Nationell konferens för distriktens KPR/LPR-ansvariga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationell konferens för distriktens KPR/LPR-ansvariga"

Transkript

1 Nationell konferens för distriktens KPR/LPR-ansvariga september 2012 Sergel Plaza Hotell, Brunkebergs torg, Stockholm plus kryssning till Åland med Birka Paradise Programansvarig: Gunnar Degerman Denna samlingsmapp printad på papper kommer även att finnas, ett ex till varje deltagare, vid konferensen. Dessutom kommer att delas ut: 1. Äldreomsorgens nationella värdegrund ett vägledningsmaterial, Socialstyrelsen 2012, 178 sidor 2. Printad version av Socialtjänstlagen, SoL, den i dag gällande texten med de paragrafer särskilt markerade som avser äldre. Observera avsnittet Sanordnade konferenser med PRO, som kan kräva avstämning i distriktet.

2 Program Tisdag 18 september Kl. 12:20 Välkommen Karl-Erik Olsson, ordförande i SPF Introduktion till konferensen Gunnar Degerman Slå ett slag för det friska Ola Nilsson, folkhälsoansvarig, SPF Så här påverkas politiker Frida Blom, Westander (PR-byrå med stor erfarenhet av att arbeta med ideella föreningar) Kvalitet i äldreomsorgen Anita Sandberg, kvalitetschef Attendo Kl. 14:45 Kaffe Kl. 15:00 Kl. 16:00 SPF:s Ålderismprogram för att motverka fördomar och attityder mot äldre Så här arbetar läkemedelsansvariga Lars Nilsson, sakkunnig i SPF och programledare för Ålderismprogrammet Buss till båtterminalen på Stadsgården.

3 Onsdag 19 september Kl. 07:00-8:30 Kl. 09:00- Kl. 09:15 Frukost Kvalitet i vård och omsorg. Vad och hur påverkar vi kommuner och landsting? Gunnar Degerman Så här jobbar vi i distriktet mot kommuner och landsting Grupparbete inkl. kaffe Redovisning och diskussion Stöd för KPR/LPR intranätet Gunnar Degerman/Cathrine Swenzén Kl Kl. 13- Lunch Så här ordnas en KPR/LPR-konferens i distriktet Grupparbete Redovisning och diskussion Påverkan inför kommunalvalet Gunnar Degerman Sammanfattning av konferensen Kl. 15:45 Landstigning Stockholm

4 DELTAGARLISTA Förnamn Efternamn Distrikt Telefon Mobil E post Caisa Ekstrand 1 Stockholm Anne Marie Wimmerstedt 3 Uppsala 018/ anne Kerstin Nilsson 4 Sörmland Elisabeth Lindberg 6 Jönköping Lisbeth Reuterhage 7 Kronoberg Kerstin Sternell 8 Kalmar Britt Ohlsson 9 Gotland Birgitta Sjölin Johansson 10 Blekinge Pauli Petersson 12 Skåne lung.se Siw Christensen 13 Halland Birgitta Larsson 14 Bohuslän Marianne Manke 16 Skaraborg Gunnel Hansson 17 Värmland Ulf Grell 18 Örebro Inga Lill Holm 19 Västmanland Lennart Lidström 20 Dalarna Alvar Magnusson 21 Hälsingland Berith Bergman 22 Västernorrland Kaj Sjö 23 Jämtland Inga Britt Carlberg 24 Norrbotten carlberg.inga Lennart Brändström 24 Västerbotten Stefan Dryselius 52 Älvsborg Södra 0325/10465 Bertil Larsson 53 Gästrikland Inga Lott Thörnell FS inga Ingela Lindberger FS Stickan Carlsson Förbundet Cathrine Swenzén Förbundet Gunnar Degerman Förbundet

5 Introduktion Syftet med konferensen är att ge inspiration till utveckling av verksamheten samt att deltagarna får möjlighet att utbyta erfarenheter och därmed lära av varandra. Viktigt är att sedan föra kunskaper och erfarenheter vidare till respektive föreningars KPR/LPR-ansvariga. Självfallet är det också viktigt att göra detsamma till dels den/de som utöver deltagaren i den nationella konferensen också har delat ansvar för pensionärsrådsverksamheterna i distriktet samt till respektive distriktsstyrelse. Fyra distrikt har den här gången inte kunnat skicka någon deltagare till konferensen: Östergötland, Älvsborg Norra, Göteborg, Härjedalen Distriktsordföranden i dessa distrikt är också mottagare till denna samlingsmapp med underlag och förutsätts vidarebefordra filen till de ansvariga i respektive distrikt och till övriga intresserade, Programmet ger under den första dagen som synes lite utrymme för diskussioner utöver det som betingas av innehållet i de olika programpunkterna. Under dag 2 (på båten) är det däremot meningen att diskussionen ska vara både livlig och yvig. Ämnen som inte finns i programmet får gärna lyftas och diskuteras. Tid finns för detta, både före och i synnerhet efter lunchen. Den huvudlinje som vi dock gärna vill ska märkas i kongressen är att vi ska fokusera på begreppet kvalitet i bred bemärkelse i båden vården (i landstingens, kommunernas och privat regi) och i omsorgen. Vi kommer att arbeta med ett sortiment av ämnesområden och problem, som redan nu finns beskrivna på Intranätet. Vi ska diskutera på vilka sätt den ena eller andra informationen skulle kunna tas tillvara för konkreta kampanjer. Men det står deltagarna fritt att efter önskan och behov gå utöver de presenterade exemplen. Vid slutet ska vi också ha kommit fram till en eller ett par ämnesområden som vi gemensamt anser vara lämpliga för målinriktade lokala kampanjer från nu och fram till hösten 2014 (d.v.s. inför nästa kommunal- och landstingsval). Vilka ämnesområden och mål skulle en sådan SPF-kampanj ha hos er? Vad behövs som understöd från förbundet, respektive från distriktet till föreningarna? Kan ett slags nätverk bildas redan nu för att följa och stimulera det arbetet? Det kommer att tas fram en skriftlig sammanfattning av konferensen som skickas ut till deltagarna, DO och en del övriga intressenter. Tyvärr kommer denna dock inte att kunna vara klar förrän en bit i oktober.

6 Samordnade konferenser med PRO SPF och PRO har tillsammans drivit ett projekt tillsammans med en lång rad professionella aktörer inom vård och omsorg drivit ett projekt som bl.a. har avkastat ett dokument som kan hämtas från vår hemsida. Som en fortsättning på detta planeras nu ett par konferensen till vilka högst två personer från vart och ett av våra distrikt (och motsvarande inom PRO) inbjuds. Konferenserna är i Stockholm (avser då representanter från norra hälften av vårt land) och i Nässjö (södra hälften). Se de följande inbjudningarna. Som synes är dessa kongresser helt gratis för deltagarna, vilket givetvis gäller för både SPF och PRO. Innehållsmässigt kommer konferenserna att ledas av Sten Boström som är ombudsman på SPF för vårdfrågor. Trots den korta betänketiden ber vi deltagarna i SPF-konferensen september ge besked om huruvida en eller två (eller ingen) kan komma från respektive distrikt till SPF/PRO-konferenserna. Preliminär anmälan (namn, distrikt) lämnas under 18/19 september direkt till Gunnar Degerman och denna anmälan kan ändras eller annulleras fram till den 26 september.

7 Till SPF distrikten i Dalarna, Gotland, Gästrikland, Hälsingland, Härjedalen, Jämtland, Norrbotten, Stockholm, Uppsala, Värmland, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Örebro Inbjudan till konferens Vård värd samverkan den oktober, Hotel Quality Prince Philip utanför centrala Stockholm År 2009 inledde SPF och PRO ett samarbete med ett antal organisationer för yrkesgrupper inom vård och omsorg. Syftet var att ta fram ett material som beskriver hur samverkan inom vården och omsorgen om de äldre kan utformas. Detta arbete ledde fram till rapporten Vård värd samverkan där 8 punkter för en god samverkan presenteras. Ansvaret för denna samverkan ligger på kommuner och landsting. Nu vill vi arbeta för att förverkliga kraven i vår rapport. SPF tillsammans med PRO samt yrkesgruppernas organisationer kommer därför under hösten genomföra två konferenser med början i Stockholm för rubricerade distrikt och för resterande distrikt i Nässjö den 31/10 1/11. Syftet med konferenserna är att starta upp det lokala arbetet med att genomföra de 8 punkter som finns i dokumentet Vård värd samverkan. Konferensen vänder sig till ansvariga på distriktsnivå inom både SPF och PRO för LPR och KPR samt företrädare för professionernas organisationer. Målgrupp Innehåll Plats Distriktets ansvarige för LPR (1 delt.) och/eller KPR (1 delt.) Genomgång av dokumentet Vård värd samverkan och de åtta punkter som vi står bakom. Hur arbetar vi med media lokalt? Hur samverkar vi lokalt mellan professionerna och LPR/KPR? Hur påverkar vi politiker/tjänstemän? Quality Hotel Prince Philip, Oxholmsgränd 2, Kungens Kurva.

8 Resesätt Från Stockholms Central, T bana nr 13 mot Norsborg. Stig av vid T station Skärholmen. Utanför stationen gå över torget, förbi köpcentrum. Fortsätt trappan ner vid Nordea, tag sedan vänster, nu syns hotellet. och tid Konferensen startar med lunch kl den 11 oktober och avslutas med lunch kl den 12 oktober. Konferensen är helt kostnadsfri för distrikten. Riksorganisationen i respektive SPF och PRO svarar för reskostnader till och från Stockholm. Anmälan Preliminär anmälan till Gunnar Degerman under SPF:s konferens september. Eventuella ändringar eller tillägg (namn plus distrikt) meddelas med mail senast den 26 september till Bokning av resa Distriktet eller deltagarna bokar och betalar själva resa t/r Stockholm och skickar efter konferensen reseräkning till förbundet. Reseräkningen för denna konferens ska märkas med orden Konferens Samverkan. Med vänlig hälsning PENSIONÄRERNAS RIKSORGANISATION SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Sten Boström Guy Lööv Gunnar Degerman Hälso och sjukvårdsfr. Omsorgs och inflytandefr.

9 Till SPF distrikten i Blekinge, Bohuslän, Göteborg, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skaraborg, Skåne, Södermanland, Älvsborg Norra, Älvsborg Södra, Östergötland Inbjudan till konferens Vård värd samverkan den 31oktober 1 november på Hotell Högland i Nässjö År 2009 inledde SPF och PRO ett samarbete med ett antal organisationer för yrkesgrupper inom vård och omsorg. Syftet var att ta fram ett material som beskriver hur samverkan inom vården och omsorgen om de äldre kan utformas. Detta arbete ledde fram till rapporten Vård värd samverkan där 8 punkter för en god samverkan presenteras. Ansvaret för denna samverkan ligger på kommuner och landsting. Nu vill vi arbeta för att förverkliga kraven i vår rapport. SPF tillsammans med PRO samt yrkesgruppernas organisationer kommer därför under hösten genomföra två konferenser med början i Stockholm för rubricerade distrikt och för resterande distrikt i Nässjö den 31/10 1/11. Syftet med konferenserna är att starta upp det lokala arbetet med att genomföra de 8 punkter som finns i dokumentet Vård värd samverkan. Konferensen vänder sig till ansvariga på distriktsnivå inom både SPF och PRO för LPR och KPR samt företrädare för professionernas organisationer. Målgrupp Innehåll Plats Distriktets ansvarige för LPR (1 delt.) och/eller KPR (1 delt.) Genomgång av dokumentet Vård värd samverkan och de åtta punkter som vi står bakom. Hur samverkar vi lokalt mellan professionerna och LPR/KPR? Hur påverkar vi politiker/tjänstemän? Hur arbetar vi med media lokalt? Hotell Högland, Esplanaden 4 i Nässjö, vid centralstationen.

10 Tider Konferensen startar med lunch kl den 31 oktober och avslutas med lunch kl den 1 november. Konferensen är helt kostnadsfri för distrikten. Riksorganisationen i respektive SPF och PRO svarar för reskostnader till och från Stockholm. Anmälan Preliminär anmälan till Gunnar Degerman under SPF:s konferens september. Eventuella ändringar eller tillägg (namn plus distrikt) meddelas med mail senast den 26 september till Bokning av resa Distriktet eller deltagarna bokar och betalar själva resa t/r Stockholm och skickar efter konferensen reseräkning till förbundet. Reseräkningen för denna konferens ska märkas med orden Konferens Samverkan. Med vänlig hälsning PENSIONÄRERNAS RIKSORGANISATION SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Sten Boström Guy Lööv Gunnar Degerman Hälso och sjukvårdsfr. Omsorgs och inflytandefr.

11 Intranätet Vi hänvisar på många ställen i konferensen till Intranätet. Ni känner väl till att alla i SPF som har något förtroendeuppdrag registrerat i medlemsregistret har tillgång till vårt Intranät som finns upptill till höger på vår hemsida, Användarnamn är det egna personnumret (utan 19 i början och utan streck före de sista fyra siffrorna, d.v.s. tio siffror i följd). Lösenord är postnumret till den egna postadressen (utan mellanslag, d.v.s. fem siffror i följd). Om någon inte kommer in på Intranätet med denna inloggning ska ni i första hand höra med distriktets ansvarige för medlemsregistret om din personliga markering av uppdraget har gjorts. Om någon deltagare i konferensen inte har något formellt uppdrag går det också att markera delaktigheten i det äldrepolitiska arbetet genom användning av kategorin Övriga medhjälpare i inflytandeverksamheter. Då man öppnar Intranätet ser man i knappen längst upp till vänster Inflytande Lokal äldrepolitik Väl där inne hittar man bl.a. texten INFLYTANDE Lokal äldrepolitik Den här sidan vill göra tre saker: Vara en mötesplats för människor som är intresserade av den lokala äldrepolitiken och ett forum för att bygga upp och aktivera inflytande. Utgöra en kunskapsbank till nytta när man vill utöva inflytande. Organisera och strukturera i den komplexa äldrepolitiska miljön så att man kan välja fokus på sitt eget arbete med inflytande. Dessutom finns i vänstra fältet en meny under rubriken Inflytande Lokal Äldrepolitik med för tillfället åtta punkter. Den första av dessa Nyheter rekommenderas som normal första ingång för att se om något nytt har tillkommit sedan senaste besöket.

12 Programpunkterna om Kvalitet i äldreomsorgen (dag 1 kl. 14 och dag 2 kl 9 ca 11:30) Se Intranätet Nyheter > På grund av ett datafel i somras försvann artikeln på > Rapporter/Utredningar > Omsorg. Dock får man mycket information om man tankar hem Attendos Kvalitetsbokslut Attendos genomgång av kvaliteten i sin verksamhet är enastående. Bland landets alla kommuner och landsting finns det ingen som ens tillnärmelsevis kommer upp i denna professionella klass när det gäller granskningen av den egna kvaliteten och ambitionen till vidareutveckling av kvaliteten. Förtjänsten för att detta har gjorts på Attendo kan säkerligen läggas på koncernens kvalitetschef, Anita Sandberg. Se Intranätet Nyheter > om värdegrunden. Nyheter > om värdighetsgarantier Nyheter > om tillsynsrapporten Nyheter > om SKL:s projekt Kvalitetssäkrad välfärd Nyheter > om WeDO. Se hela informationen på Intranätet > Nätverk > Värdegrund Socialstyrelsens bok avsedd för studiecirklar om värdegrundsarbete, Äldreomsorgen nationella värdegrund ett vägledningsmaterial, kommer att delas ut i ett exemplar per deltagare vid konferensen. Grupparbetsfråga: På vilka sätt skulle man kunna ta hand om de tips som lämnas på > Nätverk > Värdegrund, dels längst ned, dels i början på sidan?

13 Andra ämnesområden 1. Välj fritt bland nedanstående förslag eller definiera ett eget fokusområde som skulle kunna bearbetas kampanjvis inom en tidsram av de närmaste två åren. Grupparbetsfråga vid eget val: Vad skulle vi ha som mål för kampanjen? Vilka är de viktigaste förutsättningarna för att kunna sätta igång och driva kampåanjen? 2. Anhöriga och anhörigstöd Se Intranätet Nyheter > Nyheter > Rapporter/Utredningar > Anhöriga Nätverk > Anhöriga Grupparbetsfråga: Vad skulle gruppen vilja skriva under rubriken Tips på samma sätt som den rubriken finns i exempelvis Nätverk > Värdegrund? 3. Seniorbostäder Se Intranätet Nyheter > Rapporter/Utredningar > Bostäder Lagstiftning mm > Bostadsplanering Det regeringsuppdrag som nämns ovan i >Nyheter har sedermera slutförts, dock har detta inte rapporterats på Intranätet. Rapporten från Boverket återfinns emellertid på Boverkets hemsida ( Boverkets översyn av bostradsförsörjningslagen ). Den mest synliga förändringen som myndigheten föreslår är att lagens namn ska bli Lag om kommunernas ansvar för boendeplaneringen. Dessutom preciseras kommunens ansvar och slås fast att aktuell boendeplan, fastställd för varje mandatperiod av kommunfullmäktige, ska finnas. Grupparbetsfrågor: Vilka konkreta åtgärder från KPR-ledamöter och andra lokalt intresserade medlemmar skulle man kunna tänka sig för att lyfta frågor 1

14 omkring tillgången på bostäder för seniorer i kommunen? Hur skulle man via KPR kunna får fram en speciell bostadsplan för seniorers bostäder i kommunen, inklusive den yttre miljön (och kanske tillgången på service av typen transporter, kultur, kommunala tjänster, o.s.v.)? 4. Välfärdsteknologi Trygghetslarm Det finns många saker som pågår där poängen är att utnyttja olika tekniska möjligheter inom välfärden och då i vårt fall inom omsorgen och i vården. Se Intrnätet Nyheter > om ehemvård i Västerås Nyheter > > 16 om Välfärdsteknologi En sådan teknologisk detalj som redan används i mycket stor utsträckning överallt i kommunerna är trygghetslarmen. Dessa har en särställning på grund av behovet av sådana larmanordningar. Dock är de system som finns i praktiskt taget alla kommuner med larm som är kopplade till telefonnätet i grunden omoderna och nästan odugliga därför att man inte kan lita på att de fungerar, och kontrollen av detta sker alltför sällan. Lösningen är att de analoga larmen som styrs via s.k. tonsignalering snarast möjligt ersätts av digitala system som inte har tonsignaler inblandade. Två försöksområden har arbetat en tid under ett regeringsuppdrag, och just nu är nya larm klara för att gå i skarp drift efter ungefär ett års tester, se Borås respektive Hjälpmedelsinstitutets hemsidor. Grupparbetsfrågor: Hur ska man göra för att förmå alla Sveriges kommuner att så snart som möjligt övergå till ett system som erbjuder både god funktionalitet och god säkerhet och samtidigt är anpassat till pågående teknikvändning (telefonledningar monteras ned). Finns det andra delar i utvecklingen av välfärdsteknologi som borde stimuleras genom insatser från KPR, respektive LPR? 5. Vård Se Intranätet Nyheter > Rapporter/Utredningar > Vård > Fast vårdkontakt 2

15 Grupparbetsfrågor: På vilket sätt kan man ta vara på det som står under rubriken Tips? Kan ytterligare uppföljning av efterlevnaden av de nya bestämmelserna i HSL göras? 6. Fria val Valfrihetssystem enligt LOV har införts lagstiftningsvägen överallt i Sverige när det gäller primärvården. Regeringen har länge haft stimulansmedel till kommunerna för att förmå/hjälpa dess att införa valfrihet (för brukarna) också inom hemtjänsten, och många kommuner har nu infört detta och andra har beslutat göra detta men ännu inte kommit till skott. Socialstyrelsen och flera andra myndigheter hgar haft eller har för närvarande uppdrag att belysa olika aspekter av hur denna valfrihet fungerar och framför allt om man kan se några skillnader mellan vård eller omsorg som drivs i offentlig respektive privat regi. Se t.ex. Socialstyrelsens rapport Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre Se också Intranätet Nyheter > Och Konkurrensverkets rapport Val av vårdcentral - Förutsättningar för kvalitetskonkurrens i vårdvalssystemen. Man kan även se en rapport från Myndigheten för vårdanalys, Effekter av valfrihet inom hälso- och sjukvård. Också hjälpmedel av olika slag är nu på väg att komma med i nationella valfrihetssystem, även om vi ännu inte har sett lagförslaget på det området. Ett litet steg tillbaka tycks ske i Bodens, Haparanda, Umeå, Arboga och Norrköpings kommuner som nu diskuterar att när gällande avtal går ut avveckla det system för fritt val av hemtjänst som tidigare infördes. Grupparbetsfrågor: Hur kan man stimulera införandet av valfrihetssystemen i distriktets kommuner när det gäller dels hemtjänst, dels hjälpmedel? Finns nackdelar med valfriheten och hur skulle man kunna minimera dessa? 3

16 Alternativ väg för inflytande (?) Se annonsen från Strängnäs kommun, Var med och påverka framtiden. I Strängnäs kommun finns tre SPF-föreningar, Strängnäsbygden med 785 medlemmar, Stallarholmen med 243 och Mariefred-Åker med 250 medlemmar (14/9). Endast Stallarholmen har ökat medlemsantalet hittills under I Strängnäs finns också ett KPR med en ovanligt tydlig arbetsordning, trots detta är missnöjet bland pensionärsledamöterna tämligen utbrett. Man anser bl.a. att politikerna och tjänstemännen inte lyssnar på rådet. Grupparbetsfrågor: Är detta något som KPR ska ta ställning till? Är det något som föreningarna i kommunen kan/bör reagera på? I så fall hur? Kan en kampanj omkring översiktsplanen med speciell fokus på de äldres behov och önskningar vara en angelägen sak för kommunens SPFföreningar?

17

18

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar November 2013 Till SPF distrikt och SPF föreningar Remiss nya stadgar Hur kan SPF möta framtidens utmaningar? Kongressen 2011 beslöt att Förbundsstyrelsen skulle tillsätta en arbetsgrupp för att förbereda

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Grafiska riktlinjer för SPF SPFs logotyp Rekrytering/värvning

Grafiska riktlinjer för SPF SPFs logotyp Rekrytering/värvning Maria Samuelsson - Kommunikatör med ansvar för digitala kanaler på förbundet - Tar fram trycksaker - Webbutiken och reklamartiklar - Projektledare för Kasta Loss med SPF (28-29 april) Idag Grafiska riktlinjer

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Kartläggning av stöd till anhöriga vid geriatriska kliniker 2013 Sigtuna 10 april 2014

Kartläggning av stöd till anhöriga vid geriatriska kliniker 2013 Sigtuna 10 april 2014 Kartläggning av stöd till anhöriga vid geriatriska kliniker 2013 Sigtuna 10 april 2014 Lennart Magnusson, verksamhetschef Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Stöd till anhöriga Kliniker Erbjuds

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum

Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum Först i slutet av 1930-talet kom en organiserad samverkan mellan pensionärer till stånd. Diskussionerna var många och inte alltid så eniga, men den 6 september

Läs mer

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten.

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014 Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Innehåll 3 FÖRBUNDSORDFÖRANDE Det är roligt att vara idrottsledare! 4 GENERALSEKRETERARE Vi fortsätter vårt utvecklingsarbete

Läs mer

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014 Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården 14 mars 2014 Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting tillsammans Finns

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

SPF Bladet. Nr 12/2012 2012-10-30. Läs SPF-Bladet via "Min sida" Pengar till utveckling 2013

SPF Bladet. Nr 12/2012 2012-10-30. Läs SPF-Bladet via Min sida Pengar till utveckling 2013 SPF Bladet Nr 12/2012 2012-10-30 Läs SPF-Bladet via "Min sida" Nu kan alla SPF-medlemmar som loggar in på "Min sida" ta del av SPF-Bladet. Logga in via www.spf.se med personnummer (tio siffror utan bindestreck)

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

2015-06-22 S2015/2282/FS

2015-06-22 S2015/2282/FS Remiss 2015-06-22 S2015/2282/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Riksrevisionen 3. Justitiekanslern

Läs mer

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar 2012-06-26 Dnr: 22501/2011 1(6) Avdelningen för regler och tillstånd Mariana Näslund Blixt mariana.blixt@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes yrkande Ordföranden erinrade om det nya PS. Kongressens beslut

Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes yrkande Ordföranden erinrade om det nya PS. Kongressens beslut 9.4.5 Politiska riktlinjer, avsnittet Det goda livet - som alla äldre förtjänar Ordförande: Thomas Eneroth. Sekreterare: Anders Lindberg och Lars Westbratt. Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa Psykisk hälsa hos äldre Och ohälsa Vilka är det vi möter? Äldre Psykisk ohälsa Två ingångar i området Äldre personer som utvecklar psykisk ohälsa En person med psykisk ohälsa som blir äldre Lite siffror

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2015-09-16 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Enhetschefer, områdeschefer, verksamhetschefer, fackliga företrädare samt övriga intresserade.

Enhetschefer, områdeschefer, verksamhetschefer, fackliga företrädare samt övriga intresserade. UTBILDNINGSAVDELNINGEN 2006-01-26 06/27 Socialnämnden (motsv) Äldreomsorgen INSPIRATIONSDAG PLANERING, BEMANNING OCH SCHEMALÄGGNING BAKGRUND Under 14 år har Kvalitid arbetat med analyser och utbildningar

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Anders Ekholm vvd www.iffs.se

Anders Ekholm vvd www.iffs.se Anders Ekholm vvd www.iffs.se Antal Antal döda i olika åldrar, Sverige 1751-2110 Källa: Human Mortality Database. University of California, Berkeley (USA), and Max Planck Institute for Demographic Research

Läs mer

Hjälpmedelsinstitutet. Flyttrutin

Hjälpmedelsinstitutet. Flyttrutin Flyttrutin Lista och rutiner för hantering och fakturering av hjälpmedel vid flytt mellan landsting, region och kommun inom hjälpmedelscentralerna/ motsvarande 2013-04-16 Anslutning till rutin för betalning

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

DET SKA VARA ROLIGT OCH MENINGSFYLLT ATT VARA MEDLEM I SPF

DET SKA VARA ROLIGT OCH MENINGSFYLLT ATT VARA MEDLEM I SPF VERKSAMHETSPLAN 2015, SPF Distrikt Halland Detta dokument är ett av våra många verktyg för distriktets årsaktiviteter. Innehåller utbildningar, aktiviteter, sammankomster, föreläsningar, seminarier. Vår

Läs mer

Facebook-skola, steget vidare

Facebook-skola, steget vidare 2013-06-24 13/63 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser BAKGRUND/ SYFTE Facebook har idag över 4,5 miljoner användare i Sverige, varav 3,1

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN Göran Melin

RÄDDNINGSTJÄNSTEN Göran Melin Snabba reaktioner vid risk för suicid Suicidpreventivt arbete i Jönköpings län Hälso- och sjukvård (2003-2014) Landstinget har FAKTA-dokument och vårdprogram - Kliniska riktlinjer för hälso- och sjukvårdspersonal

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Bestämmelser om Krav på tillstånd för: sjömätning fotografering och liknande registrering från luftfartyg upprättande av databaser

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky Sveriges Kommuner och Landsting Felix Krause Sonja Pagrotsky Agenda Uppvärmning Intressebevakning 2014 års nyckeltal Aktuella projekt Uppvärmning SKL:s organisation Vad heter SKL:s ordförande och vd? Landsting

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2011-05-12 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter.

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. STORSTADSSKATT - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. HÖG MARGINALSKATT - EN STORSTADSFRÅGA DET ÄR DYRARE ATT LEVA I STORSTAD Att det är dyrare att bo i stora städer

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Kommunala pensionärsrådets möte 2015-02-24

Kommunala pensionärsrådets möte 2015-02-24 VÄSTERVIKS KOMMUN Socialförvaltningen Box 22 593 21 Västervik Mötesanteckningar Kommunala pensionärsrådets möte 2015-02-24 Tjustsalen, kl. 09.00-11.45 Ledamöter: Angelica Katsanidou, SN, ordf. Ingela Svensson,

Läs mer

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Anna Pettersson Westerberg Innehåll Sjukförsäkringen på kort och lång sikt kort sikt: översynen av sjukförsäkringsreformen lång sikt: socialförsäkringsutredningen

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Sammanfattning 17 procent av föräldrar med barn under 18 år sparar inte till sina barn. Vilket innebär att det är något fler som sparar

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

LSS och personlig assistans - bl.a. ny viktig lagstiftning och Socialstyrelsens handbok för Lex Sarah

LSS och personlig assistans - bl.a. ny viktig lagstiftning och Socialstyrelsens handbok för Lex Sarah 2014-12-22 15/38 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen/företaget Socialnämnden (motsv) Enskilda assistansanordnare LSS och personlig assistans - bl.a. ny viktig lagstiftning

Läs mer

Agria Incident En hästförsäkring för människor

Agria Incident En hästförsäkring för människor Agria Incident En hästförsäkring för människor Gäller från 2013 01 01 Världens första hästförsäkring för människor När du tecknar en av Agrias hästförsäkringar ingår alltid Agria Incident. Det är en olycksfallsförsäkring

Läs mer

TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A

TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A GRUPP A Grupp A i Gnesta Datum Tid Anläggning Hemmalag Bortalag Resultat 1999-10-13 11.00 Gnesta Ishall Stockholm Göteborg 7-0 1999-10-13 12.45 Gnesta Ishall

Läs mer

Prisundersökning 2014

Prisundersökning 2014 Prisundersökning 2014 Om undersökningen PRO:s prisundersökning visar prisläget den 8 oktober 2014 Nästan var femte butik i Sverige undersöktes, 839 butiker finns med i presentationen ca 2 000 ideella PRO:are

Läs mer

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna.

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna. Välkommen till SBR Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något led

Läs mer

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom barn-och ungdomsneurologi med habilitering SNPF:s bemanningsenkät sept 2011 Tidigare har 2st enkäter

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast Fritidshuset 2014 - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast FRITIDSHUSET 2014 1 SBAB PRIVATEKONOMI 16 APRIL 2014 Fritidshuset 2014 Fritidshusen

Läs mer

Inbjudan och program

Inbjudan och program Till länsstyrelserna i Södra Östersjöns vattendistrikt och i Västerhavets vattendistrikt (m.fl.) Inbjudan och program Inom ramen för projekten Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Krister Björkegren Patientsäkerhet Barometern 9 nov 2012 Trycksår 2008: Landstingets första trycksårsmätning - var femte patient har trycksår 2009-2012:

Läs mer

Gun Nilsson (SPF) Birgitta Blomqvist. Kommunkontoret, Ödeshög...

Gun Nilsson (SPF) Birgitta Blomqvist. Kommunkontoret, Ödeshög... 2014-04-29 1 Plats och tid Närvarande Frånvarande Hemsjukvårdens konferensrum, Nygatan 5, Ödeshög Tisdagen 29 april 2014, klockan 10:00-12:10 Weine Bäck (KD) ordförande, socialnämnden Maria Gustafsson

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-08, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-08, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 233 Kommunala pensionärsråd och Landstings/Region pensionärsråd PRO Ale Norra - Ale, Norra Älvsborg ID529 Pensionärsråden inom landsting och kommun har under många år knappast genomsyrats av

Läs mer

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada.

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. brev Alla Klippan-sektioner får här ett nyhetsbrev. Hoppas jag! Kanske får du detta brev, fast det egentligen någon annan borde

Läs mer

Projekt Öka Deltagandet och effekten av påminnelsebrev vid mammografiscreening. Karin Leifland MD, Ph D Chef Mammografi Unilabs AB

Projekt Öka Deltagandet och effekten av påminnelsebrev vid mammografiscreening. Karin Leifland MD, Ph D Chef Mammografi Unilabs AB Projekt Öka Deltagandet och effekten av påminnelsebrev vid mammografiscreening Karin Leifland MD, Ph D Chef Mammografi Unilabs AB UNILABS Mammografi Sverige Uppsala Stockholm (Capio S:t Göran + Tumba)

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011 Stora upphandlingar och små företag Rapport från Företagarna januari 2011 Innehållsförteckning Inledning... 2 Små företag hindras av stora upphandlingar... 2 Skillnader mellan företagsstorlekar... 3 Länsvisa

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Pensionärsrådet. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-05-04, kl. 13:30-15:25

Pensionärsrådet. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-05-04, kl. 13:30-15:25 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-05-04, kl. 13:30-15:25 Beslutande: Övriga närvarande: Adjungerade: Susanne Jönsson, ordförande Elisabeth Sandberg Kullenberg, ledamot, kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2013-11-27 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2013-11-27 1 Kommunala Pensionärsrådet 2013-11-27 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Ugglan, Stadshuset, Laholm kl 09.00 12.00 Beslutande Thomas Jönsson (M), ordförande Arne Andersson, PRO Stina Lindberg, PRO Siw Svensson,

Läs mer

Attestrutiner Fackförbundet ST (gäller från 2013-10-24)

Attestrutiner Fackförbundet ST (gäller från 2013-10-24) Attestrutiner Fackförbundet ST (gäller från 2013-10-24) Ordinarie attestansvariga ska utföra attesten. Före attest ska sakgranskning ske. Sakgranskare och attestant får inte vara samma person. Endast vid

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon Appendix 2 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

LSS och personlig assistans bl.a. ny viktig lagstiftning och Socialstyrelsens nya handbok för Lex Sarah

LSS och personlig assistans bl.a. ny viktig lagstiftning och Socialstyrelsens nya handbok för Lex Sarah 2013-09-20 13/99 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Socialnämnden (motsv) LSS och personlig assistans bl.a. ny viktig lagstiftning och Socialstyrelsens nya handbok

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 1( 8) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

AKTUALITETSDAG FÖR ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN SAMT KOMMUNERNAS VERKSAMHET ENLIGT LSS

AKTUALITETSDAG FÖR ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN SAMT KOMMUNERNAS VERKSAMHET ENLIGT LSS 2006-09-06 06/92 Socialnämnden (motsv) Äldreomsorgen Handikappomsorgen AKTUALITETSDAG FÖR ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN SAMT KOMMUNERNAS VERKSAMHET ENLIGT LSS BAKGRUND/SYFTE Syftet med kursen är att ge

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Tips och råd inför val av äldreboende. En guide för dig som ska välja äldreboende

Tips och råd inför val av äldreboende. En guide för dig som ska välja äldreboende Tips och råd inför val av äldreboende En guide för dig som ska välja äldreboende Inledning SPF arbetar med ett långsiktigt program kring ålderism, d.v.s. diskriminering på grund av ålder. Inom detta program

Läs mer