Innehåll. Bankgirot på en minut. vd har ordet Väsentliga händelser. Betalningar i Realtid. medarbetarsamtal. Styrelse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Bankgirot på en minut. vd har ordet. 2012 Väsentliga händelser. Betalningar i Realtid. medarbetarsamtal. Styrelse."

Transkript

1 Årsredovisning

2 02 Innehåll 01 Bankgirot på en minut vd har ordet Väsentliga händelser 06 Betalningar i Realtid 11 medarbetarsamtal Styrelse 15 ledning 16 Förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning eget kapital 23 kassaflödesanalys 24 noter 32 Revisionsberättelse Bankgirot Stockholm. Besöksadress Palmfeltsvägen 5. Växel hemsida bankgirot.se Styrelsens säte Stockholm. org.nr VAT no. SE copywriter Susanna Kull, Intellecta Corporate fotografer Christoffer Edling, Robert Eldrim grafisk produktion och tryck Ineko

3 00:00:60 Bankgirot på en minut Bankgirot är ett europeiskt clearinghus med uppdrag att leverera marknadsledande lösningar inom betalområdet som ökar kundernas konkurrenskraft. Som det enda clearinghuset för massbetalningar i Sverige har Bankgirot en central roll i den svenska betalningsinfrastrukturen och hanterar den stora merparten av denna typ av betalningar. Varje timme flödar mer än transaktioner mellan avsändare och mottagare, och vi ser till att varenda krona hamnar exakt där den ska. Det betyder att dagligen levereras transaktionerna till 99,9 procent i rätt tid och 99,99 procent till rätt konto. Bankgirots verksamhet startades 1959 och sysselsätter idag cirka 240 medarbetare. Bankgirot ägs av SEB, Swedbank, Handelsbanken, Nordea, Danske Bank, Skandiabanken och Länsförsäkringar Bank. VD för Bankgirot är Birgitta Simonsson.

4 2 Birgitta Simonsson verkställande direktör ordet

5 Framtidsäkrat clearinghus Varje dag året runt genererar Bankgirot ett snabbt och säkert transaktionsflöde i det svenska finansiella systemet. Parallellt pågår också strategiarbetet med att ta fram innovativa lösningar för framtidens betalningar. Berätta vad händer på betalningsmarknaden? Det är minst sagt en omvälvande men också mycket spännande tid vi befinner oss i! Vi börjar nu se effekterna av lagändringen från i form av att den svenska betalningsmarknaden öppnats upp för ytterligare europeiska aktörer. Vi ser att standardiseringar på betalningsmarknaden inom EU tar allt fastare form. De präglas av en strävan mot att sudda ut landsgränserna för betalningar, vilket i sin tur ställer krav på oss som clearinghus att erbjuda standardiserade lösningar med krav på enkelhet och flexibilitet. Transaktionspriserna befinner sig under ständig press och vi märker också en ökad efterfrågan på valbara lösningar och möjlighet till delleveranser för att våra kunder ska kunna komma snabbare ut på marknaden. Om vi tittar på konkurrenstryck utanför Bankgirosystemet så är framförallt den snabba framväxten av nya tjänster för mobila betalningar intressant. Detta är en marknad som än så länge är omogen och fragmenterad, och i mångt och mycket saknar gemensamma standarder. Dess utom finns förväntningar på att vi ska kunna tillhandahålla snabba betalningslösningar som sker här och nu Betalningar i realtid. Både utmaningar och möjligheter med andra ord hur ser Bankgirots strategi ut för att möta dessa? Genom att alltid försöka ligga steget före och påminna oss om vad som är vårt uppdrag. Vår verksamhet bygger på massbetalningar och centralt för allt vi gör är att öka volymerna och leverera kundnytta. Det innebär att vi har ansvar för att snabbt kunna omsätta våra kunders och deltagares behov i innovativa, säkra och enkla lösningar som hjälper dem att möta sina utmaningar. Det gör vi genom att tillsammans med våra underleverantörer se till att alla strukturella förändringar som säkerställer vår roll på betalmarknaden finns på plats. En framgångsfaktor för oss som clearinghus ligger i vår förmåga och framsynthet när det gäller anpassning av våra system till efterfrågade standarder, ett exempel är SEPA 2. Vi har tillsammans med samtliga deltagare i Bankgirosystemet bedrivit ett strategiarbete kring framtidens betalningsstruktur. Målsättningen är att kunna skapa en standardiserad betalningsinfrastruktur som gör det enkelt och snabbt att utföra betalningar oberoende av land och kanal. Går det att ytterligare konkretisera hur ni redan idag erbjuder framtidens betalningar? Vårt unika betalsystem för Betalningar i realtid, som vi sjösatte i höstas, är ett bra konkret exempel. Med hjälp av Betalningar i realtid kan i princip alla typer av betalningar gå snabbare än vad de gör idag. I nära samarbete med våra ägare och kunder utvecklar vi både befintliga och nya transaktionsflöden. Swish 3 är det första flödet att kopplas på plattformen och en prioriterad uppgift för oss framöver är att öka antalet banker som erbjuder Swish som en mobil betalningslösning för sina privatkunder. Parallellt pågår arbetet med att anpassa befintliga och utveckla nya tjänster och produkter för clearing, avveckling och betalningar, så att de i högre grad blir differentierade med valbara delar och som möter europeiska standarder. Hur arbetar ni för att framtidssäkra organisationen? Bankgirots medarbetare har nog aldrig varit viktigare för vår förmåga att möta framtidens utmaningar och möjligheter. Det är på många sätt vår samlade kompetens som bereder väg för fortsatt leverans av lösningar inom betalningsområdet vilka syftar till att öka våra kunders konkurrenskraft. 1 Lagen om betaltjänster (2010: 751). 2 Single Euro Payments Area (SEPA) är ett EU-initiativ med målsättningen att skapa ett enhetligt betalningssystem inom bankväsendet för transaktioner med Euro. 3 Swish är en ny mobil betaltjänst som ägs av sex svenska banker. vd har ordet 3

6 Vi vet också att vi måste möta framtiden med en proaktiv och ytterst kompetent service och rådgivning, tillsammans med en teknisk utveckling som ligger i absoluta framkanten. En organisation måste hela tiden anpassas efter verkligheten och ge förutsättningar för att utnyttja kapaciteten på ett bra sätt; att var och en av oss gör rätt saker. Vi har därför sett över befintliga roller och funktioner, startat en kompetenskartläggning för att identifiera var gapen finns och därtill skapat en ny enhet för projekt- och leveransstyrning som kommer stötta vårt uppdrag bättre. Säkerhet, kvalitet och konkurrenskraftiga priser är som alltid grundläggande för allt vi gör. Till detta kan vi också addera vårt ansvar för den kontinuerliga utvecklingen av innovativa lösningar som ger både oss och våra kunder de förutsättningar som krävs för att möta utmaningarna på framtidens betalmarknad. n Bankgirots erbjudanden Betalningar Betalningar i Bankgirosystemet med tillhörande tjänster utgör Bankgirots historiska utgångspunkt. Vid utgången av 2012 var 21 banker anslutna. Med betalsystemet Betalningar i realtid erbjuder nu Bank girot nya möjligheter för att utveckla framtidens betalningar. Clearing och avveckling Med tillstånd av Finansinspektionen bedriver Bankgirot clearing och avveckling för den stora merparten av alla massbetalningar i Sverige. ELEKTRONISK FAKTURA OCH IDENTIFIERING Bg PKI Services och Bg eid Gateway är tjänster inom elektronisk identifiering. Bg E-faktura hanterar elektronisk fakturering och Bg Scanning Solution skapar ett effektivare fakturaflöde genom konvertering av pappersfakturor Väsentliga händelser Totalt förmedlades 808 miljoner betalningar i Bankgirosystemet, en ökning med 2,2 procent jämfört med Det är fortfarande en positiv tillväxt om än den lägsta årliga sedan Detta bedöms vara en konsekvens av lågkonjunkturen. Den 28 december sattes årets volymrekord då hanterades under en dag i Bankgirosystemet cirka 40 miljoner ut och inbetalningar. Den 24 april bytte BGC namn till Bankgirot och ett nytt varumärke implementerades den 1 oktober. Bankgirot används därmed som varumärke för all kommunikation från företaget. Under hösten sjösatte Bankgirot ett nytt betalsystem, Betalningar i realtid. Det första betal flödet att kopplas till den plattformen är den mobila betalningslösningen Swish, som lanserades i december av sex svenska banker. Samtliga bankkunder är nu omlagda till nya Autogiro. SBAB tillkom som ny deltagare i Bankgirosystemet. Inom produktområdet E-faktura ökade antalet transaktioner med mer än 10 procent jämfört med föregående år och över 200 nya kunder anslöts. Skanningstjänsten Bg Scanning Solution visade en volymökning med 14 procent under året, liksom i identifieringstjänsten inom Bg PKI Services, som ökade med 8 procent under året. Kundnöjdheten avseende Bankgirots produkter och tjänster är fortsatt hög, 91 procent hos banken säger sig vara nöjda eller mycket nöjda med vår kvalitet och produkt utbud. 4 vd har ordet i 2012 Väsentliga händelser

7 Förmedlade belopp och antal betalningar i Bankgirosystemet Värde mdsek Antal mst Genomsnittligt värde i SEK per bankdag Under 2012 förmedlades betalningar till ett belopp av 35 miljarder SEK i snitt per bankdag. Antal bankgirobetalningar per bankdag 2012 hanterade Bankgirot mer än 3,2 miljoner bank girobetalningar per bankdag 1. Årets rekord slogs den 28 december då Bankgirosystemet under en dag hanterade cirka 40 miljoner utoch inbetalningar. 1 Räknat på 250 bankdagar SEK Den 27 december 2012 avvecklade Bankgirot betalningar mellan banker till ett totalt belopp på mer än 101 miljarder SEK. Genomsnittet för en vanlig bankdag ligger kring 47 miljarder SEK. 2 2 Bankgirots alla avvecklingar i Riksbanken är då inräknade: Bankgirosystemet, Betalningar i realtid, Dataclearing, Bankgirots kontanthantering, avveckling av VISA- och Mastercardtransaktioner samt transaktioner i uttagsautomater. Bankgirots omsättning 702 msek. år msek. år 2011 Omsättningen för 2012 minskade med 6 procent. 3 Bolagets resultat uppgick till 16,5 miljoner SEK. 717 msek. år Under föregående år erhöll bolaget en engångskompensation på 69 MSEK från en leverantör, vilken ingick i rörelsens intäkter Väsentliga händelser 5

8 Betalningar på sekunden Med Betalningar i realtid möjliggör Bankgirot nya typer av betalningsflöden som alla har det gemensamma att de kan ske här och nu i realtid. Betalningar i realtid så fungerar det Betalningar i realtid är ett nytt betalsystem som karakteriseras av snabbhet och tillgänglighet med förmågan att hantera sekund snabba transaktioner dygnet runt, årets alla dagar. Transaktionen från ett konto till ett annat sker i samma sekund som betalningsordern läggs. För såväl avsändare som mottagare är tjänsten riskfri då ingen part behöver ligga ute med pengar. Finns täckning på kontot dras och överförs pengarna, saknas täckning kan heller ingen transaktion ske. Framtidens betalningar redan idag Med Betalningar i realtid har Bankgirot skapat ett nytt, säkert, öppet och oberoende betalsystem. En plattform som skapar möjligheter att hantera mängder av betalningsflöden i realtid och därmed erbjuder olika sätt att effektivisera befintliga och skapa nya betalningslösningar och därtill förenkla affärsprocesser. Swish bara början Efter en noggrann testperiod lanserades Betalningar i realtid under hösten 2012 och den första tjänsten, Swish, produktionssattes på plattformen. Transaktionerna ökar nu successivt vecka för vecka allt eftersom Swish får fler användare. Bara under Swishs första två månader skedde runt nedladdningar av de appar som möjliggör betalningar via mobiltelefonen. Utöver de sex ägarbankerna som deltagit sedan starten väntas ytterligare ett antal svenska banker ansluta sig till plattformen under 2013 och Med Betalningar i realtid har vi goda förutsättningar att möta våra ägares och kunders behov och förväntningar på nya typer av betalningstjänster som kan behöva gå snabbare än vad de gör idag, till exempel olika typer av betalningar mellan privatpersoner och företag, eller interbank-transaktioner. Med Betalningar i realtid finns en infrastruktur och realtidsplattform för att fortsätta bygga fram tidens betalningar. n En viktig förutsättning för att kunna erbjuda realtidshantering av betalningar och andra transaktioner dygnet runt årets alla dagar, är vår centrala funktion i den sven ska betalningsinfrastrukturen, där vi står under Finansinspektionens tillsyn och Riksbankens översyn. Bank girot hanterar sedan fler år clearing och avveckling mot Riksbanken. Vi har nu även beviljats möjlighet att sköta dygnet runt-betalningar, så att transaktioner kan ske även när Riksbanken har stängt. 6 Betalningar i Realtid

9 Enkelt, säkert och direkt Med Swish, den första betaltjänsten i realtid, görs enkelt sekundsnabba överföringar mellan privatpersoner från ett bankkonto till ett annat med hjälp av mobilen. Swish lanserades i december 2012 och är en konsumenttjänst för betalningar som de sex bankerna Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, Nordea, Swedbank och SEB, står bakom. För att kunna göra en betalning krävs en smartphone, en Swish-app och mobilt BankID för legitimering, samt att man är kund hos en av de deltagande bankerna. För att kunna göra en överföring krävs också att mottagaren har avtal om tjänsten med en av de deltagande bankerna. Bankgirot är leverantör och förvaltare av det bakomliggande systemet, Betalningar i realtid, som möjliggör att transaktionen sker såväl säkert som på sekunden. Bankgirot är även återförsäljare av Swish mot nya deltagande banker. n ordet i 2012 i korthet 7

10 Ett äkta alternativ till kontanter Varför behövs Betalningar i realtid? Det finns ett antal drivkrafter bakom utvecklingen. En driv kraft är förstås omvärldsfaktorer såsom införandet av gemensamma standarder, exempelvis EU-standarden SEPA 1 som förutom att sudda ut nationsgränserna för betalningar även kräver att de ska gå snabbt. En annan utgörs av att nya aktörer gör sitt intåg på betalningsmarknaden och erbjuder olika former av konsumentlösningar. Det är en konkurrenssituation som vi som bank måste möta om vi ska kunna behålla det viktiga gränssnittet mot kunden och vara den naturliga leverantören av finansiella tjänster. En tredje drivkraft är förstås de värden som vi ser att betalningar i realtid kan erbjuda, för kunden och för de olika typer av tjänster som vi förmedlar. Att den första betaltjänsten Swish har ett mobilt gränssnitt är alltså ingen tillfällighet? Det är helt klart så att det mobila gränssnittet på många sätt utgör bankens framtida kanal mot kunden. Vi måste självklart vara där våra kunder är vilket gör mobilen till det mest självklara verktyget för allehanda tjänster idag. Responsen kring Swish har så här långt varit väldigt positiv, med allt fler privatpersoner som både ansluter sig och använder tjänsten kontinuerligt. Tjänsten är användarvänlig och ett äkta alternativ till kontanter för många. Vilka nya typer av tjänster ser du att Betalningar i realtid möjliggör? Plattformen möjliggör att alla typer av betalningar kan gå snabbare än vad de gör idag. Det finns också en allmän önskan om att minska kontanthanteringen i samhället som Betalningar i realtid möter genom att erbjuda ett öppet och oberoende system för att skapa nya typer av betalningsflöden. Antagligen kommer också det mobila gränssnittet spela en roll som främsta bärare av nya betalningstjänster, kopplat till kringtjänster och mervärden. Med detta sagt allt är möjligt. n 1 Single Euro Payments Area. 8 Betalningar i Realtid

11 Per-Olof Skarstedt Produktägare Kort & Betalningar Länsförsäkringar Bank AB ordet i 2012 i korthet 9

12 Carina Olsson Chef Plattformar och processer Bankgirot Deltagarkrav på goda grunder Att få ansluta sig till Betalningar i realtid omgärdas av en hel del krav. Carina Olsson, chef Plattformar och processer vid Bankgirot, reder ut vad som gäller. Vem kan ansluta sig till Betalningar i realtid? Betalningar i realtid är ett öppet betalningssystem och som sådant följer att en rad lagar och förordningar måste efterlevas. Grunden för deltagarkraven ligger i Bankgirots uppdrag som i korthet innebär att en deltagare måste vara en juridisk person samt betaltjänstleverantör enligt Lagen om betaltjänster (2010:751). Rent allmänt gäller att samtliga banker och betalningsinstitut som uppfyller deltagarkraven har rätt att vara med i systemet. Vilka krav är det då som ställs? De krav som Bankgirot ställer på deltagarna utgörs av säkerhetsmässiga, tekniska, juridiska och avtalsmässiga krav 1. Förutom att Betalningar i realtid hanterar själva betalningsflödet är betalningssystemet även en del av avvecklingen mellan bankerna. Deltagaren kan delta i avvecklingen direkt eller genom ett avvecklingsombud. Ett institut som uppfyller Riksbankens tillträdeskrav kan efter ansökan bli deltagare i RIX 2 och då delta i Betalningar i realtid Avvecklingstjänst direkt. I annat fall kan avvecklingen hanteras genom ett ombud som har godkänts av Riksbanken för denna funktion. Varför ställer ni så hårda krav? Kraven är ställda utifrån lagar och förpliktelser. De är ju restriktiva av en orsak, nämligen att deltagarkraven fyller en viktig funktion genom att säkerställa systemets kvalitet och stabilitet. Detta är något vi aldrig kan göra avkall på. Det vi gör för att underlätta ett deltagande för alla dem som uppfyller deltagarkraven är att erbjuda ett öppet och oberoende system. Betalningar i realtid är utvecklat och anpassat för att så många aktörer som möjligt ska kunna ansluta sig. n 1 För mer information om deltagarkraven se bankgirot.se 10 2 RIX är Riksbankens betalningssystem för stora betalningar och utgör den centrala knutpunkten i den svenska finansiella infrastrukturen. ordet

13 Mikael Derkert Stf produktområdeschef betalningar Malin Thorin Säljare Petra Ehlin Controller Jörgen Neij IT-arkitekt Medarbetarna har ordet Seriösa men inte allvarliga. En god beskrivning av de fyra medarbetare som berättar om hur det är att arbeta vid Bankgirot. Bankgirots skylt på den vita kontorsfasaden invid Globenområdet i Stockholm ger förstås en vink om vem som finns innanför väggarna. Frågan är dock hur många som vet att Bankgirot är den aktör som ansvarar för den stora merparten av alla massbetalningar som görs i Sverige? Eller att man ligger i den absoluta tekniska framkanten när det gäller att utveckla framtidens betalningslösningar? Upplever ni att folk i allmänhet känner till vad ni gör på Bankgirot? Mikael: Vi är nog fortfarande mest förknippade med betaltransaktioner av olika slag, och den operativa dagliga driften är en viktig del av verksamheten. Men lika viktigt är vårt utvecklingsarbete med att skapa innovativa betalningslösningar, där några kanske kan bli verklighet först om fem år. Den bilden är betydligt mindre känd och när jag berättar om den sidan av verksamheten så är det många som blir överraskade. Malin: Namnbytet till Bankgirot och exponeringen i samband med att sex svenska banker lanserade Swish har ökat igenkänningsfaktorn väsentligt. Det tycker jag är kul, för vi måste bli bättre på att berätta om att mycket av det vi ansvarar för är en förutsättning för att det finansiella systemet i Sverige ska snurra idag och, dessutom, ännu lite fortare för varje år! Hos Bankgirot arbetar idag runt 240 personer. Ungefär hälften hanterar den operativa verksamheten, som kundservice och it-driften, övriga är verksamma i olika stabs och stödfunktioner, många med inriktning på utvecklingen av Bankgirots olika erbjudanden. Medarbetarsamtal 11

14 12 ordet

15 Beskriv lite kort hur det är att jobba på Bankgirot? Petra: Först och främst vill jag säga att det är roligt att arbeta här. Förutom alla bra kollegor så får du ta plats som individ i en ambitiös och tillåtande arbetsmiljö. Mikael: Jag kan bara instämma, kulturen och stämningen medarbetarna emellan, den ska lyftas fram. Det finns en generositet när det gäller att dela kunskap och ta sig tid för att tillsammans lösa problem. Det gör att även om arbetsbelastningen till och från är hög, så arbetar vi i ett arbetsklimat fullt av positiv energi. Det är en lättrörlig organisation där vi som medarbetare uppmuntras till att våga prova nya roller och positioner. Jörgen: Jag är ju ett levande bevis på hur väl man trivs eftersom jag inte kunde låta bli att komma tillbaka efter några år på en annan arbetsplats. För min del är det också viktigt att få lyfta fram vår it-miljö. Oavsett om det handlar om den dagliga driften eller utvecklingen för framtiden så måste vi alltid sträva efter att vara så nära den tekniska framkanten som det är möjligt med hänsyn till kvalitet, kostnad och säkerhet. En förutsättning för en framgångsrik verksamhet är engagerade och kompetenta medarbetare. Det har Bankgirot och för att behålla dessa och locka till sig nya ta langer är det viktigt att erbjuda en god och attraktiv arbetsmiljö. Att visa förståelse för individuella behov som följer livets olika skeden, att skapa delaktighet, motivation och trivsel är inte bara nyckeln till en framgångsrik verksamhet utan också en arbetsgivares ansvar. Hur väl tycker ni att Bankgirot lever upp till detta som arbetsgivare? Jörgen: Bankgirot är en modern arbetsgivare som har förstått att en generös och flexibel arbetsmiljö skapar lojala och engagerade medarbetare. Det är sällan eller aldrig jag möts av ett nej om jag har ett önskemål och vill diskutera en lösning på det hela. Man ser helt enkelt värdet av att människor som mår bra också bidrar till verksamheten med energi och engagemang. Mikael: Jag upplever att jag har en arbetsgivare som månar om att ge medarbetarna en så flexibel tillvaro som tjänsten tillåter och utifrån livssituation. Det är jämställt och det råder stor förståelse för att livet utanför jobbet också måste funka vilket underlättar en hel del som småbarnsförälder. De fyra runt bordet är överens om att Bankgirot är en arbetsplats som de kan rekommendera. Men, fyller Malin i: Eftersom jag också har varit med ett tag kan jag säga att så har det faktiskt inte alltid varit. Det är klart att det alltid finns förbättringsområden men vi är öppna både med det som vi är duktiga på och det som vi behöver förändra. Och idag, med så mycket spännande som händer både innanför och utanför väggarna, kan jag inte göra annat än rekommendera den som får chansen att hoppa på tåget! Förändringar i omvärlden ställer förstås även stora krav på både kompetens och innovationsförmåga i en organisation. Hur väl rustat är Bankgirot i dag för framtidens utmaningar och möjligheter? Jörgen: Den snabba teknikutvecklingen och de förändrade kundbehoven är viktiga drivkrafter för oss. Det känns dock som det pågående interna förändringsarbetet, där avsikten är att säkerställa kompetenser och funktioner, möter de externa utmaningarna på det sätt som krävs. Mikael: Vi har en stabil grund att stå på när det gäller infrastrukturen för betalningsflöden. Centralt för oss blir därför i mångt och mycket att finna synergier mellan det gamla och nya. Betalningar i realtid är ju ett lysande exempel där vi fortsatt utvecklingen av det grundläggande betalsystemet och tillfört ytterligare en parameter betalningar som går i realtid. Det ger i sin tur en framväxt av nya tjänster, där den nya mobila betaltjänsten Swish bara är början. Avslutningsvis, vad driver er i arbetet? Petra: Det är definitivt alla utmaningar och möjligheten att få växla mellan olika uppgifter. Som att ena minuten arbeta med ett bokslut som ska presenteras här och nu, för att i nästa minut arbeta med flerårsplaner och analyser av framtida projekt. Jörgen: Utmaningarna, definitivt. Ribban för våra mål ligger högt men samtidigt finns en stor medvetenhet om vilka resurser som krävs för att vi ska nå dit. Alla mjuka sidor, såsom stämningen kollegor emellan, spelar också en viktig roll för mig. Mikael: Intressanta arbetsuppgifter, kloka kollegor och en miljö som stimulerar till ständigt lärande. Just nu kan jag inte tänka mig att göra något roligare. Malin: Vi har fokus på volymerna och att skapa kundnytta. Inom försäljning har vi landat i organisationen med en energi och tydlighet om vart vi ska och vilka uppdrag vi ska jobba med. Det kommer inte att bli lätt men jag skulle inte vilja ha det på något annat sätt heller. Det är med lätta steg som jag går till jobbet varje dag! n Medarbetarsamtal 13

16 styrelse Nils-Fredrik Nyblaeus SEB, ordförande Maria Jerhamre Engström Länsförsäkringar Bank Lennart Söderberg Handelsbanken Leif Karlsson Swedbank Johan Löfgren Danske Bank Olle Nylund Bankgirot, personalrepresentant 14 styrelse

17 ledning Ulf Sandegren chef Staber Robert Hagström chef Projekt & Leveransstyrning Gunnar Ölundh vice vd & chef Infrastruktur Arne Gustafsson chef IT-Service Christina Friberg chef Marknad Birgitta Simonsson vd Elisabeth Fallberg chef HR ledning 15

18 Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2012 BGC Holding AB Styrelsen och verkställande direktören för BGC Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse BGC Holding AB BGC Holding är moderbolag till de helägda bolagen: Bankgirocentralen BGC AB Devise Business Transactions Sweden AB Verksamheten består i att direkt eller indirekt äga och förvalta: företag som bedriver clearingverksamhet och närliggande verksamhet företag med anknytning till sådan finansiell verksamhet BGC Holding AB bedriver ingen operationell verksamhet utan den utförs i dotterbolaget Bankgirocentralen BGC AB (Bankgirot). BGC Holding ägs av Skandinaviska Enskilda Banken 33,1 procent, Swedbank 29,2 procent, Svenska Handelsbanken 25,4 procent och Nordea 10 procent. De återstående 2,3 procenten ägs av Danske Bank, Skandiabanken och Länsförsäkringar Bank. Bankgirocentralen BGC AB (Bankgirot) Verksamhet Bankgirot är ett helägt dotterbolag till BGC Holding AB. Bolaget bedriver clearingverksamhet som avses i 19 kap och 1 kap. 5 6a och 6c lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och verksamhet som har nära samband därmed samt även annan verksamhet enligt 20 kap. 7 tredje stycket samma lag under förutsättning att Finansinspektionen tillåtit verksamheten. I Bankgirots fall utgörs detta av elektronisk faktura (Bg E-faktura), en Skanningverksamhet (Bg Scanning Solution), certifikat för säker identifiering (Bg PKI Services) och säker verifiering och identifiering av elektroniska signaturer (Bg eid Gateway). Marknad och kunder Bankgirot erbjuder produkter och tjänster för clearing av betalningar, girering, elektronisk fakturering och säkerhet på internet i Sverige. Bankgirot är den centrala aktören i Sverige vid förmedling av betalningar och betalningsinformation mellan banker och bankkunder. Bankgirosystemet är det enda girosystemet i Sverige som hanterar alla typer av betalningar oavsett bank. Bankgirot är den enda aktör i Sverige som har tillstånd av Finansinspektionen att genomföra clearingverksamhet av massbetalningar. Genom sin unika ställning strävar Bankgirot efter att tillhandahålla säkra produkter och därtill relaterade infrastrukturer till banker och betalningsinstitut med verksamhet i Sverige för att öka deras konkurrenskraft. Bankgirot bytte namn från BGC den 24 april 2012 och implementerade ett nytt varumärke den 1 oktober Det innebär att namnet Bankgirot används som varumärke för all kommunikation från företaget. Varumärket BGC har sedan 1990-talet varit bolagets företagsvarumärke medan Bankgirot har representerat en begränsad del av erbjudandet. Bytet till Bankgirot som företagsvarumärke såväl som varumärke för alla erbjudanden har främst skett för att tydliggöra och effektivisera kommunikationen. Bankgirocentralen BGC AB fortsätter att vara bolagets juridiska namn. Betalningar Bankgirots största tjänst inom betalningsområdet är gireringar, d v s bankgirosystemet. Under 2012 ökade antalet betalningar med 2,2 procent jämfört med Det är den lägsta årstillväxten sedan Den främsta generella förklaringen till den lägre tillväxten är att antalet transaktioner per företag/organisation (ca aktiva i genomsnitt per månad) i stort sett varit oförändrat, vilket bedöms vara en konsekvens av lågkonjunkturen. Under året har bolaget både förbättrat befintliga och utvecklat en rad nya servicetjänster vilka stärkt servicen till banker och bankkunder. En av de viktigaste aktiviteterna som slutförts är att alla kunder nu är omlagda till nya Autogiro. En ny deltagare tillkom i Bankgirosystemet under 2012, SBAB. Andelen pappersredovisning som används i bankgiroprodukterna har, som de närmast föregående åren, minskat. Under 2012 uppgick minskningen till drygt 15 procent vilket motsvarar fler än träd. Under 2012 har Bankgirot genomfört ett utvecklingsprojekt i samarbete med Svensk Kuponginlösen vilket utökat antalet inlösenmöjligheter för Bankgirots värdeavier. Bankgirot har också tillsammans med alla deltagare/kunder i Bankgirosystemet bedrivit ett strategiarbete kring framtidens betalningsinfrastruktur. Målet är att, för banker och bankernas kunder, göra det enkelt och snabbt att utföra betalningar oberoende av land och kanal. Arbetet har resulterat i en första plan för hur Bankgirot tillsammans med bankerna skulle kunna leverera en standardiserad betalningsinfrastruktur med hög kvalitet och säkerhet. För första gången sedan 1959 har Bankgirot infört ett nytt betalsystem. Under året gick Bankgirots världsunika system för realtidsbetalningar i produktion. Systemet gör det möjligt för bankerna att lansera nya produkter och tjänster på realtidsplattformen vilka kommer att kunna stärka deras konkurrenskraft. Den mobila betalningslösningen Swish, som är den första produkten på det nya systemet, gick i produktion i november Swish är ett samarbete mellan de sex största affärsbankerna i Sverige och produkten har utvecklats av Bankgirot på deras uppdrag. Bankgirot ansvarar på uppdrag av bankerna för vidareutveckling, förvaltning och drift av Swish. Elektronisk faktura och elektronisk identifiering Under året fortsatte efterfrågan på de tjänster Bankgirot erbjuder utanför bankgirosystemet att öka. Produktområdet E-faktura visar fort satt en stark utveckling och antalet transaktioner har ökat med mer än 10 procent jämfört med föregående år. År 2012 anslöts över 200 nya kunder och kvaliteten är fortsatt mycket hög. Bankgirot har även, i nära samarbete med bankerna, fortsatt att utveckla konceptet E-faktura 2.0 i syfte att förbättra produkten. Konceptet omfattar bland annat ytterligare förbättrad kvalitet och en översyn av plattformen för 16 Förvaltningsberättelse

19 fortsatt utveckling av tjänstens funktionalitet. Vidare har Bankgirot fortgående utvecklat sina service- och supporttjänster till bankerna och deras kunder. Bankgirot har även vidareutvecklat sin skanningtjänst. Volymerna ökade under året med 14 procent trots en sämre konjunktur. Precis som i Bankgirots övriga tjänster är kvaliteten avgörande, varför Bankgirot tillsammans med sin leverantör fokuserar på säkerhet i leveransen och ständiga förbättringar. Volymerna i den identifieringstjänst som Bankgirot utvecklar och ansvarar för driften av, på uppdrag av Finansiell ID-teknik AB, har ökat med 8 procent under året som en följd av att allt fler banker använder BankID för inloggning i internetbanken. Under året har även Finansiell ID-teknik AB förlängt sitt avtal med Bankgirot. Våren 2011 lanserades den nya tjänsten Bg eid Gateway. Under 2012 har tjänsten utvecklats positivt och Bankgirot har nu en rad återförsäljar- och kundavtal. Tjänsten har uppvisat en mycket stabil drift, med en tillgänglighet på 99,9 procent och korta svarstider. Service och tjänster Kundnöjdheten var fortsatt hög under 2012 avseende Bankgirots kund service, där 80 procent av Bankgirots kunder var nöjda eller mycket nöjda. Bankgirot strävar trots detta efter att förbättra denna kundnöjdhet ytterligare och genomförde under 2012 ett antal förändringar och förbättringar inom serviceområdet i syfte att tillhandahålla en ännu effektivare service. Serviceorganisationen omorganiserades för att tydligare fokusera på den bankgemensamma serviceleveransen, där de avtalade servicenivåerna står i fokus och erbjudandet är lika för samtliga banker. Vidare på den bankunika leveransen, där respektive banks önskemål om service för den egna banken och dess kunder står i centrum och där kunskap om respektive banks verksamhet är av största vikt. För att effektivisera hanteringen av inkommande kundärenden infördes ett nytt ärendehanteringssystem. Detta kan sammankopplas med ett flertal av Bankgirots övriga system för att ytterligare öka effektiviteten och transparensen i service- och tjänsteleveransen till varje bank. Bankgirot har under 2012 påbörjat ett arbete med sina webbar i syfte att modernisera dessa. Målet är att kunna erbjuda Bankgirots kunder och leverantörer unika virtuella samarbetsrum där gemensamt material och information ska kunna hanteras på ett säkert och tillgängligt sätt för alla parter. Detta innebär i förlängningen att Bankgirot kommer att kunna ytterligare effektivisera sin kommunikation och förbättra sitt samarbete med både kunder och leverantörer. Kvalitet Kvalitet och säkerhet är två av Bankgirots grundpelare. Bankgirots kunder ska kunna lita på att driften fungerar året om. Precis som tidigare år har Bankgirot uppvisat en mycket hög kvalitet i alla levererade tjänster inom alla produktområden. Bankgirot möter marknadens högt ställda krav tack vare ett aktivt och kontinuerligt kvalitetsarbete. De kundundersökningar som Bankgirot genomfört under året hos bank er visar att 91 procent är nöjda eller mycket nöjda med Bankgirots produkt utbud och kvalitet. Omsättning och resultat Bankgirots omsättning uppgick 2012 till 717 MSEK, en minskning med 42 MSEK eller 6 procent samtidigt som antalet girotransaktioner ökade med ca 2 procent. Under föregående år erhöll bolaget en engångskompensation på 69 MSEK från en leverantör, vilken ingick i rörelsens intäkter. Bolagets resultat uppgick år 2012 till 16,5 MSEK (54,4 MSEK). Mål för 2013 Utveckling med fokus på att vidareutveckla befintlig funktionalitet samt skapa ökad konkurrenskraft för bankerna Gällande betalningsområdet kommer Bankgirot under året att fokusera på att genomföra den med bankerna överenskomna utvecklingsplanen som omfattar vidareutveckling av befintliga produkter i bankgirosystemet. Strategiskt fortsätter det arbete som påbörjades under 2012 med att lägga grunden för den framtida betalningsinfrastrukturen. Det är ett arbete som sker i nära dialog med alla banker som är deltagare i bankgirosystemet. En prioriterad uppgift under året blir att öka antalet banker som använder Swish som mobil betalningslösning. Vidare kommer Bankgirot att på bankernas uppdrag vidareutveckla Swish både vad gäller befintlig funktionalitet och för nya användningsområden. Bankgirot kommer också, tillsammans med bankerna, arbeta vidare med att utreda och utveckla nya tjänster som kan läggas på den under 2012 lanserade realtidsplattformen. Fokus för tjänsterna är att de ska öka bankernas konkurrenskraft. För Bg E-faktura är det centrala målet att öka volymerna samt att vidareutveckla funktionaliteten i dagens tjänst. Bankgirot kommer att fortsätta utveckla den viktiga relationen med bankerna och på deras uppdrag stötta dem i att öka volymerna. En viktig del i detta blir att fortsätta vidareutveckla serviceutbudet. Vad avser Bg Scanning Solution, kommer Bankgirot under 2013 att fortsätta arbeta för att öka volymerna och positionera produkten som en naturlig del i erbjudandet från banker och leverantörer av elektronisk fakturahantering. Inom Bg eid Gateway ligger fokus precis som tidigare år på att öka tillväxten samt vidareutveckla servicetjänsterna. Fortsatt tillväxt och volymutveckling Arbetet med att genom bankerna bearbeta betalningsmarknaden i syfte att öka volymerna i bankgirosystemet och Bg E-faktura fortsätter under Bankgirot strävar efter att tillhandahålla stöd och incitament för bankerna att bearbeta sina kunder i syfte att dessa ska använda Bankgirots tjänster inom betalningsområdet och därtill hörande informationstjänster Bg E-faktura och Bg Scanning Solution samt Bankgirots lösning för säker identifiering på internet, Bg eid Gateway. Ökad effektivitet och hög kvalitet i leveransen Bankgirot fortsätter att bedriva det kontinuerliga förbättringsarbete som pågått under ett flertal år vilket innebär att företaget årligen tar krafttag för att ytterligare effektivisera sin verksamhet för att hålla allt högre kvalitet i leveranser, öka leveransförmågan och förbättra kundservicen. Bankgirots huvudfokus ligger på att dagligen leverera 99,9 procent av transaktionerna i rätt tid och 99,99 procent av transaktionerna till rätt konto. Mål som Bankgirot sedan många år uppfyller. Förvaltningsberättelse 17

20 Under 2013 kommer Bankgirot fortsätta att utveckla nya säkra infrastrukturella lösningar inom eid och E-fakturaområdet för att underlätta en säker kommunikation mellan banker och deras slutkunder. Information om risker och osäkerhetsfaktorer Under första halvåret 2012 beslutades ett nytt regelverk för betalningssystem, Nya Principer från Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS) och International Organization of Securities Commissions (IOSCO) för infrastruktursystem, utgivet av Bank for International Settlements. Bankgirot har av myndigheten ombetts att göra en självutvärdering av regelverket vilken planeras presenteras för myndigheten under första halvåret Regelverket innehåller bland annat regler kring storleken på eget kapital och likvida tillgångar. Under 2010 infördes en ny lag (2010:751) om betaltjänster, anpassad till europeisk reglering (Directive 2007/64/EC), i Sverige. Lagändringen innebar att den svenska betalmarknaden öppnats upp för ytterligare europeiska aktörer. Bankgirot har tillsammans med underleverantörer genomfört omfattande strukturella förändringar för att fortsatt vara ett konkurrenskraftigt och attraktivt alternativ för nya och befintliga kunder. Utvecklingen kommer enligt plan att fortsätta under de kommande åren och innebär att Bankgirots roll på den europeiska betalmarknaden stärks genom fortsatt anpassning av befintliga produkter samt lansering av nya produkter och tjänster. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel ,40 Årets resultat 3 714,46 Kronor ,86 Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att till aktieägarna utdelas 0 kr per aktie 0,00 att i ny räkning överföres ,86 Kronor ,86 Devise Business Transactions Sweden AB Ingen verksamhet bedrivs i bolaget. Resultat och ställning, koncern Rörelsens intäkter, Mkr 716,8 758,7 702,2 674,1 732,0 Resultat efter finansiella poster, Mkr 16,5 53,4 20,9 10,8 43,4 Balansomslutning, Mkr 377,4 375,6 305,1 279,7 296,4 Investeringar, Mkr * 56,7 26,7 60,0 48,6 70,9 Medelantalet anställda * Avser materiella och immateriella anläggningstillgångar, not Förvaltningsberättelse

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (11) Styrelsen och verkställande direktören för Goobit AB, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 05 01 2016 04 30. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor,

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (14) Styrelsen och verkställande direktören för Intropris AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Tele5 Voice Services AB Årsredovisningar i sammandrag 2001-2004

Tele5 Voice Services AB Årsredovisningar i sammandrag 2001-2004 Tele5 Voice Services AB Årsredovisningar i sammandrag 2124 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2124 I januari 21 grundades Tele5 av Ari Liukko, via förvärv av bolag från före detta Telia anställda.

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB Årsredovisning och Koncernredovisning för Abelco AB 556775-2745 Räkenskapsåret 2015 1 (18) Styrelsen och verkställande direktören för Abelco AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer