CURRICULUM VITAE Upprättad: , uppdaterad Mats Bondesson Manelli

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CURRICULUM VITAE Upprättad: 2003-02-05, uppdaterad 2012-08-20 Mats Bondesson Manelli"

Transkript

1 1 CURRICULUM VITAE Upprättad: , uppdaterad Namn: Titel: Högskoleingenjör Född 1962 Nationalitet: Svensk Civilstånd: Gift. Nuvarande befattning inom VVS Projektutveckling i Helsingborg AB: VD och projektutvecklare. Delägare i VVS Projektutveckling i Helsingborg AB och ägare av In Boccio AB. Utbildning: 1983 Byggnadsingenjör, Energiteknisk inriktning Tycho Braheskolan i HBG 1986 Högskoleingenjör, Energiteknisk linje 80p Högskolan i Västerås Kompletterande utbildning: 1992 Ångteknik 1992 Skydd mot spridning av brand och brandgaser i luftbehandlingsanläggningar 1992 Designing the State of the art Laboratory i Holland Nordiska R3-Föreningens specialkurs i Vatten- och vattenbehandlingsmetoder 1995 Almega, Praktisk pedagogik för handledare 1997 och 1998 Entreprenadjuridik 1999 ISL Institute, Personalledning 2001 MS Project. Projekttidplaneringsprogram 2004 Kvalitetsansvarig enligt PBL, Nivå K Kurser: - ABT 06 - BBR Så hanteras BBR s nya energikrav - Fuktutbildning med anledning av BBR s rev föreskrifter. - AMA AF 07 i Helsingborg via SBR 2010 Byggarbetsmiljösamordnare BAS P/U steg BAS-P Godkänd tentamen, certifiering pågår. Övrig utbildning: Språk: Anställningar: Verksamhetsområden: Medlemskap: Militär sjukvårdsutbildning Svenska, Engelska och lite Tyska CLC Installationsconsult AB, Helsingborg VVS Projektutveckling i Helsingborg AB 2010 In Boccio AB (eget bolag) äger 1/3 av VVS Projektutveckling Utredningar, Kontroll, Besiktningar, Projektering, Projektledning Omfattande bl.a anläggningar för: Vatten och sanitet, gaser, medicinska gassystem, kyla, kylcentraler, fjärrkyla, värme, värmecentraler, fjärrvärme, luftbehandlingsanläggningar, värmepumpar, styr- och övervakning, drift- och underhållsfrågor. Energibesparingsprojekt. Utveckling av laboratoriestyrningssystem samt skyddsventilation. VVS-Tekniska Föreningen Nordiska R3-Föreningen SBR

2 2 Studieresor: ALBA Synkrotronljus anläggning, Spanien Docklands, London ASTRA, Södertälje Astra i Göteborg ett flertal tillfälle Astra i Lund Pharmacia i Uppsala EBM lab i Göteborg RudBeckslaboratoriet Uppsala Exempel på genomförda uppdrag: För uppdrag innan 2004 se längre ner. Egna FÖRETAG. AirPro Design i Helsingborg AB startar jag eget företag: AirPro Design i Helsingborg AB. Tillverkning av enheter för skyddsventilation t ex burbytesstationer för möss och råttor mm. Företaget är numera i vila. VVS Projektutveckling i Helsingborg AB startar jag VVS Projektutveckling i Helsingborg AB. Se särskild bilaga avseende företagets verksamhetsområde. Uppdrag för Akademiska hus Syd AB , Kemicentrum i Lund VVS-ansvarig för Akademiska hus i Lund AB, område Kemicentrum omfattande 5 st huskroppar om totalt ca m VVS-Handläggare vid ombyggnad av Kemicentrum, hus 1. Omfattande ca m Ombyggnad av Teknisk Mikrobiologi, Kemicentrum - Diverse mindre uppdrag inom Kemicentrum i Lund Projektansvarig VVS för Utbyte av luftbehandlingsaggregat i hus KC Projektansvarig VVS/styr för ny mätarstruktur, inom Kemicentrum Projektansvarig VVS/Styr för omb. resterande plan , hus KC Projektansvarig VVS/Styr för Utredning av ny verksamhet hus KC4. Övriga uppdrag för Akademiska Hus Syd AB Ombyggnad av Studiecentrum i Lund. VVS-ansvarig Diverse besiktningsuppdrag. Alnarp, LTH Maskinteknik, LTH Arkitektur, Väg och Vatten, Geocentrum m m Utredning frekvensomformare för luftbehandlingsaggregat Ny tryckluftskompressor VVS Rådgivare. Ombyggnad av Psykologen i Lund Utredning nytt värmelager LTH området VVS Handläggare, Biologicentrum Lund. Om- och nybyggnad omfattande bl a nytt djurhus för gnagare, fåglar, grisar och fåglar. MAX IV uppdrag för PEAB Projekteringsledare och installationssamordnare VVS/Styr- och övervakning vid nybyggnation av världens modernaste Synkrotronljus anläggning. Filborna kraftvärmeverk, uppdrag för Öresundskraft AB Besiktning av röranläggning. Europas modernaste kraftvärmeverk när det står klart mot slutet av Investering ca 1,8 miljarder kronor.

3 3 Uppdrag för CLC Installationsconsult AB Medverkan vid konstruktionsgranskning samt slutgenomgångar inför utskick av handlingar avseende Clinical Research Center, MAS Malmö. - Upprättande av förfrågningsunderlag avseende skyddsventilation för Clinical Research Center, MAS Malmö. Uppdrag för IKEA AB Nytt Testlaboratorium i Älmhult. Uppdrag för Hans Laufeld AB Diverse utredningsuppdrag inom VVS. Uppdrag för ÅF-INR Biologicentrum, Akademiska Hus Syd AB. Programutredning djurlokaler. Uppdrag för Kärnfastigheter i Helsingborg. (Helsingborgs kommunala fastighetsbolag) Ramavtal för VVS - tjänster Slutbesiktning + Besiktning VVS och Styr. Filbornaskolan Utredning VVS avseende Ombyggnad av Nicolaiskolan till nytt stadshus Utredning Klimat. Fredriksdals Kulturmagasin Sakkunnig VVS + Besiktning VVS och Styr, Lundhagens äldreboende Sakkunnig VVS, + Besiktning VVS och Styr. Ombyggnad av Helsingborgs stadsteater Sakkunnig VVS + Besiktning VVS och Styr, Om- och tillbyggnad av Gläntansskolan Besiktning av NO sal Laröd skola,vvs och Styr Besiktning av kylinstallation Påarps skola, VVS och Styr Olympiafältet. Sakkunnig VVS + Besiktning VVS och Styr Idrottens hus. Ombyggnad för energibesparing ventilation. Sakkunnig + Besiktning VVS Helsingborgs Konserthus, Ombyggnad. Sakkunnig + Besiktning VVS och Styr Dalhemskolan. Ombyggnad styr slutbesiktning. Besiktning VVS Sköldenborg 19, Garantibesiktning VVS Ombyggnad dagcentral Kv Rosen Ombyggnad dagcentral Ramhandling för totalentreprenad Norvalla IP. Utbyte av fläktaggregat. Sakkunnig VVS + Besiktning VVS Harlyckans IP. Nybyggnad förråd, garag och omklädning. Sakkunnig VVS Harlyckans IP. Ramhandling. Utbyte aggregat, projektledning, besiktning VVS och Styr Projektledare och huvudförfattare vid upprättande av Kärnfastigheters nya Projekteringsanvisningar omfattande hela projekteringsprocessen och alla discipliner Skogsdungens förskola. Sakkunnig VVS + Besiktning VVS och Styr Bergaliden 1. Om och ev tillbyggnad av äldreboende. Upprättande av programhandling för upphandling av VVS konsult (inkl styr). Sakkunnig VVS Hedens IP. Energibesparing ventilation. Ramhandling för totalentreprenad samt sakkunnig + Besiktning VVS Ramlösa 1:75. Nybyggnad av äldreboende. Upprättande av programhandling för upphandling av VVS konsult (inkl styr). Sakkunnig VVS Ishallen. Projektledare vid energibesparingsprojekt där vi sparar 1,2GWh per år Magnus Stenbockskolan nybyggnad. Sakkunnig VVS/Styr.

4 Pålsjö sjukhem. Sakkunnig samt besiktning Styr- och övervakning Åbräddens sjukhem Sakkunnig Styr- och övervakning Kungshults sjukhem. Sakkunnig VVS samt Styr- och övervakning Uppdrag för Energiteknik LB AB Diverse besiktningsuppdrag Uppdrag för Morgan Real Estate SA Förstudie. Ombyggnad av Nicolaiskolan i Helsingborg. Uppdrag för Regionfastigheter mellersta, Universitetssjukhuset i Lund Uppgradering av ventilationstyrning inom Radionuklid centralen Uppdrag för Wihlborgs Besiktningsuppdrag VVS samt Styr- och Övervakning Uppdrag för Norrporten Besiktningsuppdrag VVS samt Styr- och Övervakning Uppdrag vid anställning i CLC Installationsconsult AB Akademiska Hus Syd AB Wallenberg Neurocenter 7000m2. Medverkan vid projektering av ventilerad inredning. Provrum för framtagning av nytt laboratoriestyrningssystem. Bl a utvecklades grunderna för LindInvents system Hus H Utbildningslokaler för läkare kombinerat med Cafe och datorsalar BMC hus B och C m2 innehållande djuravdelningar för Experimentalkirurgen, konventionell avdelning, isoleringsavd och barriäravdelning. Samt laboratorieverksamhet med lab för isotophantering, cell- och bakterieodling. Stor diskavdelning och spånsugssystem. Projektering av skyddsventilation och ventilerad inredning. Utveckling av burbytesvagn och burbyteslaminärflödesbänk för barriäravdelningen Kontroll ventilerad inredning Ombyggnad Fysiologen vid Lunds Universitet Kontroll ventilerad inredning Ombyggnad för Immunbiologi vid Lunds Universitet Div. utredningar åt Akademiska Hus i Lund /2000 Handläggare kontroll ventilerad inredning och LAF-bänkar BMC hus B och C Utveckling och produktionsansvar vid tillverkning av enheter för skyddsventilation uppdragsansvarig för nybyggnad av hus D och E. Klart MAS, Malmö Allmänna Sjukhus Uppdragsansvarig för nybyggnad av Clinical Research Center, ca m2. 3 st nya huskroppar och ombyggnad av 2 st befintliga hus. Klart Övrigt inom laboratorier Astra i Göteborg framtagning av systemhandlingar för konsultkollega i Göteborg Lundbergslab Medicinarberget i Göteborg. Framtagning av systemhandlingar för konsultkollega i Göteborg Ramavtal med Göteborgs Universitet ang. skyddsventilation.

5 5 Pharmacia (numera Pfizer) By 37 innehållande stallning för hundar och laboratorier. Provhus innehållande stallning för hund Projektering av Kontrollab åt Galeo Ltd Cork Irland idrifttagning och information till brukare Preklinisk forskning i Lund djurstallning för möss, råttor och kaniner samt laboratorier för In Vitro och In Vivo verksamhet. Provrum i Uppsala där material testades, speciella tilluftsdon, brunnar och filterskåp för plastpåsbyte togs fram. Medverkan vid utveckling av specialventilerade enheter såsom dragskåp, dragbänkar, reoler och burbytesvagn /93 Mikrobiologiskt lab (renrum) för Pharmacia Ophtalmics i Staffanstorp /92 Ombyggnad av mikrobiologiskt lab i HBG /92 Ombyggnad av kontrollab i HBG Ombyggnad av lab för farmakokinetik, analys och onkologi i HBG Ombyggnad av by 36 laboratorier i etapper med byggnaden i drift Ombyggnad för Organisk kemi i Lund Ombyggnad byggnad 2 och 4 i HBG Övrigt Campus Helsingborg Kv Hermes. Ombyggnad ca m Ombyggnad Adolfsbergs och Fredriksdals förskolor. - Svenska Nestle - Kontor och Bostäder IKEA Fastigheter - Sockerbruket, Meetingpoint IKEA, Nytt Huvudkontor. Uppdragsansvarig. Kärnfastigheter - Kostnadskalkyl, ombyggnad av Clemensskolan. (Anders Sevegran). Energiteknik LB AB - Diverse uppdrag omfattande besiktningar, projektering och kostnadskalkyler. Besiktningar Ett flertal besiktningsuppdrag både som biträdande besiktningsman och huvudbesiktningsman. Uppdragen har bestått av Röranläggningar, Luftbehandlingsanläggningar samt anläggningar för Styr- och övervakning

CURRICULUM VITAE Tony Alfredsson Upprättad: 2011-11-08. Rev. 2012.08-20

CURRICULUM VITAE Tony Alfredsson Upprättad: 2011-11-08. Rev. 2012.08-20 Namn: Tony Alfredsson Titel: Högskoleingenjör VVS Född 1970 Telefon: 070-610 00 14 Nationalitet: Svensk Civilstånd: Gift Nuvarande befattning: Projektutvecklare, delägare (VVS projektutveckling i Helsingborg

Läs mer

Nuvarande befattning Produktionsledare, Arcona Ab Besiktningsman i externa uppdrag i egen regi

Nuvarande befattning Produktionsledare, Arcona Ab Besiktningsman i externa uppdrag i egen regi Curriculum Vitae Platus Kent, född 1955 Nuvarande befattning Produktionsledare, Arcona Ab Besiktningsman i externa uppdrag i egen regi Utbildning Amerikanska skolan i Las Palmas de Gran Canaria, Spanien

Läs mer

Funktion. Klimat & Miljö. www.funktion.se. Tema: Att tänka klokt och vinna stort vid planering av om- och nybyggnad.

Funktion. Klimat & Miljö. www.funktion.se. Tema: Att tänka klokt och vinna stort vid planering av om- och nybyggnad. Funktion EN TIDNING FRÅN AFFÄRSOMRÅDE INSTALLATION, ÅF-INFRASTRUKTUR JUNI 2008 Klimat & Miljö Tema: Att tänka klokt och vinna stort vid planering av om- och nybyggnad. www.funktion.se >Ledaren När alla

Läs mer

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Årsredovisning 2011 Rejlers Erbjudande Rejlers är en av de större teknikkonsulterna i Norden och utför uppdrag åt kunder inom

Läs mer

Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen

Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen Projektrapport 091231 Förord I föreliggande handledning beskrivs riktlinjer och rutiner för uppföljning av energikrav under

Läs mer

2/10. Projekt. Affärer NATURVÄRDEN ÅTERSTÄLLS UNITED BY OUR DIFFERENCE. Foto: Pär Lodin

2/10. Projekt. Affärer NATURVÄRDEN ÅTERSTÄLLS UNITED BY OUR DIFFERENCE. Foto: Pär Lodin Projekt & Affärer 2/10 NATURVÄRDEN ÅTERSTÄLLS UNITED BY OUR DIFFERENCE Foto: Pär Lodin RAPPORT FRÅN EN CYKELSADEL I förra numret av Projekt & Affärer berättade jag om WSPs energikampanj som bland annat

Läs mer

Hjärtat i byggprocessen

Hjärtat i byggprocessen Hjärtat i byggprocessen Förord Tillsammans med några kollegor var jag med och grundade Projektel 1987. Vårt mål var att bygga upp ett starkt och nytänkande företag inom elteknisk konsultverksamhet. Idag

Läs mer

FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013

FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013 FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Vi tog flera kliv framåt 2 Varje medarbetare är en viktig resurs 3 Forsen är allt oftare med från början 4 Historiskt ansiktslyft för Naturhistoriska riksmuseet 6 Konsten

Läs mer

Intervjurapport. BILAGA 1 LÅGAN Projekt, Intervjustudie- Hur stimuleras energieffektiv ny- och ombyggnad i Örebroregionen

Intervjurapport. BILAGA 1 LÅGAN Projekt, Intervjustudie- Hur stimuleras energieffektiv ny- och ombyggnad i Örebroregionen BILAGA 1 LÅGAN Projekt, Intervjustudie- Hur stimuleras energieffektiv ny- och ombyggnad i Örebroregionen Intervjurapport LÅGAN Projekt, förstudie- hur stimuleras energieffektiv ny- och ombyggnad i Örebroregionen,

Läs mer

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Årsredovisning 2009 Rejlers Historia Rejlers Ingenjörer grundades 1942 av Gunnar Rejler för att erbjuda tekniska konsulttjänster

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer

K-MÄRKT. Hållbar ishall i Gimo. Fler aktörer fokuserar på geoenergi. Profilen: Mikael Gustafsson ser ljust på framtiden. Att verka utan att synas

K-MÄRKT. Hållbar ishall i Gimo. Fler aktörer fokuserar på geoenergi. Profilen: Mikael Gustafsson ser ljust på framtiden. Att verka utan att synas EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2015 Profilen: Mikael Gustafsson ser ljust på framtiden Fler aktörer fokuserar på geoenergi Hållbar ishall i Gimo TEMA: K-MÄRKT Att verka utan att synas GEOENERGI

Läs mer

Kontakt. Sola i Karlstad lyser starkare. Midroc-krysset. medarbetarna Midroc Electros nyckel. Rolf är Mr Offert

Kontakt. Sola i Karlstad lyser starkare. Midroc-krysset. medarbetarna Midroc Electros nyckel. Rolf är Mr Offert Kontakt Nr 2 2009 Nyheter från Midroc Electro AB TEMA: Energioptimering Midroc hjälper alla att spara Jernkontorets VD om energi Sola i Karlstad lyser starkare Rolf är Mr Offert Midroc-krysset FRAMGÅNG

Läs mer

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11 Blickar österut 4 Arena med många ansikten 7 Stort värde på bevarande 11 Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form En informationstidning från Wikström VVS-Kontroll Samarbete för hållbar utveckling

Läs mer

Forsen Årsredovisning

Forsen Årsredovisning Forsen Årsredovisning Forsen Projekt AB Kungsgatan 49, Box 208, 101 24 Stockholm. Tel 08-506 004 00. Fax 08-615 07 37. Kungsängsvägen 25, 753 23 Uppsala. Tel 018-430 18 80. Fax 018-430 18 90. Ängelholmsgatan

Läs mer

Att nå en 20-procentig energibesparing

Att nå en 20-procentig energibesparing Att nå en 20-procentig energibesparing Hållbarhet ur ett energiperspektiv Diedrik Fälth Energiingenjör, Öresundskraft Om vi skall göra någon skillnad måste vi samarbeta Men ibland kan samarbete vara svårt

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:14 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av kontrollansvariga; Utkom från trycket den 26 april 2011 beslutade den 19 april

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR Livscykelkostnad (LCC) 2014-03-04

PROJEKTERINGSANVISNINGAR Livscykelkostnad (LCC) 2014-03-04 PROJEKTERINGSANVISNINGAR Livscykelkostnad (LCC) 2014-03-04 PROJEKTERINGSANVISNINGAR Livscykelkostnad (LCC) / 2014-03-04 / Förord Innehåll Förord 3 1 Generellt 4 1.1 När LCC-beräkning 4 1.2 LCC-beräkningen

Läs mer

Vi går från ord till handling

Vi går från ord till handling och minskad energianvändning med 20 procent så når vi dit! De kom munala bostadsbolagen ligger redan i framkant när det gäller arbetet med energieffektivisering, men det finns mer att göra! konstaterar

Läs mer

Svenska Hus Förvaltning AB Årsredovisning 2009

Svenska Hus Förvaltning AB Årsredovisning 2009 Svenska Hus Förvaltning AB Årsredovisning 2009 GULLRINGSBO-KONCERNENS ORGANISATIONSSTRUKTUR Gullringsbo Egendomar Svenska Hus Fastighetsrörelse MVB Byggrörelse 77,5 % Forestry Skogsrörelse Gullringsbo

Läs mer

Värdering av kompetens och erfarenhet vid offentlig upphandling av byggentreprenader. Sebastian Isaksson

Värdering av kompetens och erfarenhet vid offentlig upphandling av byggentreprenader. Sebastian Isaksson Värdering av kompetens och erfarenhet vid offentlig upphandling av Sebastian Isaksson Copyright Sebastian Isaksson Avdelningen för Byggproduktion Lunds Tekniska Högskola ISRN LUTVDG/TVBP--10/5408--SE Lunds

Läs mer

bostadsbyggande begrepp och kostnadsfördelning

bostadsbyggande begrepp och kostnadsfördelning bostadsbyggande begrepp och kostnadsfördelning centrala begrepp i bostadsbyggnadsprocessen i Göteborg 1 Foto: lina Brandström Innehåll Inledning... 5 Processen... 6 Kostnader... 10 Begrepp i bygg- och

Läs mer

Småskalig slakt och förädling

Småskalig slakt och förädling JTI-rapport Lantbruk & Industri 360 Småskalig slakt och förädling Att bygga för småskalig slakt och förädling en idéhandbok I samarbete med JTI-rapport Lantbruk & Industri 360 Småskalig slakt och förädling

Läs mer

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK D O M S T E N L A R Ö D K A T TA R P M Ö R A R P P Å A R P Ö D Å K R A M A R I A P A R K M A R I A S O F I A P Å L S J Ö Ö S T R A R I N G S T O R P C E N T R U M N O R R T Å G A B O R G N O R R A H A

Läs mer

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK KURSINBJUDAN 2015 > 7-8 maj i Göteborg > 24-25 september i Stockholm > 13-14 oktober i Malmö > 1-2 december i Stockholm 2015 NYA KURSTILLFÄLLEN BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK för icke byggare - att tolka

Läs mer

Handbok för projektledning inom LSU Rev datum 2014-04-17

Handbok för projektledning inom LSU Rev datum 2014-04-17 Handbok för projektledning inom LSU Rev datum 2014-04-17 Föregående version 2013-10-24 Utskrift från original på LSU projektserver. Denna handbok är avsedd som stöd vid genomförande av byggprojekt inom

Läs mer

Ny ledning. Ny organisation. Ny vision

Ny ledning. Ny organisation. Ny vision Dåtid Nytid Ny ledning Ny organisation Ny vision AB Ångpanneföreningen Årsredovisning 2002 V D H A R O R D E T 1 VD har ordet Under mer än ett sekel har ambitiösa tekniker format Ångpanneföreningen till

Läs mer

Byggstart för LKAB:s laboratorium

Byggstart för LKAB:s laboratorium Nr. 10 December 2006 Aktuell information från Kadesjös Ingenjörsbyrå AB, Västerås Byggstart för LKAB:s laboratorium Snart tas det första spadtaget för LKAB:s nya laboratorium i Kiruna, ett av världens

Läs mer

mnkr 80 70 60 50 40 30 20 10 Femårsöversikt 2007 2006 2005 2004 2003

mnkr 80 70 60 50 40 30 20 10 Femårsöversikt 2007 2006 2005 2004 2003 Året i korthet Resultat Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 62 miljoner kronor (57). Bruksarea fördelad på typ av lokaler Omsättning Koncernens omsättning uppgick till 522 miljoner

Läs mer

Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning

Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning Staffan Bengtson, Torkel Dittmer, Per Rohlén Brandskyddslaget Birgit Östman SP Rapport 2012:11,rev 2 Brandskydd på byggarbetsplats

Läs mer