Nationell konferens för distriktens KPR/LPR-ansvariga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationell konferens för distriktens KPR/LPR-ansvariga"

Transkript

1 Nationell konferens för distriktens KPR/LPR-ansvariga september 2012 Sergel Plaza Hotell, Brunkebergs torg, Stockholm plus kryssning till Åland med Birka Paradise Programansvarig: Gunnar Degerman Denna samlingsmapp printad på papper kommer även att finnas, ett ex till varje deltagare, vid konferensen. Dessutom kommer att delas ut: 1. Äldreomsorgens nationella värdegrund ett vägledningsmaterial, Socialstyrelsen 2012, 178 sidor 2. Printad version av Socialtjänstlagen, SoL, den i dag gällande texten med de paragrafer särskilt markerade som avser äldre. Observera avsnittet Sanordnade konferenser med PRO, som kan kräva avstämning i distriktet.

2 Program Tisdag 18 september Kl. 12:20 Välkommen Karl-Erik Olsson, ordförande i SPF Introduktion till konferensen Gunnar Degerman Slå ett slag för det friska Ola Nilsson, folkhälsoansvarig, SPF Så här påverkas politiker Frida Blom, Westander (PR-byrå med stor erfarenhet av att arbeta med ideella föreningar) Kvalitet i äldreomsorgen Anita Sandberg, kvalitetschef Attendo Kl. 14:45 Kaffe Kl. 15:00 Kl. 16:00 SPF:s Ålderismprogram för att motverka fördomar och attityder mot äldre Så här arbetar läkemedelsansvariga Lars Nilsson, sakkunnig i SPF och programledare för Ålderismprogrammet Buss till båtterminalen på Stadsgården.

3 Onsdag 19 september Kl. 07:00-8:30 Kl. 09:00- Kl. 09:15 Frukost Kvalitet i vård och omsorg. Vad och hur påverkar vi kommuner och landsting? Gunnar Degerman Så här jobbar vi i distriktet mot kommuner och landsting Grupparbete inkl. kaffe Redovisning och diskussion Stöd för KPR/LPR intranätet Gunnar Degerman/Cathrine Swenzén Kl Kl. 13- Lunch Så här ordnas en KPR/LPR-konferens i distriktet Grupparbete Redovisning och diskussion Påverkan inför kommunalvalet Gunnar Degerman Sammanfattning av konferensen Kl. 15:45 Landstigning Stockholm

4 DELTAGARLISTA Förnamn Efternamn Distrikt Telefon Mobil E post Caisa Ekstrand 1 Stockholm Anne Marie Wimmerstedt 3 Uppsala 018/ anne Kerstin Nilsson 4 Sörmland Elisabeth Lindberg 6 Jönköping Lisbeth Reuterhage 7 Kronoberg Kerstin Sternell 8 Kalmar Britt Ohlsson 9 Gotland Birgitta Sjölin Johansson 10 Blekinge Pauli Petersson 12 Skåne lung.se Siw Christensen 13 Halland Birgitta Larsson 14 Bohuslän Marianne Manke 16 Skaraborg Gunnel Hansson 17 Värmland Ulf Grell 18 Örebro Inga Lill Holm 19 Västmanland Lennart Lidström 20 Dalarna Alvar Magnusson 21 Hälsingland Berith Bergman 22 Västernorrland Kaj Sjö 23 Jämtland Inga Britt Carlberg 24 Norrbotten carlberg.inga Lennart Brändström 24 Västerbotten Stefan Dryselius 52 Älvsborg Södra 0325/10465 Bertil Larsson 53 Gästrikland Inga Lott Thörnell FS inga Ingela Lindberger FS Stickan Carlsson Förbundet Cathrine Swenzén Förbundet Gunnar Degerman Förbundet

5 Introduktion Syftet med konferensen är att ge inspiration till utveckling av verksamheten samt att deltagarna får möjlighet att utbyta erfarenheter och därmed lära av varandra. Viktigt är att sedan föra kunskaper och erfarenheter vidare till respektive föreningars KPR/LPR-ansvariga. Självfallet är det också viktigt att göra detsamma till dels den/de som utöver deltagaren i den nationella konferensen också har delat ansvar för pensionärsrådsverksamheterna i distriktet samt till respektive distriktsstyrelse. Fyra distrikt har den här gången inte kunnat skicka någon deltagare till konferensen: Östergötland, Älvsborg Norra, Göteborg, Härjedalen Distriktsordföranden i dessa distrikt är också mottagare till denna samlingsmapp med underlag och förutsätts vidarebefordra filen till de ansvariga i respektive distrikt och till övriga intresserade, Programmet ger under den första dagen som synes lite utrymme för diskussioner utöver det som betingas av innehållet i de olika programpunkterna. Under dag 2 (på båten) är det däremot meningen att diskussionen ska vara både livlig och yvig. Ämnen som inte finns i programmet får gärna lyftas och diskuteras. Tid finns för detta, både före och i synnerhet efter lunchen. Den huvudlinje som vi dock gärna vill ska märkas i kongressen är att vi ska fokusera på begreppet kvalitet i bred bemärkelse i båden vården (i landstingens, kommunernas och privat regi) och i omsorgen. Vi kommer att arbeta med ett sortiment av ämnesområden och problem, som redan nu finns beskrivna på Intranätet. Vi ska diskutera på vilka sätt den ena eller andra informationen skulle kunna tas tillvara för konkreta kampanjer. Men det står deltagarna fritt att efter önskan och behov gå utöver de presenterade exemplen. Vid slutet ska vi också ha kommit fram till en eller ett par ämnesområden som vi gemensamt anser vara lämpliga för målinriktade lokala kampanjer från nu och fram till hösten 2014 (d.v.s. inför nästa kommunal- och landstingsval). Vilka ämnesområden och mål skulle en sådan SPF-kampanj ha hos er? Vad behövs som understöd från förbundet, respektive från distriktet till föreningarna? Kan ett slags nätverk bildas redan nu för att följa och stimulera det arbetet? Det kommer att tas fram en skriftlig sammanfattning av konferensen som skickas ut till deltagarna, DO och en del övriga intressenter. Tyvärr kommer denna dock inte att kunna vara klar förrän en bit i oktober.

6 Samordnade konferenser med PRO SPF och PRO har tillsammans drivit ett projekt tillsammans med en lång rad professionella aktörer inom vård och omsorg drivit ett projekt som bl.a. har avkastat ett dokument som kan hämtas från vår hemsida. Som en fortsättning på detta planeras nu ett par konferensen till vilka högst två personer från vart och ett av våra distrikt (och motsvarande inom PRO) inbjuds. Konferenserna är i Stockholm (avser då representanter från norra hälften av vårt land) och i Nässjö (södra hälften). Se de följande inbjudningarna. Som synes är dessa kongresser helt gratis för deltagarna, vilket givetvis gäller för både SPF och PRO. Innehållsmässigt kommer konferenserna att ledas av Sten Boström som är ombudsman på SPF för vårdfrågor. Trots den korta betänketiden ber vi deltagarna i SPF-konferensen september ge besked om huruvida en eller två (eller ingen) kan komma från respektive distrikt till SPF/PRO-konferenserna. Preliminär anmälan (namn, distrikt) lämnas under 18/19 september direkt till Gunnar Degerman och denna anmälan kan ändras eller annulleras fram till den 26 september.

7 Till SPF distrikten i Dalarna, Gotland, Gästrikland, Hälsingland, Härjedalen, Jämtland, Norrbotten, Stockholm, Uppsala, Värmland, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Örebro Inbjudan till konferens Vård värd samverkan den oktober, Hotel Quality Prince Philip utanför centrala Stockholm År 2009 inledde SPF och PRO ett samarbete med ett antal organisationer för yrkesgrupper inom vård och omsorg. Syftet var att ta fram ett material som beskriver hur samverkan inom vården och omsorgen om de äldre kan utformas. Detta arbete ledde fram till rapporten Vård värd samverkan där 8 punkter för en god samverkan presenteras. Ansvaret för denna samverkan ligger på kommuner och landsting. Nu vill vi arbeta för att förverkliga kraven i vår rapport. SPF tillsammans med PRO samt yrkesgruppernas organisationer kommer därför under hösten genomföra två konferenser med början i Stockholm för rubricerade distrikt och för resterande distrikt i Nässjö den 31/10 1/11. Syftet med konferenserna är att starta upp det lokala arbetet med att genomföra de 8 punkter som finns i dokumentet Vård värd samverkan. Konferensen vänder sig till ansvariga på distriktsnivå inom både SPF och PRO för LPR och KPR samt företrädare för professionernas organisationer. Målgrupp Innehåll Plats Distriktets ansvarige för LPR (1 delt.) och/eller KPR (1 delt.) Genomgång av dokumentet Vård värd samverkan och de åtta punkter som vi står bakom. Hur arbetar vi med media lokalt? Hur samverkar vi lokalt mellan professionerna och LPR/KPR? Hur påverkar vi politiker/tjänstemän? Quality Hotel Prince Philip, Oxholmsgränd 2, Kungens Kurva.

8 Resesätt Från Stockholms Central, T bana nr 13 mot Norsborg. Stig av vid T station Skärholmen. Utanför stationen gå över torget, förbi köpcentrum. Fortsätt trappan ner vid Nordea, tag sedan vänster, nu syns hotellet. och tid Konferensen startar med lunch kl den 11 oktober och avslutas med lunch kl den 12 oktober. Konferensen är helt kostnadsfri för distrikten. Riksorganisationen i respektive SPF och PRO svarar för reskostnader till och från Stockholm. Anmälan Preliminär anmälan till Gunnar Degerman under SPF:s konferens september. Eventuella ändringar eller tillägg (namn plus distrikt) meddelas med mail senast den 26 september till Bokning av resa Distriktet eller deltagarna bokar och betalar själva resa t/r Stockholm och skickar efter konferensen reseräkning till förbundet. Reseräkningen för denna konferens ska märkas med orden Konferens Samverkan. Med vänlig hälsning PENSIONÄRERNAS RIKSORGANISATION SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Sten Boström Guy Lööv Gunnar Degerman Hälso och sjukvårdsfr. Omsorgs och inflytandefr.

9 Till SPF distrikten i Blekinge, Bohuslän, Göteborg, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skaraborg, Skåne, Södermanland, Älvsborg Norra, Älvsborg Södra, Östergötland Inbjudan till konferens Vård värd samverkan den 31oktober 1 november på Hotell Högland i Nässjö År 2009 inledde SPF och PRO ett samarbete med ett antal organisationer för yrkesgrupper inom vård och omsorg. Syftet var att ta fram ett material som beskriver hur samverkan inom vården och omsorgen om de äldre kan utformas. Detta arbete ledde fram till rapporten Vård värd samverkan där 8 punkter för en god samverkan presenteras. Ansvaret för denna samverkan ligger på kommuner och landsting. Nu vill vi arbeta för att förverkliga kraven i vår rapport. SPF tillsammans med PRO samt yrkesgruppernas organisationer kommer därför under hösten genomföra två konferenser med början i Stockholm för rubricerade distrikt och för resterande distrikt i Nässjö den 31/10 1/11. Syftet med konferenserna är att starta upp det lokala arbetet med att genomföra de 8 punkter som finns i dokumentet Vård värd samverkan. Konferensen vänder sig till ansvariga på distriktsnivå inom både SPF och PRO för LPR och KPR samt företrädare för professionernas organisationer. Målgrupp Innehåll Plats Distriktets ansvarige för LPR (1 delt.) och/eller KPR (1 delt.) Genomgång av dokumentet Vård värd samverkan och de åtta punkter som vi står bakom. Hur samverkar vi lokalt mellan professionerna och LPR/KPR? Hur påverkar vi politiker/tjänstemän? Hur arbetar vi med media lokalt? Hotell Högland, Esplanaden 4 i Nässjö, vid centralstationen.

10 Tider Konferensen startar med lunch kl den 31 oktober och avslutas med lunch kl den 1 november. Konferensen är helt kostnadsfri för distrikten. Riksorganisationen i respektive SPF och PRO svarar för reskostnader till och från Stockholm. Anmälan Preliminär anmälan till Gunnar Degerman under SPF:s konferens september. Eventuella ändringar eller tillägg (namn plus distrikt) meddelas med mail senast den 26 september till Bokning av resa Distriktet eller deltagarna bokar och betalar själva resa t/r Stockholm och skickar efter konferensen reseräkning till förbundet. Reseräkningen för denna konferens ska märkas med orden Konferens Samverkan. Med vänlig hälsning PENSIONÄRERNAS RIKSORGANISATION SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Sten Boström Guy Lööv Gunnar Degerman Hälso och sjukvårdsfr. Omsorgs och inflytandefr.

11 Intranätet Vi hänvisar på många ställen i konferensen till Intranätet. Ni känner väl till att alla i SPF som har något förtroendeuppdrag registrerat i medlemsregistret har tillgång till vårt Intranät som finns upptill till höger på vår hemsida, Användarnamn är det egna personnumret (utan 19 i början och utan streck före de sista fyra siffrorna, d.v.s. tio siffror i följd). Lösenord är postnumret till den egna postadressen (utan mellanslag, d.v.s. fem siffror i följd). Om någon inte kommer in på Intranätet med denna inloggning ska ni i första hand höra med distriktets ansvarige för medlemsregistret om din personliga markering av uppdraget har gjorts. Om någon deltagare i konferensen inte har något formellt uppdrag går det också att markera delaktigheten i det äldrepolitiska arbetet genom användning av kategorin Övriga medhjälpare i inflytandeverksamheter. Då man öppnar Intranätet ser man i knappen längst upp till vänster Inflytande Lokal äldrepolitik Väl där inne hittar man bl.a. texten INFLYTANDE Lokal äldrepolitik Den här sidan vill göra tre saker: Vara en mötesplats för människor som är intresserade av den lokala äldrepolitiken och ett forum för att bygga upp och aktivera inflytande. Utgöra en kunskapsbank till nytta när man vill utöva inflytande. Organisera och strukturera i den komplexa äldrepolitiska miljön så att man kan välja fokus på sitt eget arbete med inflytande. Dessutom finns i vänstra fältet en meny under rubriken Inflytande Lokal Äldrepolitik med för tillfället åtta punkter. Den första av dessa Nyheter rekommenderas som normal första ingång för att se om något nytt har tillkommit sedan senaste besöket.

12 Programpunkterna om Kvalitet i äldreomsorgen (dag 1 kl. 14 och dag 2 kl 9 ca 11:30) Se Intranätet Nyheter > På grund av ett datafel i somras försvann artikeln på > Rapporter/Utredningar > Omsorg. Dock får man mycket information om man tankar hem Attendos Kvalitetsbokslut Attendos genomgång av kvaliteten i sin verksamhet är enastående. Bland landets alla kommuner och landsting finns det ingen som ens tillnärmelsevis kommer upp i denna professionella klass när det gäller granskningen av den egna kvaliteten och ambitionen till vidareutveckling av kvaliteten. Förtjänsten för att detta har gjorts på Attendo kan säkerligen läggas på koncernens kvalitetschef, Anita Sandberg. Se Intranätet Nyheter > om värdegrunden. Nyheter > om värdighetsgarantier Nyheter > om tillsynsrapporten Nyheter > om SKL:s projekt Kvalitetssäkrad välfärd Nyheter > om WeDO. Se hela informationen på Intranätet > Nätverk > Värdegrund Socialstyrelsens bok avsedd för studiecirklar om värdegrundsarbete, Äldreomsorgen nationella värdegrund ett vägledningsmaterial, kommer att delas ut i ett exemplar per deltagare vid konferensen. Grupparbetsfråga: På vilka sätt skulle man kunna ta hand om de tips som lämnas på > Nätverk > Värdegrund, dels längst ned, dels i början på sidan?

13 Andra ämnesområden 1. Välj fritt bland nedanstående förslag eller definiera ett eget fokusområde som skulle kunna bearbetas kampanjvis inom en tidsram av de närmaste två åren. Grupparbetsfråga vid eget val: Vad skulle vi ha som mål för kampanjen? Vilka är de viktigaste förutsättningarna för att kunna sätta igång och driva kampåanjen? 2. Anhöriga och anhörigstöd Se Intranätet Nyheter > Nyheter > Rapporter/Utredningar > Anhöriga Nätverk > Anhöriga Grupparbetsfråga: Vad skulle gruppen vilja skriva under rubriken Tips på samma sätt som den rubriken finns i exempelvis Nätverk > Värdegrund? 3. Seniorbostäder Se Intranätet Nyheter > Rapporter/Utredningar > Bostäder Lagstiftning mm > Bostadsplanering Det regeringsuppdrag som nämns ovan i >Nyheter har sedermera slutförts, dock har detta inte rapporterats på Intranätet. Rapporten från Boverket återfinns emellertid på Boverkets hemsida ( Boverkets översyn av bostradsförsörjningslagen ). Den mest synliga förändringen som myndigheten föreslår är att lagens namn ska bli Lag om kommunernas ansvar för boendeplaneringen. Dessutom preciseras kommunens ansvar och slås fast att aktuell boendeplan, fastställd för varje mandatperiod av kommunfullmäktige, ska finnas. Grupparbetsfrågor: Vilka konkreta åtgärder från KPR-ledamöter och andra lokalt intresserade medlemmar skulle man kunna tänka sig för att lyfta frågor 1

14 omkring tillgången på bostäder för seniorer i kommunen? Hur skulle man via KPR kunna får fram en speciell bostadsplan för seniorers bostäder i kommunen, inklusive den yttre miljön (och kanske tillgången på service av typen transporter, kultur, kommunala tjänster, o.s.v.)? 4. Välfärdsteknologi Trygghetslarm Det finns många saker som pågår där poängen är att utnyttja olika tekniska möjligheter inom välfärden och då i vårt fall inom omsorgen och i vården. Se Intrnätet Nyheter > om ehemvård i Västerås Nyheter > > 16 om Välfärdsteknologi En sådan teknologisk detalj som redan används i mycket stor utsträckning överallt i kommunerna är trygghetslarmen. Dessa har en särställning på grund av behovet av sådana larmanordningar. Dock är de system som finns i praktiskt taget alla kommuner med larm som är kopplade till telefonnätet i grunden omoderna och nästan odugliga därför att man inte kan lita på att de fungerar, och kontrollen av detta sker alltför sällan. Lösningen är att de analoga larmen som styrs via s.k. tonsignalering snarast möjligt ersätts av digitala system som inte har tonsignaler inblandade. Två försöksområden har arbetat en tid under ett regeringsuppdrag, och just nu är nya larm klara för att gå i skarp drift efter ungefär ett års tester, se Borås respektive Hjälpmedelsinstitutets hemsidor. Grupparbetsfrågor: Hur ska man göra för att förmå alla Sveriges kommuner att så snart som möjligt övergå till ett system som erbjuder både god funktionalitet och god säkerhet och samtidigt är anpassat till pågående teknikvändning (telefonledningar monteras ned). Finns det andra delar i utvecklingen av välfärdsteknologi som borde stimuleras genom insatser från KPR, respektive LPR? 5. Vård Se Intranätet Nyheter > Rapporter/Utredningar > Vård > Fast vårdkontakt 2

15 Grupparbetsfrågor: På vilket sätt kan man ta vara på det som står under rubriken Tips? Kan ytterligare uppföljning av efterlevnaden av de nya bestämmelserna i HSL göras? 6. Fria val Valfrihetssystem enligt LOV har införts lagstiftningsvägen överallt i Sverige när det gäller primärvården. Regeringen har länge haft stimulansmedel till kommunerna för att förmå/hjälpa dess att införa valfrihet (för brukarna) också inom hemtjänsten, och många kommuner har nu infört detta och andra har beslutat göra detta men ännu inte kommit till skott. Socialstyrelsen och flera andra myndigheter hgar haft eller har för närvarande uppdrag att belysa olika aspekter av hur denna valfrihet fungerar och framför allt om man kan se några skillnader mellan vård eller omsorg som drivs i offentlig respektive privat regi. Se t.ex. Socialstyrelsens rapport Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre Se också Intranätet Nyheter > Och Konkurrensverkets rapport Val av vårdcentral - Förutsättningar för kvalitetskonkurrens i vårdvalssystemen. Man kan även se en rapport från Myndigheten för vårdanalys, Effekter av valfrihet inom hälso- och sjukvård. Också hjälpmedel av olika slag är nu på väg att komma med i nationella valfrihetssystem, även om vi ännu inte har sett lagförslaget på det området. Ett litet steg tillbaka tycks ske i Bodens, Haparanda, Umeå, Arboga och Norrköpings kommuner som nu diskuterar att när gällande avtal går ut avveckla det system för fritt val av hemtjänst som tidigare infördes. Grupparbetsfrågor: Hur kan man stimulera införandet av valfrihetssystemen i distriktets kommuner när det gäller dels hemtjänst, dels hjälpmedel? Finns nackdelar med valfriheten och hur skulle man kunna minimera dessa? 3

16 Alternativ väg för inflytande (?) Se annonsen från Strängnäs kommun, Var med och påverka framtiden. I Strängnäs kommun finns tre SPF-föreningar, Strängnäsbygden med 785 medlemmar, Stallarholmen med 243 och Mariefred-Åker med 250 medlemmar (14/9). Endast Stallarholmen har ökat medlemsantalet hittills under I Strängnäs finns också ett KPR med en ovanligt tydlig arbetsordning, trots detta är missnöjet bland pensionärsledamöterna tämligen utbrett. Man anser bl.a. att politikerna och tjänstemännen inte lyssnar på rådet. Grupparbetsfrågor: Är detta något som KPR ska ta ställning till? Är det något som föreningarna i kommunen kan/bör reagera på? I så fall hur? Kan en kampanj omkring översiktsplanen med speciell fokus på de äldres behov och önskningar vara en angelägen sak för kommunens SPFföreningar?

17

18

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Förord 3 Kongress i Ronneby 5 Event 6 SPF engagerat i Almedalsveckan 6 SPF:s tävling Seniorvänlig kommun 6 Två seminarier väcker uppmärksamhet 7 Träffa SPF på mässan

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Vårdval i primärvården. Jämförelse av uppdrag,

Vårdval i primärvården. Jämförelse av uppdrag, Vårdval i primärvården Jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar Vårdval i primärvården Jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser?

Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser? Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser? Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser i syfte att öka lärandet? 1 Mona Pütsep MSBs

Läs mer

Individuell plan enligt SoL och HSL

Individuell plan enligt SoL och HSL Sara Esbjörnson & Anders Hagqvist Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? RAPPORT FRÅN FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRD Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? Sara Esbjörnson

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem Välkommen till RBU! Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

SPF Bladet. Nr 6/2013 2013-06-20

SPF Bladet. Nr 6/2013 2013-06-20 SPF Bladet Nr 6/2013 2013-06-20 Redaktör: Karin Bajlo, karin.bajlo@spf.se Följ oss i sociala medier: Glad midsommar och sommarlov Skolavslutning och en oändligt lång sommar med lata dagar på stranden,

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Riktlinjer till hjälp eller stjälp

Riktlinjer till hjälp eller stjälp Riktlinjer till hjälp eller stjälp Länsstyrelsernas granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Samtliga länsstyrelser

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer

Slutrapport Nytt@3D Ny teknik för Talboks- och Taltidningsanvändare via Direkt Digital Distribution

Slutrapport Nytt@3D Ny teknik för Talboks- och Taltidningsanvändare via Direkt Digital Distribution Slutrapport Nytt@3D Ny teknik för Talboks- och Taltidningsanvändare via Direkt Digital Distribution Projektnr: 99/0094 Projekttid: 1999-09-01 2001-07-31 1 Sammanfattning... 4 Projekt om teknik och information...

Läs mer

Delrapport 2/ Årsrapport för 2011. Ny PBL på rätt sätt

Delrapport 2/ Årsrapport för 2011. Ny PBL på rätt sätt 2012-01-30 Ny PBL på rätt sätt Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Kansliet Delrapport 2/ Årsrapport för 2011 Ny PBL på rätt sätt SAMMANFATTNING... 4 Kompetenssatsningar efter det

Läs mer