Pengarna och livet. Förvaltarskap och offrande i Värnamo Missionskyrka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pengarna och livet. Förvaltarskap och offrande i Värnamo Missionskyrka"

Transkript

1 Pengarna och livet Förvaltarskap och offrande i Värnamo Missionskyrka

2 Uppmuntran, utmaning och utrustning Detta material vill vara en hjälp för Dig som läser det i förvaltarskap och offrande. Det är framsprunget i samtal mellan olika människor och andra församlingars processer kring pengarna och livet, förvaltarskapet och offrandet. Vi som skrivit det har gjort det på eget initiativ därför att vi tror på samtalet kring dessa frågor. Vi tror att det är viktigt att varje människa funderar över hur vi förvaltar vår tid på jorden, vår talang och de pengar som vi har fått att förfoga över. Vi tror att tid, talang och pengar hör ihop. Vi ser dessa tre områden som arenor för beslut kring var gränsen går för det som vi var och en gör för egen vinnings skull och det som vi gör för det gemensamma bästa. Den lokala församlingen är ett sammanhang som bygger på frivillighet och som beror av att vi som medlemmar och vänner ställer vår tid, vår talang och våra pengar till förfogande. Under vissa skeden av livet är det tiden vi erbjuder vår församling. Under andra skeden vår talang. Våra pengar behövs alltid. Dessa pengar skapar den lokala församlingens förutsättningar och gör att vi kan ge till sammanhang som är mer behövande än vi själva, äga fastigheter, anställa medarbetare och utöva verksamhet. Vi tror att vi i den lokala församlingen behöver samtala med oss själva och varandra kring offrandet, de pengar som vi väljer att avstå till vår församling därför att vi tillhör den och gemensamt vill bära den ekonomiskt. Det finns olika tankar kring varför vi offrar. Det finns olika sätt på hur vi offrar. Det finns olika mycket vi som människor ger till vår lokala församling utifrån hur vi läser Bibeln och själva tänker. Är det budgeten och församlingens behov som är rättesnöret för vårt offrande och vår generositet? Finns det karaktärsdanande frågor i Bibelns undervisning om pengarna och livet?

3 Vad är det vi som människor vinner genom att ställa våra liv i ett regelbundet offrande? Hur ser kopplingen mellan offrande och vårt förvaltarskap ut? Vi vill genom detta material uppmuntra till ett generöst givande på det att vi ska bli mer osjälviska och rika som människor. Vi vill genom detta material utmana till att tänka bibliskt och fritt genom att hänvisa resonemang till bibliska tankegångar och principer och samtidigt skapa ett utrymme till fria ställningstaganden efter eget förstånd och egen satsning. Ingen behöver tänka och göra som den andre. Vi vill genom detta material utrusta varje läsare till ett rikare och mer generöst liv genom att ta ansvar utifrån Bibeln och denna tankesmedja så att dessa frågor aktualiseras och inte bara finns som en tyst bakgrund i vår församling. Vi överlämnar vårt material i tacksamhet över Värnamo Missionsförsamling, för vad den gjort i och med våra liv och för vad den ska betyda för alltfler människor i vår stad. Värnamo den 25 september 2012 Runar Eldebo, föreståndare Johan Rapp, kassör

4 Värnamo Missionsförsamling Att leda en lokal församling som Värnamo Missionsförsamling till att svara på Guds tilltal till oss med generositet sker inte av sig själv, för att detta ska ske behövs planering och tid. Den centrala uppgiften för en styrelse och ett ledarskap i en lokal församling är att utveckla förmågan hos människor till att ge, till att tjäna och till att leva i omsorg. Det är detta som i Bibeln kallas lärjungaskap. Det handlar både om att tilltala individer i dessa frågor men också om att tilltala hela församlingen i gudstjänst. Att predika generositet. I Guds ord uppmuntras vi, Guds ord motiverar oss med kraft och syfte att frivilligt leva ett liv som är givande, tjänande och i omsorg. Att lära och utöva generositet. Det är inte naturligt att leva generöst för alla människor. Det krävs att vi medvetet väljer ett sådant liv och inbjuder Gud själv att ändra oss från insidan och ut. Det handlar om att ge proportionellt och regelbundet. Dagen efter sabbaten skall var och en regelbundet lägga undan vad han har råd med, så att inte insamlingen börjar först när jag kommer 1 Kor 16:2 Det handlar om att besluta sig. Det handlar om att för varandra modellera ett givande. Det handlar om att ge exempel på bibliskt givande, som tionde.

5 Att fira generositet. Det gäller i en församling att se hur Gud arbetar med oss och genom oss och att vår generositet gör en skillnad i samhället omkring oss. En berättande budget. En traditionell budget innehåller de poster som är inkomster och utgifter i en lokal församling. En berättande budget utvidgar perspektivet på pengar genom att ge berättelser om hur pengarna används och tydligt illustrera vad vi vill och vad vi gör som församling. Det kan handla om att först tydliggöra församlingens målsättning. Sedan klargöra vilka områden församlingen arbetar inom, som mission, evangelisation, gudstjänst och musik, utbildning, ungdomsarbete, omsorg och samhällsengagemang. Sedan utveckla exakt hur detta konkret tar sig uttryck. Därefter identifiera frivilliginsatser inom varje område. Sedan kanske fira vad vi gör inom församlingen genom att presentera varje område var för sig under en månad och låta alla se vad gott våra pengar verkar. Varför vi ger. Givandet handlar både om oss själva och om resultatet av vårt givande. Vi ger för att bli mer lika Gud. Ta alltså Gud till föredöme, som hans älskade barn. Lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull som en offergåva, ett välluktande offer åt Gud. Ef 5:1 2 Vi ger för att växa i beroende av Gud. Gud förmår ge er allt gott i överflöd, så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål. 2 Kor 9:8.

6 Vi ger för att dela Jesu närvaro i världen genom den lokala församlingen. De skall göra de heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp Ef 4:12 Vi ger för att tillsammans med vår församling visa kärlek till vår gemensamma sak. Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Jh 13:35 Vi ger för att påminna oss själva att vi förvaltar och inte äger de pengar vi får ta emot. Tro inte att du av egen kraft och förmåga har skaffat dig denna rikedom, utan tänk på att det är Herren, din Gud, som ger dig kraft att skaffa rikedom, därför att han då liksom i dag kommer att upprätthålla det förbund han ingick med dina fäder och bekräftade med ed. 5 Mos 8: Hur vi ger. Vi ger glada över att vi får vara med. Var och en skall ge som han har beslutat i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång, ty Gud älskar en glad givare. 2 Kor 9:7 Vi ger regelbundet för att befordra vår egen hälsa. Dagen efter sabbaten skall var och en regelbundet lägga undan vad han har råd med, så att inte insamlingen börjar först när jag kommer. 1 Kor 16:2 Vi ger i proportion till vad vi får ta emot och hur Gud själv visar oss givandets konst.

7 Var och en skall ge vad han kan, allt efter den välsignelse som Herren, din Gud, har gett dig.5 Mos 16:17 Vi ger obekvämt. Sannerligen, den där fattiga änkan gav mer än alla de andra. De tog av sitt överflöd och lade det bland gåvorna, men hon gav i sin fattigdom allt vad hon hade att leva på. Lk 21:3 4. Vad vi ger. Vi ger av vår tid. Lär oss hur få våra dagar är, då vinner vårt hjärta vishet. Ps 90:12 Vi ger av vår talang. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. 1 Petr 4:10 Vi ger vår egen trosberättelse. Men Herren, Kristus, skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp. 1 Petr 3:15 Vi ger av våra pengar. Ty där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara. Lk 12:34

8 Förvaltarskap och offrande Det är viktigt för en lokal församling att samla, tydliggöra och varmt kommunicera frågorna om förvaltarskap och offrande så att alla inom hörhåll anar och förstår vikten av ett givande, tjänande liv i omsorg. Egentligen borde en församling samla några människor till att o Studera och växa i Bibelns ord om förvaltarskap och offrande. o Hjälpa församlingen att se kopplingen mellan målsättning och en berättande budget. o Fundera över kommunikationen av dessa frågor till församlingen. o Vara rådgivare till nya medlemmar i frågor om förvalatarskap och offrande. o Utifrån dessa funktioner vara redskap för styrelse, team och andra utskott i församlingen. Allt kommer till oss från Gud, att känna, älska och äga Jag lyfter ögat mot himmelen och knäpper hop mina händer. Du käre Gud som är barnens vän, till dig min tanke jag vänder. Jag är så glad att få tacka dig, och gärna vill jag det göra. Jag vet det visst att du ser på mig och vad jag ber vill du höra. Tack för allt gott du mig ständigt ger att känna, älska och äga. Tack, gode Fader, för mycket mer än jag kan tänka och säga. Så skydda mig med din starka hand, du Fader god utan like, och låt mig växa för livets land, som är ditt himmelska rike. Psalmer och Sånger nr 210, J.L.Runeberg/O.Lindberg

9 Att vara människa och kristen handlar om att leva, njuta, tacka och ställa sitt liv till Guds förfogande, han som har gett det åt oss. Pengar Därför ber jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det skall vara er andliga gudstjänst. Rom 12:1 Och de gav inte bara det jag hade hoppats efter Guds vilja gav de först och främst sig själva, åt Herren och åt mig. 2 Kor 8:5 Ära Herren med allt du äger och med det första av din skörd. Ords 3:9 Pengar är ett av det mest förekommande ämnena i undervisningen i Bibeln. Det står mycket mer om pengar än det står om sexualitet. Det står mycket mer om pengar än det står om alkohol. Det står mycket mer om pengar än det står om bibelläsning. Det står mycket mer om pengar än det står om allt annat. Vad är det vi värdesätter högst? är frågan i Bibeln. Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Matt 6:19 21 Det har aldrig varit en enkel fråga vad vi som människor värderar högst och är det inte heller i dag och här. Pengar är en stark, tvingande kraft i våra liv. Därför är det omöjligt för den som bara är ekonomiskt rik att öppna sitt liv för himmelriket. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Matt 6:24

10 Så säger Jesus. Det är inte ens förhandlingsbart för denna människa, enligt Bibeln, därför att, för att se och ana himmelriket på jorden, måste man riva sin mur till sina pengar. Hur obekvämt det än låter så vet vi att det är sant. Risken med pengar är överväldigande. Ju mer vi får ju mer fokuserar vi. Ju mer vi fokuserar ju mer tjänar vi. Ju mer vi tjänar ju mer räknar vi. Ju mer av pengar, ju mer vinner pengarna vårt hjärta. Pengar den näst bäste Guden Pengar ger allt det som Gud ger ännu mer. Pengar är bättre än Allah och Buddha och alla de andra religionerna tillsammans. Pengar är den näst bästa guden. Det är det som är pengarnas problem. Pengarna är Guds främste konkurrent när det gäller vårt hjärta. Det är pengar som Bibeln varnar mest för. Det är pengar som kan vaccinera oss mot Gud själv och vårt eget hjärtas bästa. Pengar ger kontroll. Pengar gör oss värdefulla. Pengar svarar mot behov. Pengar ger harmoni. Pengar ger vänner. Pengar skapar sammanhang. Pengar ger nöje. Pengar ger fritid. Pengar hjälper oss att resa. Och ändå: det är bara pengar. Samtidigt skapar dessa pengar stress. Pengar stjäl vår frid. Pengar äter vår fritid. Pengar spräcker vårt äktenskap. Pengar förstör relationer. Pengar splittrar vänner. Pengar ruinerar släkter. Pengar amputerar företag. Och ändå: det är bara pengar. Samtidigt reser sig hela samhällen och ropar: jag tror på pengar. Vi hotas alla att tro på en mindre gud än Gud, nämligen pengar. En gud som inte räddar oss till sist, utan stjälper oss.

11 Det handlar om vem eller vad som äger själen i våra liv. Vad som styr oss! Vad som färgar oss! Vad som bländar oss! Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus, men om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret. Matt 6:22 23 Hur tämjer vi det pengamonster som hotar vår själ, som riskerar att styra och blända vårt liv? Det pengamonster som vill bli vårt livs herre men som egentligen inte vill oss alls något väl? Tänk med oss. Hur glad blir Du, och vi menar glad, glad i den munterhet som kommer av kontakten med den som du djupast sett är, hur glad blir Du, när Du funderar över hur mycket Du hade kunnat köpa och äga i förhållande till hur ofta och mycket som Du har gett till Värnamo Missionskyrka genom åren? Hur glad och tacksam blir Du och känner Du Dig av insikten allt detta har jag gett bort istället för att konsumera för mig själv och de mina? Att ge Det handlar om att ge av sig själv. Det rika livet är ett liv när man ger pengar därför att man hela tiden vill ge av sig själv. Man vill ge av sin generositet. Man vill ge av sin gästfrihet. Man vill ge mer än saker. Man vill ge av sitt liv. Man vill ge så att man blir mindre ensam. Man vill sätta in sitt liv i ett givande sammanhang. Man vill ha mindre leda i sitt liv. Man vill ha mer av givandets lust. Man vill så mycket av sin stund på jorden.

12 Givande smittar. Att ge bort av vårt eget ger liv. Att ge bort av vårt eget förtar vår bekvämlighet och befriar oss från onödigt dåligt samvete. Att ge bort av vårt eget gör att vi äts mindre upp av våra pengar och lösgör dem bort från oss själva. Att ge bort av vårt eget för oss in i det himmelrike som Jesus dog och uppstod för att breda ut. Givande i alla former smittar. Det avgörande är inte hur mycket pengar utan vad du gör med dina pengar. Detta innebär en frihet från pengarnas makt över våra liv. Och visst ger religionen god lön om man nöjer sig med det nödvändiga, för tomhänta kom vi till världen och tomhänta skall vi gå ur den. Har vi mat och kläder skall vi vara nöjda. De som vill bli rika låter sig snärjas av frestelsen och faller offer för alla de dåraktiga och skadliga begär som störtar människorna i fördärv och undergång. Kärleken till pengar är roten till allt ont; genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. 1 Tim 6:6 10 Att leva i ett generöst givande när det gäller pengar är att ställa in sitt liv så att vi inte bara lever för oss själva och vårt eget när det gäller tiden vi har, talangen vi fått och utvecklat och pengarna vi får ta emot och förtjänar. I Gamla Testamentet finns en tanke att tionde, en tiondel av allt, ska ges till helgedomen för prästernas försörjning. Tiondet av jorden, både jordens gröda och trädens frukt, tillhör Herren, det är helgat åt Herren. Om någon vill köpa tillbaka något av sitt tionde, skall han lägga till en femtedel av värdet. Gäller det tionde av nötboskap eller får, allt som vallas av herdar, skall vart tionde djur vara helgat åt Herren. 3 Mos 27:30 32 Åt leviterna ger jag som egendom allt tionde från Israel som ersättning för det arbete de utför, deras arbete vid uppenbarelsetältet.

13 ...det tionde som israeliterna ger Herren som offergåva är den egendom som jag ger åt dem. Det är därför jag säger att leviterna inte skall tilldelas någon egendom som de andra israeliterna. Herren talade till Mose: Till leviterna skall du säga: När ni tar emot israeliternas tionde, det som jag har bestämt att ni skall få av dem som er egendom, skall ni ge Herren en tiondel av tiondet som offergåva. Denna gåva skall räknas er till godo som om det vore säden från en tröskplats eller flödet från ett presskar. På så sätt ger också ni er offergåva åt Herren. Ni skall ge den från alla tionden som ni tar emot från israeliterna. Av dem skall ni ge en offergåva åt Herren, och den skall ni lämna till prästen Aron. 4 Mos 18:21, Att ge detta tionde var ett sätt att visa att allt vad man hade egentligen tillhör Gud och att vi som människor är och förblir förvaltare. Du kan ingenting ta med dig, dit du går. Detta tionde skulle i Gamla Testamentet överlämnas i en stämning av glädje och fest. Men om vägen är för lång, så att du inte orkar bära med dig det som Herren, din Gud, har välsignat dig med, därför att du bor för långt från den plats som Herren, din Gud, väljer ut till hemvist för sitt namn, skall du sälja allt och bära pengarna i en pung till den plats som Herren, din Gud, väljer ut. Där kan du köpa vad du önskar kor och får, vin och öl, allt du vill ha. Håll sedan måltid där inför Herren, din Gud, och gläd dig tillsammans med din familj. Och leviterna i dina städer får du inte försumma, eftersom de till skillnad från dig inte har fått någon andel eller egendom. Vart tredje år skall du ta allt tionde av årets skörd till städerna och lägga upp det där. Leviterna, som till skillnad från dig inte har fått någon andel eller egendom, liksom invandrarna, de faderlösa och änkorna som bor i dina städer, skall då få komma och äta sig mätta. Då skall Herren, din Gud, välsigna dig i allt vad du företar dig. 5 Mos 14:22 29

14 Att ge och vara glad Därför står det i Nya Testamentet att Gud älskar en glad givare. Givandet och glädjen ses samman. Var och en skall ge som han har beslutat i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång, ty Gud älskar en glad givare. 2 Kor 9:7 Givandet är ett uttryck för våra prioriteringar. Vart vi ger säger något om vad vårt hjärta uppskattar. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Matt 6:21 Om vi ger, kommer det vi ger åt att finnas i vår uppmärksamhet och uppskattning. Givandet lär oss också att känna Gud. Kom med hela tiondet till förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus. Sätt mig på ett sådant prov, säger Herren Sebaot, då kommer jag att öppna himlens fönster och låta ymnig välsignelse strömma ner över er. Mal 3:10 Givandet utber Guds omsorg om oss. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Matt 6:33 Det handlar om att ställa sig in i Guds vilja med vårt givande och utbedjandet om hans goda omsorg. Gud förmår ge er allt gott i överflöd, så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål. 2 Kor 9:8 Ge, så skall ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall ni få i er mantel. Med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er. Luk 6:38

15 Den ene är rundhänt men får bara mer, den andre snålar och har ändå inget. En givmild människa får rikt igen, den som mättar andra blir själv mättad. Ords 11:24 25 Gud välsignar oss med sin omsorg till ett givande liv. Det handlar aldrig för oss om att bli oss själva nog. Gud förmår ge er allt gott i överflöd, så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål. 2 Kor 9:8 Om man ser djupt på frågan handlar vårt givande om att vinna människor för Jesus. Det var en rik man som hade en förvaltare, och denne beskylldes för att förskingra hans förmögenhet. Mannen kallade till sig honom och sade: Vad är det jag hör om dig? Lämna in dina räkenskaper, du kan inte vara kvar som förvaltare. Förvaltaren tänkte: Vad skall jag göra nu när min herre avskedar mig? Gräva orkar jag inte, och tigga skäms jag för. Jo, jag vet vad jag skall göra så att folk tar emot mig i sina hus när jag mister min tjänst. Han skickade efter dem som var skuldsatta hos hans herre, en i sänder, och frågade den förste hur mycket han var skyldig. Hundra krus olja, svarade mannen. Då sade han: Här är ditt skuldebrev, sätt dig genast ner och skriv femtio. Sedan frågade han näste man: Och du, hur mycket är du skyldig? Hundra tunnor vete. Då sade han: Här är ditt skuldebrev. Skriv åttio. Och Herren berömde den ohederlige förvaltaren för att han hade handlat klokt. Denna världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor gör. Ja, jag säger er: använd den ohederliga mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor när mammon lämnar er i sticket. Den som är trogen i smått är trogen också i stort, och den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort. Om ni inte har varit

16 trogna i fråga om den ohederliga mammon, vem vill då anförtro er det som har verkligt värde? Och om ni inte har varit trogna i fråga om andras egendom, vem vill då ge er det som skall tillhöra er? Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Luk 16:1 13 Att ge i församlingen Församlingens undervisning och gemenskap uppmuntrar ett givande och omsorgsfullt liv. Alla de många som hade kommit till tro var ett hjärta och en själ, och ingen betraktade något av det han ägde som sitt; de hade allt gemensamt. Med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om att herren Jesus hade uppstått, och de fick alla riklig del av Guds nåd. Ingen av dem led någon nöd. De som ägde jord eller hus sålde sin egendom och kom med köpesumman och lade ner den vid apostlarnas fötter, och man delade ut åt var och en efter hans behov. Apg 4:32 35 Att ge gör en människa ödmjuk. Andra beteenden i en församling kan härmas men inte givandet. Ett generöst givande handlar om Guds kärlek. Det här är ingen befallning. Men jag vill pröva äktheten i er kärlek genom att ställa den mot andras hängivenhet. 2 Kor 8:8 Givandet är insatt i trohetens grammatik. Den som är trogen i smått är trogen också i stort, och den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort. Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederliga mammon, vem vill då anförtro er det som har verkligt värde? Luk 16:10 11

17 Oavsett hur mycket eller lite vi har Givandet är viktigt oavsett måttet av fattigdom eller rikedom. Under många svåra prövningar har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom överflödat i den rikaste givmildhet. Jag kan försäkra: efter sin förmåga, ja, över sin förmåga har de gett. De kom självmant till mig och tiggde och bad om att få vara med och hjälpa de heliga. 2 Kor 8:2 4 Har någon bara den goda viljan, så är han välkommen med vad han har och bedöms inte efter vad han inte har. 2 Kor 8:12 Det handlar om att utmana vår kärlek till pengar. Kärleken till pengar är roten till allt ont; genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. 1 Tim 6:10 Att sätta vår kärlek till pengar på rätt plats Poängen är att ett generöst givande sätter vår kärlek till pengar på rätt plats. I allt har jag visat er att ni, genom att arbeta på ett sådant sätt, skall ta er an de svaga med herren Jesu egna ord i minne: Det är saligare att ge än att få. Apg 20:35 Kärleken till pengar är oändlig för alla. Den som älskar pengar blir aldrig mätt på pengar, och den som älskar rikedom får aldrig nog. Även detta är tomhet. Ju större förmögenhet, desto fler som tär på den. Vilken glädje ger den ägaren annat än ögats glädje? Pred 5:9 10

18 Givande ger rikedom tillbaka. En givmild människa får rikt igen, den som mättar andra blir själv mättad. Ords 11:25 Det handlar genom givandet att hitta ett liv som är gott nog att tacka Gud för. håll falskhet och lögn ifrån mig, och gör mig varken fattig eller rik. Ge mig bara mitt beskärda bröd, gör mig varken så mätt att jag förnekar dig och säger: Vem är Herren? eller så utblottad att jag stjäl och kränker min Guds namn. Ords 30:8 9 Ett hälsosamt mellan oss och våra pengar Sammanfattningsvist handlar det om att vinna ett hälsosamt mellanrum mellan oss och våra pengar. Ett mellanrum där Gud själv bor. Gud hjälper oss att tacka för det goda vi fått. Gud kan skapa ett mellanrum mellan pengarna och oss. Gud vill hjälpa oss att ge bort en del av det goda som är vårt. En gång till: Hur offrar vi? Reflektion om kollektens form: Det behövs egentligen ingen kollekt i gudstjänsten pengarna borde ju bara finnas! Det finns viktigare saker att göra i gudstjänsten än att spendera tid på att samla in pengar för lön till våra anställda, fastigheter etc. Pengar är som oljan i en maskin de krävs för att det skall fungera

19 men har egentligen ingenting att göra med det vi håller på med. Varför då behöva ge dem utrymme i gudstjänsten? Är det inte bara en del av en gammaltestamentlig tradition där offrandet till Gud var centralt? eller Offrandet skall ske med mer ceremoni, t.ex. samla in offrandet under förspelet till en psalm snarare än att vi utför två aktiviteter samtidigt. Eller skall vi kanske ha tävlingskollekt som sker i Kongo kvinnor mot män, 50+ mot 50- eller hur vi vill organisera det. Offergång har vi bara en gång om året, varför inte fler? Det måste finnas fler insamlingsmål som kan få samma uppmärksamhet som Mission i andra länder. Vad kräver liturgin? Hur hör offrandet ihop med våra gudstjänster? För många är det en viktig del av gudstjänsten och en tradition som är viktig att hålla fast vid. Kanske är det så att vi borde lyfta fram detta konkreta bevis på vår tro, vårt förtroende för vår Herres förmåga att förvalta våra medel bättre än vi någonsin kan. Visst kan vi visa på många sätt vad vi tror på och vad vi står för men detta är ju ett oerhört konkret sätt som dessutom går att sätta en mätare på, ett sätt där vi efter förmåga kan visa prov på kärleken till Gud och dessutom anonymt så att vi slipper på något sätt känna oss som fariséer. Hur offrar vi över tiden? Förändringar över tiden gör att vi har olika förutsättningar att ge. Studietid övergår i yrkesarbete och senare familjebildning med utökat boende det kan vara tuffa tider och ger knappt med ekonomiskt utrymme för offrande i rätt proportioner. Istället kanske givandet sker i form av tid och talang. Men hur påverkar förändringar senare i livet vårt offrande? När vi ändrar

20 boende då familjen krympt, låter vi t.ex. ev. reavinst på villa då slå igenom på vårt offrande? Vad händer när vi ärver våra gamla föräldrar, låter vi detta påverka vårt offrande? Kommer vi ihåg att justera efter löneförhöjningen och ge lite extra när vi fått tillbaka på skatten? Det finns ju alltid hål i den privata ekonomin att stoppa pengar i. Självdeklarationen som kommer till oss i början av året är på sätt och vis ett slags bokslut över vår personliga ekonomi, där finns chans att få en slags resultaträkning såväl som en balanskräkning. Kopplar vi det här till en reflektion över vår personliga förmåga att ge till Guds verk? En reflektion som för någon kanske kan vara skrämmande när man funderar på vart pengarna tar vägen, vad blev det av detta, likväl som den för någon kan vara en tanke av tacksamhet över att man har förmåga att ge med glädje trots en liten inkomst och ändå leva ett gott liv. När vi tänker igenom vårt givande och justerar det vilka förväntningar har vi? En justering kan ju vara både upp och ned, t.ex. kan ju pension betyda en kännbar förändring av inkomsten, arbetslöshet eller längre sjukskrivning likaså, men vi lämnar det därhän här. Men om vi justerar offrandet uppåt, vilka förväntningar har vi då? Normalt vill man ju ha en avkastning på en investering eller man förväntar sig någon form av tillfredsställelse av konsumtion vad gäller i det här fallet? Blir jag en godare människa av att offra mer? Bidrar offrandet till tillväxt i församlingen, lokalt och globalt - det är vår förväntan, vårt avkastningskrav, och att vi på detta sätt bidrar till en godare värld. Att vi skulle bli välsignad som givare ser vi som en bonus. Ibland måste vi erkänna att vi kan tycka att orden Gud älskar en glad givare kan kännas som ett hån när den månatliga överföringen är gjord så fattas det kanske lika mycket pengar till ett trasigt kylskåp eller någon annan nödvändig utgift som vi just gett till kyrkan. Har vi då en fnurra på tråden i vår relation till Gud bara för att vi inte alltid kan se glädjen över att

21 ge? Vi tror att fler än vi själva kan känna att offrandet mer blir en plikt än kärlek när räkningarna är många och offrandet slåss om utrymmet i den personliga ekonomin. Det är väl då givandets välsignelse blir tydlig på något sätt räcker ju pengarna ändå även om det inte alls blev som vi först hade tänkt. Lättare och till mer tröst är det då att tänka på liljorna på marken och fåglarna under himlen i Matt 6 den sunda distansen mellan mig och mina pengar. Hur offrar vi praktiskt? Vi församlingsmedlemmar har ett gemensamt ansvar för församlingens ekonomi som i vilken annan förening som helst med tanke på att vi har sagt ja till budgeten vid ett årsmöte. Det som är mer intressant är hur vi ser på oss själva som församlingsmedlemmar, inte föreningsmedlemmar. De medel vi har våra tillgångar, vår tid, våra förmågor alla gåvor från Gud, hur vi förvaltar dem och på bästa sätt visar vår tacksamhet och vår vilja till växt i Guds rike, gör oss till församlingsmedlemmar och inte föreningsmedlemmar. Vi har olika förutsättningar och förmågor och bara vi själva kan besluta i vårt hjärta hur vi vill förhålla oss till givandet i församlingen. För att göra det möjligt och enkelt för alla att ge efter sin förmåga och vilja så finns det en hel del vägar att offra på. Vi tänker bara kort nämna några (fler vägar finns säkert, använd fantasi och kreativitet!). Kontant offer i gudstjänst offerkuvert f församlingen resp. mission i andra länder. Kollektomat för diverse offer likväl som betalningar. Underlättar i ett kontantlöst samhälle. Bg/Pg Autogiro enkelt o smidigt. Glöm dock inte att uppdatera.

22 Missionskonto enkelt sätt att ge till andra behov såsom Mission i andra länder, THS, Equmenia etc. Fungerar även för överföring till församlingen. Kyrkoavgift 1 % av inkomsten, 0,7 % till församlingen. Aktieutdelning till Svenska Missionskyrkan, skattefritt. Gåva av aktier, fonder, fastighet el likn. till församlingen församlingen betalar ingen reavinstskatt. Fondsparande, t.ex. tidigare Eldsjäl nu GodFond ger procent av avkastningen t församling el Svenska Missionskyrkan. Minnesgåvor och testamente men varför vänta så länge?

Mat 6:19 Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Mat 6:20 Samla er skatter i himlen, där varken

Mat 6:19 Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Mat 6:20 Samla er skatter i himlen, där varken Mat 6:19 Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Mat 6:20 Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

Lärdomar från den ohederlige förvaltaren Förvaltarskap - på riktigt! Pengar är energi. Inledning. 1. Att se sanningens som den är

Lärdomar från den ohederlige förvaltaren Förvaltarskap - på riktigt! Pengar är energi. Inledning. 1. Att se sanningens som den är Inledning Kärlek till pengar är en rot till allt ont säger Paulus i 1 Tim 6:10. Pengarna kan få oss i bojor, lusten till pengar kan få oss att bli ogina och sänka blicken för våra medmänniskor; se Charles

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

8 söndagen under året år A

8 söndagen under året år A 933 8 söndagen under året år A Ingängsantifon (jfr Ps 18:19-20) Herren är mitt stöd, han har fört mig ut på en rymlig plats, han har räddat mig, ty han har behag till mig. Inledning I början av denna heliga

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD Procession med vigselparet kan förekomma under klockringning inledande musik. Gudstjänsten kan inledas med orgelmusik annan instrumental- vokalmusik. Fast

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Vigselgudstjänst P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Musik Under musiken går brudparet in i kyrkan. Samlingsord P: I Guds, den treeniges, namn. P: Vi har samlats till vigsel

Läs mer

C. När någon har avlidit

C. När någon har avlidit C. När någon har avlidit Andakt enligt detta formulär hålls på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med en vit

Läs mer

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer

29 söndagen 'under året' - år C

29 söndagen 'under året' - år C 1363 29 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Jfr Ps 17:6,8 Jag åkallar dig, ty du, Gud, skall svara mig. Böj ditt öra till mig, hör mitt tal. Bevara mig som en ögonsten, beskydda mig under dina

Läs mer

15 söndagen efter Trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

15 söndagen efter Trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 15 söndagen efter Trefaldighet Psalmer: 67, L63, 243, 249, 400, 207:1-3 Texter: 5 Mos 6:4-7, Gal 5:25-6:10, Matt 6:24-34 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Läs mer

A. När en närstående har dött

A. När en närstående har dött A. När en närstående har dött Andakt när en närstående har dött hålls på begäran av den avlidnas anhöriga. Den kan hållas i sjukhusets kapell, i patientrummet i hemmet. På ett bord, som täckts av en vit

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Ordning för begravningsgudstjänst

Ordning för begravningsgudstjänst Ordning för begravningsgudstjänst Klockringning Musik Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan ske. Annan instrumental- och/ eller vokalmusik kan utföras. Därefter kan prästen säga följande eller

Läs mer

D. Vid minnesstund. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

D. Vid minnesstund. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. D. Vid minnesstund Detta formulär kan i tillämpliga delar användas vid minnesstund över en avliden t.ex. på årsdagen av ett dödsfall vid släktmöten där man minns bortgångna medlemmar. Andakten leds av

Läs mer

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste.

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. 805 2 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 66:4) Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. Inledning Redan sedan en vecka tillbaka har 'Tiden

Läs mer

Ordning för Vigselgudstjänst i Skanör-Falsterbo församling

Ordning för Vigselgudstjänst i Skanör-Falsterbo församling Ordning för Vigselgudstjänst i Skanör-Falsterbo församling Vid P: läser präst. Vid F: läser alla tillsammans. NN: står för respektive namn. Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik. Annan instrumental-

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. Förbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar och bör utformas i enlighet med situationens krav. Det fullständiga

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren

Läs mer

23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Inledning Kollektbön

23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Inledning Kollektbön 1247 23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (Ps 119:137, 124) Herre, du är rättfärdig, och dina domar är rättvisa. Gör med din tjänare efter din nåd, och lär mig dina stadgar. Inledning Vi församlas

Läs mer

År 2010. Allt vad han gör lyckas väl (psalm 1:3)

År 2010. Allt vad han gör lyckas väl (psalm 1:3) År 2010 Allt vad han gör lyckas väl (psalm 1:3) Temat för 2010 års kalender är hämtat från Psalm 1. Det är speciellt en mening som jag vill lyfta fram: Allt vad han gör lyckas väl (Ps 1:3). Att lyckas

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 12 sön e trefaldighet Psalmer: L151, L90, L159, L163, L179, 375 Texter: Jes 38:1-6, Rom 8:18-23, Luk 13:10-17 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Predikotext:

Läs mer

emot oss. (Rom 15:5-7) Så förkroppsligas Guds närvaro på jorden.

emot oss. (Rom 15:5-7) Så förkroppsligas Guds närvaro på jorden. Överlåtelse - Intro Vi är på en resa som församling, där vi får se människor komma till gemenskapen och till tro på Jesus Kristus. Det är en gåva. Det som kännetecknar vår församling allra mest är att

Läs mer

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A. Första läsningen - 1 Mos 22:9-18 (Vår fader Abrahams offer)

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A. Första läsningen - 1 Mos 22:9-18 (Vår fader Abrahams offer) 727 Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A Ingångsantifon (jfr Heb 7:24,9:15) Kristus, det nya förbundets Förmedlare, behåller för alltid sitt prästämbete, eftersom han är till i evighet.

Läs mer

Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Bibeltext: Fil 4

Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Bibeltext: Fil 4 Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft Bibeltext: Fil 4 1.Dagens predikan hämtar vi från Fil 4 och något textens huvudpoäng är, som jag uppfattar det, framställd i den 13:e versen: Allt förmår jag

Läs mer

Vigselgudstjänst. Vigselordning. Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnen/namnet. Inledningsmusik

Vigselgudstjänst. Vigselordning. Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnen/namnet. Inledningsmusik Vigselgudstjänst Ordningen för vigselgudstjänst i Svenska kyrkan är den som finns i 1986 års kyrkohandbok. Denna ordning gäller från och med 1 nov 2009 även vid vigsel för par av samma kön, dock med några

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

Sjätte Påsksöndagen - år A

Sjätte Påsksöndagen - år A 645 Sjätte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Jes 48:20) Förkunna det med jubelrop, låt det bli känt till jordens yttersta gräns: Herren har befriat sitt folk. Halleluja. Inledning 'Jag skall inte

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 17 sön e Trefaldighet Guds kärlek till oss Psalmer: 18, Ps 111, 242, 28, 157, L211 Texter: Pred 12:1-7, 1 Joh 4:13-21, Matt 6:19-24 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Läs mer

9e e Tref, 1 årg, Goda förvaltare

9e e Tref, 1 årg, Goda förvaltare 9e e Tref, 1 årg, Goda förvaltare (Gud sade: "Jorden skall frambringa olika arter av levande varelser: boskap, kräldjur och vilda djur av olika arter." Och det blev så. Gud gjorde de olika arterna av vilda

Läs mer

Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING. Vigselgudstjänst. i Grytnäs församling

Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING. Vigselgudstjänst. i Grytnäs församling Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING Vigselgudstjänst i Grytnäs församling Några ord på vägen Vi gläds mer er i era vigselplaner och vi tycker det är särskilt roligt att ni planerar att gifta er i Grytnäs

Läs mer

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 2 Korintierbrevet 8 (Vers 1-9) Exempel på kristet givande 1 Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. örbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. ormuläret kan användas i tillämpliga delar i enlighet med situationens krav. På ett bord som är täckt med en

Läs mer

Vilket namn har ni gett ert barn? Förälder svarar. Någon av följande böner leds av förälder eller annan anhörig:

Vilket namn har ni gett ert barn? Förälder svarar. Någon av följande böner leds av förälder eller annan anhörig: Dopgudstjänst KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD PSALM INLEDNINGSORD I dopet för Gud oss samman med Jesus Kristus och ett liv tillsammans med honom. Det gör Gud med detta/dessa barn/dig/er som idag ska döpas.

Läs mer

1. Psalm 2. Inledande välsignelse

1. Psalm 2. Inledande välsignelse 6 Bikt 191 I den enskilda bikten kan man bekänna sin skuld eller någon särskild synd och få avlösning. Bikten kan tas emot av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. Om bikt och själavård

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

4 söndagen 'under året' - år A

4 söndagen 'under året' - år A 847 4 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 106:47) Fräls oss, Herre, vår Gud, och församla oss från folken, så att vi får prisa ditt heliga namn och berömma oss av ditt lov. Inledning Saliga

Läs mer

1. Skapad till Guds avbild

1. Skapad till Guds avbild Introduktion Detta material är tänkt som ett samtalsunderlag i frälsningsoch dopsamtal. Steg för steg går man igenom de 10 stegen och samtalar om den kristna trons grunder. När alla har förstått ett av

Läs mer

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern 231 Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern lät höra sin röst: Detta är min älskade Son, han är

Läs mer

Kollektbön Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son...

Kollektbön Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son... 1381 30 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Ps 105:3-4) Gläd er av hjärtat, ni som söker Herren. Fråga efter Herren och hans makt, sök hans ansikte ständigt. Inledning Liksom tullindrivaren

Läs mer

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Anvisningar Delandet av brödet och vinet har sin grund i passionsberättelsen. I sin sista måltid visade Jesus hur han genom att ge sitt liv räcker liv till människorna.

Läs mer

B. Tacksägelse för skörden

B. Tacksägelse för skörden B. Tacksägelse för skörden Andakten kan förrättas på skördeplatsen, i hemmet, i kyrkan någon annanstans, t.ex. i samband med skördeförsäljning. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23 Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg Grunddokument 2013-01-23 Innehåll I. Tro & värderingar... 3 Bibeln... 3 Gud... 3 Människan... 3 Jesus Kristus... 4 Mission...

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

C. På bröllopsdagen. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

C. På bröllopsdagen. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. C. På bröllopsdagen Denna andakt kan hållas på silver- guldbröllopsdagen på någon annan bröllopsdag som man vill fira. Detta material kan i tillämpad form också användas på äktenskapskurser när ett gift

Läs mer

Tunadalskyrkan Tema: Lärjungaskap del 4 Andens utrustning Rom 12:1-8, Kor 12:27-31, Ef 4;11-13

Tunadalskyrkan Tema: Lärjungaskap del 4 Andens utrustning Rom 12:1-8, Kor 12:27-31, Ef 4;11-13 Tunadalskyrkan 161002 Tema: Lärjungaskap del 4 Andens utrustning Rom 12:1-8, Kor 12:27-31, Ef 4;11-13 Längst fram här i kyrkan har vi en kopia av skulptur ursprungligen gjord av den danske konstnären Thorvaldsen.

Läs mer

Jesus: förödmjukad och upphöjd

Jesus: förödmjukad och upphöjd Lektion 9 Jesus: förödmjukad och upphöjd Vi undersöker Kristi liv i två faser Vilken underbar plan Gud förberedde för att rädda mänskligheten efter syndafallet! Denna plan som är given åt syndare världen

Läs mer

1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst

1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst 1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst Våra känslor försvårar för oss Vi är överhopade av intryck Vi har en fiende Vi ska se hur han agerar > 1 Mos. 2:8-9, 15-17 8. Och Herren Gud planterade en

Läs mer

12 söndagen 'under året' - år A

12 söndagen 'under året' - år A 1013 12 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (Ps 28:8-9) Herren är sitt folks starkhet, och ett frälsningens värn är han för sin Smorde. Herre, fräls ditt folk och välsigna din arvedel, och var

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

Dopgudstjänst så här går det till

Dopgudstjänst så här går det till Dopgudstjänst så här går det till Ni har bokat tid för dop i vår kyrka. Här kan ni inför dopsamtalet gå igenom hur en dopgudstjänst brukar gå till. Psalmer samtalar vi om på dopsamtalet, där vi kommer

Läs mer

Gud är en Ande som är fullkomlig och perfekt. Till skillnad från många andra religioner som menar att Gud är dualistisk, dvs.

Gud är en Ande som är fullkomlig och perfekt. Till skillnad från många andra religioner som menar att Gud är dualistisk, dvs. DET FINNS MER... + + VEM ÄR GUD? Mycket i den här världen är oerhört vackert och storslaget. Se bara på en soluppgång eller solnedgång, en klar stjärnhimmel, ett mäktigt vattenfall eller en liten blomma

Läs mer

Fjärde Påsksöndagen - år A

Fjärde Påsksöndagen - år A 609 Fjärde Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:5-6) Jorden är full av Herrens nåd, himmelen är skapad genom hans ord, halleluja. Inledning Söndagens eukaristi är den stund, då Kristus själv står

Läs mer

Sky det onda såsom synd emot Gud

Sky det onda såsom synd emot Gud Sky det onda såsom synd emot Gud Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Hes 18:21-24; Luk 12:13-21; SKR 394-95. Se sista sidan!) Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet

Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet 1 Tunadalskyrkan 160925 Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet Dotter, syster, hustru, svärmor, svärdotter, mormor, pastor, kantor, körsångare ja listan kan göras lång på vem

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen.

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. Equmeniakyrkan är en ung kyrka i Sverige med en nästan 200-årig historia. Tillsammans med miljarder kristna över hela

Läs mer

Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING

Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING Psalm Inledningsord Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att rädda oss från det onda. Genom dopet föder han

Läs mer

26 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Inledning Kollektbön

26 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Inledning Kollektbön 1307 26 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Till Dan B:4, 6-7, 20, 19) Herre, allt vad du har gjort oss är rättfärdigt. Ty i synd och laglöshet avföll vi från dig, dina bud ville vi varken

Läs mer

A. Förbön för sjuka. 1. Psalm. T.ex. psalm 270:1 5, 390 eller 400. Inledande välsignelse och växelhälsning

A. Förbön för sjuka. 1. Psalm. T.ex. psalm 270:1 5, 390 eller 400. Inledande välsignelse och växelhälsning A. örbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. ormuläret kan följas i tillämpliga delar. Vid smörjelsen används t.ex. olivolja. På ett bord som är täckt

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Sångpostillan - Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet

Sångpostillan - Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet Sångpostillan - Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet Bidrag från Bengt Pleijel 2009-10-21 Senast uppdaterad 2010-04-20 Bibelskolan.com Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet FRÄLSNINGEN Låt oss be om

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

1. Ingångspsalm. 2. Inledning. Inledande välsignelse. Inledningsord. 3. Psaltarpsalm. Antifon

1. Ingångspsalm. 2. Inledning. Inledande välsignelse. Inledningsord. 3. Psaltarpsalm. Antifon En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning. 2. Inledning 1. Ingångspsalm T.ex. 466, 467, 470 eller 485. Psalmen kan ersättas av annan musik. Inledande välsignelse Den inledande

Läs mer

1 november - Alla Helgons Dag Ingångsantifon

1 november - Alla Helgons Dag Ingångsantifon 1543 1 november - Alla Helgons Dag Ingångsantifon Låt oss alla glädja oss i Herren på alla helgons högtidsdag. Änglarna jublar över deras upphöjelse till himmelsk ära, de prisas tillsammans Guds Son. Inledning

Läs mer

21 e trefaldighet. Psalmer ur reformationshäftet: 18, 1, 20, 24, 19 Texter: 5 Mos 24:17-22, Jak 2:1-8, Luk 6:27-36

21 e trefaldighet. Psalmer ur reformationshäftet: 18, 1, 20, 24, 19 Texter: 5 Mos 24:17-22, Jak 2:1-8, Luk 6:27-36 1/5 21 e trefaldighet Dagens bön: Käre Fader, påminn oss om vårt ansvar i samhället och världen. Ge oss vilja och förmåga att verka för bröd och arbete åt alla, för rättvisa, frihet och fred. I Jesu namn.

Läs mer

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet FÖRSAMLINGSORDNING Församlingens existens och grund vilar på Jesus Kristus. Från Bibeln, som vi tror är Guds ord, hämtar vi vår tro och vår lära. Vi är en del av den världs- vida kyrkan och bekänner en

Läs mer

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan Be Lyssna Handla Konstverk av Birgitta Kärnbo Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan 5 september 2016 1 januari 2017 1 Be Lyssna Handla De tre orden är ledord för gudstjänster och bibelläsningsplanen

Läs mer

Tunadalskyrkan Vaksamhet och väntan. Luk 12:35-40

Tunadalskyrkan Vaksamhet och väntan. Luk 12:35-40 1 Tunadalskyrkan 13 11 17 Vaksamhet och väntan Luk 12:35-40 Vi lever i en tid när allting ska gå snabbt, och vi kan med modern teknik sekundsnabbt kommunicera med andra världsdelar, vi vet i realtid allt

Läs mer

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Jag har märkt att vi kristna ibland glömmer hur fantastiskt det är att känna Jesus. Vi blir

Läs mer

En ledare efter Guds hjärta

En ledare efter Guds hjärta En ledare efter Guds hjärta Ur Bibeln: Men jag skall låta en präst framträda åt mig, som blir bestående, en som handlar efter vad som är i mitt hjärta och min själ. Åt honom skall jag bygga ett hus som

Läs mer

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen Kärlek nu och för alltid Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 4 Helt älskad älska helt 5 1. Helt älskad älska helt / Synen 5 2. Smaken / Hörseln 7 3. Känseln / Lukten 9 Fördjupningsruta:

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen.

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Dop av barn Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Präst medhjälpare kan framföra en hälsning med egna ord. Psalm Inledningsord och tackbön P I Faderns och Sonens och

Läs mer

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla Dagens bön: Gud vår Frälsare, du som genom Kristus har försonat världen med dig själv, fyll våra hjärtan med din kärlek så att vi följer honom och frälsta

Läs mer

Predikotext: Luk 9: 46-48

Predikotext: Luk 9: 46-48 Predikotext: Luk 9: 46-48 Att mäta sig och jämföra sig med andra är väl något vi ständigt ägnar oss åt. De senaste veckorna har de idrottsintresserade kunnat följa EM i både friidrott och simning. Vältränade

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium Ett Liv i Del 1 - Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. 2 Kor 5:17 Ett Liv i är en serie av korta kurser arrangerade av Hestra Cafékyrka som utforskar

Läs mer