Artiklar i tidskriften Tegel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Artiklar i tidskriften Tegel 1935-1987"

Transkript

1 Artiklar i tidskriften Tegel /35 Bygg med tegel men bygg billigt!* A Andersson Statsingripanden i Amerika och Tyskland under fil dr I Sundbom världskrisen Redogörelse för en murverksprovning med sk 14-tegel Kooperativas nya billiga bostadshus på civ ing E Strokirk Kvarnholmen Saltutslag å murverk Statistisk överblick av tegelindustrien och dess CA Strömberg produkter 2/35 Småhusbebyggelse i Sandviken av högporöst stadsing T Lydig tegel* Tegel eller betong vid höghusbebyggelse* ark E Rockström Lättmurtegel från grund till tak i 8-våningarshus dir J Baunge på Gärdet * Byggnadsmaterialet och konstruktionen avgöra de ark O Thunström framtida underhållskostnaderna* A-B Svensk Byggtjänst. dir J Baunge Saltsyra för murtvättning måste vara absolut fri från svavelsyra Lastartången 3/35 Nyare byggnadskonstruktioner tillämpade på civ ing E Strokirk byggnader med de nya lättmurteglen.* Byggnadsämnesförbundets möten Jämförande kostnader mellan tegel- och trähus ing E Lindbäck Ett tack 4/35 Föredrag i Linköping för Tegelindustriföreningen* bygg ing O Engkvist Konkurrensen mellan färdiga trähus och kapten C Camitz högporösa hus Raka valv över tegelugnar ing G Bern Syratvättningens risker. De äro väsentliga men prof E Suenson, Danmark kunna nedbringas genom vissa försiktighetsmått 1/36 Materialval vid planerande av byggnader ing E Lindbäck Bostadsproduktionen Byråchef B Nyström En större och en mindre villa av högporöst tegel ark G Lindberg Trähusen Egnahemsbyggandet Synligt tegel invändigt Röbo gula 2/36 Ett växande hus på Lidingön* ark M Hedmark Lån för eget hem på landet* notarie E Bring Engelska tegelvillor Två tyska tegelvillor En tegelvilla från 1931 G Lindberg Flickläroverket i Göteborg 3/36 Något om bebyggelsen i Sandviken* stadsing T Lydig Saklig reklam 1

2 En modern tegelvilla Bostadsförbättringsverksamheten på landsbygden notarie E Bring och dess inverkan på bostadsproduktionen Småhusbebyggelsen och det högporösa teglet* ark G lindberg Brandsäkerheten hos tegelkonstruktioner Landsarkiv i Härnösand Valv med kolonnrar Ny samskola i Sölvesborg 4/36 Historia och framtid dir J Baunge Några synpunkter på höghus av tegel* ing B Eriksson Danska tegelvillor Mellanväggar av tegel J Baunge En teglets bok C.A. S-g 200-åriga avhandlingar om taktegel amanuens O Englund 5/36 Om tegel i bostadshus ing O Frykfors Än en gång SAKLIG REKLAM C.A. S-g En rundtur i Stockholm L.U. En historik Ett sätt att taga tillvara den värme som finnes i O Styrén ringugnens rökgaser 6/36 Om taktegel och tegeltak ark E Rudskog Västerås bebyggelsen de senaste åren ark V Segerstedt Ett hyreshus i Västerås S Tegelmurar utan murbruk En monumental verkstadsbyggnad Studentbostäder i Uppsala 7/36 Bostäder för barnrika familjer chefsark C Melin Teglet upplever en renässans i våra dagar F Dickert Byggnaden och staden J Baunge Om fukten i väggar 8/36 Om fasadtegel ark O Thunström Hornesey Town Hall Vattenhaltens betydelse för hållfastheten hos S-g murbruk 1/37 Uppsala-föreningshusbyggenas stad civ ing CA Strömberg Vita tegelvillor S. 2/37 Något om teglet i Skåne* ark M Mogensen En villa i Halmstad* Två moderna villor av högporöst tegel* Eastmaninstitutet, patologiska avdelningen vid Sabbatsberg* Charkuterifabrik i Hälsingborg 3/37 Vårt vetande om putsning. PE Hubendick Något om mellanväggar och deras uppbyggnad ing O Frykfors Tegel till stenläggning Om skydd mot fuktgenomslag Tegelytans egen skönhet 4/37 Armerat tegelmurverk* P.E.H. Om fasadtegel* civing G W:son Cronquist Tegel som trotsat tidens tand G W Sejerstad 2

3 Synpunkter vid ordnandet av brandförsäkring brandinsp, K-n CG Haverman jämte något om förfarandet vid skadereglering Om murbruk för tegelmurverk* Tegelytans egen skönhet* 5/37 Något om tegelindustrin i våra grannländer Kullager i tegelbrukens arbetsmaskiner civ ing V Blomberg 6/37 Några synpunkter på högporöst tegel till småhus* ark G Lindberg Några småhus av tegel Mångtusenåriga skyskrapor av tegel Ett finskt sportinstitut A.O. Transport av tegel i containers A Liliendahl 7/37 Där fasadteglet kommit till heders* ark A Lindström Murverksprovningen* J.B. Fasadtegel De nya tyska normalbestämmelserna för murverk Erfarenheter med armerat tegelmurverk* P.E.H. 8/37 Murverksprovningen. Redogörelse för den av civ ing O Hansson Tegelindustriföreningen bekostade stora murprovningen 1/38 Tegeltak ark G Heimbürger En pedagogisk tegelmonter E Dahlberg Konstruktionsdetaljer för 1-stens väggtjocklek* Överkragning av muröppningar med 2 L-järn B Eriksson Ytterligare murverksprovningar civ ing O Hansson 2/38 Borås textilindustrins högsäte* civ ing CA Strömberg Tyska egnahem av tegel P Marthin Något om ljudfrågan, speciellt med hänsyn till de senaste årens höghus i Göteborg Byggandets hygien prof HN Pallin 3/38 Bjälklagstegel och håltegelbjälklag* civ ing P Thilén Tegelbränningskontroll i praktiken L Andersson Temperaturkontroll vid tegelframställning ing CE Barkman 4/38 Villa Berghem å Särö ark NE Eriksson Villa i Skåne* ark V Wikén Bostäder vid Kaukopää En lantarbetarbostad* J Stael von Holstein Administrations- och matsalsbyggnaderna vid chokladfabriken Marabous nybyggnad* En gedigen handbok, till ett märkigt jubileum 5/38 Småhusbebyggelsen i Lund* ark I Hammarskjöld-Reiz Vattentätheten hos murbruk Moderna tegelbyggnader* Värmeledningen är A och O för landsbygdens bostäder* Tegelkonsumtionen* 6/38 Steneby yrkeskolor ark E Auby Egnahemslån för barnrika familjer Murverksprovningar å pelare uppförda av olika civ ing CA Strömberg tegelsorter 7/38 Tegelhusen och luftskyddet Om det fattas en tusenlapp 3

4 Där bygger man kokt i tegel* Ett modernt tegelbruk 8/38 Tegel är fullgott ur luftskyddssynpunkt för alla slags byggnader Vad är viktigt ur byggnadsteknisk luftskyddssynpunkt Tegel och luftskyddet Överståthållarämbetets yttrande Stockholms stads byggnadsnämnds utlåtande SAR:s utlåtande Svenska Teknologföreningens utlåtande Tekniske medlemmens av Stockholms Luftskyddsförbunds utlåtande Översikt över uppfattningen i Tyskland Tekniska skäl som talar för att tegel är bättre än betong mot bombbrisader Luftskyddsrummen och materialet för dessa 1/39 Västsvensk tegelkongress Tekniska data för 1,4-teglet Kostnadsjämförelse mellan väggar av 1,4-tegel och trä* Nytt om byggnadstekniskt luftskydd Uppläggning av träbjälke på 1-stens yttermur av 1,4-tegel* Byggnader i 1,4-tegel i Göteborg* Överkragning av muröppningar* 2/39 Tegelmurverk vid bombanfall tekn dr JE Ekström Ingen lagstiftning som förhindrar användandet av tegel för höghusbebyggelse i obegränsat våningsantal Ett intressant bokverk 3/39 Småstugor av tegel i Trelleborg* stadsark E Fehling Svensk standard för dräneringsrör av tegel prof H Flodkvist Tegelmurverkets värmeisoleringsförmåga ark G Heimbürger Landshövding Malte Jacobssons öppningsanförande vid västsvensk tegelkongress 4/39 Armerade tegelkonstruktioner* prof H Granholm Vilka förändringar bör ställas på konstruktörer byrådir N Royen och kontrollanter vid husbyggnadsarbeten?* Visa till tegel- och murarbrist 5/39 Teglet i modern arkitektur* ark G Hoving Skader som følge av teglstensfacaders avsyrning* prof E Suenson Tegelmurverk ur brandskyddssynpunkt v brandch N Grönvall 6/39 En översikt av Chalmers Provningssanstalts civ ing O Hansson murverksprovningar Murpelares hoptryckning prof E Suenson Tegelmästarutbildningen Småstuga av tegel får skåning för kr 7/39 Teglstensbygninger i Kystklima prof J Holmgren, Norge Murprovningarna ett beriktigande H Kreüger 8/39 Teglstensbygninger i Kystklima prof J Holmgren, Norge Ur lerans och teglets kemi prof JÅ Hedvall 4

5 1/40 Kurs i tegelbyggnad Kampen mot trähusbebyggelsen genom tiderna rådman Similä Ur lerans och teglets kemi* prof JÅ Hedvall 2/40 Kurs i tegelbyggnad Putsproblemet 3/40 Kurs i tegelbyggnad E Auby Vissa murstenars lämplighet för skorstensstockar Modern tegeltillverkning ing S Sandgren 4/40 Kurs i tegelbyggnad: Ytterväggar* 5/40 Kurs i tegelbyggnad* 6/40 Småstugebyggande S Westholm Tegelindustriens utredning J Baunge Industrialiserad framställning av småstugor i tegel* S Simonsson Småstugans planläggning och tillämpning* ark N Ahrbom 7/40 Kurs i tegelbyggnad: Putsade fasader och tegelfasader* Putsproblemet 8/40 Kurs i tegelbyggnad: Eldstäder Skorstenar Yttertak av tegel Färdiga småstugor S Simonsson Byggnadstekniska och organisatoriska frågor vid byggm G Bäckström byggandet av färdiga småstugor 1/41 Tegeltakens historia ark E Lundberg Tellusborgsbebyggelsen Samarbete för kvalitet i norskt tegelbyggande D Mellbye 2/41 Byggnadskostnaderna dir J Baunge Värmekostnad och muröppningarnas storlek samt civ ing E Strokirk, härmed sammanhängande frågor ark G Heimbürger Bränslekrisen och byggnadsmaterialen C.C. Om planläggning ark H Ahlberg 3/41 Silos-byggnader för AIV-foder C.C. Lantbrukets byggnadsfrågor C.C. 4/41 Byggnadskris och sparsamhet tekn dr JE Ekström Byggnadens yttre A Berg, Norge Bondgårdarnas bostadsproblem A Olsson I frågan om gropsilos av tegel skriver Jordbrukstekniska föreningen följande: Materialbristen J Baunge 5/41 Cementknappheten kan bemästras NB Hast, E Strokirk, E Johansson Varma ladugårdsväggar Branden i yrkesskolan i Malmberget A.J. Cementransoneringen J.B. 6/41 Panik J Baunge Något om håltegelbjälklag civ ing E Strokirk 1/42 Ett farligt byggnadssätt dir J Baunge Något om dränering av åkerjord agr lic Y Gustavsson Dräneringsverksamhetens utveckling åren agr G Hallgren 1937 enligt den officiella statistiken Något om tegelrörledningars vattentransporterande agr lic Y Gustafsson 5

6 förmåga 2/42 Svensk arkitektur idag* dir J Baunge Några synpunkter på skorstensproblemet civ ing C Möller Tjärgenomslag på betongskorstenar med ingjutna civ ing E Johansson Höganäsrör 3/42 Armerade tegelkonstruktioner* prof H Granholm 4/42 Armerade tegelkonstruktioner prof H Granholm 5/42 Armerade tegelkonstruktioner* prof H Granholm 6/42 Tegelsilor AIV-foder civ ing N Knutsson- Blomquist 1/43 Tegelbeslaget torde snart kunna hävas N Knutsson-Blomquist Tegelbeslaget hävt i södra Sverige N Knutsson-Blomquist Nordens äldsta tegelbyggnad kan i år fira N Knutsson-Blomquist 750-årsjubileum 2/ års normalbestämmelser Sveriges Tegelindustriföreningsfirmamedlemmar 3/43 Tegelransoneringen upphävd Tegelväggskonstruktioner* Hur stort kan bostadsbyggandet beräknas bli amanuens G Ekdahl 1944 Vilka konsekvenser kunna de ökande kraven på civ ing E Strokirk värmeisolering beräknas få på ytterväggarnas utformande?* Monteringsfärdiga stenhus * 4/43 Sammanställning och bearbetning av utförda civ ing H Lindkvist provningarav MT-bjälklag 5/43 Värmeisolering av bostadshus* civ ing M Blomkvist Byggnadsverksamheten under år 1942* 6/43 Tegelhus contra betonghus ur luftskyddssynpunkt 1/44 Siporex* J Baunge Monumentala ekonomibyggnader N Lindblom 2/44 Tegel i stadsbilden Tf stadsark S Brantzell, Göteborg En ekonomisk ytterväggskonstruktion väggen av R Elgenstierna 1 stens högporöst 30-tegel* Arbetsstudier å tegelmurning 3/44 Efterkrigsbyggandet civ ing E Strokirk Siporex reklammetoder 4/44 Erfarenheter från en miljoneldsvåda kapten R Götherström Ladugårdens ytterväggkonstruktion 5/44 Fuktighet i ytterväggar dir J Baunge Gustavsbergs nya radhushem ark O Tunström Byggnadsstadgans 53a 6/44 Tegel och arbetsfysiologi civ ing Kindstrand Byggnadsverksamhet i våra städer 1/45 Tegelsituationen J Baunge Fuktsäkra tegelmurverk* Fukt i ytterväggar, ett genmäle O Hansson, S Holmkvist Några reflektioner kring paketerat tegel tegelmästare Å Wikner 6

7 2/45 Fuktsäkra tegelmurverk* 3/45 Fuktsäkra tegelmurverk* Arbetsstudier vid husbyggnad civ ing DV Österberg 4/45 Svällning av tegel och dess orsaker civ ing C Hedin 5/45 Murningsarbetets estetik* ark P Baumann, Danmark Från skråhantverk till byggindustri* R. Ea. 6/45 Murningsarbetets estetik* ark P Baumann Murade valvbågar av tegel ersätter stål* ur Brick and Clay Record, 1945 Byggnadsforskningen i Sverige R.Ea. Meddelande från Statens kommitté för byggnadsforskning 1/46 Bostadssociala utredningens förslag Aktuarie J Gustavsson Anvisningar till byggnadsstadgan R.Ea. 2/46 Nya metoder för lastning och transport av tegelvaror R Elgenstierna kv Guldfisken C.F. 3/46 Tegelindustriens forskningsproblem red C Falkenstam Ljudisolation doc PV Brüel Ytbehandling av trapphus bygg ing M Gustafsson 4/46 Tunnväggiga tegelvalv utan stödformar M Tupolev, ur Architectura 8/1944, SSSR Näckrosparken* C.F. Byggnadsindustrins råvaruåtgång /46 Uttorkning av nybyggnader ing G Persson Sveriges tegelindustri under de senaste 50 åren* J Baunge Hagaverken C.F. 6/46 Modulmurning med tegel* civ ing DV Österberg Tjärby Tegelbruk* dir L Andersson 1/47 Byggstandardiseringens modulutredning R Elgenstierna Tjustorps Tegelbruk dir L Andersson 2/47 Fuktdiffusion i ytterväggar * ing G Persson Den finska kombinerade tegel- och brukshissen dipl ing H Ahramo Hyllingeverket dir L Andersson 3/47 En ny typ av fasadbeklädnad ing A Engvall Hercules Tegelbruk dir L Andersson 4/47 Tegeltak civ ing Å Påhlman A-B Minnesbergs Tegelbruk civ ing N Knutsson- Blomquist 5/47 Några tankar beträffande vårt avtals- och avlönings- civ ing E Falke system Bara Tegelbruk civ ing N Knutsson- Blomquist 6/47 Sydafrikanskt mureri civ ing Å Påhlman 1/48 Teglet fritt! J Baunge Grunddragen i den nya byggnadslagstiftningen civ ing G Essunger En modern lantbruksanläggning ing B Nyström Tengbom kär i teglet* Stenfot 2/48 Exportera trä bygg med tegel J Baunge En villa av halvstens fasadtegel* 7

8 Maskinell täckdikning 3/48 Lokstallar i Ystad Maskinell täckdikning B.N. Murtegel förslag till Svensk Standard Kommentar till förslag till Svensk Standard för Å Ekelund, Y Steen murtegel 4/48 Tegel och murbruk samt murverk av massivtegel, civ ing KG Ekblad hållfasthet* Vill ni hjälpa oss att sälja? H Billman 5/48 Tegel och murbruk samt murverk av massivtegel civ ing KG Ekblad AB Bofors anläggningar vid Kista 6/48 Tegel och murbruk samt murverk av massivtegel civ ing KG Ekblad Fasadbeklädnad med tegelstavar 1/49 Trähus-tegelhus* civ ing O Gewalth Villa å Solsidan* ark T Wennerholm 2/49 Varför inte sten-trähus* ing S Peger Kan man förena tegel och trä i husbyggandet?* prof H Granholm Ha vi råd att bygga trähus? G Lundin Brandskydd för lantbruksbyggnader* ing BGH Nyström 3/49 Tegel och kemi i aktuellt samarbete prof JA Hedvall Munk och nunnetak på Gärdet, Ö Armfelt-Hansell intervju med ark Cyrillus Johansson Luftgenomsläpplighet hos tegelväggar* civ ing LE Nevander 4/49 Forskning vid Building Research Station tekn lic KG Ekblad Kyrkbyn vid Solnavägen, intervju med ark Ö Armfelt-Hansell D Ribbing och civ ing E Strokirk* 5/49 Tegelpaketering civ ing H Gollert Linnéstaden, Lund, intervju med H Karlsson* Ö Armfelt-Hansell Fuktigt hus måste kunna andas ut 6/49 Dansk rapsodi civ ing Å Påhlman På rundvandring i Malmö* Ö Armfelt-Hansell 1/50 Den nya tegelkyrkan i Burträsk* ark B Romare Huvugnen, förslag till en modern tegelugn* Kommentar till skorstenskonferens* ark B Lundahl Att bygga med tegel och Hur man bygger sin egen tegelvilla * 2/50 Nya Anvisningar till Byggnadsstadgan * Marsvinter i Sörmland* Ö Armfelt-Hansell 3/50 Västkustens fuktproblem, ur meteorologisk civ ing LE Nevander synpunkt* Barn och tegel i Borås* Ö Armfelt-Hansell Borås bygger villor bostadshus fabriker i tegel 4/50 Öppna spisar* ark KE Hjalmarsson Tegelspråk* ark B Edman och ark L Holm Kan man tänka sig nordiska normer för beräkning av murverk?* 5/50 Tegelvillor å Lidingö* Ö Armfelt-Hansell Öppna spisar * ark KE Hjalmarsson 6/50 Teknis i tegel* Ö Armfelt-Hansell 8

9 Tegelprat* ark H Billman Tegelbråk* ark B Edman och ark L Holm Öppna spisar* ark KE Hjalmarsson 1/51 Några minnen från stadshusbygget Ö Armfeldt-Hansell Ålderns inverkan på tegelmurverks deformationer civ ing L-E Nevander 2/51 Uppsala- tegelstaden Ö Armfeldt-Hansell Tegel 700 år i Stockholm antikvarie Nordberg Svinstallar i tegel* ing Nyström 3/51 Sandvikens järnverk bygger i tegel* civ ing H Birke Vad är järnsvamp bergsing Björkvall Tegel i industribyggnader ark A Carlsson AB Fixfabriken, Göteborg* Asea, Västerås Wezäta, Göteborg* Arbrå, Örebro* Elektroskandia, Arboga* 4/51 Taktegel och tegeltak* Murning bakom järnridån* Blackeberg* 5/51 Armerade tegelväggar* tekn lic KG Ekblad Karolinska sjukhuset Karolinska institutet 6/51 Familjehotellet i Nockebyhov* civ ing CE Carlstedt Det byggs i Göteborg* Ö Armfelt-Hansen 1/52 Färgade fogar* teknolog B Alverman Dansk tegelundersökning prof Suensen, Danmark Tegelforskare i nya lokaler red Åkerlund 2/52 Rådhuset i Oslo dir Habberstad Villa i Uppsala ark B. Edman, ark L. Holm 3/52 Villa i Vallentuna Bostadsstyrelsens typhus nr 167 Några villaväggtyper i tegel civ ing L-E Nevander 4/52 Tegelbebyggelsen i Finntorp ark Sundberg Teglets frostbeständighet tekn lic Carlsson 5/52 Tegelrapsodi i Norrköping, intervju med arkitekterna Ahlin & Ringqvist Den äldsta tegelbyggnadskonsten* fil dr S Rosén Hålmurar civ ing H Schlyter 6/52 Tegel i solstan Ö Armfelt-Hansen Grekernas och romarnas tegelarkitektur fil dr Rosén ½-stensväggars bärförmåga* Tegel på vintern* 1/53 Kontorshus för SJ-verkstäderna i Linköping* Kaunitz, Zimdahls Ark kontor Spansk kakelkeramik dr Pihl Håltegel godkänt för brandmurar G Larsson 2/ m serpentinmur i tegel* Fristående skorstenar. ing Bie 9

10 Tegelarkitektur i Lombardiet fil dr Rosén 3/53 Provhusen i Stockholm, Göteborg och Malmö* Materialåtgång civ ing LE Nevander Medeltidens tegelarkitektur fil dr S Rosén 4/53 Villa i Sala* ark B Hedvall Tegel i mönster* Egnahemsbygge i tegel* En ny bärande lägenhetsskiljande vägg* Tegelarkitektur i mellersta Europa fil dr S Rosén 5/53 Vänersborg ett tegeleldorado Täckdikningens framtida utveckling antbrukskonsulent Almlöf 6/53 Mekaniserad murning* dir L Naar, Holland Tegelarkitektur i Norden fil dr S Rosén 1/54 Ett bruk i tegel ark R. Erskine Beräkning av raka valv tekn lic T Möller Facklig högborg i Roslagen F Ström 2/54 Höghus i Basel prof Haller, Schweiz Tegel i storskogen Kvalitets- och provningsbestämmelser för taktegel Danska tegelhus 3/54 Villa i Vänersborg ark Stahle TBE europeiskt samarbete inom tegelindustrin Säffle tegel Säffle ser framåt En tegelbyggnad ovan Polcirkeln S Rosén 4/54 Karlskoga Folkets Hus och teater ark E Fylking, ark E Uppling Modultegel bygg ing L Adler Tegel i Skåne* bygg ing L Adler 5/54 De bygger sin egen skola O Kellermann Provningar av tegelmurverk civ ing LE Nevander 6/54 Östersundsrapsodi F Svensson Nya murtegelnormer Tillåtna påkänningar för tegelmurverk Murning i kyla civ ing Ehn 1/55 Ny folkskola i Vällingby* E Lovén Keramiskt lekverk i Vällingby Folkskola G Näsström Tegelmurverk i höghuskonstruktion prof Hüller, Zurich 2/55 Teglets frostbeständighet doc Sandford Från binning till utfackning* ing L Adler 3/55 Något om den amerikanska tegelindustrin. civ ing Disch Tegelutställning i Finland Täby kommunalhus ark Elmén Nybyggnad för Oskarshamnsbladet* ark E Uppling, ark E Fylking 4/55 Spannmålslagerhus i tegel vid Haga gård* ing B Nyström Ett kranbyggeri i Odense civ ing Mörck Byggstandardiseringens förslag till svensk standard för murtegel 10

11 5/55 Radhus vid Hersby Åker, Lidingö ark Blom Ekonomisk murning med håltegelblock ing Triebel 6/55 Billiga hus i Gotlandstegel Ö Armfelt-Hansen Ålderdomshemmet i Roma Kloster Tegel som fasadmaterial* ing K Wråke Ett nytt murarverktyg* 1/56 En ekonomisk jämförelse mellan några olika civ ing S Lindroth väggtyper för småhus* Radhus för tjänstemannafamiljer i kv Märkbläcket, civ ing I Tengvall Vällingby* Tegelindustrin visar på Byggtjänst* Villa i Djursholm* bygg ing S Magnusson Dubbla halvstensväggar ur teknisk synpunkt* civ ing LE Nevander 2/56 Torra byggmetoder från USA Västerås krematorium ark Birch- Lindgren, K Holmgren 20-tegel* Nytt provinsialläkarhus i Vallentuna ark Trägårdh 3/56 Armerade tegelkonstruktioner* byggn insp S Hansson Armerade tegelkonstruktioner* civ ing LE Nevander Förslag till normer för armerade tegelmurverk* Ny kyrka i Björneberg ark Cyrillus Johansson 4/56 Ljudabsorption hos håltegel Mjölby läroverk och community centre ark Thafvelin Tegelindustrin går över till modultegel 5/56 Försök med impregnering med silikonpreparat ass Eklind Motellet Gyllene Ratten. ark Helweg, Danmark Villa i Uppsala* ing RL Agdler 6/56 God värmeisolering ger extra lånetillägg* Fasadtegel i Sundsvall ark Hamrin 1/57 Ghibbi och Tokul så bor etiopiern Disponent Ch Birch- Iensen Öppna spisar Jämförande provning av hållfasthet hos civ ing L-E Nevander tegelmurverk med olika murbruk* 2/57 Att mura täta väggar* Civ ing L-E Nevander, prof H Granholm Tegeltorg i Malmö, kv Godheten och Händigheten Tegelhus i Limhamn* Kanalväggar i Malmö* Villa för konstsamlare Egnahemandet ark T Roos 3/57 Folkskola i Sala* ark S Elmén Igelboda skola i Saltsjöbaden Kanalvägg vid Kalmarsund Ö A.-H Höghus i Huddinge* ing L Adler 4/57 Skola i Vaxholm ak J och L Åkerlund Taktegelgaranti Frostbeständighetsprovning av tak- och murtegel 5-6/57 Instruktiv information från tegelindustrin 11

12 Ny villaservice Ny teknisk information Tekniska data för tegel och tegelkonstruktioner Lånebestämmelser Tegelbruks- och tegelprodukter Konstruktionsritningar och beräkningar för ing S Tyrén trevåningstegelhus* Halth-gruppens arbete* ing L Adler Arbetsplanering vid gruppbebyggelse Vinterbygge* 1/58 Teglets mästare (intervju med ark Cyrillus Johansson) Skoklosters kyrka Lite tegelhistoria 800 års historia Torekovs kyrka Formtegel Handslaget tegel något för finsmakare 2/58 Pensionärshem i Hummelsta Citysanering med tegel i Enköping Villabyggare i Enköping Sparbanken i Enköping ark I Tengbom Professor Granholm provar väggar* J Nauclér 3/58 Tegelväggar vid Kirunagruvan B Axelsson Det vänliga biblioteket Umeå Vreta Klosters lantmannaskola 4/58 Fasadtegelhus billigare än lättbetonghus* Kontrollen kontrolleras* Östersunds praktiska realskola Seminarium för husligt arbete i Umeå Rationaliseringsvinster i traditionellt bygge 5/58 Det levande taket Vanliga taktegeltyper Taktegel och tegeltak ark Bylund Från ovan Malmö Med teleobjektiv i Danderyd 6/58 Villa i Varalöv (ritad av Per Friberg) Tegelindustrins typhus ark Y Steen Till villabyggarens tjänst Tre som trivs med tegelindustrins typhus Läggning av tegelgolv 1/59 Katrineholm Nämndhuset i Katrineholm Rysk rapsodi Örlogsberga* 2/59 Typhus i Tidan* Kanalväggar och andra tegelkonstruktioner i Skövde* Murarskolan Pannkanaler 3/59 50 år tegelindustriföreningen 12

13 Tegelindustrin idag* R Elgenstierna Nordiskt och europeiskt samarbete Tegellaboratoriet Modern tegeltillverkning* Byggnadstekniskt utvecklingsarbete* S Mattsson Tegeltekniken i praktiken* L Adler, J Nauclér Litteratur* 4/59 Klimatets inverkan på välisolerade tegelväggar ark Mads Myrre Bostadsproblem i Kenya 5/59 En skola Centralskolan, V Vingåkers kommun Staffanstorps Centralskola Svedala Centralskola Tegelkonstruktioner* 6/59 Huset som slog Tegelbeklädnad på äldre hus Synpunkter på skorstensprov 1/60 Fasader och yttertak. ark O Bylund Slammade tegelväggar J Nauclér, B Åström Rätt sätt vid slamning Yrkeslärare A Jonsson Ängbykyrkan 2/60 Slammade hus J Nauclér Gravkapell i Flen prof, ark S-I Lind Nya generella K-värden för tegelväggar Armerade tegelskift billigast* Superstenen ny giv från tegelindustrin* Tegel i bergteater, fasadtegel under jord 3/60 Skärpta krav på ljudisolering klaras av 20-väggen 20-teglet och nya BABS civ ing S Ingemansson Uppsala stad med tegeltraditioner* Modern tegelbyggnadsteknik till flitig användning Murning av dubbla halvstensväggar* 4-5/60 Hör Norden till Skandinavien eller tvärtom?* Nordiskt tegelsamarbete Midnattssol och Polarnatt Nordens leror unga leror* Blank teglmur og anden dansk teglarkitektur Tegelarkitektur i Finland Norsk tegelarkitektur Tegelbilder från Sverige* Tegelforskning i de nordiska länderna* Tegelindustrin i Norden 6/60 Kanalväggen - västkustväggen Tegelväggen för göteborgare, HSB bygger 524 JN lägenheter vid Högsbo* Fogning, en bildinstruktion* Fogning med färgat bruk* ing I Magnusson Syrning, en bildinstruktion* 1/61 Tekniska egenskaper hos isolerade hålmurar ing A Lindh, Sven Tyrén av tegel. (artikeln handlar om L-E Nevanders AB lic-avhandling)* 13

14 Malmfältens folkhögskola i Kiruna* ark J Thurfjell Enhetslaster på järnväg, förbättrat transportsätt för mur- och fasadtegel Eldstäder, skorstenar och rökkanaler* bygg ing J Wodlin Enstensväggen, en bildinstruktion 2/61 Linslageri i Lesjöfors* ark L Bergström Läggning av tegeltak, en bildinstruktion Södergarn, Handelsbankens studiegård och semesterhem* Tättegel senaste utvecklingen på takteglets område. Fabrikstillverkat AT-tegel (annons?) 3/61 Västerås domkyrka nyinvigd Ö Armfelt-Hansen Romanska tegelbyggnader i Mälardalen Rätt murningsteknik 4/61 Volvo valde tegel* Folkskola i Snöstorp* Pensionärshem i Lilla Tjärby* Beklädnad med spiktegel* Tegelkonsulenten i Västra Sverige 5/61 Frågor och svar om SAR* Ny arkitektur i Sverige* 6/61 God bostad god ekonomi* Tegel som fasadbeklädnad* Statslån till småhus Lånereglerna tillämpade på tegelindustrins typhus Vinnare valde tegelvilla Värmeförbrukningen i villor undersökt* Fabrikstillverkning av armerade tegelskift* 1/62 Trivselbostäder i Västerås* Sprutad tunnputs en framtidsmelodi* Tegelhus attraktion på Elmia* Tegelcentralen hälsar välkomna 2-3/62 Tegelhus på utställning* Ett ord om lansbygdens bostäder Husesyn i tegelhus* Byggmästaren har ordet* Varför just kanalväggen?* Därför att den är så riktig!* Trädgården, en del av huset Herrljunga kommunalhus 4/62 Monteringsbygge* Monteringsbygge med tegelelement i Sovjetunionen* Tegelhus man trivs med* Illustrerad tegelteknisk ordbok J.N., K-G Lindqvist, I Hammarskjöld-Reiz, K Anshelm, CA Acking, S Ancker, A Tengbom, N Ahrbom, B Cederlöf L Uhlin 14

15 Frostsäkerhetsgaranterat standaradtaktegel en kvalitetsprodukt för bra tak Rykande aktuellt (om rökkanaler) 5/62 Murning av öppen skorsten och öppen spis bygg ing J Wodlin 6/62 Skorstenar och bygginformation J Nauclér Vinkelhus i Malmö Vi satsar på framtiden 1/63 Lagerbyggnad i Jordbro* bygg ing E Dahlberg Samordnad tegelförsäljning Addo bygger* civ ing S Jonsson Klimatkartor över Europa Skorstenar, slarvfel och kontroll ing Å Hedwall 2/63 Tegelbalkar ett bärkraftigt alternativ* Skorstenar slarvfel och kontroll ing Å Hedwall Vindbelastningar på tegelväggar* civ ing S Nilsson Folkets Hus från norr till söder ark G Gräslund 3-4/63 Tre elementkonstruktioner* TV och press om element-husen* Besök vid försökshusen* Tegelelement* civ ing R Elgenstierna Arkitektens syn på elementbygge med tegel* ark E Ahlin Provningar av tegelelement* doc A Johnsson Mätningar av rörelser hos ytterväggselement av civ ing P-O Nylund tegel* 1/64 Tingshus av tegel i Visby* ark L Lundström 300-årig tegelspis ur Stockholms ström Om Nebukadnesar, om trä, om likör och lite om tegel Fasadtegel ute och inne Teknisk information genom film och stillfilm Skorstensbygge Tegelkonstruktioner* 2/64 Ny USA-arkitektur* 3/64 Kanalvägg av tegel i byggnad med stålstomme* Montagebygge med tegelmurning* Att bygga med tegel, handledning för villabyggare Godsmagasin och expeditionslokaler i SJ:s godsmagasin T.i. nr * 4/64 Villa i Ljunghusen Treskifts skorstensförband Murning av tegelskorstenar Småhusets skorsten. bygg ing J Wodlin 1/65 Kv Oden* J Nauclér Konstruktioner i Skövde kulturcentrum* civ ing G Carlsson Hängande tegelfasad* civ ing E Lindell 2/65 Industribyggnader i Sundsvall* ark G Bley Tegelväggars ljudisolering civ ing G von Gegerfelt Forskningsstation i Luleå* dir K-E Wallin 3/65 Västerkyrkan i Lund* ak C Nyrén 15

16 Lärarhögskolan i Malmö ark C Nyrén Raka valv* S M Nilsson 4/65 Kvalitetsmedveten byggherre valde kanalvägg* S Baatz Svensk Standard ersätter murtegelnormer G von Gegerfelt Dräneringsrör av tegel ny svensk standard på väg Modern byggteknik räddar kulturhistoria J Nauclér Parkskolan i Östersund ett kanalmursbygge* ark K-A Bladh 1/66 En blomma från Tegel Internationell keramisk kongress i Stockholm juni Liljewalchsutställning Dalkarlshugget tegel, ett kanalväggsreportage* ark E Thelaus Botanicum en flexibel laboratoriebyggnad Vad är KFAI AB? De nya lagercentralerna i tegel* Palltransporter kan förbilliga tegel* Frostbeständighetsgaranti för tegel* 2/66 Ett element av tegel* 1955 års murtegelnormer gäller till årsskiftet* Tegelrör för täckdikning och annan dränering Tegelrör för dränering av husgrunder, flygfält, vägar m.m. Ljudisolering hos tegelväggar civ ing S Ingemansson Skarnesystemet ett begrepp inom svensk* byggnadsindustri Rumsstora element med ytterskiva av fasadtegel* 3/66 Tegel på Liljewalchs* intressant och nutidsmässig * Sagan om den lilla gumman* Tankar kring tegel* ark S Samuelsson Tegel som fasadbeklädnad Fasader av tegel ger trevnad i Laxå* ark L Billgren Taktegel och tegeltak 4/66 I en förvandlad stad* Slagregn på tunna tegelväggar* civ ing G von Gegerfelt Att bygga med tegel i Norrland* ark L Nilsson Smutsmottaglighet hos tegel* cand mag E Stenestad, Köpenhamn Tegel på Byggtjänst 1/67 Tegel ark K Anshelm Tegelformat och murningsproduktivitet, redovisning av en amerikansk undersökning* Tegel i undervisningens tjänst* Krafthus i tegel* Murverk annorlunda: Gnistkammaren bygg ing J Wodlin 2/67 Rationellt byggande* R Tegelelement system Tegelindustrins Central- civ ing R Elgenstierna kontor AB* Tegelstenarna vann över betongelementen * Orvar Bergmark Vivallafadder Hyran pressas 10 kr/m 2 Sex lägenhetstyper, tvårummarna 65 m 2 16

17 Tegelstenen vann även i Linköping och Sundsvall! Prisbelönad industribyggnad* Två bygdeskolor i Nossebro Ny monumentalbyggnad i gult fasadtegel på Götaplatsen Tegelelement ark V Vasilis ark V Vasilis En broschyr om tegelelement, Skara tegelbruk* 3/67 Taktegelidéer gav toppexamen Ö Armfelt-Hansen Vackrare tak och hållbarare Det kalla taket* Tegeltakets konstruktion* Ventilerad nock* Högstadieskola med hårdbränd dekor* Tegel för tele 4/67 Tegelelement enligt System Tegelindustrins Centralkontor* Skaras tegelelement röner uppmärksamhet* Nya normer för bindemedel till puts- och murbruk civ ing M Rönning Polcirkelklimat gav gruvmetropol högstadium i tegel* Skickliga hantverkare återgav Kockska huset dess ark S Kelfve arkitektur 1/68 Byggnadsmetoden icke avgörande! Ljudabsorption med tegel* civ ing J Söderquist Tegel inte bara ett fasadmaterial* Tegel till två tusen* bygg ing D Edlund Broströms flotta nybygge av tegel flyter i lera!* 2/68 Något om färg och hus ark H M Lundquist Tysk redovisning av europeiskt elementbyggeri* 1,5 stens bärande väggar i nytt kontorskomplex för ark KGH Karlsson Sandvikens Järnverk* Ny stadsdel i tegel vid Storsjön Västgötategel AB nytt bolag med gamla traditioner 3/68 Konstfackskolor gör nytt fasadtegel Bärförmåga hos murverk av M-tegel* Samma artikel i engelsk översättning Kristalltegel nyhet på Skånemässan Tegel populärt visar enkät!* Landsstathus med brunt tegel i Årets stad * ark L Rimfors Laborator S Sahlin, tekn lic BG Hellers ark G Bredberg Planverket ifrågasätter plastdränering av husgrunder* 4/68 Skalmursförankring* civ ing L Bergquist Tegelkyrka uppförd i Västerås* ark J Labitzke Klassiskt material på klassisk byggnad 1/69 Internationell konferens i om flerfamiljshus i Köpenhamn 17

18 Rationalisering av murningsbygge bygg ing D Edlund Metodfysiologisk undersökning av murningsarbete 1:e forskn ing JE Hansson Stockholm och Göteborg delade första priset i idétävlingen Beklädnadstegel för renovering av äldre hus 2/69 Horisontalbelastning på murverk tekn lic BG Hellers Svenskt tegel till ny ambassad i Sovjetunionen Teglet fyllde bäst kraven vid RATIS nya kursgård ark A Tengbom vid Wijk 50 unika tegelstenar Sidotryck på murverksväggar av tegel prof A Losberg, civ ing S Johansson Tegelkonstruktioner ny broschyr presenteras Fasthetsegenskaper for horisontalbelastet murverk tekn lic BG Hellers 3/69 Undersökning av murkramlor civ ing L Berquist Nya tekniska broschyrer från TCK AB Punkt i Västerås ark S Berglund Högre skorstenar- dagens miljökrav bygg ing S Malmquist Pettersbergsskolan i Trollhättan ark B Cederlöf 4/69 Fasadtegel på hus i Stockholms innerstad ark S Jensfelt Tegelplattor väcker beundran i Gammelstad Tätning av vattenläckage i fasadtegelmurverk prof LE Nevander, forskn ing N Wennerström Tegelelementbygge i kv Kavalleristen Skola och sporthall uppförd i Östersund ark S Frölén 1/70 S:t Göran barnklinik imponerande tegelbyggnad Snabbt mot fullhöjd tack vare tegelelement Modern tegelarkitektur förenad med komplicerad byggnadsfunktion 2/70 Enkelhet och slitstyrka präglar Rocent i Malmö ark L Persson Horisontalbelastade tegelelementväggar forskn ass IHE Nilsson, prof A Losberg Kv Neptunus i Sundsvall helt i tegel ark S Backström, ark L Reinius Samarbete arkitekter pedagoger ger morgondagens skola Stanstorp första samskapsskolan Prefab samskapsskolornas lösenorden 3/70 Sprickbildning i skalmurar civ ing L Bergquist Expansiv industri i Trosa valde kanalväggen i tegel Sannarpsskolan i Halmstad Församlingshem i Arlöv uppfört helt i tegel 4/70 Öppna spisen presentation av nyutkommen broschyr Fabrik för tegelelement i Skurup Redovisning av stormskador i Stockholm Kungl Svea Ingeniörregemente i ny förläggning av tegel 1/71 Internationella tegelkonferenser Växande marknad för tegelelement red J Jhulin ark L Höstrup, ark H Höstrup ark K Andersson ing T Harneman ark PB Persson 18

19 Kyrkan i centrum ark B Blasberg, ark H Jais-Nielsen Officiell tillverkningskontroll av tegelprodukter 2/71 Hur man dimensionerar tegelväggar för vindtryck civ ing J Magdalinski Förankring av tegelfasader bygg ing J Wallgren Så bygger man i London! Förslag till standard för modultegel 3/71 Nordiskt symposium om murverkskonstruktioner Värmetransporten genom tilläggsisolerade Å Holmberg, NÅ Sigfrid tegelväggar Aldrig förr har det funnits så mycket tegel under Sergels torg kv S:t Per i Uppsala Vind mot tegel, diskussionsinlägg Intimt radhusområde uppfört i Helsingborg ark B Blasberg, ark H Jais-Nielsen Visst går det ihop, svar på diskussionsinlägg 4/71 Temperatur och rörelse i skalmurar civ ing L Bergquist kv Erik Menved i Malmö ark H M Lundquist Björndammen i Partille ark L Nilsson BPA lanserar ny murarställning bygg ing J Wallgren Stadshus i Piteå ark G Lundström Arne Elmroth och Ingemar Höglund frågar Åke Holmberg och Nils-Åke Sigfrid svarar Bröderna Edstrand 25 år som tegeltillverkare 1/72 Fasader av tegel sänkte kostnaderna för Gävle lasarett med kr Det är ekonomi att bo i tegelvilla! Hållfasthetsfrågorna dominerade vid den andra BG Hellers internationella tegelkonferensen Restaurerat 1600-talshus i Gamla Stan med intakta ing O Burell tegelmurverkskonstruktioner Värmetransporten genom tilläggsisolerade tegelväggar 3M-teglet standardiserat ing J Wanatowski Structural masonry 2/72 Samarbete ger ökad marknad Ljudisoleringsegenskaper hos murade konstruk- civ ing G Kårfalk ioner i inner- och ytterväggar Saltutslag på tegelmurverk ark HA Holst Lägenhetsskiljande väggar i tegel ger ljudisolering med överkvalitet Tegel given förutsättning för Immanuelskyrkan i ark R Lind Borås Plast olämpligt till dräneringsledningar 3/72 Traditionellt tegelbyggande sänker boendekost- ark I Stoltz naderna i Landskrona Väggvalets effekt på låneunderlag och pantvärde bygg ing L Fredriksson När Sven Pettersson i Råcksta tröttnade på att måla 19

20 om sitt hus, presentation av teknisk information nr 41 Visst kan en tjej bli murare Bankhus i Karlstad ark B Nylén Dansk lärobok om murverkskonstruktioner 4/72 Sveriges mest koncentrerade låghusområde uppfört ark G Celander i Partille Typen Knut godkänd Väggars byggkostnader och framtidsvärden, presentation av Teknisk information nr 42 Årskostnad byrådir S Lundgren Murning i alla väder med hängställning civ ing KO Fentorp 1/73 Vidablick i Ronneby-centrum för åldringsvård och ark S Lenart, långtidsvård-helt uppfört i tegel ark B Pettersson, ark H Victorsson ark R Victorsson Noggrann statisk analys löste tegelalternativet för civ ing U Gullin, Vidablick D Jawerth personer har fått tegelkomplex vid Pol- ark G Lundström cirkeln för kronor Fasadelementbygge under uppförande i Vallentuna Massiva ytterväggar i tegel säkrar rumsklimatet Förstenat landskap räddat åt eftervärlden 2/73 Arkitekturpollutionen: exempel, STÄNDIGT SÄMRE MILJÖER Arkitekturpollutionen: ansvariga, BLINDA LEDER BLINDA Arkitekturpollutionen: åtgärder, ANSVAR ÅT ARKITEKTEN Bostäder i Hjorthagen dr E Reusche, Köln prof H Asplund C Paues, S Broberg, N Ankarcrona Husgrundsdränering 1:e byggn insp E Gustafsson Ny metod för tillverkning av tegelelement, civ ing R Elgenstierna Idéskiss till tegelelementfabrik Sanningens ord om dagens byggande vid välbesökt tegeldag i Malmö 3/73 MORGÅRDSHAMMAR AB, Morgårdshammar bygg ing A Berge TEKNO-MONTAN AB, Mariehäll bygg ing T Holm SMEDJEBACKENS VALSVERKS AB, civ ing G Holmer Smedjebacken TARKETT AB, Kallinge civ ing KG Lye HOLMENS BRUK AB, Hallstavik ing G Ericsson 4/73 Kvarteret Tegen, Solna ark KI Stål, civ ing H Fransson Kv. Tegen elevarbete! Syrafast kamspik för kramling av tegel mot trästomme Kramling av tegel mot lättbetong Tegelkomplex för Riksskatteverket Föreningen för Murat Byggande civ ing KO Fenstorp ing Å Wallin ark R Hagerstrand 20

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Norra Ängby. Ett småstugeområde som är 1900-talshistoria. Sofia Bard

Norra Ängby. Ett småstugeområde som är 1900-talshistoria. Sofia Bard Norra Ängby Ett småstugeområde som är 1900-talshistoria Sofia Bard Växjö Universitet C-uppsats i Konst och bildvetenskap Vid institutionen för pedagogik Avdelningen för bild, musik och kulturpedagogik

Läs mer

Finsk modell visar vägen. 35 000 vägföreningar tittar mot öst och kräver en ändring av anläggningslagen. SAMHÄLLS- BYGGAREN 14

Finsk modell visar vägen. 35 000 vägföreningar tittar mot öst och kräver en ändring av anläggningslagen. SAMHÄLLS- BYGGAREN 14 Hög tid att ändra livsstil. Om vi vill ha en hållbar planet måste vi förändra vårt sätt att leva inte bara i tanken utan på riktigt. Finsk modell visar vägen. 35 000 vägföreningar tittar mot öst och kräver

Läs mer

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS -Implementering av Tysk prefabteknik Andreas Pihl Institutionen för geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet Examensarbeten 2009 Denna rapport är tryckt

Läs mer

KRAV PÅ SNABBA RÄDDNINGSINSATSER

KRAV PÅ SNABBA RÄDDNINGSINSATSER väg mästaren #1 2015 ÅRGÅNG 88 I VÄGINGENJÖRERNAS TJÄNST SEDAN 1928 E4 Sundsvall och nya bron invigdes ett år före tidsplan Sidan 7 34 miljarder kostar det att utveckla Västsverige Sidan 9 Vad får dig

Läs mer

ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER

ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2010 ARENA-TIDER FÖR PEAB Två stora arenor ska byggas av Peab i Stockhomsregionen. Dessutom har Peab och Fabege köpt Råsundastadion. Sid 6 PROFILERNA

Läs mer

Det byggda kulturarvet i framtidens Kiruna

Det byggda kulturarvet i framtidens Kiruna Idag står Kiruna inför en omvandling som har väckt stort intresse även internationellt. En del av staden måste flyttas på grund av den underminering av marken som gruvnäringen skapar. För att diskutera

Läs mer

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Integrationsverket På lätt svenska Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Trafikregler i Sverige Sverige en pocketguide

Läs mer

forum#3 Äga och hyra på samma gång Bekvämt och energisnålt Kooperativt boende SOM EN BY PÅ HÖJDEN Den stora utmaningen

forum#3 Äga och hyra på samma gång Bekvämt och energisnålt Kooperativt boende SOM EN BY PÅ HÖJDEN Den stora utmaningen forum#3 E t t m a g a s i n f r å n B o v e r k e t s B y g g k o s t n a d s f o r u m m a j 2 0 0 7 Bekvämt och energisnålt i Karlstad Äga och hyra på samma gång Kooperativt boende SOM EN BY PÅ HÖJDEN

Läs mer

HUSBRÖDER. Jonas och Peter Åman förskönar Sundsvall ALLT FLER TROR TIDER SID 32

HUSBRÖDER. Jonas och Peter Åman förskönar Sundsvall ALLT FLER TROR TIDER SID 32 MEDLEMS- OCH BRANSCHTIDNINGEN FÖR FASTIGHETSÄGARNA NR 5 JUNI 2010 WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE Belönad med Guldbladet Bästa medlems-/organisationstidning 2010 Belönad med Silverbladet Bästa journalistik

Läs mer

Bygg med känsla. SOTENÄS KOMMUN Miljö och Bygg. Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs kommun

Bygg med känsla. SOTENÄS KOMMUN Miljö och Bygg. Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs kommun Bygg med känsla SOTENÄS KOMMUN Miljö och Bygg Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs kommun Förord Den byggda miljön är en stor tillgång för Sotenäs kommun. Bebyggelsen skapar

Läs mer

Utbyggnad Av Eriksberg

Utbyggnad Av Eriksberg Examens rapport Utbyggnad Av Eriksberg Eriksberg Expasion Studenter: Sebastian Cuevas & Anders Eklund Handledare: Zeev Bohbot Uppdragsgivare: SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening Examinator: Zeev

Läs mer

31 S L A G K R A F T I G K U LT U R T I D N I N G

31 S L A G K R A F T I G K U LT U R T I D N I N G Vi kollar kulturbudgeten sid 3-5 Smockan 10 år sid 7-15 Jazz i radion sid 16-17 Nr 5 OKT 2007 Utgiven av Sveriges Musik- & Kulturskoleråd SMoK Smockan besöker V:a Götaland sid 20-25 Tinnitus ett växande

Läs mer

Miljonprogrammet utveckla eller avveckla?

Miljonprogrammet utveckla eller avveckla? Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga

Läs mer

Hus på schemat - UPPTÄCK PLATSERNA RUNT KNUTEN!

Hus på schemat - UPPTÄCK PLATSERNA RUNT KNUTEN! Hus på schemat - UPPTÄCK PLATSERNA RUNT KNUTEN! Hus på schemat - UPPTÄCK PLATSERNA RUNT KNUTEN! Förlag: Östergötlands länsmuseum, Linköping Ansvarig utgivare: Maria Jansén Projektledare och text: Caroline

Läs mer

C-UPPSATS. Lidingös utveckling

C-UPPSATS. Lidingös utveckling C-UPPSATS 2006:031 Lidingös utveckling Från jordbrukssamhälle till villastad Caroline Bohman Luleå tekniska universitet C-uppsats Geografi Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap Avdelningen

Läs mer

Krister Mossberg. Sveriges bästa. nya företagarregler. Sök nya. Tema: Sverige att växa. nyföretagarkommuner. Småföretagare får. enskild firma?

Krister Mossberg. Sveriges bästa. nya företagarregler. Sök nya. Tema: Sverige att växa. nyföretagarkommuner. Småföretagare får. enskild firma? NyföretagarCentrum slår rekord 11 nya företagarregler Så vårdar du ditt varumärke Tema: Småföretagare får Sverige att växa AB eller enskild firma? Nyföretagarbarometern: Sveriges bästa nyföretagarkommuner

Läs mer

GILLESCOUTEN SGSSLX. Följ med till Åland sid 8. Medlemsblad för S:t Georgs Scoutgillen i Sverige Årgång 59 Nr 1 febr 2009

GILLESCOUTEN SGSSLX. Följ med till Åland sid 8. Medlemsblad för S:t Georgs Scoutgillen i Sverige Årgång 59 Nr 1 febr 2009 GILLESCOUTEN Medlemsblad för S:t Georgs Scoutgillen i Sverige Årgång 59 Nr 1 febr 2009 1949 SGSSLX 2009 Landsgilleting på Kolbodagården söder om Kalmar, tingshandlingar sid 5-7 Foto: Lars Stejdahl Följ

Läs mer

2. Att bo i Sverige. Innehåll

2. Att bo i Sverige. Innehåll Flerfamiljshus Foto: Colourbox 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi, näringsliv och infrastruktur Befolkning Bostäder och boende Miljö, natur och ekologisk hållbarhet Så fungerar din kommun Att hantera

Läs mer

JULIE LAM NORSKA KUNGAR INTAR SVERIGE MILJARDER TILL MILJONPROGRAM MINISTERNS NYA LAGFÖRSLAG LÖNT ATT BYGGA GRÖNT? Ser du Svanen? Världsvan nytänkare

JULIE LAM NORSKA KUNGAR INTAR SVERIGE MILJARDER TILL MILJONPROGRAM MINISTERNS NYA LAGFÖRSLAG LÖNT ATT BYGGA GRÖNT? Ser du Svanen? Världsvan nytänkare Byggsäkert. Allvarliga byggskador, tak- och husras har satt byggsäkerheten i fokus. Ser du Svanen? Sopigt. Avfallshanteringen i Stockholm måste utvecklas i takt med att staden växer. SAMHÄLLSBYGGAREN 02/15

Läs mer

COMFORT. magazine. Hotell Hallstaberget. Nyköpings. Uppdrag. ett hotell i världsklass. nya landmärke. ett koncept som växer.

COMFORT. magazine. Hotell Hallstaberget. Nyköpings. Uppdrag. ett hotell i världsklass. nya landmärke. ett koncept som växer. COMFORT magazine Ett magasin om aktuella projekt och nyheter från Comfort 1 2013 Nyköpings nya landmärke Uppdrag vattenrening Trygga Boendet ett koncept som växer Hotell Hallstaberget ett hotell i världsklass

Läs mer

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten Experten tipsar om pensionen Mentorskap med lyckat resultat Extra tidning Fixa finansieringen Nyföretagarbarometern Hur ligger din kommun till? Glassdrottning med höga mål i sikte Eget Företag 1 NR 2 2014

Läs mer

Kulturminnesmärkta fastigheter ställer höga krav på utförandet. Etabl 1964. Fokuserar på kulturbyggnader. & äldre hus

Kulturminnesmärkta fastigheter ställer höga krav på utförandet. Etabl 1964. Fokuserar på kulturbyggnader. & äldre hus Etabl 1964 & Fokuserar på kulturbyggnader & äldre hus Unikt klinkertegel tuff utmaning för murarna Tomas Lööw erhöll historiskt mästarbrev Kulturminnesmärkta fastigheter ställer höga krav på utförandet

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FRAMTIDENS STAD

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FRAMTIDENS STAD ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 FRAMTIDENS STAD Västra Götalandsregionen Ann-Sofie Lodin: Med gemensamma

Läs mer

Vision 2014. KompissnacK öppnar för ny jättemarknad. störst i Världen därmed basta! Ännu ett steg på väg mot att bli Nordens samhällsbyggare.

Vision 2014. KompissnacK öppnar för ny jättemarknad. störst i Världen därmed basta! Ännu ett steg på väg mot att bli Nordens samhällsbyggare. tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 4 december 2010 Vision 2014 Ännu ett steg på väg mot att bli Nordens samhällsbyggare. sid 24 KompissnacK öppnar för ny jättemarknad Ett halvår efter

Läs mer

Strategier för innovativ och hållbar renovering av flerbostadshus sammanfattad agenda

Strategier för innovativ och hållbar renovering av flerbostadshus sammanfattad agenda Vinnovaprojekt dnr 201201898 Strategier för innovativ och hållbar renovering av flerbostadshus sammanfattad agenda Magnus Everitt, Rolf Kling, VVS Företagen Marie Hult, Gustav Malm, Stefan Nordh, White

Läs mer

Arkitektur i Luleå. Om arkitekturhistoria i allmänhet Gammalt i ny form

Arkitektur i Luleå. Om arkitekturhistoria i allmänhet Gammalt i ny form Arkitektur i Luleå Om arkitekturhistoria i allmänhet Gammalt i ny form Arkitekturhistorien är en historia om nytänkande och återanvändning. När de arkitektoniska idealen genom århundradena växlat och idéer

Läs mer

CityMark NR 8 OKTOBER 2009 ÅRG 7

CityMark NR 8 OKTOBER 2009 ÅRG 7 CityMark NR 8 OKTOBER 2009 ÅRG 7 ANALYSER TRENDER FLYTTIPS REPORTAGE LEDIGA LOKALER Ett tänkbart scenario är att vi kommer att se fler exempel på företag som flyttar från en central delmarknad till en

Läs mer

BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR

BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR SÅ VILL GÖTEBORGARNA BO 36 % av göteborgarna går i flyttankar. Det som lockar är närhet till grönområden och ett centralt läge nära butiker. Det visar en ny undersökning som

Läs mer

GODA RUM. MED KÄNSLA FÖR GRANNSKAPET Sjöterrassen består av moderna, modulbyggda bostäder som har gett nytt liv åt Stockholmsförorten Fittja.

GODA RUM. MED KÄNSLA FÖR GRANNSKAPET Sjöterrassen består av moderna, modulbyggda bostäder som har gett nytt liv åt Stockholmsförorten Fittja. NUMMER 02/2014 GODA RUM EN INSPIRATIONSTIDSKRIFT FRÅN MOELVEN / GODA-RUM.SE MED KÄNSLA FÖR GRANNSKAPET Sjöterrassen består av moderna, modulbyggda bostäder som har gett nytt liv åt Stockholmsförorten Fittja.

Läs mer