Artiklar i tidskriften Tegel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Artiklar i tidskriften Tegel 1935-1987"

Transkript

1 Artiklar i tidskriften Tegel /35 Bygg med tegel men bygg billigt!* A Andersson Statsingripanden i Amerika och Tyskland under fil dr I Sundbom världskrisen Redogörelse för en murverksprovning med sk 14-tegel Kooperativas nya billiga bostadshus på civ ing E Strokirk Kvarnholmen Saltutslag å murverk Statistisk överblick av tegelindustrien och dess CA Strömberg produkter 2/35 Småhusbebyggelse i Sandviken av högporöst stadsing T Lydig tegel* Tegel eller betong vid höghusbebyggelse* ark E Rockström Lättmurtegel från grund till tak i 8-våningarshus dir J Baunge på Gärdet * Byggnadsmaterialet och konstruktionen avgöra de ark O Thunström framtida underhållskostnaderna* A-B Svensk Byggtjänst. dir J Baunge Saltsyra för murtvättning måste vara absolut fri från svavelsyra Lastartången 3/35 Nyare byggnadskonstruktioner tillämpade på civ ing E Strokirk byggnader med de nya lättmurteglen.* Byggnadsämnesförbundets möten Jämförande kostnader mellan tegel- och trähus ing E Lindbäck Ett tack 4/35 Föredrag i Linköping för Tegelindustriföreningen* bygg ing O Engkvist Konkurrensen mellan färdiga trähus och kapten C Camitz högporösa hus Raka valv över tegelugnar ing G Bern Syratvättningens risker. De äro väsentliga men prof E Suenson, Danmark kunna nedbringas genom vissa försiktighetsmått 1/36 Materialval vid planerande av byggnader ing E Lindbäck Bostadsproduktionen Byråchef B Nyström En större och en mindre villa av högporöst tegel ark G Lindberg Trähusen Egnahemsbyggandet Synligt tegel invändigt Röbo gula 2/36 Ett växande hus på Lidingön* ark M Hedmark Lån för eget hem på landet* notarie E Bring Engelska tegelvillor Två tyska tegelvillor En tegelvilla från 1931 G Lindberg Flickläroverket i Göteborg 3/36 Något om bebyggelsen i Sandviken* stadsing T Lydig Saklig reklam 1

2 En modern tegelvilla Bostadsförbättringsverksamheten på landsbygden notarie E Bring och dess inverkan på bostadsproduktionen Småhusbebyggelsen och det högporösa teglet* ark G lindberg Brandsäkerheten hos tegelkonstruktioner Landsarkiv i Härnösand Valv med kolonnrar Ny samskola i Sölvesborg 4/36 Historia och framtid dir J Baunge Några synpunkter på höghus av tegel* ing B Eriksson Danska tegelvillor Mellanväggar av tegel J Baunge En teglets bok C.A. S-g 200-åriga avhandlingar om taktegel amanuens O Englund 5/36 Om tegel i bostadshus ing O Frykfors Än en gång SAKLIG REKLAM C.A. S-g En rundtur i Stockholm L.U. En historik Ett sätt att taga tillvara den värme som finnes i O Styrén ringugnens rökgaser 6/36 Om taktegel och tegeltak ark E Rudskog Västerås bebyggelsen de senaste åren ark V Segerstedt Ett hyreshus i Västerås S Tegelmurar utan murbruk En monumental verkstadsbyggnad Studentbostäder i Uppsala 7/36 Bostäder för barnrika familjer chefsark C Melin Teglet upplever en renässans i våra dagar F Dickert Byggnaden och staden J Baunge Om fukten i väggar 8/36 Om fasadtegel ark O Thunström Hornesey Town Hall Vattenhaltens betydelse för hållfastheten hos S-g murbruk 1/37 Uppsala-föreningshusbyggenas stad civ ing CA Strömberg Vita tegelvillor S. 2/37 Något om teglet i Skåne* ark M Mogensen En villa i Halmstad* Två moderna villor av högporöst tegel* Eastmaninstitutet, patologiska avdelningen vid Sabbatsberg* Charkuterifabrik i Hälsingborg 3/37 Vårt vetande om putsning. PE Hubendick Något om mellanväggar och deras uppbyggnad ing O Frykfors Tegel till stenläggning Om skydd mot fuktgenomslag Tegelytans egen skönhet 4/37 Armerat tegelmurverk* P.E.H. Om fasadtegel* civing G W:son Cronquist Tegel som trotsat tidens tand G W Sejerstad 2

3 Synpunkter vid ordnandet av brandförsäkring brandinsp, K-n CG Haverman jämte något om förfarandet vid skadereglering Om murbruk för tegelmurverk* Tegelytans egen skönhet* 5/37 Något om tegelindustrin i våra grannländer Kullager i tegelbrukens arbetsmaskiner civ ing V Blomberg 6/37 Några synpunkter på högporöst tegel till småhus* ark G Lindberg Några småhus av tegel Mångtusenåriga skyskrapor av tegel Ett finskt sportinstitut A.O. Transport av tegel i containers A Liliendahl 7/37 Där fasadteglet kommit till heders* ark A Lindström Murverksprovningen* J.B. Fasadtegel De nya tyska normalbestämmelserna för murverk Erfarenheter med armerat tegelmurverk* P.E.H. 8/37 Murverksprovningen. Redogörelse för den av civ ing O Hansson Tegelindustriföreningen bekostade stora murprovningen 1/38 Tegeltak ark G Heimbürger En pedagogisk tegelmonter E Dahlberg Konstruktionsdetaljer för 1-stens väggtjocklek* Överkragning av muröppningar med 2 L-järn B Eriksson Ytterligare murverksprovningar civ ing O Hansson 2/38 Borås textilindustrins högsäte* civ ing CA Strömberg Tyska egnahem av tegel P Marthin Något om ljudfrågan, speciellt med hänsyn till de senaste årens höghus i Göteborg Byggandets hygien prof HN Pallin 3/38 Bjälklagstegel och håltegelbjälklag* civ ing P Thilén Tegelbränningskontroll i praktiken L Andersson Temperaturkontroll vid tegelframställning ing CE Barkman 4/38 Villa Berghem å Särö ark NE Eriksson Villa i Skåne* ark V Wikén Bostäder vid Kaukopää En lantarbetarbostad* J Stael von Holstein Administrations- och matsalsbyggnaderna vid chokladfabriken Marabous nybyggnad* En gedigen handbok, till ett märkigt jubileum 5/38 Småhusbebyggelsen i Lund* ark I Hammarskjöld-Reiz Vattentätheten hos murbruk Moderna tegelbyggnader* Värmeledningen är A och O för landsbygdens bostäder* Tegelkonsumtionen* 6/38 Steneby yrkeskolor ark E Auby Egnahemslån för barnrika familjer Murverksprovningar å pelare uppförda av olika civ ing CA Strömberg tegelsorter 7/38 Tegelhusen och luftskyddet Om det fattas en tusenlapp 3

4 Där bygger man kokt i tegel* Ett modernt tegelbruk 8/38 Tegel är fullgott ur luftskyddssynpunkt för alla slags byggnader Vad är viktigt ur byggnadsteknisk luftskyddssynpunkt Tegel och luftskyddet Överståthållarämbetets yttrande Stockholms stads byggnadsnämnds utlåtande SAR:s utlåtande Svenska Teknologföreningens utlåtande Tekniske medlemmens av Stockholms Luftskyddsförbunds utlåtande Översikt över uppfattningen i Tyskland Tekniska skäl som talar för att tegel är bättre än betong mot bombbrisader Luftskyddsrummen och materialet för dessa 1/39 Västsvensk tegelkongress Tekniska data för 1,4-teglet Kostnadsjämförelse mellan väggar av 1,4-tegel och trä* Nytt om byggnadstekniskt luftskydd Uppläggning av träbjälke på 1-stens yttermur av 1,4-tegel* Byggnader i 1,4-tegel i Göteborg* Överkragning av muröppningar* 2/39 Tegelmurverk vid bombanfall tekn dr JE Ekström Ingen lagstiftning som förhindrar användandet av tegel för höghusbebyggelse i obegränsat våningsantal Ett intressant bokverk 3/39 Småstugor av tegel i Trelleborg* stadsark E Fehling Svensk standard för dräneringsrör av tegel prof H Flodkvist Tegelmurverkets värmeisoleringsförmåga ark G Heimbürger Landshövding Malte Jacobssons öppningsanförande vid västsvensk tegelkongress 4/39 Armerade tegelkonstruktioner* prof H Granholm Vilka förändringar bör ställas på konstruktörer byrådir N Royen och kontrollanter vid husbyggnadsarbeten?* Visa till tegel- och murarbrist 5/39 Teglet i modern arkitektur* ark G Hoving Skader som følge av teglstensfacaders avsyrning* prof E Suenson Tegelmurverk ur brandskyddssynpunkt v brandch N Grönvall 6/39 En översikt av Chalmers Provningssanstalts civ ing O Hansson murverksprovningar Murpelares hoptryckning prof E Suenson Tegelmästarutbildningen Småstuga av tegel får skåning för kr 7/39 Teglstensbygninger i Kystklima prof J Holmgren, Norge Murprovningarna ett beriktigande H Kreüger 8/39 Teglstensbygninger i Kystklima prof J Holmgren, Norge Ur lerans och teglets kemi prof JÅ Hedvall 4

5 1/40 Kurs i tegelbyggnad Kampen mot trähusbebyggelsen genom tiderna rådman Similä Ur lerans och teglets kemi* prof JÅ Hedvall 2/40 Kurs i tegelbyggnad Putsproblemet 3/40 Kurs i tegelbyggnad E Auby Vissa murstenars lämplighet för skorstensstockar Modern tegeltillverkning ing S Sandgren 4/40 Kurs i tegelbyggnad: Ytterväggar* 5/40 Kurs i tegelbyggnad* 6/40 Småstugebyggande S Westholm Tegelindustriens utredning J Baunge Industrialiserad framställning av småstugor i tegel* S Simonsson Småstugans planläggning och tillämpning* ark N Ahrbom 7/40 Kurs i tegelbyggnad: Putsade fasader och tegelfasader* Putsproblemet 8/40 Kurs i tegelbyggnad: Eldstäder Skorstenar Yttertak av tegel Färdiga småstugor S Simonsson Byggnadstekniska och organisatoriska frågor vid byggm G Bäckström byggandet av färdiga småstugor 1/41 Tegeltakens historia ark E Lundberg Tellusborgsbebyggelsen Samarbete för kvalitet i norskt tegelbyggande D Mellbye 2/41 Byggnadskostnaderna dir J Baunge Värmekostnad och muröppningarnas storlek samt civ ing E Strokirk, härmed sammanhängande frågor ark G Heimbürger Bränslekrisen och byggnadsmaterialen C.C. Om planläggning ark H Ahlberg 3/41 Silos-byggnader för AIV-foder C.C. Lantbrukets byggnadsfrågor C.C. 4/41 Byggnadskris och sparsamhet tekn dr JE Ekström Byggnadens yttre A Berg, Norge Bondgårdarnas bostadsproblem A Olsson I frågan om gropsilos av tegel skriver Jordbrukstekniska föreningen följande: Materialbristen J Baunge 5/41 Cementknappheten kan bemästras NB Hast, E Strokirk, E Johansson Varma ladugårdsväggar Branden i yrkesskolan i Malmberget A.J. Cementransoneringen J.B. 6/41 Panik J Baunge Något om håltegelbjälklag civ ing E Strokirk 1/42 Ett farligt byggnadssätt dir J Baunge Något om dränering av åkerjord agr lic Y Gustavsson Dräneringsverksamhetens utveckling åren agr G Hallgren 1937 enligt den officiella statistiken Något om tegelrörledningars vattentransporterande agr lic Y Gustafsson 5

6 förmåga 2/42 Svensk arkitektur idag* dir J Baunge Några synpunkter på skorstensproblemet civ ing C Möller Tjärgenomslag på betongskorstenar med ingjutna civ ing E Johansson Höganäsrör 3/42 Armerade tegelkonstruktioner* prof H Granholm 4/42 Armerade tegelkonstruktioner prof H Granholm 5/42 Armerade tegelkonstruktioner* prof H Granholm 6/42 Tegelsilor AIV-foder civ ing N Knutsson- Blomquist 1/43 Tegelbeslaget torde snart kunna hävas N Knutsson-Blomquist Tegelbeslaget hävt i södra Sverige N Knutsson-Blomquist Nordens äldsta tegelbyggnad kan i år fira N Knutsson-Blomquist 750-årsjubileum 2/ års normalbestämmelser Sveriges Tegelindustriföreningsfirmamedlemmar 3/43 Tegelransoneringen upphävd Tegelväggskonstruktioner* Hur stort kan bostadsbyggandet beräknas bli amanuens G Ekdahl 1944 Vilka konsekvenser kunna de ökande kraven på civ ing E Strokirk värmeisolering beräknas få på ytterväggarnas utformande?* Monteringsfärdiga stenhus * 4/43 Sammanställning och bearbetning av utförda civ ing H Lindkvist provningarav MT-bjälklag 5/43 Värmeisolering av bostadshus* civ ing M Blomkvist Byggnadsverksamheten under år 1942* 6/43 Tegelhus contra betonghus ur luftskyddssynpunkt 1/44 Siporex* J Baunge Monumentala ekonomibyggnader N Lindblom 2/44 Tegel i stadsbilden Tf stadsark S Brantzell, Göteborg En ekonomisk ytterväggskonstruktion väggen av R Elgenstierna 1 stens högporöst 30-tegel* Arbetsstudier å tegelmurning 3/44 Efterkrigsbyggandet civ ing E Strokirk Siporex reklammetoder 4/44 Erfarenheter från en miljoneldsvåda kapten R Götherström Ladugårdens ytterväggkonstruktion 5/44 Fuktighet i ytterväggar dir J Baunge Gustavsbergs nya radhushem ark O Tunström Byggnadsstadgans 53a 6/44 Tegel och arbetsfysiologi civ ing Kindstrand Byggnadsverksamhet i våra städer 1/45 Tegelsituationen J Baunge Fuktsäkra tegelmurverk* Fukt i ytterväggar, ett genmäle O Hansson, S Holmkvist Några reflektioner kring paketerat tegel tegelmästare Å Wikner 6

7 2/45 Fuktsäkra tegelmurverk* 3/45 Fuktsäkra tegelmurverk* Arbetsstudier vid husbyggnad civ ing DV Österberg 4/45 Svällning av tegel och dess orsaker civ ing C Hedin 5/45 Murningsarbetets estetik* ark P Baumann, Danmark Från skråhantverk till byggindustri* R. Ea. 6/45 Murningsarbetets estetik* ark P Baumann Murade valvbågar av tegel ersätter stål* ur Brick and Clay Record, 1945 Byggnadsforskningen i Sverige R.Ea. Meddelande från Statens kommitté för byggnadsforskning 1/46 Bostadssociala utredningens förslag Aktuarie J Gustavsson Anvisningar till byggnadsstadgan R.Ea. 2/46 Nya metoder för lastning och transport av tegelvaror R Elgenstierna kv Guldfisken C.F. 3/46 Tegelindustriens forskningsproblem red C Falkenstam Ljudisolation doc PV Brüel Ytbehandling av trapphus bygg ing M Gustafsson 4/46 Tunnväggiga tegelvalv utan stödformar M Tupolev, ur Architectura 8/1944, SSSR Näckrosparken* C.F. Byggnadsindustrins råvaruåtgång /46 Uttorkning av nybyggnader ing G Persson Sveriges tegelindustri under de senaste 50 åren* J Baunge Hagaverken C.F. 6/46 Modulmurning med tegel* civ ing DV Österberg Tjärby Tegelbruk* dir L Andersson 1/47 Byggstandardiseringens modulutredning R Elgenstierna Tjustorps Tegelbruk dir L Andersson 2/47 Fuktdiffusion i ytterväggar * ing G Persson Den finska kombinerade tegel- och brukshissen dipl ing H Ahramo Hyllingeverket dir L Andersson 3/47 En ny typ av fasadbeklädnad ing A Engvall Hercules Tegelbruk dir L Andersson 4/47 Tegeltak civ ing Å Påhlman A-B Minnesbergs Tegelbruk civ ing N Knutsson- Blomquist 5/47 Några tankar beträffande vårt avtals- och avlönings- civ ing E Falke system Bara Tegelbruk civ ing N Knutsson- Blomquist 6/47 Sydafrikanskt mureri civ ing Å Påhlman 1/48 Teglet fritt! J Baunge Grunddragen i den nya byggnadslagstiftningen civ ing G Essunger En modern lantbruksanläggning ing B Nyström Tengbom kär i teglet* Stenfot 2/48 Exportera trä bygg med tegel J Baunge En villa av halvstens fasadtegel* 7

8 Maskinell täckdikning 3/48 Lokstallar i Ystad Maskinell täckdikning B.N. Murtegel förslag till Svensk Standard Kommentar till förslag till Svensk Standard för Å Ekelund, Y Steen murtegel 4/48 Tegel och murbruk samt murverk av massivtegel, civ ing KG Ekblad hållfasthet* Vill ni hjälpa oss att sälja? H Billman 5/48 Tegel och murbruk samt murverk av massivtegel civ ing KG Ekblad AB Bofors anläggningar vid Kista 6/48 Tegel och murbruk samt murverk av massivtegel civ ing KG Ekblad Fasadbeklädnad med tegelstavar 1/49 Trähus-tegelhus* civ ing O Gewalth Villa å Solsidan* ark T Wennerholm 2/49 Varför inte sten-trähus* ing S Peger Kan man förena tegel och trä i husbyggandet?* prof H Granholm Ha vi råd att bygga trähus? G Lundin Brandskydd för lantbruksbyggnader* ing BGH Nyström 3/49 Tegel och kemi i aktuellt samarbete prof JA Hedvall Munk och nunnetak på Gärdet, Ö Armfelt-Hansell intervju med ark Cyrillus Johansson Luftgenomsläpplighet hos tegelväggar* civ ing LE Nevander 4/49 Forskning vid Building Research Station tekn lic KG Ekblad Kyrkbyn vid Solnavägen, intervju med ark Ö Armfelt-Hansell D Ribbing och civ ing E Strokirk* 5/49 Tegelpaketering civ ing H Gollert Linnéstaden, Lund, intervju med H Karlsson* Ö Armfelt-Hansell Fuktigt hus måste kunna andas ut 6/49 Dansk rapsodi civ ing Å Påhlman På rundvandring i Malmö* Ö Armfelt-Hansell 1/50 Den nya tegelkyrkan i Burträsk* ark B Romare Huvugnen, förslag till en modern tegelugn* Kommentar till skorstenskonferens* ark B Lundahl Att bygga med tegel och Hur man bygger sin egen tegelvilla * 2/50 Nya Anvisningar till Byggnadsstadgan * Marsvinter i Sörmland* Ö Armfelt-Hansell 3/50 Västkustens fuktproblem, ur meteorologisk civ ing LE Nevander synpunkt* Barn och tegel i Borås* Ö Armfelt-Hansell Borås bygger villor bostadshus fabriker i tegel 4/50 Öppna spisar* ark KE Hjalmarsson Tegelspråk* ark B Edman och ark L Holm Kan man tänka sig nordiska normer för beräkning av murverk?* 5/50 Tegelvillor å Lidingö* Ö Armfelt-Hansell Öppna spisar * ark KE Hjalmarsson 6/50 Teknis i tegel* Ö Armfelt-Hansell 8

9 Tegelprat* ark H Billman Tegelbråk* ark B Edman och ark L Holm Öppna spisar* ark KE Hjalmarsson 1/51 Några minnen från stadshusbygget Ö Armfeldt-Hansell Ålderns inverkan på tegelmurverks deformationer civ ing L-E Nevander 2/51 Uppsala- tegelstaden Ö Armfeldt-Hansell Tegel 700 år i Stockholm antikvarie Nordberg Svinstallar i tegel* ing Nyström 3/51 Sandvikens järnverk bygger i tegel* civ ing H Birke Vad är järnsvamp bergsing Björkvall Tegel i industribyggnader ark A Carlsson AB Fixfabriken, Göteborg* Asea, Västerås Wezäta, Göteborg* Arbrå, Örebro* Elektroskandia, Arboga* 4/51 Taktegel och tegeltak* Murning bakom järnridån* Blackeberg* 5/51 Armerade tegelväggar* tekn lic KG Ekblad Karolinska sjukhuset Karolinska institutet 6/51 Familjehotellet i Nockebyhov* civ ing CE Carlstedt Det byggs i Göteborg* Ö Armfelt-Hansen 1/52 Färgade fogar* teknolog B Alverman Dansk tegelundersökning prof Suensen, Danmark Tegelforskare i nya lokaler red Åkerlund 2/52 Rådhuset i Oslo dir Habberstad Villa i Uppsala ark B. Edman, ark L. Holm 3/52 Villa i Vallentuna Bostadsstyrelsens typhus nr 167 Några villaväggtyper i tegel civ ing L-E Nevander 4/52 Tegelbebyggelsen i Finntorp ark Sundberg Teglets frostbeständighet tekn lic Carlsson 5/52 Tegelrapsodi i Norrköping, intervju med arkitekterna Ahlin & Ringqvist Den äldsta tegelbyggnadskonsten* fil dr S Rosén Hålmurar civ ing H Schlyter 6/52 Tegel i solstan Ö Armfelt-Hansen Grekernas och romarnas tegelarkitektur fil dr Rosén ½-stensväggars bärförmåga* Tegel på vintern* 1/53 Kontorshus för SJ-verkstäderna i Linköping* Kaunitz, Zimdahls Ark kontor Spansk kakelkeramik dr Pihl Håltegel godkänt för brandmurar G Larsson 2/ m serpentinmur i tegel* Fristående skorstenar. ing Bie 9

10 Tegelarkitektur i Lombardiet fil dr Rosén 3/53 Provhusen i Stockholm, Göteborg och Malmö* Materialåtgång civ ing LE Nevander Medeltidens tegelarkitektur fil dr S Rosén 4/53 Villa i Sala* ark B Hedvall Tegel i mönster* Egnahemsbygge i tegel* En ny bärande lägenhetsskiljande vägg* Tegelarkitektur i mellersta Europa fil dr S Rosén 5/53 Vänersborg ett tegeleldorado Täckdikningens framtida utveckling antbrukskonsulent Almlöf 6/53 Mekaniserad murning* dir L Naar, Holland Tegelarkitektur i Norden fil dr S Rosén 1/54 Ett bruk i tegel ark R. Erskine Beräkning av raka valv tekn lic T Möller Facklig högborg i Roslagen F Ström 2/54 Höghus i Basel prof Haller, Schweiz Tegel i storskogen Kvalitets- och provningsbestämmelser för taktegel Danska tegelhus 3/54 Villa i Vänersborg ark Stahle TBE europeiskt samarbete inom tegelindustrin Säffle tegel Säffle ser framåt En tegelbyggnad ovan Polcirkeln S Rosén 4/54 Karlskoga Folkets Hus och teater ark E Fylking, ark E Uppling Modultegel bygg ing L Adler Tegel i Skåne* bygg ing L Adler 5/54 De bygger sin egen skola O Kellermann Provningar av tegelmurverk civ ing LE Nevander 6/54 Östersundsrapsodi F Svensson Nya murtegelnormer Tillåtna påkänningar för tegelmurverk Murning i kyla civ ing Ehn 1/55 Ny folkskola i Vällingby* E Lovén Keramiskt lekverk i Vällingby Folkskola G Näsström Tegelmurverk i höghuskonstruktion prof Hüller, Zurich 2/55 Teglets frostbeständighet doc Sandford Från binning till utfackning* ing L Adler 3/55 Något om den amerikanska tegelindustrin. civ ing Disch Tegelutställning i Finland Täby kommunalhus ark Elmén Nybyggnad för Oskarshamnsbladet* ark E Uppling, ark E Fylking 4/55 Spannmålslagerhus i tegel vid Haga gård* ing B Nyström Ett kranbyggeri i Odense civ ing Mörck Byggstandardiseringens förslag till svensk standard för murtegel 10

11 5/55 Radhus vid Hersby Åker, Lidingö ark Blom Ekonomisk murning med håltegelblock ing Triebel 6/55 Billiga hus i Gotlandstegel Ö Armfelt-Hansen Ålderdomshemmet i Roma Kloster Tegel som fasadmaterial* ing K Wråke Ett nytt murarverktyg* 1/56 En ekonomisk jämförelse mellan några olika civ ing S Lindroth väggtyper för småhus* Radhus för tjänstemannafamiljer i kv Märkbläcket, civ ing I Tengvall Vällingby* Tegelindustrin visar på Byggtjänst* Villa i Djursholm* bygg ing S Magnusson Dubbla halvstensväggar ur teknisk synpunkt* civ ing LE Nevander 2/56 Torra byggmetoder från USA Västerås krematorium ark Birch- Lindgren, K Holmgren 20-tegel* Nytt provinsialläkarhus i Vallentuna ark Trägårdh 3/56 Armerade tegelkonstruktioner* byggn insp S Hansson Armerade tegelkonstruktioner* civ ing LE Nevander Förslag till normer för armerade tegelmurverk* Ny kyrka i Björneberg ark Cyrillus Johansson 4/56 Ljudabsorption hos håltegel Mjölby läroverk och community centre ark Thafvelin Tegelindustrin går över till modultegel 5/56 Försök med impregnering med silikonpreparat ass Eklind Motellet Gyllene Ratten. ark Helweg, Danmark Villa i Uppsala* ing RL Agdler 6/56 God värmeisolering ger extra lånetillägg* Fasadtegel i Sundsvall ark Hamrin 1/57 Ghibbi och Tokul så bor etiopiern Disponent Ch Birch- Iensen Öppna spisar Jämförande provning av hållfasthet hos civ ing L-E Nevander tegelmurverk med olika murbruk* 2/57 Att mura täta väggar* Civ ing L-E Nevander, prof H Granholm Tegeltorg i Malmö, kv Godheten och Händigheten Tegelhus i Limhamn* Kanalväggar i Malmö* Villa för konstsamlare Egnahemandet ark T Roos 3/57 Folkskola i Sala* ark S Elmén Igelboda skola i Saltsjöbaden Kanalvägg vid Kalmarsund Ö A.-H Höghus i Huddinge* ing L Adler 4/57 Skola i Vaxholm ak J och L Åkerlund Taktegelgaranti Frostbeständighetsprovning av tak- och murtegel 5-6/57 Instruktiv information från tegelindustrin 11

12 Ny villaservice Ny teknisk information Tekniska data för tegel och tegelkonstruktioner Lånebestämmelser Tegelbruks- och tegelprodukter Konstruktionsritningar och beräkningar för ing S Tyrén trevåningstegelhus* Halth-gruppens arbete* ing L Adler Arbetsplanering vid gruppbebyggelse Vinterbygge* 1/58 Teglets mästare (intervju med ark Cyrillus Johansson) Skoklosters kyrka Lite tegelhistoria 800 års historia Torekovs kyrka Formtegel Handslaget tegel något för finsmakare 2/58 Pensionärshem i Hummelsta Citysanering med tegel i Enköping Villabyggare i Enköping Sparbanken i Enköping ark I Tengbom Professor Granholm provar väggar* J Nauclér 3/58 Tegelväggar vid Kirunagruvan B Axelsson Det vänliga biblioteket Umeå Vreta Klosters lantmannaskola 4/58 Fasadtegelhus billigare än lättbetonghus* Kontrollen kontrolleras* Östersunds praktiska realskola Seminarium för husligt arbete i Umeå Rationaliseringsvinster i traditionellt bygge 5/58 Det levande taket Vanliga taktegeltyper Taktegel och tegeltak ark Bylund Från ovan Malmö Med teleobjektiv i Danderyd 6/58 Villa i Varalöv (ritad av Per Friberg) Tegelindustrins typhus ark Y Steen Till villabyggarens tjänst Tre som trivs med tegelindustrins typhus Läggning av tegelgolv 1/59 Katrineholm Nämndhuset i Katrineholm Rysk rapsodi Örlogsberga* 2/59 Typhus i Tidan* Kanalväggar och andra tegelkonstruktioner i Skövde* Murarskolan Pannkanaler 3/59 50 år tegelindustriföreningen 12

13 Tegelindustrin idag* R Elgenstierna Nordiskt och europeiskt samarbete Tegellaboratoriet Modern tegeltillverkning* Byggnadstekniskt utvecklingsarbete* S Mattsson Tegeltekniken i praktiken* L Adler, J Nauclér Litteratur* 4/59 Klimatets inverkan på välisolerade tegelväggar ark Mads Myrre Bostadsproblem i Kenya 5/59 En skola Centralskolan, V Vingåkers kommun Staffanstorps Centralskola Svedala Centralskola Tegelkonstruktioner* 6/59 Huset som slog Tegelbeklädnad på äldre hus Synpunkter på skorstensprov 1/60 Fasader och yttertak. ark O Bylund Slammade tegelväggar J Nauclér, B Åström Rätt sätt vid slamning Yrkeslärare A Jonsson Ängbykyrkan 2/60 Slammade hus J Nauclér Gravkapell i Flen prof, ark S-I Lind Nya generella K-värden för tegelväggar Armerade tegelskift billigast* Superstenen ny giv från tegelindustrin* Tegel i bergteater, fasadtegel under jord 3/60 Skärpta krav på ljudisolering klaras av 20-väggen 20-teglet och nya BABS civ ing S Ingemansson Uppsala stad med tegeltraditioner* Modern tegelbyggnadsteknik till flitig användning Murning av dubbla halvstensväggar* 4-5/60 Hör Norden till Skandinavien eller tvärtom?* Nordiskt tegelsamarbete Midnattssol och Polarnatt Nordens leror unga leror* Blank teglmur og anden dansk teglarkitektur Tegelarkitektur i Finland Norsk tegelarkitektur Tegelbilder från Sverige* Tegelforskning i de nordiska länderna* Tegelindustrin i Norden 6/60 Kanalväggen - västkustväggen Tegelväggen för göteborgare, HSB bygger 524 JN lägenheter vid Högsbo* Fogning, en bildinstruktion* Fogning med färgat bruk* ing I Magnusson Syrning, en bildinstruktion* 1/61 Tekniska egenskaper hos isolerade hålmurar ing A Lindh, Sven Tyrén av tegel. (artikeln handlar om L-E Nevanders AB lic-avhandling)* 13

14 Malmfältens folkhögskola i Kiruna* ark J Thurfjell Enhetslaster på järnväg, förbättrat transportsätt för mur- och fasadtegel Eldstäder, skorstenar och rökkanaler* bygg ing J Wodlin Enstensväggen, en bildinstruktion 2/61 Linslageri i Lesjöfors* ark L Bergström Läggning av tegeltak, en bildinstruktion Södergarn, Handelsbankens studiegård och semesterhem* Tättegel senaste utvecklingen på takteglets område. Fabrikstillverkat AT-tegel (annons?) 3/61 Västerås domkyrka nyinvigd Ö Armfelt-Hansen Romanska tegelbyggnader i Mälardalen Rätt murningsteknik 4/61 Volvo valde tegel* Folkskola i Snöstorp* Pensionärshem i Lilla Tjärby* Beklädnad med spiktegel* Tegelkonsulenten i Västra Sverige 5/61 Frågor och svar om SAR* Ny arkitektur i Sverige* 6/61 God bostad god ekonomi* Tegel som fasadbeklädnad* Statslån till småhus Lånereglerna tillämpade på tegelindustrins typhus Vinnare valde tegelvilla Värmeförbrukningen i villor undersökt* Fabrikstillverkning av armerade tegelskift* 1/62 Trivselbostäder i Västerås* Sprutad tunnputs en framtidsmelodi* Tegelhus attraktion på Elmia* Tegelcentralen hälsar välkomna 2-3/62 Tegelhus på utställning* Ett ord om lansbygdens bostäder Husesyn i tegelhus* Byggmästaren har ordet* Varför just kanalväggen?* Därför att den är så riktig!* Trädgården, en del av huset Herrljunga kommunalhus 4/62 Monteringsbygge* Monteringsbygge med tegelelement i Sovjetunionen* Tegelhus man trivs med* Illustrerad tegelteknisk ordbok J.N., K-G Lindqvist, I Hammarskjöld-Reiz, K Anshelm, CA Acking, S Ancker, A Tengbom, N Ahrbom, B Cederlöf L Uhlin 14

15 Frostsäkerhetsgaranterat standaradtaktegel en kvalitetsprodukt för bra tak Rykande aktuellt (om rökkanaler) 5/62 Murning av öppen skorsten och öppen spis bygg ing J Wodlin 6/62 Skorstenar och bygginformation J Nauclér Vinkelhus i Malmö Vi satsar på framtiden 1/63 Lagerbyggnad i Jordbro* bygg ing E Dahlberg Samordnad tegelförsäljning Addo bygger* civ ing S Jonsson Klimatkartor över Europa Skorstenar, slarvfel och kontroll ing Å Hedwall 2/63 Tegelbalkar ett bärkraftigt alternativ* Skorstenar slarvfel och kontroll ing Å Hedwall Vindbelastningar på tegelväggar* civ ing S Nilsson Folkets Hus från norr till söder ark G Gräslund 3-4/63 Tre elementkonstruktioner* TV och press om element-husen* Besök vid försökshusen* Tegelelement* civ ing R Elgenstierna Arkitektens syn på elementbygge med tegel* ark E Ahlin Provningar av tegelelement* doc A Johnsson Mätningar av rörelser hos ytterväggselement av civ ing P-O Nylund tegel* 1/64 Tingshus av tegel i Visby* ark L Lundström 300-årig tegelspis ur Stockholms ström Om Nebukadnesar, om trä, om likör och lite om tegel Fasadtegel ute och inne Teknisk information genom film och stillfilm Skorstensbygge Tegelkonstruktioner* 2/64 Ny USA-arkitektur* 3/64 Kanalvägg av tegel i byggnad med stålstomme* Montagebygge med tegelmurning* Att bygga med tegel, handledning för villabyggare Godsmagasin och expeditionslokaler i SJ:s godsmagasin T.i. nr * 4/64 Villa i Ljunghusen Treskifts skorstensförband Murning av tegelskorstenar Småhusets skorsten. bygg ing J Wodlin 1/65 Kv Oden* J Nauclér Konstruktioner i Skövde kulturcentrum* civ ing G Carlsson Hängande tegelfasad* civ ing E Lindell 2/65 Industribyggnader i Sundsvall* ark G Bley Tegelväggars ljudisolering civ ing G von Gegerfelt Forskningsstation i Luleå* dir K-E Wallin 3/65 Västerkyrkan i Lund* ak C Nyrén 15

16 Lärarhögskolan i Malmö ark C Nyrén Raka valv* S M Nilsson 4/65 Kvalitetsmedveten byggherre valde kanalvägg* S Baatz Svensk Standard ersätter murtegelnormer G von Gegerfelt Dräneringsrör av tegel ny svensk standard på väg Modern byggteknik räddar kulturhistoria J Nauclér Parkskolan i Östersund ett kanalmursbygge* ark K-A Bladh 1/66 En blomma från Tegel Internationell keramisk kongress i Stockholm juni Liljewalchsutställning Dalkarlshugget tegel, ett kanalväggsreportage* ark E Thelaus Botanicum en flexibel laboratoriebyggnad Vad är KFAI AB? De nya lagercentralerna i tegel* Palltransporter kan förbilliga tegel* Frostbeständighetsgaranti för tegel* 2/66 Ett element av tegel* 1955 års murtegelnormer gäller till årsskiftet* Tegelrör för täckdikning och annan dränering Tegelrör för dränering av husgrunder, flygfält, vägar m.m. Ljudisolering hos tegelväggar civ ing S Ingemansson Skarnesystemet ett begrepp inom svensk* byggnadsindustri Rumsstora element med ytterskiva av fasadtegel* 3/66 Tegel på Liljewalchs* intressant och nutidsmässig * Sagan om den lilla gumman* Tankar kring tegel* ark S Samuelsson Tegel som fasadbeklädnad Fasader av tegel ger trevnad i Laxå* ark L Billgren Taktegel och tegeltak 4/66 I en förvandlad stad* Slagregn på tunna tegelväggar* civ ing G von Gegerfelt Att bygga med tegel i Norrland* ark L Nilsson Smutsmottaglighet hos tegel* cand mag E Stenestad, Köpenhamn Tegel på Byggtjänst 1/67 Tegel ark K Anshelm Tegelformat och murningsproduktivitet, redovisning av en amerikansk undersökning* Tegel i undervisningens tjänst* Krafthus i tegel* Murverk annorlunda: Gnistkammaren bygg ing J Wodlin 2/67 Rationellt byggande* R Tegelelement system Tegelindustrins Central- civ ing R Elgenstierna kontor AB* Tegelstenarna vann över betongelementen * Orvar Bergmark Vivallafadder Hyran pressas 10 kr/m 2 Sex lägenhetstyper, tvårummarna 65 m 2 16

17 Tegelstenen vann även i Linköping och Sundsvall! Prisbelönad industribyggnad* Två bygdeskolor i Nossebro Ny monumentalbyggnad i gult fasadtegel på Götaplatsen Tegelelement ark V Vasilis ark V Vasilis En broschyr om tegelelement, Skara tegelbruk* 3/67 Taktegelidéer gav toppexamen Ö Armfelt-Hansen Vackrare tak och hållbarare Det kalla taket* Tegeltakets konstruktion* Ventilerad nock* Högstadieskola med hårdbränd dekor* Tegel för tele 4/67 Tegelelement enligt System Tegelindustrins Centralkontor* Skaras tegelelement röner uppmärksamhet* Nya normer för bindemedel till puts- och murbruk civ ing M Rönning Polcirkelklimat gav gruvmetropol högstadium i tegel* Skickliga hantverkare återgav Kockska huset dess ark S Kelfve arkitektur 1/68 Byggnadsmetoden icke avgörande! Ljudabsorption med tegel* civ ing J Söderquist Tegel inte bara ett fasadmaterial* Tegel till två tusen* bygg ing D Edlund Broströms flotta nybygge av tegel flyter i lera!* 2/68 Något om färg och hus ark H M Lundquist Tysk redovisning av europeiskt elementbyggeri* 1,5 stens bärande väggar i nytt kontorskomplex för ark KGH Karlsson Sandvikens Järnverk* Ny stadsdel i tegel vid Storsjön Västgötategel AB nytt bolag med gamla traditioner 3/68 Konstfackskolor gör nytt fasadtegel Bärförmåga hos murverk av M-tegel* Samma artikel i engelsk översättning Kristalltegel nyhet på Skånemässan Tegel populärt visar enkät!* Landsstathus med brunt tegel i Årets stad * ark L Rimfors Laborator S Sahlin, tekn lic BG Hellers ark G Bredberg Planverket ifrågasätter plastdränering av husgrunder* 4/68 Skalmursförankring* civ ing L Bergquist Tegelkyrka uppförd i Västerås* ark J Labitzke Klassiskt material på klassisk byggnad 1/69 Internationell konferens i om flerfamiljshus i Köpenhamn 17

18 Rationalisering av murningsbygge bygg ing D Edlund Metodfysiologisk undersökning av murningsarbete 1:e forskn ing JE Hansson Stockholm och Göteborg delade första priset i idétävlingen Beklädnadstegel för renovering av äldre hus 2/69 Horisontalbelastning på murverk tekn lic BG Hellers Svenskt tegel till ny ambassad i Sovjetunionen Teglet fyllde bäst kraven vid RATIS nya kursgård ark A Tengbom vid Wijk 50 unika tegelstenar Sidotryck på murverksväggar av tegel prof A Losberg, civ ing S Johansson Tegelkonstruktioner ny broschyr presenteras Fasthetsegenskaper for horisontalbelastet murverk tekn lic BG Hellers 3/69 Undersökning av murkramlor civ ing L Berquist Nya tekniska broschyrer från TCK AB Punkt i Västerås ark S Berglund Högre skorstenar- dagens miljökrav bygg ing S Malmquist Pettersbergsskolan i Trollhättan ark B Cederlöf 4/69 Fasadtegel på hus i Stockholms innerstad ark S Jensfelt Tegelplattor väcker beundran i Gammelstad Tätning av vattenläckage i fasadtegelmurverk prof LE Nevander, forskn ing N Wennerström Tegelelementbygge i kv Kavalleristen Skola och sporthall uppförd i Östersund ark S Frölén 1/70 S:t Göran barnklinik imponerande tegelbyggnad Snabbt mot fullhöjd tack vare tegelelement Modern tegelarkitektur förenad med komplicerad byggnadsfunktion 2/70 Enkelhet och slitstyrka präglar Rocent i Malmö ark L Persson Horisontalbelastade tegelelementväggar forskn ass IHE Nilsson, prof A Losberg Kv Neptunus i Sundsvall helt i tegel ark S Backström, ark L Reinius Samarbete arkitekter pedagoger ger morgondagens skola Stanstorp första samskapsskolan Prefab samskapsskolornas lösenorden 3/70 Sprickbildning i skalmurar civ ing L Bergquist Expansiv industri i Trosa valde kanalväggen i tegel Sannarpsskolan i Halmstad Församlingshem i Arlöv uppfört helt i tegel 4/70 Öppna spisen presentation av nyutkommen broschyr Fabrik för tegelelement i Skurup Redovisning av stormskador i Stockholm Kungl Svea Ingeniörregemente i ny förläggning av tegel 1/71 Internationella tegelkonferenser Växande marknad för tegelelement red J Jhulin ark L Höstrup, ark H Höstrup ark K Andersson ing T Harneman ark PB Persson 18

19 Kyrkan i centrum ark B Blasberg, ark H Jais-Nielsen Officiell tillverkningskontroll av tegelprodukter 2/71 Hur man dimensionerar tegelväggar för vindtryck civ ing J Magdalinski Förankring av tegelfasader bygg ing J Wallgren Så bygger man i London! Förslag till standard för modultegel 3/71 Nordiskt symposium om murverkskonstruktioner Värmetransporten genom tilläggsisolerade Å Holmberg, NÅ Sigfrid tegelväggar Aldrig förr har det funnits så mycket tegel under Sergels torg kv S:t Per i Uppsala Vind mot tegel, diskussionsinlägg Intimt radhusområde uppfört i Helsingborg ark B Blasberg, ark H Jais-Nielsen Visst går det ihop, svar på diskussionsinlägg 4/71 Temperatur och rörelse i skalmurar civ ing L Bergquist kv Erik Menved i Malmö ark H M Lundquist Björndammen i Partille ark L Nilsson BPA lanserar ny murarställning bygg ing J Wallgren Stadshus i Piteå ark G Lundström Arne Elmroth och Ingemar Höglund frågar Åke Holmberg och Nils-Åke Sigfrid svarar Bröderna Edstrand 25 år som tegeltillverkare 1/72 Fasader av tegel sänkte kostnaderna för Gävle lasarett med kr Det är ekonomi att bo i tegelvilla! Hållfasthetsfrågorna dominerade vid den andra BG Hellers internationella tegelkonferensen Restaurerat 1600-talshus i Gamla Stan med intakta ing O Burell tegelmurverkskonstruktioner Värmetransporten genom tilläggsisolerade tegelväggar 3M-teglet standardiserat ing J Wanatowski Structural masonry 2/72 Samarbete ger ökad marknad Ljudisoleringsegenskaper hos murade konstruk- civ ing G Kårfalk ioner i inner- och ytterväggar Saltutslag på tegelmurverk ark HA Holst Lägenhetsskiljande väggar i tegel ger ljudisolering med överkvalitet Tegel given förutsättning för Immanuelskyrkan i ark R Lind Borås Plast olämpligt till dräneringsledningar 3/72 Traditionellt tegelbyggande sänker boendekost- ark I Stoltz naderna i Landskrona Väggvalets effekt på låneunderlag och pantvärde bygg ing L Fredriksson När Sven Pettersson i Råcksta tröttnade på att måla 19

20 om sitt hus, presentation av teknisk information nr 41 Visst kan en tjej bli murare Bankhus i Karlstad ark B Nylén Dansk lärobok om murverkskonstruktioner 4/72 Sveriges mest koncentrerade låghusområde uppfört ark G Celander i Partille Typen Knut godkänd Väggars byggkostnader och framtidsvärden, presentation av Teknisk information nr 42 Årskostnad byrådir S Lundgren Murning i alla väder med hängställning civ ing KO Fentorp 1/73 Vidablick i Ronneby-centrum för åldringsvård och ark S Lenart, långtidsvård-helt uppfört i tegel ark B Pettersson, ark H Victorsson ark R Victorsson Noggrann statisk analys löste tegelalternativet för civ ing U Gullin, Vidablick D Jawerth personer har fått tegelkomplex vid Pol- ark G Lundström cirkeln för kronor Fasadelementbygge under uppförande i Vallentuna Massiva ytterväggar i tegel säkrar rumsklimatet Förstenat landskap räddat åt eftervärlden 2/73 Arkitekturpollutionen: exempel, STÄNDIGT SÄMRE MILJÖER Arkitekturpollutionen: ansvariga, BLINDA LEDER BLINDA Arkitekturpollutionen: åtgärder, ANSVAR ÅT ARKITEKTEN Bostäder i Hjorthagen dr E Reusche, Köln prof H Asplund C Paues, S Broberg, N Ankarcrona Husgrundsdränering 1:e byggn insp E Gustafsson Ny metod för tillverkning av tegelelement, civ ing R Elgenstierna Idéskiss till tegelelementfabrik Sanningens ord om dagens byggande vid välbesökt tegeldag i Malmö 3/73 MORGÅRDSHAMMAR AB, Morgårdshammar bygg ing A Berge TEKNO-MONTAN AB, Mariehäll bygg ing T Holm SMEDJEBACKENS VALSVERKS AB, civ ing G Holmer Smedjebacken TARKETT AB, Kallinge civ ing KG Lye HOLMENS BRUK AB, Hallstavik ing G Ericsson 4/73 Kvarteret Tegen, Solna ark KI Stål, civ ing H Fransson Kv. Tegen elevarbete! Syrafast kamspik för kramling av tegel mot trästomme Kramling av tegel mot lättbetong Tegelkomplex för Riksskatteverket Föreningen för Murat Byggande civ ing KO Fenstorp ing Å Wallin ark R Hagerstrand 20

http://www.tegelinformation.se/att_ladda_ner_kontakt/tidskriften_tegel_1935_1987/

http://www.tegelinformation.se/att_ladda_ner_kontakt/tidskriften_tegel_1935_1987/ Tidskriften Tegel 1935-1987 http://www.tegelinformation.se/att_ladda_ner_kontakt/tidskriften_tegel_1935_1987/ Sida 1 av 2 Massor av möjligheter Nästan inget underhåll Hållbart byggande Frågor och Att ladda

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

e-registreringsbevis AKTIEBOLAG

e-registreringsbevis AKTIEBOLAG 1 (17) Org.nummer: Firma: Adress: Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Nytorpsvägen 5 A 183 53 TÄBY Säte: Registreringslän: Anmärkning: Stockholms län, Stockholm kommun Detta är ett privat aktiebolag.

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen Blodtrycksmätning A Angered Apotek Hjärtat Angered Centrum Arboga Apotek Hjärtat Ahllöfsgatan Arlandastad Apotek Hjärtat Eurostop Arvika Apotek Hjärtat Torget B Bengtsfors Apotek Hjärtat Storgatan Bromma

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

Vilka följder fick de byggtekniska förändringarna?

Vilka följder fick de byggtekniska förändringarna? Vilka följder fick de byggtekniska förändringarna? Fullmurade tegelkonstruktioner - bärande och klimatavskiljande Skalmurar - yttre fasadskikt i funktionsuppdelad vägg Bärande funktionen togs omhand av

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter:

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Värmeisolering (U-värde) Skapa lufttäthet Hindra utifrån kommande fukt Stoppa inifrån kommande fukt Förhindra kapillärsugning

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Underhåll av tegelfasader från 1960-1975

Underhåll av tegelfasader från 1960-1975 Underhåll av tegelfasader från 1960-1975 Tomas Gustavsson, byggkonstruktör, aktiv i SPEF: s kursverksamhet, e-post: tomas@konstruktioner.se Helt dominerande underhållsfråga under perioden: Skador p.g.a.

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Tekniska detaljlösningar

Tekniska detaljlösningar Tekniska detaljlösningar - Fasadtegel med bakmur av tegel eller andra stenmaterial Tomas Gustavsson Föreläsningen bygger till stor del på innehållet i boken Moderna tegeldetaljer, som ges ut av stiftelsen

Läs mer

Lakka eko + 400 U-värde 0,16!

Lakka eko + 400 U-värde 0,16! Nyhet Marknadens bästa block! Lakkanbetoni.fi Lakka eko + 400 U-värde 0,16! Varför stenhus? Egentligen är det ganska lätt att definiera vad som krävs av ett hus eller bostad som är riktigt bra- ett gott

Läs mer

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet VI hjälper dig hitta din väg till jobbet Eductus hjälper personer att få jobb och företag att hitta medarbetare. Om du saknar utbildning så hjälper vi dig med

Läs mer

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun Utkast/Version PRESSMEDDELANDE 1 (5) 2017-08-07 Nu får 153 800 invånare chans att tycka till om sin kommun Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna får 153 800 invånare

Läs mer

BRF-RESPONS st lokala kartläggningar för ökad försäljning

BRF-RESPONS st lokala kartläggningar för ökad försäljning BRF-RESPONS 2016 50 st lokala kartläggningar för ökad försäljning BRF-RESPONS Säljstöd för er som vänder er till svenska bostadsrättsföreningar. Marknadsföringskampanj med Marknadsrespons För snabbare

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70

Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70 Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70 LG Lundberg. Född 1938. Bor och verkar i Stockholm. Separatutställningar i urval 2011

Läs mer

Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun

Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2017-01-16 Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun Efter rekordåret 2015 fortsatte priserna även i fjol att stiga över hela landet. Anledningarna till prisökningarna

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015

Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015 Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015 Ale: Alingsås: Askersund: Avesta: Borlänge: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Annika Friberg Annika.friberg@ale.se Tel: 073-773 11 86 Diplomerad

Läs mer

Krydda med siffror Smaka på kartan

Krydda med siffror Smaka på kartan Krydda med siffror Smaka på kartan Stefan Svanström Statistiska centralbyrån Avdelningen för regioner och miljö GIS i Västmanland Västerås Om SCB Statistik är en förutsättning för demokratin SCB är en

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade provtider,

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2015

HSBs BOSTADSINDEX 2015 HSBs BOSTADSINDEX 2015 3 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 5 2 Hur har vi gjort?... 5 3 Avgränsningar... 6 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2015... 7 5 Poängbedömning... 12 6 Frågor och

Läs mer

Individual Accommodation

Individual Accommodation Sport Individual Individual Accommodation Client name: NEGOTIATED S SPORT INDIVIDUAL ARVIKA Economy Plus 1 595 806 896 1 526 1 616 Room 1 995 986 1 076 1 706 1 796 Superior 2 095 1 076 1 166 1 796 1 886

Läs mer

Renovering av tegelfasader med korrosionsskador

Renovering av tegelfasader med korrosionsskador Renovering av tegelfasader med korrosionsskador Tomas Gustavsson tomas@konstruktioner.se Två FoU-projekt i Lund som behandlat ämnet: Reparation av murade fasader med korrosionsskador, LTH 2005-2007 Följdprojekt:

Läs mer

Apotek som för Trust in Lust sortimentet

Apotek som för Trust in Lust sortimentet Apotek som för Trust in Lust sortimentet Apoteket Källan Apoteket Hästhoven Apoteket Lärkan Apoteket Kupolen Apoteket Bävern Apoteket Vikingen Apoteket Tallen Apoteket Tallen Apoteket Eken Apoteket Fyra

Läs mer

GEOINFO 2011 ANVÄNDARVÄNLIG TILLGÅNG TILL GEOGRAFISKT DATA VIA WEBBTÄNST. Bodil Sundberg. Bodil.sundberg@blomasa.com 08-578 247 34

GEOINFO 2011 ANVÄNDARVÄNLIG TILLGÅNG TILL GEOGRAFISKT DATA VIA WEBBTÄNST. Bodil Sundberg. Bodil.sundberg@blomasa.com 08-578 247 34 GEOINFO 2011 ANVÄNDARVÄNLIG TILLGÅNG TILL GEOGRAFISKT DATA VIA WEBBTÄNST Bodil Sundberg Marketing Regional Leader Bodil.sundberg@blomasa.com 08-578 247 34 Agenda Kort om Blom Vad är BlomURBEX? Vad kan

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

Skyltade stråk. Detaljkartor. Sevärdheter. Turförslag. Turistleder. Trafikinfo

Skyltade stråk. Detaljkartor. Sevärdheter. Turförslag. Turistleder. Trafikinfo Tabell 3-1 1 ALINGSÅS* ATMG 02 25 0 + 2 2 2 1 2 1 2 2 ALINGSÅS en 92 50 40 + + 1 3 1 2 3 1 Gröna kartan 3 (landsbygd) i botten 3 ARVIKA en 02 14 + + + 2 1 1 1 2 3 2 4 AVESTA en 87 20 ( ) 1 0 1 0 2 2 2

Läs mer

SPEF. trygghet för dig

SPEF. trygghet för dig RÄTT FRÅN BÖRJAN 1 SPEF trygghet för dig Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening, SPEF, är den rikstäckande branschorganisationen för murat och putsat byggande i Sverige. Föreningen grundades 1966

Läs mer

Anpassning Betyg/ poäng. upplägg och genomförande Betyg/ poäng

Anpassning Betyg/ poäng. upplägg och genomförande Betyg/ poäng Utredningsplatser Af-2012/237135 Anbudsgivare AMO/leveransort Innehåll, upplägg och genomförande Betyg/ poäng Anpassning Betyg/ poäng Pris poäng Totalpoäng Resultat Inda Support Arvika 1/ 16,5 0 10 26,5

Läs mer

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris!

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Som kund hos If får du allt det här...... en hemförsäkring speciellt

Läs mer

Södra Kustvägen 78, Bureå

Södra Kustvägen 78, Bureå Dragstångsdepå Kompletta dragstänger i lager De flesta modeller och varianter. Specialutbildade mekaniker DSS - Dragstångsservice Arbetar med centraliserat lager Komplett dragstång framme på några timmar

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

Upphandling Organisation Organisationsnummer Postadress Pris Slutpoäng Område 1 Stockholm AcadeMedia Eductus AB GÖTEBORG ,875 Område

Upphandling Organisation Organisationsnummer Postadress Pris Slutpoäng Område 1 Stockholm AcadeMedia Eductus AB GÖTEBORG ,875 Område Upphandling Organisation Organisationsnummer Postadress Pris Slutpoäng Område 1 Stockholm AcadeMedia Eductus AB 5565274007 GÖTEBORG 650 91,875 Område 1 Stockholm Blå Vägen 7696174411 SPÅNGA 1500 21,25

Läs mer

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg SM i konståkning - herrar År Ort Guld Silver Brons * = ej svensk mästare 1895 Stockholm Ulrich Salchow * Thiodolf Borgh * J. Andersson Stockholms AF Stockholms AF Norrköping (delad placering; ingen deltagare

Läs mer

LANDET, STADEN OCH URBANISERINGEN

LANDET, STADEN OCH URBANISERINGEN LANDET, STADEN OCH URBANISERINGEN Stefan Svanström Avdelningen för regioner och miljö facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter Vreta Kloster 1 Stefan Svanström (SCB) 2017-08-31 Södermalm Befolkning 160

Läs mer

BRF-RESPONS ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING

BRF-RESPONS ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING BRF-RESPONS 2017 50 ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING BRF-RESPONS Säljstöd för er som vänder er till svenska bostadsrättsföreningar. Marknadsföringskampanj med Marknadsrespons För snabbare

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING HSBS BOSTADSINDEX 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2013... 5 5 Poängbedömning... 9 6 Frågor och svar...

Läs mer

Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version

Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version MI 12 SM 1002 Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version Tätorter med minst 10 000 invånare Green areas within and around localities 2005 I korta drag Här presenteras resultaten

Läs mer

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c.

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c. Bilaga 4 Uppnående av behandlingsmål för diabetesvården vid medicinkliniker som deltagit i Nationella diabetesregistret. En jämförelse mellan sjukhus i Sverige år 2005 Här redovisas resultaten för alla

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2013-12-31

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2013-12-31 Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning Jernhusens fastighetsbestånd Jernhusens fastighetsbestånd är utbrett över hela Sverige med fokus på storstadsregioner, tillväxtorter och viktiga järnvägsknutpunkter.

Läs mer

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg SM i konståkning - herrar År Ort Guld Silver Brons * = ej svensk mästare 1895 Stockholm Ulrich Salchow * Thiodolf Borgh * J. Andersson Stockholms AF Stockholms AF Norrköping (delad placering; ingen deltagare

Läs mer

Pizzafavoriter i Sverige 2011, fem-i-topp

Pizzafavoriter i Sverige 2011, fem-i-topp Pizzafavoriter i Sverige 2011, fem-i-topp Annelöv Arboga Avesta Billesholm Boden 1. Kebabpizza 27% Egen variant 23% Egen variant 22% Egen variant 46% Kebabpizza 18% 2. Egen variant 22% Kebabpizza 18% Kebabpizza

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

Dahl eshop. många smarta funktioner

Dahl eshop. många smarta funktioner Dahl eshop många smarta funktioner Dahl eshop många smarta funktioner Välkommen till Dahl eshop, butiken som är öppen även när vi har stängt. Här kan du handla när du vill, både från datorn, surfplattan

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

8 SIDOR FYLLDA MED ERBJUDANDEN INSPIRATION NYHETER

8 SIDOR FYLLDA MED ERBJUDANDEN INSPIRATION NYHETER P L AT T O R F Ö R H E L A H E M M E T 8 SIDOR FYLLDA MED ERBJUDANDEN INSPIRATION NYHETER FACTORY ANTRACITE NYHET BOHEME 50x50 cm. Nat. Ord. pris pr. m2 545:- FACTORY 49,6x49,6 cm Betáo & Taupe Ord. pris

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel. Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB

Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel. Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB Det jobbiga först Vi människor släpper ut för mycket koldioxid i atmosfären därför har EU formulerat klimatmålen 20/20/20

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb www.idrottonline.se/arboga/arbogajk-judo 0589.14302@telia.com Bodens Bushido Center www.bodenbushido.se

Läs mer

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö...

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö... Medlemsavgift 2016 Innehåll Länsförbund Stockholms län... 7 Stockholm... 7 Nacka-Värmdö... 7 Järfälla - Upplandsbro... 7 Södertälje Nykvarn... 7 Norrtälje... 7 Lidingö... 7 Botkyrka Salem... 7 Sollentuna

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Part Orgnr Alvesta kommun 212000-0639 Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Damer seniorer Namn Klubb Född Ort Datum Ryck Stöt Totalt Klass 48 kg Klass 53 kg Klass 58 kg

Damer seniorer Namn Klubb Född Ort Datum Ryck Stöt Totalt Klass 48 kg Klass 53 kg Klass 58 kg Damer seniorer Pl Namn Klubb Född Ort Datum Ryck Stöt Totalt Klass 48 kg 1 Johansson Amanda Örebro KK 1996 Örebro 091213 28 34 62 2 Fors Julia Trelleborgs ABK 1998 Landskrona 090222 18 32 50 3 Seger Julia

Läs mer

Viktiga aspekter vid renovering:

Viktiga aspekter vid renovering: Reparationsmetoder Viktiga aspekter vid renovering: Risker för olycksfall och ras Arbetarskydd och arbetsmiljö Stora renoveringskostnader kan förväntas Ta tillvara kulturella värden i fastighetsbeståndet

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Kritik på teknik Anders Sundström

Kritik på teknik Anders Sundström Kritik på teknik 2016 Anders Sundström Pappersenkät Två urvalsstorlekar 18-74 år 103 kommuner 76 000 enkäter v.6 v.17 3 olika enkäter Svarsandelar Antal medverkande Några resultat svara.statisticon.se/kritikpateknik

Läs mer

Frimärkets Dag 2010 Senast uppdaterad

Frimärkets Dag 2010 Senast uppdaterad Frimärkets Dag 2010 Senast uppdaterad 2010-09-09 Frimärkets Dag hålls i år 2010 från torsdag 26 augusti till och med oktober. Vi har också givit ett par föreningar dispens till senare firande. - Här finns

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Antal Namn Kommun e-mail Telefon Fax kategori 1. Kristian Grötting Alingsås kommun kristian.grotting@alingsas.se 0322-61 62 43 0706-750890

Antal Namn Kommun e-mail Telefon Fax kategori 1. Kristian Grötting Alingsås kommun kristian.grotting@alingsas.se 0322-61 62 43 0706-750890 b Antal Namn Kommun e-mail Telefon Fax kategori 1. Kristian Grötting Alingsås kommun kristian.grotting@alingsas.se 0322-61 62 43 0706-750890 2. Katarina Andersson Aneby Miljö & Vatten AB katarina.andersson@aneby.se

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

SM i konståkning - damer. År Ort Guld Silver Brons Stockholm Elna Montgomery Stockholms ASK Köping Valborg Lindahl Ingeborg Claréus

SM i konståkning - damer. År Ort Guld Silver Brons Stockholm Elna Montgomery Stockholms ASK Köping Valborg Lindahl Ingeborg Claréus SM i konståkning - damer År Ort Guld Silver Brons 1908 Stockholm Elna Montgomery 1909 Köping Valborg Lindahl Ingeborg Claréus IFK Karlstad 1910 Falun Eva Lindahl Svea Norén Valborg Lindahl 1911 Stockholm

Läs mer

Gamla Grabbar Sydväst Hook Resultatredovisning

Gamla Grabbar Sydväst Hook Resultatredovisning Gamla Grabbar Sydväst Hook 2016-10 10-0303 Resultatredovisning Resultat omg 1 Gamla Grabbar Sydväst 2016 - omg 1 Pl. 1 2 3 4 5 Lag Hooks GK Götaströms GK Isaberg GK Jönköpings GK Värnamo GK Pl. 1 Hook

Läs mer

Företag som är certifierade för användning av Condry:

Företag som är certifierade för användning av Condry: EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL Uppdaterad 2014-03-28 sid 1(7) Företag som är certifierade för användning av Condry: Företagen är listade enligt dessa distrikt: Södra Sverige Västra Sverige Östra

Läs mer

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03)

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) ABF Södra Småland ALF Lärcentrum, Härnösand Almåsgymnasiet & Vuxenutbildningens bibliotek, Borås Angereds bibliotek Arboga bibliotek

Läs mer

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2014-12-31

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2014-12-31 Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning Jernhusens fastighetsbestånd Jernhusens fastighetsbestånd är utbrett över hela Sverige med fokus på storstadsregioner, tillväxtorter och viktiga järnvägsknutpunkter.

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE Certifikatsnummer: 2006-SKM-AE-1118 Företaget ursprungligen certifierat: 15, juni, 1998 Certifikatets giltighet: 30, juni, 2015-30, juni, 2018 Härmed intygas att ledningssystemet

Läs mer

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE Certifikatsnummer: 2006-SKM-AQ-2335 Företaget ursprungligen certifierat: 11, december, 1996 Certifikatets giltighet: 30, juni, 2015-30, juni, 2018 Härmed intygas att ledningssystemet

Läs mer

RS 2011 RS-medier RS 2011 RS 2010 Förändring

RS 2011 RS-medier RS 2011 RS 2010 Förändring RS 2011 RS-medier RS 2011 RS 2010 Förändring 18 Minuter 18600 18100 2,8% Affarsliv.biz 42800 41800 2,4% Affärsresenären 18600 - Aktuell Produktion 20000 20000 0,0% Alingsås Kuriren 25700 25600 0,4% Amos

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Akademiska 75 81 Alingsås 78

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro Tabell 3 NKI kvalitetsfaktorernas index, särredovisade för samtliga landets kommuner. Medelvärden. Vad tycker Du om Hemtjänsten? På en skala 1-10 har brukarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är

Läs mer

Att arbeta strategiskt med. Lean ordning och reda i processen! Riskbaserad tillsyn. VA-rådgivning och klimatanpassade små avlopp

Att arbeta strategiskt med. Lean ordning och reda i processen! Riskbaserad tillsyn. VA-rådgivning och klimatanpassade små avlopp Att arbeta strategiskt med Att arbeta strategiskt med små avlopp små avlopp Vara Herrljunga Falkenberg MÖS Kungsbacka Gruppdiskussion Lean ordning och reda i processen! Hur säkerställer man att alla inspektioner

Läs mer