Årsrapport 2003 Bravida ASA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsrapport 2003 Bravida ASA"

Transkript

1 - 1 - får framtiden att fungera - i din närmiljö Årsrapport 2003 Bravida ASA KOPIA svensk översättning

2 Observera att detta exemplar är en översatt kopia av den norska godkända årsredovisningen för Bravida ASA. Detta exemplar är m a o inte godkänt och granskat av Bravidas styrelse och revisorer. Vid behov av en granskad och godkänd årsredovisning för bolaget hänvisar vi till norska versionen. Innehåll Sid Om Bravida 3 Styrelsen 7 Koncernledningen 7 Ägarförhållanden 7 Styrelsens årsberättelse 8 Resultaträkning 14 Balansräkning 15 Kassaflödesanalys 17 Noter 18 Adresser 38 2

3 Om Bravida Vision Bravida får framtiden att fungera -i din närmiljö. Affärsidé I ett nära samarbete mellan kund och kompetenta medarbetare, skall vi framstå som ett av Nordens främsta service- och installationsföretag, genom att skapa mervärde, lönsamhet och tillväxt. Grundvärderingar I Bravida är kunden viktigast. Allt vi företar oss skall speglas av det. Vi fokuserar på kundens behov och utvecklar de anställdas kompetens därefter. Det här är grundläggande principer för vår verksamhet. Två kärnvärderingar skall först och främst prägla kundens och marknadens intryck av vad Bravida står för och vilka vi är; Pålitlighet Vi levererar rätt kvalitet inom avtalad tid. Vi har hög kompetens inom våra kärnverksamheter, i alla led. Serviceinställning Vår styrka är lokalt ägarskap av kundrelationen. Vi är lyhörda och anpassar oss till kundens krav och behov. Verksamheten Bravida är ett nordisk service- och installationsföretag med kärnverksamhet inom följande fackområden: El VS Ventilation IKT Telekom Geomatikk KÄRNVERKSAMHET Installation (el, vs och ventilation) Kundsegmenten omfattar bostäder, industri, kontor och offentliga lokaler. Tjänstepaketet omfattar: El: Kompletta lösningar för belysning, energiförsörjning, värme, larm och säkerhetssystem. VS: VS-installationer för vatten, avlopp, värme, kyla och sprinkler. Ventilation: Lösningar för alla behov avseende inomhusklimat, energioptimala lösningar, kyla och värmepumpar. 3

4 Telekom Kompetensen inom telekom erbjuds i huvudsak i Norge. Kundsegmenten omfattar företag, offentlig sektor och teleoperatörer. Tjänstepaketet består av projektering och installation av alla typer av tele och datanätverk så som bredband både kabel och trådlösa installationer, mobiltelefoni, radio, larm kassaterminaler och kabel-tv. IKT Kompetensen inom informations- och kommunikationsteknologi (IKT) erbjuds i dag i Norge och Sverige. Kundsegmenten omfattar företag och offentlig sektor. Tjänstepaketet omfattar leveranser av kompletta lösningar inom telefoni, växelsystem, IP, dataserver och lagring, programvara för tal och data, videokonferenser och kommunikation samt övervaking och drift. Geomatikk Bravida Geomatikk levererar tjänster knutna till implementering av geografisk informationsteknologi och elektronisk dokumenthantering till nätägare, offentlig sektor och företag. Tjänsterna omfattar utstakning och dokumentation av ledningsnät, lantmäteri, scanning och digitalisering, GIS- och DAK-tjänster, kartor på Internet, elektroniska arkivlösningar, ASP-tjänster, Web-Hotel, rådgivning och systemutveckling. Tjänster Bravida levererar tjänster inom projektering, installation, service och drift. Tjänsteomfånget inom de olika områdena omfattar: Projektering Installation Service Drift Rådgivning Design Projektledning Montage Driftsättning/testing Dokumentation Underhåll Uppgraderi ng Upplärning Resurser Optimalisering Ansvar Bravida erbjuder tjänster i hela processen, från rådgivning och design till underhåll och drift. När flera fackområden är involverade i en leverans, samordnar Bravida tjänsterna i en totalentreprenad där kunden har en kontaktyta. Totalentreprenad Projektering Installation Service Drift 4

5 Affärsmodell Företagets affärsmodell bygger på principen lokalt värdeskapande. Det är i de lokala verksamheterna som det nära samarbetet med kunden sker och det är där leveransen av förväntad funktion, pris och kvalitet levereras. Befogenheter och ansvar är delegerat för att uppnå detta. Affärsmodell Marknad Grundidé Projektering Design Installation Service Drift El VS Ventilation Telekom Telefoni & data Kart och dokumentation Lokalt ägarskap i kombination med stordriftsförde lar som Nordisk koncern Kärnverksamheten Grundvärderingar Vision Affärsidé Företagets övriga funktioner och ledning har som primärt mål att stötta de lokala avdelningarna operativt och administrativt. I tillägg sker all tjänste-, produkt- och konceptutveckling centralt. Leveranser till nationella och nordiska kunder koordineras och följs upp centralt. Marknaden efterfrågar i mindre utsträckning samordning på tvären av våra sex fackområden (bild nästa sida). Det finns emellertid en outnyttjad potential i samordning av installationer inom el, vs och ventilation. Potentialen mellan de övriga fackområdena är minimal. Marknaden är inte villig att betala för samordning av fackområdena. Kostnaderna som är kopplade till detta är likväl mindre än omsättningspotentialen som är kopplade till samordningen mellan el, vs och ventilation. Dessa marknadsmässiga och affärsmässiga förhållanden är grundval för att divisionalisera Bravida. 5

6 Organisation s organisationsmodell bygger på principen om en decentraliserad organisationsstruktur. I styrmässiga sammanhang är den operativa organisationsmodellen överordnat den juridiska strukturen. Organisationsmodellen reflekterar en direkt rapporterande linjeorganisation med stabsfunktioner som en liten men effektiv stödfunktion till linjen. Bravida Koncern Operativt stöd ERV Norge IKT Norge Telekom Norge Geomatikk Norge Danmark Mellersta Sverige Nord Sverige Väst Sverige Stockholm Sverige Communications Sverige NORGE DANMARK SVERIGE 5000 Anställda 200 Avdelningar 4200 MNOK OMS 1600 Anställda 30 Avdelningar 1300 MDKK OMS 5700 Anställda 170 Avdelningar 6400 MSEK OMST 6

7 Styrelsen i Bravida Styrelseordförande Vice ordförande Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Arbetstagarrepresentant Arbetstagarrepresentant Arbetstagarrepresentant Arbetstagarrepresentant Terje Thon Mikael Ahlström Fredrik Palmstierna Hans Karlander Bjørn Formo Patric Lapvetelainen Katarina Norderud Martha Takvam Jan-Erik Arvidsson Peter Sjöquist Trond Berg-Hansen Øivind Fredriksen Koncernledningen Koncernchef Finansdirektör och Vice Koncernchef IT-direktör HR-direktör VD Bravida Nord AB VD Bravida Väst AB VD Bravida Stockholm AB VD Bravida Mellersta AB VD Bravida Communications AB VD Bravida Danmark A/S Koncerndirektör, Bravida Norge AS, Division Telecom Koncerndirektör, Bravida Norge AS, Division IKT Koncerndirektör, Bravida Norge AS, Division ERV VD Bravida Geomatikk AS Amund Skarholt Helge Lindalen Carlolof Borgudd Kåre Syltebø Lars Dahlqvist Staffan Påhlsson Christer Rohlin Björn Ljung Malte Niclasson Jesper Haugaard Stein Martinsen Bjarne Dybvik Tore Fjukstad Knut Bratsberg Ägarförhållanden Ägare Ägarandelar Mer om ägarna (%) Telenor Installasjon 47,0 Procuritas Capital Partners II 19,0 Försäkringsbolaget Sampo Liv 11,3 Investment AB Latour 8,8 Cavendish Nominees 7,5 3I Group plc 1,9 Stark II BV 1,1 Anställda och andra 3,3 7

8 Styrelsens årsberättelse 2003 Bravida ASA Huvuddrag År 2003 har varit präglat av restrukturering av verksamheten. Tydliggörande av affärsidé, ökat fokus på vart och ett av de tre affärsområdena el, rör och ventilation (ERV), Telekom och IKT, samt marknadsorientering av verksamheten är huvudelementen. Skifte av koncernledning, reorganisering i Norge, försäljning av non-core verksamhet samt tydliggörande av ansvar av roller har varit viktiga delar i arbetet. Förstärkning av likviditeten genom diverse aktiviteter har också varit en högt prioriterad aktivitet. Rörelseintäkterna uppgick till miljoner NOK, vilket innebär en minskning på 633 miljoner NOK jämfört med föregående år. Jämförbar omsättningsnedgång, justerat för uppköp och försäljning av verksamhet, i Sverige och Norge var 840 miljoner SEK respektive miljoner NOK. Intäktsnedgången präglas tydligt av vikande efterfrågan av installationstjänster i samband med utbyggnad av infrastrukturen inom telekomsektorn och konjunkturnedgång inom byggmarknaden i Norge och Sverige. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar och finansiella kostnader (EBITA) var miljoner NOK som är en nedgång jämfört med 155 miljoner NOK föregående år. Extraordinära engångsposter i form av friställd personal, lediga lokaler och omvärdering av lönsamhet i pågående projekt belastar resultatet i storleksordningen 225 miljoner NOK. Resultat före skatt var 743 miljoner NOK, jämfört med 181 miljoner NOK föregående år. Den 9 oktober 2002 ingick Bravida avtal med C.W.Obel om köp av Semco Danmark A/S, samt sydsvenska Prenad AB och Totalinstallatören AB. Juridiskt skedde övertagandet först fr.o.m. 1 februari, 2003 och konsoliderades fr.o.m. samma tidpunkt. Styrelsen i Bravida Norge AS (tidigare Bravida AS) beslutade att infusionera dotterbolagen Bravida AS (tidigare Bravida Norge AS), Bravida Vest AS, Bravida Nord AS, Bravida Sørøst AS och Bravida Oslo og Akershus AS. Fusionen blev registrerad och styrelsen beslutade ett definitivt genomförande av fusionen 26 februari, 2004 efter utgången av kreditfristen. Fusionen trädde i kraft 10 mars, Den samlade verksamheten i Bravida Norge är indelad i division el, rör (vs) och ventilation (ERV), division Telecom och division IKT. Verksamhetens art Bravida levererar framtidsinriktade lösningar inom el, vs, ventilation, informations- och kommunikationsteknologi, samt tele- och datanät. Bravidas tjänster omfattar hela leveransen från design och projektering till drift och underhåll. Driften i de olika bolagen i Norge, Sverige och Danmark är spridd över landen genom avdelningskontor och mindre lokalkontor. Administrationsenheterna är placerade i de största orterna i varje land. s huvudkontorsadress är Stockholm. De olika divisionerna är följande: Division El, rör, ventilation (ERV) Kundsegmentet omfattar bostäder, industri, kontor och offentliga lokaler. Tjänsterna som erbjuds är: El - Kompletta lösningar för ljus, kraft, värme, larm och säkerhetssystem. Rör (vs) - Alla typer av vs-installationer inom vatten, avlopp, värme, kyla, energi och sprinkler. Ventilation - Lösningar för alla ventilationsbehov avseende luftkonditionering, klimatisering,, service, LCC-beräkningar och driftskostnadsstyrning. 8

9 Division Telekom Kundsegmentet omfattar företag, offentlig sektor och teleoperatörer. Telenor Networks är den enskilt största kunden där Bravida har ansvar för utbyggnad och utför underhåll och löpande rättningar i Telenors nät. I tillägg utför Bravida i ökande grad liknande uppdrag för andra nätägare och telekomoperatörer. Bravida har ett ramavtal med Telenor Networks som gäller i fem år från och med 2001, om leverans av utbyggnad, drift och accessleverans i Telenors nät i Norge. Tjänsterna som erbjuds är projektering och installation av alla typer av nätverk så som kabel och trådlöst nätverk, mobiltelefoni, satellit- och radiolinje, bredband, samt installation av ADSL, ISDN, telefoni, kassaterminaler och kabel-tv. Division IKT Kundsegmentet omfattar företag och offentlig sektor. Tjänsteerbjudandena omfattas av leveranser av kompletta lösningar inom telefoni, växelsystem, IP telefoni, dataserver och lagring, programvara för tal och data, videokonferens och kommunikation, samt övervakning och drift. Finansiella förhållanden Resultat s rörelseintäkter minskade med 633 miljoner NOK till miljoner NOK jämfört med rörelseintäkterna s verksamhet i Sverige visar en omsättningsminskning på miljoner SEK, där ny verksamhet ingår med 492 miljoner SEK. Justerat för ny verksamhet är omsättningsminskningen miljoner SEK, varav miljoner SEK härrör till övergången till löpande avräkning på mindre projekt under Den övriga omsättningsnedgången på 840 miljoner SEK kan i huvudsak relateras till minskad efterfrågan efter installationstjänster inom byggsektorn. I den norska verksamheten föreligger en omsättningsnedgång på miljoner NOK, varav 546 miljoner NOK härrörs till minskad efterfrågan efter installationstjänster inom telekomsektorn. Övrig nedgång i omsättning kan i all väsentlighet relateras till speciellt hög aktivitet under 2002 som följd av stora installationsuppdrag. Det har dessutom varit en mindre marknadsnedgång inom IKT och en övergång från försäljning av utrustning till tjänster inom detta område. I förhållande till 2002 är koncernens rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) reducerat med 491 miljoner NOK till -336 miljoner NOK under Rörelsemarginalen (EBITA-marginalen) blev 3,0 procent som är 4,3 procentenheter lägre än I Norge blev EBITA reducerat med 259 miljoner NOK till 274 miljoner NOK. Detta beror i stor grad på att verksamheten har haft överkapacitet i förhållande till omsättningsnedgången. I tillägg ingår kostnader kopplade till omorganiseringen av den norska verksamheten med 126 miljoner NOK som är relaterade till lön under uppsägningstiden för anställda som är friställda, ingångna hyreskontrakt och frånflyttade lokaler, hyresförpliktelser för rörelseinventarier som inte längre är i bruk, samt avveckling av enheter. Den svenske verksamheten hade en nedgång i EBITA på 316 miljoner SEK till 30 miljoner SEK. Den minskade lönsamheten härrör sig i huvudsak till omsättningsnedgången som följde den generella nedgången i marknaden med tillhörande marginalpress. Den danska verksamheten hade en ökning i EBITA på 32 miljoner DKK till 31 miljoner DKK, som i sin helhet kan relateras till ny verksamhet. Goodwillavskrivningar ökade med 8 miljoner NOK till 227 miljoner NOK. Detta beror på ökade avskrivningar på ny verksamhet med 28 miljoner NOK, samt minskade avskrivningar knutet till goodwill som blev färdigavskrivet 2002 med 20 miljoner NOK. Finansnetto ökade med 64 miljoner NOK till 180 miljoner NOK i förhållande till föregående år. Räntenettot ökade med 49 miljoner NOK till 150 miljoner NOK till följd av ökade räntesatser på underordnade ägarlån, uppläggning av nytt ägarlån och lån i samband med köpet av Semco, samt ett 9

10 generellt högre tryck på rörelsekrediten jämfört med föregående år. Ökningen av andra finansiella kostnader beror i huvudsak på förluster i samband med försäljning av dotterbolag. Resultat före skatt minskade med -562 miljoner NOK till 743 miljoner NOK i förhållande till Balans och kassaflöde uppvisade netto ett positivt kassaflöde under 2003 på 98 miljoner NOK. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 611 miljoner NOK. s räntebärande skulder ökade med 718 miljoner NOK till miljoner NOK. Ökningen skylls i huvudsak på lån från ägarna, lån i samband med köp av Semco, samt ökat tryck på krediter Resultatet före avskrivningar (EBITDA) är -352 miljoner NOK, medan kassaflödet från den löpande verksamheten före skatter och finansiella poster är -429 miljoner NOK. Den viktigaste orsaken till skillnaden är en ökad bindning av rörelsekapitalet. Investeringar i ny verksamhet genom köp av Semco uppgår till 239 miljoner NOK och investeringar i materiella anläggningstillgångar utgör 40 miljoner NOK. Det sistnämnda är rena underhållsinvesteringar. amorterade under miljoner NOK på sina långfristiga räntebärande lån till banken. har dessutom tagit upp två nya lån från ägarna, vart och ett på 150 miljoner NOK. Ett av lånen, lånebelopp inklusive upplupna räntor, konverterades till eget kapital vid årets slut. Lånen är underordnade gentemot koncernens lån i kreditinstituten Nordea och Föreningssparbanken. Dessutom togs ett lån på SEK 263 miljoner SEK i samband med köp av Semco. Återstående långfristiga räntebärande skulder var vid årets utgång miljoner NOK. Dessutom hade Bravida 826 miljoner NOK i utestående krediter, en ökning med 299 miljoner NOK från föregående år. Bravida har som målsättning att företagets låneränta skall följa den allmänna ränteutvecklingen på penningmarknaden, samtidigt som koncernen kontinuerligt arbetar för att dämpa effekterna av kortsiktiga svängningar på räntemarknaderna. Vid utgången av 2003 var 83,8 procent av koncernens räntebärande skuld exponerad mot rörlig ränta. Denna exponering gäller såväl NOK, SEK som DKK. Hela den räntebundna skulden anges i SEK. s soliditet var vid utgången av året 11,0 procent mot 20,7 procent Soliditet inklusive underordnade lån var vid utgången av året 21,4 procent mot 29 procent Bravidas likviditetsreserv består i huvudsak av outnyttjade kortsiktiga checkräkningskrediter och outnyttjade rörelsekrediter. För att stärka likviditeten ytterligare under 2004, etableras en ny finansieringsstruktur under året Bolaget har under 2003 inte uppfyllt de finansiella villkoren beträffande långfristiga lån och långivarna har bekräftat att de inte kommer att utnyttja sin gällande rätt. Bravida kommer inte att kunna uppnå de villkor som man kommit överens om 2004 beträffande de långfristiga lånen. Tack vare de åtgärder som är igångsatta under hösten 2003 förväntar man sig ändå ett positivt samarbete med bolagets långivare. s största valutarisk är omräkningen av dotterbolag i Sverige och Danmark. s låneavtal bygger på pantsättning av kundfordringar i Norge och pant i aktier i dotterbolag i Sverige. Bolaget har i balansräkningen en betydande goodwill, som bland annat är knuten till koncernens storlek, utveckling av nya marknader och etablering som totalleverantör av tekniska installations- och servicetjänster. Det har tagits hänsyn till det svaga resultatet 2003 och minskningen av andelen eget kapital i styrelsens värdering av fortsatt verksamhet. Bolaget har under hösten 2003 genomfört en omfattande omorganiserings- och omstruktureringsprocess som ger goda förutsättningar för en förväntad positiv utveckling framöver. Bolagets likviditet har också stärkts under hösten 2003 genom omförhandlingar av lån, uppläggning av underordnade lån av ägarna, 10

11 samt försäljning av egendom och verksamhet. På basis av bolagets likviditetsbudget och prognos för 2004 finner styrelsen situationen tillfredsställande. Med detta som bakgrund och att ägarna fortsättningsvis förväntas att stötta bolaget, bekräftas härmed i överensstämmelse med NRS 3-3, att det för närvarande finns förutsättningar för fortsatt verksamhet i enlighet med de framlagda räkenskaperna. Personal Bravida reducerade sin personal med ca 1700 anställda under I genomsnitt för år 2003 hade koncernen anställda, varav kvinnor. Anställda fördelar sig enligt följande: Totalt Varav kvinnor Sverige Norge Danmark Jämställdhet Bolaget har inte några särskilda jämställdhetspolitiska åtgärder riktat mot kvinnor utöver den policy som är gällande vid rekryteringar, se egen pkt. Den låga andelen kvinnor beror i huvudsak på traditionella yrkesval som ligger längre tillbaka i tiden. Verksamhetens avtalsverk, lönesystem och övriga belöningsformer är könsneutrala men belöning sker naturligtvis viktad i förhållande till vad som är kritisk kompetens, och dess bidrag till verksamheten. Det norska arbetslivets traditioner med att värdera anställningstid framför kompetens vid uppsägningar, gör det svårt att upprätthålla andelen kvinnor i de mansdominerade arbetskategorierna vid ett personalreduceringstillfälle. Rekrytering Bravida har en godkänd och kommunicerad policy för rekrytering av kvalificerade kvinnor och män med flerkulturell bakgrund, både som lärlingar, till ordinarie befattningar i produktionen och till chefbefattningar. Frånvaro Sjukfrånvaron (inklusive skadefrånvaro) under 2003 var totalt på timmar av disponibla timmar (6,47 procent). Frånvaron fördelar sig enligt följande: Norge: timmar av disponibla timmar (8,23 procent) Sverige: timmar av disponibla timmar (5,9 procent) Danmark: timmar av disponibla timmar (3,8 procent) Säkerhet Antal rapporterade arbetsskador som medförde frånvaro ligger under året strax under 250. Ingen skada är karaktäriserad som allvarlig i betydelsen invalidiserande eller livshotande. Den kontinuerliga målsättningen är att reducera sjukfrånvaron genom fortsatt fokus på individens ansvar till att i arbetet bidra med att förebygga och reducera sjukfrånvaron i de enskilda avdelningarna. Omfattningen av materiella skador är begränsad. Arbetsmiljö I Bravida har hälsa, miljö och säkerhet (HMS) hög prioritet. Det läggs stor vikt på förebyggande åtgärder. Arbetsmiljön skall värderas utifrån en helhetssyn, och insatsen för en god arbetsmiljö ingår som en integrerad del av koncernens koncept för totalkvalitet. Det är en målsättning att det aktiva samarbetet om hälsa, miljö och säkerhet skall ge en trygg företagskultur och göra Bravida till en attraktiv arbetsplats med intressanta utmaningar, hög trivsel och låga frånvaro- och skadesiffror. Målsättningen är att den enskilde medarbetaren skall ha ett medvetet förhållande till, och ta ansvar för förebyggande aktiviteter och på så sätt bidra till större intäkter och ökad lönsamhet. Det systematiska HMS-arbetet säkras genom att ledning och medarbetare följer HMS-systemet som är tillgängligt för alla ledare och medarbetare i koncernen. 11

12 Yttre miljö Bravida har fokus på den yttre miljön. Betydande insatser har gjorts för att de miljömål, standarder och procedurer som krävs av miljöcertifierade företag skall kunna tillämpas. Fokus har varit energiförbrukning och utsläpp av koldioxid (CO2), transporter, material och avfallshantering. En del av verksamheten är redan miljöcertifierad enligt ISO Målsättningen framöver är att hela koncernen skall fastställa standards på miljöområdet som motsvarar kraven för miljöcertifiering enligt ISO Dessutom arbetar företaget på att bidra till miljövänlig hantering av utbytta tekniska produkter i samband med byte till nya och uppgraderade lösningar. Övriga förhållanden Aktieägare Bolaget hade per 31 december, 2003, 323 aktieägare. Efter konverteringen lån ägs bolaget av Telenor Installasjon Holding AS (47,0%) och flera finansiella investerare (49,7%), där Procuritas Capital Partners II LP och IIB LP ingår (19,0%) tillsammans med Försäkringsbolaget Sampo Liv (11,3% ) och Investment AB Latour (8,8 %) som de största, samt övriga (3,3%). Utlandsandelen var 51,6 procent. s ledning Koncernledningen som rapporterar till koncernchef Amund Skarholt som tillsattes 20 augusti, består av följande funktioner: Tio operativa divisioner/bolag, varav fyra i Norge, fem i Sverige och en i Danmark, vila utgör den operativa ledningen i bolaget. Dessutom rapporterar koncernstabsfunktionerna ekonomi, personal/hr och IT till koncernchefen. Disposition av årsresultatet Årsresultatet i moderbolaget Bravida ASA blev tusen NOK, och föreslås täckas från överkursfond. Det finns inget fritt eget kapital i moderbolaget. Utsikter för 2004 Marknadsutsikterna för 2004 är varierande från land till land och inom de olika verksamhetsområdena. I Norge förväntas en svagt ökande efterfrågan inom alla verksamhetsområdena. Efter en förhållandevis kraftig nedgång i den svenska marknaden under 2002 och 2003 har marknaden nu stabiliserat sig med undantag från Stockholm, där efterfrågan efter bolagets tjänster fortsätter att sjunka. Den danska marknaden visar en fortsatt svagt sjunkande efterfrågan. Bolaget har tagit hänsyn till dessa förhållanden i sina planer för Bolagets framtida struktur och de rekonstrueringar man har genomgått 2003 har sin utgångspunkt i att allt värdeskapande sker lokalt i de geografiska avdelningarna. Det gäller alla tre verksamhetsområdena. Övriga resurser och funktioner har bara ett syfte, nämligen att stötta de geografiska avdelningarna. Genom det arbete som är nedlagt 2003 och genom det som för närvarande pågår i bolaget, menar styrelsen att framtidsutsikterna för bolaget är tillfredsställande. 12

13 Stockholm, 17 mars 2004 Terje Thon (styrelseordförande) Fredrik Palmstierna Mikael Ahlström (styrelsens viceordförande) Katarina Norderud Bjørn Formo Øivind Fredriksen Martha Takvam Peter Sjöqvist Hans Karlander Jan-Erik Arvidsson Patrick Lapvetelainen Trond Berg-Hansen Amund Skarholt (Koncernchef) 13

14 BRAVIDA Resultaträkning Bravida ASA Belopp i NOK Not Rörelseintäkter Försäljning av varor och tjänster 8, Summa rörelseintäkter Rörelsekostnader 22 0 Varukostnader Löner och personalkostnader 18, Lönekostnader under uppsägningsperiod 12, Andra rörelsekostnader 3, Av- och nedskrivningar 1, Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat vid försäljning av verksamhet Finansiella intäkter och kostnader Erhållna koncernbidrag Ränteintäkter Andra finansiella intäkter Räntekostnader Andra finansiella kostnader Summa finansiella poster Resultat före skatt Skattekostnad Årets resultat ,37-5,92 Resultat per aktie i kronor -436,72-98,13 14

15 Bravida ASA BRAVIDA Balans Belopp i NOK Not Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar 0 0 Goodwill Uppskjuten skattefordran Övriga immateriella tillgångar Summa immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark samt annan fast egendom Lös egendom, inventarier, maskiner, bilar och liknande 2, Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterbolag Övriga aktier och andelar Pensionsmedel Långfristiga räntebärande fordringar 6, Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar 0 0 Varulager Fordringar Kundfordringar Ackumulerade, ej fakturerade intäkter Övriga kortfristiga fordringar 8, Övriga kortfristiga fordringar inom koncernen Summa fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

16 Bravida ASA BRAVIDA Balans Belopp i NOK Not Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 13, Överkursfond Oredovisad kapitalhöjning 13, Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital 0 0 Övrigt eget kapital Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Skulder Avsättningar för åtaganden 0 23 Pensionsåtaganden Uppskjuten skatt Övriga avsättningar för åtaganden Summa avsättningar för åtaganden Övriga långfristiga skulder Långfristiga räntebärande skulder Övriga långfristiga skulder Summa övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder 0 0 Checkräkningskrediter/rörelsekrediter Leverantörsskulder Skatteskulder Arbetsgivaravgift, moms, källskatt Avsättning för lönekostnader under uppsägningsperiod Övriga kortfristiga räntefria skulder 8, Övriga kortfristiga skulder inom koncernen Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Stockholm, den 17 mars

17 KASSAFLÖDESANALYS Bravida ASA Belopp i NOK Kassaflöde från den löpande verksamheten Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) Förändring i varulager, kundfordringar och leverantörsskulder Övriga periodiseringsposter Kassaflöde från den löpande verksamheten före finansiella poster & skatter Betalda skatter under perioden Nettoutbetalningar för finansiella poster Nettokassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Inbetalning vid försäljning av materiella anläggningstillgångar Utbetalning vid köp av materiella anläggningstillgångar och aktiverade utvecklingskostnader Utbetalningar vid förvärv av verksamhet In-/utbetalningar, långfristiga fordringar Inbetalningar, försäljning av övriga investeringar Utbetalningar inom koncernen Omräkningsdifferens materiella anläggningstillgångar och immateriella anläggningstillgångar Nettokassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Nettoförändring av rörelse- och checkräkningskrediter Koncerninterna inbetalningar Amortering av långfristig skuld Amortering av kortfristig skuld Inbetalningar vid upptagande av långfristiga skulder Inbetalningar vid upptagande av kortfristiga skulder Tillskjutet eget kapital vid emission Netto in-/utbetalning för optionsplan Omräkningsdifferens långfristiga skulder Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens nettokassaflöde Likvida medel per den Likvida medel per den Outnyttjad kredit per den

18 Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Regnskapslovens [redovisningslagen] bestämmelser och god redovisningssed i Norge. Konsolideringsprinciper Dotterbolag där Bravidakoncernen utövar bestämmande inflytande (normalt ägar- och röstandelar på mer än 50 procent) konsolideras. Koncernredovisningen har utarbetats som om koncernen var en ekonomisk enhet. Transaktioner och mellanhavanden mellan företagen i koncernen har elimineras. Koncernredovisningen har utarbetats enligt likartade principer genom att dotterbolaget följer samma redovisningsprinciper som moderbolaget. Förvärvade dotterbolag redovisas i koncernredovisningen baserat på moderbolagets anskaffningskostnader. Anskaffningskostnader hänförs till identifierbara tillgångar och skulder i dotterbolaget, vilka tas upp i koncernredovisningen till det faktiska värdet vid förvärvstillfället. I balansräkningen görs en omräkning för utländska dotterbolag enligt valutakurs per den 31 december, medan resultatet redovisas enligt månatliga genomsnittskurser. Kursdifferenser regleras mot eget kapital. Principer för värdering och klassificering av tillgångar och skulder Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder omfattar poster som hänförs till varukretsloppet, och övriga poster som förfaller till betalning inom ett år efter transaktionsdagen. Anläggningstillgångar hänförs till långsiktigt ägande och användning. Långfristiga skulder är skulder som förfaller senare än ett år efter transaktionsdagen. Omsättningstillgångar värderas till lägsta anskaffningskostnad och verkligt värde. Kortfristiga skulder bokförs till nominellt belopp vid uppkomsttillfället. Anläggningstillgångar värderas till anskaffningskostnad. Anläggningstillgångar med lång livslängd avskrivs enligt lämplig avskrivningsplan. Anläggningstillgångar skrivs ned till verkligt värde vid värdeminskning som inte bedöms som temporär. Långfristiga skulder med undantag av övriga avsättningar bokförs till nominellt belopp vid uppkomsttillfället. Valuta och transaktioner i utländsk valuta Monetära poster i valuta värderas till bokslutsdagens kurs. Transaktioner i utländsk valuta omräknas till bokföringskurs baserat på valutakursen vid transaktionstillfället. Materiella anläggningstillgångar och avskrivningar Materiella anläggningstillgångar bokförs till anskaffningskostnad och avskrivs under beräknad livslängd om de är av väsentligt värde och har en förmodad livslängd på över 3 år. Direkt underhåll av materiella anläggningstillgångar kostnadsförs löpande under rörelsekostnader, medan värdeökningar eller förbättringar läggs till tillgångens anskaffningspris och avskrivs under dess livslängd. Skillnaden mellan underhåll och värdeökning/förbättring beräknas i förhållande tillgångens skick vid tidpunkten för förvärvet. Vinst/förlust vid försäljning av materiella tillgångar bokförs vid uppkomsttillfället som rörelseintäkt/-kostnad. Nedskrivningar görs när indikationer på värdeminskning föreligger beträffande tillgångarna. Materiella anläggningstillgångar avskrivs i allmänhet linjärt över beräknad ekonomisk livslängd. Aktiverade kostnader som hör samman med inredning av hyrda lokaler avskrivs linjärt över hyresperioden i enlighet med kontrakt. Goodwill Goodwill är anskaffningskostnad utöver faktiskt värde av identifierbara tillgångar och skulder som uppstått vid förvärv av verksamhet och bokförs enligt förvärvsmetoden. Goodwill avskrivs linjärt över beräknad ekonomisk livslängd baserat på individuell värdering. Nedskrivningar görs när indikationer på värdeminskning föreligger. Kundfordringar/övriga fordringar och förluster på fordringar Kundfordringar och övriga fordringar bokförs till nominellt värde efter avdrag för avsättningar för förväntade förluster. Avsättningar för förluster görs med individuell värdering av de enskilda fordringarna som underlag. För övriga kundfordringar görs därutöver en generell avsättning för att täcka förväntade förluster. Realiserade förluster på fordringar kostnadsförs löpande. Immateriella tillgångar Kostnader för utveckling av programvara bokförs i den omfattning som redovisningskriterierna är uppfyllda. Detta innebär att utvecklingskostnader bokförs när det anses sannolikt att de framtida ekonomiska fördelarna av tillgången kommer att komma företaget till godo, och det finns tillgång till en tillförlitlig metod för uppskattning av anskaffningskostnad för tillgången. 18

19 Dotterbolag och intressebolag Dotterbolag och intressebolag värderas enligt kalkylmetoden i bolagsredovisningen. Investeringen värderas till anskaffningskostnaden för aktierna om inte nedskrivningar varit nödvändiga. Nedskrivning till faktiskt värde görs när värdeminskningen har orsaker som inte kan antas vara temporära, och det anses nödvändigt enligt god redovisningssed. Intressebolag där koncernen har en ägarandel på mellan 20 och 50 procent hanteras enligt kalkylmetoden även vad gäller koncernredovisning eftersom de är av ringa betydelse för koncernen, medan samägda företag hanteras enligt bruttometoden. Varulager Lager av inköpta varor värderas till lägsta anskaffningskostnad enligt FIFO-principen och faktiskt värde. Nedskrivning görs vid förväntad inkurans. Redovisning av intäkter Intäkter från försäljning av varor bokförs vid leveranstillfället. Tjänster bokförs i takt med leverans av prestation. Pågående entreprenaduppdrag Vid intäktsföring av pågående entreprenadupppdrag används successiv vinstavräkning. Intäktsföring sker baserat på beräknat slutförande där antalet timmar/kostnader i förhållande till prognos läggs till grund för beräkningen. När tillverkning på kontrakt förväntas ge förlust görs en avsättning för nettokostnaden vid återstående kontraktsbunden produktion. Nettokostnaden klassificeras som övriga rörelsekostnader, och avsättningen ingår i övriga kortfristiga skulder i balansräkningen. Leasing Leasing hanteras som operationell leasing när bolagets åtaganden sammanhänger med avtalat hyresbelopp och bolaget inte har åtagit sig att köpa ut utrustningen vid hyresperiodens slut och ingen väsentlig risk och kontroll har överförts på bolaget genom leasingavtalet. Leasing av bilar och utrustning klassificeras härigenom som operationell leasing, och hyran bokförs direkt i resultaträkningen. Latenta åtaganden och betingade resultat Om det är sannolikt att ett osäkert åtagande går till betalning, och om värdet av betalningen kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt, redovisas åtagandet. Bästa uppskattat värde av betalningen bokförs som avsättning för åtaganden i balansräkningen. Sådana avsättningar redovisas i balansräkningen enligt beräknat utfall och inkluderas delvis i övriga kortfristiga skulder. Avsättningar för åtaganden Avsättningar för lönekostnader för uppsagd personal har gjorts när det står helt klart att den anställde inte kommer att inneha befattningen under uppsägningsperioden. På samma sätt har det gjorts avsättningar när ledningen har beslutat om uppsägningar och det föreligger en personalnedskärningsplan där den anställde kommer att friställas under uppsägningsperioden, även om den enskilde anställde inte har varslats på balansdagen. Det görs även avsättningar för förväntade rättegångskostnader i samband med rättssaker i detta sammanhang. Avsättning görs dessutom för framtida leasingkostnader minus förväntade intäkter vid eventuell uthyrning i andra hand av byggnader och materiel, när byggnaden eller materielen inte längre används inom verksamheten. Avsättningar som hör samman med kostnader som påförs efter nästa räkenskapsår bokförs som långfristiga skulder under posten avsättning för åtaganden i balansräkningen. Kostnader som påförs nästa räkenskapsår klassificeras som kortfristiga skulder. Pensioner Bolaget har både fonderade och ofonderade pensionsplaner. Planerna omfattar både förmånsbestämda och avgiftsbestämda planer. De fonderade (kollektiva) pensionsplanerna bokförs som en förmånsbestämd plan, vilket innebär att bolaget har det ekonomiska ansvaret för pensionsförmånerna. Den pensionsgrundande inkomsten beräknas på grundval av linjär inkomstutveckling och beräknad slutlön. Ändringar i pensionsåtagandena som beror på ändringar i pensionsplaner bokförs under räkenskapsåret, medan ändringar som gäller beräkningsavvikelser amorteras över antagen genomsnittlig återstående intjäningstid i den omfattning de överstiger 10 procent av maximala pensionsåtaganden och reserverade medel för pensioner (korridor). Arbetsgivaravgift/löneskatt på nettoåtaganden/-medel medtas i beräkningen. Effekten av genomförda personalnedskärningar under redovisningsperioden bokförs under perioden, medan ordinarie avgångar normalt behandlas som beräkningsavvikelser. 19

20 Pensionsmedel balanseras mot pensionsåtaganden för planer där avtalen medger att medel i en plan kan användas för att täcka åtaganden i en annan. Nettopensionsmedel aktiveras som tillgångar i balansräkningen när bolaget anser sig kunna utnyttja överfinansieringen till att täcka framtida pensionspremier. De ofonderade pensionsplanerna omfattar en avtalsenlig förtidspensionsplan (AFP) enligt fast tariff. Vidare har medarbetare i ledande befattningar en tilläggspension utöver den kollektiva pensionsplanen som finansieras via bolagets verksamhet. För avgiftsbestämda pensionsplaner är bolagets åtagande gentemot den anställde att bidra med tillägg till den enskildes pensionssparande, och företagets åtagande infrias genom tilläggsbetalningen. Tillägget bokförs under den period det hänförs till. Periodens nettopensionskostnad redovisas som löne-/personalkostnader. Skatter Skattekostnaden i resultaträkningen omfattar både periodens obetalda skatter och förändring i uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt beräknas till 28 procent på grundval av de temporära differenser som förekommer mellan bokföringsmässiga och skattemässiga värden samt taxeringsmässigt underskott som skall balanseras vid räkenskapsårets slut. Temporära avvikelser som ökar eller minskar skatten och som återförs eller kan återföras under samma period balanseras, och skatteeffekten beräknas på nettounderlaget. Uppskjuten skattefordran bokförs i den utsträckning bolaget anser sig kunna använda den genom framtida intäkter. Garantiansvar Förväntade utgifter för framtida garantiarbeten som hänför sig till försäljning/avslutade projekt kostnadsförs och bokförs som avsättningar i balansräkningen. Avsättningen baseras på bästa beräkning av förväntade utgifter för garantiarbeten. Avsättningar för garantiansvar rör förväntade utgifter under garantiperioden som sträcker sig från 1 till 3 eller 5 år och ingår i posten avsättningar för åtaganden i balansräkningen. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen utarbetas enligt indirekt metod. Alla siffror anges i tusental norska kronor (TNOK) om inget annat anges. 20

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017 WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT Den 10 november 2017 Detta dokument utgör en översättning av Weifa ASA:s delårsrapport för perioden januari september 2017. Denna översättning är upprättad med

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G och K O N C E R N R E D O V I S N I N G för Easyfill AB (publ) Org.nr. Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Bokslutskommuniké, Förbättrat resultat i fjärde kvartalet Under fjärde kvartalet 2014 visade Vendator ett positivt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till 2,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Historisk finansiell information

Historisk finansiell information Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2015 och 2016 i FlexQube AB (publ) 556905-3944 KONCERNENS RESULTATRÄKNING SEK Not Nettoomsättning 19 260 497 16 482 017 Övriga rörelseintäkter 2 914

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Företagets likvida medel består av kassa och bank.

Företagets likvida medel består av kassa och bank. Förutsättningar Inledningsvis vill FAR påpeka att i Bokföringsnämndens exempel så balanserar inte balansräkningen för år 1. Detta beror på att Summa kortfristiga skulder inte är korrekt summerat. Differensen

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

PROFORMA-RESULTATRÄKNING FÖR BRAVIDA ASA-KONCERNEN 2000 OCH 1999 2

PROFORMA-RESULTATRÄKNING FÖR BRAVIDA ASA-KONCERNEN 2000 OCH 1999 2 PROFORMA-RESULTATRÄKNING FÖR BRAVIDA ASA-KONCERNEN 2000 OCH 1999 2 Bolagens historik 4 BPA började som ett byggföretag 4 Bravida var Televerkets installatör 4 Styrelseledamöter 5 ÅRSBERÄTTELSE 2000 BRAVIDA

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Bravida Delårsrapport januari - september 2005

Bravida Delårsrapport januari - september 2005 Bravida Delårsrapport januari - september 2005 * EBITA resultatet för jämförbara enheter förbättrades till 1,2 (-17,0) Mnok. * Resultatet efter finansiella poster förbättrades med 148,1 Mnok till -103,4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002 Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari juni Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Org.nr 556529-9293 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/12 2006 Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Moderbolagets fakturering uppgick till 5,7 MSEK (7,3 MSEK) vilket

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer VD kommentar Första kvartalet Året inleddes med flera investeringar i verksamheten, bolaget tog bland andra in Rosanna Thun som vvd med ansvar för organisation, HR och marknad. Rosanna kommer tidigare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bokslutskommuniké 2004 Impact Europe Group AB

Bokslutskommuniké 2004 Impact Europe Group AB Bokslutskommuniké Impact Europe Group AB Nettoomsättning 410,5 (468,6) MSEK Resultat före skatt 12,7 (-1,3) MSEK Positivt resultat exklusive norska dotterbolaget, 4,4 MSEK Strukturella förändringar i den

Läs mer