Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/"

Transkript

1 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1085 EVAn kansallinen asennetutkimus 1996 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: QUESTIONNAIRE This questionnaire is part of the following dataset, archived at the Finnish Social Science Data Archive: FSD1085 EVA Survey on Finnish Values and Attitudes 1996 If this questionnaire is used or referred to in any publication, the source must be acknowledged by means of an appropriate bibliographic citation. More information:

2 Finland - var är du, vart går du? Undersökning av medborgaropinionen 1996 VI BER ER BESVARA VARJE FRÅGA GENOM ATT RINGA DET ALTERNATIV SOM MOTSVARAR ER PERSONLIGA ÅSIKT. JAG ÄR JAG ÄR SVÅRT JAG ÄR JAG ÄR PÅSTÅENDE HELT AV NÄSTAN ATT NÄSTAN HELT AV SAMMA AV SAMMA SÄGA AV ANNAN ANNAN ÅSIKT ÅSIKT ÅSIKT ÅSIKT 01. INGET PARTI ARBETAR FÖR DE FRÅGOR JAG UPPLEVER SOM VIKTIGA 02. VETENSKAPEN OCH TEKNIKEN KOMMER I FRAMTIDEN ATT LÖSA DE FLESTA AV DAGENS PROBLEM 03. FINLAND GENOMGÅR I DAG EN AV SINA STÖRSTA BRYTNINGSPERIODER 04. I FINLAND ÄR KVINNOR OCH MÄN NUMERA TILLRÄCKLIGT JÄMLIKA 05. DE POLITISKA BESLUTSFATTARNA I VÅRT LAND SAKNAR VERKLIG VILJA ATT SÄNKA ARBETSLÖSHETEN 06. DEN LÅGA RÖSTNINGSPROCENTEN VID KOMMUNAL- OCH EUROVALEN NYLIGEN VAR LIKGILTIGHET, UTAN EN KLAR POLITISK PROTEST 07. DET ÄR EN LYCKA OCH ETT PRIVILEGIUM ATT FÅ VARA FINLÄNDARE 08. FÖR ATT LYCKAS I FRAMTIDEN MÅSTE FINLAND ALLT MERA INRIKTA SIG PÅ GLOBAL (VÄRLDSOMFATTANDE) SAMVERKAN OCH HANDEL, ENBART EU- MEDLEMSKAPET ÄR TILLRÄCKLIGT 09. PARTIERNA ÄGNAR SIG ALLT MINDRE ÅT SÅDANA PROBLEM SOM HAR MED VANLIGA MÄNNISKOR ATT GÖRA 10. TROTS ATT VÅRT LAND HAR UPPLEVT SVÅRA TIDER, SER JAG OPTIMISTISKT PÅ FINLANDS FRAMTID 11. DEN STORA ARBETSLÖSHETEN FÖRBLIR BESTÅENDE OCH VÅRT SAMHÄLLE KOMMER ATT OMFATTA EN STOR KLASS AV ÅSIDOSATTA S.K. B- MEDBORGARE TROTS ATT FINLÄNDARNA HAR UPPLEVT SVÅRA TIDER, SER JAG OPTIMISTISKT PÅ MIN EGEN FRAMTID 13. JAG ÄR VILLIG ATT PRUTA PÅ MIN EGEN LEVNADSSTANDARD FÖR ATT MINSKA FÖRORENINGS- OCH MILJÖPROBLEMEN 14. JAG ÄR SÅ ROTAD I MIN EGEN HEMTRAKT, ATT JAG KAN TÄNKA MIG ATT FLYTTA TILL NÅGON ANNAN ORT 15. HELA SAMHÄLLET SKULLE VARA BETJÄNT AV EN MERA POSITIV INSTÄLLNING TILL FÖRETAGSAMHETEN 16. PÅ ARBETSPLATSERNA I FINLAND ARBETAS DET I DAG I SÅ UPPSKRUVAD TAKT OCH UNDER SÅ STORT TRYCK ATT MÅNGA BRÄNNER UT SIG I FÖRTID 17. HELA SAMHÄLLET SKULLE VARA BETJÄNT AV ATT ARBETSTAGARNA I STÖRRE UTSTRÄCKNING ÄN NU SKULLE KUNNA TA DEL I OCH PÅVERKA FÖRETAGENS BESLUT 18. EN ÖKNING AV ANTALET UTLÄNDSKA ARBETSTAGARE I FINLAND SKULLE TILLFÖRA OSS NYTTIGA RNATIONELLA IMPULSER 19. I DAGENS LÄGE UTGÖR FACKFÖRBUNDEN MERA EN BROMS ÄN EN DRIVKRAFT FÖR DEN SAMHÄLLELIGA UTVECKLINGEN 20. I DAGENS FINLAND FÖRMEDLAS MEDBORGARNAS ÅSIKTER TILL BESLUTS- FATTARNA MYCKET BÄTTRE GENOM FOLKRÖRELSERNA ÄN GENOM PARTIERNA 21. ENDAST DEN EKONOMISKA TILLVÄXTEN KAN TRYGGA EN FORTSATT VÄLFÄRD FÖR MÄNNISKORNA 22. TROTS ATT DATORERNA FÖRÄNDRAR VÅRT LIV PÅ MÅNGA SÄTT, ÄR DE TILL STÖRRE NYTTA ÄN FÖRFÅNG 23. I DAGENS FINLAND ÄR ARBETSTAGARENS OCH ARBETGIVARENS INTRESSEN I STOR UTSTRÄCKNING SAMSTÄMMIGA 24. DEN SK. SVARTA EKONOMIN OCH SKATTEFUSK HAR I VÅRT LAND FÅTT ALARMERANDE PROPORTIONER SOM SKADAR HELA VÅRT SAMHÄLLE

3 JAG ÄR JAG ÄR SVÅRT JAG ÄR JAG ÄR PÅSTÅENDE HELT AV NÄSTAN ATT NÄSTAN HELT AV SAMMA AV SAMMA SÄGA AV ANNAN ANNAN ÅSIKT ÅSIKT ÅSIKT ÅSIKT 25. I MILJÖSKYDDETS NAMN BEGRÄNSAS DEN EKONOMISKA OCH INDUSTRIELLA VERKSAMHETEN ALLTFÖR MYCKET 26. DAGENS VÄRLD ÄR SÅ KOMPLICERAD ATT EN VANLIG MEDBORGARE LÄNGRE FÖRSTÅR MYCKET AV DEN 27. MELLAN DEN 'EUROINRIKTADE SÖDERN' OCH 'DET NATIONALISTISKA LANDSKAPSFINLAND' HÅLLER DET PÅ ATT UPPSTÅ EN ALLVARLIG POLITISK MOTSÄTTNING 28. ÄGANDET GENOMGÅR I VÅRT LAND EN OROVÄCKANDE KONCENTRERING 29. FINLÄNDARNA BORDE ENERGISKT STRÄVA TILL ATT SLÅ VAKT OM SIN KULTURELLA EGENART MOT DEN TILLTAGANDE RNATIONALISMEN 30. DEN POLITISKA MORALEN I VÅRT LAND KLANDRAS UTAN ORSAK, FÖR DE FLESTA AV VÅRA POLITIKER ÄR HEDERLIGA OCH SAMVETSGRANNA MÄNSKOR 31. TIDIGARE VAR MÄNNISKORNA LYCKLIGARE ÄN NU 32. GENOM ATT STRÄVA TILL FORTSATT EKONOMISK TILLVÄXT, FÖRSTÖR MÄNNISKAN SMÅNINGOM NATUREN OCH SLUTLIGEN SIG SJÄLV 33. REDAKTÖRERNA STYR FÖR MYCKET DEN ALLMÄNNA OPINIONEN I FINLAND 34. DEN POLITISKA LEDNINGEN I FINLAND I DAG ÄR ALLDELES FÖR EURO- INRIKTAD OCH KOMMER DÄRFÖR ATT ÅSAMKA VÅRT LAND STOR SKADA I FRAMTIDEN 35. EN ÖKAD INFLYTTNING AV UTLÄNNINGAR SKULLE LEDA TILL EN OFÖRMÅNLIG RASBLANDNING OCH SKULLE FÖRSVAGA VÅR NATIONS LIVSKRAFT 36. ARBETSLÖSHETEN KUNDE SÄNKAS MARKANT GENOM STÖRRE FLEXIBILITET I ARBETSLIVET LEDNINGEN AV DET FINLÄNDSKA SAMHÄLLET BORDE LÄGGAS I HÄNDERNA PÅ YNGRE PERSONER 38. JAG ÄR INTRESSERAD AV POLITIK OCH FÖLJER DEN AKTIVT 39. SYSSELSÄTTNINGEN OCH DÄRMED OCKSÅ ALLT ANNAT VÄLSTÅND I VÅRT LAND BEROR HELT PÅ VÅR EXPORTINDUSTRIS KONKURRENSKRAFT 40. TROTS ATT DEN DATATEKNISKA UTVECKLINGEN OCH AUTOMATIONEN I DET FÖRSTA SKEDET MINSKAR ARBETSKRAFTEN, TRYGGAR DEN SYSSEL- SÄTTNINGEN PÅ SIKT 41. ÄVENOM TALESÄTTET "FINLAND LEVER AV SKOGEN" NU HÅLLER STRECK, ÄR VI I FRAMTIDEN TVUNGNA ATT I ALLT HÖGRE GRAD SKAFFA VÅR UTKOMST GENOM ANDRA EXPORTPRODUKTER 42. KONCENTRATIONEN INOM MASSMEDIERNA ÄR SKADLIG FÖR DEN FRIA DISKUSSIONSATMOSFÄREN 43. FINLANDS INDUSTRI OCH NÄRINGSLIV FUNGERAR NUFÖRTIDEN ANSVARS- FULLT I MILJÖFRÅGOR 44. ARBETSLÖSHETEN KAN SÄNKAS MARKANT UTAN ATT DJUPGÅENDE STRUKTURELLA REFORMER I ARBETSLIVET OCH TRAMP PÅ INTRESSE- ORGANISATIONERNAS TÅR 45. DET FINLÄNDSKA SAMHÄLLET STYRS I ALLTFÖR STOR GRAD AV BLINDA MARKNADSKRAFTER OCH SJÄLVISK PROFITHUNGER 46. POLITIKERNA HAR GJORT ALLT VAD DE KUNNAT FÖR ATT SÄNKA ARBETSLÖS- HETEN, MEN DET HJÄLPER EFTERSOM MAN I DAGENS LÄGE KAN ÖKA SYSSELSÄTTNINGEN GENOM POLITISKA BESLUT 47. JAG ÄR PERSONLIGEN INTRESSERAD AV EUROPEISK KULTUR (EXEMPELVIS LITTERATUR, BILDKONST, MUSIK ARKITEKTUR) OCH DEN GER MIG EN STOR ANDLIG TILLFREDSTÄLLELSE 48. DET ÄR STRUNTPRAT ATT FINLÄNDARNA HAR DÅLIG SJÄLVKÄNSLA, FÖR EN FINLÄNDARE KAN VAD SOM HELST OCH KLARAR SIG VAR SOM HELST 49. MAN BORDE PRIVATISERA EN STOR DEL AV DE OFFENTLIGA TJÄNSTERNA FÖR ATT EFFEKTIVERA DEM 50. NUFÖRTIDEN KÄNNER JAG MIG FÖRUTOM SOM FINLÄNDARE I ALLT HÖGRE GRAD SOM EUROPÉ

4 JAG ÄR JAG ÄR SVÅRT JAG ÄR JAG ÄR PÅSTÅENDE HELT AV NÄSTAN ATT NÄSTAN HELT AV SAMMA AV SAMMA SÄGA AV ANNAN ANNAN ÅSIKT ÅSIKT ÅSIKT ÅSIKT 51. I FRAMTIDEN KOMMER VÅR VÄLFÄRDSMODELL SOM BASERAR SIG PÅ OFFENTLIGA TJÄNSTER LÄNGRE ATT FUNGERA, UTAN VI MÅSTE ÖVERGÅ TILL EN MODELL SOM BASERAR SIG PÅ PRIVAT FÖRETAGSAMHET 52. INTRESSEORGANISATIONERNA HAR ALLDELES FÖR MYCKET INFLYTANDE PÅ DET POLITISKA BESLUTSFATTANDET I VÅRT LAND 53. INOM INKOMSTFÖRDELNINGSPOLITIKEN BORDE MAN ÄVEN I FRAMTIDEN STARKT BETONA JÄMLIKHETSPRINCIPEN 54. FINLÄNDARNAS RESERVERADE INSTÄLLNING TILL UTLÄNNINGAR ÄR KLOK FÖRSIKTIGHET, ICKE OKUNNIGHET ELLER RASISM 55. STREJKRÄTTEN ÄR EN GRUNDRÄTTIGHET, SOM FÅR BEGRÄNSAS ENS UNDER KRISTIDER OCH STOR ARBETSLÖSHET 56. VÅRT LAND BEHÖVER STARKA LEDARE SOM KAN ÅTERSTÄLLA DISCIPLIN OCH ORDNING SAMT RESPEKTEN FÖR DE RÄTTA VÄRDENA I SAMHÄLLET 57. DEMOKRATIN I FINLAND FUNGERAR SÅ BRA ATT PRATET OM MEDBORGARNAS SMÅ MÖJLIGHETER ATT PÅVERKA SAKNAR GRUND 58. DEPRESSIONEN ÄR REDAN FÖRBI I DET FINLÄNDSKA SAMHÄLLET 59. DEN PSYKISKA OMSORGEN OM BARNEN ÄR ALLDELES FÖR DÅLIG I VÅRT LAND I DAG 60. I FINLAND FUNGERAR MARKNADSEKONOMIN I DAGENS LÄGE BRA TILL ALLA MEDBORGARES BÄSTA 61. OCKSÅ OM UPPRÄTTHÅLLANDET AV ETT GOTT SOCIALSKYDD OCH ÖVRIGA OFFENTLIGA TJÄNSTER KOSTAR MYCKET, ÄR DEN FINLÄNDSKA VÄLFÄRDS- STATEN ALLTID VÄRD SITT PRIS 62. DEN SNABBA FÖRÄNDRINGEN I VÅR BOSÄTTNINGS- OCH NÄRINGSSTRUKTUR HAR VÄCKT MYCKET DISKUSSION OM BÅDE LANDSBYGDENS OCH STÄDERNAS STÄLLNING OCH FRAMTID. HUR FÖRHÅLLER NI ER TILL FÖLJANDE SYNPUNKTER PÅ DETTA OMRÅDE? SAMMA ÅSIKT SVÅRT ATT SÄGA I DAGENS FINLAND HAR LANDSBYGDEN LÄMNATS ÅT SITT ÖDE EU-MEDLEMSKAPET ÄR EN DÖDSSTÖT FÖR LANDSBYGDEN I FINLAND EU-MEDLEMSKAPET HJÄLPER LANDSBYGDEN ATT GENOMFÖRA NÖDVÄNDIGA STRUKTUROMVANDLINGAR URBANISERINGEN ÄR EN NATURLIG UTVECKLING, SOM BÖR BROMSAS UTVECKLANDET AV LANDSBYGDEN SKALL BYGGA PÅ DESS EGEN LIVSKRAFT, PÅ STATLIGA STÖD LANDSBYGDEN MÅSTE FÖRBLI BEBODD, OBEROENDE AV VAD DET KOSTAR MELLAN STÄDERNAS 'KONSUMENTER' OCH LANDSBYGDENS 'PRODUCENTER' FINNS EN INTRESSEKONFLIKT STÄDERNA OCH LANDSBYGDEN BEHÖVER VARANDRA NU OCH I FRAMTIDEN TROTS ATT DET ÄR DYRT ATT PRODUCERA MAT I FINLAND, KOMPENSERAR DEN HÖGA KVALITETEN PRISET I DAG ÄR LANDSBYGDEN SNARARE EN BELASTNING ÄN EN RESURS FÖR FINLAND JORDBRUKETS ÖVERPRODUKTION ÄR BÄTTRE ÄN UNDERPRODUKTION OCH IMPORTMAT NÄR EU-ÖVERGÅNGSSKEDET UPPHÖR FÖRVÄRRAS LANDSBYGDENS PROBLEM OCH BLIR OÖVERSTIGLIGA LANDSBYGDEN ÄR DEN VIKTIGASTE GRUNDEN FÖR DEN FINLÄNDSKA KULTUREN OCH IDENTITETEN FLYTTNINGSRÖRELSEN FRÅN LANDSBYGDEN TILL STÄDERNA BLIR SNABBARE UNDER DE NÄRMASTE ÅREN LANDSBYGDEN ERBJUDER EN BÄTTRE BOENDE- OCH LIVSMILJÖ ÄN STÄDERNA UTVECKLANDET AV STÄDERNA HAR FÖRSUMMATS NÄR MAN HAR SKÖTT OM LANDSBYGDEN EN REN OCH VÄLSKÖTT LANDSBYGDSMILJÖ ÄR VIKTIG FÖR FINLAND OCKSÅ I FRAMTIDEN LANDSBYGDEN ÄR EN FÖRÅLDRAD SAMHÄLLSFORM SOM SÅ SMÅNINGOM MÅSTE VIKA FÖR UTVECKLINGEN HÖGKLASSIGA JORDBRUKSPRODUKTER BLIR I FRAMTIDEN VIKTIGA EXPORTPRODUKTER FÖR VÅRT LAND OM KRISEN PÅ LANDSBYGDEN FÅR FÖRDJUPAS FINNS DET RISK FÖR EN NATIONELL SPLITTRING JAG SKULLE GÄRNA BO PÅ LANDSBYGDEN, OM BARA MITT ARBETE EL. DYL. TILLÄT DET MAN BORDE STÖDA OMRÅDEN PÅ TILLBAKAGÅNG UTAN DE STÄDER SOM FÖR UTVECKLINGEN FRAMÅT FRAMTIDENS LANDSBYGD ERBJUDER KANSKE LÖNEARBETE, MEN GODA MÖJL. TILL FÖRETAGSAMHET SAMARBETE I MODERN ANDELSLAGSFORM ÄR ETT BRA SÄTT ATT STÄRKA LANDSBYGDENS LIVSDUGLIGHET LANDSBYGDEN SKULLE KLARA SIG BÄTTRE OM SMÅ KOMMUNER SLOGS IHOP TILL STÖRRE HELHETER OCKSÅ DEN MEST INSOMNADE BY ÄR EN BÄTTRE LIVSMILJÖ ÄN STÄDERNAS FÖRSLUMMADE FÖRORTER DET LIGGER I ALLA FINLÄNDARES INTRESSE ATT TRYGGA LANDSBYGDENS LIVSDUGLIGHET DE AVSIDES OMRÅDENA I FINLAND MÅSTE FÖRBLI BEBODDA REDAN AV FÖRSVARSPOLITISKA SKÄL ANNAN ÅSIKT

5 63. NEDAN UPPRÄKNAS EN RAD REGIONER BESTÅENDE AV VISSA STÄDER I VÅRT LAND OCH LANDSBYGDEN KRING DEM. HUR UPP-FATTAR NI DEM SOM BOENDE- OCH LIVSMILJÖER, MED TANKE PÅ DE ALLMÄNNA LIVSVILLKOREN T.EX. UTKOMSTMÖJLIGHETER OCH TRIVSEL? RINGA IN DE FEM REGIONER SOM NI ANSER VARA BÄST. 1 HELSINGFORS, ESBO, VANDA 11 KUOPIOREGIONEN 2 ÖVR. HUVUDSTADSREGIONEN / KRINGLIGGANDE 12 JOENSUUREGIONEN OMRÅDEN 3 ÅBOREGIONEN 13 JYVÄSKYLÄREGIONEN 4 BJÖRNEBORG - RAUMOREGIONEN 14 VASA - SEINÄJOKIREGIONEN 5 TAMMERFORSREGIONEN 15 KARLEBY - JAKOBSTADSREGIONEN 6 TAVASTEHUS - RIIHIMÄKIREGIONEN 16 ULEÅBORGSREGIONEN 7 LAHTISREGIONEN 17 KAJANAREGIONEN 8 KOTKA - FREDRIKSHAMN - KOUVOLAREGIONEN 18 KEMI - TORNEÅREGIONEN 9 VILLMANSTRAND - IMATRAREGIONEN 19 ROVANIEMIREGIONEN 10 S:T MICHEL - NYSLOTTREGIONEN 20 JAG VET 64. EFTER SOCIALISMENS FALL HAR MARKNADSEKONOMIN BLIVIT ETT NÄSTAN GLOBALT SAMHÄLLSEKONOMISKT SYSTEM. DOCK FORTGÅR DISKUSSIONEN OM HURUVIDA MARKNADSEKONOMIN FUNGERAR OCH OM DESS GODA OCH DÅLIGA SIDOR. HUR MOTSVARAR FÖLJANDE PÅSTÅENDEN ERA PERSONLIGA ÅSIKTER OM DAGENS FINLÄNDSKA MARKNADSEKONOMI? Svarar mot er egen åsikt... EXAKT GANSKA BRA SVÅRT ATTSÄG GANSKA DÅLIGT ALLS I HUVUDSAK EN VÄLFUNGERANDE HELHET LÄMPLIGT SOCIALT OCH EKONOMISKT JÄMSTÄLLD, FÖR HÅRD ALLTFÖR SKONINGSLÖS MOT SVAGARE OCH ICKE 'PRODUKTIVA' MEDBORGARE ÖVERBETONAR DE EKONOMISKA VÄRDENA, PENNINGEN HAR BLIVIT DET HÖGSTA VÄRDET REGLERAS OCH ÖVERVAKAS FÖR MYCKET AV SAMHÄLLET DOMINERAS AV MONOPOL OCH KARTELLER, OBETYDLIG VERKLIG KONKURRENS UTVECKLATS I EN BÄTTRE RIKTNING DE SENASTE ÅREN KONKURRENSEN FÅR INDIVIDERNA ATT GÖRA SITT BÄSTA DEN OFFENTLIGA SEKTORN ALLTFÖR TUNG I FÖRHÅLLANDE TILL DEN PRIVATA SPÄNT FÖRHÅLLANDE MELLAN DE POLITISKA KRAFTERNA OCH MARKNADSKRAFTERNA MYCKET MAKT HAR ÖVERGÅTT FRÅN DET POLITISKA SYSTEMET TILL DET EKONOMISKA MARKNADSKRAFTERNA BESLUTAR I SISTA HAND, STYR POLITIKERNAS BESLUT MARKNADSKRAFTERNA FATTAR POLITISKA BESLUT, UTAN REAGERAR PÅ DEM FÖRETAGEN ÄR I DAG RNATIONELLA OCH NÅS DÄRMED AV NATIONELLA BESLUT FUNGERAR FÖR MYCKET PÅ STORFÖRETAGENS, FRÄMST DE STORA EXPORTFÖRET VILLKOR KRÄVER STRAMARE STYRNING FRÅN SAMHÄLLET OCH REGLERING FRÅN STATEN ETT FÖRETAGSFIENTLIGT SYSTEM SOM DÖDAR FÖRETAGARANDAN EN RENT KAPITALISTISK MODELL EN AV INTRESSEORGANISATIONERNA DOMINERAD (KORPORATISTISK) MODELL ERBJUDER MÄNNISKORNA LIKA MÖJLIGHETER ATT KOMMA UPPÅT I SAMHÄLLET SKAPAR FÖR STORA SKILLNADER I INKOMSTER OCH VÄLSTÅND SITUATIONEN ÄR EN FÖLJD AV EU-MEDLEMSKAPET OCH STRÄVAN ATT KOMMA I 'EUROSKICK' MARKNADSKRAFTERNA KAN BÄST KONTROLLERAS MED HJÄLP AV EU I DAGENS LÄGE MÅSTE EKONOMIN FÅ FUNGERA FRITT FÖR ATT ALLS KUNNA FUNGERA FJÄRMAR MÄNNISKORNA FRÅN LIVETS DJUPASTE VÄRDEN GYNNAR DEN STARKARES RÄTT, DJUNGELNS LAG GÄLLER DEN PRIV. ÄGANDERÄTTEN OCH RÄTTEN ATT DISPONERA SIN EGENDOM ÄR FÖR BEGRÄNSAD GARANTERAR PLURALISM OCH VALFRIHET ETT SYSTEM SOM MOTIVERAR OCH SPORRAR TILL ARBETE ETT SYSTEM SOM SMULAR SÖNDER VÄLFÄRDSSAMHÄLLET DET SYSTEM SOM BÄST TRYGGAR VÄLSTÅNDET HAR GENOM BESKATTNINGEN STRYPTS TILL OUTVECKLINGSBART SKULLE FUNGERA BÄTTRE OM DET TILLÄT STÖRRE INKOMSTSKILLNADER GÖR HELA SAMHÄLLSLIVET KOMMERSIELLT, YTLIGT, UNDERHÅLLNINGSINRIKTAT MÅSTE GODKÄNNAS SOM EN REALITET FÖR VILKEN DET FINNS ALTERNATIV

6 65. FINLAND STÅR INFÖR MÅNGA VIKTIGA OCH VITTGÅENDE VAL. HURUDANA LÖSNINGAR ANSER NI ATT FINLAND BORDE GÅ IN FÖR NÄR DET GÄLLER VÅR RNATIONELLA STÄLLNING? (Finland borde...) OVILL- KOR- LIGEN NOG KANSKE, KANSKE ABSO- LUT GLÖMMA GAMLA TANKE- OCH VERKSAMHETSSÄTT OCH MODIGT GÅ IN I DEN NYA TIDEN LUGNT VÄNTA OCH SE HUR DET RNATIONELLA LÄGET UTVECKLAS SLUTGILTIGT GÅ IFRÅN TIDIGARE DECENNIERS NEUTRALITETSIDEAL ÅTER TA VÅR TRADITIONELLA NEUTRALITETSPOLITIK TILL HEDERS HANDLA NU, NÄR EUROPA HÅLLER PÅ ATT OMFORMAS HÅRT SE TILL DEN EGNA NATIONELLA FÖRDELEN I EU, TA UT ALLT SOM GÅR DELTA AKTIVT I UTVECKLANDET AV EU OCH DÄRIGENOM VINNA FÖRDEL FÖR VÅRT LAND BLAND DE FÖRSTA GÅ MED I EMU (EUR. EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN) GÅ MED I EMU, OM SVERIGE GÖR DET GÅ MED I EMU, OM DE FLESTA EU-LÄNDER GÖR DET STÖDA UTVECKLANDET AV EU TILL EN FÖRBUNDSSTAT / FEDERATION STÖDA EN UTVIDGNING AV EU TILL ÖSTEUROPA / BALTIKUM SNARARE BROMSA ÄN PÅSKYNDA EUs STORA UTVECKLINGSPROJEKT GÅ UR EU GÅ MED I NATO GÅ MED I NATO, OM SVERIGE GÖR DET GÅ MED I NATO, OM SVERIGE OCH DE BALTISKA LÄNDERNA GÖR DET GÅ MED I NATO, OM RYSSLAND GÅR IN FÖR NÄRA SAMARBETE MED NATO ARBETA INOM EU, MEN STANNA UTANFÖR NATO GÅ MED I NATO, MEN NOG BEDRIVA NÄRA SAMARBETE NOGA BEVARA VÅR NATIONELLA SJÄLVBESTÄMMANDERÄTT FUNGERA AKTIVARE INOM FN DELTA AKTIVARE I UTVECKLINGSSAMARBETET INRIKTA SIG KRAFTIGT OCKSÅ PÅ ANDRA EKONOMISKA OMRÅDEN ÄN EU ÖKA SAMARBETET MED / NÄRMA SIG RYSSLAND ÖKA SAMARBETET MED / NÄRMA SIG ESTLAND OCH DET ÖVRIGA BALTIKUM ÖKA SAMARBETET MED DE NORDISKA LÄNDERNA, BL.A. SVERIGE ÖKA SAMARBETET MED / NÄRMA SIG TYSKLAND I ALLA AVGÖRANDEN GÅ SIN EGEN VÄG, OBEROENDE AV ANDRA PÅ ALLA SÄTT LOCKA UTLÄNDSKT KAPITAL / INVESTERINGAR TILL VÅRT LAND TA INITIATIV / VIDTA ÅTGÄRDER FÖR ATT FÅ TILLBAKA KARELEN FÖR ATT FINLAND SKALL KLARA SIG I DEN ALLT HÅRDARE EUROPEISKA OCH GLOBALA KONKURRENSEN KRÄVS DET MYCKET AV LANDET OCH DESS INVÅNARE. NEDAN UPPRÄKNAS EN DEL EVENTUELLA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FRAMGÅNG. HUR VÄL ANSER NI ATT DE FÖR FINLAND FRAMÅT? MYCKET GANSKA SVÅRT ATT SÄGA SÅ ALLS UTBILDNING (UTBILDNINGSNIVÅ, UTVECKLANDE AV / SATSNING PÅ UTBILDNING) VETENSKAP OCH TEKNOLOGI (NIVÅ, UTVECKLANDE, SATSNING) FÖRETAGSVERKSAMHET, ÖKAD FÖRETAGSAMHET OCH EGEN AKTIVITET KVALITET, SATSNING PÅ HÖG KVALITET EUROPEISERING, EU-MEDLEMSKAPET OCH UTNYTTJANDE AV DET FINSKHET, NATIONALANDA GLOBALITET, GLOBALISERING AV FÖRETAGEN INRIKTNING ÖSTERUT, HANDELSFÖRBINDELSER TILL RYSSLAND RNATIONALISM, RNATIONALISERING I ALLMÄNHET FRÄMJANDE AV MARKNADSEKONOMIN, ÖKAD KONKURRENS TRADITIONELLA VÄRDEN OCH KULTUR / SOM EN BAS UTVECKLANDE AV KUNSKAP OM SAMVERKAN OCH MÄNNISKORELATIONER UTVECKLANDE AV ARBETSLIVET, BÄTTRE ANDA PÅ ARBETSPLATSERNA STARKT POLITISKT LEDARSKAP SKYDD FÖR DEN INHEMSKA PRODUKTIONEN GENOM IMPORTBEGRÄNSNINGAR NATIONELL ENHET, SAMSTÄMMIGHET INDIVIDUALITET, RESPEKT FÖR INDIVIDEN OCH EGNA ÅSIKTER KOLLEKTIV ANDA, GEMENSAMT ANSVAR OCH INBÖRDES SOLIDARITET MILJÖMÄSSIGHET, PRINCIPERNA FÖR EN BESTÅENDE UTVECKLING FINSK SISU

7 BAKGRUNDSUPPGIFTER FÖR STATISTISK BEHANDLING AV MATERIALET KÖN VILKEN GRUNDUTBILDNING HAR NI? 1 MAN 1 FOLKSKOLA 2 KVINNA 2 MELLAN- ELLER GRUNDSKOLA 3 STUDENTEXAMEN ÅLDER VILKEN YRKESUTBILDNING HAR NI? ÅR ÅR 1 INGEN YRKESUTBILDNING ÅR 2 YRKESKURS, KORT YRKESUTBILDNING, UTBILD ÅR NING VID SIDAN AV ARBETET ÅR 3 YRKESSKOLA, HANDELSKOLA ELLER MOTSV ÅR 4 YRKESUTBILDNING PÅ INSTITUTNIVÅ 7 ÖVER 65 ÅR 5 HÖGSKOLE- ELLER UNIVERSITETSEXAMEN HEMKOMMUNENS STORLEK HÖR NI TILL NÅGOT FACKFÖRBUND? 1 UNDER INVÅNARE 1 NEJ INVÅNARE 2 JA, MIN CENTRALORGANISATION ÄR INVÅNARE A) FFC INVÅNARE B) FTFC 5 ÖVER INVÅNARE C) AKAVA D) SLC (MTK) LÄNET NI BOR I INOM VILKEN SEKTORN ARBETAR NI? 1 NYLANDS LÄN 2 ÅBO OCH BJÖRNEBORGS LÄN 1 JORD- OCH SKOGSBRUK 3 TAVASTEHUS LÄN 2 INDUSTRIN ELLER BYGGNADSSEKTORN 4 KYMMENE LÄN 3 PRIVATA SERVICESEKTORN 5 S:T MICHELS LÄN 4 OFFENTLIGA SERVICESEKTORN 6 NORRA KARELENS LÄN 5 JAG ÄR VERKSAM I ARBETSLIVET 7 KUOPIO LÄN 8 MELLERSTA FINLANDS LÄN OM DET HÖLLS RIKSDAGSVAL NU, VILKET PARTIS 9 VASA LÄN KANDIDAT SKULLE NI RÖSTA PÅ? 10 ULEÅBORGS LÄN 11 LAPPLANDS LÄN 1 CENTERN 2 SAMLINGSPARTIET I VILKET SLAG AV BOSÄTTNINGSOMRÅDE BOR 3 LIBERALERNA NI? 4 SFP 1 CENTRUM AV STAD, STADSKÄRNA 5 SOCIALDEMOKRATERNA 2 FÖRORT, FÖRSTADSOMRÅDE 6 KRISTLIGA FÖRBUNDET 3 TÄTORT PÅ LANDSBYGDEN 7 SANNFINLÄNDARNA (fd. LANDSBYGDSPARTIET) 4 GLESYGDSOMRÅDE PÅ LANDSBYGDEN 8 VÄNSTERFÖRBUNDET 9 DE GRÖNA VILKEN YRKESKATEGORI ANSER NI ER 10 UNGFINNARNA NÄRMAST TILLHÖRA? 11 NÅGOT ANNAT 12 JAG SKULLE RÖSTA ALLS 1 LEDANDE STÄLLNING I NÅGON ANNANS 13 JAG KAN SÄGA TJÄNST 14 JAG VILL SVARA 2 HÖGRE TJÄNSTEMAN 3 LÄGRE TJÄNSTEMAN 4 ARBETARE VILKEN SAMHÄLLSKLASS ANSER NI ER NÄRMAST 5 FÖRETAGARE ELLER PRIVAT TILLHÖRA? YRKESUTÖVARE 6 LANTBRUKSFÖRETAGARE 1 ARBETARKLASSEN 7 STUDERANDE 2 DEN LÄGRE MEDELKLASSEN 8 PENSIONÄR 3 MEDELKLASSEN 9 HEMMAMAMMA/-PAPPA 4 DEN HÖGRE MEDELKLASSEN 10 ARBETSLÖS 5 ÖVERKLASSEN 11 ANNAN 6 JAG ANSER MIG TILLHÖRA NÅGON SAMHÄLLSKLASS VI TACKAR ER FÖR BESVÄRET! Vänligen returnera detta formulär i bifogat kuvert.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2356 EVAn EU-asennetutkimus 2007 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1310 Energia-asennetutkimus 1997 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

FSD2342 European Social Survey 2006 : Suomen aineisto

FSD2342 European Social Survey 2006 : Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2342 European Social Survey 2006 : Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1311 Energia-asennetutkimus 1998 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2355 Kansalaiskeskustelu ydinvoimasta 2006 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2430 EVAn kansallinen asennetutkimus 2009 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2292 EVAn kansallinen asennetutkimus 2006 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1072 Energia-asennetutkimus 1993 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1087 EVAn kansallinen asennetutkimus 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1083 EVAn kansallinen asennetutkimus 1992 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Läs mer

FSD2118 World Values Survey 2005 : Suomen aineisto

FSD2118 World Values Survey 2005 : Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2118 World Values Survey 2005 : Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2185 EVAn EU-asennetutkimus 2005 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1307 Energia-asennetutkimus 1994 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1308 Energia-asennetutkimus 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: FINNISH DATA

KYSELYLOMAKE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: FINNISH DATA KYSELYLOMAKE: FSD8 EUROPEAN SOCIAL SURVEY : SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD8 EUROPEAN SOCIAL SURVEY : FINNISH DATA Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1082 EVAn kansallinen asennetutkimus 1990 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1309 Energia-asennetutkimus 1996 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2975 SUOMENRUOTSALAISTEN KANSALAISKESKUSTELU INTER- NETISSÄ 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2975 SUOMENRUOTSALAISTEN KANSALAISKESKUSTELU INTER- NETISSÄ 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2975 SUOMENRUOTSALAISTEN KANSALAISKESKUSTELU INTER- NETISSÄ 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2975 ONLINE CITIZEN DISCUSSION OF SWEDISH-SPEAKING FINNS 2013 FRÅGEFORMULÄR: FSD2975 FINLANDSSVENSKARNAS

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1084 EVAn kansallinen asennetutkimus 1994 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2355 Kansalaiskeskustelu ydinvoimasta 2006 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1312 Energia-asennetutkimus 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1066 Energia-asennetutkimus 1987 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2873 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH PUBLIC LIBRARIES 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1313 Energia-asennetutkimus 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1189 Valtuustoluopujakysely 1997 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2192 Energia-asennetutkimus 2003 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2355 Kansalaiskeskustelu ydinvoimasta 2006 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2958 KANSALAISKESKUSTELU MAAHANMUUTOSTA 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2958 CITIZEN DELIBERATION ON IMMIGRATION: SURVEY DATA 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2958 KANSALAISKESKUSTELU MAAHANMUUTOSTA 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2958 CITIZEN DELIBERATION ON IMMIGRATION: SURVEY DATA 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2958 KANSALAISKESKUSTELU MAAHANMUUTOSTA 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2958 CITIZEN DELIBERATION ON IMMIGRATION: SURVEY DATA 2012 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2628 EVAN KANSALLINEN ASENNETUTKIMUS 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2628 EVA SURVEY ON FINNISH VALUES AND ATTITUDES 2011

KYSELYLOMAKE: FSD2628 EVAN KANSALLINEN ASENNETUTKIMUS 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2628 EVA SURVEY ON FINNISH VALUES AND ATTITUDES 2011 KYSELYLOMAKE: FSD2628 EVAN KANSALLINEN ASENNETUTKIMUS 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2628 EVA SURVEY ON FINNISH VALUES AND ATTITUDES 2011 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2186 Energia-asennetutkimus 2002 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD6 EVAn kansallinen asennetutkimus 00 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset

FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset Kyselylomaketta hyödyntävien

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2351 Yliopistoista vuonna 2000 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2362 Energia-asennetutkimus 2004 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1068 Energia-asennetutkimus 1989 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1069 Energia-asennetutkimus 1990 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

FSD2557 Koulun hyvinvointiprofiili 2009-2010: alaluokat 4-6

FSD2557 Koulun hyvinvointiprofiili 2009-2010: alaluokat 4-6 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2557 Koulun hyvinvointiprofiili 2009-2010: alaluokat 4-6 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1064 Energia-asennetutkimus 1985 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2872 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: AMMATTI- KORKEAKOULUKIRJASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2872 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: AMMATTI- KORKEAKOULUKIRJASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2872 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: AMMATTI- KORKEAKOULUKIRJASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2872 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES LIBRARIES 2013 Tämä

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2187 Energia-asennetutkimus 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD2856 KOULUN HYVINVOINTIPROFIILI 2012-2013: ALALUOKAT 4-6 QUESTIONNAIRE: FSD2856 SCHOOL WELL-BEING PROFILE 2012-2013: PRIMARY SCHOOL, GRADES 4-6 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD3135 KANDIPALAUTE 2015 QUESTIONNAIRE: FSD3135 STUDENT FEEDBACK SURVEY FOR BACHELOR GRADUATES 2015

KYSELYLOMAKE: FSD3135 KANDIPALAUTE 2015 QUESTIONNAIRE: FSD3135 STUDENT FEEDBACK SURVEY FOR BACHELOR GRADUATES 2015 KYSELYLOMAKE: FSD3135 KANDIPALAUTE 2015 QUESTIONNAIRE: FSD3135 STUDENT FEEDBACK SURVEY FOR BACHELOR GRADUATES 2015 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2352 Yliopistoista vuonna 2001 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2119 Ekoenergia-asenteet 1998 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1071 Energia-asennetutkimus 1992 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

FSD2559 Koulun hyvinvointiprofiili 2009-2010: toisen asteen oppilaitokset

FSD2559 Koulun hyvinvointiprofiili 2009-2010: toisen asteen oppilaitokset KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2559 Koulun hyvinvointiprofiili 2009-2010: toisen asteen oppilaitokset Kyselylomaketta hyödyntävien

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2859 KOULUN HYVINVOINTIPROFIILI 2012-2013: HENKILÖKUNTA QUESTIONNAIRE: FSD2859 SCHOOL WELL-BEING PROFILE 2012-2013: PERSONNEL

KYSELYLOMAKE: FSD2859 KOULUN HYVINVOINTIPROFIILI 2012-2013: HENKILÖKUNTA QUESTIONNAIRE: FSD2859 SCHOOL WELL-BEING PROFILE 2012-2013: PERSONNEL KYSELYLOMAKE: FSD2859 KOULUN HYVINVOINTIPROFIILI 2012-2013: HENKILÖKUNTA QUESTIONNAIRE: FSD2859 SCHOOL WELL-BEING PROFILE 2012-2013: PERSONNEL Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2585 Energia-asennetutkimus 2009 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1356 EVAn EU-asennetutkimus 2003 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

FSD1208 Alueelliset erot tietoyhteiskunnassa 2001

FSD1208 Alueelliset erot tietoyhteiskunnassa 2001 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1208 Alueelliset erot tietoyhteiskunnassa 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Läs mer

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD2643 KOULUN HYVINVOINTIPROFIILI 2010-2011: YLÄLUOKAT 7-9 QUESTIONNAIRE: FSD2643 SCHOOL WELL-BEING PROFILE 2009-2010: LOWER SECON- DARY SCHOOL, GRADES 7-9 Tämä kyselylomake on osa yllä

Läs mer

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD2269 EDUSKUNTAVAALITUTKIMUS 2007 QUESTIONNAIRE: FSD2269 FINNISH NATIONAL ELECTION STUDY 2007 FRÅGEFORMULÄR: FSD2269 RIKSDAGSVALUNDERSÖKNING 2007 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2783 ENERGIA-ASENNETUTKIMUS 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2783 ENERGY ATTITUDES OF THE FINNS 2011

KYSELYLOMAKE: FSD2783 ENERGIA-ASENNETUTKIMUS 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2783 ENERGY ATTITUDES OF THE FINNS 2011 KYSELYLOMAKE: FSD2783 ENERGIA-ASENNETUTKIMUS 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2783 ENERGY ATTITUDES OF THE FINNS 2011 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2478 Energia-asennetutkimus 2008 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1070 Energia-asennetutkimus 1991 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1185 Suomen kunnanjohtajatutkimus 1996 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

FSD0121 ISSP 2003 : kansallinen identiteetti II : Suomen aineisto

FSD0121 ISSP 2003 : kansallinen identiteetti II : Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD0121 ISSP 2003 : kansallinen identiteetti II : Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien

Läs mer

FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset

FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset Kyselylomaketta hyödyntävien

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2958 KANSALAISKESKUSTELU MAAHANMUUTOSTA 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2958 CITIZEN DELIBERATION ON IMMIGRATION: SURVEY DATA 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2958 KANSALAISKESKUSTELU MAAHANMUUTOSTA 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2958 CITIZEN DELIBERATION ON IMMIGRATION: SURVEY DATA 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2958 KANSALAISKESKUSTELU MAAHANMUUTOSTA 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2958 CITIZEN DELIBERATION ON IMMIGRATION: SURVEY DATA 2012 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Läs mer

FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset

FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset Kyselylomaketta hyödyntävien

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1065 Energia-asennetutkimus 1986 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1067 Energia-asennetutkimus 1988 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2835 USKONNOLLINEN MONIMUOTOISUUS 2008: SUOMEN AINEIS- TO QUESTIONNAIRE: FSD2835 RELIGIOUS DIVERSITY 2008: FINNISH DATA

KYSELYLOMAKE: FSD2835 USKONNOLLINEN MONIMUOTOISUUS 2008: SUOMEN AINEIS- TO QUESTIONNAIRE: FSD2835 RELIGIOUS DIVERSITY 2008: FINNISH DATA KYSELYLOMAKE: FSD2835 USKONNOLLINEN MONIMUOTOISUUS 2008: SUOMEN AINEIS- TO QUESTIONNAIRE: FSD2835 RELIGIOUS DIVERSITY 2008: FINNISH DATA Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Läs mer

CSES2, 2003 Questionnaire FINLAND (lang: Swedish) RIKSDAGSVALSUNDERSÖKNING 2003 FRÅGEFORMULÄR 13.03.2003

CSES2, 2003 Questionnaire FINLAND (lang: Swedish) RIKSDAGSVALSUNDERSÖKNING 2003 FRÅGEFORMULÄR 13.03.2003 CSES2, 2003 Questionnaire FINLAND (lang: Swedish) RIKSDAGSVALSUNDERSÖKNING 2003 FRÅGEFORMULÄR 13.03.2003 V1. Det var nyligen riksdagsval i Finland. Hur ofta under valkampanjen diskuterade Ni saker, som

Läs mer

FSD2608 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2008

FSD2608 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2008 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2608 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2008 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Läs mer

FSD2039 ISSP 2004 : kansalaisosallistuminen : Suomen aineisto

FSD2039 ISSP 2004 : kansalaisosallistuminen : Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2039 ISSP 2004 : kansalaisosallistuminen : Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

FSD2267 KuntaSuomi 2004 : paikallisyhdistystutkimus 2002

FSD2267 KuntaSuomi 2004 : paikallisyhdistystutkimus 2002 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2267 KuntaSuomi 2004 : paikallisyhdistystutkimus 2002 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2433 Energia-asennetutkimus 2007 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1063 Energia-asennetutkimus 1984 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2677 TUTKINNONUUDISTUKSEN ARVIOINTI 2010: KORKEAKOU- LUT QUESTIONNAIRE: FSD2677 EVALUATION OF DEGREE REFORM IN FINLAND 2010

KYSELYLOMAKE: FSD2677 TUTKINNONUUDISTUKSEN ARVIOINTI 2010: KORKEAKOU- LUT QUESTIONNAIRE: FSD2677 EVALUATION OF DEGREE REFORM IN FINLAND 2010 KYSELYLOMAKE: FSD2677 TUTKINNONUUDISTUKSEN ARVIOINTI 2010: KORKEAKOU- LUT QUESTIONNAIRE: FSD2677 EVALUATION OF DEGREE REFORM IN FINLAND 2010 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Läs mer

FSD2133 ISSP 2005 : työorientaatiot III : Suomen aineisto

FSD2133 ISSP 2005 : työorientaatiot III : Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2133 ISSP 2005 : työorientaatiot III : Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING A FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING TILL INTERVJUPERSONEN: Om Ni är man, svara på frågorna i GS1. Om Ni är kvinna, svara på frågorna i GS2. GS1. MÄN: Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper.

Läs mer

FSD2620 ISSP 2010: ympäristö III: Suomen aineisto

FSD2620 ISSP 2010: ympäristö III: Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD0 ISSP 00: ympäristö III: Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Läs mer

FSD2514 ISSP 2009: eriarvoisuus IV: Suomen aineisto

FSD2514 ISSP 2009: eriarvoisuus IV: Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD ISSP 009: eriarvoisuus IV: Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD3067 EDUSKUNTAVAALITUTKIMUS 2015 QUESTIONNAIRE: FSD3067 FINNISH NATIONAL ELECTION STUDY 2015

KYSELYLOMAKE: FSD3067 EDUSKUNTAVAALITUTKIMUS 2015 QUESTIONNAIRE: FSD3067 FINNISH NATIONAL ELECTION STUDY 2015 KYSELYLOMAKE: FSD3067 EDUSKUNTAVAALITUTKIMUS 2015 QUESTIONNAIRE: FSD3067 FINNISH NATIONAL ELECTION STUDY 2015 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD3149 ISSP 2016: VALTION TEHTÄVÄT V: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD3149 ISSP 2016: ROLE OF GOVERNMENT V: FINNISH DATA

KYSELYLOMAKE: FSD3149 ISSP 2016: VALTION TEHTÄVÄT V: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD3149 ISSP 2016: ROLE OF GOVERNMENT V: FINNISH DATA KYSELYLOMAKE: FSD3149 ISSP 2016: VALTION TEHTÄVÄT V: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD3149 ISSP 2016: ROLE OF GOVERNMENT V: FINNISH DATA Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Läs mer

FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset

FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset Kyselylomaketta hyödyntävien

Läs mer

FSD0119 ISSP 2002 : perhe ja muuttuvat sukupuoliroolit III : Suomen aineisto

FSD0119 ISSP 2002 : perhe ja muuttuvat sukupuoliroolit III : Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD0119 ISSP 2002 : perhe ja muuttuvat sukupuoliroolit III : Suomen aineisto Kyselylomaketta

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2653 EDUSKUNTAVAALITUTKIMUS 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2653 FINNISH NATIONAL ELECTION STUDY 2011

KYSELYLOMAKE: FSD2653 EDUSKUNTAVAALITUTKIMUS 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2653 FINNISH NATIONAL ELECTION STUDY 2011 KYSELYLOMAKE: FSD2653 EDUSKUNTAVAALITUTKIMUS 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2653 FINNISH NATIONAL ELECTION STUDY 2011 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1090 Valtarakennetutkimus 1991 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2998 ISSP 2014: KANSALAISOSALLISTUMINEN II: SUOMEN AI- NEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2998 ISSP 2014: CITIZENSHIP II: FINNISH DATA

KYSELYLOMAKE: FSD2998 ISSP 2014: KANSALAISOSALLISTUMINEN II: SUOMEN AI- NEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2998 ISSP 2014: CITIZENSHIP II: FINNISH DATA KYSELYLOMAKE: FSD2998 ISSP 2014: KANSALAISOSALLISTUMINEN II: SUOMEN AI- NEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2998 ISSP 2014: CITIZENSHIP II: FINNISH DATA Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Läs mer

Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire

Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Fråga 1 Alla tillhör vi olika grupper. Vissa är mer viktiga för oss än andra i vår syn på oss själva. Vilket i följande lista är i allmänhet viktigast

Läs mer

FSD2166 KuntaSuomi 2004 : lasten päivähoito 1999 : perhepäivähoito

FSD2166 KuntaSuomi 2004 : lasten päivähoito 1999 : perhepäivähoito KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2166 KuntaSuomi 2004 : lasten päivähoito 1999 : perhepäivähoito Kyselylomaketta hyödyntävien

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2155 KuntaSuomi 2004 : liikuntatoimi 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Läs mer

Hörnstenarna i social- och hälsovårds-reformen. understatssekreterare Tuomas Pöysti

Hörnstenarna i social- och hälsovårds-reformen. understatssekreterare Tuomas Pöysti Hörnstenarna i social- och hälsovårds-reformen understatssekreterare 1 Hörnstenarna i det nya social- och hälsovårdssystemet 1. Stark organisation 18 landskap 2. Integration av tjänster tjänsterna formas

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1260 Eduskuntavaalitutkimus 2003 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

antaget av socialdemokratiska partistyrelsen vid möte i Kramfors den 11 augusti 1970

antaget av socialdemokratiska partistyrelsen vid möte i Kramfors den 11 augusti 1970 VALMANIFEST antaget av socialdemokratiska partistyrelsen vid möte i Kramfors den 11 augusti 1970 I valet 1970 skall vi för första gången samtidigt välja riksdag och förtroendemän i landsting och kommuner.

Läs mer

Konstnärens ställning - rapport om arbete och inkomstbildning på olika konstområden

Konstnärens ställning - rapport om arbete och inkomstbildning på olika konstområden Konstnärens ställning - rapport om arbete och inkomstbildning på olika konstområden Avsikten med undersökningen är att kartlägga konstnärskårens struktur, dess inkomstnivå samt inkomstkällorna för konstnärer

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

FSD0116 ISSP 2001 : sosiaaliset verkostot II : Suomen aineisto

FSD0116 ISSP 2001 : sosiaaliset verkostot II : Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD0116 ISSP 2001 : sosiaaliset verkostot II : Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1242 Suomalainen seksi 1971 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

JHL:s forbundsval 2012. Rosta. Och främja välfärden

JHL:s forbundsval 2012. Rosta. Och främja välfärden JHL:s forbundsval 2012 Rosta Och främja välfärden Forbundsval i hela Finland Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL väljer representantskap 12 28.3.2012. Förbundsvalet betyder att

Läs mer

FSD2248 ISSP 2006 : valtion tehtävät IV : Suomen aineisto

FSD2248 ISSP 2006 : valtion tehtävät IV : Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2248 ISSP 2006 : valtion tehtävät IV : Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Läs mer

Eders majestäter och kungliga högheter, herr talman, herrar stadsministrar, ärade stadsråd, excellenser, mina damer och herrar.

Eders majestäter och kungliga högheter, herr talman, herrar stadsministrar, ärade stadsråd, excellenser, mina damer och herrar. Jacob Wallenberg Svenska och finska företag i den globala ekonomin Kommentarer vid Framtidskonferensen Stockholms Stadshus 17 mars 2009 Eders majestäter och kungliga högheter, herr talman, herrar stadsministrar,

Läs mer

Korporationernas tid är förbi I Finland finns arbetsgivarföretag: Finlands förnyelse lyckas inte utan företag

Korporationernas tid är förbi I Finland finns arbetsgivarföretag: Finlands förnyelse lyckas inte utan företag Finlands förnyelse lyckas inte utan företag Korporationernas tid är förbi I Finland finns 90 000 arbetsgivarföretag: DET NORMALBINDANDE FÄLTET Cirka 20 000 företag Hör till arbetsgivarförbund Kan påverka

Läs mer