MANUAL LUNE SPA. Läs mer om våra spabad på eller ring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MANUAL LUNE SPA. Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010"

Transkript

1 MANUAL LUNE SPA Läs mer om våra spabad på eller ring

2 Warm Cool Jets Blower Press to turn pump 1 on or off, and to shift between low Press to operate the spa light. Turns off after 4 hours. Setting the of Day on the display. Press, then, then Warm or the spa will run in Standard Mode (see section). button. temp is not current, and will alternate with water temp The ECONOMY icon temperature only during to, press,, within 3 seconds. Press to see SET STOP FILTER 1 and adjust the time with Warm or Cool as done above. Press to see SET START FILTER 2 (PM) and proceed as above. Press to see SET STOP FILTER 2 and proceed as above. Press Bruksanvisning för Lune Uppstarten Ditt spa kommer att gå in i ett Priming-läge (Pr) när det aktiveras. Under Priming-läget, tryck upprepade gånger på Jets -knappen (s) för att säkerställa att alla pumpar är fria från luft. Priming- läget varar mindre än 5 minuter. Tryck på Warm eller Cool för att avsluta. Efter Priming-läget kommer ditt spa att köras i standardläge (se avsnittet ). Pumpen som ansvarar för uppvärmning och filtrering (låghastighet pump 1 på icke-cirksystem eller circ-pumpen på circsystem) kommer bara att kallas pumpen i den här anvisningen. Tänk på att när du trycker på flera knappar för att utföra en viss sekvens, ska du inte trycka för snabbt, för då hinner de inte alltid registreras. Temp Control (80 F F / 26,0 C - 40,0 C) Det är alltid den senast uppmätta vattentemperaturen som visas. Vattentemperaturen som visas är aktuell endast när pumpen har varit igång i minst 2 minuter. För att visa den inställda temperaturen, tryck på Warm eller Cool en gång. För att ändra den inställda temperaturen, tryck på en temp-knappen igen innan displayen slutar blinka. Efter tre sekunder slutar den blinka och då visas den aktuella spa-temperaturen. Tryck på för att starta eller stoppa pump 1, eller för att skifta mellan låg och hög hastighet (om sådan finns). Den låga hastigheten stängs av efter 4 timmar. Höghastigheten stängs av efter 15 minuter. Låghastighet kan köras i automatiskt tidsläge, och kan då inte avaktiveras från panelen, men höghastighet kan fortfarande manövreras. Jets 2/Jets 3/Blower (om sådan finns) Tryck på gällande knapp en gång för att sätta på eller stänga av enheten. Enheten stängs av efter 15 minuter. Pump 2 kan ha två hastigheter på vissa system. Om panelen har en knapp med 2 enheter kopplade till den, exempelvis pump 2 och pump 3, ska du trycka på knappen upprepade gånger för att stega igenom olika kombinationer av On och Off för båda enheterna. Ljus Tryck på för att tända belysningen. Det stängs av efter 4 timmar. Ställa in tiden När ditt spa startas första gången, kommer orden SET TIME att blinka på displayen. Tryck på och sedan och därefter Warm eller Cool. Tiden kan justeras i steg om en minut. Tryck Warm eller Cool för att stanna vid rätt tid. Tryck på för att bekräfta. Du ändrar läge genom att trycka på Warm eller Cool och sedan trycka på -knappen. Standardläge håller inställd temperatur och ikonen STANDARD kommer att visas. Ekonomiläge värmer spaet till inställd temperatur endast under filtercykler. Ecn visas när vattentemperaturen inte är den förinställda, och kommer att alterneras på displayen med aktuell vatten- temperatur när pumpen är igång. EKONOMI-ikonen visas då. Viloläget värmer spaet till inom 20 F/10 C av den inställda temperaturen endast under filtercykler. SLP visas när vattentemperaturen inte är den förinställda, och kommer att växlas på displayen med aktuell vattentemperatur när pumpen är igång. Förinställda filtercykler Den första förinställda filtercykeln börjar klockan 08:00 och slutar vid 10:00. Den andra filtercykeln börjar 20:00 och slutar vid 22:00. Icke-circsystem, låg hastighet pump 1 och ozongenerator (om installerat) körs under filtreringen. 24-timmars cirkulationssystem, CIRC-pumpen och ozongenerator (om installerat) körs under 24 timmar. I varma miljöer kan circpumpen stängas av i 30 -minutersperioder, förutom under filtercykeln. Icke-24-timmars cirkulationssystem, CIRC pumpen och ozongenerator (om installerat) körs under filtreringen (och kan även köras automatiskt vid andra tillfällen). I början av varje filtercykel ska all annan utrustning köras kort för att rensa avlopp. Programmering av valfri filtercykel Du behöver inte ändra filtercyklar, men om du ändå vill det, ska du trycka på,, inom 3 sekunder. SET START FILTER 1 (AM) visas. Tryck då Warm eller Cool för att återställa starttiden. Tryck på för att se SET STOPP FILTER 1 och justera tiden med Warm eller Cool enligt ovan instruktion. Tryck på för att se SET START FILTER 2 (PM) och fortsätt enligt ovan. Tryck på för att se SET STOPP FILTER 2 och fortsätt enligt ovan. Tryck sedan på för att bekräfta. Warm Cool Jets Blower Press to turn pump 1 on or off, and to shift between low Press to operate the spa light. Turns off after 4 hours. Setting the of Day on the display. Press, then, then Warm or the spa will run in Standard Mode (see section). button. temp is not current, and will alternate with water temp The ECONOMY icon temperature only during to, press,, within 3 seconds. Press to see SET STOP FILTER 1 and adjust the time with Warm or Cool as done above. Press to see SET START FILTER 2 (PM) and proceed as above. Press to see SET STOP FILTER 2 and proceed as above. Press Warm Cool Jets Blower Press to turn pump 1 on or off, and to shift between low Press to operate the spa light. Turns off after 4 hours. Setting the of Day on the display. Press, then, then Warm or the spa will run in Standard Mode (see section). button. temp is not current, and will alternate with water temp The ECONOMY icon temperature only during to, press,, within 3 seconds. Press to see SET STOP FILTER 1 and adjust the time with Warm or Cool as done above. Press to see SET START FILTER 2 (PM) and proceed as above. Press to see SET STOP FILTER 2 and proceed as above. Press Warm Cool Jets Blower Press to turn pump 1 on or off, and to shift between low Press to operate the spa light. Turns off after 4 hours. Setting the of Day on the display. Press, then, then Warm or the spa will run in Standard Mode (see section). button. temp is not current, and will alternate with water temp The ECONOMY icon temperature only during to, press,, within 3 seconds. Press to see SET STOP FILTER 1 and adjust the time with Warm or Cool as done above. Press to see SET START FILTER 2 (PM) and proceed as above. Press to see SET STOP FILTER 2 and proceed as above. Press Warm Cool Jets Blower Press to turn pump 1 on or off, and to shift between low Press to operate the spa light. Turns off after 4 hours. Setting the of Day on the display. Press, then, then Warm or the spa will run in Standard Mode (see section). button. temp is not current, and will alternate with water temp The ECONOMY icon temperature only during to, press,, within 3 seconds. Press to see SET STOP FILTER 1 and adjust the time with Warm or Cool as done above. Press to see SET START FILTER 2 (PM) and proceed as above. Press to see SET STOP FILTER 2 and proceed as above. Press Warm Cool Jets Blower Press to turn pump 1 on or off, and to shift between low Press to operate the spa light. Turns off after 4 hours. Setting the of Day on the display. Press, then, then Warm or the spa will run in Standard Mode (see section). button. temp is not current, and will alternate with water temp The ECONOMY icon temperature only during to, press,, within 3 seconds. Press to see SET STOP FILTER 1 and adjust the time with Warm or Cool as done above. Press to see SET START FILTER 2 (PM) and proceed as above. Press to see SET STOP FILTER 2 and proceed as above. Press

3 Låsa panelen Tryck på, Blower, och Warm inom 3 sekunder. Panelen är nu låst. För att låsa upp igen, trycker du på, Blower och Cool inom 2 sekunder. Låsa temperaturen Tryck Warm,, Blower och Warm inom 3 sekunder. Nu är Warm - och Cool -knapparna inaktiverade. För att låsa upp temperaturen igen, tryck på, Blower och Cool inom 2 sekunder. Observera: på vissa system används i stället för Blower för att låsa/låsa upp sekvenser. Diagnostiska meddelanden Meddelande Betydelse Åtgärd -- OHH OHS Inget meddelande på displayen. Strömmen har försvunnit från spaet. Temperatur okänd. Överhettning - spaet har stängts av * En av sensorerna har upptäckt 118 F/47.8 C vid uppvärmning. Överhettning - spaet har stängts av * En av sensorerna har upptäckt att vattnet är 110 F/43,5 C. Spaet stängs av. * Sensorn som är ansluten i A -jacket fungerar inte Spaet stängs av. * Sensorn som är ansluten i B -jacket fungerar inte Kontrollpanelen inaktiveras tills strömmen kommer tillbaka. Alla spainställningar kommer att bevaras tills nästa uppstart. Efter att pumpen varit igång i 2 minuter, kommer nuvarande vattentemperatur att visas. GÅ INTE I VATTNET. Ta av spa-locket och låt vattnet kylas av. När uppvärmaren har svalnat, återställer du genom att trycka på någon knapp. Om det inte återställs, stäng av strömmen och kontakta återförsäljaren eller ett serviceföretag. GÅ INTE I VATTNET. Ta av spa-locket och låt vattnet kylas av. Vid 107 F/41,7 C kommer spaet att automatiskt återställas. Om det inte återställs, stäng av strömmen och kontakta återförsäljaren eller ett serviceföretag. Om problemet kvarstår, kontakta din återförsäljare eller ett serviceföretag. (Kan visas tillfälligt vid tillstånd av överhettning). Om problemet kvarstår, kontakta din återförsäljare eller ett serviceföretag. (Kan visas tillfälligt vid tillstånd av överhettning). hfl lf ice Sensorer är ur balans. Om meddelandet växlar med spa-temperatur, kan det bara vara en tillfällig varning. Om det blinkar ensamt, kommer ditt spa stängas av. * En betydande skillnad mellan temperatursensorerna har identifierats. Detta kan indikera ett flödesproblem. Ihållande problem med lågt flöde (visas efter femte HFL-meddelandet inom 24 timmar). Uppvärmaren stängs av, medan de andra spa-funktionerna fortsätter att fungera normalt. Otillräcklig med vatten, dålig flöde eller luftbubblor har identifierats i uppvärmaren. Spaet stängs ner under 15 minuter. Otillräckligt vatten har identifierats i uppvärmaren (visas efter tredje dr-meddelandet). Spaet stängs av. * Ice Iskyla har identifierats. * - Även när spaet stängs av, kommer viss utrustning att slås på om det krävs frysskydd. Om problemet kvarstår, kontakta din återförsäljare eller ett serviceföretag. Om vattennivån är normal, kontrollera att alla pumpar har luftats. Om problemet kvarstår, kontakta din återförsäljare eller serviceföretag. Följ instruktionerna för HFL-meddelandet. Uppvärmningsförmågan kommer inte att återställas automatiskt, utan du måste trycka på valfri knapp. Om vattennivån är normal, kontrollera att alla pumpar har luftats. Tryck på valfri knapp för att återställa. Detta meddelande kommer att återställas inom 15 minuter. Om problem kvarstår, kontakta din återförsäljare eller ett serviceföretag. Följ åtgärder som krävs för dr-meddelandet. Spaet kommer inte automatiskt att återställas, så tryck på valfri knapp för att återställa det manuellt. Ingen åtgärd krävs. All utrustning ska aktiveras automatiskt oavsett spa-status. Utrustningen fortsätter 4 minuter till efter att sensorerna identifierat att spa-temperaturen stigit till 45 F/7.2 C eller högre. En frys-sensor finns som tillval, för att skydda mot extraordinär kyla. Ett extra skydd rekommenderas vid kallare klimat. Kontakta din återförsäljare för mer information.

4 Electric parameters VARNING FÖR ELSTÖTAR INGA DELAR DU BYTER PÅ EGEN HAND Försök inte själv serva detta styrsystem. Kontakta din återförsäljare eller serviceföretag för att få hjälp. Följ alla ströminstallationsanvisningar i denna manual. Installationen ska utföras av en legitimerad elektriker och alla jordförbindelser måste vara korrekt installerat. 1. Performance index: Rated voltage: 220VAC/50Hz Maximum working current:60a/220vac Voltage-resistance:1250VAC/1 minute without penetration Isolative resistance: 10MΩ Water resistance grade:ipx5 Electric shock resistance:first grade Elektriska specifikationer Prestandaindex Output loading index: Märkspänning: 220VAC/50Hz Heater: Spänningsmotstånd: 220VAC/3KW 250VAC/1 minut utan penetration Water Vattenmotstånd, pump: 220VAC/0.75KW*1 kappslingsklass: IPX5 Ozone: Max arbetsström: 220VAC/0.005KW*1 60A/220VAC Isolationsmotstånd: 10 M Ω Stötmotstånd: Första klass 2 Utgående effektindex Värmare: 220VAC/3KW Vattenpump: Water pump: 220VA/0,75KW*1 220VAC/1.5KW*2 Ozon: Spa light: 12VAC/0.005KW 220VAC/0,005KW*1 Vattenpump: 0VAC/1,5KW*1 Spabelysning: 12VAC/0,005KW

5 Vatten-och strömförsörjnings installationsdiagram för Hydromassage-badkar Modell: LUNE Storlek: 2120 x 1960 x 960 mm Installationsanvisningar A. Vatten. Den behöver två galvaniserade vattenrör. En är för vattenresurser, en annan för vattenutlopp. De bör fästas på väggen 80 mm över golvet. En anordning för att stänga av vatten bör också sättas på väggen. B. Ström. Ström. Strömmen ska vara 220VAC/50Hz, enfas, 31 Amp. Uttaget bör vara vattentät, utformat för badrum och det bör placeras 1200 mm ovanför golvet. C. Vattenpipen, vars radie är inom 0-40 mm, bör sättas i centrum av munstycket. (Enligt diagrammet).

6 Steg 1 Ta bort kanten runt badkaret. Steg 2 Anslut huvudströmlådan till strömkälla Steg 3 Installera dräneringen Steg 4 Klart!

MANUAL LUNE SPA. Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010

MANUAL LUNE SPA. Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010 MANUAL LUNE SPA Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-4400 Warm Cool Jets Blower Temp Control (80 F - 04 F / 26.0 C - 40.0 C) Jets Press Jets to turn pump on or off, and to shift between

Läs mer

Säkerhetsanvisningar

Säkerhetsanvisningar Användarhandbok Säkerhetsanvisningar Vid installation och användning av spabadet ska grundläggande försiktighetsåtgärder alltid iakttas, inklusive följande: Läs dessa anvisningar: VARNING! För att minska

Läs mer

Säkerhetsanvisningar

Säkerhetsanvisningar Användarhandbok Säkerhetsanvisningar Vid installation och användning av spabadet ska grundläggande försiktighetsåtgärder alltid iakttas, inklusive följande: Läs dessa anvisningar: VARNING! För att minska

Läs mer

Ditt spa styrsystem modell: VS/GS501Z VS/GS510SZ VS/GS523DZ GL8000. Annan:

Ditt spa styrsystem modell: VS/GS501Z VS/GS510SZ VS/GS523DZ GL8000. Annan: ANVÄNDAR MANUAL Ditt spa styrsystem modell: VS/GS501Z VS/GS510SZ VS/GS523DZ GL8000 Annan: Innehållsförteckning Elektriska installationskrav...01 Elektriska service och konfigurationsalternativ...05 Bruksanvisning...08

Läs mer

MANUAL LUNE SPA. Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010

MANUAL LUNE SPA. Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010 MANUAL LUNE SPA Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-4400 Warm Cool Jets Blower http://www.balboawatergroup.com/ Temp Control (80 F - 04 F / 26.0 C - 40.0 C) Jets Press Jets to turn

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Manual för Balboa utespa

Manual för Balboa utespa Manual för Balboa utespa Installation/ driftsättning av ditt spabad: Läs och följ alla instruktioner steg för steg hur du ska gå tillväga när du får ditt spa fram till att du kan ta ditt första bad i varmt

Läs mer

Portabel Luftkonditionering A/C Milan

Portabel Luftkonditionering A/C Milan Portabel Luftkonditionering A/C Milan Vänligen läs denna manual noggrant och spara den för framtida bruk och referens Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter..1 2. Benämning på delar....2 3. Tillbehör.......2

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

Användarhandbok för Abisko / Sarek

Användarhandbok för Abisko / Sarek Användarhandbok för Abisko / Sarek Innehållsförteckning 1. Instruktioner för kontrollsystem Balboa...4 1.1 BP2100 G0...4 1.2 GS510DZ...17 1.3 GS100...21 1.4 Felsökningstabell...23 2. Kort introduktion

Läs mer

Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus

Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus Dubbla Bevattningsprogram med: - Tre starttider per dag - 1 minut till 9 timmars bevattningstid Batteri backup uppladdningsbart Ni-MH Automatisk pumpstart Säsongs

Läs mer

AquaKing. Användarmanual VARNING!

AquaKing. Användarmanual VARNING! 2015-11-11 AquaKing Användarmanual VARNING! Läs de tekniska beskrivningarna innan badet installeras Läs användarinstruktionerna innan badet i bruk Ta inte med vassa eller skarpa föremål i badet Kontakta

Läs mer

Smart Touch 09. Bruksanvisning 09-4

Smart Touch 09. Bruksanvisning 09-4 Smart Touch 09 Bruksanvisning 09-4 Smart Touch 09 Pos 1. Pos 15. Pos 2. Pos 14 Pos 3. Pos 13. Pos 4. Pos 5. Pos 6. Pos 7. Pos 12. Pos 11. Pos 10. Pos 8. Pos 9. Bilden visar Smart Touch för fullt utrustad

Läs mer

Huvudskärmen. Menyalternativen till höger kan väljas och skärmen ändras för att visa mer detaljerade kontroller eller programmering funktioner.

Huvudskärmen. Menyalternativen till höger kan väljas och skärmen ändras för att visa mer detaljerade kontroller eller programmering funktioner. Huvudskärmen Spa-Status Viktig information om spa drift kan ses snabbt på skärmen Main. De viktigaste funktionerna, inklusive ställa in temperatur, kan nås från denna skärm. Faktiska vattentemperaturen

Läs mer

HQ-TH40. Programmerbar termostat med touch screen ANLEITUNG MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ BRUKSANVISNING

HQ-TH40. Programmerbar termostat med touch screen ANLEITUNG MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ BRUKSANVISNING HQ-TH40 Programmerbar termostat med touch screen MANUAL ANLEITUNG MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING MANUALE MANUAL DE USO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING NÁVOD K POUŽITÍ Bruksanvisning 1.

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A)

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A) min 2 Varning: - Placera inte dina händer eller några föremål i luftutloppet och fläkten. Det kan skada värmepumpen och orsaka skador; - Om inte värmepumpen fungerar som den ska, ska man stänga av strömmen

Läs mer

Art. Nr s. 3

Art. Nr s. 3 Året-runt Spa 2015-04-22 V. 1.1 Felsökning & Reservdelar Översikt av Rustas Spabad, 2011- s. 2 Produktskisser Art. Nr. 9535-0 s. 3 Kopplingsschema styrsystem CN s. 4 Art. Nr. 9535-0089 s. 5 Art. Nr. 9610-0003,

Läs mer

Användarmanual Spabad Antiqua

Användarmanual Spabad Antiqua Användarmanual Spabad Antiqua Läs anvisningarna i denna manual noggrant innan användning av spabadet! Säkerhetsavisningar Låt aldrig barn använda spabadet utan nära tillsyn av vuxen. Kom ihåg att våta

Läs mer

Bruksanvisning Denver Earl Dallas

Bruksanvisning Denver Earl Dallas Bruksanvisning Denver Earl Dallas Grattis till ditt nya utespa från OBS! Vid start av ditt nya spa, tag loss filtrena och avlägsna skyddsplasten innan du startar ditt spa. Balboa BP6013 G1 - Series Bruksanvisning

Läs mer

Manual för Polarheat värmepumpar

Manual för Polarheat värmepumpar Introduktion: Denna instruktion är tillämplig för värme/kyla luft/vatten värmepumpar. Pumpar med enkel kompressor eller dubbla kompressor. Denna instruktionsmanual består av moderkort, kontrollpanel och

Läs mer

something new in the air E4T643

something new in the air E4T643 something new in the air E4T643 E4T643 4.1 Smart Touch elektronisk panel med modulering vid fasta hastigheter Den här kontrollen reglerar rumstemperaturen, helt utan externa givare, i fyra fläkthastigheter

Läs mer

Bruksanvisning för termostat med snabbstart.

Bruksanvisning för termostat med snabbstart. Bruksanvisning för termostat med snabbstart. Termostat med snabbstart visar 21 C i displayen efter anslutning eller vid nollställning. (se fig. 1) A) Vad kan termostaten Termostaten är en digital termostat

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grattis 1 Referensuppgifter för ditt spa 1 Snabblista vid uppstart... 2 Säkerhet 3 Förberedelser på plats 4 Risk för elchocker... 4 Installationsföreskrifter 4 Kopplingsschema 3-fas

Läs mer

KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12

KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12 BRUKSANVISNING KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONTROLLSKÅP WM Sid. El installation 1 Att komma igång med Weathermate 2 Introduktion 3 Funktioner 3 Att ställa in datum och tid 3 Grundläggande

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Installationsanvisning:

Installationsanvisning: Bruksanvisning SE Installationsanvisning: SE Anvisningar för hur fettfiltret tas ut. SE Avtagbart glas upptill Avtagbart glas nedtill 1) Förfarande för att ta bort glaset upptill: OBS: Gör på samma sätt

Läs mer

Instruktion Basketboll

Instruktion Basketboll Page: 1 of 9 Instruktion för resultattavla multisport och Basic LED- och elektromekaniska versioner Page: 2 of 9 Innehållsförteckning Instruktion... 1 Installation... 3 Detta bör du veta... 3 Display-översikt...

Läs mer

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs igenom hela bruksanvisningen innan installation. 2. Installation skall göras av behörig elektirker. 3. Bryt strömmen innan installation.

Läs mer

TR-026N/027N Intellect-ånggenerator

TR-026N/027N Intellect-ånggenerator TR-026N/027N Intellect-ånggenerator Bruksanvisning FÖRSIKTIG Elkontakten till denna ånggenerator skall vara försedd med jordkabel och skydd mot elstötar. Ånggeneratorn får endast installeras av kvalificerad

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

EQ CSE Manual Mikroprocessor

EQ CSE Manual Mikroprocessor EQ CSE Manual Mikroprocessor 2.0 Serviceläge Nedan beskrivs inställning som kan göras genom bygling. A) TS Sluten = Serviceläge med kortade tider. B) TS Öppen = Normalläge 2.1 Minnesfunktion Följande inställningar

Läs mer

Installation och bruksanvisning

Installation och bruksanvisning Installation och bruksanvisning Bäste Kund Tack för att du valde ett spabad från Viskan Spa. Vi hoppas att du ska få många härliga och avkopplande stunder i ditt nya spabad. I denna installation- och bruksanvisning

Läs mer

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.:

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.: Bruksanvisning AQUA LINE Typ: AQ340 230V 3000W Art.: 90 27 791 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer

BASIC / MAXI. LUFT/LUFT VÄRMEPUMP FJÄRRKONTROLLSMANUAL RG35/

BASIC / MAXI.  LUFT/LUFT VÄRMEPUMP FJÄRRKONTROLLSMANUAL RG35/ LUFT/LUFT VÄRMEPUMP FJÄRRKTROLLSMANUAL BASIC / MAXI www.investliving.se RG5/6 0005 Tack för att du valt en av våra produkter. Vänligen läs användarmanualen innan användning. Innehållsförteckning Hantering

Läs mer

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A BRUKSANVISNING 1. Beskrivning av pekskärmen (Touch LCD Wall Controller) Väggkontrollen är ett tillbehör till adaptern KKRP01A som möjliggör enkel

Läs mer

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL OBS: Läs användarmanualen före användning Viktigt: Aggregatet skall transporteras stående Om aggregatet av någon anledning legat ner skall det placeras

Läs mer

Total Control snabbguide

Total Control snabbguide Total Control snabbguide Total Control, tillverkad av Irritrol systems är en bevattningsdator med möjlighet att styra 6-24 olika bevattningssektioner. Varje sektion kopplas till en magnetventil som öppnar

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

BrukSAnviSning. SAFERA Siro R spisvakt

BrukSAnviSning. SAFERA Siro R spisvakt BrukSAnviSning SAFERA Siro R spisvakt v4.1.3 v4.1.3 SWE SWE Siro Siro r r 1 SAFErA oy SAFErA Siro r SpiSvAkt Bruksanvisning gratulerar till köpet av SAFErA Siro r spisvakt, som ökar säkerheten i ditt hem.

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

ETO Manual ETO Innehåll

ETO Manual ETO Innehåll ETO2 4550 Manual ETO2-4550 Innehåll Förklaringar Inledning Uppstart Huvudmeny Information Inställningar Fabriksinställningar Kopplingsscheman Så här kopplas givarna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Förklaring Zon

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning STYRENHET FRITÖS METOS EVO VC-250 T, EVO VC-400T, EVO VC-2200 T EVO VC-250 T/P, EVO VC-400T/P, EVO VC-2200 T/P EVO VC-250 T/P/L, EVO VC-400T/P/L, EVO VC-2200 T/P/L Installations- och bruksanvisning 4153980,

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Viktig information om laddning av pumparna

Viktig information om laddning av pumparna 1(7) Viktig information om laddning av pumparna För att mätningen ska lyckas gäller det att man har kontrollerat och justerat in den utrustning som man ska använda. Läs därför denna information om hur

Läs mer

Digital termostat LCD skärm med ur

Digital termostat LCD skärm med ur Instruktion Blueline 505 Digital termostat LCD skärm med ur Teknisk specifikation: Driftspänning: Huvudströmbrytare Omgivning temp luft Omgivning temp golv Mått Färg 100-240VAC 50/60HZ 2- pol. 250VAC.

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR K0382 Trådlös termometerklocka med väderstation, för inom- och utomhusbruk

BRUKSANVISNING FÖR K0382 Trådlös termometerklocka med väderstation, för inom- och utomhusbruk BRUKSANVISNING FÖR K0382 Trådlös termometerklocka med väderstation, för inom- och utomhusbruk SNABBSTART 1. Öppna batterilocket på termometerklockans baksida genom att föra det i pilens riktning. 2. Sätt

Läs mer

Användarhandbok. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Användarhandbok. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Användarhandbok DEVIreg 535 Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innehållsförteckning 1 Inledning................. 4 1.1 Säkerhetsanvisningar...... 5 2 Inställningar............... 6 2.1 Höja/sänka

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL: MONTERINGSMÅTT: ---------- METER för solcellssystem med dubbla batterier

BRUKSANVISNING FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL: MONTERINGSMÅTT: ---------- METER för solcellssystem med dubbla batterier BRUKSANVISNING ---------- METER för solcellssystem med dubbla batterier ---------- För husvagnar, husbilar och båtar ---------- Modell EPIP20-DB FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL: Kontrollpanel för infälld eller

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: BT-65100RIL Tack för att du valt ett massagebadkar från Bathlife. Läs instruktionerna noga före installation och bruk. Innan installation, vänligen läs igenom avsnittet

Läs mer

Fjärrkontroll (RC08A) fläktluftkylare HAW

Fjärrkontroll (RC08A) fläktluftkylare HAW Fjärrkontroll (RC08A) fläktluftkylare HAW 007-009 - 018-022 1.6 4.7 kw 2.1 5.85 kw 2013-01-29 D99343R1 1/8 DISPLAY Information som visas när fjärrkontrollen är aktiverad. Driftläge Automatisk Värme Kyla

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 99273R0-2009-10-03 DB98-15731A(3) 1(10) Med reservation för ändring Innehåll Trådlös fjärrkontroll - Knappar och Display...3

Läs mer

CMX 118 Digital klockradio

CMX 118 Digital klockradio CMX 118 Digital klockradio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa

Läs mer

Automatisk Vattentimer. Användarmanual

Automatisk Vattentimer. Användarmanual Automatisk Vattentimer Användarmanual Sida 2 av 9 1. Introduktion Tack för att du valde Rain Bird. Vi rekommenderar dig att läsa följande instruktioner, för att kunna använda din timers alla funktioner

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 MR-CH01 D99272R1-2011-12-20 - DB98-29971A(1) 1(14) Med reservation för ändring Innehåll Tr å d l ö s f j ä r r k o n t r o l l - Kn

Läs mer

easy&cosy digital thermostat Installationsguide

easy&cosy digital thermostat Installationsguide easy&cosy digital thermostat Installationsguide SE SE Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning av display och knapparnas funktioner 4 Installation av termostat och ledningsdragning 5 Basfunktioner

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

AquaStar. Användarmanual VARNING!

AquaStar. Användarmanual VARNING! AquaStar Användarmanual VARNING! Läs de tekniska beskrivningarna innan badet installeras Läs användarinstruktionerna innan badet i bruk Ta inte med vassa eller skarpa föremål i badet Kontakta säljaren

Läs mer

IPX5. Innehållsförteckning

IPX5. Innehållsförteckning 1311 Pure 2900 5200 Installations- och bruksanvisning Läs anvisningen tillsammans med instruktionerna för bastuaggregat resp ånggenerator. Inkoppling skall utföras av behörig el-installatör. SPARA ANVISNINGEN!

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. Lyx massagebadkar

MONTERINGSANVISNING. Lyx massagebadkar MONTERINGSANVISNING Lyx massagebadkar MONTERINGSANVISNING Tack för att du köpt ett Bathlife massagebadkar. Läs igenom denna manualen noggrant, innan du börjar installera och använda badkaret. Denna anvisning

Läs mer

BRUKSANVISNING MODELL: * LWMR-210 PROGRAMMERBAR MOTTAGARMODUL FÖR VÄGGMONTERING

BRUKSANVISNING MODELL: * LWMR-210 PROGRAMMERBAR MOTTAGARMODUL FÖR VÄGGMONTERING BRUKSANVISNING MODELL: * LWMR-210 PROGRAMMERBAR MOTTAGARMODUL FÖR VÄGGMONTERING EGENSKAPER: * Kompatibel med samtliga ARC-sändare (inkluderar programmerbar sändare och sändare av kodvalstyp, fjärrkontroll

Läs mer

TM-6331H--1~4 TM ~4 TM-6331AB--1~2 TM ~4 TM-619H--1~4 TM-619L--1~4

TM-6331H--1~4 TM ~4 TM-6331AB--1~2 TM ~4 TM-619H--1~4 TM-619L--1~4 DIGITAL TIMER 619-Programmeringsläge Användarmanual TM-6331H--1~4 TM-6331--1~4 TM-6331AB--1~2 TM-619--1~4 TM-619H--1~4 TM-619L--1~4 Control Logic (Lithium CR2032 säkerhetskopiering minne, utbytbart) Denna

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

Snabbmanual klordioxidaggregat CDVc

Snabbmanual klordioxidaggregat CDVc Experts in Chem-Feed and Water Treatment Snabbmanual klordioxidaggregat CDVc 1. Stanna och starta produktionen och styrningen (manual 6.2) För alla åtgärder för att ändra eller kalibrera utrustningen,

Läs mer

South Seas Spas Användarhandbok

South Seas Spas Användarhandbok South Seas Spas Användarhandbok Utgåva: 110509 2011-05-05 INNEHÅLL Sid 4 Säkerhetsföreskrifter Sid 7 Elektriska krav och installation Elektrisk kabeldragning Sid 8 Krav på jordfelsbrytare Strömbrytare

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Speed Sonic.dk. Du får 2 klockarmband i olika färger tillsammans med klockan och har sedan möjlighet att köpa till fler armband i andra färger.

Speed Sonic.dk. Du får 2 klockarmband i olika färger tillsammans med klockan och har sedan möjlighet att köpa till fler armband i andra färger. RAW Speed Sonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Grattis till din nya sportklocka från Speed Sonic. Speed Sonic-klockan är utformad för att motivera och guida dig till bättre resultat.

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F Användar-manual Styrenhet SM-SS-F 1 Innehållsförteckning 1 Teknisk Data... 3 2 Elektriskt kopplingsschema... 4 3 Användande av styrenhet... 5 3.1 Första sidan... 5 3.2 Meny sida... 6 3.2.1 Temp Query (Temperatur

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

Beachcomber Hot Tub Bruksanvisning. det GRÖNA spabadsföretaget

Beachcomber Hot Tub Bruksanvisning. det GRÖNA spabadsföretaget Beachcomber Hot Tub Bruksanvisning det GRÖNA spabadsföretaget GRATULERAR TILL KÖPET AV DITT BEACHCOMBER SPABAD! Spabadet är en investering i din hälsa och lycka. Ditt Beachcomber spabad kommer att ge dig

Läs mer

Bruksanvisning. Hydroforpump 230V 1,200 W Art.:

Bruksanvisning. Hydroforpump 230V 1,200 W Art.: Bruksanvisning Hydroforpump 230V 1,200 W Art.: 90 27 885 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

EL-PANEL. Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W. Bruksanvisning. Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel!

EL-PANEL. Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W. Bruksanvisning. Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel! EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Bruksanvisning Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel! VIKTIGT Läs denna bruksanvisning noggrant innan användning och spara den för

Läs mer

MANUAL VANCOUVER MANUAL VANCOUVER

MANUAL VANCOUVER MANUAL VANCOUVER 1 MANUAL VANCOUVER TACK 2 för att du har valt ett spabad från Svenska Badrumsinredningar AB. Läs noggrant igenom denna manual och spara den för framtida bruk. INNEHÅLL Viktigt att veta inför uppstart...

Läs mer

BRUKSANVISNING GE60. ett vassare val. Utgåva Juni 08. www.abwe.se eller www.berkel.se

BRUKSANVISNING GE60. ett vassare val. Utgåva Juni 08. www.abwe.se eller www.berkel.se BRUKSANVISNING GE60 Utgåva Juni 08 ett vassare val FÖRSÄLJNING 08-53470150/FAX 08-53470169 SERVICECENTER 08-53470155/FAX 08-53470169 RESERVDELAR 08-53470160/FAX 08-53470169 www.abwe.se eller www.berkel.se

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson P (4) Energiteknik

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson P (4) Energiteknik Kontaktperson Mathias Johansson 2013-12-18 3P07520-03 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Folkpool AB Ullängsvägen 1 153 30 JÄRNA Mätning av energiförbrukning hos utespa @Home Dream

Läs mer

Manual för Bielmeier med STC Brew

Manual för Bielmeier med STC Brew Manual för Bielmeier med STC 1000+ Brew Grundläggande funktioner On/Off knapp. Agerar också som Pausknapp under bryggprogrammet, Pausning av program sker automatiskt t.ex. i samband med lakning. Kan också

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

Mätning av effekt och beräkning av energiförbrukning hos ett ute spa.

Mätning av effekt och beräkning av energiförbrukning hos ett ute spa. Kontaktperson Mathias Johansson 2015-06-16 5P03129-02 rev. 1 1 (4) Energi och bioekonomi 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Nordiska Kvalitetspooler AB Box 22 818 03 FORSBACKA Energimätning på utespa

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

3. Tomma batterier ska tas ur Pulse Sonic och kastas på ett lämpligt sätt.

3. Tomma batterier ska tas ur Pulse Sonic och kastas på ett lämpligt sätt. Pulse Sonic Tack för att ni valde Pulse Sonic som er personliga tränare. För att få ut det mesta möjliga av eran apparat, var vänlig och läs instruktionerna noggrant, kasta inte bort dem, utan spara dem

Läs mer

QUICK GUIDE. Besök för quick guiden på andra språk.

QUICK GUIDE. Besök  för quick guiden på andra språk. QUICK GUIDE Besök www.ctsmall.eu för quick guiden på andra språk. 1 Köp ett SIM-kort (normal storlek) och använd telefonen för att avaktivera användning av PIN-kod. Se till att det finns pengar på SIM-kortet.

Läs mer

Knappfunktioner. SWE Rider 20 Rider 20 har tre knappar som kan användas för flera ändamål. Tillbehör UPP (1)

Knappfunktioner. SWE Rider 20 Rider 20 har tre knappar som kan användas för flera ändamål. Tillbehör UPP (1) Snabbstartguide Rider Rider har tre knappar som kan användas för flera ändamål. Knappfunktioner 1 UPP (1) NER (3) Tryck länge för att tända eller släcka I mätvyn, tryck kort för att bläddra i bakgrundsbelysningen.

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

Användarhandbok. DEVIreg 550. Elektronisk intelligent termostat.

Användarhandbok. DEVIreg 550. Elektronisk intelligent termostat. Användarhandbok DEVIreg 550 Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innehållsförteckning 1 Inledning................. 4 1.1 Säkerhetsanvisningar...... 6 2 Inställningar............... 7 2.1 Frostskydd............

Läs mer

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ...

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ... Användarmanual HVA / HVM Din återförsäljare U_SE Rev. 080915 1. Allmänt. HVA/HVM hetvattenautomat Vi gratulerar till ert val av en hetvattenautomat HVA/HVM. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 65103 Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. Följ alla instruktioner noga för att garantera säkerheten. Innan installation, vänligen läs igenom avsnittet

Läs mer

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare Användarhandbok version 1.0 1 SMS-TEMPERATURLARM MED BÅDE INTERN OCH EXTERN GIVARE Tack för att du valde SMS-Temperaturlarm med både intern och extern

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文

ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文 ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文 deutsch ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA LCD 1 10 2 11 5 3 12 13 4 14 15 7 18 19 16 8 6 9 1. : Indikerar att förbrända kalorier visas 2. : Indikerar att pipton är Från 3.

Läs mer

SWE. Styrenhet RC-2 modul. Bruksanvisning INSTALLATION OCH DRIFT CLEAN RESET

SWE. Styrenhet RC-2 modul. Bruksanvisning INSTALLATION OCH DRIFT CLEAN RESET SWE Styrenhet RC-2 modul Bruksanvisning INSTALLATION OCH DRIFT 1. INNAN DU BÖRJAR Beskrivning av symbolerna i manualen: Symbol OBS! GLÖM INTE! TEKNISK INFORMATION Meaning Varning! Viktigt! Detaljerad teknisk

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

Original instructions. PCER2 Styrenhet med elektronisk termostat

Original instructions. PCER2 Styrenhet med elektronisk termostat Original instructions Styrenhet med elektronisk termostat Allmänna anvisningar Läs noga igenom denna bruksanvisning före installation och användning. Spara manualen för framtida bruk. Produkten får endast

Läs mer

KYL-/FRYSBOX 12/24/230V

KYL-/FRYSBOX 12/24/230V KYL-/FRYSBOX 12/24/230V Bruksanvisning HN nr. 8896 Lycka till med Er nya kylbox kom ihåg att noggrannt läsa igenom denna bruksanvisning före användning och spara den för eventuellt senare bruk. Kylboxen

Läs mer

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Bruksanvisning Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

Egenskaper. Lådans innehåll SWE

Egenskaper. Lådans innehåll SWE SWE Egenskaper ASA-30 kan användas antingen som en extra siren ansluten till ditt larmsystem eller som en självständig siren ansluten till en fjärrkontroll och/eller trådlösa detektorer. - Trådlös anslutning

Läs mer