CERTIFIERING AV LEDNINGSSYSTEM Ett värde att kommunicera.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CERTIFIERING AV LEDNINGSSYSTEM Ett värde att kommunicera."

Transkript

1 BUSINESS ASSURANCE CERTIFIERING AV LEDNINGSSYSTEM Ett värde att kommunicera. Manual för användning av certifieringsmärken - ledningssystem Juni 2014 SAFER, SMARTER, GREENER

2 Manual för certifieringsmärken - ledningssystem BERÄTTA OM ER CERTIFIERING! Certifiering enligt internationella eller nationella standarder utförd av en oberoende tredje part, visar på ert engagemang i arbetet för ständiga förbättringar och hållbara affärsresultat. Denna prestation är mer än A ticket-to-trade, det är något att vara stolt över och berätta om för omvärlden. Det hjälper er att vinna era intressenters förtroende och stärka ert varumärke. Certifieringsmärket är utformat för att hjälpa er att berätta om er certifiering på ett tydligt sätt och visa ert engagemang. Certifieringsmärket kan ni använda på många sätt, i allt från marknadsföringsmaterial till på företagets byggnader. Det finns några regler kring hur certifieringsmärket får användas. Denna handbok syftar till att guida er rätt. Kanske hittar ni även några nya tips på hur ni kan använda märket. Stort grattis och lycka till! DNV GL - Business Assurance

3 Manual för certifieringsmärken - ledningssystem GRUNDLÄGGANDE DESIGN Certifieringsmärket Certifieringsmärket består av en cirkel som omsluter DNV GLs logotype. I cirkeln anges typ av certifiering. Standarden anges horisontellt, centrerat i cirkelns bas. Detaljerad information om certifieringen kan läggas till centrerat under standarden. Typsnitt Typsnittet för standarden (till exempel ISO 9001) och typ av certifiering (till exempel certifiering av kvalitetsledningssystem) är Helvetica Neue 55 Roman. 1/2y 1. y - Width of logo 2. ADDITIONAL TEXT 1/2y x - Height of logo 2,6x - Height of inside diameter 3x - Height of outside diameter Typsnittet som används i texten är Helvetica Neue 75 Bold. 1. Beskrivning av typ av certifiering. 2. Aktuell standard. 3. Linjer som sluter cirkeln. Höjd är linjen som utgör L i logon, färg är 80 % cyan. 4. Detaljerad information om certifieringen. Bredden på texten ska i möjligaste mån vara lika bred som certifieringsmärket. 5. Detaljerad tilläggstext om certifieringen. Texten ska inte vara bredare än ½ loggan på vardera sidan av certifieringsmärket LONG LONG ADDITIONAL TEXT Inskription Inskriptionen används i de fall där certifieringsmärket inte får användas, men när ni ändå vill kommunicera er certifiering. Inskriptionen anger i textform vilken typ av certifiering och standard det gäller. Standarden är markerad med två linjer. Typsnitt Typsnittet för Inskriptionen är Helvetica Neue 75 Bold Typsnittet är Helvetica Neue 75 Bold. 1. Beskrivningen av certifieringen är 100 % svart 2. Standarden är 80 % cyan. Endast den officiella versionen av certifieringsmärket får användas

4 Manual för certifieringsmärken - ledningssystem FÄRGER Certifieringsmärket Certifieringsmärket används i originalfärgerna och helst med vit bakgrund. Inskription Inskriptionen får användas i svart som negativ: vit inskription med svart bakgrund. Om inskriptionen översätts till annat språk skall strukturen vara oförändrad. Färgkoder Sky blue Pantone 291C/U C40 M0 Y0 K0 R153 G214 B240 HEX 99 D9 F0 Land Green Pantone 362C/U C65 M0 Y95 K0 R63 G156 B53 HEX 3F 9C 35 I färg ska certifieringsmärket enbart användas på en ljus bakgrund, mindre än 20 % CMYK. Certifieringsmärket kan även användas i svart. Vid användning på en mörk bakgrund kan certifieringsmärket även användas som negativt. Sea Blue Pantone 661C/U C100 M70 Y0 K0 R0 G53 B145 HEX Dark Blue Pantone 2768C/U C100 M90 Y0 K60 R15 G32 B75 HEX 0F 20 4B Cyan 80% Pantone Process Cyan C/U 80% C80 M0 Y0 K0 R51 G178 B225 HEX 33 B2 E Inskriptionen kan vara: 1. Svart och 80% Cyan. 2. Svart och 80 % Cyan på färgad bakgrund. 3. Svart. 4. Vit på en färgad bakgrund Black Pantone C0 M0 Y0 K100 R0 G0 B0 HEX

5 Manual för certifieringsmärken - ledningssystem GRUNDREGLER Som certifierat företag/organisation får ni använda certifieringsmärket. 1. Använd endast den officiella designen av certifieringsmärket och/eller DNV GLs officiella inskription som överensstämmer med den standard ert ledningssystem är certifierat enligt. 2. Certifieringsmärket ska användas tillsammans med ert företagsnamn och/eller er logotyp. 3. Ni får använda certifieringsmärket på: Marknadsföringsmaterial Företagets publikationer (till exempel ar) Hemsida Montrar DNV GLs certifieringsmärke för ledningssystems certifieringar får inte användas så att det kan tolkas som att det är produkten eller servicen som är certifierad. För att undvika missförstånd skall certifieringsmärket inte användas på: Produkter, inklusive förpackningar och tejp Produktdokumentation (till exempel tekniska specifikationer och katalogsidor) Certifikat, Uttalanden om överenstämmelse, rapporter om resultat från genomförd service (till exempel kalibreringar, inspektioner osv) Märket får inte heller användas på brevpapper av företag där en eller fler orter/ siter inte omfattas av certifikatet (utom i fall där användningen kan kontrolleras ordentligt). Företag med ett certifierat ledningssystem får endast använda inskriptionen på förpackningar Enbart märken för certifierade produkter får användas på produkter och förpackningar ( i de fall där produkten är certifierad). I ovanstående fall får ni använda inskriptionen för att berätta om er certifiering. Kontakta alltid DNV GL om du är osäker på hur certifieringsmärket får användas.

6 Manual för certifieringsmärken - ledningssystem FELAKTIG ANVÄNDNING För att bevara integriteten och trovärdigheten hos DNV GLs certifieringsmärke skall det endast användas i sin ursprungliga grafiska form. Därför är det inte tillåtet att förändra certifieringsmärket eller använda det på ett felaktigt sätt. Nedan följer ett antal exempel på vad som inte är tillåtet Ändra inte original färgerna 2. Förvräng inte någon del av certifieringsmärket 3. Ändra inte storleken på någon del i märket Placera inte märket på en bild eller en mönstrad bakgrund Flytta inte isär eller förändra märkets beståndsdelar. 1. Company with Xxxx Xxx System certified by DNV GL ABCD EFGH Ändra inte typsnittet 2. Ändra inte färger 3. Flytta inte isär eller förändra någon del av inskriptionen Endast originalversionen av certifieringsmärket och/eller inskriptionen skall användas.

7 Manual för certifieringsmärken - ledningssystem AVSTÅND OCH STORLEK Det är tillåtet att förminska eller förstora certifieringsmärket. Storleken på certifieringsmärket skall stå i proportion till storleken på er logotyp. Minsta storlek Minsta tillåtna storlek är bredd 15 mm (figur 1). Detta är den minsta storleken där siffror och bokstäver fortfarande är läsliga. Maximal storlek Certifieringsmärket får inte vara så stort att det dominerar över företagets egen logga. Certifieringsmärket bör inte vara större än en tredjedel av, eller halva höjden, av tryckytan. Fig. 1 Fig mm Fig. 3 = = = = Vänligen notera Certifieringsmärket får användas på ett sådant sätt att: det har samma höjd som företagets logotyp. (figur 2) utrymmet mellan DNV GL loggan och den blå linjen har samma höjd som er logotyp. (figur 3) även när er logotyp är mycket liten, ska certifieringsmärket vara minst 15 mm hög (figur 4). Fig. 4 = = Avståndet mellan er företags logotyp och certifieringsmärket får inte vara mindre än märkets bredd. (figurer 2-3-4) Denna regel gäller även när certifieringsmärket är placerat under företagets logga (figur 5). Fig. 4 = Certifieringsmärkt ska alltid användas tillsammans med det certifierade företagets namn eller logo. =

8 Manual för certifieringsmärken - ledningssystem ANVÄNDNING MED ACKREDITERINGSMÄRKE I vissa fall önskas eller krävs att företaget använder certifieringsmärket tillsammans med t. Användning av t är tillåtet för innehavare av certifikat utfärdade av ett ackrediterat certifieringsorgan. Användning av omfattas av bestämmelserna för respektive ackrediteringsorgan. När du använder certifieringsmärket tillsammans med ett skall dessa alltid sitta samman visuellt (till exempel omges av en ram). Vissa ackrediteringsorgan har regler kring hur detta ska utformas. Följ reglerna för respektive ackrediteringsorgan För ytterligare information om användningen t kontakta ditt lokala DNV GL kontor.

9 Manual för certifieringsmärken - ledningssystem MARKNADSFÖRINGSMATERIAL OCH ÅRSREDOVISNING Marknadsföringsmaterial Certifieringsmärket får användas på företagsbroschyrer, brev och annat marknadsföringsmaterial. VISUAL HEADLINE Liquipis molenis cinibh et lore doloborem quat. Ut adigna facincidui et, consent alit ad tincip endigni amconsenit laorerit at lore mod modit enit acin el esectem alit ea feu feu feugiamet lut la euipis at ad magna aci blan hent nonsequat ad do od te dignim ad ercidunt acipis et vulla faci blan henit lorem Liquipis molenis cinibh et lore doloborem quat. Ut adigna facincidui et, consent alit ad tincip endigni amconsenit laorerit at lore mod modit enit acin el esectem alit ea feu feu feugiamet lut la Brochure Några exempel på hur certifieringsmärket kan placeras på marknadsmaterial och i annonser. För att undvika missförstånd kring vad som är certifierat får inskriptionen användas på produktdokumentation såsom tekniska specifikationer, katalogsidor och laboratorierapporter Sidor i en produktkatalog. 2. Tekniska specifikationer. Årsredovisning Certifieringsmärket får användas både på omslaget (nära eller i linje med företagets logga) och på försättsbladet (i närheten av företagets namn). 1. Annual Report 2014 Annual Report Exempel på användning på en. 2. Exempel på användning på försättssidan i en.

10 Manual för certifieringsmärken - ledningssystem HEMSIDA Det är tillåtet att lägga in certifieringsmärket på er hemsida. Här gäller samma regler som beskrivits i tidigare kapitel. När ni använder certifieringsmärket på er hemsida får ni gärna länka till DNV GL Business Assurance hemsida.

11 Manual för certifieringsmärken - ledningssystem MONTRAR, BYGGNADER OCH SKYLTAR Montrar Certifieringsmärket får användas i mässmontrar. Om ni vill kan ni ge certifieringsmärket en betydande plats. Se bara till att det sker i enlighet med de riktlinjer som beskrivs i tidigare kapitel. Byggnader och Både certifieringsmärket och inskriptionen får användas på företagets kontor, byggnader och. Figur 1: Certifieringsmärket placeras nära företagets logga på företagets skylt. Figur 2: Inskriptionen placerad i ögonhöjd vid företagets entré.. Fig. 1 Fig. 2

12 Manual för certifieringsmärken - ledningssystem BREVPAPPER På brevpapper och brevsidor, skall certifieringsmärket placeras i närheten av företagets logga (figur 1) eller i sidfoten (figur 2). Om storleken på er logga är mycket liten, skall certifieringsmärket placeras i sidfoten. Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Figurer 1 2: Exempel på certifieringsmärkets placering på en första sida. Fig. 4 Figurer 3 4: Exempel på certifieringsmärkets placering på en andra sida. I de fall flera orter/adresser finns med på brevpappret och samtliga inte omfattas av certifieringen får certifieringsmärket inte användas. I dessa fall ska inskriptionen användas. Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 BUSINESS GROUP BUSINESS GROUP Inskriptionen används tillsammans med en förklaring om vilka av företagets anläggningar som är certifierade. När ett certifierat företag ingår i en koncern eller är partner eller liknande med ett annat företag och båda namnen finns med på brevpapperet, ska en av följande lösningar tillämpas: Invid certifieringsmärket anges vilket företag som är certifierat (rekommenderas). (Figur 5) Certifieringsmärket ersätts med inskriptionen och det anges vilket företag som är certifierat (Figur 6) Company s certified site or branch. Certified site: Via Settembrini, Milano Only the name of the certified company. Only the name of the certified company. Figur 5. Företag med fler än en ort/ anläggning. Figur 6. Företag inom en koncern.

13 Manual för certifieringsmärken - ledningssystem KUVERT, FAKTUROR OCH FAX Kuvert Du kan också använda certifieringsmärket på kuvert. Fig. 1 Fig. 2 Certifieringsmärket och er logotyp skall visas intill varandra (Figur 1) och/eller på samma baslinje (Figur 2). Andra företagsdokument Du kan också använda certifieringsmärket på andra dokument som till exempel fakturor och fax. I dessa fall ska certifieringsmärket visas i linje med er logotyp (figur 3) eller placeras i närheten av ert företagsnamn (Figur 4). Fig. 3 Fig. 4

14 Manual för certifieringsmärken - ledningssystem VISITKORT Certifieringsmärket kan även användas på visitkort. Om certifieringsmärket inte passar i er layout/design kan ni välja att använda inskriptionen istället. Visitkort med certifieringsmärke I båda fallen gäller att den maximala storleken på certifieringsmärket eller inskriptionen inte får vara dominerande i förhållande till er logotyp. Visitkort med inskription.

15 Manual för certifieringsmärken - ledningssystem FORDON När certifieringsmärket används på företagets fordon eller maskiner ska den alltid placeras nära företagets logotyp. Till höger finns några exempel på hur märket kan placeras. The certification mark is always positioned near the company logo on vehicles. Om er logotyp är mycket stor, vilket den ofta är på till exempel en släpvagn, rekommenderas att det finns tillräckligt med utrymme runt certifieringsmärket. Certifieringsmärket bör inte täcka mer än en tredjedel till halva av höjden av ytan där den är applicerad.

16 SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance Manual för certifieringsmärken - ledningssystem > Juni 2014

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

Profilprogram för Lidköpings kommun

Profilprogram för Lidköpings kommun Profilprogram för Lidköpings kommun Innehåll Profilering av Lidköpings kommun...3 Logotypen...4 Symboler...7 Vårt platsvarumärke Lidköping vid Vänern...8 Profilfärger...10 Typografi...11 Kuvert, visitkort,

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

Karlstads universitet -Ut i skogen, vad ska jag dit och göra?

Karlstads universitet -Ut i skogen, vad ska jag dit och göra? Karlstads universitet -Ut i skogen, vad ska jag dit och göra? En rapport om skapandet av ett unikt monterkoncept Karlstad university, - What am i supposed to do out in the woods? A report about the creation

Läs mer

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft?

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft? Business Assurance DNV GL Merger - Frågor och Svar Här finner du svar på generella frågor om sammanslagningen av DNV och GL, samt frågor som gäller dig som kund till DNV Business Assurance. Hör gärna av

Läs mer

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HemsidaExpress Instruktionsmanual Du har investerat i en produkt som hjälper dig att göra professionella hemsidor som är lätta att skapa och uppdatera. Vi på HemsidaExpress erbjuder dig att på ett enkelt

Läs mer

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll:

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll: 2 En stark profil en tydlig identitet En grafisk profil är en betydande del av organisationens ansikte utåt. Jönköpings kommun med sina förvaltningar och verksamheter ska upplevas som något väsentligt

Läs mer

Manual Winbas Business Online

Manual Winbas Business Online Manual Winbas Business Online 1. Varför Winbas webshop? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 1.1 Tilläggstjänster ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Designguide för e-post

Designguide för e-post Designguide för e-post Så anpassar du formen efter bildblockering, spamfilter och bråkiga e-postklienter Innehåll Vad ögat ser har betydelse för hur det smakar......räcker det då med bra innehåll eller

Läs mer

PRESENTKORT OF SWEDEN. Friheten att välja din egen gåva

PRESENTKORT OF SWEDEN. Friheten att välja din egen gåva PRESENTKORT OF SWEDEN Friheten att välja din egen gåva Egen vald gåva bland en stor bredd av varor Vinga of Swedens gåvokort är en bra och uppmuntrande gåva som gör det möjligt för dina kunder och anställda

Läs mer

NS O INGR RD ILE FO OFRP

NS O INGR RD ILE FO OFRP FORDONS PROFILERING INNEHÅLL 1 PROFILERING 2 LOGOTYP 3 STORA FORDON 4 MINDRE FORDON 5 MASKINER 6 TAKSKYLTAR 1PROFILERING PROFILERING REGLER Fordon och maskiner ska profileras enligt de grafiska riktlinjerna

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas inom hotell- och konferensbranschen

Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas inom hotell- och konferensbranschen Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas inom hotell- och konferensbranschen Ingrid Wadman 2014 Miljövetenskap Examensarbete för kandidatexamen 15 hp Lunds universitet Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

Intryck som ger avtryck

Intryck som ger avtryck Intryck som ger avtryck Vapnet är stadens minsta gemensamma nämnare, vars släktdrag går att känna igen redan från början av 1600-talet då staden grundades. En stad ett ansikte Göteborgs Stads grafiska

Läs mer

Stora guiden om upplösning Av: Billy Ölvestad

Stora guiden om upplösning Av: Billy Ölvestad Stora guiden om upplösning Av: Billy Ölvestad Vad betyder begreppet upplösning, och hur fungerar det? Detta är nog en fråga som väldigt många känner sig osäkra på. I denna lathund försöker jag beskriva

Läs mer

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor.

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor. Rektor Beslut 2011-03-14 MDH1.6.1-137/11 Handläggare Sara Seltborg Uppdatering av grafisk profil för Mälardalens högskolah a Beslut Rektor beslutar attt fastställa uppdaterad grafisk profil för Mälardalens

Läs mer

Mamut Academy Grundkurs Hemsida och E-handel

Mamut Academy Grundkurs Hemsida och E-handel Grundkurs Hemsida och E-handel Mamut Academy 2002 Mamut AB. Alla rättigheter förbehålles. Mamut AB och Mamut Business Software är registrerade varumärken för Mamut ASA. Manualen är producerad vid MamutPress

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

NU BLIR VI NOBINA! Vi förenklar människors vardagsresor

NU BLIR VI NOBINA! Vi förenklar människors vardagsresor Vi förenklar människors vardagsresor NU BLIR VI NOBINA! Från och med den 1 december byter samtliga bolag inom Concordia Bus-koncernen (utom Swebus Express) namn till Nobina. Med det nya varumärket får

Läs mer

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus Södertörns högskola Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2015 Programmet It, medier och design Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering Inledning Tillämpningsområde 1 Dessa föreskrifter tillämpas

Läs mer

Kapitel 1 Komma igång... 3

Kapitel 1 Komma igång... 3 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 1 Komma igång... 3 Välkommen... 3 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljön Windows... 5 Begrepp... 5 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett nytt

Läs mer

Grafisk manual för Karlskoga kommun

Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Grafisk Karlskoga manual kommun för Karlskoga Innehåll kommun 2 Därför har vi en grafisk profil Karlskoga kommuns grafiska profil är en del av vårt

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier

Riktlinjer för sociala medier Riktlinjer för sociala medier Christofer Björkvall, informationschef 19/11/2010 Använd och inspireras gärna av våra idéer i detta dokument men vänligen ange källa. Microsofts riktlinjer för sociala medier

Läs mer

Förbättring av företagsidentiteten med grafisk profil

Förbättring av företagsidentiteten med grafisk profil Förbättring av företagsidentiteten med grafisk profil case MMT-Palvelu Ingrid Öhberg Examensarbete för (YH)-examen Utbildningsprogrammet för Företagekonomi Åbo 2013 EXAMENSARBETE Författare: Ingrid Öhberg

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Manual Winbas Business Online

Manual Winbas Business Online Manual Winbas Business Online 1. Varför Winbas webshop?-------------------------------------------------------------------------------------------2 1.1 Tilläggstjänster---------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Läs mer