Jordbruksverket. Grafisk manual. Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jordbruksverket. Grafisk manual. Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009"

Transkript

1 Jordbruksverket Grafisk manual Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009

2 Innehållsförteckning Förord Generaldirektören har ordet...3 Den grafiska manualen...4 Logotyp Vår logotyp...6 Frizon...7 Placering med andra logotyper...8 Färgalternativ...9 Felaktig användning Färger Våra logotyp- och dekorfärger Färgkoder...13 Grafiska element Grafiskt element, Landskapet...15 Grafiskt element Ko och kalv Exempel på användning Verksamhetsområden, illustrationer Verksamhetsområden, illustrationer översikt Typografi Våra typsnitt Windowstypsnitt Exempel windowstypsnitt Kommunikationstypsnitt Exempel kommunikationstypsnitt Webbtypsnitt Exempel Visitkort Brevpapper Kuvert Powerpoint...34 Trycksak A Diagram och tabeller Annons Skyltar och profilprodukter Fasad och entréskyltar Profilprodukter...40 Bilder Våra bilder Exempel på användning, element, illustration, bild

3 Förord Det nya Jordbruksverket Det är med stor glädje jag har beslutat om en ny grafisk profil och bildidentitet för Jordbruksverket. Vi är en modern myndighet med ett uppdrag vi känner stolthet inför och det ska också avspeglas i vår kommunikation med omvärlden. Det är omöjligt för oss att kontrollera allt som påverkar hur vi uppfattas, men med denna manual kan vi ta fasta på de saker vi faktisk kan styra hur vi presenterar Jordbruksverket i färg, form och bild. Vår identitet består av en grafisk profil och en samstämmig bildidentitet. Den grafiska profilen utgörs av vår logotyp, grafiska element, illustrationer och omsorgsfullt valda typsnitt. Bildidentiteten är av jämbördig vikt då en bild säger så mycket och kan framkalla starka känslor hos mottagaren. Nu kan vi känna trygghet i att vi även i bild kommunicerar värden som stämmer överens med vår verksamhet och som harmoniserar väl med vår grafiska profil. Det har varit en stark önskan från min sida att ha med en ko och kalv i vår grafiska profil, för jag anser att dessa är en förutsättning för att kunna uppnå vår vision om att stärka den gröna sektorn. Den stiliserade kon och kalven är en av illustrationerna i vår profil och symboliserar helheten i vår verksamhet. Exempelvis är de viktiga för de öppna landskapen, för miljön, för utvecklingen av landsbygden, för livsmedelsproduktionen och för våra veterinärer. Kon och kalven står även som god symbol för det hållbara samhället vi ska se till att jorden brukas så att det finns en framtid på landsbygden. Mats Persson Generaldirektör 3

4 Vår grafiska manual Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår nya profil ska användas. Bland annat finns regler för hur du ska använda logotypen, utforma information och vilka typsnitt och färger vi ska använda. Varför en grafisk profil? Den grafiska profilen är vårt ansikte utåt. Genom att använda den grafiska profilen på rätt sätt skapar vi ett enhetligt intryck och tydliggör vem som är avsändare. Även om vi är verksamma inom olika områden tillhör vi samma myndighet, med gemensamma värderingar och mål. Informationsenheten ett stöd Se den grafiska manualen som ett praktiskt arbetsredskap i vårt gemensamma mål att stärka den gröna sektorn. Vänd dig till informationsenheten om du har frågor om hur profilen ska användas. Jessica Alaniesse Karlsson Informationschef 4

5 Vår logotyp 5

6 Vår logotyp Jordbruksverkets logotyp utgörs av två element. Vårt namn, Jordbruksverket, och vårt märke. Logotypen är en viktig del av vårt varumärke och syftar till att förmedla en aktuell bild av myndigheten idag. En landskapsbild med himmel, horisont och fält har förenklats och stiliserats ned till det märke som idag är en väsentlig del av logotypen. Märket behåller känsla av öppna landskap men lyfter samtidigt bilden av Jordbruksverkets breda verksamhet. Jordbruksverkets värdeord Framåt, Trovärdiga och Professionella visar på en modern och tillgänglig attityd som speglas i logotypen genom det säregna typsnittet och det stiliserade, positiva märket. Visionen Jordbruksverket stärker den gröna sektorn har fått en grafisk tolkning i märket för att lyfta och tydliggöra Jordbruksverkets kompassriktning och existensberättigande. Som identitetsbärare är vår logotyp ovärderlig i Jordbruksverkets kommunikation och ska alltid användas enligt riktlinjerna i denna manual. Genom ett korrekt användande av manualen bidrar du till att omvärldens bild av oss blir trovärdig och tydlig. 6

7 Vår logotyp: Frizon Frizonen mäts enkelt ut med hjälp av höjden på J:et i texten Jordbruksverket. Tatet dolobor ing er iure mod duis alismod eros autatue riusto odion vercip eum dolore dui el ulput wismodip et, quissed essi eui tin essequa mcommodo conum accumsan utem quat. Ut luptat enim ipit, commy num dolor am, qui ting et, volor summolumsan velit volorpe rilisim vel et, vel dolorperos nulla faciliquip exeraestrud te modolor sed mod magna cortio odio odolore vullan eros ad dolent praestrud doleniat, seniat in vel in vullummod min ulputem zzriuscipit nostrud endre moloreet, quat, vulla consequ issequat. Igna am atisi tisl etue magnibh eugait, vulluptatum niam inibh etue te modipisi bla consent lamcor alit wis ese diam, con vulpute eu facilit alit la at, sequis niscidunt prate conse corperaessit tate digna faccumsan vulputat, corem dolumsandit lore te mod dignim numsan henibh ex. Im veraessenisi tionsequat, susciduisse ese ming ex et, conullaore dio dolutpat ipisit aut vulla ad dolorper si ex essi tinibh eliquam, conulla consequam, si bla faccum summolumsan velit volorpe rilisim vel et, vel dolorperos nulla faciliquip exeraestrud te modolor sed mod magna cortio odio summolumsan velit För att skydda logotypens integritet ska den alltid omges av en frizon. Ju större de fria ytorna runt logotypen är, desto starkare och tydligare är det visuella intrycket. De angivna måttförhållandena ovan gäller som minsta tillåtna frizon. I de fall flera logotyper placeras sida vid sida kan frizonen räknas fram till nästa logotyp vilket innebär att frizoner i sådana fall får överlappa varandra. 7

8 Vår logotyp: Placering med andra logotyper Exempel på baksida på broschyr. Jordbruksverket Jönköping Tfn kundtjänst: Växel: E-post: Jordbruksverket Jönköping Tfn kundtjänst: Växel: E-post: Jordbruksverket i samarbete med: I de fall där Jordbruksverket producerar trycksaker i samarbete med andra organisationer ska Jordbruksverkets logotyp prioriteras. Placera samarbetspartnernas logotyper på baksida av trycksak tillsammans med ett tillägg, Jordbruksverket i samarbete med Vissa verksamheter får profilera sig med egen logotyp s.k. särprofilering. Exempel på verksamhet som har en särprofilering är Distriktsveterinärerna. Kontakta informationsenheten vid frågor om särprofilering. 8

9 Vår logotyp: Färgalternativ Jordbruksverket Jönköping Tfn kundtjänst: Växel: E-post: Exempel på baksida på broschyr Färglogo Logotypen i färg ska användas som förstahandsval. Placera alltid logotypen mot vit bakgrund. Svart logo Används vid produktioner i enfärgstryck, svartvit kopiering m.m. Vit negativ logo Vit logotyp placeras mot färgade bakgrunder och mörka bilder. 9

10 Vår logotyp: Felaktig användning av logotypen Ändra aldrig på placeringarna av symbol och text gentemot varandra. Använd aldrig symbol utan text eller texten utan symbol. Lägg aldrig på en skugga eller annan effekt. Förvräng aldrig den ursprungliga formen på logotypen. Ändra aldrig de ursprungliga färgerna. Följande exempel är ämnade att underlätta användningen av vår logotyp för att säkerställa tydlighet i Jordbruksverkets kommunikation. Om osäkerhet råder, kontakta informationsenheten för att undvika felaktig användning av logotypen. 10

11 Våra färger 11

12 Våra färger: Logotyp, verksamhetsområden tillika dekorfärger LO G OT YP Jordbruksverket Grön PMS: 376 Jordbruksverket Blå PMS: 2915 Jordbruksverket Brun PMS: 469 V E R K S A M H E TSOMRÅDEN (KO M P L E M E N TSFÄ R G E R ) Primär grön PMS: 376 C Mina sidor PMS: 2915 C Stöd PMS: 110 C Veterinär PMS: 485 C Handel PMS: 5483 C Djur PMS: 152 C Tillsyn/kontroll PMS: 453 C Odling PMS: 469 C Miljö/klimat PMS: 646 C Möjlighet på landsbygd PMS: 382 C 100% 75% 50% 25% Färger har en stark påverkan på oss människor inte bara för att de är synintryck utan kanske framförallt för de associeringar de inbjuder till. Färger har därför en viktig roll när det gäller att kommunicera Jordbruksverkets varumärke. Jordbruksverkets färgpalett består av en primärfärg, grön, ur logotypen, övriga logotypfärger samt ytterligare sju komplementfärger som också utgör identitetsbärare för de olika verksamhetsområdena. Primärfärgen är Jordbruksverkets huvudfärg och ska därför användas i största utsträckning för god igenkänning. Komplementfärgerna finns för att tydliggöra specifika verksamhetsområden som avsändare, men även för att ge tillgång till en större palett av färger som harmonierar med varandra då produktion av grafiskt material kräver större variation. Precis som korrekt användning av vår logotyp är viktigt för bibehållen tydlighet, är ett konsekvent nyttjande av färgpaletten en god identitetsbärare för Jordbruksverket. Så långt som det är möjligt ska samtliga färger användas i 100%. Prata med informationsenheten om det råder osäkerhet kring hur och när toningar får användas. 12

13 Färgkoder: Primär färg och komplementfärger P R I MÄ R FÄ R G KOMPLEMENTFÄRGER Jordbruksverket Primär grön Mina sidor Stöd Veterinär Handel Djur Tillsyn/kontroll Odling Miljö/klimat Möjlighet på landsbygd bestruket 376 C 2915 C 110 C 485 C 5483 C 152 C 453 C 469 C 646 C 382 C obestruket 376 U 2915 U 110 U 485 U 5483 U 152U 453U 469U 646 U 396U CMYK C: 50 M: 0 Y: 100 K: 0 C: 59 M: 7 Y: 0 K: 0 C:10 M: 20 Y:100 K: 0 C: 0 M:100 Y:100 K: 0 C: 60 M: 5 Y: 15 K: 25 C: 0 M: 51 Y:100 K: 0 C: 20 M:15 Y: 35 K: 0 C: 0 M: 51 Y: 94 K: 65 C: 80 M: 40 Y: 0 K: 5 C: 25 M: 0 Y: 95 K: 0 RGB R:147 G:192 B: 27 R: 133 G: 188 B: 233 R: 233 G: 205 B: 4 R: 196 G: 37 B: 23 R: 99 G:147 B:156 R: 219 G:142 B:24 R: 224 G: 221 B:196 R:110 G: 74 B: 0 R: 76 G:124 B:186 R: 203 G: 211 B: 40 HEX #93C01B #85BCE9 #E9CD04 #C42517 #63939C #DB8E18 #E0DDC4 #6E4A00 #4C7CBA #CBD328 NCS S 0580-G30Y S 1050-R90B S 1080-Y S 1080-Y80R S 4030-B30G S 1080-Y50R S 2010-G80Y S 7020-Y40R S 3040-R90B S 0575-G60Y I tabellen ovan finns översättningar till flera färgsystem för olika typer av produktioner. Använd färgerna som färglikare. Färgkodsförklaringar (PMS). Internationell färgstandard för hela färger. Efterfrågas vid t. ex. tryck på textil (screentryck). CMYK (cyan, magenta, gul och svart). Fyrfärgsprocess. Europeisk standard. Används i grafisk produktion. RGB (röd-grön-blå). Färgblandningssystem för video och skärm. OBS! Går inte att använda för tryckoriginal i fyrfärg. HEX. Färgblandningssystem för t. ex. webbsidor och i program som Microsoft Word och PowerPoint. NCS. Färgblandningssystem som används på fordon och för målade ytor. Observera att färgerna för bestruket (C) och obestuket (U) kan vara olika. 13

14 Våra grafiska element 14

15 Grafiskt element: Landskapet Jordbruksverket Tillsyn Handel Stöd Veterinär Djur Miljö/Klimat Odling Möjligheter på landsbygden Fisk Ett grafiskt element har framtagits för att underlätta identitetsbärande grafisk formgivning. Den tydliga landskapsanknytningen syftar till att förmedla grunden i vår verksamhet det öppna landskapet vilket är en gemensam nämnare oavsett verksamhetsområde. Landskapet ska falla ut ur satsytan och alltid ligga längst ned i layouten. Primärfärgen ska användas då Jordbruksverket är avsändare. Exempel på detta är annonser, årsredovisningar, powerpoints, skärmutställningar etc. Vid produktion av broschyrer som ligger under specifika verksamhetsområden ska respektive verksamhetsområdesfärg användas. Webbadress och vi stärker den gröna sektorn är exempel på text som får placeras på det grafiska elementet. Dekorelementet ska inte användas på kontorsmaterial. Se exempel på sid

16 Våra grafiskt element: Ko och kalv Ko och kalv är ett primärt grafiskt element i Jordbruksverkets profil. Den ska användas på powerpoint, kuvert, visitkort, generella brevmallar och presentationer. Linjernas gråskala och linjebredd justeras efter användningsområde. Samråd med informationsenheten. 16

17 Exempel på användning av grafiskt element: Ko och kalv Powerpoint Kuvert C5 B Sverige Porto Betalt Port Payé Odling Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Herman Hermansson Visitkort Jordbruksverket Informationsenheten Jönköping Besöksadress: Vallgatan 8 Tfn ,

18 Våra illustrationer: Verksamhetsområden Illustrationer för respektive verksamhetsområde har tagits fram som ett komplement till bilder. De kan användas enbart och i sin helhet, beskäras och samverka med bild. Detta för att få en levande och variationsrik layout. 18

19 Våra illustrationer: Verksamhetsområden översikt Djur: Finns representerade separat Tillsyn/kontroll Handel Miljö/klimat Möjlighet på landsbygd Odling Stöd Veterinär Fisk Fisk Fisk 19

20 Våra bilder 20

21 Våra bilder För att skapa en enhetlig och tydlig profil har Jordbruksverket tagit fram en bildidentitet. Den tjänar samma syfte som den grafiska profilen att stärka företagets igenkänning och identitet mot den tänkta målgruppen. Om bildspråket är konsekvent så blir kommunikationen enklare och tydligare. Identiteten består av Bildidé, Miljö, Människor, Attityd, Känsla, Färg och Komposition. Ju fler av de värdeord som finns med under dessa, desto bättre stämmer bilden med den identitet som Jordbruksverket strävar mot. Det är dock viktigt att man ser bildidentiteten som en språngbräda och inte ett handfängsel. Bildidé: Landskapet blir den gemensamma nämnaren när vi väljer bildidé. Kommunikationen i bilden är viktig mellan främst människa/djur. Men även djur/ djur och människa/människa. Även vårt och djurens förhållningssätt till naturen är viktigt. Miljö: Miljön ska vara trovärdig och okonstlad. En kontrastrik miljö både vad gäller omgivning och ljussättning. Människan: Människor i bild ska ha utstrålning, vara mångkulturella, kraftfulla, erfararna och professionella. Lika många kvinnor och män. Attityd: Attityden som förmedlas i bild ska vara professionell, öppen, modern och framåt. Känsla: Känslan som förmedlas i bilderna ska vara glädje och värme. Färg: Den färgskala vi utgår från tar vi från den grafiska profilen och framförallt logotypen. Brun, grön och blå. Gärna alla tre i bilden men minst två. Färgerna i bilderna får gärna gå i en varm färgskala. Komposition: Bildens uppbyggnad och komposition får gärna vara beskuren på ett oväntat sätt. Bildutsnittet får gärna vara nära fotoobjektet. Bilden får med fördel ha spännande linjer i kompositionen, där t. ex. inte horisontlinjen behöver vara rak. Se bildexempel. 21

22 Exempel på användning av grafiska element, illustrationer och bilder Broschyr A4 Broschyr 210 x 210 mm Detta är Jordbruksverket Djurskyddsbestämmelser Hund Verksamhetsområdet Stöd Ekonomi Kalkyler för odling av grödor på friland Djurskyddsbestämmelser Hund Exempel hur logotyp, grafiska element, illustration och bild kan kombineras, beskäras och och färgsättas. 22

23 Våra typsnitt 23

24 Våra typsnitt typsnitt Meta serif Myriad Pro ORDET läsbart Times New roman Verdana skrivet Arial identitet Utvalda typsnitt och speciell typografi är en viktig del för att bygga en enhetlig profil för Jordbruksverket. För att vår typografi ska fungera bra i alla sammanhang är de indelade i tre olika områden: Windowstypsnitt: Arial, rubriktypsnitt. Times New roman, brödtypsnitt. Används i brev, skrivelser, rapporter och enklare publikationer och powerpointpresentationer. Kommunikationstypsnitt: Myriad Pro, rubriktypsnitt. Meta Serif, brödtypsnitt. Används i trycksaker som broschyrer, foldrar, annonser, visitkort och kuvert. Webbtypsnitt: Verdana Används på Jordbruksverkets externa webbplats. 24

25 Våra typsnitt: Windowstypsnitt ABC Arial Regular ABCDEFGHJKLNOPQ RSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopq rstuvwxyzåäö Arial Italic ABCDEFGHJKLNOPQ RSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopq rstuvwxyzåäö Arial Bold ABCDEFGHJKLNOPQ RSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopq rstuvwxyzåäö Arial Bold Italic ABCDEFGHJKLNOPQ RSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopq rstuvwxyzåäö ABC Times New Roman ABCDEFGHJKLNOPQ RSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstu vwxyzåäö Times New Roman Italic ABCDEFGHJKLNOPQ RSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstu vwxyzåäö Times New Roman Bold ABCDEFGHJKLNOPQ RSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstu vwxyzåäö Times New Roman Bold Italic ABCDEFGHJKLNOPQ RSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstu vwxyzåäö Windowstypsnitt: Windowstypsnitten används för internt producerat material som t. ex brev, skrivelser, rapporter och enklare publikationer och power pointpresentationer. I rubriker används Arial I brödtexten används Times New Roman 25

26 Våra typsnitt: Windowstypsnitt exempel Rubriknivå 1 Arial regular 19/12 (auto) Brödtext Times new roman 11/13,2 (auto) Rubriknivå 2 Arial bold 12/14,4 (auto) Rubriknivå 3 Arial bold 10/12 (auto) Times new roman italic 11/13,2 (auto) Jordbruksverkets typografi Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att verket följer, analyserar och håller regeringen informerad om utvecklingen inom verksamhetsonrådet. Jordbruksverkets typografi Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att verket följer, analyserar och håller regeringen informerad om utvecklingen inom verksamhetsonrådet. Jordbruksverkets typografi Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att verket följer, analyserar och håller regeringen informerad om utvecklingen inom verksamhetsonrådet För att förstärka vissa ord kan en fet kursiv användas. Times new roman bold italic 8/9,6 (auto) Brödtext Times new roman 8/9,6 (auto) Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att verket följer, analyserar och håller regeringen informerad om utvecklingen inom näringarna samt verkställer de politiska besluten inom verksamhetsområdet. Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att verket följer, analyserar och håller regeringen informerad om utvecklingen inom näringarna samt verkställer de politiska besluten inom verksamhetsområdet. 26

27 Våra typsnitt: Kommunikationstypsnitt AB C FF Meta Serif book ABCDEFGHJKLNOPQ RSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrst uvwxyzåäö FF Meta Serif book italic ABCDEFGHJKLNOPQ RSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrst uvwxyzåäö FF Meta Serif bold ABCDEFGHJKLNOPQ RSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstu vwxyzåäö FF Meta Serif bold italic ABCDEFGHJKLNOPQ RSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstu vwxyzåäö ABC Myriad Pro regular ABCDEFGHJKLNOPQ RSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrst uvwxyzåäö Myriad Pro semibold ABCDEFGHJKLNOPQ RSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrst uvwxyzåäö Kommunikationstypsnitt: Använd för trycksaker som broschyrer, foldrar annonser, visitkort och kuvert. I rubriker används Myriad Pro. I brödtexten används Meta serif regular. 27

28 Våra typsnitt: Kommunikationstypsnitt exempel Rubrik nivå 1 Myriad pro semibold 22/26,4 Ingress FF Meta serif book 11/13,2 (auto) Brödtext FF Meta Serif book 9/10,8 (auto) Rubrik nivå 2 Myriad pro semibold 14/16,8 Rubrik nivå 3 Myriad pro semibold 12/14,4 Jordbruksverkets nya typografi Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruksoch livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att verket följer, analyserar och håller regeringen informerad om utvecklingen inom Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att verket följer, analyserar och håller regeringen informerad om utvecklingen inom näringarna samt verkställer de politiska besluten inom verk- Jordbruksverkets nya typografi Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att verket följer, analyserar och håller regeringen informerad om utvecklingen inom näringarna samt verkställer de politiska besluten inom verk- Jordbruksverkets nya typografi Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att verket följer, analyserar och håller regeringen informerad om utvecklingen inom näringarna samt verkställer de politiska besluten inom verk- För att förstärka vissa ord kan en fet kursiv användas. FF Meta Serif bold italic 8/9,6 Brödtext FF Meta Serif book 8/9,6 (auto) Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att verket följer, analyserar och håller regeringen informerad om utvecklingen inom näringarna samt verkställer de politiska besluten inom verksamhetsområdet. Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att verket följer, analyserar och håller regeringen informerad om utvecklingen inom näringarna samt verkställer de politiska besluten inom verksamhetsområdet. 28

29 Våra typsnitt : Webbtypsnitt ABC Verdana Regular ABCDEFGHJKLNOPQ RSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö Verdana Italic ABCDEFGHJKLNOPQ RSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Verdana Italic ABCDEFGHJKLNOPQ RSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopq rstuvwxyzåäö Webbtypsnitt: Verdana är framtaget för att ge god läsbarhet på bildskärmar. Teckenmellanrum och ordmellanrum är väl balanserade med tydliga tecken. Används på Jordbruksverkets webbplats. 29

30 Exempel 30

31 Kontorsmaterial: Visitkort 14 mm 10 mm Herman Hermansson 45 mm från överkant Visitkort Format: 55 x 90 mm Namn: Meta Serif Book 10/10 p Adress: Meta Serif 7/10 p Jordbruksverket Informationsenheten Jönköping Besöksadress: Vallgatan 8 Tfn ,

32 Kontorsmaterial: Brevpapper 15 mm 30 mm 15 mm 17 mm Information 30 mm 1(1) Datum: Beteckning: Rubrik 60 mm Jordbruksverkets nya logotyp nu är den klar Det är med stor glädje jag har beslutat om en ny logotyp och en ny grafisk profil för Jordbruksverket. Som jag skrev i mitt senaste e-brev är det viktigt för oss att vara en framåt och modern myndighet det tycker jag den nya logotypen speglar på ett bra sätt. Den nya logotypen ska användas från och med september 2009 då även vår nya webbplats lanseras. Logotypen består av en logga och en stiliserad ko med kalv. Djuren ska finnas med på alla våra kuvert, visitkort, generella brevmallar och presentationer. Det har varit en stark önskan från min sida att ha med en ko och kalv i vår grafiska profil, för jag anser att dessa är en förutsättning för att kunna uppnå vår vision om att stärka den gröna sektorn. Det kan säkert finnas de som tycker att djuren får en för stor plats i den grafiska profilen men jag tycker de på ett bra sätt symboliserar helheten som finns på Jordbruksverket. Exempelvis är kon med kalven viktiga för de öppna landskapen, för miljön, för utvecklingen av landsbygden, för livsmedelsproduktionen och för våra veterinärer. Det är inte lätt att hitta en symbol som passar för alla våra olika verksamheter, men jag tycker kon och kalven kommer väldigt nära helheten. Det kan säkert finnas de som tycker att djuren får en för stor plats i den grafiska profilen men jag tycker de på ett bra sätt symboliserar helheten som finns på Jordbruksverket. Exempelvis är kon med kalven viktiga för de öppna landskapen, för miljön, för utvecklingen av landsbygden, för livsmedelsproduktionen och för våra veterinärer. Det är inte lätt att hitta en symbol som passar för alla våra olika verksamheter, men jag tycker kon och kalven kommer väldigt nära helheten. Vi kan också välja att se kalven som en symbol för det hållbara samhället vi ska se till att jorden brukas så att det finns en framtid på landsbygden. Format: A4 Rubrik: Arial 16/19,2 p Brödtext: Times New roman 10/12 p Information och adress: Högerställd Arial 9/12 p Grafiska symboler för övriga verksamheter Det kommer även att tas fram illustrationer som symboliserar verkets övriga större verksamhetsområden som till exempel landsbygdsutveckling, jordbrukarstöden, tillsyn, marknadsfrågor, växtodling, miljö och klimat. Dessa grafiska illustrationer ska kunna användas på webbplatsen, i trycksaker, nyhetsbrev med mera. Mats Persson Jordbruksverket Vallgatan Jönköping 20 mm 32

33 Kontorsmaterial: Kuvert 15 mm 12 mm B Sverige Porto Betalt Port Payé Kuvert c5 Adress: Meta serif regular 7/10 p 33

34 Kontorsmaterial: Powerpoint Odling Djur Ecte dolor alis nullam, quisis Atie doloreros alit lobor Eraestrud eu faccummolor Sumsan vel essi tio od ex Gait ad ent del eugiam, quisi Blaorper autat Landets distriktsveterinärer utgör en betydande del av organisationen. 60% av vår verksamhet består av djurfrågor. Vi stärker den gröna sektorn Rubrik: Arial pt. Brödtext: Arial pt. Tänk på att inte placera för mycket information på varje sida. Dela hellre upp texterna på fler sidor. 34

35 Trycksaker 13 mm Broschyr, framsida, A4 Baksida, A4 15 mm Detta är Jordbruksverket Minimiyta 60 mm 220 mm från övre kant Logotyp centrerad Adress Myriad pro regular Dekorelement Landskapet primär Jordbruksverket Jönköping Tfn kundtjänst: Växel: E-post: Myriad pro regular 9/12 Adress centrerad 35

36 Diagram och tabeller Mjölkproducerande jordbruk Flyttningsnetto Födelsenetto Konsumenternas känslighet för prisförändringar 18,08 % 32,73 % 1,66 % 6,25 % ,91 % 25,38 % Bröd Kött Grönsaker Mejeri Frukt Fisk Källa: SCB Prisutveckling på mejeriprodukter % Nettoinvesteringar, mkr ,7 65,6 66, , , Mjölk Ost Grädde Syrade Margarin Smör Typsnitt: Myriad Pro regular eller Arial Storlek: 6 8 p Färger: Dekorfärger i angivna procentsatser. Se exempel på sidan

37 Annonser Växtnäringsenheten söker Agronom Miustrud tie tio dolortin ullan hent adigniscilit nis am, veliquatue verillam quam, coreetu ercillaore modoloborem iriliquam vulla ad dolut inim dolorper iuscin ulla consequis. Verillam quam, coreetu ercillaore modoloborem iriliquam vulla ad dolut inim dolorper iuscin ulla consequis. Miustrud tie tio dolortin ullan hent adigniscilit nis am, veliquatue verillam quam, coreetu ercillaore modoloborem iriliquam vulla ad dolut inim dolorper iuscin ulla consequis. Verillam quam, coreetu ercillaore modoloborem iriliquam vulla ad dolut inim dolorper iuscin ulla consequis. Miustrud tie tio dolortin ullan hent adigniscilit nis am, veliquatue verillam quam, coreetu ercillaore modoloborem iriliquam vulla ad dolut inim dolorper iuscin ulla consequis. Verillam quam, coreetu ercillaore modoloborem iriliquam vulla ad dolut inim dolorper iuscin ulla consequis. Miustrud tie tio dolortin ullan hent adigniscilit nis am, veliquatue verillam quam, coreetu. Du ska iustrud tie tio dolortin ullan hent adigniscilit nis am, veliquatue verillam quam, coreetu ercillaore modoloborem iriliquam Du har iustrud tie tio dolortin ullan hent adigniscilit nis am, veliquatue verillam quam, coreetu ercillaore modoloborem iriliquam Du har iustrud tie tio dolortin ullan hent adigniscilit nis am, veliquatue verillam quam, coreetu ercillaore modoloborem iriliquam verillam quam, coreetu ercillaore modoloborem iriliquam vulla. Växtnäringsenheten söker Agronom Miustrud tie tio dolortin ullan hent adigniscilit nis am, veliquatue verillam quam, coreetu ercillaore modoloborem iriliquam vulla ad dolut inim dolorper iuscin ulla consequis. Ansökan oss tillhanda senast 15 juni Jönköping Mer information på vår webbplats: Rubrik: Myriad Pro regular Brödtext: Meta serif book 8/10p Adress: Myriad Pro regular Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbrukspolitiska området och arbetar bland annat med EU-stöd till jordbruket, miljöfrågor och djuroch smittskyddsfrågor. Landets distriktsveterinärer utgör en betydande del av organisationen. Vi eftersträvar mångfald bland personalen avseende ålder, kön och kulturell bakgrund. Ansökan oss tillhanda senast 15 juni. Jordbruksverket Jönköping Märk: Platsannons För mer information: Vi stärker den gröna sektorn Mindre format Vi stärker den gröna sektorn Större format 37

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

Grafisk manual för Karlskoga kommun

Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Grafisk Karlskoga manual kommun för Karlskoga Innehåll kommun 2 Därför har vi en grafisk profil Karlskoga kommuns grafiska profil är en del av vårt

Läs mer

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor.

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor. Rektor Beslut 2011-03-14 MDH1.6.1-137/11 Handläggare Sara Seltborg Uppdatering av grafisk profil för Mälardalens högskolah a Beslut Rektor beslutar attt fastställa uppdaterad grafisk profil för Mälardalens

Läs mer

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll:

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll: 2 En stark profil en tydlig identitet En grafisk profil är en betydande del av organisationens ansikte utåt. Jönköpings kommun med sina förvaltningar och verksamheter ska upplevas som något väsentligt

Läs mer

Profilprogram för Lidköpings kommun

Profilprogram för Lidköpings kommun Profilprogram för Lidköpings kommun Innehåll Profilering av Lidköpings kommun...3 Logotypen...4 Symboler...7 Vårt platsvarumärke Lidköping vid Vänern...8 Profilfärger...10 Typografi...11 Kuvert, visitkort,

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Manual för Trafikverkets webbtjänster Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Titel: Manual för Trafikverkets webbtjänster Utgivningsdatum: 2013-02 Utgivare: Trafikverket Den senaste versionen av Manual

Läs mer

En guide till nya moderaternas utseende.

En guide till nya moderaternas utseende. En guide till nya moderaternas utseende. Nya moderaterna. Valet 2006 var en framgång för de nya moderaterna. Väljarna uppfattade vår förändring och belönade oss för den. Vi var det parti som väckte väljarnas

Läs mer

innehåll kap 1. inledning kap 2. logotyp och grafiskt element kap 3. färg kap 4. typografi kap 5. bilder kap 6. tillämpningar kap 7.

innehåll kap 1. inledning kap 2. logotyp och grafiskt element kap 3. färg kap 4. typografi kap 5. bilder kap 6. tillämpningar kap 7. Grafiska riktlinjer för version 1.0 innehåll kap 1. inledning kap 2. logotyp och grafiskt element kap 3. färg kap 4. typografi kap 5. bilder kap 6. tillämpningar kap 7. checklista Appendix till Svenska

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Visuell identitet för Piteå kommun samt Piteå platsvarumärke

GRAFISK MANUAL. Visuell identitet för Piteå kommun samt Piteå platsvarumärke GRAFISK MANUAL Visuell identitet för Piteå kommun samt Piteå platsvarumärke Innehåll Tanken bakom logotypen 3 Del 1 Piteå kommun logotype 7 Våra profilfärger 13 Vårt dekorelement 15 Våra typsnitt 17 Våra

Läs mer

Grafisk manual för Malmö stad

Grafisk manual för Malmö stad Grafisk manual för Malmö stad 1 OM VÅRA VARUMÄRKEN Place-brand Denna logotyp används för att marknadsföra staden Malmö mot intressenter som näringsliv, turister, kongressdeltagare med flera. Loggan återfinns

Läs mer

Intryck som ger avtryck

Intryck som ger avtryck Intryck som ger avtryck Vapnet är stadens minsta gemensamma nämnare, vars släktdrag går att känna igen redan från början av 1600-talet då staden grundades. En stad ett ansikte Göteborgs Stads grafiska

Läs mer

Sagolika Sunne finns kvar som ett kompletterande varumärke. Det kan användas på plats i Sunne och framförallt i kulturella sammanhang.

Sagolika Sunne finns kvar som ett kompletterande varumärke. Det kan användas på plats i Sunne och framförallt i kulturella sammanhang. Grafisk guide Känslan av Sunne Det här är en grafisk guide för Sunne kommun. Här hittar du riktlinjer och stöd för hur kommunikationen av platsvarumärket Sunne Värmland och organisationen Sunne kommun

Läs mer

SELECTED WORK. Mattias Kristensson 2011

SELECTED WORK. Mattias Kristensson 2011 SELECTED WORK Mattias Kristensson 2011 WEBBDESIGN / LOGOTYP / GRAFISK PROFIL Made for Sales Made for Sales är ett rekryteringsföretag inriktat på sälj- och marknadstjänster. Programmering av site ej klar.

Läs mer

CERTIFIERING AV LEDNINGSSYSTEM Ett värde att kommunicera.

CERTIFIERING AV LEDNINGSSYSTEM Ett värde att kommunicera. BUSINESS ASSURANCE CERTIFIERING AV LEDNINGSSYSTEM Ett värde att kommunicera. Manual för användning av certifieringsmärken - ledningssystem Juni 2014 SAFER, SMARTER, GREENER Manual för certifieringsmärken

Läs mer

MANUAL FÖR KOMMUNIKATIONEN JUNI 2015

MANUAL FÖR KOMMUNIKATIONEN JUNI 2015 MANUAL FÖR KOMMUNIKATIONEN JUNI 2015 EFTER UMEÅ2014 KAPITEL 1 Umeå en kulturstad med framtiden för sig! 3 Umeå var europeisk kulturhuvudstad år 2014. Tillsammans med resten av Europa fick Umeå chansen

Läs mer

Tävling Läsår Styrelsemedlemmar Rådgivare Handledare Skola Adress Mailadress

Tävling Läsår Styrelsemedlemmar Rådgivare Handledare Skola Adress Mailadress A F F Ä R S P L A N Tävling: Årets affärsplan, Ung företagsamhet region Göteborg Läsår: 2014-1015 Styrelsemedlemmar: Stina Lampa, Louise Nordback, Maria Oxelman, Dorothea Schander, Ellen Sander Rådgivare:

Läs mer

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE UPPDATERAD JULI 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1...Varumärkespolicy Avsnitt 2...Kommunikationspolicy Avsnitt 3...Kommunikationsstrategi Avsnitt 4...Medieanvisningar Avsnitt

Läs mer

NU BLIR VI NOBINA! Vi förenklar människors vardagsresor

NU BLIR VI NOBINA! Vi förenklar människors vardagsresor Vi förenklar människors vardagsresor NU BLIR VI NOBINA! Från och med den 1 december byter samtliga bolag inom Concordia Bus-koncernen (utom Swebus Express) namn till Nobina. Med det nya varumärket får

Läs mer

Handbok om Stockholms läns landstings varumärke samt grafiska och språkliga profil

Handbok om Stockholms läns landstings varumärke samt grafiska och språkliga profil Handbok om Stockholms läns landstings varumärke samt grafiska och språkliga profil Inledning En bok om varumärket Stockholms läns landsting (SLL) Det här är en bok som berättar om varumärket SLL och hur

Läs mer

Förbättring av företagsidentiteten med grafisk profil

Förbättring av företagsidentiteten med grafisk profil Förbättring av företagsidentiteten med grafisk profil case MMT-Palvelu Ingrid Öhberg Examensarbete för (YH)-examen Utbildningsprogrammet för Företagekonomi Åbo 2013 EXAMENSARBETE Författare: Ingrid Öhberg

Läs mer

Karlstads universitet -Ut i skogen, vad ska jag dit och göra?

Karlstads universitet -Ut i skogen, vad ska jag dit och göra? Karlstads universitet -Ut i skogen, vad ska jag dit och göra? En rapport om skapandet av ett unikt monterkoncept Karlstad university, - What am i supposed to do out in the woods? A report about the creation

Läs mer

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet.

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet. PROJEKTBESKRIVNING EIKU3 TESSINSKOLAN 2007-02-12 Syfte och avgränsningar Syftet med vårt arbete är att skaffa oss en helhetsbild av vårt fadderföretag Moretimes strategi för att locka nya kunder till företaget.

Läs mer

Designguide för e-post

Designguide för e-post Designguide för e-post Så anpassar du formen efter bildblockering, spamfilter och bråkiga e-postklienter Innehåll Vad ögat ser har betydelse för hur det smakar......räcker det då med bra innehåll eller

Läs mer

användarvänliga webbgränssnitt

användarvänliga webbgränssnitt Riktlinjer för användarvänliga webbgränssnitt Användarvänlig design skapas genom en ständig process där användarens behov och upplevelse är det centrala. Denna process skall ses ur ett helhetsperspektiv

Läs mer

Jag bara lärde mig! Examensarbete 15 hp kandidatnivå Medie- och kommunikationsvetenskap. En studie om typografi i läromedel för läsinlärning

Jag bara lärde mig! Examensarbete 15 hp kandidatnivå Medie- och kommunikationsvetenskap. En studie om typografi i läromedel för läsinlärning Examensarbete 15 hp kandidatnivå Medie- och kommunikationsvetenskap Jag bara lärde mig! En studie om typografi i läromedel för läsinlärning Tove Martens Jonatan Svennered Reklam, grafisk design och visuell

Läs mer

Riktlinjer grafisk profil

Riktlinjer grafisk profil Riktlinjer grafisk profil Riktlinjer för Grästorps kommuns grafiska profil Den grafiska profilen för Grästorps kommun är mycket mer än bara logotypen, det är ett paket som täcker all form av visuell kommunikation.

Läs mer

NS O INGR RD ILE FO OFRP

NS O INGR RD ILE FO OFRP FORDONS PROFILERING INNEHÅLL 1 PROFILERING 2 LOGOTYP 3 STORA FORDON 4 MINDRE FORDON 5 MASKINER 6 TAKSKYLTAR 1PROFILERING PROFILERING REGLER Fordon och maskiner ska profileras enligt de grafiska riktlinjerna

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Vå r grafiska profil. Varför blir det allt viktigare med en konsekvent identitet?

Vå r grafiska profil. Varför blir det allt viktigare med en konsekvent identitet? Vå r grafiska profil Varför blir det allt viktigare med en konsekvent identitet? Varför en Grafisk manual? 1 Vår logotyp, vår logotyp med tillägg 2 Våra färger 3 Våra mönster 4 Typsnitt 5 Innehåll Informationstrycksaker

Läs mer