Jesus - vad lärde och gjorde han?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jesus - vad lärde och gjorde han?"

Transkript

1 Jesus - vad lärde och gjorde han? Sammanfattning konfirmationsundervisning Lena Bergman, Peter Kempi S:t Matteus församling Som inledning till konfirmationsundervisningen ställde vi frågorna: Vad var det som Jesus gjorde? Vad var det som Jesus lärde ut? På vilket sätt har det en betydelse för oss idag? Vad var det Jesus gjorde? Det vi kommer att ta upp här är en del av de saker som Jesus sa och gjorde och som är skildrade i bibelns evangelier. Vi gör inga anspråk på om det faktiskt är sant eller inte utan försöker enbart att förklara vad som står om honom. Vi kommer också att försöka ge en rimlig tolkning av några av de händelser som oftast är debatterade. Vi skrapar naturligtvis bara på ytan, en sån här enkel sammanfattning kan inte riktigt nå på djupet, men vi kan ge en inledande sammanfattande bild. Man kan förenklat säga att enligt bibeln gjorde Jesus följande: Helandeunder Botade många sjuka, blinda, förlamade mm. Mirakel Uppväckte döda, drev ut onda andar, uppstod själv från de döda, kunde höra vad folk egentligen tänkte m.m. Naturunder Stillade stormar, gick på vatten, förvandlade vatten till vin m.m. Bekräftade Det vill säga, såg dem och visade att de var viktiga så människor att de kunde förändra sina liv. Gav insikter Hjälpte människor att se ur andra perspektiv än det de var vana vid. Reagerade på Några fick sig rejäla utskällningar ex de som drev handel i moralisk orättvisa templet i Jerusalem. Undervisade Förklarade Gud på ett nytt sätt och förklarade GT:s profetior om att Gud ska komma till människorna. Förklarade hur vi ska leva. Undervisade mycket i bilder, liknelser och analogier. Kallade lärjungar Han samlade folk runt sig som blev lärjungar. Visade kärlek Han mötte många människor på ett mycket kärleksfullt sätt. Undervisade Förklarade Gud och förhållandet mellan Gud och människa om Gud på ett nytt, icke-traditionellt sätt. Levde som Var med andra ord, trovärdig. han lärde Utöver detta finns naturligtvis det Jesus skulle bli mest känd för, att dö genom korsfästelse och sedan uppstå ifrån de döda. Det ska vi behandla i ett annat avsnitt så vi återkommer till det.

2 Hur var livet när Jesus levde? För att mer kunna förstå berättelserna om Jesus behöver vi ha kunskap om hur det var när Jesus levde. Det skiljer sig markant från vår tid och vår världsdel. Det är alltid svårt, ibland omöjligt, att jämföra historiska perspektiv, då just livsbetingelser/livsvillkor och hur man uppfattar världen är av stor betydelse. En person från medeltidens Sverige är präglad av sin tid fullt ut, på samma sätt som vi är av vår tid. Människor har alltid haft känslor, ideer och kunskaper/vetenskap och gett uttryck för dem på olika sätt, men dessa uttryck är alltid kopplade till den aktuella världsuppfattningen. Det innebär inte att vi inte kan förstå känsla av glädje, förtvivlan, ilska m.fl. Jesus levde i Palestina, och landet var en del av det romerska imperiet. Var man romare så var Palestina en del av imperiet, var man israel så var landet naturligtvis ockuperat av romarna, allt utfrån vilken synvinkel man hade på det hela. Det romerska riket var utbrett kring hela Medelhavet och en bra bit upp i Europa. I det romerska riket var vid den här tiden kejsarkulten påbjuden, dvs kejsaren hade gudomlig status. I Palestina fanns en ståthållare, en prokurator, vars uppgift var att hålla ordning på området så att det förblev romersk, att driva in skatt och att bestraffa förrädare med döden. Det judiska rådet hade dock fortfarande makt över den judiska religionen och vardagsjuridiken. De som bodde i landet hade alltså fortfarande inflytande över sitt land till viss gräns. Palestina var en mycket viktig transportknut för karavaner till Egypten, Asien och Europa. Man var van vid handel och byteshandel. Jerusalem var en viktig plats både ur religiöst och strategiskt mening. Samhället på Jesu tid var starkt hierakiskt med tydliga maktstrukturer. Människors inflytande och värde berodde på var i hierarkin man befann sig. Högst var präster, skriftlärda och de äldste, dvs de i rådet. I mitten fanns hantverkare, boskapsägare olika byäldste, rabbiner m.fl. Långt ner på skalan fanns kvinnor, barn och män med mindre fina yrken och lägst var invandrare, slavar, prostituerade, tullindrivare (socialt lågstående då de drev in skatter till romarna och förmodligen tog en del till sig själva med), spetälska m.fl. Man skulle kunna likna hela samhällsstrukturen som en pyramid där toppen utgör ett fåtal med mest makt och inflytande. Som enskild individ var man starkt knuten till familjen och familjens ursprung och traditioner. Barn följde så gott som alltid i sina föräldrars fotspår och förvaltade familjens egendomar. Hade man familj var det bra eller ganska bra. Var man utan var det betydligt svårare, då fanns ingen grundtrygghet. Jesus var radikal! Mycket av det vi kan läsa i bibelns berättelser om Jesus kan kännas självklara för oss idag, t.ex. Jesus talade med kvinnor och människor från olika folkgrupper, men så var det inte på den tiden. Om Jesus hade följt dåtidens ideal hade han inte ens tilltalat dem. Ett bra exempel på denna människosyn kan man läsa om i Gal 3:28. I Luk 19-:1-10 kan vi läsa om när Jesus träffade Sackaios som var tullindrivare och i Joh 4:1-42 får vi läsa om när Jesus träffar en samarisk kvinna (ett folkslag som var väldigt långt ner i hierarkin, hon var dessutom kvinna) vid Sykars brunn. Det Jesus gjorde var att vända upp och ner på det mesta (något man kallar omvänd värdeordning). Han uppvärderade de som var längst ner i botten och umgicks med de fattigaste och de som var längst ner i hierarkin. Man kan läsa om den omvända

3 värdeordningen i Mark 10:42-45 och Matt kap 4-5. Jesus visar på att alla människor (oavsett var de befinner sig i hierarkin) har ett oändligt värde, men han trycker extra hårt på det genom att umgås med och möta de människor som de flesta i samhället på den tiden inte ens skulle titta på. Men gjorde Jesus nu alla dessa saker? Det vet vi inte, men det är nog lika många som tror att berättelserna är sanna som de som inte gör det. De som inte gör det anser snarare att berättelsen om exempelvis miraklet/undret är en symbol för något. Ta exemplet att Jesus går på vatten. Vad kan det betyda? Bibeln innehåller väldigt mycket bilder och symboler som inte alltid är självklara för oss idag. Vatten är bla. en bild för livets källa, ett renande element men också för det djupaste och otyglade kaoset. När Jesus går på vatten så är han herre över kaoset, när han talar om det vatten som ska släcka vår själsliga törst så är det Guds kärlek som uppfyller oss som blir en symbol för vattnet. Men berättelsen kan också berätta att Jesus faktiskt fysiskt gick på vatten, fast vi vet att det är fullkomligt omöjligt. Är man Gud så är man. Men, då krävs att vi tror att Gud kan, och faktiskt också vill, stå över naturens lagar. Men oberoende av om det är historiska eller symboliska händelser, så är de viktiga och säger oss stora saker om vem Bibelns Jesus var och är. När det gäller helandeundren är det egentligen mycket enklare. Vi vet idag att det är två komponenter som är viktiga för att en sjuk person ska bli frisk (i de fall där detta är möjligt), det ena är läkemedel, det andra är personens inställning. Båda är oerhört viktiga. Att få känna sig viktig, att inse att det finns mening i ens liv, att ha och få kraft att orka kämpa är viktiga ingredienser i ett tillfrisknande. Berättelserna om Jesus visar på en person som verkligen bryr sig, nån som vill ge den sjuke en anledning att leva. Om personerna använde någon typ av läkemedel står det inget om, det fanns en hel del av det vi idag kallar naturmediciner, som användes flitigt. Men människorna i berättelserna blev friska, eller i alla fall friskare och att det är mötet med Jesus som är avgörande. Vad han lärde Men det viktigaste är ändå kanske vad Jesus undervisade om och hur han mötte människor. Bibelns Jesus är alltså Gud själv inkarnerad (till kött och blod) som människa. Gud blir människa för att visa sin vilja i direkt handling på ett sätt som är begripligt för oss, nämligen i form av en annan människas handlingar. Vi kan väldigt förenklat säga att Jesus undervisade om två saker: Hur vi ska se och bete oss mot varandra och hur vi ska se och förhålla oss till Gud. Vi nämnde tidigare att Jesus samtid var starkt hierarkisk men också starkt religiös. I starkt religiösa (och andra ideologiska) sammanhang finns två farliga fallgropar: maktkorruption och att det endast finns en rätt lära. Jesus vänder sig mot båda. Det är viktigt att påpeka att Jesus inte vänder sig emot judendomen, för det gör han inte, tvärtom. Det han är arg på är just maktkorruption och att de (inte alla såklart) som bestämde tryckte ner människor genom att utöva sin religion på ett förtryckande sätt. I Joh 8:1-11 berättas att en kvinna som begått äktenskapsbrott förs fram till Jesus. Enligt lagen ska hon stenas till döds och man frågar Jesus vad man ska göra? Man

4 anar att berättaren samtidigt vill säga att de som för fram kvinnan verkligen vill stena henne och ge Jesus en läxa. Jesus vänder då på perspektivet och säger att den av dem som är utan synd ska kasta första stenen. Det blir tyst och till slut har alla lämnat platsen och endast Jesus och kvinnan är kvar. Hennes brott (som inte är ett brott idag i Sverige) är fortfarande bevisat och Jesus har bekräftat det, men samtidigt ser han människan bakom brottet och säger till henne att gå och synda inte mer. Han ger henne alltså en chans till. Vad det beror på vet vi inte, men vi får tänka att de som förde dit henne var mer intresserade av själva straffets verkställande än själva brottet och dess omständigheter. När de insåg att de inte heller var perfekta lät de henne vara. Skulle Jesus sagt på samma sätt om det var ett brott som vi idag skulle anse vara grövre? Det vet vi inte, men Jesus förespråkade att vi ska älska varandra. Jesus menar inte att inte kvinnan begått brottet, men han utdelar inte straffet. Jesus sa till kvinnan att inte han heller dömer henne och det kan vara det som är en viktig knut i berättelsen, hur vi ser på varandra och att vi kanske ibland är alltför snabba att döma. De som begår brott ska naturligtvis dömas efter den lag som råder, men man ska aldrig glömma bort att det är en annan medmänniska som döms. Jesus säger också i en känd text som kallas bergspredikan, i Matteusevangeliet, att man ska vända andra kinden till och detta är väldigt provocerande. Sedan långt innan Jesu födelse hade man de tio budorden att leva efter, som riktlinjer från Gud. Själva straffmekanismerna var principen: Öga för öga, tand för tand. Jesus försökte hjälpa människorna att förstå innebörden av budorden och leva efter dem. Det som är centralt i Jesu lära är ickevåld och förlåtelse. I Matt 5:38-48 kan vi läsa om att om någon slår oss på kinden ska vi vända andra kinden till och att vi ska älska våra fiender. Det handlar inte om att vi ska acceptera att folk behandlar oss illa, utan snarare om att bryta negativa spiraler och att sluta hämnas. Vi har faktiskt makten att sätta stopp och inte själva gå med i de negativa spiralerna. Jesus möter många människor och han är inte alltid vänlig, han kan vara riktigt arg också, som när människor beter sig felaktigt och kränker andra människor. I kyrkan talar vi ibland om helig vrede, och det är när man använder ilskan som en god kraft för att sätta gränser mot felaktigheter. Det viktiga är att Jesus är arg på vad personer gör och inte på dem som personer, det är en stor skillnad. Precis på samma sätt som Gud älskar oss alla oavsett vad vi gör, även om Gud inte älskar alla handlingar vi gör. Men Jesus är inte bara arg, han är oftast kärleksfull och förlåtande. Det berättas ofta om hur de som Jesus mötte blev sedda, upprättade, uppvärderade och att de ibland fick en tillsägelse för de dumheter de höll på med. En annan viktig poäng i Jesu lära är att vi människor är olika, men att vi alla behövs och hör ihop, och att det finns en poäng med att vi inte är likadana. I 1 Kor 12:12-30 liknas vi med att vi är en kropp som består av många olika kroppsdelar, och att alla delarna behövs. Försök att pussla ihop en hel kropp av bara öron och lungor, det går ju inte så värst bra alla kroppsdelarna behövs! Jesus och hans lärjungar hade också ett sätt att leva som vi kan inspireras av än idag. De levde enkelt och i gemenskap med varandra. Man försökte också att hjälpa sina medmänniskor när de hade det svårt. En viktig tanke är att om vi gör bra saker för varandra, då gör vi dem även för Gud (Matt 25:40). Gud blir alltså glad när vi tar hand om varandra, och på samma sätt blir Gud ledsen när vi behandlar varandra illa. I Luk 10:25-37 kan vi läsa berättelsen om den barmhärtige Samariern, en av Bibelns

5 mest kända berättelser. Prästerna och de fina människorna brydde sig inte om att hjälpa den skadade mannen, men samariern (de var ett folk som var föraktade i samhället) hjälpte honom på alla sätt och vis. Den som alla föraktar är den som verkligen beter sig som en god människa, och det är han som ser sin medmänniska i den skadade mannen. I den här berättelsen kan vi hitta många av Jesus viktigaste poänger; både att vi ska ta hand om och hjälpa varandra, men också att alla människor har ett värde. När Jesus undervisade och talade med människor använde han ofta liknelser (en slags symbolisk berättelse som hjälper till så att man lättare förstår poängen). Ett exempel är liknelsen om senapskornet (Mark 4:30-32) som vill berätta om att även en liten tro kan växa och bli stor om vi pysslar om den. Hela Jesu lära kan sammanfattas i två bibelord: Dubbla kärleksbudet: Du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv. (Luk 10:27) Gyllene regeln: Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. (Matt 7:12) Vi ska alltså tänka efter om vi själva vill bli behandlade på ett visst sätt, och känns det ok är det bara att köra, men känns det fel gäller det nog att tänka om. Och så ska vi älska Gud och våra medmänniskor och bete oss därefter (det betyder inte att man kan älska alla på samma sätt som de som står en nära, men man ska respektera alla och behandla dem på ett bra sätt). Men vi ska också älska oss själva, det är jätteviktigt att inte glömma bort! Ibland kan det vara svårt, men Jesus lär oss att Gud älskar dig och vill att du ska se på dig själv genom Guds ögon! Betydelse för oss idag? Jesus budskap och lära är minst lika aktuella även idag! Däremot måste vi förstå och tolka texterna utifrån vår tid. Att leva i gemenskap, att hjälpa de som har det svårt, att inte döma och att bryta negativa spiraler är ju saker vi behöver arbeta med precis lika mycket i vår tid. Ett bra knep att ta till om man ställs inför en situation är att fråga sig vad Jesus skulle ha gjort? Oftast är svaret väldigt enkelt då, även om det kanske inte alltid är lika enkelt att faktiskt göra det. W.W.J.D.? What Would Jesus Do? Till sist I många biblar finns idag längst bak en uppslagsdel och oftast finns rubriken Kända bibelord där du kan hitta en lista på alla de liknelser Jesus berättade och alla de underverk han utförde. Konkreta saker som Jesus också gjorde var att instifta dop och nattvard (att instifta betyder att införa, att vara den som började med något). Och just för att Jesus uppmanat oss att döpa och fira nattvard gör kyrkan det än idag. Kyrkans tro Kyrkans tro är att Jesus undervisade, gjorde olika typer av under och mötte människor och att poängen handlar om att vi ska ha en förebild för hur vi kan och bör bete oss mot varandra. Kyrkans tro är också att Jesus förmedlar Guds vilja och visar hur vi kan ha gemenskap med Gud och våra medmänniskor. Gud vill vår närhet och vill umgås med oss i evighet i det de kristna kallar himlen.

Älska Gud, men hur? Lukas 10:25-42 - Predikan Söderhöjdskyrkan 20.07.08

Älska Gud, men hur? Lukas 10:25-42 - Predikan Söderhöjdskyrkan 20.07.08 Älska Gud, men hur? Lukas 10:25-42 - Predikan Söderhöjdskyrkan 20.07.08 Inledning Nåd, nåd, nåd, det är bara nåd. Det är vad vi i dagens frikyrkliga förkunnelse kan få höra att Luthers budskap är om man

Läs mer

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr 1. Inledande tankar om förbön Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor (1 Tim 2:1). Denna

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Barnmöteslektioner som fungerar

Barnmöteslektioner som fungerar Barnmöteslektioner som fungerar 1 Presentation Lektioner som fungerar 2 Förord 2 Innan ni börjar 3 Bibelns syn på barn 6 2 De fyra viktigaste 4 lektioner 7 Till dig som ledare 7 1. Gud älskar mig 8 2.

Läs mer

Jag vill lära känna Kristus

Jag vill lära känna Kristus Jag vill lära känna Kristus Fil.3:1 11 Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja dagens predikan som är en del av vår vandring i filipperbrevet den här hösten, med ett klipp ifrån en film som heter oh, brother

Läs mer

Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING

Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING Nya testamentet Elevens studievägledning Framställd av Kyrkans utbildningsverksamhet Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 2000 Intellectual Reserve,

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

I vilken riktning vill du vandra? Ett samtalsmaterial om ledartillsättning från Salt barn och unga i EFS

I vilken riktning vill du vandra? Ett samtalsmaterial om ledartillsättning från Salt barn och unga i EFS I vilken riktning vill du vandra? Ett samtalsmaterial om ledartillsättning från Salt barn och unga i EFS Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och

Läs mer

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf En dag av nåd! Av: Johannes Djerf Jag tror att de flesta utav oss någon gång suttit framför tv:n och varit engagerad i någon dokusåpa av något slag, även om vi kanske inte vill erkänna det. Ett program

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

Kristen tro och homosexuell samlevnad

Kristen tro och homosexuell samlevnad JA till människan och JA till kärleken När homosexuella ger uttryck för sin längtan efter att få leva i en relation av ömsesidig kärlek, handlar det inte - såsom många tycks tro - först och främst om sexualitet,

Läs mer

Gud i en narcissistisk tid

Gud i en narcissistisk tid Gud i en narcissistisk tid Av Olof Edsinger Människan är sig lik, brukar vi ibland säga. Vi menar då att människans grundläggande behov, frågor och problem går igen i alla tider och kulturer. Men det är

Läs mer

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com)

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) Från utmattning till balans - ett befrielsearbete i vardagen olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) ord före Följande text är ett försök att sammanfatta mina erfarenheter från hundratals möten med individer

Läs mer

Vägledning. för de unga

Vägledning. för de unga Vägledning för de unga Budskap till ungdomar från första presidentskapet VÅRA KÄRA UNGA MÄN OCH KVINNOR, vi har stort förtroende för er. Ni är älskade söner och döttrar till Gud och han har er i sina

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

LAGEN GENOM MOSE Joh 1:17

LAGEN GENOM MOSE Joh 1:17 LAGEN GENOM MOSE Joh 1:17 Kontrast eller kontinuitet? Ska förhållandet mellan kristendom och judendom karakteriseras som kontrast eller kontinuitet, som en motsättning eller som en fortsättning? Att det

Läs mer

Gud vid gränserna migrationsteologi

Gud vid gränserna migrationsteologi Gud vid gränserna migrationsteologi av daniel g. groody Mer än 200 miljoner människor, eller en på 35 personer av jordens befolkning, migrerar i dag runtom i världen. Det motsvarar mer än hela Brasiliens

Läs mer

Råd och Tips till svenska skolan vid mötet med muslimska elever

Råd och Tips till svenska skolan vid mötet med muslimska elever Råd och Tips till svenska skolan vid mötet med muslimska elever Utgivare: IslamGuiden.com Råd och Tips till svenska skolan vid mötet med muslimska elever 1 Muslimska barn och den svenska skolan Under årens

Läs mer

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor Om livet känns hopplöst Stöd till självmordsnära medmänniskor Författare: Skriften är framtagen av Nationella rådet för självmordsprevention, tillsatt av Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet, i samarbete

Läs mer

Sjukdom och lidande och den kristna berättelsen

Sjukdom och lidande och den kristna berättelsen Sjukdom och lidande och den kristna berättelsen en biblisk och hermeneutisk analys Greger Andersson Abstract How do Christians, who try to understand their lives according to the Christian narrative, cope

Läs mer

Vad gör vi nu? Bemötande och förebyggande av sexuella övergrepp. Riktlinjer

Vad gör vi nu? Bemötande och förebyggande av sexuella övergrepp. Riktlinjer Vad gör vi nu? Bemötande och förebyggande av sexuella övergrepp Riktlinjer Innehåll: Förord Ärkebiskop Anders Wejryd... 3 Inledning Att tala sant om livet...5 Del 1: Teologi och människosyn...10 Grundläggande

Läs mer