Professionell masterutbildning i programvaruteknik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Professionell masterutbildning i programvaruteknik"

Transkript

1 Professionell masterutbildning i programvaruteknik Mälardalens högskola Blekinge Tekniska Högskola Chalmers Tekniska Högskola & Göteborgs Universitet SICS Swedish ICT Swedsoft i samarbete med svensk industri 1

2 Agenda (flexibel och situamonsanpassad) PROMPT översikt PROMPT exempel på kurser Innehåll och former Diskussion Vilka kurser skulle ni vilja se? Vilka former skulle funka för er och andra? PROMPT nyutveckling av kurser Passar galoscherna? Mera PROMPT (vi fyller på med yeerligare detaljer, eger behov) Avslutande sammanfaenign/diskussion Vem vill vara med? Tips/tankar? 2

3 Visionen: Ett nationellt kompetenslyft inom mjukvaruutveckling: Ökad innova*onskra- i svenskt näringsliv Ett öppet nationellt samarbete. Kurser som till stora delar kan följas oberoende av tid och rum. Traditionella kurser och företagsanpassade projekt. Fler ingenjörer som förstår mjukvaruutveckling 3

4 Varför mjukvaruutveckling? Mjukvara: en affärskritisk resurs för svenskt näringsliv en viktig källa till innovation och konkurrenskraft personer i Sverige jobbar med mjukvaruutveckling. 4

5 Expertkompetens för Innovation Ambitionen är att skapa en uthållig verksamhet av näringslivsinriktade flexibla utbildningar på avancerad nivå genom att utveckla samarbete akademi näringsliv, forskning utbildning, samt flexibla utbildningsformer avtalat belopp (exkl OH & med- finansiering) projektstart projektavslut FAS A: PROMPT - professionell masterutbildning i programvaruteknik Mälardalens högskola Gjutmagistern 3.0 SMGelsen Högskolan i Jönköping Sociala medier och webbteknologier för innovamon och Mllväxt Linnéuniversitetet ProdEx - Expert i produkmonsteknik Högskolan Väst FAS B & C: Diagnos på distans - online engineering på mastersnivå Blekinge tekniska högskola Expertkompetens för hållbart träbyggande Linnéuniversitetet

6 Omvärldsanalys Kombination Univ of Utrecht Univ of Applied Sciences Rapperswil Stanford MDH, BTH, Co-op ICES (KTH) MBA-baserad etc SCRUM master ISPMA, etc Självdriven utbildning buyabook Webbaserad, t ex programmeringskurs Professionell utbildning/certifiering Universitetsbaserade Utbildningsinitiativ Forskningsbaserade Forskarskolor (HP!) SQL-projektet Europeiska Socialfonden Integrerade lärandemiljöer Embed4Auto EU-projekt Riktade program för kompetenshöjning minst, tekniq (KKS) Omvårdnadslyftet (HP!) Krispaket PROMPT har element av olika typer av utbildningar som finns nationellt och internationellt, men är unikt genom att tillhandahålla högskolepoänggrundande utbildning på avancerad nivå för yrkesverksamma inom mjukvaruutveckling 6

7 Företag som deltar i kursutvecklingen Varje kurs som utvecklas inom PROMPT har 5 företag, eller fler, med i kursutvecklingsarbetet. Företagens roll är att säkerställa att innehållet motsvarar branschens behov av kompetens på området. 7

8 Peter Wallin, Volvo CE Mjukvara och elektronik blir en allt större del av våra produkter. Idag står det för ungefär 25 procent av vår förutvecklingsbudget. Därför är PROMPT viktigt för att fylla vårt framtida kompetensbehov inom programvaruteknik. Att kunna påverka inriktningen på utbildningen är enormt värdefullt och något vi kommer att ha stor nytta av i utvecklingen av framtidens anläggningsmaskiner Peter Wallin, Manager Technology Research, Volvo Construction Equipment AB 8

9 Krav på PROMPT Avancerad nivå master Flexibelt lärande Medverkan av 5 företag i utveckling av varje kurs Industrirelevant innehåll Genomförbart inom ramen för högskolans ordinarie ramar Kravställare Finansiären (KKS) Företagen Yrkesverksamma studenter Lärosätena

10 Resultat Ak*viteter U;all/Resultat Effekter Aktörer Kursutveckling Vidareutbildade medarbetare Nya samarbeten Ökad konkurrenskrag Ökad innovamonsförmåga Nya produkter & tjänster Företag Industrirelevanta kurser Genomförda kurser Projektarbeten Vidgat nätverk Specialistkompetens EffekMvitetsförbäEring FörbäErade karriärmöjligheter Personlig utveckling Deltagare Kursgenomförande Hås/håp Nya kurser Nya samarbeten Näringslivsanpassade utbildningar Bredare kursutbud Pedagogisk utveckling Forskningsprojekt Ökad konkurrenskrag Lärosäten 10

11 Spännande pedagogik Flipped classroom Blended MOOC - Massive open online course - en modell för att leverera utbildning online till vem som helst som vill genomgå en kurs, utan begränsningar i antalet deltagare. SPOC Small private on-line course 11

12 Exempel på kurser FunkMonssäker mjukvara Mjukvarutest Finns även en färdigutvecklad kurs i Agil&lean mjukvaruutveckling Samt en projektkurs under utveckling med fokus på Utvärdering av processförbäeringar 12

13 Funktionssäker mjukvara, 7.5hp Ansvarig högskola: Mälardalens högskola Kursen introducerar säkerhetsanalys ( safety analysis ) för utrustning som innehåller datorsystem och mjukvara och att lära ut hur man utvecklar säkerhetskritiska system och hur man skapar ett Safety case. Kursmoduler: 1. Introduktion till funktionssäkerhet; förmedlar kunskaper som ger ökad förståelse för relationen mellan inbyggda system / säkerhetskristiska system / olyckor / komplexitet / utvecklingsmodeller (development lifecycle models) / certifiering / the safety case 2. Analys-och modelleringsmetoder; genomgång av analys-och modelleringsmetoder för utveckling av säkerhetskritiska system 3. Standarder och certifiering; förmedlar kunskaper om olika standarder för utveckling av system som innehåller datorsystem, t.ex. ISO Genomgång av stegen för att få ett system certifierat 13

14 Course contents Functional Safety Introduction to principles and techniques in development of safety critical software Prerequisites Bachelors degree in Computer Science or equivalent and at least three (3) years of relevant industry experience in software development The 7,5hp course is divided into 5 modules (* = mandatory) 1. Safety management, an introduction (2 credits)* Henrik Thane 2. Safety analysis, an introduction (1,5 credits)* Henrik Thane 3. Safety standards (1,5 credits) Barbara Gallina 4. Verification and validation (1,5 credits) - Kaj Hänninen 5. Safety architectures (1 credit) - Kaj Hänninen 14

15 Course contents Functional Safety The 7,5hp course is divided into 5 modules 1. Safety management, an introduction (2 credits) What is functional Safety, Dangerous Computer Software Safety-Related, Safety-Critical; Failure, Hazards and Accidents, The Safety Case, Inadequacy of Verification, Fault Propagation & Failure Probability, Safety Culture, Safety Plan, Hazard Identification & Risk Classification 2. Safety analysis, an introduction (1,5 credits) Hazard analysis (PHA, SHA), Causality models, Event chain models, Impact analysis 3. Safety standards (1,5 credits) Introduction to Safety Standards, Do-178C, EN5012x, ISO26262, Life-cycles and risk driven processes, Process planning and modeling, Process reuse, Tool qualification 4. Verification and validation (1,5 credits) Reviews and inspection, Language subsets, Static analysis, Memory usage analysis, Execution time analysis, Functional and safety testing 5. Safety architectures (1 credit) Introduction to architectures (levels and views), Purpose of architectures, Transformation of requirements, Considerations (cohesion, coupling, integration, interaction and reuse), Reliability analysis 15

16 Course structure - Functional Safety Course material accessible through Scalable Learning Video lectures Private study Reading scientific papers on the subjects and one course book (available for free) Discussion forums Examination Assignments to be completed individually at the end of each module Project in the Safety Standards module 16

17 Course participants - Functional Safety PROMPT currently has students from several companies e.g.,: Bombardier ABB Ericsson Evry Flunk Hoerbiger Powerflow Saab Scania WeDev Volvo Volvo CE ÅF 17

18 Live demo FuncMonal safety InstrucMons Scalable learning

19 Programvarutest, 7.5hp Syfte: att ge deltagarna en förståelse för grundläggande problem, och praktiska metoder och verktyg för systematisk testning av programvara. Testning av programvara anses allmänt vara en kostsam, men fortfarande underprioriterad aktivitet i programvaruutveckling. Kursmoduler: 1. Introduction to software testing and test design 2. Unit testing, test design and automation 3. Testing at integration and system level 4. Static and dynamic analysis 5. Advanced test design Ansvarig högskola: Mälardalens högskola /SICS 19

20 Programvarutest, 7.5hp The software testing course primarily targets software or system developers, designers and testers, but is also suitable for architects, and development- and test managers. The participants in the course are expected to have a couple of years industrial experience in software engineering. Programming knowledge and experience is assumed. After the course, the participants are expected to understand the fundamental goals, challenges and limitations of software testing, and its relation to other software engineering activities, such as requirements engineering, design and implementation. have a working knowledge and experience in applying the major established test design techniques. have a working knowledge and experience in static and dynamic code analysis. have an overview knowledge in more advanced testing methods (such as model-based testing, mutation testing and search-based testing), and in the state-of-the-art in software testing research. The course is given in a flexible format where the theoretical content, covered in video lectures, is interleaved with practical exercises and a few full on-campus days. 20

21 Software Testing Course - Modules 1. Fundamentals of software testing 2. Unit testing and developer testing 3. Integration- and system-level testing 4. Static and dynamic analysis 5. Advanced test design 21

22 1. Fundamentals of Software Testing Testing Fundamentals What is software testing? Why do we test? When do we test? How do we test? Basic concepts and fundamental challenges, e.g., Verification and validation Fault, error, failure Introduction to Test Design Problem formulation Overview of approaches 22

23 2. Unit testing and developer testing Unit-level test design Specification-based test design techniques Implementation-based test design techniques Negative testing Unit-level test automation Agile testing practices Test-driven development Exploratory testing 23

24 3. Integration- and system-level testing Integration- and system-level test design Specification-based test design Implementation-based test design Negative testing Testing of non-functional properties, e.g., Robustness Timeliness Security Combinatorial issues Integration- and system-level practicalities Test automation Continuous integration Regression testing 24

25 4. Static and Dynamic Analysis Static analysis: theory and background Static analysis: what, how, why? Relation to testing Safety of static analysis Different kinds of static analyses Two worked examples of static analyses Astrée, a static analysis bug-finding tool Astrée hands-on exercise Dynamic analysis: background Dynamic analysis: what, how, why? Dynamic vs. static program analysis How to Implement Dynamic Analysis Valgrind/memcheck, a dynamic memory analysis tool Memcheck hands-on exercise 25

26 5. Advanced Test Design Model-based techniques Model checking and formal verification Search-based techniques Mutation-based techniques and fault injection 26

27 Ongoing Course Instance Three Campus Days At start, middle and end of the course Possibility to have an in-person discussion Feel like a student Lectures available through Scalable Learning platform Video recorded presentations Quizzes Assignments Regular communication channel with students Weekly status updates s Piazza online discussion forum 27

28 Live demo SoGware tesmng Web- page Scalable learning 28

29 Diskussion Hur möter vi företagens behov? FramMda intressen och behov? Vilka kurser skulle ni vilja se? Vilka former skulle funka för er?

30 Nyutveckling av kurser Goda chanser ae få finansiering för yeerligare tre år. Vidareutveckling av pedagogik, didakmk och teknik Nyutveckling av ee 10- tal kurser Ansökan Mll KKS sista april.

31 Områden för nyutveckling av kurser (preliminärt) Processer och metoder för utveckling av mjukvaruintensiva system Mjukvaruarkitektur och design Tekniker Affärer/filosofi Datorsystem Verifiering och validering Pålitlig mjukvara Projektkurser 31

32 Föreslagna kurser 32

33 33

34 Passar galoscherna? Är kurserna av intresse? Andra kurser som kan vara mer intressanta? 34

35 Mera PROMPT Kurs i Agil&lean Projektkursen Scalable learning

36 Introduktion till kurserna https://www.youtube.com/user/promptcourses 41

37 Kurserna Start: september 2015 Studietakt: kvartsfart Omfattning: ca 200 timmar/7,5 högskolepoäng Nivå: Avancerad (master) Kostnad: kostnadsfritt under 2015 Språk: engelska Platser per kurs: 30 Anmälan: https://www.antagning.se Mer info:

38 Agile och lean utveckling av mjukvaruintensiva produkter, 7.5hp Ansvarig högskola: Blekinge Tekniska Högskola Kursen ger ett helhetsperspektiv på agile och lean utveckling i en mjukvaruutvecklande organisation. Agila metoder i projektorganisationer är endast ett steg för att realisera en anpassningsbar, snabb och effektiv produktutvecklingsorganisation. Genom tillämpning av lean-principer (ursprunget till agila metoder) i hela produktutvecklingskedjan, från produktledning och kravhantering, till leverans och underhåll, kan verklig flexibilitet och effektivitet uppnås utan sub-optimering. Kursmoduler: 1. Produktledning och kravhantering; förmedlar produktplanering, kravinsamling och specifikation, prioritering och värdebaserad avvägning) 2. Projektcentrerad agilitet; genomgång av de etablerade agila metoder, men även eliminering av slöseri och utvärdering för att kunna anpassa nivå av agilitet relevant för en organisation, samt vilka tekniker som lämpar sig för ett visst sammanhang 3. Kundrealisering inkl. konfigurationshantering; inkluderar leverans och realisering hos kund (sk. comissioning) samt underhåll (sk. maintenence), samt aspekter av hantering av existerande system (sk. legacy) vid beräkning av intern och extern effektivitet 44

39 Agile & lean från början 5 moduler. Uppgifter spänner över flera moduler samtidigt. Aktivitet. 27 totalt. 2 grupper. De som är inbjudna från företagspartners (16 stycken). 11 stycken från studera.nu Totalt aktiva som lämnat in uppgifter. Deadlines = dödsstöt Campusdagen Väldigt positiva och tyckte det var trevligt att träffas. För att få bättre deltagande, kanske lösa det så att dagen blir online. Tis och tor = öppen Adobe Connect möte. 4-5 pers inloggade per gång. Verkar rätt nöjda med denna linje. Ringde runt och pratade med studenterna du har inte varit inloggad på ett tag, hur går det? à liten spark i baken att ta tag i det igen. Lärplattform ITSLEARNING 45

40 Course contents - Agile & lean This course offers a solid and substantial training in agile and lean, preparing you to practically evaluate, implement, and realise agile and lean in your organisation. Prerequisites Bachelors degree in Computer Science or equivalent and at least three (3) years of relevant industry experience in software development The 7,5hp course is divided into 5 modules plus intro and projects 46

41 Course modules - Agile & lean 1. Getting started (3w) What is agile / Agile manifesto / agile & lean history / 2. Lean an overview (2w) Lean in a nutshell / JIT / in a development team / tools / kanban / Scrum / SP / Disciplined agile delivery (DAD) / 3. More agile and lean (2w) From requirements to User stories / Lean Value / QFD / VSM / quing / standards / Test / Principles 4. Scrum (3w) Framework / sprint /roles / artifiacts / Ceremony / practicies / story points / capacity 5. Kanban (3w) Intro / pull / workflow / board 6. DAD (3w) Framework / principles / practices / roles & planning/ lifecycle /phases 7. Implementing Agile / Lean (4w) 8. Scaling Agile / Lean (4w) 47

42 Course structure - Agile & lean Course material Video material Literature Articles Two campus days AdobeConnect meetings twice a week Study platform: itslearning Examination Assignments and projects 48

43 Projektkurs, 7.5hp Ansvarig högskola: Mälardalens högskola projektkurser planeras ges av samtliga medverkande lärosäten. Kursen kompletterar de teoretiska avsnitten med lösning av konkreta problem i projekt som kommer från de medverkande företagen. Teoretiska moment som inte täcks av andra kurser kan ingå i begränsad omfattning. Kursen har problembaserat lärande (PBL) som bärande pedagogisk idé. Studenter kan ta flera projektkurser med olika inriktning. Kurserna kännetecknas av stor flexibilitet vad gäller omfattning (5-30hp), inriktning, komplexitet och antalet projektdeltagare. Genom att lösa ett konkret problem för deltagande företag kan projektet leda till resultat av affärsmässigt värde. Även andra studentkategorier (campusstudenter) kan komma att delta, vilket ger möjligheter till ökad samproduktion mellan akademi och näringsliv. Kursmoduler: 1. Projektledning och projektmetodik som bedrivs i mjukvaruprojekt, där olika metoder och verktyg i utvecklingsmetodik ingår för att lösa uppgiften 2. Projekt som matchar målgruppens aktuella behov inom utbildningsområdena och på avancerad nivå 49

44 General Information Pilot version of the course 3.5hp Can be re-used and continued in the full version of the course (starting from autumn 2015) State date: March 16, 2015 End date: May 8, 2015 Flexible start time for students Customised courses in software development

45 General Information Instructors: Petra Edoff - Mehrdad Saadatmand - Customised courses in software development

46 General Information Distance course with teacher supervision + seminar (virtual or physical meeting) Self study material: videos, articles Course webpage on test.scalable-learning.com (access provided by teachers) Customised courses in software development

47 General Information On the course web page you find: Course modules Video lectures Reading material Quizzes and Assignments Link to other external resources Customised courses in software development

48 Course Content Main objective: develop and expand knowledge of processes, methods and techniques in computer science Project Course has two tracks: Technical and Process. In the pilot version, only the Process track is executed 3 Modules : Introduction, Evaluation, Project Plan Customised courses in software development

49 Course Content 1) Introduction module (0.5hp) Module goal: students familiarize themselves with how research work is performed, how and where to search for research articles, what research methods are available Access to different research databases such as ACM and IEEE will be provided by the teachers. Customised courses in software development

50 Course Content 2) Evaluation module (1.5hp) Module goal: study and evaluate an already-performed project and process which has introduced and brought about some changes in the company. Identify problems and areas of improvement. Students can choose a project from their companies. Project examples: introduction of agile methods, new ways of handling and management of requirements, re-organization of development teams, moving to a new platform, and so on. The chosen topic and project need to be first confirmed and accepted by the course instructors. Customised courses in software development

51 Course Content 3) Project Plan module (1.5hp) Module goal: students provide their own solutions to improve and solve the problems they have identified in the evaluation module - by consulting different research works Project Plan report Identify areas of improvement and formulate them in the form of clear research questions and goals. The proposed solution can be described in the form of methods, processes and models that should be applied to tackle the research problems and goals, including detailed list of activities that need to performed. Scientifically justify why your proposed solution is appropriate and how it can help. Advantages and possible limitations of the solutions should be well documented and argued Describe how you introduce and manage change in their current organization to apply the proposed solutions and improvements. Customised courses in software development

52 Course Content Two seminars Final seminar: Presentation of the results and giving feedback to other students Customised courses in software development

53 Mer om Scalable Learning Youtube overview with David Black- Shaffer

54 PROMPT sammanfaening Akademiska kurser för personer som jobbar med mjukvaruutveckling Oberoende av Md & rum EE öppet inimamv Vem vill vara med? Synpunkter/förslag?

55 Välkommen med din anmälan! Sista dag för ansökan: 15 april Kursstart: September https://www.antagning.se 61

56 Kontakta oss för mer information om PROMPT Malin Rosqvist Forskningssamordnare Tel: E-post: Hans Hansson Professor i datateknik Tel: E-post: 62

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

NYHETSBLAD FÖR SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering RENDEZVOUS. Nr 2 augusti 2004

NYHETSBLAD FÖR SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering RENDEZVOUS. Nr 2 augusti 2004 NYHETSBLAD FÖR SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering RENDEZVOUS Nr 2 augusti 2004 Innehåll Ordföranden har ordet 3 Konferensrapport från Ada-Europe 2004 4 A software architecture

Läs mer

sast 15 - årsjubileum 14-15 OKTOBER

sast 15 - årsjubileum 14-15 OKTOBER KON F E R E N S G U I D E sast 15 - årsjubileum 14-15 OKTOBER 2 010 SASTs styrelse Pablo Garcia Muños Internationella kontakter Gerson de Almeida Ledamot Lisbeth Beijner Ordförande Jörgen Damberg Webbansvarig

Läs mer

Workshop 2: CM Forum 2015 - what, when and how?

Workshop 2: CM Forum 2015 - what, when and how? Workshop 2: CM Forum 2015 - what, when and how? The objective of the workshop is to set objectives for 2015 and produce a plan for 2015 that includes focus areas and workshop topics as well as practical

Läs mer

KURSKATALOG VT- 2013

KURSKATALOG VT- 2013 KURSKATALOG VT- 2013 INNEHÅLL: EKONOMI Konsekvensekonomi för besöksnäringen Ekonomi för reception, bokning & Administration Ekonomi för kök & restaurang Ekonomi för icke-ekonomer Företagsekonomi för hotell-

Läs mer

IMIT 30 år! sid 3. Akademi och praktik möttes kring öppen programvara och agila metoder

IMIT 30 år! sid 3. Akademi och praktik möttes kring öppen programvara och agila metoder Forskningsinformation från Stiftelsen IMIT Institute for Management of Innovation and Technology #1 februari 2009 IMIT 30 år! sid 3 Akademi och praktik möttes kring öppen programvara och agila metoder

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

PMI Sweden Congress 2011. welcome. PMI Sweden Congress 2011. Gothenburg, 1-2 March. Project management Institu te Sweden Chapter

PMI Sweden Congress 2011. welcome. PMI Sweden Congress 2011. Gothenburg, 1-2 March. Project management Institu te Sweden Chapter PMI Sweden Congress 2011 welcome PMI Sweden Congress 2011 Gothenburg, 1-2 March Project management Institu te Sweden Chapter Välkommen Välkommen till PMI Sweden Chapters första årliga kongress med temat

Läs mer

Lund 28 mars Clas Tegerstrand SusBiz

Lund 28 mars Clas Tegerstrand SusBiz Lund 28 mars Clas Tegerstrand SusBiz Kort sammanfattning SME instrumentet riktar sig till alla typer av innovativa små och medelstora företag som har en stark ambition att utvecklas och växa internationellt

Läs mer

När: Torsdag 7 Nov Var: EDIT-huset, Chalmers Tekniska högskola

När: Torsdag 7 Nov Var: EDIT-huset, Chalmers Tekniska högskola När: Torsdag 7 Nov Var: EDIT-huset, Chalmers Tekniska högskola PURPLE w fb www.date-it.se fb.com/date.it date-it.se/app Schedule DatE-IT 2013 DatE-IT (7th november) 08:00 Mounting of the booths and breakfast

Läs mer

PÅ ESTRELLA PARTNERCASE EG TACTICUS PER EHNSIÖ MOVEX/M3 TROGEN. Working Together CLARION HOTEL POST I GÖTEBORG 24-25/3 LEKFULLT OCH SMAKFULLT

PÅ ESTRELLA PARTNERCASE EG TACTICUS PER EHNSIÖ MOVEX/M3 TROGEN. Working Together CLARION HOTEL POST I GÖTEBORG 24-25/3 LEKFULLT OCH SMAKFULLT WORKING TOGETHER Nr 1 2015 ÅRGÅNG 10 Affärsmagasinet för alla med Movex/M3-intresse W O R K I N G T O G E T H E R M A G A Z I N E Working Together Conference 2015 CLARION HOTEL POST I GÖTEBORG 24-25/3

Läs mer

Produktval, substitution och tillsyn

Produktval, substitution och tillsyn Rapport Nr 1/08 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Produktval, substitution och tillsyn redovisning från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K

Läs mer

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012 Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare 25 oktober 2012 1 Lennart Eklund Bo Johannisson lennart.eklund@occam.se +46 733 502 582 www.occam.se bo.johannisson@occam.se

Läs mer

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning För framtidens hälsa en ny läkarutbildning Betänkande av Läkarutbildningsutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

HÖSTKONFERENS SPECIAL. www.data3.se/hostkonferens. Bildkälla: photos.com. Medlemsbladet

HÖSTKONFERENS SPECIAL. www.data3.se/hostkonferens. Bildkälla: photos.com. Medlemsbladet HÖSTKONFERENS SPECIAL www.data3.se/hostkonferens Bildkälla: photos.com Medlemsbladet #205 AUGUSTI 2011 tieto.se Vad är nästa stora grej inom IT? Chansen finns att du kan vara med och skapa den. Tieto växer

Läs mer

PRINCE2 Glossary of Terms Englis - Swedish

PRINCE2 Glossary of Terms Englis - Swedish Swedish Term Swedish Definition English Term English Definition acceptans Det formella godkännandet att projektet har mött definierade acceptanskriterier och därmed möter intressenternas krav. Acceptance

Läs mer

99 % nöjda kursdeltagare!

99 % nöjda kursdeltagare! För dig som vill lyckas med dina projekt och ditt ledarskap. 99 % nöjda kursdeltagare! Lyckas med dina I år kommer ca 800 personer att anmäla sig till våra öppna projekt- och ledarskapsutbildningar. Fyra

Läs mer

Flexibel utbildning i praktiken.

Flexibel utbildning i praktiken. Flexibel utbildning i praktiken. En fallstudie av pedagogiska processer i en distansutbildning med en öppen design för samarbetslärande Anita Mattsson Title: Language: Keywords: Abstract Flexible education

Läs mer

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm Tidningar/broschyrer Sid 1 Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 12 Sid 13 Strömberg: ibit SL: SLdirekt Special SL: prenumerationsfolder SL: Konsten i tunnelbanan Nordic Financial

Läs mer

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial KEMIKALIEINSPEKTIONEN Rapport Nr 2/07 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial redovisning från ett regeringsuppdrag Bättre information om farliga

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT

KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT - EN FORMATIV STUDIE AV ERFARENHETSBASERAT LÄRANDE HOS DELTAGARNA I EN KRAFT-GRUPP A NNIKA G USTAFSSON Kunskap ett steg mot tillväxt - en formativ studie av erfarenhetsbaserat

Läs mer

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP)

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Rapport, juni 2011 Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Peter Stern, Linda Blomkvist, Nulifer Ipek & Tomas Åström www.technopolis-group.com Etapputvärdering

Läs mer

Effektivare miljöledningssystem

Effektivare miljöledningssystem Effektivare miljöledningssystem en studie om brister, behov och möjligheter till förbättring Rapport 5304 September 2003 Ett samarbetsprojekt mellan: Naturvårdsverket Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Läs mer

Implementing Product Data Management in Product Development Projects. Master of Science thesis by: Petter Månsson Daniel Nyberg

Implementing Product Data Management in Product Development Projects. Master of Science thesis by: Petter Månsson Daniel Nyberg Implementing Product Data Management in Product Development Projects Master of Science thesis by: Petter Månsson Daniel Nyberg School of Mechanical Engineering Department of Product and Production Development

Läs mer

Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013. A Blue Paper Report. IR- utbildning 2012-13 Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg

Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013. A Blue Paper Report. IR- utbildning 2012-13 Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013 A Blue Paper Report Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg Sammanfattning Det finns flera tecken som tyder på att nyttiggörande av forskning får allt större betydelse:

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107

Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107 Tid: 2015-06-01: kl 16:00-16:50 Plats: Regionens hus, sal A 100 RJL2015 /785 Remiss: För framtidens hälsa en ny läkarutbildning - SOU 2013:15 Beslut

Läs mer

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD 8tto Stockholm 2013 KREATIVT KAPITAL... Emma Stenström och Lars Strannegård

Läs mer

B 2008:1. De nya affärsinnovationerna

B 2008:1. De nya affärsinnovationerna B 2008:1 De nya affärsinnovationerna De nya affärsinnovationerna Omslag: Nutek B 2008:1 ISBN: 978-91-7318-400-7 Februari 2008 Upplaga: 1 000 ex Text: Nutek Form: Tango AB Tryck: E-print FÖRORD Förord Under

Läs mer