Susan 16, kidnappad av Lord's Resistance Army i Uganda. Human Rights Watch intervju, Gulu, Uganda, Tvångsrekrytering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Susan 16, kidnappad av Lord's Resistance Army i Uganda. Human Rights Watch intervju, Gulu, Uganda, Tvångsrekrytering"

Transkript

1 barnsoldater

2 Minst drabbas mest En pojke försökte fly (från rebellerna), men han togs till fånga. Hans händer bakbands, och sedan tvingade rebellerna oss att döda honom med träkäppar. Jag kände mig sjuk, var nära att kräkas. Vi kom från samma by. Jag vägrade döda honom och de sa att de skulle skjuta mig. De riktade en pistol mot mitt huvud och tvingade mig. De andra pojkarna frågade mig varför jag gjorde det. Jag sa att jag inte hade något val. Efter att vi dödade honom, tvingade de oss att stryka ut blodet på våra armar. De sa att vi var tvungna att göra det för att vi skulle lära oss att inte rymma och att inte frukta döden... Jag drömmer fortfarande om den pojken från min by som jag tvingades döda. Jag ser honom i mina drömmar, han talar till mig och säger att jag dödade honom utan orsak, och jag gråter. Susan 16, kidnappad av Lord's Resistance Army i Uganda. Human Rights Watch intervju, Gulu, Uganda, Maj Tvångsrekrytering Tyvärr är Susan inte ensam om att ha upplevt så fruktansvärda händelser. Rädda Barnen uppskattar att barnsoldater i dag deltar i väpnade konflikter. Enligt Rädda Barnens svarta lista 1998 deltog de i 36 väpnade konflikter världen över. Barnsoldater förekommer bland såväl regeringsarmeér som gerillagrupper, och både i u-länder och i-länder. Det finns en rad skäl till varför barn deltar i krig. Många tvångsrekryteras. I Uganda har exempelvis små barn rövats bort av gerillarörelsen Lord s Resistance Army, varefter de tvingats döda släktingar och vänner, ofta andra barn. På detta sätt vill gerillan försvåra för barnen att återvända till sina byar. Tvångsrekrytering har även påträffats i Sierra Leone, Mocambique och El Salvador. Andra ansluter sig frivilligt, alternativt utgör katalysatorer för våldsamma motsättningar, som i den Palestinska Intifadan. Ofta betyder ett vapen detsamma som mat och skydd, som är ett bättre alternativ än att stanna hemma rädd och hjälplös. Motivationen finns i de sociala, ekonomiska och politiska villkor som styr barnens liv. Barnsoldater som rekryteras kommer ofta från mycket fattiga och utsatta förhållanden. En del barn ansluter sig därför frivilligt för att överleva i en kaotisk tillvaro där attacker, övergrepp och ekonomisk utslagning är

3 Arméer och befrielsegrupper ser barnen som ett billigt substitut när det råder brist på vuxna soldater. Barnen indoktrineras till att vara lydiga redskap som kan offras. PAUL WEINBERG/PHOENIX HELDUR NETOCNY/PHOENIX GUSTAF ENEROTH/PHOENIX Gerillaledare rekryterar barn medan de passerar olika byar. Barn används som militärer eftersom de anses som lättmanipulerade och billiga i drift. Även flickor rekryteras, om än i mindre skala än pojkar. Flickor används ofta som kockar och/eller sexslavar.

4 vanliga. Andra ansluter sig av kulturella eller ideologiska skäl, eller för att de påverkats av de våldsspiraler och grupptryck som alltid förekommer i krigsområden. Ytterligare andra drivs av hämndbegär mot de som utfört övergrepp mot egna familjemedlemmar. Rekrytering av flickor Även flickor rekryteras, om än i mindre skala än pojkar. Flickor används ofta som kockar och/eller sexslavar; en flicka kan tvingas att sexuellt tjäna flera soldater i en förläggning. De används emellertid även i strid. Exempelvis är användningen av flickor som soldater av de Tamilska Tigrarna på Sri Lanka väl dokumenterad. I konflikten i Etiopien uppskattades flickorna utgöra så mycket som 25 till 30 procent av de oppositionella väpnade styrkorna. Arméer och befrielsegrupper ser barnen som ett billigt substitut när det råder brist på vuxna soldater. Barnen indoktrineras till att vara lydiga redskap som kan offras. Gerillaledare rekryterar barn medan de passerar olika byar. Utvecklingen av lätta handeldvapen, typ ak47, har gjort att barn kan hantera och bära vapen med stor genomslagskraft. Barn används dessutom av militära ledare eftersom de anses lättmanipulerade och billiga i drift. Livet som insats Livet som barnsoldat är hårt. En del barn startar som bärare, minröjare eller spioner, men alltför ofta hamnar de slutligen som stridande vid frontlinjen. Barn boendes i flyktingläger är speciellt utsatta för rekryteringsförsök. Detta till följd av att familjerna ofta är splittrade och att barnen är ensamma. De strukturer och sociala skyddsnät som det lokala samhället normalt erbjuder är sönderslagna och den allmänna situationen präglas av en djup social och ekonomisk osäkerhet. Flyktingarna i lägren är ofta beroende av gerillaledarnas välvilja eftersom lägren används som rekryteringsbaser. Flyktingbarnens speciella utsatthet för rekryteringsförsök av väpnade grupper, framförallt i läger i konfliktområden nära stridszoner, har uppmärksammats av det internationella samfundet. Små bin och små klockor Gerillan kallar sina barnsoldater för små bin (abejitas), förmögna att sticka innan deras motståndare förstår att de är under attack. Para - militärer kallar dem små klockor (campanitas), och åsyftar användandet av barnsoldater som varningsklockor. Gerillan, paramilitärerna och säkerhetsstyrkorna rekryterar rutinmässigt barn för strid. Enligt en rapport från Colombias advokatsamfund från 1996 består upp till 30 procent av vissa gerilla-grupper av barn. Antalet barn som deltar i olika milisgrupper, vilket anses vara en bas för framtida militärer, kan vara mycket högre. uceln-gerillan tros ha flest barn i sina led i förhållande till dess totala storlek, det är inte ovanligt att se 15 vuxna befäl leda 65 barnsoldater. Ofta får barnen uppgifter som att spana, tillverka och placera ut minor eller att fungera som speciella chockstyrkor för att överfalla paramilitära grupper, soldater eller polispatruller. En barngerillasoldat berättade att han och andra barn drack mjölk blandad med krut för att bli av med rädslan. Krut ger dig energi, en starkare önskan om att få döda soldaterna som passerar framför dig. Man säger till sig själv; jag hoppas att de kommer till mig, sedan laddar man och Jag drömmer fortfarande om den pojke från min by som jag tvingades döda. Jag ser honom i mina drömmar, han talar till mig och säger att jag dödade honom utan orsak, och jag gråter. skjuter en salva och känner sig mer kapabel och med bättre stridsmoral. Human Rights Watch, War without Quarter - Colombia and Human Rights, 1998 Fruktansvärda upplevelser Oavsett skälen för deras deltagande, far barnsoldaterna fruktansvärt illa. Att delta i krig är en hemsk upplevelse redan för vuxna. Barnsoldater går miste om sin barndom. De får inte leka; de får inte studera, och de utsätts för oerhörda psykiska och fysiska påfrestningar. Studier har visat entydigt att barnsoldaterna ofta drabbas av all-

5 Livet som barnsoldat är hårt. En del barn startar som bärare, minröjare eller spioner, men alltför ofta hamnar de slutligen som stridande vid frontlinjen. varliga psykiska problem, bl a svåra emotionella störningar med symptom som ångest, apati, depression och matvägran. Utöver de uppenbara risker som barnsoldater utsätts för - att dödas eller allvarligt skadas i strid - så lider barn fysiskt av att delta som militärer i större utsträckning än vuxna. Exempelvis används de oftare för att lägga ut och ta bort landminor vilket resulterar i hörseloch synskador, samt lemlästning. Barn får även bestående ryggskador av att lyfta och bära militärt materiel. Undernäring är vanligt förekommande, liksom olika hudsjukdomar, infektioner, och sexuellt överförda sjukdomar, inklusive hiv/aids. Barn under 18 år Rädda Barnen definierar barnsoldater som alla ungdomar under 18 år vilka direkt eller indirekt deltar i en militär eller politisk väpnad konflikt. Barnsoldater är även de ungdomar under 18 år som rekryterats till ett lands krigsmakt eller till en icke-statlig militärorganisation, även om landet i fråga befinner sig i fred. Rädda Barnen grundar sin uppfattning på de konventioner och aktionsplaner som det internationella samfundet antagit de senaste åren (se ilo konventionen 182 om värsta former av barnarbete (1999), fns konvention om barnets rättigheter (1989), samt det utkast till fackultativt prokoll som antogs den 21 januari, 2000 av fns arbetsgrupp, Röda Korset - Guidelines for Children in Armed Conflict (1996), the Cape Town Plan of Action (1997), samt the African Charter on the Rights and Welfare of the Child (1991)). Men det finns även andra skäl till varför man har 18 år som minimiålder för rekrytering och deltagande av barn i väpnade konflikter. För det första, 18 år används av många länder som gräns för när man får börja rösta. Åldersgränsen markerar den formella övergången från barn till vuxen med de medföljande juridiska och moraliska rättigheter och skyldigheter som åläggs ett samhälles vuxna medborgare. För det andra är 18-årsgränsen kodifierad i de definitioner på barn som används i fns olika mr-konventioner, exempelvis fns konvention om barnets rättigheter. Minimiålder för rekrytering För att förhindra användandet av barn som militärer införde fn i oktober 1998, 18 år som minimiålder för sina fn-soldater, med en rekommendation på 21 år för deltagande i fns fredsbevarande operationer. Internationell humanitär rätt fastställer visserligen 15 år som minimiålder för barns rekrytering till, och deltagande i, krig men i nationell lagstiftning har en majoritet av världens länder 18 år som minimiålder för detsamma. Därutöver specificerar den afrikanska regionala organisationen (oau) i en konvention om barnets rättigheter och välfärd i Afrika, 18 år som minimiålder för barns deltagande och rekrytering i krig, även om avtalet ännu inte har trätt i kraft.

6 Vad gör Rädda Barnen? HELDUR NETOCNY/PHOENIX Barn som deltagit i krig behöver hjälp med att bearbeta sina upplevelser. Därför stöder Rädda Barnen projekt i Afrika, Asien, Mellanöstern och i Sverige som fokuserar på barn i krig och på flykt. I södra Sudan arbetar vi exempelvis med förebyggande arbete, demobilisering, rehabilitering och återanpassning av barnsoldater. Inom Rädda Barnens centrum för barn och ungdomar i kris i Stockholm finns en mottagning där krigsdrabbade barn från hela världen kan få hjälp. Flera av de barn som får hjälp på mottagningen idag har själva deltagit i krig som soldater. Både ungdomarna och deras familjer kan få terapeutisk hjälp med att bearbeta svåra upplevelser. Rädda Barnen driver ett globalt dokumentationscentrum om barnsoldater. Vi publicerar böcker, publikationer, faktablad och forskningsrapporter om barnsoldater. Centret innehåller även: Nyhetsbrevet Children of War, Referensdatabasen soldoc, med referenser till litteratur om barnsoldater, Faktadatabasen Childwar, med fakta om barnsoldater i alla världens länder, Adressregistret solnet, som innehåller adressaterna för nyhetsbrevet och de kontakter som projektledaren har etablerat runt om i världen. Slutligen arbetar vi även med opinionsbildning och lagstiftningsfrågor för att stärka barnens rättsliga skydd. När Barnkonventionen skulle antas i slutet av 1980-talet kämpade Rädda Barnen hårt för en åldersgräns på 18 år för rekryteringen av barnsoldater. Vi lyckades inte då. Den 21 januari 2000 antog emellertid fns arbetsgrupp ett beslut om att höja minimiåldern för barns deltagande i krig från 15 till 18 år i ett fakultativt protokoll till fns konvention om barnets rättigheter. I flera länder har minimiåldern höjts i nationell lagstiftning, samtidigt som vi kan se att frågan om barnsoldater uppmärksammas både internationellt och nationellt. Informationsmaterial Rädda Barnen producerar kontinuerligt informationsmaterial om barnsoldater. Beställ Rädda Barnens katalog över informationsmaterial. Det finns även en katalog på engelska. Se också Rädda Barnens hemsida: Text: Henrik Häggström Produktionsledning: David Lundqvist Grafisk form: Anna Fanqvist Tryck: Arne Löfgren Offset Art nr: Foto omslaget: Rädda Barnens arkiv Stockholm Tel Fax E-post Internet Post- och bankgiro

Uppsats om Barnsoldater

Uppsats om Barnsoldater Uppsats om Barnsoldater Min uppsats handlar om barnsoldater. Anledningen till att jag har valt detta ämne är för att jag såg en film som hette Blood Diamond som delvis handlade om barnsoldater. Filmen

Läs mer

BARNSOLDATER I VÄRLDEN

BARNSOLDATER I VÄRLDEN BARNSOLDATER I VÄRLDEN Definitionen och förekomsten av barnsoldater Till kategorin barnsoldater räknas minderåriga barn som avsiktligt rekryteras, tränas och används i militära styrkor. Det kan även handla

Läs mer

SPEAK TRUTH TO POWER MOD UTAN GRÄNSER MÄNNISKORÄTTSFÖRSVARARE SOM FÖRÄNDRAR VÅR VÄRLD ABUCABAR SULTAN

SPEAK TRUTH TO POWER MOD UTAN GRÄNSER MÄNNISKORÄTTSFÖRSVARARE SOM FÖRÄNDRAR VÅR VÄRLD ABUCABAR SULTAN MOD UTAN GRÄNSER SPEAK TRUTH TO POWER MÄNNISKORÄTTSFÖRSVARARE SOM FÖRÄNDRAR VÅR VÄRLD ABUCABAR SULTAN 60 Mod utan gränser ABUCABAR SULTAN MOÇAMBIQUE POJKENS FAMILJ SKÖTS OCH STYCKADES INFÖR HANS ÖGON.

Läs mer

Barnkonsultationer barns rätt att göra sina röster hörda. 6 juli 2018

Barnkonsultationer barns rätt att göra sina röster hörda. 6 juli 2018 Barnkonsultationer barns rätt att göra sina röster hörda 6 juli 2018 För att ge barn möjlighet att göra sina röster hörda av beslutsfattare, civilsamhällesorganisationer och andra vuxna har Sverige samarbetat

Läs mer

Stort tack för att du vill jobba med Rädda Barnens inspirationsmaterial.

Stort tack för att du vill jobba med Rädda Barnens inspirationsmaterial. a k i l o s n r a B r o k l l i v s v i l Stort tack för att du vill jobba med Rädda Barnens inspirationsmaterial. Välkommen att arbeta med Rädda Barnens material som berör en av våra mest existentiella

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Barnkonventionen kort version

Barnkonventionen kort version Barnkonventionen kort version Fullständig version på länken: https://www.raddabarnen.se/rad och kunskap/skolmaterial/barnkonventionen/helabarnkonventionen/ FN:s konvention om barnets rättigheter består

Läs mer

2009 ett år du kan vara stolt över!

2009 ett år du kan vara stolt över! 2009 ett år du kan vara stolt över! Årsrapport 2009 Utan dig räddas inte barnen. Med din hjälp har vi åstadkommit många bestående förbättringar för barn. Rädda Barnen är en del av Save the Children, världens

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter *

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * De stater som är parter i detta protokoll, som uppmuntras av det överväldigande stödet för konventionen

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

RÄTTIGHETER FÖR VARENDA UNGE!

RÄTTIGHETER FÖR VARENDA UNGE! RÄTTIGHETER FÖR VARENDA UNGE! Ett skolmaterial om barnets rättigheter Källor: INNEHÅLL Rättigheter för varenda unge är baserat på UNICEF Finlands skolmaterial Dags för rättigheter. www.unicef.se Illustrationer:

Läs mer

Temauppgifter. Stort tack för att du vill jobba med Rädda Barnens inspirationsmaterial.

Temauppgifter. Stort tack för att du vill jobba med Rädda Barnens inspirationsmaterial. Temauppgifter Stort tack för att du vill jobba med Rädda Barnens inspirationsmaterial. Välkommen att arbeta med Rädda Barnens temauppgifter Här önskar vi att dina elever ska få öva på att identifiera sig

Läs mer

Europarådet. pass. till dina rättigheter

Europarådet. pass. till dina rättigheter Europarådet pass till dina rättigheter Europarådet pass till dina rättigheter 1 Välkommen med på en resa Livet är en fantastisk resa. Vi har många reskamrater på färden, och vi vill alla få en så säker,

Läs mer

Flickor i konflikt En presentation för lärare och elever på FN-skolor av Svenska FN-förbundet

Flickor i konflikt En presentation för lärare och elever på FN-skolor av Svenska FN-förbundet Talmanus och diskussionsfrågor Flickor i konflikt En presentation för lärare och elever på FN-skolor av Svenska FN-förbundet Flickor i Konflikt är en presentation som tagits fram av Svenska FN-förbundets

Läs mer

SUDAN. Gänget ska få ett nytt uppdrag av FN-chefen. Ni ska resa till Sudan, träffa Machiek och göra hans röst hörd över världen! Ta inga risker!

SUDAN. Gänget ska få ett nytt uppdrag av FN-chefen. Ni ska resa till Sudan, träffa Machiek och göra hans röst hörd över världen! Ta inga risker! globens gäng av Magnus Bergmar & Karin Södergren Gänget ska få ett nytt uppdrag av FN-chefen. Globens Gäng reser jorden runt för att samla in jämnåriga kompisars berättelser om kränkningar av barnets rättigheter

Läs mer

Barn efter krig. Ledarmaterial

Barn efter krig. Ledarmaterial Barn efter krig Ledarmaterial Instruktioner till ledaren Det här är ett material som riktar sig till ungdomar i högstadieåldern. Vad behövs? Dator Projektor Projektorduk En utskrift av det här häftet Sax

Läs mer

En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter 1 Det här är Barnombudsmannens skrift om Konventionen om barnets rättigheter omskriven till lättläst. Thomas Hammarberg har skrivit texten. Lena

Läs mer

DEN GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EG-FÖRSAMLINGEN

DEN GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EG-FÖRSAMLINGEN DEN GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EG-FÖRSAMLINGEN 25 juni 2003 AVS-EU 3587/B/03 BETÄNKANDE om barns, särskilt barnsoldaters, rättigheter Utskottet för politiska frågor Föredragande: Vitaliano Gemelli

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

Delaktighet - på barns villkor?

Delaktighet - på barns villkor? Delaktighet - på barns villkor? Monica Nordenfors Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet FN:s konvention om barnets rättigheter Artikel 12 Det barn som är i stånd att bilda egna åsikter

Läs mer

UNGA ÖRNARS BARN- MANIFEST

UNGA ÖRNARS BARN- MANIFEST UNGA ÖRNARS BARN- MANIFEST BARN- KONVEN- TIONEN Unga Örnars verksamhet vilar på alla barns lika rättigheter som FNs konvention om barns rättigheter beskriver. Barnkonventionen antogs den 20 november 1989.

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets rättigheter, som nu är internationell

Läs mer

Sida 1 av 5 Barnkonventionen för barn och unga FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, antogs 1989. Barnkonventionen innehåller rättigheter som varje barn ska

Läs mer

Flickafadder ÅTERRAPPORT 2011 1

Flickafadder ÅTERRAPPORT 2011 1 Flickafadder ÅTERRAPPORT 2011 1 Flickafadder Tack för att du stödjer Plans arbete för flickors rättigheter! Här får du som är Flickafadder en rapport om Plans arbete för flickors rättigheter. Vi berättar

Läs mer

Centralafrikanska republiken Återrapport 1/2017

Centralafrikanska republiken Återrapport 1/2017 Centralafrikanska republiken Återrapport 1/2017 Foto: SOS Arkiv SOS barnby Bouar. Foto: SOS Arkiv Tack för att ni ger barn i Centralafrikanska republiken en bättre framtid SOS barnby Bouar ligger i västra

Läs mer

Världskrigen. Talmanus

Världskrigen. Talmanus Världskrigen I början av 1900-talet var det två stora krig, första och andra världskriget. Många barn hade det mycket svårt under krigen. Men de som krigade tyckte inte att de hade något ansvar för barnen

Läs mer

SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE

SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE Bild: UNICEF SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE Bild: UNICEF/Estey LIVET är en GÅVA som du kan ge vidare Vi vet att det går att skapa en bättre värld för alla barn. En värld där alla barn i alla

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 242/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av fakultativa protokollet till konventionen om barnets rättigheter om indragning av barn i väpnade konflikter och med förslag till

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

FNs Konvention om Barnets rättigheter

FNs Konvention om Barnets rättigheter FNs Konvention om Barnets rättigheter I teori och praktik Eva Geidenmark 1 Förmiddagens program Introduktion till barnkonventionen Historik Innehåll Uppföljning Arbeta praktiskt med barnkonventionen Barnets

Läs mer

EN SÖNDRIG SJÄL. Ge nytt hopp åt krisdrabbade

EN SÖNDRIG SJÄL. Ge nytt hopp åt krisdrabbade EN SÖNDRIG SJÄL Ge nytt hopp åt krisdrabbade UTJÄMNING 2018 EN SÖNDRIG SJÄL Naturkatastrofer, konflikter och krig kan förlama människor och lämna djupa inre spår. Obearbetade upplevelser kan orsaka depression,

Läs mer

Frågor och svar om FN:s resolutioner 1325, 1820 och 1888 om kvinnor, fred och säkerhet

Frågor och svar om FN:s resolutioner 1325, 1820 och 1888 om kvinnor, fred och säkerhet Frågor och svar om FN:s resolutioner 1325, 1820 och 1888 om kvinnor, fred och säkerhet Vad är FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 och vad innebär den? År 2000 enades FN:s säkerhetsråd om en resolution om

Läs mer

KONVENTIONSSAMLING I MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH HUMANITÄR RÄTT

KONVENTIONSSAMLING I MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH HUMANITÄR RÄTT KONVENTIONSSAMLING I MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH HUMANITÄR RÄTT Sammanställd av: Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter NORSTEDTS JURIDIK Adress till förlaget: Norstedts Juridik AB, Box

Läs mer

lättläst broschyr En rapport om situationen globalt för kvinnor med funktionsnedsättning

lättläst broschyr En rapport om situationen globalt för kvinnor med funktionsnedsättning lättläst broschyr En rapport om situationen globalt för kvinnor med MyRight Att erövra världen, mars 2018 MyRight är en svensk organisation som arbetar i hela världen. Vi arbetar tillsammans med andra

Läs mer

Barnets rättigheter. Barnkonventionen

Barnets rättigheter. Barnkonventionen Barnets rättigheter Barnkonventionen Viktiga regler De olika reglerna i konventionen om barnets rättigheter kallas för artiklar Det finns 54 artiklar Alla regler är lika viktiga. Men det är ändå några

Läs mer

Inledning till ämnet barnsexhandel 1/7. Lektionshandledning #28

Inledning till ämnet barnsexhandel 1/7. Lektionshandledning #28 i Lektionshandledning #28 Tema: Inledning till ämnet barnsexhandel Ämne: SO, Sv Rekommenderad årskurs: 9, Gymn. Lektionslängd: 40 60 minuter Inledning till ämnet barnsexhandel 1/7 Material och förberedelser:

Läs mer

FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter

FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter Om barnkonventionen Dessa artiklar handlar om hur länderna ska arbeta med barnkonventionen. Artikel 1 Barnkonventionen gäller dig som är under 18 år. I

Läs mer

I utställningen berättar ett tiotal antal aktivister utifrån tre teman: vardag i konflikt, makt över kroppen och rörelsefriheten, samt förändring.

I utställningen berättar ett tiotal antal aktivister utifrån tre teman: vardag i konflikt, makt över kroppen och rörelsefriheten, samt förändring. Att kunna fatta beslut om sitt eget liv och våga ta plats är en förutsättning för att kunna påverka samhället. I Pushing the Limits berättar unga och engagerade aktivister från Georgien, Israel och Palestina

Läs mer

HANDLEDNING MITT LIV SOM BARN EN DOKUMENTÄRFILM OM BARN I SOCIALT UTANFÖRSKAP I SVERIGE. Foto: Frank Ashberg

HANDLEDNING MITT LIV SOM BARN EN DOKUMENTÄRFILM OM BARN I SOCIALT UTANFÖRSKAP I SVERIGE. Foto: Frank Ashberg HANDLEDNING MITT LIV SOM BARN EN DOKUMENTÄRFILM OM BARN I SOCIALT UTANFÖRSKAP I SVERIGE Foto: Frank Ashberg I filmen "Mitt liv som barn en dokumentärfilm om barn i socialt utanförskap" får vi möta Lilly,

Läs mer

barnkonventionen. _archive/ som bildades Alla I FN

barnkonventionen. _archive/ som bildades Alla I FN Socialdepartementet Hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med rättigheterna i barnkonventionen en kartläggning (Ds 2011:37) Lättläst version v Stämmer svenska lagar med barnens rättigheterr

Läs mer

FN:s konvention om barnets rättigheter

FN:s konvention om barnets rättigheter FN:s konvention om barnets rättigheter Övning: Artiklarna Syfte Övningens syfte är att du ska få en ökad förståelse för vilka artiklarna i konventionen är och se vilka artiklar som berör er verksamhet

Läs mer

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter Mänskliga rättigheter Per-Ola Ohlsson A right in its fundamental sense, is power held by the powerless (Hunt Federle 1994) Mänskliga rättigheter Vad är en mänsklig rättighet? Kan man identifiera en mänsklig

Läs mer

Källa: För 2015, 6461 personer (skadade och/eller döda) Landmine Monitor från 2016.

Källa: För 2015, 6461 personer (skadade och/eller döda) Landmine Monitor från 2016. 1 Minor började användas i samband med andra världskriget. De var och är billiga att tillverka, en mina kan kosta runt 2 dollar. Därför används de främst i regioner där de stridande parter är fattiga.

Läs mer

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Policy Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Antagen av kommunfullmäktige 15/2011 att gälla från 1 mars 2011 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se Policy för barnkonventionen

Läs mer

Barn som separeras från

Barn som separeras från Barn som separeras från sina föräldrar 1 Mellan 100 150 miljoner barn bor och lever på gatan I Afrika söder om Sahara är 12% av alla barn föräldralösa, vilket motsvarar 48,3 miljoner barn Över 8 miljoner

Läs mer

Skyldighet att skydda

Skyldighet att skydda Skyldighet att skydda I detta häfte kommer du att få läsa om FN:s princip Skyldighet att skydda (R2P responsibility to protect). Du får en bakgrund till principen och sedan får du läsa om vad principen

Läs mer

Rådet för Mänskliga Rättigheter

Rådet för Mänskliga Rättigheter Rådet för Mänskliga Rättigheter I. Säkerställa alla barns rätt till utbildning, utan diskriminering Bakgrund FN:s Deklaration om de mänskliga rättigheterna Artikel 26 Var och en har rätt till utbildning.

Läs mer

En liten lampa kan göra stor skillnad FY15

En liten lampa kan göra stor skillnad FY15 PRESS INFO En liten lampa kan göra stor skillnad FY15 För varje köpt LED-lampa i IKEA varuhusen världen över under februari och mars 2015, skänker IKEA Foundation 1 euro till UNHCR. Pengarna bidrar till

Läs mer

Läget i Syrien. Ja Kan inte säga Nej. Finland bör utöka sitt humanitära bistånd till området.

Läget i Syrien. Ja Kan inte säga Nej. Finland bör utöka sitt humanitära bistånd till området. Läget i Syrien "I Syrien rasar ett inbördeskrig sedan några år. Hur borde det internationella samfundet och Finland enligt er åsikt agera för att en lösning på situationen ska kunna hittas?" Ja Nej Figur

Läs mer

Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut

Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut foto: Pernilla Norström Ett tryggt barn blir en trygg vuxen och en trygg förälder. Utbildning ger barn möjligheten att utvecklas och ta kontroll

Läs mer

Skolmaterial FN-DAGEN 2017

Skolmaterial FN-DAGEN 2017 Skolmaterial FN-DAGEN 2017 Fira FN-dagen och lär dig mer om flickors rättigheter och Agenda 2030 med Svenska FN-förbundet Mänskliga rättigheter för alla Jämställdhet är en mänsklig rättighet men världen

Läs mer

KRIGSDRABBADE BARN EN LITTERATURSTUDIE MARIA ABRAHAMSSON REBECKA MELLERGÅRDH HANDLEDARE: FINNUR MAGNÚSSON. Hälsa och Samhälle

KRIGSDRABBADE BARN EN LITTERATURSTUDIE MARIA ABRAHAMSSON REBECKA MELLERGÅRDH HANDLEDARE: FINNUR MAGNÚSSON. Hälsa och Samhälle Hälsa och Samhälle KRIGSDRABBADE BARN EN LITTERATURSTUDIE MARIA ABRAHAMSSON REBECKA MELLERGÅRDH HANDLEDARE: FINNUR MAGNÚSSON Examensarbete i Socialt Arbete Malmö högskola 41-60 p Hälsa och samhälle Socionomprogrammet

Läs mer

Stipendieberättelse för studieresa till Uganda 1 19 juli 2010

Stipendieberättelse för studieresa till Uganda 1 19 juli 2010 Stipendieberättelse för studieresa till Uganda 1 19 juli 2010 Tack vare ett Sida-stipendium från Hiertanämnden kunde jag resa tillbaka till Uganda i juli 2010 och se vad som hade hänt sedan jag var där

Läs mer

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där.

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där. Månadens PRIO-lektion Oktober Nyhetsrapporterningen har under höstterminens hittills handlat mycket om människor på flykt, framför allt från krigets Syrien. Nu har du chans att testa en provlektion med

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UNICEF SVERIGES FRIVILLIGVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR UNICEF SVERIGES FRIVILLIGVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR UNICEF SVERIGES FRIVILLIGVERKSAMHET UNICEFs kansli, Stockholm januari 2009 UNICEF UNICEF 1 arbetar på uppdrag av FN för att förverkliga barns rättigheter. 1946 började vår kamp för barns

Läs mer

Familjerna behöver barnens inkomster

Familjerna behöver barnens inkomster barn och arbete Familjerna behöver barnens inkomster Staden Lahores trånga gränder är ett myller av människor och små butiker. Svettiga män med tunga bördor på sina axlar och beslöjade kvinnor skyndar

Läs mer

VÅRA BARNRÄTTSFRÅGOR I SVERIGE

VÅRA BARNRÄTTSFRÅGOR I SVERIGE VÅRA BARNRÄTTSFRÅGOR I SVERIGE UNICEFs uppdrag i Sverige Förutom fältkontor med långsiktiga utvecklingsprogram och katastrofberedskap i 156 länder och territorier, finns UNICEF även representerat i höginkomstländer,

Läs mer

Barnkonventionen. Regler om hur alla barn i världen ska ha det bra

Barnkonventionen. Regler om hur alla barn i världen ska ha det bra Barnkonventionen Regler om hur alla barn i världen ska ha det bra 1 FN har bestämt att alla barn i hela världen ska må bra och ha det bra. FN betyder förenta nationerna. FN är som en jättestor förening.

Läs mer

Tema: varje barns rätt att leka, lära och utvecklas JAG KAN!

Tema: varje barns rätt att leka, lära och utvecklas JAG KAN! Tema: varje barns rätt att leka, lära och utvecklas JAG KAN! Jag kan Alla barn har rätt att lära, leka och utvecklas. I den här övningen får barnen prata om saker som de kan, när de lärde sig det och vem

Läs mer

BARNKONVENTIONEN. Kort version

BARNKONVENTIONEN. Kort version BARNKONVENTIONEN Kort version BARNKONVENTIONEN FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Som barn räknas

Läs mer

Grundutbildning i barnets rättigheter för personal

Grundutbildning i barnets rättigheter för personal Grundutbildning i barnets rättigheter för personal Barnkonventionen Den antogs 1989 Sverige skrev på 1990 Delar av barnkonventionen finns i den svenska lagtexten, men hela barnkonventionen gäller inte

Läs mer

GLOBALA MÅLEN OCH SKOLMAT

GLOBALA MÅLEN OCH SKOLMAT Diskussionskort GLOBALA MÅLEN OCH SKOLMAT De här diskussionskorten kan du använda för att lära dig mer om de globala målen för hållbar utveckling och hur skolmat påverkar barn, nu och i framtiden. ANVÄND

Läs mer

Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se. Barns och ungdomars rätt på sjukhus

Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se. Barns och ungdomars rätt på sjukhus Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se Barns och ungdomars rätt på sjukhus Vilka rättigheter har barn och ungdomar på sjukhus? FN:s barnkonvention definierar barns rättigheter. För dig som är barn

Läs mer

Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se. Barns och ungdomars rätt på sjukhus

Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se. Barns och ungdomars rätt på sjukhus Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se Barns och ungdomars rätt på sjukhus 10 Jag har rätt till respekt Relationer, närhet och trygghet Barn skall bemötas med takt och förståelse och deras integritet

Läs mer

This document replaces JOIN(2018) 22 final of Change of the sensitivity level, deletion of the marking "LIMITED". Gemensamt förslag till

This document replaces JOIN(2018) 22 final of Change of the sensitivity level, deletion of the marking LIMITED. Gemensamt förslag till EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 26.10.2018 JOIN(2018) 22 final/2 2018/0300 (NLE) This document replaces JOIN(2018) 22 final of 25.7.2018.

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2923 av Julia Kronlid m.fl. (SD) Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Motion till riksdagen: 2014/15:2923 av Julia Kronlid m.fl. (SD) Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik SD Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2923 av Julia Kronlid m.fl. (SD) Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som

Läs mer

Barnets rättigheter. Lågstadie: UPPGIFT 1. Lär känna rättigheterna. Till läraren:

Barnets rättigheter. Lågstadie: UPPGIFT 1. Lär känna rättigheterna. Till läraren: Barnets rättigheter Till läraren: FN:s Konvention om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling år 1989 och har ratificerats av 193 länder. Grunderna för konventionen ligger i en önskan om att

Läs mer

Ensamkommande men inte ensamma

Ensamkommande men inte ensamma Ensamkommande men inte ensamma Att arbeta med ensamkommande barn och ungdomar i praktik och teori Marie Hessle Fil.dr.,leg.psykolog,spec.i klinisk psykologi, Valsta VC Märsta marie.hessle@gmail.com 2013-10-30

Läs mer

U N I T E D N A T I O N S A S S O C I A T I O N O F S W E D E N

U N I T E D N A T I O N S A S S O C I A T I O N O F S W E D E N EFFEKTRAPPORT 2014 Vi gör skillnad. Vi skapar en bättre värld genom att varje dag arbeta för fred, utveckling och mänskliga rättigheter. Som medlem och bidragsgivare skapar du hopp och räddar liv. Nu och

Läs mer

UNG RÖST Lycksele 2011

UNG RÖST Lycksele 2011 UNG RÖST Lycksele 2011 Ung Röst 2011 Projektledare: Ola Mattsson, Michaela Sjögren Cronstedt, Region Öst. Anders Persson, Region Väst. Marie Forsberg, Region Nord. Maria Eneqvist, Region Syd. Arbetsgrupp:

Läs mer

SE2012-0248 Internationella Familjedagen. Internationella Familjedagen SOS Barnbyar April 2012

SE2012-0248 Internationella Familjedagen. Internationella Familjedagen SOS Barnbyar April 2012 Internationella Familjedagen April 2012 Stockholm maj 2012 1 Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen 2. Resultat 3. Vägning 4. Presentation YouGov 2 1 Information om undersökningen 3 1 Information

Läs mer

PREMIÄR PÅ STUDION 14 oktober 2008 AV ERIK UDDENBERG

PREMIÄR PÅ STUDION 14 oktober 2008 AV ERIK UDDENBERG PREMIÄR PÅ STUDION 14 oktober 2008 AV ERIK UDDENBERG Skjut huvudena av dem nu. Yes, sir! Det är bra. Spring iväg och lek. CHINA Av Erik Uddenberg Efter China Keitetsis självbiografiska bok Child Soldier:

Läs mer

med anledning av skr. 2014/15:146 Förebygga, förhindra och försvåra den svenska strategin mot terrorism

med anledning av skr. 2014/15:146 Förebygga, förhindra och försvåra den svenska strategin mot terrorism Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:255 av Andreas Carlson m.fl. (KD) med anledning av skr. 2014/15:146 Förebygga, förhindra och försvåra den svenska strategin mot terrorism Förslag till riksdagsbeslut

Läs mer

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö.

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. 2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. Det är det här valet handlar om För de flesta politiker har det politiska engagemanget börjat i en önskan om en bättre värld,

Läs mer

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Idéprogram för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Inledning Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en religiöst och partipolitiskt oberoende organisation som arbetar

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA RÖDAKORSKRETS

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA RÖDAKORSKRETS UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA RÖDAKORSKRETS Hösten 2013 Du är en del av världens största mänskliga skyddsnät ta chansen att bli utbildad! Information Utbildningarna är avsedda för kompetensutvecklingen för

Läs mer

Skyldighet att skydda

Skyldighet att skydda Skyldighet att skydda I detta häfte kommer du att få läsa om FN:s princip Skyldighet att skydda (R2P/ responsibility to protect). Du får en bakgrund till principen och sedan får du läsa om vad principen

Läs mer

Vad kan FN göra åt den internationella vapenhandeln?

Vad kan FN göra åt den internationella vapenhandeln? Vad kan FN göra åt den internationella vapenhandeln? Paul Beijer Enheten för Nedrustning och ickespridning Bakgrundsteckning väpnat våld och konflikt Den internationella handeln med vapen FNs insatser

Läs mer

Shakiba ny i Sverige funderingsfrågor och och skrivuppgift

Shakiba ny i Sverige funderingsfrågor och och skrivuppgift en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Shakiba ny i Sverige funderingsfrågor och och skrivuppgift Ämne: Svenska, SVA, SFI, Samhällskunskap Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp:

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Barnkonventionen tillerkänner barn medborgliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Den innehåller fyra grundprinciper:

Barnkonventionen tillerkänner barn medborgliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Den innehåller fyra grundprinciper: Den 20 november 1989 antog FN:s generalförsamling konventionen om barnets rättigheter. Barnkonventionen fastslår att barn har särskilda rättigheter. Ordet konvention betyder överenskommelse, och genom

Läs mer

Ett liv fritt från förtryck och våld är en rättighetsfråga

Ett liv fritt från förtryck och våld är en rättighetsfråga Ett liv fritt från förtryck och våld är en rättighetsfråga Lagar Mänskliga rättigheter1948 Kvinnokonventionen 1979 Barnkonventionen 1989 Istanbulkonventionen EU:s Brottsofferdirektiv FN:s medlemsstater

Läs mer

FÖR DINA RÄTTIG HETER

FÖR DINA RÄTTIG HETER ! S A N VÄS FÖR DINA RÄTTIG HETER Barnkonventionens grundprinciper Ett material för att introducera Barnkonventionen i klassrummet GRATTIS! Att du läser det här betyder att du vill jobba med Barnkonventionen

Läs mer

Foto: Maria Steén. FAKTABLAD - Pushing the limits

Foto: Maria Steén. FAKTABLAD - Pushing the limits FAKTABLAD - Pushing the limits Pushing the limits En högaktuell utställning om aktivism, makt och jämlikhet Att kunna fatta beslut om sitt eget liv och våga ta plats är en förutsättning för att kunna påverka

Läs mer

Tema: varje barns rätt att leva i en miljö där de kan må bra och utvecklas UNDERBAR VÄRLD!

Tema: varje barns rätt att leva i en miljö där de kan må bra och utvecklas UNDERBAR VÄRLD! Tema: varje barns rätt att leva i en miljö där de kan må bra och utvecklas EN UNDERBAR VÄRLD! En underbar värld! Alla barn har rätt att leva i en värld där de känner sig trygga, mår bra och utvecklas.

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

TRYGGARE TILLSAMMANS. Tankar och tips om ett tryggt bemötande av barn och unga

TRYGGARE TILLSAMMANS. Tankar och tips om ett tryggt bemötande av barn och unga TRYGGARE TILLSAMMANS Tankar och tips om ett tryggt bemötande av barn och unga RÄDDA BARNEN ARBETAR MED BARNS RÄTTIGHETER UTIFRÅN BARNKONVENTIONEN OCH UTIFRÅN FÖLJANDE HUVUDPRINCIPER: Artikel 2: Alla barn

Läs mer

SAMNORDISK UNDERSÖKNING OM BARNENS RÄTT ATT DELTA 2009/2010 UNICEF SVERIGE

SAMNORDISK UNDERSÖKNING OM BARNENS RÄTT ATT DELTA 2009/2010 UNICEF SVERIGE SAMNORDISK UNDERSÖKNING OM BARNENS RÄTT ATT DELTA 2009/2010 UNICEF SVERIGE 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...4 1.1 Bakgrunden till undersökningen...4 1.2 Undersökningens syfte och metod...5 2 BESKRIVNING

Läs mer

Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion

Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2012-1522 rir 2014:4 Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion Försvarsmaktens omställning(rir 2014:4) Bilaga 4 Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion

Läs mer

Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över lagrådsremissen Begränsningar av möjligheterna att få uppehållstillstånd i Sverige Inledning ETIKKOMMISSIONEN I SVERIGE - NÄTVERK FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Läs mer

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403)

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) Stöd till föräldralösa barn i Malawi, vars föräldrar drabbats av hiv och aids. Foto: Malin Barnö/Röda Korset Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) 2 Bakgrund Projektet

Läs mer

BARNKONSEKVENS- ANALYS

BARNKONSEKVENS- ANALYS BARNKONSEKVENS- ANALYS RF:s bidrag till anläggningar och idrottsmiljöer Barnkonsekvensanalys Varför barnkonsekvensanalyser Riksidrottsförbundet ställer krav på att en barnkonsekvensanalys ska göras och

Läs mer

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare.

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare. 1 Rapport MCC:s fadderprogram hösten 2012 Bakgrund Rapporten gjordes av Linda Hårsta-Löfgren under hennes praktik vid MCC under hösten 2012. Innan Linda for till Sri Lanka fick hon ett underlag med frågeställningar

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

Barnets bästa för flyktingbarn i förskolan. Johannes Lunneblad

Barnets bästa för flyktingbarn i förskolan. Johannes Lunneblad Barnets bästa för flyktingbarn i förskolan Johannes Lunneblad Migration Legal migration : Tvingad migration Familjeanknytning Illegal migration (pappers lösa) Flyktingar och nyanlända Konventionsflykting:

Läs mer

Svenska Röda Korsets ståndpunkter om Ensamkommande barn och unga

Svenska Röda Korsets ståndpunkter om Ensamkommande barn och unga Svenska Röda Korsets ståndpunkter om Ensamkommande barn och unga 2017-10-11 Det här är Svenska Röda Korsets ståndpunkter om Ensamkommande barn och unga. Dokumentet beskriver SRK:s ståndpunkt i en av flera

Läs mer

Öppna händer ett säkrare koncept av obeväpnad självförsvar

Öppna händer ett säkrare koncept av obeväpnad självförsvar Öppna händer ett säkrare koncept av obeväpnad självförsvar Under många decennier har man samlat information & diskuterat effektivare och tryggare metoder av självförsvar / obeväpnad kamp samt olika polisiära

Läs mer

Internationellt engagemang. Påverkansarbete för säkra vägar

Internationellt engagemang. Påverkansarbete för säkra vägar Internationellt engagemang Påverkansarbete för säkra vägar Påverkansarbete för säkra vägar Vill du engagera dig i Rädda Barnens internationella påverkansarbete? Nu lyfter vi frågan om barn på flykt från

Läs mer