1 Sammanfattning och resultat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Sammanfattning och resultat"

Transkript

1 1 Sammanfattning och resultat Back App har sedan våren 2006 marknadsförts som ett träningsredskap som tränar musklerna runt ryggraden medan man sitter. Efter att ha sålt ca stolar skickade vi ut en marknadsundersökning till olika specialister (sjukgymnaster, kiropraktorer etc.) som använder Back App. Den oberoende undersökningen som gjordes av Prognett AS hade en svarsandel på ca 51 % (364 godkända svar). Av de godkända svaren kom 144 från Norge, 104 från Sverige, 60 från Danmark och 56 från Finland. Vi fick följande resultat: 98,1 % av specialisterna som svarade på undersökningen säger att patienter med ryggproblem skulle må bra av att sitta på Back App. 97 % säger att funktionen i nedre delen av ryggen påverkas positivt. Över 70 % påpekar att Back App påverkar de stabiliserande musklerna Transversus abdominis och Mulitfidene, som båda har stor betydelse för stabiliteten i korsryggen. 67,3 % av specialisterna menar att patienter med nackproblem kan ha glädje av att träna med Back App, och 62,1 % menar att nackens funktion påverkas positivt om man sitter i Back App. Det är intressant att så många anser att balansutjämning genom sätet har positiv effekt på nackens funktion. 49,5 % av specialisterna menar att patienter med höftproblem kan ha glädje av att träna med Back App, och 39,3 % menar att höftledens funktion påverkas positivt om man sitter i Back App. 47,3 % av specialisterna menar att patienter med bäckensmärtor kan ha glädje av att träna med Back App, och 39 % menar att bäckenbottens funktion påverkas positivt om man sitter i Back App. 44,8 % menar att bäckenbottenmusklerna påverkas positivt. Vi frågade specialisterna om de ville rekommendera Back App som träningsredskap till sina patienter. 348 av 364 svarade att de ville rekommendera Back App till sina patienter. De 18 som svarade nej angav nedanstående skäl 5 rekommenderar inte stolar till patienter eftersom det inte är en del av deras jobb 6 säger att de tycker stolen är för dyr och därför inte vill rekommendera den 3 pekar på att sätet är för brett, för stoppat och att stolen saknar hjul 2 pekar på att stolen är för hög för ett vanligt bord 1 säger att den är för besvärlig att flytta på 1 angav ingen orsak 351 av 364 säger att de sitter bra på Back App. Detta är viktigt eftersom sittkomforten är det första intrycket man får av stolen. Den är också viktigt i syftet att säkerställa kontinuerlig träning. 1

2 Resultatet av denna omfattande undersökning är att specialister från Norge, Sverige, Danmark och Finland är eniga om att Back App gör sitt jobb; nämligen att träna musklerna som stöttar ryggraden medan man sitter. 2

3 2 Referenser 1. Rapport från specialistundersökning Analyser av Back App. AnyBody Technology, Aalborg, Danmark Rapport från brukarundersökning Back App 3 Inledning Back App har tidigare utvärderats av specialister från Norge och Sverige (referens 1). Som ett led i den vidare dokumentationen av Back App var det önskvärt att få ett bredare underlag från sjukgymnaster, kiropraktorer, ortopediska manuella terapeuter, naprapater, ergonomer och läkare. Avsikten med studien var att få så oberoende svar som möjligt om effekten av Back App. Studien var identisk med studien som genomfördes 2005 och frågorna var samma. 4 Material och metoder 4.1 Teststolar Standardmodellen av Back App prövades av specialisterna i 2 till 12 månader innan marknadsundersökningen genomfördes. Stolarna var identiska, förutom klädseln på sätet som var av ull, mikrofiber eller skai. Alla stolarna hade justerbar kula med gängor för justering av balansutjämningen. 4.2 Specialister Sjukgymnaster, kiropraktorer, ortopediska manuella terapeuter, naprapater, ergonomer och läkare från Norge, Sverige, Danmark och Finland testade Back App. Studien genomfördes med förutsättningen att specialisterna var anonyma. 4.3 Prognett AS Undersökningen genomfördes i samarbete med Prognett AS som skickade ut frågeformulären och tog emot svaren. Prognett AS har systematiserat resultaten från undersökningen. 4.4 Frågeformulär (kryssa i eller ange ett skäl till ditt val) Fråga Vilka muskler anser du att stolen påverkar positivt? Transversus abdominis Multifider Obliqus ext. / int. Rectus abdominis Erector spinae Bäckenbottenmusklerna Vilka funktioner tror du att stolen kan påverka positivt? Humbal stabilisering Cervikal stabilisering Styrka bäckenbotten Cirkulationen i höftleden Cirkulationen i facettlederna Vilka patienter skulle kunna ha glädje av stolen? Patienter med ryggproblem Patienter med nackproblem 3

4 Fråga Patienter med höftproblem Patienter med bäckensmärtor Ingen Skulle du rekommendera stolen till dina patienter? Ja Nej Varför skulle du inte rekommendera stolen till dina patienter? Svar Inget svar Sitter du bekvämt på stolen? Ja Nej Har du några övriga kommentarer/erfarenheter? Svar Inget svar 4.5 Sammanfattning av mottagna rapporter Vi har tagit emot 380 svar på undersökningen. De som inte svarade på alla frågor uteslöts från studien. Totalt användes 364 svar i rapporten. Av de godkända svaren kom 144 från Norge, 104 från Sverige, 60 från Danmark och 56 från Finland. 5 Resultat 5.1 Vilken stabiliserande muskulatur anser du att stolen påverkar? Av de 364 svarande håller 270 av 253 med om att stolen påverkar viktiga muskelgrupper som stabiliserar korsryggen: Transversus abdominis och Multifider (tabell 1). 274 anser att Erector spinae påverkas. Tabell 1. Vilken stabiliserande muskulatur anser du att stolen påverkar? Muskelgrupp Betydelse för stabilisering av Svar i Antal svar korsryggen % Transversus abdominis Stor ,2 Multifider Stor ,5 Obliqus ext. / int. Liten ,8 Rectus abdominis Liten ,3 Erector spinae Liten ,3 Bäckenbottenmusklerna Liten ,8 5.2 Vilka funktioner tror du att stolen kan påverka positivt? Av de 364 svarande överensstämmer 353, eller 97 % med att stolen har en positiv effekt på funktionen i korsryggen (tabell 2). Dessutom säger 226 (62,1 %) att nackens funktion påverkas positivt. Ca 40 % påpekar dessutom att stolen har en positiv effekt på cirkulationen o höftleden och facettlederna. 4

5 Tabell 2 Vilka funktioner tror du att stolen kan påverka positivt? Funktioner Förklaring Antal svar Svar i % Humbal stabilisering Korsryggen ,0 Cervikal stabilisering Nacken ,1 Cirkulationen i Höftled höftleden ,3 Styrka bäckenbotten Muskulatur som utgör nedre delen av bukpressen ,0 Cirkulationen i facettlederna Facettlederna är de små lederna mellan kotorna i ryggraden ,6 5.3 Vilka patienter skulle kunna ha glädje av stolen? 98,1 % av de som svarade menade att patienter med ryggproblem skulle kunna ha glädje av Back App (tabell 3). 67,3 % menade också att patienter med nackproblem skulle kunna ha glädje av stolen. Dessutom nämner 49,5 % att patienter med höftproblem skulle kunna må bra av att sitta på Back App, medan 47,3 % nämner patienter med bäckensmärtor. Tabell 3. Vilka patienter skulle kunna ha glädje av stolen? Patientgrupp Antal svar Antal i % Patienter med ryggproblem ,1 Patienter med nackproblem ,3 Patienter med höftproblem ,5 Patienter med bäckensmärtor ,3 Inga patienter 3 0,8 5.4 Skulle du rekommendera stolen till dina patienter? Av de 364 specialister som svarade på undersökningen svarade 346 att de vill rekommendera stolen till sina patienter. Det motsvarar 95,1 %. Från de 18 som svarade nej fick vi följande kommentarer: 6 säger att de tycker stolen är för dyr och därför inte vill rekommendera den 5 rekommenderar inte stolar till patienter eftersom det inte är en del av deras jobb 3 pekar på att sätet är för brett, för stoppat och att stolen saknar hjul 2 pekar på att stolen är för hög för ett vanligt bord 1 säger att den är för besvärlig att flytta på 1 angav ingen orsak 5.5 Sitter du bekvämt på stolen? 351 svarade ja och 13 svarade nej 5

6 5.6 Vad säger specialisterna i de olika länderna (tabell 5) Muskelgrupper 84,6 % av svenskarna menar att Transversus abdominis påverkas av att man sitter på Back App. I Finland tycker man annorlunda. 58,9 % menar att Transversus abdominis påverkas, men hela 80,4 % av dem menar att Multifide påverkas. Flest svenskar anser att Obliqus ext. / int., Rectus abdominis och Erector spinae påverkas, medan man i Finland anser att bäckenbottenmuskulaturen påverkas mest Funktion Alla är överens om att Back App stabiliserar lumbalfunktionen. Hela 99 % av svenskarna menar att lumbalfunktionen påverkas, medan samma siffra för danskarna är 93,3 %. Finländarna anser att den cervikala stabiliseringen och bäckenbotten påverkas mest Effekt på patientgrupper Alla är överens om att patienter med ryggproblem kan må bra av att sitta på Back App. Flest svenskar, hela 76 % anser att patienter med nackproblem mår bra av att sitta på Back App. Finländarna är de som är mest skeptiska till att stolen har effekt på några patientgrupper. 1,8 av finländarna tror inte att Back App har någon effekt Sittkomfort Alla är överens om att man sitter bekvämt på stolen Rekommendation till patienter Det är överraskande att svenskarna är mest tveksamma till att rekommendera Back App till sina patienter, när de är mest positiva till stolens effekter (tabell 4). 90,4 % av svenskarna vill rekommendera Back App medan hela 97,9 % av de norska specialisterna vill rekommendera stolen. Tabell 4. Svar från Norge, Sverige, Danmark och Finland i procent Norge Danmark Sverige Finland Antal specialister Muskelgrupp Transversus abdominis 72,9 73,3 84,6 58,9 Multifider 69,4 63,3 67,3 80,4 Obliqus ext. / int. 56,9 46,7 62,5 50,0 Rectus abdominis 48,6 50,0 56,7 42,9 Erector spinae 73,6 65,0 82,7 76,8 Bäckenbotten 38,2 50,0 40,4 64,3 Funktioner Humbal stabilisering 97,2 93,3 99,0 96,4 Cervikal stabilisering 54,9 58,3 67,3 75,0 Cirkulationen i höftleden 44,4 25,0 41,3 37,5 Styrka bäckenbotten 34,0 41,7 41,3 44,6 6

7 Norge Danmark Sverige Finland Antal specialister Cirkulationen i facettlederna 43,8 41,7 51,0 44,6 Patientgrupp Patienter med ryggproblem 99,3 96,7 97,1 98,2 Patienter med nackproblem 58,3 66,7 76,0 75,0 Patienter med höftproblem 58,3 28,3 54,8 39,3 Bäcken 52,8 31,7 47,1 50,0 Inga patienter 0,7 0,0 1,0 1,8 Sitter du bekvämt på stolen? Ja 96,5 95,0 97,1 96,4 Nej (N) 3,5 5,0 2,9 3,6 Skulle du rekommendera stolen till dina patienter? Ja (Y) 97,9 95,0 90,4 96,4 Nej (N) 2,1 5,0 9,6 3, Kommentarer från alla specialister Se punkt 7 tillägg 1 6 Diskussion 6.1 Effekter på patienter med ryggproblem Specialisterna som svarade på undersökningen är eniga om att patienter med ryggproblem skulle må bra av att sitta på Back App. 98,1 % är menar att patienter med ryggproblem kan må bra av att sitta på Back App. De flesta påpekar att Back App påverkar de stabiliserande musklerna Transversus abdominis och Mulitfidene, som båda har stor betydelse för stabiliteten i korsryggen (tabell 1). Detta stämmer helt med resultaten från specialistundersökningen som genomfördes våren 2005 (referens 1). Referens 2 beskriver en muskelsimuleringsstudie som genomfördes av AnyBody AS i Aalborg, Danmark i november Genom att skruva kulan på Back App uppnår man en positiv effekt på aktiviteten i muskeln Multifide (bild 1). Studien stämmer överens med specialisternas uppfattning om hur aktivt sittande på Back App påverkar musklerna som stöttar ryggraden. 7

8 Bild 1. Effekt av sätets och kulans höjd (sphere height) på muskelaktiviteten i Multifide (Report Anybody , referens 2). Bättre stabilitet i de ryggnära musklerna Transversus abdominis och Multifide är viktigt med tanke på rehabilitering och förebyggande av ryggradssmärtor. Forskning har visat att de ryggnära musklerna som stöttar ryggen är de som försvagas mest efter en längre tids ryggsmärtor. Specialister som arbetar med ryggrehabilitering använder sig av behandlingsprinciper som leder till bättre stabilitet och starkare muskulatur, särskilt för de ryggnära musklerna. Det är stort fokus på att förbättra stabiliteten genom balansträning av rygg och magmuskler. Dessa rön baseras på nya, erkända studier från bl.a. Australien. Det är också intressant att se att ca hälften av specialisterna anser att de små lederna i ryggen påverkas positivt (tabell 2). Dessa är ofta orsak till stora slitagesmärtor. Spännande är hur kontinuerligt bruk av Back App påverkar dessa positivt. 6.2 Effekt på patienter med nacksmärtor. 67,3 % av specialisterna menar att patienter med nackproblem kan ha glädje av att träna med Back App, och 62,1 % menar att nackens funktion påverkas positivt (tabell 2 och 3). Att så många anser att balansutjämningen genom sätet påverkar nacken är positivt och spännande. Denna uppfattning ligger helt i linje med specialistundersökningen från våren 2005 (referens 1), där 80 % tyckte likadant. Nackstabilitet är ett omfattande problem. Att sitta är normalt sett en påfrestande ansträngning för patienter med nackproblem, eftersom ställningen ger liten utjämning i förhållande till tyngdkraftens påverkan. Balansträningen man får genom att sitta på Back App kan därmed tänkas inverka positivt och ge god träning i sittande ställning. Det krävs då av Back App att den ger tillräcklig balansutjämning. Möjligheten till att justera obalansen på Back App är en viktig faktor för patienter med nackproblem, eftersom 8

9 effekten av obalansen delvis neutraliseras vid stabiliserande rörelser i korsryggen och därmed bara delvis når upp till nacken. 6.3 Effekt på patienter med höftproblem 49,5 % av specialisterna menar att patienter med höftproblem kan ha glädje av att träna med Back App, och 39,3 % menar att höftledens funktion påverkas positivt. Denna uppfattning ligger helt i linje med specialistundersökningen från våren 2005 (referens 1), där 50 % tyckte likadant. Det är överraskande att så många specialister menar att bruk av Back App kan vara positivt för patienter med höftproblem (tabell 3). Att så många anser att stolen inverkar positivt på höftsmärtor beror förmodligen på att det är en positiv effekt av balansträningen, att det är en positiv cirkulationseffekt genom rörelse samt effekten av att sitta med bra höftvinkel. 6.4 Effekt på patienter med bäckensmärtor 47,3 % av specialisterna menar att patienter med bäckensmärtor kan ha glädje av att träna med Back App, och 39 % menar att bäckenbottens funktion påverkas positivt. 44,8 % menar att bäckenbottenmusklerna påverkas positivt. I specialistundersökningen från våren 2005 (referens 1) menade över 70 % att bäckenbottenmusklerna påverkades positivt. Att så många menar att musklerna i bäckenbotten påverkas positivt befästs i senare studier. Dessa personer menar också att rätt sittställning är av betydelse för att få god kontakt med just denna muskulatur. 6.5 Rekommendation till patienter Av de 364 specialister som svarade på undersökningen svarade 346 att de vill rekommendera stolen till sina patienter. I specialistundersökningen från våren 2005 ville 10 av 15 rekommendera Back App till sina patienter. 5 angav vet inte, eftersom de inte hade prövat stolen länge nog. Att så stor andel av specialisterna vill rekommendera Back App till sina patienter är mycket bra och tyder på att balansprinciperna i Back App ligger i linje med många av de principer som ligger till grund för att förbättra stabiliteten i ryggraden. 6.6 Sittkomfort 351 av 364 säger att de sitter bra på Back App. Detta är viktigt eftersom sittkomforten är det första intrycket man får av stolen. Den är också viktigt i syftet att säkerställa kontinuerlig träning. 7 Litteratur Ainscough-Potts AM, Morrisey MC, Critchley D. The response of the transverse abdominis and internal oblique muscles to different postures. Man Ther, 2006 Feb;

10 Dankaerts W, O'Sullivan P, Burnett A, and Straker L. Altered patterns of superficial trunk muscle activation during sitting in nonspecific chronic low back pain patients - Importance of subclassification. Spine 2006;31: Falla D, O'leary S, Fagan A, Jull G. Recruitement of the deep cervical flexor muscles during a postural-correction exercise performed in sitting. Man Ther, 2006 Aug 7 Hides JA, Jull GA, Richardson CA. Long - terms effects of specific stabilizing exercises for firstepisode low back pain. Spine Jun 1; 26(11):E243-8 Hodges PW, Richardson CA. Feedforward contraction of transversus abdominis is not influenced by the direction of arm movement. Exp Brain Res Apr;114(2): Hodges PW, Richardson CA. Inefficient muscular stabilisation of the lumbar spine associated with low back pain. A motor control evaluation of transversus abdominis. Spine Nov 15;21(22): O'Sullivan P, Dankaerts W, Burnett A et al. Lumbopelvic kinematics and trunk muscle activity during sitting on stable and unstable surfaces. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy 2006;36: O'Sullivan PB, Dankaerts W, Burnett AF et al. Effect of different upright sitting postures on spinal-pelvic curvature and trunk muscle activation in a pain-free population. Spine 2006;31:E707-E712. Panjabi M. The stabilizing system of the spine. Part 1. Function, dysfunction, adaptation, and encanchement. J Spinal Disord 1992;5: Preuss RA, Grenier SG, McGill SM. Postural control of the lumbar spine in unstable sitting. Arch Phys Med Rehabil Dec ; 86: Ruth R Sapsford, Carolyn Richardson, Warren R Stanton. Sitting Posture affects pelvicfloor muscles activity in parous women: An observational study. Australian Journal of Physiotherapy, Vol 52. No (Pages ) Tørholm S, Rasmussen, J Analysis of Back App chair. AnyBody Technology 2006 Bråten M, Engell H, Fredriksen H, Lilleheim M Buk og ryggtrening. Gyldendahl Tillägg 1 Allmänna kommentarer Nedan har vi tagit med alla kommentarer som vi har fått, positiva såväl som negativa. 8.1 Från Norge En skön stol att sitta på. Det känns att man slappnar av när man sitter. Stolen är extra bra tack vare att man hela tiden rör sig. Den bidrar också till en allmänt bättre sittställning och en bättre höftvinkel. Stolen är spännande eftersom den har så många olika inställningar - allt från bra stabilitet till väldigt instabil. Dessutom är sätet skönt att sitta på och stimulerar till god hållning. Personligen tycker jag att stolen är den bästa jag har suttit i. Det tycker mina barn också när de hälsar på mig på jobbet. 10

11 Vi har ett exemplar stående på jobbet och det är många patienter som prövar den (fysisk institut med 10 terapeuter). I stort sett mycket positiv respons från patienterna. Jag har en hemma. JAG tror att kombinationen av de två funktionerna a) aktiv balansering och b) den öppna höftvinkeln är stolens styrka. Upplever en återförening med min egen rygg. Det är för tidigt att säga om jag är kvitt mina egna ryggsmärtor, men jag rör mig säkrare. I en period med förändring är känner något. Behaglig sittställning Stolen är bra, men med för lågt skrivbord blir effekten av stolen mindre. De med nackproblem måste vara noggranna med höjden på datorskärmen, så att de inte tittar ner på den. Då kan man få mer ont i nacken. Mycket nöjd med Back App. Har redan två patienter som använder den. Stolen känns så bra att jag inte har kunnat låta bli att låna ut den till ett barnbarn som vanligtvis sitter som en räka. Jag är nöjd med stolen som en aktiv stol. På min praktik, där jag står största delen av tiden, har jag behov av att vila lite emellanåt. Jag använder bara stolen som extrastol, t.ex. när jag måste skriva på datorn. Ända sedan Balansstolen lanserades har vi haft den i familjen och rekommenderat den till andra. Den sammanför några av samma element plus några andra. Jag gillar att bäckenet tillåts röra sig i sidled. Det känns att man sitter mer aktivt på stolen. Mycket bra när man sitter ner länge. Hindrar nog cirkulationen om man sitter för länge. För att dra nytta av de fördelar som stolen ger, är det viktigt att brukaren får hjälp med att använda stolen på rätt sätt. Det betyder mycket att kombinera stolen med höj- och sänkbart skrivbord Undersök möjligheterna till ryggstöd och ev. armstöd (alternativt enkelt nedfällbart?) för att minska behovet av en konventionell kontorsstol som komplement till Back App. Bra när man vill kunna luta sig bakåt också. Ni borde se efter om den kan göras något lägre så att den lättare får plats under bord. Stolen kräver ett höj- och sänkbart bord. Tillsammans med ett sådant blir det en fin kombination. Något otymplig vid flyttning. Det enda negativa är att det inte går att skjuta stolen i sidled lätt... Jag tycker att det är opraktiskt att stolen inte har hjul, eftersom den är väldigt tung att flytta om man sitter vid ett skrivbord, en dator eller jobbar med något. Sätet kunde ha varit mer sadelformat (inte fullt så platt), eftersom det är skönare. Jag har varken höft-, rygg- eller nackproblem. Stolen är behaglig att sitta på, men man får räkna med att bli trött i korsryggen i början. Bör ha möjlighet att variera mellan olika stolar. Saknar rörligheten i en stol med hjul på kontoret. Den borde kunna regleras längre ner (lägre). Stolen används framför allt för att förebygga smärtor, och även till psykosomatiska patientgrupper. Hade varit fint med hjul som låste sig vid belastning det hade gjort stolen mer funktionell både hemma och på kontoret. Den är lite tung att flytta. Då hade jag använt den. Stolen är bra och jag rekommenderar den till patienter. Stolen är skön att sitta på - ger bra stabilitet, och har förmodligen också en förebyggande effekt. I princip berörs all muskulatur i torson i utbalanseringen av densamma. Arbetsuppgifter och positioneringen i förhållande till dessa är avgörande för graden av muskelaktivitet tillsammans med inställningen av kula och placeringen av Jag har rekommenderat stolen till många patienter och vet att hittills har sex av dem köp stolen och är mycket nöjda. T.ex. har en av mina patient, som är anställd vid OSL, spritt ryktet, så att fler och fler använder Back App hela tiden. En stol som bör rekommenderas till de flesta. Fungerar nästan som ett träningsredskap. Om den hade haft nedfällbara hjul så hade den varit utmärkt som terapiredskap. Stolen ligger bra i tiden eftersom det är mycket populärt med träning på fysiobollar. Genial uppfinning som gör det möjligt att arbeta samtidigt som man sitter på en boll och balanserar. Mycket bekväm och bra höftvinkel. Nej, men jag tror att den har potential med en del förbättringar. Skrivbord som inte kan regleras är för låga till stolen. Stolen är för hög för skrivbord som inte kan regleras. Det innebär att det inte går att sitta och jobba vid datorn med ett sådant skrivbord. Detta gäller oftast människor i hemmet, och de har också nytta av stolen. 11

12 Jag tycker att stolen i allmänhet är bra för hela rygg- och nackkomplexet. Det går inte att dela upp: den påverkar mer eller mindre alla komponenter. Bäst effekt av produkten får man med ett höj- och sänkbart skrivbord. En aktiv stol som aktiverar hållmuskulaturen och varierar sittandet. Mycket nöjd med stolen själv. Har redan rekommenderat den till flera patienter. Stolen är till viss del användbar. Ringen runt gör att man inte alltid kommer åt föremål, och man måste sträcka och belasta armen. Dessutom borde den finnas med hjul. Då kunde stolen vara mer användbar. Är nöjd med stolen, och många av dem som har prövat den hos mig har blivit sugna på en liknande stol. Det som gör att den inte går att sälja är att den är för hög för de flesta bord/arbetsplatser. Det skulle ha varit möjligt att reglera stolen nedåt, så att man växla mellan en vanlig kontorsstol och Back App, men det är svårt att få till om man inte har ett höj- och sänkbart arbetsbord. Patienterna gillar stolen. Fint och starta balansträningen på låg nivå. Patienter som har svårt att sitta upplever den som bekväm. Som kontorsstol tar den lite för mycket plats. Jag vill i första hand använda stolen som behandlingsstol vid min bänk, men det passar den inte så bra till, eftersom den är stor och inte så lätt att flytta med sig från sida till sida. Men den är väldigt skön att sitta på, eftersom jag har skadat senfästena. Gillar stolen väldigt mycket och rekommenderar den till många. Kanonbra stol, tyvärr utan hjul. Stolen är bra om man har tillgång till höj- och sänkbart skrivbord, eller om man använder den separat. Den är lite tung och flytta på när man sitter vid ett bord. Fin stol. Kanske lite för mycket sittyta. Absolut Finns det möjlighet att sitta med benen i kors på stolen? Bra stol, men alla klarar inte att använda den. Upplever stolen bäst vid fristående aktiviteter. Inte så bra till kontorsarbete. Stolen bör kunna regleras mer nedåt, så att den passar bättre till personer från 150 cm och uppåt. Det är ett minus att jag måste ha ett höjbart skrivbord för att kunna sitta riktigt på stolen. Har köpt en stol och måste kanske då också köpa ett skrivbord. Många patienter gillar stolen, men tycket att det är problematiskt att den inte har hjul. Den är inte tillräckligt mobil när jag sitter och vill flytta mig från ett ställe till ett annat vid arbetsbordet. Använder den vanligtvis bara i samband med kurser. Bra stol. Det enda felet med stolen är att den inte är rullbar/rörlig. Då hade den varit ännu mer funktionell! Stolen påverkar energiflödet i hela kroppen. Själva sittställningen är aktiv och man får bra kroppskontakt. Upplever att det är enklare att vara fokuserad under en längre tid. Stolen kan därför också vara bra för att minska stresskänslan i arbetssituationer. Fungerar dåligt utan höj- och sänkbart skrivbord Clinic 1 har Back App i patienternas väntrum, där de kan använda den som de vill. Positiv respons från väntande patienter som använder stolen. Personligen saknar jag som använder stolen att den inte kan regleras med en hand. Jag gillar inte stolen själv, men vet att många andra gör det. Jag måste kunna förflytta mig mycket, och då är stolen inte särskilt praktisk. Den borde också gå att sänka mer. Som den är nu passar den bäst till höj- och sänkbara skrivbord. 8.2 Från Sverige Helt suverän stol! Dessutom snygg design! Ett bra sittande men för de flesta tröttsamt i början och skall tränas in. Instruktioner behövs. Borde även finnas med hjul. Stolen är ganska bekväm och skön. Jag undrar hur det är med blodcirkulation kring höfterna och nedre extremiteter när fötterna inte vilar stadigt på golvet och trycket i grenen känns högre jämfört med vanliga sadelstolar. 12

13 Jag har patienter med kroniska ryggbesvär och instabilitet som sitter 45 min på stolen vid varje besök då jag nu arbetar med psykoterapi. Dessa patienter säger att de inte kunnat sitta annars (tidigare har jag haft denna typ av patienter liggande) Flera h Fungerar både som sittmöbel och som träningsredskap. Har använt den som ett alternativ till pilatesboll för sittande övn.om man samtidigt hade tillgång till \ fotstöd\ påminnande om stigbyglar (som finns på hästsadeln) så blir balanskravet och stabilise Går ej att ha som ensam stol men är ett bra komplement. Som att sitta på en boll, och ser nästan ut som en stol! Man blir glad av att sitta vid datorn och lattja runt på BackApp Stolen är mycket lätt att använda. så många blir säkert hjälpta av att använda den. Särskilt de som inte är så rörliga. Snygg design förutom god funktion :-) Ibland känner man att det skulle vara hjul på stolen som man kunde fälla ut Aktivt sittande med möjlighet att lätt ställa in graden av stimulering via bollen under stolen Bra vid sittande arbeten med behov av viss räckvidd (stort yttre arbetsområde) genom mindre belastning på axlar och armar. Som arbetsterapeut har jag inte kunnat besvara m.grupper med säkerhet. Jag har rekommenderat stolen till personer som har ryggproblem o skulderproblem o har sittande arbete. Minst en person har uttryckt stor uppskattning över stolen. Min bedömning är att framför allt rygg och nackpatienter kan ha glädje av denna stol och att framför allt den posturala muskulaturen stimuleras. Har inte testat höftpatienter än, men den öppna höftvinkeln bör gagna denna patientgrupp. Jag är mycket nöjd med stolen, tycker den var bättre än förväntad Stolen är mycket bra. Förutom att den stabiliserar kring kotpelaren påverkar den även hjärnhalvorna. Detta via små diagonala och rotatoriska stabiliseringsrörelser som uppstår i sittandet. Det stimulerar kraftcentra i hjärnstammen och sänker spänningsnivå Kan ibland tycka att sitsen är för bred i mitten Fantastisk stol- jag njuter varje gång jag sitter på den. Patienterna är nyfikna på den och får gärna prova den samtidigt som jag berättar om dess funktion Jag uppfattar sittdynan som bred. Fin design Bra med följsamhet vi rörelser som att sträcka sig efter något, man bibehåller en god ergonomisk position. Plasten på ringen som man har fötterna på har dock spruckit på ett ställe förmodligen av tryck, trots liten användning. Jag kontaktar min Skulle gärna ha haft hjul på stolen,vid ett skrivbord behöver jag vara mer mobil Flera som använt stolen har upplevt en trötthet i rygg/nacke. Viktigt med information till patient före användande av stolen om att tröttheten är naturlig med tanke på aktivering av muskler som tidigare varit inaktiva vid sittande på vanlig stol. Du får en optimalsittställning med BackApp. Mycket bra sitts. Den är snygg! Har flera patienter som köpt stolen och är mycket nöjda Aktivt sittande Vi är mycket nöjda Stabiliseringsträning av columna. Hållning. Mycket bra stol Jag gillar stolen. Själv dras jag med en dålig hållning i nacke-axlar, men den har förbättrats sen jag började använda stolen. Jag har också mindre ont. Patienterna uppskattar designen och tycks förstå tanken bakom ganska bra. Dock avskräcker priset något Utöver lokala stabiliseringsfunktioner medverkar den till diagonala rörelser i kroppen vilket i sin tur påverkar hjärnans olika delar och stimulerar dess systemiska funktion. Har inget stort flöde av patienter med problematik nacke-rygg-höft. Vissa har lånat hem stolen en period och flera är mycket nöjda. jag har en äldre och en nyare back app. Den nyare har litet bättre grepp i \ fotringen\ - jag tycker att det skulle vara bra med ännu bättre grepp, kan vara litet halkigt med vissa strumpkvalitéer. Jag tycker detta är en superbra uppfinning! 13

14 Jag personligen sitter illa: jag glider fram pga att stolen här för hög för mig. Jag är 154 cm lång!! Önskar att ni skaffar en pelare för kortvuxna användare också! Bra ide. Hade tänkt göra en själv men ni hann först. Behöver ni återförsäljare? Bäckenbotten: Upplever framförallt en avspänning vilket jag tror är det viktiga. Ger parasympatiskt påslag = läkningaktivering generellt i kroppen. Kanske att man skulle kunna sänka den lite till för lite kortare personer stolen är för högt för många skrivbord Undrar hur stolen påverkar blodcirkulationen i bäcken och höft. Efter att själv ha en artros och svår infl i höften har stolen senaste månaden varit min räddning när jag behöver skrivbordsarbeta. I början satt jag kanske 1 tim i taget. Nu kan jag ibland sitt hela dagen, men ställer då in stolen mer stabilt genom att \ snurra upp\ kulan så ringen står stabilt. Flera terapeuter som varit hos oss på utbildning i frekvensmedicin har sagt att de vill tycker att stolen är fantastiskt skön att sitta på, är mycket nöjd Är osäker på bäckenbotten, nacke. Allt beror på hur patienten sitter. En korrekt sittstil på stolen kan påverka. Dessutom skulle jag vilja ha en mindre platskrävande stol. Mindre stödyta, mindre sits för små ytor Undrar hur manliga personer sitter på stolen, bulan framtill är ganska stor. Jag hade nästan glömt vilken oerhörd skillnad det är att sitta på BackApp jämfört med en vanlig stol! För att svara på frågorna var jag tvungen att provsitta vanliga stolar och se skillnaden tydligare. Jag tycker BackApp är jättebekväm - enda nackdelen är att man måste höja skrivbordet Jag gillar detta aktiva sittande som aktiverar många muskler och leder, ger variation och omväxling och som håller användaren vaken och alert med en perfekt balanserad rygg och hållning. Genialt!! Tack Bra stol som ger en balanserad sittställning vid arbetsplatsen Man blir aktiv och användbar muskulaturen Hade varit fint om den kunde sänkas mer så att korta personer kan använda den. Är mycket nöjd med stolen Kanske är sitsen för stor för vissa personer. En mindre sits önskas Pris Många reagerar på priset 8.3 Från Danmark Stolen är för hög för t.ex. mig. Den borde kunna fås med både hög och låg inställning. Min bedömningsgrund är naturligtvis begränsad eftersom den endast är utifrån egen erfarenhet. Jag har personligen inga stora problem med muskulaturen. Det är väldigt skönt att sitta på stolen. Jag vill dock mena att det är en personlig åsikt om stolen kan hjälpa en. För att kunna använda stolen riktigt är det viktigt att ha ett höj- och sänkbart skrivbord, så att man hela tiden kan anpassa bordet till stolens aktuella inställning. Jag har stor glädje av stolen när jag utför kontorsarbete eller när jag bara sitter. Jag tycker att det är ett problem att man inte kan komma längre ner, eftersom det utesluter personer som inte är så långa och att den faktiskt kräver att man har ett höj- och sänkbart skrivbord för att få glädje av den. Eftersom jag inte är särskilt lång anser jag det hänsynslöst att den lägsta sitthöjden inte kan sänkas mer. Det finns bara ett problem, och det är att det är svårt att flytta den. Jag är fantastiskt glad för stolen. Jag sitter jättebra och den är bra för ryggen och blodcirkulationen i benen. Stolen gör det möjligt att sitta och stabilisera, men man kan också sitta på den utan att använda de stabiliserande musklerna. Jag har ingen erfarenhet av att använda stolen med personer med nack- och axelproblem, och kan inte svara för dem. Vi är mycket glada över stolen. Vi slåss om att sitta på den! Vi rekommenderar den gärna (dock kan nog priset verka avskräckande på folk). 14

15 Fin stol! Jag tycker att det är en väldigt bra stol, men den måste gå att sänka lägre än vad den gör nu. Jag har inte använt stolen på ett optimalt sätt. Dvs att när jag har suttit vid datorn och jag har fokuserat på en text i en blogg eller en liknande, har jag inte kunnat fokusera på att sitta och pröva att hålla balansen. Jag vill därför bara rekommendera den till några patienter, och understryka att de ska arbeta mycket med att sitta och hålla balansen utan att göra annat, om det ska ge resultat. Stolen kan användas till några patienter med höftsmärtor, men inte alla. Stolen är också bra för kvinnor med foglossning/bäckenproblem, eftersom den stöttar och ger kvinnan möjlighet att sitta brett. Sätet är mycket speciellt och passar inte till alla större bakdelar. Kulan som styr vippfunktionen gör märken i våra trägolv, så vi kan inte ha den på de ställen där vi har trägolv. Den är för dyr. Den måste kunna sänkas mer, för oss korta personer. Den är gjord för kvinnor: \ Bullen\ där fram är obehaglig för mannens genitalier. Stolen bör dessutom kunna höjas mer, så att den kan användas som en ståstol. Det går inte att sitta korrekt på stolen och samtidigt få träning. Men om den ska användas korrekt, kräver den faktiskt omfattande instruktioner och uppmärksamhet, eftersom man inte kan sitta och hänga på den utan att aktivera de stabiliserande musklerna. Den röda stöttekulan lämnar märken i våra trägolv. Sadeln är bara bekväm om man särar mycket på benen. Den kunde med fördel vara mindre framträdande. Mina barn har använt stolen, vilket inte är att rekommendera. Man måste kunna nå marken. Barnet fick ont i ryggen. Annars är det en mycket bra stol, men man måste se upp i början och träna brukaren långsamt. Man sitter otroligt skönt tack vare stödet runt baken, samtidigt som man kan aktivera musklerna, så att det blir dynamiskt och inte statiskt att sitta ner. Den är smart, enkel och funktionell Det är viktigt att man är mycket medveten om hur man sitter på stolen. Den är t.ex. inte lämplig om man lutar sig framåt och arbetar vid ett bord. Ett eventuellt bord MÅSTE ha höj-/sänkfunktion. Stolen har väckt intresse. En av brukarna lånade stolen och hade den på verkstaden innan hon skaffade den till hemmet. En riktigt bra stol och jag har rekommenderat till andra, samt delat ut broschyrer om den! Med vänlig hälsning Poul Ellesøe! En bekväm stol, som det finns stort intresse för på min klinik, men när folk här vad den kostar backar de, tyvärr. Har själv mycket god erfarenhet av den och vill inte vara utan den i vardagen. Back App tvingar dig upp på höftbenen och bäckenet tippas automatiskt, vilket ger en bra position för ryggraden. Det känns som att hållning pressas från höftbenen i uppåtgående riktning. 8.4 Från Finland Det är svårt att flytta stolen. Hjul hade varit bra. Även barn kunde ha nytta av en sådan stol. Barnstorlekar behövs. Sadelmaterialet är bra. Jag saknar hjul, men när man tränar med stolen är det bättre utan hjul. Back App är mycket bra att sitta på. Det är en bra och vacker stol. Stolen går inte att sänka tillräckligt lågt för barn. Eftersom den inte har hjul är dess användning som arbetsstol begränsad. Den är bra till en kompakt arbetsstation, men svår att flytta. Stolen kräver mycket plats, vilket gör den svår att använda som arbetsstol. Den är lite för stor. Ramen/lyftanordningen är för hög. Personer med korta ben når inte ner. Hjul vore bra. Två olika storlekar (för vuxna och barn). Stolen tar mycket plats. Jag önskar att det fanns barnstorlekar också. Stolens rörelse kan hjälpa barn med motorisk rastlöshet. Stolen tar mycket plats. Det är en underbar, modern stol. Materialet är bra och vackert. Sätet är bra och jag gillar den mycket. Back App är mycket bättre än sadelstolen Salli. 15

16 Stolen vore ännu bättre om den hade hjul. Jag skulle också vilja lyfta och vila fötterna på någon ring av något slag ibland. Enda problemet är att den inte fungerar med ett vanligt arbetsbord. Den är mycket bra att sitta på. För dyr. Den borde fungera med vanliga skrivbord också. Folk har inte alltid möjlighet att höja bordet. Den är mycket bra att sitta på! Sätets material är bekvämt. Back App gjorde mig positivt överraskad. Det är den bästa stolen jag har suttit på. Stolen är av mycket hög kvalitet, men fortfarande för dyr. Den skulle gå att justera mer för kortare personer också. Sätet är riktigt skönt. Fotplattan tar lite för stor plats. Hjul behövs. Jag har rekommenderat stolen, men kunderna skräms av det höga priset. Jag har använt sadelstolen Salli som arbetsstol i fem år. Med Salli blir de nedre ryggmusklerna ganska stela. Med Back App har man inte det problemet, eftersom musklerna hela tiden rör sig. Den här stolen är intelligent. Den påverkar också balansen. En utmärkt stol! 16

Mångfaldigande av innehållet i denna video e- bok, helt eller delvis, är enligt lag om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av författaren.

Mångfaldigande av innehållet i denna video e- bok, helt eller delvis, är enligt lag om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av författaren. Mångfaldigande av innehållet i denna video e- bok, helt eller delvis, är enligt lag om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av författaren. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning,

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen Hästen ska alltid arbeta i en form, där det är fysiskt möjligt för den att utföra det vi ber om. Hästen ska alltså inte på något sätt känna sig

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Handbok till bra sittande. En vägledning genom förskrivningsprocessen

Handbok till bra sittande. En vägledning genom förskrivningsprocessen Handbok till bra sittande En vägledning genom förskrivningsprocessen Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2007 Författare: Lotte Wemmenborn, leg. sjukgymnast, Rörelsefirman Foto omslag: Sara Appelgren Foto inlaga:

Läs mer

Samband mellan fysisk träning och sjuktal bland IT-Enhet och Bussbolag tjänstemän respektive busschaufförer

Samband mellan fysisk träning och sjuktal bland IT-Enhet och Bussbolag tjänstemän respektive busschaufförer Samband mellan fysisk träning och sjuktal bland IT-Enhet och Bussbolag tjänstemän respektive busschaufförer Faramarz Norouzi Leg. läkare Specialist i Allmänmedicin Verksam i Norvia Kliniken samt Previa

Läs mer

Verktyg som gör dig bäst när det gäller

Verktyg som gör dig bäst när det gäller Verktyg som gör dig bäst när det gäller LEDAR- TRÄNAR- OCH FUNKTIONÄRSSKAP 4 BARNS OCH UNGDOMARS FYSISKA, MOTORISKA OCH SOCIALA UTVECKLING 6 ATT SKAPA FÖRTROENDE 8 INLÄRNING 9 LEKENS BETYDELSE VID INLÄRNING

Läs mer

Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider

Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Netigates Medarbetarrapport Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Medarbetarundersökning för Sakarias Fasth, Netigate AB 14 februari, 2013 www.netigate.se NETIGATE Sverige, Lästmakargatan

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Den dolda psykiska ohälsan bland unga vuxna som uppsöker vårdcentral. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:3

Den dolda psykiska ohälsan bland unga vuxna som uppsöker vårdcentral. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:3 Den dolda psykiska ohälsan bland unga vuxna som uppsöker vårdcentral Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:3 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA)

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35)

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35) MTM Rapport: Fokusgrupper med studenter December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB Markör AB 1 (35) Uppdrag: Användarundersökning Beställare: MTM Kontaktperson MTM: Pia Hasselrot Projektledare

Läs mer

TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det

TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det 1 2 Förord I den här rapporten presenteras resultaten från Unionens årliga undersökning om IT-användning och IT-miljö. Det är allmänt känt

Läs mer

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE 2003:7 Att leva i en familj med ekonomiska svårigheter Lina Lundström Oktober 2003 ISSN 0357-735X Innehållsförteckning 1 INLEDNING 2 1.1 Finland 2 1.2 Sverige 3 1.3 Syfte-frågeställningar

Läs mer

,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET

,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET ,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET Förord Internet genomsyrar samhället sedan 1990-talet

Läs mer

Emotional Freedom Techniques

Emotional Freedom Techniques - EFT Introduktion till Emotional Freedom Techniques Kjell & Ann-Sofi Forsberg Center för Energipsykologi Copyright Kjell & Ann-Sofi Forsberg december 2010-12-01 0411-52 70 30 www.eftsweden.se - EFT Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R...

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... JAG KOMMER HÄR ATT VISA DIG HUR DU TAR FRAM PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GENERERAR PENGAR UTAN

Läs mer

Information angående deltagande i studie under våren 07

Information angående deltagande i studie under våren 07 Information angående deltagande i studie under våren 07 Du har nu blivit tillfrågad att medverka i en studie inom området sjukgymnastik. Jag Cecilia Åkerberg kommer under våren 07 att genomföra en C-uppsats

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

Att ha någon att prata med

Att ha någon att prata med Att ha någon att prata med En fallstudie av Tjejzonens Storasysterverksamhet och dess förenlighet med Barnkonventionens artikel 12 Magisteruppsats, vårtermin 2011 Författare: Karin Hansson Handledare:

Läs mer

Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010.

Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010. Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010. En rapport och enkätundersökning av Sveriges Ingenjörer under 2010. 1 Karriär

Läs mer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Ida Ekman C-uppsats i psykologi, HT 2008 Handledare: Lena Almqvist Examinator:

Läs mer

Medarbetarundersökningar

Medarbetarundersökningar Butikschefsprogrammet Examensarbete 15hp (B-nivå), vt 2009 Medarbetarundersökningar - med fokus på arbetsmotivation Författare: Examinator: Handledare: Desirée Ekdahl Rickard Larsen Eva Gustavsson Therese

Läs mer

Hjälpmedel var god dröj! Årsrapport 2013

Hjälpmedel var god dröj! Årsrapport 2013 Hjälpmedel var god dröj! Årsrapport 2013 Hjälpmedel var god dröj! hjälpmedel till vilket pris? Om ditt barn blir sjukt, vad gör du då? Självklart kontaktar du sjukvården, och får oftast direkt den hjälp

Läs mer

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna.

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Kandidatuppsats 15 hp Medieteknik Höstterminen 2012 Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. En fallstudie bland

Läs mer