakar torrare hud och samtidigt högre risk att utveckla allergier. 2. Mutationer av en annan gen (kallad TSLP, thymic stromal lymphopoeitin), har kopplats till utveckling av eksem, allergier (inklusive matallergier) och astma. 3. En leaky barrier kan ha andra orsaker än genetiska, t.ex. faktorer relaterade till miljö- och näringsmässiga obalanser. IMMUNFÖRSVARET Immunförsvaret blockerar, identifierar och bekämpar inkräktare som virus, bakterier och parasiter. Samtidigt måste kroppen känna igen sina egna ombud och se till att det inte blir någon överreaktion. Hos personer som lider av allergi reagerar immunförsvaret onödigt starkt på en mängd olika allergener som förekommer naturligt ute i naturen och egentligen i sig själva är ofarliga, t.ex. katthår och pollen. Vid hot/attacker så är T-hjälparcellerna (TH-2) ansvariga för att identifiera inkräktaren och aktivera andra typer av celler som ingår i immunförsvaret som används för att komma ihåg inkräktaren så att eventuella framtida angrep lättare kan bekämpas. Utvecklingen av allergier beror även på andra tillstånd, så som förändringar hos de bakterier som lever i slemhinnorna. Tyvärr så störs denna relation och balans av antibakteriella medel, moderna hygieniska vanor och dålig kosthållning. Ny forskning hjälper oss att bättre förstå hur förändringar i hudbarriärer och slemhinnorna samt obalanser i olika bakteriella ekosystem kan förvärra allergier och hudbesvär. Detta leder till nya metoder att behandla allergi och hudproblem med fokus på epitelbarriärerna i andningsvägar, mage- och tarmsystemet, samt det bakteriella ekosystem som huden har. LEAKY GUT KOPPLAT TILL HUDPROBLEM Många hudproblem kan uppstå på grund av en stressad mage och skadade tarmslemhinnor. En skadad tarmbarriär släpper igenom främmande mikroämnen som svamp, bakterier, osmält föda och andra skadliga ämnen. Dessa ämnen passerar ut i blodbanan och vidare till kroppens vävnader där de kan orsaka immunreaktioner. Detta i sin tur skapar inflammationsprocesser, överbelastningar, allergiska reaktioner, näringsbrister och även hudproblem som kan vara jobbiga att ta hand om. STÄRK EPITELBARRIÄRERNA En trasig hudbarriär, en skadad tarmbarriär och svaga cellstrukturer behöver hjälp och stöd för att kunna läka, då detta påverkar hela din kropp från minsta cell till den yttre hudbarriären. Behandling enligt detta helhetsperspektiv resulterar i en mycket friskare hud. INTRADERMA CONCEPT Nu presenterar Alpha plus ett nytt sätt att stärka epitelbarriärerna. Konceptet består av tre kosttillskott som bygger på vetenskapliga studier och är framtagna av dermatologer i samarbete med Metagenics Europe. För att huden och tarmen skall läka effektivt behövs en hälsosam kost, tillförsel av kosttillskott med goda bakterier, antitoxiner och bra fettsyror. erna som ingår i detta koncept är: IntraDermium, Nutrimonium och Omega EFA. Referenser: Metagenics Academy Nr 5/2014 Alpha-plus.se/intraderma-concept

3 IntraDermium Hudprodukten IntraDermium är sammansatt av vitaminer, mineraler och växtämnen. Detta är en dubbelverkande produkt som normaliserar signalering för cellkommunikation och aktiverar kanalerna för antioxidation. Den har en optimal sammansättning av antiinflammatoriska plantextrakt, vitaminer och lättillgängliga mineraler för huden. Nutrimonium Nutrimonium är ett näringspulver innehållande vitaminer, mineraler, mjölksyrabakterier, fiber och aminosyran L-glutamin. Vitamin A, D, C, B6, B12 och folsyra samt selen och zink bidrar till immunsystemets normala funktion. Nutrimonium innehåller även verksamma mängder grönt te och gurkmejakoncentrat. Omega EFA För cellens funktion. Denna blandning av omega-fetter är hämtade både från det marina livet och från växtriket. Omega EFA innehåller verksamma mängder av fettsyrorna EPA, DHA och GLA. Från den marina världen utvinns EPA och DHA medan GLA utvinns från gurkörtsolja. För mer information besök alpha-plus.se/intraderma-concept Art.nr: INTRADERMA concept med infoblad Konsumentbroschyr Nu finns en broschyr om Hårmineralanalys för dina klienter och konsumenter. Den finns att beställa i 10-pack. Art. nr: LIVSMEDELSVERKETS NYA KONTROLLHANDBOK Livsmedelsverket har nyligen publicerat sin nya kontrollhandbok för kosttillskott. I kontrollhandboken lämnar verket information som felaktigt utpekar ett stort antal kosttillskott på marknaden som farliga för kundernas hälsa. Detta har medfört att landets kommuner har börjat utfärda ett stort antal försäljningsförbud mot produkter som är helt säkra att använda och som har funnits till försäljning på marknaden under mycket lång tid. Med anledning av Livsmedelsverkets och kommunernas nya inställning har ett flertal tillverkare, distributörer och återförsäljare gått samman i en intressegruppering som arbetar för att dessa produkter även i fortsättningen ska få säljas på marknaden. Vi vet att dessa produkter är ofarliga att använda på ett normalt sätt och att de är mycket uppskattade i stora grupper av konsumenter. Inom gruppen pågår det för närvarande ett arbete med att driva frågan om förbudens laglighet rättsligt samt med att agera med stöd av EU-rätten för att undanröja de hinder mot den fria handeln som de kommunala besluten innebär. Om ditt företag blir utsatt för ett försäljningsförbud kontaktar du Lennart Holmgren på: eller

4 alpha plus = glutenspecialisten SOM DE FLESTA VET ÄR ALPHA PLUS SEDAN ÅRSSKIFTET GLUTENSPECIALISTEN I SVERIGE! VAD INNEBÄR DÅ DET? VÅRT MÅL ÄR ATT I SAMARBETE MED TOM O BRYANS TEAM I USA, THEDR.COM, VERKA FÖR ATT SPRIDA BUDSKAP OCH KUNSKAP OM GLUTENRELATERAT SYNDROM, CELIAKI, NON CELIAC GLUTEN SENSITIVITY (NCGS) OCH AUTOIMMUNITET. UTBILDNING Alpha Plus vill medverka till att allmänheten får korrekta tester/diagnoser, korrekt behandling och stöd vid dessa tillstånd. Ett sätt att nå det målet är att i samarbeta med Tom O Bryan utbilda minst 100 Certified Gluten Practitioners (CGP) till år Vi vill vara ett stöd för personer som satsar tid och pengar på att bli CGP:are. Stödet består i: att ge kurs som sammanfattar CGP materialet på svenska, att förmedla testet på svenska vid samma tillfälle för dem som vill. att via vår hemsida Glutenspecialisten, förmedla viktiga axplock ur den senaste forskningen så att man håller sig àjour med vetenskapen. att lära ut ett kraftfullt handlingsprogram för drabbade. att få utbildning i de olika labtester som krävs för korrekt diagnos och underlag för skräddarsydd handlingsplan. att erbjuda ett kraftfullt tillskottspaket för läkning av tarm, immunbalansering och släckning av inflammation. att hjälpa till med översättningen till svenska av den PowerPoint presentation som man erhåller från thedr.com så att CGP:are kan gå ut bland allmänheten och hålla ett bra föredrag som hjälper till med informationsspridningen och samtidigt dra till sig dem som behöver hjälp. att via vår hemsida och annonseringar guida intresserade privatpersoner till CGP:are i sin närhet. Vidare tänker vi hålla kurser i ämnet Glutenrelaterat syndrom för allmänhet och en särskild hemsida är tänkt att skapas för denna målgrupp. I sann Alpha Plusanda bjuds, även intressanta utländska forskare och kliniker in till Sverige för att undervisa terapeuter och informera allmänheten. Vi vill även anlita svenska forskare inom ämnet som kan hålla föredrag på svenska. Det är så vi har tänkt oss att verka för att nå vår målsättning visst låter det superintressant!! VARFÖR ÄR DET SÅ VIKTIGT ATT KÄNNA TILL GLUTEN- RELATERAT SYNDROM? Vi har väl alla sett den ena artikeln efter den andra som antingen säger att gluten är ett problem eller raka motsatsen. Vad ska man som lekman tro? När budskapen via media går isär, eller ännu värre, motsäger varandra, så leder det till passivitet och förvirring hos allmänheten. Det intressanta är egentligen att alla röster i media och alla forskningsresultat lägger ett pussel. Det finns bitar av sanning i dem alla. Följande är en del av vad jag har hört eller läst: Att det inte finns något annat än glutenintolerans (vilket är den korrekta medicinska benämningen på celiaki och inget annat). Oro för att det är så många nu för tiden som går över till glutenfri kost utan diagnos, och att detta kan leda till att de som har celiaki inte blir upptäckta. Att glutenfri kost leder till allvarliga näringsbrister. Att det inte är gluten som är problemet, utan t.ex.fod- MAPs (specialkost för de som har svårt att bryta ner vissa kolhydrater.) Visst är det så att de egna initiativen att utesluta gluten kan försvåra identifieringen av Celiakidrabbade personer. Det vore önskvärt om man testade sig för celiaki innan man uteslöt dessa födoämnen. Även är det så att det stora flertalet glutenfria livsmedel som nu tagits fram är näringsfattiga, fiberfattiga och med högt GI vilket kan ge problem med blodsockerbalansen. Och visst är det så att det inte bara är gluten som kan vara orsaken till problem härstammande från mage-/tarm. Det kan vara andra delar av vetet, proteiner från andra födoämnen, FODMAPS, dysbios, endotoxiner, exotoxiner, stress etc. Istället för att ödmjukt se sina bidrag till debatten som just pusselbitar som ska ingå i en större och mer nyanserad bild, så hävdar många att just deras pusselbit är hela bilden. Det viktiga för mig att ta med mig av allt detta, och som jag gärna ser andra kliniker skriva under på, är att än kan vi inte se hela bilden. Vi får förhålla oss öppna, följa med forskningen, lära oss om nya verktyg som kan fördjupa och nyansera orsakerna till det tillstånd den klient vi har framför oss befinner sig i. Under tiden utvecklingen går framåt kan vi känna oss trygga med att den kunskap och de strategier vi har redan idag hjälper flertalet individer med GRS. KORT OM GLUTENPROBLEMET GLUTENRELATERAT SYNDROM (GRS). För dig som inte prenumererar på Näringsmedicinsk Tidsskrift och därmed inte har läst senaste numret om just gluten, så vill jag råda dig att köpa det lösnumret för att få en fördjupad information. Det är maj 2015, nr 3, som har detta fokus. Det är för övrigt en jättebra tidskrift som håller oss terapeuter up-to-date med intressanta forskningsområden. Alpha Plus har även två olika broschyrer till både terapeuter och konsumenter/klienter som heter Glutenrelaterat syndrom (se bild nästa sida). TOM O BRYAN Alpha-Plus bjöd för andra året i rad in Tom O Bryan som föreläsare i slutet av januari. Han har tagit som sin uppgift att sprida kunskap om GRS. Hans budskap är att problemet med gluten är komplext, med stort mörkertal hos befolkningen, och att det faktiskt är livsviktigt att uppmärksamma och åtgärda reaktioner mot det, för människor dör i sviterna av dess effekt i kroppen. Det är så allvarligt!

5 CELIAKI En problematik inom syndromet är celiaki, den av medicinska samfundet enda accepterade reaktionen på gluten. Det problematiska är att många individer går omkring med oupptäckt celiaki. En oupptäckt celiaki som fortsätter att utsättas för gluten leder till följdsjukdomar av mycket allvarligt slag. En upptäckt celiaki, rätt behandlad, har ingen negativ effekt i kroppen. Så det är viktigt att få tag på de drabbade! Celiaki, även kallad glutenintolerans, är en autoimmun sjukdom lokaliserad i tarmen. Starten är en inflammation i tunntarmen, där näringsämnen absorberas. Inflammationen fortskrider genom olika stadier med nedbrytning av tarmceller (villi) som följd. Till slut är allt sk. tarmludd helt utplånat. Effekten är att det uppstår grav näringsbrist hos individen vilket får följder som t.ex. urkalkning av skelett (osteoporos), trötthet, avmagring, sköldkörtelproblem, neurologiska problem och mycket annat. Hittills har de tester man inom skolmedicinen använt sig av bara kunnat identifiera slutfasen i utvecklingen av celiaki, dvs. när tarmluddet helt är utplånat. Då har sjukdomen i många fall pågått under lång tid. Patienter har skickats hem feldiagnosticerade med besked att gluten inte är ett problem för dem och att de kan fortsätta äta säd. Men med hjälp av senare forskning och teknisk utveckling finns idag mer förfinade tester som ger möjlighet att upptäcka utvecklingen i ett tidigt skede. Det är dock ett glapp mellan forskning och klinisk praxis för närvarande (ibland så länge som år). Detta måste ändras! Vi på Alpha-Plus vill bidra till denna förändring. En framstående forskare på celiaki är Alessio Fasano och han har skrivit en intressant bok i ämnet som heter Gluten Freedom. Dessa kan bl a mäta: de mest kända gener som är involverade i celiaki förekomst av läckande tarm. åtta proteiner utöver gliadin och glutein som kan orsaka reaktion. avgöra om gluten kan ha en drogliknande opiateffekt hos individen (psykiatriska åkommor). korsreaktioner. samt vilka andra områden som kan drabbas i kroppen av en glutenkänslighet (man måste inte ha symtom från magen). Du hittar mer information om tester och analyser i nummer av Näringsmedicinsk Tidskrift. NON CELIAC GLUTEN SENSITIVITY Ett begrepp, Non Celiac Gluten Sensitivity, har myntats av en grupp forskare som sammanträdde för några år sedan. Det betyder känslighet mot gluten utan celiaki. Studier antyder att det är en betydligt större grupp av befolkningen som har denna känslighet än de som har intolerans (celiaki). Man antar att det kan vara upp mot 30 %. Mörkertalet är dock stort även här, för man testar inte alla som söker för de åkommor som kan vara en följd av denna känslighet. Åkommor som reumatiska sjukdomar, typ 1 diabetes, cancer, autoimmuna och neurologiska sjukdomar. Här är immunreaktionen via antikroppar av typen IgA, IgG och IgM. Det är detta område som ännu inte nått medicinsk klinisk verksamhet (och i vissa fall inte heller vetskap), så många patienter skickas hem med stämpeln psykosomatisk orsak, alltså utan åtgärd. Framstående på forskningsområdet gluten-autoimmunitet är Yehuda Shoenfeld. Läs gärna om honom och hans framsteg på internet eller pubmed. NYA VÄGAR Det blir dock alltmer uppenbart att allt fler inser att man måste hitta nya vägar att möta alla kroniska tillstånd, vilka man bara i bästa fall uppnår symtomlindring för inom skolmedicinen idag. Kostnaderna för bristande livskvalitet och vitalitet, de livslånga medicineringarna och alla dess biverkningar ökar stadigt och kommer på sikt stjälpa den allmänna sjukvården och den allmänna välfärden om inget ändras. Funktionsmedicinen, som främst Peter Wilhelmsson har fört med sig till Sverige, har verktyg och strategier som är kraftfulla och verksamma för detta problemområde. Åtgärder som leder till läkning, inte bara symtomlindring. Åtgärder som likt ringar på vattnet, kan leda till en bra utveckling av livsmedelstillverkningen mot mer hållbar hantering av vår jord och vår miljö. ANDRA FENOMEN INOM GLUTENRELATERATSYNDROM Veteallergi (IgE immunreaktion). Man kan helt enkelt vara allergisk mot vete av samma typ som pollen-, nöt- eller annan allergi. Vete innehåller många andra ämnen än gluten vilka man kan reagera på. Själva glutendelen är också en komplex molekyl med många olika proteiner och kolhydrater som kan orsaka reaktion. Det man idag bäst känner till är gliadin och glutein, men det finns tusentals andra. De senaste studierna inom detta har lett till att nya labtester har utvecklat tester. Vi måste gemensamt hjälpas åt så att forskning och kunskap förmedlas till de svenska beslutsfattarna vid olika instanser och organisationer, samt att viktig information och tillämpning sprids och används mer inom skolmedicinen. Sanna Törsleff Berglund, psykolog och näringsterapeut samt terapeutkonsult på Alpha Plus

6 epigenetik och enzymernas läkande kraft DICQIE FULLER OCH TRANSFORMATION ENZYMES HAR I MÅNGA ÅR FORSKAT PÅ ENZYMER OCH DERAS FUNKTIONER. I DEN HÄR ARTIKELN KOPPLAS ENZYMERNAS ROLL MED GENETIK, EPIGENETIK OCH NEUROIMMUNA SJUKDOMAR. HISTORIA 1833 upptäcktes det första enzymet som i dag kallas för amylas, men det var inte förrän 1958 som man förstod att gener tillverkar enzymer. Först trodde man faktiskt att gener var enzymer. Det tog lång tid innan man förstod vad gener och enzymer var och vad de hade för funktioner. För att förstå enzymernas läkande kraft behöver man känna till fyra ord eller begrepp: Genetik, epigenetik, neuroimmuna sjukdomar, och så enzymer förstås. GENETIK Genetiken, ärftlighetsläran, handlar om våra omkring gener som sitter i arvsmassan (DNA). DNA utgör en nedärvd instruktionsbok som talar om hur olika proteiner ska tillverkas genom att skicka instruktioner till våra metabola enzymer. Proteinerna är byggmaterialet för allt i kroppen. EPIGENETIK Epigenetiken är läran om ärftliga förändringar som inte orsakas av instruktioner från DNA, utan från vår miljö och omgivning. De epigenetiska faktorerna bestämmer i stället om instruktionerna ska utföras eller inte. De epigenetiska processerna påverkar våra kroppar genom hela livet och även framtida generationer. NEUROIMMUNA SJUKDOMAR Neuroimmuna sjukdomar (NIS) rör sig om en allt mer växande grupp sjukdomar som orsakas av nedsatt reglering av immunförsvaret och nervsystemet. Dessa störningarna påverkar hela kroppen och hjärnan började man utforska neuroimmuna sjukdomar närmare. Det kallas neuroimmunologi och beskriver hur immunförsvaret och nervsystemet förhåller sig till varandra. GEMENSAMMA FAKTORER Transformations anser att neuroimmuna sjukdomar kan behandlas. De har tre gemensamma miljöfaktorer: 1. Infektion (bakterier, virus, svamp, parasit) 2. Exponering för giftiga kemikalier/metaller 3. Intolerans/känslighet för livsmedel (olika proteiner, t.ex. gluten, kasein) Vanliga exempel på NIS är autism, celiaki, Crohns sjukdom, demens, epilepsi, fibromyalgi, IBD, kroniskt trötthetssyndrom, ME, MS, mögel-, parasit- och svampinfektioner och Parkinsons. NIS börjar sannolikt i matsmältningssystemet, men det är svårt att ställa diagnos eftersom de omfattar så många gemensamma orsaksproblem. MAG- OCH TARMKANALEN Mag-tarmkanalen kan med sitt enteriska nervsystem, som ligger inbäddat i mag-tarmsystemets slemhinna från matstrupen till ändtarmen betraktas som kroppens andra hjärna. Den andra hjärnan reglerar kroppens immun- och neurologiska respons och innehåller omkring hundra miljoner nervceller, fler än i både ryggmärgen och det perifera nervsystemet. Störningar i magen med tarmläckage, samt tillverkning och transport av serotonin kan även påverka hjärnans funktion, speciellt vid tillstånd som autism. När en person upplever psykisk stress reagerar hjärnan genom att inleda olika responser. Bland annat utsöndras en mängd olika kemikalier i form av enzymer och hormoner i blodomloppet som påverkar kroppens alla system. Serotonin som utsöndras i största del från mag-tarmkanalen, verkar spela en roll för bl.a. autism. Vid UCLA univeritetet har forskare upptäckt att samma gener som bildar synapser i hjärnans nervceller även tillverkar synapser i matsmältningssystemet. De menar att det kan förklara varför så många barn med autism har avvikande funktioner i magtarmsystem. ENZYMERNAS FUNKTION Enzymerna är vår livsgnista. De inleder alla kemiska reaktioner som sker i kroppen reaktioner varje sekund. Alla organ, vävnader och kroppens hundra miljarder celler är beroende av enzymer även vår arvsmassa. Det är med hjälp av enzymer som tillverkningen kan ske av proteinerna som generna innehåller koderna till. Enzymproteinerna finns i alla levande celler som vi får i oss på tre sätt: Genom att kroppen tillverkar dem (metabola enzymer som finns inuti våra celler och matsmältningsenzymer som finns utanför cellerna). Genom att äta mat som inte upphettats till mer än 40 grader (exogena enzymer). Intag av enzymer via kosttillskott.

7 Enzymerna behövs också för att näring ska absorberas och användas i cellerna. Varje enzymmolekyl arbetar inom ett visst ph-intervall, använder coenzymer som består av olika vitaminer och mineraler och interagerar med vatten. Alltså måste vi dricka tillräckligt med vatten och få i oss näring för att enzymerna ska fungera. Kroppens förmåga att tillverka matsmältningsenzymer minskar med ungefär tretton procent för varje årtionde som vi lever. Den typiska västerländska, raffinerade kosten innehåller nästan inga enzymer och är en stor anledning till att så många lider av matsmältningsbesvär. MINSKAD PRODUKTION Alzheimers, Parkinsons, hjärnskador och alla andra sjukdomar som innebär att hjärnceller förtvinar leder till minskad enzymproduktion. Orsaken är en minskning av det retikulära systemet, ett tunt nätliknande skikt från hjärnstammen upp i mitthjärnan, som stimulerar vagusnerven till att öka blodflödet i tarmen, tarmrörelserna och tillverkningen av enzymer i tarmen. När hjärnans funktion och det retikulära systemet försämras, har det en negativ effekt på matsmältningen. Andra faktorer som minskar enzymproduktionen: Om man inte fick modersmjölk som spädbarn och/eller fick fast föda för tidigt i livet. Om man är glutenkänslig eller lider av födoämnesintolerans. Om man lider av någon sjukdom, speciellt neurodegenerativa sjukdomar. LÄCKANDE TARM OCH EPIGENETIK Vi (Transformation Enzymes) har precis avslutat ett kliniskt försök kring läckande tarm. Med hjälp av blodprover, avföringstester och tester från labbet CYREX kunde vi se att eliminationskost med kompletterande matsmältningsenzymer ledde till tydliga förbättringar inom 60 dagar hos alla NIS-patienter som deltog. Epigenetiska förändringar kan ske när matsmältningen får läka och kan börja fungera igen. Deltagarna fick enzymer som läker både hjärnan och magtarmsystemet, plus kompletterande matsmältningsenzymer med varje måltid. De fick även proteasenzymer mellan 3 ggr dagligen mellan måltiderna. Dessa tar hand om gifter och inflammation. De intog även en specialblandning av probiotiska bakterier. Detta omfattande mag- och tarmstöd gav gott resultat. Genom epigenetisk påverkan på DNA kan enzymerna alltså förändra det genetiska budskapet till de positiva. Enzymer kan ingå i en naturmedicinsk strategi för att förbättra magetarmfunktioner, som kommer att påverka inte bara den enskilda personen, utan också genom epigenetiska mekanismer, deras barn och barnbarn. Enzymbehandling är mycket effektivt vid neuroimmuna besvär, speciellt där läckande tarm är en betydelsefull orsak till sjukdomsutveckling. Artikel från Transformation Översatt och sammanställd av Helene Sandström på Ordbytet Kommunikation DicQie Fuller grundare av Transformations. våra enzymer från transformation AllZym DPP IV Allzym DPP IV innehåller enzymer som är identiska med många av de enzymer som förekommer naturligt i matspjälkningskanalen. Proteas och peptidas förekommer naturligt i alla organismer. Amylas och lipas förekommer naturligt i kroppen. KarboZym Proteas, lipas, amylas och andra enzymer hjälper kroppen bryta ner kolhydrater. Matsmältningsenzymerna proteas, lipas, amylas, maltdiastas och invertas bryter ner maten i mindre delar så att kroppen kan tillgodogöra sig näringen. Utmärkt stöd vid intag av böner och linser. LipoZym LipoZym innehåller lipas och proteasenzymer som särskilt rekommenderas vid intag av fettrika måltider, vid nedsatt fettnedbrytning och som stöd för gallfunktionen. ProteaZym ProteaZym innehåller proteasenzymer som särskilt rekommenderas vid intag av stora måltider och mycket protein. Eller mellan måltiderna för städning av toxiner, allergener och mikrober. PollaZym I PollaZym finns även C-vitamin som bidrar till immunförsvarets normala funktion samt till att minska trötthet och utmattning. PollaZym passar perfekt att ta under vår, sommar och vid alla typer av allergibesvär. GlaktoZym GlaktoZym innehåller växtenzymer som bidrar till att naturligt bryta ner de proteiner, kolhydrater och laktos som finns i gluten, gliadin och mjölk. Laktas bidrar till att hjälpa kroppen bryta ner laktos. Mighty Sport Nzyme Mighty Sport NZyme är ett enzymtillskott berikat med vitaminer och mineral som är viktiga för ett aktivt liv. Den bidrar till bättre rehabilitering vid skador, samt mindre värk vid träning samt motverkar mjölksyra.

8 PÅ UTBILDNINGSFRONTEN DETOX OCH TARMHÄLSA Dr Joseph Pizzorno är en av världens ledande auktoriteter inom vetenskapsbaserad naturmedicin, en term som han myntade redan Han är även licensierad naturläkare, utbildare, författare, forskare, kliniker och föreläsare, samt grundare av och ordförande på Bastyr University. Hans uppslagsverk i naturmedicin The Encyclopedia of Natural Medicine används världen över. Kursen lägger fokus på hur man kan integrera en diagnostik- och behandlingsstrategi vid indikationer på exotoxiner och endotoxiner och att titta på orsak och verkan. Hur ser kopplingen ut med toxiner som kommer utifrån och toxiner som vi skapar själva? Med sin långa erfarenhet och stora engagemang bjuder Joe Pizzorno på viktiga samband mellan mage/tarm och kroppens reningssystem. 5 sep i Stockholm, Ersta Konferens kl Pris kr exkl. moms FRISK HUD - FRISKTARM En viktig väg till att få en frisk hud är att börja titta på kopplingen mellan magproblem och obalans i huden. Huden är en del av immunförsvaret som skyddar kroppens inre mot främmande partiklar samt smittoämnen och utgör den första försvarslinjen. Isabelle Dequenne var chef för dermatologin vid sjukhuset EPICURA i regionen Mons mellan Nu driver hon sin egen praktik i Bryssel. Hennes intresse för näringsmedicin härstammar från hennes forskning i immunologi och särskilt inom området hud. Mieke Van Den Driessche är vetenskapschef på Metagenics Europa. Hon ansvarar för alla vetenskapliga frågor inom företaget, FoU, kvalitetskontroll, regelverk samt kommunaktionsoch utbildningsprogram. 12 sep i Stockholm, Ersta Konferens kl Pris kr exkl. moms HUSAPOTEK MED PEKANA PEKANA Homeopatmedel har ett större användningsområde än du kanske vet om. De är ett alternativ till behandling av mer akuta symtom som halsfluss, urinvägsinfektion, resmage m.m. PEKANA har tagit fram ett antal produkter i 50 ml, just för dessa akuta tillfällen. De är utmärkta att ha i sitt husapotek. Anita Kraut är utbildad naturläkare från Tyskland. Hon delar med sig av sin erfarenhet av holistiska och synergistiska terapier. 6 sep i Stockholm, Ersta Konferens kl Pris 900 kr exkl. moms För att se hela vårt utbud av Utbildningar och föreläsningar; gå in på vår hemsida eller titta i foldern "utbildning & kurser hösten 2015" Info och anmälan: eller ring eller gå in på

Utbildningar & kurser hösten 2015

Utbildningar & kurser hösten 2015 Utbildningar & kurser hösten 2015 VÄLKOMMEN TILL FLERA intressanta föreläsningar Joe Pizzorno Isabelle och Meike från Metagenics PEKANA med Anita Kraut Hudens hälsa och Hälsokoncept IFM epigenetik Maghälsa

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Hur hjälper behandling med Bioptron immunsystemet? Ljusbehandling har visat sig minska smärta på flera olika sätt. Activerar celler som gör bakterierna till sitt byte. Aktiverar celler som bryter ner mikrober.

Läs mer

Frida Fåk Institutionen för Cell- och organismbiologi, Lunds Universitet, Helgonavägen 3B, 223 62 Lund, Sverige. Läckande tarm

Frida Fåk Institutionen för Cell- och organismbiologi, Lunds Universitet, Helgonavägen 3B, 223 62 Lund, Sverige. Läckande tarm Frida Fåk Institutionen för Cell- och organismbiologi, Lunds Universitet, Helgonavägen 3B, 223 62 Lund, Sverige Läckande tarm Läckande tarm: avgörande för utveckling av vissa sjukdomar? Sammanfattning

Läs mer

förstå din hunds maghälsa

förstå din hunds maghälsa förstå din hunds maghälsa Det är inte ovanligt Mag-tarmsjukdomar (vanligtvis associerade med t.ex. kräkningar och/eller diarré) är några av de mest förekommande anledningarna till att man tar hundar till

Läs mer

Vi reder ut begreppen.

Vi reder ut begreppen. Vi reder ut begreppen. Mjölkens sammansättning är unik. Mjölk innehåller 18 av de 22 näringsämnen som vi behöver få i oss varje dag. Inget annat livsmedel ger oss så mycket näring på en och samma gång.

Läs mer

förstå din hunds hudhälsa

förstå din hunds hudhälsa förstå din hunds hudhälsa det är inte ovanligt Hudproblem är relativt vanligt förekommande hos hundar. Det kan uppstå pga flera olika orsaker t.ex. infektioner, parasiter eller allergier. Många underliggande

Läs mer

Förstå din katts. MAGhälsa

Förstå din katts. MAGhälsa Förstå din katts MAGhälsa Precis som människor kan katter lida av störningar i mage och tarm som leder till kräkningar och diarré. Dessa störningar är ofta kortvariga och läker ut av sig själv men kan

Läs mer

Squares. xoç a i HEALTHY CHOCOLATE

Squares. xoç a i HEALTHY CHOCOLATE Squares xoç a i HEALTHY CHOCOLATE Längre liv, bättre liv Under de senaste årtiondena har forskare undersökt en skenbart längre livslängd hos många människor bosatta i regionerna som omger Caucusbergen,

Läs mer

ATT förstå din hunds. fodermedelsallergier

ATT förstå din hunds. fodermedelsallergier ATT förstå din hunds fodermedelsallergier vad är fodermedels- Allergier? Precis som hos människor föds vissa hundar mer känsliga än andra och kan därför också drabbas av allergier. Även om nysningar och

Läs mer

Celiaki. ur TKM-perspektiv

Celiaki. ur TKM-perspektiv Celiaki (glutenintolerans) ur TKM-perspektiv Ett examensarbete vid Akupunkturakademin Maria Mellander Nässjö ht 2007 Arbetet beskriver celiaki (glutenintolerans) dels ur västerländsk synvinkel och dels

Läs mer

NÄRINGS- OCH HÄLSOASPEKTER AV GETMJÖLK. Karin Jonsson Chalmers tekniska högskola Livsmedelsvetenskap

NÄRINGS- OCH HÄLSOASPEKTER AV GETMJÖLK. Karin Jonsson Chalmers tekniska högskola Livsmedelsvetenskap NÄRINGS- OCH HÄLSOASPEKTER AV GETMJÖLK Karin Jonsson Chalmers tekniska högskola Livsmedelsvetenskap PRESENTATIONEN BASERAS PÅ en litteratursammanställning av Sara Johansson, Dr (Chalmers) Goat Milk Nutrition

Läs mer

Mat och måltid i fokus. för hemtjänst och LSS-verksamhet

Mat och måltid i fokus. för hemtjänst och LSS-verksamhet Mat och måltid i fokus för hemtjänst och LSS-verksamhet Innehåll Maten och näringens betydelse för kroppen...3 Energi och näring... 3 Kort om några näringsämnen... 4 Vid särskilda behov...7 Allergi och

Läs mer

En liten bok om mjölk

En liten bok om mjölk En liten bok om mjölk Om mjölk till barn Faktamaterial till film Faktamaterial om mjölk och mjölkens positiva egenskaper för våra barns hälsa. Materialet finns även i A4-format på medföljande DVD och på:

Läs mer

STÄRK DIN INRE DOKTOR DIN INRE SJÄLVLÄKANDE FÖRMÅGA MED QUORUM NUTRITION

STÄRK DIN INRE DOKTOR DIN INRE SJÄLVLÄKANDE FÖRMÅGA MED QUORUM NUTRITION STÄRK DIN INRE DOKTOR DIN INRE SJÄLVLÄKANDE FÖRMÅGA MED QUORUM NUTRITION VISSTE DU ATT 97,5% AV KOSTTILLSKOTT SOM FÖR NÄRVARANDE SÄLJS ÄR GIFTIGA, MÖGLIGA, VÄRMESKADADE OCH INEFFEKTIVA ATT ÅTERSTÄLLA DIN

Läs mer

Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar

Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar www.e-imd.org Vad är störningar i ureacykeln/organisk aciduri? Maten vi äter bryts ned av kroppen med hjälp av tusentals kemiska reaktioner

Läs mer

Glutenintolerans - celiaki

Glutenintolerans - celiaki När löven faller... Sommaren blev kort i år. September kom och hösten likaså med dunder och brak. Men tänk så skönt det är att kunna andas frisk luft! Och hösten bjuder på så mycket härligt; äppelskörd,

Läs mer

Patientinformation GODA RÅD

Patientinformation GODA RÅD Patientinformation GODA RÅD till dig som har brist på matsmältningsenzymer Den här skriften är framtagen för dig som har problem med din bukspottkörtel, och som därför behöver tillskott av matsmältningsenzymer.

Läs mer

SANAMIN. När din hälsa är viktig

SANAMIN. När din hälsa är viktig SANAMIN När din hälsa är viktig Känner du igen dig? Infektionskänslighet - Allmän trötthetskänsla Huvudvärk Sömnproblem Oro/rastlöshet Allergier och hudbesvär Muskelsmärtor Diffus ledvärk Låg stresströskel

Läs mer

Hur gör kroppen energi?

Hur gör kroppen energi? Hur gör kroppen energi? Sköldkörteln Sköldkörteln Vad gör sköldkörtelhormoner? Storlek, antal, hastighet! Sköldkörtelhormonerna påverkar hela kroppen Muskler Ögon Lungor Hjärna Immunförsvar Hjärta Njurar

Läs mer

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler Apotekets råd om Vitaminer och mineraler Din kropp behöver många olika ämnen för att må bra. Den behöver vatten, proteiner, fett, kolhydrater, mineraler och vitaminer. Tillsammans ger de dig energi och

Läs mer

Människans Resurser HÄLSOKONCEPT. för moderna människor

Människans Resurser HÄLSOKONCEPT. för moderna människor Människans Resurser HÄLSOKONCEPT för moderna människor Människans uppfattning om hälsoåtgärder De flesta människor har en alltför snäv syn på vad hälsa och olika hälsoåtgärder innebär. De är övertygade

Läs mer

Förebygg & behandla. Guide till ett friskt underliv.

Förebygg & behandla. Guide till ett friskt underliv. Förebygg & behandla Guide till ett friskt underliv. Ditt underliv är ph-antastiskt! men ibland blir det problem... I den här foldern kan du läsa om vanliga underlivsproblem och vad du kan göra för att

Läs mer

För hundar med hudproblem DermaFlex

För hundar med hudproblem DermaFlex För hundar med hudproblem DermaFlex Produkter som ingår i Aptus lila serie. 2 Aptus serien erbjuder ett stort utbud av hälsovårdsprodukter för hund och katt, med syfte att stärka och bibehålla ditt djurs

Läs mer

Gluten och mjölk Copyright 2012, Michael Håkansson Ansvarig utgivare: Michael Håkansson Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-1353-8

Gluten och mjölk Copyright 2012, Michael Håkansson Ansvarig utgivare: Michael Håkansson Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-1353-8 1 2 Gluten och mjölk Copyright 2012, Michael Håkansson Ansvarig utgivare: Michael Håkansson Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-1353-8 Inledning. "De lärde skola komma på skam" Som ni säkert lagt

Läs mer

Apotekets råd om. Gaser och orolig mage

Apotekets råd om. Gaser och orolig mage Apotekets råd om Gaser och orolig mage De allra flesta har någon gång upplevt besvär med magen i någon form. Det kan vara allt ifrån symtom som diarré, förstoppning, gaser till mer diffusa symtom som magknip,

Läs mer

Om projektet. Rätt mat. inom. äldreomsorgen. En undersökning av specialkosterna inom äldreomsorgen i fyra kommuner. Utredare: Christina Sollenberg

Om projektet. Rätt mat. inom. äldreomsorgen. En undersökning av specialkosterna inom äldreomsorgen i fyra kommuner. Utredare: Christina Sollenberg Om projektet Rätt mat inom äldreomsorgen En undersökning av specialkosterna inom äldreomsorgen i fyra kommuner Utredare: Christina Sollenberg I projektet Rätt mat inom äldreomsorgen har de gluten- och

Läs mer

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM TRÖTTHET www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Trötthet definieras som brist på fysisk och/eller psykisk energi, och upplevs ofta som utmattning eller orkeslöshet. Det är ett

Läs mer

Vad Varje Cancerpatient Behöver Veta. Genom Guds nåd lever jag och är cancerfri!

Vad Varje Cancerpatient Behöver Veta. Genom Guds nåd lever jag och är cancerfri! Vad Varje Cancerpatient Behöver Veta. Genom Guds nåd lever jag och är cancerfri! Hej, det här är Chris från Chris Beat Cancer. I dag har jag ett väldigt speciellt videoklipp till er. Jag blir ofta kontaktad

Läs mer

Ny inställning till allergier. tips till barnfamiljer

Ny inställning till allergier. tips till barnfamiljer Ny inställning till allergier tips till barnfamiljer Hur uppstår allergier? Allergier och överkänsligheter är delvis ärftliga, men uppkomsten av dem är mera beroende av våra levnadsvanor och livsmiljön.

Läs mer

Förstå din hunds. Ledhälsa

Förstå din hunds. Ledhälsa Förstå din hunds Ledhälsa Varför är god ledrörlighet så viktigt? Ledsjukdom är ett av de vanligaste tillstånd som påverkar hundar. Man uppskattar att så många som en av fem hundar över ett års ålder drabbas

Läs mer

Vad är Fabrys sjukdom? Information om Fabrys sjukdom

Vad är Fabrys sjukdom? Information om Fabrys sjukdom Vad är Fabrys sjukdom? Information om Fabrys sjukdom Inledning Fabrys sjukdom (även känd som Anderson-Fabrys sjukdom efter de två forskare som upptäckte sjukdomen) är en sällsynt genetisk sjukdom. Orsaken

Läs mer

Morgonjogg runt Äspenäs. Mycket fågel i luften. Speciellt en som var väldigt envis.

Morgonjogg runt Äspenäs. Mycket fågel i luften. Speciellt en som var väldigt envis. Morgonjogg runt Äspenäs. Mycket fågel i luften. Speciellt en som var väldigt envis. Dåligt med Fokus. Sedan i söndags har jag tömt 56 mm! Inte konstigt att det låter ifrån bäckarna på åsen. Dags för årlig

Läs mer

Kroppen. Cirkulation. Skelett. Muskler. Nervsystem Hormonsystem

Kroppen. Cirkulation. Skelett. Muskler. Nervsystem Hormonsystem Kroppen Cirkulation Skelett Muskler Nervsystem Hormonsystem Kroppen Skelett: Muskelfästen, skydd, stöd Muskler: Rörelse, inre transport Cirkulation: Ämnestransport, skydd, temperaturreglering Nervsystem:

Läs mer

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

TORISEL (temsirolimus) patientinformation

TORISEL (temsirolimus) patientinformation TORISEL (temsirolimus) patientinformation Frågor och svar om din behandling med Torisel mot njurcancer 2 Inledning Den här broschyren innehåller viktig information om din behandling med Torisel. Vi ber

Läs mer

Välkommen till en värld av probiotika!

Välkommen till en värld av probiotika! Välkommen till en värld av probiotika! Vad är probiotika? Probiotika betyder för livet. Probiotika är levande mikroorganismer som ger hälsoeffekter när de intas i tillräcklig mängd. Vanliga mikroorganismer

Läs mer

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Att ÄTA RÄTT betyder att maten ger dig näring och energi så att du kan vara koncentrerad på lektionerna och orkar ROCKA FETT på rasterna och på fritiden. SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Kroppen,

Läs mer

GASTROINTESTINALA STÖRNINGAR

GASTROINTESTINALA STÖRNINGAR ALLT OM GASTROINTESTINALA STÖRNINGAR www.almirall.com Solutions with you in mind VILKA ÄR DE? Gastrointestinala störningar i samband med MS omfattar alltsom påverkar matsmältningssystemet och är ett resultat

Läs mer

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att

Läs mer

Goda råd vid handeksem

Goda råd vid handeksem Handeksem Goda råd vid handeksem Patientinformation 1 Goda råd vid handeksem Handeksem är vanligt och ca 10-15 % av alla kvinnor och 4 % av männen drabbas. Handeksem är den vanligaste arbetsrelaterade

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

Allmänt om adaptogener. Sammanfattning. Adaptogener. Rotary, Skurup, 2007. Kontaktinfo. Läs mer om adaptogener klicka här

Allmänt om adaptogener. Sammanfattning. Adaptogener. Rotary, Skurup, 2007. Kontaktinfo. Läs mer om adaptogener klicka här Allmänt om adaptogener Sammanfattning Adaptogener Rotary, Skurup, 2007 Läs mer om adaptogener klicka här Kontaktinfo Tack Adaptogener växter Ginseng Ginseng rot Fjärilsranka frukt 2 Adaptogener - produkter

Läs mer

Ge din häst mer livsglädje

Ge din häst mer livsglädje Ge din häst mer livsglädje Det bästa från naturen Hästar med en hälsosam och ett starkt immunförsvar har sällan hälsosamma problem. Hästar i naturen äter ofta upp mot 60 olika växter varje dag och rör

Läs mer

Efalex. Hälsa för hjärna och ögon

Efalex. Hälsa för hjärna och ögon Efalex Hälsa för hjärna och ögon Hälsa för hjärna och ögon med omega-3 Essentiella fettsyror är livsnödvändiga för vår hälsa. Vi kan inte tillverka de själva, utan de måste tillföras via vår kost. Fettsyror

Läs mer

Områden om människokroppen. Celler

Områden om människokroppen. Celler Celler Vad är en cell? Var finns celler, hur och när upptäcktes dem? Hur många celler består en människa av. Vad finns det för olika typer av celler i människokroppen. Förklara skillnaden mellan cell,

Läs mer

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit O R E N C I A a b ata c e p t 1 2 O R E N C I A a b ata c e p t Innehåll Om Orencia 5 Din behandlingsplan 6 Biverkningar 9 Vanliga

Läs mer

Hypotyreos. Låg ämnesomsättning

Hypotyreos. Låg ämnesomsättning Hypotyreos Låg ämnesomsättning 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA För patienter med reumatoid artrit Information till dig som behandlas med RoACTEMRA RoACTEMRA - Behandling för patienter med RA (reumatoid artrit) Du har blivit ordinerad RoACTEMRA av din läkare. I denna

Läs mer

Irritable Bowel Syndrome

Irritable Bowel Syndrome Irritable Bowel Syndrome Jenny Gunnarsson, Gastroenterolog Hallands sjukhus Kungsbacka Gottskär 2011-11-15 Bildmaterial ur IBS-irriterande för patient och doktor, M.Simrén Funktionella mag-tarm sjukdomar

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

Frågor om ditt matsmältningssystem

Frågor om ditt matsmältningssystem Frågor om ditt matsmältningssystem Instruktioner Ringa in det nummer som beskriver dina symptom. Du kan även låta bli att svara om du inte har något svar på frågorna. Summera poängen efter varje del. Följ

Läs mer

Näringslära. Författare: Leif Göransson Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2009

Näringslära. Författare: Leif Göransson Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2009 Näringslära Författare: Leif Göransson Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2009 NÄRINGSÄMNEN - UPPBYGGNAD OCH FUNKTION... 2 KOLHYDRATER... 2 FETT... 3 PROTEIN... 3 MAKROMINERALÄMNEN OCH SPÅRELEMENT...

Läs mer

Att leva med Ataxier

Att leva med Ataxier Att leva med Ataxier Att leva med ataxier Jag kan fortfarande göra allt på mitt eget sätt Johanna Nordbring, 47 år i dag, gick tredje årskursen på gymnasiet när hon märkte att hon hade problem med balansen.

Läs mer

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet KOST Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet ENERGI Kroppen är en maskin som behöver energi. Denna energi får du av beståndsdelarna som blir kvar när du bryter ner Kolhydrater, Fett och Protein! Ålder,

Läs mer

Värt att veta om allergi. Alla våra matkorvar är fria från gluten, laktos, ägg, mjölk-, soja- och ärtproteiner

Värt att veta om allergi. Alla våra matkorvar är fria från gluten, laktos, ägg, mjölk-, soja- och ärtproteiner Värt att veta om allergi Alla våra matkorvar är fria från gluten, laktos, ägg, mjölk-, soja- och ärtproteiner Allergi hur påverkas du? När vi bjuder på fest frågar vi sällan gästerna om det är något de

Läs mer

Näringslära En måltid

Näringslära En måltid Näringslära En måltid ger näring och energi till arbete och temperaturreglering är en njutning skapar sociala plus umgänge och avkoppling Ämnesomsättning = Metabolism Anabol uppbyggande Katabol nedbrytande

Läs mer

Information om del 2 av TEDDY-studien

Information om del 2 av TEDDY-studien TEDDY boken (justerat 0706):broschyr, steg 2 07-08-07 10.40 Sida 1 Information om del 2 av TEDDY-studien TEDDY boken (justerat 0706):broschyr, steg 2 07-08-07 10.40 Sida 2 Information om TEDDY-studiens..

Läs mer

Typ 2-diabetes behandling

Typ 2-diabetes behandling Typ 2-diabetes behandling Behandlingen av typ 2-diabetes är livslång och påverkas av hur patienten lever. Behandlingen går ut på att antingen öka produktionen av insulin, öka kroppens känslighet för insulin

Läs mer

AnaFysen. AnaFysen FriskVård. FriskVård. Vi hjälper dig att må lite bättre. en Hårmineralanalys ditt behov av vitaminer/mineraler.

AnaFysen. AnaFysen FriskVård. FriskVård. Vi hjälper dig att må lite bättre. en Hårmineralanalys ditt behov av vitaminer/mineraler. AnaFysen Hårmineralanalys AnaFysen AnaFysen 22 22 år år 24 1991-2013 1991-2013 1991-2015 Vi hjälper dig att må lite bättre vårt vårt mål mål är är att att vara vara långtidsfrisk långtidsfrisk Kontrollera

Läs mer

Allergisk reaktion hos barn

Allergisk reaktion hos barn Allergisk reaktion hos barn Therese Sterner Samordnande Allergisjuksköterska Barn- och Ungdomsmedicinska kliniken i Lund Skånes Universitetssjukhus 2011 Therese.sterner@skane.se Vad är allergi? Allergi

Läs mer

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa)

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa) Allergivaccination Allergivaccination 3 Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja behandling med allergivaccination, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge

Läs mer

Om mikroskopisk kolit. (Kollagen och lymfocytär kolit)

Om mikroskopisk kolit. (Kollagen och lymfocytär kolit) Om mikroskopisk kolit (Kollagen och lymfocytär kolit) Utarbetad i samarbete med Andreas Münch, överläkare, Universitetssjukhuset Linköping. Om mikroskopisk kolit (Kollagen och lymfocytär kolit) I den här

Läs mer

Läkemedelsfakta för barnfamiljer

Läkemedelsfakta för barnfamiljer Läkemedelsfakta för barnfamiljer Finlands Apotekareförbund 2007 Till läsaren Läkemedel är en väsentlig del av hälsovården. Alla behöver läkemedel i något skede av livet, och ibland kan användningen av

Läs mer

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka 2011 Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka Vad kan hända vid en olycka? Kärnkraftverken är byggda med system som ska skydda mot både tekniska och mänskliga fel. Men om en olycka ändå skulle inträffa

Läs mer

Vad kan du få allergivaccination mot? Träd Gräs Gråbo Husdammskvalster Pälsdjur (katt, hund, häst) Bi och geting

Vad kan du få allergivaccination mot? Träd Gräs Gråbo Husdammskvalster Pälsdjur (katt, hund, häst) Bi och geting ALLERGIVACCINATION Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja en allergivaccinationsbehandling, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge dig information om behandlingens

Läs mer

EQ EVERYDAY det du behöver varje dag

EQ EVERYDAY det du behöver varje dag It s in our nature För oss i Eqology är naturen en essentiell drivkraft i och runt omkring oss en kraft som inspirerar oss till att uppnå stora saker. Vi kaller det Naturally Driven. Baserat på denna filosofi

Läs mer

FEBRUARI 2014 GLUTEN OCH CELIAKI / ALTERNATIVA SYNSÄTT PÅ CANCER / SOFIA PALDANIUS / LÄCKANDE TARM

FEBRUARI 2014 GLUTEN OCH CELIAKI / ALTERNATIVA SYNSÄTT PÅ CANCER / SOFIA PALDANIUS / LÄCKANDE TARM FEBRUARI 2014 GLUTEN OCH CELIAKI / ALTERNATIVA SYNSÄTT PÅ CANCER / SOFIA PALDANIUS / LÄCKANDE TARM TEAM MIGHTY SPORT SOFIA PALDANIUS ÄR KANOTIST PÅ ELITNIVÅ. 2012 DELTOG HON I OS I LONDON. HON ÄR EN AV

Läs mer

Prebiotika & Probiotika för små barns magar

Prebiotika & Probiotika för små barns magar Prebiotika & Probiotika för små barns magar Spädbarn kan få ont i magen, som kan bero på förstoppning och gaser. Ibland kan det vara svårt att veta vad som är orsaken till att magen och tarmen inte fungerar.

Läs mer

Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva. www.scheriproct.se. för mer information och länk till webbshop

Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva. www.scheriproct.se. för mer information och länk till webbshop Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva L.SE.12.2014.1480 December 2014 Information om HEMORROJDER, TILLHÖRANDE KLÅDA OCH IRRITATION SAMT YTLIGA SPRICKBILDNINGAR

Läs mer

Allmän näringslära 6/29/2014. Olika energikällor gör olika jobb. Vad som påverkar vilken energikälla som används under tävling och träning:

Allmän näringslära 6/29/2014. Olika energikällor gör olika jobb. Vad som påverkar vilken energikälla som används under tävling och träning: 2014-06-16 Sabina Bäck 1 Näringslära = den totala processen av intag, matsmältning, upptag, ämnesomsättning av maten samt det påföljande upptaget av näringsämnena i vävnaden. Näringsämnen delas in i: Makronäringsämnen

Läs mer

Ett glas vin kan väl inte. skada?

Ett glas vin kan väl inte. skada? Ett glas vin kan väl inte skada? Ett glas vin kan väl inte skada? Kvinnors dryckesvanor skiljer sig idag markant från hur det var för bara några år sedan. Vid trettio har man ofta hunnit skaffa sig vanor

Läs mer

EN BROSCHYR OM. en sjukdom med många ansikten

EN BROSCHYR OM. en sjukdom med många ansikten 2013 EN BROSCHYR OM en sjukdom med många ansikten INNEHÅLL Vad är MS? OM SJUKDOMEN OM SJUKDOMEN sid Vad är MS? 3 Det centrala nervsystemet 3 Vad händer vid MS? 4 OM ORSAKERNA TILL MS Varför får man MS?

Läs mer

En sax för gener kan få Nobelpris

En sax för gener kan få Nobelpris En utskrift från Dagens Nyheters nätupplaga, DN.se, 2015 09 28 11:56:30 Artikelns ursprungsadress: http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/en sax for gener kan fa nobelpris/ En sax för gener kan få Nobelpris

Läs mer

Prestationstriangeln

Prestationstriangeln Prestationstriangeln TRÄNA VILA Obalans i triangeln = Försämrad prestationsförmåga - Trötthet - Sjukdom / Skador -Näringsbrist - Överträning ÄTA Energibalans UTTAG INTAG Ät regelbundet och fyll alltid

Läs mer

9. Vitlök är en klassiker i

9. Vitlök är en klassiker i Textstorlek: 25 löjligt nyttiga nyttigheter Rena hälsobomberna, inget knussel. Vissa födoämnen är nästan för nyttiga för sitt eget bästa. Ät dem, nu! 1. Ägg är fullpackade med nyttiga näringsämnen. Bland

Läs mer

Muskelvärk? Långvarig muskelsmärta vid arbete risker, uppkomst och åtgärder. Muskelvärk.indd 1 2004-12-02 09:19:25

Muskelvärk? Långvarig muskelsmärta vid arbete risker, uppkomst och åtgärder. Muskelvärk.indd 1 2004-12-02 09:19:25 Muskelvärk? Långvarig muskelsmärta vid arbete risker, uppkomst och åtgärder 1 Muskelvärk.indd 1 2004-12-02 09:19:25 Långvarig muskelsmärta vid arbete risker, uppkomst och åtgärder Det finns ett antal olika

Läs mer

Att leva med. Lösningsmedelsskador

Att leva med. Lösningsmedelsskador Att leva med Lösningsmedelsskador Att leva med skador från lösningsmedel Den bästa medicinen för mig är att vara ute i naturen När det var som värst trodde Ralph att han hade blivit galen. Minnet och

Läs mer

Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska och är till dig som behandlas med Prolia (denosumab).

Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska och är till dig som behandlas med Prolia (denosumab). Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska och är till dig som behandlas med Prolia (denosumab). Den här broschyren vänder sig till dig som får behandling med Prolia mot postmenopausal osteoporos

Läs mer

För dig med folatbrist. folacin. 1 mg

För dig med folatbrist. folacin. 1 mg 3-2200_PatInfo_Folacin.indd 1 För dig med folatbrist folacin F O L S Y R A 1 mg 2012-11-14 11.1 Vad är folsyra? Folat och folsyra är två olika namn för samma B-vitamin (B 9 ). Folat är samlingsnamnet för

Läs mer

Information om svamp i underlivet. klotrimazol

Information om svamp i underlivet. klotrimazol Information om svamp i klotrimazol Innehåll Svamp i vad är det? 4 Faktorer som kan orsaka svampinfektion i 6 Vilka är symtomen? 8 Smittar svamp? 8 Kan män få svamp? 9 Kan mjölksyrabakterier bota svamp

Läs mer

Omega-3 från fiskolja är viktigt för en bra start i livet

Omega-3 från fiskolja är viktigt för en bra start i livet Omega-3 från fiskolja är viktigt för en bra start i livet Intervju med Dr Alex Richardson, verksam vid universitetet i Oxford, på Food and Behaviour Research (FAB), Inverness, Skottland (www.fabresearch.org

Läs mer

förstå din katts diabetes

förstå din katts diabetes förstå din katts DIABETES Att höra att din katt lider av diabetes kan göra dig orolig och förvirrad, men du ska veta att hjälpen är nära. I denna broschyr kommer vi att förklara hur kattdiabetes kan hanteras

Läs mer

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Läkemedel Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Vad har läkemedel tillfredsställt? God hälsa Sjukdomar och infektioner Droger Cancer, Alzheimer, AIDS

Läs mer

WHO = World Health Organization

WHO = World Health Organization Mat och hälsa åk 8 WHO = World Health Organization Enligt WHO innebär hälsa att ha det bra både fysiskt, psykiskt och socialt. Dåliga matvanor och mycket stillasittande bidrar till att vi blir sjuka på

Läs mer

Fett fett. bränner. men välj rätt

Fett fett. bränner. men välj rätt Rätt sorts fett kan bidra till att hålla dig slank och ge en snygg och proportionerlig kropp! Fettet ger nämligen bränsle åt musklerna och hjälper till med förbränning. Men experterna råder oss att äta

Läs mer

Din kropp består av 100000 miljarder celler! Alla celler ser inte ut på samma sätt

Din kropp består av 100000 miljarder celler! Alla celler ser inte ut på samma sätt Din kropp består av 100000 miljarder celler Alla celler ser inte ut på samma sätt Det som skiljer levande varelser från sådant som inte lever är att: Det som lever är uppbyggt av celler. Det som lever

Läs mer

ERBJUDANDE! I Augusti månad har du möjlighet att köpa dessa produkter till 20 % rabatt!

ERBJUDANDE! I Augusti månad har du möjlighet att köpa dessa produkter till 20 % rabatt! ERBJUDANDE! I Augusti månad har du möjlighet att köpa dessa produkter till 20 % rabatt! Art. 103/104 All Purpose Cream normal/torr hud Verkar mjukgörande, binder fuktigheten ihuden och stärker vävnaden.

Läs mer

Hälsa HÄLSA INDIVIDPERSPEKTIV

Hälsa HÄLSA INDIVIDPERSPEKTIV Hälsa HÄLSA INDIVIDPERSPEKTIV Fysisk hälsa Den fysiska hälsan är hur våra kroppar mår Den fysiska hälsan är till exempel sjukdom Fysisk hälsa kan även vara kosten vi får i oss. Kosten har en stor inverkan

Läs mer

3. Varför är det oftast inte bra att äta alltför mycket snabba kolhydrater, till exempel läsk och godis?

3. Varför är det oftast inte bra att äta alltför mycket snabba kolhydrater, till exempel läsk och godis? .9 Föda Besvara följande frågor med hjälp av läroboken. 1. Hur stor del av kroppen består av vatten? 2. Vad kan man enkelt säga att kolhydrater är?. Varför är det oftast inte bra att äta alltför mycket

Läs mer

Barnhälsovård i Värmland Utmaningar inför framtiden 2012-08-27

Barnhälsovård i Värmland Utmaningar inför framtiden 2012-08-27 Barnhälsovård i Värmland Utmaningar inför framtiden 2012-08-27 Diarré hos barn Staffan Skogar barnläkare 5/5-15 Vad är diarre? Vad är normalt? Mer än 3 ggr per dag? Vem är orolig? Verkar barnet sjukt?

Läs mer

Matspjälkning. Vatten, vitaminer, mineraler och olika spårämnen tas också upp genom tarmväggarna och transporteras vidare till kroppens alla celler

Matspjälkning. Vatten, vitaminer, mineraler och olika spårämnen tas också upp genom tarmväggarna och transporteras vidare till kroppens alla celler Matspjälkning Din matspjälkningskanal är ett 7 meter långt slingrande rörgenom kroppen. Den börjar i munhålan och slutar ianus. Däremellan finns matstrupen, magsäcken, tolvfingertarmen, tunntarmen, tjocktarmen

Läs mer

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se.

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se. Om influensan Influensa A(H1N1) är en så kallad pandemisk influensa, som sprids över världen. Allt fler smittas också här i Sverige. Eftersom det är ett nytt virus är nästan ingen immun mot det än och

Läs mer

12-14-RESP-1065639-0000. Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013!

12-14-RESP-1065639-0000. Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013! Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013! Den enda receptfria, anti-inflammatoriska nässprayen godkänd för att lindra besvären vid både bihåleinflammation och allergi På recept sedan

Läs mer

Är det något du har ätit?

Är det något du har ätit? Är det något du har ätit? Therese Sterner Samordnande Allergisjuksköterska Barn- och Ungdomsmedicinska kliniken i Lund Skånes Universitetssjukhus 2012 Therese.sterner@skane.se Annika Dahl och Felix Ekman

Läs mer

DNA- analyser kan användas för att

DNA- analyser kan användas för att Genteknik DNA- analyser kan användas för att -identifiera och koppla misstänkta till brottsplats -fria oskyldigt utpekade och oskyldigt fällda -personidentifiering vid masskatastrofer, krig, massgravar

Läs mer

Livsviktiga och livsfarliga fettsyror!

Livsviktiga och livsfarliga fettsyror! TREE Livsstilsdesign Tree Livsstilsdesign 23 oktober 2014 Livsviktiga och livsfarliga fettsyror En guide till att välja bra fetter och omega3 tillskott Omega3 och omega6 är olika fleromättade fettsyror

Läs mer

Kroppens försvarare. Immunförsvarets dubbla försvarslinjer

Kroppens försvarare. Immunförsvarets dubbla försvarslinjer Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2011 Kroppens försvarare Varje dag, timme, minut och sekund dukar myriader av små angripare under i kampen mot vårt immunförsvar. Immunförsvaret har en fantastisk

Läs mer

Amning och immunologi. 2013 Anna-karin Ringqvist VU

Amning och immunologi. 2013 Anna-karin Ringqvist VU Amning och immunologi 2013 Anna-karin Ringqvist VU Barnet har två stora behov Näring Infektionsskydd Modern kan ge båda dessa = ekologi Anna-Karin Ringqvist2 Det nyfödda barnets koloniseras av rätt mikrober

Läs mer