Spabad med Balboa kontrollpanel TP600. Läs noga igenom manualen och spara den för framtida bruk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spabad med Balboa kontrollpanel TP600. Läs noga igenom manualen och spara den för framtida bruk."

Transkript

1 Spabad med Balboa kontrollpanel TP600 Läs noga igenom manualen och spara den för framtida bruk. 1

2 Innehållsförteckning Viktigt inför uppstarten 3 Skötselråd 5 Vattenskötsel 6 Kontrollpanel TP600 för spabad med en Jetpump 10 Knappsats 10 Kontrollpanel TP600 för spabad med två Jetpumpar 11 Knappsats 11 Huvudmenyn 12 Uppstartläge (Priming mode) - M019* 14 Temperatur 15 Ställa in tiden 19 Låsning av panel och inställningar 20 Vänteläge/HOLD M037* 22 Justera filtrering 24 Inställningar 27 Fel-loggens lagring 30 Generella meddelanden 32 Värmarrelaterade meddelanden 33 Sensorrelaterade meddelanden 34 Påminnelsemeddelanden 34 Grundläggande riktlinjer för installation och konfiguration 35 Garanti 36 2

3 Viktigt inför uppstarten Förberedelser Spabadet ska stå på ett stabilt och jämnt underlag, så som grus eller makadambädd Ovanpå detta placeras exempelvis markisolerings skivor som spabadet ska stå på. Om spabadet ska sänkas ner i ett altangolv eller på något sätt gävas ner, måste en inspektionslucka om minst 80 cm lämnas på samma sida som manöverpanelen. Detta för att en serviceman ska kunna komma åt maskinrummet om det skulle behövas. Även övriga sidor ska en serviceman kunna komma åt vid behov. Om spabadet byggs in i trall eller liknande så är det ägarens ansvar att se till att spabadet är åtkomligt för serviceman. Koppla på strömmen Observera! All inkoppling av el skall utföras av behörig elektriker. Elanslutningen är 3-fas 16 ampere. Man bör ha en separat jordfelsbrytare till spabadet i det utvändiga proppskåpet på huset. Arbetsbrytare skall installeras synlig och tillgänglig för serviceman. Kopplingsschema finns på insidan av locket till elektronikboxen. Förberedelser före uppstart Plocka ur filtret/filtren ur filterhållaren. Fyll karet med vatten genom hålet i filterbehållaren upp till 1 cm från underkanten av nackkuddarna. Avlägsna skyddsplasten på filtren innan de sätts tillbaka på plats i filterbehållaren. 3

4 Uppstart Styrenheten är standardkonfigurerad från fabriken. När karet strömsätts startar automatiskt en konfigurationssekvens där systemet själv känner av statusen på de ingående elektriska delarna, detta tar 4-5 minuter. När detta är klart, kör jetstrålarna i några minuter. Se respektive instruktion för kontrollpanelen. Ett möjligt problem som kan uppstå när karet fylls är luftfickor i systemet gör att de inte fungerar alls. Pumpen kan inte konfigureras när detta händer och därför körs den utan att något vatten pumpas igenom systemet Elektronikbox 2. Pump 3. Snabbkoppling Bakom servicepanelen finns ovanstående komponenter men kan vara olika placerade beroende på vilket spabad de sitter i. Det viktiga är dock att hitta rörledningen från elektronikboxen till pumpen och sedan lossa snabbkopplingen på pumpen, se beskrivning nedan Ta bort servicepanelen till pumpområdet. Servicepanelen sitter på samma sida som 4 manöverpanelen och är fäst med skruv eller kardborre. Skruva loss snabbkopplingen (3) försiktigt uppe på pumpen och släpp ut luften. När vattnet börjar rinna ut vid snabbkopplingen dra åt den igen. Starta pumpen igen och när den gått i några sekunder börjar den pumpa vatten som den ska. Detta kan få göras flera gånger innan all luft är borta. Om det ändå inte fungerar kontakta återförsäljaren för support och råd.

5 Skötselråd Rengöring Använd originalfilter för att hålla vattnet rent i spabadet. Smuts tas bort mekaniskt och kemikalier blandas i vattnet under kontinuerlig återcirkulation. I alla våra spabad används en pump och ett eller två filter för det här syftet. Filtret tar bort smuts i vattnet eller på vattenytan. Om det blir partiklar kvar i karets botten som inte systemet klarar av att ta hand om måste dessa avlägsnas manuellt, t.ex. med en skräpsug. Låt inte spabadet stå i direkt solljus utan vatten i eller spalocket på eftersom exponering för direkt solljus kan skada karets material. Använd spalocket när spabadet inte används, oavsett om karet är tomt eller fullt. Försök att skydda spabadet mot regn och snö, och bygg om så är möjligt ett uterum för spabadet, alternativt använd ett skyddstäcke. Filter Filter/filtren sitter lätt åtkomligt bakom luckan i karet. Stäng alltid av pumpen när filtret/filtren tas bort. Sätt alltid spabadet i HOLD/Vänteläge. Se under Kontrollpanel. Kontrollera noga att inga föremål åker ned i utsuget. Det kan fastna och skada pumpen samt stoppa flödet. Filtret/filtren ska rengöras ungefär varannan vecka. Använd en trädgårdsslang med ett reglerbart munstycke för hårdare stråle. Observera! Använd inte högtryckstvätt, det kan skada filtermaterialet. Spola först bort alla partiklar och skräp som samlats mellan vecken. För strålen uppifrån och ned över hela filtret. Spreja filtret med en filterrengörare från topp till botten. Låt filtret ligga i en hink med vatten i ca 30 min och skölj sedan av filtret med hjälp av trädgårdsslangen. Rörsystem Rörsystemet i spabadet behöver rengöras regelbundet för att förhindra bakterietillväxt i den beläggning som bildas i rören. Beläggning i rören försämrar även spabadets funktioner. Använd Pipecleaner och rengör rören precis innan varje vattenbyte som görs efter 3 till 4 månader. Se mer information i avsnittet Vattenskötsel. Tömning och vattenbyte Vid normal användning måste vattnet bytas var 3-4:e månad. Det kan behövas göras oftare. Före tömning ska strömmen brytas. Anslut en trädgårdsslang till tömningsventilen och öppna ventilen. Allt vatten försvinner inte vid tömning utan det sista måste avlägsnas med våtdammsugare eller hink och trasa. Återfyll spabadet direkt efter tömning Tömning av vatten 1. Bryt strömmen till spabadet (huvudströmbrytare). 2. Lossa locket på avtappningskranen. Den sitter på utsidan av karet, längst ned på ena sidan. 3. Stoppa in fingret och vrid ett halvt varv motsols. 4. Dra ut röret och tryck in det en liten bit så öppnas flödet. Bästa sättet att tömma karet är att använda en dränkbar pump. Avstängning under vintern Observera! Spabadet ska inte tömmas eller stängas under vintern. Det är alltid risk för att rörsystemet fryser eftersom det är svårt att fullständigt dränera ut spabadets omfattande rörsystem. Spabadet är byggt för att användas utomhus vintertid. Vid vattenbyte vintertid är det viktigt att återfylla nytt vatten direkt efter tömning. Undvik vattenbyte vid minusgrader. Montera tillbaka filtret/filtren i karet. Byt ut filtren efter ett år. 5

6 Vattenskötsel Det är skönt att bada men för att man ska kunna slappna av måste vattnet vara hygieniskt och fräscht. Höga temperaturer och intensiva vattenrörelser ställer stora krav på skötseln för att vattnet ska klara av att hålla en god hygien samt hållas fritt från smuts och bakterier. Även spabadet och dess komponenter så som rörsystemet behöver skötas om. Detta avsnitt förklarar spabadets vattenskötsel samt ger praktiska tips för regelbunden vattenvård. Vi rekommenderar användning av Chemoforms eller Aqua Finesse produkter vid all skötsel och rengöring av våra spabad. Observera! Vattenskötsel är mycket viktigt och det åligger alltid dig som användare att sköta vattenvården regelbundet. Kontrollera vattenvärdena minst en gång i veckan och använd nedanstående tips och råd för att få en bra kontroll över spabadets vård och skötsel. Generella skötselråd Börja med skötseln av ditt spabad så snart vattnet är påfyllt. Tänk på att alla doseringsanvisningar är medelvärden som eventuellt måste anpassas något till de uppmätta värdena som just du har. Vi rekommenderar att vattnet byts ut ungefär var 3:e till 4:e månad. Rengör rören varje gång du byter vatten. Observera! Blanda aldrig kemikalierna, det kan leda till kraftiga reaktioner eller avge farliga gaser. Väl utspädd i spabadet kan produkten kombineras med andra kemikalier. De ska dock inte tillsättas samtidigt 6

7 Snabbguide Idealvärde 7 Justera med ph-värdet 7,0-7,4 DELPHIN SPA ph Plus DELPHIN SPA ph Minus Alkanitetsvärdet mg/l (ppm) DELPHIN SPA Alkalinity Up Hårdhetsgrad mg/l (ppm) DELPHIN SPA Hardness Up DELPHIN SPA Kalkstabilisator Klor 1,0-3,0 mg/l (ppm) DELPHIN SPA Klor* DELPHIN SPA Quick Tabs 20g* DELPHIN SPA Klor Tabs 20g* Aktivt syre 5,0-8,0 mg/l (ppm) (2 timmar efter dosering) DELPHIN SPA Shock* DELPHIN SPA Shock Tabs 20g* Brom 2,0-3,0 mg/l (ppm) DELPHIN SPA Brom Tabs 20g* * Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. Testa vattenvärden Skötseln av spabadsvattnet börjar med test av vattenvärdena. De uppmätta värdena ger en vägvisning om vad som behöver göras. Testa alltid ph-värdet och alkalinitetsvärdet. När dessa värden är korrekta testa desinfektionsvärdet, dvs. klor, brom eller aktivt syrevärdet beroende på vilken desinfektion som används. Hur ofta man måste testa beror på hur ofta spabadet används. Vi rekommenderar dock att testa vattenvärdena i spabadet minst en gång i veckan. Observera! Har du alltför höga klorvärden (över 6 mg/l) syns färgutslagen endast i några sekunder innan de bleknar. Om du misstänker att du har alltför höga klorvärden eller upptäcker att färgen bleknar, gör följande: Späd koncentrationen med mer tillsatt vatten och testa igen. Om du får ett färgutslag nu är dina klorvärden alltför höga för att bada. Vänta tills dess att klor värdena har gått ner eller använd DELPHIN AntiKlor. ph-värdet Rätt ph-värde är grundläggande för en bra vattenkvalité. Därför är det absolut nödvändigt att ställa in ph-värdet så att det ligger inom idealområdet 7,0 7,4. ph-värdet påverkar samtliga vattenvärden. Justering av ph-värdet Börja med att justera ph-värdet i ditt spabadsvatten. Är ph-värdet över 7,4 sänks det med DELPHIN SPA ph Minus. Är ph-värdet under 7,0 höjs det med DELPHIN SPA ph Plus. Observera! Ett kraftigt växlande ph-värde, kan bero på ett lågt alkalinitetsvärde. Alkalinitet Speciellt i spabad kan det vara svårt att ställa in korrekt ph-värde och ph-värdet kan också variera mycket kraftigt när man tillsätter ett ph-korrekturmedel. För det mesta är ett för lågt alkalinitetsvärde orsaken till de stora variationerna i ph-värdet. Genom att höja alkaliniteten med DELP-

8 HIN SPA Alkalinity Up stabiliseras phvärdet vilket underlättar inställningen av ph-värdet. Det optimala alkalinitetsvärdet ligger mellan mg/l. Hårdhet Den ideala totala hårdheten är mg/l. Vatten med en mycket låg hårdhetsgrad kan vara mycket aggressivt. Metalldelar korroderar och ytan kan angripas. Vattnets hårdhet bestäms huvudsakligen av mineraler i form av kalcium och magnesium. DELPHIN SPA Hardness Up tillför kalcium i vattnet och höjer på så vis hårdhets-graden och garanterar en jämn hårdhetsnivå i vattnet. Om vattnet är hårt finns risk för kalkutfällningar samt att vattnet i spabadet kan bli grumligt och missfärgat. Kalk och metalljoner förekommer i vanliga fall i löst tillstånd i vattnet, men om vattnet är för hårt kan det leda till avlagringar på väggar samt i filtret. DELPHIN SPA Kalkstabilisator sänker vattnets hårdhet och förhindrar på så vis utfällningar och avlagringar. Desinfektion För att motverka att bakterier förökar sig måste man desinficera spabadsvattnet på ett varaktigt vis och ta död på mikroorganismer. Desinfektionen görs med olika metoder som är baserade på klor, aktivt syre eller brom. Desinfektion baserad på klor Idealiskt klor-värde: 1,0-3,0 mg/l (ppm) Vid en desinfektion på klorbasis bör klorhalten alltid ligga inom området 1,0 3,0 mg/l (ppm). Här används DELPHIN Spa Klor* eller DELPHIN SPA Quick Tabs 20g*. DELPHIN Spa Klor Tabs 20g* är perfekt för spabadet som inte är i bruk regelbundet (bevarar en viss desinfektion en längre tid i spabadet). Vid nypåfyllning eller vattenbyte genomförs alltid en chockklorering. Likaså genomförs en chockklorering om vattnet blir grumligt, färgat eller luktar. Chockklorering betyder att man tillför en högre klordosering. På det viset får man en mer genomgripande rengöring. Det är nödvändigt att regelbundet säkerställa att varken smuts eller mikroorganismer byggs upp i vattnet. DELPHIN OxiBooster* är en unik kombination av klor och aktivt syre för en mycket effektiv chockbehandling. Klorvärdet höjs snabbt och desinficerar spabadsvattnet. Värdet sjunker även snabbare än vid vanligt klor och det är därmed möjligt att bada redan kort tid efter en chockbehandling. Tänk på att desinfektion alltid följer efter testning och inställning av ph-värdet. Om det är fel ph-värde fungerar inte klormedlet. Klorvärdet får inte överstiga det rekommenderade området. Visar testresultaten att klorvärdet är för högt finns det tre alternativ. Snabbast sänker man värdet genom att tillföra DELPHIN Antiklor som avlägsnar överskottsklor i vattnet. Alternativt kan vattnet eller delar av vattnet bytas ut. Det tredje alternativet är att vänta. I så fall bör värdet bara ligga något över det rekommenderade och spabadet får förstås inte användas innan klorvärdet har gått ner. Desinfektion baserad på aktivt syre Idealiskt aktivt syre (O2)-värde: 5,0 8,0 mg/l (2 timmar efter dosering) Metoden med aktivt syre används som ett klorfritt alternativ. Speciellt om man är klorallergiker eller vill undvika klorlukt kan aktivt syre med fördel användas. Vi rekommenderar att man använder produkter med aktivt syre som bas i kombination med en aktivator. Använd DELPHIN SPA Shock* resp. Shock Tabs 20g* tillsammans med DELPHIN SPA Shock Support* för att uppnå en bättre effektivitet. Det idealiska värdet av aktivt syre uppgår till 5 8 mg/l (ppm) ca 2 timmar efter dosering. Utöver en grunddesinfektion med aktivt syre bör man genomföra en chockbehandling varannan vecka med DELPHIN SPA Klor*. 8

9 Desinfektion baserad på brom Idealiskt brom-värde: 2,0 3,0 mg/l (ppm) Brom är ytterligare en desinfektionsmöjlighet om man vill undvika klor. DELPHIN SPA Brom Tabs 20g* har en hög desinfektionskraft och är luktfri. Liksom aktivt syre används DELPHIN SPA Brom Tabs 20g* i kombination med DELPHIN SPA Shock Support*. Det idealiska bromvärdet är 2 3 mg/l (ppm). Utöver en grunddesinfektion med brom bör man genomföra en chockbehandling varannan vecka med DELPHIN SPA Shock* eller DELPHIN SPA Klor*. Rengöring av rörsystem För att rengöra rören tillsätt DELPHIN SPA Pipe Cleaner i spabadet som ska vara helt fyllt med vatten. Kör pumparna minst 15 minuter tappa sedan ur vattnet och skölj av spabadet. Vid nytapping med färskt vatten: Chockbehandla med DELPHIN SPA Klor* eller DELPHIN SPA Shock*. AquaFinesse AquaFinesse Hot Tub Water Care innehåller kemikalier som används en gång per vecka och som håller vattnet rent. Den lösgör biofilmen (den slemmiga hinnan), som sedan förs bort med vattnet till filtret och hindras att återbildas. Den minskar bakterienivån och även kalkpåslag. Vid användning av AquaFinesse Hot Tub Water Care måste filtret/filtren rengöras en gång per vecka och för detta ska Aqua Finesse Filter Cleaner användas. Vid rengöring av spabadet används AquaFinesse SpaClean. Följ noga instruktionerna för varje produkt och vi rekommenderar att ph-värdet kontrolleras regelbundet. Observera Bada aldrig när rengöring av rörsystemet utförs. Rengöring av spabadet I ett spabad bildas det ofta en fettrand vid vattenkanten. DELPHIN SPA Gel Cleaner är ett alkaliskt rengöringsmedel som tar bort den randen. Produkten får verka någon minut innan den torkas bort igen. Mer information om vattenskötsel finns i guiden Spa Skötselguide från DELPHIN SPA. * Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. 9

10 Kontrollpanel TP600 för spabad med en Jetpump Jets 1 Pump 1 7 Indikeringslampa värme 2 Blindknapp 8 Temperaturknapp 3 Flippknapp 9 Ljusknapp 4 Indikeringslampa Pump 1 10 Temperaturknapp 5 Ingen funktion 11 Informationsskärm/Display 6 Indikeringslampa ljus Knappsats Jets 1 Pumpknapp (1) Startar pump 1. Blindknapp (2) Används inte. Flippknapp (3) Vänder skärmens text 180. Skärmens text vänd mot spabadets insida Indikeringslampa Pump 1 (4) Lyser när Pump 1 är gång. Indikeringslampa (5) Används inte. Indikeringslampa Ljus (6) Lyser när belysningen är påslaget i spabadet. Indikeringslampa värme (7) Lyser när värmesystemet är på. Temperaturknapp COOL (8) Sänker temperaturen i spabadet och för att navigera genom kontrollpanelen. Ljusknapp (9) Tänder belysningen i spabadet. Används också som bekräftelseknapp och för att navigera genom menyn och dessutom för att navigera genom varje sektion. Temperaturknapp WARM (10) Höjer temperaturen i spabadet och för att navigera genom kontrollpanelen. Används alltid vid navigering som temperaturknapp i navigeringsschemat. Informationsskärm/Display (11) Skärmen visar vattentemperaturen samt navigationscheman vid navigering. 10

11 Kontrollpanel TP600 för spabad med två Jetpumpar Jets 1 Pump 1 7 Indikeringslampa värme 2 Jets 2 Pump 2 8 Temperaturknapp 3 Flippknapp 9 Ljusknapp 4 Indikeringslampa Pump 1 10 Temperaturknapp 5 Indikeringslampa Pump 2 11 Informationsskärm/Display 6 Indikeringslampa ljus Knappsats Jets 1 Pumpknapp (1) Startar pump 1. Jets 2 Pumpknapp (2) Startar pump 2. Flippknapp (3) Vänder skärmens text 180. Skärmens text vänd mot spabadets insida Indikeringslampa Pump 1 (4) Lyser när Pump 1 är gång. Indikeringslampa Pump 2 (5) Lyser när Pump 2 är gång. Indikeringslampa Ljus (6) Lyser när belysningen är påslaget i spabadet. Indikeringslampa värme (7) Lyser när värmesystemet är på. Temperaturknapp COOL (8) Sänker temperaturen i spabadet och för att navigera genom kontrollpanelen. Ljusknapp (9) Tänder belysningen i spabadet. Används också som bekräftelseknapp och för att navigera genom menyn och dessutom för att navigera genom varje sektion. Temperaturknapp WARM (10) Höjer temperaturen i spabadet och för att navigera genom kontrollpanelen. Används alltid vid navigering som temperaturknapp i navigeringsschemat. Informationsskärm/Display (11) Skärmen visar vattentemperaturen samt navigationscheman vid navigering. 11

12 Huvudmenyn Navigation genom hela kontrollpanelen görs med endast 3 knappar. Panelen har separata knappar för att antingen höja eller sänka temperaturen, en WARM-knapp och en COOL-knapp. I navigationsschemat här nedan indikeras temperaturen med en knapp. Båda temperaturknapparna används för att enklare navigera sig genom kontrollpanelen. Temperaturknappen WARM används alltid vid navigering som temperaturknapp i navigeringsschemat. Knappen för belysningen Ljusknappen används som bekräftelseknapp samt för att navigera genom menyn, och dessutom för att navigera sig genom varje sektion. Temperaturknapparna används för att exempelvis ändra den inställda temperaturen under tiden siffrorna blinkar på informationsskärmen. För att komma till menyn; tryck på ljusknappen LIGHT under tiden temperatursiffrorna blinkar (som beskrivet i föregående mening). Menyerna kan också avslutas med vissa knapptryckningar. Alternativt vänta i några sekunder och panelen kommer återgå till det normala, Hemskärmen. Skärmen vid uppstart Varje gång systemet startas upp (strömmen slås på) kommer en sifferföljd att synas på skärmen. I följande bilder (navigationsscheman) nedan anges temperaturen i Fahrenheit där 102 F motsvarar 39 C. Hjälptexter för knapptryckningar finns före varje schema samt ett förtydligande med texter vilka knappar som ska användas. 12

13 Knapptryckningsföljden i schemat nedan Huvudmeny Tryck på WARM, temp börjar blinka. Tryck på LIGHT och TEMP syns på skärmen. Tryck på LIGHT igen och MODE syns på skärmen. Fortsätt trycka på LIGHT och följande menyer syns på skärmen: TIME, FLIP, LOCK, HOLD, FILTR1, FILTR2, PREF, UTIL och vid nästa tryck på LIGHT syns temperaturen blinkande på skärmen. Vänta ca 5 sek. för att komma tillbaka till Hemskärmen. 13

14 Uppstartläge (Priming mode) - M019* *M019 är en meddelandekod Efter att strömmen slagits på vid huvudströmbrytarpanelen kommer ovansidan på panelen att gå igenom specifika sekvenser. Dessa sekvenser är normala och visar en mängd information om konfigurationen av spabadets kontroll. Detta läge kommer att vara i ca 4-5 minuter eller så kan uppstartläget avslutas manuellt men efter att pumpen har gjort sin uppstart. Oavsett om uppstartläget avslutas automatiskt eller om det avslutas manuellt, kommer systemet automatiskt återgå till normal värme och filtrering i slutet av uppstartläget. Under uppstartläget är värmaren inaktiverad för att tillåta flödningsprocessen att bli klar utan möjlighet till aktivering av värmaren i lågt flöde eller inget flödes förhållande. Ingenting går igång automatiskt, men pumpen/pumparna kan aktiveras genom att trycka på "Jets" knappen/knapparna (Storsund). Om spabadet har en cirkulationspump, kan den aktiveras genom att trycka på "Light" knappen under uppstartläget. ring efter service. Viktigt: En pump bör inte tillåtas att köras utan uppstart i mer än 2 minuter. Under inga omständigheter bör inte en pump köras utan uppstart efter att uppstartläget slutat vilket tar 4-5 minuter. Det kan leda till skador på pumpen och få systemet att aktivera värmaren och gå in i ett överhettningstillstånd. Gå ur förberedelseläge Det går att avsluta uppstartläget genom att trycka på en temperaturknapp (upp eller ner). Observera att om uppstartsläget inte avslutas manuellt enligt beskrivningen ovan, avslutas uppstartsläget automatiskt efter 4-5 minuter. Säkerställ att pumpen har startat upp vid det här laget. När uppstartsläget har avslutats kommer informationsskärmen att visa huvudmenyn. Displayen kommer dock inte visa vattentemperaturen ännu. Detta illustreras i bilderna nedan. Anledningen är att systemet behöver ca 1 minut av vattenflöde genom värmaren för att kunna säkerställa en temperatur. När uppstartsläget avslutas kommer systemet återgå till normal uppvärmning och filtrering efter uppstarten. Uppstart av pumpen/pumparna Så snart ovandisplayen visas på panelen, tryck på "Jets 1" knappen för att starta pumpen. Tryck dessutom på "Jets 2" knappen (Storsund) för att aktivera den. Pumpen/pumparna kommer nu att köra i hög hastighet för att underlätta uppstarten. Om pumpen/pumparna inte har startat upp efter 2 minuter, och vatten inte flödar från jetsen i spabadet, så tillåt inte pumpen/pumparna att fortsätta att köra. Stäng av pumpen och upprepa processen. Observera Slå av strömmen och slå på den igen så kommer en ny uppstart av pumparna att ske. Ibland kan tillfällig avstängning av pumpen/pumparna hjälpa när den ska starta upp. Gör inte detta mer än 5 gånger. Om pumpen/pumparna inte startar upp, slå av strömmen till spabadet och Pumpen/Pumparna Tryck på JETS 1 knappen för att starta eller stänga av pumpen. På Storsund tryck också på JETS 2 knappen för att starta pump 2. Om pumpen lämnas påslagen, kommer denna att stängas av automatiskt efter 30 minuter. Cirkulationspumpen Cirkulationspumpen, är konfigurerad till att arbeta följande sätt: Cirkulationspumpen aktiveras när systemet ska detektera vattentemperaturen, vid filtercykler, frostrisk, eller när en annan pump körs. Det specifika cirkulationsläget har fastställts av tillverkaren och kan inte ändras. 14

15 Filtrering och ozonrengöring Ozongeneratorn kommer generellt sett köras ihop med cirkulationspumpen. Den kan också dessutom begränsas till att köras ihop med filtreringscykler. Systemet är programmerat på så vis att filtreringscykeln kommer att köras på kvällen. Detta är förutsatt att tiden på badet är inställt i enlighet med tiden på dygnet där badet geografiskt placeras. Då är energiförbrukningen oftast lägre. Tiden för hur länge filtreringen arbetar kan ändras efter behov. En andra filtreringscykel kan också aktiveras om behovet finns. intervallet. Det höga intervallet kan ställas in på mellan 26 C till 40 C. Det låga intervallet kan ställas in på mellan 10 C till 37 C. Mer specifika temperaturintervall kan också bestämmas av tillverkaren. Frostskyddet är aktiverat i båda intervallen. Se nästa kapitel (Läge/Mode - ready and rest) för ytterligare information angående värmereglering. Frostskydd Om temperatursensorerna i värmaren upptäcker en onormalt låg temperatur, kommer pumparna automatiskt aktivera ett frostskydd för att förhindra ett frystillstånd. Pumparna är aktiverade antingen kontinuerligt eller periodiskt, beroende på förhållandena. Temperatur Justering av temperaturen Tryck på temperaturknapparna uppåt eller nedåt för att få temperaturen på skärmen att blinka. För att justera temperaturen, tryck på en temperaturknapp som visar önskad riktning ytterligare en gång. När temperaturen på skärmen slutar blinka, är temperaturen verkställd och värmaren kommer att justera till den inställda temperaturen när det behövs. Temperaturen kan ändras mellan 15 C och 40 C. Om en temperaturknapp är intryckt medan temperaturen blinkar, kommer temperaturen fortsätta förändras tills knappen släpps. Dubbelt temperaturintervall Detta system innefattar två temperaturintervall med två självständiga inställda temperaturer. Det höga intervallet är betecknat med en uppåt pekande pil, och det låga med en nedåt pekande pil till höger om ordet RANGE i displayen. De här inställningarna kan användas för sänka temperaturen när man inte ska använda spabadet under en viss tid t.ex. semester. Hur de två olika intervallen ställs in visas i menystrukturen nedan. Varje intervall upprätthåller sin egen inställda temperatur. När ett intervall väljs på detta sätt, kommer spabadet att värmas till en temperatur inom det inställda 15

16 Knapptryckningsföljd i schemat nedan Ändra temperaturen. Tryck på WARM, temp börjar blinka. Tryck på WARM eller COOL beroende på hur temperaturen ska justeras. Vid önskad temperatur tryck på LIGHT eller vänta ca 5 sek. för att komma tillbaka till Huvudskärmen. Ändra till lågt intervall Tryck på WARM, temp börjar blinka. Tryck på LIGHT och TEMP syns på skärmen, tryck WARM och RANGE pilen vänds nedåt Tryck på LIGHT för att bekräfta inställningen och komma tillbaka till Huvudskärmen. Ändra temperaturen lågt intervall Tryck på WARM, temp börjar blinka. Tryck på WARM eller COOL beroende på hur temperaturen ska justeras. Vid önskad temperatur tryck på LIGHT eller vänta ca 5 sek. för att komma tillbaka till Huvudskärmen. Ändra tillbaka till högt intervall Upprepa samma tillvägagångsätt som för Ändra till lågt intervall ovan. 16

17 Läge/Mode: ready and rest (Klar och vila) För att vattnet i spabadet ska värmas måste cirkulationspumpen cirkulera vattnet genom värmaren. I READY-läget kommer systemet att cirkulera vatten varje halvtimme. Detta sker för att både behålla en konstant vattentemperatur, men också för att öka temperaturen vid behov samt för att uppdatera vattentemperaturen på displayen. Denna process kallas för "polling". I REST-läget, med andra ord: viloläget, startar bara uppvärmning genom programmerade filtercykler. Eftersom att "polling" inte sker i detta läge, kommer inte displayen visa den aktuella temperaturen förrän cirkulationspumpen har varit igång i ca 1-2 minuter. När cirkulationspumpen har gått igång automatiskt (t ex för uppvärmning) kan den inte stängas av. I REST-läget (viloläget) kommer spabadet bara värma för att ställa in vattentemperatur under de programmerade filtercyklerna, oavsett om vattnet kontinuerligt filtreras i cirkulationsläget. 17

18 Knapptryckningsföljden i schemat nedan Ändra till REST läge. Tryck på WARM, temp börjar blinka och tryck på LIGHT 2 gånger tills MODE syns på skärmen. Tryck på WARM. Under MODE står det REST på skärmen. Tryck på LIGHT för att bekräfta inställningen och komma tillbaka till Huvudskärmen. Ändra tillbaka till READY läge För att återgå till READY läget följ samma tillvägagångssätt som ovan. 18

19 Ställa in tiden Att ställa in tiden på dagen enligt tiden på den geografiska platsen är mycket viktigt för att bestämmelserna om filtreringstider och andra bakgrundsfunktioner ska fungera korrekt. TIME kommer att blinka på skärmen om tiden inte har ställs in. 24-timmars format kan ställas in under PREF menyn. Knapptryckningsföljden i schemat nedan Ställa tiden Tryck på WARM, temp börjar blinka och tryck på LIGHT 3 gånger tills TIME syns på skärmen. Är tiden som visas på skärmen korrekt tryck på LIGHT eller vänta ca 30 sek. för att komma tillbaka till Huvudskärmen. Visar skärmen SET TIME eller tiden är inte korrekt tryck på WARM för att ställa tiden. Tryck sedan på WARM eller COOL för att ställa tiden i timmar och tryck sedan på LIGHT för att ställa minuter. Tryck på LIGHT för att bekräfta inställningen och komma tillbaka till Huvudskärmen. 19

20 Låsning av panel och inställningar Kontrollen kan begränsas för att förhindra oönskad användning eller temperaturförändring. Att låsa panelen förhindrar kontrollenheten att användas, men alla automatiska funktioner är fortfarande aktiva. När man låser temperaturen kan man fortfarande använda JETS 1 och JETS 2 och andra funktioner. Däremot kan inte den inställda temperaturen ändras, och andra programmerade inställningar kan inte justeras. Vid tryckning på valfri knapp syns LOCK på skärmen i 3 sekunder. Återgår sedan till huvudskärmen. När temperaturen är låst, visas den inställda temperaturen genom en knapptryckning på någon av temperaturknapparna. LOCK visas om försök har gjorts för att ändra temperaturen. Se navigationsschemat på nästa sida. 20

21 Knapptryckningsföljden i schemat nedan Låser temperatur och inställningar Tryck på WARM, temp börjar blinka och tryck på LIGHT 5 gånger tills LOCK syns på skärmen. Tryck på WARM och TEMP syns på skärmen. Tryck på WARM och OFF syns på skärmen. Tryck på WARM och ON syns på skärmen. Tryck på LIGHT för att bekräfta inställningen och komma tillbaka till Huvudskärmen. Låser alla funktionsknappar Tryck på WARM, temp börjar blinka och tryck på LIGHT 5 gånger tills LOCK syns på skärmen. Tryck på WARM och TEMP syns på skärmen. Tryck på LIGHT och PANL syns på skärmen. Tryck på WARM och OFF syns på skärmen. Tryck på WARM och ON syns på skärmen. Tryck på LIGHT för att bekräfta inställningen och komma tillbaka till Huvudskärmen. 21

22 Upplåsning Denna sekvens kan användas oavsett vilken inställning på menyn som visas. Knapptryckningsföljden i schemat nedan Lås upp Håll WARM knappen nedtryck och tryck samtidigt på LIGHT-knappen två gånger. UNLK syns på skärmen. Vänta några sekunder så återgår skärmen till Huvudskärm. Vänteläge/HOLD M037* Vänteläget används för att stänga av pumparna under servicefunktioner som rengöring eller byte av filter. Vänteläge kommer att pågå i en timme om läget inte avslutas manuellt. Knapptryckningsföljden i schemat på nästa sida. 22

23 Ställa in vänteläge/hold Tryck på WARM, temp börjar blinka och tryck på LIGHT 6 gånger tills HOLD syns på skärmen. Tryck på WARM och HOLD ING FOR 0:60 syns på skärmen. Pumparna är avstängda i en timma. Avsluta vänteläge manuellt Tryck på LIGHT eller WARM och DONE syns på skärmen. Vänteläge är avslutat. Vänta ca 3 sek. och Huvudskärmen är tillbaka. 23

24 Justera filtrering Huvudfiltrering Filtreringscykler är inställda med en starttid och en varaktighet om hur länge filtreringen ska ske. Starttiden indikeras med ett A eller P längst ner i högra hörnet på displayen. Varaktigheten av filtreringscykler har dock ingen A eller P indikation på displayen. Varje inställning kan justeras med en timmes tillägg. Sluttiden beräknas automatiskt och visas på displayen. Filtercykel 2 - valbar filtrering Enligt standardinställningarna är filtercykel 2 inte aktiverad. För att få optimalt rent vatten bör filtercykel 2 startas. Rensningscykel För att upprätthålla sanitära förhållanden i spabadet, rensas vattnet i rören från orenheter med hjälp av pumparna. Detta görs en kort stund i början av varje filtercykel. Om filtercykel 1 är fabriksinställd så kommer filtercykel 2 inleda en utrensning av "sitt" system när denna är programmerad att börja. Filtercykel 2 måste med andra ord vara igång för att dessa system ska rensas, oavsett om rensning i filtercykel 1 redan skett. Normal tid för en filtercykel är 2 timmar, men vid behov kan det vara nödvändigt att köra filtreringen under en längre tid dock inte längre än 4 timmar. Tips: Om spabadet är placerat i närheten av ett sovrum kan det vara lämpligt att programmera filtreringen så att den inte går under natten. Ljudet från Jetpumparna kan upplevas som störande. Knapptryckningsföljden i schemat på nästa sida 24

25 Ställ in starttid för filtercykel 1 Tryck på WARM, temp börjar blinka och tryck på LIGHT 7 gånger tills FILTR1 syns på skärmen. Tryck på WARM och BEGN syns på skärmen. Tryck på WARM och starttiden visas/blinkar på skärmen. Tryck på WARM och ställ in klockslag timmar. Tryck på LIGHT och ställ in klockslag minuter. Tryck på WARM för att öka eller minska tiden med 15 minuter. Växla med temperaturknapparna. Vänta ca 30 sekunder och Huvudskärmen kommer tillbaka eller tryck på LIGHT för att komma till visa RUN HRS se schemat på nästa sida. Ställ in RUN HRS RUN HRS syns på skärmen. Tryck på WARM och aktiv tid filter 1 visas/blinkar på skärmen. Tryck på WARM och ställ in antal timmar för aktiv tid filter 1. Tryck på LIGHT och ställ in antal minuter för aktiv tid filter 1. Tryck på WARM för att öka eller minska tiden med 15 minuter. Växla med temperaturknapparna. Vänta ca 30 sekunder och Huvudskärmen kommer tillbaka eller tryck på LIGHT för att komma till visa F1 ENDS XX:XX se schemat på nästa sida.. Tryck på WARM eller vänta ca 30 sek. för att komma tillbaka till Huvudskärmen. Ställ in starttid för filtercykel 2 Tryck på WARM, temp börjar blinka och tryck på LIGHT 8 gånger tills FILTR2 syns på skärmen. Tryck på WARM och OFF blinkar. Tryck på WARM och ON blinkar. Vänta ca 10 sekunder och Huvudskärmen kommer tillbaka eller tryck på LIGHT för att komma till visa BEGN. Fortsätt sedan samma procedur som för filter 1 från menyn BEGN. Ställ in RUN HRS på samma sätt som ovan för filter 1. 25

26 26

27 Inställningar F/C (Temp Display) Ändra temperatur mellan Fahrenheit och Celsius. 12/24 (Tidsdisplay)Ändra klockan mellan 12 h och 24 h display. RE-MIN-DERS (Påminnelser) Stäng av eller på påminnelser (som t ex rengör filter, kontrollera ph-värde) CLN-UP (Rengör) Rengöringscykelns varaktighet är inte alltid aktiverad, så den kanske inte syns. När den är tillgängligt, ställ in tiden som Pump 1 körs efter varje användning. 0-4 timmar är tillgängliga. DOL-PHIN AD-DRES Denna inställning är inte aktiverad Knapptryckningsföljden i schemat se nästa sida 27

28 Ställa in temperatur F/C Tryck på WARM, temp börjar blinka och tryck på LIGHT 9 gånger tills PREF syns på skärmen. Tryck på WARM och F/C syns på skärmen. Tryck på WARM och växla mellan F och C. Tryck på LIGHT för att bekräfta inställningen och skärmen återgår till PREF. Vänta ca 30 sekunder och Huvudskärmen är tillbaka. Ställa in tid 12/24 Tryck på WARM, temp börjar blinka och tryck på LIGHT 9 gånger tills PREF syns på skärmen. Från PREF skärmen tryck på WARM och F/C syns på skärmen. Tryck på LIGHT och syns på skärmen. Tryck på WARM och växla mellan 24 och 12. Tryck på LIGHT för att bekräfta inställningen och skärmen återgår till PREF. Vänta ca 30 sekunder och Huvudskärmen är tillbaka. RE-MIN-DERS (Påminnelser) Tryck på WARM, temp börjar blinka och tryck på LIGHT 9 gånger tills PREF syns på skärmen. Från PREF skärmen tryck på WARM och F/C syns på skärmen. Tryck på LIGHT 2 gånger och RE-MIN-DERS syns på skärmen. Tryck på WARM och växla mellan YES och NO. Yes för att se påminnelser om filterrengöring, filterbyte och kontroll av ph-värde. Tryck på LIGHT för att bekräfta inställningen och skärmen återgår till PREF. Vänta ca 30 sekunder och Huvudskärmen är tillbaka. CLN-UP (Rengör) Tryck på WARM, temp börjar blinka och tryck på LIGHT 9 gånger tills PREF syns på skärmen. Från PREF skärmen tryck på WARM och F/C syns på skärmen. Tryck på LIGHT 3 gånger och CLN-UP syns på skärmen. Tryck på WARM och för att se nuvarande inställd tid som pumpen går. Om tiden är den önskade vänta i ca 30 sekunder så återgår skärmen till PREF. Tryck på WARM för att öka eller minska tiden med en halvtimma Växla med temperaturknapparna. Pumpen kan gå upptill 4 timmar. Tryck på LIGHT för att bekräfta inställningen och skärmen återgår till PREF. Vänta ca 30 sekunder och Huvudskärmen är tillbaka. 28

29 29

30 Fel-loggens lagring Spabadet är kopplat med en fel-logg som lagrar 24 händelser i minnet. Dessa kan ses under menyn för fel-loggen. Varje avvikande händelse skapar ett felmeddelande, och minnet lagrar antal dagar sedan felet inträffade, tidpunkten för felet, den temperatur som var inställd när felet inträffade samt sensor A och B's temperaturer när felet inträffade. Knapptryckningsföljden i schemat se nästa sida 30

31 Visa meddelandekoder i fel-loggen Tryck på WARM, temp börjar blinka och tryck på LIGHT 10 gånger tills UTIL syns på skärmen. Tryck på WARM och INFO syns på skärmen. Tryck på LIGHT upprepade gånger och FALT LOG syns på skärmen. Tryck på WARM och t ex FT24 syns på skärmen. Tryck på WARM och en meddelandekod syns på skärmen t ex MXXX eller tryck på LIGHT och nästa meddelande syns på skärmen t ex FT23. Från meddelandekoden MXXX tryck på WARM för att se antal dagar sedan meddelandet detekterades, klockslag, inställd temperatur, sensor A och B. Tryck på LIGHT för att återgå till fel-loggen FTXX. Vänta ca 30 sek. för att komma tillbaka till Huvudskärmen eller tryck på LIGHT för att se flera meddelande. 31

32 Generella meddelanden M019 - Förberedelseläge - Uppstartsläge M033 - Säkerhetsutlösning - Pumpsugsblockering* Varje gång spabadet startas kommer det gå in i förberedelseläge (uppstartläge). Detta läge kommer att vara i ca 4-5 minuter. När uppstartsläget avslutas kommer systemet återgå till normal uppvärmning och filtrering efter uppstarten. Vattentemperatur okänd Säkerhetsutlösarens felmeddelande indikerar att vakuum switchen har stängts. Detta inträffar när det har varit ett problem med sug eller att en eventuell blockering har undvikts. Observera! Alla spabad har inte denna funktion. M0XX nummer är meddelandekoder. * Detta meddelande kan återställas genom valfri knapptryckning på panelen. När pumpen har varit igång i en minut, kommer temperaturen att visas. För kallt - Frysskydd En potentiell frysning har upptäckts, eller så har Aux Frys Switch stängts. Alla pumparna aktiveras och alla pumpar är PÅ i minst 4 minuter efter att den potentiella fryskonditioneringen har avslutats, eller tills Aux Frys Switch öppnats. I vissa fall kan pumpar slå på och av och värmaren kan arbeta under frysskydd. Detta är ett operativt budskap, inte en felindikation. M029 - (OHS) Vattnet är för varmt - Systemet har upptäckt en vattentemperatur i spabadet på 43 C eller mer, och spabadets funktioner är inaktiverade. Systemet kommer automatiskt återställas när badvattnets temp är under 42 C. Titta efter ökad pumpdrift eller hög omgivningstemperatur. 32

33 Värmarrelaterade meddelanden M016 - (HFL) Värmeflödet har minskat M030 - (OHH)* Värmaren är för varm Eventuellt finns det inte tillräckligt med vattenflöde genom värmaren för att föra bort värmen från värmeelementet. Värmaren startar återigen efter 1 minut. Se flödesrelaterade kontroller här nedan. M017 - (LF)* Vattenflödet har minskat Vattnet har mätt 48 C i värmaren och spabadet stängs av. För att återställa, tryck på valfri knapp. Detta ska enbart göras efter att vattentemperaturen sjunkit till 42 C. Se flödesrelaterade kontroller nedan. Ett meddelande för återställning kan visas tillsammans med andra meddelanden. Det är inte tillräckligt med vattenflöde genom värmaren att föra bort värmen från värmeelementet och värmaren har inaktiverats. Se flödesrelaterade kontroller här nedan. Efter att problemet är löst måste systemet återställas. Detta görs genom att trycka på valfri knapp och då startar värmaren. M028 - (dr)* Värmaren kan vara torr Antingen är värmaren helt torr, eller så är det inte tillräckligt med vatten i värmaren för att kunna starta den. Spabadet stängs av i 15 minuter. Tryck på valfri knapp för att återställa. Se flödesrelaterade kontroller nedan. Vissa fel kräver att strömmen frånkopplas direkt, och kontrolleras. Bilden ovan illustrerar felmeddelandet på displayen. Flödesrelaterade kontroller Kontrollera om vattennivån är låg, om vattenflödet är klent, om ventiler är stängda, om det finns instängd luft i rören, blockerade filter eller om alltför många jets är stängda. Även om spabadet är avstängt, så kan utrustningen i vissa system sättas igång tillfälligt för att bevaka temperaturer eller kontrollera fall frostskydd behövs. * Detta meddelande kan återställas genom valfri knapptryckning på panelen. M027 - * Torr värmare Det finns inte tillräckligt med vatten i värmaren för att den ska kunna startas. Spabadet stängs av. Efter att problemet är löst, tryck på valfri knapp för att återställa systemet och starta om värmaren. Se flödesrelaterade kontroller nedan. 33

34 Sensorrelaterade meddelanden M015 - Sensor balans dålig Visas på ett regelbundet schema, dvs. var 7e dag Temperatursensorerna KAN vara ur balans med någon C. Ring för service. M026 - Sensor balans dålig* Temperatursensorerna ÄR ur balans. Felet ovan har fastställts i minst en timme. Ring för service. Sensor fel Sensor A: M031, Sensor B: M032 En temperatursensor eller sensorkrets har slutat fungera. Ring för service. Kontrollera desinfektionsmedel och annan vattenkemi med ett testkit och justera med lämpliga kemikalier. Visas på ett regelbundet schema, d.v.s. var 30e dag Rengör filtret enligt instruktioner från tillverkaren. Sätt spabadet i Vänteläge/HOLD. Se menyn Vänteläge/HOLD. Visas på ett regelbundet schema, dvs. var 90e dag Påminnelsemeddelanden Allmänt underhåll hjälper. Påminnelsemeddelanden kan stängas av genom att använda inställningsmenyn. Påminnelsemeddelanden kan väljas individuellt av tillverkaren. De kan inaktiveras helt, eller så kan det finnas ett begränsat antal påminnelser. Frekvensen av varje påminnelse (dvs. var 7e dag) kan specificeras av tillverkaren. Tryck på en temperaturknapp för att återställa ett visat påminnelsemeddelande. Visas på ett regelbundet schema, dvs. var 7e dag Byt vatten i spabadet regelbundet för att upprätthålla god kemisk balans och sanitära förhållanden. Visas på ett regelbundet schema, dvs. var 180e dag Vinylskyddet bör rengöras och tas hand om för maximal livslängd. Visas på ett regelbundet schema, dvs. var 365e dag Kontrollera ph-värdet med ett testkit och justera ph med lämpliga kemikalier. Filter bör bytas ut då och då för att upprätthålla spabadets funktion och sanitära förhållanden. 34

35 Grundläggande riktlinjer för installation och konfiguration Observera! En kvalificerad servicemontör krävs för service och installation. Lättillgänglig avstängning måste sättas vid installationstillfället. Permanent ansluten strömförsörjning. Anslut endast till en krets som skyddas av en klass A jordfelsbrytare. Se kopplingsschema på insidan av locket till elektronikboxen. Varning! Personer med smittsamma sjukdomar bör inte använda spa eller badtunna. För att undvika skador, var försiktig när du går in eller ur spa eller badtunna Använd inte ett spabadet omedelbart efter ansträngande träning. Långvarigt badande i ett spabad kan vara skadliga för hälsan. Underhåll vattnets kemi enligt tillverkarens anvisningar. Utrustningen och kontroller ska vara placerad minst 1,5 meter i sidled från spa eller badtunnan. Vattentemperaturer på över 38C kan i övermått vara skadligt för din hälsa. Koppla bort strömförsörjningen före underhåll. Varning! Fara för elektriska stötar. Försök inte göra underhåll av kontrollsystemet. Kontakta din återförsäljare eller serviceorganisation för att få hjälp. Installationen ska utföras av en behörig elektriker och alla jordförbindelser måste vara korrekt installerade. 35

36 Garanti 10 års garanti på ram/stomme 5 års garanti på skalet mot krackeleringar och missfärgningar 3 års garanti på komponenter Den treåriga garantin på komponenter gäller inte för belysning, nackkuddar, UV-C lampa/ozongenerator, thermolock och filter då dessa är förbrukningsvaror med varierande livslängd. Garantin gäller endast för spabad som används för privat bruk. Vid garanti-/service ärende: För att vi skall kunna utföra ett garanti-/service ärende är det mycket viktigt att alla sidor av badet står tillgängligt för vår servicemontör. Vi står inte för någon kostnad förknippad i samband med att få spabadet tillgängligt för service/garanti. 36

MANUAL VANCOUVER MANUAL VANCOUVER

MANUAL VANCOUVER MANUAL VANCOUVER 1 MANUAL VANCOUVER TACK 2 för att du har valt ett spabad från Svenska Badrumsinredningar AB. Läs noggrant igenom denna manual och spara den för framtida bruk. INNEHÅLL Viktigt att veta inför uppstart...

Läs mer

Bada säkert. Bada skönt.

Bada säkert. Bada skönt. Spa Skötselguide Bada säkert. Bada skönt. Välkommen till Delphin Spa. Njut av ett avkopplande bad i ditt spa. Det är skönt att bada men för att du ska kunna slappna av måste vattnet vara hygieniskt och

Läs mer

Bruksanvisning Denver Earl Dallas

Bruksanvisning Denver Earl Dallas Bruksanvisning Denver Earl Dallas Grattis till ditt nya utespa från OBS! Vid start av ditt nya spa, tag loss filtrena och avlägsna skyddsplasten innan du startar ditt spa. Balboa BP6013 G1 - Series Bruksanvisning

Läs mer

Balanserad vattenskötsel

Balanserad vattenskötsel Balanserad vattenskötsel för spabad utomhus 2016 Activ SPA serien ger dig balanserad vattenskötsel särskilt utvecklad för spabad Det ställs höga krav på rengöring och underhåll av spavatten, och därmed

Läs mer

Manual för Balboa utespa

Manual för Balboa utespa Manual för Balboa utespa Installation/ driftsättning av ditt spabad: Läs och följ alla instruktioner steg för steg hur du ska gå tillväga när du får ditt spa fram till att du kan ta ditt första bad i varmt

Läs mer

Säkerhetsanvisningar

Säkerhetsanvisningar Användarhandbok Säkerhetsanvisningar Vid installation och användning av spabadet ska grundläggande försiktighetsåtgärder alltid iakttas, inklusive följande: Läs dessa anvisningar: VARNING! För att minska

Läs mer

Balanserad vattenskötsel

Balanserad vattenskötsel Balanserad vattenskötsel för spabad utomhus Activ SPA serien ger dig balanserad vattenskötsel särskilt utvecklad för spabad Det ställs höga krav på rengöring och underhåll av spavatten, och därmed också

Läs mer

Säkerhetsanvisningar

Säkerhetsanvisningar Användarhandbok Säkerhetsanvisningar Vid installation och användning av spabadet ska grundläggande försiktighetsåtgärder alltid iakttas, inklusive följande: Läs dessa anvisningar: VARNING! För att minska

Läs mer

Spa, Badtunna och Bubbelbad

Spa, Badtunna och Bubbelbad Spa, Badtunna och Bubbelbad Skötselguide LACOFORM Bada säkert. Bada skönt. Information om och priser på alla Lacoform-produkter hittar du i produktguiden eller på www.chemoform.se Varning: Att blanda olika

Läs mer

Användarhandbok för Abisko / Sarek

Användarhandbok för Abisko / Sarek Användarhandbok för Abisko / Sarek Innehållsförteckning 1. Instruktioner för kontrollsystem Balboa...4 1.1 BP2100 G0...4 1.2 GS510DZ...17 1.3 GS100...21 1.4 Felsökningstabell...23 2. Kort introduktion

Läs mer

MANUAL LUNE SPA. Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010

MANUAL LUNE SPA. Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010 MANUAL LUNE SPA Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010 Warm Cool Jets Blower Press to turn pump 1 on or off, and to shift between low Press to operate the spa light. Turns off after

Läs mer

Spa, Badtunna och Bubbelbad Produktguide

Spa, Badtunna och Bubbelbad Produktguide Spa, Badtunna och Bubbelbad Produktguide LACOFORM Bada säkert. Bada skönt. Bada säkert. Bada skönt. Det är skönt att bada, men för att du ska kunna slappna av måste det även vara tryggt och säkert. Badet

Läs mer

Huvudskärmen. Menyalternativen till höger kan väljas och skärmen ändras för att visa mer detaljerade kontroller eller programmering funktioner.

Huvudskärmen. Menyalternativen till höger kan väljas och skärmen ändras för att visa mer detaljerade kontroller eller programmering funktioner. Huvudskärmen Spa-Status Viktig information om spa drift kan ses snabbt på skärmen Main. De viktigaste funktionerna, inklusive ställa in temperatur, kan nås från denna skärm. Faktiska vattentemperaturen

Läs mer

UTOMHUS SPABAD alltid i lager

UTOMHUS SPABAD alltid i lager Spabad utomhus UTOMHUS SPABAD alltid i lager Bada under stjärnorna Att krypa ner i ett bubblande spabad är som balsam för kropp och själ. Vi vill väcka din inspiration med fyra heta modeller där både klassiker

Läs mer

Användarmanual Spabad Antiqua

Användarmanual Spabad Antiqua Användarmanual Spabad Antiqua Läs anvisningarna i denna manual noggrant innan användning av spabadet! Säkerhetsavisningar Låt aldrig barn använda spabadet utan nära tillsyn av vuxen. Kom ihåg att våta

Läs mer

Neptun Spa Produkter. SpaCare www.spacare.dk

Neptun Spa Produkter. SpaCare www.spacare.dk Neptun Spa Produkter SpaCare www.spacare.dk Sköta utomhusspa Produktöversikt Sunwac 12 Klortablett 10g (15g/1000L) Förstahandsval till Neptun Spa,, 1-21 tabletter/dos. Text påp förpackningen Sunwac 12

Läs mer

TopSpa MEDIO. Användarmanual

TopSpa MEDIO. Användarmanual TopSpa MEDIO Användarmanual VARNING! Läs de tekniska beskrivningarna innan badet installeras Läs användarinstruktionerna innan badet i bruk Ta inte med vassa eller skarpa föremål i badet Om läckage upptäcks

Läs mer

Installation och bruksanvisning

Installation och bruksanvisning Installation och bruksanvisning Bäste Kund Tack för att du valde ett spabad från Viskan Spa. Vi hoppas att du ska få många härliga och avkopplande stunder i ditt nya spabad. I denna installation- och bruksanvisning

Läs mer

Så här sköter du spa, kar och tunna

Så här sköter du spa, kar och tunna Så här sköter du spa, kar och tunna Innehåll sid Ett rent nöje...3 Kort om spa, bubbelbadkar och badtunnor...4 Viktigt att veta om varmt badvatten...6 Mekanisk rengöring...7 Kemisk rengöring med Nitor

Läs mer

Enkel skötsel av din bubbelpool. SpaTime din produktserie för bubbelpoolsskötsel

Enkel skötsel av din bubbelpool. SpaTime din produktserie för bubbelpoolsskötsel Enkel skötsel av din bubbelpool SpaTime din produktserie för bubbelpoolsskötsel Vattenbalans Din bubbelpool är en plats för avslappning och välbefinnande. Därför är det extra viktigt att vattnet är klart,

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

LUMISPA INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

LUMISPA INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING LUMISPA INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING Följ oss på FACEBOOK, Då kommer du att vara bland de första som får information om nya produkter, skötselanvisningar och upplevelser. www.facebook.com/novitekspa

Läs mer

IPX5. Innehållsförteckning

IPX5. Innehållsförteckning 1311 Pure 2900 5200 Installations- och bruksanvisning Läs anvisningen tillsammans med instruktionerna för bastuaggregat resp ånggenerator. Inkoppling skall utföras av behörig el-installatör. SPARA ANVISNINGEN!

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

ETO Manual ETO Innehåll

ETO Manual ETO Innehåll ETO2 4550 Manual ETO2-4550 Innehåll Förklaringar Inledning Uppstart Huvudmeny Information Inställningar Fabriksinställningar Kopplingsscheman Så här kopplas givarna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Förklaring Zon

Läs mer

AquaStar. Användarmanual VARNING!

AquaStar. Användarmanual VARNING! AquaStar Användarmanual VARNING! Läs de tekniska beskrivningarna innan badet installeras Läs användarinstruktionerna innan badet i bruk Ta inte med vassa eller skarpa föremål i badet Kontakta säljaren

Läs mer

AquaKing. Användarmanual VARNING!

AquaKing. Användarmanual VARNING! 2015-11-11 AquaKing Användarmanual VARNING! Läs de tekniska beskrivningarna innan badet installeras Läs användarinstruktionerna innan badet i bruk Ta inte med vassa eller skarpa föremål i badet Kontakta

Läs mer

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.:

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.: Bruksanvisning AQUA LINE Typ: AQ340 230V 3000W Art.: 90 27 791 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer

Viktig information om laddning av pumparna

Viktig information om laddning av pumparna 1(7) Viktig information om laddning av pumparna För att mätningen ska lyckas gäller det att man har kontrollerat och justerat in den utrustning som man ska använda. Läs därför denna information om hur

Läs mer

Pool. Produktprogram 2015

Pool. Produktprogram 2015 Pool Produktprogram 2015 Välkommen till Delphin Rent, klart bassängvatten. Vad lockar mera till ett bad? För att badglädjen ska hålla i sig erbjuder Delphin ett mycket omfånsgrikt program med produkter

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

Smart Touch 09. Bruksanvisning 09-4

Smart Touch 09. Bruksanvisning 09-4 Smart Touch 09 Bruksanvisning 09-4 Smart Touch 09 Pos 1. Pos 15. Pos 2. Pos 14 Pos 3. Pos 13. Pos 4. Pos 5. Pos 6. Pos 7. Pos 12. Pos 11. Pos 10. Pos 8. Pos 9. Bilden visar Smart Touch för fullt utrustad

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grattis 1 Referensuppgifter för ditt spa 1 Snabblista vid uppstart... 2 Säkerhet 3 Förberedelser på plats 4 Risk för elchocker... 4 Installationsföreskrifter 4 Kopplingsschema 3-fas

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar. ver MOA

ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar. ver MOA ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar ver.2015.12 MOA Säkerhetskrav installation 1. Montering och anslutning av elpatronen ska endast utföras av en kvalificerad installatör. 2. Anslut

Läs mer

westerbergs spa relax

westerbergs spa relax westerbergs spa relax SE monterings- och användarhandbok NO brukerhåndbok GB user manual Product information from westerbergs Box 525, 301 80 Halmstad, Sweden bäste kund! Tack för att du har valt ett spabad

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

När man behandlar poolen med BAQUACIL så är det tre huvudprodukter

När man behandlar poolen med BAQUACIL så är det tre huvudprodukter Baquacil Upplev nöjet av att bada i en klorfri bassäng.om du beslutar dig för att gå över från klorbehandling kommer du att överraskas av hur lättskött det blir med Baquacil i bassängen.om du ska ta en

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson P (4) Energiteknik

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson P (4) Energiteknik Kontaktperson Mathias Johansson 2013-12-18 3P07520-03 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Folkpool AB Ullängsvägen 1 153 30 JÄRNA Mätning av energiförbrukning hos utespa @Home Dream

Läs mer

Ditt spa styrsystem modell: VS/GS501Z VS/GS510SZ VS/GS523DZ GL8000. Annan:

Ditt spa styrsystem modell: VS/GS501Z VS/GS510SZ VS/GS523DZ GL8000. Annan: ANVÄNDAR MANUAL Ditt spa styrsystem modell: VS/GS501Z VS/GS510SZ VS/GS523DZ GL8000 Annan: Innehållsförteckning Elektriska installationskrav...01 Elektriska service och konfigurationsalternativ...05 Bruksanvisning...08

Läs mer

Manual NitroClean automatisk poolrobot

Manual NitroClean automatisk poolrobot Manual NitroClean automatisk poolrobot Grattis till ditt köp av den automatiska poolroboten NitroClean. NitroClean är enkel att använda och underhåller din pool utan någon ansträngning. Genom att följa

Läs mer

Vägen till välbefinnande i ditt utomhusspa

Vägen till välbefinnande i ditt utomhusspa Vägen till välbefinnande i ditt utomhusspa Scandinavian SpaCare Utomhusspa Innehållsförteckning SpaCare ger dig en fulländad spaupplevelse utomhus 3 Kontrollera vattenkvaliteten i ditt spabad 4 Så justerar

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. Tredje generationen För ios

ANVÄNDARGUIDE. Tredje generationen För ios ANVÄNDARGUIDE Tredje generationen För ios ANVÄNDARGUIDE FÖR FLIR ONE Med FLIR ONE kan du se världen på ett helt nytt sätt, med en unik blandning av värmebilder och synliga bilder. Den här användarguiden

Läs mer

Vanliga frågor vid köp av spabad

Vanliga frågor vid köp av spabad Vanliga frågor vid köp av spabad 1. Vad ska man tänka på inför köpet? Provsitt gärna flera olika utformade spabad innan du bestämmer dig för ditt köp. Du bör sitta skönt och ha vattnet åtminstone upp till

Läs mer

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING VATTENKOKARE BRUKSANVISNING MODELL: BKE1700 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda kokaren och spara den för framtida behov. SÄKERHET! 1. Läs anvisningarna före användning. 2. Kontrollera

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning Easy Clean B ¾ " 1 ¼ Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter.

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Mätning av effekt och beräkning av energiförbrukning hos ett ute spa.

Mätning av effekt och beräkning av energiförbrukning hos ett ute spa. Kontaktperson Mathias Johansson 2015-06-16 5P03129-02 rev. 1 1 (4) Energi och bioekonomi 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Nordiska Kvalitetspooler AB Box 22 818 03 FORSBACKA Energimätning på utespa

Läs mer

Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus

Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus Dubbla Bevattningsprogram med: - Tre starttider per dag - 1 minut till 9 timmars bevattningstid Batteri backup uppladdningsbart Ni-MH Automatisk pumpstart Säsongs

Läs mer

Typer Höjd Innehåll Ma. Koi Foder Material Diameter kub.vatten i dammen per dag (BEADS)

Typer Höjd Innehåll Ma. Koi Foder Material Diameter kub.vatten i dammen per dag (BEADS) Bruksanvisning Typer Höjd Innehåll Ma. Koi Foder Material Diameter kub.vatten i dammen per dag (BEADS) Lär känna din UB UltraBead Filter Vi uppmuntrar dig att nogrant studera den här bilden för att få

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Installationsanvisning:

Installationsanvisning: Bruksanvisning SE Installationsanvisning: SE Anvisningar för hur fettfiltret tas ut. SE Avtagbart glas upptill Avtagbart glas nedtill 1) Förfarande för att ta bort glaset upptill: OBS: Gör på samma sätt

Läs mer

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip 3. ANVÄNDNING 3.1 Princip LVA enheten är från AZTOgraph AB byggd som en enhet. Inne i enheten finns cirkulationskrets och elskåp. Cirkulationskretsen pumpar vatten ut till respektive användningsområde

Läs mer

SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN

SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN Innehållsförteckning 1. Generella anvisningar 2 2. Symbolbeteckningar 2 3. Styrskåpet 2 4. El-anslutning 2 5. Användning av frekvensomriktarens knappsats 2 6. Frekvensomriktarens

Läs mer

SNABBGUIDE DITT PERSONLIGA SPA DOKUMENT SPECIFIKATIONER FÖR INSTALLATION

SNABBGUIDE DITT PERSONLIGA SPA DOKUMENT SPECIFIKATIONER FÖR INSTALLATION SNABBGUIDE DITT PERSONLIGA SPA DOKUMENT SPECIFIKATIONER FÖR INSTALLATION ÅTERFÖRSÄLJARE INSTALLATÖR LEVERANSDATUM SPA SPECIFIKATIONER SPA MODELL SERIENUMMER FÄRG UTRUSTNINGSPAKET CIRCULATIONSPUMP JA NEJ

Läs mer

Portabel Luftkonditionering A/C Milan

Portabel Luftkonditionering A/C Milan Portabel Luftkonditionering A/C Milan Vänligen läs denna manual noggrant och spara den för framtida bruk och referens Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter..1 2. Benämning på delar....2 3. Tillbehör.......2

Läs mer

something new in the air E4T643

something new in the air E4T643 something new in the air E4T643 E4T643 4.1 Smart Touch elektronisk panel med modulering vid fasta hastigheter Den här kontrollen reglerar rumstemperaturen, helt utan externa givare, i fyra fläkthastigheter

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL. Innehållsförteckning. 1: Produktbeskrivning. 2: Utförande & komponenter. 3: Viktigt att tänka på.

SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL. Innehållsförteckning. 1: Produktbeskrivning. 2: Utförande & komponenter. 3: Viktigt att tänka på. SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL Art: 25-2300 Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 2: Utförande & komponenter 3: Viktigt att tänka på 4: Handhavande 5: Rengöring & underhåll 6: Tekniska uppgifter

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

Drift & Skötsel Samsung Ceiling

Drift & Skötsel Samsung Ceiling Drift & Skötsel Samsung Ceiling 2009-12-01 - D99279R0 1(10) Reservation för eventuella ändringar Innehåll Säkerhetshetsanvisninger... Sid 2 Inomhusdel översikt...sid 3 Underhåll...Sid 4 Funktioner aktiverade

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grattis... 1 Referensuppgifter för ditt spa... 1 Snabblista vid uppstart... 2 Säkerhet 3 Förberedelser på plats 4 Risk för elchocker 4 Installationsföreskrifter 4 Kopplingsschema 1-fas

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

2. Fyll poolen tills att vattennivån ligger i centrum av bräddavloppets öppning.

2. Fyll poolen tills att vattennivån ligger i centrum av bräddavloppets öppning. Viktiga steg att följa vid uppstart av poolen. 1. Vid vårstart, börja med att återmontera pooldetaljer som tagits bort inför vintern, stäng tömningsventiler och återmontera avtappningspluggar. Töm bräddavloppets

Läs mer

South Seas Spas Användarhandbok

South Seas Spas Användarhandbok South Seas Spas Användarhandbok Utgåva: 110509 2011-05-05 INNEHÅLL Sid 4 Säkerhetsföreskrifter Sid 7 Elektriska krav och installation Elektrisk kabeldragning Sid 8 Krav på jordfelsbrytare Strömbrytare

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

Viktig information om laddning av pumparna

Viktig information om laddning av pumparna 1(12) Viktig information om laddning av pumparna För att mätningen ska lyckas gäller det att man har kontrollerat och justerat in den utrustning som man ska använda. Läs därför denna information om hur

Läs mer

SPABAD B R U K S A N V I S N I N G

SPABAD B R U K S A N V I S N I N G SPABAD BRUKSANVISNING OBS! LÄS NOGA IGENOM INSTRUKTIONERNA OCH FÖLJ DEM FÖREBYGGANDE AV RISKER FÖR BARN 1. För att minska risken för personskada för barn: låt aldrig barn använda spabadet ensamma utan

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Användarhandbok. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Användarhandbok. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Användarhandbok DEVIreg 535 Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innehållsförteckning 1 Inledning................. 4 1.1 Säkerhetsanvisningar...... 5 2 Inställningar............... 6 2.1 Höja/sänka

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Solstyrning RC-SolEx ARITERM Solstyrning RC-SolEx Innehållsförteckning Viktiga funktioner...2 Produktinformation...3 Tekniska data...4 Huvudmeny...5 Meny temperaturer...6

Läs mer

Kristallklart poolvatten Poolvårdsguide

Kristallklart poolvatten Poolvårdsguide Kristallklart poolvatten Poolvårdsguide Följ med på badäventyr! 2012 Pooler Tillbehör Poolvård Klä din pool i trä! Trädgårdsdrömmen Tillbehör och poolvård Chemoform Experter inom poolvård i över 50 år.

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G

B R U K S A N V I S N I N G B R U K S A N V I S N I N G Spabad för utomhusbruk Artikelnummer 9610-0001, 9610-0002, 9610-0003, 9610-0004 1 B R U K S A N V I S N I N G Läs bruksanvisningen noggrant före första användning! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning STYRENHET FRITÖS METOS EVO VC-250 T, EVO VC-400T, EVO VC-2200 T EVO VC-250 T/P, EVO VC-400T/P, EVO VC-2200 T/P EVO VC-250 T/P/L, EVO VC-400T/P/L, EVO VC-2200 T/P/L Installations- och bruksanvisning 4153980,

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

GARANTI SPABAD. Spabad serienummer:

GARANTI SPABAD. Spabad serienummer: GARANTI SPABAD Spabad serienummer: Grattis till ditt Spabadköp! Vi önskar dig mycket nöje, avslappning, hälsa och välmående vid användning av ditt spabad. Bruksanvisning: Jazzi Spabad Grattis till ditt

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

INSTALLATIONS- OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER AquaClarus 1. INSTALLATIONS- OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noggrant igenom manualen innan du installerar AquaClarus filtreringssytemet (härefter AC) och följ instruktionerna om installationen och hur den

Läs mer

Automatisk Vattentimer. Användarmanual

Automatisk Vattentimer. Användarmanual Automatisk Vattentimer Användarmanual Sida 2 av 9 1. Introduktion Tack för att du valde Rain Bird. Vi rekommenderar dig att läsa följande instruktioner, för att kunna använda din timers alla funktioner

Läs mer

VVS. Vattenrening. EL & VVS - för din säkerhet

VVS. Vattenrening. EL & VVS - för din säkerhet Vattenrening VVS Med rätt vattenfilter kan du ta bort sand, sediment, grövre partiklar, utfällt järn samt dålig lukt och smak. Filter finns också om du behöver avkalka vattnet. EL & VVS - för din säkerhet

Läs mer