ULI och GI Norden välkomnar till NORDIC GIS CONFERENCE september i Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ULI och GI Norden välkomnar till NORDIC GIS CONFERENCE 2009. 24-25 september i Stockholm"

Transkript

1 ULI och GI Norden välkomnar till NORDIC GIS CONFERENCE september i Stockholm

2 Välkommen......TILL NORDIC GIS CONFERENCE 009 ULI arrangerar Nordic GIS Conference i samarbete med GI Norden. Konferensen är en mötesplats för intressenter inom området geografisk informationsteknologi och hålls i Stockholm -5 september på Clarion Hotel Stockholm (se karta s ). Programmet Vatten, miljö och samhällsbyggnad Det finns tre huvudspår att följa på konferensen; Hälsa, klimat & vatten, Samhällsbyggnad och Inspire (EGs miljödirektiv som nu styr medlemsländernas hantering av geodata). Slutsatser från dessa summeras i slutet av konferensen i sessioner för respektive huvudspår. ScanGIS ett särskilt konferensspår med forskningsinriktning ScanGIS Scandinavian Research Conference On Geographical Information Science följer ett eget spår efter konferensens inledningssession. Detta spår, som utarbetats av ScanGISs programkommité, har fokus på forskningsfrågor. Studiebesök På fredagen finns möjlighet till studiebesök på Stockholms stad och Regionplanekontoret i Stockholms län. Mer information finns i programmet. Studentdeltagande Studerande med anknytning till området kan delta i konferensen utan kostnad. Mer information finns på Utställning Produkter och tjänster inom geografisk informationstekonologi visas i utställningsdelen av konferensen. Där serveras även luncher och kaffe. Litteratur Besök Bokbordet i utställningen! Här kan du få en överblick och inspireras av aktuell nordisk litteratur på området. Arrangörer De nordiska intresseföreningarna för området GIS (geografiska informationssystem) inom föreningen GI Norden turas om att arrangera den nordiska GIS-konferensen och i år står svenska ULI som värd. Anmäl dig före augusti! Konferenspris för medlemar i ULI och GI Norden: 000 SEK exkl moms. Pris för icke medlemmar: 5000 SEK exkl moms. Konferensmiddag på Clarion Hotel: 500 SEK exkl moms. Läs mer om konferensen och gör din anmälan via VÄLKOMMEN! welcome......to THE NORDIC GIS CONFERENCE 009 The Nordic GIS Conference will be organized by Swedish ULI in cooperation with its Nordic GIS sister organisations. The Conference will be a meeting place for those involved in Geographic Information Technology and will take place in Stockholm September -5 at the Clarion Hotel Stockholm (See map p ). The Program Water, Environment and Spatial Planning The Conference has three main tracks; Health, Climate & Water; Spatial Planning, and Inspire (the EC Environment Directive for the use of spatial data in the EU). Conclusions will be drawn for each track during their respective final session. ScanGIS a Parallel Track for Research The Scandinavian Research Conference On Geographical Information Science ScanGIS will have its own Conference track following the Conference introductory session. It will specifically address research issues according to a separate program developed by ScanGIS. Study Visits On Friday, there will be opportunities to visit the City of Stockholm and the Office of Regional Planning, Stockholm County Council. Please see the Conference program for further information! Student Participation Students in the field related to Geographic Information Technology may participate in the Conference free of charge. More information is available at Exhibition Products and services within geographic information technology will be presented in the exhibition area, where also lunches and coffee will be served. Literature Visit the Book Table in the exhibition area and get updated on and inspired by the latest publications in the field! Organizers The Nordic GIS member associations take turns organizing the annual Nordic GIS Conference and this year Swedish ULI will host the Conference. More about the organizations: and Apply before August! Conference price for members of ULI/GI Norden: 000 SEK plus tax. Price for non-members: 5000 SEK plus tax. Conference Dinner at Clarion Hotel: 500 SEK plus tax. U För ökad nytta med geografisk information Read more about the Conference and submit your application at the conference website. WELCOME! Kontakt Webb: E-post: Telefon:

3 English Presentations Where the conference program text is in English, the presentations will also be given in English (marked with a flag). Some of the speakers who give presentations in a Scandinavian language will use slides in English, which will be indicated in the final program handed out at the conference.

4 Inledning Gemensam session med gästtalare Kl Plenary Session with Keynote Speeches 0.0 Välkommen till Nordic GIS Conference ULI 0.5 Vad händer inom GI Norden? En introduktion av GI Nordens ordförande Thorbjörg Kjartansdottir följs av korta presentationer från föreningens medlemsländer; Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Gästtalare:.00 GIS and the Political Challenges Ahead Sessionen kommer att ha fokus på GIS i ett vidare politiskt perspektiv i de nordiska länderna och Europa. Gästtalare annonseras inom kort. 0.0 Welcome to the Nordic GIS Conference ULI 0.5 What s up in GI Norden? Introduction by GI Norden President Thorbjörg Kjartansdottir followed by short presentations by the member countries; Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden. Keynote addresses:.00 GIS and the Political Challenges Ahead The session will focus on GIS in a wider political context in the Nordic Countries and Europe. Speakers will be announced shortly. Program Outline in English A program outline in English is availiable on the website: Översiktligt program torsdag REGISTRERING & KAFFE INLEDNINGSSESSION LUNCH Hälsa I Samhällsbyggnad D Inspire I Ws: Leverantörer... ScanGIS I KAFFE Hälsa II Samhällsbyggnad konsekvensbeskrivningar Inspire II Ws: City SDIs ScanGIS II 9.00 MIDDAG PÅ CLARION HOTEL, Mingel i utställning från kl.00 Översiktligt program fredag Vattenmyndigheterna Kommunalt kartor/fastigheter Inspire III Studiebesök: Sthlm stad ScanGIS III KAFFE Kommunal vattenförsörjning Summering samhällsbyggnad Inspire IV WS: Översvämningar ScanGIS IV LUNCH.5 ULI: Annual Meeting of the Association Klimatanpassning i kommuner Energiföretag Summering Inspire Användarorientering ScanGIS V KAFFE Summering Hälsa, klimat & vatten Bredden av GIS Standarder Studiebesök: Regionplanekontoret GIS-föreningsmöte

5 TORSDAG HÄLSA, KLIMAT & VATTEN Hälsa (I) The Health Sector SAMHÄLLSBYGGNAD Samhällsbyggnad med bilder och D D City Models and Aerial Photos in Spatial Planning INSPIRE Så genomför vi Inspire i Norden (I) Implementing Inspire in the Nordic Countries GIS som beslutsstöd i Gävleborgs landsting Ett enkelt exempel på hur GIS kan nyttjas som beslutsstöd för sjukvården har tagits fram. Det bygger på information om sjukhusbesök och landstingets egen bedömning av behov och möjlig nytta med GIS i organisationen. Thomas Castor, OpenCare (SE).00 Hur mår Stockholmarna? GIS-analyser kan bli ett bra stöd när politikerna ska besluta om vårdinsatser. Det gäller lokalisering och resursfördelning till vårdinrättningar, men även för den långsiktiga regionala utvecklingsplaneringen. När data om vårdkonsumtion kopplas samman med andra geografiska data tydliggörs mönster som man annars inte ser. Göran Lord & Hans Brattström, Stockholms läns landsting (SE).0 Nyttovärdering av vårdinvesteringar Investeringar inom den mjuka sektorn ger god nytta om de planeras och genomförs på rätt sätt. Det gäller tillbyggnader, infrastrukturinvesteringar och säkerhetslösningar för sjukhus samt navigeringssystem för synskadade och ITinvesteringar för hemtjänsten. Johanna Karlsson, Sweco (SE).0 Stadsmodeller i planprocessen en demokratifråga Medborgare och politiker får ökad förståelse för förändringar i stadsbyggandet och planprocessen blir smidigare. Detta framgår av erfarenheter från kommunens visualiseringsprojekt. Per Eriksson & Sanna Sparr-Olivier, Botkyrka kommun (SE).00 Laserskannad vegetation i stadsmodeller En tredimensionell stadsmodell med naturtrogen vegetation innebär mer liv och högre naturtrogenhet. Tillämpningar i några svenska och norska kommuner visar att laserskanning erbjuder nya möjligheter för planering, drift och underhåll av grönytor och tätortsnära skog. Jonas Nordén, Motala kommun & Simon Ahlberg, Foran remote sensing (SE).0 Mosaik af historiske luftfotos på web Hvordan så Danmark ud for 0, 0 eller 50 år siden? Luftfotos og papir kontaktkopier forvandles til en dynamisk webapplikation. Hvordan kan man aktivt anvende en slik applikation til effektivisering af sagsbehandling for bygning og natur/miljö? Niels Verner Pedersen, BlomInfo & Jeanett Egesø, JO Informatik & (DK).0 Introduktion till INSPIRE-direktivet och genomförandet i Sverige Lantmäteriet har fått samordningsansvar för genomförandet av INSPIRE i Sverige. Generaldirektör Stig Jönsson berättar om arbetet och ger en introduktion till INSPIRE-direktivet. Stig Jönsson, Lantmäteriet (SE).00 INSPIRE Implementation Building SDI in Finland There is new legislation for the implementation of spatial data infrastructure (SDI), the National Inspire Network has been formed for cooperation on SDI implementation, and a new national geoportal is a window to the existing spatial datasets and services in Finland. Antti Rainio, National Land Survey of Finland (FI).0 Creating Synergy Between Inspire and e-government in Denmark Denmark has implemented the Directive in the Danish legislation in a way that links it to the ongoing e-government initiative. The main goal is to associate the two parallel developments, in order to view the infrastructure for spatial information as an add on to the e-government infrastructure. Ulla Kronborg Mazzoli, National survey and cadastre (DK) WORKSHOP: Leverantörer & Geodataprojektet WORKSHOP: Suppliers & the Geodata Project Affärsmodeller för geodata.se Vilka möjligheter skapas för privata företag av de affärsmodeller som planeras som en del av Geodataportalens tekniska lösning? Vilka är de viktigaste kraven som måste tillgodoses för att skapa den tillväxt på vidareförädlingssidan som är ett av de viktigaste målen i den nationella geodatastrategin? ULIs leverantörssektion har under 00 och tidigare under 009 arrangerat möten mellan Geodataprojektet och företag som är medlemmar i ULI för att informera om och diskutera affärsmöjligheter och förutsättningar kring den nya nationella infrastruktur som växer fram i och med Geodataprojektet. Under kommer beslut om och implementation av konkreta affärsmodeller att ske. Workshopledare: Patrik Stridh, ULIs leverantörssektion/esri S-GROUP & Ulf Sandgren, Geodataprojektet/Lantmäteriet 5

6 TORSDAG HÄLSA, KLIMAT & VATTEN Hälsa (II) The Health Sector SAMHÄLLSBYGGNAD Samhällsbyggnad konsekvensbeskrivningar Spatial Analyses in Strategic Impact Assessment INSPIRE Så genomför vi Inspire i Norden (II) Implementing Inspire in the Nordic Countries (II) Analysis of spatial distribution of prostate cancer 500 cases of prostate cancer in southeastern Sweden was geo-coded by centroid of residential address, and distribution analysed by smoothed incidence choropleth maps and kriging modelling. Owe Löfman, Universitetet for miljø- og biovitenskap (NO) 6.00 Mobilt stöd för inventering av hinder för funktionsnedsatta Alla offentliga platser ska vara handikappanpassade till år 00 enligt riksdagsbeslut. För att underlätta arbetet har en applikation tagits fram för inventering av enkelt avhjälpta hinder, utifrån Boverkets föreskrifter. Detta koncept erbjuds nu kostnadsfritt till alla sveriges kommuner. David Andersson, Sweco (SE) 6.0 Samverkan om tillgänglighetsguide Ett samarbete mellan två kommuner i norra Sverige för att ta fram en tillgänglighetsguide för funktionshindrade. Även ett exempel på ett projekt där kommuner, handikapporganisationer, företag och universitet samarbetar i Triple Helix. Linda Algotsson, Föreningen IGIS (SE) 5.0 Multikriterieanalys för stadsbyggande i Hjorthagen Ett verktyg för visualisering och multikriterieanalys har testats tillsammans med stadsbyggnadskontoret i Stockholm. Utvärderingen visar att presentationen av alternativ kan förbättras, exempelvis i miljökonsekvensbeskrivningar. Chi-Hao Poon, Kungliga tekniska högskolan & SWECO (SE) 6.00 Stockholmsregionen år 00 en miljökonsekvensbeskrivning En Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen har ställts ut för synpunkter. Konsekvenserna för bland annat miljön har bedömts, med GIS-analyser och modellberäkningar som stöd. Helena Näsström, Regionplanekontoret & Katarina Lindgren, Eken och Arken (SE) 6.0 Accessibility Attracting Population Relation between population change and potential accessibility measured by multimodal GIS model of railway and road networks in Finland Analysis involving geometry, connectivity and speed limits. Ossi Kotavaara, University of Oulu (FI) 5.0 Norway Digital an Answer to the Inspire Directive Presentation of Inspire implementation in Norway and how more detailed user needs, among local and national users, will be covered. The presentation will cover legal, administrative, and technical issues. It will also focus on the thematic variety of data already being handled by Norway Digital, and how the 600 governmental partners get access to and use the data. Arvid Lillethun, Statens Kartverk (NO) 6.00 Naturvårdsverkets genomförande av Inspire från teori till praktik Utifrån ett användarperspektiv har Naturvårdsverket sedan 00 bidragit till uppbyggnaden av infrastrukturen som ett led i att effektivare kunna planera, genomföra och följa upp miljöpolitiken. En portal utvecklas nu som en nod gentemot den nationella Geodataportalen. Jannica Häggbom & Johan Larsén, Swedish Environmental Protection Agency (SE) 6.0 Planeringsportalen en ingång för samhällsplanerare En portal anpassad för samhällsplanering och samhällsbyggande har etablerats, som en integrerad vy till Sveriges nationella geodataportal. Planeringsportalen demonstreras under föredraget. Magnus Svensson, Boverket (SE) WORKSHOP: City SDIs in Scandinavia A workshop on Implementing Geographic Information into City IT Architecture. Matti Arponen & Outi Hermans, City of Helsinki (FI)

7 FREDAG HÄLSA, KLIMAT & VATTEN SAMHÄLLSBYGGNAD INSPIRE Vattenmyndigheternas insatser River Basin District Authorities of Europe Kommunalt kartor och fastigheter Local Maps, Real Estate and GIS Så genomför vi Inspire i Norden (III) Implementing Inspire in the Nordic Countries (III) The Water Framework Directive & the Norwegian Solution Water-Net The Norwegian implementation of the directive is based on a system where all stakeholders operate and read from the same database via a map interface. Lars Stalsberg, Water Resources and Energy Directorate (NO) 9.0 Informationssystem med kartor Webbaserade system har byggts upp för myndigheternas hantering av vatten och rapportering till EU. Miljöboken är en webbaserad karttjänst som möjliggör geografisk sökning av vattendomar och avgöranden. VattenInformationsSystem Sverige är Vattenmyndigheternas publika tjänst som ger en samlad blid av vattnets tillstånd och vad som påverkar. Jennie Tjernell, Vattenmyndigheten Norra Östersjön (SE) 9.0 Decision Support Systems for Water Management GIS-based methods and tools for integrated water resources management and assessment of climate change impact on water resources have been developed. The presentation will give an overview of the concept, and examples of results from seven countries. Sam Ekstrand, IVL Svenska Miljöinstitutet (SE)..0 Framtagning av geodatatjänster inom Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret redovisar befintliga och planerade geodatatjänster samt tankar kring hur dessa bör utformas för att fungera i en kommunal verksamhet. Bl a har en transformationstjänst som bygger på FME Server tagits fram. Denna gör det möjligt för handläggare att via ett enkelt gränssnitt transformera filer från stadens lokala system till SWEREF99. Eric Jeansson & Maria Sjöberger, Göteborgs Stad (SE) 9.00 Developing Cadastral Cross governmental administration The cadastral map has a great potential in being used as a reference layer in cross-governmental digital administration, e.g. the boundaries of municipalities, postal districts or other datasets linked to property boundaries. Are these linked datasets being updated manually, or is automatic updating in place? Christian Thellufssen, Kort & Matrikelstyrelsen (DK) 9.0 Innføring av Matrikkelsystemet Den lange og tornete veien fra panikk til sjelefred en gjennomgang av overgangen fra Kom- GAB til matrikkel. Erfaringer med fokus på de kommunale forvaltningsoppgavene. Endre Leivestad, Bergen kommune (NO).0 Geodataprojektet Den nationella geodatastrategin genomförs huvudsakligen genom Geodataprojektet. Projektet består av verksamhetsutveckling där modeller för samverkan, förvaltning, avtal, finansiering och prissättning tas fram samt utveckling av teknisk infrastruktur för tillhandahållande av geodata och tjänster. En viktig del i detta är vidareutvecklingen av Geodataportalen. Kjell Hjorth & Ulf Sandgren, Lantmäteriet (SE) 9.00 Näringslivsperspektivet på utvecklingen av en svensk SDI En fungerande svensk spatial infrastruktur ger användarna en möjlighet att fokusera på verksamhetsnyttan i stället för på tekniken. Den redan snabba tillväxten inom geografisk IT kommer att ökas ytterligare och innebär en stor möjlighet till näringslivsutveckling där befintliga privata aktörer växer ännu snabbare och nya företag etableras. Jan Zakariasson, Sweco (SE) 9.0 Inspire en utmaning och en möjlighet för Sveriges kommuner Inspiredirektivets genomförande ger kommunerna en möjlighet att även utöver direktivets politikområde skapa stabila och kostnadseffektiva lösningar för framtidens produktion och flöde av data. Michael Lindstedt, Kristinehamns kommun (SE) STUDIEBESÖK: Stockholms stadsbyggnadskontor STUDY VISIT: City of Stockholm, City Planning D and e-services - E-services at the Stockholm City Planning Administration. A presentation of the Administrations electronic support to the city planning process. - Stockholm in D the use of different three dimensional models in city planning. Limited number of participants! Address: Flemminggatan, Kungsholmen, Stockholm. For more information see the conference website. Birgitta Stenbäck & Hans Sandler, City of Stockholm (SE)

8 FreDAG HÄLSA, KLIMAT & VATTEN SAMHÄLLSBYGGNAD INSPIRE Kommunal vattenförsörjning Local water supply Uppsummering Samhällsbyggnad Thematic Summing-up Spatial Planning Så genomför vi Inspire i Norden (IV) Implementing Inspire in the Nordic Countries (IV) Kustzon i omvandling Vid omvandling från fritidsområden till helårsboende ställs helt nya krav på samhället och inte minst miljön. I ett kommunalt samarbete mellan miljö-, plan- och VA-förvaltningarna har dricksvatten- och avloppsförsörjningen lösts. Conny Stensson & Rune Pettersson, Uddevalla kommun (SE).00 Uppföljning av fjärrvärme, vatten och avloppsnät I ett webbaserat system hanteras rörnät och pumpstationer geografiskt och kopplas till databaser med information från intressenter. Flera exempel presenteras, bland annat uppföljning av fjärrvärmesystemet i en stad i Tjeckien. Fredrik Davidsson, T-kartor Sweden (SE).0 Bättre måluppfyllelse i dricksvattenförsörjningen Det har blivit lättare att nå bolagets mål för dricksvattenkvalitet, kundservice, leveransavbrott och översvämningar. Anmälningar och driftsstörningar kan lokaliseras på karta, vilket bl.a. underlättar lokalisering av vattenledningar som behöver bytas ut. Roger Johansson, Stockholm Vatten (SE) Geografisk IT börjar bli etablerat som stöd i stadsbyggande och kommunalteknisk verksamhet vad är senaste nytt enligt presentationerna? I denna session summerar vi våra intryck från de tio hållna presentationerna på detta tema. Vi jämför även läget i de nordiska länderna - Hur kan GI ge stöd för demokratiska beslut inom dessa områden? - Vad kan vi lära om framgångsfaktorer för samverkan mellan kommuner och förvaltningar? - Vilka är våra visioner för framtiden? Representanter från ULIs styrelse och de nordiska länderna berättar om sina intryck. ULIs Föreningsstämma.5-.0 Ta chansen att påverka ULIs verksamhet genom att vara med på Föreningsstämman. Alla närvarande medlemmar har en röst vid stämman. Välkommen! ULIs Tf ordförande Halldor Stolt 0.0 Deling av geodata i sanntid Presentation av hvordan Norge digitalt blir realisert, med konkret eksempel på hvordan kommunene og Statens kartverk anvender Quadri Map Server (QMS) til datautveksling. Løsningen sikrer standardiserte data av høy kvalitet, og gir brukerne enkel og hurtig tilgang til ferske data. Fred Runar Fjelltveit, Norkart Geoservice.00 Inspire i praktiken Föredraget, som presenterar ett examensarbete, tar upp tekniska aspekter på hur man i praktiken ska gå till väga för att tillgängliggöra tjänster som följer målen för den nationella geodatastrategin och INSPIRE-direktivet. Fokusområden är prestanda, tillgänglighet och kartografisk samordning. Christofer Österberg, Sweco (SE).0 Norden verdens fremste innen geodatasektoren? Det nordiske samarbeidet innen geodatasektoren er ganske unikt i verdensmålestokk. I hele Norden finner vi en offentlig sektor som ligger langt framme. Sammen er vi sterke. Dette gjelder både det nordiske samholdet og evnen til å lære av hverandre og det faktum at vi har en sterk privat bransje. Knut O Flåthen, Norkart Geoservice WORKSHOP: Planering mot översvämningar WORKSHOP: Plans against Flooding Konsten att skydda sig mot översvämningar Sedan flera år pågår en översiktlig kartering av översvämningshotade områden. Men varför bara kartera hotet? Med hjälp av ny teknik mobila skyddsvallar kan man numera stoppa vattnet. Med hjälp av en annan ny teknik laserscanning kan man ta fram detaljerade översvämningskartor. Kombinationen av de två gör det möjligt att planera för hur vattnet ska stoppas, och var. Efter presentation och demonstration diskuterar deltagarna syfte, hinder och möjligheter med denna teknik för att skydda sig mot översvämningar. Workshopledare: Sigurd Melin, TerraFirma & Louise Tränk, Eskilstuna kommun

9 FreDAG HÄLSA, KLIMAT & VATTEN Klimatanpassning i kommuner Climate Adaptation in Local Authorities.0-.0 Energiföretag The Energy Business.0-.0 INSPIRE Uppsummering Inspire Thematic Summing-up Inspire Skydd mot översvämningar i ÖP Vad behöver göras när vattnet stiger? Hur kan man förebygga inom byggnadssektorn och den tekniska infrastrukturen? Vem bör göra vad? Staten, kommunen, den enskilde? Ulf Moback, Göteborgs stad (SE).00 Risko- og sårbarhetsvurdering i planarbeid Vi må gå fra statiske beregninger til dynamiske modeller hvor vi kan endre inputverdier om klimapåvirkninger ettersom ny forskning dokumenterer behov for endring. Bruk av GIS og simulering for havstigning, stormflo, vind og nedbør er meget verdifullt i planarbeid, ROSanalyser og ulike vurderinger og prioriteringer. Torstein Nielsen, Stavanger kommune &Kjell Naess, Norkart Geoservice (NO).0 Lokaliseringsanalys för elledningar En högspänningsledning planeras mellan södra och mellersta Sverige. Vid utredning om lämpliga sträckningar krävdes en omfattande GIS-analys av olika lokaliseringsalternativ, med hänsyn till teknik och miljö. För- och nackdelar presenteras. Johan Tornberg, Sweco (SE).00 Fältarbete med kundnytta och mervärden Fortums fältarbete underlättas idag av att en arbetsorder inklusive kartunderlag kan skickas till mobila klienter och arbetet dokumenteras med bild, ljud eller enkla rapporter. Orderhanteringen kan även kompletteras med smarta larmfunktioner. Fredrik Schmidt, Pocket Mobile (SE).0-.0 Infrastruktur för informationsförsörjning och samutnyttjande som hjälpmedel för miljöpolitik och tillväxt I denna session summerar vi våra intryck från de tolv hållna presentationerna på temat infrastruktur tjänster, regler, datastruktur och teknik. - Finns skillnader mellan de nordiska länderna i det pågående arbetet och vad beror det i så fall på? - Vad kan offentliga och privata aktörer lära av varandra i uppbyggnad av infrastrukturens olika delar? Vad kan de nordiska länderna lära av varandra? - Hur ser vägen framåt ut? Representanter från ULIs styrelse och de nordiska länderna berättar om sina intryck. Användarorientering User Orientation Mer användarvänligt och mindre expertstyrt Hur kan förståelsen och kunskapen om GIS öka inom alla näringar? I projektet har teknik och produkter visualiserats på ett lättillgängligt sätt, bland annat för gruv- och skogsindustrin, gröna näringar och socialsektorn. Linda Algotsson, föreningen IGIS (SE).00 Lantmäteriets användargrupper Lantmäteriet har etablerat två av årets fyra planerade användargrupper och de övriga två beräknas komma i gång senare under hösten. Användargrupperna (Blåljus, Mark & Miljö, Forskning & utbildning samt Kreditmarknad) ska användas för att öka kunskapen om användarna och deras verksamheter samt behov av geodata idag och i framtiden. Ulf Eriksson, Lantmäteriet (SE) 9

10 FreDAG VATTEN, MILJÖ & HÄLSA Uppsummering Hälsa, klimat & vatten Thematic Summing-up Health, Climate and Water Standarder Standards Bredden av GIS GIS in Non Traditional Business Areas Att använda geografisk IT för bättre hälsa, klimat och vattenkvalitet vad kan vi lära av presentationerna? I denna session summerar vi våra intryck från de femton hållna presentationerna på detta tema. Vi jämför även läget i de nordiska länderna - Kan GI ge stöd för de politiska besluten inom dessa områden? - Det är en utmaning att undanröja hindren för att nå framgång i GI-användningen. Vilka är de allvarligaste hindren och vad kan vi göra åt dem? - Finns det gemensamma framgångsfaktorer? Representanter från ULIs styrelse och de nordiska länderna berättar om sina intryck och sina visioner. Möte för Sveriges regionala GIS-föreningar Meeting for Swedish GIS Associations GIS-Arena för samordning av GIT inom region Gävleborg, Dalarna och Värmland GIS-föreningarna i Norra Mellansverige engagerar sig i utvecklingsprojektet GIS-arena, vars syfte är att bidra till utveckling av näringsliv och offentlig verksamhet genom att öka användningen av geografiska informationssystem. Bengt Flodell, Karlstads kommun/lisa-föreningen i Värmland 5.0 Gemensam diskussion Särskilda frågor av intresse samt agenda för den planerade GIS-föreningsträffen i oktober tas upp. Sessionsledare: Lisa Samuelsson, ULI 5.00 The Benefit of Using Standards The Swedish standard for road and railroad information describes a transportation network, its features and the handling of change transactions between systems. It is based on the standards CEN TC and ISO TC Geographic Information. Once a common standard applies, it will be possible to use the applications in combination with other databases a digital infrastructure that describes the road network at a fundamental level. Thomas Norlin, Swedish Road Administration (SE) 5.0 Standards How do I get the most out of them? We need to use webservices standards to exchange information to improve and simplify cooperation and collaboration among GIS users. The easiest thing is to use known standards such as WMS, WFS, WCS and KML. But what possibilities do standardized webservices give us? This presentation is about pros and cons, similarities and differences, the use and benefits. Annika Hermodsson, ESRI S-GROUP (SE) 6.00 Kartsymboler och verktygsikoner En bred användning av enhetliga symboler och verktygsikoner kan bidra till en nationellt ökad produktion och enkel användning av geodatatjänster. Föredraget ger exempel från olika användningsområden och tekniker och informerar om ett förslag till svenskt standardiseringsarbete. Anders Söderman, GISassistans & Inger Persson, Lantmäteriet (SE) STUDIEBESÖK: Regionplanekontoret, SLL The office of Regional Planning is a part of the Stockholm County Council and has a long tradition of using GIS in the regional development and transportation planning. The office is currently focusing on the new Regional Development Plan, a long term programme for the 5.00 Verksamhetsutveckling och säljstöd Verksamheten i Bring Citymail handlar om att kommunicera med precision och hjälpa sina kunder att hitta nya kunder. Utifrån ett verksamhetsperspektiv tar sig företaget an det geografiska perspektivet för att bättre möta kundernas behov. Nils Renström, Bring Citymail (SE) 6.00 Attraktive turer i skog og mark Med et turkart på internett skal folk inspireres og veiledes ut på tur. Hva gjør en turløsning brukervennlig? Modellering og organisering av turinformasjon. Standarder for friluftsliv er de gode nok? Ingunn Limstrand, Norkart Geoservice (NO) 5.0 GIS in the Banking Industry The aim is to identify best suitable locations of banks based on key decision variables, such as commercial areas, traffic patterns, and residential areas of customers whose behavior match a bank s target customer profile. Paul Zulu, University of Helsinki STUDY VISIT: Office of Regional Planning Please note early start time! metropolitan region 050. Demonstrations will be given on: - GI-analyses in settlement systems and green structures - GI-modelling and transport analyses - Strategic Impact Assessments, etc Address: Västgötagatan (See map on page and more information on the website) Hans Brattström & Helena Näsström, Office of Regional Planning 0

11 SÖDERMALM, STOCKHOLM HITTA HIT Sankt Paulsgatan Wollmar Yxkullsgatan Fatburs Kvarngata Nordic GIS Conference arrangeras på Clarion Hotel Stockholm på Söder i Stockholm. Nedan finns adresser till alla hotell, som det är möjligt att boka rum på i samband med anmälan, samt till studiebesöken. Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 9 Regionplanekontoret, Västgötagatan (Office of Regional Planning) Hotell Scandic Malmen, Götgatan 9 Utanför kartan: Comfort Hotel Stockholm, Kungsbron Stockholms Stadsbyggnadskontor, Flemminggatan (City of Stockholm, City Planning) Björngårdsskolan Södermalms- S:t Paulskyrkan Swedenborgs- gatan Maria Prästgårdsgata Bengt Ekehjelmsg. Stockholm S Swedenborgsgatan Sankt Paulsgata Södermalmsallén Södermalmsallén Magnus Ladulåsgatan Tideliusgatan Eriksdalsskolan gatan Rapsgatan Björngårdsgatan gatan Teaterhögskolan Fatbursgatan Fatburs Brunnsgata Rosenlunds sjukhus Hörselklinik Katarinagårdens vård o omsorgsboende Katarinahuset Octaviakliniken Guldbröllopshemmets vård o omsorgsboende 5 6B Kol. omr. Eriksdalslunden A A 6 Vickergatan Fredmansg. Högbergsgatan Grindsgatan Timotejgatan Kvarngatan SÖDERMALM Eriksdals bollplan A D Blekinge- gatan G 50 6B D 5A 5 0 A Råggatan Ragvaldsg. Siargatan Assessorsgatan Rågg. Havregatan Eriksdalsgatan epslagargatan Vetegatan K.A. Almgrens sidenväveri Gräsgatan Åsögatan Åsögatan Möregatan Hallandsgatan Helgag. Havreg. Skaraborgsg. Södra Latins gymnasium F Söderleden Södermalms stadsdelsförv. Saluhall Medborgarhuset Tjustgatan Västgötagatan Helgalunden 0 Tjurbergsgatan Söderledstunneln Allhelgonagatan Älvsborgsg. Mosebacke Torg Svartensgatan Götgatan Götgatan Skanstull Östgötagatan Östgötagatan Östgötagatan Östgötagatan Katarina Västra Kyrkogata Högbergsgatan Tjärhovsgatan Helgag.Blekingegatan 99 6 Södermalmskyrkan Ringvägen A E Sankt Eriks katolska Domkyrka 9 0 Åsö gymnasium Åsö grundskola A 09C Kol. omr. Eriksdalslunden Dalslandsg. Söderleden Skansbroavfarten Hammarby Slussväg A 6 9 Bondegatan Ölandsgatan Rutger Fuchsgatan Skansbrogatan Katarina Östra Kyrkogårdsgr. Södermannagatan Södermannag. Södermannagatan Skånegatan Katarina Bangata Nytorgsgatan Nytorgsgatan Gotlandsgatan Gotlandsgatan Bohusgatan Fjällgatan Tjärhovsg. Kocksgatan Kocksgatan Skansbropåfarten Skansbrogatan Eriksdalsbadet Fiskarg. Katarina Moskén Västra vårdgymn. 6A B 5 5A Åhléns 59 6 Roddarg. lasbruksg. Folkungagatan Badmintonstadion Eriksdalshallen Allhelgonakyrkan A 9B B Katarina kyrka Katarina Norra skola Katarina brandstn. 5 0 Medborgarplatsen Göta Leon Bjurholmsplan 6 5 6B Finska Filadelfia Bjurholmsgatan 6 0 Folksam A Andreaskyrkan Distra skola Skatteverket Salemkyrkan B L Estradska skolan Renstiernas Gata Nytorgsgårdens äldreboende Nytorget Närkesgatan Sofiagatan Nytorget Greta Garbos Torg Katarina Södra skola 0D Tullgårdsskolan Stadsgårdsle Katarina Bangata 5 Frans Schartaus gymnasium 5A B 9A Ringvägen 59 6 Tullgårdsgatan Norra Hammarbyhamnen Johanneshovsbron Skanstullsbron Skansbron Fredriksdalsgatan m Hammarby sluss Stockholms Stadsbyggnadskontor Ha When it comes to the future, there are three kinds of people: Those who LET IT happen Those who WONDER WHAT happened And we who MAKE IT happen! Network Markets Future Position X is Europe s leading cluster for innovative and expanding use of Geographical Information. Together we create new solutions for tomorrows society and emerging markets Lab FUTURE POSITION X Research

12 U För ökad nytta med geografisk information ULI länkar samman användare och producenter, identifierar intressen och kanaliserar behov

Program NORDIC GIS CONFERENCE 2009. Ett arrangemang av ULI och GI Norden 24-25 september, Clarion Hotel Stockholm

Program NORDIC GIS CONFERENCE 2009. Ett arrangemang av ULI och GI Norden 24-25 september, Clarion Hotel Stockholm Program NORDIC GIS CONFERENCE 009 Ett arrangemang av ULI och GI Norden -5 september, Clarion Hotel Stockholm Välkommen......TILL NORDIC GIS CONFERENCE 009 ULI och GI Norden välkomnar till Nordic GIS Conference

Läs mer

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den 26-28 september Den 26-28 september kommer projektet SBPIN, South Baltic Public Innovators Network, att hålla en workshop på temat Grön Tillväxt

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Europa standardiserar BIM. 25 november, 2014 ULI

Europa standardiserar BIM. 25 november, 2014 ULI Europa standardiserar BIM 25 november, 2014 ULI SIS, Swedish Standards Institute Sveriges medlem i CEN (europastandarder) och ISO (globala standarder) SS Svensk standard Ideell förening, ägs av medlemmar

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life.

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life. The GEO Life Region Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life Roland Norgren - Process Manager R&I Denna presentation är skyddat av upphovsrättslagen. Alla rättigheter till presentationen ägs

Läs mer

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Har vägledning någon effekt? - Voice of Users Jag tänker Jag tycker Jag tycker Jag tänker Voice of users - bakgrund Nordiskt forskningsprojekt

Läs mer

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige.

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Program NVF Fordon och Transporter, 23-25 augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Tredje arbetsmötet 2010 i NVF Fordon och Transporter genomförs på Elmia i Jönköping, Sverige. Ankomst

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Välkommen till. ULI Geoforum. Mikael Tarandi ULI Geoforum

Välkommen till. ULI Geoforum. Mikael Tarandi ULI Geoforum Välkommen till ULI Geoforum Mikael Tarandi ULI Geoforum ULI Geoforum en medlemsorganisation Bildades 1986 200 medlemsorganisationer 1 200 mottagare av nyhetsbrevet Oberoende medlemsstyrd branschförening

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

Day 1: European Cooperation Day 2017

Day 1: European Cooperation Day 2017 Draft agenda for the Annual Event 2017 and European Cooperation Day 2017 Mariehamn, Åland 20-21.9.2017 Day 1: European Cooperation Day 2017 Open for the general public and projects Programme at Alandica

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Wood Buildings -Development in Sweden 2005-2011 2011 Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Skillnaden Kortare byggtider med 70 % Minskad personalstyrka

Läs mer

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater Utveckling av energimarknader i EU Utveckling av energimarknader i EU politik och framgångsrika medlemsstater Jonas Norrman & Anders Ahlbäck Vision för Västsverige Visionen är att göra Västsverige till

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Water management in Sweden

Water management in Sweden Water management in Sweden Niclas Bäckman, Principal Scientist and Coordinator Environmental monitoring and Analysis, County Administrative Board of Östergötland Different levels of water management in

Läs mer

Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users. 20 oktober 2011

Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users. 20 oktober 2011 Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users Kort presentation Tomas Mjörnheden Vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg Planeringsledare för - Studerandeuppföljning

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Cross-border www.msb.se/eucrossborder Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se Fakta och resultat 4 nordiska länder: Danmark, Beredskabsstyrelsen Norge, DSB Sverige, MSB, Finland, MoI Två år Budget: 546 754

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006 SOA One Year Later and With a Business Perspective BEA Education VNUG 2006 Varför SOA är viktigt? As margins erode companies need to optimize for process and operational efficiency or find new markets

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

CONNECTING ÖREBRO. Tobias Nordström, Partner and planning architect UBC conference in Örebro 140519 ǀ URBAN RESEARCH & DESIGN SPACESCAPE

CONNECTING ÖREBRO. Tobias Nordström, Partner and planning architect UBC conference in Örebro 140519 ǀ URBAN RESEARCH & DESIGN SPACESCAPE CONNECTING ÖREBRO Tobias Nordström, Partner and planning architect UBC conference in Örebro 140519 ǀ URBAN RESEARCH & DESIGN IS A RESEARCH BASED COMPANY THAT SUPPORT THE DEVELOPMENT OF MORE LIVEABLE CITIES,

Läs mer

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden Anna Rydberg & Johanna Olsson JTI Swedish Institute for Agricultural and Environmental Engineering Objective To investigate

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16 Strategy for development of car clubs in Gothenburg Anette Thorén 2011-03-16 Facts 2010 Objectives 2003: 10 000 members in five years 75 % are members through their employer 413 cars - 165 in private car

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Kommunala geodata. Eric Jeansson GIS-chef. Eric Jeansson, 100412

Kommunala geodata. Eric Jeansson GIS-chef. Eric Jeansson, 100412 Kommunala geodata Eric Jeansson GIS-chef 1 2 3 Att jobba på kommun hur sexigt är det? 4 5 Kommunala geodata Grunddata Verksamhetsdata 6 Grunddata: Vektoriserad information 7 8 9 Grunddata: Flygbilder 10

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

KOMMUNIKATIV PLATTFORM

KOMMUNIKATIV PLATTFORM KOMMUNIKATIV PLATTFORM ITS the Swedish way Samlingsbegrepp Wien 2012 ITS the Swedish way Samhällsbehov Innovativ R&D Affärslösningar ITS i samverkan mellan näringslivet myndigheter och akademi Budskap

Läs mer

Protected areas in Sweden - a Barents perspective

Protected areas in Sweden - a Barents perspective Protected areas in Sweden - a Barents perspective Olle Höjer Swedish Environmental Protection Agency Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-04-03 1 The fundamental framework for

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC SVERDs HÖSTKONFERENS DEN 22 OKTOBER, 2015. KK-STIFTELSEN STOCKHOLM Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson, V Ordförande SVERD, ansvarig för ICDE ON_BOLDIC Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson

Läs mer

Sweden Water Research FoU-bolaget för framtida VAutmaningar

Sweden Water Research FoU-bolaget för framtida VAutmaningar Sweden Water Research FoU-bolaget för framtida VAutmaningar Kenneth M Persson SVU 25 år 1 juli 2013 och 1 januari 2014 Monday, November Bara kommunalt (ingen fond, ingen universitetsinstitution) Vattenforskning

Läs mer

Statusrapport om genomförandet av prioritetsprojektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi

Statusrapport om genomförandet av prioritetsprojektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi Statusrapport om genomförandet av prioritetsprojektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi Finland har under sitt ordförandeskap inlett ett treårigt (2016-2018) prioritetsprojekt med målet att bereda och

Läs mer

Klimatanpassning bland stora företag

Klimatanpassning bland stora företag Klimatanpassning bland stora företag Introduktion till CDP CDP Cities programme Anpassningsstudien Key findings Kostnader Anpassningsstrategier Emma Henningsson, Project manager, CDP Nordic Office Inget

Läs mer

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden 2014-05-15 Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden Västra Götaland Population: 1,6 million 49 municipalities Gothenburg M.A.: ~ 1 million Distance North-South:

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Mälarregionens kartdag 28 oktober 2008 Aros Congress Center, Västerås

Mälarregionens kartdag 28 oktober 2008 Aros Congress Center, Västerås Mälarregionens kartdag 28 oktober 2008 Aros Congress Center, Västerås I år är det Kartans år! Runtom i Sverige uppmärksammas firandet på olika sätt med allt från nationella arrangemang till lokala. I Mälarregionen

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Dossier 3 English version European Language Portfolio Europeisk språkportfolio Council of Europe The Council of Europe was established in 1949

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

GeoTest. Ett utvecklingsprojekt inom geodata strategin

GeoTest. Ett utvecklingsprojekt inom geodata strategin GeoTest Ett utvecklingsprojekt inom geodata strategin Hur kan GeoTest stödja GIS-Arenas behov av att testa basfunktionens utbud av geodata och tjänster? Klicka här för att ändra format på underrubrik i

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits 1 I vår lanserar TNS SIFO Navigare en ny syndikerad undersökning Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits högaktuell för läkemedelsindustrin

Läs mer

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU SwedBios Målsättning: Bidra till fattigdomsbekämpning och förbättrade levnadsförhållanden genom en rättvis, hållbar och produktiv förvaltning av biologiska

Läs mer

UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2017 Follow-up exams, August 2017

UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2017 Follow-up exams, August 2017 UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2017 Follow-up exams, August 2017 Måndag/Monday 21/8 09.00 13.00 ÖP Tisdag/Tuesday 22/8 09.00 13.00 ÖP Onsdag/Wednesday 23/8 09.00 13.00 ÖP Torsdag/Thursday 24/8 09.00 13.00

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Social challenges when implementing Information Systems in a Swedish healthcare organization

Social challenges when implementing Information Systems in a Swedish healthcare organization Social challenges when implementing Information Systems in a Swedish healthcare organization Lina Nilsson, PhD i Tillämpad Hälsoteknik lina.nilsson@bth.se Så Lina, vem är du? Vad vet vi om implementeringen

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

KlimatGIS-dagar maj 2010 Stockholm

KlimatGIS-dagar maj 2010 Stockholm KlimatGIS-dagar 18-19 maj 2010 Stockholm Emilie Malmström, Sveriges Kommuner och Landsting Susana Pesce, GISPROCESS VÄLKOMMEN! KlimatGIS- dagarna 18-19 maj Stockholm PROGRAM 18 MAJ 2010 KLIMATANPASSNING

Läs mer

Välkommen till

Välkommen till Välkommen till ULI Geoforum Mikael Tarandi ULI Geoforum ULI Geoforum en medlemsorganisation Bildades 1986 200 medlemsorganisationer 1 200 mottagare av nyhetsbrevet Oberoende medlemsstyrd branschförening

Läs mer

Green Charge Southeast a Leading Effort for Electric Vehicles in Sweden. Project Overview, Spring 2014 Dr. Henrik Ny, BTH

Green Charge Southeast a Leading Effort for Electric Vehicles in Sweden. Project Overview, Spring 2014 Dr. Henrik Ny, BTH Green Charge Southeast a Leading Effort for s in Sweden Project Overview, Spring 2014 Dr. Henrik Ny, BTH GreenCharge - for fossil-free transports 2030 Lead Partner (BTH) The whole value-chain Project Mgmt

Läs mer

Geodataportalen www.geodata.se Fjärranalysseminariet 10-11 feb 2009

Geodataportalen www.geodata.se Fjärranalysseminariet 10-11 feb 2009 Geodataportalen www.geodata.se Fjärranalysseminariet 10-11 feb 2009 Ulf Sandgren, Lantmäteriet 1 Geodatastrategins insatsområden Samverkan Informations struktur Teknisk infrastruktur Metadata Geodetiska

Läs mer

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Hur beskriver man stadsutveckling? Inom Sustainable Business Hub har Sustainable Urban development (SUD)-gruppen haft som mission att tydliggöra sydsvensk

Läs mer

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility Swedish CEF Transport Secretariat Connecting Europe Facility CEF-secretariat Background and structure Precondition The Member State must approve all applications and follow-up reports(asr) The Member State

Läs mer

Implication of the Selfoss declaration for regeneration

Implication of the Selfoss declaration for regeneration Foryngelse i skogreisingsområder Bergen, Norge, 28.-30. september 2009 Implication of the Selfoss declaration for regeneration Hrefna Jóhannesdóttir Icelandic Forest Research Station NordGen Skog conference

Läs mer

Det gemensamma 1700-talets historiska betydelse: De svenska och danska rikena

Det gemensamma 1700-talets historiska betydelse: De svenska och danska rikena Konferensinbjudan Finska sällskapet för 1700-talsstudier arrangerar tillsammans med Historiska institutioner vid Åbo, Åbo akademi och Jyväskylä universitet en nordisk konferens om det långa 1700-talet.

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

Stockholms stadsbyggnadskontor satsar på 3D 2014-12-16

Stockholms stadsbyggnadskontor satsar på 3D 2014-12-16 Stockholms stadsbyggnadskontor satsar på 3D The Capital of Scandinavia Stockholm growing at record pace Population 2,500,000 Stockholm County 2,000,000 1,500,000 1,000,000 City of Stockholm 50,000 0 1990

Läs mer

Effektivisera verksamhet med GIS!

Effektivisera verksamhet med GIS! Inbjudan till seminarium på temat: Effektivisera verksamhet med GIS! Vad händer och vilka möjligheter ges med Ny Nationell Höjdmodell (NNH) i kommuner, myndigheter och företag. Olika sätt att visualisera

Läs mer

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I 1(7) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject

Läs mer

Helsinki, 30 November 2011. Väino Tarandi, KTH & buildingsmart SWEDEN

Helsinki, 30 November 2011. Väino Tarandi, KTH & buildingsmart SWEDEN Väino Tarandi, KTH & buildingsmart Swedish initiatives NVDB Swedish Transport Administration VisuCity Research project Detailing level - lanes Abstraction levels Phenomena linked to net links Trafikverket

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

Barn och unga i samhällsplaneringen

Barn och unga i samhällsplaneringen Barn och unga i samhällsplaneringen Utgångspunkter i arbetet FN:s konvention om barns rättigheter Demokratiaspekter i den fysiska planeringen Ta tillvara lokal kunskap för bättre planering och god bebyggd

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

Vindbrukskollen Nationell databas för planerade och befintliga vindkraftverk Insamling och utveckling

Vindbrukskollen Nationell databas för planerade och befintliga vindkraftverk Insamling och utveckling Vindbrukskollen Nationell databas för planerade och befintliga vindkraftverk Insamling och utveckling Slutrapport Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 2 Summary... 2 Bakgrund...

Läs mer

Cross sectional planning for pandemic influenza in Sweden

Cross sectional planning for pandemic influenza in Sweden Cross sectional planning for pandemic influenza in Sweden The task 1. Integrated planning across different sectors. A pandemic will impact on the whole of government and society. While Norway has a well-developed

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer