[Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm 1794.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "[Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm 1794."

Transkript

1 Förlagskataloger ca Kronologisk förteckning 1794 [Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm [Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musicaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm [4] s [Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musicaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm [16] s [Musikaliska tryckeriet] Förteckning på Musicaliska tryckeriets förlags-articlar, som säljas i Utters och Wiborgs boklådor i Stockholm, samt hos notarien Fahlström i Upsala. Sthlm [28] s [Mlusikaliska tryckeriet] Förteckning öfver nya musicalier, som finnas i Musikaliska magasinet i Stockholm... Sthlm [6] s [Musikaliska magasinet] N.o 2. Nya rnusikalier, som finnas i Musikaliska magasinet... Sthlm [4] s. (Dat. 31/ ) 1814 [Musikaliska magasinet ] Anmälan. I Musikaliska magazinet vid Drottninggatan är inrättadt ett bibliothek af litterära och musikaliska arbeten... Sthlm [4] s. (SMA ) [Musikaliska tryckeriet] Catalogue på Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som säljas... Sthlm [36] s.

2 [Musikaliska magasinet] Förteckning öfver nya inkomna musikalier, hvilka försäljas i Musikaliska magasinet... Sthlm (Dat. "December 1815".) 1816 [Östergren, G.A.] Förteckning öfver musikalier, hvilka utlånas uti G. A. Östergrens bibliothek i Stockholm... Sthlm [Östergren, G.A.] Förteckning öfver nya musikalier, böcker och skrifter, hvilka försäljas uti G.A. Östergrens bokhandel... Sthlm s. (Dat. juli 1817.) 1818 [Östergren, G. A.] Förteckning öfver nya musikalier, hvilka försäljas uti Östergrens musikoch bokhandel... Sthlm s. (Dat. 11/ ) [Östergren, G. A.] Förteckning öfver musikalier, hvilka försäljas uti Östergrens musik- och bokhandel... Sthlm s. (Dat. 9/ ) 1819 förlags-artiklar, från och med år 1814 till och med år Sthlm [8] s. [Östergren, G. A,] Till salu uti Östergréns musik- och bokhandel vid Stora Nygatan. Sthlm s [Östergren, G. A.] Förteckning öfver musikalier, hvilka försäljas uti Östergréns musik- och bokhandel... Sthlm s [Holmgrén, W. F.] Förteckning på i stentryck utgifne musikalier, som kommit i musikhandeln och hvilka finnas till köps i W. Fabian Holmgréns musik- och bokhandel. I: Euterpe h. 1 (1823), s Upptar musiktryck av L. Ebeling, Fehr & Müller, W. F. Holmgren, C. T. Löwstädt, C. Müller.

3 [Holmgrén, W. F.] Förteckning på musikalier som finnas till köps i W. Fabian Holmgréns musik- och bokhandel... Sthlm s. 3 förlags-articlar, från och med år 1820 till och med år Sthlm [6] s. [Östergrén, G. A.] Förteckning öfver musikalier, hvilka försäljas uti Östergréns musik- och bokhandel... Sthlm s. S. [33-34j: Tillökning. Sthlm [Holm, C. A.] Förteckning på de musikalier, som till vidsatte priser i B:ko finnas i C. A. Holms musikhandel i Götheborg Gbg s. [Östergren, G. A. ] Tillökning (i katalog år 1823, s. [33-34]). Sthlm förlags-articlar, från och med år 1824 till och med år Sthlm [4] s förlags-articlar, från och med år 1826 till och med år Sthlm [4] s förlags-articlar, från och med år 1828 till och med år Sthlm [6] s. [Östergren, G. A.] Östergrénska musik- och bokhandeln recommenderar sig... Sthlm s förlags-articlar, från och med år 1831 till och med år Sthlm 1835 [4] s [Möller, A. W.] Till salu uti A. W. Möllers musikhandel... följande operor, oratorier och mes-

4 4 sor arrangérade i clavér-utdrag, i duette för pianoforte och violin, för pianoforte à quatre mains och solo, samt i qvartette för två violiner, alt och violoncelle. Sthlm s. [Möller, A. W.] Uti undertecknads musik- och instrumenthandel... finnes ett väl assorteradt lager af in- och utländska nya musikalier... Sthlm bl. (Dat. "December 1835".) 1839 [Östergrenska musikhandeln] Förteckning öfver de musikalier som äro att tillgå i Östergrenska musikhandeln... Sthlm s [Hirsch, Abr.] Catalog öfver de från Abr. Hirschs officin... utkomna musikalier. Sthlm s [Hirsch, Abr.] Hos Abr. Hirsch... försäljas: operor, oratorier, cantater och messor i clavérutdrag med text. Sthlm s [Hirsch, Abr.] Catalog öfver de från Abr. Hirschs officin i Stockholm utkomna musikalier. Sthlm s [Hirsch, Abr.] Förteckning n:o 2 öfver de musikalier som äro att tillgå hos Abr. Hirsch i Stockholm... Sthlm s. [Rylander, L. G.] Förlager af L:s Gust. Rylander, Stockholm, Bazaren å Norrbro. Sthlm s [Hirsch, Abr.] Catalog öfver de från Abr. Hirschs officin i Stockholm utkomna musikalier. Sthlm s [Josephson, E.] Förteckning öfver de musikalier, som äro att tillgå i Eduard Josephsons musikhandel och musik-lånbibliothek i Stockholm, Stadssmedjegatan n:o 10. Sthlm s.

5 [Rylander & Co.] Katalog öfver musikalier som äro att tillgå uti Rylander & Komp. musikhandel och musiklånbibliothek i Stockholm... [Omsl.-tit.:] Rylander & Komp. Musik-katalog. Sthlm s [Hirsch, Abr.] Musikalisk förlagsbulletin... Sthlm s [Hirsch, Abr.] Förteckning öfver Abr. Hirsch's i Stockholm musikförlager m.m. [Omsl.-tit.:] Abr. Hirsch's förlags-katalog. Sthlm (2), 46 s. [Josephson, E,] Förteckning n:o 2 öfver de musikalier som äro att tillgå i Eduard Josephsons musikhandel och musik-lånbibliothek i Stockholm, Drottninggatan n:o 21. Sthlm s [Hirsch] Förteckning n:o 2 öfver Abr. Hirsch's i Stockholm musik-förlager m.m. (utkomna ). Sthlm s. [Hirsch] Musikalier för piano-forte ensamt, utkomna hos Abr. Hirsch, och hvilka finnas att tillgå hos de flesta musikhandlare i Sverige, Norrige och Finland. Sthlm s [Hirsch] Abr. Hirschs i Stockholm förlager. Sthlm s. (Inventarieförteckning.) 1858 [Hirsch] Musikalisk förlags-bulletin af Abr. Hirsch i Stockholm. Samtliga här upptagna musikalier finnas hos de fleste musikhandlare i Sverige, Norrige och Finland. Nr Sthlm Fol. 4 s. (MM) [Hirsch] Nytt från musikpressen. Sånger för en röst med accompagnement af pianoforte... Stockholm [Tr.:] Sthlm bl. (MM) [Lundquist] Katalog öfver musikalier som äro att tillgå uti Abr. Lundquists musikhandel och

6 6 musiklånbibliothek. Sthlm s [Elkan &.Schildknecht] Förteckning öfver musikalier i Elkan & Schildknechts musikhandel och musik-lånbibliothek i Stockholm, Fredsgatan n:o 17. [Omsl.-tit.:] Musikkatalog från Elkan & Schildknechts musikhandel... Sthlm (4.), 102, (2) s [Lundquist, Abr.] Nya musikalier utgifne på Abr. Lundquists förlag, säljas i dess musikhandel (Malmtorgsgatan n:o 8) samt hos öfrige Hrr musik- och bokhandlare i Stockholm och landsorten. Sthlm Fol. 4 s. (MM) [Josephson, E.] Förlager utgifna från Josephsons musikhandel i Stockholm. Sthlm [trol. 1860]. 3 s. [Musikaliska konstföreningen] Tonsättningar utgifna af Musikal. konstföreningen I: Dur och moll [Elkan & Schildknecht] Musikalier utkomna hos Elkan & Schildknecht, Stockholm Fredsgatan n:o 17. Sthlm u.å. 4 s. Annan version "...tillgänglig uti Lundequistska bokhandeln i Upsala". Sthlm u.å. 3 s. [Lundquist] Supplement till katalog [1858] öfver musikalier, som äro att tillgå i Abr. Lundquists musikhandel och musiklånbibliothek i Stockholm, Malmtorgsgatan n:o 8. Sthlm (4), 35, (1) s. (Förordet dat. Augusti 1861.) (MM) 1862 [Elkan & Schildknecht] Förteckning öfver musikalier utkomna hos Elkan & Schildknecht i Stockholm, Fredsgatan n:o 17, samt att tillgå hos alla herrar bok- och musikhandlare i Sverige och Finland, Sthlm s. [Hirsch] Förteckning öfver musikalier utkomna hos Abr. Hirsch i Stockholm. Sthlm u. å., tr. Frankfurt a.m., C. Naumann. (2), 75 s. (MM) [Hirsch] Från Abr. Hirsch's officin äro utkomna följande musikalier i plåt-gravyr. Sthlm bl.

7 [Elkan & Schildknecht] Nya musikalier utkomna hos Elkan & Schildknecht i Stockholm, Fredsgatan n:o 17, samt tillgängliga hos alla herrar bok- och musikhandlare i Sverige. Sthlm s [Elkan & Schildknecht] Musikalier i Elkan & Schildknechts musikhandel och musik-lånbibliothek i Stockholm, Fredsgatan n:o 17. [Omsl.-tit.] Musik-katalog... Sthlm (2), 96 s [Elkan & Schildknecht] Nya musikalier utkomne hos Elkan & Schildknecht, Stockholm, Fredsgatan n:o Sthlm s [Elkan & Schildknecht] Förteckning öfver en del omtyckta sånger vid piano, som finnas att tillgå hos Elkan & Schildknecht, Stockholm, Fredsgatan n:o 17. Sthlm s [Hirsch] Nya kompositioner af svenska, norska och danska tonsättare utkomna hos Abr. Hirsch i Stockholm. Sthlm u.å. [ ]. 8 s [Elkan & Schildknecht] Nyare musikalier utkomna hos Elkan & Schildknecht i Stockholm samt att tillgå hos alla musik- och bokhandlare. Sthlm s. [Lundquist] Katalog öfver musikalier, som äro att tillgå i Abr. Lundquists musikhandel och musik-lånbibliothek i Stockholm, Malmtorgsgatan n:o 8. Sthlm (8), 227, (1) s. (MM) 1879 [Bagge] Julius Bagge, f.d. Abr. Hirschs musikhandel, Riddarhustorget 18. Sthlm u.å. [okt. 1879; dat. enl. ex. i KB]. 1 bl. [Hirsch] Musikalier utkomna hos.abr. Hirsch i Stockholm. U.o.& å. [1879]. (4), 172 s. (MM)

8 [Hirsch] Tillägg n:o 2 till Abr. Hirschs i Stockholm musikkatalog [se under 1879]. Sthlm [Omsl.-tit.:] Musikalier utkomna hos Abr. Hirsch i Stockholm att tillgå hos alla musikoch bokhandlare i Sverige, Norge, Danmark och Finland. S [Bagge] Julius Bagges förlag. Sthlm s [Bagge] Förteckning öfver Julius Bagges musikförlag. Sthlm 1883, december. 5 s. (Inventarieförteckning.) 1884 [Hirsch] Nyhetssändning n:o 3. [Dat.:] Stockholm den 4 mars s. [Hirsch] Nyhetssändning n:o 4. [Dat.:] Stockholm den 1 april s [Bagge] Förteckning öfver Julius Bagges musikförlag, Sthlm december s. [Hirsch] Tillägg n:o 3 till Abr. Hirschs förlag i Stockholm. Musikkatalog [Omsl.-tit.:] Förteckning öfver nya sång- och pianokompositioner. Sthlm [efter 1885]. S [Bagge] Katalog öfver Julius Bagges musikförlag. Sthlm s [Hirsch Förteckning öfver sång- och pianokompositioner m. m. Sthlm s. Från slutet av året. En utgåva i jan aviseras i katalogen [Hirsch] Förteckning öfver nya sång- och pianokompositioner m. m. Sthlm s.

9 [Hirsch] Förteckning å nya musikalier för piano, för en röst med piano, för violin och piano m. m. Sthlm 1895 (8) s [Lundquist] Bihang till Inventarium öfver Abr. Lundquist's musikförlager. (1896.) Sthlm u.o. & å. [1896?]. (MM) 1897 [Hirsch] Förteckning öfver nya musikalier utkomna från Abr. Hirschs förlag, Stockholm. Sthlm (16) s [Hirsch] Förteckning öfver nya musikalier. Piano-musik -- sånger, violin-musik m.m. Sthlm s.

AHLSTRÖM, Jakob Niklas Sh 8

AHLSTRÖM, Jakob Niklas Sh 8 AHLSTRÖM, Jakob Niklas Sh 8 MUSIKALIER Sh 8:1. Notbok märkt E.M.S., insidan Eric Magnus Schulzberg 22.11.1833. Innehåller sånger av olika tonsättare: "Polsk national-sång", "Tyroler-sång" (Pixis), "Flyttfåglarne"

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 j FRÅN %N0aaxö fängj? IQ,VAKTIEBOLAG1887 i Från hvarje i priskuranten omnämnd tionsort har jag 3 qvalitéer, primarsüperiol extra, på lager. Der någon af dessa qvalitéer

Läs mer

Historik nationalbibliografin

Historik nationalbibliografin Historik nationalbibliografin Monografier 1953 2003 Svensk bokförteckning = The Swedish National Bibliography. Stockholm: Svensk bokhandel, 1954 2004. ISSN 0039 6443 Svensk bokförteckning (SvB) var en

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Till den musikälskande allmänheten! Bland mer slag musikinstrument, kommit i bruk bland alla den intager kroppsarbetande, alla mer som under stånd senare åren allt

Läs mer

HANINGE MUSIKKLASSER Brandbergsskolan

HANINGE MUSIKKLASSER Brandbergsskolan HANINGE MUSIKKLASSER Brandbergsskolan Sång- och orkesterklasser Haninge musikklassers verksamhet är förlagd till Brandbergsskolan och är integrerad med skolans övriga verksamhet. Vi följer samma läroplan

Läs mer

Den 1 januari 2008 övergick ISMN, International Standard Music Number, från att vara ett 10-siffrigt till att bli ett 13-siffrigt system.

Den 1 januari 2008 övergick ISMN, International Standard Music Number, från att vara ett 10-siffrigt till att bli ett 13-siffrigt system. ISMN Den 1 januari 2008 övergick ISMN, International Standard Music Number, från att vara ett 10-siffrigt till att bli ett 13-siffrigt system. Svenska ISBN-centralen informerar International Standard music

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Om du går in på Wikipedia kan du se några av tavlorna och lyssna på dem.

Om du går in på Wikipedia kan du se några av tavlorna och lyssna på dem. HUR LÅTER BILDEN? WIKIPEDIA: Tavlor på en utställning är en berömd pianosvit av den ryske tonsättaren Modest Mussorgsky. Verket skrevs 1874 som en pianosvit i tio delar och utgör en "musikalisk illustration"

Läs mer

FLICKORNA. psalmer satta för soloröst och chör med ackompagnement av piano eller orgel.

FLICKORNA. psalmer satta för soloröst och chör med ackompagnement av piano eller orgel. FLICKORNA TEXT och MUSIK: Gunnar Wennerberg (1817-1901) Svensk skald, kompositör, ecklesiastikminister och landshövding. Wennerberg deltog som student flitigt i Uppsalas studentliv. 1843 kom han med i

Läs mer

Selma Lagerlöf-samlingen. L1:334, Pressklipp (Kapslar/portföljer i strikt löpnummerordning)

Selma Lagerlöf-samlingen. L1:334, Pressklipp (Kapslar/portföljer i strikt löpnummerordning) Selma Lagerlöf-samlingen 334, Pressklipp (Kapslar/portföljer i strikt löpnummerordning) 334:1 Icke om Selma Lagerlöf 334:2 Icke om Selma Lagerlöf 334:3 Tidningsklipp om Selma Lagerlöf samlade av Esaias

Läs mer

Swedish-American Archives of Greater Chicago Manuscript Collection #49 Swedish Sheet Music Collection

Swedish-American Archives of Greater Chicago Manuscript Collection #49 Swedish Sheet Music Collection F.M. Johnson Archives and Special Collections Brandel Library, North Park University 3225 W. Foster Ave. Chicago, IL 60625 tel. (773) 244 6224 archives@northpark.edu Swedish-American Archives of Greater

Läs mer

KENNETH SPARR DEN GITARRSPELANDE SOCKERBAGAREN OM CARL JOHAN GRAFSTRÖM OCH HANS GITARRSKOLA

KENNETH SPARR DEN GITARRSPELANDE SOCKERBAGAREN OM CARL JOHAN GRAFSTRÖM OCH HANS GITARRSKOLA KENNETH SPARR DEN GITARRSPELANDE SOCKERBAGAREN OM CARL JOHAN GRAFSTRÖM OCH HANS GITARRSKOLA År 1857 trycktes i Stockholm NY GUITARR-SKOLA FÖR BEGYNNARE och dem, hvilka utan att ega muskaliska förkunskaper,

Läs mer

Emil Sjögren I sin samtid var Emil Sjögren (1853 1918) mest bekant för sitt orgelspel, allra helst för sina improvisationer på instrumentet. Han förknippas med Johannes kyrka i Stockholm, där han var verksam

Läs mer

Den 1 januari 2007 övergick ISBN, International Standard Book Number, från att vara ett 10-siffrigt till att bli ett 13-siffrigt system.

Den 1 januari 2007 övergick ISBN, International Standard Book Number, från att vara ett 10-siffrigt till att bli ett 13-siffrigt system. ISBN Den 1 januari 2007 övergick ISBN, International Standard Book Number, från att vara ett 10-siffrigt till att bli ett 13-siffrigt system. Svenska ISBN-centralen informerar International Standard Book

Läs mer

AUGUST SÖDERM AN 1832 1876

AUGUST SÖDERM AN 1832 1876 AUGUST SÖDERM AN 1832 1876 Digte og sange I II för röster och piano Poems and Songs I II for voices and piano Källkritiskutgåvaav/Criticaledition by AxelHelmer digitalisering av/digitisation of monumenta

Läs mer

Anmälningskod KMH Kandidatprogram i komposition - västerländsk konstmusik

Anmälningskod KMH Kandidatprogram i komposition - västerländsk konstmusik Behörighetskrav och provbeskrivningar för: Anmälningskod KMH-11000 Kandidatprogram i komposition - västerländsk konstmusik Grundläggande behörighet (grundnivå) (Utdrag ur Högskoleförordningen [1993:100]

Läs mer

STRÅKMUSIK. Utgåvorna säljs genom Musikaliska konstföreningen. Porto och expeditionsavgift tillkommer. Beställ genom att maila mk@westelius.com.

STRÅKMUSIK. Utgåvorna säljs genom Musikaliska konstföreningen. Porto och expeditionsavgift tillkommer. Beställ genom att maila mk@westelius.com. STRÅKMUSIK Utgåvorna säljs genom Musikaliska konstföreningen. Porto och expeditionsavgift tillkommer. Beställ genom att maila mk@westelius.com. Andrejevas, Julius Duo för violino & viola spelpartitur 100:-

Läs mer

SML/FMF Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Sång. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder

SML/FMF Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Sång. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder SML/FMF Finlands musikläroinrättningars förbund rf Sång Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005 www.musicedu.fi NIVÅPROVENS INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER I SÅNG Finlands musikläroinrättningars

Läs mer

Nordmarks Bb.förenings Basar 13 januari 1906, Nordmark (S)

Nordmarks Bb.förenings Basar 13 januari 1906, Nordmark (S) Nordmarks Bb.förenings Basar 13 januari 1906, Nordmark (S) Två rader utan ram. Blå Bandets?? 1906 Bältesännaren. nummer 2 1974 382 383 1906.indd 382-383 2/13/15 7:48 PM Kungsholms Skyttegille 27 januari

Läs mer

Fokus på förmågorna! Koll på kunskapskraven.

Fokus på förmågorna! Koll på kunskapskraven. Fokus på förmågorna! Koll på kunskapskraven. Vad ska du få lära dig på musiken? Förmåga som bedöms för E för C för A Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd Eleven

Läs mer

Typiskt för Medeltiden

Typiskt för Medeltiden Typiskt för Medeltiden Homofoni en tydlig melodi Bordun en eller ett par toner som ligger still i bakgrunden Rytm på trumma eller entonigt stränginstrument Om musiken låter som om den kunde vara med i

Läs mer

1/ / Musikant av okänd dignitet och placering vid 2:dra Lifgardet i Stockholm

1/ / Musikant av okänd dignitet och placering vid 2:dra Lifgardet i Stockholm Ola Lönnqvist: Ur Generalmönsterrullor MAGNUS WILHELM LUNDBOM Sammanfattning 1/7 1837-5/2 1838 Musikant av okänd dignitet och placering vid 2:dra Lifgardet i Stockholm 5/2 1838-26/6 1846 vid Rudbecks kompani,

Läs mer

Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen.

Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen. 187 IX. Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen. Den af styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen till Stadsfullmäktige afgifna berättelsen för år är, med undantag af längre fram intagna tabeller,

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 * _A_/\ /\ Å_/\_ /\ /\_/\_/\_Å_Å Å_/\ /\_/\ /\ ^ f; L LUML 10 Uk! A 7 6 \«A PEISEKURÄNT * % %ü EÅGSKA * \ Illuminations-Kaminer _ efter amerikansk modell M - p»

Läs mer

Kursplan. Inst. för pedagogik. Kurskod GIX243 Dnr 16/2004-51 Beslutsdatum 2004-03-09. Musikdidaktik. Kursens benämning.

Kursplan. Inst. för pedagogik. Kurskod GIX243 Dnr 16/2004-51 Beslutsdatum 2004-03-09. Musikdidaktik. Kursens benämning. Kursplan Inst. för pedagogik Kurskod GIX243 Dnr 16/2004-51 Beslutsdatum 2004-03-09 Kursens benämning Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Poängtal ECTS poäng Nivå Inplacering i utbildningssystemet

Läs mer

OLOF ÅHLSTRÖMS MUSIKTRYCKERI

OLOF ÅHLSTRÖMS MUSIKTRYCKERI S OLOF ÅHLSTRÖMS MUSIKTRYCKERI Dess uppkomst och verksamhet under den gustavianska tiden Av ALBERT WIBERG I. MUSIKTRYCKERIPLANER PÅ 1770-TALET edan Henrik Fougt år 1770 sålt sitt framåtgående musiktryckeri

Läs mer

Mål att sträva mot Mål Målkriterier Omdöme Åtgärder/Kommentarer

Mål att sträva mot Mål Målkriterier Omdöme Åtgärder/Kommentarer Musik Steg: BAS kunna delta i unison sång och enkla former av melodirytm-, och ackordspel samt föra samtal kring musicerandet deltar i enkla talkörer och ramsor sjunger med i enkla barnvisor blir förtrogen

Läs mer

Kurs: C G1009 Examensarbete, kandidat, klassisk musik, 15 hp 2013 Kandidatexamen Institutionen för klassisk musik, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Kurs: C G1009 Examensarbete, kandidat, klassisk musik, 15 hp 2013 Kandidatexamen Institutionen för klassisk musik, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Kurs: C G1009 Examensarbete, kandidat, klassisk musik, 15 hp 2013 Kandidatexamen Institutionen för klassisk musik, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Handledare: Elemér Lavotha, Kati Raitinen Oda Lundin

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2010-06-14

ANTAGANDEHANDLING 2010-06-14 Fastighetsförteckning till detaljplan för del av Östra Sund 2:51 Lejonbacken i Nora kommun, Örebro län 2010-03-17 ANTAGANDEHANDLING 2010-06-14 Fastighetsbeteckning Ägare/Innehavare, adress Övrigt FASTIGHETER

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Innehåll E IV c: Örebro län (Närkes län) (T) 1832/33

Innehåll E IV c: Örebro län (Närkes län) (T) 1832/33 Innehåll E IV c: Örebro län (Närkes län) (T) 1832/33 T1. Örebro Län, senare med kulspets ditskrivet 1832. Innehåller: Sammandrag öfver upgifter angående Sockne Magazin inom Örebro Län, 6 dubbelvikta ark.

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Får jag lov? Tre enkla tips till dig som vill använda musik i en politisk kampanj

Får jag lov? Tre enkla tips till dig som vill använda musik i en politisk kampanj Får jag lov? Tre enkla tips till dig som vill använda musik i en politisk kampanj Denna guide är framtagen och författad av Musikförläggarna Grafisk form: Spektra Illustration: Magnus Bard Tryck: TMG Sthlm

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

SGS Nätpublikationer Genealogiska Nätbiblioteket 2005:2. Tre rosor. Ur "Genealogiska anteckningar"

SGS Nätpublikationer Genealogiska Nätbiblioteket 2005:2. Tre rosor. Ur Genealogiska anteckningar SGS Nätpublikationer Genealogiska Nätbiblioteket 2005:2 Tre rosor Ur "Genealogiska anteckningar" Sammandrag: En utredning av medeltidssläkten Tre rosor. Ursprungligen publicerad i Personhistorisk Tidskrift

Läs mer

ADRESS- KALENDER STOCKI-IOLM DJURSHOLM LIDINGÖ VILLASTAD SAMT ÖFRIGA FÖRSTADSSAMHÄLLEN HUFVUDUPPLAGAN...MED KARTA.. OCH TEATERPLANER ~. 58~ ÅRG..

ADRESS- KALENDER STOCKI-IOLM DJURSHOLM LIDINGÖ VILLASTAD SAMT ÖFRIGA FÖRSTADSSAMHÄLLEN HUFVUDUPPLAGAN...MED KARTA.. OCH TEATERPLANER ~. 58~ ÅRG.. Olu""';IIf', "'00, ~ P. A. HULDBERGS ~ ADRESS- KALENDER för STOCKI-IOLM DJURSHOLM LIDINGÖ VILLASTAD SAMT ÖFRIGA FÖRSTADSSAMHÄLLEN ~ ÅRI9IJ~) HUFVUDUPPLAGAN...MED KARTA.. OCH TEATERPLANER ~. 58~ ÅRG.. ~

Läs mer

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

1. Eleverna hämtar på skolans hemsida formuläret som ska fyllas i.

1. Eleverna hämtar på skolans hemsida formuläret som ska fyllas i. IUP år 7 1. Eleverna hämtar på skolans hemsida formuläret som ska fyllas i. 2. Elever besvarar frågeställningar kring sin utveckling inom ämnet. Ett formulär gemensamt för alla ämnen används av eleven.

Läs mer

Kunskapskrav årskurs 6

Kunskapskrav årskurs 6 Kunskapskrav årskurs 6 Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6 Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd. Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-,

Läs mer

Kursprogram Västerås Kulturskola

Kursprogram Västerås Kulturskola Kursprogram Västerås Kulturskola UPPLEV GLÄDJEN I ATT SPELA, SJUNGA, DANSA, AGERA, SKAPA OCH MÅLA...! Välkommen till Västerås Kulturskola För dig som söker kunskap och vill utveckla din kreativitet och

Läs mer

ADRESS-KALENDER OCH VÄGVISARE

ADRESS-KALENDER OCH VÄGVISARE ADRESS-KALENDER OCH VÄGVSARE NOM HUFVUDSTADEN STOCKHOLM, JEM:TiE SUPPLEMENT FÖR DESS OMGFNNGAR OCH STOCKHOLMS LÄN, FÖl' ÅH 1883. UTGFVFlN AF P. A. HULDBERG. T.TUGONDEÅTTONDE ÅRGÅNGEN. Jemte planm' ö/vm'

Läs mer

VT11 PLANERING I MUSIK 8A, 8C och 8E

VT11 PLANERING I MUSIK 8A, 8C och 8E VT11 PLANERING I MUSIK 8A, 8C och 8E Årskurs År 8 Tidsperiod v 2-5 Rytm/Trummor/Noter Afrikansk/Världsmusik v. 5 UPPSPEL Afrikansk musik v. 6-8 Harmonilära/Ackord Teori i praktiken v.9 SPORTLOV v. 10-11

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 J_-\-J.\_1p_J.\_A,_/.\.J.\_A_A_....... : * 5Y- * l, _J_7LJ\./\.J\. /\.J\_A_A. h MVM] J] MM ;_ U@3U0 M@@ UM PERSKUEÄNT f- 7. ej. C63. :IA{,MMAR prisbelönta MA @@

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

NOTKATALOG. Daniel Berg

NOTKATALOG. Daniel Berg NOTKATALOG Daniel Berg NOTKATALOG Daniel Berg Marimba solo BLUE MEMORIES 4 ½ oktaver (alt för 4 1/3) CATTELIN 4 1/ DECEMBER 4 1/ Svårighetsgrad: 3 (av 6) FANTASIA & TOCCATA 5 oktaver (alt för 4 1/3) Durata:

Läs mer

Spectrum möte 11-12.2.2013, Sturegatan 2a, Helsingfors. Varför har ert land valt att översätta en viss del av Spectrum?

Spectrum möte 11-12.2.2013, Sturegatan 2a, Helsingfors. Varför har ert land valt att översätta en viss del av Spectrum? Spectrum möte 11-12.2.2013, Sturegatan 2a, Helsingfors Allmänna tankar och diskussioner Varför har ert land valt att översätta en viss del av Spectrum? Finland Översätter Appendix 1 - Detta vad Finlands

Läs mer

ADRESS- KALENDER STOCKHOLM ~ ÅRI920 ~ för ~. 65~ ÅRG.. ~ ~ P. A. HULDBEROS, ~ förstadssamhällen. HUfVUDUPPLAOAN...MED KARTA...

ADRESS- KALENDER STOCKHOLM ~ ÅRI920 ~ för ~. 65~ ÅRG.. ~ ~ P. A. HULDBEROS, ~ förstadssamhällen. HUfVUDUPPLAOAN...MED KARTA... a ~ P. A. HULDBEROS, ~ ADRESS- KALENDER för M E D STOCKHOLM förstadssamhällen ~ ÅRI920 ~ HUfVUDUPPLAOAN...MED KARTA... OCH TEATERP[ANER ~. 65~ ÅRG.. ~ REDAKTÖR: H. LALLERSTEDT AKTIEBOLAGET CENTRALTRYCKERIET

Läs mer

NOTKATALOG. Daniel Berg

NOTKATALOG. Daniel Berg NOTKATALOG Daniel Berg NOTKATALOG Daniel Berg Marimba solo BLUE MEMORIES 4 ½ oktaver (alt för 4 1/3) Svårighetsgrad: 4 (av 6) CATTELIN 4 1/ Durata: 2,5 minuter Svårighetsgrad: 5 (av 6) Pris: 95kr DECEMBER

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott 22 oktober 2001 PRELIMINÄR VERSION FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning,

Läs mer

Uddevallas kammarmusikförening

Uddevallas kammarmusikförening Uddevallas kammarmusikförening GENERALPROGRAM HÖSTEN 2014 Med nya uppgifter Kära musikvänner. Välkomna till höstsäsongen 2014 Nu börjar ännu en intressant musiksäsong. Vi inleder med årsmöte, även i år

Läs mer

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Resultat av undersökning. Barnkläder & Smak

Resultat av undersökning. Barnkläder & Smak Resultat av undersökning Barnkläder & Smak Vi vill tacka alla som var med och medverkade i undersökningen. Vi fick totalt 123 svar. Vi är jättenöjda. Tack 1. Var bor du? A Storstad (Gbg, Malmö, Sthlm):

Läs mer

Umeå Pensionärsuniversitet - UmPu www.umpu.se

Umeå Pensionärsuniversitet - UmPu www.umpu.se Umeå Pensionärsuniversitet - UmPu www.umpu.se STUDIECIRKELPROGRAM HÖSTEN 2011 Studiecirklarna arbetar i mindre grupper och i de flesta fall med någon av föreningens medlemmar som cirkelledare. Om inte

Läs mer

FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-04-17 15:19

FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-04-17 15:19 FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-04-17 15:19 Folksam Scandinavian Open Särskilda bestämmelser Dressyr Samarbetspartner: Folksam Deltagare Öppet för 5- och 6-åriga hästar såväl svenskfödda som importerade.

Läs mer

Utdrag ur Gabriellas sång, från filmen Så som i himmelen. Här kan du se de två första sidorna ur var och en av de fyra versioner som finns.

Utdrag ur Gabriellas sång, från filmen Så som i himmelen. Här kan du se de två första sidorna ur var och en av de fyra versioner som finns. Utdrag ur Gabriellas sång, från filmen Så som i himmelen. Här kan du se de två första sidorna ur var och en av de fyra versioner som finns. Excerpt from Gabriellas sång, from the film s in heaven. In this

Läs mer

Imatra Aktie-Bolag. "Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts

Imatra Aktie-Bolag. Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts Hans Kejserliga Majestäts resolution i anledning af Handlanderne Woldemar och Wilhelm Hackmans jemte öfrige delegares uti Imatra Aktie' Bolag underdåniga ansökning om stadfästelse ;1 följande, för detsamma

Läs mer

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013 Vattensituationen Vecka 7 9 jun - jul år 1, version: A Tillrinningsenergi per vecka /vecka källa: Nord Pool 7 8 7 tillrinningsenergi 1 resp 9% sannolikhet, 19-1 1 aug % 1 9 8 7 % 1 9 8 7 1 Fyllnadsgrad

Läs mer

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013 Vattensituationen Vecka 5 maj - 1 maj år 15, version: A Tillrinningsenergi per vecka /vecka källa: Nord Pool 7 7 tillrinningsenergi 5 1 resp 9% sannolikhet, 19-1 5 1 % 1 9 7 5 % 1 9 7 5 1 Fyllnadsgrad

Läs mer

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013 Vattensituationen Vecka 1 7 apr - maj år 15, version: A Tillrinningsenergi per vecka /vecka källa: Nord Pool 7 7 tillrinningsenergi 5 1 resp 9% sannolikhet, 19-1 5 1 jun % 1 9 7 5 % 1 9 7 5 1 Fyllnadsgrad

Läs mer

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013 Vattensituationen Vecka 1 7 jul - aug år 15, version: A Tillrinningsenergi per vecka /vecka källa: Nord Pool 7 6 7 tillrinningsenergi 5 6 1 resp 9% sannolikhet, 196-1 5 1 sep % 1 9 7 6 5 % 1 9 7 6 5 1

Läs mer

Kataloger över kart- och bildsamlingarna. Kortkataloger Porträttkatalog, svenskar Porträttkatalog, utl.

Kataloger över kart- och bildsamlingarna. Kortkataloger Porträttkatalog, svenskar Porträttkatalog, utl. 1 Kataloger över kart- och bildsamlingarna 2014-11-28/ÅH Kortkataloger Porträttkatalog, svenskar Porträttkatalog, utl. Gravyrkatalog, svenska och utländska gravörer Inventorkatalog till gravyrerna 28 kortlådor

Läs mer

Protokoll Revästs styrelsemöte på Världskulturmuseet den 4 februari 2005

Protokoll Revästs styrelsemöte på Världskulturmuseet den 4 februari 2005 Protokoll Revästs styrelsemöte på Världskulturmuseet den 4 februari 2005 Närvarande: Krister Andersson, LO-facken i Västsverige Olof Blomqvist, högskolan Trollhättan/Uddevalla Lars Eklund, Alingsås kommun

Läs mer

STUDIEHANDBOK SKOGSHÖGSKOLAN FÖR SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS

STUDIEHANDBOK SKOGSHÖGSKOLAN FÖR SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS STUDIEHANDBOK FÖR SKOGSHÖGSKOLAN S T O C K H O L M SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS FORLAG #NN STUDIEHANDBOK FÖR SKOGSHÖGSKOLAN # UTGIVEN AV DESS LÄRARRÅD #MMSTOCKHOLM #PPJ. A. KRITZ OCH KURT LINDBERG

Läs mer

INNEHÅLL. Underdånig berättelse

INNEHÅLL. Underdånig berättelse INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

#$!%&!'!& %(! %$%& )* ((+,-./

#$!%&!'!& %(! %$%& )* ((+,-./ !" #$!%&!'!& %(! %$%& (0 ((1( 0 (2 ( $#34 1 ( 5 /(0 60 #3(.70 5"/83 4 1( (#3 ((.1( # 4(( 1(0(0/8#8( (((0(14 00/((89 (.) ((1 ((1 (1( /81$ (( $ (#3(. ("0 ((8. (0 ((8. (:0 ((( #(88((( (. (0 ;( ( # ( /8 (

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Teckenspråkiga och den nordiska språkkonventionen i dag och i framtiden? Kaisa Alanne Finlands Dövas Förbund rf Dövas Nordiska Råd

Teckenspråkiga och den nordiska språkkonventionen i dag och i framtiden? Kaisa Alanne Finlands Dövas Förbund rf Dövas Nordiska Råd Teckenspråkiga och den nordiska språkkonventionen i dag och i framtiden? Kaisa Alanne Finlands Dövas Förbund rf Dövas Nordiska Råd Dövas Nordiska Råd (DNR) Dövas Nordiska Råd (DNR) är ett nordiskt samarbetsorgan

Läs mer

AUGUST SÖDERM AN

AUGUST SÖDERM AN AUGUST SÖDERM AN 1832 1876 Tre tyska visor i folkton för röst och piano Three German Songs in Folk Tone for voice and piano Källkritiskutgåvaav/Criticaledition by AxelHelmer digitalisering av/digitisation

Läs mer

ÖSTERÄNGSKYRKANS MUSIKSKOLA ÖKM

ÖSTERÄNGSKYRKANS MUSIKSKOLA ÖKM ÖSTERÄNGSKYRKANS MUSIKSKOLA ÖKM Sverige kan stoltsera med en stor mängd fantastiska låtskrivare och artister som försett några av världens i särklass största artister med toppklassigt låtmaterial. Namn

Läs mer

Lokala kursplaner i musik F-1 Lokala mål Arbetssätt Underlag för bedömning

Lokala kursplaner i musik F-1 Lokala mål Arbetssätt Underlag för bedömning Lokala kursplaner i musik F-1 Känna att musik är glädje! Kunna några sånger, rim och ramsor. Viss medvetenhet om den egna kroppen/rösten. Öva sig att lyssna. Uppträdande i grupp (vid t ex Lucia) för att

Läs mer

Kursplan för musik i grundskolan

Kursplan för musik i grundskolan Kursplan för musik i grundskolan Denna kursplan innefattar årskurserna F-1 t o m 6.I årskurs 3 en del av året har eleverna efter enskilt politiskt beslut orkesterklass (se separat kursplan). Musikundervisningen

Läs mer

Teori och sammanhang Samtal kring dans som ämne, estetisk verksamhet, kultur och konstform. Kännedom om grundläggande danstekniska begrepp.

Teori och sammanhang Samtal kring dans som ämne, estetisk verksamhet, kultur och konstform. Kännedom om grundläggande danstekniska begrepp. Ämnesplan för Värmdö Kulturskola Dans Kunskap, motorik och kroppskännedom Grundläggande kroppskännedom samt ökad uppfattning om begrepp som tid, kraft och rum. Kunna utföra enkla grundrörelser i relation

Läs mer

Förteckning över Elsa Granqvists notarkiv Handlingar tillhörande personarkivet ingår i volym 9

Förteckning över Elsa Granqvists notarkiv Handlingar tillhörande personarkivet ingår i volym 9 1 Harmonilära och sångböcker 1 bok Koralbok till Nya Psalmer diverse kompositörer Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag, 2 bok Sang und Klang im XIX und XX Jahrhundert diverse kompositörer Neufeld

Läs mer

Påskläger Marstrand. GP 1 Regionläger Marstrand 29er träning

Påskläger Marstrand. GP 1 Regionläger Marstrand 29er träning OPTIMIST EJOLLE LASER ZOOM8 RS FEVA 29ER VINDSURF 4,7 Radial Standard Kona, Bic, RS:X Onsdag 25 EM Torsdag 26 Fredag 27 Lördag 28 Träningsläger Söndag 29 V14 Måndag 30 Spanien Tisdag 31 Onsdag 1 APRIL

Läs mer

KURSPLAN I MUSIK OM SKOLAN STYRDOKUMENT

KURSPLAN I MUSIK OM SKOLAN STYRDOKUMENT VIKTORIASKOLAN KURSPLAN I MUSIK OM SKOLAN STYRDOKUMENT Strävandemål i förskoleklassen Känna till vanliga barnvisor som används vid våra vanliga högtider Deltaga i gemensam sång, sånglekar Deltaga i olika

Läs mer

musik och är en sats ur Stråkkvintett opus 17:2 av Anton Rubinstein.

musik och är en sats ur Stråkkvintett opus 17:2 av Anton Rubinstein. År 1905 Även år 1905 inleds med begravningsmusik. Den avlidne var officer så naturligtvis fördes han till den sista vilan med musik af en afdelning af regementsmusiken. Vid graven spelades Stilla skuggor

Läs mer

Kulturskolan LOMMA KOMMUN

Kulturskolan LOMMA KOMMUN Kulturskolan LOMMA KOMMUN KULTURSKOLAN 2012-2013 VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS! Foto: Anna Blindh Carlsson och Christian Almström Söndagen den 18 mars Bjärehovskolan i Bjärred kl 11.00-13.00 Pilängskolan i

Läs mer

STADGAR RÖRANDE LANTMÄTARNAS NORDISKA SAMARBETE

STADGAR RÖRANDE LANTMÄTARNAS NORDISKA SAMARBETE DE NORDISKA LANTMÄTARFÖRENINGARNAS 1984-07-01 1(5) STADGAR RÖRANDE LANTMÄTARNAS NORDISKA SAMARBETE AVD I INLEDNING 1 Lantmätarnas nordiska samarbete har till ändamål att ytterligare stärka samhörigheten

Läs mer

i Art. Rörancle B refvexlingen Öfver Dannemark till och ifrän H am burg sam t längre bort belågne Ränder och O rter 1 *

i Art. Rörancle B refvexlingen Öfver Dannemark till och ifrän H am burg sam t längre bort belågne Ränder och O rter 1 * Utdrag af Kongl. Majestäts den 6 December i834 fastställde Taxa, hvarefter Postporto och Lösen för åtgående och ankommande bref till och ifrån Continenten, dels öfver Dannemark och dels Öfver Ystad och

Läs mer

TILLSAMMANS VILL VI SJUNGA

TILLSAMMANS VILL VI SJUNGA TILLSAMMANS VILL VI SJNGA PARTITR LÖJT ELLO PIANO BAS Partitur Partitur S A T B q = 104 c c Gm A/ (löt) Tillsammans vill vi sunga TILLSAMMANS VILL VI SJNGA -Liv att dela- LIV ATT DELA Dm ± / B Gm7 7sus4

Läs mer

BAROCKEN ca 1600-1750

BAROCKEN ca 1600-1750 BAROCKEN ca 1600-1750 Ordet barock betyder ungefär befängt eller konstigt. Namnet började användas när barocken var slut som en reaktion på epokens prålighet. * Musiken under barocken hade en tydlig puls

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2012:712 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 22 november 2012. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Marstrands Sjungande Trädgårdar

Marstrands Sjungande Trädgårdar Marstrands Sjungande Trädgårdar 21-23 aug 2015 Medverkande Claudia Thorn Boström Går avslutande året på Mimers Hus estetiska musikalprogram, där fokus läggs på sång, dans och teater. Marion Larsson Slöjdare

Läs mer

Kursplan. Musikalisk specialisering, inriktning komposition. Music major, focusing on music composition. Kursen är en fristående kurs

Kursplan. Musikalisk specialisering, inriktning komposition. Music major, focusing on music composition. Kursen är en fristående kurs Inst. för pedagogik Kursplan Kurskod MUB206 Dnr 182/2002-51 Beslutsdatum Reviderad Reviderad 2002-08-20 2003-12-19 2005-08-23 Kursens benämning Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Poängtal Nivå ECTS

Läs mer

UUNDER SIN LEVNAD var Franz Schubert knappast känd utanför Wien och

UUNDER SIN LEVNAD var Franz Schubert knappast känd utanför Wien och SCHUBERT & GIULIANI NÄR DEN ITALIENSKE GITARRISTEN, cellisten och tonsättaren Mauro Giuliani år 1806 bosatte sig i Wien var han säkert mycket medveten om det vitala musikliv som han snart skulle bli en

Läs mer

TANKEN. gruset= det jordiska

TANKEN. gruset= det jordiska TANKEN TEXT: Johan Ludvig Runeberg (1804-1877). Finlandssvensk skald, redaktör, präst och psalmdiktare. Under åren 1832-1837 var han redaktör för Helsingfors Morgonblad. Då angrep han bl.a. den rikssvenska

Läs mer

Svensk medicinalhistorisk bibliografi 1663-1967

Svensk medicinalhistorisk bibliografi 1663-1967 Svensk medicinalhistorisk bibliografi 1663-1967 Tidskrifter och årsböcker har gåtts igenom Acta chirurgica scandinavica. Vol. 52(1920)-133(1967) fortsättning på Nordiskt medicinskt arkiv Acta medica scandinavica.

Läs mer

Kursprogram LÄSÅRET 2014/2015

Kursprogram LÄSÅRET 2014/2015 Kursprogram LÄSÅRET 2014/2015 Västerås Kulturskola VASTERAS.SE/KULTURSKOLAN UPPLEV GLÄDJEN I ATT SPELA, SJUNGA, DANSA, AGERA, SKAPA OCH MÅLA...! Välkommen till Västerås Kulturskola För dig som söker kunskap

Läs mer

KULTURSKOLAN. Kulturskolan LOMMA KOMMUN

KULTURSKOLAN. Kulturskolan LOMMA KOMMUN KULTURSKOLAN 2014 2015 Kulturskolan LOMMA KOMMUN VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS! Söndagen den 16 mars Bjärehovskolan i Bjärred, kl 11.00-13.00 Pilängskolan i Lomma, kl 15.00-17.00 Ta med hela familjen och prova

Läs mer

2. Till ordförande utses Sören Liljebrand att leda kvällens förhandlingar.

2. Till ordförande utses Sören Liljebrand att leda kvällens förhandlingar. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening.hemskogen Datum: 2014-05-20 1. Öppnande Stämman öppnas av.sören Liljebrand 2. Val av stämmoordförande Till ordförande utses Sören

Läs mer

LITOGRAFINS INTRODUKTION I SVERIGE OCH DESS FÖRSTA DECENNIUM

LITOGRAFINS INTRODUKTION I SVERIGE OCH DESS FÖRSTA DECENNIUM LITOGRAFINS INTRODUKTION I SVERIGE OCH DESS FÖRSTA DECENNIUM Ulrik Emanuel Mannerhjerta, Sveriges första litografientusiast 1803 fick protokollsekreteraren och musikläraren Pär Aron Borg privilegium på

Läs mer

ДYЭТ ЛИЭЬI ИОЛНЬI DET SKYMMER

ДYЭТ ЛИЭЬI ИОЛНЬI DET SKYMMER ДYЭТ ЛИЭЬI ИОЛНЬI DET SKYMMER Duetten Det skymmer kommer från scen nr 2 i första akten av Pikovaja dama - Spader dam (op 68), en opera i 3 akter och sju scener. Den uruppfördes 1890 på Mariinskijteatern

Läs mer

Sommarprogram. Solna församling. Juni-augusti Solna församling

Sommarprogram. Solna församling. Juni-augusti Solna församling Sommarprogram Juni-augusti 2016 www.solnaforsamling.se Midsommarfirande Sång och dans kring midsommarstången Kaffe, saft och jordgubbstårta Avslutande andakt i Solna kyrka 24 juni Kl 14 Solna kyrkby Medverkande:

Läs mer

Nordisk Kulturfond INS. Internordisk språkförståelse i en tid med ökad internationalisering 2003-2004. INS-projektet, Lunds universitet

Nordisk Kulturfond INS. Internordisk språkförståelse i en tid med ökad internationalisering 2003-2004. INS-projektet, Lunds universitet INS Internordisk språkförståelse i en tid med ökad internationalisering 2003-2004 Projektet initierades av Nordiska kulturfonden december 2001 Projektet administrerades av Norsk språkråd Projektledning:

Läs mer

musik i s:t tomas kyrka

musik i s:t tomas kyrka vår 2016 musik i s:t tomas kyrka FEBRUARI Söndag 21/2 klockan 16.00 ORKESTERKONSERT J. Brahms: Akademisk festouvertyr Cesar Franck: Symfoni i c-mol Richard Strauss: Oboekonsert S:t Tomas symfoniorkester

Läs mer

Examensarbete 15 hp 2012 Konstnärlig kandidatexamen Institutionen för klassisk musik. Handledare: Peter Berlind Carlson. Andreas Lyeteg.

Examensarbete 15 hp 2012 Konstnärlig kandidatexamen Institutionen för klassisk musik. Handledare: Peter Berlind Carlson. Andreas Lyeteg. Examensarbete 15 hp 2012 Konstnärlig kandidatexamen Institutionen för klassisk musik Handledare: Peter Berlind Carlson Andreas Lyeteg Examensarbete Andreas Examenskonsert 24 Maj kl 19 Stora salen Andreas

Läs mer

Vårspel. vecka 10-16. Kulturskolan

Vårspel. vecka 10-16. Kulturskolan Vårspel 2016 vecka 10-16 Kulturskolan Under våren får du chansen att spela mycket mer hos oss utan att det kostar något extra. I stället för vanlig lektion får du vara med i olika ensembler och grupper.

Läs mer

En informationsbroschyr från. SMFF, Svenska Musikförläggareföreningen

En informationsbroschyr från. SMFF, Svenska Musikförläggareföreningen N A En informationsbroschyr från SMFF, Svenska Musikförläggareföreningen 1 & NOTER AVTAL innehåll UPPHOVSRÄTT 7 NOTER OCH SÅNGTEXTER 8 ARRANGEMANG 11 KOPIERING AV MUSIKALISKA VERK OCH TEXTER I SKOLAN 12

Läs mer

Utlysning av Polstjärnepriset 2016

Utlysning av Polstjärnepriset 2016 Utlysning av Polstjärnepriset 2016 2015-02- 20 Polstjärnepriset mer än en tävling Vänersborgs kommun arrangerar Polstjärnepriset. Tävlingen vänder sig till unga musiker i hela Sverige. 2016 delas priset

Läs mer