Cisterndagarna Årets branschmötesplats!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cisterndagarna 2013. Årets branschmötesplats!"

Transkript

1 Årets branschmötesplats! Cisterndagarna 2013 Konferensen som uppdaterar dig om myndigheternas föreskrifter, lyfter nya tekniker och skapar möjligheter för erfarenhetsutbyte! På begäran Ändringar i cisternföreskrifterna vi utreder och förtydligar Möt panelen med berörda myndigheter och var med och diskutera Framtidens förnyelsebara råvaror alger, gödsel, vegetabiliska oljor m.m. DUPLO framtidens miljösäkerhet för cisterner Ta del av erfarenheter från oljeläckaget i Söderhamn Kompetenskrav för ackrediteringsområde i tankstationer Tekniska lösningar kring VOC-utsläpp och korrosion under isolering (CUI) internatmöjlighet & 200 fria parkeringsplatser Moderator Björn Herlin Norconsult Talare: Lars Synnerholm MSB Ingela Hellberg MSB Kaarlo Book Swedac Olof Levlin Arbetsmiljöverket Ulf Svahn SPBI Niklas Strömberg SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Sören Eriksson Preem Karl Butler Arizona Chemicals Daniel Rohde Rohde Tankrengöring AB Niklas Dahlgren Euromekanik Erik Ottensson Euromekanik Bengt Stewall Midroc Alucrom Magnus Persson Malte Fuel Tech Missa inte det separat bokningsbara kvällsarrangemanget. Möt dina branschkollegor på vår egen privata tillställning! u 6 7 februari 2013, Stockholm

2 Konferensprogram Onsdag 6 februari Registrering och kaffe/thé med smörgås Moderator Björn Herlin, Norconsult, inleder konferensen Lokala och globala branschtrender framtidens olje- och drivmedelsbransch Trender och aktuella händelser i vår omvärld som påverkar oss idag och framåt Ett Sverige utan klimatutsläpp vilken roll har olje- och drivmedelsbranschen? De förnyelsebara bränslenas roll på vägen mot en fossiloberoende fordonsflotta E10 i Svenska bensinpumpar hur går diskussionerna? Uppdatering kring Energy Roadmap 2050 i Sverige och EU Ulf Svahn, VD, Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet Vägen mot en fossiloberoende fordonsflotta med hjälp av svenska råvaror För att nå målet med en fossiloberoende fordonsflotta krävs att vi hittar alternativa råvaror till drivmedel. På Cisterndagarna 2012 fick vi ett smakprov på Preems arbete med framtidens drivmedel och på efterfrågan från tidigare deltagare ger vi i år Sören Eriksson möjligheten att utveckla detta under en egen föreläsning. Preem ligger i utvecklingens framkant idag och är redo att leda utvecklingen och omvandlingen även i fortsättningen. Nya kommande råvaror, såsom alger, restprodukter från skogs- och massaindustrin, gödsel, vegetabiliska oljor, m.fl. hur ser dagsläget ut och vad är på gång? Vad är unikt med Preems arbete? Vilka framtida möjligheter ser vi på Preem? Så bidrar vi till en fossiloberoende fordonsflotta! Sören Eriksson, produktutveckling raffinaderi, Preem Lunch Möte med myndigheterna här finns svaren på dina frågor! Under 2012 har flera uppdateringar och nyheter kring cisterner börjat gälla från myndigheternas håll. I och med detta vill vi här ge dig möjlighet att uppdatera dig på alla förändringar på en och samma gång. Under eftermiddagen ger de olika myndigheterna dig en uppdatering samt förtydligar de senaste förändringarna. Vi avslutar med ett panelsamtal där du får möjlighet att diskutera just dina utmaningar Få klarhet i de nya cisternföreskrifterna från MSB På Cisterndagarna 2012 presenterade MSB de nya föreskrifterna som började gälla 1 juli Fortfarande finns vissa frågetecken som behöver rätas ut. Vi går igenom förändringarna och de oklarheter och reaktioner som dykt upp kring dem. Så ser förändringarna ut i de nya föreskrifterna för cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor Tolkningssvårigheter och förtydliganden Kontrollrapporten vilka är nyheterna och förändringarna? Lars Synnerholm & Ingela Hellberg, tekniska handläggare, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Fika Aktuella uppdateringar och förtydliganden från Arbetsmiljöverket Arbetsmiljöverket föreskriver om tillverkning, besiktning och användning av cisterner för alla typer av vätskor förutom brandfarliga och explosiva vätskor som täcks av MSBs cisternföreskrifter.

3 Konferensprogram Torsdag 7 februari AFS 2005:2 i förhållande till MSBs nya cisternföreskrifter Svårigheter med dubbla föreskrifter vad gäller för vem? Vems föreskrifter gäller för vätskor som är exempelvis både giftiga och brandfarliga? Besiktningsintervaller skillnader mellan AFS 2005:3 och MSBs cisternföreskrifter Boverkets EKS 9 tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder EN och Eurocode SS-EN :2007 i kombination med AFS 2005:2 Kan CE-märkning av cisterner ersätta konstruktions- och tillverkningskontrollen? Olof Levlin, byrådirektör, Arbetsmiljöverket SWEDAC ackrediterar mot ny standard ISO/ IEC 17020:2012 hur påverkar det dig? SWEDAC ackrediterar sedan mitten av 2012 mot en ny internationell standard. Den nya standarden tillämpas på kontrollorgan av typ A, B och C och kan tillämpas vid kontroll i varje stadium. Vilka är förändringarna? Hur påverkar det er som kontrollorgan? Vilka kompetenskrav ställs? Kaarlo Book, bedömningsledare/underhållsingenjör, Swedac Möt panelen! Diskutera med myndigheterna vad är det som gäller? Med många nyheter och förändringar blir det lätt en hel del tolkningsfrågor och oklarheter. Här samlar vi berörda myndigheter för att du ska kunna få svar på dina frågor i ett och samma forum. Vad vill just du att vi tar upp? Maila dina frågor till Moderator Björn Herlin avslutar konferensens första dag Separat bokningsbart kvällsarrangemang middag och Stand-up Comedy Passa på att träffa dina branschkollegor, nätverka och knyta kontakter under det separat bokningsbara kvällsarrangemanget. I år har vi vårt egna privata kvällsarrangemang med trerättersmiddag och stjärnskottskomikern från Halland Björn K Johansson, som skräddarsyr underhållningen just för oss Dagen inleds av moderator Björn Herlin 9.10 Ta del av erfarenheter från oljeläckaget vid Arizona Chemicals bioraffinaderi utanför Söderhamn Vid jul 2011 hände det som inte får hända en cistern innehållande närmare 9000 kubikmeter råtallolja sprang läck och 800 kubikmeter råtallolja läckte ut. Oljan spred sig både på land och vidare ut i vattnet. Insatser sattes in snabbt och här får vi ta del av erfarenheter från det omfattande efterarbetet som följde olyckan. Vilka insatser sattes in i bekämpningsfasen? Hur fungerade samarbetet mellan Arizona Chemicals och andra aktörer, såsom kommunen, oljejouren, försäkringsbolag, saneringsföretag, kommuninnevånare, m.fl. Hur har arbetet fortlöpt i saneringsfasen? Tekniska lösningar, rutiner och tillvägagångssätt som har tillkommit efter läckaget Vad tar vi med oss ur detta, vilka lärdomar har vi fått med oss? Karl Butler, personalchef, Arizona Chemicals Fika DUPLO DOUBLE WALL and LEAK DETECTION SYSTEM framtidens miljösäkerhet för cisterner DUPLO är en från början Schweizisk produkt som är framtagen i samband med EU-kraven om grundvattenskydd och miljöföroreningar, där en lösning är dubbelmantlad cistern. Istället för att byta ut, en annars fullt fungerande cistern, tar denna produkt och teknik vara på den befintliga cisternen och bygger en ny mantel inuti. Tekniken används för att bygga om stora lagringstankar/cisterner såväl som mindre cisterner och tankstationer runt om i Europa. Fakta och kunskap om DUPLO Behandling i flera steg korrosionsskyddande epoxiprodukt, aluminiummembran och laminering DUPLO ett tids- och kostnadseffektivt alternativ Erhåll en dubbelmantlad cistern och undvik långa driftstopp vid installationen Så fungerar det vakuumbaserade läckagelarmet Praktiska erfarenheter från första DUPLO-installationen i Sverige hos Mälarenergi AB hur är resultatet närmare två år senare? DUPLO installation från planering till kontrollerat och godkänt! Daniel Rohde, VD, Rohde Tankrengöring AB Lunch

4 Spår A: Depå och raffinaderi Spår B: Drivmedelsstationer och mindre cisterner Moderator Björn Herlin Tekniska lösningar för utsläppsbegränsande åtgärder för potentiella VOC-utsläpp från cisterner Ta del av kunskap kring VOC-utsläpp för cisterner Vilka krav ställs enligt olika lagstiftningar? Olika ämnens olika beteende gällande VOC-utsläpp Praktiska exempel på smarta tekniska lösningar Minskade utsläpp med bibehållen säkerhet genom tryck-/vakumventil med full-lyfts tallrik Niklas Dahlgren & Erik Ottensson, Sales Engineer, Euromekanik Fika Så kan vi åtgärda och förebygga korrosion under isolering Korrosion under isolering (CUI) är ett vanligt förekommande problem på raffinaderier och depåer. Den här typen av korrosion är lömsk då problemet sällan upptäcks innan det är försent och ett läckage uppstår. Midroc har stor erfarenhet av att åtgärda denna typ av problem och här får vi bland annat ta del av deras arbete på Preems raffinaderier i Lysekil och Göteborg. Korrosionsrisker under isolering Vilka svårigheter finns med CUI? Hur upptäcka och åtgärda problemet? Så här gör vi på Preems raffinaderi i Lysekil och Göteborg! Bengt Stewall, marknadschef, Midroc Alucrom Konferensen avslutas Moderator Daniel Rohde Kompetenskraven för kontroll av tankstationer är klara, nu ackrediterar SWEDAC fullt ut. När MSBs nya föreskrifter började gälla 1 juli 2012 saknades kompetenskraven för kontroll av tankstationer, d.v.s. ackrediteringsområde i. De kontrollorgan som sökt ackreditering för installationskontroll, återkommande kontroll och revisionskontroll på tankstationer kunde således inte få sina beslut. Nu har Swedac fått den komplettering som krävs och här får du veta vad som gäller. Vilka kompetenskrav ställs? Hur har ansökningarna som kommit in sett ut? Vad har utfallet blivit hittills med de nya kompetenskraven? Svårigheter och utmaningar med de nya kraven Kaarlo Book, bedömningsledare/underhållsingenjör, Swedac Fika Skapa goda lagringsförutsättningar för biodiesel Biodieselns egenskaper Korrosionsbenägenhet Hur utforma lagringen för biodiesel på bästa sätt? Att skapa goda förutsättningar för bibehållen kvalitet på bränslet Viktigt att tänka på vid hanteringen för bibehållen kvalitet Hur interagerar biodiesel med olika material? Metoder för att kvalitetssäkring Niklas Strömberg, Fil. Dr, Plattformsledare för kompetensplattformen SP Biofuels, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut EU-direktiv för gasåterföring steg I & II hur påverkar det oss? Gasåterföring steg I & II är något som sedan länge är infört i Sverige, men nu ska vi genomföra anpassning av EU direktivet till svenska regler. Vad betyder det för cisterner, rör och pumpar? Vilka produkter berörs av EU direktiven? När ska det vara klart? Magnus Persson, Malte Fuel Tech Konferensen avslutas

5 Cisterndagarna 2013 Konferensen som uppdaterar dig om myndigheternas föreskrifter, lyfter nya tekniker och skapar möjligheter för erfarenhetsutbyte! Den 6-7 februari 2013 är det dags för årets främsta mötesplats för dig som arbetar med cisterner. Här håller du dig uppdaterad på föreskrifter, framtidsutsikter och nya tekniker. Dessutom finns ett betydelsefullt socialt värde i att möta kollegor i branschen och knyta kontakter med människor som möter samma utmaningar som du. Efter önskemål från tidigare deltagare har vi i år samlat allt under samma tak konferens, kvällsarrangemang och hotell. Dessutom finns fri parkering, hela 200 platser! Best Western Täby Park Hotel & Conference ligger strategiskt placerat strax norr om Stockholm med god tillgänglighet med bil samt närhet till både Arlanda och Stockholm city. Uppskattade Sören Eriksson från Preem har i år en egen föreläsning där han bjuder på en inblick i Preems satsningar på framtidens bränslen. Vidare har vi samlat berörda myndigheter för att du ska kunna få svar på frågor kring nyheter och förändringar i lagar och regler. Arizona Chemicals delar med sig av sina erfarenheter från oljeläckaget i Söderhamn 2011 och dag två fortsätter med att ge dig kunskaper kring nya tekniker och tillvägagångssätt. Du kan här välja mellan spåren depå och raffinaderi eller drivmedelsstationer och mindre cisterner. Välkommen till två fullmatade konferensdagar! Lena Hjorth Projektledare Teknologisk Institut Vi inleder konferensen med Ulf Svahn från SPBI som ger oss en utblick i branschen och dess framtid. Många goda anledningar att gå på Cisterndagarna 2013: Möt myndigheterna och få svar på dina frågor kring gällande föreskrifter Få med dig kunskap och tekniska lösningar gällande skydd och miljö Ta del av erfarenheter från oljeläckaget i Söderhamn Knyt kontakter och utbyt erfarenheter med andra inom branschen Träffa experter och flera praktikfall Få en trevlig och underhållande kväll på det separat bokningsbara kvällsarrangemanget Vill du vara utställare under Cisterndagarna? Teknologisk Institut erbjuder utställarplatser till företag med möjlighet till marknadsföring mot en specifikkundgrupp samt givande möten med nya och redan etablerade kunder och kontakter. För att marknadsföra ert företag genom ett av B2B-marknadens mest kostnadseffektiva sätt, vänligen kontakta Josef Lindenryd på telefon eller via e-post för mer information om priser och paket.

6 Porto betalt Sverige Cisterndagarna 2013 TRE ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DIG! datum och plats 6-7 februari 2013 ( ) Best Western Täby Park Hotel & Conference Kemistvägen 30, Täby, Stockholm Lokaltåg Roslagsbanan mot Österskär/Åkersberga eller Hägernäs, hållplats Galoppfältet, endast några minuters promenad till konferensanläggningen. Tåg avgår 2-4 gånger per timme från Östra Station (T-bana Tekniska högskolan). Bil Fri parkering i direkt anslutning till hotellet, 200 platser. För vägbeskrivning se Kontakt Täby Park Hotel Telefon: Webben: Hotell Hotellrum bokas direkt med hotellet. Visst antal rum finns reserverade t.o.m. 9 januari, boka snarast för garanterad plats. Uppge Teknologisk Institut vid bokning för att erhålla rabatterat pris. Pris Ordinarie pris Erbjudande: Vid anmälan senast 7 december Konferens två dagar kr kr I priset ingår lunch, förfriskningar under pauser samt dokumentationsmaterial. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Moms tillkommer. OBS Erbjudanden och rabatter går ej att kombinera. Kvällsarrangemang Trerätters konferensmiddag med Stand-Up Comedy OBS! Separat anmälan När: 6 februari kl. 18:30 Var: Täby Park Hotel Pris: 780 kr exkl. moms I priset ingår tre rätter, ett glas vin eller öl samt kaffe Allt under ett och samma tak! ÖVRIG INFORMATION Anmälan är bindande, för av- och ombokningsregler vänligen se På webben hittar du även praktisk information och tips på boende. För övriga frågor kontakta projektledaren Lena Hjorth, Teknologisk Institut förbehåller sig rätten till ändringar av program, tid och plats. Antal platser är begränsat. Andra utbildningar i Teknologisk Instituts regi n Säkerhetsdatablad n Föreståndare för brandfarlig vara med inriktning på gasol Se för datum och mer information Returadress Teknologisk Institut, Olof Palmes gata 31, Stockholm

Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept

Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Ny högaktuell konferens! Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Hur kan den strategiska planeringen av nybyggnation se ut? Ta del av analyser av kommunala boendeprojekt Erfarenheter av förvaltning

Läs mer

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Trafikbuller 2015 Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Ur innehållet Det senaste inom juridiken och aktuell praxis samt hur du på

Läs mer

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS RESECENTRUM UR INNEHÅLLET Att planera och utforma framtidens attraktiva resecentrum och stationsområden med resenären och människan i centrum

Läs mer

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! E-ARKIVDAGEN OFFENTLIG SEKTOR 2015 Konferens den 4 februari 2015 Stockholm Ur innehållet Att framgångsrikt driva projektet och komma igång med e-arkiv

Läs mer

Webbstrategidagarna 2014

Webbstrategidagarna 2014 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Webbstrategidagarna 2014 Vilka bitar passar för ditt företags digitala strategi idag och imorgon? Konferens 3-4 JUNI 2014 SCANDIC HASSELBACKEN, STOCKHOLM

Läs mer

Webbstrategidagarna 2012

Webbstrategidagarna 2012 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Webbstrategidagarna 2012 Att skapa en affärsdrivande helhetsstrategi för digitala kanaler 25-26 april 2012 Scandic Hasselbacken, Stockholm UR INNEHÅLLET

Läs mer

Framtidens boende för äldre 2015

Framtidens boende för äldre 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens boende för äldre 2015 Strategisk planering och byggnation av attraktiva och behovsanpassade boendemiljöer för äldre anpassade till moderna

Läs mer

Kulturens roll i en föränderlig värld

Kulturens roll i en föränderlig värld Ett smörgåsbord av tidsaktuella frågor Kulturens roll i en föränderlig värld Nya kultursammanhang med nya utmaningar för kulturarbetaren Bildkälla: Tillbyggnad till Landskrona teater (2011) Wilhelmson

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51 Kostnadsfria seminarier under månaden Kurser Minikurser Vill du vara med i en ny TV-serie? TullNytt nr 20, 2008 Nutek: Myndigheternas

Läs mer

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 Diplomutbildning i CRM BESKRIVNING Priset för fem utbildningsdagar: 22 000 kronor + moms alternativt Priset

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 5 2014 Pris 56 kr SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Möt Sandra Riise, VD för NARF, Norges motsvarighet till SRF. Sida 37 Koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag

Läs mer

WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2014 Strategier för att nå en effektiv och nyttoskapande digital verksamhet i den kundorienterade myndigheten

WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2014 Strategier för att nå en effektiv och nyttoskapande digital verksamhet i den kundorienterade myndigheten #WEBBOS För tredje året i rad! Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2014 Strategier för att nå en effektiv och nyttoskapande digital verksamhet i den

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

SP.Launch 2013. Launch /lɔːntʃ/ to set in motion IR Boost Högskolan i Jönköping. A Blue Paper Report

SP.Launch 2013. Launch /lɔːntʃ/ to set in motion IR Boost Högskolan i Jönköping. A Blue Paper Report SP.Launch 2013 Launch /lɔːntʃ/ to set in motion IR Boost Högskolan i Jönköping A Blue Paper Report IR Boost H. Jönköping Version: 1.0 2014 Författare: Isabelle Ydreborg Sammanfattning SP.Launch är ett

Läs mer

konferensprogram Träffpunkt idrottsmiljö

konferensprogram Träffpunkt idrottsmiljö konferensprogram Träffpunkt idrottsmiljö BAd och IDA 2012 20 22 november Svenska Mässan Göteborg Några av årets föreläsare Anders Albertsson, Erik Blix, Karin Book, Rosan Bosch, Göran Carstedt, Ian Crockford,

Läs mer

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta!

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! KONFERENS 26 & 27 MAJ 2015 SCANDIC HASSELBACKEN,

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster med fokus på att säkra och följa upp utförarverksamheten, nya föreskrifter och konkurrensutsatt

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Skolans arbete. med utsatta barn

Skolans arbete. med utsatta barn Skolans arbete med utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 mars 2011 LYSSNA TILL Utbildningsdepartementet Eva Edström Fors Huvudsekreterare Dir. 2009:80 Göran Hedström Eva Norling Håkan

Läs mer

Det här händer på Internetdagarna

Det här händer på Internetdagarna Ur programmet för Sveriges största Internetkonferens: Säker e-post Bredbandsutbyggnaden Domännamnstrender Framtida mobila tjänster Mobilt Internet Att fånga en hackare Håll rätt tid Säkra betalningar Anmäl

Läs mer

Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler

Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler INTERAKTIV KONFERENS TILLBAKA NYTT SPÄNNANDE INNEHÅLL! Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler Att bygga vårdlokaler för mänskliga möten Takterrass, psykiatrins hus Uppsala. Foto Elin Olsson (nod)c-o-m-b-i-n-e

Läs mer

Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA

Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA WEB POLAREN RO Nr 1, Februari 2013 Bostadsstiftelsen Platen: Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar Webropol satsar på seminarier: Vi bjuder in till frukostmöten och branschdagar med

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! EFFEKTIVA STRATEGIER, FINANSIERING, PLANERING OCH BYGGNATION AV FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE så skapar du ett tryggt, stimulerande och attraktivt boende

Läs mer

Driv IT-utvecklingen i din kommun! IT-CHEF I KOMMUN. Nya metoder för

Driv IT-utvecklingen i din kommun! IT-CHEF I KOMMUN. Nya metoder för inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 mars 2015 MODERATOR Inge Hansson Karlstads kommun DU FÅR MÖTA Datainspektionen Magnus Bergström IT-säkerhetsspecialist Projectplace Maria Nordborg Director

Läs mer

Kurser och konsulttjänster

Kurser och konsulttjänster KPA 9061 985 10.05 Kurser och konsulttjänster hösten 2011 våren 2012 kurser seminarier informationsträffar konsulttjänster Innehåll KOMPETENSUTVECKLING MED KPA PENSION...3 FAST KURSUTBUD...4 KAP-KL grundkurs...6

Läs mer

Marketing Excellence 2015

Marketing Excellence 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Marketing Excellence 2015 Konferens 10 Mars 2015 Summit Grev Ture, STOCKHOLM 10 marknadsutmaningar du behöver hantera 2015! #Utmaning 1: Marknadsföring

Läs mer