OM OSS ORGANISATION VERKSAMHETSOMRÅDEN REFERENSPROJEKT VARFÖR OSS? ÖVRIGT. Bengt Dahlgren AB och hållbar sjukvård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OM OSS ORGANISATION VERKSAMHETSOMRÅDEN REFERENSPROJEKT VARFÖR OSS? ÖVRIGT. Bengt Dahlgren AB och hållbar sjukvård"

Transkript

1 Företaget Historia Affärsidé Vision Kvalitet och miljö Våra grundläggande värderingar Våra strategier Från idé till förvaltning Bengt Dahlgren AB och hållbar sjukvård

2 Bengt Dahlgren AB Organisationen Göteborg Linköping Malmö Skövde Stockholm Brand & Risk Om Bengt Dahlgren AB Bengt Dahlgren är ett av Sveriges största teknikkonsultföretag inom: VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning antal medarbetare är ca 360 etablerades 1952 över 60 år. ägs av personalen och har inga lån. är verksamma i hela landet liksom utomlands Göteborg Skövde Borås Växjö Härnösand Uppsala Norrköping Linköping Stockholm Helsingborg Kristianstad Malmö 2

3 Företaget Historia Affärsidé Vision Kvalitet och miljö Våra grundläggande värderingar Våra strategier Från idé till förvaltning Ständig förbättring i kvalitet och miljö Kvalitetspolicy Hög kompetens Serviceanda Effektivt kvalitetsarbete Ständig förbättring Miljöpolicy Hållbar utveckling Låg miljöbelastning Utveckling och kunskap Miljölagstiftning Ständig förbättring 3

4 Verksamhetsområden VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk förvaltning Tjänster Våra tjänster och Verksamhetsområden

5 Verksamhetsområden VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk förvaltning Tjänster Verksamhetsområden Samverkan ger styrka och helhetslösning VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning 5

6 Verksamhetsområden VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk förvaltning Tjänster VVS Skräddarsydda, långsiktiga och värdeskapande lösningar Spetskompetens En av landets största aktörer inom vårt område Alltid i framkant av utvecklingen Samordning med Navis Work BIM-projektering 6

7 Verksamhetsområden VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk förvaltning Tjänster Energi & Miljö Energi- och miljösamordning Miljöklassningssystem Energiledningssystem Arbetsmiljöarbete Energi- och miljöinventering Energideklarationer Driftoptimering Systemvalsanalyser Datorsimuleringar (Energi & Klimat) Energi- och livscykelanalyser Kyl- & värmepumpsteknik Alternativa energikällor Engagerade forskare i forsknings- och utvecklingsprojekt. 7

8 Verksamhetsområden VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk förvaltning Tjänster Styr & Övervakning Nytänkande automation för byggnaders installationssystem. Spetskompetent tekniskt stöd vid val av systemlösning. Helhetssyn vid val av funktionalitet för nyttjande av installationssystemens fulla energipotential. Engagemang genom hela processerna från förstudie till förvaltning med tjänster som CEmärkning, provning, installationsledning, besiktning ur ett Styr & Övervakningsperspektiv. 8

9 Verksamhetsområden VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk förvaltning Tjänster Brand & Risk Din kompetens i brandskyddsfrågor Rätt lösning utifrån dina behov Stöd i riskhantering och riskanalyser Förstå och aktivt hantera dina risker Sverigeledande kompetens Lite risker måste man ta! 9

10 Verksamhetsområden VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk förvaltning Tjänster Teknisk förvaltning Felsökning inkl. utredning och förslag Felavhjälpande Service och underhåll Nollställning av anläggning Inventering för att kartlägga servicebehov Driftoptimering Utbildning av servicetekniker Injustering (värme/kyla/luft) Driftledning på plats En del av våra kunder kräver mer! 10

11 Verksamhetsområden VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk förvaltning Tjänster Tjänster Program-/Utredningsskedet Systemhandlingsskedet Förstudier Systemval LCC-analyser Kalkyler Energianalyser Rumsfunktionsprogram Bygghandlingsskedet Beskrivningar Beräkningar Kalkyl Produktions-/Förvaltningsskedet Entreprenad och OVK-besiktningar Driftövervakning Samordnade DU-instruktioner Miljöinvesteringar SBA Utbildning i brandskydd Serviceavtal Funktionsprovningar Driftoptimeringar Installationssamordning 11

12 Aktuellt

13 Utbildning och utbildningsmaterial Vi har tagit fram utbildningsmaterial för landets skolor och medverkar och håller utbildningar för att utveckla branschen. Vi har medverkat och startat Sweden Green Building Council. Idag har vi en medarbetare som halvtid jobbar som teknisk chef inom denna organisationen.

14 Inom sjukvård Flest certifierade specialister inom medicinsk gas i Sverige. Kunskap i alla skeden planering, projektering, genomförande och drift Installationer, ren rumsteknik Mest sertifiserte spesialister i medisinsk gass i Sverige. Kunnskap om alle faser av planlegging, design, implementering og drift Installerer En del av våra kunder kräver mer! 14

15 OM Hållbarhet OSS ORGANISATION i Sjukvården VERKSAMHETSOMRÅDEN REFERENSPROJEKT VARFÖR OSS? ÖVRIGT

16 En persons levekår Vi spiser en kg om dagen Vi drikker 3 kg en dag Vi puster 30 kg en dag Dette tilsvarer liter luft Vi bor 90% av tiden innendørs. 90% av luften vi puster er grunnen til inneluft. Inneklimaet er viktig. Bengt Dahlgren kan inneklimat

17 Välkommen att kontakta oss Velkommen til å kontakte oss

18 Tack för ordet Takk

19 Bostäder Hotell & Konferens Idrott Industri Kontor Köpcentrum & Handel Nöje & Kultur Sjukvård Skolor & Universitet Kulturhistoriska Internationellt Våra Referensprojekt

20 Bostäder Hotell & Konferens Idrott Industri Kontor Köpcentrum & Handel Nöje & Kultur Sjukvård Skolor & Universitet Kulturhistoriska Internationellt Sjukvård Brinkåsen Vänersborg Dalens Sjukhus Stockholm Karolinska Universitetssjukhuset Fastighetsutvecklingsplan Huddinge Kv. Landsdomaren Psykiatrisk klinik Lund Kärnsjukhuset Reservvattenanläggning Skövde Lasarettet i Motala Motala Ny Räddningsstation Linköping Regementskalken 7 Äldreboende Helsingborg Sundsvalls Behandlingscentrum Sundsvall Vrinnevisjukhuset Operation Norrköping Östra Sjukhuset Miljösamordning Göteborg 20

21 Bostäder Hotell & Konferens Idrott Industri Kontor Köpcentrum & Handel Nöje & Kultur Sjukvård Skolor & Universitet Kulturhistoriska Internationellt Brinkåsen, Vänersborg De övergripande energimålen för projeket var: Energianvändningen minimeras med bibehållet gott inomhusklimat Långsiktigt hållbara systemval ur ett livscykelperspektiv Val av mer miljöanpassade byggmaterial Val av material, sammansatta byggdelar och komponenter med lång livslängd Inköp baseras på lägsta livscykelkostnad (LCC) där så är lämpligt Val av stor betydelse för drift, förvaltning och miljö skall vara "Medvetna val", dessa skall vara dokumenterade FAKTA Beställare: Västfastigheter Uppdrag: VVS Kyla Energi & Miljö Styr & Övervakning Brandskydd Sprinkler 21

22 Bostäder Hotell & Konferens Idrott Industri Kontor Köpcentrum & Handel Nöje & Kultur Sjukvård Skolor & Universitet Kulturhistoriska Internationellt Kv Landsdomaren Psykiatrisk klinik, Lund Om- och tillbyggnad av gamla Regionhuset i Lund till Psykiatrisk klinik. Byggnaden innehåller administrationslokaler för öppenvård, rådgivning för narkotika- och metadonpatienter, akutmottagning, vårdavdelningar samt sjukgymnastik. FAKTA Beställare: Wihlborgs Fastighets AB Uppdrag: VVS Styr & Övervakning Energisamordning Sprinkler 22

23 Bostäder Hotell & Konferens Idrott Industri Kontor Köpcentrum & Handel Nöje & Kultur Sjukvård Skolor & Universitet Kulturhistoriska Internationellt Regementskalken 7 Äldreboende, Helsingborg Uppdraget bestod av projektering av VVS samt även projektsamordning avseende tekniska installationer. FAKTA Beställare: Kärnfastigheter Uppdrag: VVS Installationssamordning 23

24 Tack för ordet Takk

25

26 Inneklimat och installationer är mycket mera än luft. Ett bra inomhusklimat är: Dragfritt Har låg ljudnivå Rätt temperatur Har bra luftkvalitet Enkel injustering Stor flexibilitet Låg livscykelkostnad (LCC) Lätt att sköta och underhålla Låg energianvändning

27 BENGT DAHLGREN OM OSS ORGANISATION VERKSAMHETSOMRÅDEN REFERENSPROJEKT VARFÖR OSS? ÖVRIGT

28 Livsvillkor - Vi äter 1 kg om dagen - Vi dricker 3 kg om dagen - Vi andas 30 kg om dagen, det motsvarar cirka liter luft Vi vistas 90% av vår tid inomhus 90% av den luft vi andas är därför inomhusluft. Inneklimatet är viktigt. En del i installationstekniken.

29 Företaget Historia Affärsidé Vision Kvalitet och miljö Våra grundläggande värderingar Våra strategier Från idé till förvaltning Affärsidé Bengt Dahlgren AB erbjuder professionella tjänster genom hela bygg- och förvaltningsprocessen. Detta gör vi genom ett stort engagemang och hög kompetens inom våra verksamhetsområden. Vi ska utifrån ett helhetstänkande och i nära samarbete med kund söka den bästa lösningen för varje projekt 29

30 Företaget Historia Affärsidé Vision Kvalitet och miljö Våra grundläggande värderingar Våra strategier Från idé till förvaltning Från idé till förvaltning Idé & skiss Projektering Produktion Förvaltning Miljöprogram Programutredning Installationsledning Underhållsplaner Miljöklassningssystem Systemvalsanalyser Injustering Dokumentation Energiledningssystem LCC-analyser Funktionsprovning Utbildning Energisamordning Systemhandling DU-instruktioner Energiuppföljning Kostnadsbedömningar Bygghandling Besiktning Miljöinventering Kostnadsberäkningar Kostnadsuppföljning Service Driftoptimering Energieffektivisering Driftkostnader 30

31 Företaget Historia Affärsidé Vision Kvalitet och miljö Våra grundläggande värderingar Våra strategier Från idé till förvaltning Ett av landets största teknikkonsultföretag inom: VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning Antal medarbetare är ca 360 Vår omsättning 2011/2012 är ca 320 miljoner kronor Verksamhet i hela landet liksom utomlands 31

32 Bostäder Hotell & Konferens Idrott Industri Kontor Köpcentrum & Handel Nöje & Kultur Sjukvård Skolor & Universitet Kulturhistoriska Internationellt Internationella projekt Energiprojekt i Minsk Vitryssland Modulbyggnad läkemedelsfabrik Puerto Rico Sino Scandinavian Building Adviser Beijing Stena Badhotell Fredrikshavn Swedwood I 18 länder: bl.a. Ungern, Ryssland och Ukraina 32

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

Hjärtat i byggprocessen

Hjärtat i byggprocessen Hjärtat i byggprocessen Förord Tillsammans med några kollegor var jag med och grundade Projektel 1987. Vårt mål var att bygga upp ett starkt och nytänkande företag inom elteknisk konsultverksamhet. Idag

Läs mer

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 Innehållsförteckning Bravida i korthet 3 Vd-ord 6 Vision, affärsidé, strategier & mål 8 Affärsmodell 10 Tillväxt & förvärv 11 Erbjudande

Läs mer

INCOORDS RESULTATGARANTI. Incoords arbetsmodell INFUTURE ger dig säkerhet i tid, funktion och kostnad.

INCOORDS RESULTATGARANTI. Incoords arbetsmodell INFUTURE ger dig säkerhet i tid, funktion och kostnad. INCOORDS RESULTATGARANTI Incoords arbetsmodell INFUTURE ger dig säkerhet i tid, funktion och kostnad. INFUTURE: Projektorienterad och unik arbetsmodell som ger dig resultatgaranti. Det som gör arbetsmodellen

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10 Årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Detta är Bravida 4 Vd-ord 6 Flerårssammanställning 8 Affärsidé, mål och strategier 10 Verksamhetsbeskrivning 11 Marknad, kunder och konkurrenter 14 Möjligheter

Läs mer

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Årsredovisning 2009 Rejlers Historia Rejlers Ingenjörer grundades 1942 av Gunnar Rejler för att erbjuda tekniska konsulttjänster

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

T E K N I K. Teknisk förvaltning FÖRENINGSANPASSADE TJÄNSTER FÖR BEKYMMERFRITT BOENDE

T E K N I K. Teknisk förvaltning FÖRENINGSANPASSADE TJÄNSTER FÖR BEKYMMERFRITT BOENDE T E K N I K Teknisk förvaltning FÖRENINGSANPASSADE TJÄNSTER FÖR BEKYMMERFRITT BOENDE Föreningar med god ekonomi har en sak gemensamt: välfungerande teknisk förvaltning Att satsa på ett genomtänkt löpande

Läs mer

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11 Blickar österut 4 Arena med många ansikten 7 Stort värde på bevarande 11 Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form En informationstidning från Wikström VVS-Kontroll Samarbete för hållbar utveckling

Läs mer

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö. NOP Bygg i Luleå AB Kvalitets- och miljöpolicy 1. Kvalitet Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Läs mer

Vi går från ord till handling

Vi går från ord till handling och minskad energianvändning med 20 procent så når vi dit! De kom munala bostadsbolagen ligger redan i framkant när det gäller arbetet med energieffektivisering, men det finns mer att göra! konstaterar

Läs mer

Hållbarhetsrapport 2014

Hållbarhetsrapport 2014 Miljöarbete som lönar sig Energieffektivisering är lika bra för ekonomin som för miljön. Läs mer på sidan 15. Vårt ansvar Vi tänker på allt från hållbar stadsutveckling till jämställdhet. Läs mer på sidorna

Läs mer

K-MÄRKT. Hållbar ishall i Gimo. Fler aktörer fokuserar på geoenergi. Profilen: Mikael Gustafsson ser ljust på framtiden. Att verka utan att synas

K-MÄRKT. Hållbar ishall i Gimo. Fler aktörer fokuserar på geoenergi. Profilen: Mikael Gustafsson ser ljust på framtiden. Att verka utan att synas EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2015 Profilen: Mikael Gustafsson ser ljust på framtiden Fler aktörer fokuserar på geoenergi Hållbar ishall i Gimo TEMA: K-MÄRKT Att verka utan att synas GEOENERGI

Läs mer

Allsidig rådgivare som tar hand om helheten inom ekonomi, skatt och juridik

Allsidig rådgivare som tar hand om helheten inom ekonomi, skatt och juridik Allsidig rådgivare som tar hand om helheten inom ekonomi, skatt och juridik Sund Rådgivning med 30 års erfarenhet av affärsutveckling Sund Rådgivning har som uppgift att stötta och ge råd till dig som

Läs mer

Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen

Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen Projektrapport 091231 Förord I föreliggande handledning beskrivs riktlinjer och rutiner för uppföljning av energikrav under

Läs mer

Omtanke om hus och människor

Omtanke om hus och människor Omtanke om hus och människor JUNGMANSGATAN 15, 413 15 GÖTEBORG, TEL 031-42 84 00, FAX 031-42 84 50 www.kjellberg.se, fastighet@kjellberg.se oesterreichreklam.se Välkommen till ett personligt fastighetsföretag!

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR SVENSKA STADSKÄRNOR AB

VERKSAMHETSPLAN FÖR SVENSKA STADSKÄRNOR AB VERKSAMHETSPLAN FÖR SVENSKA STADSKÄRNOR AB 2014-2015 VISION ETT SVERIGE FYLLT AV ATTRAKTIVA STÄDER SOM LOCKAR! Det finns en god anledning till att städer ofta beskrivs som levande organismer, där stadskärnan

Läs mer

Bygg din egen framtid på säkerhetsbranschens

Bygg din egen framtid på säkerhetsbranschens Bygg din egen framtid på säkerhetsbranschens starkaste koncept Vi söker dig som vill arbeta med larm och säkerhet som egen företagare. Som metodiskt och långsiktigt vill bygga upp en stabil och lönsam

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT ÅRSRAPPORT 2009 Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT Europas miljöhuvudstad 2010 Stockholm har utsetts till Europas första miljöhuvudstad 2010, i konkurrens med 35 europeiska

Läs mer

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Miljö Vi verkar för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt i våra kunduppdrag. Miljöledningssystem Miljöutredning MiljöPolicy Övergripande Miljömål detaljerade Miljömål Handlingsprogram

Läs mer

AUDIO VIDEO UTRUSTNING

AUDIO VIDEO UTRUSTNING PRESENTATION & MÖTEN AUDIO VIDEO UTRUSTNING - KONFERENSPAKET - PROJEKTORER - PLATTA SKÄRMAR - STYRSYSTEM - LJUDLÖSNINGAR - INTERAKTIVA SKRIVTAVLOR - AV-INREDNINGAR - TELEFONKONFERENS - VIDEOKONFERENS AUDIO

Läs mer

Ny ledning. Ny organisation. Ny vision

Ny ledning. Ny organisation. Ny vision Dåtid Nytid Ny ledning Ny organisation Ny vision AB Ångpanneföreningen Årsredovisning 2002 V D H A R O R D E T 1 VD har ordet Under mer än ett sekel har ambitiösa tekniker format Ångpanneföreningen till

Läs mer

aktiva och engagerade Intrum Justitia om sitt nya huvudkontor SID 26

aktiva och engagerade Intrum Justitia om sitt nya huvudkontor SID 26 Ett miljöcertifierat hus är ett effektivt sätt att kommunicera sin miljöprofil, samtidigt som det är mer kostnadseffektivt. SID 03 MILJÖCERTIFIERINGEN FÖR KRÄVANDE KUNDER BREEAM gör oss mer aktiva och

Läs mer

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Vad är en energikartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Innehåll Energikartläggning................................ sid 3 Varför göra en energikartläggning?............ sid

Läs mer

Intervjurapport. BILAGA 1 LÅGAN Projekt, Intervjustudie- Hur stimuleras energieffektiv ny- och ombyggnad i Örebroregionen

Intervjurapport. BILAGA 1 LÅGAN Projekt, Intervjustudie- Hur stimuleras energieffektiv ny- och ombyggnad i Örebroregionen BILAGA 1 LÅGAN Projekt, Intervjustudie- Hur stimuleras energieffektiv ny- och ombyggnad i Örebroregionen Intervjurapport LÅGAN Projekt, förstudie- hur stimuleras energieffektiv ny- och ombyggnad i Örebroregionen,

Läs mer

hoist ENERGY GRoup FÖRETAGSPRESENTATION 2011/12

hoist ENERGY GRoup FÖRETAGSPRESENTATION 2011/12 hoist ENERGY GRoup FÖRETAGSPRESENTATION 2011/12 Innehåll Historik Affärsidé 2011 i siffror...2 Historik...2 Affärsidé...3 Marknadens potential...3 Koncernchefen har ordet...4 Viktiga händelser 2011...5

Läs mer

energiutbildningar Energideklarationer och Certifiering av energiexperter

energiutbildningar Energideklarationer och Certifiering av energiexperter energiutbildningar Energideklarationer och Certifiering av energiexperter Över 600 kursdeltagare kan inte ha fel mer än 85% av dessa har dessutom klarat certifieringsprovet direkt! Anmäl dig du också till

Läs mer