Helg Söndagsskolan Helgkrönikan 17 Stort korsord 23

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Helg Söndagsskolan 16 17 Helgkrönikan 17 Stort korsord 23"

Transkript

1 Helg Söndagsskolan Helgkrönikan 17 Stort korsord 23 Cajsa Tengblad klarar sig inte utan andakter Klipp ur och spara bibelläsningsplan för Ta med barnen till det färgstarka Indien fredag 28 december 2012 Årgång 68 Nr 200 Pris 14 kr Du skall inte stjäla. 5 Moseboken 5:19 Dagen.se Klädjättarnas 1 hot Foto: Josefin casteryd Insikt Medborgare har ansvar att höja sin röst En engagerad kyrka kan påverka, menar före detta ministern Bengt Göransson. mot second hand Inkomster till socialt arbete kan sjunka när klädkedjor tar nya grepp Klädkedjan H&M tar i likhet med konkurrenter klivet in på den sociala arenan. Från och med nästa år uppmanas kunderna att lämna in begagnade kläder till butikerna. Satsningen förvånar inom second hand-branschen. Ett sådant här initiativ kan äventyra den svenska second hand-marknaden, säger Caroline Andermatt, Myrorna. 4 5 Nyheter Ledare 2 Ny serie 2013: s mening Daniel Grahn: Därför sammanfattar vi tidningens ståndpunkter i ett antal viktiga frågor. Nyheter 7 Nadarkhani fängslad igen Den iranske pastorn var fri i tre månader. Debatt 3 & 22 Sverige behöver nationella andliga ledare som får låna regeringens och nationens öra. Tommy Dahlman Nästa tidning kommer onsdag den 2 januari Så var 2012 sett genom Dagens glasögon POSTTIDNING A

2 2 opinion Ledare Opinionsredaktör: Elisabeth Sandlund , Debattredaktör: Hasse Boström , DAGEN fredag 28 december 2012 Dagen tar ställning i avgörande frågor Under 2013 sammanfattar vi tidningens ståndpunkter i viktiga ämnen för kristenheten Nyåret är några dagar av tillbakablick och reflektion. Så nödvändigt i en tid som rör sig fort, i en värld som blir allt mer global, och för en mänsklighet som är allt mer utmanad. Varje nyhetsredaktion gör sina årskrönikor, med de viktigaste händelserna, de bästa aktierna, de största idrottsframgångarna. Alla är vi betjänta av en summering, en utvärdering. Vi utvärderar även på ett personligt plan. Vad blev egentligen gjort av alla våra goda föresatser? Flyttades projekten framåt, eller slösade vi mest tid? Vad kan vi lära av dagarna som rusade förbi? Kan vi förbättra det vi gjorde bra, begränsa de sämre prestationerna? Kan detta års erfarenheter bli nästa års goda vanor? Klassiska bra frågor att reflektera över. För de allra flesta innebär nyåret ett nytt avstamp. Även om tiden är linjär, får vi energi av att byta ett årtal mot ett annat. Vi är nu på väg in i år Efter Kristus, tillägger vi gärna. Vår tideräkning utgår från julens storslagna mirakel, då Gud blev människa. På Dagen, en tidning på kristen grund, är vi förväntansfulla. Det senaste decenniet har aktualiserat religion på ett nytt sätt. Världen har förvisso blivit mer polariserad och konfliktfylld, det är inte bra. Men samtidigt märker vi en andlig nyfikenhet, och en kristenhet som på många håll visar tecken på ny vitalitet. Vi tror på ett spännande För att ge extra fart in i nya året kommer Dagens ledarredaktion de närmaste veckorna att jobba med Dagens mening. Vi ska försöka sammanfatta våra ståndpunkter i ett antal frågor som är viktiga för kristenheten. Det finns inga ambitioner att vara heltäckande, inte heller att kunna samla hela kristenheten. Vårt syfte är att tydliggöra ett antal brännande områden, och förklara hur vi resonerar utifrån en kristen hållning. Troligen inte den enda hållningen, men den som vår ledarsida står för, med den kunskap vi har idag. Vi vill sedan utmana er läsare att jobba vidare med frågeställningarna. Som alltid på Dagens ledarsida ser vi världen genom tre raster: 1) För det första studerar vi Bibeln. Att göra en tidning på kristen grund innebär att vi söker Guds tanke, så nära Jesu liv och exempel som möjligt. Vi söker se det som Jesus såg, de små, de fattiga, de utanför. Även om vi inte särskilt ofta citerar Bibeln i ledarna är den grunden för våra åsikter. Det kommer att märkas tydligare nu. 2) Det andra rastret utgår från den idétradition som format vår del av kristenheten. Vi bejakar arvet från urkyrkan och framåt, och inser även bristfälligheten i människors handlande. Naturligtvis har även vi brister, vilket stämmer oss till ödmjukhet och respekt inför varandra. Liknande hållning finner vi i Lausannedokumenten, ett antal ideologiska grundsatser, som format en stor del av protestantisk kristenhet. I Sverige är dessa texter välkända bland kristna ledare. De hjälper oss till tydlighet. 3) Tredje rastret är vår omvärldsuppfattning och analys av vår samtid. Tidningens åsikter färgas av ledarskribenternas personliga preferenser, kunskap och erfarenhet. Även vi påverkas av tidsandan och samhällets dagordning som ständigt revideras talets dansbaneelände har kommit i skymundan av nya aktuella frågor. Ledarna som presenteras under vinjetten Dagens mening kommer att vara osignerade, för att markera att det inte är en enskild skribents synpunkter utan är hållningen för tidningen som sådan. Följande ämnen vill vi bearbeta, med start nästa fredag: Bibeln, Socialt ansvar, Familjen, Församlingen, Mellanöstern, Livets gränser, Ekumenik, Andra religioner, Vård och omsorg, Rättvisa, Integration och rasism, Mission och evangelisation. Vår målsättning är att ge dig som enskild läsare en utmaning, men också ett underlag till samtal i kyrkans gemenskapsgrupp. Som församlingsledare och pastor har du kanske redan en klar bild, då får du anledning att aktualisera din undervisning. Vi har som ambition att vara tydliga för att du ska få ett fast tankegods att ta spjärn emot. Vi vill även vara ärliga och ibland redovisa olika uppfattningar. Tydlighet, ödmjukhet och respekt är bra egenskaper i samtal om ideologi. Det enda vi vet är att Gud är större än våra tankar, liksom hans nåd och omsorg. Med det som utgångspunkt är vi redo för ett spännande Ett gott nytt år! Daniel Grahn Obunden på kristen grund Grund för samtal. Syftet med serien Dagens mening är att tydliggöra ett antal brännande områden, och förklara hur vi resonerar utifrån en kristen hållning. Vi vill sedan utmana er läsare att jobba vidare med frågeställningarna. Foto: jonatan sverker I korthet Orden som sammanfattade 2012 Eurobävning, grexit, mjuk betalvägg och henifiera. Årets nyordslista från Språkrådet säger en del om vad som kännetecknat 2012, både ute i världen och på hemma plan. Vissa av de utvalda nya orden är träffsäkra och fyller ett behov. De kommer att tas i allmänt bruk och bli en My little pony. integrerad del av språket. Andra, som exempelvis brony (för vuxen man som älskar leksakshästarna My little pony ), förefaller däremot vara av kortlivad dagsländekaraktär. Men nöjsam mellandagsläsning är i alla fall listan. Elisabeth Sandlund Citatet Ingen annan patientgrupp än de som har ett narkotikamissbruk utsätts för repressalier som en del av behandlingen. Tobias Linder och Markus Boman, läkare som ifrågasätter principerna för behandling av narkotikamissbrukare, på SvD Brännpunkt

3 DAGEN fredag 28 december 2012 Redigering: Helena Waern Debatt 3 opinion bra eller dåligt? Adventsuppropet samlade nästan svenskar. Tommy Dahlman tycker att det är ett försvar för kyrkans frihet i samhället och håller inte alls med de 18 pastorer som skrev ett debattinlägg om problematiken med sådana här upprop. foto: jonatan sverker Ett försvar för kyrkans frihet Debatt Dagen har fått flera reaktioner på inlägget från de 18 frikyrkopastorer som förra torsdagen invände mot Adventsuppropet. Här är en av rösterna. Debatten fortsätter på sidan 22. Tommy Dahlman, pastor, författare, föreläsare. Det är med stor förvåning jag läser torsdagens Dagen, där 18 pastorer går ut och polariserar mot vad nästan svenskar gjorde i samband med adventsuppropet. Uppropet är inte problematiskt som dessa andliga ledare menar, det är snarare friskt och vitalt. Pastorernas försök att hävda bibelsammanhang som talar emot en sådan kraftsamling som tidningarna Världen Idag och Dagen gjorde tillsammans blir i mina ögon ingenting annat än ett skott foten. För det första är adventsuppropet ett försvar för kyrkans frihet i samhället. Ingen myndighet ska i vår religionsfria nation äga mandatet att sätta munkavel på prästen i hans egen kyrka. Den andliga mognad och respektfulla insikt dessa personerna visade genom sina namnunderskrifter borde uppskattas och uppmuntras, inte ifrågasättas. För det andra är det ett direkt sakfel som dessa tongivande personer gör sig skyldiga till, utifrån ett kyrkohistoriskt perspektiv, när de sätter det personlig andliga livet i motsatsförhållande till att sträva efter sunda och kristna värderingar i stat och samhälle. Det är oftast det friska andliga livet som reagerar på förruttnelsen, avfälligheten och nyhedendomen i samhället, inte tvärtom. Indirekt skulle innehållet i insändaren kunna tolkas som om den kristna församlingen inte ska uppmuntra kristna politiker, kristna statsmän, kristna beslutsfattare etcetera. Detta blir en befängd tanke. Ett ledarskap som riskerar att bli ännu anonymare än vad vi redan har. För det tredje är inte den kristna församlingens stora problem det engagemang som visades i och med uppropet. Från mitt perspektiv är det stora bekymret alla de hundratals församlingar vars ledarskap inte lyfte ett finger för att entusiasmera till försvar för den kristna friheten i Sverige. Därför hade det varit mera utmanande och reellt med en insändare från dessa 18 församlingsledare där de beskriver sin besvikelse över att det inte var 1 miljon namnunderskriver som överlämnades till utbildningsministern. För det fjärde talar insändaren emot det som är mina egna rötter. I den mylla jag växte upp talade man ofta om den kristna tron som en reformation där föregångare som Hans Nielsen Hauge och William Booth var goda exempel. Lewi Pethrus engagemang för en kristen radio, kristet politiskt parti, kristen tv, kristen tidning, kristen missbruksvård smittade tusentals människor till kristen företagsamhet som direkt och indirekt påverkade stat och samhälle. Tidigare artikel Dagen den 20 december. För det femte och slutligen, indikerar insändaren ett ledarskap som riskerar att bli ännu anonymare än vad vi redan har. Sverige behöver nationella andliga ledare som får låna statsministerns och regeringens och nationens öra. Artikeln äventyrar entreprenörskap, initiativförmåga och driftighet till förmån för stillatigande och bävan för att vara kontroversiell och stötande. Varför inte i vår tid hellre lyfta fram exempel som Josefs inverkan på kungafamiljen, Moses mod mot kung Farao, Daniels civilkurage mot kung Nebukadnessar, drottning Esters tapperhet som räddade ett helt folk från total förintelse? Vårt problem i Sverige är inte en kyrka som ropar men som i allt för många frågor både på individnivå och nationellt plan tiger. Nu när vi äntligen bet ifrån är det i mina ögon undermåligt och direkt anstötligt att 18 pastorer och församlingsledare offentligt går ut och problematiserar. Läs mer på sid 22: De 18 pastorerna svarar Daniel Grahn Vill du debattera? Debattartiklar och insändare skickas till: Dagen debatt, Stockholm Glöm inte att uppge namn, adress och telefon. För icke beställda manus ansvaras ej. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta texten.

4 4 DAGEN fredag 28 december 2012 nyheter Nu får second hand- Allt fler klädkedjor tar upp konkurrensen mot second hand-butikernas givare H&M:s kunder världen över uppmanas att byta in sina gamla kläder för att få rabatt på nya. Initiativet möts av skepsis från second hand-butikerna som på sikt befarar att de begagnade kläderna blir färre. Sedan tidigare har bland annat Stadium och Boomerang anordnat liknande kampanjer där man får rabatt på nya kläder om man lämnar gamla i utbyte. Klädkedjan H&M satsar nu större och drar igång en global klädinsamling med följande villkor: Den som lämnar en kasse med kläder får en rabattkupong på 50 kronor om man samtidigt handlar för minst 300 kronor i någon butik. Kläderna får vara i vilket skick som helst, hela eller trasiga. Vi vill ta vårt ansvar och minska sopberget och vi ser vårt klädinsamlingsprojekt som ett viktigt tillägg till välgörenhetsorganisationernas arbete, säger Johanna Dahl, presskontakt på H&M. Målet är att återvinna all textil Efter att plaggen kommit in till butikerna sorteras de och fördelas på ett antal kategorier, beroende på textiliernas skick. Vissa lämnas iväg till välgörenhet på andra håll i världen och annat går till återvinning. Ett sådant här initiativ kan äventyra den svenska secondhandmarknaden. På sikt hoppas man kunna återvinna alla typer av textilfibrer, något som inte är möjligt i dag. Forskningen kring att återvinna bomull har kommit långt, men ingen industriell produktion har ännu kommit igång. Vi vill nå de kunder som i dag slänger sina använda kläder i hushållssoporna. 80 procent av alla plagg hamnar där, säger Johanna Dahl. Äventyrar second hand Caroline Andermatt, vd för Myrorna, välkomnar att klädkedjor som H&M tar miljöfrågan på allvar, men är förvånad över att man väljer att agera på egen hand i samarbete med en utländsk aktör. Det ligger i allas intresse att minska textilavfallet. Men alla behöver vara med i dialogen och Fakta: Återvinna tyg så går det till Kläderna klipps sönder och förbehandlas för att sedan lösas upp i ett lösningsmedel. Cellulosan fälls då ut. Denna processas sedan vidare. Ofta har dock bomull och syntetfiber blandats, vilket skapar problem och kräver att de två materialen separeras. Om den återvunna fibern ska få en vacker färg måste forskarna även färgseparera kläderna innan de återvinns. Brukar du handla på second hand? Svara på Dagen.se arbetet måste vara transparent. Därför är det förvånande att den här satsningen lanseras när det redan diskuteras producentansvar och återvinning på annat håll, säger hon. Trots att många svenskar har stor vana av källsortering och därmed är fullt kapabla att skilja på hela och trasiga kläder ser hon ändå en risk i att flödet av begagnade kläder till social verksamhet kan minska. Ett sådant här initiativ kan äventyra den svenska second hand-marknaden, för utan gåvor kan vi inte uppfylla vårt uppdrag. Hela vårt överskott går till stöd för utsatta barn och unga, till härbärgen och rehabilitering för missbrukare, säger hon. Välkomnar konkurrens Tomas Bjöersdorff, verkställande chef på Erikshjälpen Second Hand, tror att den här typen av initiativ från klädkedjorna kommer att bli vanligare i framtiden. Han välkomnar konkurrensen, men säger att det på sikt kommer krävas mer av second hand-butikernas kommunikation mot sina kunder. Vi kan ju inte hävda vår rätt till en marknad på något vis. Men vi vill vara attraktiva för att våra kunder och givare ska fortsätta att vända sig till oss. Vi behöver också bli bättre på att kommunicera vart pengarna verkligen går. Om man ser det, kanske en värdekupong hos en klädkedja ändå inte är så betydelsefull, säger han. Varför inte samarbete? Han önskar samtidigt att klädkedjorna tog hjälp av den upparbetade erfarenhet som exempelvis hans organisation har samlat på sig under de drygt 20 år som organisationen varit verksam. I dag har Erikshjälpen 54 butiker i Sverige. Om man verkligen är intresserad av det sociala ansvarstagandet skulle det vara intressant att prova att göra något tillsammans. Men är det inte komplicerat att blanda kommersiella och ideella intressen? Bara man är tydlig med vad som är vad, behöver det inte vara några problem. Vi har lång erfarenhet av socialt arbete, och det kan de kommersiella aktörerna dra nytta av. Joakim Lundgren Sorterar kläder. Sanna Malmström tillsammans med Mahbobeh Kamareji och Nahid Khassaee Folk kommer från hela På Erikshjälpen i Spånga utanför Stockholm säljs en fjärdedel av de insamlade kläderna vidare i butik. Resten skickas som bistånd till utlandet eller slängs i soporna. Snön yr i Stockholmsförorten denna decemberdag och vid lastintaget till second handbutiken plockas de första klädkassarna för dagen in på lagret. Det surras och skramlas, och stämningen bland de anställda och volontärerna är uppsluppen. Förberedelserna inför öppningen av butiken är i full gång. Det är aldrig någon brist på kläder. Vi får in massor hela tiden, säger Sanna Malmfors, biträdande butikschef. Medarbetaren Mahbobeh Kamareji lägger upp plaggen i en container och börjar sortera. I dag är det mest t-tröjor och jackor som skickats in. Allt sorteras Varje plagg kontrolleras noga, för att kategoriseras. De bästa kläderna läggs i korgar som ska hängas upp till butiken. De plagg som butiken tycker sig redan ha för mycket av skickas som bistånd till bland annat Baltikum. Organisationen Human Bridge står för

5 DAGEN fredag 28 december 2012 Redigering: Peter Wickberg 5 nyheter butiker konkurrens Bakgrund: Välgörenhet eller överlevnad? Dyr bomull gör gamla trasor till hårdvaluta När H&M drar igång sin globala klädinsamling betonas det miljömässiga och sociala ansvaret. Men det handlar lika mycket om att säkerställa den långsiktiga tillgången på bomull. Klädkedjan menar sig vara den första i världen att dra igång något liknande och ser sig som ett viktigt tillägg till de redan etablerade välgörenhetsbutikerna. Och att hitta använda textilier är inte svårt; bara under förra året förbrukade svenskarna ton, enligt siffror från Naturvårdsverket. Samtidigt pekar mycket på att bomullen i framtiden kommer att bli allt mer svårtillgänglig. Sedan 2005 har bomullspriset ökat stadigt, vilket sätter klädkedjorna i en knepig sits. När den växande medelklassen i Asien och Afrika ska förses med festkläder och basplagg, gäller att bolag som H&M kan göra det till konkurrenskraftiga priser. Ett ökat bomullspris skapar därför behov av återvinning, och kan man dessutom tjäna några goodwill-poäng genom att trycka på det sociala ansvaret, gynnas naturligtvis varumärket. Och som av en händelse sammanfaller klädinsamlingsinitiativet med ett svenskt forskningsgenombrott kring hur man återvinner och separerar innehållet i textilier. De gamla utnötta trasorna längst ner i garderoben har plötsligt blivit hårdvaluta. sorterar insamlade kläder i tre kategorier: butiksförsäljning, utlandsbistånd och avfall. Stockholm för att handla distributionen och kläderna sorteras i påsar med olika färg, beroende på vilken årstid plagget är till för. En kommersiell aktör måste vara tydlig med sina syften. En hög hamnar direkt i soporna. Det är de uppenbart smutsiga eller trasiga kläderna. Man måste vara noggrann och kolla att alla dragkedjor fungerar och att ingen knapp fattas. Sedan gör det inget om kläderna är gamla, bara de är i fint skick, säger Nahid Khassaee. Och det är dessa kläder som även klädkedjorna nu efterfrågar. Men initiativet möts ändå med viss skepsis bland de anställda i butiken. Ingen klädbrist En kommersiell aktör måste vara tydlig med sina syften. Samtidigt tror jag inte vi kommer få brist på kläder än på ett tag, säger Sanna Malmfors. Butiken har funnits sedan 2007, och har ökat i popularitet för varje år. Här förenas människor från alla samhällsklasser i sitt intresse att både fynda, göra en social insats och samtidigt göra miljön en tjänst. Lars Westin, butikschef, tror att trenden har kommit för att stanna. Det har gått bra för oss sedan vi öppnade och folk kommer från hela Stockholm ut hit för att handla, säger han. Vinsten som butiken genererar går bland annat vidare till Burkina Faso och till arbetet med organisationen Världens barn. Joakim Lundgren foto: Ninna ekstrand SVT rapporterade nyligen om att när forskare vid KTH i Stockholm presenterade den effektiva metoden för att utvinna bomullsfibrer ur begagnade plagg, blev de nerringda av klädjättarna som undrade hur snart produktionen kan komma igång. H&M:s klädinsamling konkurrerar inte direkt med de second hand-butiker som årligen omsätter omkring en miljard kronor i Sverige. Detta eftersom klädbutikerna även accepterar trasiga kläder. Men i det långa loppet blir det ändå konkurrens om råvaran det vill säga tyget i kläderna. Second hand-butikerna är beroende av ett stort förtroendekapital hos en välvillig allmänhet som ständigt förser varuflödet med långrockar, plyschsoffor och porslinstallrikar. Den som rensat ur sin garderob, och hellre lockas av femtiolappen på H&M än att gratis lämna bort kläderna till second hand-butiken, kan göra att dessa på sikt får det svårare att hitta attraktiva kläder och därmed bedriva den hjälpverksamhet de finns till för. Joakim Lundgren

6 6 DAGEN fredag 28 december 2012 nyheter Fakta: Mer fokus på personlig upplevelse I oktober krävde svenska kyrkoledare att Migrationsverkets kunskap om religion måste bli bättre. Kravet gjorde att verket bjöd in till ett möte, där flera förslag togs fram. Handläggarna ska i fortsättningen lägga större tonvikt vid den personliga upplevelsen när konvertiters asylskäl prövas Foto: ANDERS WIKLUND, SCANPIX Vilken religion som helst. Oskar Ekblad är avdelningschef för asylprövningar på Migrationsverket i Malmö och enligt honom kan en utredare tillhöra vilken religion som helst. Konvertitfall skapar frågor om utredare Migrationsverket kritiseras för sin behandling av misshandlad man som ska utvisas Kristen eller inte kristen det är frågan. Migrationsverket tror i alla fall inte att asylsökande iraniern Mohammadali Pak Damans konvertering är äkta. Enligt honom har det haft betydelse att utredaren av hans fall var muslim. Fallet borde anmälas, menar Migrationsverket. Dagen har tidigare skrivit om Mohammadali Pak Daman, som då kallades Noel i artikeln för att inte röja hans identitet. Nu har han varit i Sverige fyra år och med i församlingen New Life Stockholm nästan lika länge. Han har lämnat islam och lever som kristen, något han riskerar att dödas för i sitt hemland. I början av terminen misshandlades han av en tjej och en kille som ska ha skrikit smutsig kristen åt honom. På Migrationsverket har man gjort bedömningen att han kan åka tillbaka till Iran, eftersom man anser att hans konvertering inte är genuin. Så fungerar det inte, menar Kjell Waern, pastor i New Life. Kommer råka illa ut För några veckor sedan fick jag höra om en annan kille som nyligen skickades tillbaka till Iran. Han togs fast så fort han landade där och har inte gått att nå sedan dess, säger han. Vi vet att Mohammadali kommer att råka illa ut om han skickas tillbaka. Hela hans familj och släkt vet om att han har konverterat och han lever sitt liv som kristen genom att evangelisera, be för andra och gå på bibelstudium. Kjell Waern. Mohammadali Pak Daman. Kjell Waern menar också att Mohammadali har blivit illa behandlad av Migrationsverket. Bland annat misstycker han till att en av utredarna varit troende muslim, något som han menar har påverkat hennes bedömning av Mohammadali Pak Daman. Hon avslutade hela intervjun med frågan om vem Muhammed är. När Mohammadali svarade att han var en vanlig person blev hon galen och sa att han är en profet och att Mohammadali alltid kommer att fortsätta vara muslim. När muslimer möter en person som har lämnat islam för kristendomen ska de döda honom, så säger Koranen. Förhörsledaren har på så sätt gjort sin plikt genom att sända honom tillbaka till döden, säger han. Oskar Ekblad är avdelningschef för asylprövningar på Migrationsverket i Malmö och enligt honom kan utredaren tillhöra vilken religion som helst. Vi kan absolut inte diskriminera muslimska kvinnor och inte låta dem utreda kristna män, det skulle gå emot grundlagen. Men våra utredare ska vara opartiska och tillsättas efter kompetens, säger han. Sen kan det uppstå specifika situationer och enskilda fall där utredaren kanske inte har full kompetens. Då får man i det enskilda fallet göra en bedömning om det behöver vara en annan utredare. I det här fallet låter det som att den asylsökande borde göra en anmälan till justitieombudsmannen som får göra en utredning. Är det felaktigheter ska vi självklart klandras, är det inte det kanske man kan skapa förståelse för hur vi tänkt, menar Oskar Ekblad. Vågade inte argumentera Ett annat tillfälle när Migrationsverket behandlat en asylsökande illa enligt Kjell Waern var när en kvinna från Rwanda fick en tolk som var tutsi. Han tillhörde alltså samma folkgrupp som under folkmordet i Rwanda hade dödat hennes familj och fått henne att fly. Det gjorde att hon inte vågade argumentera för sina asylskäl och hon nekades därför asyl. I den situationen skulle hon ha uttryckt sin rädsla för det offentliga biträdet, menar Oskar Ekblad. Josefin Lilja

7 DAGEN fredag 28 december 2012 Redigering: Martin Einald 7 nyheter Iranske pastorn Yousef Nadarkhani åter i fängelse Den iranske pastorn Yousef Nadarkhani har åter fängslats. Nadarkhani har tidigare suttit fängslad för att ha evangeliserat bland muslimer. I september släpptes han fri. Yousef Nadarkhani. F foto: Present Truth Ministries Det är organisationen Christian Solidarity Worldwide som rapporterar om att Nadarkhani åter sitter i fängelse. Skälets anges vara att pastorn släpptes för tidigt i september. Enligt en fängelsedirektör ska Nadarkhani slutföra arbetsuppgifter i fängelset, skriver Christian Today. Pastor Nadarkhani dömdes 2009 för att ha konverterat från islam till kristendomen. Han hade bland annat protesterat mot att hans barn tvingades läsa ur Koranen i skolan. Senare kom domen att handla om evangelisering bland muslimer. För detta dömdes Nadarkhani till tre års fängelse. Tidigare i år släpptes han ur fängelset, och i november talade han på Christian Solidarity Worldwides konferens i London, där han tackade alla som bett och uppmärksammat hans fall under hans tid i fängelse. Nu ska han alltså vara frihetsberövad igen sedan juldagen då han fördes bort från sin familj, som består av hans fru och två små pojkar. Vi ber för Yousef Nadarkhani Vi känner besvikelse över att pastor Nadarkhani åter fängslats. Hans fru och barn har sett fram emot att fira jul tillsammans med honom för första gången på tre år. Vi ber för Yousef Nadarkhani och hans familj i denna svåra stund, säger Mervyn Thomas vid Christian Solidarity Worldwide. Yousef Nadarkhani som är 35 år, ska nu befinna sig på fängelset Tidigare artikel Dagen den 28 februari & 11 september Lakan i orten Rasht i norra Iran. Enligt det kristna studiecentret American Center for law and justice, som följt Yousef Nadarkhanis fall nära, ska han nu hållas frihetsberövad i ytterligare 45 dagar, vilket är den tid som återstod av hans utdömda straff när han släpptes fri under skyddstillsyn i september. Nadarkhanis juridiska ombud, människorättsaktivisten Muhammad Ali Dadkhah, fängslades strax efter Nadarkhanis frigivning, och befinner sig i det fruktade Evinfängelset. Leif Ottenvang, Sofie Hedman I korthet: Världen Katolska kyrkan i Irland manar till abortprotest Katolska kyrkan i Irland uppmanar människor att protestera mot regeringens förslag om en uppmjukning av landet stränga abortlagar. Kardinal Sean Brady sade i sitt jultal att alla som anser att rätten till liv är något fundamentalt måste göra sin röst hörd, uppger Reuters. Ingen regering har rätt att ta ifrån en oskyldig människa den rätten, sade Brady. Irland har Europas strängaste abortlagar. Abort tillåts bara om moderns liv är i fara. Debatten har tagit fart sedan en indisk kvinna dött i blodförgiftning sedan hon nekats abort av sitt döende foster. Irlands premiärminister Enda Kenny har flaggat för tydligare riktlinjer när det gäller aborter. Abort totalförbjöds i Irland lättade dåvarande regeringen på reglerna. I de fall kvinnans liv står på spel ska abort tillåtas, beslöt man då. Leif Ottenvang USA riskerar konkurs i februari USA:s president Barack Obama har avbrutit sin julledighet på Hawaii för att försöka förmå kongressen att rädda landet undan det fruktade finansstupet. Samtidigt varnar finansministern för konkurs inom två månader. Bråda dagar väntar kongressledamöterna, som före jul uppmanades av Obama att lugna ner sig och fundera på lösningar. Om inget görs kommer det nya året föra med sig ett fall från finansstupet, då tidigare beslutade nedskärningar och skattehöjningar kommer att slå mot amerikanernas plånböcker. Finansminister Timothy Geithner spädde ytterligare på oron i onsdags genom att meddela att USA kommer att slå i lånetaket på nyårsafton och riskerar konkurs inom två månader. Mängden pengar som USA får låna är reglerad i lag och på måndag nås maxsumman: miljarder dollar. TT till konferensen pingst Pastors öppna möte En riktig placeringsrådgivare med fullt rådgivaransvar Välkommen med frågor eller begär prospekt! Stockholm Luleå predikan Ingen som Jesus - Pelle Hörnmark tisdag 8/1 kl 19:00 Filadelfiakyrkan Rörstrand, S:t Eriksplan Stockholm Ny kör för dig som gillar att sjunga. 28 januari 2013 drar vi igång. Du kan också följa mötet live på tvinterplay.se arrangör GOD JUL ÖNSKAR TEAM PUTTE Församlingsförsäkring OSLAGBAR TRYGGHET FÖR DIN FÖRSAMLING! Kontakta oss för mer information

8 8 nyheter DAGEN fredag 28 december 2012 Tänker du på din pension? Det gör vi också. Det skrivs spaltkilometer om pensionen. Och många funderar också ofta över sin egen pension. Att välja rätt för sitt sparande kan förstås kännas svårt, inte minst vad det gäller pensionen som ska säkerställa den ekonomiska tryggheten längre fram i livet. Vad det inte skrivs så mycket om är att du idag har helt nya möjligheter att välja färdriktning till din framtida pension. Möjligheter som ökar din flexibilitet, och där du kan såväl öka avkastningen som minska risken i ditt sparade kapital. Tala med din finansiella rådgivare eller besök vår hemsida för att lära dig mer om våra strukturerade produkter. Vi vill gärna visa dig vägen till ett klokare och modernare pensionssparande. Läs mer på Garantum.se/Pension förra årsskiftet. ElvaTolv, nyårskonferensen på Livets ord. foto: Rickard Eriksson Liljero Dags att ladda för nyårskonferenser Tusentals anmälda konferensdeltagare i landet Än är det inte för sent för den konferenssugne att bestämma var nyåret ska firas. Kyrkliga nyårsläger och konferenser anordnas som vanligt på en rad platser, däribland i Märsta, Uppsala och Jönköping. Genuin. Det är temat på den årliga ungdomskonferensen Unite med omkring deltagare som anordnas samtidigt i pingstkyrkorna i Västerås, Jönköping och Örnsköldsvik. Äktheten blir allt viktigare i en tid när omgivningen ställer så många krav på att man ska passa in i vissa mallar. Men livet blir inte bra om man inte vågar visa äkthet mot sig själv och Gud, säger Annelie Lennartsson, ungdomspastor och seminariehållare. Hon medverkar i Västerås tillsammans med bland andra Joakim Lundqvist, ledare för Ny Generation, och komikern Jonas Helgesson. Förutom Svenska alliansmissionens ungdomskonferens på Gullbrannagården och Credos nyårsläger Breaking News i Skene, är de större evenemangen Målet är att ge ungdomar och unga vuxna verktyg för att åka hem och bygga sina lokala kyrkor. koncentrerade kring Mälardalen. I Uppsala anordnar Livets ord konferensen TolvTretton med Ulf Ekman, Stefan Salomonsson och Gladys Del Pilar. Kreativa seminarier Några mil därifrån arrangerar Hillsong Stockholm och Hope Church i Märsta tillsammans med församlingar i Göteborg och Västerås nyårskonferensen Encounter Målet är att ge ungdomar och unga vuxna verktyg för att åka hem och bygga sina lokala kyrkor. Vi har bland annat seminarier som fokuserar på kreativitet, medieproduktion och på socialt arbete, säger Andreas Nielsen, pastor i Hillsong Stockholm. I Umeå arrangerar Frälsningsarmén tonårskonferensen Insidan, och som namnet antyder ligger fokus på det inre. Besökarna kommer från Limhamn i söder till Kiruna i norr. Vi är i sluttampen av förberedelserna och det känns fint. Undervisningen handlar om hur vi kan utveckla vår insida. Vi har även inslag om hur insidan fungerar rent fysiologiskt, säger Kristoffer Paulsson, projektledare. Välkommet avbrott För många innebär nyårssamlingarna ett välkommet avbrott från vardag och stress men kan också ge en känsla av kraschlandning när man senare återvänder till vardagen, menar Annelie Lennartsson, ungdomspastor i Sollentuna. Livet är ju inte en konferens, och tricket är att försöka omsätta det som förmedlas på samlingarna in i vardagen. Det är ju inte partyt som är det viktiga egentligen, säger hon. Joakim Lundgren Fler nyårsläger och konferenser Kåfalla Herrgård Nyårskonferens EFS Livskraft i Uppsala. Riktar sig till de som går i nian eller är äldre. Team Evangelisation Nyårsfestival, Sunne Krik Explore, Lillehammer Svenska lutherska evangelieföreningen Nyårsläger i Karleby, Finland

9 DAGEN fredag 28 december 2012 Redigering: Helena Waern 9 nyheter Miljardcheckar i Västra muren Besökare hittade värdefulla kuvert bland bönelapparna Instuckna bönelappar i Västra muren i Jerusalem är inget ovanligt däremot checkar till ett värde av motsvarande knappt 3,5 miljarder kronor. Rabbinen Shmuel Rabinovitch, som ansvarar för Västra muren, berättar enligt nyhetsbyrån AP att en besökare hittade ett kuvert förra onsdagen som innehöll 507 checkar värda motsvarande cirka 6,9 miljoner kronor per styck. Checkarna var dock inte adresserade till någon och det är tveksamt om de kan lösas in någonstans. Shmuel Ben Ruby, talesperson för polisen i Jerusalem, säger enligt Jerusalem Post att mannen som hittade kuvertet lämnade det till en advokat i Jerusalem som i sin tur lämnade in det till polisens hittegodsavdelning. I avvaktan på att någon eventuellt ska göra anspråk på checkarna håller polisen nu att utreda om de är äkta eller falska. Klagomuren, Jerusalem. Shmuel Rabinovitch säger att de flesta av checkarna är från Nigeria, men Micky Rosenfeld, talesperson för israeliska polisen, berättar att en del även kommer från USA, Europa och Asien. Enligt Shmuel Rabinovitch är det inte första gången som checkar har hittats på platsen. Han konstaterar att andra har hittats i insamlingslådorna för foto: Oded Balilty, scanpix behövande, men att de checkarna inte har gått att lösa in. Han säger samtidigt att han tror att de som har skrivit checkarna ville ge allt de hade till universums skapare. johannes Ottestig I korthet: Sverige slutar. Aron Modig är lämnar sina uppdrag inom KDU. Aron Modig lämnar KDU Foto: scanpix I går meddelade Kristdemokratiska ungdomsförbundets ordförande Aron Modig att han inte ställer upp för omval till posten nästa år. I samband med att han lämnar posten som förbundets ordförande lämnar han också de övriga uppdrag han har inom rörelsen, som ledamot i partistyrelsen och som adjungerad ledamot i partiets skolpolitiska arbetsgrupp. Nu är det dags att gå vidare till nya utmaningar, skriver Aron Modig på sin blogg. Politiken är mitt största intresse och jag kommer alldeles säkert att komma tillbaka till den sfären i framtiden, om jag får nya möjligheter att arbeta för de ideologiska principer som jag håller närmast om hjärtat. Josefin lilja Köldknäpp ger hala vägar SMHI varnar för blixthalka efter de senaste dagarnas plusgrader. När temperaturen sjunker förvandlas blöta och moddiga vägar till isbanor. SMHI utfärdade klass 1-varningar för isbeläggning på vägarna i hela södra Götaland och Trafikverket varnade för is- och frosthalka i både Götaland och södra Svealand. TT EN FÖR ALLA ALLA FÖR EN HAN DOG FÖR OSS VI LEVER FÖR HONOM Tillsammans med Jesus...kan du och jag, genom PTL:s tillsammansarbete, nå och hjälpa föräldralösa gatubarn, onådda folkgrupper, förföljda judar, sjuka och besatta. Vårt budskap är de goda nyheterna, att Jesus hjälper idag! I detta samarbete är du unik och viktig. Bara du kan vara du! Bara du kan be, ge och göra vad du är kallad att göra. Vad du gör betyder mycket. Din broder i Kristus Tommy Lilja PTL MINISTRIES L Pastor Tommy predikar på crusade, landsbygden Nepal % av besökarna var hinduer och muslimer. Vi måste ha fler sådana här PTL kampanjer. Vi har sett otroliga saker, tom lama har blivit helade, utan medicin, helt gratis. Vårt folk behöver detta! Riksdagsman Nepal PTL MINISTRIES ETT TILLSAMMANSARBETE PTL:S TILLSAMMANSARBETE predikar varje år live för mer än 1 miljon människor i tredje världen, undervisar fler än 5000 ledare och har hjälpt över judar hem till Israel. PTL är en samfundsoberoende ideell organisation med kontor i fler än 8 länder. Bl.a. Sverige, Finland och USA. PTL samarbetar med ett stort antal församlingar och troende över hela världen. GÅVOPLUSGIRO Godkänt insamlingskonto, USA, Finland.

10 10 DAGEN fredag 28 december 2012 nyheter älskad stjärna. Världsartisten Whitney Houston dör ensam på ett hotellrum efter en lång tids stoppade misshandel. Som kristen har jag ett särskilt ansvar, säger Fredrik Jägerskogh som också fick pris av polisen. Foto: josefin casteryd kopimistsamfundet registreras som trossamfund. Gustav Nipe är ledare. foto: Emma Kjellquist maktkamp. Mats Odell förlorar partiledarvalet mot Göran Hägglund. foto: scanpix 2012: Hjältar, maktspel Fredrik Jägerskogh stoppar misshandeln utifrån sin tro Världsartisten Whitney Houston Kidnappning i Uppsala, exorcism i Borås och Sverigedemokraterna bad om ursäkt efter psalmstöld. Hur mycket kommer du ihåg från det som stått i Dagen under året som gått? Fräscha upp minnet med hjälp av Dagens årskrönika. Januari Israel och palestinierna vid förhandlingsbordet för första gången på över ett år. En 25-årig frikyrkomedlem kidnappas i Uppsala, vilket leder till stort mediepådrag. KD:s stabschef Henrik Ehrenberg avslöjas ligga bakom en rad kritiska inlägg på nätet mot partikolleger under pseudonymen Ove Tove. Ehrenberg får efter ett par dagar lämna sin post. Marcus Birro, Lars Adaktusson, Magnus Persson, Carin Dernulf, Ulf Sundkvist och Åsa Molin presenteras som nya krönikörer i Dagen. Kopimistsamfundet registreras som trossamfund. Frälsningsarmén uppdaterar sin klassiska sköld. Lasse Svensson föreslås som kyrkoledare av styrelsen för Gemensam framtid. Håkan Juholt lämnar sitt uppdrag som Socialdemokraternas partiordförande. Efterträds av Stefan Löfven. Årets evangelist. Simon Manfredsson, Street Church. KD:s riksting beslutar att Göran Hägglund ska fortsätta som KD:s partiledare. Han får 198 röster och utmanaren Mats Odell får 88 röster. Februari Sigfrid Deminger, tidigare rektor för Örebro Missionsskola, riktar i debattartikeln Frikyrkligheten bar inte kritik mot frikyrkans uttryckssätt. Det blir årets stora debattsnackis i Frikyrkosverige. Pingst beslutar att de vill få in fler unga till rörelsens rådslag. Katolska biskopar och ledare från hela världen samlas i Rom för att samtala kring hur de ska stoppa de sexuella övergreppen inom kyrkan. Världsartisten Whitney Houston dör ensam på ett hotellrum efter en lång tids problem med droger. Fredrik Jägerskogh får pris av polisen för att han ingrep vid en misshandel. Som kristen har jag ett särskilt ansvar, förklarade han. Över 350 människor bränns till döds i ett fängelse i Honduras. Läkarmissionen har sedan många år ett arbete bland internerna. En EFK-medarbetare hålls kvar i Egypten mot sin vilja. Några dagar senare släpps mannen. LP väst och flera församlingar i Göteborg går ut med att de vill starta ett Drömcenter för att hjälpa ungdomar i riskzonen. Prinsessan Estelle föds. Pastor Jean Kabuidibuidi utvisas till DR Kongo. Både kyrkliga företrädare och politiker protesterar. Kristdemokraterna är det enda partiet som säger nej till att ensamstående kvinnor ska få insemineras. Mars Exorcismrättegång inleds mot ett kristet par i Borås. Ett par föräldrar med afrikanskt ursprung anklagas för att ha försökt driva ut ondska ur sin dotter. Det avslöjas att Sverige hjälper Saudiarabien att bygga upp en vapenfabrik. Kristna freds, med flera, rasar. Simon Manfredsson blir vald till Årets evangelist. Dagen avslöjar att Sverigedemokraterna stulit Börge Rings psalm till en film om hedersvåld. Partiet ber efter några dagar om ursäkt och tar bort psalmen från filmen. 22 barn från Belgien dör på kristen skidresa till Alperna. Dagen lägger ner bilagan Du&jag. Kopternas påve Shenouda III dör. Tre judiska barn ihjälskjutna på skola i Frankrike. Flera fotbollsspelare ber för Bolton-stjärnan Fabrice Muamba som fått hjärtstillestånd. I svensk tv heter det att spelarna tänker på honom.

11 DAGEN fredag 28 december 2012 Redigering: Danne Sundell 11 nyheter problem med droger. Foto: scanpix nyfödd. Sveriges nya prinsessa får namnet Estelle. foto: kungahuset.se rosor mot våld. Omkring personer samlas med blommor i hönderna utanför domstolsbyggnaden i Oslo. Manifestationen är en protest mot massmördaren Anders Behring Breivik. foto: scanpix och samling för livet... dör Sverige får en ny prinsessa I Norge startar rättegången efter massmorden Påven besöker Kuba. Ett besök som senare beskrivs som en besvikelse. Dagen avslöjar att dementa på öländska Klockaregården inte längre får sjunga psalmer. Demensförbundet reagerar starkt. Åke Bonnier blir ny biskop i Skara stift. April Dagen inleder sin satsning på ett dokument varje fredag med att granska utbudet av det kristna utbudet i SVT. Rättegången mot den norske terroristen Anders Behring Breivik inleds. I Dagen berättar stortingsprästen Per Arne Dahl om hoppet efter terrordådet. Frälsningsarmén uppmärksammar att 753 barn vräktes förra året med en kuddkupp. Svenske prästen Alexander Radler utpekas som Stasiagent. I exorcisträttegången i Borås slår tingsrätten fast att exorcism och andeutdrivning är vanligt inom frikyrkan, men får genast mothugg av Sveriges kristna råd och frikyrkliga företrädare. I en stor undersökning som Dagen genomför säger 35 procent av Sveriges präster och pastorer att Gud använde sig av evolutionen när han skapade jorden. En undersökning visar att Carola är Sveriges mest kända kristna person. Barack Obama skickar sändebud till Malmö för att se över de antisemitiska incidenterna. Årets påvebesök. Benedict XVI besöker Kuba. Samfundsminister Stefan Attefall uppmanar alla kristna att göra sin röst hörd i samhällsdebatten. Maj Vladimir Putin väljs till Ryssland president Israeliskt nyval slutar med att Benjamin Netanyahus ställning är starkare än någonsin människor deltar i Jesusmanifestationen i Kungsträdgården. Pastor Jean Kabuidibuidi talar ut om tortyren han utsatts för i Kongo. Förebedjare i Göteborg får polisbeskydd under nationaldagsbönen. Prinsessan Estelle döps i Slottskyrkan av ärkebiskop Anders Wejryd. Påvens butler misstänks ha stulit dokument från Vatikanen. Skandalen får namnet Vatileaks. Löttorp camping säljs. Det kristna inslaget ska finnas kvar lovar köparna. Juni Livets ord-pastorn Ulf Ekman öppnar för ett biskopsämbete i ett uttalande på Bjärka-Säby. Men till Dagen vill Ulf Ekman inte uttala sig i ämnet. Fotbolls-EM i Polen och Ukraina inleds. Samfundsminister Stefan Attefall vill se en ny lag för skolavslutningar och anklagar Skolverket för religiös analfabetism. Pingströrelsens Nyhemskonferensen och EFK:s Torpkonferensen inleds. Dagens enkät visar att kristna singlar anser att det är skamligt att vara singel i kyrkan, men bland de som är i en relation är en stor majoritet nöjda med sin partner. 45 människor dödas i bombattentat mot kyrkor i Nigeria. Frälsningsarmén anmäler polisen eftersom de anser att polisen inte gjort sitt jobb vid ett studentfirande i Eskilstuna. Egypten får sin första demokratiskt valda president i Mohammed Mursi. Kristna kopter uttrycker en oro över att det egyptiska samhället nu kommer att islamiseras. Domen faller i Långaredsmålet, där två pingstvänner mördades. De båda anklagade döms till livstids fängelse av Alingsås tingsrätt, men domen överklagas. Regeringen lovar att papperslösa flyktingar ska få rätt till sjukvård Juli 17 gudstjänstbesökare dödas i en attack mot en kyrka i Kenya. Marcus Ardenfors blir ny föreståndare för Jönköping pingst. Vänd

12 12 DAGEN fredag 28 december 2012 nyheter ung hjälte. En kvinna håller upp en bild på den 14-åriga pakistanska flickan Malala Yousafzai som skjuts två gånger i huvudet för sin kamp för rätten att gå i skolan. Foto: scanpix protest. Gemensam framtid deltog i en aktion på Landvetters flygplats för att av Amireh och Zeinab från Iran som har lämnat islam och blivit kristna. Mördad. Missionären Birgitta Almeby överfalls utanför sitt hem i Pakistan. Hon avlider senare av sina skador. hemma igen. Martin Schibbye och Johan Persson på Arlanda flygplats. De svenska journalisterna släpptes fria efter över ett år i etiopiskt fängelse,. foto: scanpix politiskt budskap över nallar. En svensk reklambyrå släpper Vitryssland.... och kamp för liv och Malala Yousafzai blir skjuten för att hon vill gå i skolan Konvertiterna Amireh och Zeinab Fortsättning Forskarna vid partikelfysiklabratoriet i Cern presenterar upptäckten av Gudspartikeln. Pingsts Lapplandsveckan inleds i Husbondliden. Pingst Ung:s gala får folk att lämna tältet i protest mot alltför grova skämt. Politikerna samlas för Almedalsveckan i Visby. Missionskyrkans Hönökonferensen inleds. Samma vecka inleds också Sommar-oas i Kungsbacka. Stort oväder drabbar framför allt Småland. Kyrkorna klarar sig dock undan någon större förstörelse. Pingströrelsens första kvinnliga pastor Wasti Feldt dör. De kristna irakierna som gick med i Sverigedemokraterna inför valet 2010 lämnar nu partiet. Den kubanske regimkritikern och kristdemokraten Oswaldo Payá omkommer i en bilkrasch. I bilen sitter även KDU-ordföranden Aron Modig. OS i London inleds. Kyrkorna storsatsar med att dela ut Nya testamentet. Augusti Prästen Alexander Radler medger att han varit Stasiagent. För Dagen berättar han i en exklusiv intervju att han avsäger sig prästämbetet. Årets sommarvärd. Elise Lindqvist från S:ta Clara kyrka. Dagen på onsdag Tio viktigaste händelserna i Sverige S:ta Clara kyrkas Elise Lindqvist sommarpratar i P1. Årets Frizonfestival inleds för fjortonde året i rad. Temat är kroppen. Även Gullbrannafestivalen inleds på Gullbrannagården utanför Halmstad. Marcus Birro anklagar Kristdemokraterna för att dra till höger, vilket inleder en lång debatt kring var Kristdemokraterna befinner sig på höger-vänsterskalan. Vitryssland stoppar samtliga visumansökningar från Sverige efter att en reklambyrå från Sverige släppt nallebjörnar med politiskt budskap över landet. Även kyrkans hjälpsändningar till Vitryssland försvåras. En etiopisk evangelist försvinner från EFS årskonferens. En man som varit ledare i en pingstförsamling i Stockholm anklagas för sexuella övergrepp. Han döms till fängelse i tingsrätten. Medlemmarna i punkbandet Pussy Riot får fängelsestraff för sin aktion i Kristus Frälsarens katedral i Moskva. Den norske terroristen Anders Behring Breivik döms till fängelse. Första numret av Liv. September Fyra kyrkor attackeras i Kenya. Sångaren Ingemar Olsson tar strid för två iranska kvinnor som hotas av utvisning. Kvinnornas utvisning stoppas. Den iranske pastorn Yosef Nadarkhani och de svenska journalisterna Johan Persson och Martin Schibbye släpptes fria under en och samma helg. Regeringen satsar 10 miljoner kronor till statligt stöd för att bygga en ny kyrka eller för att renovera en gammal. Filadelfiakyrkans pastor Niklas Piensoho predikar inför Sveriges maktelit under gudstjänsten i samband med riksdagens öppnande kristna ungdomar åker med en Finlandsfärja för att uppmuntra varandra att leva ut sin tro på skolorna. Harvardprofessorn Karen King presenterar ett papyrusblad som nämner Jesu fru. Papperet visar sig sedan inte vara äkta. Dagen ger ut det första numret av evangelisationstidningen Liv tillsammans med Alpha Sverige. Regeringen satsar fem miljoner på det samfundsminister Stefan Attefall kallar en kristen värdegrund. Tvååriga flickan Haddile engagerar hela svens-

13 DAGEN fredag 28 december 2012 Redigering: Danne Sundell 13 nyheter namninsamling. Dagens publisher Daniel Grahn uppvaktar tillsammans med Helle Klein från Dagens Seglora och Ludvig Berggren från Världen idag, utbildningsminister Jan Björklund för att lämna över de namnlistor som inkommit till Adventsuppropet. f Foto: Josefin Casteryd stoppa utvisningen Foto: Davood Javaheri nallebjörnar med foto:scanpix kyrksamling. Barn och lärare från kommunala Vikingaskolan deltar i en adventssamling med prästen Magnus Crispin Back i Sankt Eskils kyrka i centrala Handen. Foto: josefin casteryd tro på många sätt hotas av utvisning Martin och Johan hemma igen Många skriver på Adventsuppropet ka folket när hon ska utvisas till Frankrike. Migrationsverket backar så småningom. Mordet på pingstvännerna i Långared tas upp i hovrätten där gärningsmännen får straffen sänkta. Dagen avslöjar att böneutrop snart kan bli verklighet i moskén i Fittja, något som får stort medialt genomslag. Oktober Sveriges kyrkoledare riktar gemensam kritik mot myndigheter som jobbar med asylfrågor för bristande kunskap om religion. Migrationsverket svarar att de vill föra dialog med kyrkorna. Hillsong håller för första gången en konferens i Sverige personer deltar från 40 olika länder. Bejamin Netanyahu utlyser nyval i Israel. Pingst säljer pingsthuset i Flemingsberg. Ny adress: Bredvid ekumeniska centret i Alvik i Stockholm. Pakistanska 14-åriga flickan Malala Yousafzai skjuts två gånger i huvudet för sin kamp för rätten att gå i skolan. Svenska kyrkan vägras stå vid ingångarna utanför Skogskyrkogården i Stockholm under allhelgonahelgen, men prästerna säger att de ändå kommer att vara närvarande. Världsevangelisten Billy Graham ställer sig bakom Mitt Romney i USA:s presidentval. Skolinspektionen beslutar tillåta yoga i skolan. Det strider inte mot regeln om konfessionella inslag, menar de. Årets president. Barack Obama. Dagen på torsdag Tio viktigaste händelserna i världen Prinsessan Madeleine förlovar sig med katoliken Christopher O Neill. Sju döda i attentat mot en kyrka i Nigeria. Människorättsaktivisten Denis Mukwege utsätts för ett mordförsök i sitt hem i Kongo. Mukwege åker till Sverige för att vila upp sig tillsammans med sin familj. November Denis Mukwege talar ut i Dagen om mordförsöket. Svenska kyrkan trotsar Kyrkogårdsförvaltningens förbud och finns på plats på Skogskyrkogården i Stockholm under allhelgonahelgen. Kopterna får en ny biskop - Tawadros väljs under en ceremoni i Egypten. Barack Obama vinner det amerikanska presidentvalet. Valsegern är oväntat stor. Stor manifestation på Sergels torg i Stockholm för de förföljda kristna runt om i världen. Våldet eskalerar i Gaza. 100 palestinska raketer träffar Israel under tre dagar, och Israel slår snart tillbaka. Över 100 civila dödsoffer skördas under november. Rikskända pastorn Lasse Nylén dör. Pingst meddelar att de ger sig in i vårdsektorn. Målsättningen är att starta 50 bolag som driver hemtjänst och äldreboenden. Författaren och Dagenkrönikören Marcus Birro talar ut om sitt återfall. Efter stor debatt om skolavslutningar i kyrkan startar Dagen ett nationellt namninslamlingsupprop som kräver ändring i skollagen den kristna tron ska få stå i centrum när skolan firar sina avslutningar i kyrkan. December Den svenska missionären Birgitta Almeby skjuts utanför sitt hem i Pakistan. Mordförsöket är överlagt. Kristna världen över samlas i bön för att hon ska överleva. Stora protester i Egypten mot landets nye president Mohammed Mursis allt större makt. En kommunal skola utanför Nässjö får kritik av Skolinspektionen för att de jämfört skapelseberättelsen och evolutionsläran och sjungit psalmer under skoltid. Den svårt skottskadade missionären Birgitta Almeby flygs hem till Sverige från Pakistan för fortsatt vård. Den skottskadade missionären Birgitta Almeby avlider av sina skador. Hon blir 71 år gammal. Skolminister Jan Björklund får ta emot namn från personer som skrivit på adventsuppropet som Dagen initierat. PMU-medarbetaren Roland Stenlund mordhotas i Kongo och tvingas lämna landet på grund av säkerhetsrisken. Rickard Alvarsson

14 14 DAGEN fredag 28 december 2012 helgdagen Klipp ut, vik ihop och lägg i din bibel. Bibelsällskapets bibelläsningsplan 2013 Ett bibelord för varje dag Vecka 1 Ti 1 Lukas 13:6-9 (Nyårsdagen) On 2 Jesaja 55:5-11 To 3 Jesaja 49:5-7 Fr 4 Andra Korinthierbrevet 4:3-6 Lö 5 Psaltaren 72:10-15 Sö 6 Matteus 2:1-12 eller Johannes 8:12 (Trettondedag Jul) Vecka 2 Må 7 Markus 1:1-8 Ti 8 Markus 1:9-11 On 9 Markus 1:12-13 To 10 Andra Moseboken 1:22-2:10 Fr 11 Första Johannesbrevet 5:6-12 Lö 12 Psaltaren 89:20-29 Sö 13 Lukas 3:15-17,21-22 (1 e. Trettondedagen) Vecka 3 Må 14 Markus 1:16-20 Ti 15 Markus 1:21-28 On 16 Markus 1:29-34 To 17 Jesaja 55:1-4 Fr 18 Uppenbarelseboken 22:16-17 Lö 19 Psaltaren 19:2-7 Sö 20 Johannes 4:5-26 (2 e. Trettondedagen) Vecka 4 Må 21 Markus 1:35-39 Ti 22 Markus 1:40-45 On 23 Markus 2:1-5 To 24 Jona 3:10-4:11 Fr 25 Filipperbrevet 1:3-11 Lö 26 Psaltaren 25:4-11 Sö 27 Lukas 17:7-10 (Septuagesima) Vecka 5 Må 28 Markus 2:6-12 Ti 29 Markus 2:13-14 On 30 Markus 2:15-17 To 31 Malaki 3:1-4 Fr 1 Första Timotheosbrevet 6:13-16 Lö 2 Psaltaren 138 Sö 3 Lukas 2:22-40 eller Johannes 1:14-18 (Kyndelsmässodagen) Vecka 6 Må 4 Markus 2:21-22 Ti 5 Markus 2:23-28 On 6 Markus 3:1-6 To 7 Ordspråksboken 10:12 Fr 8 Första Timotheosbrevet 2:4-6 Lö 9 Psaltaren 86:5-11 Sö 10 Johannes 12:20-33 (Fastlagssöndagen) Vecka 7 Må 11 Markus 3:7-12 Ti 12 Psaltaren 32:1-5 On 13 Markus 2:18-20 To 14 Första Moseboken 4:3-7 Fr 15 Jakobsbrevet 1:12-15 Lö 16 Psaltaren 31:2-6 Sö 17 Matteus 16:21-23 (1 i Fastan) Du är min fader, min Gud och min räddande klippa. Psalm 89:27 Vecka 8 Må 18 Markus 3:13-19 Ti 19 Markus 3:20-30 On 20 Markus 3:31-35 To 21 Första Kungaboken 19:1-8 Fr 22 Första Korinthierbrevet 10:12-13 Lö 23 Psaltaren 130 Sö 24 Lukas 7:36-8:3 (2 i Fastan) Vecka 9 Må 25 Markus 4:1-9 Ti 26 Markus 4:10-20 On 27 Mark 4:21-25 To 28 Jesaja 11:11-16 Fr 1 Efesierbrevet 6:10-18 Lö 2 Psaltaren 25:12-22 Sö 3 Markus 5:21-34 (3 i Fastan) Vecka 10 Må 4 Markus 4:30-34 Ti 5 Markus 4:35-41 On 6 Markus 5:1-20 To 7 Andra Moseboken 16:11-18 Fr 8 Första Petrusbrevet 2:1-3 Lö 9 Psaltaren 107:1-9 Sö 10 Johannes 6:24-35 (Midfastosöndagen) Vecka 11 Må 11 Markus 5:35-43 Ti 12 Markus 6:1-6a On 13 Markus 6:6b-13 To 14 Mika 5:2-4 Fr 15 Romarbrevet 4:18-21 Lö 16 Psaltaren 147:7-15 Sö 17 Lukas 1:26-38 eller Lukas 1:39-45 (Jungfru Marie bebådelsedag) Vecka 12 Må 18 Markus 6:14-29 Ti 19 Markus 6:30-44 On 20 Markus 6:45-56 To 21 Psaltaren 13 Fr 22 Hebreerbrevet 2:14-18 Lö 23 Psaltaren 118:19-29 Sö 24 Markus 11:1-11 (Palmsöndagen) Vecka 13 Må 25 Markus 7:1-13 Ti 26 Markus 7:14-23 On 27 Psaltaren 111:1-5 To 28 Markus 14:12-26 (Skärtorsdagen) Fr 29 Markus 15:21-41 (Långfredagen) Lö 30 Psaltaren 118:15-24 Sö 31 Markus 16:1-14 (Påskdagen) Vecka 14 Må 1 Lukas 24:36-49 (Annandag Påsk) Ti 2 Markus 7:24-30 On 3 Markus 7:31-37 To 4 Ordspråksboken 14:25 Fr 5 Första Johannesbrevet 5:1-5 Lö 6 Psaltaren 145:1-7 Sö 7 Johannes 21:15-19 (2 i Påsktiden) Vecka 15 Må 8 Markus 8:1-10 Ti 9 Markus 8:11-21 On 10 Markus 8:22-26 To 11 Hesekiel 34:23-31 Fr 12 Hebreerbrevet 13:20-21 Lö 13 Psaltaren 23 Sö 14 Johannes 10:11-16 (3 i Påsktiden) Vecka 16 Må 15 Markus 8:27-30 Ti 16 Markus 8:31-33 On 17 Markus 8:34-9:1 To 18 Jesus Syraks vishet 28:3-7 Fr 19 Andra Korinthierbrevet 4:16-18 Lö 20 Psaltaren 147:1-7 Sö 21 Johannes 14:1-14 (4 i Påsktiden) Vecka 17 Må 22 Markus 9:14-29 Ti 23 Markus 9:30-32 On 24 Markus 9:33-37 To 25 Hosea 14:5-9 Fr 26 Första Johannesbrevet 3:18-24 Lö 27 Psaltaren 98:1-8 Sö 28 Johannes 15:10-17 (5 i Påsktiden) Vecka 18 Må 29 Markus 9:38-41 Ti 30 Mark 9:42-50 On 1 Mark 10:1-12 To 2 Jeremia 29:11-14 Fr 3 Första Johannesbrevet 5:13-15 Lö 4 Psaltaren 13 Sö 5 Lukas 11:1-13 (Bönsöndagen) Vecka 19 Må 6 Markus 10:13-16 Ti 7 Markus 10:17-22 On 8 Markus 10:23-31 To 9 Lukas 24:49-53 (Kristi himmelsfärds dag) Fr 10 Romarbrevet 8:31-39 Lö 11 Psaltaren 33:18-22 Sö 12 Johannes 16:23-33 (Söndagen före Pingst) Vecka 20 Må 13 Markus 10:32-34 Ti 14 Markus 10:35-45 On 15 Markus 10:46-52 To 16 Joel 2:28-29 Fr 17 Apostlagärningarna 2:1-11 Lö 18 Psaltaren 104:27-31 Sö 19 Johannes 14:15-21 eller Apostlagärningarna 2:14-21 (Pingstdagen) Vecka 21 Må 20 Johannes 3:31-36 Ti 21 Markus 11:12-19 On 22 Markus 11:20-26 To 23 Andra Moseboken 3:1-15 Jesus sade: Ge kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. Mark 12:17 Jag skall bli som dagg för Israel, han skall blomstra som en lilja Hos 14:6 Fr 24 Romarbrevet 11:33-36 Lö 25 Psaltaren 113:1-6 Sö 26 Matteus 28:16-20 (Heliga Trefaldighets dag) Vecka 22 Må 27 Markus 11:27-33 Ti 28 Markus 12:1-12 On 29 Markus 12:13-17 To 30 Andra Moseboken 14:21-22 Fr 31 Titusbrevet 3:4-8 Lö 1 Psaltaren 66:5-12 Sö 2 Johannes 1:29-34 (1 e. Trefaldighet) Vecka 23 Må 3 Markus 12:18-27 Ti 4 Markus 12:28-34 On 5 Markus 12:35-37a To 6 Femte Moseboken 7:6-9 Fr 7 Romarbrevet 8:28-30 Lö 8 Psaltaren 65:2-5 Sö 9 Johannes 1:35-46 (2 e. Trefaldighet) Vecka 24 Må 10 Markus 12:37b-40 Ti 11 Markus 12:41-44 On 12 Markus 13:1-13 To 13 Hesekiel 34:15-16 Fr 14 Efesierbrevet 2:1-10 Lö 15 Psaltaren 119: Sö 16 Lukas 15:8-10 (3 e. Trefaldighet) Vecka 25 Må 17 Markus 13:14-23 Ti 18 Markus 13:24-31 On 19 Jeremia 22:1-4 To 20 Apostlagärningarna 13:16-25 Fr 21 Psaltaren 104:1-13 Lö 22 Matteus 6:25-30 (Midsommardagen) Sö 23 Lukas 1:57-66 (Den helige Johannes döparens dag) Vecka 26 Må 24 Markus 13:32-37 Ti 25 Markus 14:1-11 On 26 Markus 14:26-31 To 27 Jesaja 6:1-8 Fr 28 Första Petrusbrevet 2:4-10 Lö 29 Psaltaren 40:6-12 Sö 30 Matteus 16:13-20 (Apostladagen) Vecka 27 Må 1 Markus 14:32-42 Ti 2 Markus 14:43-52 On 3 Markus 14:53-65 To 4 Amos 7:10-15 Fr 5 Första Thessalonikerbrevet 2:1-8 Lö 6 Psaltaren 15 Sö 7 Matteus 16:24-27 (6 e. Trefaldighet)

15 DAGEN fredag 28 december Redigering: Tobias Xxxxxxxxx Fischer Xxxxxxxxxxxxx helgdagen Vecka 28 Må 8 Markus 14:66-72 Ti 9 Markus 15:1-5 On 10 Markus 15:6-15 To 11 Andra Moseboken 34:27-35 Fr 12 Andra Korinthierbrevet 3:9-18 Lö 13 Psaltaren 89:12-18 Sö 14 Mark 9:1-13 (Kristi förklarings dag) Vecka 29 Må 15 Markus 15:16-20 Ti 16 Markus 15:42-47 On 17 Markus 16:15-20 To 18 Ordspråksboken 7:1-3 Fr 19 Första Korinthierbrevet 3:10-15 Lö 20 Psaltaren 119:30-35 Sö 21 Matteus 7:22-29 (8 e. Trefaldighet) Vecka 30 Må 22 Första Thessalonikerbrevet 1:1-7 Ti 23 Första Thessalonikerbrevet 1:8-10 On 24 Första Thessalonikerbrevet 2:9-12 To 25 Ordspråksboken 3:27-32 Fr 26 Efesierbrevet 4:20-28 Lö 27 Psaltaren 8 Sö 28 Lukas 12:42-48 (9 e. Trefaldighet) Vecka 31 Må 29 Första Thessalonikerbrevet 2:13-16 Ti 30 Första Thessalonikerbrevet 2:17-20 On 31 Första Thessalonikerbrevet 3:1-5 To 1 Andra Moseboken 19:3-8 Fr 2 Romarbrevet 12:3-8 Lö 3 Psaltaren 28:6-9 Sö 4 Matteus 18:18-22 (10 e. Trefaldighet) Vecka 32 Må 5 Första Thessalonikerbrevet 3:6-13 Ti 6 Första Thessalonikerbrevet 4:1-8 On 7 Första Thessalonikerbrevet 4:9-12 To 8 Amos 5:21-24 Fr 9 Romarbrevet 7:14-25 Lö 10 Psaltaren 143:6-10 Sö 11 Matteus 21:28-31 (11 e. Trefaldighet) När Mose gick ner från Sinaiberget och hade med sig förbundstecknet, de två tavlorna, utgick det en strålglans från hans ansikte, därför att han hade talat med Gud, men han märkte det inte. 2 Mos 34:29 Då stod där plötsligt en ängel från Herren, och ett ljussken fyllde rummet. Apg 12:7 Vecka 33 Må 12 Första Thessalonikerbrevet 4:13-18 Ti 13 Första Thessalonikerbrevet 5:1-11 On 14 Första Thessalonikerbrevet 5:12-28 To 15 Jesaja 61:1-11 Fr 16 Romarbrevet 8:18-23 Lö 17 Psaltaren 145:13b-18 Sö 18 Lukas 13:10-17 (12 e. Trefaldighet) Vecka 34 Må 19 Amos 1:1-5 Ti 20 Amos 1:6-10 On 21 Amos 1:11-12 To 22 Femte Moseboken 15:7-11 Fr 23 Romarbrevet 13:8-10 Lö 24 Psaltaren 103:1-6 Sö 25 Matteus 5:38-48 (13 e. Trefaldighet) Vecka 35 Må 26 Amos 1:13-15 Ti 27 Amos 2:1-3 On 28 Amos 2:4-5 To 29 Jesaja 11:10-13 Fr 30 Filipperbrevet 2:1-5 Lö 31 Psaltaren 95:1-7 Sö 1 Lukas 22:24-27 (14 e. Trefaldighet) Vecka 36 Må 2 Amos 2:6-12 Ti 3 Amos 2:13-16 On 4 Amos 3:1-8 To 5 Första Kungaboken 17:1-16 Fr 6 Apostlagärningarna 4:32-37 Lö 7 Psaltaren 123 Sö 8 Matteus 11:28-30 (15 e. Trefaldighet) Vecka 37 Må 9 Amos 3:9-11 Ti 10 Amos 3:12-15 On 11 Amos 4:1-3 To 12 Första Kungaboken 17:17-24 Fr 13 Job 19:21-29 Lö 14 Psaltaren 107:18-22 Sö 15 Lukas 7:11-17 (16 e. Trefaldighet) Vecka 38 Må 16 Amos 4:4-8 Ti 17 Amos 4:9-11 On 18 Amos 5:1-3 To 19 Predikaren 5:9-15 Fr 20 Första Timotheosbrevet 6:7-11 Lö 21 Psaltaren 49:6-12 Sö 22 Lukas 12:13-21 (17 e. Trefaldighet) Vecka 39 Må 23 Amos 5:4-6 Ti 24 Amos 5:7-15 On 25 Amos 5:16-20 To 26 Psaltaren 91:1-13 Fr 27 Uppenbarelseboken 12:7-12 Lö 28 Psaltaren 103:19-22 Sö 29 Matteus 18:7-10 eller Apostlagärningarna 12:6-17 (Den helige Mikaels dag) Vecka 40 Må 30 Amos 5:25-27 Ti 1 Amos 6:1-8 On 2 Amos 6:9-14 To 3 Första Moseboken 15:5-6 Fr 4 Första Timotheosbrevet 6:11-12 Lö 5 Psaltaren 73:23-26 Sö 6 Johannes 9:1-7,24-39 (19 e. Trefaldighet) Vecka 41 Må 7 Amos 7:1-3 Ti 8 Amos 7:4-9 On 9 Amos 7:16-8:3 To 10 Jeremia 31:3-6 Fr 11 Uppenbarelseboken 4:8-11 Lö 12 Psaltaren 65:9-14 Sö 13 Matteus 15:29-31 (Tacksägelsedagen) Vecka 42 Må 14 Amos 8:4-9 Ti 15 Amos 8:10-11 On 16 Amos 8:12-14 To 17 Femte Moseboken 24:17-22 Fr 18 Jakobsbrevet 2:1-8 Lö 19 Psaltaren 40:14-18 Sö 20 Lukas 19:1-10 (21 e. Trefaldighet) Vecka 43 Må 21 Amos 9:1-2 Ti 22 Amos 9:3-4 On 23 Amos 9:5-6 To 24 Psaltaren 37:35-40 Fr 25 Romarbrevet 5:15-21 Lö 26 Psaltaren 62:10-13 Sö 27 Markus 4:26-29 (22 e. Trefaldighet) Vecka 44 Må 28 Amos 9:7-8 Ti 29 Amos 9:9-10 On 30 Amos 9:11-15 To 31 Jesaja 60:18-22 Fr 1 Psaltaren 126 Lö 2 Matteus 5:13-16 (Alla helgons dag) Sö 3 Johannes 6:37-40 (Söndagen e. Alla helgons dag) Vecka 45 Må 4 Andra Thessalonikerbrevet 1:1-5 Ti 5 Andra Thessalonikerbrevet 1:6-10 On 6 Andra Thessalonikerbrevet 1:11-12 To 7 Amos 4:12-13 Fr 8 Första Johannesbrevet 2:28-3:3 Lö 9 Psaltaren 39:5-8 Sö 10 Matteus 24:3-14 (24 e. Trefaldighet) Vecka 46 Må 11 Andra Thessalonikerbrevet 2:1-6 Ti 12 Andra Thessalonikerbrevet 2:7-12 On 13 Andra Thessalonikerbrevet 2:13-17 Än en gång skall du smyckad med bjällror träda ut i glädjedansen. Jeremia 31:4 Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur skall man få det salt igen? Matt 5:13 To 14 Jesaja 51:4-6 Fr 15 Andra Korinthierbrevet 13:5-9 Lö 16 Psaltaren 139:1-18 Sö 17 Lukas 12:35-40 (Söndagen före Domssöndagen) Vecka 47 Må 18 Andra Thessalonikerbrevet 3:1-5 Ti 19 Andra Thessalonikerbrevet 3:6-12 On 20 Andra Thessalonikerbrevet 3:13-17 To 21 Första Krönikeboken 16:8-27 Fr 22 Uppenbarelseboken 20:11-21:5 Lö 23 Psaltaren 102:26-29 Sö 24 Johannes 5:22-30 (Domssöndagen) Vecka 48 Må 25 Andra Petrusbrevet 1:1-9 Ti 26 Andra Petrusbrevet 1:10-15 On 27 Andra Petrusbrevet 1:16-21 To 28 Sakarja 9:9-10 Fr 29 Uppenbarelseboken 5:1-5 Lö 30 Psaltaren 24 Sö 1 Matteus 21:1-9 eller Lukas 4:16-23 (1 i Advent) Vecka 49 Må 2 Andra Petrusbrevet 2:1-8 Ti 3 Andra Petrusbrevet 2:9-16 On 4 Andra Petrusbrevet 2:17-22 To 5 Jeremia 33:14-16 Fr 6 Hebreerbrevet 10:32-39 Lö 7 Psaltaren 85:9-14 Sö 8 Markus 1:14-15 (2 i Advent) Vecka 50 Må 9 Andra Petrusbrevet 3:1-9 Ti 10 Andra Petrusbrevet 3:10-18 On 11 Judasbrevet vv. 1-7 To 12 Jesaja 40:1-8 Fr 13 Galaterbrevet 3:21-29 Lö 14 Psaltaren 146:3-9 Sö 15 Lukas 3:1-15 (3 i Advent) Vecka 51 Må 16 Judasbrevet vv Ti 17 Judasbrevet vv On 18 Judasbrevet vv To 19 Jesaja 52:7-10 Fr 20 Andra Korinthierbrevet 1:17-22 Lö 21 Psaltaren 145:8-13 Sö 22 Lukas 1:39-45 (4 i Advent) Vecka 52 Må 23 Hebreerbrevet 1:1-3 Ti 24 Psaltaren 72:1-7 On 25 Lukas 2:1-20 eller Matteus 1:18-25 (Juldagen) To 26 Matteus 10:32-39 (Annandag Jul) Fr 27 Apostlagärningarna 7:17-22 Lö 28 Psaltaren 71:2-6 Sö 29 Matteus 18:1-5 (Söndagen e. Jul) Vecka 1 Må 30 Klagovisorna 3:22-26 Ti 31 Psaltaren 121 Bibelläsningsplanen är gjord av Rune Forsbeck och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet

16 16 DAGEN fredag 28 december 2012 helgdagen söndagsskolan du undrar vi förklarar Nödvändiga pauser med tid för Gud Nyår brukar vara en tid för eftertanke. Hur blev året och vilka önskningar har jag inför nästa? Något många önskar är mer tid för stillhet. Och den går att finna, menar författaren Cajsa Tengblad. Aldrig har det väl varit så vanligt att åka på retreat eller bo på kloster för att söka vilan. Och man kan ju tycka att svensken borde vara proffs på det nu, att pausa, med tanke på hur många som redan fått uppleva hur det känns när livet drar i bromsen när man bara far på. När man tvingas lära sig att vara i nuet. Men när man läser Psaltaren märker man att inre stress och jakten efter vila inte är något nytt. I många psalmer kan vi läsa om oro, vila och skydd? Som i psalm 46:11 där det står Var stilla och besinna att jag är Gud (Folkbibeln). Och om Gud nu har så många ord till oss om stillhet, hur får vi då tid att ta dem till oss i vardagen? Det var något Cajsa Tengblad började fundera över för några år sedan. Hon ville hitta en paus i vardagslunken, utan att krångla till det, men som gav mer än bara att läsa ett bibelord rätt upp och ner. 300 sekunder eller fem minuter så mycket tid borde alla ha att ägna åt bibelläsning varje dag, menar Cajsa Tengblad. Jag har i många år följt en bibelläsningsplan, vilket är ett bra sätt att få till den dagliga bibelläsningen, men jag behövde en utmaning, och eftersom jag gillar att skriva, började jag skriva ner mina reflektioner kring det jag läste. Till slut hade hon skrivit det som nu har blivit boken 5 minuters paus (Marcus förlag), en andaktsbok där Cajsa vill uppmuntra fler att stanna upp och se allt det vi riskerar att missa medan vi fyller livet med annat. Jag skrev helt enkelt den bok jag själv behövde. Och mitt mål är att den inte ska ta mer än fem minuter att läsa varje dag, det borde de flesta kunna få till. På morgonen eller på kvällen. Och så en bön att avsluta dagen med. Men det är aldrig lätt med tid. Med fyra barn i åldrarna 5-15 år och ett späckat schema har Cajsa själv fått prioritera hårt för att få till sin egen tid. Jag är väldigt aktiv och gillar att ha fullt upp. Men jag vet var jag hämtar min kraft. Det är inte i alla möten med människor eller i allt jag gör, utan i ensamheten med Gud. Att åka på spa och retreater för att vila upp sig är härligt menar hon, men det finns inte alltid tid eller möjlighet till det, och då gäller att hitta andra sätt. Att hitta en rutin som funkar i vardagen, året runt, varje dag, även om det kan ta ett tag att bygga upp en sådan. Jag brukar läsa bibeln varje dag och har i många år följt en bibelläsningsplan... För mig är det livsnödvändigt med de där pauserna, den personliga tiden med Gud. Det är så många budskap som bombarderar oss hela tiden, så daglig bibelläsning är avgörande för mig. Det är viktigt att fylla på med det som är sant. Therese Peterson

17 DAGEN fredag 28 december 2012 Redigering: Tobias Fischer helgdagen 17 Ur boken Tio tankar om tid, av Bodil Jönsson Vi jagar tid, säger vi i vår kultur. Det vi egentligen menar är att vi låter klocktiden jaga oss, och att vi stenhårt inriktar oss på att försöka spara tid, till exempel genom allehanda tekniska finesser. Men det som du längtar efter har nog ingenting med klockan att göra. Det är din personliga, din upplevda tid som du vill ha lång. Det är den som du vill få gott om. Inför helgen Carin Dernulf, pastor i Centrumkyrkan, Sundbyberg Trons motsats är likgiltighet Söndagens text handlar om när Jesus välsignar barnen. Ofta målas denna berättelse upp som en gullig historia, men den har mer att säga än så. När denna händelse inträffar är Jesus redan på väg mot korset. Han vet vad som väntar honom och man kan ana att hans sinne är tungt. Kanske hade också lärjungarna märkt det och därför vill de skydda honom från folket som tränger på. Inte minst från barnen som hade en låg social ställning i den kulturen. Tankar och böner Gör som Cajsa inför det nya året, börja skriv ner dina reflektioner kring bibelord och böner. Unna dig en ny, fin bok och en penna som bara är till för dina innersta tankar. Tidslängtan Längtar du efter tid? Tid till fördjupning och eftertanke. Tid för dig själv, med dig själv. Tid till att hämta kraft inför vardagens utmaningar.... Det undrar Cajsa Tengblad som med sin andaktsbok 5 minuters paus (Marcus förlag), vill uppmuntra fler att ta tid för reflektion i vardagen. Tid för barnen För Cajsa har det även varit värdefullt att ge tanken med en daglig andakt vidare till sina barn. En önskan som faktiskt tog fart just runt advent ett år. Jag slogs av att här kunde vi sitta på morgonen, som annars brukar vara ganska stressig, framför adventskalendern i femton minuter. Det blev en utmaning för mig, att fortsätta att ta en stund varje morgon för att läsa för dem ur en andaktsbok för barn. Och det blev jättebra, säger hon. Och i år när julkalendern gick tog de en stund innan den började, vilket sedan gav Cajsa en hel ytterligare bonuskvart för egen andakt medan barnen såg på tv. Mot denna bakgrund blir textens budskap ännu starkare. Trots den vånda Jesus bar på hade han tid att lyfta upp barnen. Jag tänker mig att han såg in i deras små ansikten, mötte deras leenden och kanske till och med lekte lite med Uppmanar Jesus oss att ha en barnslig tro? dem för att de skulle känna sig trygga. Det faktum att lärjungarna visade bort barnen avslöjar att de inte hade förstått ordningen i Guds rike där de sista ska bli de första och de första ska bli det sista. Men Jesus säger att Guds rike tillhör just barnen. Ja, inte bara det, han säger att den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Vad innebär då detta? Uppmanar Jesus oss att ha en barnslig tro? Ska man lägga alla sina frågor och funderingar åt sidan? Jag tror inte att det är det han menar. Den kristna tron håller att ifrågasättas. Trots att tron också är ett mysterium och vi inte kommer att förstå allt i det här livet så är det viktigt att brottas med sina frågor. Trons motsats är inte tvivel utan den mätta likgiltigheten som inte ställer några frågor alls. Vad är det då som gör barnen till förebilder i tron? Min ettåring har en vana att kasta sig i min famn och bara lita på att jag ska ta emot. Kanske är det något av den där självklara tilliten som Jesus vill lyfta fram. Ordet tro betyder just tillit. Att sätta sin tilllit till någon som man finner trovärdig. Barn litar fullständigt på sina föräldrar, tror allt om dem och litar på att de förser dem med vad de behöver. Tänk att få vara som ett barn inför Gud. Öppen att ta emot livet som det blir en givet och trygg i Guds famn oavsett. Att också i de stunder när livet är tufft, när man inte förstår, välja att lita på honom. Det är dit mina funderingar gång på gång för mig. Tilliten till att han har allt i sin hand. Han som vakar över vår ingång och vår utgång från nu och till evig tid. Veckans bibelord Helgens bibeltext från Mark. 10:13-16 Folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sade: Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem. Söndagen efter jul Tema: Guds barn Gamla testamentet: Andra Mosebok 1:15 21 Epistel: 2 Tim 3:14 15 Evangelietext: Markusevangeliet 10:13 16 Psaltaren: Psalm 71:2 6

18 18 DAGEN fredag 28 december 2012 Tema: Resor Solnedgång. Att sitta med fötterna i sanden och äta god indisk mat samtidigt som solen sänker sig ner i havet är en svårslagen upplevelse. Eller att bada med barnen i de varma vågorna. Foto: Jonatan Sverker Resa med barn i Indien Delhi och Goa bjuder på mer än rickshaws och elefanter Indien är inte bara magsjuka och kossor. Det är också en kontinent av färgstarka och omtumlande upplevelser. Och det är fullt möjligt även för små barn att älska en semester i Indien. Många svenskar har redan varit i Thailand. Att vara där är som att resa i en luftkonditionerad taxi med en vänlig chaufför, ganska lättsamt och trevligt för det mesta. Att vara i Indien är en tur i en bucklig auto-rickshaw där man inte riktigt kan lita på att man verkligen kommer dit man ska, där det är högljutt och allt är på gränsen till att falla samman. Men det man kan veta är att man alltid kommer hem med en berättelse. Vår familj med tre barn mellan två och sex år skulle besöka Indien under två veckor. Det var den första längre utlandsresan ihop och det var lätt att måla upp katastrofscenarion inför den. Trötta, hemlängtande, magsjuka barn som ligger utslagna i värmen. En resa man ångrar efter de första dagarna? Vi landade i Delhi där vi bodde hos nära släktingar. För en barnfamilj är kanske inte en indisk 20-miljonerstad det givna semesterparadiset, men det finns mycket att se och göra där. För det första behöver man inte oroa sig för att bli solbränd. Även de hetaste dagarna ligger nämligen smogen som en skyddande barriär mot strålning. Indisk trafik är också ett Sevärt. Flodhästar, vita tigrar, elefanter imponerade på barnen. kapitel för sig. Tröga lastbilar, cykelrickshaws, fotgängare och moderna bilar ska samsas i filerna, och när tolkningen av trafikreglerna är liberala blir det kaos. Men som det mesta i Indien fungerar det ändå, mot alla odds. Vi hade en mycket bra chaufför som tog oss till sevärdheterna. Det går även att åka buss eller tunnelbana, men med små barn skulle jag absolut rekommendera att man hyr en egen chaufför. I den egentliga huvudstaden New Delhi finns väldiga bygg- Välkommen att resa med Contour Air! BURMA MYANMAR 11/11, 12 dagar, kr Guldbetäckta tempel, märkliga Buddhastatyer, flytande trädgårdar... Sommarpris före 1 augusti BLOMMANDE SYDAFRIKA 27/10 13 dagar kr Vår populära resa med focus på natur, kultur och på denna specialresa även vingårdarna runt Stellenbosch. Ord pris kr VIETNAM & KAMBODJA 7/11, 15 dagar, kr Vänliga människor, magiska tempel, vackra båtturer och storstaden Saigon. KUBA 1/11, 14 dagar, kr en av pärlorna i Karibien, spännande historia, rik kultur, härliga rytmer, och underbart klimat! För detaljerat program beställ vår katalog eller se vår hemsida. Boka din resa på telefon OFÖRGLÖMLIGA UPPLEVELSER en fantastisk resa! 3-10 februari: Specialresa (end. 40 platser) Direktflyg från Stockholm. Resan går först till Jerusalem där vi bl.a. besöker Israels Museum, Davids stad, Betlehem mm. En dag ägnar vi åt att besöka Jericho. De tre sista dagarna bor vi precis på stranden av Medelhavet i Tel Aviv. Det blir bl.a stadsrundtur, besök i Cesarea vid havet och på en kibbutz. Reseledare: Kjell & Gunilla Lindstedt Börje och Britt Claésson Pris: ca kr/pers i dubbelrum inkl. halvpension, inträden osv. 2-9 maj eller 2-12 maj: Stora vårresan 150 platser. Utresa från Stockhom, Göteborg och Oslo. Klassisk rundresa från norr till söder. De som väljer det längre alternativet avslutar med några dagar i Eilat. Pris: fr kr/person i dubbelrum inkl. halvpension, inträden mm. Anmälningsavgift på resorna är 2000 kr/person Ring eller maila Kjell Lindstedt redan idag och försäkra dig om en plats eller begär info. DBC Travel eller mail RES med KAnAL 10 till ISRAEL 2013

19 DAGEN fredag 28 december 2012 Redigering: Tobias Fischer Tema: Xxxxxxxx 19 Resa till Indien Skrytbygge. I Goa finns också ett av Unescos världsarv, gamla Goa. På en liten yta finns där ett förbluffande antal kyrkor, alla minnen av den tid då Goa tävlade med Portugal i rikedom. Kyrkorna är skrytbyggen, med väldiga guldskimrande altarväggar. Foto: Jonatan Sverker För att resa till Indien måste du ha visum. Ansök om det i god tid hos den indiska ambassaden. Det är också en god idé att se över vaccinationsskyddet. Indien har fler fattiga invånare än något land i världen. Det väcker frågor hos barn. Förbered er på det och fundera över om ni ska ge pengar till tiggare eller inte. En idé kan vara att ge pengar till organisationer som ger fattiga mer långsiktig hjälp. Indien och magsjuka är nästan synonymt. Vi blev dock inte magsjuka, trots att vi inte var överdrivet försiktiga eller hade tagit vaccin mot det. Man ska inte dricka kranvattnet, och vad gäller maten får man bestämma vilken nivå man ska lägga sig på, om man äter grönsaker eller inte. I Indien känner man sig trygg. Risken är extremt liten att du ska utsättas för våld. Du kan dock bli lurad. Det är inte trevligt att vara misstänksam, men var inte naiv när taxichaufförer eller andra vill köra dig till olika affärer där du ska göra fynd. Förra året reste svenskar till Thailand, men bara till Indien enligt resemagasinet Vagabond. Med tanke på den negativa bild som många har av Indien är det inte märkligt att gapet är stort. Indien och Thailand är också olika upplevelser. nadskomplex som inrymmer bland annat parlament och presidentbostad. Dessa byggdes av britterna, och är monument över en kolonialtid som både är avlägsen och närvarande. Att någon annan nation skulle härska över Indien ter sig i dag absurt, men det brittiska arvet är i högsta grad levande och präglar administration, kultur och idrott. Monument i sten imponerar dock inte på barn. Lekplatser är viktigare. Det finns inte många, även om en del parker har klätterställningar i stål som ger svenska föräldrar mardrömmar. Vi besökte därför djurparken, som faktiskt inte var en så dyster plats för djuren som vi fruktat. Var är elefanterna? frågade barnen först av allt. ISRAEL Församlingar & organisationer Välkomna att boka er egen gruppresa till Israel? Tel EILAT Populär vinterresa till sommarvärmen Klippstaden Petra som tillval 21/2-2/ STORA EILATRESAN Mikael Järlestrand & Göran Duveskog, 2 DAGAR I JERUSALEM (ca. 70 bokade) Vill du ha vår resebroschyr? Eller våra nyhetsbrev - PEKING - KINA, Pris kr, 9pl med Göran Duveskog mars 2013 Stora sevärdheter, direktflyg, 4****+ hotel För elefanter måste man ju se i Indien, det hade de bestämt. Och det behovet tillfredsställdes, och vi såg även imponerande vita tigrar. Med flyg tog vi oss sedan till delstaten Goa. Det går att bo mycket billigt där, till exempel i en strandhydda. - Boka det storslagna din resa på resmålet Vårens resor Israel 4/2 K-G och Gun-Eva Larsson, 2 pl 7/3 Göte Siverbo, G Berggren Fullt 3/4 K-G och Gun-Eva Larsson 6/4 Anita & Pelle Frisk 8/4 Daniel Viklund, Peter Jonasson 9pl 8/4 Catharina Ohlin, fr Österbotten 16/4 Pär Alfredsson & L Åkerlund 4pl 26/4 Birger Skoglund, Göran Duveskog 29/4 Hans Marklund, Hans Jansson 30/4 Ingemar Helmner & Anders Wisth 4/5 TURKIET rundresa med IBRA o Tommy Josefsson 20/10 TANZANIA & KENYA David Duveskog Safari - Afrikas vilda djur, barnhem, kultur, storslagen natur!! se program - ISRAELSPECIALISTEN Boka oka online es.se.se es.se.se Är man inte en energisk backpackermänniska och har barn med sig, är det bra att lägga sig på en högre nivå. Barn blir trötta. Barn behöver vila. Föräldrar blir också trötta och behöver vila. Vårt hotell kostade 500 kronor natten, och vi fick ett fint rum där barnen kunde se på tv när det var som varmast på dagen. Och det fanns en swimmingpool tre meter utanför dörren, som gav många timmars lek. Goas sandstränder konkurrerar med de bästa i världen. Colva, den byn vi bodde i, ligger vid en milsvid strand. Men som ljushylt familj går det dock inte att ta sig fram obemärkt när man möter indier. Har man någon gång undrat hur Lady Gaga och Justin Bieber känner sig kan man få en aning om man reser med blonda småbarn. Det ska petas, kramas, fotograferas och pussas och ropas Baby! Baby!. Våra barn var inte speciellt förtjusta. I måttliga doser var det trevligt och gav möjlighet att få växla några ord med okända indier. De flesta som vill ta en bild är inte respektlösa, även om alla inte förstår varför inte de ska lyfta och pussa trötta barn efter en lång dag på stranden. Goa har ett intressant kristet arv. Under 450 år var delstaten en portugisisk koloni. Invånarna kristnades av portugiserna, delvis med tvång, men även efter det åter blev en del av Indien har kristendomen förblivit stark. Det finns kyrkor, kapell och kors i varenda by och det är väl värt att uppleva det på riktigt. Under söndagen besökte jag den stora kyrkan i Colva, vars engelskspråkigaa mässa lockade så många att jag fick lyssna ute på gården. Efter två veckor landade vi i det tysta, polerade Sverige igen, utan att vi haft magsjuka och utan så mycket kaos. Barnen frågade bara två gånger i Indien när vi skulle åka hem. Hemma i Sverige undrade de i stället när vi skulle åka tillbaka. VI HAR ÖVER 30 år s ERfAREn HEt AV IsRAEl REsoR Tel: Jonatan Sverker MÖT VÅREN I GALILEEN OCH JERUSALEM, SOMMAREN I EILAT STORA ISRAELRESAN MARS 2013 Bl a Netanya, Cesarea, Haifa, Karmel, Nasaret, alla platserna runt Genesaret, båtresa, Sefat, Metulla, Banias, Golan, Bet Shean, Sachne, Maale Adumim, Jerusalem, Ein Gedi, Masada, Döda havet, Eilat, Mispe Ramon, Sde Boker, Bersheba, Jaffa, Tel Aviv. Halvpension, allt ingår utom lunch. information och program: Reseledare Erland Olsson Tel Tel Aviv - staden som aldrig sover 8 12 maj 2013 Långweekend på mellanklasshotell. Direktflyg med Norwegian Stockholm - Tel Aviv t/r. 4 nätter, del i dubbelrum med frukostbuffet samt transfer till och från flygplatsen. från 5.985:- /per pers Pris: :- 15 dagar Max 50 delt.

20 20 DAGEN fredag 28 december 2012 insikt Redaktörer: Inger Alestig , Urban Thoms Foto: scanpix Jag tycker att det är sjukt kul att spela bitchig, för att jag är så snäll privat. Jag vill att alla ska vara vänner. Skådespelerskan Ulla Skoog, intervjuad i Filter (nr 29, december 2012) om sitt skådespeleri och om sin roll i nya filmen Dom över död man, om Torgny Segerstedts liv. Kyrkan måste visa vad hon står för Förre utbildningsministern Bengt Göransson tror att folkrörelserna har framtiden för sig Han tror på mötets betydelse och på samtalets förändrande kraft. Bengt Göransson tror på lusten som drivfjäder och på medborgarskapets betydelse. Framför allt tror folkbildaren och den förre utbildningsministern på idéernas kraft. Den som träder in i ABF-huset på Sveavägen i Stockholm uppfattar nästan att han går från ett gaturum till ett annat. Det pampiga huset utstrålar makt, det visar vad arbete och bildning kan åstadkomma i förbund ABF, Arbetarnas bildningsförbund. Den torgliknande entréhallen i sten blir en pendang till sammanträdesrummets träpanelade väggar och cirkelrunda bord på våning två. Ta hissen upp, detta är ett öppet hus, uppmanar vår värd, den förre utbildningsministern Bengt Göransson. Han är folkpensionär sedan femton år men i full aktion inom IOGT-NTO, den folkrörelse som varit hans sedan barnsben. Vårt samtal kommer att kretsa kring hur dessa storheter, det offentliga rummet och den mindre gruppen, förhåller sig till varandra. Bengt Göransson talar om opinionsbildning som en mycket sofistikerad process. All opinionsbildning äger Folkrörelser i förändring: del 3 av 3 rum dagen efter, säger han. Med det menar han att en lyssnare testar något han hört eller sett kvällen innan på vänner och jobbarkompisar. Först då prövar han sin position och får den befäst eller utsuddad. Det är då opinion bildas, inte när budskapet sänds, som vi ofta tror. Det är därför politiker ofta överrumplas av folkliga opinioner, menar han. Man kan se Sverigedemokraternas framväxt som ett exempel på det. Det visar att andra partier har försummat sitt eget idéarbete, de gav SD plats i tomrummet. I Bengt Göranssons värld heter grundstenarna idéer och gemenskap. En gång i tiden hade människor allt sitt umgänge inom församlingen eller nykterhetslogen, påminner han. Men så är det inte längre, och vi ska inte tro att det kan återskapas, hur vi än anstränger oss. All opinionsbildning äger rum dagen efter. Då måste folkrörelserna förändra sitt arbete. IOGT, där han själv är verksam, arrangerar möten. Men inte vilka möten som helst. Han citerar gärna en medarbetare som slog fast att man aldrig ska ordna möten som man inte själv vill gå på. Man måste använda sin lust, säger han. Det gäller såväl när man väljer ämne som när man förbereder sig. Samtalsämnena ska springa ur en själv och ur rörelsens grundläggande värderingar. Om man bara försöker hitta vad som ligger rätt i tiden förändrar man ingenting. Han tar Almedalen som exempel, en händelse utan mening i Göranssons värld. Bengt Göransson. Vi minns på sin höjd att Gudrun Schyman eldade upp en massa pengar, men vi minns inte varför. Vad har den gigantiska cirkusen förändrat då? Nej förändring springer ur idéer. Idéer är alltid en starkare grund för gemenskap än geografisk närhet. Man kan bo i samma trappuppgång utan att känna varann, men samtidigt åka flera mil för att få spela dragspel ihop med någon. Intresset är starkare än geografin, konstaterar han lakoniskt. Han citerar gärna Inga Thorsson, som sa att människan är en förening av förnuft, vilja och känsla, och att det är farligt att bortse från känslan. Han relaterar religionen till känslan, och orden kommer apropå att religionen nu blir synlig igen i vårt annars förment rationella samhälle. Det är viktigt att de grupper som har en tro ger utrymme för att studera och presentera

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen.

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen. DE FEM VÄRLDSRELIGIONERNA KRISTENDOMEN Kristendomen är en av de stora världsreligionerna. Kristna tror på en Gud. Men de tror också att Gud kan visa sig så som Fadern, Sonen och den heliga Anden. De tror

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal Juridisk vägledning Granskad oktober 2012 Mer om Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal Utbildningen och undervisningen i förskolor och skolor ska vara icke-konfessionell dvs.

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen ...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen Jesus sa; Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det är vad ordet mission innebär. Ingen församling kan göra detta själv,

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 1 Fredag 14 januari 2011. 21 olika läkare missade hjärntumör. ut. Ansiktet var förvridet, berättar mamman.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 1 Fredag 14 januari 2011. 21 olika läkare missade hjärntumör. ut. Ansiktet var förvridet, berättar mamman. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 1 Fredag 14 januari 2011 NORRBOTTEN 21 olika läkare missade hjärntumör En mamma i Luleå är arg på sjukvården. 21 olika läkare missade hennes babys hjärntumör. -Jag märkte ju att något

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

in i värmen jan - april 2011

in i värmen jan - april 2011 Vårens tema in i värmen jan - april 2011 välkommen till korskyrkan! Vi är några hundra personer i olika åldrar och livssituationer som har en sak gemensamt vi tror på Guds son Jesus Kristus och vi har

Läs mer

Ingenstans att ta vägen

Ingenstans att ta vägen Ingenstans att ta vägen Vi har läst en artikel som handlar om en kille utan hem, pengar och arbete. Han kan inte svenska och bor på ett akutboende. Velibor, som han heter, tycker att man borde få mer hjälp

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012 KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012 Göran Hägglunds debattartikel inför Almedalens tal Staten har inte allt vi behöver Det goda samhället kan inte skapas i en ensidig relation mellan

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLAD P I N G S T K Y R K A N. september 2015 T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D

FÖRSAMLINGSBLAD P I N G S T K Y R K A N. september 2015 T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D FÖRSAMLINGSBLAD september 2015 P I N G S T K Y R K A N T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D Som lamm in bland vargar I Luk 10 kan man läsa om hur Jesus sände ut sjuttio andra och sände dem två och två

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Igår fick jag ett samtal från SVT Debatt för de ska idag ha ett program om Yoga. Skälet är att Östermalmsskolan har

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten Frågor och svar efter beslut om vigselrätten På Evangeliska Frikyrkans Församlingsprogram får vi frågor om hur vi ska göra med vigslar efter att vi avsagt oss vigselrätten. Dokumentet EFK och vigselrätten

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Judendom Kristendom Islam Hinduism Buddhism

Judendom Kristendom Islam Hinduism Buddhism KALLAS Antal anhängare: Jude ca 15 miljoner Kristen ca 2 miljarder Muslim -en som underkastar sig Guds vilja ca 1,2 miljarder Hindu (= befolkningen kring floden Indus) Buddhist ca 500 miljoner SYMBOL Korset

Läs mer

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan.

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan. Predikan 18 maj 2014 i Rönnekyrkan En av de starkaste andliga upplevelser jag har varit med om, var när jag blev döpt. Det var i januari 1997, och mindre än 2 månader efter att jag kommit till tro. Jag

Läs mer

Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka. Kungen kommer!

Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka. Kungen kommer! Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka Kungen kommer! Det gick ett rykte på stan, Rykten ska man ta med en stor nypa salt, men även om det var svårt att få bekräftelse på sanningen i ryktet, så kunde

Läs mer

Programblad September - November 2015

Programblad September - November 2015 Programblad September - November 2015 Centrumkyrkan - i hjärtat av Dalarna Ge tillbaka! Gud vill att Hans mänsklighet skall lita på Honom, lägga all sin förtröstan och trygghet hos Honom. Det är bara då

Läs mer

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Religionskunskap Delprov B Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland

En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland Om oss Moti Klimer, grundaren av Sabra, föddes och växte upp i en ortodox judisk familj

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

2013 2014 i Danderyds församling

2013 2014 i Danderyds församling 2013 2014 i Danderyds församling Kon firma tion En upplevelse för livet FOTO: ELLIOT ELLIOT Att fundera tillsammans Kanske har du funderat på frågor som: Finns Gud? Vem är jag? Vad är meningen med livet?

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Religionsvetenskap Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuniversitet

Religionsvetenskap Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuniversitet Religionsvetenskap Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuniversitet Ett litet ämne med bara sex anställda - men ett stort fält att studera! Alla samhällen och kulturer genom historien har nämligen

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

KRÄNKNINGAR, HOT, MISSHANDEL

KRÄNKNINGAR, HOT, MISSHANDEL Pressrelease från Stoppa Gatuvåldet: 27 april 2009 KRÄNKNINGAR, HOT, MISSHANDEL Det kan inte ha undgått dig att våldet i vårt samhälle ökar. Våldet går nu även ner i åldrarna. Var finns föräldrarna och

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 23/2012

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 23/2012 KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 23/2012 Budgetförhandlingar Skattesänkningar för pensionärer förhandlas Som ni förmodligen noterat så skriver DN i dag om att kd släpper kravet på pensionärsskattesänkningar

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Kyrknytt Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Vintern 2012 Julen år 2012 Nu går det mot Jul igen, Förhoppning om: vit Jul julklappar fridfull Jul god mat god gemenskap gamla traditioner.

Läs mer

NUTIDSTEST JANUARI 2012

NUTIDSTEST JANUARI 2012 NUTIDSTEST JANUARI 2012 Block 1 Fråga 1 Den 21 januari var det tio år sedan det mest uppmärksammade hedersmordet i Sverige begicks. Vad hette flickan som mördades? 1 Fadime Sahindal x Abbas Rezai 2 Pela

Läs mer

Bibelläsningsplan för ett helt år

Bibelläsningsplan för ett helt år Bibelläsningsplan för ett helt år Detta häfte är en bibelläsningsplan för dig som vill läsa hela Bibeln under ett år. För att fördjupa sig i Guds ord kan det någon gång vara bra att läsa Bibeln i sin helhet.

Läs mer

Till dig som söker asyl i Sverige

Till dig som söker asyl i Sverige Senast uppdaterad: 2015-09-28 Till dig som söker asyl i Sverige www.migrationsverket.se 1 Reglerna för vem som kan få asyl i Sverige står i FN:s flyktingkonvention och i svensk lag. Det är som prövar din

Läs mer

LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015

LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015 LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015 Av: Michael Hjelt Act Now for Climate Justice är en kampanj som leds av ACT Alliance, en koalition av mer än 140 organisationer och kyrkor som jobbar tillsammans

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde.

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde. Inledning Den unga mamman med det långa ljusa håret satt med lille Oskar i knäet. Vi skulle förbereda sonens dop. Rätt som det är säger mamman: Du vet väl om att jag inte är döpt? Ja, svarade jag. Vet

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 FIKONTRÄDET Liknelsen om fikonträdet som inte bar frukt Och han gav dem denna liknelse: En man hade ett fikonträd i sin

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen Tillsammans Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 Samling 1 Varför tillsammans? 6 1. Att ha gudstjänst tillsammans Samling 2 Varför samlas till gudstjänst? 8 Samling 3 Varför lovsjunga Gud

Läs mer

FRITT SKÅNE NR 7 ÅRG 2 SKÅNEPARTIETS TIDNING AUGUSTI 2004

FRITT SKÅNE NR 7 ÅRG 2 SKÅNEPARTIETS TIDNING AUGUSTI 2004 FRITT SKÅNE NR 7 ÅRG 2 SKÅNEPARTIETS TIDNING AUGUSTI 2004 SKÅNEPARTIET är en ideell förening, som verkar för Skåne och frihet och som med detta syfte i särskilt program tar ställning i alla frågor av politisk

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 11 Torsdag 1 april 2010. Räddade livet på kniv-skuren kvinna

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 11 Torsdag 1 april 2010. Räddade livet på kniv-skuren kvinna LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 11 Torsdag 1 april 2010 NORRBOTTEN Räddade livet på kniv-skuren kvinna En 29-årig kvinna knivskars i helgen. Kvinnan var på dans-restaurangen Olivers Inn i Luleå. Hon hittades på golvet

Läs mer

ARBETSMATERIAL DEMOKRATI 6 NÄTHATET OCH DET ÖPPNA SAMHÄLLET ÖVNING 1- SID.1 JAG HAR FÅTT MÄNNISKOR ATT MÅ RIKTIGT ILLA (DN 2011-11-01)

ARBETSMATERIAL DEMOKRATI 6 NÄTHATET OCH DET ÖPPNA SAMHÄLLET ÖVNING 1- SID.1 JAG HAR FÅTT MÄNNISKOR ATT MÅ RIKTIGT ILLA (DN 2011-11-01) SIDA 1/6 ÖVNING 1- SID.1 JAG HAR FÅTT MÄNNISKOR ATT MÅ RIKTIGT ILLA (DN 2011-11-01) Vilka är det som döljer sig bakom allt hat som grasserar på internet? Insidan har träffat näthataren Erik Walfridsson

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Barns rättigheter Våld i nära relationer Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd?

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Ju mer vi lär barnen om det icke- verbala språket, kroppsspråket, desto skickligare

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Tidsmaskinen! På besök i. Romarriket och kristendomen

Tidsmaskinen! På besök i. Romarriket och kristendomen Tidsmaskinen! På besök i Romarriket och kristendomen Wow! Du har uppfunnit en tidsmaskin och bestämmer dig för att resa bakåt i tiden! Du åker till Romarriket där du får lära dig massa intressanta saker.

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer