# juli 2010 Pris 40 kr. Pilgrimsled med hög status Bön och upprop för prästerna Analys av påvens Cypernbesök Km:s lästips inför sommaren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "#7-8. 9 juli 2010 Pris 40 kr. Pilgrimsled med hög status Bön och upprop för prästerna Analys av påvens Cypernbesök Km:s lästips inför sommaren"

Transkript

1 #7-8 9 juli 2010 Pris 40 kr Pilgrimsled med hög status Bön och upprop för prästerna Analys av påvens Cypernbesök Km:s lästips inför sommaren

2 #7-8 Ur innehållet 9 juli 2010 Årg 85. ISSN Adress: Box 2038, Uppsala (Besöksadress: S:t Olofsgatan 32E) Tel: , Fax E-post: Hemsida: Utges som tidning för Stockholms katolska stift av Stiftelsen Katolsk Kyrkotidning. STYRELSEORDFÖRANDE ANSVARIG UTGIVARE Kjell Blückert REDAKTION Margareta Murray-Nyman (chefredaktör) , Birgit Ahlberg-Hyse , Ryszard Antonius Klinger Prenumerationsärenden, ekonomi Sofia Wahlstedt Pren. pris Sverige: 300:- Europa 440:- Utom Europa 480:- Pg , Bg Annonser Display i Umeå AB Tryck: AlfaPrint Layout: Carina Laukkanen, Lajo design, Uppsala Nr 9 utkommer 10/ Manusstopp17/ För icke beställt material ansvaras ej. OMSLAGSBILD: EN PILGRIMSBÅT ANLÄNDER TILL SÖRFORSA, EN ETAPP PÅ STRÅSJÖLEDEN SOM NU ÄR EUROPEISK PILGRIMSLED FOTO: FÖRENINGEN PILGRIMSTID SVERIGE Signerad ledare sidan 3 Osäkert om statligt stöd till SUK efter radioutfrågning sidan 5 Upprop för sanningen sidan 6 40-timmarsbön i S:ta Eugenia för botgöring och försoning sidan 8 Stiftets official Jorge de Salas om tystnadsplikten sidan 10 Enhet och dialog i fokus på konferens sidan 11 Katolska kyrkan ny medlem på Bildas förbundsstämma sidan 13 Biskop William Kenney i aktuell intervju sidan 18 Ännu ett möte för religionsdialog med muslimer sidan 20 Moder Tyra Antonia om naturens skönhet sidan 26 Göran Fäldts reflexion över Kyskhetens sexualitet sidan 28 Km:s skribenter ger boktips inför sommaren sidan 36 Fler nyheter på vår hemsida

3 signerad ledare sid. 3 Malta utpost mot flyktingströmmar I våras besökte EU:s flyktingkommissionär Cecilia Malmström Malta. Hon var skakad av vad hon såg. Flyktingar och asylsökande som anländer till Malta från Libyen och Tunisien tas i förvar och stoppas in i läger som inrymts i gamla skolor och militärförläggningar. De får tak över huvudet och mat för dagen men hålls inspärrade i upp till ett år eller ännu längre. Män, kvinnor och barn trängs i fängelselika, trånga utrymmen med bristfällig hygien. Trängseln leder lätt till konflikter, våld och övergrepp mellan de inlåsta afrikanska flyktingar finns på Malta, med en befolkning på knappt en halv miljon. Flyktingarna vill mestadels vidare till andra länder i Europa. Också de som får uppehållstillstånd på ön lever under svåra förhållanden, utan arbete eller stöd till integration. Frankrike, Tyskland och USA tar emot mellan ett knappt hundratal och några tusen flyktingar från Malta per år. Sverige skickar tillbaka flyktingar, däribland ensamkommande flyktingbarn, till Malta när ön varit deras första asylland, det vill säga deras första anhalt i Europa. Det stämmer med lag s- tiftningen men innebär ofta en humanitär katastrof. Och det vore möjligt att avstå, med hänsyn till förhållandena där, understryker kommissionären. En ljuspunkt i mörkret är Jesuit Refugee Service, JRS, en av ytterst få organisationer som får komma in i förläggningarna. Här kan JRS bistå med juridisk rådgivning och hjälp, med undervisning i engelska och med sociala och pastorala insatser. De låter flykt ingarna känna att de inte är bortglömda. De utbildar jurister och juridikstuderande på Malta i flyktingrätt och stöder och utvecklar kompetensen hos personalen vid förvaren. Samtidigt satsar JRS, det vill säga lokalt och internationellt verksamma jesuiter och ett antal volontärer, på lobbyarbete inom det maltesiska samhället och internationellt för att väcka uppmärksamhet på bristerna i flyk tingmottagningen på ön men också på de europeiska ländernas relativa passivitet i att hjälpa Malta att ta hand om anlända flyk tingar. Malta är bra att ha som första utpost mot flyktingströmmar från Afrika. Den 20 juni varje år firas Världs flykting - dagen. I år deltog JRS Malta i en ekumenisk böneandakt i staden Sliema till minne av de döda vid EU:s yttre gränser, alltså de många båtflyktingar som aldrig kom fram. I december i fjol sammanställde JRS en dokumentation där asylsökande skildrar sina upp - levelser i Libyen på väg mot norr (http:// pdf). En skakande läsning. Flyktingproblemen på Malta är inte bara Maltas problem, inte heller bara flyktingarnas. Europas flyktingpolitik lämnar åtskilligt övrigt att önska. På en konferens i Bryssel den 24 juni med ECRE, European Council on Refugees and Exiles, en samrådsorganisation kring migrationsfrågor i Europa, beto - nade Cecilia Malmström att det civila samhället har en nyckelroll i migrationspolitiken. Flyktingfrågorna människornas situation, behov och rättigheter måste vara mera närvarande i planering och utformning av Europas framtid. Kaj Engelhart nyheter inrikes Nya biskopsvikarier avlastar Arborelius Vid årsskiftet blir nuvarande generalvikarien Stjepan Biletic biskopsvikarie för nationell själavård och dessutom stiftets kansler. Pater Fredrik Emanuelson OMI blir biskopsvikarie för evangelisation. För Km förklarar biskop Anders Arborelius att utveckling - en i det snabbt växande stiftet kräver en ny organisation på biskopsämbetet. Till att börja med innebär denna att han delegerar ansvaret för vissa stora områden så att han själv, som han uttrycker det, kan vara mer närvarande på biskopsämbetet. Ett ansvarsområde är den nationella själavården. Inför den nya missionsordning som kommer inom kort ska förhållandet mellan församlingarna och missionerna utredas. - Vi måste hitta en fruktbar balans mellan församling ar och missioner så att det inte uppstår nationella ghetton som inte har kontakt med de lokala församlingarna. Huvudansvaret kommer att ligga på msgr Biletic. Han är rätt person med sina erfarenheter av den kroa tiska missionen, kommenterar biskopen. Ett annat ansvar är evangelisationen som konkret kan innebära att närmare band knyts mellan stiftets nämnder och grupper så att kompetens tas tillvara bättre och projekt kan ut föras gemensamt. - Där är pater Fredrik Emaunuelson lämplig eftersom han redan är involverad i ekumeniskt arbete, inom SKR, och i pedagogiskt arbete som studieprefekt, säger biskopen. Pater Fredrik har också ansvar för fortbildning. Där kommer en förstärkning att ske genom biskopsvikarien för präster, Miroslaw Dudek. Han avgår som kansler för att ägna sig åt bland annat själavård och kompetensutveckling hos prästerna. Ny generalvikarie efter msgr Biletic blir pater Pascal René Lung OP. Han lämnar sin tjänst som kyrkoherde i Lund den 30 augusti och efterträds av pater Johan Lindén OP. För övriga utnämningar se kyrktorget sidan 39 Text och foto: Birgit Ahlberg-Hyse Fotnot: I höst utges en svensk översättning av Erga migrantes caritas Christi, Kristi kärlek till migranterna, som 2004 utgavs av Påvliga rådet för själavård bland migranter och nomader och som ska ligga till grund för en ny missionsordning. Msgr Stjepan Biletic blir biskopsvikarie för nationell själavård och kansler. Pater Fredrik Emanuelson OMI blir biskopsvikarie för evangelisation.

4 sid. 4 nyheter inrikes Osäkert om kloster i Nydala Det råder osäkerhet om det någonsin kommer att återupprättas ett cistercienskloster i Nydala utanför Värnamo. Det var för nästan exakt två år sedan som tre cisterciensmunkar från Phuoc son monastery i södra Vietnam kom till Nydala för att leva klosterliv. Deras ankomst firades med en ekumenisk fest som fick en omfattande medial uppmärksamhet. Glädjen var stor, inte minst i den vietnamesiska grupp som finns i Marie Födelses församling i Vär - na mo. Tanken var att på nytt låta Nydala bli ett andligt centrum dit människor kunde komma för stöd och vägledning. Pater Joseph Maria Nilsson som tillhör Conventualfranciskanerna i Jönköping föreslog att Richard Brandt, som då var postulant vid Santa Cruce in Geru sa - lemme, skulle ta upp frågan med klostrets abbot don Simone. Han lyc k- ades få abboten intresserad av att pla cera några munkar på Nydala. Våren 2006 kom don Simone på besök till Sverige och i början av 2007 åkte en dele gation från Värnamo kommun till Rom för att underteckna avtalet. Avtalet som slöts mellan klostret Santa Croce in Gerusaleme och kommunen handlade om att munkarna fick bo gratis på Nydala herrgård om klostret i Rom stod för underhåll och uppvärm n- ing. Men bara efter en kort tid lämnade de tre munkarna Nydala och begav sig tillbaka till sitt kloster i Vietnam. Christer Fjordevik, kommunfullmäktiges ordförande i Värnamo, var den som tog initiativ till ett nytt cistercienskloster i Nydala efter nästan 500 år. Enligt honom är det fortfarande oklart om det kommer att inrättas ett kloster. - Om så skulle ske kommer det i så fall att handla om att skriva ett nytt avtal mellan kommunen och cisterciensorden i Rom. Den totala summan uppgår till cirka kronor. Villkoret är att avtalet mellan kommunen och orden upphörde att gälla vid årsskiftet 2009/2010. Värnamo kommun är fortfarande in tres - serad av att ett kloster inrättas på Ny - dala. - Det är en frustrerande situation, säger Christer Fjordevik. - Vad som egentligen låg bakom att ledande personer inom cisterciensorden inte längre ansåg att det var viktigt med ett kloster i Nydala vet jag inte riktigt. De förklaringar som har givits handlar om turbulens inom cisterciensorden i Rom. Den gamla ordensledningen a v - sattes efter diverse anklagelser. - Men dessa anklagelser har inte kunnat bekräftas och den avsatta ordensledningen har delvis fått upprättelse, bland andra den avsatte abboten don Simone, som nu befinner sig på ett kloster i Milano. Han har inte längre den centrala position han tidigare hade inom orden, men han är besviken över att Nydala inte blev av. Han är fortfarande intresserad av att försöka göra Nydala möjligt, säger Christer Fjordevik. Katrin Laine Klart är att Kongregationen för religiöst liv i Rom kommer att betala för de driftskostnader för till exempel uppvärmning av huset, försäkringar, el och skötsel av trädgården, som Värnamo kommun haft under de nästan två år som klostret stått tomt. Det var då... Tre munkar från Vietnam tänkte sig klosterliv i Nydala. Då sken solen. Nu ser det mörkare ut. Foto: Birgit Ahlberg-Hyse

5 SUK:s ordförande Alexander Kegel - Vi mötte förståelse från Ungdomsstyrelsen, säger Alexander Kegel. - Men nästa utbetalning av statsbidrag fryses tills vidare. Foto: Birgit Ahlberg-Hyse nyheter inrikes sid. 5 Efter radioprogrammet Kaliber: Hur blir det med SUK:s ekonomi? Fem religiösa ungdomsorganisationer riskerar att mista sina bidrag från statliga Ungdomsstyrelsen på grund av hårdhänt granskning i Sveriges Radios program Kaliber, bland dem SUK, Sveriges unga katoliker. De fyra övriga är Pingst ung, Sveriges unga muslimer, Ungdomsinitiativet inom Syrisk-ortodoxa ärkestiftet, samt EFK UNG:s Bidragsspår. Frågan gäller inställningen till homosexualitet. I år skulle de fem organisationerna sammanlagt ha fått knappt 10 miljoner kronor. För några månader sedan blev SUK:s ordförande Alexander Kegel kontaktad av Kalibers reporter Magnus Sundelin, som sa att redaktionen skulle göra ett program om religiösa ungdomsorganisationers syn på homosexualitet. Då insåg han inte vilken sprängkraft hans uttalanden kunde få. Jag tänkte att den frågan har vi väl ingen speciell uppfattning om, säger han. Vi står för den hållning kyrkan har. För mig är det rätt självklart att om jag som person väljer att gå med i en organisation så delar jag den organisationens värderingar. Jag kan naturligtvis välja att vara med ändå, men då kan jag inte fungera som lärare eller ledare i den organisationen. Som sådan måste jag stå för det organisationen står för. Alexander Kegel ställer sig frågande till Kalibers urval av religiösa ungdomsorganisationer. Det fanns minst lika många till som man kunde ha granskat, bland annat Missionskyrkans, Allians missionens, Bap - ti s ternas och Svenska kyrkans unga. Men i Sverige är det så att man lätt blir utpekad om man är muslim eller katolik, säger han. Efter att radioprogrammet sänts har Ungdomsstyrelsen kallat företrädare för de ungdomsorganisationer som pekades ut i programmet till ett möte. Där meddelades att man måste göra en utredning som beräknas vara klar i slutet av sommaren. I väntan på utredningens resultat fryses nästa utbetalning av statsbidrag som skulle ha skett den första juli. Alexander Kegel upplevde att det från Ungdomsstyrelsens sida fanns en öppenhet och en förståelse, samtidigt som de förklarade att de måste följa sina rutiner. Ung - domsstyrelsen fattar sina beslut baserade på en organisations policydokument och inte på åsikter. Det man utreder är om uttalanden från ledande personer som gjordes i radioprogrammet står i strid med reglerna för demokrati och jämlikhet i bidrags s yste - met. Katrin Laine Fotnot: EFK Ung är Evangeliska frikyrkans barn- och ungdomsorganisation. Ny kyrka i Enköping En av nödhjälparna, Sankt Ilian, får ge namn åt Enköpingskatolikernas nya kyrka som hör till Sankt Lars församling i Uppsala. I Enköpings kommun finns kanske 600 katoliker. Dessa har hittills firat sina guds - tjäns ter i av Svenska kyrkan utlånade utrymmen och har länge sökt en egen kyrka. När en av frikyrkoförsamlingarna, som behövde större lokaler, för ett år sedan annonserade ut Korskyrkan på Kungsgatan 6 blev det allvar av. Kyrko herden i Sankt Lars, pater Franz Holin, menade att det kostar ju ingen - ting att titta. Det gjorde man. Nu har köpet rotts i hamn. - Även om det fanns de som la ett bättre bud ville man helst sälja till andra kristna, säger Magnus Nyman, ansvarig för guds - tjänst livet bland katolikerna i Enköping. - Kyrkan ligger mitt i centrala staden. Den är attraktiv. Katolikerna tillträder den första september, Sankt Ilians (Egidius) dag enligt den gamla kalendern. Sankt Ilian är ett helgon från tiden före kyrkosplittringen, född i Grekland och död i Frankrike. Han är också en av de fjorton nödhjälpare som under senmedeltiden gärna åkallades vid sjukdom och olycka och som rönte stor popularitet i just Enköping. Den gamla katolska kyrkan, som stängdes 1548, var uppkallad efter Sankt Ilian. I dagens Enköping har Ilian lånat ut sitt namn både åt en gata, åt en skola och åt en idrottshall. Nu planerar Enköpings katoliker ombyggnation och inredning av gudstjänstrummet (som för tillfället upptas av en omfattande loppmarknad). Vi återkommer till resultatet i ett kommande Km men ger redan nu en liten försmak av vad som är på gång. På sidan 40 berättar Lars Dahlander om en god början: hur därtill utvalda prästseminarister körde hundra stolar och några till från en av Svenska kyrkans lokaler i Vällingby till kyrkan i Enköping. Invigning av Sankt Ilians kyrka kommer preliminärt att ske den 11 december. Margareta Murray-Nyman Fotnot: I Km 1/2009 berättade Maria Otworska Karlsson om steg på väg mot vad som länge bara var en dröm: en egen kyrka för katolikerna i Enköping. Historiska vingslag Ruinerna efter den gamla katolska kyrkan ligger bara ett stenkast från den nya som likt den medeltida kommer att uppkallas efter Sankt Ilian. Foto: Göran Degen

6 sid. 6 aktuellt inrikes underskrifter på upprop för sanningen personer skrev sina namn under ett nätbaserat upprop för att stödja biskop Anders och enskilda katoliker efter avslöjandena om prästers övergrepp. - Ett glädjande bra resultat, säger sr Veronica Tournier OP, som tog initiativ till uppropet. Syster Veronica anser att det är riktigt att de fall av övergrepp som anmäldes under våren får en noggrann prövning. Det måste Kyrkan gå igenom, som ett reningsbad, säger hon. Däremot reagerade hon starkt mot medias onyanserade sätt att behandla informationen. - Det handlar om ett fåtal fall, 0,7 procent av världens katolska präster, som har kastat sin skugga över hela kyrkan. Detta faktum har aldrig kommit fram! Samtidigt noterade hon en stor för t- vivlan hos enskilda kristna. - Jag hade samtal med många som sa att de skämdes över att vara katoliker efter allt som skevs och sades. Och då ville jag ha ett upprop för sanningen. Idén att starta ett upprop på nätet fick hon från Frankrike där en sådan aktion hade samlat tiotusentals namn. Hon bad ett litet antal katoliker i stiftet, personer med gott renommé, att bli primära undertecknare tillsammans med henne. Därefter lade hon ut uppropet på nätet med teknisk hjälp av Elisabeth Cederbjörk, som bland annat sköter hem sidan åt Sankta Katarina församling i Falun. Namnteckningar i metervara. Elisabeth Cederbjörk och syster Veronica OP med en utskrift av namnlistan under nätuppropet. Elisabeth Cederbjörk bedömde att hon inte hade tid att själv från grunden konstruera en webbsida för uppropet och valde därför att använda sig av den tjänst som erbjuds på sajten upprop.nu. - Det finns också många engelsk - språkiga sajter där man kan publicera upprop, men jag tyckte att det skulle vara fel att ha instruktionerna på engels - ka och därför valde jag denna svenska sajt. Upprop.nu har många fördelar, anser Elisabeth - Det gick till exempel att för en mind - re summa få bort reklamen på sidan. Däremot kunde jag inte undvika symbolerna för tumme upp och tumme ner som fanns vid varje namn. Tummarna ger undertecknarna möjlighet att uttrycka åsikter om andra namn: ge dem uppskattning genom att placera dem högre upp i listan respektive flytta ner dem som de anser inte vara tillräckligt seriösa.

7 aktuellt inrikes sid. 7 Systemet framkallade problem. - En del förstod sig inte på det utan tryckte lite på måfå och flyttade därför oavsiktligt om namn i listan. Andra blev upprörda över att man kunde upphöja eller nedvärdera undertecknare, berättar Elisabeth. - Jag tyckte själv att det inte var förenligt med kristen anda att ge någon annan en tumme ned och tog därför bort alla nedåttummar som givits. Jag kontaktade dem som givit nedåttummar, och det visade sig då att samtliga fall var misstag. Uppropet gick att nå via flera hemsidor i stiftet, bland dem Katolskt magasins. Det låg ute mellan 13 maj och 15 juni. - Jag skickade information om uppropet via e-post till samtliga församlingar och en del andra katolska organ. Dessutom bad jag Maria Jugovic, som startat Face - bookgruppen Alla vi som är stolta över att ha Anders Arborelius som biskop att skicka information om uppropet till alla cirka 600 med - lemmar i gruppen. - Redan under den första vec kan kom nära namn så man förstår att det fanns ett stort behov att uttrycka sin sympati för Kyrkan och biskop Anders, säger Elisabeth Cederbjörk. Syster Veronica är tacksam över att uppropet kunde genomföras och att det samlade så många namn. - Bland undertecknarna finns kristna både i Sverige och utomlands, många tunga katolska namn, präster och ordensfolk, men också enskilda katoliker och kristna från andra samfund, präster, pastorer och lekfolk. Därmed, säger hon, är ett mål för uppropet uppnått: att kristna kunde uttrycka sin vilja att få fram hela sanningen kring de pedofilskandaler som media har rappor - terat om och gå till grunden med det som verkligen har hänt. - Ett annat mål, att uttrycka ett stöd för biskop Anders, är också uppnått. Så här löd uppropet Eftersom många av Km:s läsare inte har tillgång till nätet publicerar vi uppropet som låg på bland annat vår hemsida fram till den 15 juni. Upprop för katolska kyrkan i pingsttiden 2010 De senaste årens avslöjanden om katolska prästers övergrepp på minderåriga och kyrkligt mörkläggande av vad som försiggått har fyllt oss med bestörtning. Vi katoliker i Sverige hälsar med tillfredsställelse påvens och biskop Anders Arborelius försäkringar om att inga mödor skall sparas för att alla brott skall redas ut och sonas och för att förebygga liknande förbrytelser mot dessa våra minsta, så långt detta kan undvikas genom mänskliga åtgärder. Den undersökande journalistiken har möjliggjort uppklarandet av mycket som varit fördolt och förtiget. Det är vi tacksamma för. Endast genom sanningen kan Kyrkan genomgå luttring och bli friskare. Samtidigt plågas vi av den ensidighet i mediebevakningen som tycks göra katolska kyrkan huvudansvarig och huvudsaklig hemvist för pedofili och liknande övergrepp. Det vore naivt att tro att denna sjukdom inte förekommer i alla miljöer. Vi är trötta och utleda på ständigt nya rubriker som säger att de katolska skandalerna växer (i Sverige har hittills tre fall blivit anmälda från 40-talet fram till idag!). Ett normalt katolskt liv skildras däremot sällan. Vi kräver större balans i bevakning och mindre sensationslystnad i rubriksättningen. Vi vill härmed uttala vårt fulla och kraftfulla stöd till biskop Anders, som vill ställa sin plats till förfogande om det bedöms att han handlat försumligt. I honom har vi en orädd herde och otvetydig vägvisare som väckt respekt långt utanför Kyrkans gränser. Under denna svåra tid vill vi bära fram våra förböner för honom och för hans fortsatta biskopsgärning, för kyrkan och hennes biskopar och präster, för hela det kristna folket och framför allt för alla offer för övergrepp inom och utom Kyrkan. Vi tror att den Helige Ande leder sin Kyrka och att den smärtsamma sanningen som nu blottläggs kommer, paradoxalt nog, att göra Kyrkan, Kristi Kropp, helare och friare. Prövningen leder till mognad, bättre hållfasthet och större äkthet. Den är en inbjudan till var och en av oss och till hela Kyrkan att rannsaka sitt samvete och att fördjupa sitt förhållande till Kristus, vägen, sanningen och livet. (På detta upprop följde namnen på personer) Text och foto: Birgit Ahlberg-Hyse

8 sid. 8 aktuellt inrikes Stort engagemang för 40-timmarsbön i S:ta Eugenia Om man får tala om succé när det gäller bön är det rätt ord för den 40 timmar långa adorationen i S:ta Eugenia kyrka för botgöring och försoning efter de avslöjade pedofilskandalerna inom Kyrkan. Det var församlingsmedlemmen Talat Strokirk som kom med initiativet tillsammans med några deltagare i en engelsk - språkig bönegrupp i S:ta Eugenia. När de läste om skandalerna kände de medlidande med offren men också sympati för biskop Anders, som fick ta ett stort ansvar för det som skett i Sverige, och för alla präster som blivit oskyldigt misstänkta som förövare. - Vi ville visa dem stöd på något sätt och kom fram till att det var dags för en 40-timmarsbön, berättade Talat alldeles innan adorationen inleddes. De 40 timmarna skulle fördelas så att Jesu Hjärtas dag, i år fredagen den 11 juni, inramades av två vaknätter. Adorationen inleddes därför på torsdagskvällen klockan 18 och avslutades på lördagsförmiddagen klockan 10. Talat Strokirk hade satt upp ett schema på anslagstavlan och hoppades att minst två personer ville anteckna sig för att be varje timme. När Km besökte kyrkan vid 21-tiden på torsdagen hade schemat redan fyllts av många flera än två per timme. Ett tiotal personer bad inför monstransen under 21-timmen. Som hjälp för bönerna hade Talat valt ut böner för Kyrkan, påven, biskopen och prästerna, för kallelser till kyrkans tjänst, men också böner för överlåtelse, nåd och vishet. Kyrkorummet var sparsamt upplyst och atmosfären var varm och dämpad. Stillheten behölls trots att det var lite rörelse när bedjarna avlöste varandra. En timme efter det att adorationen hade avslutats ringde vi till kyrkoherde Klaus Dietz SJ för att få hans intryck. En fantastisk satsning, sade han. - Första natten hölls en midnattsmässa med biskop Anders och sju medcelebrerande präster. Då var minst 70 personer närvarande. Och mellan tio och femton personer var där och bad hela natten. Under fredagen satt många präster längre eller kortare stunder och det är beundransvärt med tanke på deras pressade scheman. Uppslutningen tyder på en medvetenhet hos prästerna, för - klarade pater Dietz: - Man kan säga att vi visade en negativ solidaritet. Vi tar ansvar och ber om förlåtelse inför vår Herre för det som har hänt. I vår kommunitet har vi talat mycket om problemet, också med gästande präster från utlandet, eftersom det berör alla präster. Även Talat Strokirk är entusiastisk över det stora intresset för att visa stöd och solidaritet med prästerna. Själv var hon i S:ta Eugenia under alla 40 timmarna och sov knappt någonting men engagemanget hos bedjarna och gemenskapen med dem höll henne pigg hela tiden, försäkrar hon. - Andra natten var fantastisk. Då var 17 personer här hela tiden och avlöste varandra i kyrkan. I pauserna, då det bjöds på lätt förtäring, kunde vi lära känna varandra och samtala om vårt böneämne. Hon kan inte säga exakt hur många personer som har kommit och gått och suttit i tillbedjan ett varierande antal timmar under hela adorationen men långt flera än vad hon hade vågat hoppas ställde upp. - De kom inte bara från vår församling utan från andra Stockholmsförsamlingar och det stärker sammanhållningen mellan oss katoliker. Bön för botgöring och försoning. Engagemanget var stort för 40-timmarsadorationen i S:ta Eugenia kyrka.

9 Lycklig initiativtagare. Talat Strokirk kunde konstatera att många flera än hon hade vågat hoppas på kom till 40-timmars adorationen. aktuellt inrikes sid. 9 I S:ta Eugenia har man sedan 2008 endagsadorationer en fredag i månaden. Men nu skulle Talat Strokirk också vilja ha 40-timmarsadoration en gång per år, kring Jesu Hjärtas dag. - Denna första långa adoration hade ett speciellt syfte men det finns många andra ämnen som är angelägna. Nästa år skulle jag önska att vi kunde be för ungdomars situation. Text och foto: Birgit Ahlberg-Hyse Böner ur Oremus Bönerna för adorationen var hämtade ur Oremus. Så här lyder Kyrka på väg: Barmhärtige Fader, vi ber dig för hela din heliga kyrka. Fyll henne med din sanning och frid. Avtvå det som fläckar hennes skönhet. Bevara henne från att begå misstag. Res henne upp när hon brister i tro. Skänk henne det som ännu fattas henne. Ge henne mod och styrka att gå din väg framåt. Rädda henne undan splittring. Församla henne från alla folk under himlen, du mäktige Herde för din hjord. Hör vår bön för vår Herres och Frälsares Jesu Kristi skull. Newmaninstitutet itutet Högskola för teologi, filosofi och kultur inbjuder till invigning Newmaninstitutet invigs till högskola lördagen den 4 september 2010 genom jesuitordens general eral superior Adolfo Nicolás. Härmed vill vi hjärtligt inbjuda er till denna invigning som börjarr kl vid huvudentrén, Slottsgränd 6, Uppsala, men också till den efterföljande apéritifen på gården. På eftermiddagen följer en akademisk ademisk konferens i Uppsala Universitetshus, Newman and the Idea of a University. Hjärtligt välkomna! Philip Geister, Rektor Post- och besöksadress Slottsgränd 6, Uppsala Tel (vx), vardagar kl Fax hemsida

10 sid. 10 aktuellt Stiftets official Jorge de Salas: Tystnadsplikten är en Guds välsignelse - Prästers tystnadsplikt i samband med bikt är absolut. Kyrkan använder orden sakramentalt insegel om detta. - Det som bekänns i biktstolen får under inga omständigheter föras vidare. Det säger stiftets official och högste jurist, msgr Jorge de Salas, när Km möter honom för ett samtal kring just tystnadsplikten. Under vilka omständigheter gäller den? Vi tar vår utgångspunkt i en nyligen publicerad tidningsartikel där man apropå att en präst tänktes bikta ett övergrepp han gjort sig skyldig till kunde läsa: Den som prästen hade biktat sig hos var bunden av en tystnadsplikt som bara kunde lösas av Rom. Här är det något som missförståtts av journalisten, kommenterar Jorge de Salas. - Påven kan naturligtvis inte lösa en präst från tystnadsplikten. Ett sådant förfarande skulle ifrågasätta hela botpraxis. Bekända synder vilar under biktens insegel om inte konfidenten själv tillåter prästen att tala. - Däremot stämmer det att Heliga Stolen blir involverad om en präst skulle offentliggöra vad han hört under bikt. Ett sådant förfarande räknas till delicta gravia: prästens beteende är så allvarligt att han omedelbart exkommuniceras. Bara påven kan avlösa prästen från den synd han begått. I sammanhanget kommer Km-skribenten att tänka på en skrivning som verkligen hade kunnat sätta myror i huvudet på läsaren: Om en präst skulle yppa vad han hört under bikt skulle han avrättas. Det är tur att det finns korrekturläsare: Stopp och belägg! Det ska stå avsättas. Om prästen i fråga över huvud taget skulle tillåtas återvända som präst är det på villkor att han fortsättningsvis inte hör bikt. Det är aldrig så att en präst per automatik har rätt att förvalta botens eller försoningens sakrament, säger Jorge de Salas. Det är biskopen, överherden, som ut delar denna fullmakt, något som blir särskilt tydligt när det handlar om de nyprästvigda. Dessa som fått ägna delar av seminarie - tiden åt fiktiva bikter får ofta tillstånd att ta emot bikt under en begränsad tid efter prästvigningen, ett tillstånd som sedan kommer att omprövas. - En präst kan aldrig förvalta botens sakrament vid sidan av biskopen. - Den gamla Codexen var mycket tydlig på denna punkt. Prästen fick höra bikt i det stift han var knuten till men inte under exempelvis pilgrimsresor till andra länder och stift, om inte stiftsbiskopen på plats givit tillstånd till detta. Den nya Codexen från år 1983 är inte fullt så sträng, detta eftersom prästernas rörlighet blivit större. Gäller tystnadsplikten också i samband med själavårdssamtal? Frågan har aktualise - rats apropå ett av de fall av övergrepp som redovisats inom stiftet under våren. - Det själavårdande samtalet är inte av sakramental karaktär och alltså inte behäftat med sakramentalt insegel men det är oerhört viktigt att också det som sägs under ett sådant samtal behandlas med diskretion Vad säger kyrkorätten om tystnadsplikten? Stiftets official Jorge de Salas hjälper till med att reda ut begreppen. Foto: Birgit Ahlberg-Hyse och med all respekt för konfidenten. Det finns kyrkorättsliga bestämmelser för själavårdssamtalet likaväl som för bikten. - Om konfidenten i ett själavårdande samtal berättar om ett övergrepp som han eller hon utsatts för ska prästen uppmana till polisanmälan och vara till stöd vid en eventuell anmälan. Han kan dock inte själv vara den som går in och anmäler, då rörs olika roller ihop. - Om konfidenten skulle yppa att han eller hon själv förgripit sig på en minderårig, det kan till exempel handla om incest, men inte vill gå vidare till berörda myndigheter, då bör prästen ta initiativet och se till att anmälan sker. Hur är det med den form av tystnadsplikt som gäller andra yrkesgrupper, exempelvis läkare? Läkarens sekretess kan brytas om

11 aktuellt inrikes sid. 11 han/hon får kännedom om svårare brott eller när många människors hälsa står på spel, till exempel när en patient visar sig vara bärare av en svårt smittsam sjukdom. Åter till prästers tystnadsplikt. Var går gränsen mellan bikten och det själavårdande samtalet? - För oss katoliker är det enkelt. Det som bekänns i biktstolen förblir en hemlighet mellan biktfadern och biktbarnet och detta gäller även om, i undantagsfall, bikten inte skulle följas av avlösning. Att tystnadsplikten i samband med bikt är total är något som respekteras av nästan alla lagstiftare i alla länder. - En annan sak är att den biktande bör visa sin vilja till gottgörelse. I extrema fall om en annan person riskerar att dömas för ett brott som den biktande begått, eller om någon farit så illa av det som nu bekänns i bikten att bara ett offentligt erkännande skulle kunna upprätta honom eller henne kan prästen kräva att biktbarnet tar an s- var för sina handlingar genom att också utåt stå för vad han eller hon gjort. Men prästen själv förblir bunden av sitt tystnadslöfte. Den kvalificerade tystnadsplikten, som är begränsad till bikten, är en välsignelse, konstate rar Jorge de Salas och pekar på Svenska kyrkans dilemma. - Svenska kyrkan har introducerat den totala eller kvalificerade tystnadsplikten för alla själavårdssamtal. Men när börjar respektive slutar själavårdssamtalet? Var går gränsen mellan detta samtal och ett kravlöst samtal vänner emellan? - Vi katoliker drar gränsen mellan bikten och det själavårdande samtalet när prästen tar på sig sin biktstola och säger I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Margareta Murray-Nyman Fotnot: Official: ansvarig för stiftets domstol, officialatet Heliga Stolen, den heliga stolen: kyrkorättslig benämning på påveämbetet och den romerska kurian Biktens insegel: förpliktelsen att hemlighålla det som sagts under bikt Codex Iuris Canonici: kyrkolagen Den kvalificerade tystnads - plikten, som är begränsad till bikten, är en välsignelse. Samfundsrepresentanter i fokus Tre kyrkofamiljer presenterade aktuella dialoger mellan kyrkorna. Från vänster pater Fredrik Emanuelson OMI för Katolska kyrkan, fader Misha Jaksic för de ortodoxa kyrkorna och Christopher Meakin, ekumenikenheten i Svenska kyrkan. SKR-konferens om tro, liv och enhet: Sju självbeskrivningar och mycket mera Att mötas ansikte mot ansikte var temat på en konferens som Sveriges Kristna Råd, SKR, genom Ekumenik i Norden höll hos Birgittasystrarna i Djursholm i början av juni. Den första dagen fokuserade på boken Tro-Liv- Enhet, som just getts ut av SKR. Konferensens andra dag talades om de officiella dialoger som finns mellan samfund i Sverige. En rad inledare gav trettiotalet deltagare utmaningar utifrån boken och dialogerna. Boken Tro-Liv-Enhet innehåller sju samfunds självbeskrivning och kyrkolära samt en rad utmaningar för ekumeniken. Samtalet om boken rörde därför framför allt kyrkosyn och kopplingen mellan uppenbarelse, tolkning och struktur. Sven-Erik Brodd, professor i kyrkovetenskap vid Uppsala Universitet, lyfte i sin inledning om boken fram att vår tolkning av uppenbarelsen påverkar hela samfundet, från spiritualiteten till hur man lägger upp sin ekonomi. Samtidigt är samfunden präglade av när och var de vuxit fram. Många av de nyare samfunden i Sverige uppstod som folkrörelser och har demokratin inbyggd, medan de gamla kyrkorna, liksom de allra nyaste, måste fundera mycket över vad demokrati är, vad som ligger i begrepp som koinonia och konciliaritet och hur samfunden kan förhålla sig till Sveriges lagstiftning. Medan Brodd talade om samfundens struktur, pekade Per-Magnus Selinder, tidigare teologisk sekreterare i Missionskyrkan, på de nödvändiga motsätt - ningarna som ligger i hela kristendomens väsen såväl i kyrkosyn som i människosyn. På samma sätt som Jesus är både Gud och människa, och människan är både själ och kropp, är kyrkan helt och fullt mysterium och institution, gudomlig och världslig, sakramental och skadad. Det finns också en spänning mellan kyrkans kallelse till enhet och samfundens egna former, där vi måste sålla det som är olika uttryck från det som är kyrkoskiljande. Dessa spänningar är synliga i varje samfunds självbeskrivning, även om sätten att uttrycka sig är olika. Johannes Paulus II sade att kyrkan måste andas med båda lungor, och menade att vi behöver både den västliga och den östliga traditionen. I de sju Fortsättning

12 sid. 12 aktuellt inrikes beskrivningarna i Tro-Liv-Enhet är detta tydligt. De östliga kyrkorna saknar västs filosofiska bagage och ger därför ingångar och synsätt präglade av betraktandet av kyrkan som mysterium, samtidigt som de västliga samfunden i hög grad placerar kyrkan i världen och pekar på hennes sociala ansvar och mänskliga byggstenar. Just i mötet mellan öst och väst syns dubbelheten: kyrkan är samtidigt evig och tidslig, gudomlig och världslig. Tappar man den ena eller den andra sidan är kyrkan inte längre kyrka. Text och foto: Magdalena Dahlborg Fotnot: Koinonia: aktiv gemenskap Konciliaritet : varje kristen har medbestämmande och medansvar i tolkningen av uppenbarelsen (ska inte förväxlas med konciliarismen, som var en inomkyrklig rörelse på 1500-talet) Det berättas om Abba Makarios att han på vandring i öknen träffade på en skalle från en hednapräst. Skallen bad Makarios att fortsätta be för de dödas själar, då de plågades svårt. Makarios frågade om plågans art, och fick svaret: Så långt som himlen är från jorden, så djup är elden under oss. I den elden står vi bundna rygg mot rygg och kan inte möta varandras blick, men när du ber för våra själar lossar banden och vi kan se varandra ansikte mot ansikte. Då lindras plågan. Ibland sägs helvetet vara andra människor, berättelsen om Makarios och skallen visar vårt behov av att mötas och se varandra. På detta vis inledde SKR:s generalsekreterare Sven-Bernhard Fast konferensen. Om att till bristningsgränsen utnyttja det vi har gemensamt I Sverige händer saker som i ett globalt perspektiv är märkliga. De olika ortodoxa traditionerna, skilda åt av politik, historia och gamla strider, sitter runt samma bord i samma kristna råd och har sedan flera år årliga samtalsdagar. Den katolska kyrkan, på många håll i världen så långt från pingstförsamlingarna som det går att komma, kan i Sverige se ett ökande intresse från pingströrelsen för helgonen, Maria och den katolska spiritualiteten. Dialogerna mellan kyrkor och samfund i Sverige ser väldigt olika ut. Fredrik Emanuelson OMI presenterade de dialoger där Stockholms katolska stift deltar med början i den rapport, Rättfärdiggörelsen i kyrkans liv, som nyligen presenterats från den svensk-finska katolsk-lutherska dialogen. Ur det katolsklutherska samtalet, liksom ur samtalet mellan Katolska kyrkan och Svenska Missionskyrkan, kommer ofta konkreta texter och presentationer. Inte lika synliga är samtalen med pingströrelsen och med de ortodoxa kyrkorna. Samtalet med pingst beskriver Fredrik Emanuelson som att vi är från början helt överens om att vi inte är överens. Detta gör att samtalet kan bli väldigt öppet och behandla riktigt svåra frågor, som dop, nattvard och ämbete, helt förbehållslöst. De ortodoxa kyrkorna är de som teologiskt i många frågor står närmast Katolska kyrkan, och här kan man de senaste åren internationellt se ömsesidiga närmanden. Splittringarna är ofta politiska och geografiska snarare än teologiska, med undantag för Heliga Stolens primat. Biskop Anders Arborelius har betonat vikten av att tydligt markera när en dialog nått ett fast resultat, för att man ska ha något att falla tillbaka på och kunna se vad som faktiskt uppnåtts. Ett sådant tillfälle var det ömsesidiga doperkännandet mellan Katolska kyrkan och Missionskyrkan Då sade biskopen också någonting som behövs för att stärka enheten såväl mellan som inom samfund: Vi måste till bristningsgränsen utnyttja det vi har gemensamt. Text och foto: Magdalena Dahlborg Fotnot: Rapporten Rättfärdiggörelsen i kyrkans liv presenterades i Km 4/10. Nödvändiga motsättningar Per-Magnus Selinder, tidigare teologisk sekreterare i Missionskyrkan, talade om motsättningarna som ligger i hela kristendomens väsen. - Vi måste skilja mellan olika uttryck för mysteriet och det som är kyrkoskiljande. Ansikte vid ansikte Generalsekreteraren vid Sveriges Kristna Råd, Sven-Bernhard Fast, och sr Katrin Åmell OP, direktor för ekumenik vid SKR, reflekterar över samfundens självbeskrivningar.

13 aktuellt inrikes sid. 13 Uppgift för Bilda, stiftets nya studieförbund: Bidra till försoning i kyrka och samhälle Bilda vill individualisera, integrera, institutionalisera och internationalisera. Under förbundsstämman i missionskyrkan i Uppsala sammanfattade förbundsordföranden Erik Amnå syftet med den halva miljon studiecirklar som årligen äger rum i Bildas regi på det viset. - Vi har inte gått i mål förrän vi nått också glesbygdskillen, menade Amnå. - Och förortstjejen, kontrade biskop Anders, ny i Bildasammanhang. Fyra av deltagarna i förbundstämman kommer här till tals. Diskussionen om Bildas själ blev natur - ligt nog livlig under ett årsmöte med över 200 deltagare från så vitt skilda tros- och kulturtraditioner som Rumänska ortodoxa stiftet i Norra Europa, Svenska Baptisternas Kvinnoförbund, Kristna Esperantoförbundet och KRIK/Kristen Idrottskontakt. Eller kanske inte alldeles skilda ändå. Portalparagrafen, om den kristna tron som grund för ett fritt och frivilligt folkbildningsarbete, ska förstås skrivas under av samtliga medlemsorganisationer. Och både i plenardebatten och under de 21 olika seminarier som deltagarna hade att välja mellan med ämnen som De glömda barnen, Klimatfrågan, Ka - tols ka kyrkan och ekumeniken och Det palestinska Kairosdokumentet visade det sig snart att olika infallsvinklar snarare kunde utmana och komplettera varandra än ge upphov till konflikter. För - bundsordföranden Erik Amnå gladde sig: - Vi är bröder och systrar som histo - riskt demoniserat varandra och vars förfäder bespottat och bekrigat varandra. - Nu när ytterligare en kyrkofamilj, den katolska, välkomnats som medlem i Bilda tror jag att man vågar betrakta detta som ett försoningsverk. Biskop Anders, ny i Bildas sammanhang, anknöt: - Det svenska samhället, där vi kan möta invånare från i stort sett hela världen, troende och icke-troende om varandra, har väl blivit lite identitetslöst. - Min förhoppning är att Bilda ska kunna bidra till att vi hittar en ny svensk identitet, med en gemensam värdegrund, där vi inte längre ser varann som svennar och blattar utan som medmänni skor. - Om vi kan samarbeta kring ett sådant projekt är detta något profetiskt! Också Katolska Pedagogiska Nämn dens Ulrika Erlandsson, som under årsmötet invaldes i Bildas förbunds styrelse, ville se Bilda som brobyggande: - Vi måste sträva efter ömsesidig förståelse, medlemsorganisationerna emellan och människor emellan. Det är viktigt att man inom Bilda förstår vår katolska mångkulturella särart bättre. Samtidigt måste katolikerna i högre grad öppna sig för vad folkbildning och studiecirkelverksamhet innebär. - Det finns de som suckar över att man måste fylla i en massa papper om man anmäler exempelvis en föräldragrupp eller kateketkurs som studiecirkel. Men ryktet om pappersexercis är överdrivet. - Och om vi bara lyckas förmedla att det finns en koppling mellan den verksamhet som avrapporteras och statens bidrag till studieförbundet behöver det inte kännas så konstigt längre. Sportig biskop. - Inte trodde jag att jag någonsin skulle komma att representera Sport for Life. Fast jag har i alla fall promenerat hit från stationen Sa biskop Anders när han fick göra sig till tolk för de organisationer som ansökt om medlemskap i Bilda inför årets förbundsstämma. Bildas förbundsrektor Kerstin Enlund och stämmans ordförande Per Duregård, tillika pastor i Uppsala missionskyrka, visade sin glädje över att de 44 medlemsorganisationerna nu blir 52. Foto: Tobias Johansson Bilda vill verkligen gå stiftet till mötes, säger Ulrika Erlandsson avslutningsvis. - Trots att rapporteringen ännu inte kommit igång på allvar har man redan anställt fyra katoliker: en profilområdesansvarig och tre konsulenter. Även andra Bildakonsulenter har redan gjort församlingsbesök och hållit uppskattade kateket kurser. - Bilda kan hjälpa oss att bygga en starkare kyrka! Men inte en kyrka som utestänger och begränsar. Bilda vill binda ihop människor. Margareta Murray-Nyman Fortsättning

14 Ny i förbundsstyrelsen - Bilda, som själv står på kristen grund, kan hjälpa oss att bygga en starkare kyrka, menar Ulrika Erlandsson, arbetande ordförande vid Katolska Pedagogiska Nämnden och just invald i förbundsstyrelsen. Foto: Annie Tayam-Dahlgren Den frikyrkliga majoritetskultur som varit dominerande i FS/Bilda utmanas av två kyrkofamiljer av annan art och tradition Vi vill i dag vara ett studieförbund för kyrkor och för kyrkornas samspel med samhället. (Ur Studieförbundet Bildas strategidokument ) Fotnot: Bilda gick tidigare under namnet Frikyrkliga Studieförbundet, FS. De två kyrkofamiljerna av annan art och tradition är Katolska kyrkan och representanter för den ortodoxa kyrkotraditionen. Principprogram för Studieförbundet Bilda: Studieförbundet Bilda skall bedriva folkbildning genom studie-, kultur- och annan bildningsverksamhet inom bredast möjliga ämnesregister och med särskild uppmärksamhet på bibel- och livsåskådningsämnen. Förbundet skall, med kristen tro som grund, och genom ett fritt och frivilligt folkbildningsarbete som är öppet för alla slå vakt om individens integritet främja människans förmåga till självständigt ställningstagande, till skapande verksamhet, till samarbete och gemenskap stimulera till och uttrycka ett ansvarigt engagemang i samhälls- och kulturliv I vårt stift finns det gott om kompetens i form av organ som KPN, SUK, Newmaninstitutet och folkhögskolorna, men vi behöver bli bättre på att rätt utnyttja och vidareutveckla den kunskap som finns så att den kommer alla till del, inte minst våra nationella grupper och nyanlända katoliker. (Biskop Anders i ett öppet brev till de katolska församlingarna i samband med övergången till Bilda) Bilda, som är ett av landets nio studieförbund, har under det senaste året registrerat en halv miljon studiecirklar inrapporterat en miljon studietimmar inbjudit till kulturprogram erbjudit andra folkbildningsarrangemang sammantaget ordnat möten mellan 2,2 miljoner människor Bilda vill institutionalisera Förbundsordföranden Erik Amnå förklarade ett ord som väckte frågetecken institutionalisera med att Bilda vill erbjuda minoriteter en plats i det offentliga rummet, med en organisation som de själva styr över. Foto: Nina Gergi Förankra Bilda i stiftet: Arbetet är jätteroligt men på lång sikt Stockholms katolska stift är den till antalet medlemmar största av Bildas medlemsorganisationer. Bengt Almstedt, Bildas utbildningsansvarige för katolsk bildning och kultur, är mån om att det studiearbete som redan bedrivs inom stiftet knyts till Bilda. - Jag hoppas att man hör av sig till mig eller till någon av de andra konsulenterna om man har frågor kring studieverksamheten. Själv har jag kontakt med KPN, KLN, SUK, Respekt och Newmaninstitutet, kontakter som fun g - e rar väl. Under nästa år vill Bilda prio - ritera de orientaliska kyrkorna och särskilt kaldéerna. En anställning kopplad till kaldeiska missionen är redan på gång. Den av pastoralrådet initierade boken Guld rökelse myrra med studiehandledning som planeras tas fram av Bilda blir en självklar ingrediens i utbildningsarbetet. Bengt talar om den pedagogik som är Bildas och övriga studieförbunds främsta bidrag till studiearbetet: smågruppsmentaliteten. - Naturligtvis kan det ge mycket att lyssna till en föreläsning eller att läsa en bok. Men om jag ska kunna internali - sera det jag tar till mig och verkligen göra det till mitt, då behöver jag reflektera över innehållet tillsammans med andra. Hur påverkar föredraget eller texten mitt liv som ansvarstagande medmänniska som katolik? - Detta är folkbildning. Vid sidan av Bengt finns i dag tre av Bilda anställda katoliker. Därtill kommer ett antal icke-katoliker som också de ska serva katolska församlingar och grupper. Hur kan katolikerna tänkas uppleva undervisning av icke-katoli - ker? Vi försöker hitta ett förhållningssätt som passar, säger Bengt. Vi vill successivt utbilda våra konsulenter i ett katolskt tänkande. - Sedan handlar det ju inte om att katoliken ska undervisas i katolsk tro av någon som kommer från ett annat samfund. Men konsulenterna kan alltid bidra med nya infallsvinklar vad gäller till exempel trosförmedlingen. Finns det ingångar, utöver de beprövade, som hjälper oss att växa på trons väg? Som hjälper oss att dela med oss av tron till andra? Vi har märkt att även den som har en universitetsexamen i kanske teologi eller filosofi kan känna osäkerhet inför att gå in som exempelvis ka teket. - Då erbjuder Bilda en kvalificerad ledarutbildning. Sist nämner Bengt framtidens studie - cirkel. Den är nätburen. - Också katoliker i periferin, eller den som saknar ett visst slags verksamhet i den egna församlingen, ska ha möjlighet till fortbildning. Bilda online är en plattform där man kan delta i eller skapa egna studie - cirklar och nätverk. - Man måste förstås ha tillgång till en dator för att kunna vara med i kurser på nätet. Men sedan är det fritt fram. Margareta Murray-Nyman Fotnot: Vi har tidigare skrivit om Bilda i Km 4/2010. I Km 4/2009 behandlade vi stiftets byte av studieförbund, från Sensus till Bilda. Nyhetsbrevet Katolsk bildning och kultur skickas ut till alla församlingar. Det kan också laddas ner från KPN: Katolska Pedagogiska Nämnden KLN: Katolska Liturgiska Nämnden SUK: Sverige Unga Katoliker Utvecklingsansvarig för katolsk bildning och kultur Evangelisation och folkbildningsarbete ska gå hand i hand, säger Bengt Almstedt, här på en vinterbild som togs när han just utsetts till utbildningsansvarig. Foto: Katrin Laine

15 aktuellt/familjekongressen sid. 15 Mer från familjekongressen Den nordiska familjekongressen som arrangerades i Jönköping i mitten av maj hade ett mycket rikt innehåll, med givande seminarier och möten med intressanta människor. Den rapportering som Km inledde i nr 6 fortsätter därför här. När allt är kaos är själva kaoset en bön Att möta allvarliga svårigheter, lidande och sjukdom och leva det i familj och församling. Det var rubriken på ett av de många seminarier som kongressdeltagarna inbjöds till. Seminariets moderator var msgr Göran Degen som samtalade med ett par från S:t Lars församling i Uppsala, Sofia och Michael Grunditz. Michael inledde med att berätta öppenhjärtigt om sin schizoaffektiva sjukdom som han har lidit av sedan ungdomen och som har gjort honom så psykiskt handikappad att han är sjukpensionär sedan fyra år. Ibland måste han vårdas på sjukhus och då blir Sofia, som har ett heltidsarbete på långt pendlingsavstånd, ensam med ansvaret för barnen. Från ett tidigare förhållande har Michael 16-årige sonen Marcus. Gemensamt har paret tre barn, Filippa, tolv år, Jakob, nio, och Simon, tre. För en tid sedan fick Filippa diagnosen diabetes. - Beskedet var ett hårt slag eftersom det kom precis när vi hade börjat tycka att livet hade blivit lite lugnare, sade Sofia. Lika öppenhjärtigt som Michael, och mycket osentimentalt, berättade hon om en familj som håller ihop i harmoni trots prövningar som verkar ohyggliga. - Ibland kan det vara ett sådant kaos att vi inte har tid med bön. Men då får själva kaoset vara en bön, sade Sofia och tillade att hon ofta i efterhand kan se att Gud har hjälpt familjen genom att skicka människor som är beredda att stödja på olika sätt. De skulle inte klara sin vardag utan hjälp från omgivning - en, församlingen inräknad. - Vi vet att vi har vänner. Och vi har lärt oss att man inte ska vara rädd för att be om och ta emot hjälp. När jag uttrycker min tacksamhet mot folk i församlingen kan de säga att vi ger något också, genom att vara en familj i kyrkan. Det är nämligen så att hela familjen är aktiv i S:t Lars. Eftersnack. Fader Göran Degen med Sofia och Michael Grunditz. Fortsättning

16 sid. 16 aktuellt/familjekongressen Med Göran Degens ledning gled samtalet in på trons betydelse i deras svårigheter. - Ni är förtrogna med krankhet. Och ni håller fast vid er tro och växer som familj i tillit till Gud. Ja, de höll med om att de skulle ha svårt att acceptera sjukdomarna och svårigheterna utan tron. Men Michael erkände att han har svårt att se något välsignat med sin sjukdom. - Jag tänker ofta på Job och hoppas kunna komma ur det svåra, som han gjorde, och säga att jag behöver sjukdomen för att förstå Gud, att inse att Gud inte straffar med sjukdomen. Skuldfrågan var också uppe. Michael känner sig skyldig när han inte förmår att hjälpa till hemma. Och Sofia kan tappa modet när hon inte räcker till för att hjälpa Michael. Hon får ibland frågan varför hon och barnen inte lämnar Michael eftersom hans sjukdom kan innebära så stora problem. - Men jag svarar att det ja vi gav varandra vid vigseln verkligen var ett ja. Den person som jag gifte mig med är samma person. Vårt äktenskap har ingenting med Michaels sjukdom att göra. Det ligger utanför. Vi tycker om varandra och är vänner och vill vara med varandra. - Sofia är räddningen i mitt liv. Jag kan vara odräglig men hon håller fast vid mig, lade Michael till. Samtalet mellan Sofia, Michael och fader Göran var rättframt men samtidigt förtroligt. Och det inspirerade seminariedeltagarna att tala om hur de hanterar sina egna kors. Skuld och tillkortakommande förekom i flera berättelser men också vittnesbörd om hur mycket Gudstron betyder för att man ska uthärda. Stort intryck gjorde en änkeman som berättade om sin frus lidanden i en svår sjukdom. Han hade reagerat kraftigt mot sina vänner i ett frikyrkosamfund som sagt att de bad att hustrun skulle bli frisk. Att vara frisk är inte huvudsaken, menade han. - Man måste acceptera sjukdomen. Fader Görans svar kunde stå som en sammanfattning av hela seminariet: - Man kan önska, men inte begära, att få vara frisk. Text och foto: Birgit Ahlberg-Hyse Fotnot: En intervju med familjemedlemmarna Grunditz om deras liv som katoliker var införd på familjesidan i Km 5/2007 Nygifta. Wessen och Andrea Rottini fick tillfälle att förnya sina två veckor gamla äktenskapslöften vid familjekongressen. Förnyelse av färska äktenskapslöften Efter sju års gemensamma böner per brev har Wessen Maruwge från Jönköping och Andrea Rottini från Milano ingått äktenskap. Vid en av familjekongressens högtidliga mässor gavs det tillfälle att förnya sina äktenskapslöften. Ett par som hade det allra färskaste löftet att förnya var Wessen och Andrea Rottini, vigda två veckor före familjekongressen. Där medverkade de i ett seminarium med rubriken Förlovning och förlovningstid vad är viktigt före bröllopet? Wessens och Andreas berättelse om sin relation är en riktig kärlekssaga: Andrea var utbytesstudent i Jönköping Han besökte då S:t Franciskus församling, som Wessen har tillhört sedan hon som barn flyttade med sin familj från Irak. Men ingenting hände mellan de två då. De möttes inte ens under denna tid trots många söndagsmässor. Men 2001 var det Wessens tur att vara utbytesstudent, i Castellanza i närheten av Milano! Där träffades de och blev så goda vänner att de bestämde sig för att hålla kontakt per brev och sms. De hade också en gemensam bön som de bad för varandras vänner. Efter sju års brevkontakt bad Wessen att Andrea skulle be särskilt för henne och han började be Rosornas novena, komponerad av jesuitpatern Putigan till lilla Therèse av Jesusbarnet. Den består av tjugofyra Ära vare Fadern. När Andrea kom på besök till Sverige 2008 kunde de med stor säkerhet konstatera att de skulle bli ett par.

17 aktuellt/familjekongressen sid. 17 Andrea for tillbaka till sitt arbete som journalist i Milano och Wessen fortsatte sina doktorandstudier på institutionen för onkologi och patologi vid Karolinska Institutet i Stockholm, där hon försvarade sin avhandling förra våren. Efter vigseln har de flyttat samman i Italien där Wessen ska fortsätta med bröstcancerforskning vid IFOM, The FIRC Institute of Molecular Oncology foundation. Km träffade de två vid en måltid under kongressdagarna. Det var då de, bokstavligen strålande av lycka, berättade om sin väg till kärleken. Berättelsen innehåller detaljer som är svåra att beskriva eftersom de är förknippade med deras personliga fromhet. Men det blir vackra minnen, och fina vittnesbörd, att förmedla till barn och barnbarn! Text och foto: Birgit Ahlberg-Hyse En växande bönekedja En bönekedja som passade att informera om på familjekongressen var Ständig bön för Äktenskap och Familj. Bönekedjan introducerades 1998 av Johnny Doherty CSsR på Irland. Därifrån togs den till Sverige av Colette Johnsson som är irländska men som bor sedan länge i Karlstad, där hon tillhör Vår fru av Rosenkransens församling blev Karlstad och Helsingborg de första platserna för bönen och nu har den spridit sig till ett fyrtiotal församlingar och grupper. I bönekedjan tar varje deltagande församling ansvar för ett specifikt datum i månaden. Meningen är att dygnet ska fyllas av personer som ber var sin timme. Till hjälp finns ett häfte med böner för olika livssi tuationer som par och familjer kan befinna sig i. - Det är ett vackert häfte, fyllt av medkänsla, som fader Johnny har skrivit. Det genomsyras av de tre orden kärlek, generositet och tillväxt, säger Colette. Familjekongressen betydde mycket för bönekedjan. - Tack vare nya kontakter går Ständig Bön nu vidare till Danmark, Norge, Island och Frankrike. Deltagare därifrån har bestämt sig för att be var sin timme den 8:e i varje månad. Det är det datum som fader Johnny har för sin timme på Irland och vi i Karlstad ber detta datum också. - Vi fick även flera nya bedjare från stiftet och de fick en timme på det datum som deras respektive församlingar har, berättar Colette och summerar: - Enligt fader Johnny ber totalt ungefär personer var sin timme nu och i Sverige är vi fler än 800. Det finns kraft i bön, speciellt när den är ständig. Text och foto: Birgit Ahlberg-Hyse Bönehäftets svenska variant kom till genom ett samarbete mellan Katolska Pedagogiska Nämnden och Utskottet för Äktenskap och Familj i Stockholms katolska stift. Senaste utgåvan finansieras genom bidrag från Respekt (Livets Fond). Mer om bönekedjan på Colette Johnssons blogg: standigbon.blogspot.com På sid 25 beskrivs hur bönen praktiseras i Domkyrkoförsamlingen. Två små länkar i en stor bönekedja. Marina Håkonsson och Colette Johnsson framför skylten till deras informationsbord vid familjekongressen i Jönköping.

18 sid. 18 aktuell intervju Fattigdomen i Europa angeläget ämne för biskop William Antikatolicism, pedofilskandaler och fattigdom var ämnen som biskop William Kenney hann tala om under den korta intervju som Km lyckades fånga honom till vid familjekongressen i Jönköping Det blev återseendets glädje för många när biskop William kom till kongressen. Han höll en föreläsning, som Km refererade i nr 6, och han ledde två seminarier. Alla samlingar med honom var rikt besökta och i sitt sätt att gestalta angelägna frågor var han ännu mer dynamisk än vad vi minns från hans tid som hjälpbiskop i Sverige. Nu använde han både mångåriga erfarenheter av sitt Europaarbete och situationen i sitt nygamla hemland för att se på katolikernas situation i Norden. William Kenney är regionalbiskop i ärkestiftet Birmingham, med ansvar för distrikten Oxfordshire, Warwickshire och Coventry, sedan slutet av Det var då han lämnade Stockholms katolska stift efter 37 års intensiv verksamhet. I Km:s avskedsintervju, i nr 11/06, sade han bland annat: - Vi upplever en skrämmande aggressiv sekularisering i samhället i dag och därför är det viktigt att Katolska kyr - kans hållning får en så stor genomslagskraft som möjligt. Nu, när vi får ett kort samtal med honom mellan familjekongressens många pass, kan han ta upp samma tråd och konstatera att läget inte har ändrats. Och han berättar att atmosfären i England är ännu mer aggressiv än i Sverige. - Fördelen för Kyrkan i England är att den är större. Katolikerna utgör 7-8 procent av befolkningen och kan därför agera kraftfullare. Det finns dessutom media där de kan uttrycka Kyrkans ståndpunkter bättre än vad katolikerna i Sverige kan. Avslöjandena om sexuella övergrepp har varit avsevärda i England och utredningarna har också en mycket stor omfatt - ning. - Som enda organisation publicerar Katolska kyrkan varenda anklagelse som riktas mot den. Det märkliga är att antalet anklagelser är mycket högre än antalet fällningar. Men detta fenomen är inte intressant i media. Trots att biskop William säger så vill han inte ett ögonblick försvara ens misstänka förövare. - Ett enda fall är ett för mycket, naturligtvis. Övergrepp är horribla och vi lägger ner ett stort arbete på child protection. När vi ber honom berätta om sin tillvaro i övrigt blir det en hel del om hans fortsatta arbete i EU-kommissionen för katols ka biskopar COMECE, om internationellt hjälparbete och naturligtvis om förberedelserna inför påvebesöket i september med saligförklaring av kardinal John Henry Newman. Han berättar också om det vardagsarbete som ligger på en biskop i ett stift med katoliker och 100 präster: visitationer, konfirmationer, konferenser, själavårdssamtal, möten med människor av alla kategorier Livliga möten När William Kenney gestaltade angelägna frågor under familjekongressen var han ännu mer dynamisk än vad vi minns från den tid då han var hjälpbiskop i Sverige. Hans år här var Numera är han regionalbiskop i ärkestiftet Birmingham.

19 aktuell intervju sid. 19 Även om han fortfarande saknar många vänner i Sverige säger han att han uppskattar att vara tillbaka i England. - Bara att få tala sitt modersmål är värdefullt. Det jag säger får en annan tyngd. Ett av de seminarier som han ledde under familjekongressen hölls på engelska för att tillmötesgå deltagare från länder som Finland och Island. Families in migration hette seminariet och kom bland annat att handla om illegal immigration, eller, som biskop William sade, irre - guljär invandring. Som delaktig i arbetet med Europafrågor inom den engelska biskopskonferensens Department of International Affairs är biskop William insatt i dagens migrationsfrågor. Samtidigt som han påpekade vilken omistlig betydelse legala invandrare har i England, inte minst i vård-och serviceyrken, nämnde han en negativ effekt av den fria rörligheten i Europa. - En fattigdomens rörlighet har uppstått. Fattiga människor vandrar mellan länder som själva har fattigdom. Han visade en ring på sitt kavajslag. Där står det att 2010 ska vara ett år för nolltole - rans mot fattigdom. Under vårt samtal visar han ringen igen och säger att han vill bära den synligt för att skapa uppmärksamhet kring problemet. - Människor kommer fram och frågar vad ringen betyder och jag får förklara vilken katastrof fattigdomen är, alldeles inpå oss. Men fattigdomen kommer ju inte att utrotas i år, kanske aldrig? - Nej, vi tvingas erkänna det, men vi måste bli mer medvetna om den och sträva mot nolltoleransen. Text och foto: Birgit Ahlberg-Hyse Fotnot: Nolltoleransen räknas efter begreppet fattigdomströskeln, den minimumnivå som inkomsten måste ligga på om man ska ha en rimlig levnads s- tandard i det land man bor i. I dag lever var sjätte person i Europa under fattigdomströskeln. För information: gå in på och skriv in endless counting William Kenney CP kom till Sverige 1969, samma år som han hade prästvigts i sin uppväxtstad, Birmingham. I många år var han studierektor på religionsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet där han sedermera blev hedersdoktor. Han hade också varit församlings - präst i Växjö innan han blev utnämnd till hjälpbiskop och generalvikarie återvände han till Birmingham sedan han hade utnämnts till regionalbiskop där. Under sina Sverigeår visade han ett stort engagemang för socialpastorala frågor och bistånds- och rättvisefrågor. Han hade ledande poster i bland annat Caritas, Justitia et Pax, Respekt och Social-etiska utskottet. Han var dessutom Nordiska biskopskonferensens representant i COME- CE, kommissionen för katolska biskopar inom EU. Kunskap på väg trosfördjupning för vuxna Hösten 2010 Vi blir aldrig fullärda. Det finns alltid mer att upptäcka i trons outtömliga skattkammare. Katolska Pedagogiska Nämnden och Sankta Birgittas folkhögskola arbetar för att skapa växtplatser runt om i landet för katolsk lärdom och kultur. Tillsammans står vi för en kursform, där vår tros rikedomar förmedlas genom undervisning och bön, reflektion och lärorik samvaro. Vi är glada att kunna presentera ett mångsidigt program, som vandrar mellan fem olika platser i stiftet. Varje kurshelg kommer alltså till varje region en gång. Kostnad: Kurserna erbjuder vi till kraftigt subventionerat pris, kr/helg. Kateketer betalar 600 kr och ungdomar (max 28 år) 300 kr. Bidrag till kursavgiften kan sökas hos Folkhögskolans stödfond, kontakta KPN. Välkommen med din anmälan redan idag! Ingångar till Gamla Testamentet Att leva och växa i sitt dop GÖTEBORG Johannesgården september Msgr. Miroslaw Dudek Vem är Gud och kan vi i GT finna oss själva och svar på våra livsfrågor? OMBERG Heliga hjärtas kloster 8-10 OKTOBER Sr Veronica Tournier OP Många är döpta, men har ännu inte upptäckt dynamiken i sitt dop, de har passerat dörren, men är kvar vid tröskeln. Om de orientaliska, katolska kyrkorna FALUN Birgittagården 1-3 oktober Arkimandrit Matthias Grahm OSB och Hélène- Dominique Lindroth Möt vår egen historia, kristendomen från den odelade Kyrkan. Om människovärdet STOCKHOLM Marielund september P. Erwin Bischofberger SJ och Helena D Arcy Upplysning och anmälan till KPN: tfn (32), fax Från befruktningen till den naturliga döden - Katolska kyrkan, bakåtsträvare eller pionjär? Människan är Kyrkans första väg LUND Rögle kloster oktober P. Henrik Alberius OP Katolsk sociallära är varken ett politiskt program eller ett recept för att lösa den ekonomiska krisen, utan vad?

20 sid. 20 aktuellt utrikes Troende och europé inte alltid lätt A tt vara en troende människa i Europa är inte alltid lätt. Religionen, tänkande och handlande i religiösa termer och den religiösa tron som livsfundament är på återtåg och sekularismen bre d- er ut sig. Nästan så att den troende ses som marginell och ibland farlig för den moderna staten. Medan det religionsfria, sekulära samhället omfattas med en glöd och övertygelse som kan anta nästan religiösa former. Det konstaterade de 40 deltagarna från 17 länder i årets Journées d Arras i Madrid nyligen. Under det namnet samlas sedan ett 25-tal år kristna representanter från kyrkligt och akademiskt håll som arbetar med religionsdialog med muslimer i Europa till årliga möten. Alla kyrkofamiljer är företrädda, liksom alla delar av Europa, från Skandinavien till Spanien, från Ryssland till Irland. Frågan om statens förhållande till religionen, alltifrån konstitutionen till den praktiska myndighetsutövningen, och om medborgarskap, nationalitet och identitet och deras inbördes förhållanden stod på dagordningen. Ta en invandrad muslim i ett väst - europeiskt land. Bara detta att bli medborgare kan ske på olika sätt. I Storbritannien med en högtidlig lojalitetsförklaring, i Sverige med Gruppfoto från årets Journées d'arras Alla kyrkofamiljer var företrädda, 40 deltagare från 17 länder. I vimlet kan den initierade läsaren urskilja Kerstin Pihl, Annika Wirén, Tord Fornberg och artikelförfattaren Kaj Engelhart. Foto: Martin Affolderbach

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Biskop Anders predikan. Den Heliga Familjens Fest. 30 december S:t Olai, Norrköping

Biskop Anders predikan. Den Heliga Familjens Fest. 30 december S:t Olai, Norrköping Biskop Anders predikan Den Heliga Familjens Fest 30 december 2013 S:t Olai, Norrköping På juldagen firade vi med stor glädje att Gud har blivit människa för vår skull. Idag på söndagen efter jul firar

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Tio tumregler för god ekumenik

Tio tumregler för god ekumenik Tio tumregler för god ekumenik Att leva som kristen är att leva befriad. Ändå reser vi murar, misstänkliggör och skyggar för varandra också kristna syskon emellan. Gud kallar oss att bryta upp från dessa

Läs mer

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och Kristendomen Grundtankar Alla troende kristna tror på EN gud Kristna kallas de människor som följer Jesus Kristus lära Jesus är Messias Bibeln är den viktigaste och heligaste boken för kristna Bibeln är

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

S:t Eskils Katolska Församling

S:t Eskils Katolska Församling S:t Eskils Katolska Församling Box 276, 701 45 Örebro www.sankteskil.com Tel. 019-611 1360. Bg 934-2957 Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner /Joh 15:13/ Församlingsbladet Fastan

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

S:t Görans Katolska Kyrka, Loviselundsvägen 71, Karlskoga.

S:t Görans Katolska Kyrka, Loviselundsvägen 71, Karlskoga. S:t Görans Katolska församling Karlskoga Hösten 2009 Församlingsbladet S:t Görans Katolska Kyrka, Loviselundsvägen 71, Karlskoga. Välkomna tillbaka! Alla har vi säkert lagt märke till hur dagarna börjar

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor,

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor, Församlingskonstitution Församlingens konstitution består av Teologisk grund för Equmeniakyrkan samt Församlingsordning och Församlingsstadgar antagna av Fristads Missionskyrka 2014 09 29 och 2014 09 --.

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

Tunadalskyrkan Luk 7: Ett heligt mysterium

Tunadalskyrkan Luk 7: Ett heligt mysterium 1 Tunadalskyrkan 130915 Luk 7:11-17 Ett heligt mysterium Olika bibelöversättningar ger olika varianter av bibeltexten. I en av de nyare The Message på svenska är det också tillrättalagt för att det lättare

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

KATOLSK ENHET BARA UNDER PÅVEN

KATOLSK ENHET BARA UNDER PÅVEN 3. KATOLSK ENHET BARA UNDER PÅVEN De frågor jag tar upp här brukar för det mesta avhandlas teologiskt, och inte så här personligt. Den personliga vinkeln har för- och nackdelar. Den är mer levande och

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Enkel dramatisering. Den heliga Birgitta. Festdag 7 oktober

Enkel dramatisering. Den heliga Birgitta. Festdag 7 oktober 1 Enkel dramatisering Den heliga Birgitta Festdag 7 oktober Bakgrund Birgitta var en av medeltidens mest kända personligheter. Hon föddes 1303 i Uppland som dotter till en mäktig lagman. Redan som barn

Läs mer

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen.

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. Equmeniakyrkan är en ung kyrka i Sverige med en nästan 200-årig historia. Tillsammans med miljarder kristna över hela

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla Kristendomen Grunden till kristendomen Fyra evangelier (budskap, goda nyheter ) som berättar Jesu liv och lära. Traditionellt säger man att tre av författarna (Markus, Matteus och Johannes) kände Jesus

Läs mer

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Anvisningar Delandet av brödet och vinet har sin grund i passionsberättelsen. I sin sista måltid visade Jesus hur han genom att ge sitt liv räcker liv till människorna.

Läs mer

Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld

Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld Rekommendationer för uppförande Kyrkornas världsråd Påvliga rådet för interreligiös dialog Evangeliska världsalliansen 4. Den andra ekumeniska konsultationen

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 1/5 11 sön e Trefaldighet Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 1 Tunadalskyrkan 14 05 25 Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 Livet består av många ingredienser. Det är olika sidor men hänger ändå ihop med att vara människa. Vi möter sådant som skapar

Läs mer

Mormonernas falska lära för dig bort från Jesus

Mormonernas falska lära för dig bort från Jesus Mormonernas falska lära för dig bort från Jesus Av Christer Åberg Mormon-kyrkan är en mycket farlig villolära som för dig bort från Jesus och rakt ner till helvetet! Joseph Smith startade Mormonerna runt

Läs mer

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet FÖRSAMLINGSORDNING Församlingens existens och grund vilar på Jesus Kristus. Från Bibeln, som vi tror är Guds ord, hämtar vi vår tro och vår lära. Vi är en del av den världs- vida kyrkan och bekänner en

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

STUDIEGUIDE. till läse- och samtalscirkel utifrån boken. Liv i gemenskap

STUDIEGUIDE. till läse- och samtalscirkel utifrån boken. Liv i gemenskap STUDIEGUIDE till läse- och samtalscirkel utifrån boken Liv i gemenskap Läse- och samtalscirkel utifrån boken Liv i gemenskap Författare: Dietrich Bonhoeffer Förlag: Libris förlag, 2016 Studieguide: Lina

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten Frågor och svar efter beslut om vigselrätten På Evangeliska Frikyrkans Församlingsprogram får vi frågor om hur vi ska göra med vigslar efter att vi avsagt oss vigselrätten. Dokumentet EFK och vigselrätten

Läs mer

Predikan. 5 i påsktiden 2010, årg. 2.

Predikan. 5 i påsktiden 2010, årg. 2. Predikan 5 i påsktiden 2010, årg. 2. När man läser dagens evangelietext står man som nutidssvensk lite förundrad över vissa av Jesu formuleringar. Jag provade dem på en vän till mig, jag sade: Du är min

Läs mer

DET HÄNDER I FÖRSAMLINGEN

DET HÄNDER I FÖRSAMLINGEN D Söndagar Torsdagar DET HÄNDER I FÖRSAMLINGEN S:T ANDREAS KATOLSKA FÖRSAMLING 11 april 15 maj 2016 S:t Petri katolska kyrka, Köpmansgatan 22, 16.30 Rosenkransbön 17.00 Mässa 17.00 Sakramental tillbedjan

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

Dramatisering kristendomen

Dramatisering kristendomen Dramatisering kristendomen Ni ska, i indelade grupper, dramatisera olika viktiga händelser under kristendomens utveckling. Er uppgift består av att sätta upp en dramatisering i två till flera akter där

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Joh. 1:35-46 Kallelsen till Guds rike

Tunadalskyrkan e tref. Joh. 1:35-46 Kallelsen till Guds rike 1 Tunadalskyrkan 13 06 09 2 e tref. Joh. 1:35-46 Kallelsen till Guds rike Under 1880-talet kom väckelsen till Köping med omnejd. Det bildads församlingar på flera platser med en livaktig verksamhet. Så

Läs mer

Tunadalskyrkan, Köping Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26

Tunadalskyrkan, Köping Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26 1 Tunadalskyrkan, Köping 161204 Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26 Jag fick ett telefonsamtal häromdagen från någon som höll på med en uppgift i religion och som skulle jämföra

Läs mer

Kristendomen kyrka och kristen tro. Ht 2010 Jonas

Kristendomen kyrka och kristen tro. Ht 2010 Jonas Kristendomen kyrka och kristen tro Ht 2010 Jonas Idestrom@teol.uu.se Några utgångspunkter Kristendom/kristen tro är inte en ideologi. Tron formas och tar sig uttryck både i handlingar och idéer. En stor

Läs mer

Guds förbundslöften som är uppfyllda för dig i Kristus.

Guds förbundslöften som är uppfyllda för dig i Kristus. Guds förbundslöften som är uppfyllda för dig i Kristus. Guds förbundslöften. Jag vill gärna ge dig dessa livsviktiga förbundslöften som Gud har gett oss människor, som tar emot honom med hela vårt hjärta.

Läs mer

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling antagen vid årsmöte 2008-03-01 och församlingsmöte 2008-05-25 samt ändrad vid årsmöte 2009-03-07 och

Läs mer

Fakta om kristendomen

Fakta om kristendomen Kristendomen Jesus Fakta om kristendomen Kristendomen är världens största religion med fler än 2 miljarder anhängare. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet.

Läs mer

Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet

Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet 1 Tunadalskyrkan 160925 Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet Dotter, syster, hustru, svärmor, svärdotter, mormor, pastor, kantor, körsångare ja listan kan göras lång på vem

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församling är ett enförsamlingspastorat som ej ingår i samfällighet. I församlingen finns fyra prästbefattningar: en kyrkoherde och tre komministrar.

Läs mer

Eva Andreas Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge utmaningar och möjligheter Grunden

Eva Andreas Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge utmaningar och möjligheter Grunden Eva Andreas Tunadalskyrkan 160904 Tema: Att vara lärjunge utmaningar och möjligheter Grunden Matt 28:16-20 Under hösten kommer de flesta av mina predikningar att ha ett gemensamt tema, och varje predikan

Läs mer

Remiss svar Ny gemensam kyrka.

Remiss svar Ny gemensam kyrka. Gamla Uppsala Missionsförsamling 20101001 FÖRSLAG Remiss svar Ny gemensam kyrka. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Ett förslag till svar på remissen

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Jag har märkt att vi kristna ibland glömmer hur fantastiskt det är att känna Jesus. Vi blir

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

S:t Eskils Katolska församling

S:t Eskils Katolska församling S:t Eskils Katolska församling Månadsbladet Maj 2010 Välkommen till S:t Eskils Katolska Församling Den heliga mässan firas i regel varje dag kl. 18.30, utom torsdagar, och fredagar firas mässan kl.12.00.

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10

Tunadalskyrkan e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10 1 Tunadalskyrkan 160612 3 e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10 Ett brev kan se ut på många sätt, skrivet i ett automatiskt dataprogram med tryckt adress; i ett brunt eller orange kuvert från

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete En given ordning En traktat om Kyrkans ämbete en utvecklingen har ju gått vidare. Paulus skrev brev M för 2000 år sedan! utbrast min granne när vi talade om Bibeln. Jag förstod hur han tänkte. Utvecklingen

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

församling växa Efter en längre tids bön i församlingen börjar det hända under, Gud börjar svara på bön, tack o lov, vi ger Gud all ära.

församling växa Efter en längre tids bön i församlingen börjar det hända under, Gud börjar svara på bön, tack o lov, vi ger Gud all ära. DECEMBER 2001 Göran o Mai-Brith Holm Kära vänner, Gåvogivare, förebedjare, Tack för eran kärlek och villighet att stödja oss i arbetet för Guds rikes utbredande, tack vare er kan vi fortsätta arbetet i

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Kap III. Vårt lidande blir Jesu lidande. Vid Jesu kors stod hans mor (Joh 19:25) Också genom din egen själ skall det gå ett svärd (Luk 2:35)

Kap III. Vårt lidande blir Jesu lidande. Vid Jesu kors stod hans mor (Joh 19:25) Också genom din egen själ skall det gå ett svärd (Luk 2:35) Kap III Lidandet blir frälsande Jesus gick in i vår smärta för att genom sin närvaro minska dess plåga. Men han vill göra något mer. Han vill göra det som tycks vara meningslöst och nedbrytande till något

Läs mer

NI SKA ÄLSKA VARANDRA

NI SKA ÄLSKA VARANDRA FEMTE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) (28 APRIL 2013) NI SKA ÄLSKA VARANDRA Tidsram: 20-25 minuter. Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra Joh 13:31 33a, 34 35 När Judas hade gått ut från salen där Jesus

Läs mer

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen Gud blev människa Nr 3 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUD UPPENBARAR SIG FÖR OSS Kristna tror att Gud söker oss människor i alla tider och överallt på jorden. Gud har visat oss vem han är genom

Läs mer

Galaterbrevet Del 4) 2:7-16 Undervisning: Chuck Smith

Galaterbrevet Del 4) 2:7-16 Undervisning: Chuck Smith Galaterbrevet Del 4) 2:7-16 Undervisning: Chuck Smith Tvärtom, de insåg att jag hade blivit betrodd med evangelium till de oomskurna liksom Petrus till de omskurna. Han som hade gett Petrus kraft att vara

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

En kyrka för alla. Ett policydokument kring kyrkornas arbete med frågor om funktionshinder

En kyrka för alla. Ett policydokument kring kyrkornas arbete med frågor om funktionshinder En kyrka för alla Ett policydokument kring kyrkornas arbete med frågor om funktionshinder Utarbetat av Föreningen Furuboda tillsammans med en arbetsgrupp med representanter från de olika kyrkofamiljerna

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har Illustration: En ung munk fick för första gången i ansvar att hålla i morgonandakten.

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING HANDLEDNING livet Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING Kyrkan finns till genom mission liksom elden finns till genom att brinna. Om hon inte engagerar sig i mission upphör

Läs mer

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner KRISTENDOM KRISTENDOM Introducera ämnet - 6 lektioner 1: Jesus kristendomens centralperson 2:Treenigheten 3: Påsken 4: Kristen livsstil, nattvarden, dopet 5: Kristendomens historia, de olika kyrkorna 6:

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Enkel dramatisering Den helige Augustinus Festdag 28 augusti

Enkel dramatisering Den helige Augustinus Festdag 28 augusti 1 Enkel dramatisering Den helige Augustinus Festdag 28 augusti Bakgrund Den 28 augusti firar kyrkan den helige Augustinus. Augustinus föddes 354 e.kr i Tagaste i nuvarande Souk Ahras i Algeriet (i dåtidens

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet

Tunadalskyrkan e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet 1 Tunadalskyrkan 150920 16 e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet Döden och Livet är temat för dagens texter i kyrkoåret. Ett tema som genom allt som händer i världen just nu blivit mer aktuellt än någonsin.

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

DET HÄNDER I FÖRSAMLINGEN

DET HÄNDER I FÖRSAMLINGEN Bromölla Söndagar Torsdagar DET HÄNDER I FÖRSAMLINGEN S:T ANDREAS KATOLSKA FÖRSAMLING December 2015 S:t Petri katolska kyrka, Köpmansgatan 22, Bromölla 16.30 Rosenkransbön 17.00 Mässa 17.00 Sakramental

Läs mer

1. Psalm 2. Inledande välsignelse

1. Psalm 2. Inledande välsignelse 6 Bikt 191 I den enskilda bikten kan man bekänna sin skuld eller någon särskild synd och få avlösning. Bikten kan tas emot av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. Om bikt och själavård

Läs mer

HELGONEN BER FÖR OSS SJUNDE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) (12 MAJ 2013) Tidsram: 20-25 minuter.

HELGONEN BER FÖR OSS SJUNDE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) (12 MAJ 2013) Tidsram: 20-25 minuter. SJUNDE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) (12 MAJ 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Dagens evangelieläsning är Johannes evangelium, kapitel 17:20-26. Som omväxling för barnen föreslår vi att dagens bibelberättelse hämtas

Läs mer

Dopgudstjänst så här går det till

Dopgudstjänst så här går det till Dopgudstjänst så här går det till Ni har bokat tid för dop i vår kyrka. Här kan ni inför dopsamtalet gå igenom hur en dopgudstjänst brukar gå till. Psalmer samtalar vi om på dopsamtalet, där vi kommer

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop på egen bekännelse Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING

Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING Psalm Inledningsord Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att rädda oss från det onda. Genom dopet föder han

Läs mer

6 söndagen under året -år A

6 söndagen under året -år A 891 6 söndagen under året -år A Ingångsantifon (Ps 31:3-4) Vänd ditt öra till mig, rädda mig snart, var mig en fast klippa, en borg för min frälsning. Ty du är mitt bergfäste och min borg, och du skall,

Läs mer

JAG ANDAS ALLTSÅ BER JAG

JAG ANDAS ALLTSÅ BER JAG JAG ANDAS ALLTSÅ BER JAG Text o foto: Tomas Wettermark, Pilgrimscentrum Vadstena. Du, Gud, ger mig liv och jag kan bara ta emot det. Hjärtat slår och jag andas, ibland tungt, ibland fort och ibland långsamt.

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Typiskt Johannes! tänker jag när jag läser igenom texten, åter igen uttrycker han sig som i ett filosofiskt symbolspråk.

Typiskt Johannes! tänker jag när jag läser igenom texten, åter igen uttrycker han sig som i ett filosofiskt symbolspråk. Predikan 2 sön ef Trettondedagen 3 årg. Psalm: 332:1-3, 38b, 259, 15:3-4, 2002 Söderledskyrkan. Psalm: 259, 236, 38b, 785/SvPs 709, 15, Red. 2017 C.ka. Johannes 5:31-36, Livets källa Tidigare var söndagen

Läs mer

31 söndagen 'under året' - år C

31 söndagen 'under året' - år C 1399 31 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Ps 38:22-23) Överge mig inte, Herre min Gud, lämna mig inte, skynda dig att hjälpa mig, Herre, du som räddar mig. Inledning Många människor är övertygade

Läs mer

Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria (Joh 8:31 32).

Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria (Joh 8:31 32). Inledning Vår Frälsare Jesus Kristus, som skaffat fram en fullkomlig förlåtelse åt hela världen (Rom 5:18) säger: Amen säger jag er: Allt vad ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad

Läs mer

23 söndagen "under året"- A

23 söndagen under året- A 1235 23 söndagen "under året"- A Ingångsantifon (Ps 119:137, 124) Herre, du är rättfärdig, och dina domar är rättvisa. Gör med din tjänare efter din nåd, och lär mig dina stadgar. Inledning Eukaristins

Läs mer

Ordning för begravningsgudstjänst

Ordning för begravningsgudstjänst Ordning för begravningsgudstjänst Klockringning Musik Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan ske. Annan instrumental- och/ eller vokalmusik kan utföras. Därefter kan prästen säga följande eller

Läs mer