Thermo Flow NG. Vägghängd elpanna. Installation, drift och skötsel Gäller fr o m Tillv.nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Thermo Flow NG. Vägghängd elpanna. Installation, drift och skötsel. 10-06-07 Gäller fr o m Tillv.nr"

Transkript

1 Installation, drift och skötsel Vägghängd elpanna Thermo Flow NG Arkelstorpsvägen 29 9 Kristianstad Tel Fax Gäller fr o m Tillv.nr

2 Thermo Flow NG Innehåll 0-0 Funktion... 2 Tekniska data... Rörinstallation... Allmänt Expansionskärl Säkerhetsventil Pumpkapacitet Systemskiss Överströmningsventil Påfyllning Avluftning Elinstallation... Allmänt Anslutning matningskabel Anslutning utetemperaturgivare Belastningsvakt Extern blockering Effektstyrning via 0-0V signal Utsignal, 0-0V, av inkopplad effekt Inkopplingsfördröjning Installerad effekt Installerad effekt Elschema... Inställningar av driftsparametrar... Manöverpaneler - Värmeinställningar... Leveransinställningar Drift och skötsel... Allmänt kontroll och start Vattentryck i systemet Expansionskärl Säkerhetsventil Avluftning Cirkulationspump Temperaturinställning Inkopplingsfördröjning efter spänningsbortfall Belastningsvakt Rumstermostat / extern blockering Överhettningsskydd Åtgärder vid frysrisk Avtappning Felsökning... 9 Funktion Thermoflow NG är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem, som t.ex golvvärme. Elpannan saknar varmvattenberedare, en sådan installeras separat. Måttanpassad Elpannan monteras hängande på vägg eller i skåp. Formatet (b x h x d) x 0 x 0 mm, gör att den kan installeras till och med i de flesta köksskåp. Komplett - Elektronisk temperaturreglering i sju steg, med utetemperaturkompensering, vilket innebär att temperaturen och effekten automatiskt anpassas mot behovet. Övriga funktioner i styrelektroniken är: - Valbart antal effektsteg i intervallet fyra till sju steg. - Övertemperaturfunktion, som omedelbart bryter bort all inkopplad effekt om temperaturen överskrider börvärdet. - Övervakning av panntemperaturgivaren. - Statusindikering, som visar felfunktion och driftsstatus. - Ingång för extern blockering, t.ex. rumstermostat. - Ingång för fjärrstyrning, med frostskydd 0-20 C. - Motionering av cirkulationspump. I pannan ingår: - Expansionskärl. - Säkerhetsventil. - Automatisk avluftningsventil. - Påfyllnings- / avtappningsventil. - Överströmningsventil, undviker ett stopp i vattenflödet genom pannan, vilket minskar risken för att överhettningsskyddet löser ut. - Cirkulationspump. - Kåpa för att dölja röranslutningar. 2

3 Tekniska data 0-0 Thermo Flow NG Mått höjd: 0 mm bredd: mm djup: 0 mm Vikt: 2 kg Volym: 2 liter Beräkningstryck: 2, bar Provtryck:, bar Säkerhetsventil: 2, bar Volym expansionskärl 2 liter Beräkningstemp: 00 C Effekt: kw Spänning: 00V N~, 0 Hz Ström:,9 A Säkring: x 20 A Kapslingsklass: IP Knockout öppningens placering Benämning VB.art. nr. Säkerhetsventil, 2, bar, utvr20/inv Automatisk avluftningsventil, R0utv Manöverpanel. Pannkärl med elpatron - behållare elpatron kw -rör 00V O-ring för elpatron viton Expansionskärl 2 liter, förtryck, bar Nippel för kontroll/påfyllning av luft i expansionskärl. Fickor för temperatur- och termometergivare. Anslutning för tryckmätare 9. Cirkulationspump, R2utv Överströmningsventil Påfyllnings- / avtappningsventil, Rutv Spillrör från säkerhetsventil. Framledning R2inv. Returledning R2inv. Kabelförskruvningar - tätningsnippel, mm, st kontramutter, mm, st 00 - tätningsnippel 2, mm kontramutter 2, mm 00. Knockout öppning, används när anslutningskablarna kommer ut från vägg. Överhettningsskydd Huvudbrytare 00 - vred till huvudbrytare Lamplins, st Kretskort OX E Kretskort OX E UTK Tryckmätare / termometer Täcklock för elpatron 2. Beröringsskydd för elanslutningar på elpatron 2. Kåpa för att dölja röranslutningar Framlednings/ panntemperaturgivare Utetemperaturgivare 2 02 Strömtransformatorer, st 00 20

4 Thermo Flow NG Rörinstallation 0-0 Elpannan monteras inomhus, hängande på vägg med röranslutningarna nedåt. Gällande byggnorm samt varm & hetvattenanvisning ska följas vid installation. Fritt avstånd mellan golv och pannans botten ska vara minst 00 mm, för eventuellt byte av elpatron. Anslutning mellan panna och värmesystem görs enligt vidstående systemskiss. Omgivningstemperaturen får inte överstiga 0 o C. Pannan är avsedd för icke syresatt vatten. Hårt, kalkrikt vatten, är inte lämpligt i värmesystem. För att undvika frätskador på elpatronen och värmeanläggning bör ph-värdet inte vara för lågt, ph = neutralt. Hög kloridhalt i vattnet eller stor volym kloridhaltigt vatten kan orsaka skador på den rostfria elpatronen. Mothåll ska användas vid anslutning, så att den interna rördragningen inte skadas. Komponenter inom begränsningslinjen ingår i pannan. Ventiler ska monteras mellan elpanna och värmesystem för att anläggningen enkelt ska kunna vattenfyllas och avtappas. Samtliga röranslutningar är R2 med invändig gänga. Expansionskärl Kärlets volym är 2 liter, förtrycket är, bar, vilket motsvarar en statiskt höjd på meter. Vid denna höjd, klarar expansionskärlet en värmesystemsvolym på 200 liter vid en panntemperatur på 0 C. Expansionskärlets leveranstryck är, bar. Vid installation kan det bli nödvändigt att justera detta. Vid en lägre statisk höjd eller temperatur, klarar kärlet en större värmesystemsvolym. Vid glykolinblandning i systemvattnet, minskar expansionskärlets kapacitet i förhållande till mängden inblandad glykol. Säkerhetsventil Säkerhetsventilens öppningstryck är 2, bar. Avblåsningsröret leds till golvbrunn eller om avståndet är större än 2 meter till en spilltratt. Pumpkapacitet Cirkulationspumpens kapacitet, sett från pannans anslutningar och vid högsta pumphastighet (läge III), framgår ur diagrammet nedan. Tryckmotståndet i värmesystemet ska inte överstiga 20 kpa. (kpa) Tryck 0 Pumpkapacitet Flöde (m /h). Säkerhetsventil 2. Avluftningsventil. Utetemperaturgivare. Pann-/framledningstemperaturgivare. Expansionskärl. Cirkulationspump Överströmningsventil Om värmesystemets styrdon stänger samtliga ventiler, uppstår ett stopp i cirkulationen och risk finns att överhettningsskyddet löser ut. För att undvika detta finns en inbyggd överströmningsventil, som ombesörjer att pannan har ett tillräckligt flöde. Om tryckmotståndet i värmesystemet överstiger överströmningsventilens öppningstryck, kan flödesproblem uppstå i värmesystemet. Påfyllning Vid påfyllning av värmesystemet ska säkerhetsventilen vara öppen tills vatten skvallrar ut genom spillröret. Stäng säkerhetsventilen och fyll på vatten tills tryckmätaren visar ca 2 bar. Avluftning När systemet är vattenfyllt ska det avluftas med avluftningsventil på elpannan och luftningsventiler på värmesystemet. Avluftningsventilen har en skyddshuv som ska lossas något så att luften kan komma ut. För en tillfredställande funktion hos avluftningsventilen, bör systemtrycket inte understiga, bar. Pumpen luftas genom sin luftskruv. Lossa skruven och håll en trasa vid öppningen, en liten vattenmängd kan tränga ut Pannkärl med elptron. Överströmningsventil 9. Påfyllnings/avtappningsventil panna 0. Avstängningsventiler. Påfyllningsventil system 2. Golvvärmesystem (l/min) 0, 0,2 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,9,0(l/s)

5 Elinstallation 0-0 Thermo Flow NG Elinstallationen ska dimensioneras och utföras enligt gällande normer och regler, under överinseende av behörig elinstallatör. Panna och värmesystem ska vara vattenfyllt och avluftat innan pannan ansluts elektriskt. Matningskabel Pannan ansluts med max x mm 2 Cu, avsäkrad högst x 20A. Blockering Effekten kan blockeras av extern potentialfri kontakt, t.ex rumstermostat för begränsning av rumstemperaturen. Öppen kontakt kopplar stegvis ned effekten. Anslutning sker till plint på kretskortet. Befintlig bygel mellan klämmorna 2- tas bort. 2 Utetemperaturgivare Givaren monteras i nord till nordvästlig riktning, på halva fasadens höjd nära ett hörn, inte i anslutning till ventiler, fönster eller dörrar. Givaren ansluts till klämmorna - i plint. Ledningen bör vara minst 0, mm 2 2 och får inte förläggas intill starkströmskabel då det kan påverka signalen. Belastningsvakt / strömtransformatorer Belastningsvakten mäter med hjälp av strömtransformatorer belastningen på huvudsäkringarna. Säkringens storlek, - 0 A, ställs in på elektronikkortet. Strömtransformatorerna placeras på kablarna från de säkringar, som ska skyddas. Anslutning sker till plint på kretskortet med starkströmsisolerad kabel, min 0, mm 2. Gemensam ledare ansluts i klämma. Brytare i läge Effektstyrning med 0-0V signal Pannan kan effektstyras av en 0-0Vdc signal, vilket svarar mot 0-00% av installerad effekt, se nedan. Anslutning sker till plint på kretskortet. Befintlig bygel mellan klämmorna 2- tas bort. 0-0Vdc GND 2 Utsignal, 0-0V, av inkopplad effekt Pannans inkopplade effekt, kan fås ut i form av en 0-0Vdc signal, vilket svarar mot 0-00% av installerad effekt, se nedan. Anslutning sker till plint på kretskortet. Bygel mellan klämmorna 2- påverkar inte denna funktion. GND 0-0V 2 Strömtransformatorerna behöver inte anslutas om funktionen inte ska utnyttjas. Fjärrstyrning / blockering En ingång på kretskortet har olika funktion, beroende på brytare SW /. Funktionerna kan inte användas samtidigt.. Fjärr/telestyrning, som beroende på ingångens status, växlar mellan normal- och lågtemperaturläge. 2. Blockering av hela panneffekten. Fjärrstyrning Funktionen används där en låg temperatur, frostskydd, ska hållas då huset inte nyttjas. Genom att ansluta en telefonstyrning, kan temperaturen ändras med ett samtal. Kontaktfunktionen i styrenheten ska vara potentialfri. Öppet mellan 2-, temperatur enligt inställning på pkt. Slutet mellan 2-, ordinarie temperaturinställningen. Brytare i läge 2 Installerad effekt Valt antal steg motsvarar installerad effekt. Exempel: Val har gjorts, så att pannans högsta tillåtna effekt är,9 kw, fem steg.,9 kw motsvarar installerad effekt. Vid spänningsstyrning, 0-0Vdc, krävs 0V för att de fem stegen ska kopplas in. Motsvarande gäller för spänningssignalen av inkopplad effekt. Inkopplingsfördröjning efter spänningsbortfall Elvärmeeffekt överstigande kw fördröjs vid återinkoppling efter spänningsbortfall som varat mer än tre minuter. När spänningen återvänder kopplas högst tre effektsteg in, resterande steg är fördröjda i ca två timmar. För kontroll av pannans funktion, kan inkopplingsfördröjningen tillfälligt förbikopplas. Tryck in och håll SNABB knappen, nr, intryckt tills "Status"lyser med ett fast sken.

6 Thermo Flow NG Elschema 0-0 Ingrepp ska utföras under överinseende av behörig elinstallatör! Anslutningsplint. 2. Utetemperaturgivare.. Anslutning matning, x mm 2, avsäkrad x 20A.. Strömtransformatorer till belastningsvakt.. Pann- / framledningstemperaturgivare.. Anslutning för fjärrstyrning, extern blockering och 0-0V signaler.. Brytare, se Inställningar nedan.. Temperaturinställning vid fjärrstyrning. 9. Indikering effektgrupp ett,, kw. 0. Indikering effektgrupp två,, kw.. Indikering effektgrupp tre,, kw. 2. Statusindikering, se stycket Manöverpaneler.. Knapp, tillfällig bortkoppling av två timmarsspärr samt för snabbinstegning av effekt.. Brytare, se Inställningar nedan.. Kretskort, utetemperaturkompensator.. Huvudbrytare.. Överhettningsskydd.. Cirkulationspump. 9. Elpatron, x, kw, för effektgrupp ett och två samt x 2,kW för effektgrupp tre. Inställningar Huvudsäkringarnas storlek. Leveransinställning 20A A 20A 2A Cirkulationspumpens kontinuerlig driftssätt: Leveransinställning, sommardriftsfunktion Antal steg pannan tillåts arbeta med. Varje steg motsvarar, kw. Se tabell. Leveransinställning steg, kw A 0A -steg -steg -steg -steg Effektsteg Effekt Ström L Ström L2 StrömL Effektgrupp kw A A A ; %,,9,9 0 2; 0%,,9,9, 2 ; %,,,, + 2 ; %, 9, 9, 9, ; 0%,9 9, + ; % 9,,9 2 + ; 00%,9,9, Fjärrstyrning, brytare i läge, se Fjärrstyrning sid Temperaturinställning enl. pkt, gäller vid öppen ingång. Med sluten ingång, gäller den ordinarie temperaturinställningen. Blockering, brytare i läge, se Blockering sid. Temperatur vid fjärrstyrning Fjärrstyrning Brytare i läge Blockering Brytare i läge

7 0-0 Thermo Flow NG Frontpanel. Temperatur och tryckmätare, visar pann-/framledningstemperatur samt trycket i värmesystemet. 2. Huvudbrytare, bryter all spänning till pannan.. Återställning av överhettningsskydd.. Driftindikering, lyser när pannan är spänningssatt.. Väljare, programval: standby läge, rekommenderas före att ställa huvudbrytaren i läge O, om pannan ska vara avstängd, dock krävs att värmesystemet är vattenfyllt. Cirkulationspumpen motioneras och frostskyddet aktiveras när panntemperaturen understiger 0 C., normaldrift, se punkt., alternativ temperatur, se punkt.. Justering, värmekurvan kan parallellförskjutas ±0 C. I grader räknat, förändras rumstemperaturen ungefär hälften så mycket som framledningstemperaturen. Om en större förändring krävs, väljs en annan värmekurva, se punkt.. Indikering effektgrupp ett.. Indikering effektgrupp två. 9. Indikering effektgrupp tre. 0. Status indikering: Manöverpaneler - värmeinställningar Fast sken Normal drift. Lång + en kort blinkning Inkopplingsfördröjning efter strömavbrott begränsar effektinstegning. Lång + två korta blinkningar Belastningsvakt, rumstermostat eller annan extern styrning begränsar effektinstegning. Lång + tre korta blinkningar A. Övertemperatur. Inkopplad effekt kopplas omedelbart bort om temperaturen överskrider inställt värde med mer än C. Återinkoppling sker när övertemperaturen upphört. B. Fel på panntemperaturgivare. Effekten kommer inte att stega in, trots temperaturunderskott. Givaren måste bytas. Larmet kvitteras genom att pannan görs spänningslös i 0 sek, vrid huvudbrytaren till läge 0. Lång + fyra korta blinkningar Fjärr- / telestyrning är aktiverad. Snabb blinkning Förbikoppling av inkopplingsfördröjning, SNABB knappen, pkt. i elschemat, hålls intryckt tills statusindikeringen lyser med ett fast sken. Släckt Spänningslös eller väljaren i läge UTK-panel Panelen är åtkomlig efter att pannans yttersvep tagits bort och automatikskåpets manöverpanel fällts ned.. Temperaturdiagram, visar framledningstemperaturens förhållande till vald kurva och utetemperatur. 2. Max temperatur, högsta tillåtna temperatur, 0 C, inte justerbar.. Alternativ temperatur. Framledningstemperaturen kan höjas/ sänkas ± C i förhållande till normal temperatur. Justeringen träder i kraft med väljaren i läge, se punkt ovan.. Som utgångsvärde för val av kurva används den dimensionerande framledningstemperaturen i golvvärmeberäkningen. Om detta värde inte är tillgängligt, används kurva för golvvärmesystem i träbjälklag. Om slingorna är ingjutna i betong väljs en lägre kurva, t ex 0,.. Min temperatur, lägsta tillåtna framledningstemperatur. Finns inga speciella behov, bör den vara inställd på 20 C. 2 Leveransinställningar MIN TEMP : 20 C KURVA : ALTERNATIV TEMP : - C MAX TEMP : 0 C

8 Thermo Flow NG Drift och skötsel 0-0 Kontrollera efter installationen, tillsammans med installatören, att anläggningen är i fullgott skick. Låt installatören visa reglage och funktioner så att du vet hur den fungerar och ska skötas. Kontrollera att: - panna och värmesystem är vattenfyllt och avluftat. - avluftaren är öppen så att luften kan komma ut. - alla röranslutningar är täta. - att säkerhetsventilen fungerar, vatten ska komma ur spillröret när ventilen motioneras. Start - Starta pannan genom att vrida huvudbrytaren till läge I, pannans drift- och statusindikering ska tändas. - Ställ in önskad temperatur, se Manöverpaneler sidan. Om värmebehov finns, ska effektstegen stega in. Instegningstiden kan reduceras genom att hålla "SNABB" intryckt, tills önskat antal steg kopplats in. Cirkulationspumpen startar när effektsteg ett kopplas in. Vattentryck i systemet Kontrollera regelbundet att tillräckligt med vatten finns i systemet. Tryckmätaren ska visa, - 2,0 bar. Om trycket i systemet permanent sjunker fylls vatten på, tills tryckmätaren visar ca 2 bar. Upprepade problem att hålla trycket kan tyda på läckage. Vatten ändrar sin volym med temperaturen, detta påverkar trycket i systemet. Ju högre temperatur desto större volym och tryck. Expansionskärlet tar delvis upp volymförändringen. Fyll inte på vatten i onödan. Expansionskärl Förtrycket bör kontrolleras av rörinstallatör med något års mellanrum. Säkerhetsventil Ventilen öppnar vid 2, bar, stängningstrycket är något lägre. Ventilen ska motioneras regelbundet, ca ggr/år. Detta görs genom att vrida på ventilens vred tills vatten kommer ur spillröret. Kontakta rörinstallatör om säkerhetsventilen öppnar upprepade gånger. Temperaturinställning Se Manöverpaneler sidan. Inkopplingsfördröjning efter spänningsbortfall Aktiv fördröjning indikeras genom att statusindikeringen blinkar, se pkt 0 på sidan. Frånslagen huvudbrytare eller utlöst överhettningsskydd får samma konsekvens som ett spänningsbortfall. Belastningsvakt Belastningsvakten, begränsar panneffekten när t.ex tvättmaskin, spis eller dylikt är i drift samtidigt som pannan. Så fort utrymme finns kopplas effektstegen automatiskt in igen. Att belastningsvakten begränsar effektinkopplingen, indikeras genom att statusindikeringen blinkar, se pkt 0 på sidan. Rumstermostat / extern blockering Om en rumstermostat är ansluten till pannan, ska den användas för att max begränsa rumstemperaturen. Att rumstermostat/ extern blockering, begränsar effektinkopplingen, indikeras genom att statusindikeringen blinkar, se pkt 0 på sid. Överhettningsskydd Elpannans överhettningsskydd löser ut vid c:a 9 C. Återställning kan först ske när temperaturen understiger 0 C. Tryck in knappen "Överhettningsskydd" med ett smalt föremål, se punkt på sid. Åtgärder vid frysrisk Vid frysrisk får ingen del av värmesystemet vara avstängt, då risk för frostsprängning föreligger. Om någon del av värmesystemet kan misstänkas vara fruset, tillkalla installatör. Om värmesystemet ska vara avstängt, bör det tappas ur, alternativt kan det fyllas med glykolblandat vatten. Avtappning Om värmesystemet ska tömmas på vatten måste spänningen till pannan brytas, så att elpatronen inte skadas. Avluftning Luft kan finnas kvar i värmesystemet en tid efter installationen, varför avluftning bör ske ytterligare någon gång. Efter avluftningen ska trycket kontrolleras och vatten eventuellt fyllas på. Avluftningsventil Den svarta luftskruven ska var öppen, varv, skruvas den i botten är avluftaren ur funktion. Avluftaren kontrolleras regelbundet. Om flottörventilen inte stänger p.g.a. föroreningar, kommer vatten upp genom luftutsläppet. Växande avlagringar runt luftutsläppet tyder på att detta fel inträffar. Avluftaren rengörs eller byts ut. Lossa avluftaren ovanför avstängningsventilen, ett litet läckage kan uppstå innan ventilen tätar. avstängningsventil Cirkulationspump Normalt ska cirkulationspumpen vara inställd på läge III Om pumpen inte startar, t.ex. efter en tids avstängning, kan den hjälpstartas.. Lossa luftningsskruven och håll en trasa vid öppningen. 2. Sätt en skruvmejsel i spåret på motoraxeln och vrid runt.. Skruva fast luftningsskruven.. Starta cirkulationspumpen och kontrollera om den fungerar.

9 0-0 Felsökning Thermo Flow NG Ingrepp som kräver verktyg ska utföras av behörig elinstallatör! Börja all felsökning med att titta på statusindikeringen, se pkt 0 sidan. Fel Möjlig orsak Åtgärd Drift- och statusindikering släckta, Elpannan strömlös. Kontrollera huvudsäkringarna. ingen värme. Huvudbrytaren frånslagen. Vrid huvudbrytaren till läge I. Inkopplingsfördröjningen kommer att spärra effekten om pannan varit spänningslös mer än min. Driftindikering tänd, statusindikering släckt, ingen värme. Drift- och statusindikeringar tända, ingen eller otillräcklig värme. Pannan fungerar normalt, otillräcklig värme. Gruppsäkringar för elpannan löser ut. Väljare i läge Lågt börvärde. Termostatventiler / ventiler på radiatorsystemet eller rumstermostater på golvvärmesystem inställda på för låg temperatur. Felaktigt inställd reglercentral. Överhettningsskyddet har utlöst. Tryckmotståndet i värmesystemet överstiger överströmningsventilens öppningstryck. Elpatronen sönder. Välj ett driftläge. Börvärde lägre än C, dvs. inget värmebehov. Ställ termostatventil / ventil eller rumstermostat på önskad temperatur. Kontrollera val av värmekurva, förskjutning värmekurva, maxtemp och nattsänkning av temperaturen. Kontrollera också inställning av väljare. Om överhettningsskyddet löst ut ska funktionen på systemets cirkulationspump och ventiler kontrolleras. Återställning sker genom att trycka in knappen till överhettningsskyddet, efter att temperaturen har sjunkit under 0 o C. Kontrollera tryckmotståndet i värmesystemet. Kontakta rörinstallatör. Isolationsprova elpatronen. Vid ett eventuellt byte av elpatron, är det viktigt att slingorna säras, för att undvika kokljud. Vatten läcker ut från avluftarens luftutsläpp Föroreningar i avluftaren alt. trasig avluftare Byt ut eller rengör avluftaren. Se Avluftningsventil sid 9. Resistansvärden för pannans temperaturgivare Givaren får inte vara ansluten till kretskortet vid mätningen. Pann och framledningsgivare Utetemperaturgivare C R(kΩ) C R(kΩ) C R(kΩ) C R(kΩ) C R(kΩ) 0 2,, 0, -,2 ±0, 2, 0,, -0,0, 0 9,9, 0, -2, 0,, 0,, -20 2,9,2 20 2,,0 90 0,9-9, 20, 2 0,0 0 2, 9 0, -0, 2 2, 0, 2, -, 0 2,2 9

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 7-STEG. Uponor Elpanna 11kW 7-steg Installation, drift och skötsel

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 7-STEG. Uponor Elpanna 11kW 7-steg Installation, drift och skötsel UPOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW -STEG Uponor Elpanna 11kW -steg Installation, drift och skötsel 02 200 5139 Innehåll Funktion... 3 Tekniska data... 4 Rörinstallation... 5 Allmänt Expansionskärl Säkerhetsventil

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 6-STEG. Uponor Elpanna 11kW 6-steg 230V 3~ Installation, drift och skötsel

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 6-STEG. Uponor Elpanna 11kW 6-steg 230V 3~ Installation, drift och skötsel UPOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW -STEG Uponor Elpanna 11kW -steg 230V 3~ Installation, drift och skötsel 02 2007 5141 Innehåll Funktion... 3 Tekniska data... 4 Komponentförteckning Rörinstallation... 5

Läs mer

LK Elpanna 11-n. Utförande. Tekniska data. Funktion / Förutsättningar. Måttanpassad

LK Elpanna 11-n. Utförande. Tekniska data. Funktion / Förutsättningar. Måttanpassad LK Elpanna 11-n Utförande LK Elpanna 11, är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem, som t.ex. golvvärme. I pannan ingår: Expansionskärl Säkerhetsventil Automatisk avluftningsventil

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG. Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG. Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel 02 2007 142 Innehåll Funktion... 2 Tekniska data... Rörinstallation... 4 Expansionskärl Säkerhetsventil

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V. Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel

UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V. Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel 02 2007 143 Innehåll Funktion... 2 Tekniska data... 3 Installation... 3 Rörinstallation... 4 Expansionskärl

Läs mer

LK Elpanna 11-n. Utförande. Tekniska data. Funktion / Förutsättningar. Måttanpassad

LK Elpanna 11-n. Utförande. Tekniska data. Funktion / Förutsättningar. Måttanpassad LK Elpanna 11-n Utförande LK Elpanna 11, är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem, som t.ex. golvvärme. I pannan ingår: Expansionskärl Säkerhetsventil Automatisk avluftningsventil

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA levereras komplett med pump, styrutrustning, expansionskärl m m. Pannan, som monteras på vägg, är speciellt anpassad för golvvärmesystem. Frontplåtarna är av vitlackerad

Läs mer

Villaelpanna ELOMIN III CU 200 - VB. och ELOMIN III UB

Villaelpanna ELOMIN III CU 200 - VB. och ELOMIN III UB Installation, drift och skötsel Villaelpanna ELOMIN III CU 200 - VB och ELOMIN III UB Arkelstorpsvägen 88, 291 94 KRISTIANSTAD Tel 044-22 63 20, Telefax 044-22 63 58 e-post info@varmebaronen.se www.varmebaronen.se

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -,5 Utförande LK Elpanna,5 kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna,5 kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

Installation, drift och skötsel Villaelpanna ELOMIN III CU 200 och ELOMIN III UB. Elomin_III_UB_CU_150331 fw 7E-103

Installation, drift och skötsel Villaelpanna ELOMIN III CU 200 och ELOMIN III UB. Elomin_III_UB_CU_150331 fw 7E-103 Installation, drift och skötsel Villaelpanna ELOMIN III CU 200 och ELOMIN III UB Elomin_III_UB_CU_150331 fw 7E-103 Innehåll Anteckningar...3 Säkerhet och hantering...4 Funktion...5 Tekniska data...6 Rörinstallation...7

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -, Utförande LK Elpanna, kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna, kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

Villaelpanna ELOMIN III CU VB och ELOMIN III UB

Villaelpanna ELOMIN III CU VB och ELOMIN III UB Installation, drift och skötsel Villaelpanna ELOMIN III CU 200 - VB och ELOMIN III UB Arkelstorpsvägen 88, 291 94 KRISTIANSTAD Tel 044-22 63 20, Telefax 044-22 63 58 e-post info@varmebaronen.se www.varmebaronen.se

Läs mer

Installation, drift och skötsel. MP 4 MiniPanna 4,5 kw. 2010-05-19 utg:11 Ersätter:

Installation, drift och skötsel. MP 4 MiniPanna 4,5 kw. 2010-05-19 utg:11 Ersätter: Installation, drift och skötsel MP 4 4,5 kw 2010-05-19 utg:11 Ersätter: MP4 Innehåll 10-05 Allmänt... 2 Anteckningar... Funktion... 4 Tekniska data... 4 Tekniska data... 5 Rörinstallation... 6 Allmänt

Läs mer

Installation, drift och skötsel. Elkassett EK 15 E utg: Ersätter: Gäller från tillv.nr:

Installation, drift och skötsel. Elkassett EK 15 E utg: Ersätter: Gäller från tillv.nr: Installation, drift och skötsel Elkassett EK 15 E 2011-03-15 utg: Ersätter: 10-02-16 Gäller från tillv.nr: EK 15 E Innehåll 1102 Funktion... 2 Tekniska data... Installation allmänt... Omgivningstemperatur

Läs mer

Installation och skötsel EK 15 E 7 stegs elkassett 14,7 kw THL nr: 01 rev

Installation och skötsel EK 15 E 7 stegs elkassett 14,7 kw THL nr: 01 rev Installation och skötsel EK 15 E 7 stegs elkassett 1,7 kw 130513 THL nr: 01 rev Innehåll Funktion...2 Tekniska data... Installation allmänt... Omgivningstemperatur Vattenkvalitet Upphängning av elkassett

Läs mer

Installation, drift och skötsel MiniPanna MP THL nr. - rev 02

Installation, drift och skötsel MiniPanna MP THL nr. - rev 02 Installation, drift och skötsel MiniPanna MP 4 150206 THL nr. - rev 02 Innehåll Anteckningar... 3 Säkerhet och hantering... 4 Funktion... 5 Tekniska data... 6 Rörinstallation... 8 Installation - systemprincip

Läs mer

MÄRKSPÄNNING JORDFELSBRYTARE AVLUFTARE MAX ARBETSTRYCK 400 V 3-fas 40/0,03 A Automatisk 2,5 bar

MÄRKSPÄNNING JORDFELSBRYTARE AVLUFTARE MAX ARBETSTRYCK 400 V 3-fas 40/0,03 A Automatisk 2,5 bar Elpanna 6 och 9 kw FÖRDELAR Komplett monterad vid leverans Utomhuskompenserad framledningstemperatur Två effektsteg Liten och kompakt LED-display för enkel avläsning och inställning FAKTA ARTIKELNR ELEMENTEFFEKT

Läs mer

Elpanna 6 och 9 kw. Thermotech golvvärmesystem FAKTA

Elpanna 6 och 9 kw. Thermotech golvvärmesystem FAKTA Elpanna 6 och 9 kw Fördelar Komplett monterad vid leverans Utomhuskompenserad framledningstemperatur Två effektsteg Liten och kompakt LED-display för enkel avläsning och inställning FAKTA Artikelnr elementeffekt

Läs mer

Installation och skötsel EP 15 E EP 31 E T H L n r : 0 1 r e v 1

Installation och skötsel EP 15 E EP 31 E T H L n r : 0 1 r e v 1 Installation och skötsel EP 15 E EP 31 E 12 12 0 4 T H L n r : 0 1 r e v 1 Innehåll Anteckningar...3 Säkerhet och hantering...4 Funktion...5 Tekniska data...6 Information...8 Vattenkvalité Vattenkvalité

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

THL nr: 01 rev fw7e EP 26 E EP 42 E 7-stegs elpannor 26 / 42 kw

THL nr: 01 rev fw7e EP 26 E EP 42 E 7-stegs elpannor 26 / 42 kw 140829 THL nr: 01 rev fw7e125-13 EP 26 E EP 42 E 7-stegs elpannor 26 / 42 kw Innehåll Anteckningar...3 Säkerhet och hantering...4 EP 26-42 E...5 Tekniska data...6 Rörinstallation...8 Vattenkvalité Flödesbehov

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

TP150 Instruktionsmanual

TP150 Instruktionsmanual TP150 Instruktionsmanual TP150 Fabrikat: Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Transportinstruktioner 1.2 Vikter 1.3 Montering 1.4 Rörinstallation 1.5 Elektrisk installation

Läs mer

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING AUTOMIX 10 AUTOMIX 10 (SE) 0508 MONTERINGS- OH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 10 är en avancerad, kompakt shuntautomatik för vattenburen värme i radiator- och golvärmeanläggningar. Installationen görs

Läs mer

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80 Installationsanvisning 1 Allmänt Komponentplacering är en komplett solpumpstation för installation tillsammans med solfångare. Anslutningen är klämringskoppling 22 mm. Prod.nr: 4050 TÄNK PÅ! Enheten ska

Läs mer

till värmepump Innehåll, dockningssats OBS! Reglerventil krävs för injustering av laddningsflöde (levereras ej av NIBE). Allmänt

till värmepump Innehåll, dockningssats OBS! Reglerventil krävs för injustering av laddningsflöde (levereras ej av NIBE). Allmänt MAV SE 04 97 Dockningssats EVC 40 MONTEINGSANVISNING Dockningssats för EVC 40 till värmepump Dockningssats FIGHTE Kantkontakt för montering på reläkort 0 V relä med kablage och kantkontakt Dockningsrör

Läs mer

CTC ELBOX. Drift- och skötselanvisning

CTC ELBOX. Drift- och skötselanvisning 161 501 53-4 CTC ELBOX Drift- och skötselanvisning Funktion 2 Tekniska data 2 Montage 3 Elinstallation 8 Instrumentpanel 10 Skötselanvisning 11 Kopplingsschema 12 Garanti och försäkring 13 1 Art. nr 560493-5

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR ATTACK 2000 EL MOS SE 9917-1 011498 ATTACK 2000 EL ESBE ESBE TM22 TM22

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR ATTACK 2000 EL MOS SE 9917-1 011498 ATTACK 2000 EL ESBE ESBE TM22 TM22 TM22 TM22 0 MOS SE 9917-1 011498 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR Innehåll 1 Till Villaägaren: Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Anläggningsdata... 2 Systemprincip... 3 Användningsområde... 3 Produktbeskrivning...

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett hänt värmepumpen. De flesta larm åtgärdar du själv som användare och det är aldrig någon

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

Förskjutning, värmekurva (minska/öka värme) Inställning beror på geografiskt. Förskjutning, värmekurva: min. Finjustering av temperatur till Luleå

Förskjutning, värmekurva (minska/öka värme) Inställning beror på geografiskt. Förskjutning, värmekurva: min. Finjustering av temperatur till Luleå R MOS 970-7 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR Temperatur Huvudströmbrytare Karta med riktvärden för val av 9 () Inställning beror på geografiskt Val, värmekurva: värmekurva om Kiruna läge och typ av

Läs mer

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka Brf Tallstigen 2 Detta utbildningsmaterial är endast avsett för borättsägare inom Brf Tallstigen 2 och får därför inte kopieras för annat ändamål. Vid oklarhet kontakta ansvarig för den Tekniska förvaltningen

Läs mer

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral HeatAcc AB Tele: 0923 64 00 92 info@heatacc.com Kyrkvägen 1 Fax: 0923 64 00 93 www.heatacc.com 950 40 TÖRE Mobil: 070 381 62 93

Läs mer

PromoSol 130/4. Electrotec Energy. Upphovsrättsskyddad Sida 1

PromoSol 130/4. Electrotec Energy. Upphovsrättsskyddad Sida 1 PromoSol 130/4 Sida 1 Innehåll 1 Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 Produkt beskrivning... 3 3 Mått... 4 4 Teknisk specifikation... 4 5 Solkretspump, Grundfos Solar 20 65 130... 5 6 Montering...

Läs mer

En- Pos Text Mängd het

En- Pos Text Mängd het Datum 1.3 Sid 1-5 56 VÄRMESYSTEM PHB.12 Elpannor för värmevatten Vägghängd LK Elpanna 11 kw 3-fas 400 V LK Elpanna 11 komplett med utetemperaturkompenserad framledningstemperatur, expansionskärl, säkerhetsventil

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

TP10-50 V. Fabrikat: Försäljning:

TP10-50 V. Fabrikat: Försäljning: TP10-50 V Instruktionsmanual TP10-50 V Fabrikat: Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1.3 Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare (energimätare)

Läs mer

IVT 570 ELEKTRO STANDARD

IVT 570 ELEKTRO STANDARD IVT 570 ELEKTRO STANDARD Skötselanvisning Art.nr. 9516909 Version 1 1 IVT 570 9516909 Innehåll Så här fungerar din värmepump... Sid 3 Värmepumpen från utsidan... Sid 4 Värmepumpen inuti... Sid 5 Så här

Läs mer

Uponor WGF 1" Fördelare med tillbehör

Uponor WGF 1 Fördelare med tillbehör UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR WGF 1" FÖRDELARE Uponor WGF 1" Fördelare med tillbehör 08 2006 5032 Styrdon Reglerratt 85 mm 225 mm Avstängningsventil vinkel Byggdjup 80 mm By-pass Ändstycke 65 mm 90 mm 50

Läs mer

AUTOMIX KONSTANT-TEMPERATUREGULATOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX KONSTANT-TEMPERATUREGULATOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING UTOMIX TR UTOMIX TR (SE) 06.10 KONSTNT-TEMPERTUREGULTOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OH RUKSNVISNING utomix TR är en kompakt, elektronisk reglerautomatik med fjärrkontroll för konstant temperaturhållning

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Extern Inkopplingsinstruktion Artikel nr: 9519659 Utgåva 2.0 Innehåll Allmänt...3 Material...4 Rörinkoppling...4 Elektrisk inkoppling...5 Inställningar i värmepumpen...5 Styrning...6

Läs mer

Fjärrvärmecentral 10-50 Lägenheter

Fjärrvärmecentral 10-50 Lägenheter Instruktionsmanual Fjärrvärmecentral 10-50 Lägenheter Fabrikat: Törnlinds VVS AB, Sala Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av fjärrvärmecentral 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1.3

Läs mer

LK Shunt UHP-6,3. Utförande. Förutsättningar. Uppbyggnad

LK Shunt UHP-6,3. Utförande. Förutsättningar. Uppbyggnad LK Shunt UHP-6, Utförande LK Shunt UHP-6, är avsedd för system utan huvudpump och är vid leverans utrustad med termostatstyrd maxbegränsningsventil för sekundärtemperaturen samt handmanöverdon på styrventilen.

Läs mer

NeoTherm Golvvärme. Ledningsfört styrning. NeoTherm monteringsanvisning

NeoTherm Golvvärme. Ledningsfört styrning. NeoTherm monteringsanvisning NeoTherm Golvvärme Ledningsfört styrning S NeoTherm monteringsanvisning Innehållsförteckning Om NeoTherm Golvvärme...2 Teknisk beskrivning...3 Tekniska data...3 Fördelarunit...3 Basisenhet (se särskild

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

Reglercentral TFA1RKM Installations- och skötselanvisning

Reglercentral TFA1RKM Installations- och skötselanvisning G:\Produkter\Reglerutrustning\TFA1\Anvisningar\Original används ej\reglercentral TFA1RK.doc 090330/ol - 1 - Reglercentral TFA1RKM Installations- och skötselanvisning Generell funktion Reglercentralen är

Läs mer

Drift- och skötselanvisning. Pannväljare ER-p3. Pannväljare typ ER-p3.

Drift- och skötselanvisning. Pannväljare ER-p3. Pannväljare typ ER-p3. Drift- och skötselanvisning. Pannväljare ER-p3 Pannväljare typ ER-p3. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (stort rack). Det består av display, inställningsrattar,

Läs mer

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 1 DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 2 2. SYSTEMBESKRIVNING GOLVVÄRMESYSTEMET Golvvärmesystemet består av en värmekälla som värmer vatten till radiatorer och golvvärme, vattentemperaturen

Läs mer

Thermia vv-beredare KB/KBE Skötsel & Installationsanvisning

Thermia vv-beredare KB/KBE Skötsel & Installationsanvisning Thermia vv-beredare KB/KBE Skötsel & Installationsanvisning S-54097-1 Produktbeskrivning... 2 Tekniska data... 3 Montering och installation... 4-5 Skötsel... 6 Thermia Värme AB förbehåller sig rätten till

Läs mer

IPX5. Innehållsförteckning

IPX5. Innehållsförteckning 1311 Pure 2900 5200 Installations- och bruksanvisning Läs anvisningen tillsammans med instruktionerna för bastuaggregat resp ånggenerator. Inkoppling skall utföras av behörig el-installatör. SPARA ANVISNINGEN!

Läs mer

Installationsguide WT-T 300 WT-T 500

Installationsguide WT-T 300 WT-T 500 Installationsguide WT-T 300 WT-T 500 Danfoss A/S (Dept./Init.), 2014-05 VIILC107 1 Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral

Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral Så här fungerar fjärrvärme centralen i din villa Vi producerar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vatt net går via nedgrävda led ningar till din bostad

Läs mer

Elpanna CC 160. SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12

Elpanna CC 160. SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12 Elpanna CC 160 SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12 Handledning Elpanna CC 160 BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2009/12 Artikelnummer: 6720640299 Utgåva 2009/12 Copyright 2009. BOSCH TERMOTEKNIK SE. Alla

Läs mer

TP Orion Danfoss ECL 110

TP Orion Danfoss ECL 110 Instruktionsmanual TP Orion Danfoss ECL 110 Fabrikat: Törnlinds VVS AB, Sala Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av aggregatet 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1.3 Elektrisk installation

Läs mer

En- Pos Text Mängd het

En- Pos Text Mängd het Datum 1.1 Sid 1-6 56 VÄRMESYSTEM PHB.12 Elpannor för värmevatten Vägghängd LK Elpanna 11 kw 3-fas 400 V LK Elpanna 11 komplett med utetemperaturkompenserad framledningstemperatur, expansionskärl, säkerhetsventil

Läs mer

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar G5996.8 Sv Installationsanvisning Övervaknings- och motioneringssystem 1 Inkopplingsanvisning 1.1 Allmänt Kontrollenhet innehåller elektroniska komponenter som vid felaktigt handhavande kan skadas. Innan

Läs mer

TTM NoXygen F Automatisk luftavledare för kylsystem

TTM NoXygen F Automatisk luftavledare för kylsystem Automatisk luftavledare för kylsystem Montageanvisning Drift- och skötselinstruktion 2013.06.20 Sid. 1 (5) Funktionsprincip TTM NoXygen F är avsedd för behandling av vätskor i system med minusgrader (ned

Läs mer

EVP 230. Elpanna för villor med vattenburen värme. Princip. Skötsel. Installation. Utrustning. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1

EVP 230. Elpanna för villor med vattenburen värme. Princip. Skötsel. Installation. Utrustning. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1 PBD SE 00- Elpanna EVP 0 EVP 0 FLIK, FLIK FLIK FLIK 0 Elpanna för villor med vattenburen värme Princip EVP 0 är en elpanna avsedd för villor med vattenburen värme. Den består av ett dubbelmantlat tryckkärl,

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 45U/ PUSH 45U ELECTRONIC. Uponor Push 45U/ Uponor Push 45U Electronic

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 45U/ PUSH 45U ELECTRONIC. Uponor Push 45U/ Uponor Push 45U Electronic UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 45U/ PUSH 45U ELECTRONIC Uponor Push 45U/ 03 2009 5044 Pump- och shuntgrupper för golvvärme Pump- och shuntgrupper för golvvärme Uponor Push 45U är en pump- och shuntgrupp

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip 3. ANVÄNDNING 3.1 Princip LVA enheten är från AZTOgraph AB byggd som en enhet. Inne i enheten finns cirkulationskrets och elskåp. Cirkulationskretsen pumpar vatten ut till respektive användningsområde

Läs mer

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning FÖR ANVÄNDAREN TEKNISKA UPPGIFTER. Art. nr: Utgåva 1.1

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning FÖR ANVÄNDAREN TEKNISKA UPPGIFTER. Art. nr: Utgåva 1.1 IVT 290 A/W Elpanna FÖR ANVÄNDAREN Användarhandledning Art. nr: 290565 Utgåva 1.1 TEKNISKA UPPGIFTER Tack för att du har valt en värmeanläggning från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmeanläggning

Läs mer

something new in the air E4T643

something new in the air E4T643 something new in the air E4T643 E4T643 4.1 Smart Touch elektronisk panel med modulering vid fasta hastigheter Den här kontrollen reglerar rumstemperaturen, helt utan externa givare, i fyra fläkthastigheter

Läs mer

LK Shunt 2/3-4,0. Utförande. Förutsättningar. Uppbyggnad. Höger- eller vänsterutförande

LK Shunt 2/3-4,0. Utförande. Förutsättningar. Uppbyggnad. Höger- eller vänsterutförande LK Shunt 2/3-4,0 Utförande LK Shunt 2/3-4,0 är avsedd för system med huvudpump. Shunten kan monteras både i höger- och vänsterutförande. Ge akt på eventuella stomljud vid placering och montage av shunten.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar. ver MOA

ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar. ver MOA ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar ver.2015.12 MOA Säkerhetskrav installation 1. Montering och anslutning av elpatronen ska endast utföras av en kvalificerad installatör. 2. Anslut

Läs mer

IVT 290. Elpanna. Handledning i montage, drifttagning och skötsel 6 720 640 357 2009/04

IVT 290. Elpanna. Handledning i montage, drifttagning och skötsel 6 720 640 357 2009/04 IVT 290 Elpanna Handledning i montage, drifttagning och skötsel 6 720 640 357 2009/04 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Från utsidan Manöverpanelen... 6 Från insidan Kopplingsutrymmet...

Läs mer

AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme

AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme 2004.02 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 30 är en avancerad, elektronisk shuntautomatik för radiator- och golvvärmeanläggningar. Installationen

Läs mer

SverigeTanken 2.0. Installationsmanual 2014-10. www.sverigepumpen.se

SverigeTanken 2.0. Installationsmanual 2014-10. www.sverigepumpen.se Sver iget ank en 2.0 SverigeTanken 2.0 Installationsmanual 2014-10 www.sverigepumpen.se Innehållsförteckning Funktionsbeskrivning sid 3 Teknisk data sid 4 Sprängskiss sid 5 Inkoppling sid 6 Elschema sid7

Läs mer

EXTRA VÄRMESYSTEM MECATERM TILLBEHÖR. Artnr: 9774708401 ver 1.0 Uppdaterad: 2014-01-30

EXTRA VÄRMESYSTEM MECATERM TILLBEHÖR. Artnr: 9774708401 ver 1.0 Uppdaterad: 2014-01-30 EXTRA VÄRMESYSTEM MECATERM TILLBEHÖR Artnr: 9774708401 ver 1.0 Uppdaterad: 2014-01-30 Sida 2 Innehåll Inledning... 3 Leveransomfattning... 3 För installatören... 4 Rörinstallation... 4 MasterQal 200/300

Läs mer

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.:

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.: Bruksanvisning AQUA LINE Typ: AQ340 230V 3000W Art.: 90 27 791 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer

LK Rumstermostat S1, 24V NO

LK Rumstermostat S1, 24V NO LK Rumstermostat S1, 24V NO LK Rumstermostat S1 är en elektronisk rumstermostat med triacutgång anpassad för LK Golvvärmesystem. Rumstermostaten används tillsammans med elektrotermiska ställdon med energilöst

Läs mer

Aquasol Reglercentral 01D

Aquasol Reglercentral 01D Aquasol Reglercentral 01D FÖR AUT. VÄXLANDE VISNING AV T1 OCH T2 1. TRYCK OCH HÅLL 2. TRYCK / SLÄPP GULA LYSDIODER BLINKAR OCH LÄGET ÄR AKTIVERAT TRYCK DISPL C IGEN FÖR STEGAD VISNING FÖR INSTÄLLNINGSLÄGEN

Läs mer

TERMOMAT 1 LADDNINGSAUTOMATIK FÖR DUBBELPANNA - ACKUMULATORTANK

TERMOMAT 1 LADDNINGSAUTOMATIK FÖR DUBBELPANNA - ACKUMULATORTANK TERMOMAT 1 LADDNINGSAUTOMATIK FÖR DUBBELPANNA - ACKUMULATORTANK MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FÖR ART.NR 8001, 8011, 8012, 8014 och 8015 TERMOMAT 1 är en elektronisk laddningsautomatik avsedd för ackumulatoranläggningar

Läs mer

LK Shunt 2/3-2,5. Utförande. Förutsättningar. Uppbyggnad. Höger- eller vänsterutförande. LK Shunt 2/3-2,5 är avsedd för system med huvudpump

LK Shunt 2/3-2,5. Utförande. Förutsättningar. Uppbyggnad. Höger- eller vänsterutförande. LK Shunt 2/3-2,5 är avsedd för system med huvudpump LK Shunt / -, Utförande LK Shunt / -, är avsedd för system med huvudpump och är vid leverans försedd med handmanöverdon på styrventilen. Shuntgruppen kan monteras både i höger- och vänsterutförande. Ge

Läs mer

LK Trådförbunden Rumsreglering (NO)

LK Trådförbunden Rumsreglering (NO) LK Trådförbunden Rumsreglering (NO) Utförande LK Rumsreglering i trådförbundet utförande består av LK Rumstermostat NO, LK Ställdon NO och LK Kopplingsbox NO. Rumstermostaten reglerar temperaturen i respektive

Läs mer

IVT 840/ 860 Användarhandledning

IVT 840/ 860 Användarhandledning IVT 840/ 860 Användarhandledning 6 720 808 186 (2013/05) sv Innehållsförteckning Information Information...2 OBSERVERA:...2 Panel och styrenhet...3 Inställningar under drift...3 Display...3 Extra varmvatten...3

Läs mer

TERMOMAT. Solvärmeautomatik TM 5 G5 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

TERMOMAT. Solvärmeautomatik TM 5 G5 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING TERMOMAT Solvärmeautomatik TM 5 G5 2005.09 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Termomat 5 är en elektronisk differenstemperaturregulator avsedd för styrning av cirkulationspump i solvärmeanläggningar. Den har

Läs mer

Roth Fördelarshunt Pro

Roth Fördelarshunt Pro Roth Fördelarshunt Pro Med termisk reglerventil för konstant framledningstemperatur och helautomatiskt varvtalsstyrd cirkulationspump. Fördelarshunten används tillsammans med Roth Golvvärmefördelare och

Läs mer

IPX slutna expansionssystem

IPX slutna expansionssystem rett sortiment - 00 liter -- -,0 bar -0 - +99 C CE Användningsområde expansionskräl är avsedda för slutna värme och kylsystem. Ett membran (på - 00 litersmodellerna) och en gummibälg (på 00-000 litermodellerna)

Läs mer

Funktion. Katastrofskyddet är ett sk. självövervakande katastrofskydd med en redundant, elektronisk tvåkanalskonstruktion.

Funktion. Katastrofskyddet är ett sk. självövervakande katastrofskydd med en redundant, elektronisk tvåkanalskonstruktion. Drift- och skötselanvisning. Katastrofskydd ERK-S Självövervakande katastrofskydd typ ERK-S. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet

Läs mer

Roth Golvvärmesystem. Roth Golvvärmecentral, GVC. ... living full of energy! Projekterings- och Monteringsanvisningar

Roth Golvvärmesystem. Roth Golvvärmecentral, GVC. ... living full of energy! Projekterings- och Monteringsanvisningar Roth Golvvärmesystem Projekterings- och Monteringsanvisningar Roth Golvvärmecentral, GVC... living full of energy! 1 Rumstemperaturstyrd shuntgrupp för mindre golvvärmeytor Komplett shuntgrupp bestående

Läs mer

290 A/W Användarhandledning

290 A/W Användarhandledning 290 A/W 6 720 614 054-00.1D Användarhandledning 6 720 616 876 (2010/04) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar... 3 1.1 Symbolförklaring....................

Läs mer

Gäller fr. o. m. 140201

Gäller fr. o. m. 140201 Cirkaprislista Gäller fr. o. m. 140201 Moms 25% ELPATRONER 2 ELKASSETTER 2 TILLBEHÖR FÖR ELPATRONER OCH ELKASSETTER 3 VILLAPANNOR EL, UTAN VARMVATTENBEREDARE 3 TILLBEHÖR FÖR ELPANNOR UTAN VARMVATTENBEREDARE

Läs mer

Elomax 250 & 450. Det här är din nya chef i pannrummet.

Elomax 250 & 450. Det här är din nya chef i pannrummet. Elomax 250 & 450 Smartaste villavärmen! Det här är din nya chef i pannrummet. Elomax 250 & 450 Elomax. Hjärnan i ditt uppvärmningssystem. ELOMAX är designad för att möta framtiden. Den ersätter helt en

Läs mer

Gäller fr. o. m. 140201

Gäller fr. o. m. 140201 Cirkaprislista Gäller fr. o. m. 140201 Moms 25% ELPATRONER 2 ELKASSETTER 2 TILLBEHÖR FÖR ELPATRONER OCH ELKASSETTER 3 VILLAPANNOR EL, UTAN VARMVATTENBEREDARE 3 TILLBEHÖR FÖR ELPANNOR UTAN VARMVATTENBEREDARE

Läs mer

Instruktion styrutrustning för luftvärmare

Instruktion styrutrustning för luftvärmare SE.Styrutrustning luftvärmare.09006 Instruktion styrutrustning för luftvärmare Sid Fläktreglering TDV-... Fläktreglering TDV-... Reglerpaket MII...6 Reglerpaket MAXI...7 Reglerpaket MIXI...8 Reglerpaket

Läs mer

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED ENBART GOLVVÄRME

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED ENBART GOLVVÄRME 1 DRIFT & SKÖTSEL HUS MED ENBART GOLVVÄRME 2 2. SYSTEMBESKRIVNING GOLVVÄRMESYSTEMET Golvvärmesystemet består av en värmekälla som värmer vatten till radiatorer och golvvärme, vattentemperaturen är för

Läs mer

Rostfri Hydrofor. med luftautomatik. Funktionsbeskrivning

Rostfri Hydrofor. med luftautomatik. Funktionsbeskrivning Rostfri Hydrofor med luftautomatik Funktionsbeskrivning Dokumentet går igenom med text och illustrationer de olika delarna som är monterade på Hydroforen och går igenom deras funktioner. 1 Överblick Rostfri

Läs mer

Installationsanvisning Rörkopplingsenhet TBXZ-3-42 GOLD SD 12-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 12-120/SILVER C CX 35-120

Installationsanvisning Rörkopplingsenhet TBXZ-3-42 GOLD SD 12-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 12-120/SILVER C CX 35-120 Installationsanvisning Rörkopplingsenhet TBXZ-3-42 GOLD SD 12-12/GOLD CX /12 SILVER C SD 12-12/SILVER C CX 35-12 1. Allmänt Rörkopplingsenheten används för att driva runt vatten-/ glykolblandning mellan

Läs mer

Greenline HT. Specialtryck för 3x230V. Installatörsmanual. Art. nr: Utgåva 1.4

Greenline HT. Specialtryck för 3x230V. Installatörsmanual. Art. nr: Utgåva 1.4 Greenline HT Specialtryck för 3x230V Installatörsmanual Art. nr: 290581 Utgåva 1.4 Innehållsförteckning Innehåll Anslut värmepumpen till elsystemet 3x230V... 4 Säkerhetsbrytare och jordfelsbrytare...4

Läs mer

Laddomat 21-100 Laddningspaket

Laddomat 21-100 Laddningspaket Laddomat 21-100 Laddningspaket Laddomat 21-100 har till uppgift att......vid uppeldning snabbt låta pannan nå hög arbetstemperatur....under laddning förvärma det kalla tankvattnet till pannbotten så att

Läs mer

Elvärme. Elektrisk tillskottsvärme och villaelpannor

Elvärme. Elektrisk tillskottsvärme och villaelpannor Elvärme Elektrisk tillskottsvärme och villaelpannor att värma med el MÅNGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Elvärme får många att tänka på de elektriska pannor som var så populära för inte så väldigt länge sedan. Då

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

Monterings & skötselanvisning Garanti & installationsbevis

Monterings & skötselanvisning Garanti & installationsbevis 0404 Monterings & skötselanvisning Garanti & installationsbevis Varmvattenberedare Emaljerade (E) och Rostfria (R) Innehåll: sid. 3 Så här installeras din varmvattenberedare! Viktigt i samband med installation

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EMINENT E/CU/R 35, 55, 100, 120. min 145

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EMINENT E/CU/R 35, 55, 100, 120. min 145 Mått och komponentplacering MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING E/CU/R 35, 55, 100, 120 41 5 6 min 200 45 42 25 1 2 22 43 23 3 455 184 54 40 467 * Erforderligt utrymme (-E) för byte/kontroll av skyddsanod.

Läs mer