Tillverkaren reserverar sig för rätten att införa förändringar till produkten för att förbättra den.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillverkaren reserverar sig för rätten att införa förändringar till produkten för att förbättra den."

Transkript

1 1 Bästa kund För det första vi är mycket tacksamma att det är just vår produkt som väckte ditt intresse. Vi är säkra på att den moderna, funktionella och praktiska mikrovågsugnen tillverkad av de bästa material tillfredställer dina förväntningar. Tillverkaren reserverar sig för rätten att införa förändringar till produkten för att förbättra den. Vi rekommenderar att läsa igenom vår bruksanvisning mycket noggrant för att utnyttja vår mikrovågsugn på det bästa sätt. Behåll alla dokument för framtida referenser. 1

2 INNEHÅLLSFÖRTEKNING 2 Tips och råd vid montering... 3 Viktig information...4 Fördelar med mikrovågsugn... 5 Hur fungerar en mikrovågsugn?...5 Varför blir maten varm?... 5 Att använda ugnen... 7 Inställning av klockan...7 Säkerhetsfunktion... 7 Mikrovågsfunktion...8 Grillfunktion... 8 Mikro- och Grillfunktion...8 Automatisk upptining efter vikt... 9 Upptining på tid (manuell) Speciell funktion: DRYCK Speciell funktion: PIZZA Speciell Funktion: KYCKLING Programmeringskombinationer Under kokning Avbrott i program...12 Råd och tips vid rätt användning av en mikrovågsugn Kokning med mikrovågor Val av grill ( bara i modell med grill) Råd och tips vid användning av kärl Metall Glas Porslin Keramik Plast Trä Lock Kärl allmänt Regelbundet underhåll Rengöring Byte av ugnsbelysning Om ugnen inte fungerar...17 Felsökning Sladdbyte Panel Tekniska data

3 TIPS OCH RÅD VID Tag bort all förpackning och tillbehör inifrån ugnen. 3 MONTERING Efter uppackningen kontrollera att varan är felfri. Ta särskild hänsyn till - Ugnsluckan och gångjärn - Ugnens framsida - Ugnens insida och yttersida Vid fel eller dålig funktion KÖR INTE UGNEN utan kontakta Cylinda service för reparation, se sidan 17. Ugnen skall placeras på en plan och stabil yta. För att uppnå bästa ventilation rekommenderas att montera mikrovågsugnen i skåpet med en ventilationsspalt ( se monterings instruktioner). Placera inte ugnen nära andra värmekällor t.ex. spis, brödrost eller värmeelement. En mikrovågsugn drar mycket stor startström och måste därför anslutas till ett jordat, separat vägguttag. Ugnens elektriska anslutning måste vara av jordat utförande. OBS! Ugnens elektriska anslutning måste vara av jordat utförande. 3

4 VIKTIG INFORMATION 4 Varning : Mikrovågsugn med skadad ugnslucka eller lucktätning får inte användas innan den repareras av auktoriserad serviceverkstad, se sidan 17. Varning : Försök aldrig att förändra eller reparera en trasig ugn själv. Manipulera aldrig med säkerhetsbrytarna, låsmekanismen eller tätningslist som skyddar för mikrovågsenergi. Installationsarbeten skall utföras av behörig fackman. Varning : Se till att burkar eller förpackningar inte är tätt tillslutna när de värms i ugnen, då övertryck kan uppstå. Lämna aldrig ugnen utan tillsyn vid uppvärmning av mat i plast, papper eller annat brännbart material. Dessa varor kan vid mycket för lång uppvärmningstid blir så varma att de kan ta eld. Behåll då luckan stängd och stäng av ugnen helt, så kvävs eventuell uppkommen eld. Var försiktig vid värmning av barnmat. Ta bort locket eller nappar på burkar och flaskor, skaka innehållet innan de värms och kontrollera temperaturen noga innan maten ges till små barn. Vid upphettning av vatten eller vissa drycker kan det hända att temperaturen går över 100ºC utan att vätskan börjar koka. Denna överhettning kan leda till att vätskan plötslig kokar över när kärlet vidrörs. För att undvika brännsår använd grytvantar när du tar ut vätskan. Ägg utan skal och hårdkokt ägg får inte värmas upp i en mikrovågsugn då de kan explodera. Använd inte bestick eller kärl av metall eller med metalldekor. Gnistbildning kan uppstå och förstöra ugnen eller kärl. Bara tillbehör av metall som följer med utrustningen kan användas. Se till att drycker eller annat inte är tillslutna när de värmas i ugnen då exploderingsrisk finns. Värm inte sprit och alkoholdrycker. DET ÄR ELDFARA. Om du är osäker är det bättre att välja den kortast angivna tiden i ett recept och sedan öka än att torka eller överkoka maten. Ugnen är avsedd för uppvärmning, tillagning och upptining av maten. Används den för andra ändamål kan det uppstå risk för skada på person eller egendom. Ugnen får inte användas utan glastallriken på plats i ugnen. Ugnen får inte köras tom, då kan den skadas. Blockera inte ugnens ventilationsöppningar. 4

5 5 BESKRIVNING AV MIKROVÅGSUGNEN Fördelar med mikrovågsugn I en konventionell ugn värms maten upp av ett värmeelement som värmer maten utifrån och in mot mitten av det som skall tillredas. Därför förbrukas mycket energi vid uppvärmning av omgivande luft och ugnskomponenter. I en mikrovågsugn utvecklas värme enbart i matbiten med värmespridning inifrån ut. Det förekommer ingen uppvärmning av luften eller ugnen och därför får man inga extra energiförlust på köpet. I korthet finns det följande fördelar med en mikrovågsugn: 1.Kortare uppvärmningstid, i regel 75% besparing i tid jämfört med konventionell ugn 2.Extra snabb upptining som motverkar bakterieflora 3.Energibesparing 4.Bevarandet av näringsvärde i samband med kortare uppvärmning 5.Lätt att rengöra Hur fungerar en mikrovågsugn? I en mikrovågsugn finns en magnetron som omvandlar den elektriska energi till mikrovågsenergi. De elektromagnetiska vågorna överförs till ugnen med hjälp av vågledare och fördelas sedan med hjälp av roterande tallriken. I en mikrovågsugn sprids vågorna i alla riktningar och reflekteras av metallväggar. Vågorna tränger in i maten och åstadkommer en jämn uppvärmning. Varför blir maten varm? Maten innehåller i regel vatten vars molekyler sätts i vibration av mikrovågorna. Friktionen mellan molekylerna skapar värme som åstadkommer höjning av temperaturen i maten i samband med upptining, kokning eller upprätthållande av varmt tillstånd. Eftersom värme penetrerar maten inifrån gäller följande: - Kokning kan ske antingen med eller utan extra vätska eller fett. - Upptining, uppvärmning eller kokning i en mikrovågsugn sker snabbare än i en konventionell ugn. - Vitaminer, mineraler och näringsämnen påverkas ej. - Matens färg och smak bibehålls. 5

6 6 Mikrovågorna passerar genom porslin, glas och plast men inte genom metall. Därför ska man inte använda metallkärl. Ta bort alla metallclips på förpackningar. Metall stöter ifrån sig mikrovågorna. Mikrovågorna passerar genom glas, porslin Mikrovågorna absorberas av maten. 6

7 Att använda ugnen 7 1. Anslut mikrovågsugnen till ett vägguttag med rätt spänning ( se tips och råd vid montering, sidan 3) 2. Öppna ugnsluckan genom att trycka på Lucköppnar-knappen (15). I modeller utan sådan funktion det räcker bara att öppna ugnsluckan. Ugnslampa och fläkt aktiveras. 3. Placera maten på den roterande tallriken eller på galler. Välj funktionen och önskad uppvärmningstid som är givna i bruksanvisningen. 4.Stäng ugnsluckan och tryck på Startknappen (6) 5.Mikrovågsugnen är aktiverad. I Displayen (1) räknas tiden ned. Inställning av klockan 1.Tryck på Klockknappen (7) tills siffrorna börjar blinka. 2.Ställ in timvisaren med hjälp av vredet (14). 24:00 3.Tryck igen på Klockknappen (7) för val av minutvisare. 4.Ställ in minutvisaren med hjälp av vredet (14). 5.Tryck på Klockknappen (7) för att avsluta inställningen. OBS: Instabil nätspänning kan medföra att klockan inte visar den exakta tiden. I sådana fall rekommenderas användning av stabilisator på nätingången. Säkerhetsfunktion 1. Ugnens funktioner kan blockeras (exempel: barnspärr) genom att trycka på Stoppknappen (13) under 3 sekunder. Vid slutet av 3 sekunders period hörs en ljudsignal och 4 streck visas på Displayen (1). Ugnen är ur funktion. Observera att klockan kan avläsas genom att trycka på Startknappen (6). --:-- 2. Att avaktivera säkerhetsfunktionen, tryck på Startknappen (6) under 3 sekunder. Vid slutet av 3 sekunders perioden hörs en ljudsignal och Display (1) visar klockslaget på nytt. 24:00 7

8 8 Mikrovågsfunktion 1. Tryck på Mikrovågknappen (4): lysdioden för Mikrovågsfunktion lyser. 2. Ställ in tiden ( till exempel: 10 minuter) med hjälp av vredet (14). 10:00 3. Ändra effektnivån med hjälp av knapparna (5) och + (12). Om du inte trycker på någon av knapparna, kommer effekten att automatiskt ställas in på förinställd max nivå. 4. Tryck på Startknappen (6). Ugnen startar. P 05 Grillfunktion 1. Tryck på Grillknappen (10): lysdioden för Grillfunktion lyser. 2. Ställ in tiden ( till exempel: 10 minuter) med hjälp av vredet (14) 3. Tryck på Startknappen (6). Ugnen startar. 10:00 Mikrovågs- och Grillfunktion 1. Tryck på Mikro/Grill-knappen (11): lysdioden för Mikrovågs- och Grillfunktion lyser. 2. Ställ in tiden ( till exempel: 10 minuter) med hjälp av vredet (14). 10:00 3. Ändra mikrovågs effektnivå med hjälp av knapparna - (5) och + (12). Om du inte trycker på någon av knapparna kommer effekten att automatiskt ställas in på förinställd max nivå. 4. Tryck på Startknappen (6). Ugnen startar. P 05 8

9 9 Upptining efter vikt (automatisk) 1. Tryck på Upptiningsknappen (9): lysdiod för Upptining i automatiskt läge lyser. 2.Ställ in typ av maträtten med hjälp av knapparna (5) och +(12). Om du inte trycker på någon av knapparna, kommer typ 1 av maträtten ställas in. 3. Ställ in maträttens vikt ( till exempel : 1,2 kg) med hjälp av vredet (14). 4. Tryck på Startknappen (6). Ugnen startar. 5. När mikrovågsugnen stannar och ljudsignalen hörs, vänd på maträtten. Stänga av ugnsluckan och tryck på Startknappen (6) f Följande tabell beskriver olika programinställningar för upptining efter rättens vikt med angivna viktnivåer och cirka tid. Kod Maträtt Vikt Tid ca 1 Kött 0,1 1,5 kg min 2 Fågel 0,1 1,5 kg min 3 Fisk 0,1 1,5 kg min 4 Frukt 0,1 0,5 kg 5 10 min 5 Bröd g 5 10 min VIKTIGT : - I Upptining i automatiskt läge, gäller den specificerade vikten enbart maträtten och inte matkärlet. - Använd automatläge enbart vid rå mat. - Funktionen är mest lämpligt för mattemperatur -18ºC förutsatt att maten flyttas direkt från frysen in i ugnen. - Om maten har högre temperatur ( inte tillräckligt nedfryst i en 3 stjärnig, eller uttagen från frysen under mer än 20 min) kommer den kalkylerade tiden att vara för lång med risk för bränt mat. I ett sådant fall ska man kalkylera med lägre vikt än den verkliga. - När den nedfrysta maten är redan kokt eller stekt bör Upptining i manuellt läge väljas med start med korta tidsperioder. - När du använder stanniol för att skydda tunnare delar av matbiten se till att den inte tar mot väggarna av ugnen eftersom detta kan bidra till skador på ugnen. 9

10 10 Upptining på tid ( manuell) 1.Tryck två gånger på Upptiningsknappen (9): lysdiod för Upptining i manuellt läge lyser. 2.Ställ in upptiningstid ( till exempel: 12 minuter) med hjälp av vredet (14). 3. Tryck på Startknappen (6). Mikrovågsugnen startar. 4. När mikrovågsugnen stannar och ljudsignalen hörs, öppna ugnsluckan och vänd på maträtten. Stäng av ugnsluckan och tryck på Startknappen (6). Special funktion: Dryck 12:00 1.Häll drycken ( ml av kaffe, te, mjölk, vatten och dylikt) i ett kärl som tål höga temperaturer och placera den på den roterande tallriken. 2.Tryck på knappen för specialfunktionen för Dryck (3): lysdioden för specialfunktionen lyser. 3. Tryck på Startknappen (6). Mikrovågsugnen startar. Special funktion: PIZZA 1:00 1.Pudra den roterande tallriken med mjöl och placera pizza direkt på den. 2.Tryck på knappen för specialfunktionen för Pizza (2): lysdioden för specialfunktionen lyser. 3.Tryck på Startknappen (6). Mikrovågsugn startar. 4.Vid slutet av tillagning är mikrovågsugnen fortfarande igång trots att klockan har stannat och lysdioden för den specialfunktionen blinkar. 2:00 10

11 11 Special Funktion: Kyckling 1.Pensla kycklingbitarna ( g) med olja, krydda de och placera dem på den roterande tallriken i ett kärl som tål höga temperaturer. 2. Tryck på den knappen för specialfunktionen Kyckling (8): lysdioden för specialfunktionen lyser. 3. Tryck på Startknappen (6). Mikrovågsugnen startar. 4.Det tar 30 minuter för total kokningstid vilken är delad i 4 perioder 7,5 minuter varje. Vid slutet av de första 3 perioder hörs ljudsignalen och mikrovågsugnen stannar. Vänd på kycklingdelarna och tryck igen på Startknappen (6). 5. Vid slutet av kokning är mikrovågsugnen fortfarande igång trots att klockan har stannat och lysdioden för speciella funktionen blinkar. Programmeringskombinationer 3:00 Det är möjligt att programmera funktioner ( Mikrovågor, Grill, Mikrovågor och Grill, Upptining efter vikt, Upptining på tid) med max 3 funktioner i ordning. Till exempel för att tina upp maten (800g) efter vikt, efterföljt av kokning med Mikrovågor, effektläge 4 i 10 minuter och till slut med Mikrovågor och Grill, effektläge 3 i 8 minuter: 1. Tryck på Upptiningsknappen (9): lysdioden för Upptining i automatiskt läge lyser. 2. Ställ in typ av maträtt ( kött = typ 1) med hjälp av knapparna (5) och + (12). f 01 3.Ställ in vikten av maträtt (0,8 kg) med hjälp av vredet (14). 4.Tryck på Klock/ Programering (7) för att aktivera nästa funktion Tryck på Mikrovågsknappen (4): lysdioden för Mikrovågens funktion lyser. 6. Ställ in tid ( 10 minuter) med hjälp av vredet (14). 10:00 7.Tryck på knappen (5) för att ändra mikrovågseffektläge på 4. 8.Tryck på Klock/ Programering (7) för att aktivera nästa funktion. P 04 11

12 12 9. Tryck på Mikrovåg/Grill knappen (11): lysdioden för Mikrovåg/Grill funktion lyser. 10.Ställ in tid ( 8 minuter) med hjälp av vredet (14). 8: Tryck två gånger på knappen (5) för att ändra mikrovågseffektläge på Tryck på START knappen (6). Mikrovågsugnen startar. P 03 Under kokning... Det är tillåtet att öppna ugnsluckan när som helst under kokning. I detta fall: -mikrovågor upphör omedelbart -grill är avstängt men forfarande mycket varm -klockan stannar automatiskt och kvarstående tid är visad. Om det önskas är det är tillåtet att: - Flytta om/ vända det du kokar för att förbättra uppvärmning; - Ändra mikrovågs effektnivå med hjälp av knapparna (5) och +(12) - Välja en annan funktion med hjälp av knapparna (2, 3, 4, 8, 9, 10, 11). - Ändra den kvarstående tiden med hjälp av vredet (14). - Stäng av ugnsluckan igen och tryck på START knappen (6). Mikrovågsugn startar. Avbrott i program Vill du avbryta ett program innan tiden gått ut tryck på Stoppknappen (13) eller öppna ugnsluckan. Om du önskar att inte fortsätta kokningen, stäng ugnsluckan och tryck på Stoppknappen igen (13). Ljudsignalen hörs och klockans tid visas i Displayen (1). Vid slutet av den uppställda tiden, stannar mikrovågsugnen, 3 ljudsignaler hörs och ordet End visas i Displayen (1). Ljudsignalen upprepas var 30 sekunder tills ugnsluckan blir öppnad eller Stoppknappen (13) tryckt på. 12

13 13 Råd och tips vid användning av en mikrovågsugn. Kokning med mikrovågor Kontrollera att materialet i kärl som används är lämpligt ( se: Tips och Råd Vid Användning Av Kärl). Kom ihåg att göra ett snitt i maten innan kokningen sker. Vid uppvärmning av vätska använd ett kärl med en stor öppning så att ångan kan ventileras ut. Observera att: 1. Ju större mängd, desto längre tid för kokning. 2. Kalla matvaror tar längre tid än rumstempererade. 3. Porösa matvaror kräver kortare tid än kompakta 4.Det bästa resultat erhåller man vid jämn fördelning av maten in i en mikrovågsugn. Det är möjligt att koka olika typ av mat samtidigt på villkor att de porösa matvarorna blir placerad mot mitten av kärlet och kompakta matvaror utåt. 5.För att få bästa resultat skall maten stå en stund i mikrovågsugnen innan man serverar den. Maten forsätter att koka trots att mikrovågsugnen är avstängd. 6.Täck maten för att förkorta kokningstid och bibehålla fuktigheten. Locket ska vara genomskinligt för att låta mikrovågor släppa igenom. Den ska ha ett litet hål för att ventilera ångan. Val av Grill ( bara modeller med Grill) Glaset i ugnsluckans fönster värms upp till den höga temperaturen under grillning. Därför bör mikrovågsugnen monteras minst 80 centimeter från golvet för att undvika att barn når upp. Var försiktig och använd grytlapp till kärlen, den roterande tallriken och gallret vid grillning. Likaså blir ugnsluckans insida mycket varm. För bättre resultat använd gallret som följer med ugnsutrustningen. Om gallret placeras för nära ugnens väggar kan detta ge upphov till gnistbildningar och mikrovågsugnen kan förstöras. 13

14 TIPS FÖR ANVÄNDNING AV 14 LÄMPLIGA KOKKÄRL Metall Se till att inte använda bestick, metallkärl, burkmat och mat förpackad i stanniol in i en mikrovågsugn. Metall stöter ifrån sig mikrovågar och maten blir inte därför inte uppvärmd. Avlägsna stanniol från det som ska tillagas/värmas och placera den i ett ugnssäkert kärl. Glas Alla ugnssäkra glasformar är tillåtna att använda. Kristall innehåller en viss procent av bly som kan orsaka sprickor om man använder det i en mikrovågsugn. Det samma kan hända med en glasform med ojämna kanter. Porslin I de flesta fall är porslin tillåtet att använda men då utan djupa dekorationer, t.ex handtag, där vätska kan samlas och orsaka sprickor. Glaserade keramik kärl Den här typen av kärl tål hög värme. Det kan hända att glasyr eller färg på kärl innehåller metall. I sådana fall är det ej lämpligt att använda de i mikrovågsugn eftersom de kan bli förstörda. Guld- eller silverdekor kan mörkna. Plast Kontrollera att plastkärl tål minst 180ºC annars kan de förlora formen vid användning i mikrovågsugn. Om du använder en stekpåse, klipp då ett hål i ett hörn på påsen innan den sätts in i ugnen. Du minskar då risken att bränna dig på het ånga när påsen skall öppnas. 14

15 15 Trä Man får inte använda träkärl in i en mikrovågsugn. De innehåller vatten som avdunstar och som kan få kärlet att spricka. Lock Man rekommenderar att använda glas lock, plastlock eller plastfilm för att: 1. Undvika förlust av ångan särskilt under lång tillagning. 2. Förkorta uppvärmningstiden. 2. Maten blir inte torr. 3. Bibehålla matens smak. Det ska finnas ett hål i locket då annars övertryck kan uppstå. Var försiktig vid värmning av barnmat. Tag bort locket eller nappar på burkar och flaskor innan de värms och kontrollera temperaturen noga innan maten ges till små barn. Kärl allmänt Är Du tveksam; kontakta kärlets säljare för att förvissa dig om att kärlet är lämpligt till en mikrovågsugn. 15

16 REGELBUNDET UNDERHÅLL 16 Rengöring Gör ugnen strömlös innan rengöring sker. Använd inte frätande ugnsrengöringsmedel. UTSIDA 1. Rengör ugnens utsida med ett neutralt rengöringsmedel, varmt vatten och torka den med fuktad trasa. 2. Se till att vatten inte tränger in i ventilationsöppningar. INSIDA 1. Rengör ugnens väggar med fuktad trasa efter varje användning. 2.Se till att vatten inte tränger in i ventilationsöppningar och ugnens insida. 3.Man kan rengöra den roterande tallriken med vanligt diskmedel. UGNSLUCKAN, LUCKTÄTNING OCH UGNSFRONT 1. Ytan mellan ugnsluckan och ugnsfronten ska man alltid hålla ren. 2.Använd ett neutralt rengöringsmedel, varmt vatten och torka ytan med en mjuk trasa. BYTE AV UGNSBELYSNING Det finns modeller där användaren kan byta ugnsbelysning själv. Sådana modeller har lamphållare på vänster sida. För att byta ugnsbelysning bör följande göras: 1. Dra ut sladden från uttaget. 2. Skruva loss lamphållare. 3. Byt glödlampan mot en ny (25 W) 4.Montera tillbaka lamphållare. OBS: Det finns modeller utan lamphållare. I detta fall glödlampan skall byta utav behörig fackman, eftersom speciella verktyg ska användas. 16

17 Om ugnen inte fungerar. 17 Felsökning Reparationer utfört av person utan tillräcklig kunskap kan försämra ugnen och leda till skada på person eller egendom. Vid fel eller dålig funktion av mikrovågsugnen kontakta telefonnummer nedan. Om mikrovågsugnen inte fungerar gör följande innan Du kontaktar service: Cylinda service, se 1.Kontrollera om det finns spänning i vägguttag genom att ansluta t.ex. en lampa i samma vägguttag och se om den fungerar. 2.Om ugnslampan lyser och maträtten inte är uppvärmd, kontrollera om ugnsluckan är korrekt stängd. Vid inkorrekt stängning kan inga mikrovågor produceras. Sladdbyte Mikrovågsugnen är försedd en sladd av specialutförande, som om den skadas, måste ersättas med en sladd av samma typ. Sådan sladd kan erhållas från tillverkare, auktoriserad service eller behörig fackman som även bör montera denna. Cylinda Service Du betalar endast lokaltaxa Fax Cylinda Konsum enttjänst

18

19

20

MIKROVÅGSUGN IM 18 VIT

MIKROVÅGSUGN IM 18 VIT MIKROVÅGSUGN IM 18 VIT Bruksanvisning IM 18 VIT Mikrovågsugn Svenska Bästa kund För det första vi är mycket tacksamma att det är just vår produkt som väckte ditt intresse. Vi är säkra på att den moderna,

Läs mer

Din manual SAMSUNG MW102P-S http://sv.yourpdfguides.com/dref/785630

Din manual SAMSUNG MW102P-S http://sv.yourpdfguides.com/dref/785630 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG MW102P-S. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG MW102P-S instruktionsbok

Läs mer

Mikrovågsugn BRUKSANVISNING MODELL: MM720CTL-PM

Mikrovågsugn BRUKSANVISNING MODELL: MM720CTL-PM Mikrovågsugn BRUKSANVISNING MODELL: MM720CTL-PM Läs noggrant igenom de här instruktionerna innan du använder mikrovågsugnen och spara dem för framtida bruk. Om du följer instruktionerna kommer du att ha

Läs mer

25 liters Elektronisk Mikrovågsugn

25 liters Elektronisk Mikrovågsugn 25 liters Elektronisk Mikrovågsugn IM 65 Bruksanvisning 1 Läs bruksanvisningen noga och spara den för framtida konsultation. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR. LÄS DEM NOGA OCH SPARA DEM FÖR FRAMTIDA KONSULTATION.

Läs mer

INTRODUKTION BESKRIVNING AV BAKMASKINENS DELAR

INTRODUKTION BESKRIVNING AV BAKMASKINENS DELAR Bakmas ki n model lxbm1129 Svens kbr uks anvi s ni ng SE INTRODUKTION För att du ska få ut så mycket som möjligt av din nya bakmaskin är det lämpligt att du läser igenom denna bruksanvisning innan du tar

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

AMW 450 AMW 460 AMW 461

AMW 450 AMW 460 AMW 461 Bruksanvisning AMW 450 AMW 460 AMW 461 www.whirlpool.com 1 INSTALLATION INNAN MIKROVÅGSUGNEN ANSLUTS Kontrollera att spänningen på typskylten överensstämmer med spänningen i ditt hem. Avlägsna aldrig skyddsplattorna

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

TRYCKKOKARE Bruksanvisning

TRYCKKOKARE Bruksanvisning TRYCKKOKARE Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fördelar med din nya tryckkokare... 4 Säkerhetsinformation... 5 Beskrivning... 8 Använd tryckkokaren... 9 Rengöring och underhåll... 12 Vanliga frågor...

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

GRANDE. GRANDE elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING LÄS ALLA ANVISNINGAR NOGGRANT, ÄVEN OM DU TROR ATT DU ÄR BEKANT MED DEN ELEKTRISKA GRILLEN OCH HUR DU SKA ANVÄNDA DEN. SÄKERHETSINFORMATION! VIKTIGA

Läs mer

MANUAL MIKROVÅGSUGN MI20V. www.osbyvitvaror.se

MANUAL MIKROVÅGSUGN MI20V. www.osbyvitvaror.se MANUAL MIKROVÅGSUGN MI20V www.osbyvitvaror.se Läs instruktionerna noggrant innan du använder din mikrovågsugn, och förvara de för framtida bruk. VIKTIGT! Denna ugn är inte avsedd för professionellt användande.

Läs mer

Användarmanual HN1254

Användarmanual HN1254 R Användarmanual HN1254 Mikrovågsugn med grill AG823ATN Läs denna användarmanual noggrant innan du tar mikrovågsugnen i bruk, och följ instruktionerna noga. Förvara manualen så att du alltid kan hitta

Läs mer

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING VATTENKOKARE BRUKSANVISNING MODELL: BKE1700 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda kokaren och spara den för framtida behov. SÄKERHET! 1. Läs anvisningarna före användning. 2. Kontrollera

Läs mer

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100 Riskokare 1,5L Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: RE100 INLEDNING Med din nya riskokare kan du nu koka det perfekta riset, på ett enkelt och problemfritt

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Mikrovågsugn med grill Artikelnummer 9010-1059, 9010-1060

B R U K S A N V I S N I N G. Mikrovågsugn med grill Artikelnummer 9010-1059, 9010-1060 B R U K S A N V I S N I N G Mikrovågsugn med grill Artikelnummer 9010-1059, 9010-1060 1 Mikrovågsugn med grill Artikelnummer 9010-1059, 9010-1060 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före

Läs mer

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT OLJEFYLLT MINI-ELEMENT HN NR. 3552 INSTRUKTIONER VIKTIGT! Läs noga igenom instruktionerna före användning och spara dem för framtida referens. Fig. 1 Förberedelse för användning Fig. 2 Sätt i kontakten

Läs mer

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Kyl/frys VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Kära kund! Gratulerar till ditt nya CYLINDA-skåp. Det är viktigt att du använder din maskin rätt och sörjer för normal

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

EMT 38409. NO Mikrobølgeovn SV Mikrobølgeovn. Bruksanvisning Bruker Manual

EMT 38409. NO Mikrobølgeovn SV Mikrobølgeovn. Bruksanvisning Bruker Manual EMT 38409 NO Mikrobølgeovn SV Mikrobølgeovn Bruksanvisning Bruker Manual 2 34 2 WWW.ELECTROLUX.COM INNEHÅLL INSTALLATIONSANVISNINGAR... 3 SÄKER ANVÄNDNING AV MIKROVÅGSUGN ED... 4 FÖRDELARNA MED MIKROVÅGOR...

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn Skyline 800

Användarmanual. Great Northern Popcorn Skyline 800 Användarmanual Great Northern Popcorn Skyline 800 För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our website.

Läs mer

12502 SWE - 2007 JA Monteringsanvisning el-grill 12502 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K BRUKSANVISNING F150K F160K F170K Generella upplysningar Tack för inköpet av vår produkt. Denna köksfläkt är avsedd för att leda bort ånga och os från köket vid matlagning i hushåll. Fläkten kan användas

Läs mer

Inbyggnadsugn. bruksanvisning. föreställ dig möjligheterna

Inbyggnadsugn. bruksanvisning. föreställ dig möjligheterna BF64-RIEN Inbyggnadsugn bruksanvisning föreställ dig möjligheterna Tack för att du har valt att köpa en produkt från Samsung. Registrera din produkt på adressen www.samsung.com/global/register Använda

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

SKÖTSELRÅD

SKÖTSELRÅD www.lecabfastigheter.se SKÖTSELRÅD FÖNSTER INDUKTIONSHÄLL DINA FÖNSTER DIN INDUKTIONSHÄLL ÖPPNING BESKRIVNING AV HÄLL BESKRIVNING AV KONTROLLPANEL 1. Tryck in knapparna i över och underkant handtag. 1.

Läs mer

www.whirlpool.com SE 1

www.whirlpool.com SE 1 www.whirlpool.com 1 INSTALLATION INNAN MIKROVÅGSUGNEN ANSLUTS KONTROLLERA ATT SPÄNNINGEN på typskylten överensstämmer med spänningen i ditt hem. TA INTE BORT SKYDDSPLATTORNA som sitter på ugnsutrymmets

Läs mer

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS.

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS. KR_EGG-COOKER_F_Mise en page // : PageC www.krups.com FR...................... P. EN..................... P. 8 DE..................... P. NL...................... P. DA..................... P. 8 SV......................

Läs mer

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB VARNING Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN Bruksanvisning Endast för hushållsbruk ADESSO AB Denna slowjuicer är endast avsedd för hushållsbruk.

Läs mer

Mikrovågsugn AC925BVW

Mikrovågsugn AC925BVW Mikrovågsugn AC925BVW HN 7502 Användarmanual Läs denna manual noggrant innan mikrovågsugnen tas i bruk och spara den för framtida användning. Var försiktig vid användning av mikrovågsugnen Försök aldrig

Läs mer

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION Flipperice 0307 EG 1. FÖRSTA STARTEN Vi gratulerar till Ert val av FRAL luftkonditionering. UPPACKNING. FRAL s portabla luftkonditionering levereras i fabrikspackad kartong,

Läs mer

ELVISP BRUKSANVISNING

ELVISP BRUKSANVISNING ELVISP BRUKSANVISNING Modell: BBR1000 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda vispen och spara den för framtida behov. SÄKERHET! Tänk på att alltid sätta säkerheten främst när du använder

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

Popcornmaskin. Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt. Instruktionsmanual Engelska. Svenska.

Popcornmaskin. Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt. Instruktionsmanual Engelska. Svenska. Popcornmaskin Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: PN120 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs alla instruktioner och spara

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning

Läs mer

IM 80 M RF. Bruksanvisning

IM 80 M RF. Bruksanvisning IM 80 M RF Bruksanvisning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTALLATION 4 INSTALLATION AV PRODUKTEN 4 INNAN MIKROVÅGSUGNEN NÄTANSLUTS 4 EFTER NÄTANSLUTNING 4 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 5 LÄS NOGGRANT OCH SPARA

Läs mer

SÄKERHETSANVISNINGAR CC9632

SÄKERHETSANVISNINGAR CC9632 CC9632 Kära kund, Tack för att du har valt den här valitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under mĺnga år framöver. Skandinavisk design

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

BRUKSANVISNING EEH 600.0. i monteringanvisningar 07 22 88 FB

BRUKSANVISNING EEH 600.0. i monteringanvisningar 07 22 88 FB BRUKSANVISNING i monteringanvisningar EEH 600.0 07 22 88 FB För din information Läs noggrant igenom denna bruksanvisning. Den innehåller viktig information beträffande säkerhet, montering, användning och

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

Mikrovågsugn, 20 liter Model: MW20DG BRUKSANVISNING. Läs broschyren noga innan du använder ugnen. Spara den för senare behov.

Mikrovågsugn, 20 liter Model: MW20DG BRUKSANVISNING. Läs broschyren noga innan du använder ugnen. Spara den för senare behov. Mikrovågsugn, 20 liter Model: MW20DG BRUKSANVISNING Läs broschyren noga innan du använder ugnen. Spara den för senare behov. Säkerhetsanvisningar... 1 INSTALLATION... 2 ANVÄNDBARA KOKKÄRL... 3 FÖRSTA GÅNGEN

Läs mer

Modell: BM1240AX Bruksanvisning

Modell: BM1240AX Bruksanvisning Modell: BM1240AX Bruksanvisning SV INNEHÅLL FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER SPECIFIKATIONER INSTALLATION RADIOSTÖRNING PRINCIPER FÖR MIKROVÅGSTILLAGNING JORDNINGSINSTRUKTIONER INNAN

Läs mer

Manuell Instruktioner Mikrovågsugnen Gebruiksaanwijzing Magnetronoven Ο ΗΓΙΕ ΧΡΗΣΕΩΣ Μικροκυµµάτων Svenska Bästa kund För det första vi är mycket tacksamma att det är just vår produkt som väckte ditt intresse.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Inledning. Metod. Val av maskin. Vanliga funktioner som lätt blir fel

Inledning. Metod. Val av maskin. Vanliga funktioner som lätt blir fel Inledning Studenterna i Id-00 har fått i uppgift att analysera vars en apparat. Vår grupp har valt att analysera en mikrovågsugn, Whirlpool MT 257, som finns på en studentkorridor på Michael Hansens Kollegium

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Din manual DELONGHI EO 1837

Din manual DELONGHI EO 1837 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DELONGHI EO 1837. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

1. Viktigt till att börja med din spis.

1. Viktigt till att börja med din spis. HETA TIPS 1 Ett kök kan se ut nästan hur som helst. Ljust eller mörkt, gammalt eller nytt spelar ingen roll där finns nästan alltid en spis. Har du sedan en stekpanna eller två, några kastruller och grytor

Läs mer

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL Art: 22-1670 DC-62P Art: 22-1680 DC-82P Gratulerar till köpet av denna kvalitets kyl- och frysbox. Vi som tillverkare och leverantör

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

CANVAC Q KITCHEN M202 Mikrovågsugn

CANVAC Q KITCHEN M202 Mikrovågsugn KITCHENM202 CANVAC Q KITCHEN M202 Mikrovågsugn SE Bruksanvisning Läs bruksanvisningen noga innan du använder produkten. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. User manual in english at www.canvac.se/manuals

Läs mer

KORVGRILL. Installations- och användningsanvisningar

KORVGRILL. Installations- och användningsanvisningar KORVGRILL HD1 HD2 HD4 Installations- och användningsanvisningar S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Wasserkocher 0,8l. Användarguide

Wasserkocher 0,8l. Användarguide Wasserkocher 0,8l sv Användarguide 42 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Denna apparat är inte avsedd att användas av barn under 8 år eller av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk

Läs mer

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Bästa kund, Välkommen till en fantastisk värld av hemmarökning och långsam ugnsstekning. Bradley Smoker är en isolerad ugn som producerar ett jämnt flöde av

Läs mer

HARLEQUIN Svenk bruksanvisning

HARLEQUIN Svenk bruksanvisning Gelato HARLEQUIN Svenk bruksanvisning Delar Motorenhet Till och från knapp Lock Axel Omrörare Kylbehållare Figurer Stäng Öppna 1 2 3 4 5 6 Arbetssätt Glass tillverkas genom att de tillredda ingredienserna

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll

Innehållsförteckning. Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll SE Innehållsförteckning Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll MILJÖSKYDD Förpackningsmaterialen som används för denna apparat

Läs mer

made in China C1000E IB-leaflet.indd 1 6/27/13 2:18 PM

made in China C1000E IB-leaflet.indd 1 6/27/13 2:18 PM made in China 7 1 4 3 5 8 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. BaByliss S.A.R.L. - 99, Avenue Aristide Briand - 92120 Montrouge - FRANCE www.babyliss.com SVENSKA Med Curl Secret från BaByliss kan du enkelt skapa vackra

Läs mer

Barblandare METOS HBH650 CE MG Bruksanvisning Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta

Barblandare METOS HBH650 CE MG Bruksanvisning Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta Barblandare METOS HBH650 CE MG4117106 Bruksanvisning 07.08.2015 Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m SV k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DE TILLBEHÖR SOM HÖR TILL DEN HÄR MODELLEN FINNS ANGIVNA PÅ ETIKETTEN PÅ FÖRPACKNINGENS OVANSIDA. Du kan köpa de

Läs mer

Inför provet årskurs 8

Inför provet årskurs 8 Inför provet årskurs 8 Näringsämnena: Protein, kolhydrater, fett, vitaminer, mineraler och vatten Koka potatis: Koktid: 20-30 minuter Använd salt för att få smak och för att vattnet ska koka bättre. Behåll

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

EL-PANEL. Best.nr W 1000W 1500W 2000W. Bruksanvisning VIKTIGT

EL-PANEL. Best.nr W 1000W 1500W 2000W. Bruksanvisning VIKTIGT EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Bruksanvisning Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel! VIKTIGT Läs denna bruksanvisning noggrant innan användning och spara den för

Läs mer

A2PYID-6 100 CM OPERA SPIS MED DUBBELUGN (EN PYROLYTISK) OCH INDUKTIONSHÄLL, ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS: A STORA UGNEN - A LILLA UGNEN

A2PYID-6 100 CM OPERA SPIS MED DUBBELUGN (EN PYROLYTISK) OCH INDUKTIONSHÄLL, ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS: A STORA UGNEN - A LILLA UGNEN A2PYID-6 100 CM OPERA SPIS MED DUBBELUGN (EN PYROLYTISK) OCH INDUKTIONSHÄLL, ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS: A STORA UGNEN - A LILLA UGNEN EAN13: 8017709145804 Induktionshäll med 5 induktionszoner Vänster

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

Välj rätt spis, häll och ugn

Välj rätt spis, häll och ugn Välj rätt spis, häll och ugn 1 Som alternativ till en hel spis kan du välja att köpa häll och ugn separat. Du kan då placera ugnen i en bekväm arbetshöjd. Spishällen kan antingen bestå av enskilda gjutjärnsplattor

Läs mer

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1 BLENDER METOS HBB250 MG4117102 Bruksanvisningar 07.09.2015 Rev.1.1 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man följa de elementära säkerhetsanvisningarna, inklusive

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

SVENSKA. Läs dessa anvisningar och säkerhetsinstruktioner innan kylboxen tas i bruk TB31-TB31A TB41-TB41A TB51-TB51A. Anslutningssladd för AC 230 volt

SVENSKA. Läs dessa anvisningar och säkerhetsinstruktioner innan kylboxen tas i bruk TB31-TB31A TB41-TB41A TB51-TB51A. Anslutningssladd för AC 230 volt Läs dessa anvisningar och säkerhetsinstruktioner innan kylboxen tas i bruk TB31-TB31A 380mm 350mm 585mm TB41-TB41A 350mm 585mm TB51-TB51A 530mm 445mm 350mm 585mm 189A0469 189A0470 Anslutningssladd för

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN AIOLOS BASIC Kompressordriven nebulisatorutrustning LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN BRUKSANVISNING Version: 2.0 1 INNEHÅLL 1. Inledning 2 2. Produktens ingående

Läs mer

SE 1

SE 1 www.whirlpool.com 1 INSTALLATION INNAN MIKROVÅGSUGNEN ANSLUTS KONTROLLERA ATT SPÄNNINGEN på typskylten överensstämmer med spänningen i ditt hem. TA INTE BORT SKYDDSPLATTORNA som sitter på ugnsutrymmets

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

MANUAL MIKROVÅGSUGN MIG20V

MANUAL MIKROVÅGSUGN MIG20V MANUAL MIKROVÅGSUGN MIG20V www.osbyvitvaror.se Läs instruktionerna noggrant innan du använder din mikrovågsugn, och förvara de för framtida bruk. VIKTIGT! Denna ugn är inte avsedd för professionellt användande.

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Spisfläkt Sunda SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 SV Användarhandbok Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome

Läs mer

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ...

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ... Användarmanual HVA / HVM Din återförsäljare U_SE Rev. 080915 1. Allmänt. HVA/HVM hetvattenautomat Vi gratulerar till ert val av en hetvattenautomat HVA/HVM. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg Bruksanvisning HappyDay talande personvåg Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1: Inledning... 3 2: Beskrivning och leveransinnehåll... 4 3: Strömförsörjning... 4 4: Start och knappbeskrivning...

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

R-15AM 1000W (IEC 60705)

R-15AM 1000W (IEC 60705) Professionell mikrovågsugn R-15AM 1000W (IEC 60705) Innehåll DELARNAS BENÄMNINGAR... 1 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 2 INSTALLATIONSANVISNINGAR... 4 TILLBEHÖR... 4 ÅTGÄRDER FÖRE START... 4 EFFEKTNIVÅER...

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Bruksanvisning. Bordsgrill. Stora värmeplattor. Svenska. Räfflat järn som ger fin grillyta Non-stick beläggning 2000W.

Bruksanvisning. Bordsgrill. Stora värmeplattor. Svenska. Räfflat järn som ger fin grillyta Non-stick beläggning 2000W. Bordsgrill Bruksanvisning Stora värmeplattor. Svenska Räfflat järn som ger fin grillyta Non-stick beläggning 2000W Modell: SL300 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs alla instruktioner och spara dem. Följ

Läs mer