Konference om Værdi for Patienten Med Professor Michael E. Porter, Harvard Business School

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.vbhc.dk Konference om Værdi for Patienten Med Professor Michael E. Porter, Harvard Business School"

Transkript

1 Konference om Værdi for Patienten Med Professor Michael E. Porter, Harvard Business School

2 Nationell samverkan för värdebaserad ersättning och uppföljning i hälso- och sjukvården National collaboration for value based reimbursement and monitoring in health care

3 Agenda Challenges with current steering models How can Sveus enable value based steering? Brief insight into ongoing Sveus work Summary and vision for the future 2

4 We have good systems to measure productivity today but it is difficult to measure value Vårdprocess Care activity

5 Two challanges with value based monitoring today 1) Lack of definitions, metohds and systems, example: Definitons of patient relevant health outcomes Methods to measures cost through the cycle of care Methods for case-mix adjustment 2) Fragmented data availabilty, example from sweden: Typ av information Informationskälla och nivå Sjukhus Landsting KPP DRG PAS SCB FK Nationell Kvalitets register Läkemedelsregistret Dödsorsaksregistret Patientens egenskaper/ förutsättningar Behandlingsprocess Kostnader Hälsoutfall

6 Current reimbursement systems can counteract value based health care Vårdprocess Care activity Care activity due to complication

7 Roadmap to value based steering Definitions and norms How do we segment the patients? (How should each patiient group be treated)? What do we wish to achieve for each patient group (health outcomes and cost) and how should that be measured? Enables Monitoring What patients did we treat How did we treat them? What did we achive (in terms of outcomes and cost)? Enables Accountability (consequenses) Value based reimbursement systems that enable and stimulate value Performance review based on value Publication of data Autonomy, organisational development research opportunities etc.

8 Agenda Challanges with current steering models How can Sveus enable value based steering? Brief insight into ongoing Sveus work Summary and vision for the future 7

9 Sveus is a broad collaboration involving more than 50 organizations in Sweden Represen tant Hip/knee Spine Obstetrics Bariatric surgery Stroke Diabetes Osteoporosis County LTD RS SLL VGR LTD RS SLL VGR ÖG JLL LTD RS SLL VGR ÖG LTD RS SLL VGR JLL LTD RS SLL VGR ÖG JLL LTD RS SLL VGR LTD RS SLL VGR ÖG Medical associati on Svensk Ortopedisk Förening Svensk Ryggkirurgisk förening Svensk Förening för Obestetrik & Gynekologi Svensk Barnmorskeförening Barnläkarföreningen Svensk förening för anestesi & intensivvård Dietisternas Riksförbund Svensk Förening för Obesitaskirurgi Svensk förening för rehabilititeringsmedicin Sjukgymnastförbundet Arbetsterapeutförbundet Svenska Neorlogföreningen Svensk Geriatrisk förening Svensk förening för Diabetologi Svensk förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård Dietisternas riksförbund Svenska Osteoporossällskapet Quality register SHPR SKPR BOAregistret SWESPINE Graviditetsregistret PNQ MFR SOReg Riks-Stroke WebRehab NDR Patient associati on Reumatikerförbundet tillfrågat Överviktigas riksförbund tillfrågat Strokeriksförbundet Svenska Diabetesförbu ndet Riksföreningen för osteoporotiker

10 Sveus is developing monitoring and reimbursement systems for 8 patient groups ESTIMAT For each patient group. define elements required for value based steering Patient group Back pain (spine surgery) Stroke Diabetes Osteoporosis Obesity Arthrosis (THR/TKR) Obstetrics Breast cancer Total Annual burden of desease SEK Miljarder ~35 ~18 ~16 ~15 ~15 ~12 ~3 ~2 ~120 Definitions and norms Enables Monitoring Enables Accountability (consequenses) Källa: SVEUS Förstudie; SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) 1995 (översikt ryggsmärtor omräknat till 2014 år penningvärde); SBU 2003 för Obesitas; Schmidt A, Husberg M och Berntfors L. Samhällsekonomiska kostnader för reumatiska sjukdomar

11 Sveus is a research project divided into 12 sub-projects

12 The developing groups develop definitions and measuring methods that forms a basis for new monitoring and reimbursement systems Detailed grouping and subgrouping of patients Development of definitions and monitoring measuring methods for each patient group Patient relevant health outcomes and other KPI Algorithms to group care activities to episodes Algorithms for case-mix adjustment of outcome and cost Recommendations on what to be included in management focus (except health outcomes and cost) Reimbursement principles Rulebooks for monitoring and reimbursement systems Reporting instructions Algorithms Benchmakring reports and scientific publications

13 by combining different data sources with rulebooks enables value based monitoring by combining different data sources with Sveus rulebooks Enables monitoring of e.g.. Landsting PAS PAS PAS Quality Quality registry Quality registries registries Social insurance fund Statistics Sweden Tjänsteplattform Rulebook Monitoring SVEUS County n GUI/XML Health plan n What patients were treated? Medical and demographic risk factors How were they treated? Compliance to guidelines What did we achieve? Health outcomes? Cost on patient level? etc. Are we doing well in terms of outcomes and cost? Related to others? Given our patients risk factors?

14 and intelligent accountability by combining different data sources with Sveus rulebooks Enables accountability.. Landsting PAS PAS PAS Quality registry Quality registries Quality registries Social insurance fund Tjänsteplattform Rulebook Monitoring SVEUS County n GUI/XML Value based reimbursement designed to Enable (not hinder) innovation and increased patient value Stimulate innovation and increased patient value E.g. Bundle payment models Statistics Sweden Rulebooks reimbursment Health plan n Performance review focusing on patient value Publication of data

15 Deep dive Bundle payment (episode based payment) Care process 1) Package price including complication warranty 2) Risk adjustment 3) Results adjustment Care activity Care activity due to complication

16 Sveus time plan Arbetsplan, fullteam Arbetsplan, halvteam (lägre kapacitet) Osäkerhet (datakvalitet/synk.) Aktivitet j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m Förstudie Förberedande data mgmt 1) Höft/knä v. 2 2) Rygg v. 2 3) Förlossning 4) Obesitaskirurgi 5) Stroke 6) Diabetes 7) Osteoporos 8) Bröstcancer 9) Driftsättning 10) Sjukskrivning & socioekonomi 11) Övergång i förvaltning 12) Vårdområdesanalys OUT 24/

17 Sveus after its project phase After 2016, operational phase Project group preparing transition Joint organisation for Swedish counties Harmonization between other national and international initiatives Continued close collaboration with medical community and patient organisations Prepare for adding more patient groups over time Prepare for adding more counties shall be added over time 16

18 Agenda Challanges with current steering models How can Sveus enable value based steering? Brief insight into ongoing Sveus work Obstetrics (current work in Sveus) Spine surgery (reimbursement system in Stockholm) Summary and vision for the future 17

19 Förlossning Development and reference group Utvecklingsgrupp Person Organisation Roll Isis Amer-Wåhlin SLL Projektledare/koordinatorer Johan Mesterton IVBAR Projektledare/koordinatorer Niclas Grahm IVBAR Projektledare/koordinatorer Marianne Weichselbraun SBF Specialitetsförening Olof Stephansson Graviditetsregistret Kvalitetsregister Stellan Håkansson SNQ Kvalitetsregister Mats Fernström SoS Kompetens inom DRG/ersättningssystem Sissel Saltvedt SLL/SFOG Landstingsrepresentant/specialitetsförening Lars Ladfors VGR/SFOG Landstingsrepresentant/specialitetsförening Monica Lilja Region Skåne Landstingsrepresentant Lena Bäck Jämtland Landstingsrepresentant Elena Bräne SLL Landstingsrepresentant Meg Wigmo LiÖ Landstingsrepresentant Anna Ekenberg Abreu LUL Landstingsrepresentant Referensgrupp Person Organisation Roll Boubou Hallberg BLF Specialitetsföreningar Anette Hein SFAI Specialitetsföreningar Karin Gottvall MFR Nationellt register Karin Pihl SFOG Kodningsexpert Karin Källen MFR/PRS Epidemiologi/statistik Lis Munk Vårdförbundet Kvalitetsindikatorer Catharina Zätterström SBF Samordningsbarnmorska SLL Elisabeth Storck Lindholm SFOG Riks-MÖL

20 Förlossning Brief insight into the obstetrics work (1/2) Arbetsmaterial Hur ser vårdkedjan ut idag? Majoriteten av komplikationer och resurser är kända vid 12 v efter förlossningen Arbetsmaterial Även andel infektioner varierar Lägst andel infektioner i Linköping, Falun och Östersund PRELIMINÄR Primärvård Specialiserad vård Mödrahälsovård Förlossningstillfälle Eftervård Mödrahälsovårdsbesök inkl. ultraljud Spec-MVC Akut antenatalvård Organisation av MHV och möjlighet att följa den skiljer sig mellan landsting Förlossning Vårdepisodens fas Vårdaktivitet som avviker från normal -förloppet BB Intensivvård Neonatalvård Efterbesök MHV Vårdaktivitet i normal -förloppet Barnavårdscentral Återbesök/- inläggningar Arbetsmaterial Svenskt neonatalt kvalitetsregister samlar in data kring resurser och utfall inom neonatalvården Utvalda nyckeltal för dagens presentation Behandlingsmetoder 1 Förlossningssätt Hälsoutfall/ PUOHs 2 Bristningar 3 4 Infektioner Blödningar 5 APGAR<7 vid 5 min Resursåtgång/ kostnader 6 Vårdtid vid förlossningstillfället 7 Antal återbesök inom 12v Andel infektioner, Procent Andel infektioner per vårdgivare och avvikelse från övriga vårdgivare Procent, 2011 och ,9 JLL ÖST 4,4 6,3 5,2 5,2 5,4 5,4 6 4,6 4,5 4,7 4,4 4,4 4,5 4,3 4,6 4,4 4,6 4,4 4,6 4,7 5,0 4,7 4,9 4,2 4,5 4,5 4,4 4,4 4,6 4,4 3,9 4,1 4,4 4,4 3,9 4,0 3,3 3,4 4 2,5 Sammanfattande 2,8 bild av metoder och resurser 2 LIO LIN LIO NOR LTD FAL Kejsarsnitt Avvikelse* LUL AKA RS HEL RS KRI Instrumentell vaginal Avvikelse* RS SUS RS YST SLL BBS SLL DAN Arbetsmaterial Icke-instrumentell Avvikelse* Avvikelse från övriga JLL ÖST 0-0,5-0,2 0,5 0,0 0,2 vårdgivare, LIO LIN -1,0 0,5-0,2-0,4 Log-odds LIO NOR -0,2 0,0-0,2 Möjligt -1 LTD FAL Sammanfattande - bild av hälsoutfall 0,4-0,3 samband LUL AKA - 0,2 0,0-0,3 1,4 mellan RS HEL 0,0 0,2-0,0-0,5 vårdtid och RS KRI - 0,3-0,5 Not: Justerat för ålder, RS SUS BMI, född utanför -0,2 EU, prematuritet, flerbörd, fosterläge, 0,0 tidigare - - Observerat återbesök? kejsarsnitt, förstföderska, RS YST komplikationer under 0,3 graviditeten och samsjuklighet. 0,2 Bristning -0,3 Infektion Blödning -1,0 APGAR<7, 5min Predicerat Infektion definierat SLL som BBS kod N71, O859, N30, O862, O860, O863, O864, Avvikelse* O868 eller - Avvikelse* -0,4 Avvikelse* -0,2 Avvikelse* Y959 inom 84 dagar SLL från DAN inskrivning förlossning. 0,4 - -0,2 95 % 0,2 K.I. Källa: Patientadministrativa SLL KSH system, SCB 0,0 och MFR 0,3-0,2 0,0-0,2 JLL ÖST -0,4-0,5 SLL KSS 0,2 0,3-0,3 SLL SÖD 0,3 LIO LIN 0,2-0,2-0,5-0,4 0,0 0,4 0,4 SLL SÖS 0,3 LIO NOR 0,0 0,4-0,2-0,5 0,5 VGR BOR -0,2 LTD FAL - 0,0-0,5 0,2-0,4 0,3 VGR NÄL - LUL AKA -0,2 0,2 0,0-0,20,5-0,5 0,3 VGR SKA -0,2 RS HEL 0,0 0,0-0,2 0,0 - - VGR SMÖL - RS -0,7 KRI -0,4 0,3-0,3-0,3 VGR SÖST -0,2 RS SUS -0,3 0,3 0,0 - -0,4 0,0 RS YST - -0,3 0,2 SLL BBS -0,2 *Avvikelse anges i log-odds SLL DAN 0,2-0,2 Källa: Patientadministrativa system, SLL Medicinska KSH födelseregistret, 0,0 SCB 0,6 0,0 SLL KSS 0,0 0,3 0,0 SLL SÖD - SLL SÖS 0,3-0,3-0,3 VGR BOR 0,3 - -0,4-0,2 VGR NÄL 0,0 0,2 0,0 VGR SKA 0,3 - -0,3 0,0 VGR SMÖL 0,0 0,0 0,3-0,5 VGR SÖST 0,2 0,2 0,0 *Avvikelse anges i log-odds Källa: Patientadministrativa system, Medicinska födelseregistret, SCB SLL KSH SLL KSS SLL SÖD SLL SÖS VGR BOR Vårdtid Dygn Arbetsmaterial VGR NÄL VGR SKA Återbesök Antal VGR SMÖL VGR SÖST LIO uppvisar en lägre frekvens av oönskade händelser. I SLL finns en tendens till något högre andel oönskade händelser.

21 Förlossning Brief insight into the obstetrics work (2/2) Colours and symbols show status per provider organisation and KPI group

22 Ryggkirurgi SLL Deep-dive reimbursement system LIVE DEMO

23 Agenda Challanges with current steering models How can Sveus enable value based steering? Brief insight into ongoing Sveus work Summary and vision for the future 22

24 Sammanfattning Success factors Close collaboration between all concerned stakeholders Courage and perseverance! Challenges Legal Technical Need for national (international) collaboration Definitions and norms Development of legal system Cost per patient system Vision Patient entered health care for real!

25 Thank you! Jonas Wohlin

26 Djupdykning uppföljningssystem - Överblick i sjukvårdssystemet Färger och symboler visar status patientgrupp och nyckeltalstyp

27 Förlossning Djupdykning uppföljningssystem - Analys av en enskild vårdgivare Jmf nyckeltal med andra vårdgivare och mitt förväntade värde

28 Djupdykning uppföljningssystem - Ett nyckeltal över tid Samt se utvecklingen över tid

29 Djupdykning uppföljningssystem - starta ett förbättringsprojekt Jag kan när som helst initiera ett förbättringsprojekt för ett eller flera nyckeltal och sedan följa utvecklingen över tid - Case-mixjusterat - Jämfört med andra

30 Djupdykning uppföljningssystem - Följ upp samtliga förbättringsprojekt En översikts-vy ger automatiserad uppföljning och överblick över samtliga förbättringsprojekt och deras status

31 Behov av samordning mellan nationella och internationella initiativ Internationellt Organisation Syfte/roll Samordnar hälsoutfallsmått internationellt >20 nyckeltal/patientgrupp: Riskfaktorer, utfall Benchmarking internationell Behov av Samordning Nationellt Vårdgivare Värdebaserad ledning och styrning i Sverige >50 nyckeltal/patientgrupp Riskfaktorer, utfall, kostnader, process Uppföljning över vårdgivargränser Case-mixjustering Benchmarking inom Sverige (Skandinavien?) Bedriva värdebaserad vård >100 mått Utfall, kostnader, process Möjlighet att följa vården mellan vårdgivare Patientgrupperingslogik, utfallsmått samt erfarenhets-utbyte Patientgrupperingslogik, nyckeltalsdefinitioner samt erfarenhetsutbyte

32 Djupdykning exempel på utmaningar i arbetet Att definiera patientrelevanta hälsoutfall Att identifiera vilka vårdkontakter som är relaterade till en vårdepisod Gruppering via algoritmer (Sveus) Gruppering via vårdgivarens inmatning (Hälsoärende/process-ID) I framtiden behövs en kombination Att kostnadssätta vårdepisoden i uppföljningssystemet (granuaritet vs jämförbarhet) Antal enheter (tex antal läkarbesök, sköterskebesk, vårddygn etc.) DRG-poäng (Socialstyrelsen eller lokala) KPP (genomsnittligt i landet eller faktiskt per vårdkontakt) Att sambearbeta data mellan vårdgivare och myndigheter Sekretessgränser mellan vårdgivare (löses förhoppningsvis genom SOU 2011:13) Sekretessgränser mellan sjukv.huvudmän och Försäkringskassan respektive SCB (löses förhoppningsvis genom ändrade förordningar, alternativt aggregerad data)

33 and intelligent accountability Value based reimbursement designed to Enable (not hinder) innovation and increased patient value Stimulate innovation and increased patient value E.g. Bundle payment models Peformance review focusing on patient value Publication of data

34 genom att kombinera datakällor med regelböcker möjliggörs värdebaserad uppföljning Genom att kombinera olika datakällor och Sveus regelböcker kan vi följa upp t.ex. Landsting PAS PAS PAS Kvalitetsregister Quality Quality registries registries Försäkringskassan SCB Tjänsteplattform Regelböcker uppföljning SVEUS Landsting n GUI/XML Beställar organisation n Vilka patienter behandlade vi? Medicinska och demografiska förutsättningar Hur behandlade vi dem? Följsamhet till riktlinjer Kostnader Vad uppnådde vi? Hälsoutfall Behandlingstid Mm. Hur förhåller sig vår resursåtgång och våra resultat till andra? Givet vår patientgrupps förutsättningar

35 samt intelligent ansvarsutkrävning Datakällor Logik för ansvarsutkrävning Landsting PAS PAS PAS Kvalitetsregister Quality Quality registries registries Försäkringskassan SCB Tjänsteplattform Regelböcker uppföljning SVEUS Landsting n Regelböcker ersättning GUI/XML Beställar organisation n Värdebaserade ersättningsystem med syfte att Möjliggöra (inte hindra) till innovation och ökat patientvärde Stimulera till innovation och ökat patientvärde Peformance reviews som fokuserar på värde Publicering av data T.ex. vårdepi sodersättn. system..

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, Östersund 2011, R 2011:30 ISSN 1651-8624 ISBN 978-91-7257-908-8

Läs mer

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning För framtidens hälsa en ny läkarutbildning Betänkande av Läkarutbildningsutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107

Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107 Tid: 2015-06-01: kl 16:00-16:50 Plats: Regionens hus, sal A 100 RJL2015 /785 Remiss: För framtidens hälsa en ny läkarutbildning - SOU 2013:15 Beslut

Läs mer

Unga som varken arbetar eller studerar

Unga som varken arbetar eller studerar Unga som varken arbetar eller studerar statistik, stöd och samverkan Slutbetänkande av Utredningen om unga som varken arbetar eller studerar Stockholm 2013 SOU 2013:74 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Magnus Arnek Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2014:7 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept (FaR )

Fysisk aktivitet på recept (FaR ) Fysisk aktivitet på recept (FaR ) en vägledning för implementering Johan Faskunger Matti Leijon Agneta Ståhle Peter Lamming statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Fysisk aktivitet på recept (FaR ) en vägledning

Läs mer

Kalorier kostar - en ESO-rapport om vikten av vikt

Kalorier kostar - en ESO-rapport om vikten av vikt Kalorier kostar - en ESO-rapport om vikten av vikt Dan Andersson Anna Fransson Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:3 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes

Läs mer

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Matz Dahlberg & Jørn Rattsø Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2010:5 Finansdepartementet Förord I Sverige ligger ansvaret

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN N THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN A NATIONAL INVENTORY OF SERVICE PROVIDERS Peter Fredman Lusine Margaryan ETOUR Report 2014:1 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS... 1 SUMMARY... 2 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Svenskt arbete mot antibiotikaresistens. Verktyg, arbetssätt och erfarenheter

Svenskt arbete mot antibiotikaresistens. Verktyg, arbetssätt och erfarenheter Svenskt arbete mot antibiotikaresistens Verktyg, arbetssätt och erfarenheter Svenskt arbete mot antibiotikaresistens Verktyg, arbetssätt och erfarenheter Bindningar och jäv För Folkhälsomyndighetens egna

Läs mer

Läkemedel för särskilda behov

Läkemedel för särskilda behov Läkemedel för särskilda behov Delbetänkande av Läkemedels- och apoteksutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:20 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av lokala utvecklingsavtal Stockholm 2005 SOU 2005:29

Läs mer

SR 866. Minskat svinn i livsmedelskedjan ett helhetsgrepp. Slutrapport. Ingela Lindbom, Jenny Gustavsson, Barbro Sundström

SR 866. Minskat svinn i livsmedelskedjan ett helhetsgrepp. Slutrapport. Ingela Lindbom, Jenny Gustavsson, Barbro Sundström SR 866 Minskat svinn i livsmedelskedjan ett helhetsgrepp Slutrapport Ingela Lindbom, Jenny Gustavsson, Barbro Sundström Juni 2014 Projektinformation Projekt påbörjat 2011-2013 Granskad av Karin Östergren,

Läs mer

Spårfaktorn på spåret

Spårfaktorn på spåret VTI rapport 721 Utgivningsår 2011 www.vti.se/publikationer Spårfaktorn på spåret Förutsättningar för spårväg i svenska städer i ett internationellt perspektiv en förstudie Thomas Johansson Tomas Svensson

Läs mer

Quality and Efficiency in Swedish Health Care. Regional Comparisons

Quality and Efficiency in Swedish Health Care. Regional Comparisons Quality and Efficiency in Swedish Health Care Regional Comparisons 2012 Quality and Efficiency in Swedish Health Care Regional Comparisons 2012 Quality and Efficiency in Swedish Health Care Regional Comparisons

Läs mer

Kommunalt folkhälsoarbete som kan minska hälsoskillnader

Kommunalt folkhälsoarbete som kan minska hälsoskillnader Kommunalt folkhälsoarbete som kan minska hälsoskillnader Intervjuer för EU:s DETERMINE-projekt med företrädare för åtta kommuner: Malmö, Kristianstad, Växjö, Nynäshamn, Botkyrka, Örebro, Falun och Umeå

Läs mer

Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften?

Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? rapport 5915 december 2008 Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? Författare: Lena Gipperth och Håkan Pleijel Göteborgs universitet NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten SOU 2014:50

Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten SOU 2014:50 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Karin Löfström 2014-10-22 KS 2014/0753 0480-450165 Kommunstyrelsen Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus - hållbar

Läs mer

BARNS OCH UNGAS UTBILDNING I ETT SEGREGERAT SAMHÄLLE

BARNS OCH UNGAS UTBILDNING I ETT SEGREGERAT SAMHÄLLE BARNS OCH UNGAS UTBILDNING I ETT SEGREGERAT SAMHÄLLE Mångfald och migration i valfrihetens skola VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 2014 BARNS OCH UNGAS UTBILDNING I ETT SEGREGERAT SAMHÄLLE Mångfald och migration

Läs mer

Invandringen och de offentliga finanserna

Invandringen och de offentliga finanserna Invandringen och de offentliga finanserna Jan Ekberg Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2009:3 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

ta förtroende på allvar rapport 2013:32

ta förtroende på allvar rapport 2013:32 ta förtroende på allvar rapport 2013:32 TA FÖRTROENDE PÅ ALLVAR EN SYNTES AV FJÄRRSYNS FORSKNING OM KUNDERS FÖRTROENDE FÖR FJÄRRVÄRMEBOLAGEN EBBA LÖFBLAD BO RYDÉN ANDERS GÖRANSSON ISBN 978-91-7381-130-9

Läs mer

Säker användning av nanomaterial

Säker användning av nanomaterial Rapport Nr 1/10 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Säker användning av nanomaterial Behov av reglering och andra åtgärder rapport från ett regeringsuppdrag

Läs mer

Varaktig koldioxidinbindning genom skogsskötselaktiviteter

Varaktig koldioxidinbindning genom skogsskötselaktiviteter Varaktig koldioxidinbindning genom skogsskötselaktiviteter Förslag till handelssystem med sänkkrediter 2011-10-04 Sammanfattning Denna rapport presenterar ett förslag till system för handel med sänkkrediter.

Läs mer

Att bidra till (ny)skapande kultur

Att bidra till (ny)skapande kultur MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Att bidra till (ny)skapande kultur En utvärdering av Kulturbryggan och Musikplattformen Rapport 2014:4 Postadress: Box 120 30 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20,

Läs mer

Biogas grid in Mälardalen valley

Biogas grid in Mälardalen valley Biogas grid in Mälardalen valley (Biogasnät i Mälardalen) Jonas Forsberg Catalyzing energygas development for sustainable solutions Biogas grid in Mälardalen valley (Biogasnät i Mälardalen) Jonas Forsberg

Läs mer

ÄLDRE PERSONERS SISTA TID I LIVET

ÄLDRE PERSONERS SISTA TID I LIVET From the Department of Health Sciences, Medical Faculty, Lund University, Sweden 2007 ÄLDRE PERSONERS SISTA TID I LIVET Livskvalitet, vård, omsorg och närståendes situation av Magdalena Andersson Leg.

Läs mer

Den höga sjukfrånvaron sanning och konsekvens

Den höga sjukfrånvaron sanning och konsekvens År 2003 var de sammanlagda statliga kostnaderna för sjukpenning och sjuk- och aktivitetsersättning omkring 110 miljarder kronor, en ökning med nästan 50 procent på fyra år. Samma år översteg för första

Läs mer