intraderma - vårt nya hudkoncept epigenetik kopplat till enzymer - dicqie fuller glutenspecialisten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "intraderma - vårt nya hudkoncept epigenetik kopplat till enzymer - dicqie fuller glutenspecialisten"

Transkript

1 maj 2015 intraderma - vårt nya hudkoncept epigenetik kopplat till enzymer - dicqie fuller glutenspecialisten

2 leaky skin - ett nytt perspektiv Atopisk dermatit EksEm LEAKY SKIN OCH IMMUNFÖRSVAR Huden är en del av immunförsvaret som skyddar kroppens inre mot främmande partiklar och smittämnen och utgör dess första försvarslinje. En försvagad barriär (leaky barrier) tillåter potentiella allergener att tränga in i kroppen. En hud som är mera i balans skyddar bättre mot intrång av allergener och toxiner. LEAKY SKIN - ETT NYTT PERSPEKTIV Ögon som kliar och tåras, rinnande näsa, trånga och svullna luftvägar som utsöndrar tjockt slem, röd hy som kliar och är torr. Dessa exempel representerar i tur och ordning allergisk rinit, astma och eksem, vilka alla ofta förekommer hos en och samma individ. Men vilka är orsakerna till dessa symptom och varför är länken mellan dem så dåligt förstådd? 1. Vissa genetiska mutationer orsakar torrare hud och samtidigt högre risk att utveckla allergier. 2. Mutationer av en annan gen (kallad TSLP, thymic stromal lymphopoeitin), har kopplats till utveckling av eksem, allergier (inklusive matallergier) och astma. 3. En leaky barrier kan ha andra orsaker än genetiska, t.ex. faktorer relaterade till miljö- och näringsmässiga obalanser. IMMUNFÖRSVARET Immunförsvaret blockerar, identifierar och bekämpar inkräktare som virus, bakterier och parasiter. Samtidigt måste kroppen känna igen sina egna ombud och se till att det inte blir någon överreaktion. Hos personer som lider av allergi reagerar immunförsvaret onödigt starkt på en mängd olika allergener som förekommer naturligt ute i naturen och egentligen i sig själva är ofarliga, t.ex. katthår och pollen. Vid hot/attacker så är T-hjälparcellerna (TH-2) ansvariga för att identifiera inkräktaren och aktivera andra typer av celler som ingår i immunförsvaret som används för att komma ihåg inkräktaren så att eventuella framtida angrep lättare kan bekämpas. Utvecklingen av allergier beror även på andra tillstånd, så som förändringar hos de bakterier som lever i slemhinnorna. Tyvärr så störs denna relation och balans av antibakteriella medel, moderna hygieniska vanor och dålig kosthållning. Ny forskning hjälper oss att bättre förstå hur förändringar i hudbarriärer och slemhinnorna samt obalanser i olika bakteriella ekosystem kan förvärra allergier och hudbesvär. Detta leder till nya metoder att behandla allergi och hudproblem med fokus på epitelbarriärerna i andningsvägar, mage- och tarmsystemet, samt det bakteriella ekosystem som huden har. LEAKY GUT KOPPLAT TILL HUDPROBLEM Många hudproblem kan uppstå på grund av en stressad mage och skadade tarmslemhinnor. En skadad tarmbarriär släpper igenom främmande mikroämnen som svamp, bakterier, osmält föda och andra skadliga ämnen. Dessa ämnen passerar ut i blodbanan och vidare till kroppens vävnader där de kan orsaka immunreaktioner. Detta i sin tur skapar inflammationsprocesser, överbelastningar, allergiska reaktioner, näringsbrister och även hudproblem som kan vara jobbiga att ta hand om. STÄRK EPITELBARRIÄRERNA En trasig hudbarriär, en skadad tarmbarriär och svaga cellstrukturer behöver hjälp och stöd för att kunna läka, då detta påverkar hela din kropp från minsta cell till den yttre hudbarriären. Behandling enligt detta helhetsperspektiv resulterar i en mycket friskare hud. INTRADERMA CONCEPT Nu presenterar Alpha plus ett nytt sätt att stärka epitelbarriärerna. Konceptet består av tre kosttillskott som bygger på vetenskapliga studier och är framtagna av dermatologer i samarbete med Metagenics Europe. För att huden och tarmen skall läka effektivt behövs en hälsosam kost, tillförsel av kosttillskott med goda bakterier, antitoxiner och bra fettsyror. erna som ingår i detta koncept är: IntraDermium, Nutrimonium och Omega EFA. Referenser: Metagenics Academy Nr 5/2014 Alpha-plus.se/intraderma-concept

3 IntraDermium Hudprodukten IntraDermium är sammansatt av vitaminer, mineraler och växtämnen. Detta är en dubbelverkande produkt som normaliserar signalering för cellkommunikation och aktiverar kanalerna för antioxidation. Den har en optimal sammansättning av antiinflammatoriska plantextrakt, vitaminer och lättillgängliga mineraler för huden. Nutrimonium Nutrimonium är ett näringspulver innehållande vitaminer, mineraler, mjölksyrabakterier, fiber och aminosyran L-glutamin. Vitamin A, D, C, B6, B12 och folsyra samt selen och zink bidrar till immunsystemets normala funktion. Nutrimonium innehåller även verksamma mängder grönt te och gurkmejakoncentrat. Omega EFA För cellens funktion. Denna blandning av omega-fetter är hämtade både från det marina livet och från växtriket. Omega EFA innehåller verksamma mängder av fettsyrorna EPA, DHA och GLA. Från den marina världen utvinns EPA och DHA medan GLA utvinns från gurkörtsolja. För mer information besök alpha-plus.se/intraderma-concept Art.nr: INTRADERMA concept med infoblad Konsumentbroschyr Nu finns en broschyr om Hårmineralanalys för dina klienter och konsumenter. Den finns att beställa i 10-pack. Art. nr: LIVSMEDELSVERKETS NYA KONTROLLHANDBOK Livsmedelsverket har nyligen publicerat sin nya kontrollhandbok för kosttillskott. I kontrollhandboken lämnar verket information som felaktigt utpekar ett stort antal kosttillskott på marknaden som farliga för kundernas hälsa. Detta har medfört att landets kommuner har börjat utfärda ett stort antal försäljningsförbud mot produkter som är helt säkra att använda och som har funnits till försäljning på marknaden under mycket lång tid. Med anledning av Livsmedelsverkets och kommunernas nya inställning har ett flertal tillverkare, distributörer och återförsäljare gått samman i en intressegruppering som arbetar för att dessa produkter även i fortsättningen ska få säljas på marknaden. Vi vet att dessa produkter är ofarliga att använda på ett normalt sätt och att de är mycket uppskattade i stora grupper av konsumenter. Inom gruppen pågår det för närvarande ett arbete med att driva frågan om förbudens laglighet rättsligt samt med att agera med stöd av EU-rätten för att undanröja de hinder mot den fria handeln som de kommunala besluten innebär. Om ditt företag blir utsatt för ett försäljningsförbud kontaktar du Lennart Holmgren på: eller

4 alpha plus = glutenspecialisten SOM DE FLESTA VET ÄR ALPHA PLUS SEDAN ÅRSSKIFTET GLUTENSPECIALISTEN I SVERIGE! VAD INNEBÄR DÅ DET? VÅRT MÅL ÄR ATT I SAMARBETE MED TOM O BRYANS TEAM I USA, THEDR.COM, VERKA FÖR ATT SPRIDA BUDSKAP OCH KUNSKAP OM GLUTENRELATERAT SYNDROM, CELIAKI, NON CELIAC GLUTEN SENSITIVITY (NCGS) OCH AUTOIMMUNITET. UTBILDNING Alpha Plus vill medverka till att allmänheten får korrekta tester/diagnoser, korrekt behandling och stöd vid dessa tillstånd. Ett sätt att nå det målet är att i samarbeta med Tom O Bryan utbilda minst 100 Certified Gluten Practitioners (CGP) till år Vi vill vara ett stöd för personer som satsar tid och pengar på att bli CGP:are. Stödet består i: att ge kurs som sammanfattar CGP materialet på svenska, att förmedla testet på svenska vid samma tillfälle för dem som vill. att via vår hemsida Glutenspecialisten, förmedla viktiga axplock ur den senaste forskningen så att man håller sig àjour med vetenskapen. att lära ut ett kraftfullt handlingsprogram för drabbade. att få utbildning i de olika labtester som krävs för korrekt diagnos och underlag för skräddarsydd handlingsplan. att erbjuda ett kraftfullt tillskottspaket för läkning av tarm, immunbalansering och släckning av inflammation. att hjälpa till med översättningen till svenska av den PowerPoint presentation som man erhåller från thedr.com så att CGP:are kan gå ut bland allmänheten och hålla ett bra föredrag som hjälper till med informationsspridningen och samtidigt dra till sig dem som behöver hjälp. att via vår hemsida och annonseringar guida intresserade privatpersoner till CGP:are i sin närhet. Vidare tänker vi hålla kurser i ämnet Glutenrelaterat syndrom för allmänhet och en särskild hemsida är tänkt att skapas för denna målgrupp. I sann Alpha Plusanda bjuds, även intressanta utländska forskare och kliniker in till Sverige för att undervisa terapeuter och informera allmänheten. Vi vill även anlita svenska forskare inom ämnet som kan hålla föredrag på svenska. Det är så vi har tänkt oss att verka för att nå vår målsättning visst låter det superintressant!! VARFÖR ÄR DET SÅ VIKTIGT ATT KÄNNA TILL GLUTEN- RELATERAT SYNDROM? Vi har väl alla sett den ena artikeln efter den andra som antingen säger att gluten är ett problem eller raka motsatsen. Vad ska man som lekman tro? När budskapen via media går isär, eller ännu värre, motsäger varandra, så leder det till passivitet och förvirring hos allmänheten. Det intressanta är egentligen att alla röster i media och alla forskningsresultat lägger ett pussel. Det finns bitar av sanning i dem alla. Följande är en del av vad jag har hört eller läst: Att det inte finns något annat än glutenintolerans (vilket är den korrekta medicinska benämningen på celiaki och inget annat). Oro för att det är så många nu för tiden som går över till glutenfri kost utan diagnos, och att detta kan leda till att de som har celiaki inte blir upptäckta. Att glutenfri kost leder till allvarliga näringsbrister. Att det inte är gluten som är problemet, utan t.ex.fod- MAPs (specialkost för de som har svårt att bryta ner vissa kolhydrater.) Visst är det så att de egna initiativen att utesluta gluten kan försvåra identifieringen av Celiakidrabbade personer. Det vore önskvärt om man testade sig för celiaki innan man uteslöt dessa födoämnen. Även är det så att det stora flertalet glutenfria livsmedel som nu tagits fram är näringsfattiga, fiberfattiga och med högt GI vilket kan ge problem med blodsockerbalansen. Och visst är det så att det inte bara är gluten som kan vara orsaken till problem härstammande från mage-/tarm. Det kan vara andra delar av vetet, proteiner från andra födoämnen, FODMAPS, dysbios, endotoxiner, exotoxiner, stress etc. Istället för att ödmjukt se sina bidrag till debatten som just pusselbitar som ska ingå i en större och mer nyanserad bild, så hävdar många att just deras pusselbit är hela bilden. Det viktiga för mig att ta med mig av allt detta, och som jag gärna ser andra kliniker skriva under på, är att än kan vi inte se hela bilden. Vi får förhålla oss öppna, följa med forskningen, lära oss om nya verktyg som kan fördjupa och nyansera orsakerna till det tillstånd den klient vi har framför oss befinner sig i. Under tiden utvecklingen går framåt kan vi känna oss trygga med att den kunskap och de strategier vi har redan idag hjälper flertalet individer med GRS. KORT OM GLUTENPROBLEMET GLUTENRELATERAT SYNDROM (GRS). För dig som inte prenumererar på Näringsmedicinsk Tidsskrift och därmed inte har läst senaste numret om just gluten, så vill jag råda dig att köpa det lösnumret för att få en fördjupad information. Det är maj 2015, nr 3, som har detta fokus. Det är för övrigt en jättebra tidskrift som håller oss terapeuter up-to-date med intressanta forskningsområden. Alpha Plus har även två olika broschyrer till både terapeuter och konsumenter/klienter som heter Glutenrelaterat syndrom (se bild nästa sida). TOM O BRYAN Alpha-Plus bjöd för andra året i rad in Tom O Bryan som föreläsare i slutet av januari. Han har tagit som sin uppgift att sprida kunskap om GRS. Hans budskap är att problemet med gluten är komplext, med stort mörkertal hos befolkningen, och att det faktiskt är livsviktigt att uppmärksamma och åtgärda reaktioner mot det, för människor dör i sviterna av dess effekt i kroppen. Det är så allvarligt!

5 CELIAKI En problematik inom syndromet är celiaki, den av medicinska samfundet enda accepterade reaktionen på gluten. Det problematiska är att många individer går omkring med oupptäckt celiaki. En oupptäckt celiaki som fortsätter att utsättas för gluten leder till följdsjukdomar av mycket allvarligt slag. En upptäckt celiaki, rätt behandlad, har ingen negativ effekt i kroppen. Så det är viktigt att få tag på de drabbade! Celiaki, även kallad glutenintolerans, är en autoimmun sjukdom lokaliserad i tarmen. Starten är en inflammation i tunntarmen, där näringsämnen absorberas. Inflammationen fortskrider genom olika stadier med nedbrytning av tarmceller (villi) som följd. Till slut är allt sk. tarmludd helt utplånat. Effekten är att det uppstår grav näringsbrist hos individen vilket får följder som t.ex. urkalkning av skelett (osteoporos), trötthet, avmagring, sköldkörtelproblem, neurologiska problem och mycket annat. Hittills har de tester man inom skolmedicinen använt sig av bara kunnat identifiera slutfasen i utvecklingen av celiaki, dvs. när tarmluddet helt är utplånat. Då har sjukdomen i många fall pågått under lång tid. Patienter har skickats hem feldiagnosticerade med besked att gluten inte är ett problem för dem och att de kan fortsätta äta säd. Men med hjälp av senare forskning och teknisk utveckling finns idag mer förfinade tester som ger möjlighet att upptäcka utvecklingen i ett tidigt skede. Det är dock ett glapp mellan forskning och klinisk praxis för närvarande (ibland så länge som år). Detta måste ändras! Vi på Alpha-Plus vill bidra till denna förändring. En framstående forskare på celiaki är Alessio Fasano och han har skrivit en intressant bok i ämnet som heter Gluten Freedom. Dessa kan bl a mäta: de mest kända gener som är involverade i celiaki förekomst av läckande tarm. åtta proteiner utöver gliadin och glutein som kan orsaka reaktion. avgöra om gluten kan ha en drogliknande opiateffekt hos individen (psykiatriska åkommor). korsreaktioner. samt vilka andra områden som kan drabbas i kroppen av en glutenkänslighet (man måste inte ha symtom från magen). Du hittar mer information om tester och analyser i nummer av Näringsmedicinsk Tidskrift. NON CELIAC GLUTEN SENSITIVITY Ett begrepp, Non Celiac Gluten Sensitivity, har myntats av en grupp forskare som sammanträdde för några år sedan. Det betyder känslighet mot gluten utan celiaki. Studier antyder att det är en betydligt större grupp av befolkningen som har denna känslighet än de som har intolerans (celiaki). Man antar att det kan vara upp mot 30 %. Mörkertalet är dock stort även här, för man testar inte alla som söker för de åkommor som kan vara en följd av denna känslighet. Åkommor som reumatiska sjukdomar, typ 1 diabetes, cancer, autoimmuna och neurologiska sjukdomar. Här är immunreaktionen via antikroppar av typen IgA, IgG och IgM. Det är detta område som ännu inte nått medicinsk klinisk verksamhet (och i vissa fall inte heller vetskap), så många patienter skickas hem med stämpeln psykosomatisk orsak, alltså utan åtgärd. Framstående på forskningsområdet gluten-autoimmunitet är Yehuda Shoenfeld. Läs gärna om honom och hans framsteg på internet eller pubmed. NYA VÄGAR Det blir dock alltmer uppenbart att allt fler inser att man måste hitta nya vägar att möta alla kroniska tillstånd, vilka man bara i bästa fall uppnår symtomlindring för inom skolmedicinen idag. Kostnaderna för bristande livskvalitet och vitalitet, de livslånga medicineringarna och alla dess biverkningar ökar stadigt och kommer på sikt stjälpa den allmänna sjukvården och den allmänna välfärden om inget ändras. Funktionsmedicinen, som främst Peter Wilhelmsson har fört med sig till Sverige, har verktyg och strategier som är kraftfulla och verksamma för detta problemområde. Åtgärder som leder till läkning, inte bara symtomlindring. Åtgärder som likt ringar på vattnet, kan leda till en bra utveckling av livsmedelstillverkningen mot mer hållbar hantering av vår jord och vår miljö. ANDRA FENOMEN INOM GLUTENRELATERATSYNDROM Veteallergi (IgE immunreaktion). Man kan helt enkelt vara allergisk mot vete av samma typ som pollen-, nöt- eller annan allergi. Vete innehåller många andra ämnen än gluten vilka man kan reagera på. Själva glutendelen är också en komplex molekyl med många olika proteiner och kolhydrater som kan orsaka reaktion. Det man idag bäst känner till är gliadin och glutein, men det finns tusentals andra. De senaste studierna inom detta har lett till att nya labtester har utvecklat tester. Vi måste gemensamt hjälpas åt så att forskning och kunskap förmedlas till de svenska beslutsfattarna vid olika instanser och organisationer, samt att viktig information och tillämpning sprids och används mer inom skolmedicinen. Sanna Törsleff Berglund, psykolog och näringsterapeut samt terapeutkonsult på Alpha Plus

6 epigenetik och enzymernas läkande kraft DICQIE FULLER OCH TRANSFORMATION ENZYMES HAR I MÅNGA ÅR FORSKAT PÅ ENZYMER OCH DERAS FUNKTIONER. I DEN HÄR ARTIKELN KOPPLAS ENZYMERNAS ROLL MED GENETIK, EPIGENETIK OCH NEUROIMMUNA SJUKDOMAR. HISTORIA 1833 upptäcktes det första enzymet som i dag kallas för amylas, men det var inte förrän 1958 som man förstod att gener tillverkar enzymer. Först trodde man faktiskt att gener var enzymer. Det tog lång tid innan man förstod vad gener och enzymer var och vad de hade för funktioner. För att förstå enzymernas läkande kraft behöver man känna till fyra ord eller begrepp: Genetik, epigenetik, neuroimmuna sjukdomar, och så enzymer förstås. GENETIK Genetiken, ärftlighetsläran, handlar om våra omkring gener som sitter i arvsmassan (DNA). DNA utgör en nedärvd instruktionsbok som talar om hur olika proteiner ska tillverkas genom att skicka instruktioner till våra metabola enzymer. Proteinerna är byggmaterialet för allt i kroppen. EPIGENETIK Epigenetiken är läran om ärftliga förändringar som inte orsakas av instruktioner från DNA, utan från vår miljö och omgivning. De epigenetiska faktorerna bestämmer i stället om instruktionerna ska utföras eller inte. De epigenetiska processerna påverkar våra kroppar genom hela livet och även framtida generationer. NEUROIMMUNA SJUKDOMAR Neuroimmuna sjukdomar (NIS) rör sig om en allt mer växande grupp sjukdomar som orsakas av nedsatt reglering av immunförsvaret och nervsystemet. Dessa störningarna påverkar hela kroppen och hjärnan började man utforska neuroimmuna sjukdomar närmare. Det kallas neuroimmunologi och beskriver hur immunförsvaret och nervsystemet förhåller sig till varandra. GEMENSAMMA FAKTORER Transformations anser att neuroimmuna sjukdomar kan behandlas. De har tre gemensamma miljöfaktorer: 1. Infektion (bakterier, virus, svamp, parasit) 2. Exponering för giftiga kemikalier/metaller 3. Intolerans/känslighet för livsmedel (olika proteiner, t.ex. gluten, kasein) Vanliga exempel på NIS är autism, celiaki, Crohns sjukdom, demens, epilepsi, fibromyalgi, IBD, kroniskt trötthetssyndrom, ME, MS, mögel-, parasit- och svampinfektioner och Parkinsons. NIS börjar sannolikt i matsmältningssystemet, men det är svårt att ställa diagnos eftersom de omfattar så många gemensamma orsaksproblem. MAG- OCH TARMKANALEN Mag-tarmkanalen kan med sitt enteriska nervsystem, som ligger inbäddat i mag-tarmsystemets slemhinna från matstrupen till ändtarmen betraktas som kroppens andra hjärna. Den andra hjärnan reglerar kroppens immun- och neurologiska respons och innehåller omkring hundra miljoner nervceller, fler än i både ryggmärgen och det perifera nervsystemet. Störningar i magen med tarmläckage, samt tillverkning och transport av serotonin kan även påverka hjärnans funktion, speciellt vid tillstånd som autism. När en person upplever psykisk stress reagerar hjärnan genom att inleda olika responser. Bland annat utsöndras en mängd olika kemikalier i form av enzymer och hormoner i blodomloppet som påverkar kroppens alla system. Serotonin som utsöndras i största del från mag-tarmkanalen, verkar spela en roll för bl.a. autism. Vid UCLA univeritetet har forskare upptäckt att samma gener som bildar synapser i hjärnans nervceller även tillverkar synapser i matsmältningssystemet. De menar att det kan förklara varför så många barn med autism har avvikande funktioner i magtarmsystem. ENZYMERNAS FUNKTION Enzymerna är vår livsgnista. De inleder alla kemiska reaktioner som sker i kroppen reaktioner varje sekund. Alla organ, vävnader och kroppens hundra miljarder celler är beroende av enzymer även vår arvsmassa. Det är med hjälp av enzymer som tillverkningen kan ske av proteinerna som generna innehåller koderna till. Enzymproteinerna finns i alla levande celler som vi får i oss på tre sätt: Genom att kroppen tillverkar dem (metabola enzymer som finns inuti våra celler och matsmältningsenzymer som finns utanför cellerna). Genom att äta mat som inte upphettats till mer än 40 grader (exogena enzymer). Intag av enzymer via kosttillskott.

7 Enzymerna behövs också för att näring ska absorberas och användas i cellerna. Varje enzymmolekyl arbetar inom ett visst ph-intervall, använder coenzymer som består av olika vitaminer och mineraler och interagerar med vatten. Alltså måste vi dricka tillräckligt med vatten och få i oss näring för att enzymerna ska fungera. Kroppens förmåga att tillverka matsmältningsenzymer minskar med ungefär tretton procent för varje årtionde som vi lever. Den typiska västerländska, raffinerade kosten innehåller nästan inga enzymer och är en stor anledning till att så många lider av matsmältningsbesvär. MINSKAD PRODUKTION Alzheimers, Parkinsons, hjärnskador och alla andra sjukdomar som innebär att hjärnceller förtvinar leder till minskad enzymproduktion. Orsaken är en minskning av det retikulära systemet, ett tunt nätliknande skikt från hjärnstammen upp i mitthjärnan, som stimulerar vagusnerven till att öka blodflödet i tarmen, tarmrörelserna och tillverkningen av enzymer i tarmen. När hjärnans funktion och det retikulära systemet försämras, har det en negativ effekt på matsmältningen. Andra faktorer som minskar enzymproduktionen: Om man inte fick modersmjölk som spädbarn och/eller fick fast föda för tidigt i livet. Om man är glutenkänslig eller lider av födoämnesintolerans. Om man lider av någon sjukdom, speciellt neurodegenerativa sjukdomar. LÄCKANDE TARM OCH EPIGENETIK Vi (Transformation Enzymes) har precis avslutat ett kliniskt försök kring läckande tarm. Med hjälp av blodprover, avföringstester och tester från labbet CYREX kunde vi se att eliminationskost med kompletterande matsmältningsenzymer ledde till tydliga förbättringar inom 60 dagar hos alla NIS-patienter som deltog. Epigenetiska förändringar kan ske när matsmältningen får läka och kan börja fungera igen. Deltagarna fick enzymer som läker både hjärnan och magtarmsystemet, plus kompletterande matsmältningsenzymer med varje måltid. De fick även proteasenzymer mellan 3 ggr dagligen mellan måltiderna. Dessa tar hand om gifter och inflammation. De intog även en specialblandning av probiotiska bakterier. Detta omfattande mag- och tarmstöd gav gott resultat. Genom epigenetisk påverkan på DNA kan enzymerna alltså förändra det genetiska budskapet till de positiva. Enzymer kan ingå i en naturmedicinsk strategi för att förbättra magetarmfunktioner, som kommer att påverka inte bara den enskilda personen, utan också genom epigenetiska mekanismer, deras barn och barnbarn. Enzymbehandling är mycket effektivt vid neuroimmuna besvär, speciellt där läckande tarm är en betydelsefull orsak till sjukdomsutveckling. Artikel från Transformation Översatt och sammanställd av Helene Sandström på Ordbytet Kommunikation DicQie Fuller grundare av Transformations. våra enzymer från transformation AllZym DPP IV Allzym DPP IV innehåller enzymer som är identiska med många av de enzymer som förekommer naturligt i matspjälkningskanalen. Proteas och peptidas förekommer naturligt i alla organismer. Amylas och lipas förekommer naturligt i kroppen. KarboZym Proteas, lipas, amylas och andra enzymer hjälper kroppen bryta ner kolhydrater. Matsmältningsenzymerna proteas, lipas, amylas, maltdiastas och invertas bryter ner maten i mindre delar så att kroppen kan tillgodogöra sig näringen. Utmärkt stöd vid intag av böner och linser. LipoZym LipoZym innehåller lipas och proteasenzymer som särskilt rekommenderas vid intag av fettrika måltider, vid nedsatt fettnedbrytning och som stöd för gallfunktionen. ProteaZym ProteaZym innehåller proteasenzymer som särskilt rekommenderas vid intag av stora måltider och mycket protein. Eller mellan måltiderna för städning av toxiner, allergener och mikrober. PollaZym I PollaZym finns även C-vitamin som bidrar till immunförsvarets normala funktion samt till att minska trötthet och utmattning. PollaZym passar perfekt att ta under vår, sommar och vid alla typer av allergibesvär. GlaktoZym GlaktoZym innehåller växtenzymer som bidrar till att naturligt bryta ner de proteiner, kolhydrater och laktos som finns i gluten, gliadin och mjölk. Laktas bidrar till att hjälpa kroppen bryta ner laktos. Mighty Sport Nzyme Mighty Sport NZyme är ett enzymtillskott berikat med vitaminer och mineral som är viktiga för ett aktivt liv. Den bidrar till bättre rehabilitering vid skador, samt mindre värk vid träning samt motverkar mjölksyra.

8 PÅ UTBILDNINGSFRONTEN DETOX OCH TARMHÄLSA Dr Joseph Pizzorno är en av världens ledande auktoriteter inom vetenskapsbaserad naturmedicin, en term som han myntade redan Han är även licensierad naturläkare, utbildare, författare, forskare, kliniker och föreläsare, samt grundare av och ordförande på Bastyr University. Hans uppslagsverk i naturmedicin The Encyclopedia of Natural Medicine används världen över. Kursen lägger fokus på hur man kan integrera en diagnostik- och behandlingsstrategi vid indikationer på exotoxiner och endotoxiner och att titta på orsak och verkan. Hur ser kopplingen ut med toxiner som kommer utifrån och toxiner som vi skapar själva? Med sin långa erfarenhet och stora engagemang bjuder Joe Pizzorno på viktiga samband mellan mage/tarm och kroppens reningssystem. 5 sep i Stockholm, Ersta Konferens kl Pris kr exkl. moms FRISK HUD - FRISKTARM En viktig väg till att få en frisk hud är att börja titta på kopplingen mellan magproblem och obalans i huden. Huden är en del av immunförsvaret som skyddar kroppens inre mot främmande partiklar samt smittoämnen och utgör den första försvarslinjen. Isabelle Dequenne var chef för dermatologin vid sjukhuset EPICURA i regionen Mons mellan Nu driver hon sin egen praktik i Bryssel. Hennes intresse för näringsmedicin härstammar från hennes forskning i immunologi och särskilt inom området hud. Mieke Van Den Driessche är vetenskapschef på Metagenics Europa. Hon ansvarar för alla vetenskapliga frågor inom företaget, FoU, kvalitetskontroll, regelverk samt kommunaktionsoch utbildningsprogram. 12 sep i Stockholm, Ersta Konferens kl Pris kr exkl. moms HUSAPOTEK MED PEKANA PEKANA Homeopatmedel har ett större användningsområde än du kanske vet om. De är ett alternativ till behandling av mer akuta symtom som halsfluss, urinvägsinfektion, resmage m.m. PEKANA har tagit fram ett antal produkter i 50 ml, just för dessa akuta tillfällen. De är utmärkta att ha i sitt husapotek. Anita Kraut är utbildad naturläkare från Tyskland. Hon delar med sig av sin erfarenhet av holistiska och synergistiska terapier. 6 sep i Stockholm, Ersta Konferens kl Pris 900 kr exkl. moms För att se hela vårt utbud av Utbildningar och föreläsningar; gå in på vår hemsida eller titta i foldern "utbildning & kurser hösten 2015" Info och anmälan: eller ring eller gå in på

Vetenskap & hälsa. Ont i magen. Aktuellt om. Värna din tarmflora med nyttiga bakterier. skymmer sjukdomsrisk. lika smart som hjärnan?

Vetenskap & hälsa. Ont i magen. Aktuellt om. Värna din tarmflora med nyttiga bakterier. skymmer sjukdomsrisk. lika smart som hjärnan? Aktuellt om Juni 2012 Vetenskap & hälsa Populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne Ont i magen Värna din tarmflora med nyttiga bakterier BUKHJÄRNAN lika smart som

Läs mer

tema HÅRMINERALANALYS NOVEMBER 2014

tema HÅRMINERALANALYS NOVEMBER 2014 tema HÅRMINERALANALYS NOVEMBER 2014 ForumAcademias utbildningar är utformade och skrivna av några av Sveriges främsta närings- och hälsoexperter. Våra utbildningar omfattar allt från kroppens minsta byggstenar

Läs mer

japanske filosofen och författaren George Ohsawa skapade

japanske filosofen och författaren George Ohsawa skapade ²²» ; Yin och yang i maten - Den Makrobiotiska Vägen 4 En artikel av Steven Acuff om makrobiotik och hur man kan använda traditionen med en förståelse av yin och yang för att välja en sundare kost. Det

Läs mer

Vetenskap. 2000 -Talets. Organiskt svavel. Alternativa metoder till hälsa i varje nummer! MSM Ett spännande kosttillskott med många möjligheter

Vetenskap. 2000 -Talets. Organiskt svavel. Alternativa metoder till hälsa i varje nummer! MSM Ett spännande kosttillskott med många möjligheter Vetenskap 2000 -Talets Nr 4/2006 december Årgång 11 Pris 40 kr Tidningen som talar när andra tiger! Organiskt svavel MSM Ett spännande kosttillskott med många möjligheter Jubileumskrönikan: Fritänkande

Läs mer

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag?

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag? PER MAGNUS PERSSON/JOHNÉR Den här skriften vänder sig till personal och beslutsfattare med ansvar för demensvård i kommunerna. Den bygger på slutsatserna i en SBUrapport om demenssjukdomar. Syftet med

Läs mer

för avancerad självkännedom

för avancerad självkännedom M U L L I N G S T O R P KURSGÅRD AB för avancerad självkännedom Otto Runmark Mullingstorps ledning Jag tycker det är viktigt att ett sådant här ställe finns där människor ges en möjlighet att kunna växa

Läs mer

Ulcerös kolit så blev jag frisk från min obotliga tarminflammation

Ulcerös kolit så blev jag frisk från min obotliga tarminflammation Ulcerös kolit så blev jag frisk från min obotliga tarminflammation Version 3 Det är skillnaden som gör skillnaden sa en gång en klok person till mig. Vill du ha en förändring så måste du förändra något.

Läs mer

Alternativa metoder för att hantera ADHD

Alternativa metoder för att hantera ADHD UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Moment B, uppsats 15 hp Termin 6 Höstterminen 2014 Alternativa metoder för att hantera ADHD Alternative methods for dealing with ADHD Handledare: Daniel

Läs mer

ADHD, ADD. GABA- brist kan orsaka: Ångest

ADHD, ADD. GABA- brist kan orsaka: Ångest ADHD, ADD ADHD och ADD är en hjärn- och beteendestörning som börjar i tidig barndom och består genom tonåren och vuxen ålder. Ofta upptäcks problemet på grund av en eller fler symtom av ouppmärksamhet,

Läs mer

Forskning för hälsa. Med hjärtinfarkt i familjen. Bästa gåvan. DEPRESSION farligt för hjärtat. EKG då och nu. Ökad risk syns i generna

Forskning för hälsa. Med hjärtinfarkt i familjen. Bästa gåvan. DEPRESSION farligt för hjärtat. EKG då och nu. Ökad risk syns i generna Forskning för hälsa NUMMER 4/2010 TEMA HJÄRTINFARKT DEPRESSION farligt för hjärtat EKG då och nu Ökad risk syns i generna Bästa gåvan Tips på julklappar som glädjer många MAJ WÄNSTRAND ÄR EN AV MÅNGA DRABBADE

Läs mer

pernilla Mindre näring i vår mat Carinas liv med bipolär sjukdom Kedjerökaren Erling, 69 år, lyckades sluta Överviktsoperation sista hoppet

pernilla Mindre näring i vår mat Carinas liv med bipolär sjukdom Kedjerökaren Erling, 69 år, lyckades sluta Överviktsoperation sista hoppet medicin hälsa välbefinnande nr 4 december 2009 PRis 49 kr Mindre näring i vår mat SverigeS mest lästa tidning i väntrummet! Kedjerökaren Erling, 69 år, lyckades sluta Carinas liv med bipolär sjukdom Överviktsoperation

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

Reba test. Holistisk behandling för kropp & själ (Psychosomatic Energetics)

Reba test. Holistisk behandling för kropp & själ (Psychosomatic Energetics) Reba test Holistisk behandling för kropp & själ (Psychosomatic Energetics) Välkommen till: Annelie Andersson Mottagning: Konvaljegatan 4 Tidsbeställning: 031 51 08 80 FÖRORD Hösten 2001 var Reimar och

Läs mer

Kommersialisering av svenska biobanker Ett näringspolitiskt perspektiv

Kommersialisering av svenska biobanker Ett näringspolitiskt perspektiv Kommersialisering av svenska biobanker Ett näringspolitiskt perspektiv Jens Laage-Hellman IMIT WP: 2001_121 Datum: 2001 Antal sidor: 82 Institute for Management of Innovation and Technology Kommersialisering

Läs mer

Vart har all kunskap om kostens betydelse för hälsa och sjukdom tagit vägen?

Vart har all kunskap om kostens betydelse för hälsa och sjukdom tagit vägen? Vart har all kunskap om kostens betydelse för hälsa och sjukdom tagit vägen? Under de första 3-4 årtiondena av 1900-talet gjordes stora framsteg inom näringsforskningen. Man upptäckte då bl a de flesta

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

MÅ BÄTTRE PÅ DINA EGNA VILLKOR TIPS, SJÄLVTEST, CHECKLISTOR OCH VERKTYG FÖR ÖKAD GLÄDJE OCH MER ENERGI. #2 /2014 specialnummer

MÅ BÄTTRE PÅ DINA EGNA VILLKOR TIPS, SJÄLVTEST, CHECKLISTOR OCH VERKTYG FÖR ÖKAD GLÄDJE OCH MER ENERGI. #2 /2014 specialnummer ENKLAREHÄLSA temanummer ur serien enklare vardag #2 /2014 specialnummer MÅ BÄTTRE PÅ DINA EGNA VILLKOR TIPS, SJÄLVTEST, CHECKLISTOR OCH VERKTYG FÖR ÖKAD GLÄDJE OCH MER ENERGI 2014 InsightLab Kungsgatan

Läs mer

KNACKA DIG FRI MED EFT

KNACKA DIG FRI MED EFT Det är dags Det är dags att Knacka digatt fri! Knacka dig fri! EFTmitt har liv förbättrat liv och mitt arbete EFT har förbättrat och mittmitt arbete enormt, och jagenormt, kan inteoch jag kan inte tänka

Läs mer

Stoppa Alzheimer nu! förord 1

Stoppa Alzheimer nu! förord 1 Stoppa Alzheimer nu! förord 1 2 förord förord 3 Bruce Fife Stoppa Alzheimer nu! Undvik, förebygg och bromsa demenssjukdomar Översättning av Elsie Formgren och Sten Sundström Optimal Förlag 4 förord Originalets

Läs mer

Kolloidalt Silver och MSM. Tillför nytt liv till ditt liv...

Kolloidalt Silver och MSM. Tillför nytt liv till ditt liv... Kolloidalt Silver och MSM Tillför nytt liv till ditt liv... Kolloidalt Silver, vad är det? Detta är en liten informerande skrift som tar upp några av de erfarenheter som människor världen över har av kolloidalt

Läs mer

Överlevnad efter hjärtstopp

Överlevnad efter hjärtstopp Överlevnad efter hjärtstopp avsedd för vårdpersonal Förord Kunskap och information om överlevnad Svenska rådet för Hjärt-lungräddning och dess arbetsgrupper för Hjärtstopp inom sjukvården och Vård efter

Läs mer

TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik -

TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik - TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik - Hur Du tar kontroll över Dina tankar, ökar Din självinsikt och får ett roligare liv! Dax Personalutveckling AB Bagaregatan 37, 611 30 Nyköping. Telefon 0155 210 210. Mobil

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

XIX NUMMER 1 FEBRUARI

XIX NUMMER 1 FEBRUARI ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XIX NUMMER 1 FEBRUARI 2009 tema:pediatrik Fortimel Compact Mindre volym, mer nutrition NYHET Volymen kan vara ett hinder för att uppnå den fulla effekten av

Läs mer

Tourette syndrom. Symtom, samsjuklighet & behandling. Kenneth Nilsson & Henrik Pelling

Tourette syndrom. Symtom, samsjuklighet & behandling. Kenneth Nilsson & Henrik Pelling Tourette syndrom Symtom, samsjuklighet & behandling TS Kenneth Nilsson & Henrik Pelling 1999 Nilsson, Kenneth & Pelling, Henrik. Tourette syndrom. Symtom, samsjuklighet & behandling. Utskrift för personligt

Läs mer

Födoämnesöverkänslighet hos förskolebarn i Halmstads kommun

Födoämnesöverkänslighet hos förskolebarn i Halmstads kommun Födoämnesöverkänslighet hos förskolebarn i Halmstads kommun Hälsorisker och hantering av kost vid förskolor Foto: Microsoft Office ClipArt Lunds Universitet Handledare: Nils-Bo Bo Nilsson Författare: Jovanka

Läs mer

Vetenskap & hälsa. motionera bort din artros. Aktuellt om

Vetenskap & hälsa. motionera bort din artros. Aktuellt om Aktuellt om Vetenskap & hälsa Populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne november 2013 motionera bort din artros 1 INNEHÅLL 3 5 6 7 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19

Läs mer

Marfans Syndrom. God jul och gott nytt år! Friskvård Nationell strategi Ögon

Marfans Syndrom. God jul och gott nytt år! Friskvård Nationell strategi Ögon ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 4 / 2012 God jul och gott nytt år! Friskvård Nationell strategi Ögon Styrelsen Hör gärna

Läs mer

Omega-3. Smärtkonferensen 2006. Läkarstämma i shoppingcenter. Läs om nya, alternativa smärtbehandlingsmetoder! TEMA:

Omega-3. Smärtkonferensen 2006. Läkarstämma i shoppingcenter. Läs om nya, alternativa smärtbehandlingsmetoder! TEMA: 4/2006 1/2006 Omega-3 fettet som gör dig friskare och smartare! Läkarstämma i shoppingcenter Läs om nya, alternativa smärtbehandlingsmetoder! TEMA: 16 sidors bilaga Smärtkonferensen 2006 Allt för hälsan

Läs mer

Martin & Cissi. fortfarande förälskade RÖKSTOPP MIRAKELMEDICIN PÅ RECEPT. MANNENS HÄLSA motion minskar risk för erektionsproblem

Martin & Cissi. fortfarande förälskade RÖKSTOPP MIRAKELMEDICIN PÅ RECEPT. MANNENS HÄLSA motion minskar risk för erektionsproblem MEDICIN HÄLSA VÄLBEFINNANDE Nr 1 Februari 2009 TA MED TIDNINGEN HEM GRATIS Läs mer om hälsa och medicin på RÖKSTOPP bestäm dig för att lyckas MANNENS HÄLSA motion minskar risk för erektionsproblem MIRAKELMEDICIN

Läs mer