Här rattas molnfabriken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Här rattas molnfabriken"

Transkript

1 SYSAV 3.13 E.ON: Här rattas molnfabriken Väder och ekonomi styr Heleneholmsverket Säker kryssning med TT-Line tung batterivinst Boliden BERGSÖE återvinner BLY UR BATTERIER Tre gånger effektivare än att bryta DET UR gruvan. gamla möbler får nytt liv Miljövetaren ellen lindblad undersöker hur kasserade men inte kassa möbler kan få ett nytt hem.

2 SYSAV I den bästa av världar finns inget avfall innehåll Håkan Rylander, vd 3,5 miljoner liter fordonsbränsle Sysav ger tillbaka till dig! Det är Sysavs tagline som en del säkert har sett på våra containrar som transporterar avfall på vägarna i regionen. Sysavs uppdrag sedan 1974 har varit att behandla avfall och producera så mycket nyttigheter som möjligt ur avfallet. Sysav erbjuder alla sina 6000 kunder olika tjänster för sortering och behandling av avfall. När avfallet kommer till Sysav behandlas det utifrån ett kretsloppstänk som innebär att så mycket som möjligt ska komma till nytta igen, som material, energi och med minsta möjliga miljöpåverkan. Farligt avfall är mycket viktigt att sortera ut tidigt från det övriga avfallsflödet. Farligt avfall kan förorsaka störningar i återvinning och behandling av övrigt avfall, och därigenom orsaka skada i miljön. MILJÖFOKUS OMBORD sid 4 TT-Line prioriterar avfallshantering liksom miljö och säkerhet ombord. Moderna båtar och strukturerat arbete ger resultat. från batteri till tacka sid 6 98 procent av våra bilbatterier hamnar hos Boliden Bergsöes återvinningsanläggning i Landskrona. Följ blyets väg från batteri via schaktugn till tacka. vädret styr E:ons pussel sid 10 Öresundsverket, Heleneholmsverket och Sysavs avfallsförbränningsanläggning säkrar Malmö-Burlövbornas konsumtion av fjärrvärme. Driften är ett komplicerat pussel som bland annat påverkas av ekonomi och väder. kasserade möbler men inte kassa sid 14 Mängder av fullt fungerande möbler går idag till förbränning. Men miljövetaren Ellen Lindblad hjälper Sysav att hålla möblerna på andra steget i avfallstrappan, återanvändning i nya hem. För produkter och material som går att återanvända har vi särskilda system för. Till exempel går det alldeles utmärkt att återanvända möbler, fönster, dörrar, golv, tegel, vitvaror med mera. Allt måste inte köpas nytt. Material sorteras och återvinns för återföring till marknaden. Brännbart avfall omvandlas till värme och el. Och matavfall, det blir till biogas och biogödsel. Från och med 2014 producerar Sysav biogas i en egen anläggning på Spillepeng i Malmö. Sysav styrelse sa nyligen ja till att påbörja processen med att söka tillstånd och handla upp entreprenör för att bygga en egen biogasanläggning. Kapaciteten i anläggningen blir ton varav hälften baseras på matavfall från hushållen i regionen. Produktionen av biogas Visste du att Du kan köra mil på en tank biogas (beroende på bil och körsätt) och att det tar 2 4 minuter att tanka en personbil Med biogas. SYSAV Sysav Retur är en kund- och marknadstidning från Sysavkoncernen i Malmö. Sysav tar emot och behandlar avfall från hushåll och industrier i södra Skåne. Redaktion: Janina Sjöström (redaktör), Margaretha Franzon, Sysav, jasna brkic, giv akt skåne. Ansvarig utgivare: Gunilla Carlsson DESIGN: WIRTÉN PR OCH KOMMUNIKATION LAYOUT: GIV AKT SKÅNE Tryck: ARkitektkopia, Malmö Sysav Retur är tryckt på G-print, ett svenskt papper som uppfyller miljömässiga krav. Omslag: E.ON, sid 10 Driftsamordnare Glenny Ericsson förbereder turbinstart på Heleneholmsverket. Foto: ewa Levau

3 EFFEKTIVA TRANSPORTER Alla gamla tjänstebilar har nu bytts ut på Sysav. Det skedde när tio miljövänliga tjänstebilar och en skåpbil med alkolås kom på plats i september. Vi vill ha moderna bilar. Både ur säkerhetssynpunkt och ur miljösynpunkt. Bilarna använder biogas som drivmedel vilket vi i framtiden själv kommer att producera, säger Sysavs logistikchef Lars Carrick. Samtidigt infördes ett nytt bilpoolssystem för effektiva transporter. Det handlar om att optimera användandet av bilarna, att höja nyttjandegraden per bil. GOD JUL ÖNSKAR SYSAV Fråga experten Det lackar mot jul och här i årets sista nummer av Retur vill vi passa på att önska alla våra kunder och samarbetspartners en riktigt god jul och ett gott nytt år! Istället för att skicka julkort skänker vi varje jul pengar till välgörande ändamål. I år går pengarna, kronor, till Stadsmissionen Skåne. Varför är det så billigt att köpa material hos er? Mats Lindgren, arbetsledare för Sysav på Malmö återbyggdepå: pant belönar gamla paltor I februari lanserade H&M ett globalt klädinsamlingsinitiativ i 52 länder. I de flesta, så även i Sverige, erbjuds klädinsamlingen i landets alla butiker. I framtiden vill vi att klädinsamling ska vara lika självklart som att panta burkar, säger Pär Johanson, landschef för H&M i Sverige. Pengarna som H&M tjänar skänks till Conscious Foundation och öronmärks för investeringar i innovationsprojekt som syftar till att sluta kretsloppet för textilfibrer och i sociala projekt. För varje kilo kläder som samlas in går två eurocent till projekt. I Sverige går pengarna till Unicef. På kan man se hur insamlingsarbetet går landsvis. Enligt sidan hade totalt två miljoner kilo textil återvunnits och euro investerats efter drygt ett halvår. Schweiz ledde insamlings ligan med ungefär kilo insamlade textilier. Vår policy är att ha ett bra marknadspris. När vi får in något googlar vi för att priset ska bli rätt. Sprillans nytt tegel som kostar 30 kronor i butik exklusive moms, kostar 8 kronor inklusive moms här. Allt tegel kollas i laboratorium så att det inte innehåller några gifter. Vi tar emot material från privatpersoner, fastighetsägare, rivningsbolag och byggföretag. Och det är gratis för företag att lämna in material. När HSB rev sista biten på Hököpinge sockerbruk hade de 4800 ton tegel som de skulle göra sig av med. Det skulle ha kostat en hel del att lämna in det som avfall. FAKTA: Malmö återbyggdepå som drivs gemensamt av Sysav och Malmö stads serviceförvaltning har 16 anställda, 16 praktikanter och fyra personer som gör samhällstjänst. Verksamheten är inte vinstdrivande. nr 3.13 Sysav / retur 3

4 framåt med miljön i fokus Det är stor skillnad miljötänket på ett kryssningsfartyg i Karibien för 30 år sedan och på TT-Lines båtar idag. Lars-Göran Hanson, miljö- och säkerhetschef som gick till sjöss 1976, vet. text: JASNA BRKIC foto: Ewa Levau Varje kväll klockan åtta sa överstyrman till oss att vi skulle iväg och tömma. Det innebar att alla sopor från båten kastades ner överbord. Den typen av sophantering har vi inte haft i Sverige under överskådlig tid, säger Lars- Göran Hanson. I samband med att TT-Line byggde och sjösatte två helt nya toppmoderna fartyg kring millennieskiftet belönades företaget med flera utmärkelser och priser utsågs TT-Line till Årets transportföretag för satsningen på miljövänliga och säkra fartyg, och 2003 fick rederiet Sveriges Transportindustriförbunds innovationspris för sina tekniska innovationer som även haft omsorgen om vår miljö som utgångspunkt. 4 sysav / retur nr 3.13 Lars-Göran Hanson jobbade på sjön som maskinchef i nästan 20 år innan han tackade ja till jobbet som TT-Lines miljöoch säkerhetschef i det renoverade spannmålsmagasinet i Trelleborgs hamn för drygt tio år sedan. Energisnål drift När TT-Line införde Green Bridge -konceptet 2008 vidtogs åtgärder bortom de lagstadgade normerna för utsläpp från fartyg. Fyra av TT-Lines sex fartyg har dieselelektrisk drift som ger lägre utsläpp. När fartygen ligger i hamn används uteslutande drivmedel med en svavelhalt på 0,1 procent. TT-Line uppfyller därmed redan nu EU:s kommande krav. Även till sjöss använder man drivmedel som enbart innehåller en procent svavel för att minska svaveldioxidutsläppen. Allt avloppsvatten renas biologiskt ombord och fast avfall samt oljeslam samlas upp för hantering på land. Vi är väldigt bra på att ta hand om vårt avfall, men även på miljö och säkerhet ombord. Vi har aldrig arbetat så strukturerat med de här frågorna som under de senaste tio åren, säger Lars-Göran Hanson. De moderna båtarna gör det enklare att arbeta miljövänligt och säkert. Båtarna är byggda på ett sätt som gör till exempel sophanteringen relativt lätthanterlig. Vi har olika sopnedkast för olika sopor, säger Lars-Göran Hanson. Farligt avfall-kund TT-Line är en Farligt avfall-kund hos Sysav. Det innebär i praktiken att fyra olika material sorteras i Lots Miljösystem, i Lotsbehål-

5 lare på fartyget. På däck är det överstyrman som har ansvar för hanteringen av det farliga avfallet, inom catering är det pursern och på maskindäck maskinchefen. mycket målande Magnus Hultstrand är överstyrman på fartyget Peter Pan och chef för däckavdelningen. Han är den som kör båten och ansvarar för underhåll och ballaststabilisering. Klockan är nio på morgonen och fartyget börjar resan över till Travemünde om en timme, men överstyrman verkar inte stressad över det. Han visar lugnt oss runt båtens Lotsstationer. På akterdäck finns behållare för långa lysrör och glödlampor och i fören finns kärl för fasta oljeprodukter och trasor samt färgburkar. Målning är ett evigt pågående arbete på en båt och på sommaren är det högsäsong för den typen av underhåll. Då har vi många färgbehållare som ska tömmas. Det kan bli flera Lotsbehållare under en vecka då, annars är det tömning en gång varannan vecka, säger Magnus Hultstrand. På samma sätt påverkas tömningen av behållarna för olja och oljefilter. Det är hamnpersonalen i Trelleborg som hämtar behållarna med det farliga avfallet på båtarna och lämnar det vid TT-Lines miljöstation i hamnen. Vaktmästaren Tomas Petersson som jobbat på TT-Line i 18 år har ansvar för miljöstationen. I hans arbete ingår även att ta hand om posten till och från båtarna. När han får en blankett från båtarna om att det är dags för tömning ringer han Sysav som kommer och lämnar tomma behållare och hämtar de fulla. Båtarna fyller i ett formulär till mig när det är dags för tömning. Ibland är det ingen tömning på tre veckor och ibland är det 15 Lotsar på en vecka som ska tömmas, säger han. enkel, fungerande lösning Hanteringen av det farliga avfallet har varit densamma så länge Tomas Petersson kan minnas, liksom behållarna. Lösningen är enkel och fungerar bra. När båtarna inte märker behållarna eller märker dem fel kan det uppstå problem. Då tar jag kontakt med stuvarna för att reda ut vilken båt som missat märkningen. Varje Lotsbehållare märks med en streckkod som talar om vilken typ av avfall den innehåller och vilken båt den varit på. Det handlar om att rätt båt ska debiteras, förklarar Tomas Petersson. Aldrig fel TT-Line för statistik över avfallet både för egen del och för hamnen som ska ha en rapport. Men innehållet i Lotsarna är inget som Tomas Petersson kontrollerar: Sysav har aldrig hört av sig till mig på grund av att det blivit fel så jag förutsätter att det har fungerat, säger han. Alla säkerhetsrutiner listas i TT-Lines Safety Management System som ständigt revideras och kontrollerats av myndigheterna sedan Syftet är att höja säkerheten på fartygen. Vi har ett rapporteringssystem som innebär att allt från klämda fingrar till oljeutsläpp ska rapporteras. Rapporterna stängs först när en åtgärd vidtagits, säger Lars-Göran Hanson. Kasserade lysrör. TT-lines farliga avfall är oljeprodukter, olje- och bränslefilter, färg och färgburkar, lysrör och glödlampor. Magnus Hultstrand, överstyrman. TT-Line började trafikera Östersjön 1962 skeppar personer, personbilar, lastbilar och bussar över Östersjön årligen. har dagliga avgångar från Trelleborg till Travemünde och Rostock. startade trafik för lastbilar och trailers på linjen Helsingborg Travemünde nr 3.13 Sysav / retur 5

6 vad hän er med...? d BATTERIER blir bly upp till 500 ton batterier återvinns dagligen på Boliden Bergsöe i Landskrona. Blytackorna består av olika legeringar. Den vanligaste legeringen innehåller antimon och kalcium. Fem lager tackor väger kilo. När lastbilarna lämnar batterier är de fullt lastade, men när de sen hämtar tackorna fylls de bara viktmässigt inte volymmässigt. 6 sysav / retur nr 3.13

7 Tackor till tusen Det är i Landskrona våra större batterier hamnar, allt från bilbatterier till kylskåpsstora u-båtsbatterier. Totalt tar Boliden Bergsöe emot drygt fyra miljoner batterier om året för att utvinna det värdefulla blyet. Det har de gjort sedan text: JASNA BRKIC foto: Ewa Levau Det som är skräp för andra är en råvara för oss, säger Carl Gustav Mårtensson, processingenjör på Boliden Bergsöe i Landskronas industriområde. 60 procent av det återvunna blyet på Boliden Bergsöe hamnar i ett bilbatteri igen. Resten används inom bland annan tillverkningsindustri, för blyplåtsoch strålskyddsproduktion till exempel, eller så säljs det till traders som hoppas på att blypriset ska gå upp, berättar Carl Gustav Mårtensson. Det är många som jagar batterier idag. Att handla med batterier kan jämställas med att handla med malm. Behovet av bly är stort och efterfrågan väntas växa i framtiden. Prognosen är att den kommer att öka med 50 procent de kommande åren. Även om det går åt energi för att återanvända batterier så är miljövinsten stor om man jämför med om blyet skulle brytas i gruvorna. Att ta bly från gruvan kräver tre gånger så mycket energi jämfört med att återvinna blyet från batterier, säger Carl Gustav Mårtensson. Priset på bly avgörs på London Metal Exchange market, världens största handelsplats för metaller. På Boliden Bergsöe återvann man även koppar och tenn förr. Tenn var den sista metallen vi fasade ut, för något år sedan. Produktionen måste komma upp i en viss massa för att vara lönsam, säger Carl Gustav Mårtensson. Enkel process De använda batterierna kommer i regel till Boliden Bergsöe via ett 50-tal batteriinsamlare och skrothandlare. Återvinningsprocessen är relativt enkel. Första steget är att ta emot och sortera batterierna efter storlek. Det görs i två olika Carl Gustav Mårtensson. På Boliden Bergsöe finns kvadratmeter hårt underlag utomhus som hålls rent både med vattensprinklers och en sopbil. Låga vattensprinklers används för minimal påverkan från blåst och vind. hallar där de krossas mekaniskt. En hjullastare lyfter batterierna 4 5 meter upp i luften och släpper därefter ner dem, två tre gånger. Kvar blir plast och bly, när vätskan från batterierna utspädd svavelsyra pumpas från hallarna till två olika reningsverk där den neutraliseras och renas. Den är kontaminerad med metalljoner, bland annat kadmium och bly som avskiljs. Det renade vattnet släpps därefter ut i Lundåkrabukten. Vattnet analyseras och mätningarna registreras kontinuerligt. Vi släpper ut ett kilo bly om året till vatten. Hur mycket det blir beror på flera faktorer, bland annat på hur mycket det regnar. De senaste tio åren har blyutsläppet legat på samma nivå, 1 2 kilo om året. Vi har ett stabilt och välfungerande reningsverk, säger Carl Gustav Mårtensson. nr 3.13 Sysav / retur 7

8 vad hän er med...? d För ett år sedan köptes nya masker, hjälmar med fläkt aggregat, in av Boliden Bergsöe. De passar mig bättre eftersom jag har skägg. Det är skönt att inte ha något som ständigt trycker över ansiktet när man jobbar, säger Andree Pettersson Carl Gustav Mårtensson arbetar med processutveckling i ett sjumannateam; ingenjörer, produktionsplanerare, en konstruktör och två kemister. Teamet samarbetar bland annat med Luleå tekniska universitet och Swerea MEFOS som har en provanläggning där man kan utföra experiment i stor skala. Swerea MEFOS anlitas av företag i hela världen. Våra processer förfinas ständigt. Schaktugnen drivs mycket mer ekonomiskt idag och utsläppen av stoft och metaller har minskat de senaste fem åren, säger Carl Gustav Mårtensson. Miljöchefen Johan Ekberg bekräftar Carl Gustav Mårtensson uppgifter. Under de senaste åren har vi reducerat våra utsläpp av stoft betydligt, närmare 50 procent och vår vattenreningsprocess är i världsklass, säger han. Genom att tvätta alla fordon på området och alla inkommande fordon binder man dammet som innehåller stoft och aska från schaktugnen. Automatiska hjultvättar, vattenkanoner och sprinklers står på dygnet runt för att skapa en så dammfri miljö som möjligt. Vi har också en sopbil som städar hårdgjorda ytor fem gånger i veckan allt för att eliminera dammet och få bort smutsen, säger Carl Gustav Mårtensson. Hjärtat i verksamheten Andra steget i återvinningsprocessen på Boliden Bergsöe är den svåraste och involverar hjärtat i verksamheten, schaktugnen som smälter 150 ton bly per dygn. Det tar två, tre dagar att stänga ner schaktugnen. Därför går den dygnet runt och vi stannar den bara för planerat underhåll under industrisemestern, säger Carl Gustav Mårtensson. I schaktugnen tillsätts järn för att fånga svavlet, i en förening som kallas skärsten. Schaktugnen tappas var tjugonde minut på slagg och skärsten där de separeras eftersom de har olika densitet. Slagg återcirkuleras och skärsten deponeras. Sammanlagt tappas 135 grytor om dygnet. Schaktugnsprocessen är den mest komplicerade pusselbiten, någon procents förbättring har stor påverkan på miljön enligt Carl Gustav Mårtensson. Det är värt mycket om vi kan göra förbättringar här. Vi hanterar ibland 500 ton batterier om dagen och använder schabloner för att uppskatta innehållet. Kan vi få kontroll på materialflödena finns stora vinster att göra. Även om detta är den svåraste delen i vårt arbete handlar det inte om raketforskning utan om att få processen stabil det vill säga en någorlunda enhetlig storlek på det som stoppas in i schaktugnen vilket inte är lätt när man hanterar så stora materialflöden som vi gör. Rökgaserna från schaktugnen renas i fyra filter. Normalt används två av dessa textilfilter, de två andra fungerar som reserv, säger Carl Gustav Mårtensson. Koldioxid- och svaveldioxidhalterna kontrolleras kontinuerligt via en dator. Värmen i ugnen tas tillvara. Boliden Bergsöe har Patrik Svärd har ett aluminiumförkläde som skydd mot hettan. Var tjugonde minut lämnar han kontrollrummet för att tappa ugnen på slagg och skärsten. sitt eget fjärrvärmesystem som skulle kunna värma upp till villor. Vi har ett stort område här med många byggnader som vi värmer upp själva utöver att vi levererar fjärrvärme till kommunen. Raffineras och legeras Blyet är inte rent när det lämnar schaktugnen. För att passa kundernas önskemål måste det först raffineras, renas på kemisk väg, innan det legeras så att det möter kundspecifikationer. Först då kan det gjutas ut till tackor. Allt detta sker i blyhallen. Fem lager blytackor på en halv kvadrat, 50 centimeter högt, väger 1038 kilo. När det återvunna blyet lämnar Boliden Bergsöe 8 sysav / retur nr 3.13

9 gunilla carlsson kommunikationschef Sysav Små förändringar stor skillnad Vet ni vi har ökat vår återvinning av förpackningar och tidningar i hemmet jättemycket den senaste månaden. Och det var jättelätt. I min familj kan vi inte skylla på att vi inte har kunskap om att vi ska sortera och vi är dessutom positiva till sortering. Sorteringen hos oss är mer en praktisk fråga som handlar om att få vardagen att funka och få en trevlig hemmiljö. Men vad har vi då gjort för att öka sorteringen? Carl-Gustav Mårtensson tillsammans med delar av utvecklingsteamet Kim Sandberg, Oskar Schlyter, Fredrik Sörensson och Mats Gustavsson. Jo, vi bytte helt sonika ordning och innehåll på våra olika spannar under vasken. För att ni ska förstå hur det hänger ihop får jag nog förklara lite. Vi bytte kök för snart två somrar sen. I det nya köket, som vi för övrigt är helnöjda med, finns en stor låda under vasken för sopsortering, ungefär 60 x 60 cm. I den får vi plats med en matavfallshållare samt tre fyrkantiga höga spannar. En stor och två mindre. Vi har använt den stora spannen till soppåsen, det så kallade restavfallet, som vi alltid gjort. En liten spann till förpackningar och en liten spann till diskmaskinstabletterna. Detta system blev jobbigt, för när den lilla spannen var full, vilket den blev OFTA, så hamnade den på trappan, för vidare transport till tunnan. Under tiden förpackningsspannen var på väg, vilket den alltid var, så hamnade resterande förpackningar löst i lådan. Restavfallspåsen däremot, fylldes inte alls lika fort, utan kunde stå i flera dagar i lådan utan åtgärd. En kväll över ett glas vin pratade jag och min man om livets allvar, sopsorteringen. Vi kom fram till att förpackningsspannen var en trång sektor i sorteringen. Sagt och gjort. Stor spann förändrades till förpackningsspann, liten spann blev plast och mjukplastspann, liten spann två blev till restavfall. Vi ändrade också ordningen i lådan så restavfallet hamnade längst ut till höger tillsammans med matavfallshållaren. Slaggrytor. När slaggen svalnar blir den fast, och då töms den ur grytorna. går det tillbaka till bilindustrierna och annan industri för att användas igen. Kretsen är sluten. 98 procent av alla bilbatterier i Sverige återvinns på Boliden Bergsöe i Landskrona, resten kommer huvudsakligen från övriga Norden. De närmsta konkurrenterna till Boliden Bergsöe finns i Litauen, Polen och Tyskland. Det finns många bra verk i Europa men det är oroande att marknaden för de mindre nogräknade växer. Vi kan inte konkurrera med företag som häller ut svavelsyran i naturen. Våra kunder är medvetna och kollar sin kedja. Det är bra. Därför vågar jag hoppas att vi kommer att vara 30 procent större om fem år. Det är vår ambition, säger Carl Gustav Mårtensson. Nu tar det flera dagar innan vi måste gå ut med soporna! Vi har inte heller några sopor på trappan som väntar på vidare transport. Dessutom blev sorteringssystemet så tydligt att till och med barnen gör rätt. Vi fick alltså en ökad sortering, och minskad arbetsbelastning. Den slutsats jag själv drar av detta är att en liten praktisk förändring kan leda till en stor beteendeförändring, och det är inte alltid så nödvändigt med djupa beteendestudier om varför man gör si eller så. Se till att det funkar smidigt i vardagen så blir livet lättare att leva! God jul och sortera på! nr 3.13 Sysav / retur 9

10 Människorna i molnfabriken Kraft- och fjärrvärme i Heleneholmsverket Heleneholmsverket i Malmö består av ett kraftvärme verk och en fjärrvärmecentral. De drivs i huvudsak av naturgas men kan även drivas av eldningsolja. Kraftvärmeverket togs i drift 1966 och har fyra pannor, två turbiner och två värmeväxlare installerades rökgaskondensering på en av pannorna. Fjärrvärmecentralen togs i drift och består av sex hetvattenpannor med en 70 meter hög skorsten. Sammanlagt nio el- och värmeanläggningar producerar drygt GWh i Malmös fjärrvärmesystem för E.ON. Fjärrvärmeproduktionen baseras på avfall, industriell spillvärme, biobränsle och naturgas. Vid toppar används tidvis även mindre mängder eldningsolja. Elproduktionen baseras på naturgas och avfall. När André Strömberg visar runt förskolebarn på sin arbetsplats brukar han få höra att det är en molnfabrik. Soliga dagar med klarblå himmel kan det faktiskt se så ut. De vita vattenångorna som kommer ur skorstenarna på Heleneholmsverket liknar då mer eller mindre moln. text: JASNA BRKIC foto: Ewa Levau Heleneholmsverket är en av E.ONs sju produktionsanläggningar för värme och el i Malmö. Det var härifrån Malmös fjärrvärmeproduktion styrdes innan driften flyttades till det nya Öresundsverket När Öresundsverket togs i bruk bytte Heleneholmsverket roll och blev en anläggning för spetslastproduktion vid kalla dagar samt reservanläggning vid de tillfällen annan värmeproduktion fallerar, säger André Strömberg, anläggningsansvarig för Heleneholmsverket. Investeringarna i Öresundsverket tog fart 2006 efter att Barsebäcks sista reaktor tagits ur drift E.ON har sedan dess investerat sammanlagt 58 miljarder kronor i olika projekt i Sverige. Anledningen till att E.ON satsat på Öresundsverket är att behovet av ny elproduktion är störst i södra delen av landet. I Malmö fanns också ett stort fjärrvärmenät som kunde utnyttjas för högeffektiv kraftvärmeproduktion och den befintliga stamledningen för naturgas låg nära Malmö med lämpliga möjligheter för utmatning till elnätet. ANVÄNDS NÄR BEHOVET ÖKAR Moderniseringen av Öresundsverket har inneburit en global klimatförbättring med en miljon ton koldioxid per år och är därför en av E.ON Nordics viktigaste klimatinvesteringar. Öresundsverket säkrar idag tillsammans med Heleneholmsverket Malte Hultgren ansvarar för förråd och avfallshantering på Heleneholmsverket. 10 sysav / retur nr 3.13

11 Heleneholmsverkets panna tio håller på att starta och ångan pyser ut ur ventilerna. När tryck och temperatur höjts sluter det mesta sig, säger André Strömberg. på bilden till vänster. och Sysavs avfallsförbränningsanläggning nästan hela produktionen av fjärrvärme till Malmö- Burlövborna. Dessa anläggningar är även viktiga för att säkra elleveransen till större delen av Skånes hushåll. Öresundsverket producerar el som täcker två procent av hela Sveriges årskonsumtion och har en värmeproduktion som motsvarar årsbehovet av värme och varmvatten för villor. Heleneholmsverket tas i bruk vid ökat värmebehov i nätet efter Sysav och Öresundsverket. Anläggningen har dock producerat värme i större utsträckning än planerat på grund av kalla vintrar och förändringar i både el- och gaspriser. Dessa förändringar har gjort att vi just nu har en annorlunda driftsituation än planerat, säger André Strömberg. Driften ett pussel En kall vinterdag när alla pannor går för fullt produceras upp till 300 MW värme och 110 MW el på Heleneholmsverket. På sommaren när behovet inte är lika stort, omkring 60 MW, kommer värmen till största delen från Sysav. Verksamheten påverkas av både priser och väder. Två parametrar som varierar kraftigt. Vädret kan göra att det slår väldigt i behovet och det är något som driftpersonalen hela tiden måste ta ställning till. SMHI kan lova sol och så blir det störtskurar istället, säger André Strömberg. Det är med andra ord ett komplicerat pussel att få ihop driften av de sju produktionsanläggningarna för värme och el i Malmö för att optimera driften. Totalt 35 medarbetare arbetar skiftgång för att planera, styra och övervaka driften av anläggningarna. Samplanering viktig Sysavs avfallsförbränningsanläggning i Malmö blev E.ONs första externa leverantör av fjärrvärme Idag är värmekapaciteten 1400 GWh per år. Vi köper all fjärrvärme som Sysav producerar. Det är vår basstation för fjärrvärme i stan. Samplaneringen är viktig och något vi arbetar med dagligen, säger André Strömberg. En höstdag när temperaturen ligger på grader räcker det att Sysav har sina pannor i drift samt någon eller några av de sex mindre fjärrvärme- nr 3.13 Sysav / retur 11

12 Emelie Malmborg arbetar med entreprenaduppföljning och har fokus på hälsa, miljö och säkerhet. En av mina arbetsuppgifter är att se till att alla regler efterföljs. Jag gör allt från att kontrollera ställningar till att sortera sopor. pannorna på Heleneholmsverket är igång. Om det blir ett effektöverskott i nätet kan vi lagra värmen i våra ackumulatorer, som kan tas ut när behovet är större, till exempel morgonen därpå när många duschar, säger André Strömberg. Fyra stora ackumulatorer på kubikmeter vardera klarar av att ladda 450 MWh. Dessutom kan 250 MWh lagras i fjärrvärmenätet. En fördel med Sysavs anläggning är att avfallet enligt branschorganisationen Avfall Sverige betraktas som 60 procent förnybart och 40 procent fossilt uttryckt i energi eller 85 procent förnybart och 15 procent fossilt uttryckt i vikt. Att ta vara på energin i avfallet är bra både för samhällsekonomin och för miljön, säger Åsa Hedman, miljösamordnare på E.ON. Beräkningar på miljöpåverkan Samtliga bolag inom E.ON Sverige har idag miljöledningssystem som är certifierade enligt standarden ISO E.ON arbetar mycket med att skapa hållbara städer med klimateffektiva, långsiktiga infrastrukturer för värme, kyla, el, transporter och avfall. Sysav hjälper oss med dokumentation av bränsle-, produktions- och utsläppssiffror. Det behöver vi för att kunna beräkna den totala miljöpåverkan av fjärrvärmenätet i Malmö, säger Åsa Hedman. Just idag startar man panna 10 i Heleneholmsverket. Det ångar för fullt från ventilerna. Idag ska vi börja elda sakta i den stora pannan för att snabbt kunna sätta igång den imorgon när Siemens kommer hit för underhåll av turbinerna. Vi halverar på så sätt starttiden som annars är nästan fem timmar, säger driftsamordnaren Glenny Ericsson. De små pannorna tar en halvtimme att värma upp men de är dyrare att köra, berättar han. Pannorna vilar 10 av 12 månader Glenny Ericsson har hunnit med mycket idag fast klockan bara är elva; hällt över olja i en tank, bytt ventil i en annan, börjat utbilda en grupp nyanställda och varit på drogtest. Min huvudsakliga arbetsuppgift är att säkerställa driften som kan starta när som helst och det gäller att vara förberedd. Våra pannor är i standbyläge tio månader av tolv och under de två sommarmånader när värmebehovet är som minst är det revision här, säger han. Den största utmaningen för André Strömberg 12 sysav / retur nr 3.13

13 E.ON är totalkund vilket innebär att Sysav tar hand om allt avfall inklusive kemikalier, spillolja, metallskrot och aerosolburkar med Lots Miljösystem. som är anläggningsansvarig är att hitta rätt nivå på det förebyggande underhållet samt de investeringar som måste göras för att klara det framtida behovet. Planen var att köra i liten skala här men verkligheten blev en annan, vi har kört mer än planerat. Samtidigt vet vi inte i dagsläget hur länge Heleneholmsverket kommer att drivas. Det är något vi just nu utreder, säger han. Närheten en fördel När det kommer till avfallsfrågan är E.ON totalkund vilket innebär att Sysav tar hand om allt avfall inklusive kemikalier, spillolja, metallskrot och aerosolburkar med Lots Miljösystem. På Heleneholmsverket finns både Lotsbehållare för oljor, kemikalier, batterier och lysrör samt containrar för deponi, brännbart avfall, wellpapp, metall samt el- och järnskrot berättar Malte Hultgren som ansvarar för förråd och avfallshantering på Heleneholmsverket. Det är bekvämt och bra att ha en totalleverantör, säger han. Avfallshanteringen har fungerat på samma sätt under de fyra år som Malte Hultgren haft ansvar för den biten. Ja, det har inte varit några större förändringar, allt flyter på. När vi har avfall som vi är osäkra på hur vi ska hantera ringer vi Sysav som då kommer hit och hjälper oss så att vi kan hantera och omhänderta avfallet på rätt sätt. För att underlätta för alla involverade och för att hålla kostnaderna nere försöker vi hålla reda på, och märka allt vårt spill, säger han. E.ON har även Lotssystemet för hantering av farligt avfall till anläggningarna i Malmö samt några anläggningar till i Skåne. Tjänsten omfattar hyra av behållare, emballagesystem, transport, byte, tömning och miljöriktig behandling av avfall samt dokumentation och statistik. På frågan vilken betydelse det har för E.ON att Sysav finns i Malmö svarar Malte Hultberg: Det minskar transportsträckorna av avfallet, vilket i sin tur minskar miljöpåverkan och hanteringstider. Sysav och E.ON Sysav levererar värme från sin avfallsförbränning till E.ON och Malmö-Burlövbornas fjärrvärmenät. E.ON är Totalkund hos Sysav och har Lots Miljösystem för hantering av farligt avfall. nr 3.13 Sysav / retur 13

14 utveckli g n stolar, byråer och bokhyllor hamnar tillsammans med flera tusen andra större möbler på återvinningscentralen Gastelyckan i Lund under ett år. slängda möbler får Sysav utveckling (vinjett) Ett steg uppåt i avfallstrappan Text: Jörgen Olsson Illustration: Avfallstrappan Nu under hösten genomförs för tredje året den stora EU-kampanjen Europa minskar avfallet. Den november är det Waste reduction week och Sysav medverkar genom att slå ett slag för avfallsminskning med ett antal aktiviteter för att öka återanvändandet. Lagstiftningen har tidigare handlat om att styra bort avfall från deponering. Vi har arbetat hårt med att öka material- och energiåtervinningen i Sverige i allmänhet och inom Sysav-regionen i synnerhet har vi kommit väldigt långt, säger Stig Edner, vd för Sysav Utveckling. Nu är det dags att ta nästa steg i avfallstrappan eller avfallshierarkin som EU har definierat den. Det allra bästa är om det inte uppstår något avfall alls och ett sätt att nå det målet är att återanvända saker. Kampanjen har mottot Tänk nytt, köp något gammalt. Det som är avfall för mig kan kanske användas av någon annan. När den saken får ett nytt liv behöver inte en ny tillverkas och då har vi både minskat avfallsmängden och sparat resurser, säger Stig Edner. Användbara prylar Sysav uppmanar alla att särskilt under kampanjveckan om man ändå ska till återvinningscentralen ta en extra titt därhemma och ta med sig användbara och fungerande prylar, husgeråd, bruksföremål, kläder och mindre möbler som man själv inte har nytta av längre, Anders Persson. 14 sysav / retur nr 3.13

15 Ellen Lindblad nyutexaminerad miljövetare har studerat vad som slängs och i vilket skick möblerna som slängs är. Nu försöker hon för Sysavs räkning hitta vägar för att möblerna ska hitta ett nytt hem. Bilden är tagen på Sjölunda återvinningscentral i Malmö. Företag kan återanvända Kampanjen riktar sig huvudsakligen till hushåll och privatpersoner som lämnar avfall på återvinningscentralerna. Men för de företag som vill vara med och minska avfallet finns en mycket bra möjlighet i form av Malmö Återbyggdepå, som drivs gemensamt av Malmö stad och Sysav. Där kan man lämna många sorters byggprodukter, både från rivningar och nyproduktion. Något att tänka på för alla företag som river, renoverar eller bygger nytt, alltså. Det är inte alls nödvändigt att slänga alla de där innerdörrarna, teglet, handfaten, virket eller vad det nu kan vara det tas omhand på Malmö Återen andra chans Ju högre upp i trappan desto bättre för miljön. Projektet hamnar på steg två. men som skulle kunna säljas. På alla återvinningscentraler i alla de 14 kommunerna i Sysavregionen finns ideella organisationer på plats, året runt, med containrar eller bodar och samlar in loppisföremål och kläder. Försäljningen finansierar frivilligorganisationernas verksamhet som ofta handlar om viktiga utvecklingsprojekt i fattiga länder. Genom att skänka till loppis i stället för att slänga eller genom att handla där i stället för att köpa nytt medverkar man till de projekten och gör på så sätt en dubbel insats, säger Stig Edner. nr 3.13 Sysav / retur 15

16 Industri AB Box , Malmö Farligt avfall säkert hanterat. Vi gillar inte när det blir onödigt spännande. Därför transporterar vi alltid farligt avfall så säkert som möjligt med Lots Miljösystem och utbildade chaufförer. Specialbehållarna finns i flera storlekar och för flera avfallsslag, bland annat spillolja, oljefilter, färgburkar, glykol och andra vätskor. Ta inga risker. Kontakta våra avfallsrådgivare för en genomgång av ditt företags farliga avfall så berättar vi hur vi säkert och miljöriktigt tar hand om det. Ring eller besök sysav.se/farligtavfall.

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället Avfallsplan 2015-2020 Vägen mot det hållbara samhället 1 En strävan efter att vara hållbar Övergripande mål Alla kommer i kontakt med avfall dagligen vare sig det är blöjor, nagellacksflaskor, potatisskal

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Mindre sopor och. Mer miljö! Både du och miljön tjänar på mindre avfall!

Mindre sopor och. Mer miljö! Både du och miljön tjänar på mindre avfall! Mindre sopor och Mer miljö! Både du och miljön tjänar på mindre avfall! Nästan dubbelt så bra på matavfall. Som vår miljörörelse jobbar! På bara ett år har miljökämparna som sorterar matavfall nått ett

Läs mer

Min sopbok. Batterier

Min sopbok. Batterier Batterier Batterier finns i många prylar idag. Men vet du att en del av dem är farliga för miljön? De innehåller kvicksilver, kadmium eller bly som är miljöfarliga ämnen. Min sopbok Hur gör jag med mina

Läs mer

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB OM MIVA Miva () ett kommunalt bolag Bildades 2009, tidigare Tekniska kontoret Domsjö Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Miva Miva omsätter cirka 200 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen?? Här anges de vanligaste avfallsslagen, hur de ska sorteras och vad som händer efter att du har sorterat ut de olika avfallsslagen. Avfall markerat med en röd ruta är farligt avfall.

Läs mer

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel Småhus Nu kan du gå ner i vikt Stegvist införande av viktbaserad avfallstaxa 2010 2012 mycket du Du betala Vi inför successivt viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. Schemat här nedan visar när systemet införs

Läs mer

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden Kraftvärme i Katrineholm En satsning för framtiden Hållbar utveckling Katrineholm Energi tror på framtiden Vi bedömer att Katrineholm som ort står inför en fortsatt positiv utveckling. Energi- och miljöfrågor

Läs mer

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Fortsätt sortera sopor som tidigare. Lägg bara till en bra rutin Släng soppåsarna i två olika

Läs mer

slopa sopan och ta fajt för miljön! För mycket mat kastas helt i onödan!

slopa sopan och ta fajt för miljön! För mycket mat kastas helt i onödan! slopa sopan och ta fajt för miljön! För mycket mat kastas helt i onödan! Det som kommer före sopan är problemet. Så länge det kommer sopor från hushållen måste nån ta hand om dom. I Landskrona och Svalöv

Läs mer

FARLIGT AVFALL. Läs mer på: www.sopor.nu www.el-kretsen.se www.naturvardsverket.se www.rvf.se www.sakab.se

FARLIGT AVFALL. Läs mer på: www.sopor.nu www.el-kretsen.se www.naturvardsverket.se www.rvf.se www.sakab.se Läs mer på: www.sopor.nu www.el-kretsen.se www.naturvardsverket.se www.rvf.se www.sakab.se Piteå Renhållning & Vatten 0911 931 00 info@pireva.se Www.pireva.se FARLIGT AVFALL 26 000 ton farligt avfall samlas

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester som blivit kvar

Läs mer

Ditt avfall är inget skräp

Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Var du lägger dina sopor har betydelse. Rätt sorterat blir ditt avfall en värdefull resurs som används till nya produkter eller energi. Till exempel

Läs mer

Sortera ännu mera? Förslaget utgår från EUs avfallshierarki avfallstrappan

Sortera ännu mera? Förslaget utgår från EUs avfallshierarki avfallstrappan Sortera ännu mera? Förslag till nya delmål för den gemensamma avfallsplanen för dig som bor och arbetar i kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

Omnibusundersökning Återvinning 2009

Omnibusundersökning Återvinning 2009 Omnibusundersökning Återvinning 009 Projektledare: Katharina Norborg Beställare: Anna-Carina Gripwall Fältarbete: Februari 009 Proj. nr: 09000/090006 Genomförande Syfte: Metod: Urval: Urvalsstorlek: Syftet

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

Välkommen till. Sydskånes avfallsaktiebolag

Välkommen till. Sydskånes avfallsaktiebolag Välkommen till Sydskånes avfallsaktiebolag Sysavregionen 14 kommuner 655 000 invånare Kävlinge 50 km Burlöv Lund Lomma Staffanstorp Sjöbo Måsalycke Tomelilla Malmö Vellinge Svedala Trelleborg Skurup 100

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

NCC har byggt upp en stabil grund för den tunga värmepannan och turbinen som kommer att byggas ovanpå.

NCC har byggt upp en stabil grund för den tunga värmepannan och turbinen som kommer att byggas ovanpå. NCC har byggt upp en stabil grund för den tunga värmepannan och turbinen som kommer att byggas ovanpå. 10 cramo contact #2/2013 Cramo Contact 2013.indd 10 framtidens värmeteknik Sverige är världsledande

Läs mer

Film 6: Avfallssortering vad händer med avfallet?

Film 6: Avfallssortering vad händer med avfallet? Film 6: Avfallssortering vad händer med avfallet? STUDIO DAG Hej, här står jag med en massa saker som jag har tänkt återvinna. Var lämnar jag det och vad händer med det sen? Är det sant att elektronikskrot

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS SÅ HÄR GÅR DET TILL 2. Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester

Läs mer

Här kan du lämna ditt avfall

Här kan du lämna ditt avfall Här kan du lämna ditt avfall Återvinningscentral På återvinningscentralen lämnar du grovavfall, farligt avfall, elavfall, batterier, sådant som är återanvändningsbart, samt förpackningar och tidningar.

Läs mer

Elektronik i var mans hand

Elektronik i var mans hand Elektronik i var mans hand I vår vardag använder vi allt fler elektriska och elektroniska apparater. Många länder inför också lagstiftning om att kasserad elektronik ska samlas in. Det ger en ökad marknad

Läs mer

ATT ARBETA PÅ RAGN-SELLS.

ATT ARBETA PÅ RAGN-SELLS. ATT ARBETA PÅ RAGN-SELLS. DET HÄR ÄR RAGN-SELLS VI SAMLAR IN AVFALLET Vi har över 1 600 fordon och ca 1 700 medarbetare. Sverige Norge AVFALL/SOPOR Danmark Estland Lettland VI SORTERAR AVFALLET Polen VI

Läs mer

VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s

VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s PLOCKANALYS 2016 En metod för att utvärdera den gemensamma avfallsplanen för Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna.

Läs mer

Använd bilderna för prata om hur man sorterar olika slags avfall.

Använd bilderna för prata om hur man sorterar olika slags avfall. Återvinningscentral Använd bilderna för prata om hur man sorterar olika slags avfall. Vi tittar ner i containrar på en återvinningscentral där man lagt avfall av olika slag. På en återvinningscentral tar

Läs mer

UPPDRAG: SOPOR. Värdefulla sopor. Farliga sopor

UPPDRAG: SOPOR. Värdefulla sopor. Farliga sopor UPPDRAG: SOPOR Vid gamla boplatser hittar arkeologer aska, ben och frön. Det kan vara fynd som är tusen år gamla spår efter människor som levde innan sopbergens tid. Deras sopor var inte farliga för miljön.

Läs mer

SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS

SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS Ett viktigt val Dags för er att välja nytt abonnemang Från den 1 november 2015 inför Danderyds

Läs mer

Optimering av olika avfallsanläggningar

Optimering av olika avfallsanläggningar Optimering av olika avfallsanläggningar ABBAS GANJEHI Handledare: LARS BÄCKSTRÖM Inledning Varje dag ökar befolkningen i världen och i vår lilla stad Umeå. Man förutsäg att vid år 2012 har Umeås folkmängd

Läs mer

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Grönt ljus för gröna påsen Tranås kommun inför nu ett delvis nytt sätt att hantera och insamla matrester. Mat som av någon anledning blir över

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Bilaga 7. Begreppsförklaringar

Bilaga 7. Begreppsförklaringar Bilaga 7 sförklaringar Avfallsplan 2012-2015 för Lomma kommun 2010-12-01 sförklaring och definitioner Avfall Avfall Web Avfallshantering Avfallshierarki Avfallsminimering Avfallsplan Avslutade deponier

Läs mer

Alvesta renhållning det är vi som tar hand om ditt avfall

Alvesta renhållning det är vi som tar hand om ditt avfall Alvesta renhållning det är vi som tar hand om ditt avfall Ditt matavfall blir drivmedel Nu ska hela Alvesta kommun börja att sortera sitt matavfall. Planerad start blir mellan hösten 2017 och våren 2018.

Läs mer

Sysavdagen 2016. Aktuellt från Sysav. Peter Engström. 16 maj 2016 1

Sysavdagen 2016. Aktuellt från Sysav. Peter Engström. 16 maj 2016 1 Sysavdagen 2016 Aktuellt från Sysav Peter Engström 16 maj 2016 1 Sysav och Sysav Industri hanterade 854 700 ton avfall Hushållsavfall Grovavfall Industriavfall Bygg- och rivningsavfall Kliniskt avfall

Läs mer

Matavfall. Erfarenheter från insamlingssystem och förbehandlingsanläggningens krav på kommunernas insamling. Charlotta Ringdahl.

Matavfall. Erfarenheter från insamlingssystem och förbehandlingsanläggningens krav på kommunernas insamling. Charlotta Ringdahl. Matavfall Erfarenheter från insamlingssystem och förbehandlingsanläggningens krav på kommunernas insamling 18 april 20131 Charlotta Ringdahl Agenda 1.NATIONELLT MÅL 2.HUR BIDRAR VI TILL ATT UPPNÅ MÅLET?

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en resurs. Partille kommun väljer att se matavfallet som

Läs mer

Sopberget i världen: Hot eller möjlighet? Håkan Rylander

Sopberget i världen: Hot eller möjlighet? Håkan Rylander Sopberget i världen: Hot eller möjlighet? Håkan Rylander [kg] 500 Hushållsavfall per person i Göteborg 1885-2007 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Björkdalen 1929 0 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940

Läs mer

Enkelt och bekvämt att sortera hemma! Fastighetsnära insamling av avfall för villahushåll

Enkelt och bekvämt att sortera hemma! Fastighetsnära insamling av avfall för villahushåll Enkelt och bekvämt att sortera hemma! Fastighetsnära insamling av avfall för villahushåll Vårt avfall är en resurs som tas till vara genom återvinning Hej, här är det nya insamlingssystemet för dig i villa!

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

KÄLLSORTERING AV HUSHÅLLSSOPOR

KÄLLSORTERING AV HUSHÅLLSSOPOR ELMERÅS PRODUKTION 2004 RISBERGS KÄLLSORTERING AV HUSHÅLLSSOPOR DIN KOMMUN I SAMARBETE MED LILLA EDET FÄRGELANDA TROLLHÄTTAN UDDEVALLA VÄNERSBORG MELLERUD Det är ren lögn att alla källsorterade sopor blandas

Läs mer

Sorteringsanvisningar. - Miljöstation Slottsmöllan

Sorteringsanvisningar. - Miljöstation Slottsmöllan Sorteringsanvisningar - Miljöstation Slottsmöllan Slottsmöllans miljöstation består av 10 fraktioner uppdelade på två miljöstationer. Miljöstationen uppfyller boverkets krav, handikappsanpassad och ISO

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

FINSPÅNGS TEKNISKA VERK MILJÖBOKSLUT

FINSPÅNGS TEKNISKA VERK MILJÖBOKSLUT FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 2014 MILJÖBOKSLUT Finspångs Tekniska Verk bedriver flera tillståndspliktiga och anmälningspliktiga verksamheter enligt Miljöbalken, kapitel 9 och 11. Inom verksamheterna producerar

Läs mer

Effektivt resursutnyttjande

Effektivt resursutnyttjande Nu sorterar vi mer! Avfallsplan för dig som bor och arbetar i kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna i samarbete med SÖRAB. Effektivt

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. För boende i flerfamiljshus Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir till biogas och ny näring Närmare 40% av det som hamnar i soppåsen är

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

viktig INFo om HuR Du GöR med DINA SopoR SoRTERA ut TIDNINGAR och FöRpAckNINGAR EXTRA HämTNING och HämTNING Av FöR HÅRT packade och överfyllda kärl

viktig INFo om HuR Du GöR med DINA SopoR SoRTERA ut TIDNINGAR och FöRpAckNINGAR EXTRA HämTNING och HämTNING Av FöR HÅRT packade och överfyllda kärl RENHÅLLNINGSTAXA 2014 Det är renhållningsordningen som bestämmer vilka åtgärder som kommunen ansvarar för när det gäller hushållens avfall. För de här åtgärderna ska kommunen också ta ut ersättning av

Läs mer

KRAFTVÄRMEVERKET TORSVIK FÖR VÅR LOKALA MILJÖ

KRAFTVÄRMEVERKET TORSVIK FÖR VÅR LOKALA MILJÖ KRAFTVÄRMEVERKET TORSVIK FÖR VÅR LOKALA MILJÖ VÅRT NYA KRAFTVÄRMEVERK 2006 tog vi Kraftvärmeverket Torsvik i drift. I vår nya, moderna anläggning omvandlas avfall till värme och el som räcker till 15 000

Läs mer

SOPSORTERINGS SKOLAN

SOPSORTERINGS SKOLAN SOPSORTERINGS SKOLAN Spara gärna denna sorteringsguide för ökad trevnad i våra miljöhus. REGLER OM SOPSORTERING Kostnadseffektivt Sopsortering är inte bara bra för miljön utan också för plånboken. Genom

Läs mer

Bara vanligt vatten. är inte så bara. Renare vatten och mindre sopor.

Bara vanligt vatten. är inte så bara. Renare vatten och mindre sopor. Bara vanligt vatten är inte så bara. Renare vatten och mindre sopor. Utan vatten, inget bubbel. Man ska vara rädd om vatten. Vatten hör kanske inte till det du tänker oftast på. Det finns där i din vardag,

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas 1 Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller en råvara med möjligheter. Lerums kommun väljer att satsa

Läs mer

Integrerat system för energi ur avfall i Göteborg Energisession 2008 Christer Lundgren, Renova. Utbyggnad av Renovas avfallskraftvärmeverk.

Integrerat system för energi ur avfall i Göteborg Energisession 2008 Christer Lundgren, Renova. Utbyggnad av Renovas avfallskraftvärmeverk. Integrerat system för energi ur avfall i Göteborg Energisession 2008 Christer Lundgren, Renova Utbyggnad av Renovas avfallskraftvärmeverk i Sävenäs Klimatpåverkan från Renovas avfallssystem En grov jämförelse

Läs mer

KRAFTVÄRMEVERKET TORSVIK

KRAFTVÄRMEVERKET TORSVIK PRODUKTION INHOUSE TRYCK ARK-TRYCKAREN 20150408 KRAFTVÄRMEVERKET TORSVIK El och värmeproduktion för ett hållbart Jönköping. VÅRT KRAFTVÄRMEVERK Hösten 2014 stod vårt nybyggda biobränsleeldade kraftvärmeverk

Läs mer

AFFÄRSPLAN - DON T WASTE

AFFÄRSPLAN - DON T WASTE Grupp 16 AFFÄRSPLAN - DON T WASTE Innovation Camp 2016 Tova Lind Cornelia Wårhem Robin Petersson Saad Ali Innehållsförteckning AFFÄRSPLAN - DON T WASTE 1 Affärsidé 3 Bakgrund och vision 3 Hur fungerar

Läs mer

Information från Avfallsenheten i Ystad

Information från Avfallsenheten i Ystad Information från Avfallsenheten i Ystad Vi strävar tillsammans mot ett hållbart samhälle. Vårt mål är att tillgodose de behov vi har idag utan att äventyra våra kommande generationers behov. 97% av vårt

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Sorteringsguide. för dig på jobbet

Sorteringsguide. för dig på jobbet Sorteringsguide för dig på jobbet Resurshushållning för en bättre värld Vår planet är hårt belastad med en befolkning som närmar sig sju miljarder. Skall vi alla kunna leva tillsammans måste vi lära oss

Läs mer

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL från APRIL KÄLLSORTERAR Vi även matavfall START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ Tack vare att du källsorterar kan avfall återvinnas till nya produkter. Därför har återvinningsstationer

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun fev.se/atervinning Det finns mycket att tjäna på att återvinna och återanvända. Falun är en av Sveriges bästa kommuner när det gäller återvinning

Läs mer

Klimatverktyg. En sammanfattning.

Klimatverktyg. En sammanfattning. TILL FÖRMÅN FÖR FRÄLSNINGSARMÉNS SOCIALA ARBETE Klimatverktyg En sammanfattning. Myrorna har låtit det oberoende miljökonsultföretaget WSP göra ett klimatverktyg för hanteringen av secondhandkläder. Resultatet

Läs mer

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön Information till stugområden i Falkenbergs kommun - nu kan vi ta hand om ert matavfall Dina matrester - gott för miljön 1 Matrester blir till biogas Mycket av det avfall som hushållen slänger är matavfall

Läs mer

Kraftvärmeverket har fått upp ångan igen efter årets översyn

Kraftvärmeverket har fått upp ångan igen efter årets översyn Kraftvärmeverket har fått upp ångan igen efter årets översyn Sommaren är lågsäsong för att leverera fjärrvärme. Då passar Uddevalla Energi på att se över sina anläggningar. Genomgången av Lillesjöverket

Läs mer

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär:

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär: Avfall Hur förvandlar vi avfall från problem till värdefulla restprodukter? Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Diskutera hur avfallshanteringen ser ut på era arbetsplatser. Sorterar ni det avfall

Läs mer

Avfallsförbränning. Ett bränsle som ger fjärrvärme, fjärrkyla, ånga och el. Vattenfall Värme Uppsala

Avfallsförbränning. Ett bränsle som ger fjärrvärme, fjärrkyla, ånga och el. Vattenfall Värme Uppsala Avfallsförbränning Ett bränsle som ger fjärrvärme, fjärrkyla, ånga och el. Vattenfall Värme Uppsala Vattenfall Värme Uppsala Vattenfall Värme Uppsala är ett av Sveriges största fjärrvärmebolag. Våra huvudprodukter

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

HAGA BÅTKLUBB. Klubbens miljöregler och miljöarbete. Handlingsplan. Miljöpolicy. Miljöregler. Avfallsplan. Bottenmålning och tvätt

HAGA BÅTKLUBB. Klubbens miljöregler och miljöarbete. Handlingsplan. Miljöpolicy. Miljöregler. Avfallsplan. Bottenmålning och tvätt HAGA BÅTKLUBB Klubbens miljöregler och miljöarbete Handlingsplan Miljöpolicy Miljöregler Avfallsplan Bottenmålning och tvätt Båtklubbens unika och attraktiva läge vid Brunnsvikens västra sida gör att Haga

Läs mer

Oceanen - Kraftvärmeverk

Oceanen - Kraftvärmeverk Oceanen - Kraftvärmeverk HEM Halmstads Energi och Miljö AB HEM, Halmstads Energi och Miljö AB, är ett kommunalt bolag, helägt av Halmstads kommun. Vi bildades den 1 november 2006 genom en sammanslagning

Läs mer

Naturskyddsföreningen 2014-04-24

Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Agenda Profu - Överblick avfall och energi Bristaverket - Teknik och miljö Ragnsells - Restprodukter Vår idé om ett energisystem baserat på återvinning och förnybart Diskussion

Läs mer

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun 2016-2020

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun 2016-2020 AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA Lunds kommun 2016-2020 FÖRORD... 3 AVFALLSPLANERING ÄR ETT GEMENSAMT ARBETE... 4 AVFALLSPLANENS FOKUSOMRÅDEN OCH MÅL TILL ÅR 2020... 5 FOKUSOMRÅDE 1 HÅLLBAR KONSUMTION FÖR MINSKADE

Läs mer

Jakten på det farliga avfallet fortsätter!

Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Informatör Kiruna den 14 februari 2011 Stina Johansson Tfn. 0980-707 22 E-post: stina.johansson@tekniskaverkenikiruna.se Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Tävlingen fortsätter och ger er båda

Läs mer

Nu börjar vi källsortera! Det nya soprummet. Torsdag den 30/ klockan 18:15 är alla välkomna till soprummet.

Nu börjar vi källsortera! Det nya soprummet. Torsdag den 30/ klockan 18:15 är alla välkomna till soprummet. Nu börjar vi källsortera! Torsdag den 30/3 2017 klockan 18:15 är alla välkomna till soprummet. Styrelsen tillsammans med personal från STV Återvinning kommer att finnas på plats för att svara på frågor

Läs mer

Du sköter hemkompostering av matavfall och vi hämtar restavfall. Normalt hämtar vi restavfall var 4:e vecka.

Du sköter hemkompostering av matavfall och vi hämtar restavfall. Normalt hämtar vi restavfall var 4:e vecka. RENHÅLLNINGSTAXA 2010 Det är renhållningsordningen som bestämmer vilka åtgärder som kommunen ansvarar för när det gäller hushållens avfall. För de här åtgärderna ska det också tas ut ersättning av fastighetsägaren

Läs mer

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Sopsortera - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Varför sopsortera? Det är inte svårt att sopsortera, men det kan vara svårt att börja. Dina sopor innehåller både farliga och värdefulla ämnen. Därför

Läs mer

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme är en effektiv och hållbar energilösning som ger dig en enkel och pålitlig vardag. Det är den vanligaste uppvärmningsformen i

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Miljöutredning för vår förening

Miljöutredning för vår förening 04.1 Miljöutredning Miljöutredning för vår förening datum 2014-09-30 Sida 1 av 6 Introduktion I detta dokument redovisas ett antal frågor som är till för att hjälpa er i arbetet med att ta fram en miljöutredning.

Läs mer

Energi- och klimatfrågan. Verksamhetssystem.

Energi- och klimatfrågan. Verksamhetssystem. Miljön i fokus. Energi- och klimatfrågan. Berendsen har arbetat med miljö- och kvalitetsfrågor under många år. Det är numera en integrerad del i vårt dagliga arbete. Tillsammans strävar vi efter ständiga

Läs mer

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Fjärrvärme och Fjärrkyla Fjärrvärme och Fjärrkyla hej jag heter Linus Nilsson och jag går första året på el och energiprogrammet på Kaplanskolan. I den har boken kommer jag förklara hur fjärrvärme och fjärrkyla fungerar. Innehålsförteckning:

Läs mer

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV FÖR BOENDE I FLERFAMILJSHUS, BRUNA PÅSEN LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. MATAVFALLET BLIR BIOGAS OCH NÄRING Närmare 40 procent av vårt hushålls avfall

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö biogas FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö satsar på biogas Ett av världens tuffaste miljömål Malmö stad har ett av världens tuffaste miljömål uppsatt - år 2030 ska hela Malmö försörjas med förnybar

Läs mer

20 04-11-17 /120 02-0 9-05 /1

20 04-11-17 /120 02-0 9-05 /1 20 04-11-17 /120 02-0 9-05 /1 Optimalt system för energi ur avfall i Göteborg Utbyggnad av Jonas Axner, Renova AB Renovas avfallskraft- värmeverk i Sävenäs Sävenäs AKVV Omvärld Teknik / begränsningar Åtgärder

Läs mer

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV FÖR BOENDE I FLERFAMILJSHUS LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. MATAVFALLET BLIR TILL BIOGAS OCH NY NÄRING Närmare 40 procent av vårt hushållsavfall består

Läs mer

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Det innebär att insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå och

Läs mer

SORTERA SOPOR Varför och hur? Catrine Edlund Avfall Återvinning Teknisk förvaltning

SORTERA SOPOR Varför och hur? Catrine Edlund Avfall Återvinning Teknisk förvaltning SORTERA SOPOR Varför och hur? Catrine Edlund Avfall Återvinning Teknisk förvaltning Ca 35 anställda tar liten plats, väger mindre, är lätta att kyla och sist men inte minst ingen pant och inga tomflaskor

Läs mer

Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering

Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering i Kristineheds kraftvärmeverk Sammanfattning Åtgärden syftar till att effektivisera

Läs mer

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa Enbostadshus och fritidshus Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun 2015-2016 Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun Antagen av Skinnskattebergs kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad

Läs mer

LÄRAR- HANDLEDNING PAPPER

LÄRAR- HANDLEDNING PAPPER LÄRARHANDLEDNING Papper Hej! Vi inom Papperskretsen brinner för pappersanvändning och återvinning. I Sverige lämnar vi tillsammans in över 90 procent av alla tidningar, tidskrifter, kataloger och reklamblad

Läs mer