HOPPLA, VI LEVER! Innehållsförteckning HOPPLA, VI LEVER! 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HOPPLA, VI LEVER! Innehållsförteckning HOPPLA, VI LEVER! 1"

Transkript

1 HOPPLA, VI LEVER! Innehållsförteckning HOPPLA, VI LEVER!...1 VAD FINNS I KAPITLET?...2 NÅGRA SÄTT ATT INLEDA KAPITLET...3 ARBETA MED KAPITLETS BILDER...4 ETT SPÅR GENOM KAPITLET...5 EXTRAMATERIAL...10 LÄSTIPS...10 FILMTIPS...10 KOPIERINGSUNDERLAG: STÖDORD TILL HOPPLA, VI LEVER!...11 KOPIERINGSUNDERLAG: ÖVERSIKT LYRISK MODERNISM...12 HOPPLA, VI LEVER! 1

2 Vad finns i kapitlet? Kapitlet Hoppla, vi lever! berättar om en brytningstid inom litteraturen i vars dyningar vi läser skönlitteratur än i dag. Medan den realistiska romanen dominerade berättandet på talet sökte sig både lyrik och drama så småningom nya vägar. Receptet på förnyelse var ett allt starkare inslag av bildspråk. Språket förtätades med symboler för att ge kraft åt verklighetstolkningen, först i symbolisternas lyrik och i Strindbergs senare dramatik som till exempel Ett drömspel. Modernismens olika riktningar tog alla intryck av vad som pågick i världen, inte minst det obegripliga slaktandet på slagfälten under första världskriget. Kapitlet tar därför sitt avstamp i ett av de främsta vittnesmålen från första världskriget, den starkt realistiska krigsskildringen På västfronten intet nytt av Erich Maria Remarque (s ). Den lyriska modernismen i början av talet bröt med verskonstens alla regler. Poesins språk blev lika brutalt och chockerande som verkligheten själv. Det futuristiska manifestet är ett gott exempel (s. 266), ett annat är den unge poeten Pär Lagerkvists tidiga diktning (s ). Kvinnorna saknade frontpositioner under den lyriska modernismens första decennier med ett lysande undantag i den finlands- svenska lyrikern Edith Södergran (s. 271). Inom prosan intresserade sig modernismens olika riktningar för att renodla sin stil som Marcel Prousts minnes- och associationsstil (s ), James Joyces inre monolog (s ), Ernest Hemingways isbergsteknik (s ) och Virginia Woolfs synvinkelteknik (s ). Den mest inflytelserika prosamodernisten av alla, fast länge okänd utanför en trängre krets var Franz Kafka (s ), vars expressionistiska och symbolladdade stil kanske har det allra starkaste bandet till Jean- Paul Sartres existentialism eller Albert Camus absurdism (s ). För Simone de Beauvoir blev existentialismen ett passande verktyg att kartlägga villkoren för kvinnan (s ). I dag är den modernistiska traditionen minst lika stark som det traditionella verklighetsnära diktandet och romanens olika genrer har sugit upp stora delar av förnyarnas modernistiska teknik. Innehåll i Hoppla, vi lever! Textutdrag från modernismen Bildstudium Modernistiska texter i Upplev litteraturen 1 När seklet var ungt Erich Maria Remarque, På västfronten intet nytt (s. 263) Hannah Höch, Beautiful girl (s. 260) Lina Ekdahl, Solidaritet (s.191) Modernismen nya uttryck och idéer Filippo Tommaso Marinetti, Det futuristiska manifestet (s. 266) Vladimir Majakovskij, ur Ett moln i byxor (s. 267) Pär Lagerkvist, Ångest (s. 269) Edith Södergran, Vierge moderne (s. 271) Umberto Boccione, Gatuljud tränger in i huset (s. 265) Egon Schiele, The Poet (s. 268) Pablo Picasso, Flickorna från Avignon (s. 270) Henri Matisse, Marockansk trädgård (s. 272) Raoul Hausmann, Tatlin at Home (s. 273) Franz Kafka, Gemenskap (s. 194) 2

3 Tristan Tzara, Tag en tidning (s. 273) Waldemar Lorentzon, Vårfiol (s. 277) Gunnar Ekelöf, Oktoberspegel (s. 276) Franz Kafka mästaren från Prag Franz Kafka, ur Processen (s. 279) Modernistiska texter i Upplev litteraturen 2 Fler förnyare av berättarkonsten Marcel Proust, ur På spaning efter den tid som flytt (s. 284) Quai d Anjou, Ile Saint- Louis, Paris (s. 282) Erik Lindegren, Att skjuta en fiende (s. 276) James Joyce, ur Odysseus (s. 286) Göran Sonnevi, Om kriget i Vietnam (s. 284) Ernest Hemingway, ur Berg som vita elefanter (s. 288) Kristina Lugn, Jag är inte riktigt mig själv (s. 296) Virginia Woolf, ur Mot fyren (s. 290) Leva eller bara finnas till? Albert Camus, ur Främlingen (s. 293, 294) Simone de Beauvoir i sitt hem (s. 295) Simone de Beauvoir, ur Det andra könet (s. 296) Några sätt att inleda kapitlet a) Överblicka kapitlet Ett sätt att inleda arbetet med kapitlet Hoppla, vi lever! kan vara att låta eleverna få överblicka innehållet i kapitlet. Planera en inledningslektion så här: 1. Fånga upp elevernas kunskaper och associationer kring talet genom stödord eller en tankekarta på tavlan. 2. Dela in klassen i mindre grupper. Låt varje grupp studera den inledande tidsaxeln, faktarutan och bilden (s ). Uppmana grupperna att även bläddra igenom kapitlet och titta på bilder och läsa rubriker. 3. Varje grupp skriver en tankekarta som sammanfattar den översiktliga bild som de tycker att läroboken ger av epoken. 4. Visa ev. kopieringsunderlaget Stödord till Hoppla, vi lever! vid gruppernas redovisningar som ett sätt att sammanfatta uppgiften. Tips! Ord och begrepp som kan vara bra att få med: Sigmund Freud, Drömtydning, Marinetti, första futuristiska manifestet, första världskriget, Marcel Proust, På spaning, Majakovskij, den ryska revolutionen, Pär Lagerkvist, Edith Södergran, Hugo Ball, första dadaistiska manifestet, James Joyce, den inre monologen, Breton, första surrealistiska manifestet, Franz Kafka, Ernest Hemingway, isbergstekniken, spanska inbördeskriget, Virginia Woolf, synvinkeltekniken, Gunnar Ekelöf, Jean- Paul Sartre, existentialismen, andra världskriget, Albert Camus, Simone de Beauvoir, feminismen. Kopieringsunderlag: Stödord till kapitlet Hoppla, vi lever! HOPPLA, VI LEVER! 3

4 b) Introducera kapitlet genom att läsa en text 1. Läs avsnittet När seklet var ungt (s ) och diskutera vilka tecken som fanns på optimism och utveckling och vad det var som störde den optimistiska bilden av det nya seklet före utbrottet av första världskriget. 2. Fortsätt med att läsa utdraget ur På västfronten intet nytt (s ). Vilka är elevernas reaktioner? Gå vidare till Samtala om - uppgifterna. 3. Klargör begreppet pacifism (s. 262). Varje större konflikt har resulterat i att man byggt minnesmärken av olika slag. Förr byggde man segermonument, medan man nu för tiden bygger minnesmärken över offren. Vilka känner eleverna till? 4. Låt eleverna avslutningsvis fundera över vilka aktuella pacifistiska läs- eller filmupplevelser de har. Krig och minnesmärken Förr byggde man segermonument Triumfbågen i Paris (revolutionskrigen, den franska republiken) Siegesaeule i Berlin (tysk seger över Frankrike 1871) Nu bygger man minnesmärken över offren Wall of Remembrance i Washington (Vietnamkriget) Förintelsens offer (Berlin) Arbeta med kapitlets bilder Fördjupa studiet av kapitlets bilder genom att låta eleverna använda sig av den mall för bildanalys som finns som kopieringsunderlag i lärarhandledningens kapitel Antiken. Demonstrera gärna hur analysmallen fungerar genom att ni tillsammans i klassen studerar och diskuterar den inledande bilden av Hannah Höchs collage Beautiful Girl (s. 260) med utgångspunkt i analysmallens frågor. Påminn eleverna om att det är lätt att hitta bakgrundsfakta på nätet. Efter den gemensamma bildanalysen kan de fortsatta samtalen om bilderna i kapitlet ske i helklass som en del av arbetet med kapitlet, eller i mindre grupper där eleverna väljer en bild för en egen analys. Förslag på analys av bilden på sidan 260 Motiv: Collage bestående av ett foto och klipp från tidningsreklam. Personer: Bildens visar delar av en ung vacker kvinnas kropp kombinerat med olika objekt som ett däck, en lampa och symbolen för ett känt bilmärke. Miljö: De utklippta och kombinerade olika bildelementen visar ingen särskild miljö. Komposition: Gyttret av detaljer i collaget avslöjar inget särskilt djup utan ger den komponerade bilden ett platt intryck. De dominerande delarna är en kvinnofrisyr, ett bildäck, en hand, en sittande kvinnotorso med sammanförda ben och en maskindel. I centrum upptas platsen av ett skruvliknande föremål toppat 4

5 av någon sorts skärm eller beslöjning. Delarna i övrigt sammanfogas av överlappande märken för det sydtyska företaget BMW. Översikt komposition: kvinnofrisyr hand skruvliknande föremål toppat av beslöjande tyg maskindel sittande bildäck kvinnotorso med sammanförda ben Tolkning: Collaget kan ges en dadaistisk tolkning där de moderna, kanske för tiden provocerande delarna i bilden, ska reta betraktaren. Kvinnans hår är kortklippt och lockat, de bara kvinnobenen annonserar talets korta kjolar. Ansiktet är ersatt av ett föremål som kombinerar skruv och överdrag eller slöja. Tid: Collaget är utfört 1920 och visar på ett avsevärt inflytande från måleri och bildkonst i Frankrike och Tyskland från hela talet. En referens skulle kunna vara Pablo Picasso som under en period kombinerar sitt måleri med urklipp ur tidningar, broschyrer och andra tryckta alster. Andra konstnärer arbetade också mycket med att blanda tidningsurklipp med ett abstrakt måleri. Men det är inte främst kubismen man kommer att tänka på utan dada och dess lekfulla sammanförande av olika bilder, tecken och budskap. Den geografiska närheten mellan Bayern (Bayrische Motor Werke) och dadaisternas högkvarter i Schweiz på Cabaret Voltaire i Zürich kan också ha betydelse. En annan tänkbar referens är futurismen eftersom det kvinnligt mjuka kombineras med verkstadsföretaget BMW och någon typ av maskindelar. Här är det naturligtvis av intresse att konstnären är kvinna och gör sig gällande i en manligt dominerad konstvärld. Budskap: Ett tänkbart budskap skulle kunna vara att det moderna i form av maskiner och teknik inte kan hindras i sitt framträngande utan gör sig gällande i allt starkare utsträckning och att framtidens utveckling även inkluderar kvinnorna som en jämställd del av samhället. Ett spår genom kapitlet Modernismens kännetecken i lyriken och romanen Lyrisk modernism Ett sätt att hantera modernismens olika riktningar är att låta klassen gruppvis fördjupa sig i en ism, och sedan redovisa för varandra. En utgångspunkt för gruppernas arbeten kan vara frågan Vad säger den lyriska modernismen om sin tid? Allra bäst är om eleverna HOPPLA, VI LEVER! 5

6 har tillgång till bibliotek och kan hitta ytterligare dikter än de som finns i läroboken. Lägg upp arbetet så här: 1. Dela in klassen i grupper som får arbeta med delar av kapitlet. Futurismen (s ) Expressionismen: Pär Lagerkvist (s ) Expressionismen: Edith Södergran (s ) Dadaismen (s ) Surrealismen (s ) Ett par grupper kan välja att arbeta med Pablo Picasso (s. 270), Henri Matisse (s. 272), Waldemar Lorentzon eller någon annan av Halmstadsgruppen (s. 277) som del av modernismens estetik. 2. Låt varje grupp arbeta med lärobokens text och eventuellt extramaterial och söka svar på följande frågor: a) Vad protesterar ismen emot? b) Hur ser företrädarna på sin egen tid och på framtiden? c) Går det att säga något om vilket samhälle anhängarna vill ha? d) Har detta exempel på modernism några politiska sympatisörer? I så fall vilka? e) Vilka kända diktare tillhörde denna ism? f) Vad kännetecknar den här modernistiska stilen? g) Hur kan man tolka textutdraget gruppen arbetat med i läroboken? Återge intressanta delar av texten och förklara en eller ett par slående formuleringar eller metaforer. h) Finns det några bra exempel i läroboken på bildkonst som demonstrerar ismens idéer? Kommentera en vald bild i samband med redovisningen. 3. Redovisningen kan ske muntligt med inslag av faktaredovisning, diskussion och högläsning av sådana rader ur dikterna som är typiska för ismen. Ett extra plus är att förklara sin dikt i anslutning till passande bildmaterial från läroboken eller nätet. 4. Avsluta den gemensamma redovisningen med en diskussion om vilken lyrisk modernism som överlevt de gångna hundra åren bäst. Har den lyriska modernismens idéer kvar någon aktualitet? Kopieringsunderlag: Översikt lyrisk modernism Den modernistiska romanen De olika stilarna inom den modernistiska prosan vill alla fördjupa skildringen av verkligheten. Syftet kan vara allt från att återuppleva en gången tid som hos Marcel Proust till att fånga tillvarons gåtfullhet som hos Franz Kafka eller Albert Camus. Arbetet med den modernistiska prosan kan ha sin tyngdpunkt i läsningen av en eller flera hela romaner, och då ger avsnittet i Svenska impulser 2 en god överblick. Reflektionen kring det lästa kan ske både genom en skriftlig analysuppgift och/eller boksamtal. Ytterligare ett sätt att närma sig den modernistiska romanen kan vara att läsa och diskutera de 6

7 korta utdragen i läroboken för att därefter testa på att skriva i någon av författarnas stilar. Modernismen inom prosan behandlas i avsnittet Franz Kafka mästaren från Prag (s ), vidare i Fler förnyare av berättarkonsten (s ) och Leva eller bara finnas till? (s ). De prosastilar som introduceras är: a) Franz Kafkas sätt att berätta expressionistisk symbolism Berättarjagets tillvaro beskrivs utifrån en idé om dröm eller förvandling och den bärande symbolen behålls hela verket igenom. Huvudpersonens livssituation beskrivs som oförklarlig. Språket är sakligt och begripligt. Exempel: Här är mina identitetshandlingar. / Vad bryr vi oss om dem? skrek den store vakten. b) Marcel Prousts sätt att berätta att återuppväcka minnet Berättelsen saknar kronologi och enhetlig handling men följer berättarens minnesflöde. Det finns ingen tydlig huvudperson. Språket associerar till de fem sinnena och är mycket beskrivande. Exempel: hela Combray med dess omgivningar allt detta fick form och fasthet och steg fram, samhälle och trädgårdar, ur min kopp med té. c) James Joyces sätt att berätta den inre monologen Berättelsen saknar given kronologi och vandrar mellan nutid, dåtid och framtid allt efter huvudpersonens tankeström. Det finns flera huvudpersoner. Språket är realistiskt men tankeströmmen återges i skrift utan att sätta punkt och komma. Exempel: jag hoppas han kommer om måndag som han sa samma tid fyra jag avskyr folk som kommer när som helst d) Ernest Hemingways sätt att berätta isbergstekniken Händelseförloppet återges sakligt och kortfattat utan mycket beskrivning. Det finns en eller flera huvudpersoner. Språket är realistiskt, korthugget och bygger konsekvent på att beskriva handlingar och reaktioner istället för att återberätta olika känslouttryck. Exempel: Flickan såg ner i marken. e) Virginia Woolfs sätt att berätta synvinkeltekniken Berättelsen utgår från en och samma omständighet t.ex. vädret, sjukdomen eller rikedomen och återger minnen från berättelsens nu. Det finns en eller flera huvudpersoner som tillåter att berättelsen får olika fördjupande utvikningar. Språket är realistiskt och detaljrikt i sin beskrivning. Exempel: Ja naturligtvis, om det är vackert väder imorgon, sade mrs Ramsey. (och lite senare) Men det blir inte vackert, sa hans far HOPPLA, VI LEVER! 7

8 f) Albert Camus sätt att berätta att hitta essensen i tillvaron Berättelsen är enkel men bygger på avgörande händelser eller beslut och beskriver hur huvudpersonen agerar och tänker. Det finns en huvudperson vars upplevelser och tankar återberättas. Språket är konkret och enkelt. Exempel: inför denna natt som var fylld av tecken och stjärnor öppnade jag mig för första gången för världens ömma likgiltighet. g) Simone de Beauvoirs sätt att berätta att hitta essensen i tillvaron Berättelsen har en starkt utredande karaktär. Författaren beskriver, förklarar och argumenterar för en ståndpunkt. Det finns en huvudperson vars upplevelser, tankar och slutsatser återberättas. Språket närmar sig det vetenskapliga språkets exakthet men återger subjektivt författarens övertygelse. Exempel: Det krävs att de [kvinnorna] vägrar godta sin situations begränsningar och att de strävar efter att öppna framtidens vägar; att resignera är att ge upp och fly. Kvinnan har ingen annan utväg än att arbeta för sin egen frigörelse. Uppgifter: 1. Välj bland de olika modernistiska prosastilarna och analysera det valda prosautdraget med hjälp av översikten här ovan. 2. Välj en av de romaner som introduceras med textutdrag för att läsa tillsammans i klassen. Tips! Känn på litteraturen 3 en guide genom tio klassiker innehåller fullständigt studiematerial till Franz Kafkas Förvandlingen. 3. Pröva att låta eleverna skriva en liten text inspirerade av en eller ett par av modernismens olika prosastilar. Utgå från det lilla prosaexemplet nedan och omsätt detta till de olika modernistiska prosastilarna: Det var en vacker dag. Jag gick till stranden och solade på lunchrasten. Då kom Kim. Han kysste mig. Kopieringsunderlag: Modernismens kännetecken prosan Exempel på lösningar av uppgiften 3 Expressionistisk symbolism Franz Kafka Solen stekte med oförändrad intensitet. Jag befann mig på ett sällsamt sätt utanför min egen kropp som närmade sig kokpunkten på den heta sanden. Tankarna snurrade. Omärkligt hade Kim dykt upp i mitt synfält utan att jag visste hur han kommit dit och han trutade inbjudande med läpparna men jag blundade och vände bort mitt ansikte. När jag öppnade ögonen kunde jag inte upptäcka hans gängliga gestalt. 8

9 Återuppväcka minnet och berätta Marcel Proust Knappt hade jag placerat min bleka kropp på en filt på stranden förrän doften av hav och tång och känslan av vindens lek i håret förde mig tillbaka till samma strand under samma månad en gång när jag var riktigt ung. Den dagen på stranden skulle inte bli lik någon annan vare sig förr eller senare, minnet av solen, ljuset och ljudet av det sakta stigande och sjunkande vattnet överröstat av sjöfåglarnas skrän sjönk för ett ögonblick undan och jag såg åter en gång Kims ansikte. Munnen lyste i ett glatt leende och den söta doften av isglass nådde min näsa. Den kom närmare och avtog i styrka. Ett ögonblick hade bilden funnits där, skarp och intensiv för att sedan sjunka undan så att den var avlägsen och vag i sina konturer. En svag smak av päron var förnimbar i munnen. Jag vred undan mitt ansikte från den bländande solen. Den inre monologen James Joyce förmiddagen hade verkligen släpat sig fram utan så mycket som en liten skrämd snattare i butiken tills det enda raka var att fly värmen, stänga butiken och sakta maka sig från Bloom Street ner till hamnen där det fanns en liten strand, som vi som höll i hop brukade hänga på när vi inte hade något annat att göra Kim var en i det gänget som aldrig riktigt bestod av samma personer utom för en fast kärna medan alla andra flöt ut och in i kretsen beroende på om de var kvar i stan eller om de hade arbete på något annat ställe jag tyckte inte att deras gäng var mycket att ha utan bara en massa slöa och skrikiga småungar sanden var varmare än jag föreställt mig och avståndet ut till det långgrunda stillastående vattnet verkade oöverkomligt medan kroppen formade sig mot liggunderlaget och jag kom att tänk på Kim i samma ögonblick som han var där och skymde solen och hans läppar var svala av det salta vattnet och päronsmak Isbergstekniken Ernest Hemingway Den korta skuggan av husraden på Bloom Street visade på lunch. På gatan steg en dammvirvel. Blusen klistrade mot ryggen medan jag vandrade under arkaden ur på den södra sidan av gatan. Tankarna stod stilla. Vattenspegeln glittrade i bukten. På sandstranden gav vinden lite lindring och jag placerade liggunderlaget på mitt vanliga ställe. Som jag räknat ut dök snart Kim upp med en isglass. På vägen tillbaka smakade munnen fortfarande päron. Synvinkeltekniken Virginia Woolf Jag tar lunch, ropade Kim och lämnade butiken högst upp på Bloom. Vinden svalkade den del av stranden som låg öppen mot bukten. En liten figur närmade sig från vändplanen där Bloomgatan mynnade. Den välbekanta synen av gestalten som strävade fram över sanden och så småningom tog form för ögat väckte förväntan. Det var inte förälskelse men trygghet. Kim mötte henne med en gest av nonchalans som inte alls visade vad han kände. Tidig idag, smaka lite? sa han och drog retsamt undan isglassen. Att hitta essensen i tillvaron Albert Camus Solen fick luften att dallra över sandstranden. Ljuset, värmen och den svaga vinden från vattnet skärmade av alla intryck. Butiken, staden och vandringen efter Bloom ner till stranden sjönk undan som om de inte fanns. Tungan klistrade mot gommen. Kim väntade med en isglass. Den isiga päronsmaken fyllde för ett ögonblick hela det HOPPLA, VI LEVER! 9

10 universum stranden, havet och den glödande vita rymden som välvde sig över bukten. Svalka. Att hitta essensen i tillvaron Simone de Beauvoir Den vackra sommardagen fick Blooms serveringar, planteringar och butiker att sjuda av aktivitet, servitriserna serverade dryck till små sällskap av herrar i halmhatt. Allt detta ingav känslan av att inte tillhöra deras värld. Det var bättre att som vanligt styra stegen mot havet och lunchtimmens svalka. Tanken på Kim var trygg men hans frihet var inte hennes. Hon stod i butik och han hade sin egen lilla försäljning av glass och dryck. Inte det förväntade på mötet med päronglass tog bort tanken på att hon var bunden men han kunde gå och komma som han ville. Extramaterial Överblicka lyrikens ismer Futurism Manifest Företrädare Starrtid Ideologi Land Det futuristiska Tommaso 1909 fascism Italien manifestet Marinetti Vladimir Majakovskij ca 1915 kommunism Ryssland/ Sovjet- unionen Expressionism ca 1910 Dadaism Surrealism Det dadaistiska manifestet Hugo Ball Det surrealistiska André manifestet Breton ofta vänster- radikal Tyskland 1916 anarkistisk Schweiz 1924 opolitisk Frankrike Lästips Erich Maria Remarque, På västfronten intet nytt Ernest Hemingway, Och solen har sin gång Virginia Woolf, Mot fyren Albert Camus, Främlingen Franz Kafka, Förvandlingen George Orwell, Djurens gård Filmtips Titanic, James Cameron 1997 Diktatorn, Charlie Chaplin 1940 Pansarkryssaren Potemkin, Sergej Eisenstein 1925 Metropolis, Fritz Lang 1927 Land och frihet, Ken Loach

11 Kopieringsunderlag: Stödord till Hoppla, vi lever! Sigmund Freud, Drömtydning Marinetti, Första futuristiska manifestet första världskriget Marcel Proust, På spaning Vladimir Majakovskij den ryska revolutionen Pär Lagerkvist Edith Södergran Hugo Ball, Första dadaistiska manifestet James Joyce, den inre monologen Breton, Första surrealistiska manifestet Franz Kafka Ernest Hemingway, isbergstekniken spanska inbördeskriget Virginia Woolf, synvinkeltekniken Gunnar Ekelöf Jean-Paul Sartre, existentialismen andra världskriget Albert Camus Simone de Beauvoir, feminismen HOPPLA, VI LEVER! 11

12 Kopieringsunderlag: Översikt lyrisk modernism Futurism Manifest Företrädare Ideologi Land Expressionism Dadaism Surrealism 12

LVGBLS/LVBGBF2/LVGAF1 ht 08

LVGBLS/LVBGBF2/LVGAF1 ht 08 Karlstads universitet LVGBLS/LVGBF2/LVGAF1 SVENSKA B/LITTERATURVETENSKAP A Delkurs 4. (7,5 poäng) Litteraturlista: : Ahlin, Lars, Kommer hem och är snäll ur Inga ögon väntar mig, Stockholm 1948 (kopia)

Läs mer

Delkurs 4: 1900-talets litteratur (7,5 hp)

Delkurs 4: 1900-talets litteratur (7,5 hp) distanskurser med kurskoder och anmälningskoder (LVGBLS/LVGBF2/LVGAF1) (52240/52418/52226) Delkurs 4: 1900-talets litteratur (7,5 hp) Lärare: Maria M. Berglund, Helene Blomquist, Jonas Ingvarsson, Torsten

Läs mer

Modernismen. Att bryta med det gamla t ex Nationalromantiken

Modernismen. Att bryta med det gamla t ex Nationalromantiken Modernismen Att bryta med det gamla t ex Nationalromantiken Modernismens ismer Impressionism Expressionism Futurism Kubism Dadaism Surrealism Impressionismen intryckskonst Fotografiets uppfinning påverkade

Läs mer

LPP, Reflektion och krönika åk 9

LPP, Reflektion och krönika åk 9 LPP, Reflektion och krönika åk 9 Namn: Datum: Svenska Mål att sträva mot att eleven får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda

Läs mer

Impressionismen Konstnärerna ville ge betraktaren ett stämningsladdat intryck. Det impressionistiska synsättet innebar att konstnärerna inte i detalj

Impressionismen Konstnärerna ville ge betraktaren ett stämningsladdat intryck. Det impressionistiska synsättet innebar att konstnärerna inte i detalj Impressionismen Konstnärerna ville ge betraktaren ett stämningsladdat intryck. Det impressionistiska synsättet innebar att konstnärerna inte i detalj avbildade landskapet utan man målade det synintryck

Läs mer

Inledning. Spelets regler (fem spelare) För 3-4 spelare

Inledning. Spelets regler (fem spelare) För 3-4 spelare Målarkonstens ismer Inledning Ni är anställda på varsitt museum. På era museer ska det vara utställningar med tavlor från några av de vanligaste konst- ismerna. Problemet är att många av de tavlor som

Läs mer

CARL-JOHAN MARKSTEDT LÄRARHANDLEDNING TILL NOVELLEN SPÅR I SNÖN

CARL-JOHAN MARKSTEDT LÄRARHANDLEDNING TILL NOVELLEN SPÅR I SNÖN CARL-JOHAN MARKSTEDT LÄRARHANDLEDNING TILL NOVELLEN SPÅR I SNÖN AV JONAS KARLSSON 1 Jonas Karlsson är författare, dramatiker och skådespelare. Han har medverkat i en rad succéfilmer som Livet är en schlager,

Läs mer

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska

Läs mer

Essä. Vad är en essä? Mönster och disposition. 1. Rubrik och Inledning. De två benen

Essä. Vad är en essä? Mönster och disposition. 1. Rubrik och Inledning. De två benen Essä Vad är en essä? En essä är en text där en person försöker reda ut sina tankar och kunskaper inom ett ämne eller utifrån en frågeställning. Ämnena kan variera mellan allt från hur fotboll och politik

Läs mer

LPP, Klassiker. Namn: Datum:

LPP, Klassiker. Namn: Datum: LPP, Klassiker Namn: Datum: Svenska Mål att sträva mot att eleven får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda former från Sverige,

Läs mer

Kafka. Lärarhandledning. Katarina Bodin & Hanna Nyvaller - 9 mars 2016 LÄRARHANDLEDNING - KAFKA 1

Kafka. Lärarhandledning. Katarina Bodin & Hanna Nyvaller - 9 mars 2016 LÄRARHANDLEDNING - KAFKA 1 Kafka Lärarhandledning Katarina Bodin & Hanna Nyvaller - 9 mars 2016 LÄRARHANDLEDNING - KAFKA 1 Inledning Här följer en lektionsserie uppbyggd kring två noveller av Franz Kafka, Framför lagen och En läkare

Läs mer

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll. (SV åk 1 3)

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll. (SV åk 1 3) SIDAN 1 Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? När Olle åker på semester får Turbo ta hand om hans hund Lillis. Turbo och hans kompis Simon tar en promenad i skogen och låter Lillis springa fritt. Plötsligt

Läs mer

Jag är en häxa Lärarmaterial

Jag är en häxa Lärarmaterial Lärarmaterial sidan 1 Författare: Mårten Melin Vad handlar boken om? Vera har köpt ett trollspö på ebay och lyckas till sin egen förvåning få liv sin gamla nalle genom att säga en trollramsa. Problemet

Läs mer

Litteraturvetenskap, grundkurs, 30 högskolepoäng Comparative Literature, Basic Course, 30 Credits

Litteraturvetenskap, grundkurs, 30 högskolepoäng Comparative Literature, Basic Course, 30 Credits 1(5) Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Litteraturvetenskap, grundkurs, 30 högskolepoäng Comparative Literature, Basic Course, 30 Credits Kurskod: LI001G Utbildningsområde:

Läs mer

MODERSMÅLET II, ESSÄPROVET 24.9.2012

MODERSMÅLET II, ESSÄPROVET 24.9.2012 STUDENTEXAMENS- NÄMNDEN MODERSMÅLET II, ESSÄPROVET 24.9.2012 Jasmine, 4 år, USA 1 Alla skrivuppgifter finns på s. 2 3 i detta häfte. Till en del av uppgifterna hör material som ska utnyttjas på det sätt

Läs mer

Utdrag ur Misstänkt ljus. Kapitel 1: Ljuset från ett ufo

Utdrag ur Misstänkt ljus. Kapitel 1: Ljuset från ett ufo Utdrag ur Misstänkt ljus Kapitel 1: Ljuset från ett ufo Har du tänkt på att ljuset från ficklampan syns ut genom tältduken, viskade Kajsa. Om det skulle komma ett ufo flygande där uppe över trädtopparna

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Olika sätt att se om bildanalys. 8 En metodisk verktygslåda för bildanalys 15 Exempelanalys : Marcus Larson Småländskt Vattenfall

Olika sätt att se om bildanalys. 8 En metodisk verktygslåda för bildanalys 15 Exempelanalys : Marcus Larson Småländskt Vattenfall INNEHÅLL 7 19 41 55 75 95 4 Förord Olika sätt att se om bildanalys 8 En metodisk verktygslåda för bildanalys 15 Exempelanalys : Marcus Larson Småländskt Vattenfall Kroppsuppfattning, skönhetsideal och

Läs mer

Litet häfte om: IMPRESSIONISM EXPRESSIONISM KUBISM SURREALISM POPKONST

Litet häfte om: IMPRESSIONISM EXPRESSIONISM KUBISM SURREALISM POPKONST Litet häfte om: IMPRESSIONISM EXPRESSIONISM KUBISM SURREALISM POPKONST Impressionism Impressionism kan översättas till intryckskonst. Man målade intrycken av det man såg, inte verkligheten. Impressionismen

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Dikter. Junibackens pedagogiska program för åk 1-3 på temat poesi

Dikter. Junibackens pedagogiska program för åk 1-3 på temat poesi Dikter Junibackens pedagogiska program för åk 1-3 på temat poesi INNEHÅLL Varmt välkomna till oss på Junibacken!... 3 Språkutveckling... 4 Skolprogrammets förankring i Lgr 11, reviderad 2016... 4 Förmågor...

Läs mer

DÖDLIG törst Lärarmaterial

DÖDLIG törst Lärarmaterial sidan 1 Författare: Peter Gotthardt Vad handlar boken om? I staden där Anna, Siri och Lina bor finns ett gammalt hus som alla kallar Slottet. Det är ett mystiskt hus där helt otroliga saker kan hända.

Läs mer

MODERNISMEN KONST IDAG DEL III OCH IIII

MODERNISMEN KONST IDAG DEL III OCH IIII MODERNISMEN KONST IDAG DEL III OCH IIII Modernismen är ett samlingsnamn på flera olika konststilar under 1900talet. Det ismerna har gemensamt är att dom ifrågasätter det traditionella måleriet. Man är

Läs mer

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll. (SV åk 1 3)

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll. (SV åk 1 3) TORSTEN BENGTSSON SIDAN 1 Lea ringer 112 Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Lea sticker iväg till skateparken. Hon brukar gå med sin kompis Erik men idag ska han spela fotbollsmatch. När hon kommer dit

Läs mer

Boris flyttar in ULF SINDT

Boris flyttar in ULF SINDT Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: En ekorrunge blir tagen, från boet, av en kråka. Ekorrungen sprattlar för att komma loss, och kråkan tappar den. Ekorren landar på trappan, utanför en familjs hus.

Läs mer

Erik på fest Lärarmaterial

Erik på fest Lärarmaterial sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Vad handlar boken om? Erik ska på fest hos Lea. Erik längtar för han är lite kär i henne. Erik ger en vampyrmask till Lea i present. De äter tårta, glass och godis.

Läs mer

SORG Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Catrin Ankh

SORG Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Catrin Ankh Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Catrin Ankh Vad handlar boken om? Sara, Anna, Kevin och Leo är bästa vänner. De sitter på sitt favoritcafé och pluggar inför matteprovet i morgon. Sara tröttnar och vill

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Boken handlar om: Olle är åtta år. Han är kär i Isa. Amir och Olle går i samma klass. Amir är också kär i Isa. Båda två tror, att Isa är kär i just honom. En dag kommer de båda, samtidigt, till

Läs mer

Ola har tur HANS PETERSON

Ola har tur HANS PETERSON SIDAN 1 Vad handlar boken om? Ola är en pojke, som lever i början på 1900-talet. Det är fattigt i Sverige, och Ola måste arbeta. Hans uppgift är, att med hjälp av hästen Brunte, hämta material till byggen.

Läs mer

Lärarmaterial SPRING, AMINA! Vad handlar boken om? Centralt innehåll och förmågor enligt Lgr 11: Förmågor: Författare: Annelie Drewsen

Lärarmaterial SPRING, AMINA! Vad handlar boken om? Centralt innehåll och förmågor enligt Lgr 11: Förmågor: Författare: Annelie Drewsen SIDAN 1 Författare: Annelie Drewsen Vad handlar boken om? Boken handlar om Amina, som bor i ett boende för flyktingar. Hennes bror dog av ett skott, när de bodde i Somalia. Hennes mamma flydde till Kenya,

Läs mer

Bildanalys. Introduktion

Bildanalys. Introduktion Bildanalys Introduktion Ett konstverk kan läsas på många olika sätt, ur flera olika perspektiv. Det finns inte en bestämd betydelse utan flera. Utgångspunkten för all tolkning är den personliga, egna upplevelsen,

Läs mer

översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll Ämnets syfte 1 SVENSKA RUM 3

översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll Ämnets syfte 1 SVENSKA RUM 3 Tala & SAMTALA Ämnets syfte översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll i KURSLÄROMEDLET Svenska rum 3. Svenska rum 2, allt-i-ett-bok Kunskapskrav 1. Förmåga att tala inför andra

Läs mer

Genrer del 5 Reportage

Genrer del 5 Reportage Genrer del 5 Reportage 1, Bäckaskolan 7-10 sär, Gnosjö www.lektion.se Reportage - reporter Reportage är ett franskt ord som betyder bära tillbaka (ne.se). En reporter använder alla sina sinnen när han/hon

Läs mer

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att KÄRLEK Under vårterminen i årskurs 8 kommer vi att arbeta med temat kärlek. Alla måste vi förhålla oss till kärleken på gott och ont; ibland får den oss att sväva på små moln, ibland får den oss att må

Läs mer

Tema 4: Verklighet och fiktion - Lärarhandledning

Tema 4: Verklighet och fiktion - Lärarhandledning Tema 4: Verklighet och fiktion - Lärarhandledning Att jobba med Verklighet och fiktion I temat Verklighet och fiktion möter eleven texter som handlar om utsatta människor. I Med andan i halsen är det på

Läs mer

Hon som fick veta. Marina Kronkvist. Sofie Bilius

Hon som fick veta. Marina Kronkvist. Sofie Bilius Hon som fick veta Marina Kronkvist Sofie Bilius Till Ukko, Armas och Akim Jag är ett år gammal och jag vet. Jag vet att min mamma och min pappa reser sin väg snart. De dör. Vad gör jag nu? De skall dö.

Läs mer

LÄRARHAND LEDNING TILL SNIGELN OCH FLICKAN AV AGNES

LÄRARHAND LEDNING TILL SNIGELN OCH FLICKAN AV AGNES LÄRARHAND LEDNING TILL SNIGELN OCH FLICKAN AV AGNES VON KRUSENSTJERNA CARL-JOHAN MARKSTEDT Lärarhandledning till Snigeln och flickan av Agnes von Krusenstjerna Carl-Johan Markstedt www.novellix.se Carl-Johan

Läs mer

FOTOGRAFERING EJ TILLÅTEN TÄNK PÅ ATT STÄNGA AV MOBILTELEFONEN

FOTOGRAFERING EJ TILLÅTEN TÄNK PÅ ATT STÄNGA AV MOBILTELEFONEN 1 2 Översättning: Göran Gademan FOTOGRAFERING EJ TILLÅTEN TÄNK PÅ ATT STÄNGA AV MOBILTELEFONEN 3 ERWARTUNG 4 black 5 In här? Man ser inte vägen 10 15 Så silvrigt stammarna skimrar som björkar! Åh, vår

Läs mer

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

Abdi och bokhunden VAD HANDLAR BOKEN OM? LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS

Abdi och bokhunden VAD HANDLAR BOKEN OM? LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS ÅSA ÖHNELL Sidan 1 Abdi och bokhunden Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Boken handlar om Abdi som inte gillar hundar. Varje vecka kommer en bokhund till klassen för att läsa med eleverna men Abdi vill

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 13 Jul. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 13 Jul. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 13 Jul En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 # 13 Jul Snöflingorna

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Stolthet och fördom

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Stolthet och fördom en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Stolthet och fördom - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h

l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h under tiden l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h h:ström Text & Kultur Skolgatan 41 903 27 Umeå forlag.hstrom.se forlag@hstrom.nu

Läs mer

Se upp för havets kvinnor

Se upp för havets kvinnor HAENYO Se upp för havets kvinnor Utanför den sydkoreanska kusten ligger ön Jeju, känd för sin speciella matkultur. Vi tog oss dit för att uppleva dess unika gastronomi och passade på att träffa de kvinnliga

Läs mer

Tanketräning. Instruktioner

Tanketräning. Instruktioner Tanketräning Det här liknar närmast det som brukar kallas hypnos eller självhypnos. Eftersom de begreppen lätt leder tankarna fel har vi valt att istället kalla det för tanketräning. Det handlar om att

Läs mer

Guide Studieteknik. Tips för lättare studier!

Guide Studieteknik. Tips för lättare studier! Guide Studieteknik Tips för lättare studier! 1 Läs- och anteckningsteknik Att läsa och att anteckna Det finns goda skäl till att göra anteckningar när du läser en text, lyssnar på en föreläsning, förbereder

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Djurdoktorn: Linus och Tim

Djurdoktorn: Linus och Tim SIDAN 1 Lärarmaterial Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet. VAD HANDLAR BOKEN OM? Linus älskar djur. Varje dag går han till mammas jobb efter skolan. Linus mamma är veterinär och arbetar på ett

Läs mer

Döda bergen Lärarmaterial

Döda bergen Lärarmaterial Lärarmaterial sidan 1 Författare: Cecilie Eken Vilka handlar böckerna om? Berättarjaget i böckerna om den svarta safiren är pojken Aram och äventyret utspelar sig när han är 13 år. Aram bor i staden Rani

Läs mer

Sista dagen av ensamhet

Sista dagen av ensamhet Sista dagen av ensamhet - funderingsfrågor, diskussion och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gymn, Vux, Särvux Lektionstyp: reflektion och diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 1-4 Funderingsfrågor

Läs mer

Dagen var helt vanlig. Löven glödde när Thea drog upp persiennerna. För tusende gången konstaterade hon att hösten i grund och botten är en renande

Dagen var helt vanlig. Löven glödde när Thea drog upp persiennerna. För tusende gången konstaterade hon att hösten i grund och botten är en renande Dagen var helt vanlig. Löven glödde när Thea drog upp persiennerna. För tusende gången konstaterade hon att hösten i grund och botten är en renande process, som sopar undan resterna från sommarmånadernas

Läs mer

Guide till att skriva en dödsannons

Guide till att skriva en dödsannons Guide till att skriva en dödsannons Westlings Begravningsbyrå kan göra döds- och tackannonser i alla större dagstidningar i Sverige. Vi gör annonsen medan ni väntar så att ni får ett korrektur direkt.

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Eleverna tränar på att: Författare: Torsten Bengtsson

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Eleverna tränar på att: Författare: Torsten Bengtsson SIDAN 1 Författare: Torsten Bengtsson Vad handlar boken om? Alex bor granne med Elsa och hennes bror Max. De tre brukar alltid vara ihop och Alex pappa kallar dem för Vilda gänget. Nu är det äntligen sommarlov

Läs mer

Den fantastiska resan genom litteraturhistorien (i Europa) Del 3 Romantiken Realismen Modernismen

Den fantastiska resan genom litteraturhistorien (i Europa) Del 3 Romantiken Realismen Modernismen Den fantastiska resan genom litteraturhistorien (i Europa) Del 3 Romantiken Realismen Modernismen romantiken Ca 1770 till 1840 Psykologi och känslor Känslor i fokus!!! Kulturen dyrkas diktare hyllas! Mitt

Läs mer

Novellen. En kort historia

Novellen. En kort historia Novellen En kort historia Hur ska novellen vara? Novellen ska vara som kjolen på en kvinna: så lång att den täcker det väsentligaste och så kort att den uppehåller intresset./okänd Novellen bör verka som

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Michael Dahl Vad handlar boken om? Boken handlar om Erik, som ständigt drömmer mardrömmar om att han är en drake. En dag när han vaknar ur sin mardröm, hör han en röst som han inte

Läs mer

Vi på ung scen/öst är mycket glada över att du och din elevgrupp kommer och ser Blomma blad en miljard.

Vi på ung scen/öst är mycket glada över att du och din elevgrupp kommer och ser Blomma blad en miljard. VERKTYGSLÅDA HEJ! Vi på ung scen/öst är mycket glada över att du och din elevgrupp kommer och ser Blomma blad en miljard. Blomma blad en miljard handlar om ett barn som heter Ollsi och en förälder som

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Kvinnor och män i surrealism

Kvinnor och män i surrealism Kvinnor och män i surrealism Linnéa Jonsson Karin och Anna Klass 9 År 2010 Innehållsförteckning Kvinnor och män i surrealism 1 Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte, frågeställning, metod

Läs mer

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

Molly brukade vara en så glad och sprallig tjej, men idag förändrades allt. Molly stirrade på lappen någon hade lagt i hennes skåp.

Molly brukade vara en så glad och sprallig tjej, men idag förändrades allt. Molly stirrade på lappen någon hade lagt i hennes skåp. Förföljaren Molly brukade vara en så glad och sprallig tjej, men idag förändrades allt Molly stirrade på lappen någon hade lagt i hennes skåp. Var på din vakt och håll ögonen öppna, med sylvassa naglar

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Eleverna tränar på att: Författare: Beth Bracken & Kay Fraser

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Eleverna tränar på att: Författare: Beth Bracken & Kay Fraser sidan 1 Författare: Beth Bracken & Kay Fraser Vad handlar boken om? Boken handlar om Lucy och Soli som är bästa vänner. De har känt varandra sedan de var små, och de gör allt tillsammans. Där de bor finns

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

Realismen. Lektionsplanering

Realismen. Lektionsplanering Realismen Lektionsplanering 1 Introduktion Här ser du en målning som gjordes 1881 av en konstnär som hette William Logsdail. Den föreställer London och då bodde det ca 4 miljoner människor där. Många fabriker

Läs mer

Herrdals kapell Det är jag var inte rädda. Matt 14:22-32

Herrdals kapell Det är jag var inte rädda. Matt 14:22-32 1 Herrdals kapell 20130616 Det är jag var inte rädda Matt 14:22-32 I Herrdals kapell utanför Kungsör finns en altartavla som föreställer bibelberättelsen om när Jesus och Petrus går på vattnet. I mitten

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Fallet Anna Frid - funderingsfrågor, boksamtal enligt Chambers modell, diskussion och skrivuppgifter Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gymn, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion, Lektionsåtgång:

Läs mer

Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson

Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

Tjugoårskrisen 1919 1939

Tjugoårskrisen 1919 1939 Tjugoårskrisen 1919 1939 Efterkrigstidens oro, depression och totalitarism Magnus P. S. Persson Periodisering: ekonomiska och politiska förhållanden Dubbla revolutioner: från ca. 1780 industriella, och

Läs mer

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den Halvmånsformade ärr Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den kalla luften. Det är inte så varmt längre. Dagen har börjat sjunka in i natten. Mamma talar

Läs mer

SPELANDE I KONSTHISTORIEN

SPELANDE I KONSTHISTORIEN ÖVNING: SPELANDE I KONSTHISTORIEN ÅRSKURS: 7-9 WWW.PRATAOMSPEL.SE SPELANDE I KONSTHISTORIEN I ÖVNINGEN INGÅR ATT: Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap (BD) Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga

Läs mer

Simon K 5B Ht-15 DRAKEN. Av Simon Kraffke

Simon K 5B Ht-15 DRAKEN. Av Simon Kraffke DRAKEN Av Simon Kraffke 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Erik och jag är 7 år och jag bor på en gård och den gården heter Hemlighetensgård bara för att vad som helst kan hända här. Och den gården ligger

Läs mer

Prövningen Vid prövningstillfället ska du komma till skolan och göra en läsförståelseuppgift samt en argumenterande skriftlig uppgift.

Prövningen Vid prövningstillfället ska du komma till skolan och göra en läsförståelseuppgift samt en argumenterande skriftlig uppgift. 2013 2015 Välkommen till prövning i Svenska som andraspråk 1! Kursen innehåller moment där du ska kunna uttrycka dig i tal och skrift på ett klart och tydligt sätt. Hur du använder språket för vardagsbruk

Läs mer

Svenska som andraspråk poäng

Svenska som andraspråk poäng Svenska som andraspråk 2 100 poäng KURSKOD: SVASVA02 Prövningsdelar Prövningen består av en skriftlig och en muntlig del och innehåller detta: SKRIFTLIG DEL Den skriftliga delen består av två delar, ett

Läs mer

Erik bygger en koja Lärarmaterial

Erik bygger en koja Lärarmaterial sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Vad handlar boken om? Erik har inget att göra. Han går ut i köket till pappa och frågar om de kan hitta på något. Men pappa måste jobba. Han föreslår att Erik kan

Läs mer

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken.

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken. Mitt möte med Tibet För drygt ett och ett halvt år sedan blev jag lycklig fadder till två tibetanska barn, Chokyi och Sonam, åtta år gamla. Alltsedan dess har jag haft ett foto på dem ståendes på mitt

Läs mer

Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel

Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än

Läs mer

Läsnyckel Anna och Simon. Solresan av Bente Bratlund

Läsnyckel Anna och Simon. Solresan av Bente Bratlund Läsnyckel Anna och Simon. Solresan av Bente Bratlund Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

fångar Eva våren Eva Blixmans fotoblogg är minst sagt välbesökt upp

fångar Eva våren Eva Blixmans fotoblogg är minst sagt välbesökt upp galleri eva blixman Eva fångar våren Våren är på gång och det är hög tid att putsa upp fotoprylar som kan ha samlat damm under vintern. Och vad kan passa bättre som nystart än att fotografera vårens blommor?

Läs mer

Läshandledning för lärare

Läshandledning för lärare Läshandledning för lärare Berg som vita elefanter av Ernst Hemingway Handling En äldre man och en yngre kvinna är på resa genom Spanien. De har tagit skydd från den gassande solen och sitter på en servering

Läs mer

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska 1(5) Pedagogisk planering för ämnet: Svenska Tidsperiod: årskurs 4 Syfte & övergripande mål: Vi kommer att läsa, skriva, lyssna och tala. Syftet är att du ska utveckla förmågan att: - formulera dig och

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Thomas Halling

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Thomas Halling SIDAN 1 Författare: Thomas Halling Vad handlar boken om? Boken handlar om Emil, som går i femman. Alla hans klasskamrater har ett husdjur. Men inte Emil. Hans mamma är allergisk och hans pappa förstår

Läs mer

Inspiration inför ett nytt arbetsområde med hjälp av konflikten mellan Lumumma och Takete

Inspiration inför ett nytt arbetsområde med hjälp av konflikten mellan Lumumma och Takete Inspiration inför ett nytt arbetsområde med hjälp av konflikten mellan Lumumma och Takete Börja med att bestämma vilken konflikt som ska vara utgångspunkten för inlevelsen. Att förmänskliga en huvudkaraktär

Läs mer

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Av: Johanna Åberg 9B Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Antiken Grekisk stil 800 f.kr-200 f.kr Den grekiska antiken bestod av grekisk mytologi och gudatro. Grekerna var mycket duktiga

Läs mer

VAD HANDLAR BOKEN OM?

VAD HANDLAR BOKEN OM? TORSTEN BENGTSSON Sidan 1 Erik tältar Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Erik och Lea sätter upp ett tält i Leas trädgård. Lea föreslår att det ska sova över i tältet, men först måste de fråga sina föräldrar.

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern.

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. En natt i februari av Staffan Göthe Lärarhandledning Syftet

Läs mer

Pedagogen formulerar utmaningar successivt som deltagarna löser. Utmaningarna formuleras så det finns oändligt många lösningar.

Pedagogen formulerar utmaningar successivt som deltagarna löser. Utmaningarna formuleras så det finns oändligt många lösningar. MOMENTMETODEN Jag har skapat Momentmetoden för att på bästa sätt kunna stödja barn, ungdomar och vuxna att hitta sina egna bildspråk. Min pedagogik kallar jag Processpedagogik eftersom processen är central.

Läs mer

Safirens förbannelse Lärarmaterial

Safirens förbannelse Lärarmaterial Lärarmaterial sidan 1 Författare: Cecilie Eken Vad handlar boken om? Boken är sista delen i serien Den Svarta Safiren. Sif ser när Chala kysser Aram och hon blir förkrossad. Hon skriver en lapp till Aram

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer

Fröken Spöke på sommarlov

Fröken Spöke på sommarlov KERSTIN LUNDBERG HAHN Sidan 1 Fröken Spöke på sommarlov Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Boken handlar om Ebba och Ivar, som är tvillingar. Det är skolavslutning och ett långt sommarlov börjar. När

Läs mer

Minifakta om djurungar på landet

Minifakta om djurungar på landet TORSTEN BENGTSSON SIDAN 1 Lärarmaterial Vad handlar boken om? I boken får vi träffa några av de vanligaste djurungarna på en gård. Vi får träffa föl, kalvar, griskultingar, lamm och kycklingar. Vi får

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

Litteraturhistoria. Gemensamma genomgångar av olika litterära tidsperioder. Läsa textutdrag från olika verk som skrivits under de olika

Litteraturhistoria. Gemensamma genomgångar av olika litterära tidsperioder. Läsa textutdrag från olika verk som skrivits under de olika Litteraturhistoria Under några veckor ska vi arbeta med litteraturhistoria på svenskan. Vi kommer att gå igenom alla sju tidsperioder från antiken fram till modernismen. Hur och vad ska vi arbeta med?

Läs mer

Essä introduktion till hur man skriver en akademisk essä

Essä introduktion till hur man skriver en akademisk essä Essä introduktion till hur man skriver en akademisk essä Essä Den huvudsakliga examinerande uppgiften på kursen består av en individuell essä. Du ska skriva en essä som omfattar ca tio sidor. Välj ett

Läs mer

Extra material till punkt 1

Extra material till punkt 1 Punkt 1 Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning.

Läs mer

Svenska Läsa

Svenska Läsa Svenska Läsa utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och av eget intresse, utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika

Läs mer

Tidslinje litteratur historia

Tidslinje litteratur historia Tidslinje litteratur historia av Simon Antiken 800 f.kr- 500 e.kr Tiden före Kristus kallas antiken. Antikens litteratur hade sitt centrum i Grekland. Grekland kom också på den moderna demokratin men man

Läs mer

Engelska 7, ENGENG07, 100 p

Engelska 7, ENGENG07, 100 p Prövning Engelska 7, ENGENG07, 100 p Lärobok och litteratur McKay/Brodin/Clayton/Webster, Blueprint C, ISBN: 978-91-47-9196-6 En list på litterära verk skickas ut av läraren till studenterna. Romanerna

Läs mer