Jordbruksverket. Grafisk manual. Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jordbruksverket. Grafisk manual. Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009"

Transkript

1 Jordbruksverket Grafisk manual Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009

2 Innehållsförteckning Förord Generaldirektören har ordet...3 Den grafiska manualen...4 Logotyp Vår logotyp...6 Frizon...7 Placering med andra logotyper...8 Färgalternativ...9 Felaktig användning Färger Våra logotyp- och dekorfärger Färgkoder...13 Grafiska element Grafiskt element, Landskapet...15 Grafiskt element Ko och kalv Exempel på användning Verksamhetsområden, illustrationer Verksamhetsområden, illustrationer översikt Typografi Våra typsnitt Windowstypsnitt Exempel windowstypsnitt Kommunikationstypsnitt Exempel kommunikationstypsnitt Webbtypsnitt Exempel Visitkort Brevpapper Kuvert Powerpoint...34 Trycksak A Diagram och tabeller Annons Skyltar och profilprodukter Fasad och entréskyltar Profilprodukter...40 Bilder Våra bilder Exempel på användning, element, illustration, bild

3 Förord Det nya Jordbruksverket Det är med stor glädje jag har beslutat om en ny grafisk profil och bildidentitet för Jordbruksverket. Vi är en modern myndighet med ett uppdrag vi känner stolthet inför och det ska också avspeglas i vår kommunikation med omvärlden. Det är omöjligt för oss att kontrollera allt som påverkar hur vi uppfattas, men med denna manual kan vi ta fasta på de saker vi faktisk kan styra hur vi presenterar Jordbruksverket i färg, form och bild. Vår identitet består av en grafisk profil och en samstämmig bildidentitet. Den grafiska profilen utgörs av vår logotyp, grafiska element, illustrationer och omsorgsfullt valda typsnitt. Bildidentiteten är av jämbördig vikt då en bild säger så mycket och kan framkalla starka känslor hos mottagaren. Nu kan vi känna trygghet i att vi även i bild kommunicerar värden som stämmer överens med vår verksamhet och som harmoniserar väl med vår grafiska profil. Det har varit en stark önskan från min sida att ha med en ko och kalv i vår grafiska profil, för jag anser att dessa är en förutsättning för att kunna uppnå vår vision om att stärka den gröna sektorn. Den stiliserade kon och kalven är en av illustrationerna i vår profil och symboliserar helheten i vår verksamhet. Exempelvis är de viktiga för de öppna landskapen, för miljön, för utvecklingen av landsbygden, för livsmedelsproduktionen och för våra veterinärer. Kon och kalven står även som god symbol för det hållbara samhället vi ska se till att jorden brukas så att det finns en framtid på landsbygden. Mats Persson Generaldirektör 3

4 Vår grafiska manual Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår nya profil ska användas. Bland annat finns regler för hur du ska använda logotypen, utforma information och vilka typsnitt och färger vi ska använda. Varför en grafisk profil? Den grafiska profilen är vårt ansikte utåt. Genom att använda den grafiska profilen på rätt sätt skapar vi ett enhetligt intryck och tydliggör vem som är avsändare. Även om vi är verksamma inom olika områden tillhör vi samma myndighet, med gemensamma värderingar och mål. Informationsenheten ett stöd Se den grafiska manualen som ett praktiskt arbetsredskap i vårt gemensamma mål att stärka den gröna sektorn. Vänd dig till informationsenheten om du har frågor om hur profilen ska användas. Jessica Alaniesse Karlsson Informationschef 4

5 Vår logotyp 5

6 Vår logotyp Jordbruksverkets logotyp utgörs av två element. Vårt namn, Jordbruksverket, och vårt märke. Logotypen är en viktig del av vårt varumärke och syftar till att förmedla en aktuell bild av myndigheten idag. En landskapsbild med himmel, horisont och fält har förenklats och stiliserats ned till det märke som idag är en väsentlig del av logotypen. Märket behåller känsla av öppna landskap men lyfter samtidigt bilden av Jordbruksverkets breda verksamhet. Jordbruksverkets värdeord Framåt, Trovärdiga och Professionella visar på en modern och tillgänglig attityd som speglas i logotypen genom det säregna typsnittet och det stiliserade, positiva märket. Visionen Jordbruksverket stärker den gröna sektorn har fått en grafisk tolkning i märket för att lyfta och tydliggöra Jordbruksverkets kompassriktning och existensberättigande. Som identitetsbärare är vår logotyp ovärderlig i Jordbruksverkets kommunikation och ska alltid användas enligt riktlinjerna i denna manual. Genom ett korrekt användande av manualen bidrar du till att omvärldens bild av oss blir trovärdig och tydlig. 6

7 Vår logotyp: Frizon Frizonen mäts enkelt ut med hjälp av höjden på J:et i texten Jordbruksverket. Tatet dolobor ing er iure mod duis alismod eros autatue riusto odion vercip eum dolore dui el ulput wismodip et, quissed essi eui tin essequa mcommodo conum accumsan utem quat. Ut luptat enim ipit, commy num dolor am, qui ting et, volor summolumsan velit volorpe rilisim vel et, vel dolorperos nulla faciliquip exeraestrud te modolor sed mod magna cortio odio odolore vullan eros ad dolent praestrud doleniat, seniat in vel in vullummod min ulputem zzriuscipit nostrud endre moloreet, quat, vulla consequ issequat. Igna am atisi tisl etue magnibh eugait, vulluptatum niam inibh etue te modipisi bla consent lamcor alit wis ese diam, con vulpute eu facilit alit la at, sequis niscidunt prate conse corperaessit tate digna faccumsan vulputat, corem dolumsandit lore te mod dignim numsan henibh ex. Im veraessenisi tionsequat, susciduisse ese ming ex et, conullaore dio dolutpat ipisit aut vulla ad dolorper si ex essi tinibh eliquam, conulla consequam, si bla faccum summolumsan velit volorpe rilisim vel et, vel dolorperos nulla faciliquip exeraestrud te modolor sed mod magna cortio odio summolumsan velit För att skydda logotypens integritet ska den alltid omges av en frizon. Ju större de fria ytorna runt logotypen är, desto starkare och tydligare är det visuella intrycket. De angivna måttförhållandena ovan gäller som minsta tillåtna frizon. I de fall flera logotyper placeras sida vid sida kan frizonen räknas fram till nästa logotyp vilket innebär att frizoner i sådana fall får överlappa varandra. 7

8 Vår logotyp: Placering med andra logotyper Exempel på baksida på broschyr. Jordbruksverket Jönköping Tfn kundtjänst: Växel: E-post: Jordbruksverket Jönköping Tfn kundtjänst: Växel: E-post: Jordbruksverket i samarbete med: I de fall där Jordbruksverket producerar trycksaker i samarbete med andra organisationer ska Jordbruksverkets logotyp prioriteras. Placera samarbetspartnernas logotyper på baksida av trycksak tillsammans med ett tillägg, Jordbruksverket i samarbete med Vissa verksamheter får profilera sig med egen logotyp s.k. särprofilering. Exempel på verksamhet som har en särprofilering är Distriktsveterinärerna. Kontakta informationsenheten vid frågor om särprofilering. 8

9 Vår logotyp: Färgalternativ Jordbruksverket Jönköping Tfn kundtjänst: Växel: E-post: Exempel på baksida på broschyr Färglogo Logotypen i färg ska användas som förstahandsval. Placera alltid logotypen mot vit bakgrund. Svart logo Används vid produktioner i enfärgstryck, svartvit kopiering m.m. Vit negativ logo Vit logotyp placeras mot färgade bakgrunder och mörka bilder. 9

10 Vår logotyp: Felaktig användning av logotypen Ändra aldrig på placeringarna av symbol och text gentemot varandra. Använd aldrig symbol utan text eller texten utan symbol. Lägg aldrig på en skugga eller annan effekt. Förvräng aldrig den ursprungliga formen på logotypen. Ändra aldrig de ursprungliga färgerna. Följande exempel är ämnade att underlätta användningen av vår logotyp för att säkerställa tydlighet i Jordbruksverkets kommunikation. Om osäkerhet råder, kontakta informationsenheten för att undvika felaktig användning av logotypen. 10

11 Våra färger 11

12 Våra färger: Logotyp, verksamhetsområden tillika dekorfärger LO G OT YP Jordbruksverket Grön PMS: 376 Jordbruksverket Blå PMS: 2915 Jordbruksverket Brun PMS: 469 V E R K S A M H E TSOMRÅDEN (KO M P L E M E N TSFÄ R G E R ) Primär grön PMS: 376 C Mina sidor PMS: 2915 C Stöd PMS: 110 C Veterinär PMS: 485 C Handel PMS: 5483 C Djur PMS: 152 C Tillsyn/kontroll PMS: 453 C Odling PMS: 469 C Miljö/klimat PMS: 646 C Möjlighet på landsbygd PMS: 382 C 100% 75% 50% 25% Färger har en stark påverkan på oss människor inte bara för att de är synintryck utan kanske framförallt för de associeringar de inbjuder till. Färger har därför en viktig roll när det gäller att kommunicera Jordbruksverkets varumärke. Jordbruksverkets färgpalett består av en primärfärg, grön, ur logotypen, övriga logotypfärger samt ytterligare sju komplementfärger som också utgör identitetsbärare för de olika verksamhetsområdena. Primärfärgen är Jordbruksverkets huvudfärg och ska därför användas i största utsträckning för god igenkänning. Komplementfärgerna finns för att tydliggöra specifika verksamhetsområden som avsändare, men även för att ge tillgång till en större palett av färger som harmonierar med varandra då produktion av grafiskt material kräver större variation. Precis som korrekt användning av vår logotyp är viktigt för bibehållen tydlighet, är ett konsekvent nyttjande av färgpaletten en god identitetsbärare för Jordbruksverket. Så långt som det är möjligt ska samtliga färger användas i 100%. Prata med informationsenheten om det råder osäkerhet kring hur och när toningar får användas. 12

13 Färgkoder: Primär färg och komplementfärger P R I MÄ R FÄ R G KOMPLEMENTFÄRGER Jordbruksverket Primär grön Mina sidor Stöd Veterinär Handel Djur Tillsyn/kontroll Odling Miljö/klimat Möjlighet på landsbygd bestruket 376 C 2915 C 110 C 485 C 5483 C 152 C 453 C 469 C 646 C 382 C obestruket 376 U 2915 U 110 U 485 U 5483 U 152U 453U 469U 646 U 396U CMYK C: 50 M: 0 Y: 100 K: 0 C: 59 M: 7 Y: 0 K: 0 C:10 M: 20 Y:100 K: 0 C: 0 M:100 Y:100 K: 0 C: 60 M: 5 Y: 15 K: 25 C: 0 M: 51 Y:100 K: 0 C: 20 M:15 Y: 35 K: 0 C: 0 M: 51 Y: 94 K: 65 C: 80 M: 40 Y: 0 K: 5 C: 25 M: 0 Y: 95 K: 0 RGB R:147 G:192 B: 27 R: 133 G: 188 B: 233 R: 233 G: 205 B: 4 R: 196 G: 37 B: 23 R: 99 G:147 B:156 R: 219 G:142 B:24 R: 224 G: 221 B:196 R:110 G: 74 B: 0 R: 76 G:124 B:186 R: 203 G: 211 B: 40 HEX #93C01B #85BCE9 #E9CD04 #C42517 #63939C #DB8E18 #E0DDC4 #6E4A00 #4C7CBA #CBD328 NCS S 0580-G30Y S 1050-R90B S 1080-Y S 1080-Y80R S 4030-B30G S 1080-Y50R S 2010-G80Y S 7020-Y40R S 3040-R90B S 0575-G60Y I tabellen ovan finns översättningar till flera färgsystem för olika typer av produktioner. Använd färgerna som färglikare. Färgkodsförklaringar (PMS). Internationell färgstandard för hela färger. Efterfrågas vid t. ex. tryck på textil (screentryck). CMYK (cyan, magenta, gul och svart). Fyrfärgsprocess. Europeisk standard. Används i grafisk produktion. RGB (röd-grön-blå). Färgblandningssystem för video och skärm. OBS! Går inte att använda för tryckoriginal i fyrfärg. HEX. Färgblandningssystem för t. ex. webbsidor och i program som Microsoft Word och PowerPoint. NCS. Färgblandningssystem som används på fordon och för målade ytor. Observera att färgerna för bestruket (C) och obestuket (U) kan vara olika. 13

14 Våra grafiska element 14

15 Grafiskt element: Landskapet Jordbruksverket Tillsyn Handel Stöd Veterinär Djur Miljö/Klimat Odling Möjligheter på landsbygden Fisk Ett grafiskt element har framtagits för att underlätta identitetsbärande grafisk formgivning. Den tydliga landskapsanknytningen syftar till att förmedla grunden i vår verksamhet det öppna landskapet vilket är en gemensam nämnare oavsett verksamhetsområde. Landskapet ska falla ut ur satsytan och alltid ligga längst ned i layouten. Primärfärgen ska användas då Jordbruksverket är avsändare. Exempel på detta är annonser, årsredovisningar, powerpoints, skärmutställningar etc. Vid produktion av broschyrer som ligger under specifika verksamhetsområden ska respektive verksamhetsområdesfärg användas. Webbadress och vi stärker den gröna sektorn är exempel på text som får placeras på det grafiska elementet. Dekorelementet ska inte användas på kontorsmaterial. Se exempel på sid

16 Våra grafiskt element: Ko och kalv Ko och kalv är ett primärt grafiskt element i Jordbruksverkets profil. Den ska användas på powerpoint, kuvert, visitkort, generella brevmallar och presentationer. Linjernas gråskala och linjebredd justeras efter användningsområde. Samråd med informationsenheten. 16

17 Exempel på användning av grafiskt element: Ko och kalv Powerpoint Kuvert C5 B Sverige Porto Betalt Port Payé Odling Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Herman Hermansson Visitkort Jordbruksverket Informationsenheten Jönköping Besöksadress: Vallgatan 8 Tfn ,

18 Våra illustrationer: Verksamhetsområden Illustrationer för respektive verksamhetsområde har tagits fram som ett komplement till bilder. De kan användas enbart och i sin helhet, beskäras och samverka med bild. Detta för att få en levande och variationsrik layout. 18

19 Våra illustrationer: Verksamhetsområden översikt Djur: Finns representerade separat Tillsyn/kontroll Handel Miljö/klimat Möjlighet på landsbygd Odling Stöd Veterinär Fisk Fisk Fisk 19

20 Våra bilder 20

21 Våra bilder För att skapa en enhetlig och tydlig profil har Jordbruksverket tagit fram en bildidentitet. Den tjänar samma syfte som den grafiska profilen att stärka företagets igenkänning och identitet mot den tänkta målgruppen. Om bildspråket är konsekvent så blir kommunikationen enklare och tydligare. Identiteten består av Bildidé, Miljö, Människor, Attityd, Känsla, Färg och Komposition. Ju fler av de värdeord som finns med under dessa, desto bättre stämmer bilden med den identitet som Jordbruksverket strävar mot. Det är dock viktigt att man ser bildidentiteten som en språngbräda och inte ett handfängsel. Bildidé: Landskapet blir den gemensamma nämnaren när vi väljer bildidé. Kommunikationen i bilden är viktig mellan främst människa/djur. Men även djur/ djur och människa/människa. Även vårt och djurens förhållningssätt till naturen är viktigt. Miljö: Miljön ska vara trovärdig och okonstlad. En kontrastrik miljö både vad gäller omgivning och ljussättning. Människan: Människor i bild ska ha utstrålning, vara mångkulturella, kraftfulla, erfararna och professionella. Lika många kvinnor och män. Attityd: Attityden som förmedlas i bild ska vara professionell, öppen, modern och framåt. Känsla: Känslan som förmedlas i bilderna ska vara glädje och värme. Färg: Den färgskala vi utgår från tar vi från den grafiska profilen och framförallt logotypen. Brun, grön och blå. Gärna alla tre i bilden men minst två. Färgerna i bilderna får gärna gå i en varm färgskala. Komposition: Bildens uppbyggnad och komposition får gärna vara beskuren på ett oväntat sätt. Bildutsnittet får gärna vara nära fotoobjektet. Bilden får med fördel ha spännande linjer i kompositionen, där t. ex. inte horisontlinjen behöver vara rak. Se bildexempel. 21

22 Exempel på användning av grafiska element, illustrationer och bilder Broschyr A4 Broschyr 210 x 210 mm Detta är Jordbruksverket Djurskyddsbestämmelser Hund Verksamhetsområdet Stöd Ekonomi Kalkyler för odling av grödor på friland Djurskyddsbestämmelser Hund Exempel hur logotyp, grafiska element, illustration och bild kan kombineras, beskäras och och färgsättas. 22

23 Våra typsnitt 23

24 Våra typsnitt typsnitt Meta serif Myriad Pro ORDET läsbart Times New roman Verdana skrivet Arial identitet Utvalda typsnitt och speciell typografi är en viktig del för att bygga en enhetlig profil för Jordbruksverket. För att vår typografi ska fungera bra i alla sammanhang är de indelade i tre olika områden: Windowstypsnitt: Arial, rubriktypsnitt. Times New roman, brödtypsnitt. Används i brev, skrivelser, rapporter och enklare publikationer och powerpointpresentationer. Kommunikationstypsnitt: Myriad Pro, rubriktypsnitt. Meta Serif, brödtypsnitt. Används i trycksaker som broschyrer, foldrar, annonser, visitkort och kuvert. Webbtypsnitt: Verdana Används på Jordbruksverkets externa webbplats. 24

25 Våra typsnitt: Windowstypsnitt ABC Arial Regular ABCDEFGHJKLNOPQ RSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopq rstuvwxyzåäö Arial Italic ABCDEFGHJKLNOPQ RSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopq rstuvwxyzåäö Arial Bold ABCDEFGHJKLNOPQ RSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopq rstuvwxyzåäö Arial Bold Italic ABCDEFGHJKLNOPQ RSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopq rstuvwxyzåäö ABC Times New Roman ABCDEFGHJKLNOPQ RSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstu vwxyzåäö Times New Roman Italic ABCDEFGHJKLNOPQ RSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstu vwxyzåäö Times New Roman Bold ABCDEFGHJKLNOPQ RSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstu vwxyzåäö Times New Roman Bold Italic ABCDEFGHJKLNOPQ RSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstu vwxyzåäö Windowstypsnitt: Windowstypsnitten används för internt producerat material som t. ex brev, skrivelser, rapporter och enklare publikationer och power pointpresentationer. I rubriker används Arial I brödtexten används Times New Roman 25

26 Våra typsnitt: Windowstypsnitt exempel Rubriknivå 1 Arial regular 19/12 (auto) Brödtext Times new roman 11/13,2 (auto) Rubriknivå 2 Arial bold 12/14,4 (auto) Rubriknivå 3 Arial bold 10/12 (auto) Times new roman italic 11/13,2 (auto) Jordbruksverkets typografi Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att verket följer, analyserar och håller regeringen informerad om utvecklingen inom verksamhetsonrådet. Jordbruksverkets typografi Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att verket följer, analyserar och håller regeringen informerad om utvecklingen inom verksamhetsonrådet. Jordbruksverkets typografi Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att verket följer, analyserar och håller regeringen informerad om utvecklingen inom verksamhetsonrådet För att förstärka vissa ord kan en fet kursiv användas. Times new roman bold italic 8/9,6 (auto) Brödtext Times new roman 8/9,6 (auto) Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att verket följer, analyserar och håller regeringen informerad om utvecklingen inom näringarna samt verkställer de politiska besluten inom verksamhetsområdet. Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att verket följer, analyserar och håller regeringen informerad om utvecklingen inom näringarna samt verkställer de politiska besluten inom verksamhetsområdet. 26

27 Våra typsnitt: Kommunikationstypsnitt AB C FF Meta Serif book ABCDEFGHJKLNOPQ RSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrst uvwxyzåäö FF Meta Serif book italic ABCDEFGHJKLNOPQ RSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrst uvwxyzåäö FF Meta Serif bold ABCDEFGHJKLNOPQ RSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstu vwxyzåäö FF Meta Serif bold italic ABCDEFGHJKLNOPQ RSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstu vwxyzåäö ABC Myriad Pro regular ABCDEFGHJKLNOPQ RSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrst uvwxyzåäö Myriad Pro semibold ABCDEFGHJKLNOPQ RSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrst uvwxyzåäö Kommunikationstypsnitt: Använd för trycksaker som broschyrer, foldrar annonser, visitkort och kuvert. I rubriker används Myriad Pro. I brödtexten används Meta serif regular. 27

28 Våra typsnitt: Kommunikationstypsnitt exempel Rubrik nivå 1 Myriad pro semibold 22/26,4 Ingress FF Meta serif book 11/13,2 (auto) Brödtext FF Meta Serif book 9/10,8 (auto) Rubrik nivå 2 Myriad pro semibold 14/16,8 Rubrik nivå 3 Myriad pro semibold 12/14,4 Jordbruksverkets nya typografi Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruksoch livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att verket följer, analyserar och håller regeringen informerad om utvecklingen inom Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att verket följer, analyserar och håller regeringen informerad om utvecklingen inom näringarna samt verkställer de politiska besluten inom verk- Jordbruksverkets nya typografi Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att verket följer, analyserar och håller regeringen informerad om utvecklingen inom näringarna samt verkställer de politiska besluten inom verk- Jordbruksverkets nya typografi Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att verket följer, analyserar och håller regeringen informerad om utvecklingen inom näringarna samt verkställer de politiska besluten inom verk- För att förstärka vissa ord kan en fet kursiv användas. FF Meta Serif bold italic 8/9,6 Brödtext FF Meta Serif book 8/9,6 (auto) Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att verket följer, analyserar och håller regeringen informerad om utvecklingen inom näringarna samt verkställer de politiska besluten inom verksamhetsområdet. Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att verket följer, analyserar och håller regeringen informerad om utvecklingen inom näringarna samt verkställer de politiska besluten inom verksamhetsområdet. 28

29 Våra typsnitt : Webbtypsnitt ABC Verdana Regular ABCDEFGHJKLNOPQ RSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö Verdana Italic ABCDEFGHJKLNOPQ RSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Verdana Italic ABCDEFGHJKLNOPQ RSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopq rstuvwxyzåäö Webbtypsnitt: Verdana är framtaget för att ge god läsbarhet på bildskärmar. Teckenmellanrum och ordmellanrum är väl balanserade med tydliga tecken. Används på Jordbruksverkets webbplats. 29

30 Exempel 30

31 Kontorsmaterial: Visitkort 14 mm 10 mm Herman Hermansson 45 mm från överkant Visitkort Format: 55 x 90 mm Namn: Meta Serif Book 10/10 p Adress: Meta Serif 7/10 p Jordbruksverket Informationsenheten Jönköping Besöksadress: Vallgatan 8 Tfn ,

32 Kontorsmaterial: Brevpapper 15 mm 30 mm 15 mm 17 mm Information 30 mm 1(1) Datum: Beteckning: Rubrik 60 mm Jordbruksverkets nya logotyp nu är den klar Det är med stor glädje jag har beslutat om en ny logotyp och en ny grafisk profil för Jordbruksverket. Som jag skrev i mitt senaste e-brev är det viktigt för oss att vara en framåt och modern myndighet det tycker jag den nya logotypen speglar på ett bra sätt. Den nya logotypen ska användas från och med september 2009 då även vår nya webbplats lanseras. Logotypen består av en logga och en stiliserad ko med kalv. Djuren ska finnas med på alla våra kuvert, visitkort, generella brevmallar och presentationer. Det har varit en stark önskan från min sida att ha med en ko och kalv i vår grafiska profil, för jag anser att dessa är en förutsättning för att kunna uppnå vår vision om att stärka den gröna sektorn. Det kan säkert finnas de som tycker att djuren får en för stor plats i den grafiska profilen men jag tycker de på ett bra sätt symboliserar helheten som finns på Jordbruksverket. Exempelvis är kon med kalven viktiga för de öppna landskapen, för miljön, för utvecklingen av landsbygden, för livsmedelsproduktionen och för våra veterinärer. Det är inte lätt att hitta en symbol som passar för alla våra olika verksamheter, men jag tycker kon och kalven kommer väldigt nära helheten. Det kan säkert finnas de som tycker att djuren får en för stor plats i den grafiska profilen men jag tycker de på ett bra sätt symboliserar helheten som finns på Jordbruksverket. Exempelvis är kon med kalven viktiga för de öppna landskapen, för miljön, för utvecklingen av landsbygden, för livsmedelsproduktionen och för våra veterinärer. Det är inte lätt att hitta en symbol som passar för alla våra olika verksamheter, men jag tycker kon och kalven kommer väldigt nära helheten. Vi kan också välja att se kalven som en symbol för det hållbara samhället vi ska se till att jorden brukas så att det finns en framtid på landsbygden. Format: A4 Rubrik: Arial 16/19,2 p Brödtext: Times New roman 10/12 p Information och adress: Högerställd Arial 9/12 p Grafiska symboler för övriga verksamheter Det kommer även att tas fram illustrationer som symboliserar verkets övriga större verksamhetsområden som till exempel landsbygdsutveckling, jordbrukarstöden, tillsyn, marknadsfrågor, växtodling, miljö och klimat. Dessa grafiska illustrationer ska kunna användas på webbplatsen, i trycksaker, nyhetsbrev med mera. Mats Persson Jordbruksverket Vallgatan Jönköping 20 mm 32

33 Kontorsmaterial: Kuvert 15 mm 12 mm B Sverige Porto Betalt Port Payé Kuvert c5 Adress: Meta serif regular 7/10 p 33

34 Kontorsmaterial: Powerpoint Odling Djur Ecte dolor alis nullam, quisis Atie doloreros alit lobor Eraestrud eu faccummolor Sumsan vel essi tio od ex Gait ad ent del eugiam, quisi Blaorper autat Landets distriktsveterinärer utgör en betydande del av organisationen. 60% av vår verksamhet består av djurfrågor. Vi stärker den gröna sektorn Rubrik: Arial pt. Brödtext: Arial pt. Tänk på att inte placera för mycket information på varje sida. Dela hellre upp texterna på fler sidor. 34

35 Trycksaker 13 mm Broschyr, framsida, A4 Baksida, A4 15 mm Detta är Jordbruksverket Minimiyta 60 mm 220 mm från övre kant Logotyp centrerad Adress Myriad pro regular Dekorelement Landskapet primär Jordbruksverket Jönköping Tfn kundtjänst: Växel: E-post: Myriad pro regular 9/12 Adress centrerad 35

36 Diagram och tabeller Mjölkproducerande jordbruk Flyttningsnetto Födelsenetto Konsumenternas känslighet för prisförändringar 18,08 % 32,73 % 1,66 % 6,25 % ,91 % 25,38 % Bröd Kött Grönsaker Mejeri Frukt Fisk Källa: SCB Prisutveckling på mejeriprodukter % Nettoinvesteringar, mkr ,7 65,6 66, , , Mjölk Ost Grädde Syrade Margarin Smör Typsnitt: Myriad Pro regular eller Arial Storlek: 6 8 p Färger: Dekorfärger i angivna procentsatser. Se exempel på sidan

37 Annonser Växtnäringsenheten söker Agronom Miustrud tie tio dolortin ullan hent adigniscilit nis am, veliquatue verillam quam, coreetu ercillaore modoloborem iriliquam vulla ad dolut inim dolorper iuscin ulla consequis. Verillam quam, coreetu ercillaore modoloborem iriliquam vulla ad dolut inim dolorper iuscin ulla consequis. Miustrud tie tio dolortin ullan hent adigniscilit nis am, veliquatue verillam quam, coreetu ercillaore modoloborem iriliquam vulla ad dolut inim dolorper iuscin ulla consequis. Verillam quam, coreetu ercillaore modoloborem iriliquam vulla ad dolut inim dolorper iuscin ulla consequis. Miustrud tie tio dolortin ullan hent adigniscilit nis am, veliquatue verillam quam, coreetu ercillaore modoloborem iriliquam vulla ad dolut inim dolorper iuscin ulla consequis. Verillam quam, coreetu ercillaore modoloborem iriliquam vulla ad dolut inim dolorper iuscin ulla consequis. Miustrud tie tio dolortin ullan hent adigniscilit nis am, veliquatue verillam quam, coreetu. Du ska iustrud tie tio dolortin ullan hent adigniscilit nis am, veliquatue verillam quam, coreetu ercillaore modoloborem iriliquam Du har iustrud tie tio dolortin ullan hent adigniscilit nis am, veliquatue verillam quam, coreetu ercillaore modoloborem iriliquam Du har iustrud tie tio dolortin ullan hent adigniscilit nis am, veliquatue verillam quam, coreetu ercillaore modoloborem iriliquam verillam quam, coreetu ercillaore modoloborem iriliquam vulla. Växtnäringsenheten söker Agronom Miustrud tie tio dolortin ullan hent adigniscilit nis am, veliquatue verillam quam, coreetu ercillaore modoloborem iriliquam vulla ad dolut inim dolorper iuscin ulla consequis. Ansökan oss tillhanda senast 15 juni Jönköping Mer information på vår webbplats: Rubrik: Myriad Pro regular Brödtext: Meta serif book 8/10p Adress: Myriad Pro regular Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbrukspolitiska området och arbetar bland annat med EU-stöd till jordbruket, miljöfrågor och djuroch smittskyddsfrågor. Landets distriktsveterinärer utgör en betydande del av organisationen. Vi eftersträvar mångfald bland personalen avseende ålder, kön och kulturell bakgrund. Ansökan oss tillhanda senast 15 juni. Jordbruksverket Jönköping Märk: Platsannons För mer information: Vi stärker den gröna sektorn Mindre format Vi stärker den gröna sektorn Större format 37

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

Jordbruksverket. Grafisk manual. Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009

Jordbruksverket. Grafisk manual. Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009 Jordbruksverket Grafisk manual Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009 Innehållsförteckning Förord Generaldirektören har ordet...3 Den grafiska manualen...4 Logotyp Vår

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande Vår grafiska manual Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar fram tidens brandsäkerhet

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE

HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE GRAFISK MANUAL HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE Everything you do communicates har en viss person en gång sagt. Och visst är det så. Allt vi gör kommunicerar och skapar en bild av varumärket Solidaritetsfonden.

Läs mer

Grafisk manual. Publikation 2012:1

Grafisk manual. Publikation 2012:1 Grafisk manual Publikation 2012:1 PRODUKTION Grafisk manual 2012:1 UTGIVNINGSDATUM 2012-01-16 UTGIVARE YHiM KONTAKTPERSON Ulrika Sundell LAYOUT Booster Reklambyrå 2 INNEHÅLL FÖRORD Inledning 4 1. LOGOTYP

Läs mer

VIDARKLINIKEN GRAFISK MANUAL 2010

VIDARKLINIKEN GRAFISK MANUAL 2010 VIDARKLINIKEN GRAFISK MANUAL 2010 LOGOTYP 215 216 ALLTID SAMMA LOGOTYP Vidarklinikens logotyp bör användas på alla produkter som en identifiering av Vidarkliniken. Exempel på olika användningsområden är

Läs mer

JÄRNAKOMMUNIKATION GRAFISK MANUAL 2010

JÄRNAKOMMUNIKATION GRAFISK MANUAL 2010 GRAFISK MANUAL 2010 1 LOGOTYP ALLTID SAMMA LOGOTYP logotyp bör användas på alla produkter som en identifiering av. Exempel på olika användningsområden är brevpapper, visitkort, telefaxblanketter, broshyrer,

Läs mer

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN INLEDNING En region, ett varumärke, många möjligheter Den grafiska manualen beskriver Region Jönköpings läns visuella identitet, det vill säga hur vi presenterar

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN SID 2 Varför en grafisk profil? Den grafiska profilen är en del av varumärket Kungälvs Kommun. Mot bakgrund av den varumärkesplattform

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

Lampladan City. Grafisk manual

Lampladan City. Grafisk manual Grafisk manual Innehåll 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Introduktion Logotyp Logotyp: Färgalternativ Logotyp: Färgalternativ Färger Färger: Förklaring Grafisk dekor Typografi Typografi: Tillämpling

Läs mer

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK En grafisk profil är en viktig byggsten i skapandet av ett starkt varumärke och syftar till att skapa en enhetlig visuell identitet för Teltek som är enkel att känna igen för

Läs mer

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet.

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. Identitet Logotypen LO-TCO BISTÅNDSNÄMND bildar tillsammans med kartbilden

Läs mer

Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01

Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01 Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01 Logotype Ljungbys logotyp består av två element: ordmärke som är själva basen och pratbubblan som är en flexibel del

Läs mer

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011 Grafisk profil Eslövs kommun 2011 1 Innehåll Syftet med en grafisk profil... 3 Vårt stadsvapen... 4 Vår logotyp... 5 Designelement... 6 Våra profilfärger... 7 Logotypen i färg, i svart och i vitt... 8

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

Grafisk profil för Charlott Zsoldos. Holistic Health Coach

Grafisk profil för Charlott Zsoldos. Holistic Health Coach Grafisk profil för Charlott Zsoldos Holistic Health Coach Innehållsförteckning 1. Logotype 2. Typsnitt 3. Annonsering 4. Imagebilder Logotype Charlott Zsoldos använder sig av två stycken olika logotyper.

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015 Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 VÅR PROFIL Det här är en grafisk manual för Svenska Ridsportförbundet som talar om hur vi vill se

Läs mer

Profil och riktlinjer

Profil och riktlinjer september 2008 Profil och riktlinjer Kommunförbundet Skåne Vårt uppdrag och våra målgrupper 3 Våra kärnvärden 4 Vår devis 5 Meningen med grafisk profil 6 Vår symbol 7 Vår logotyp 8 Våra profilfärger 9

Läs mer

Unga Aktiesparares varumärke

Unga Aktiesparares varumärke VARUMÄRKE Varumärke 1:1 Unga Aktiesparares varumärke Unga Aktiesparares varumärke är företagets signatur och igenkänningstecken. Därför är det väldigt viktigt att det används på ett riktigt sätt. Varumärket

Läs mer

Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt

Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt Grafisk manual 1 Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt intryck. Den grafiska manualen ska fungera

Läs mer

Innehåll. Inledning... 3. Logotyp... 4. Typsnitt... 6. Färger... 7. Grafiska element...8. Bildmanér... 9. Profilprogram... 11. Exempel...

Innehåll. Inledning... 3. Logotyp... 4. Typsnitt... 6. Färger... 7. Grafiska element...8. Bildmanér... 9. Profilprogram... 11. Exempel... Grafisk manual 2009 Innehåll Inledning... 3 Logotyp... 4 Typsnitt... 6 Färger... 7 Grafiska element...8 Bildmanér... 9 Profilprogram... 11 Exempel... 14 Färgguide...19 Inledning I Karlskoga bubblar det

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

Manual för Eda kommuns grafiska profil

Manual för Eda kommuns grafiska profil Manual för Eda kommuns grafiska profil Grafisk manual för Eda kommun (av Smalltown Media 2009-10-29) 2(8) Syfte Denna manuals syfte är att ge en enhetlig grafisk form åt all extern och intern kommunikation

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt. GRAFISK MANUAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande regler Logotyp Logotyp alternativ Färger Typsnitt Dekor och papper Visitkort Brevpapper Brevpapper internt Korrespondenskort Kuvert Sida 3 Sida 4 Sida 5

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag Grafisk manual Ett utdrag IDENTITET / PROFIL En ny grafisk profil som speglar våra värderingar. Vår huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. All vår verksamhet

Läs mer

GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO

GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO HAPARANDATORNIO - GRAFISK PROFIL Vår grafiska profil - ett gemensamt uttryck Logotypen och den grafiska profilen är Haparanda-Tornios ansikte utåt. I det massiva informationsflödet

Läs mer

VARUMÄRKESMANUAL. 2013.07.12 Version 0.9

VARUMÄRKESMANUAL. 2013.07.12 Version 0.9 VARUMÄRKESMANUAL 2013.07.12 Version 0.9 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Ett starkt varumärke Tillsammans har vi skapat ett nytt varumärke 1177 Vårdguiden Ett starkt varumärke Vår varumärkesplattform

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

Logotyp, Varianter 3. Färg 4. Luft runt logotype 5. Typsnitt 6. Internt material, exempel 7-9. Profilering av fordon Profilering av kläder 16

Logotyp, Varianter 3. Färg 4. Luft runt logotype 5. Typsnitt 6. Internt material, exempel 7-9. Profilering av fordon Profilering av kläder 16 Grafisk manual Innehållsförteckning Logotyp, Varianter 3 Färg 4 Luft runt logotype 5 Typsnitt 6 Internt material, exempel 7-9 Profilering av fordon 10-15 Profilering av kläder 16 Profilering av presentreklam

Läs mer

Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna LOGOTYP VARIANTER

Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna LOGOTYP VARIANTER Grafisk manual Markbyggarna AB, 2013 LOGOTYP Markbyggarnas logotyp föreställer två träd. Logotypen kommunicerar Markbyggarnas uppdrag inom park- och markarbete genom den bruna jordfärgen i texten och de

Läs mer

GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND

GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND WALLOXSTRAND INTRODUKTION VARUMÄRKET WALLOXSTRAND För att förstärka och förtydliga varumärket Walloxstrand behövs en tydlig och gemensam hållen identitet. Den grafiska profilen

Läs mer

Grafisk manual för Västra Götalandsregionens logotyp

Grafisk manual för Västra Götalandsregionens logotyp Grafisk manual för Västra Götalandsregionens logotyp Innehåll 1. Västra Götalandsregionens logotyp uppbyggnad sid. 4 2. Västra Götalandsregionens logotyp varianter sid. 5 3. Västra Götalandsregionens logotyper

Läs mer

Grafiska regler för jubileumssymbolen

Grafiska regler för jubileumssymbolen Grafiska regler för jubileumssymbolen Landskrona gör vågen År 2013 fyller Landskrona stad 600 år. För att skapa så positiv uppmärksamhet som möjligt både kring staden och själva jubileet har vi tagit fram

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15.

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15. 1Grafisk manual 2 Innehåll Sida Värmdö IFs grafiska profil 4 Logotyp 5-9 Färg 10 Typografi 11-12 Brevpapper 13 Visitkort 14 Korrespondenskort 15 Kuvert 16-17 3 Värmdö IFs grafiska profil En enhetlig grafisk

Läs mer

Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual Innehåll GRAFISK PROFILMANUAL 1 Inledning 2 Logotyp 3 Färger 4 Dekorelement 5 Typsnitt 6 Kontorstryck 7 Powerpoint-mall 8 Trycksaker 9 Annons 10 Webb Inledning. 1 Rätt utnyttjad bygger

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen Tanken bakom manualen En språngbräda för Norsjö... Vi har tagit fram den grafiska manualen för att stärka vår identitet och ge Norsjö Kommun en tydlig profil gentemot våra medarbetare, kommunmedborgare,

Läs mer

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande grafisk profil förord Högsby kommun står inför stora utmaningar i framtiden. Om vi ska lyckas att etablera oss som en framtidskommun krävs det både att vi arbetar och profilerar oss på ett professionellt

Läs mer

GRAFISK MANUAL 6/2012

GRAFISK MANUAL 6/2012 GRAFISK MANUAL 6/2012 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 01 Baselement Svenska folkpartiets logotyp Vår logo: dimensioner och skyddsområde Logoversioner och minimistorlek Logons användning Applikationer

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN

INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN Greppa Näringen logotypen är den officiella avsändaren och vårt viktigaste verktyg. Logotypen har en klar och tydlig form som syns mycket bra i alla sammanhang. För att skydda

Läs mer

RKM REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN. Grafisk profilmanual

RKM REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN. Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual YNDIGHETEN Om den grafiska profilen En grafisk profil används för att göra avsändaren tydlig och för att ge ett enhetligt och proffsigt intryck. Människor inom och utanför ska enkelt

Läs mer

Grafisk manual 1.0 2009-10-07

Grafisk manual 1.0 2009-10-07 Grafisk manual 1.0 2009-10-07 Innehåll Logotyp... 3 Profilfärger... 4 Symbolen... 4 Typografi... 5 Svenska Vård i text... 6 Svenska Vård Grafisk manual 1.0 2 Logotyp Svenska Vårds logotyp finns i två versioner.

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL - FÖR DIG SOM DRIVER ARVSFONDSPROJEKT: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK Grafisk manual Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionshinder. Vi arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna

Läs mer

Textilgruppen. Grafisk profil

Textilgruppen. Grafisk profil Textilgruppen Grafisk profil En grafisk profil är i korta ordalag ett slags grafiskt regelverk. På ett enkelt sätt ska denna grafiska manual ge den vägledning som hjälper samtliga medarbetare i ditt företag

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5 GRAFISK MANUAL 2008 Den grafiska profilens grundpelare är logotypen som tillsammans med typografiska regler bildar en enhet som ger läsaren en tydlig signal om vem som är avsändaren Innehåll Förord - Grafiska

Läs mer

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se Grafisk guide Inledning SANOCON AB är sprunget ur Rodhe Miljö AB. Avsikten med namnbytet är att ge utrymme för att modernisera och bredda företagets erbjudanden och det ska även synas i den grafiska profilen.

Läs mer

VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE

VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE Vikten av ett starkt varumärke Om du har två likartade produkter eller tjänster att välja mellan, vilken väljer du då? I stort sett varje gång väljer du den du känner igen och

Läs mer

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert GRAFISK PROFIL 1 Grundregler 2 Trycksaker 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert Grundregler 1.1 Logotyp Logotyp Färger 1.2 Grundregler Färger RGB CMYK R=179, G=197,

Läs mer

Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun. Version 1.5 - maj 2013

Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun. Version 1.5 - maj 2013 Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun Version 1.5 - maj 2013 Innehåll Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun 2 Om denna manual 3 Logotypen 4 Logotypen - 3 olika varianter 5 Logotyp

Läs mer

INNEHÅLL 1. LOGOTYP 2.TYPSNITT 3. FÄRGER 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1.

INNEHÅLL 1. LOGOTYP 2.TYPSNITT 3. FÄRGER 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1. GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 1. LOGOTYP 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1.6 ANVÄNDNING 2.TYPSNITT 2.1 VAL AV TYPSNITT 2.2 TRYCK & EP 2.3 WEB 3. FÄRGER 3.1 PRIMÄR

Läs mer

Grafisk manual Vårdsamverkan Skaraborg

Grafisk manual Vårdsamverkan Skaraborg Grafisk manual AaBbCcDdEe FfGgHhIiJjKk LlMmNnOoPp QqRrSsTtnOoPpQq RrSsTtUuVv WwXxYyZzÅåÄäÖö Varför en grafisk manual? s visuella profil syftar till att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... Grafisk manual 1.0 Index Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 Friyta och MinimIstorlek... 5 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... 7 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Läs mer

Innehållsförteckning. Om den grafiska manualen... 3. Grundregler... 4. Logotypen... 5. Användande av logotypen... 6

Innehållsförteckning. Om den grafiska manualen... 3. Grundregler... 4. Logotypen... 5. Användande av logotypen... 6 Grafisk Manual Innehållsförteckning Om den grafiska manualen... 3 Grundregler... 4 Logotypen... 5 Användande av logotypen... 6 Storleksförhållande och placering... 7 Bilder... 8 Färger... 8 Typografi...

Läs mer

Grafisk profil för Ottenby Åkeri

Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil framtagen för Ottenby Åkeri utav designbyrån ADDinnovation 2006 Inledning Grafisk profil Den största vinsten med en enhetlig grafisk profil är att företagets

Läs mer

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER Grafisk manual Falun Borlänge-regionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp 4 Färger 6 Typsnitt 7 Bilder och budskap 8 Ordval 9 Profilmaterial 10 Avslutningsvis 11 2 Falun Borlänge-regionen Falun Borlänge-regionen

Läs mer

Grafisk profilhandbok

Grafisk profilhandbok Den bild vi förmedlar av oss själva är betydelsefull idag kanske mer än någonsin tidigare. Antagen av Kommunstyrelsen 122/2013 tillsammans med kommunikationsstrategi 2013 2014. Grafisk profilhandbok Av

Läs mer

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 3. Inledning 4 6. Märke Huvudmärke. Varianter. Tillämpning. 7 9. Typsnitt Huvudtypsnitt. Webbtypsnitt. 10. Färger Huvudfärger. Komplementfärger. Webbfärger INLEDNING Den grafiska

Läs mer

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005.

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Grafisk manual För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Innehåll Region Skåne värt att vårda 3 Vår koncernlogotyp 4 Pilträd

Läs mer

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010 grafısk manual Om grafıska manualen Ett viktigt led i vårt informationsarbete är att ha ett gemensamt utseende. Att vara konsekvent med logotype, typsnitt och färger ger tydlighet

Läs mer

Grafisk manual Version 1.0

Grafisk manual Version 1.0 Grafisk manual 2 0 / Innehåll 1 / Introduktion 1.1 / Syfte 2 / Grafisk manual 2.1 / Logotyp 2.1.1 Logotypens sammansättning 2.1.2 Storlekar & friyta 2.1.3 Användning 2.1.4 Strapline 2.1.5 Operatörslogotyper

Läs mer

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun Grafisk profil för Hylte kommun Varför behöver vi en grafisk profil? Med ett starkt varumärke kan vi väcka känslor och förmedla värderingar som gör vår kommun unik och attraktiv. Det skapar ett positivt

Läs mer

Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31

Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31 Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31 Göteborgs miljövetenskapliga Centrum, GMV 2 Om GMV:s grafiska riktlinjer Om GMV:s grafiska riktlinjer GMV:s grafiska riktlinjer

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER

GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER 1. Värdet med grafisk profil 3 2. Vår logotyp 4 2.1 Användningsområden 4 2.2 Avsändare 5 2.3 Tryckfärger 6 2.4 Placering 6 3. Heraldik: Historien om Munkfors kommuns

Läs mer

GRAFISK MANUAL 15-03-01

GRAFISK MANUAL 15-03-01 GRAFISK MANUAL 15-03-01 Grafisk manual för Sveden Trä Denna manual visar hur logotyp, typsnitt och profilfärger ska användas för att stärka varumärkets grafiska och visuella identitet. Här hittar du exempel

Läs mer

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef Grafisk manual 3 Vår nya profil Neurologiskt Handikappades Riksförbund har fått en ny, tydlig grafisk profil. Logotypen med organisationens hela namn,den välkända nyckelpigan och den varma röda färgen

Läs mer

Som man sår får man skörda...

Som man sår får man skörda... Som man sår får man skörda... Grafiska anvisningar för Raps Egen identitet i den stora floran En upp till 1,5 meter hög ört med blågröna blad och gula blommor i toppställda klasar. Brassica napus, om man

Läs mer

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8 P R O F I L M A N U A L INNEHÅLL Vår grafiska identitet............... 3 Logotyper..................... 4 Färger........................ 5 Typografi...................... 6 Profilmaterial...................

Läs mer

Grafisk Manual. Version 1.0

Grafisk Manual. Version 1.0 Grafisk Manual Version 1.0 Innehåll Inledning...3 Logotyp...4-5 Symbol och ordbild...4 Lokalavdelningar...5 Logotypens säkerhetszon...5 Storlekar...5 Grafiskt mönster...6 Flagga... 7 Färger...8 Typografi...9

Läs mer

Detta är inte en ny grafisk profilhandbok utan version 2.0 enklare, tydligare och med fokus på innehållet i kommunikationen, inte utseendet.

Detta är inte en ny grafisk profilhandbok utan version 2.0 enklare, tydligare och med fokus på innehållet i kommunikationen, inte utseendet. Grafisk profil 2.0 Vimmerby kommun tog fram en grafisk profil 2008 för att skapa en tydlighet i sin kommunikation. I samband med att en ny destinations-logotyp tagits fram har behovet att förenkla och

Läs mer

Grafisk manual. För Falu Tank

Grafisk manual. För Falu Tank Grafisk manual För Falu Tank Grafisk profil Vad är en grafisk profil? En grafisk profil är en samling riktlinjer för hur tryckt och elektronisk information ska se ut. Den grafiska profilen består av tre

Läs mer

Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer

Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer Inledning 2 Logotyp Grundversion 3 Logotyp Frizon 4 Logotyp 3D 5 Logotyp Webbanpassad 6 Logotyp Byline 7 Logotyp Tilläggsinformation 8 Tillämpning 10 Typografi 11 Kontakt

Läs mer

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN Logotype och symbol Färger Pantone 485 C 100% svart 70% svart 50% svart 40% svart Pantone 485 C 100% svart 70% svart 70% svart 50% svart 100% svart 40% svart

Läs mer

KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET

KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET 2008-01-28 09.32 KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET Kulturrådet har i uppdrag att förverkliga de kulturpolitiska beslut som riksdag och regering fattat. Det är ett viktigt uppdrag och ett inspirerande

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Bilaga: Utdrag som underlag till riktlinjer för typuppdrag STYRDOKUMENT FÖR ETT SAMMAN- HÅLLET VISUELLT UTRYCK

GRAFISK MANUAL. Bilaga: Utdrag som underlag till riktlinjer för typuppdrag STYRDOKUMENT FÖR ETT SAMMAN- HÅLLET VISUELLT UTRYCK GRAFISK MANUAL Bilaga: Utdrag som underlag till riktlinjer för typuppdrag STYRDOKUMENT FÖR ETT SAMMAN- HÅLLET VISUELLT UTRYCK VERSION 1.3 GRAFISK PROFIL 1 BASREGLER 2 Logotypen är den enskilt viktigaste

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador GRAFISK MANUAL Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador Vikten av att ha grafiska riktlinjer I Insikt/Utsikt ryms en mängd olika aktörer såsom myndigheter och frivilligorganisationer.

Läs mer

Inledning. Inledning. Namn

Inledning. Inledning. Namn Grafisk manual Inledning I den här manualen presenteras de beståndsdelar som utgör Stockholms Skridskoseglarklubbs visuella identitet, samt regler och riktlinjer hur de skall användas. Reglerna och riktlinjerna

Läs mer

Glimåkra folkhögskola

Glimåkra folkhögskola grafisk manual Glimåkra folkhögskola Den grafiska manualen är överenskomna regler inom Glimåkra folkhögskola som anger hur vi bör kommunicera internt och externt. Manualen anger råd och riktlinjer för

Läs mer

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil Varumärket Polykemi En grafisk guide till en tydlig profil Logotype Logotypen är företagets varumärke och den viktigaste grafiska identifikationen bland de grafiska grundelementen. Logotypen består av

Läs mer

Grafisk. Profilhandbok AKU - FYS. Akupunktur - Fysioterapi

Grafisk. Profilhandbok AKU - FYS. Akupunktur - Fysioterapi Grafisk IDENTITET Med en enhetlig profil blir företaget tydligare i omvärlden AKU -FYS har en stor verksamhet med kontaktytor mot i praktiken alla delar i samhället. I dessa kontakter är det viktigt att

Läs mer

KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL

KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL DEN VISUELLA IDENTITETEN KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL Logon och det grafiska utseendet förmedlar Kimitoöns kommuns värderingar: öppenhet, aktivitet och förnyelse. Det nya grafiska utseendet är fräscht och

Läs mer

GRAFISKT PROFILPROGRAM TESKEDSORDEN

GRAFISKT PROFILPROGRAM TESKEDSORDEN GRAFISKT PROFILPROGRAM INLEDNING Hur handlar en människa när det börjar brinna, på tre olika sätt enligt Amos Oz: 1. Hon springer från eldsvådan så fort hon bara kan och struntar i alla dem som inte kan

Läs mer

G R A F I S K M A N U A L

G R A F I S K M A N U A L GRAFISK MANUAL 2008 03 01 VARFÖR EN GRAFISK MANUAL? Viktigast för en verksamhet är männi skorna inom organi sa - tionen och vad de gemensamt kan erbjuda sina upp drags - givare. Men även den grafiska formgivningen

Läs mer

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0 Västervik Framåt Grafisk profil 1.0 Logotype: Västervik Framåt Logotypen består av ordbilden Västervik Framåt där V och A tillsammans bildar två pilar som pekar mot varandra. Pilarna symboliserar kärnkompetens

Läs mer

GUIDELINES - TILLÄMPNINGSGUIDER

GUIDELINES - TILLÄMPNINGSGUIDER GRAFISK MANUAL 1 INLEDNING Den grafiska manualen är ett viktigt verktyg för alla som arbetar med kommunikation för Smartfront. Manualen är till för att underlätta arbetet med trycksaker och marknadsföring

Läs mer