Artiklar i tidskriften Tegel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Artiklar i tidskriften Tegel 1935-1987"

Transkript

1 Artiklar i tidskriften Tegel /35 Bygg med tegel men bygg billigt!* A Andersson Statsingripanden i Amerika och Tyskland under fil dr I Sundbom världskrisen Redogörelse för en murverksprovning med sk 14-tegel Kooperativas nya billiga bostadshus på civ ing E Strokirk Kvarnholmen Saltutslag å murverk Statistisk överblick av tegelindustrien och dess CA Strömberg produkter 2/35 Småhusbebyggelse i Sandviken av högporöst stadsing T Lydig tegel* Tegel eller betong vid höghusbebyggelse* ark E Rockström Lättmurtegel från grund till tak i 8-våningarshus dir J Baunge på Gärdet * Byggnadsmaterialet och konstruktionen avgöra de ark O Thunström framtida underhållskostnaderna* A-B Svensk Byggtjänst. dir J Baunge Saltsyra för murtvättning måste vara absolut fri från svavelsyra Lastartången 3/35 Nyare byggnadskonstruktioner tillämpade på civ ing E Strokirk byggnader med de nya lättmurteglen.* Byggnadsämnesförbundets möten Jämförande kostnader mellan tegel- och trähus ing E Lindbäck Ett tack 4/35 Föredrag i Linköping för Tegelindustriföreningen* bygg ing O Engkvist Konkurrensen mellan färdiga trähus och kapten C Camitz högporösa hus Raka valv över tegelugnar ing G Bern Syratvättningens risker. De äro väsentliga men prof E Suenson, Danmark kunna nedbringas genom vissa försiktighetsmått 1/36 Materialval vid planerande av byggnader ing E Lindbäck Bostadsproduktionen Byråchef B Nyström En större och en mindre villa av högporöst tegel ark G Lindberg Trähusen Egnahemsbyggandet Synligt tegel invändigt Röbo gula 2/36 Ett växande hus på Lidingön* ark M Hedmark Lån för eget hem på landet* notarie E Bring Engelska tegelvillor Två tyska tegelvillor En tegelvilla från 1931 G Lindberg Flickläroverket i Göteborg 3/36 Något om bebyggelsen i Sandviken* stadsing T Lydig Saklig reklam 1

2 En modern tegelvilla Bostadsförbättringsverksamheten på landsbygden notarie E Bring och dess inverkan på bostadsproduktionen Småhusbebyggelsen och det högporösa teglet* ark G lindberg Brandsäkerheten hos tegelkonstruktioner Landsarkiv i Härnösand Valv med kolonnrar Ny samskola i Sölvesborg 4/36 Historia och framtid dir J Baunge Några synpunkter på höghus av tegel* ing B Eriksson Danska tegelvillor Mellanväggar av tegel J Baunge En teglets bok C.A. S-g 200-åriga avhandlingar om taktegel amanuens O Englund 5/36 Om tegel i bostadshus ing O Frykfors Än en gång SAKLIG REKLAM C.A. S-g En rundtur i Stockholm L.U. En historik Ett sätt att taga tillvara den värme som finnes i O Styrén ringugnens rökgaser 6/36 Om taktegel och tegeltak ark E Rudskog Västerås bebyggelsen de senaste åren ark V Segerstedt Ett hyreshus i Västerås S Tegelmurar utan murbruk En monumental verkstadsbyggnad Studentbostäder i Uppsala 7/36 Bostäder för barnrika familjer chefsark C Melin Teglet upplever en renässans i våra dagar F Dickert Byggnaden och staden J Baunge Om fukten i väggar 8/36 Om fasadtegel ark O Thunström Hornesey Town Hall Vattenhaltens betydelse för hållfastheten hos S-g murbruk 1/37 Uppsala-föreningshusbyggenas stad civ ing CA Strömberg Vita tegelvillor S. 2/37 Något om teglet i Skåne* ark M Mogensen En villa i Halmstad* Två moderna villor av högporöst tegel* Eastmaninstitutet, patologiska avdelningen vid Sabbatsberg* Charkuterifabrik i Hälsingborg 3/37 Vårt vetande om putsning. PE Hubendick Något om mellanväggar och deras uppbyggnad ing O Frykfors Tegel till stenläggning Om skydd mot fuktgenomslag Tegelytans egen skönhet 4/37 Armerat tegelmurverk* P.E.H. Om fasadtegel* civing G W:son Cronquist Tegel som trotsat tidens tand G W Sejerstad 2

3 Synpunkter vid ordnandet av brandförsäkring brandinsp, K-n CG Haverman jämte något om förfarandet vid skadereglering Om murbruk för tegelmurverk* Tegelytans egen skönhet* 5/37 Något om tegelindustrin i våra grannländer Kullager i tegelbrukens arbetsmaskiner civ ing V Blomberg 6/37 Några synpunkter på högporöst tegel till småhus* ark G Lindberg Några småhus av tegel Mångtusenåriga skyskrapor av tegel Ett finskt sportinstitut A.O. Transport av tegel i containers A Liliendahl 7/37 Där fasadteglet kommit till heders* ark A Lindström Murverksprovningen* J.B. Fasadtegel De nya tyska normalbestämmelserna för murverk Erfarenheter med armerat tegelmurverk* P.E.H. 8/37 Murverksprovningen. Redogörelse för den av civ ing O Hansson Tegelindustriföreningen bekostade stora murprovningen 1/38 Tegeltak ark G Heimbürger En pedagogisk tegelmonter E Dahlberg Konstruktionsdetaljer för 1-stens väggtjocklek* Överkragning av muröppningar med 2 L-järn B Eriksson Ytterligare murverksprovningar civ ing O Hansson 2/38 Borås textilindustrins högsäte* civ ing CA Strömberg Tyska egnahem av tegel P Marthin Något om ljudfrågan, speciellt med hänsyn till de senaste årens höghus i Göteborg Byggandets hygien prof HN Pallin 3/38 Bjälklagstegel och håltegelbjälklag* civ ing P Thilén Tegelbränningskontroll i praktiken L Andersson Temperaturkontroll vid tegelframställning ing CE Barkman 4/38 Villa Berghem å Särö ark NE Eriksson Villa i Skåne* ark V Wikén Bostäder vid Kaukopää En lantarbetarbostad* J Stael von Holstein Administrations- och matsalsbyggnaderna vid chokladfabriken Marabous nybyggnad* En gedigen handbok, till ett märkigt jubileum 5/38 Småhusbebyggelsen i Lund* ark I Hammarskjöld-Reiz Vattentätheten hos murbruk Moderna tegelbyggnader* Värmeledningen är A och O för landsbygdens bostäder* Tegelkonsumtionen* 6/38 Steneby yrkeskolor ark E Auby Egnahemslån för barnrika familjer Murverksprovningar å pelare uppförda av olika civ ing CA Strömberg tegelsorter 7/38 Tegelhusen och luftskyddet Om det fattas en tusenlapp 3

4 Där bygger man kokt i tegel* Ett modernt tegelbruk 8/38 Tegel är fullgott ur luftskyddssynpunkt för alla slags byggnader Vad är viktigt ur byggnadsteknisk luftskyddssynpunkt Tegel och luftskyddet Överståthållarämbetets yttrande Stockholms stads byggnadsnämnds utlåtande SAR:s utlåtande Svenska Teknologföreningens utlåtande Tekniske medlemmens av Stockholms Luftskyddsförbunds utlåtande Översikt över uppfattningen i Tyskland Tekniska skäl som talar för att tegel är bättre än betong mot bombbrisader Luftskyddsrummen och materialet för dessa 1/39 Västsvensk tegelkongress Tekniska data för 1,4-teglet Kostnadsjämförelse mellan väggar av 1,4-tegel och trä* Nytt om byggnadstekniskt luftskydd Uppläggning av träbjälke på 1-stens yttermur av 1,4-tegel* Byggnader i 1,4-tegel i Göteborg* Överkragning av muröppningar* 2/39 Tegelmurverk vid bombanfall tekn dr JE Ekström Ingen lagstiftning som förhindrar användandet av tegel för höghusbebyggelse i obegränsat våningsantal Ett intressant bokverk 3/39 Småstugor av tegel i Trelleborg* stadsark E Fehling Svensk standard för dräneringsrör av tegel prof H Flodkvist Tegelmurverkets värmeisoleringsförmåga ark G Heimbürger Landshövding Malte Jacobssons öppningsanförande vid västsvensk tegelkongress 4/39 Armerade tegelkonstruktioner* prof H Granholm Vilka förändringar bör ställas på konstruktörer byrådir N Royen och kontrollanter vid husbyggnadsarbeten?* Visa till tegel- och murarbrist 5/39 Teglet i modern arkitektur* ark G Hoving Skader som følge av teglstensfacaders avsyrning* prof E Suenson Tegelmurverk ur brandskyddssynpunkt v brandch N Grönvall 6/39 En översikt av Chalmers Provningssanstalts civ ing O Hansson murverksprovningar Murpelares hoptryckning prof E Suenson Tegelmästarutbildningen Småstuga av tegel får skåning för kr 7/39 Teglstensbygninger i Kystklima prof J Holmgren, Norge Murprovningarna ett beriktigande H Kreüger 8/39 Teglstensbygninger i Kystklima prof J Holmgren, Norge Ur lerans och teglets kemi prof JÅ Hedvall 4

5 1/40 Kurs i tegelbyggnad Kampen mot trähusbebyggelsen genom tiderna rådman Similä Ur lerans och teglets kemi* prof JÅ Hedvall 2/40 Kurs i tegelbyggnad Putsproblemet 3/40 Kurs i tegelbyggnad E Auby Vissa murstenars lämplighet för skorstensstockar Modern tegeltillverkning ing S Sandgren 4/40 Kurs i tegelbyggnad: Ytterväggar* 5/40 Kurs i tegelbyggnad* 6/40 Småstugebyggande S Westholm Tegelindustriens utredning J Baunge Industrialiserad framställning av småstugor i tegel* S Simonsson Småstugans planläggning och tillämpning* ark N Ahrbom 7/40 Kurs i tegelbyggnad: Putsade fasader och tegelfasader* Putsproblemet 8/40 Kurs i tegelbyggnad: Eldstäder Skorstenar Yttertak av tegel Färdiga småstugor S Simonsson Byggnadstekniska och organisatoriska frågor vid byggm G Bäckström byggandet av färdiga småstugor 1/41 Tegeltakens historia ark E Lundberg Tellusborgsbebyggelsen Samarbete för kvalitet i norskt tegelbyggande D Mellbye 2/41 Byggnadskostnaderna dir J Baunge Värmekostnad och muröppningarnas storlek samt civ ing E Strokirk, härmed sammanhängande frågor ark G Heimbürger Bränslekrisen och byggnadsmaterialen C.C. Om planläggning ark H Ahlberg 3/41 Silos-byggnader för AIV-foder C.C. Lantbrukets byggnadsfrågor C.C. 4/41 Byggnadskris och sparsamhet tekn dr JE Ekström Byggnadens yttre A Berg, Norge Bondgårdarnas bostadsproblem A Olsson I frågan om gropsilos av tegel skriver Jordbrukstekniska föreningen följande: Materialbristen J Baunge 5/41 Cementknappheten kan bemästras NB Hast, E Strokirk, E Johansson Varma ladugårdsväggar Branden i yrkesskolan i Malmberget A.J. Cementransoneringen J.B. 6/41 Panik J Baunge Något om håltegelbjälklag civ ing E Strokirk 1/42 Ett farligt byggnadssätt dir J Baunge Något om dränering av åkerjord agr lic Y Gustavsson Dräneringsverksamhetens utveckling åren agr G Hallgren 1937 enligt den officiella statistiken Något om tegelrörledningars vattentransporterande agr lic Y Gustafsson 5

6 förmåga 2/42 Svensk arkitektur idag* dir J Baunge Några synpunkter på skorstensproblemet civ ing C Möller Tjärgenomslag på betongskorstenar med ingjutna civ ing E Johansson Höganäsrör 3/42 Armerade tegelkonstruktioner* prof H Granholm 4/42 Armerade tegelkonstruktioner prof H Granholm 5/42 Armerade tegelkonstruktioner* prof H Granholm 6/42 Tegelsilor AIV-foder civ ing N Knutsson- Blomquist 1/43 Tegelbeslaget torde snart kunna hävas N Knutsson-Blomquist Tegelbeslaget hävt i södra Sverige N Knutsson-Blomquist Nordens äldsta tegelbyggnad kan i år fira N Knutsson-Blomquist 750-årsjubileum 2/ års normalbestämmelser Sveriges Tegelindustriföreningsfirmamedlemmar 3/43 Tegelransoneringen upphävd Tegelväggskonstruktioner* Hur stort kan bostadsbyggandet beräknas bli amanuens G Ekdahl 1944 Vilka konsekvenser kunna de ökande kraven på civ ing E Strokirk värmeisolering beräknas få på ytterväggarnas utformande?* Monteringsfärdiga stenhus * 4/43 Sammanställning och bearbetning av utförda civ ing H Lindkvist provningarav MT-bjälklag 5/43 Värmeisolering av bostadshus* civ ing M Blomkvist Byggnadsverksamheten under år 1942* 6/43 Tegelhus contra betonghus ur luftskyddssynpunkt 1/44 Siporex* J Baunge Monumentala ekonomibyggnader N Lindblom 2/44 Tegel i stadsbilden Tf stadsark S Brantzell, Göteborg En ekonomisk ytterväggskonstruktion väggen av R Elgenstierna 1 stens högporöst 30-tegel* Arbetsstudier å tegelmurning 3/44 Efterkrigsbyggandet civ ing E Strokirk Siporex reklammetoder 4/44 Erfarenheter från en miljoneldsvåda kapten R Götherström Ladugårdens ytterväggkonstruktion 5/44 Fuktighet i ytterväggar dir J Baunge Gustavsbergs nya radhushem ark O Tunström Byggnadsstadgans 53a 6/44 Tegel och arbetsfysiologi civ ing Kindstrand Byggnadsverksamhet i våra städer 1/45 Tegelsituationen J Baunge Fuktsäkra tegelmurverk* Fukt i ytterväggar, ett genmäle O Hansson, S Holmkvist Några reflektioner kring paketerat tegel tegelmästare Å Wikner 6

7 2/45 Fuktsäkra tegelmurverk* 3/45 Fuktsäkra tegelmurverk* Arbetsstudier vid husbyggnad civ ing DV Österberg 4/45 Svällning av tegel och dess orsaker civ ing C Hedin 5/45 Murningsarbetets estetik* ark P Baumann, Danmark Från skråhantverk till byggindustri* R. Ea. 6/45 Murningsarbetets estetik* ark P Baumann Murade valvbågar av tegel ersätter stål* ur Brick and Clay Record, 1945 Byggnadsforskningen i Sverige R.Ea. Meddelande från Statens kommitté för byggnadsforskning 1/46 Bostadssociala utredningens förslag Aktuarie J Gustavsson Anvisningar till byggnadsstadgan R.Ea. 2/46 Nya metoder för lastning och transport av tegelvaror R Elgenstierna kv Guldfisken C.F. 3/46 Tegelindustriens forskningsproblem red C Falkenstam Ljudisolation doc PV Brüel Ytbehandling av trapphus bygg ing M Gustafsson 4/46 Tunnväggiga tegelvalv utan stödformar M Tupolev, ur Architectura 8/1944, SSSR Näckrosparken* C.F. Byggnadsindustrins råvaruåtgång /46 Uttorkning av nybyggnader ing G Persson Sveriges tegelindustri under de senaste 50 åren* J Baunge Hagaverken C.F. 6/46 Modulmurning med tegel* civ ing DV Österberg Tjärby Tegelbruk* dir L Andersson 1/47 Byggstandardiseringens modulutredning R Elgenstierna Tjustorps Tegelbruk dir L Andersson 2/47 Fuktdiffusion i ytterväggar * ing G Persson Den finska kombinerade tegel- och brukshissen dipl ing H Ahramo Hyllingeverket dir L Andersson 3/47 En ny typ av fasadbeklädnad ing A Engvall Hercules Tegelbruk dir L Andersson 4/47 Tegeltak civ ing Å Påhlman A-B Minnesbergs Tegelbruk civ ing N Knutsson- Blomquist 5/47 Några tankar beträffande vårt avtals- och avlönings- civ ing E Falke system Bara Tegelbruk civ ing N Knutsson- Blomquist 6/47 Sydafrikanskt mureri civ ing Å Påhlman 1/48 Teglet fritt! J Baunge Grunddragen i den nya byggnadslagstiftningen civ ing G Essunger En modern lantbruksanläggning ing B Nyström Tengbom kär i teglet* Stenfot 2/48 Exportera trä bygg med tegel J Baunge En villa av halvstens fasadtegel* 7

8 Maskinell täckdikning 3/48 Lokstallar i Ystad Maskinell täckdikning B.N. Murtegel förslag till Svensk Standard Kommentar till förslag till Svensk Standard för Å Ekelund, Y Steen murtegel 4/48 Tegel och murbruk samt murverk av massivtegel, civ ing KG Ekblad hållfasthet* Vill ni hjälpa oss att sälja? H Billman 5/48 Tegel och murbruk samt murverk av massivtegel civ ing KG Ekblad AB Bofors anläggningar vid Kista 6/48 Tegel och murbruk samt murverk av massivtegel civ ing KG Ekblad Fasadbeklädnad med tegelstavar 1/49 Trähus-tegelhus* civ ing O Gewalth Villa å Solsidan* ark T Wennerholm 2/49 Varför inte sten-trähus* ing S Peger Kan man förena tegel och trä i husbyggandet?* prof H Granholm Ha vi råd att bygga trähus? G Lundin Brandskydd för lantbruksbyggnader* ing BGH Nyström 3/49 Tegel och kemi i aktuellt samarbete prof JA Hedvall Munk och nunnetak på Gärdet, Ö Armfelt-Hansell intervju med ark Cyrillus Johansson Luftgenomsläpplighet hos tegelväggar* civ ing LE Nevander 4/49 Forskning vid Building Research Station tekn lic KG Ekblad Kyrkbyn vid Solnavägen, intervju med ark Ö Armfelt-Hansell D Ribbing och civ ing E Strokirk* 5/49 Tegelpaketering civ ing H Gollert Linnéstaden, Lund, intervju med H Karlsson* Ö Armfelt-Hansell Fuktigt hus måste kunna andas ut 6/49 Dansk rapsodi civ ing Å Påhlman På rundvandring i Malmö* Ö Armfelt-Hansell 1/50 Den nya tegelkyrkan i Burträsk* ark B Romare Huvugnen, förslag till en modern tegelugn* Kommentar till skorstenskonferens* ark B Lundahl Att bygga med tegel och Hur man bygger sin egen tegelvilla * 2/50 Nya Anvisningar till Byggnadsstadgan * Marsvinter i Sörmland* Ö Armfelt-Hansell 3/50 Västkustens fuktproblem, ur meteorologisk civ ing LE Nevander synpunkt* Barn och tegel i Borås* Ö Armfelt-Hansell Borås bygger villor bostadshus fabriker i tegel 4/50 Öppna spisar* ark KE Hjalmarsson Tegelspråk* ark B Edman och ark L Holm Kan man tänka sig nordiska normer för beräkning av murverk?* 5/50 Tegelvillor å Lidingö* Ö Armfelt-Hansell Öppna spisar * ark KE Hjalmarsson 6/50 Teknis i tegel* Ö Armfelt-Hansell 8

9 Tegelprat* ark H Billman Tegelbråk* ark B Edman och ark L Holm Öppna spisar* ark KE Hjalmarsson 1/51 Några minnen från stadshusbygget Ö Armfeldt-Hansell Ålderns inverkan på tegelmurverks deformationer civ ing L-E Nevander 2/51 Uppsala- tegelstaden Ö Armfeldt-Hansell Tegel 700 år i Stockholm antikvarie Nordberg Svinstallar i tegel* ing Nyström 3/51 Sandvikens järnverk bygger i tegel* civ ing H Birke Vad är järnsvamp bergsing Björkvall Tegel i industribyggnader ark A Carlsson AB Fixfabriken, Göteborg* Asea, Västerås Wezäta, Göteborg* Arbrå, Örebro* Elektroskandia, Arboga* 4/51 Taktegel och tegeltak* Murning bakom järnridån* Blackeberg* 5/51 Armerade tegelväggar* tekn lic KG Ekblad Karolinska sjukhuset Karolinska institutet 6/51 Familjehotellet i Nockebyhov* civ ing CE Carlstedt Det byggs i Göteborg* Ö Armfelt-Hansen 1/52 Färgade fogar* teknolog B Alverman Dansk tegelundersökning prof Suensen, Danmark Tegelforskare i nya lokaler red Åkerlund 2/52 Rådhuset i Oslo dir Habberstad Villa i Uppsala ark B. Edman, ark L. Holm 3/52 Villa i Vallentuna Bostadsstyrelsens typhus nr 167 Några villaväggtyper i tegel civ ing L-E Nevander 4/52 Tegelbebyggelsen i Finntorp ark Sundberg Teglets frostbeständighet tekn lic Carlsson 5/52 Tegelrapsodi i Norrköping, intervju med arkitekterna Ahlin & Ringqvist Den äldsta tegelbyggnadskonsten* fil dr S Rosén Hålmurar civ ing H Schlyter 6/52 Tegel i solstan Ö Armfelt-Hansen Grekernas och romarnas tegelarkitektur fil dr Rosén ½-stensväggars bärförmåga* Tegel på vintern* 1/53 Kontorshus för SJ-verkstäderna i Linköping* Kaunitz, Zimdahls Ark kontor Spansk kakelkeramik dr Pihl Håltegel godkänt för brandmurar G Larsson 2/ m serpentinmur i tegel* Fristående skorstenar. ing Bie 9

10 Tegelarkitektur i Lombardiet fil dr Rosén 3/53 Provhusen i Stockholm, Göteborg och Malmö* Materialåtgång civ ing LE Nevander Medeltidens tegelarkitektur fil dr S Rosén 4/53 Villa i Sala* ark B Hedvall Tegel i mönster* Egnahemsbygge i tegel* En ny bärande lägenhetsskiljande vägg* Tegelarkitektur i mellersta Europa fil dr S Rosén 5/53 Vänersborg ett tegeleldorado Täckdikningens framtida utveckling antbrukskonsulent Almlöf 6/53 Mekaniserad murning* dir L Naar, Holland Tegelarkitektur i Norden fil dr S Rosén 1/54 Ett bruk i tegel ark R. Erskine Beräkning av raka valv tekn lic T Möller Facklig högborg i Roslagen F Ström 2/54 Höghus i Basel prof Haller, Schweiz Tegel i storskogen Kvalitets- och provningsbestämmelser för taktegel Danska tegelhus 3/54 Villa i Vänersborg ark Stahle TBE europeiskt samarbete inom tegelindustrin Säffle tegel Säffle ser framåt En tegelbyggnad ovan Polcirkeln S Rosén 4/54 Karlskoga Folkets Hus och teater ark E Fylking, ark E Uppling Modultegel bygg ing L Adler Tegel i Skåne* bygg ing L Adler 5/54 De bygger sin egen skola O Kellermann Provningar av tegelmurverk civ ing LE Nevander 6/54 Östersundsrapsodi F Svensson Nya murtegelnormer Tillåtna påkänningar för tegelmurverk Murning i kyla civ ing Ehn 1/55 Ny folkskola i Vällingby* E Lovén Keramiskt lekverk i Vällingby Folkskola G Näsström Tegelmurverk i höghuskonstruktion prof Hüller, Zurich 2/55 Teglets frostbeständighet doc Sandford Från binning till utfackning* ing L Adler 3/55 Något om den amerikanska tegelindustrin. civ ing Disch Tegelutställning i Finland Täby kommunalhus ark Elmén Nybyggnad för Oskarshamnsbladet* ark E Uppling, ark E Fylking 4/55 Spannmålslagerhus i tegel vid Haga gård* ing B Nyström Ett kranbyggeri i Odense civ ing Mörck Byggstandardiseringens förslag till svensk standard för murtegel 10

11 5/55 Radhus vid Hersby Åker, Lidingö ark Blom Ekonomisk murning med håltegelblock ing Triebel 6/55 Billiga hus i Gotlandstegel Ö Armfelt-Hansen Ålderdomshemmet i Roma Kloster Tegel som fasadmaterial* ing K Wråke Ett nytt murarverktyg* 1/56 En ekonomisk jämförelse mellan några olika civ ing S Lindroth väggtyper för småhus* Radhus för tjänstemannafamiljer i kv Märkbläcket, civ ing I Tengvall Vällingby* Tegelindustrin visar på Byggtjänst* Villa i Djursholm* bygg ing S Magnusson Dubbla halvstensväggar ur teknisk synpunkt* civ ing LE Nevander 2/56 Torra byggmetoder från USA Västerås krematorium ark Birch- Lindgren, K Holmgren 20-tegel* Nytt provinsialläkarhus i Vallentuna ark Trägårdh 3/56 Armerade tegelkonstruktioner* byggn insp S Hansson Armerade tegelkonstruktioner* civ ing LE Nevander Förslag till normer för armerade tegelmurverk* Ny kyrka i Björneberg ark Cyrillus Johansson 4/56 Ljudabsorption hos håltegel Mjölby läroverk och community centre ark Thafvelin Tegelindustrin går över till modultegel 5/56 Försök med impregnering med silikonpreparat ass Eklind Motellet Gyllene Ratten. ark Helweg, Danmark Villa i Uppsala* ing RL Agdler 6/56 God värmeisolering ger extra lånetillägg* Fasadtegel i Sundsvall ark Hamrin 1/57 Ghibbi och Tokul så bor etiopiern Disponent Ch Birch- Iensen Öppna spisar Jämförande provning av hållfasthet hos civ ing L-E Nevander tegelmurverk med olika murbruk* 2/57 Att mura täta väggar* Civ ing L-E Nevander, prof H Granholm Tegeltorg i Malmö, kv Godheten och Händigheten Tegelhus i Limhamn* Kanalväggar i Malmö* Villa för konstsamlare Egnahemandet ark T Roos 3/57 Folkskola i Sala* ark S Elmén Igelboda skola i Saltsjöbaden Kanalvägg vid Kalmarsund Ö A.-H Höghus i Huddinge* ing L Adler 4/57 Skola i Vaxholm ak J och L Åkerlund Taktegelgaranti Frostbeständighetsprovning av tak- och murtegel 5-6/57 Instruktiv information från tegelindustrin 11

12 Ny villaservice Ny teknisk information Tekniska data för tegel och tegelkonstruktioner Lånebestämmelser Tegelbruks- och tegelprodukter Konstruktionsritningar och beräkningar för ing S Tyrén trevåningstegelhus* Halth-gruppens arbete* ing L Adler Arbetsplanering vid gruppbebyggelse Vinterbygge* 1/58 Teglets mästare (intervju med ark Cyrillus Johansson) Skoklosters kyrka Lite tegelhistoria 800 års historia Torekovs kyrka Formtegel Handslaget tegel något för finsmakare 2/58 Pensionärshem i Hummelsta Citysanering med tegel i Enköping Villabyggare i Enköping Sparbanken i Enköping ark I Tengbom Professor Granholm provar väggar* J Nauclér 3/58 Tegelväggar vid Kirunagruvan B Axelsson Det vänliga biblioteket Umeå Vreta Klosters lantmannaskola 4/58 Fasadtegelhus billigare än lättbetonghus* Kontrollen kontrolleras* Östersunds praktiska realskola Seminarium för husligt arbete i Umeå Rationaliseringsvinster i traditionellt bygge 5/58 Det levande taket Vanliga taktegeltyper Taktegel och tegeltak ark Bylund Från ovan Malmö Med teleobjektiv i Danderyd 6/58 Villa i Varalöv (ritad av Per Friberg) Tegelindustrins typhus ark Y Steen Till villabyggarens tjänst Tre som trivs med tegelindustrins typhus Läggning av tegelgolv 1/59 Katrineholm Nämndhuset i Katrineholm Rysk rapsodi Örlogsberga* 2/59 Typhus i Tidan* Kanalväggar och andra tegelkonstruktioner i Skövde* Murarskolan Pannkanaler 3/59 50 år tegelindustriföreningen 12

13 Tegelindustrin idag* R Elgenstierna Nordiskt och europeiskt samarbete Tegellaboratoriet Modern tegeltillverkning* Byggnadstekniskt utvecklingsarbete* S Mattsson Tegeltekniken i praktiken* L Adler, J Nauclér Litteratur* 4/59 Klimatets inverkan på välisolerade tegelväggar ark Mads Myrre Bostadsproblem i Kenya 5/59 En skola Centralskolan, V Vingåkers kommun Staffanstorps Centralskola Svedala Centralskola Tegelkonstruktioner* 6/59 Huset som slog Tegelbeklädnad på äldre hus Synpunkter på skorstensprov 1/60 Fasader och yttertak. ark O Bylund Slammade tegelväggar J Nauclér, B Åström Rätt sätt vid slamning Yrkeslärare A Jonsson Ängbykyrkan 2/60 Slammade hus J Nauclér Gravkapell i Flen prof, ark S-I Lind Nya generella K-värden för tegelväggar Armerade tegelskift billigast* Superstenen ny giv från tegelindustrin* Tegel i bergteater, fasadtegel under jord 3/60 Skärpta krav på ljudisolering klaras av 20-väggen 20-teglet och nya BABS civ ing S Ingemansson Uppsala stad med tegeltraditioner* Modern tegelbyggnadsteknik till flitig användning Murning av dubbla halvstensväggar* 4-5/60 Hör Norden till Skandinavien eller tvärtom?* Nordiskt tegelsamarbete Midnattssol och Polarnatt Nordens leror unga leror* Blank teglmur og anden dansk teglarkitektur Tegelarkitektur i Finland Norsk tegelarkitektur Tegelbilder från Sverige* Tegelforskning i de nordiska länderna* Tegelindustrin i Norden 6/60 Kanalväggen - västkustväggen Tegelväggen för göteborgare, HSB bygger 524 JN lägenheter vid Högsbo* Fogning, en bildinstruktion* Fogning med färgat bruk* ing I Magnusson Syrning, en bildinstruktion* 1/61 Tekniska egenskaper hos isolerade hålmurar ing A Lindh, Sven Tyrén av tegel. (artikeln handlar om L-E Nevanders AB lic-avhandling)* 13

14 Malmfältens folkhögskola i Kiruna* ark J Thurfjell Enhetslaster på järnväg, förbättrat transportsätt för mur- och fasadtegel Eldstäder, skorstenar och rökkanaler* bygg ing J Wodlin Enstensväggen, en bildinstruktion 2/61 Linslageri i Lesjöfors* ark L Bergström Läggning av tegeltak, en bildinstruktion Södergarn, Handelsbankens studiegård och semesterhem* Tättegel senaste utvecklingen på takteglets område. Fabrikstillverkat AT-tegel (annons?) 3/61 Västerås domkyrka nyinvigd Ö Armfelt-Hansen Romanska tegelbyggnader i Mälardalen Rätt murningsteknik 4/61 Volvo valde tegel* Folkskola i Snöstorp* Pensionärshem i Lilla Tjärby* Beklädnad med spiktegel* Tegelkonsulenten i Västra Sverige 5/61 Frågor och svar om SAR* Ny arkitektur i Sverige* 6/61 God bostad god ekonomi* Tegel som fasadbeklädnad* Statslån till småhus Lånereglerna tillämpade på tegelindustrins typhus Vinnare valde tegelvilla Värmeförbrukningen i villor undersökt* Fabrikstillverkning av armerade tegelskift* 1/62 Trivselbostäder i Västerås* Sprutad tunnputs en framtidsmelodi* Tegelhus attraktion på Elmia* Tegelcentralen hälsar välkomna 2-3/62 Tegelhus på utställning* Ett ord om lansbygdens bostäder Husesyn i tegelhus* Byggmästaren har ordet* Varför just kanalväggen?* Därför att den är så riktig!* Trädgården, en del av huset Herrljunga kommunalhus 4/62 Monteringsbygge* Monteringsbygge med tegelelement i Sovjetunionen* Tegelhus man trivs med* Illustrerad tegelteknisk ordbok J.N., K-G Lindqvist, I Hammarskjöld-Reiz, K Anshelm, CA Acking, S Ancker, A Tengbom, N Ahrbom, B Cederlöf L Uhlin 14

15 Frostsäkerhetsgaranterat standaradtaktegel en kvalitetsprodukt för bra tak Rykande aktuellt (om rökkanaler) 5/62 Murning av öppen skorsten och öppen spis bygg ing J Wodlin 6/62 Skorstenar och bygginformation J Nauclér Vinkelhus i Malmö Vi satsar på framtiden 1/63 Lagerbyggnad i Jordbro* bygg ing E Dahlberg Samordnad tegelförsäljning Addo bygger* civ ing S Jonsson Klimatkartor över Europa Skorstenar, slarvfel och kontroll ing Å Hedwall 2/63 Tegelbalkar ett bärkraftigt alternativ* Skorstenar slarvfel och kontroll ing Å Hedwall Vindbelastningar på tegelväggar* civ ing S Nilsson Folkets Hus från norr till söder ark G Gräslund 3-4/63 Tre elementkonstruktioner* TV och press om element-husen* Besök vid försökshusen* Tegelelement* civ ing R Elgenstierna Arkitektens syn på elementbygge med tegel* ark E Ahlin Provningar av tegelelement* doc A Johnsson Mätningar av rörelser hos ytterväggselement av civ ing P-O Nylund tegel* 1/64 Tingshus av tegel i Visby* ark L Lundström 300-årig tegelspis ur Stockholms ström Om Nebukadnesar, om trä, om likör och lite om tegel Fasadtegel ute och inne Teknisk information genom film och stillfilm Skorstensbygge Tegelkonstruktioner* 2/64 Ny USA-arkitektur* 3/64 Kanalvägg av tegel i byggnad med stålstomme* Montagebygge med tegelmurning* Att bygga med tegel, handledning för villabyggare Godsmagasin och expeditionslokaler i SJ:s godsmagasin T.i. nr * 4/64 Villa i Ljunghusen Treskifts skorstensförband Murning av tegelskorstenar Småhusets skorsten. bygg ing J Wodlin 1/65 Kv Oden* J Nauclér Konstruktioner i Skövde kulturcentrum* civ ing G Carlsson Hängande tegelfasad* civ ing E Lindell 2/65 Industribyggnader i Sundsvall* ark G Bley Tegelväggars ljudisolering civ ing G von Gegerfelt Forskningsstation i Luleå* dir K-E Wallin 3/65 Västerkyrkan i Lund* ak C Nyrén 15

16 Lärarhögskolan i Malmö ark C Nyrén Raka valv* S M Nilsson 4/65 Kvalitetsmedveten byggherre valde kanalvägg* S Baatz Svensk Standard ersätter murtegelnormer G von Gegerfelt Dräneringsrör av tegel ny svensk standard på väg Modern byggteknik räddar kulturhistoria J Nauclér Parkskolan i Östersund ett kanalmursbygge* ark K-A Bladh 1/66 En blomma från Tegel Internationell keramisk kongress i Stockholm juni Liljewalchsutställning Dalkarlshugget tegel, ett kanalväggsreportage* ark E Thelaus Botanicum en flexibel laboratoriebyggnad Vad är KFAI AB? De nya lagercentralerna i tegel* Palltransporter kan förbilliga tegel* Frostbeständighetsgaranti för tegel* 2/66 Ett element av tegel* 1955 års murtegelnormer gäller till årsskiftet* Tegelrör för täckdikning och annan dränering Tegelrör för dränering av husgrunder, flygfält, vägar m.m. Ljudisolering hos tegelväggar civ ing S Ingemansson Skarnesystemet ett begrepp inom svensk* byggnadsindustri Rumsstora element med ytterskiva av fasadtegel* 3/66 Tegel på Liljewalchs* intressant och nutidsmässig * Sagan om den lilla gumman* Tankar kring tegel* ark S Samuelsson Tegel som fasadbeklädnad Fasader av tegel ger trevnad i Laxå* ark L Billgren Taktegel och tegeltak 4/66 I en förvandlad stad* Slagregn på tunna tegelväggar* civ ing G von Gegerfelt Att bygga med tegel i Norrland* ark L Nilsson Smutsmottaglighet hos tegel* cand mag E Stenestad, Köpenhamn Tegel på Byggtjänst 1/67 Tegel ark K Anshelm Tegelformat och murningsproduktivitet, redovisning av en amerikansk undersökning* Tegel i undervisningens tjänst* Krafthus i tegel* Murverk annorlunda: Gnistkammaren bygg ing J Wodlin 2/67 Rationellt byggande* R Tegelelement system Tegelindustrins Central- civ ing R Elgenstierna kontor AB* Tegelstenarna vann över betongelementen * Orvar Bergmark Vivallafadder Hyran pressas 10 kr/m 2 Sex lägenhetstyper, tvårummarna 65 m 2 16

17 Tegelstenen vann även i Linköping och Sundsvall! Prisbelönad industribyggnad* Två bygdeskolor i Nossebro Ny monumentalbyggnad i gult fasadtegel på Götaplatsen Tegelelement ark V Vasilis ark V Vasilis En broschyr om tegelelement, Skara tegelbruk* 3/67 Taktegelidéer gav toppexamen Ö Armfelt-Hansen Vackrare tak och hållbarare Det kalla taket* Tegeltakets konstruktion* Ventilerad nock* Högstadieskola med hårdbränd dekor* Tegel för tele 4/67 Tegelelement enligt System Tegelindustrins Centralkontor* Skaras tegelelement röner uppmärksamhet* Nya normer för bindemedel till puts- och murbruk civ ing M Rönning Polcirkelklimat gav gruvmetropol högstadium i tegel* Skickliga hantverkare återgav Kockska huset dess ark S Kelfve arkitektur 1/68 Byggnadsmetoden icke avgörande! Ljudabsorption med tegel* civ ing J Söderquist Tegel inte bara ett fasadmaterial* Tegel till två tusen* bygg ing D Edlund Broströms flotta nybygge av tegel flyter i lera!* 2/68 Något om färg och hus ark H M Lundquist Tysk redovisning av europeiskt elementbyggeri* 1,5 stens bärande väggar i nytt kontorskomplex för ark KGH Karlsson Sandvikens Järnverk* Ny stadsdel i tegel vid Storsjön Västgötategel AB nytt bolag med gamla traditioner 3/68 Konstfackskolor gör nytt fasadtegel Bärförmåga hos murverk av M-tegel* Samma artikel i engelsk översättning Kristalltegel nyhet på Skånemässan Tegel populärt visar enkät!* Landsstathus med brunt tegel i Årets stad * ark L Rimfors Laborator S Sahlin, tekn lic BG Hellers ark G Bredberg Planverket ifrågasätter plastdränering av husgrunder* 4/68 Skalmursförankring* civ ing L Bergquist Tegelkyrka uppförd i Västerås* ark J Labitzke Klassiskt material på klassisk byggnad 1/69 Internationell konferens i om flerfamiljshus i Köpenhamn 17

18 Rationalisering av murningsbygge bygg ing D Edlund Metodfysiologisk undersökning av murningsarbete 1:e forskn ing JE Hansson Stockholm och Göteborg delade första priset i idétävlingen Beklädnadstegel för renovering av äldre hus 2/69 Horisontalbelastning på murverk tekn lic BG Hellers Svenskt tegel till ny ambassad i Sovjetunionen Teglet fyllde bäst kraven vid RATIS nya kursgård ark A Tengbom vid Wijk 50 unika tegelstenar Sidotryck på murverksväggar av tegel prof A Losberg, civ ing S Johansson Tegelkonstruktioner ny broschyr presenteras Fasthetsegenskaper for horisontalbelastet murverk tekn lic BG Hellers 3/69 Undersökning av murkramlor civ ing L Berquist Nya tekniska broschyrer från TCK AB Punkt i Västerås ark S Berglund Högre skorstenar- dagens miljökrav bygg ing S Malmquist Pettersbergsskolan i Trollhättan ark B Cederlöf 4/69 Fasadtegel på hus i Stockholms innerstad ark S Jensfelt Tegelplattor väcker beundran i Gammelstad Tätning av vattenläckage i fasadtegelmurverk prof LE Nevander, forskn ing N Wennerström Tegelelementbygge i kv Kavalleristen Skola och sporthall uppförd i Östersund ark S Frölén 1/70 S:t Göran barnklinik imponerande tegelbyggnad Snabbt mot fullhöjd tack vare tegelelement Modern tegelarkitektur förenad med komplicerad byggnadsfunktion 2/70 Enkelhet och slitstyrka präglar Rocent i Malmö ark L Persson Horisontalbelastade tegelelementväggar forskn ass IHE Nilsson, prof A Losberg Kv Neptunus i Sundsvall helt i tegel ark S Backström, ark L Reinius Samarbete arkitekter pedagoger ger morgondagens skola Stanstorp första samskapsskolan Prefab samskapsskolornas lösenorden 3/70 Sprickbildning i skalmurar civ ing L Bergquist Expansiv industri i Trosa valde kanalväggen i tegel Sannarpsskolan i Halmstad Församlingshem i Arlöv uppfört helt i tegel 4/70 Öppna spisen presentation av nyutkommen broschyr Fabrik för tegelelement i Skurup Redovisning av stormskador i Stockholm Kungl Svea Ingeniörregemente i ny förläggning av tegel 1/71 Internationella tegelkonferenser Växande marknad för tegelelement red J Jhulin ark L Höstrup, ark H Höstrup ark K Andersson ing T Harneman ark PB Persson 18

19 Kyrkan i centrum ark B Blasberg, ark H Jais-Nielsen Officiell tillverkningskontroll av tegelprodukter 2/71 Hur man dimensionerar tegelväggar för vindtryck civ ing J Magdalinski Förankring av tegelfasader bygg ing J Wallgren Så bygger man i London! Förslag till standard för modultegel 3/71 Nordiskt symposium om murverkskonstruktioner Värmetransporten genom tilläggsisolerade Å Holmberg, NÅ Sigfrid tegelväggar Aldrig förr har det funnits så mycket tegel under Sergels torg kv S:t Per i Uppsala Vind mot tegel, diskussionsinlägg Intimt radhusområde uppfört i Helsingborg ark B Blasberg, ark H Jais-Nielsen Visst går det ihop, svar på diskussionsinlägg 4/71 Temperatur och rörelse i skalmurar civ ing L Bergquist kv Erik Menved i Malmö ark H M Lundquist Björndammen i Partille ark L Nilsson BPA lanserar ny murarställning bygg ing J Wallgren Stadshus i Piteå ark G Lundström Arne Elmroth och Ingemar Höglund frågar Åke Holmberg och Nils-Åke Sigfrid svarar Bröderna Edstrand 25 år som tegeltillverkare 1/72 Fasader av tegel sänkte kostnaderna för Gävle lasarett med kr Det är ekonomi att bo i tegelvilla! Hållfasthetsfrågorna dominerade vid den andra BG Hellers internationella tegelkonferensen Restaurerat 1600-talshus i Gamla Stan med intakta ing O Burell tegelmurverkskonstruktioner Värmetransporten genom tilläggsisolerade tegelväggar 3M-teglet standardiserat ing J Wanatowski Structural masonry 2/72 Samarbete ger ökad marknad Ljudisoleringsegenskaper hos murade konstruk- civ ing G Kårfalk ioner i inner- och ytterväggar Saltutslag på tegelmurverk ark HA Holst Lägenhetsskiljande väggar i tegel ger ljudisolering med överkvalitet Tegel given förutsättning för Immanuelskyrkan i ark R Lind Borås Plast olämpligt till dräneringsledningar 3/72 Traditionellt tegelbyggande sänker boendekost- ark I Stoltz naderna i Landskrona Väggvalets effekt på låneunderlag och pantvärde bygg ing L Fredriksson När Sven Pettersson i Råcksta tröttnade på att måla 19

20 om sitt hus, presentation av teknisk information nr 41 Visst kan en tjej bli murare Bankhus i Karlstad ark B Nylén Dansk lärobok om murverkskonstruktioner 4/72 Sveriges mest koncentrerade låghusområde uppfört ark G Celander i Partille Typen Knut godkänd Väggars byggkostnader och framtidsvärden, presentation av Teknisk information nr 42 Årskostnad byrådir S Lundgren Murning i alla väder med hängställning civ ing KO Fentorp 1/73 Vidablick i Ronneby-centrum för åldringsvård och ark S Lenart, långtidsvård-helt uppfört i tegel ark B Pettersson, ark H Victorsson ark R Victorsson Noggrann statisk analys löste tegelalternativet för civ ing U Gullin, Vidablick D Jawerth personer har fått tegelkomplex vid Pol- ark G Lundström cirkeln för kronor Fasadelementbygge under uppförande i Vallentuna Massiva ytterväggar i tegel säkrar rumsklimatet Förstenat landskap räddat åt eftervärlden 2/73 Arkitekturpollutionen: exempel, STÄNDIGT SÄMRE MILJÖER Arkitekturpollutionen: ansvariga, BLINDA LEDER BLINDA Arkitekturpollutionen: åtgärder, ANSVAR ÅT ARKITEKTEN Bostäder i Hjorthagen dr E Reusche, Köln prof H Asplund C Paues, S Broberg, N Ankarcrona Husgrundsdränering 1:e byggn insp E Gustafsson Ny metod för tillverkning av tegelelement, civ ing R Elgenstierna Idéskiss till tegelelementfabrik Sanningens ord om dagens byggande vid välbesökt tegeldag i Malmö 3/73 MORGÅRDSHAMMAR AB, Morgårdshammar bygg ing A Berge TEKNO-MONTAN AB, Mariehäll bygg ing T Holm SMEDJEBACKENS VALSVERKS AB, civ ing G Holmer Smedjebacken TARKETT AB, Kallinge civ ing KG Lye HOLMENS BRUK AB, Hallstavik ing G Ericsson 4/73 Kvarteret Tegen, Solna ark KI Stål, civ ing H Fransson Kv. Tegen elevarbete! Syrafast kamspik för kramling av tegel mot trästomme Kramling av tegel mot lättbetong Tegelkomplex för Riksskatteverket Föreningen för Murat Byggande civ ing KO Fenstorp ing Å Wallin ark R Hagerstrand 20

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen Blodtrycksmätning A Angered Apotek Hjärtat Angered Centrum Arboga Apotek Hjärtat Ahllöfsgatan Arlandastad Apotek Hjärtat Eurostop Arvika Apotek Hjärtat Torget B Bengtsfors Apotek Hjärtat Storgatan Bromma

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Underhåll av tegelfasader från 1960-1975

Underhåll av tegelfasader från 1960-1975 Underhåll av tegelfasader från 1960-1975 Tomas Gustavsson, byggkonstruktör, aktiv i SPEF: s kursverksamhet, e-post: tomas@konstruktioner.se Helt dominerande underhållsfråga under perioden: Skador p.g.a.

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Renovering av tegelfasader med korrosionsskador

Renovering av tegelfasader med korrosionsskador Renovering av tegelfasader med korrosionsskador Tomas Gustavsson tomas@konstruktioner.se Två FoU-projekt i Lund som behandlat ämnet: Reparation av murade fasader med korrosionsskador, LTH 2005-2007 Följdprojekt:

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter:

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Värmeisolering (U-värde) Skapa lufttäthet Hindra utifrån kommande fukt Stoppa inifrån kommande fukt Förhindra kapillärsugning

Läs mer

Tekniska detaljlösningar

Tekniska detaljlösningar Tekniska detaljlösningar - Fasadtegel med bakmur av tegel eller andra stenmaterial Tomas Gustavsson Föreläsningen bygger till stor del på innehållet i boken Moderna tegeldetaljer, som ges ut av stiftelsen

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70

Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70 Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70 LG Lundberg. Född 1938. Bor och verkar i Stockholm. Separatutställningar i urval 2011

Läs mer

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet VI hjälper dig hitta din väg till jobbet Eductus hjälper personer att få jobb och företag att hitta medarbetare. Om du saknar utbildning så hjälper vi dig med

Läs mer

Apotek som för Trust in Lust sortimentet

Apotek som för Trust in Lust sortimentet Apotek som för Trust in Lust sortimentet Apoteket Källan Apoteket Hästhoven Apoteket Lärkan Apoteket Kupolen Apoteket Bävern Apoteket Vikingen Apoteket Tallen Apoteket Tallen Apoteket Eken Apoteket Fyra

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris!

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Som kund hos If får du allt det här...... en hemförsäkring speciellt

Läs mer

Lakka eko + 400 U-värde 0,16!

Lakka eko + 400 U-värde 0,16! Nyhet Marknadens bästa block! Lakkanbetoni.fi Lakka eko + 400 U-värde 0,16! Varför stenhus? Egentligen är det ganska lätt att definiera vad som krävs av ett hus eller bostad som är riktigt bra- ett gott

Läs mer

Södra Kustvägen 78, Bureå

Södra Kustvägen 78, Bureå Dragstångsdepå Kompletta dragstänger i lager De flesta modeller och varianter. Specialutbildade mekaniker DSS - Dragstångsservice Arbetar med centraliserat lager Komplett dragstång framme på några timmar

Läs mer

Viktiga aspekter vid renovering:

Viktiga aspekter vid renovering: Reparationsmetoder Viktiga aspekter vid renovering: Risker för olycksfall och ras Arbetarskydd och arbetsmiljö Stora renoveringskostnader kan förväntas Ta tillvara kulturella värden i fastighetsbeståndet

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

8 SIDOR FYLLDA MED ERBJUDANDEN INSPIRATION NYHETER

8 SIDOR FYLLDA MED ERBJUDANDEN INSPIRATION NYHETER P L AT T O R F Ö R H E L A H E M M E T 8 SIDOR FYLLDA MED ERBJUDANDEN INSPIRATION NYHETER FACTORY ANTRACITE NYHET BOHEME 50x50 cm. Nat. Ord. pris pr. m2 545:- FACTORY 49,6x49,6 cm Betáo & Taupe Ord. pris

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2013-12-31

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2013-12-31 Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning Jernhusens fastighetsbestånd Jernhusens fastighetsbestånd är utbrett över hela Sverige med fokus på storstadsregioner, tillväxtorter och viktiga järnvägsknutpunkter.

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

SPEF. trygghet för dig

SPEF. trygghet för dig RÄTT FRÅN BÖRJAN 1 SPEF trygghet för dig Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening, SPEF, är den rikstäckande branschorganisationen för murat och putsat byggande i Sverige. Föreningen grundades 1966

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex sjönk till 131,6 fjärde kvartalet 2014 Ökade småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 131,6 fjärde kvartalet förra

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03)

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) ABF Södra Småland ALF Lärcentrum, Härnösand Almåsgymnasiet & Vuxenutbildningens bibliotek, Borås Angereds bibliotek Arboga bibliotek

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2014-12-31

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2014-12-31 Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning Jernhusens fastighetsbestånd Jernhusens fastighetsbestånd är utbrett över hela Sverige med fokus på storstadsregioner, tillväxtorter och viktiga järnvägsknutpunkter.

Läs mer

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb www.idrottonline.se/arboga/arbogajk-judo 0589.14302@telia.com Bodens Bushido Center www.bodenbushido.se

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

RS 2011 RS-medier RS 2011 RS 2010 Förändring

RS 2011 RS-medier RS 2011 RS 2010 Förändring RS 2011 RS-medier RS 2011 RS 2010 Förändring 18 Minuter 18600 18100 2,8% Affarsliv.biz 42800 41800 2,4% Affärsresenären 18600 - Aktuell Produktion 20000 20000 0,0% Alingsås Kuriren 25700 25600 0,4% Amos

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12 Boindex sjönk till 132,5 tredje kvartalet 2014 Ökade amorteringskrav förklarar nedgången Boindex uppgick till 132,5 tredje kvartalet

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

Företag som är certifierade för användning av Condry:

Företag som är certifierade för användning av Condry: EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL Uppdaterad 2014-03-28 sid 1(7) Företag som är certifierade för användning av Condry: Företagen är listade enligt dessa distrikt: Södra Sverige Västra Sverige Östra

Läs mer

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker Denna förteckning omfattar de personer som DNV GL har certifierat som värdeförvaringstekniker enligt "Kravspecifikation för certifiering av Värdeförvaringstekniker". Förteckningen är sorterad efter postort.

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Monier presenterar ETT STYCKE SVENSK BYGGNADSHISTORIA

Monier presenterar ETT STYCKE SVENSK BYGGNADSHISTORIA Monier presenterar ETT STYCKE SVENSK BYGGNADSHISTORIA En naturlig produkt som bara blir vackrare med åren Från bränd lera till svensk klassiker På latin betyder tegel bränd lera. Och det är precis vad

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD. HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD. HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD Installationsguide Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

Saflok - En enkel och säker konstruktion

Saflok - En enkel och säker konstruktion SAFLOK Hydroscands Saflok, camlock-koppling, har självlåsande armar för högsta säkerhet. Kopplingen har en enkel och robust konstruktion där låsarmen har en extra spärr vilket gör att den inte kan öppnas

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 EN RESULTATSAMMANFATTNING FÖRORD Detta är en sammanfattning av rapporten Prisstudie av ett typhus för kontor år 2013. Den fullständiga rapporten är framtagen

Läs mer

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60 Anton Bingebo Göthberg Holmlund Yxhage Arne Bakke Bengt Lindström Bert-Ove Adolfsson Björn Mogren Bo Chronier Bo Börge Borgström Christer Moreau Dag Berglund Daniel Sammelin Eeero Laakso Emil Barrelöv

Läs mer

Funballz event 2011. Stockholm - Ted Andersson, 0739-60 61 43. Malmö-Göteborg - Per Alverstrand, 0739-60 61 44

Funballz event 2011. Stockholm - Ted Andersson, 0739-60 61 43. Malmö-Göteborg - Per Alverstrand, 0739-60 61 44 Funballz event 2011 Med över 70 nedslag runt om i festivalsverige, från Malmö i söder till Luleå i norr, kommer Crowd genomföra en imponerande event-turné med Funballz i sommar. Nu erbjuder vi möjligheten

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter

Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter Statistik från satellit Storstadsnatur Konferens om grönstruktur och landskap i Stockholmsregionen Tisdagen den 4 maj 2010 Marianne.Eriksson@scb.se

Läs mer

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad. Cannabisprojekt Samverkan barn och unga - Karlstad 19 april 2012 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65 Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.se 054 540 5156 Särskild cannabissatsning

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

Utbildningsplan Murning klass I start 16 nov 2010

Utbildningsplan Murning klass I start 16 nov 2010 1 Utbildningsplan Murning klass I start 16 nov 2010 Dag I Innehåll Ansvarig 09.30-10.00 Kaffe 10.00-10.40 Lagar och förordningar Genomgång av gällande lagar, förordningar och regler som gäller för: - Ansvar

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Gasbil i Skåne ett självklar val!

Gasbil i Skåne ett självklar val! Gasbil i Skåne ett självklar val! 2009-11-17 - Mårten Johansson, Biogas Syd Samhälle och näringsliv stödjer Biogas Syd 1 Biogaspusslet har många aktörer Vad är biogas? -Metan-CH 4 -Koldioxid-CO 2 2 Biogas

Läs mer

Konfliktobjektlista total 2012-02-24

Konfliktobjektlista total 2012-02-24 556483-0957 HMB Construction AB Furugården Groths väg VALBO Bilaga 3 556531-9984 ByggPartner i Dalarna AB NVB Ny vårdbyggnad Falu Lasarett FALUN 556531-9984 ByggPartner i Dalarna AB Kv Örnen Köpmannagatan

Läs mer

Hemförsäkringen för SBCs medlemmar

Hemförsäkringen för SBCs medlemmar Hemförsäkringen för SBCs medlemmar SPECIELLT FRAMTAGEN FÖR DIG SOM BOR I BOSTADSRÄTT:» Konkurrenskraftigt pris» Avbeställningsskydd vid resa» Allrisk drulle bostadsrätt Ett smart sätt att få en tryggare

Läs mer

Energiberäkna och spara energi. Energibesparingsexempel med Weber fasadsystem

Energiberäkna och spara energi. Energibesparingsexempel med Weber fasadsystem Energiberäkna och spara energi Energibesparingsexempel med Weber fasadsystem 1 2 Sunda system och produkter för hållbart byggande Inledning Weber värnar om traditionen med putsprodukter baserade på naturmaterial

Läs mer

Radhusområdet Prästkragen, Bjuv

Radhusområdet Prästkragen, Bjuv Radhusområdet Prästkragen, Bjuv PM angående renoveringsbehov i tegelfasader Vägguppbyggnad Ytterväggarna består av 120 fasadtegel med innanförliggande väggdel, bakmur, av 200 lättbetong och invändig puts.

Läs mer

Fuktsäkra putsade fasader

Fuktsäkra putsade fasader Fuktsäkra putsade fasader Vi har lösningen! Aquapanel Outdoor I ett villaområde utanför Malmö renoverar Malmö Mur och Puts AB fuktskadade fasader på tio villor byggda så sent som 1999. Sedan de gamla fasaderna

Läs mer

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade AB Borlänge Energi Elnät REL00018 382 161 452 367 2,85% AB Kramfors Energiverk REL00094 87 135 98 999 2,15% AB PiteEnergi REL00149 344 465 420 942 3,40% Affärsverken Karlskrona AB REL00091 380 024 439

Läs mer

Kv. Oden, Höganäs. Vad är en ägarlägenhet?

Kv. Oden, Höganäs. Vad är en ägarlägenhet? Kv. Oden Kv. Oden, Höganäs Våren 2014 påbörjade vi vårt bostadsprojekt Kv. Oden i Höganäs och vi planerar för inflyttning i juni 2015. Projektet omfattar fyra huskroppar med totalt femtiofem lägenheter.

Läs mer

Auktoriserade Serviceverkstäder för VM Pumpar AB

Auktoriserade Serviceverkstäder för VM Pumpar AB Borlänge Pumptech Dalarna AB Cirkelgatan 18 781 72 BORLÄNGE Tel.nr 0703-18 86 28 www.pumptech.se info@pumptech.se Borås Borås Elmotor& Drivteknik AB Stenbocksgatan 20 506 34 BORÅS Tel.nr 033-14 13 30 Fax.nr

Läs mer

Dina kunders förtroende - vårt absoluta fokus Utgåva 2012-05-09. Certifikatsförteckning. av besiktningsmän

Dina kunders förtroende - vårt absoluta fokus Utgåva 2012-05-09. Certifikatsförteckning. av besiktningsmän Certifikatsförteckning Besiktningsmän för lekredskap och platser för lek, motion eller annan utevistelse enligt kravspecifikation för certifiering av platser för lek, motion eller annan utevistelse, samt

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR PÅ:

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-11-24

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-11-24 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-11-24 Boindex steg till 118,3 tredje kvartalet 2011 lägre räntor och småhuspriser stärker husköpkraften Boindex steg till 118,3 tredje kvartalet,

Läs mer

Företag som är certifierade för användning av Condry:

Företag som är certifierade för användning av Condry: Condry är accepterat hos Byggvarubedömningen. Condry är en BASTAregistrerad produkt. Condry rekommenderas av SundaHus. Condry är CE-märkt enligt standard 1504-8:2004 och 1504-2:2004. Uppdaterad 2014-01-24

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2014

Ranking av företagsklimatet 2014 Ranking av företagsklimatet 2014 Varför ett bra företagsklimat? Ett bra företagsklimat handlar om att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Fler lönsamma och växande företag skapar

Läs mer

BENNYS TAK OCH BYGG Tel: benny@takbygg.se Limhamnsvägen 109L 216 13 Limhamn Mobil: 070-424 89 55

BENNYS TAK OCH BYGG Tel: benny@takbygg.se Limhamnsvägen 109L 216 13 Limhamn Mobil: 070-424 89 55 Södra Sverige sid 1 (2) BENNYS TAK OCH BYGG Tel: benny@takbygg.se Limhamnsvägen 109L Fax: 216 13 Limhamn Mobil: 070-424 89 55 CARL & OLOFS PLÅT & TAK AB Tel: 0515-333 00 info@gertssons.se Falköpingsvägen

Läs mer

Sverigebarometern 2011

Sverigebarometern 2011 2011-05-16 Kontaktperson För mer information kontakta: Michael Blaxland, 0708-30 70 03 michael.blaxland@reseguiden.se Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. Sverigebarometern 2011 Fakta.

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Johan Sundberg. Profu. Profu. Profu

Johan Sundberg. Profu. Profu. Profu Johan Sundberg Delägare i forsknings- och utredningsföretaget. Forskningsledare för avfallsgruppen på Chalmers 1993-2005 (tekn. doktor i avfallssystemanalys 1993). (Projektinriktad forskning och utveckling)

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

HOTELLKEDJA: SCANDIC HOTELS. Antal. Ert pris / Rumstyp rum

HOTELLKEDJA: SCANDIC HOTELS. Antal. Ert pris / Rumstyp rum HOTELLKEDJA: SCANDIC HOTELS Priser gällande avtalsår 2013 Samtliga priser inkl. frukost, internet & moms Ort Hotellnamn Adress Tel.nr. Antal Ert pris / Rumstyp rum avtalspris LRA Arvika Scandic Arvika

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor

Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor Hur gröna är våra städer? Foto: Stefan Svanström Stefan Svanström & Jerker Moström Avdelningen för Regioner och Miljö Statistiska centralbyrån facebook.com/statisticssweden

Läs mer

Flowcrete Sweden Entreprenörer.

Flowcrete Sweden Entreprenörer. Flowcrete Sweden Entreprenörer. Flowcrete Swedens s flooring systems are installed by a highly trained, approved and licend contractor network, who offer an unrivalled rvice across Sweden. You can e a

Läs mer

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala Lärosäte Benämning Adress Kontaktperson Telefon, fax mailadress Borås CSU Högskolan i Borås Centrum för skolutveckling 501 90 Borås Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

10 w w w. s c h e r l i n. s e

10 w w w. s c h e r l i n. s e www.scherlin.se 10 Det började en gång med en hallbänk till min egna bostad, som jag ritade och lät tillverka i Småland. Sedan har det med åren blivit fler bänkar, hallförvaring i olika former, mat- och

Läs mer

konsult 1996-1999 UTBILDNING: arkitekt KTH byggnadsingenjör klar 1984

konsult 1996-1999 UTBILDNING: arkitekt KTH byggnadsingenjör klar 1984 Per Kindahl EGET FÖRETAG: pkdesign från 1999 konsult 1996-1999 UTBILDNING: arkitekt KTH klar 1996 byggnadsingenjör klar 1984 INNEHÅLL CV: sid 2-7 kontor, butiker, köpcentrum, skyltar sid 8-11 hus, villor,

Läs mer

700 år av TRADITION, ANSVAR och KULTUR. Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av tio bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet.

700 år av TRADITION, ANSVAR och KULTUR. Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av tio bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet. 700 år av TRADITION, ANSVAR och KULTUR Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av tio bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet. Stockholmsbyggmästarna Tio företag med en mycket stark och traditionell

Läs mer

Referenser 12-24-36kV MS-Ställverk ORMAZABAL

Referenser 12-24-36kV MS-Ställverk ORMAZABAL Referenser 12-24-36kV MS-Ställverk ORMAZABAL Några av de senaste referensanläggningar av MS-Ställverk SF6 i eller via Sverige ABB DISTRIBUTION (Edm-Mozambiq) med transformatorstation x 5 CGC 630A, 36kV

Läs mer

Kungl. Bostadsstyrelsen Byråchefen Strokirks samling SE/RA/420019.03/FII Riksarkivet. Bilaga. Bostadsstyrelsen Evert Strokirks samling

Kungl. Bostadsstyrelsen Byråchefen Strokirks samling SE/RA/420019.03/FII Riksarkivet. Bilaga. Bostadsstyrelsen Evert Strokirks samling Kungl. Bostadsstyrelsen Byråchefen Strokirks samling SE/RA/420019.03/FII Riksarkivet Bilaga Bostadsstyrelsen Evert Strokirks samling Kodnyckel till byråchefen Strokirks samling A. Aktuella arbetsuppgifter,

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-08-31

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-08-31 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-08-31 Boindex steg till 126,6 andra kvartalet 2012 Lägre räntor och småhuspriser ökar husköpkraften Hushållens förutsättningar för att köpa

Läs mer