Cisterndagarna februari 2012, Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cisterndagarna 2012. 7-8 februari 2012, Stockholm"

Transkript

1 Årets branschmötesplats Cisterndagarna 2012 Äntligen! De nya cisternföreskrifterna Peak Oil En framtid med mindre olja Hälsoeffekter i samband med långvarig drivmedelshantering Så blir vi bättre på att förebygga arbetsmiljöolyckor! Smartare provning av cisterner och rörledningar under drift Ny Cisternanvisning I Talare: Lars Synnerholm MSB Ulf Svahn SPBI Kjell Aleklett Uppsala universitet Sören Eriksson Preem Lars Nilsson C2 Management Pasi Nieminen Ebba Tamm SPBI Tommy Eriksson Wikén Arbetsmiljöverket Erik Ottensson Euromekanik Bengt Stewall Midroc Alucrom Per Bornhöft Thomas Henriksson Ulf Hellman Rensa Entreprenad och STOR Per Brännström SPBI Anna-Lisa Almgren Miljösamverkan Östra Skaraborg Moderator: Marie Borgström Borgströms Kvalitetskonsult Björn Herlin Rockstore Engineering 7-8 februari 2012, Stockholm Vill du vara utställare under Cisterndagarna? Ta chansen och visa upp dina produkter och profilera ditt företag gentemot branschrepresentanter från hela landet. Kontakta projektledaren Karl-Fredrik Atterhög på för mer information.

2 Tisdag 7 februari 09:30 Registrering samt kaffe och smörgås 10:00 Moderator Marie Borgström öppnar konferensen 10:10 Äntligen! De nya cisternföreskrifterna Så ser förändringarna ut i de nya föreskrifterna för cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor! Vilka berörs av de nya föreskrifterna? Hur påverkas du och din organisation av förändringarna? Vilka certifieringar försvinner! Lars Synnerholm, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Utblick på internationella händelser i drivmedelsbranschen Ta del av trender och aktuella händelser i vår omvärld som påverkar oss idag! Ökad oljekonkurrens Så påverkas vi av Kina och Indiens allt intensivare jakt på olja! Vad har den Arabiska våren inneburit för oljebranschen? Ökad efterfrågan på alternativa drivmedel Hur ser tillgången på råvaror ut? Vad innebär The Energy Roadmap 2050 för petroleumindustrin i det korta perspektivet? Ulf Svahn, VD, SPBI Lunch och utställning Peak Oil En framtid med mindre olja! Ta del av omfattande forskning från Uppsala universitet kring energianvändning och resurstillgångar. Är oljeproduktionstoppen uppnådd? Är global efterfrågan större än tillgången? Varifrån skall Sverige importera sin olja i framtiden? Hur mycket olja äter vi varje dag? Kan vi lösa den globala välfärdsekvationen? Kjell Aleklett, professor i fysik, Globala Energisystem, Uppsala universitet I februari 2012 publiceras boken Peeking at Peak Oil Panelsamtal Oljans framtid i Sverige Vad skulle en ökad internationell konkurrens kring våra tillgångar kunna innebära för Sverige? Vilka förändringar kan den svenska oljebranschen förvänta sig under de närmaste 10 åren? Hur förbereder vi oss till ett samhälle med allt lägre tillgång till olja? Går det att tillgodose en ökad efterfrågan på alternativa drivmedel? Vilka alternativa drivmedel kan vi förvänta oss inom en snar framtid? Ulf Svahn, VD, SPBI Kjell Aleklett, professor i fysik, Globala Energi-system, Uppsala universitet Sören Eriksson, produktutveckling raffinaderi, Preem Paus och eftermiddagskaffe Lyckas med ständiga förbättringar och öka styrkan i din organisation Ta del av erfarenheter och tips från en av Sveriges främsta experter och föreläsare på förbättringsarbete. Lars Nilsson ger dig en inspirerande, engagerande och underhållande föreläsning där bl.a. frågor kring kvalitet, företagskultur, ledarskap och hur du lyckas med ständiga förbättringar berörs. Föreläsningen bygger på hans egna erfarenheter som processingenjör och kvalitetschef på ett stort svenskt godisföretag. Konsten att införa ständiga förbättringar som ger resultat och blir bestående Enkla, praktiska verktyg för förbättringsarbete och organisationsutveckling Tips på hur du får med dig dina medarbetare och gör förbättringsarbetet enklare och kraftfullare Lars Nilsson är förbättringsexpert, inspiratör och författare Konferensens första dag avslutas Middag och Stand-Up Comedy på Norra Brunn Träffa dina kollegor och samarbetspartners under det separat bokningsbara kvällsarrangemanget.

3 Onsdag 8 februari Gemensam inledning Moderator Marie Borgström startar konferensen Ny Cisternanvisning I Allmän information kring SS-EN-standard Så fungerar CA 1 tillsammans med SS-EN Anpassning av SS-EN till de svenska förhållandena i enlighet med rådande föreskrifter Pasi Nieminen, teamledare konstruktionskontroll Stockholm, Hälsoeffekter i samband med långvarig drivmedelshantering Så ser riskerna ut med långvarig exponering vid hantering av förnyelsebara drivmedel och petroleumprodukter Exponeringsstudier Ta del av den senaste forskningen på området Så kan du bli bättre förebygga och minimera riskerna genom enkla åtgärder Hur kan vi ändra attityder och öka riskmedvetandet bland medarbetare Ebba Tamm, produkt- och miljöexpert, SPBI Förmiddagskaffe och smörgås Så kan vi bli bättre på att förebygga arbetsmiljöolyckor! Hur ser kommunikationen av olycksrapportering ut idag? Är vår dialog framgångsrik? Så ser lagar och regler ut gällande rapportering av arbetsskador och tillbud! Effektivare metoder för rapportering och lärande av olyckor Ska allt rapporteras? Så använder vi informationen av olyckstillbud för att förbättra och utveckla en tryggare arbetsmiljö Tommy Eriksson Wikén, expert på kemiska olyckor, Arbetsmiljöverket Kort paus och lokalbyte inför två de separata spåren 5 anledningar till att gå på Cisterndagarna 2012 Uppdatera dig om hur du påverkas av förändringarna i de nya cisternföreskrifterna Peak Oil En framtid med mindre olja Varifrån ska Sverige importera sin olja i framtiden? Lyckas med ständiga förbättringar och öka styrkan i din organisation Ta del av kunskap och lösningar för skydd och säkerhet kring cisterner Miljöinspektion av C-klassade drivmedelsstationer

4 SPÅR A: Depå och raffinaderi Moderator Björn Herlin Säkerhet kring cisterner Avsäkring mot explosioner Ta del av kunskap kring explosioner Hur minimerar du riskerna samt skyddar och förhindrar explosioner i cisterner och rörledningar Råd och tips för riskanalys som identifierar dina risker, fel i processen och möjliga effekter Praktiska exempel på smarta tekniska lösningar Vilka normer och regler gäller som styr ditt val av utrustning nationellt och internationellt Erik Ottensson & Niklas Dahlgren, Euromekanik Lunch och utställning Fireproofing Brandskydd för olje- och petrokemisk industri Hydrocarbon Fire Kunskap kring brandförlopp vid brand i raffinaderi, depå och petrokemisk industri Vilka tekniska krav föreligger vid brand i depå och raffinaderi Epoxi eller cementbaserat passivt brandskydd, fördelar nackdelar Ta del av brandskydd för olje- och petrokemisk industri som ökar säkerheten Appliceringsmetoder med avseende på tekniska förutsättningar, krav och konstruktioner Bengt Stewall, marknadschef, Midroc Alucrom Bättre tillförlitlighet, tillgänglighet och information som minskar kostnader Per Bornhöft, provningsingenjör NDT-inspector, Thomas Henriksson, provningsingenjör NDT-inspector, Nya cisternföreskrifterna Återkommande kontroll Vad kommer gälla för återkommande kontroll av depå och raffinaderi? Lars Synnerholm, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konferensen avslutas Smartare provning av cisterner och rörledningar under drift DRT och LRUT Effektiva tekniska metoder för oförstörande provning Snabba statusbedömningar med hög tillförlitlighet utan driftstopp Framgångsrik provning av isolerade svåråtkomliga rör och ledningar under mark Hur undviker man fel och förseningar i processen?

5 SPÅR B: Drivmedelsstationer och mindre cisterner Moderator Marie Borgström Nya Metodhandboken II Kontroll, besiktning och provtagning av oljeavskiljare Ny auktorisering för besiktning av olje- och sedimentavskiljare Nationella riktlinjer för hantering av oljeavskiljare som höjer kvaliteten och säkerheten Vad gäller för 6 månaders kontroll och provtagning? Viktigt att tänka på vid 5-års besiktning! Ulf Hellman, STOR, VD för Rensa Entreprenad Lunch och utställning Nya cisternföreskrifterna Återkommande kontroll Vad kommer gälla för återkommande kontroll av mindre cisterner och drivmedelsstationer? Lars Synnerholm, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap SPBI:s rekommendation om potentialutjämning och jordning vid bensinstationer Ta del av information och bakgrund till rekommendationen! Vad är syftet med rekommendationen och hur ska den användas? Krav och kriterier som ska vara uppfyllda vid ny- och ombyggnad av bensinstationer! Kontrollmätning på befintlig bensinstation vid cisternkontroll Alternativa lösningar för befintliga anläggningar Per Brännström, HMS- och logistikansvarig, SPBI Konferensen avslutas Omfattande miljöinspektion av C-klassade drivmedelsstationer Ta del av metoder och resultatet från tillsynsinspektion av drivmedelsstationer i Östra Skaraborg Vilka områden inspekterades? Checklista som användes för inspektionen Riskzoner Var hittade vi de allvarligaste bristerna som skulle kunna leda till framtida miljöpåverkan? Så lyckas vi säkerställa att verksamheterna drivs med minimal föroreningsrisk Förbättringsförslag samt uppföljning av åtgärdsförslag och förelägganden Anna-Lisa Almgren, miljöinspektör, Miljösamverkan Östra Skaraborg

6 Cisterndagarna 2012 Sveriges främsta branschmötesplats och kunskapskonferens för dig som arbetar med cisterner I februari är det dags för Cisterndagarna 2012, Sveriges främsta branschmötesplats för dig som kommer i kontakt med cisterner. Här träffar du kollegor, samarbetspartners, beställare och leverantörer från hela landet och får den senaste informationen, kunskapen och förändringarna inom ditt område. Vi möts i år centralt på Spårvagnshallarna med närhet till kommunikationer och boende! Diskutera nutid och framtid, ta del av praktisk kunskap och inspireras. Har du inte möjlighet att delta under konferensens båda dagar ger vi dig självklart chansen att delta under enbart en dag. Under den första dagen presenterar vi de nya cisternföreskrifterna. MSB kommer och uppdaterar dig om förändringarna och vad de innebär för dig. Har vi nått upp till oljeproduktionstoppen? Ta del av en omfattande forskning kring våra resurstillgångar och vilka utmaningar vi står inför i en framtid med mindre olja. Vi fortsätter på temat under ett panelsamtal där vi diskuterar oljans framtid i Sverige. Konferensens första dag avslutas med lyftkraft! En av Sveriges främsta förbättringsexperter Lars Nilsson ger dig en inspirerande, engagerande och underhållande föreläsning där bl.a. frågor kring kvalitet, företagskultur, ledarskap och hur du lyckas med ständiga förbättringar berörs. Välj mellan spåren Depå och raffinaderier samt Drivmedelsstationer och mindre cisterner dag två. Under en gemensam inledning får du kunskap kring ny Cisternanvisning I, risker och hälsoeffekter vid långvarig drivmedelshantering samt hur vi kan bli bättre på att förebygga arbetsmiljöolyckor. I de respektive spåren får du bland annat ta del av säkerhet kring cisterner, brandskydd, återkommande kontroll, inspektion av drivmedelsstationer, provning under drift samt kontroll, besiktning och provtagning av oljeavskiljare. På tisdagskvällen är det favorit i repris! Stand-up Comedy och trerättersmiddag på Norra Brunn. OBS! Separat anmälan! Missa inte att ta del av aktuella förändringar och kunskap du berörs av under Cisterndagarna 2012! Väl mött! Karl-Fredrik Atterhög Projektledare, civ. ing. Teknologisk Institut

7 B Porto betalt Sverige Praktiska upplysningar Datum och plats 7-8 februari 2012 ( ) Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm Buss och tunnelbana Närmaste T-banestation är Rådmansgatan (gröna linjen). Buss 2 och 43 stannar utanför entrén, hållplats Tegnérgatan Bil Närmaste P-hus är Philipsson-garaget på Regeringsgatan Kontakt Spårvagnshallarna Telefon: Webben: Hotell i närheten med avtal: Hotell Birger Jarl Telefon: Hotell Tegnérlunden Telefon: Hotell Lilla Rådmannen Telefon: För rabatt ange bokningskod: Teknologisk Institut Norra Brunn Konferensmiddag med Stand-up Comedy på Norra Brunn OBS! Separat anmälan. När: 7 februari kl. 19:30. Var: Surbrunnsgatan 33. Pris: 749 kr exkl. moms I priset ingår entré, tre rätter, två glas vin eller öl samt kaffe Pris Konferens två dagar: kr (ordinarie pris) Medlem i SPBI, SPT eller STOR: 10 % rabatt på konferenspriset. Ange vilket spår du vill gå på när du anmäler dig. I priset ingår lunch, förfriskningar under pauser samt dokumentationsmaterial. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Moms tillkommer. Övrig info Anmälan är bindande, för av- och ombokningsregler vänligen se På webben hittar du även praktisk information och tips på boende. För övriga frågor kontakta projektledaren Karl-Fredrik Atterhög, Teknologisk Institut förbehåller sig rätten till ändringar av program, tid och plats. Antal platser är begränsat. Tre enkla sätt att anmäla dig! Telefon E-post Webben Andra utbildningar i Teknologisk Instituts regi: Cisternkontroll ackrediteringsutbildning Arbetsledning steg 1-3 Arbetsmiljöutbildning för chefer och ledare Kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2008 Försäljning för dig inom teknik & Industri B2B-försäljning för tekniska säljare Se för datum och mer information. RETURADRESS Teknologisk Institut, Box 2513, Göteborg

Cisterndagarna 2013. Årets branschmötesplats!

Cisterndagarna 2013. Årets branschmötesplats! Årets branschmötesplats! Cisterndagarna 2013 Konferensen som uppdaterar dig om myndigheternas föreskrifter, lyfter nya tekniker och skapar möjligheter för erfarenhetsutbyte! På begäran Ändringar i cisternföreskrifterna

Läs mer

Badanläggningar 2012 Om- & nybyggnation

Badanläggningar 2012 Om- & nybyggnation 5 lärorika praktikfall! Badanläggningar 2012 Om- & nybyggnation Framtidens badanläggningar nya tekniska lösningar och alternativa driftformer! Strategisk planering och kvalitetsfokus på material och simhallsteknologi

Läs mer

Labbdagarna 2012. Grupprabatt 3 eller fler 1000 kr i rabatt per deltagare. Den självklara mötesplatsen för dig inom laborativ verksamhet!

Labbdagarna 2012. Grupprabatt 3 eller fler 1000 kr i rabatt per deltagare. Den självklara mötesplatsen för dig inom laborativ verksamhet! Grupprabatt 3 eller fler 1000 kr i rabatt per deltagare Labbdagarna 2012 Den självklara mötesplatsen för dig inom laborativ verksamhet! A Biology of Business systemdesign för kvalitet i en komplex organisation

Läs mer

Badanläggningar 2013. 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Vattenreningarna i anläggningarna

Badanläggningar 2013. 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Vattenreningarna i anläggningarna 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Badanläggningar 2013 Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Renovering kontra nybyggnation Hur skapa hållbara badanläggningar Vad kan ett projekt

Läs mer

Utlandsetablering 2011

Utlandsetablering 2011 Du som SCTC-medlem får 1 000 kr rabatt! Utlandsetablering 2011 Konferensen för dig som siktar mot produktion eller försäljning på nya marknader Konkreta tips & fakta för alla steg av utlandssatsningen!

Läs mer

Mäta och styra den tekniska förvaltningen

Mäta och styra den tekniska förvaltningen Stärk och effektivisera förvaltningen! Mäta och styra den tekniska förvaltningen Komponentavskrivning Verksamhetsutveckling Rekrytering Komponentavskrivningar så hanterar du bäst övergången från det tidigare

Läs mer

Ny- & ombyggnation av framtidens akutmottagning

Ny- & ombyggnation av framtidens akutmottagning Ny unik konferens och mötesplats! Ny- & ombyggnation av framtidens akutmottagning Tryggare och säkrare akutmottagning Patientflöden Flexibla lokaler efter framtida behov Framtidens akutmottagning så planerar

Läs mer

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje Skolbibliotek 2011 AKTUELL FORSKNING & HÖGINTRESSANTA PRAKTIKFALL Nya krav, möjligheter och metoder! TALARE Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt

Läs mer

IT & sociala medier i skolan

IT & sociala medier i skolan 100% nöjda på vårens succékonferens! IT & sociala medier i skolan Forskning, konkreta tips och nya arbetssätt för ökat lärande Talare Hur ser lärandet ut i digitala miljöer och hur påverkar det relationen

Läs mer

Medborgarservice i kommunen

Medborgarservice i kommunen Uppbyggnad och vidareförädling av kommunal kundtjänst Medborgarservice i kommunen Planering Införande Vidareutveckling En väg in fördelar, utmaningar, uppbyggnad och vidareförädling Styrning och ledning

Läs mer

Förtätning av staden 2015

Förtätning av staden 2015 BOKA INNAN DEN 18 SEPTEMBER 1 000 KR RABATT! Förtätning av staden 2015 Så bygger vi framtidens stadsrum Utflyktsprogram ingår i priset! Källa: Sweco Architects Förtätningens baksida så undviker du dem

Läs mer

BÄTTRE SKOLSTART FÖR NYANLÄNDA

BÄTTRE SKOLSTART FÖR NYANLÄNDA Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! BÄTTRE SKOLSTART FÖR NYANLÄNDA UR INNEHÅLLET De nya juridiska regelverken och lagändringarna kring nyanlända elever mottagande och skolgång (proposition

Läs mer

Den nya akutmottagningen 2014

Den nya akutmottagningen 2014 GÅ 4 OCH FÅ 1000 KR RABATT/PERSON Den nya akutmottagningen 2014 Byggnation Nya arbetssätt Processlösningar Framtidens akutmottagning Södersjukhuset, Locum AB Säkerhetsaspekter på morgondagens akutmottagning

Läs mer

Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept

Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Ny högaktuell konferens! Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Hur kan den strategiska planeringen av nybyggnation se ut? Ta del av analyser av kommunala boendeprojekt Erfarenheter av förvaltning

Läs mer

Projektledning inom bygg

Projektledning inom bygg Projektledning inom bygg kunskap utveckling inspiration Effektivisera din projektledning led mer effektivt! Energieffektiva byggnader Kostnadskontroll i byggprojekt Hållbarhetsfrågan så arbetar du kostnadseffektivt

Läs mer

B2B-säljare. Inspiration i världsklass! B2B sales med Per Lange. B2B-säljarens nya roll och största utmaningar

B2B-säljare. Inspiration i världsklass! B2B sales med Per Lange. B2B-säljarens nya roll och största utmaningar Leverera äkta kundnytta och bli en vinnande B2B-säljare 12 november 2009 B2B-säljarens nya roll och största utmaningar 13 november 2009 Inspiration i världsklass! B2B sales med Per Lange Hur skall säljarna

Läs mer

FÖRSKOLA I UTVECKLING

FÖRSKOLA I UTVECKLING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FÖRSKOLA I UTVECKLING Att utveckla en likvärdig och högkvalitativ förskola där barnen ges bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling NATIONELL

Läs mer

Kontor 2013. Lokalutformning som del i att vara den attraktiva arbetsgivaren. Erfarenheter från Sweco, Swedbank, Försäkringskassan och Vattenfall!

Kontor 2013. Lokalutformning som del i att vara den attraktiva arbetsgivaren. Erfarenheter från Sweco, Swedbank, Försäkringskassan och Vattenfall! Erfarenheter från Sweco, Swedbank, Försäkringskassan och Vattenfall! Kontor 2013 Lokalutformning som del i att vara den attraktiva arbetsgivaren Så byggde vi Sveriges modernaste kontor Nya Swecohuset Därför

Läs mer

några av våra föreläsare

några av våra föreläsare kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med det senaste inom laboratoriearbete och utveckla dina kunskaper för ett framgångsrikt arbete på labbet Inspireras av några av landets främsta föreläsare

Läs mer

Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation!

Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation! Aktuell kunskap, många värdefulla tips och mycket ny inspiration! Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation! Ta del av de senaste forskningsrönen,

Läs mer

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! E-ARKIVDAGEN OFFENTLIG SEKTOR 2015 Konferens den 4 februari 2015 Stockholm Ur innehållet Att framgångsrikt driva projektet och komma igång med e-arkiv

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 februari 2011 TALARE FRÅN Sapa Heat Transfer AB Thomas Strid Maintenance Manager Volvo CE Marcus Bengtsson Underhållstekniker Tekn.dr Maintenance Management

Läs mer

Ledarskap för kvinnliga läkare

Ledarskap för kvinnliga läkare Anmäl dig senast 15 mars 2009 och få 500 kr i rabatt! Ledarskap för kvinnliga läkare Att leda grupper professionellt arbete i grupp på sjukhus Bättre ledarskap med bekräftarteknik! Att lyckas med ett uppdrag

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer, verktyg och metoder Hur identifierar

Läs mer

BOLAGSJURISTFORUM 2014

BOLAGSJURISTFORUM 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 25-26 november 2014 VÅRA TALARE Konkurrensverket Per Karlsson TeliaSonera Michaela Ahlberg Chief Ethics and Compliance Officer Setterwalls Agnes Andersson Hammarstrand

Läs mer

Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård. Moderator. Anders Widmark, Sophiahemmets högskola Separat bokningsbar seminariedag, 21 mars 2013

Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård. Moderator. Anders Widmark, Sophiahemmets högskola Separat bokningsbar seminariedag, 21 mars 2013 Succékonferens för 6:e året i rad! Akutsjukvård 2013 Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård Ta del av Akutförbättring ett nationellt projekt från SKL för bättre patientflöden på akutmottagningen

Läs mer

Effektiv Samhällsbyggnad 2015

Effektiv Samhällsbyggnad 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Effektiv Samhällsbyggnad 2015 Strategier, metoder och arbetssätt som skapar en mer effektiv samhällsbyggnadsprocess Konferens 27-28 januari 2015 i Stockholm

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

Urban ljussättning och belysning

Urban ljussättning och belysning Gå 3 eller fler få 1000 kr rabatt per person! Urban ljussättning och belysning Social, ekologisk och ekonomisk hållbar ljusarkitektur Illustration: Henning Larsen Architects A/S. Så skapar vi attraktiva

Läs mer

Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt!

Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt! Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt! Ortopedisk omvårdnad Kirurgisk omvårdnad Multidisciplinärt teamarbete Hög kompetens nära patienten Förbättrad patientinformation ERAS rätt vård före, efter och

Läs mer