Resultatredovisning för Test Testsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultatredovisning för Test Testsson"

Transkript

1 Normjämförelse Jämförelsegrupp: Pojkar - årskurs 4 Totalpoäng 10 Råpoäng Stanine Stanine 1 är ett mycket undergenomsnittligt värde som 4,0 % av jämförelsegruppen har. Redovisning av delskalor Råpoäng Stanine Fysiska egenskaper Färdigheter, talanger Psykiskt välmående Relationer till familjen Relationer till andra Sida 1

2 Svar inom respektive delskala Fysiska egenskaper Testpersonen har fått 9 poäng på denna skala. Möjligt poängintervall är -28 till 28 poäng. 2 Jag har ett trevligt ansikte. (Stämmer precis, +2 poäng) 5 Jag är inte för fet eller för mager. (Stämmer precis, +2 poäng) 10 Jag skulle vilja ändra en hel del på min kropp. (Stämmer ungfär, -1 poäng) 13 Min kropp är lagom utvecklad. (Stämmer dåligt, -1 poäng) 16 Jag gillar mitt utseende. (Stämmer precis, +2 poäng) 20 Jag bryr mig inte om hur jag ser ut. (Stämmer dåligt, +1 poäng) 28 Jag är nästan alltid frisk och kry. (Stämmer ungfär, +1 poäng) 30 Jag tycker inte om att vara flicka. (Stämmer dåligt, +1 poäng) 34 Jag är ganska klumpig. (Stämmer ungfär, -1 poäng) 40 Jag tycker inte om min kropp. (Stämmer dåligt, +1 poäng) 42 Jag är lagom stor till växten. (Stämmer ungfär, +1 poäng) 48 Jag tycker inte om mitt namn. (Stämmer dåligt, +1 poäng) 50 Jag är bra i idrott och gymnastik. (Stämmer dåligt, -1 poäng) 54 Jag känner mig ganska ful. (Stämmer dåligt, +1 poäng) Färdigheter, talanger Testpersonen har fått 5 poäng på denna skala. Möjligt poängintervall är -28 till 28 poäng. 3 Jag har lätt att lära mig. (Stämmer ungfär, +1 poäng) 7 Jag är dum i det mesta. (Stämmer inte alls, +2 poäng) 8 Jag är bra på att teckna och måla. (Stämmer ungfär, +1 poäng) 14 Jag glömmer lätt vad jag har lärt mig. (Stämmer precis, -2 poäng) 15 Jag har ofta goda idéer. (Stämmer ungfär, +1 poäng) 18 Jag är bra på att göra saker med mina händer. (Stämmer dåligt, -1 poäng) 21 Jag är dålig i matematik. (Stämmer inte alls, +2 poäng) 25 Jag är duktig i skolan. (Stämmer ungfär, +1 poäng) 29 Jag får nog inget bra yrke som vuxen. (Stämmer dåligt, +1 poäng) 32 Jag är bra i svenska. (Stämmer precis, +2 poäng) 35 Andra gör saker bättre än jag. (Stämmer ungfär, -1 poäng) 36 Jag är bra i läsning och skrivning. (Stämmer ungfär, +1 poäng) 45 Jag har svårt att finna ord när jag talar. (Stämmer ungfär, -1 poäng) 60 Jag kan inte sjunga eller spela. (Stämmer precis, -2 poäng) Sida 2

3 Svar inom respektive delskala, fortsättning Psykiskt välmående Testpersonen har fått -5 poäng på denna skala. Möjligt poängintervall är -32 till 32 poäng. 1 Jag blir väldigt lätt arg. (Stämmer ungfär, -1 poäng) 11 Jag är nästan alltid på gott humör. (Stämmer ungfär, +1 poäng) 12 Jag sover dåligt på nätterna. (Stämmer inte alls, +2 poäng) 19 Jag är lugn och sansad. (Stämmer dåligt, -1 poäng) 24 Jag är ofta sur och irriterad. (Stämmer ungfär, -1 poäng) 38 Jag är ofta spänd och nervös. (Stämmer ungfär, -1 poäng) 46 Jag har svårt att sitta still och koncentrera mig. (Stämmer precis, -2 poäng) 49 Jag har lätt att bestämma mig. (Stämmer dåligt, -1 poäng) 53 Jag har inga bekymmer. (Stämmer dåligt, -1 poäng) 56 Jag ger lätt upp. (Stämmer ungfär, -1 poäng) 57 Jag är en lycklig person. (Stämmer ungfär, +1 poäng) 64 Jag orkar göra mycket. (Stämmer ungfär, +1 poäng) 66 Jag ställer sällan till bråk. (Stämmer dåligt, -1 poäng) 68 Jag känner mig ofta ledsen. (Stämmer ungfär, -1 poäng) 71 Jag känner mig ofta sjuk. (Stämmer ungfär, -1 poäng) 72 För det mesta är jag nöjd med mig själv. (Stämmer precis, +2 poäng) Relationer till familjen Testpersonen har fått 2 poäng på denna skala. Möjligt poängintervall är -28 till 28 poäng. 4 Hemma bryr sig ingen om mig. (Stämmer ungfär, -1 poäng) 6 Jag är ganska lik mina föräldrar. (Stämmer dåligt, -1 poäng) 23 I min familj bråkar vi mycket. (Stämmer dåligt, +1 poäng) 27 Mina föräldrar litar på mig. (Stämmer ungfär, +1 poäng) 31 Mina föräldrar har för lite tid för mig. (Stämmer ungfär, -1 poäng) 33 Jag har en familj som alltid skulle hjälpa mig. (Stämmer precis, +2 poäng) 39 I min familj har vi ofta skojigt tillsammans. (Stämmer dåligt, -1 poäng) 41 Mina föräldrar är besvikna på mig. (Stämmer dåligt, +1 poäng) 51 För det mesta är mina föräldrar nöjda med mig. (Stämmer ungfär, +1 poäng) 55 Jag är inte särskilt stolt över mina föräldrar. (Stämmer ungfär, -1 poäng) 62 Jag kan tala med mina föräldrar om allt. (Stämmer dåligt, -1 poäng) 63 Jag känner mig älskad hemma. (Stämmer ungfär, +1 poäng) 65 Jag vill helst vara hemifrån så mycket som möjligt. (Stämmer ungfär, -1 poäng) 67 Mina föräldrar kräver för mycket av mig. (Stämmer inte alls, +2 poäng) Sida 3

4 Svar inom respektive delskala, fortsättning Relationer till andra Testpersonen har fått -1 poäng på denna skala. Möjligt poängintervall är -28 till 28 poäng. 9 Jag känner mig ofta ensam. (Stämmer ungfär, -1 poäng) 17 Jag känner mig blyg och tyst. (Stämmer precis, -2 poäng) 22 Jag har lätt att komma överens med andra. (Stämmer ungfär, +1 poäng) 26 Lärarna tycker inte särskilt bra om mig. (Stämmer dåligt, +1 poäng) 37 Mina kamrater driver med mig. (Stämmer dåligt, +1 poäng) 43 Andra gör ofta som jag. (Stämmer ungfär, +1 poäng) 44 Jag arbetar hellre tillsammans med andra än ensam. (Stämmer dåligt, -1 poäng) 47 Mina lärare är hyggliga mot mig. (Stämmer ungfär, +1 poäng) 52 Jag har ingen riktigt god vän. (Stämmer ungfär, -1 poäng) 58 Jag gillar mina klasskamrater. (Stämmer dåligt, -1 poäng) 59 Jag känner mig olik alla andra. (Stämmer ungfär, -1 poäng) 61 Jag har många vänner. (Stämmer dåligt, -1 poäng) 69 Jag är omtyckt bland pojkar. (Stämmer ungfär, +1 poäng) 70 Jag är ofta taskig mot andra. (Stämmer dåligt, +1 poäng) Sida 4

5 Svar som givit pluspoäng 2 Jag har ett trevligt ansikte. (Stämmer precis, +2 poäng) 3 Jag har lätt att lära mig. (Stämmer ungfär, +1 poäng) 5 Jag är inte för fet eller för mager. (Stämmer precis, +2 poäng) 7 Jag är dum i det mesta. (Stämmer inte alls, +2 poäng) 8 Jag är bra på att teckna och måla. (Stämmer ungfär, +1 poäng) 11 Jag är nästan alltid på gott humör. (Stämmer ungfär, +1 poäng) 12 Jag sover dåligt på nätterna. (Stämmer inte alls, +2 poäng) 15 Jag har ofta goda idéer. (Stämmer ungfär, +1 poäng) 16 Jag gillar mitt utseende. (Stämmer precis, +2 poäng) 20 Jag bryr mig inte om hur jag ser ut. (Stämmer dåligt, +1 poäng) 21 Jag är dålig i matematik. (Stämmer inte alls, +2 poäng) 22 Jag har lätt att komma överens med andra. (Stämmer ungfär, +1 poäng) 23 I min familj bråkar vi mycket. (Stämmer dåligt, +1 poäng) 25 Jag är duktig i skolan. (Stämmer ungfär, +1 poäng) 26 Lärarna tycker inte särskilt bra om mig. (Stämmer dåligt, +1 poäng) 27 Mina föräldrar litar på mig. (Stämmer ungfär, +1 poäng) 28 Jag är nästan alltid frisk och kry. (Stämmer ungfär, +1 poäng) 29 Jag får nog inget bra yrke som vuxen. (Stämmer dåligt, +1 poäng) 30 Jag tycker inte om att vara flicka. (Stämmer dåligt, +1 poäng) 32 Jag är bra i svenska. (Stämmer precis, +2 poäng) 33 Jag har en familj som alltid skulle hjälpa mig. (Stämmer precis, +2 poäng) 36 Jag är bra i läsning och skrivning. (Stämmer ungfär, +1 poäng) 37 Mina kamrater driver med mig. (Stämmer dåligt, +1 poäng) 40 Jag tycker inte om min kropp. (Stämmer dåligt, +1 poäng) 41 Mina föräldrar är besvikna på mig. (Stämmer dåligt, +1 poäng) 42 Jag är lagom stor till växten. (Stämmer ungfär, +1 poäng) 43 Andra gör ofta som jag. (Stämmer ungfär, +1 poäng) 47 Mina lärare är hyggliga mot mig. (Stämmer ungfär, +1 poäng) 48 Jag tycker inte om mitt namn. (Stämmer dåligt, +1 poäng) 51 För det mesta är mina föräldrar nöjda med mig. (Stämmer ungfär, +1 poäng) 54 Jag känner mig ganska ful. (Stämmer dåligt, +1 poäng) 57 Jag är en lycklig person. (Stämmer ungfär, +1 poäng) 63 Jag känner mig älskad hemma. (Stämmer ungfär, +1 poäng) Sida 5

6 Svar som givit pluspoäng, fortsättning 64 Jag orkar göra mycket. (Stämmer ungfär, +1 poäng) 67 Mina föräldrar kräver för mycket av mig. (Stämmer inte alls, +2 poäng) 69 Jag är omtyckt bland pojkar. (Stämmer ungfär, +1 poäng) 70 Jag är ofta taskig mot andra. (Stämmer dåligt, +1 poäng) 72 För det mesta är jag nöjd med mig själv. (Stämmer precis, +2 poäng) Sida 6

7 Svar som givit minuspoäng 1 Jag blir väldigt lätt arg. (Stämmer ungfär, -1 poäng) 4 Hemma bryr sig ingen om mig. (Stämmer ungfär, -1 poäng) 6 Jag är ganska lik mina föräldrar. (Stämmer dåligt, -1 poäng) 9 Jag känner mig ofta ensam. (Stämmer ungfär, -1 poäng) 10 Jag skulle vilja ändra en hel del på min kropp. (Stämmer ungfär, -1 poäng) 13 Min kropp är lagom utvecklad. (Stämmer dåligt, -1 poäng) 14 Jag glömmer lätt vad jag har lärt mig. (Stämmer precis, -2 poäng) 17 Jag känner mig blyg och tyst. (Stämmer precis, -2 poäng) 18 Jag är bra på att göra saker med mina händer. (Stämmer dåligt, -1 poäng) 19 Jag är lugn och sansad. (Stämmer dåligt, -1 poäng) 24 Jag är ofta sur och irriterad. (Stämmer ungfär, -1 poäng) 31 Mina föräldrar har för lite tid för mig. (Stämmer ungfär, -1 poäng) 34 Jag är ganska klumpig. (Stämmer ungfär, -1 poäng) 35 Andra gör saker bättre än jag. (Stämmer ungfär, -1 poäng) 38 Jag är ofta spänd och nervös. (Stämmer ungfär, -1 poäng) 39 I min familj har vi ofta skojigt tillsammans. (Stämmer dåligt, -1 poäng) 44 Jag arbetar hellre tillsammans med andra än ensam. (Stämmer dåligt, -1 poäng) 45 Jag har svårt att finna ord när jag talar. (Stämmer ungfär, -1 poäng) 46 Jag har svårt att sitta still och koncentrera mig. (Stämmer precis, -2 poäng) 49 Jag har lätt att bestämma mig. (Stämmer dåligt, -1 poäng) 50 Jag är bra i idrott och gymnastik. (Stämmer dåligt, -1 poäng) 52 Jag har ingen riktigt god vän. (Stämmer ungfär, -1 poäng) 53 Jag har inga bekymmer. (Stämmer dåligt, -1 poäng) 55 Jag är inte särskilt stolt över mina föräldrar. (Stämmer ungfär, -1 poäng) 56 Jag ger lätt upp. (Stämmer ungfär, -1 poäng) 58 Jag gillar mina klasskamrater. (Stämmer dåligt, -1 poäng) 59 Jag känner mig olik alla andra. (Stämmer ungfär, -1 poäng) 60 Jag kan inte sjunga eller spela. (Stämmer precis, -2 poäng) 61 Jag har många vänner. (Stämmer dåligt, -1 poäng) 62 Jag kan tala med mina föräldrar om allt. (Stämmer dåligt, -1 poäng) 65 Jag vill helst vara hemifrån så mycket som möjligt. (Stämmer ungfär, -1 poäng) 66 Jag ställer sällan till bråk. (Stämmer dåligt, -1 poäng) 68 Jag känner mig ofta ledsen. (Stämmer ungfär, -1 poäng) Sida 7

8 Svar som givit minuspoäng, fortsättning 71 Jag känner mig ofta sjuk. (Stämmer ungfär, -1 poäng) Sida 8

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det GUNILLA CARLSSON KENDALL Snubbel tråden ADHD Så funkar det Bruksanvisning Till alla mammor och pappor eller andra vuxna: Läs gärna en liten bit i taget tillsammans med barnet. Hjälp till att hitta svaren

Läs mer

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer

Fimpa Nu! Vi hjälper dig ta ställning. Så undviker du återfall. Allt du vinner. bli rök- och snusfri

Fimpa Nu! Vi hjälper dig ta ställning. Så undviker du återfall. Allt du vinner. bli rök- och snusfri Fimpa Nu! bli rök- och snusfri Allt du sparar Allt du vinner Vi hjälper dig ta ställning Så klarar du fällorna Så undviker du återfall Hallå där du som röker eller snusar! Funderar du på att sluta? Klokt

Läs mer

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR?

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Karl-Magnus Spiik Ky Självtroendet / sidan 1 VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Självförtroendet är människans inre bild av sig själv. Man är sådan som man tror sig vara. Självförtroendet är alltså ingen fysisk storhet

Läs mer

Text & Layout: Linnéa Rosenberg & Lovisa Schiller Riksförbundet Attention 2014 Illustration: Emelie Stigwan, Lilla Kompisen Tryck: Katarina Tryck

Text & Layout: Linnéa Rosenberg & Lovisa Schiller Riksförbundet Attention 2014 Illustration: Emelie Stigwan, Lilla Kompisen Tryck: Katarina Tryck Vad ar ADHD? Elsa tycker att det ar som att ha myror i brallan och i huvudet. Robin tycker att det ar som en jattesnabb bergochdalbana. Att ha ADHD kan vara bade en styrka och en utmaning. Har hittar du

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd En brukarundersökning genomförd mars 2013. Hultsfred Maj 2013 2 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes

Läs mer

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips Så här gör du för att vuxna ska lyssna på dig Läs våra tips Vuxna kan lära sig mycket av oss. Vi tänker på ett annat sätt och vet grejer som de inte tänkt på. Det här är en tipsbok Du träffar många vuxna

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN

KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN Innan du börjar läsa platsannonser och skriva ansökningar är det bra att fundera över vad det är du vill arbeta med. I kapitlet går du igenom din kompetens för att

Läs mer

Text & Layout: Linnéa Rosenberg & Lovisa Schiller Riksförbundet Attention 2014 Illustration: Emelie Stigwan, Lilla Kompisen Tryck: Katarina Tryck

Text & Layout: Linnéa Rosenberg & Lovisa Schiller Riksförbundet Attention 2014 Illustration: Emelie Stigwan, Lilla Kompisen Tryck: Katarina Tryck Vad ar Tourette? Ibland ar det ratt kul. Som nar Linneas hjarna gar jattefort och hon kommer pa massa roliga ideer. Ibland ar det jobbigt. Som nar Ibrahim vill lasa men kroppen rycker sa att han inte kan

Läs mer

Grafisk design & illustrationer: Peter Sundström, PS Design AB

Grafisk design & illustrationer: Peter Sundström, PS Design AB Att umgås med barn Denna folder är producerad av Luleå kommun. Vi har utgått ifrån och inspirerats av en folder från Skaraborgs läns landsting och omarbetat den till en nyare variant. Grafisk design &

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Kan man lära sig att läsa genom att skriva?

Kan man lära sig att läsa genom att skriva? Kan man lära sig att läsa genom att skriva? Ett informationshäfte om hur vi på Brickebackens skola arbetar med skriv- och läsinlärning Kan man lära sig att läsa genom att skriva? Den frågan kan vi, efter

Läs mer

1. En scout söker sin tro och respekterar andras

1. En scout söker sin tro och respekterar andras 1. En scout söker sin tro och respekterar andras Ett frågetecken - Vad är skillnaden på att tro och att veta? Ta en sekund till att fundera på skillnaden mellan tro och vetande. Rita upp en linje på marken.

Läs mer

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER Denna uppgift hjälper dig att ta fram dina styrkor. Uppgiften är främst avsedd för dig som redan har arbetslivserfarenhet. Målet är att du ska få hjälp med yrkesmässig planering

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Hos oss får du möjlighet att växa och utvecklas.

Hos oss får du möjlighet att växa och utvecklas. Hos oss får du möjlighet att växa och utvecklas. Gillar du idrott och att röra på dig? Då är Hälsogymnasiet skolan för dig! Hälsogymnasiet ger dig en gedigen utbildning inom hälsa och kommunikation. Du

Läs mer

Min pappa har Asperger syndrom

Min pappa har Asperger syndrom Min pappa har Asperger syndrom Magnus Stephensen Min pappa är ingen Asperger-pappa. Min pappa har däremot diagnosen Asperger syndrom. En diagnos är ju, när det kommer till kritan, inte mer än en benämning

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

Så stärker du barnets självkänsla

Så stärker du barnets självkänsla Så stärker du barnets självkänsla Ett barn med god självkänsla har större chans att lyckas i livet. Vi berättar hur du stärker ditt barns självkänsla. Missa inte den här artikeln! Självkänsla är det värde

Läs mer

Vi är kompisar ändå. En riktig vän. Ensam och utanför. Älska grodor! Vi behöver inte göra samma saker. att vara en bra kompis

Vi är kompisar ändå. En riktig vän. Ensam och utanför. Älska grodor! Vi behöver inte göra samma saker. att vara en bra kompis Nr 4 2014 Vänskap att vara en bra kompis En riktig vän Hur ska en vän vara och hur kan du bli en bra vän? Rafiki har frågat Preeti, Alex, Emy och många fler. Läs vad de tycker på sidan 6. Ensam och utanför

Läs mer

Ta kontrollen över dina tankar

Ta kontrollen över dina tankar Ta kontrollen över dina tankar Vi vill alla må bra, känna lycka och nå våra mål. Men vi lägger ofta krokben för oss själva genom skuldkänslor, självförakt, oro eller svartsjuka. Genom att ändra ditt sätt

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Karolinska Exhaustion Disorder Scale 9

Karolinska Exhaustion Disorder Scale 9 KEDS Karolinska Exhaustion Disorder Scale 9 Avsikten med detta formulär är att ge en bild av ditt nuvarande tillstånd. Vi vill alltså att du försöker gradera hur du mått de senaste två veckorna. Formuläret

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

om brott, stöd och hjälp www.jagvillveta.se

om brott, stöd och hjälp www.jagvillveta.se Jag vill veta om brott, stöd och hjälp www.jagvillveta.se Det är många barn i Sverige som är med om brott. Det är många barn i Sverige som är med om brott. Det kan hända till exempel hemma, i skolan, på

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer