Bruksanvisning. SweetHeart. automatisk blodtrycksmätare med talfunktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. SweetHeart. automatisk blodtrycksmätare med talfunktion"

Transkript

1 Bruksanvisning SweetHeart automatisk blodtrycksmätare med talfunktion 1

2 Innehållsförteckning 01. Inledning... Sida Beskrivning av apparaten... Sida Ström Sida Knapparnas placering... Sida Datum och tid... Sida Meny... Sida Användarminne... Sida Volym... Sida Escape-funktioner... Sida Knapplås Sida Mätning... Sida Placera manchetten.... Sida Starta mätning... Sida Repetera mätning Sida Spara mätning Sida Meny... Sida Minnesförvaltning... Sida Förfrågan Trio- värden.... Sida Förfrågan enskilda värden... Sida Radera Trio-värden Sida Kopiera Trio-värden..... Sida Radera minne... Sida Idealvärde.... Sida Ställ in tid... Sida Ställ in datum...sida Överföring av värden till PC... Sida Säkerhetsanvisningar... Sida Rengöring av apparaten... Sida Tekniska detaljer... Sida Garanti och service... Sida Riktlinjer..... Sida Återvinning... Sida Symboler Sida -15 2

3 Gå igenom bruksanvisningen noga innan användning! Använd inte SweetHeart innan du läst bruksanvisningen. Läs igenom apparatens alla beskrivningar noga. Spara bruksanvisningen för senare bruk och låt den följa med apparaten om den överlåts till en annan användare. VARNING: Öva rätt användande av apparaten under uppsikt. Utför varje mätning enligt rekomendation och rådfråga läkare vid behov. 1. INLEDNING SweetHeart är en automatisk blodtrycksmätare med talfunktion och extra stor display som genomför noggranna överarmsmätningar. Apparatens fördelar är: Modern mätteknik: apparaten mäter redan vid uppumpningen vilket innebär att mätningen går snabbare och trycket i manchetten minskar avsevärt. En pip-signal per hjärtslag Meddelanden om skillnader från användarens angivna idealvärde 3 olika minnen för upp till 300 mätningar per person (systole, diastole och puls) Minnet lagrar automatiskt datum och tid Uträkning och meddelande angående genomsnittsvärden Lagrad data och information kan lätt upprepas och systole, diastole och puls- värden kan repeteras separat Värden kan raderas, kopieras till annat minne eller anslutas till PC Lätt att använda p.g.a talfunktion Extra stor display (8,5 x 7 cm) tydlig, naturlig röst, 6 volym nivåer inbyggd elektrisk klocka som visar och vid knapptryck talar om tid och datum 2 års garanti 3

4 2. BESKRIVNING AV APPARATEN För att vänja dig vid apparaten, placera den framför dig med den lägre framsidan vänd mot dig. Övre sida: I mitten av den lätt lutande ytan befinner sig en stor display med tre rader. Varje rad är märkt på vänster sida (uppifrån och ned): systole, diastole och puls. På den högra sidan hittar du en knapp tillhörande respektive rad. När apparaten ej är i bruk, visar displayen klockslag på första raden, månad och dag på den mellersta raden och årtal på den understa raden. Du kan lyssna på denna information genom att trycka på respektive knapp. Precis under displayen befinner sig 3 knappar, två mindre till höger och vänster om den större mellersta knappen. Vänster sida: På apparatens vänstra sida befinner sig uttaget för manchettens gummislang. Höger sida: På apparatens högra sida befinner sig två uttag, uttaget längst upp, bort från dig är avsett för anslutnig till PC och uttaget närmast dig är avsett för hörlurar. Baksida: På apparatens bakre sida befinner sig strömuttaget. Undersida: På apparatens undersida befinner sig 5 små gummipluppar, högtalaruttag, batterifack samt specifikationen som lyder Modell: SH-01 och producentens namn och uppgifter. 4

5 3. STRÖM SweetHeart fungerar med batterier eller med ström. Sparad data och uppgifter finns lagrade i apparaten även om strömmen stängs av. Batterier: SweetHeart fungerar med 4 x 1.5 V AA Mignon Batterier. Batterifacket är placerat på apparatens undersida. Batteriluckan är delvis räfflad. För att öppna luckan: placera båda tummarna på den räfflade delen av luckan och skjut luckan från dig. Batterierna ska placeras så att den släta minuspolen pekar mot metallfjädern inuti batterifacket. Inuti batterifacket befinner sig en taktil cirkel som indikerar minuspolen som batteriet ska riktas mot samt taktila punkter som hänvisar till pluspolen som batteriet ska riktas mot. Så snart batterierna har placerats på rätt sätt hör du en kort ton som bekräftar detta. Batteriluckan har tre små vingar på den ena långsidan, även på luckans vänstra och högra sida befinner sig två små vingar. För att stänga luckan, försäkra dig om att de tre små vingarna på långsidan är riktade mot dig med lockets räfflade sida upp och för in vingarna i de små hålen på batteriluckans insida. Skjut sedan locket mot dig genom att använda båda händerna tills luckan och vingarna är placerade i respektive små fack och du hör ett litet klick. Ström: SweetHeart fungerar även med ström. Strömuttaget finns på apparatens baksida. VARNING: Byt batterier direkt när apparaten meddelar: svagt batteri. 5

6 4. KNAPPARNAS PLACERING Knapparna som befinner sig horisontellt precis under displayen är: vänster knapp, START/STOPP knapp och höger knapp. De vertikala knapparna till höger om displayen är: övre knappen, mellersta knappen och undre knappen. Övre knappen Mellersta knappen Nedre knappen Vänster knapp START/ STOPP knapp Höger knapp Översikt av knapparnas placering: övre knappen kort tryck klockslag mellersta knappen kort tryck gå till menyn nedre knappen kort tryck dag och datum övre & nedre kort tryck radera minne knappen vänstra knappen kort tryck (ett eller flera) långt tryck (ett eller flera) höj volym sänk volym START/STOPP knapp kort / långt tryck starta mätning avsluta mätning högra knappen kort tryck långt tryck välj minne spara mätning vänster & höger kort / långt tryck lämna menyn knapp övre & vänstra knappen långt tryck knapplås på / av 6

7 4.1 Datum och tid SweetHeart har en inbyggd elektrisk klocka som visar datum och tid när apparaten inte är i bruk. För att höra klockslag, tryck kort på den övre knappen, för att höra datum, tryck kort på den nedre knappen. 4.2 Meny I menyn kan olika funktioner upprepas och olika inställningar genomföras (till exempel datum och tid). För att gå till menyn, tryck kort på den mellersta knappen. 4.3 Användarminne För att välja ett av de tre möjliga användarminnena (person 1, person 2 eller person 3), tryck på den högra knappen en gång alternativt repetera tryck. 4.4 Volym Du kan välja mellan 6 olika volymnivåer genom att trycka på den vänstra knappen. Ett kort tryck höjer volymen och för att sänka volymen, håll knappen intryckt minst 2 sekunder. 4.5 Escape-funktioner Mätningen kan avbrytas genom att trycka på START/STOPP knappen ännu en gång. För att lämna menyn, tryck samtidigt på den högra och den vänstra knappen. Apparaten stängs av automatiskt efter 2 minuter. 4.6 Knapplås SweetHeart har en knapplåsfunktion. För att aktivera knapplåset, tryck samtidigt och håll kvar den vänstra och den övre knappen. För att deaktivera knapplåset, tryck samtidigt och håll kvar den vänstra och den övre knappen igen. 5. MÄTNING Mätningen ska utföras på den arm som normalt visar det högsta värdet. Om värdena på båda armarna skiljer sig markant (systoliskt värde mer än 20, diastoliskt mer än 10), uppsök läkare! Vila ett par minuter mellan mätningarna. Utför aldrig en mätning precis efter fysisk aktivitet. På morgonen och på kvällen ska mätningar endast utföras före måltid och innan intag av medicin. Det rekommenderas även att mätningen äger rum vid ungefär samma tidpunkt varje dag. 7

8 5.1. Placera manchetten Innan du sätter på apparaten, försäkra dig om att manchetten är korrekt placerad på överarmen. Mät på bar överarm Placera den öppna manchetten framför dig (den blanka sidan vänd uppåt), så att gummislangen pekar åt höger För den upphöjda delen av manchetten genom metallspännet För nu denna del av manchetten över metallspännet och slut manchetten med hjälp av kardborrbanden (nu bildar manchetten en löst sittande ögla) Sätt manchetten på armen och flytta upp den till överarmen (slangen måste peka nedåt) Spänn åt kardborrebandet (manchetten ska passa men ändå inte vara för hårt åtspänd) Justera manchetten så att gummislangen befinner sig ca 3 centimeter över insidan av din armbåge Sätt i gummislangen i uttaget på apparaten Vila din arm i en ledig position med öppen handflata på ett bord Kontrollera att manchetten befinner sig i höjd med hjärtat Nu kan du starta mätningen. Prata eller rör dig inte under pågående mätning! Korrekt placering av manchetten: 8

9 5.2. Starta mätning tryck på START/STOPP knappen meddelande: "mätningen har påbörjats manchetten pumpas upp automatiskt ett pip-ljud anger hjärtats slag meddelande: "Systole 120, Diastole 93, Puls 88" Om du angett ditt idealvärde kommer apparaten även att meddela skillnader från detta idealvärde, till exempel "skillnad systole -10, diastole +5", puls +1". Nu kan du ta av manchetten. 5.3 Repetera mätning Precis efter mätningen kan du lyssna på mätningarna så ofta du vill. Alla-3-värden: långt tryck på övre/nedre knapp Meddelande: "systole 113, diastole 93, puls 88" (skillnader, om idealvärde har angivits innan mätning) Systoliskt-värde: långt tryck på övre knappen Diastoliskt-värde: långt tryck på mellersta knappen Puls-värde: långt tryck på den nedre knappen ESCAPE: Tryck på START/STOPP knappen om du vill avsluta utan att spara de uppmätta värdena. Apparaten stängs av automatiskt efter 2 minuter. 5.4 Spara mätning Precis efter att mätningen ägt rum kan värdena sparas i ett av de tre användarminnena person 1, person 2 eller person 3. välj minne: tryck kort på höger knapp en gång (alt. flera gånger för ytterligare person) meddelande: t.ex: "person 2" spara mätning: långt tryck på höger knapp meddelande: "person 2 värden sparade följt av ett pip-ljud Du kan repetera de sparade värdena när som helst vid önskad tidpunkt inne i menyn. (Se punkt: minnesförvaltning ). 9

10 6. MENY Menyn gör det möjligt att upprepa och förvalta sparad information, ställa in tid och datum samt att ställa in idealvärde. För att gå till och kunna använda menyn, gör så här: gå till menyn: kort tryck på den mellersta knappen. meddelande: "meny" välj särskild meny: ett/flera tryck på övre och nedre knappen till önskad menypunkt lyssna på kort information: kort tryck på den mellersta knappen information angående den valda menyn meddelas bekräfta menyfunktion: långt tryck på den mellersta knappen 6.1 Minnesförvaltning Denna menyfunktion gör det möjligt att lyssna på alla-3-värdena, på enskilda värden samt att radera dem och/eller kopiera dem till en annan användares minne. Trio-värden meddelas alltid med exakt datum och tidpunkt när mätningen ägde rum. Genomsnittsvärdet beräknas automatiskt Lyssna på Trio-värden välj minne: ett/flera tryck på högra knappen lyssna på trio-värden: långt tryck på mellersta knappen meddelande: t.ex "person 1 idealvärde, systole 120, diastole 84, puls 73 lyssna på användare: ett/flera tryck på övre/nedre knappen repetera meddelande: kort tryck på mellersta knappen Du kan växla mellan olika minnesanvändare/personer genom att trycka på den högra knappen ett upprepat antal gånger Lyssna på enskilda värden (inom det valda minnet) systoliskt värde: långt tryck på övre knappen diastoliskt-värde: långt tryck på mellersta knappen puls-värde: långt tryck på nedre knappen Genom att trycka länge på respektive knapp meddelas det första värdet. För att gå vidare till nästa värde, tryck kort på den övre eller nedre knappen. För att återgå till trio-värdena, tryck kort på den mellersta knappen. VARNING: De enskilda värdena börjar alltid med det senast sparade, avlyssnade minnet av de 3 möjliga, detta betyder att om minne nummer 2 var 10

11 det senast avlyssnade så meddelas det systoliska värdet för minne 2 först och det samma gäller för diastoliskt värde och puls Radera Trio-värden Trio-värden kan snabbt raderas från användarens minne. Lyssna på trio-värden: se radera trio-värden: långt tryck samtidigt på den övre och nedre knappen meddelande: "värden raderade" Kopiera trio-värden till annat minne Om en mätning sparats under fel minne kan du enkelt radera trio-värdena (se 6.2.3) och direkt efter det kopiera dem till en annan användares minne (t.ex från person 2 till person 1 ). radera trio-värden: se välj annat minne: tryck kort på höger knapp kopiera trio-värden: långt tryck på höger knapp meddelande: "värden sparade" 6.3 Radera minne Menyfunktionen "radera minne gör det möjligt att radera alla uppgifter/all data av en persons sparade minne eller att radera minnet för alla användare. bekräfta menyfunktion: långt tryck på mellersta knappen meddelande: "radera alla" välj användarminne: kort tryck på övre/nedre knappen meddelande: "minne person 1 - raderat" radera användarminne: långt tryck samtidigt på övre och nedre knapp meddelande: "person 1 alla värden raderade" Om du vill radera alla uppgifter/ all data i alla tre användarminnen, välj alternativet radera alla. 6.4 Ställ in idealvärde Denna menyfunktion gör det möjligt att lägga in ett personligt idealvärde. Skillnader/avvikelser från detta idealvärde meddelas automatiskt efter mätningen. För att lägga in ditt idealvärde, gör så här: 11

12 bekräfta menyfunktion: långt tryck på mellersta knappen meddelande: "idealvärde person 1 ej aktiv välj användarminne: kort tryck på höger knapp meddelande: "person 2 ej aktiv" aktivera idealvärde: kort tryck på övre/nedre knapp bekräfta val: kort tryck på mellersta knappen automatiskt meddelande av det systoliska standardvärdet: 120 ställa in värde: ett/flera tryck på övre/nedre knapp bekräfta värde: kort tryck på mellersta knappen Ett kort pip bekräftar dina inställningar och tar dig automatiskt till nästa värde. Ställ in värdet enligt beskrivningen ovan tills alla tre värdena är angivna. SweetHeart bekräftar dina inställningar genom att återigen repetera de angivna värdena. 6.5 Ställ in tid bekräfta menyfunktion: långt tryck på mellersta knappen meddelande: "ändra tid klockan 10" ställ in timme: kort tryck på övre/nedre knappen bekräfta inställning: kort tryck på mellersta knappen automatiskt meddelande av minuter ställ in minuter: kort tryck på övre/nedre knappen bekräfta inställning: kort tryck på den mellersta knappen meddelande om aktuell tid 6.6 Ställ in datum bekräfta menyfunktion: långt tryck på mellersta knappen meddelande: "ändra datum " ställ in år: kort tryck på övre/nedre knappen bekräfta inställning: kort tryck på mellersta knappen Du flyttas automatiskt vidare till nästa värdeinställning. Ställ in värdet enligt beskrivningen ovan tills datumet är inställt. 7. ÖVERFÖRING AV VÄRDEN TILL PC Lagrad data/information kan föras över till en PC via en enskild kabel. En mer detaljerad beskrivning för denna överföring är inkluderad i överföringskittet (ingår inte, kan beställas separat). 12

13 8. SÄKERHETSANVISNINGAR Endast för inomhusbruk. Sök läkarhjälp direkt om du tycker att värdena på mätningarna avviker från det normala och du anser att du måste ändra din medicinering! Utsätt ej apparaten för extrem fukt, värme, kyla, damm eller smuts. Om apparaten utsätts för vatten, torka av apparaten. Om vatten kommit in i apparaten, ta ur batterierna och försäkra dig om att apparaten blir ordentligt torr. Vid skada (vattenskada eller fall), skicka tillbaka apparaten till producenten för reparation. SweetHeart ska inte användas vid extrema temperaturförhållanden, enbart inom temperaturer mellan +10 and +40 Celsius. Utför inga mätningar när apparaten meddelar: svagt batteri. Batterierna ska då bytas ut omedelbart för att förhindra felaktiga mätresultat. När apparaten inte är i bruk under en lång tid, ta ur batterierna så att dessa inte kan skada apparatens insida vid ev. läcka. Försäkra dig om att batterierna är isatta på rätt sätt. Se till att SweetHeart inte används som en leksak för barn. Om du använder hörlurar, se till att inte volymen är för hög då detta kan leda till öronskador. 9. RENGÖRING AV APPARATEN Använd endast en lätt fuktad trasa vid rengöring av apparaten. VARNING: Ingen vätska får komma in i apparaten! Undvik starkt rengöringsmedel. Rengör inte ytan med skrubbsvampar och dylikt då dessa kan skada apparaten allvarligt. 10. TEKNISKA DETALJER Dimensioner: 170mm x 136mm x 90 (30)mm, 480 Gramm Ström: 4 x 1,5V AA-Mignon-batterier eller ström Mätning/tryck: Manchettryck: 0 280mm/Hg ( ± 3%) Puls: S/min ( ± 5%) Inkluderar vid SweetHeart talande blodtrycksmätare leverans: 4 x 1,5V AA-Mignon-batterier, 1 överarmsmanchett standard storlek (vid behov: större och mindre storlekar) väska med blixtlås, bruksanvisning Garanti: 1 år 13

14 Specifikationen på apparatens undersida innehåller följande information: producent, serie nummer, symboler angående temperatur och bruksanvisning. Serienumret inkluderar: 2 bokstäver: SH som är en förkortning av SweetHeart 2 siffror: kod för produktionsår (02=2007, 03=2008) 2 bokstäver: förkortning för språket (DE = Tyska) 4 siffror: löpande serienummer Exempel: SH02DE1234: SweetHeart, producerad 2007, tyskt tal, serie nummer GARANTI OCH SERVICE Vid problem, kontakta oss eller din lokala ditrubutör innan du returnerar apparaten. Ett års full garanti efter köpdatum. Vid skada inom denna tidsram, repareras eller ersätts apparaten av CareTec utan avgift. Care Tec ansvarar aldrig för skador av apparaten såsom indirekta, speciella eller konsekventa skador. Vid oförsiktigt användande t.ex. vid kontakt med vätskor, ingrepp på eller i apparaten eller annan onaturlig skada förfaller garantin. Caretec förbehåller sig rätten att genomföra designmässiga förändringar. 12. DEKLARATION OCH RIKTLINJER CARETEC GMBH, Stubenbastei 1, A 1010 Vienna föräkrar under fullt ansvarstagande, att den talande blodtrycksmätaren SweetHeart uppfyller kraven enligt 73/23/WEG och enligt EG -directive 89/336/EWG. 13. ÅTERVINNING 14

15 13.1. Återvinning av elektriska apparater Denna produkt måste återvinnas på separat återvinningsstation och inte tillsammans med hushållsavfall Batteriåtervinning Släng använda batterier enbart på bestämda återvinningsstationer och släng dem aldrig i de vanliga hushållssoporna! Pb-Cd-Hg Detta tecken finns på batterier som innehåller förorenande substanser som: Pb = bly, Cd = cadmium, Hg = kvicksilver 14. SYMBOLER Symboler Följande symboler används i bruksanvisningen och på apparaten: Läs bruksanvisningen noga innan användning! Måste återvinnas Producerad av: +40 Serie nummer 0 Temperatur gräns Varning 15

16 MANUFACTURED BY: REPRESENTED BY: CARETEC GMBH Stubenbastei 1 A Vienna, Austria Tel: (+43 1) Fax: (+43 1) BA SweetHeart Ausgabe 02/

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg Bruksanvisning HappyDay talande personvåg Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1: Inledning... 3 2: Beskrivning och leveransinnehåll... 4 3: Strömförsörjning... 4 4: Start och knappbeskrivning...

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

BRUKSANVISNING. TapeKing. Talande måttband med vinkelmätare och vattenpass

BRUKSANVISNING. TapeKing. Talande måttband med vinkelmätare och vattenpass BRUKSANVISNING TapeKing Talande måttband med vinkelmätare och vattenpass SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Beskrivnig 3 3. Strömförsörjning 5 Funktioner 6 4.1 Mätning 6 4.2 Mätning med/utan hölje

Läs mer

Bruksanvisning. Heidi. Talande köksvåg

Bruksanvisning. Heidi. Talande köksvåg Bruksanvisning Heidi Talande köksvåg Innehållsförteckning 1: Inledning... 3 2: Beskrivning och leveransinnehåll... 4 3: Strömförsörjning... 5 4: Start och knappbeskrivning... 6 4.1: Start och avstängning...

Läs mer

Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen. Bruksanvisning

Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen. Bruksanvisning Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen Bruksanvisning Innehållsförteckning Introduktion Speciella egenskaper hos SC 6360 Säkerhetsinstruktioner Hur man startar SC 6360/Byta batterier

Läs mer

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC A U T O M A T I S K Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC START STOP / Funktioner Minnesområden för två personer 60 Platser per person Medelvärdet från de 3 senaste mätningarna Datum och tid

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Digital blodtrycksmätare SC för mätning kring handleden

Digital blodtrycksmätare SC för mätning kring handleden Digital blodtrycksmätare SC 7012 -för mätning kring handleden Bruksanvisning Artikelnummer: 840153 Inledning Tack för att du valde blodtrycksmätaren SC 7012 från Scala. För att kunna använda alla funktioner

Läs mer

Handbok PlexTalk PTN

Handbok PlexTalk PTN Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok PlexTalk PTN-2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Blodtrycksmätare BMG 4922 Svensk bruksanvisning

Blodtrycksmätare BMG 4922 Svensk bruksanvisning Blodtrycksmätare BMG 4922 Svensk bruksanvisning Tack för att du valde AEG från www.moon.se Applikation sektion Typ B Läs manualen och spara den för framtida bruk. Tänk på vår miljö! När produkten inte

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

BC 30. S Blodtrycksmätare Bruksanvisning

BC 30. S Blodtrycksmätare Bruksanvisning BC 30 S S Blodtrycksmätare Bruksanvisning BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de SVENSKA Bästa kund!

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

Garantin upphör att gälla om skador har tillkommit som resultat av att bruksanvisningen inte har följts! Vi tar inget ansvar för följdskador!

Garantin upphör att gälla om skador har tillkommit som resultat av att bruksanvisningen inte har följts! Vi tar inget ansvar för följdskador! Bruksanvisning Djupmätare med ekolod Användning Djupmätaren med ekolod används för att mäta vattendjup från 0.8 m till 36 m. Vattnets djup eller föremål under vattnet kan bestämmas genom långtidsmätningar

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Lathund för PenFriend DL 76. Gör dina egna röstetiketter

Lathund för PenFriend DL 76. Gör dina egna röstetiketter Lathund för PenFriend DL 76 Gör dina egna röstetiketter Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 1 Beskrivning 3 1.1 I din kartong hittar du: 3 1.2 Genomgång av penna 3 1.3 Knappar och andra funktioner

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace Color

Lathund Milestone 112 Ace Color Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Lathund Milestone 112 Ace Color Knappbeskrivning 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant under högtalaren 3 Allmänt 3 Ladda batteriet 3 Knapplås på/av 3 Väcka/Slå

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

Manual Milestone 112 Ace

Manual Milestone 112 Ace Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Manual Milestone 112 Ace Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 3 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 I kartongen skall det finnas 3 BRUKSANVISNING SVENSKA Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Digipassguiden. Så här använder du din digipass

Digipassguiden. Så här använder du din digipass Digipassguiden Så här använder du din digipass Innehållsförteckning Beskrivning av digipassen 4 Aktivera din digipass 4 Logga in på Internetkontoret 5 Logga ut från Internetkontoret 6 Att navigera digipassens

Läs mer

Oregon Scientific Blodtrycksmätare För Handledsbruk (BPW211) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUCTION SWE

Oregon Scientific Blodtrycksmätare För Handledsbruk (BPW211) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUCTION SWE Oregon Scientific Blodtrycksmätare För Handledsbruk (BPW211) Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 2 Huvudfunktioner... 2 Huvudenhet... 2 Plastförpackning... 2 LCD-displaysymboler... 2 Säkerhets-

Läs mer

Regn och temperaturstation med regnhistorik Modell: RGR202

Regn och temperaturstation med regnhistorik Modell: RGR202 Regn och temperaturstation med regnhistorik Modell: RGR0 INNEHÅLL BRUKSANVISNING Produktöversikt... Vy Framsida... Vy Baksida... Fjärrsensor... Att Komma Igång... Sätta i batterier... Trådlös Fjärrenhet...

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt användning.

Läs mer

Batteri installation. Notera

Batteri installation. Notera DT-120/DT-180 Kontroller POWER/BAND knapp LCD display DBB/ STEP knapp Mono/Stereo knapp Volym knapp Tuning hjul / Inställning av Tid Lås knapp Batterifack Remhållare Hörlursuttag Memory knapp Display

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB KVARTURET BRUKSANVISNING Innehåll Sida Beskrivning av funktionen 1 Inkodning av tidpunkt på ett bildkort 2 Lägga i och ta ur bildkort 3 Kontroll och inställning av den inbyggda klockan 3 Användning av

Läs mer

Svenska. 10 Avsluta högtalar-/headsetsamtal/radera/avbryt

Svenska. 10 Avsluta högtalar-/headsetsamtal/radera/avbryt HearPlus 317ci 16 15 14 1 2 3 4 5 6 7 13 12 11 10 9 8 Svenska 1 Kraftig blixtlampa 2 Headsetuttag 3 Återuppringning 4 R-knapp 5 Tonkontroll 6 Volymkontroll för luren 7 Knapp för extra förstärkning 8 Snabbval

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger XL

BRUKSANVISNING. Logger XL BRUKSANVISNING 000426 Logger XL Logger XL OBS! Om mellanproppen sitter ensam (utan en telefon i "ryggen") i jacket, bryts alla efterliggande jack bort. Om den skall sitta utan en telefon inkopplad kan

Läs mer

ColorTest 2000 Talande färgindikator med flera funktioner

ColorTest 2000 Talande färgindikator med flera funktioner ColorTest 2000 Talande färgindikator med flera funktioner Introduktion och kortfattad beskrivning Beskrivning av apparatens yttre ColorTest 2000, (kallas i fortsättningen CT), är ca 16 cm lång, 4 cm bred

Läs mer

Bruksanvisning. Talande fickuret Tida

Bruksanvisning. Talande fickuret Tida Bruksanvisning Talande fickuret Tida Tida är ett talande fickur som kan läsa upp tiden i klartext (analogt) eller digitalt. Tida kan anpassas med ett dagligt larm, då den ger ljudsignal samt läser upp

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (26) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Din manual DORO AUDIOLINE CLD50 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2336745

Din manual DORO AUDIOLINE CLD50 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2336745 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DORO AUDIOLINE CLD50. Du hittar svar på alla dina frågor i DORO AUDIOLINE CLD50 instruktionsbok

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440 Handhavande Precisionsvåg KERN-440 B&O vågar Box 30 523 21 Ulricehamn Tel 0321-401 70 www.vagar.com b.o.sweden@telia.com i Ulricehamn AB Uppackning Vid uppackning skall följande detaljer finnas i kartongen.

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

GS 42 S Glasvåg Bruksanvisning

GS 42 S Glasvåg Bruksanvisning GS 42 S S Glasvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de S svenska Bästa kund! Vi gläder

Läs mer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Din fjärrkontroll 4 Komponenter 5 Knapplås 6 Parkoppla hörapparater 7 Funktionsöversikt 11 Övrig information 13 Rengöring 13 Byta ut batteriet 14 Felsökning

Läs mer

Kikare med digitalkamera Bruksanvisning Version 02/08 Artikelnummer: 671439

Kikare med digitalkamera Bruksanvisning Version 02/08 Artikelnummer: 671439 Kikare med digitalkamera Bruksanvisning Version 02/08 Artikelnummer: 671439 Avsedd användning Produkten används som en vanlig kikare, t.ex. för att titta på djur och natur. Det går att överföra bilderna

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Perkins Smart Brailler Manual

Perkins Smart Brailler Manual Perkins Smart Brailler Manual Denna manual kommer att introducera grundläggande funktioner och hantering av produkten. Skrivhuvudet Läsplatta Spak för att lossa pappret On/off-knapp Anslutning för strömadapter

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LS-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LS-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT Bruksanvisning Innehåll KONTROLLERA...3 KARTONGENS INNEHÅLL...3 KONSTRUKTION...3 SÄKERHET...3 TRANSPORTSÄKRING...4 MONTERING...4 ANVÄNDNING...6 TÖMNING...7 UNDERHÅLL...7 FELSÖKNING...8

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Fickanemometer. Bruksanvisning

Fickanemometer. Bruksanvisning Fickanemometer Bruksanvisning Inledning: Vi gratulerar dig till köpet av anemometern i fickformat. Denna innovativa produkt ger dig viktig information för alla utomhusaktiviteter när det gäller vindhastigheten,

Läs mer

BRUKSANVISNING DENVER TRC-1480 MK2 Trådlös inomhus och utomhus termometer, klocka och väderstation

BRUKSANVISNING DENVER TRC-1480 MK2 Trådlös inomhus och utomhus termometer, klocka och väderstation Swedish BRUKSANVISNING DENVER TRC-1480 MK2 Trådlös inomhus och utomhus termometer, klocka och väderstation SNABBINSTALLATIONSGUIDE 1. Skjut upp batteriluckan på baksidan av din inomhusenhet. 2. Sätt i

Läs mer

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation LOW BATTERY OUTDOOR SENSOR INDOOR TEMPERATURE / ( C/ F) SET / ALARM SNOOZE /CHANNEL / ALARM ON-OFF OUTDOOR TEMPERATURE WIRLESS TRANSMISSION

Läs mer

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz)

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 Radio... 2 Display... 3 Komma igång...

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050 CLA40 Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll Bruksanvisning CLA40 Art nr 273050 1 Innehåll Inledning...3 Instruktion för montering på vägg...4 Bildöversikt...5 Bildöversikt...6 Sätta i batterier...7

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

Gigaset 5005* Liitännät Anslutningar FI / SV. 1 Pikavalintanäppäimet 2 Välipuhelunäppäin 3 Valinnantoistonäppäin 4 Äänenvoimakkuusnäppäin

Gigaset 5005* Liitännät Anslutningar FI / SV. 1 Pikavalintanäppäimet 2 Välipuhelunäppäin 3 Valinnantoistonäppäin 4 Äänenvoimakkuusnäppäin FI / Gigaset 5005* 1 8 7 2 3 6 5 4 1 Pikavalintanäppäimet 2 Välipuhelunäppäin 3 Valinnantoistonäppäin 4 Äänenvoimakkuusnäppäin 5 Taukonäppäin 6 Lyhytvalintanäppäin 7 Tallennusnäppäin 8 Mykistysnäppäin

Läs mer

SIMKORTLÄSARE BRUKSANVISNING

SIMKORTLÄSARE BRUKSANVISNING SIMKORTLÄSARE BRUKSANVISNING Avsedd användning Den här produkten läser och lagrar information från upp till fyra simkort. Informationen kan sedan skyddas med hjälp av lösenord. Den har också en backupfunktion

Läs mer

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH ANVÄNDARMANUAL LATRONIX AB Enhagsvägen 9 Tel: 08-446 48 30 e-mail: sales@latronix.se 187 40 Täby Fax: 08-446 48 39 www.latronix.se Dok. LH Manual 0809-Sv LATRONIX Laser Systems Besök

Läs mer

Lathund. 10. Planera en rutt mellan två adresser 11. Träna på en rutt hemma 12. Lyssna på instruktioner under guidning

Lathund. 10. Planera en rutt mellan två adresser 11. Träna på en rutt hemma 12. Lyssna på instruktioner under guidning Lathund I denna lathund ges några praktiska steg för steg anvisningar på hur du kan komma igång med användningen av TeDuco. Förutom då du guidas utmed rutt eller tränar på en rutt hemma använder du upp

Läs mer

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 A B C D E F G H I J K L M Display FM/LV band AM band / AM/PM klocka RDS station Klocksymbol Fast: RDS klockvisning Blink: Manuell klockvisning RDS trafik information Minnesradering

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer

Din manual NOKIA RX-4 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828653

Din manual NOKIA RX-4 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828653 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA RX-4. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA RX-4 instruktionsbok (information,

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

SecureEar. Bruksanvisning

SecureEar. Bruksanvisning SecureEar Bruksanvisning Gratulerar till ditt nya SecureEar-hörselskydd. SecureEar skyddar automatiskt mot kraftiga ljud, men du kan fortfarande föra ett samtal eller höra svaga ljud från exempelvis ett

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör)

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

FT 65. S Multifunktionstermometer Bruksanvisning

FT 65. S Multifunktionstermometer Bruksanvisning FT 65 S Multifunktionstermometer Bruksanvisning S BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de 0483 SVENSKA

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

Snabbguide PLEXTALK PTP1

Snabbguide PLEXTALK PTP1 Snabbguide PLEXTALK PTP1 Tack för ditt inköp av Plextalk PTP1. Denna snabbguide beskriver grundläggande funktioner och handhavande. Var god se i användarmanualen för mer detaljerad information. (1) (8)

Läs mer

E-BOT del 2 20150120

E-BOT del 2 20150120 E-BOT del 2 20150120 2 Innehållsförteckning 7 Avancerade funktioner... 4 7.1 Inställningar för färglägen... 4 7.1.1 Ställa in färglägena... 4 8 Inställningar... 6 8.1 Använda hörlurar... 6 8.2 Återställning...

Läs mer

BRUKSANVISNING. HANSATON - hörapparat SLIM

BRUKSANVISNING. HANSATON - hörapparat SLIM BRUKSANVISNING HANSATON - hörapparat SLIM Innehåll: Din hörapparat och sidomärkning 3 Slå på/av hörapparaten 4 Insättning och byte av batteri 5 Anvisningar om batterier 7 Inställning av volym 8 Växla hörselprogram

Läs mer

Automatisk blodtryckstestare för överarmen. MediGuard 400i PC

Automatisk blodtryckstestare för överarmen. MediGuard 400i PC Rossmax Medicinskt Automatisk blodtryckstestare för överarmen MediGuard 400i PC Innehåller: - Dubbla minneszoner - 50 minnen per zon - Genomsnittsvärde för de 3 sista sparade värdena - Tid och datumvisning

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

BIGmack. Användarvägledning. Ett hjälpmedel för träning och kommunikation med ett talat meddelande

BIGmack. Användarvägledning. Ett hjälpmedel för träning och kommunikation med ett talat meddelande Användarvägledning BIGmack Ett hjälpmedel för träning och kommunikation med ett talat meddelande Kontakta gärna RehabCenter AB för ytterligare information Tel. 08-768 25 00 Fax. 08-792 49 49 Innehållsförteckning

Läs mer

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV BC06 SV BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Information om apparaten... 1 Tekniska data... 2 Säkerhet...

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace

Lathund Milestone 112 Ace Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 3 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Käyttöopas 2 Bruksanvisning 8 Bruksanvisning 14 Betjeningsvejledning 20 Пособие по эксплуатации 26 Instruction Guide 33

Käyttöopas 2 Bruksanvisning 8 Bruksanvisning 14 Betjeningsvejledning 20 Пособие по эксплуатации 26 Instruction Guide 33 Käyttöopas 2 Bruksanvisning 8 Bruksanvisning 14 Betjeningsvejledning 20 Пособие по эксплуатации 26 Instruction Guide 33 Tack för att du valt Innotek. Genom konsekvent användning av våra produkter kan du

Läs mer

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning GS 43 S S Glasvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Innehåll 1. Bör läsas...2

Läs mer

Receiver REC 150. Bruksanvisning

Receiver REC 150. Bruksanvisning Receiver sv Bruksanvisning Bruksanvisning STABILA är en enkel användbar mottagare för snabb mottagning av roterande laserlinjer. STABILA-mottagaren 150 kan mottaga laserstrålar från rotationslasrar även

Läs mer

Artikelnummer: BRUKSANVISNING Shake Awake väckarklocka. funktionsverket

Artikelnummer: BRUKSANVISNING Shake Awake väckarklocka. funktionsverket Artikelnummer: 371010 BRUKSANVISNING Shake Awake väckarklocka funktionsverket Koppla in Shake Awake Börja med att koppla sladden från nätadaptern i jacket på baksidan. Koppla sedan in nätadaptern i ett

Läs mer