Pengarna och livet. Förvaltarskap och offrande i Värnamo Missionskyrka

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pengarna och livet. Förvaltarskap och offrande i Värnamo Missionskyrka"

Transkript

1 Pengarna och livet Förvaltarskap och offrande i Värnamo Missionskyrka

2 Uppmuntran, utmaning och utrustning Detta material vill vara en hjälp för Dig som läser det i förvaltarskap och offrande. Det är framsprunget i samtal mellan olika människor och andra församlingars processer kring pengarna och livet, förvaltarskapet och offrandet. Vi som skrivit det har gjort det på eget initiativ därför att vi tror på samtalet kring dessa frågor. Vi tror att det är viktigt att varje människa funderar över hur vi förvaltar vår tid på jorden, vår talang och de pengar som vi har fått att förfoga över. Vi tror att tid, talang och pengar hör ihop. Vi ser dessa tre områden som arenor för beslut kring var gränsen går för det som vi var och en gör för egen vinnings skull och det som vi gör för det gemensamma bästa. Den lokala församlingen är ett sammanhang som bygger på frivillighet och som beror av att vi som medlemmar och vänner ställer vår tid, vår talang och våra pengar till förfogande. Under vissa skeden av livet är det tiden vi erbjuder vår församling. Under andra skeden vår talang. Våra pengar behövs alltid. Dessa pengar skapar den lokala församlingens förutsättningar och gör att vi kan ge till sammanhang som är mer behövande än vi själva, äga fastigheter, anställa medarbetare och utöva verksamhet. Vi tror att vi i den lokala församlingen behöver samtala med oss själva och varandra kring offrandet, de pengar som vi väljer att avstå till vår församling därför att vi tillhör den och gemensamt vill bära den ekonomiskt. Det finns olika tankar kring varför vi offrar. Det finns olika sätt på hur vi offrar. Det finns olika mycket vi som människor ger till vår lokala församling utifrån hur vi läser Bibeln och själva tänker. Är det budgeten och församlingens behov som är rättesnöret för vårt offrande och vår generositet? Finns det karaktärsdanande frågor i Bibelns undervisning om pengarna och livet?

3 Vad är det vi som människor vinner genom att ställa våra liv i ett regelbundet offrande? Hur ser kopplingen mellan offrande och vårt förvaltarskap ut? Vi vill genom detta material uppmuntra till ett generöst givande på det att vi ska bli mer osjälviska och rika som människor. Vi vill genom detta material utmana till att tänka bibliskt och fritt genom att hänvisa resonemang till bibliska tankegångar och principer och samtidigt skapa ett utrymme till fria ställningstaganden efter eget förstånd och egen satsning. Ingen behöver tänka och göra som den andre. Vi vill genom detta material utrusta varje läsare till ett rikare och mer generöst liv genom att ta ansvar utifrån Bibeln och denna tankesmedja så att dessa frågor aktualiseras och inte bara finns som en tyst bakgrund i vår församling. Vi överlämnar vårt material i tacksamhet över Värnamo Missionsförsamling, för vad den gjort i och med våra liv och för vad den ska betyda för alltfler människor i vår stad. Värnamo den 25 september 2012 Runar Eldebo, föreståndare Johan Rapp, kassör

4 Värnamo Missionsförsamling Att leda en lokal församling som Värnamo Missionsförsamling till att svara på Guds tilltal till oss med generositet sker inte av sig själv, för att detta ska ske behövs planering och tid. Den centrala uppgiften för en styrelse och ett ledarskap i en lokal församling är att utveckla förmågan hos människor till att ge, till att tjäna och till att leva i omsorg. Det är detta som i Bibeln kallas lärjungaskap. Det handlar både om att tilltala individer i dessa frågor men också om att tilltala hela församlingen i gudstjänst. Att predika generositet. I Guds ord uppmuntras vi, Guds ord motiverar oss med kraft och syfte att frivilligt leva ett liv som är givande, tjänande och i omsorg. Att lära och utöva generositet. Det är inte naturligt att leva generöst för alla människor. Det krävs att vi medvetet väljer ett sådant liv och inbjuder Gud själv att ändra oss från insidan och ut. Det handlar om att ge proportionellt och regelbundet. Dagen efter sabbaten skall var och en regelbundet lägga undan vad han har råd med, så att inte insamlingen börjar först när jag kommer 1 Kor 16:2 Det handlar om att besluta sig. Det handlar om att för varandra modellera ett givande. Det handlar om att ge exempel på bibliskt givande, som tionde.

5 Att fira generositet. Det gäller i en församling att se hur Gud arbetar med oss och genom oss och att vår generositet gör en skillnad i samhället omkring oss. En berättande budget. En traditionell budget innehåller de poster som är inkomster och utgifter i en lokal församling. En berättande budget utvidgar perspektivet på pengar genom att ge berättelser om hur pengarna används och tydligt illustrera vad vi vill och vad vi gör som församling. Det kan handla om att först tydliggöra församlingens målsättning. Sedan klargöra vilka områden församlingen arbetar inom, som mission, evangelisation, gudstjänst och musik, utbildning, ungdomsarbete, omsorg och samhällsengagemang. Sedan utveckla exakt hur detta konkret tar sig uttryck. Därefter identifiera frivilliginsatser inom varje område. Sedan kanske fira vad vi gör inom församlingen genom att presentera varje område var för sig under en månad och låta alla se vad gott våra pengar verkar. Varför vi ger. Givandet handlar både om oss själva och om resultatet av vårt givande. Vi ger för att bli mer lika Gud. Ta alltså Gud till föredöme, som hans älskade barn. Lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull som en offergåva, ett välluktande offer åt Gud. Ef 5:1 2 Vi ger för att växa i beroende av Gud. Gud förmår ge er allt gott i överflöd, så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål. 2 Kor 9:8.

6 Vi ger för att dela Jesu närvaro i världen genom den lokala församlingen. De skall göra de heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp Ef 4:12 Vi ger för att tillsammans med vår församling visa kärlek till vår gemensamma sak. Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Jh 13:35 Vi ger för att påminna oss själva att vi förvaltar och inte äger de pengar vi får ta emot. Tro inte att du av egen kraft och förmåga har skaffat dig denna rikedom, utan tänk på att det är Herren, din Gud, som ger dig kraft att skaffa rikedom, därför att han då liksom i dag kommer att upprätthålla det förbund han ingick med dina fäder och bekräftade med ed. 5 Mos 8: Hur vi ger. Vi ger glada över att vi får vara med. Var och en skall ge som han har beslutat i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång, ty Gud älskar en glad givare. 2 Kor 9:7 Vi ger regelbundet för att befordra vår egen hälsa. Dagen efter sabbaten skall var och en regelbundet lägga undan vad han har råd med, så att inte insamlingen börjar först när jag kommer. 1 Kor 16:2 Vi ger i proportion till vad vi får ta emot och hur Gud själv visar oss givandets konst.

7 Var och en skall ge vad han kan, allt efter den välsignelse som Herren, din Gud, har gett dig.5 Mos 16:17 Vi ger obekvämt. Sannerligen, den där fattiga änkan gav mer än alla de andra. De tog av sitt överflöd och lade det bland gåvorna, men hon gav i sin fattigdom allt vad hon hade att leva på. Lk 21:3 4. Vad vi ger. Vi ger av vår tid. Lär oss hur få våra dagar är, då vinner vårt hjärta vishet. Ps 90:12 Vi ger av vår talang. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. 1 Petr 4:10 Vi ger vår egen trosberättelse. Men Herren, Kristus, skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp. 1 Petr 3:15 Vi ger av våra pengar. Ty där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara. Lk 12:34

8 Förvaltarskap och offrande Det är viktigt för en lokal församling att samla, tydliggöra och varmt kommunicera frågorna om förvaltarskap och offrande så att alla inom hörhåll anar och förstår vikten av ett givande, tjänande liv i omsorg. Egentligen borde en församling samla några människor till att o Studera och växa i Bibelns ord om förvaltarskap och offrande. o Hjälpa församlingen att se kopplingen mellan målsättning och en berättande budget. o Fundera över kommunikationen av dessa frågor till församlingen. o Vara rådgivare till nya medlemmar i frågor om förvalatarskap och offrande. o Utifrån dessa funktioner vara redskap för styrelse, team och andra utskott i församlingen. Allt kommer till oss från Gud, att känna, älska och äga Jag lyfter ögat mot himmelen och knäpper hop mina händer. Du käre Gud som är barnens vän, till dig min tanke jag vänder. Jag är så glad att få tacka dig, och gärna vill jag det göra. Jag vet det visst att du ser på mig och vad jag ber vill du höra. Tack för allt gott du mig ständigt ger att känna, älska och äga. Tack, gode Fader, för mycket mer än jag kan tänka och säga. Så skydda mig med din starka hand, du Fader god utan like, och låt mig växa för livets land, som är ditt himmelska rike. Psalmer och Sånger nr 210, J.L.Runeberg/O.Lindberg

9 Att vara människa och kristen handlar om att leva, njuta, tacka och ställa sitt liv till Guds förfogande, han som har gett det åt oss. Pengar Därför ber jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det skall vara er andliga gudstjänst. Rom 12:1 Och de gav inte bara det jag hade hoppats efter Guds vilja gav de först och främst sig själva, åt Herren och åt mig. 2 Kor 8:5 Ära Herren med allt du äger och med det första av din skörd. Ords 3:9 Pengar är ett av det mest förekommande ämnena i undervisningen i Bibeln. Det står mycket mer om pengar än det står om sexualitet. Det står mycket mer om pengar än det står om alkohol. Det står mycket mer om pengar än det står om bibelläsning. Det står mycket mer om pengar än det står om allt annat. Vad är det vi värdesätter högst? är frågan i Bibeln. Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Matt 6:19 21 Det har aldrig varit en enkel fråga vad vi som människor värderar högst och är det inte heller i dag och här. Pengar är en stark, tvingande kraft i våra liv. Därför är det omöjligt för den som bara är ekonomiskt rik att öppna sitt liv för himmelriket. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Matt 6:24

10 Så säger Jesus. Det är inte ens förhandlingsbart för denna människa, enligt Bibeln, därför att, för att se och ana himmelriket på jorden, måste man riva sin mur till sina pengar. Hur obekvämt det än låter så vet vi att det är sant. Risken med pengar är överväldigande. Ju mer vi får ju mer fokuserar vi. Ju mer vi fokuserar ju mer tjänar vi. Ju mer vi tjänar ju mer räknar vi. Ju mer av pengar, ju mer vinner pengarna vårt hjärta. Pengar den näst bäste Guden Pengar ger allt det som Gud ger ännu mer. Pengar är bättre än Allah och Buddha och alla de andra religionerna tillsammans. Pengar är den näst bästa guden. Det är det som är pengarnas problem. Pengarna är Guds främste konkurrent när det gäller vårt hjärta. Det är pengar som Bibeln varnar mest för. Det är pengar som kan vaccinera oss mot Gud själv och vårt eget hjärtas bästa. Pengar ger kontroll. Pengar gör oss värdefulla. Pengar svarar mot behov. Pengar ger harmoni. Pengar ger vänner. Pengar skapar sammanhang. Pengar ger nöje. Pengar ger fritid. Pengar hjälper oss att resa. Och ändå: det är bara pengar. Samtidigt skapar dessa pengar stress. Pengar stjäl vår frid. Pengar äter vår fritid. Pengar spräcker vårt äktenskap. Pengar förstör relationer. Pengar splittrar vänner. Pengar ruinerar släkter. Pengar amputerar företag. Och ändå: det är bara pengar. Samtidigt reser sig hela samhällen och ropar: jag tror på pengar. Vi hotas alla att tro på en mindre gud än Gud, nämligen pengar. En gud som inte räddar oss till sist, utan stjälper oss.

11 Det handlar om vem eller vad som äger själen i våra liv. Vad som styr oss! Vad som färgar oss! Vad som bländar oss! Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus, men om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret. Matt 6:22 23 Hur tämjer vi det pengamonster som hotar vår själ, som riskerar att styra och blända vårt liv? Det pengamonster som vill bli vårt livs herre men som egentligen inte vill oss alls något väl? Tänk med oss. Hur glad blir Du, och vi menar glad, glad i den munterhet som kommer av kontakten med den som du djupast sett är, hur glad blir Du, när Du funderar över hur mycket Du hade kunnat köpa och äga i förhållande till hur ofta och mycket som Du har gett till Värnamo Missionskyrka genom åren? Hur glad och tacksam blir Du och känner Du Dig av insikten allt detta har jag gett bort istället för att konsumera för mig själv och de mina? Att ge Det handlar om att ge av sig själv. Det rika livet är ett liv när man ger pengar därför att man hela tiden vill ge av sig själv. Man vill ge av sin generositet. Man vill ge av sin gästfrihet. Man vill ge mer än saker. Man vill ge av sitt liv. Man vill ge så att man blir mindre ensam. Man vill sätta in sitt liv i ett givande sammanhang. Man vill ha mindre leda i sitt liv. Man vill ha mer av givandets lust. Man vill så mycket av sin stund på jorden.

12 Givande smittar. Att ge bort av vårt eget ger liv. Att ge bort av vårt eget förtar vår bekvämlighet och befriar oss från onödigt dåligt samvete. Att ge bort av vårt eget gör att vi äts mindre upp av våra pengar och lösgör dem bort från oss själva. Att ge bort av vårt eget för oss in i det himmelrike som Jesus dog och uppstod för att breda ut. Givande i alla former smittar. Det avgörande är inte hur mycket pengar utan vad du gör med dina pengar. Detta innebär en frihet från pengarnas makt över våra liv. Och visst ger religionen god lön om man nöjer sig med det nödvändiga, för tomhänta kom vi till världen och tomhänta skall vi gå ur den. Har vi mat och kläder skall vi vara nöjda. De som vill bli rika låter sig snärjas av frestelsen och faller offer för alla de dåraktiga och skadliga begär som störtar människorna i fördärv och undergång. Kärleken till pengar är roten till allt ont; genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. 1 Tim 6:6 10 Att leva i ett generöst givande när det gäller pengar är att ställa in sitt liv så att vi inte bara lever för oss själva och vårt eget när det gäller tiden vi har, talangen vi fått och utvecklat och pengarna vi får ta emot och förtjänar. I Gamla Testamentet finns en tanke att tionde, en tiondel av allt, ska ges till helgedomen för prästernas försörjning. Tiondet av jorden, både jordens gröda och trädens frukt, tillhör Herren, det är helgat åt Herren. Om någon vill köpa tillbaka något av sitt tionde, skall han lägga till en femtedel av värdet. Gäller det tionde av nötboskap eller får, allt som vallas av herdar, skall vart tionde djur vara helgat åt Herren. 3 Mos 27:30 32 Åt leviterna ger jag som egendom allt tionde från Israel som ersättning för det arbete de utför, deras arbete vid uppenbarelsetältet.

13 ...det tionde som israeliterna ger Herren som offergåva är den egendom som jag ger åt dem. Det är därför jag säger att leviterna inte skall tilldelas någon egendom som de andra israeliterna. Herren talade till Mose: Till leviterna skall du säga: När ni tar emot israeliternas tionde, det som jag har bestämt att ni skall få av dem som er egendom, skall ni ge Herren en tiondel av tiondet som offergåva. Denna gåva skall räknas er till godo som om det vore säden från en tröskplats eller flödet från ett presskar. På så sätt ger också ni er offergåva åt Herren. Ni skall ge den från alla tionden som ni tar emot från israeliterna. Av dem skall ni ge en offergåva åt Herren, och den skall ni lämna till prästen Aron. 4 Mos 18:21, Att ge detta tionde var ett sätt att visa att allt vad man hade egentligen tillhör Gud och att vi som människor är och förblir förvaltare. Du kan ingenting ta med dig, dit du går. Detta tionde skulle i Gamla Testamentet överlämnas i en stämning av glädje och fest. Men om vägen är för lång, så att du inte orkar bära med dig det som Herren, din Gud, har välsignat dig med, därför att du bor för långt från den plats som Herren, din Gud, väljer ut till hemvist för sitt namn, skall du sälja allt och bära pengarna i en pung till den plats som Herren, din Gud, väljer ut. Där kan du köpa vad du önskar kor och får, vin och öl, allt du vill ha. Håll sedan måltid där inför Herren, din Gud, och gläd dig tillsammans med din familj. Och leviterna i dina städer får du inte försumma, eftersom de till skillnad från dig inte har fått någon andel eller egendom. Vart tredje år skall du ta allt tionde av årets skörd till städerna och lägga upp det där. Leviterna, som till skillnad från dig inte har fått någon andel eller egendom, liksom invandrarna, de faderlösa och änkorna som bor i dina städer, skall då få komma och äta sig mätta. Då skall Herren, din Gud, välsigna dig i allt vad du företar dig. 5 Mos 14:22 29

14 Att ge och vara glad Därför står det i Nya Testamentet att Gud älskar en glad givare. Givandet och glädjen ses samman. Var och en skall ge som han har beslutat i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång, ty Gud älskar en glad givare. 2 Kor 9:7 Givandet är ett uttryck för våra prioriteringar. Vart vi ger säger något om vad vårt hjärta uppskattar. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Matt 6:21 Om vi ger, kommer det vi ger åt att finnas i vår uppmärksamhet och uppskattning. Givandet lär oss också att känna Gud. Kom med hela tiondet till förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus. Sätt mig på ett sådant prov, säger Herren Sebaot, då kommer jag att öppna himlens fönster och låta ymnig välsignelse strömma ner över er. Mal 3:10 Givandet utber Guds omsorg om oss. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Matt 6:33 Det handlar om att ställa sig in i Guds vilja med vårt givande och utbedjandet om hans goda omsorg. Gud förmår ge er allt gott i överflöd, så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål. 2 Kor 9:8 Ge, så skall ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall ni få i er mantel. Med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er. Luk 6:38

15 Den ene är rundhänt men får bara mer, den andre snålar och har ändå inget. En givmild människa får rikt igen, den som mättar andra blir själv mättad. Ords 11:24 25 Gud välsignar oss med sin omsorg till ett givande liv. Det handlar aldrig för oss om att bli oss själva nog. Gud förmår ge er allt gott i överflöd, så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål. 2 Kor 9:8 Om man ser djupt på frågan handlar vårt givande om att vinna människor för Jesus. Det var en rik man som hade en förvaltare, och denne beskylldes för att förskingra hans förmögenhet. Mannen kallade till sig honom och sade: Vad är det jag hör om dig? Lämna in dina räkenskaper, du kan inte vara kvar som förvaltare. Förvaltaren tänkte: Vad skall jag göra nu när min herre avskedar mig? Gräva orkar jag inte, och tigga skäms jag för. Jo, jag vet vad jag skall göra så att folk tar emot mig i sina hus när jag mister min tjänst. Han skickade efter dem som var skuldsatta hos hans herre, en i sänder, och frågade den förste hur mycket han var skyldig. Hundra krus olja, svarade mannen. Då sade han: Här är ditt skuldebrev, sätt dig genast ner och skriv femtio. Sedan frågade han näste man: Och du, hur mycket är du skyldig? Hundra tunnor vete. Då sade han: Här är ditt skuldebrev. Skriv åttio. Och Herren berömde den ohederlige förvaltaren för att han hade handlat klokt. Denna världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor gör. Ja, jag säger er: använd den ohederliga mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor när mammon lämnar er i sticket. Den som är trogen i smått är trogen också i stort, och den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort. Om ni inte har varit

16 trogna i fråga om den ohederliga mammon, vem vill då anförtro er det som har verkligt värde? Och om ni inte har varit trogna i fråga om andras egendom, vem vill då ge er det som skall tillhöra er? Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Luk 16:1 13 Att ge i församlingen Församlingens undervisning och gemenskap uppmuntrar ett givande och omsorgsfullt liv. Alla de många som hade kommit till tro var ett hjärta och en själ, och ingen betraktade något av det han ägde som sitt; de hade allt gemensamt. Med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om att herren Jesus hade uppstått, och de fick alla riklig del av Guds nåd. Ingen av dem led någon nöd. De som ägde jord eller hus sålde sin egendom och kom med köpesumman och lade ner den vid apostlarnas fötter, och man delade ut åt var och en efter hans behov. Apg 4:32 35 Att ge gör en människa ödmjuk. Andra beteenden i en församling kan härmas men inte givandet. Ett generöst givande handlar om Guds kärlek. Det här är ingen befallning. Men jag vill pröva äktheten i er kärlek genom att ställa den mot andras hängivenhet. 2 Kor 8:8 Givandet är insatt i trohetens grammatik. Den som är trogen i smått är trogen också i stort, och den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort. Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederliga mammon, vem vill då anförtro er det som har verkligt värde? Luk 16:10 11

17 Oavsett hur mycket eller lite vi har Givandet är viktigt oavsett måttet av fattigdom eller rikedom. Under många svåra prövningar har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom överflödat i den rikaste givmildhet. Jag kan försäkra: efter sin förmåga, ja, över sin förmåga har de gett. De kom självmant till mig och tiggde och bad om att få vara med och hjälpa de heliga. 2 Kor 8:2 4 Har någon bara den goda viljan, så är han välkommen med vad han har och bedöms inte efter vad han inte har. 2 Kor 8:12 Det handlar om att utmana vår kärlek till pengar. Kärleken till pengar är roten till allt ont; genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. 1 Tim 6:10 Att sätta vår kärlek till pengar på rätt plats Poängen är att ett generöst givande sätter vår kärlek till pengar på rätt plats. I allt har jag visat er att ni, genom att arbeta på ett sådant sätt, skall ta er an de svaga med herren Jesu egna ord i minne: Det är saligare att ge än att få. Apg 20:35 Kärleken till pengar är oändlig för alla. Den som älskar pengar blir aldrig mätt på pengar, och den som älskar rikedom får aldrig nog. Även detta är tomhet. Ju större förmögenhet, desto fler som tär på den. Vilken glädje ger den ägaren annat än ögats glädje? Pred 5:9 10

18 Givande ger rikedom tillbaka. En givmild människa får rikt igen, den som mättar andra blir själv mättad. Ords 11:25 Det handlar genom givandet att hitta ett liv som är gott nog att tacka Gud för. håll falskhet och lögn ifrån mig, och gör mig varken fattig eller rik. Ge mig bara mitt beskärda bröd, gör mig varken så mätt att jag förnekar dig och säger: Vem är Herren? eller så utblottad att jag stjäl och kränker min Guds namn. Ords 30:8 9 Ett hälsosamt mellan oss och våra pengar Sammanfattningsvist handlar det om att vinna ett hälsosamt mellanrum mellan oss och våra pengar. Ett mellanrum där Gud själv bor. Gud hjälper oss att tacka för det goda vi fått. Gud kan skapa ett mellanrum mellan pengarna och oss. Gud vill hjälpa oss att ge bort en del av det goda som är vårt. En gång till: Hur offrar vi? Reflektion om kollektens form: Det behövs egentligen ingen kollekt i gudstjänsten pengarna borde ju bara finnas! Det finns viktigare saker att göra i gudstjänsten än att spendera tid på att samla in pengar för lön till våra anställda, fastigheter etc. Pengar är som oljan i en maskin de krävs för att det skall fungera

19 men har egentligen ingenting att göra med det vi håller på med. Varför då behöva ge dem utrymme i gudstjänsten? Är det inte bara en del av en gammaltestamentlig tradition där offrandet till Gud var centralt? eller Offrandet skall ske med mer ceremoni, t.ex. samla in offrandet under förspelet till en psalm snarare än att vi utför två aktiviteter samtidigt. Eller skall vi kanske ha tävlingskollekt som sker i Kongo kvinnor mot män, 50+ mot 50- eller hur vi vill organisera det. Offergång har vi bara en gång om året, varför inte fler? Det måste finnas fler insamlingsmål som kan få samma uppmärksamhet som Mission i andra länder. Vad kräver liturgin? Hur hör offrandet ihop med våra gudstjänster? För många är det en viktig del av gudstjänsten och en tradition som är viktig att hålla fast vid. Kanske är det så att vi borde lyfta fram detta konkreta bevis på vår tro, vårt förtroende för vår Herres förmåga att förvalta våra medel bättre än vi någonsin kan. Visst kan vi visa på många sätt vad vi tror på och vad vi står för men detta är ju ett oerhört konkret sätt som dessutom går att sätta en mätare på, ett sätt där vi efter förmåga kan visa prov på kärleken till Gud och dessutom anonymt så att vi slipper på något sätt känna oss som fariséer. Hur offrar vi över tiden? Förändringar över tiden gör att vi har olika förutsättningar att ge. Studietid övergår i yrkesarbete och senare familjebildning med utökat boende det kan vara tuffa tider och ger knappt med ekonomiskt utrymme för offrande i rätt proportioner. Istället kanske givandet sker i form av tid och talang. Men hur påverkar förändringar senare i livet vårt offrande? När vi ändrar

20 boende då familjen krympt, låter vi t.ex. ev. reavinst på villa då slå igenom på vårt offrande? Vad händer när vi ärver våra gamla föräldrar, låter vi detta påverka vårt offrande? Kommer vi ihåg att justera efter löneförhöjningen och ge lite extra när vi fått tillbaka på skatten? Det finns ju alltid hål i den privata ekonomin att stoppa pengar i. Självdeklarationen som kommer till oss i början av året är på sätt och vis ett slags bokslut över vår personliga ekonomi, där finns chans att få en slags resultaträkning såväl som en balanskräkning. Kopplar vi det här till en reflektion över vår personliga förmåga att ge till Guds verk? En reflektion som för någon kanske kan vara skrämmande när man funderar på vart pengarna tar vägen, vad blev det av detta, likväl som den för någon kan vara en tanke av tacksamhet över att man har förmåga att ge med glädje trots en liten inkomst och ändå leva ett gott liv. När vi tänker igenom vårt givande och justerar det vilka förväntningar har vi? En justering kan ju vara både upp och ned, t.ex. kan ju pension betyda en kännbar förändring av inkomsten, arbetslöshet eller längre sjukskrivning likaså, men vi lämnar det därhän här. Men om vi justerar offrandet uppåt, vilka förväntningar har vi då? Normalt vill man ju ha en avkastning på en investering eller man förväntar sig någon form av tillfredsställelse av konsumtion vad gäller i det här fallet? Blir jag en godare människa av att offra mer? Bidrar offrandet till tillväxt i församlingen, lokalt och globalt - det är vår förväntan, vårt avkastningskrav, och att vi på detta sätt bidrar till en godare värld. Att vi skulle bli välsignad som givare ser vi som en bonus. Ibland måste vi erkänna att vi kan tycka att orden Gud älskar en glad givare kan kännas som ett hån när den månatliga överföringen är gjord så fattas det kanske lika mycket pengar till ett trasigt kylskåp eller någon annan nödvändig utgift som vi just gett till kyrkan. Har vi då en fnurra på tråden i vår relation till Gud bara för att vi inte alltid kan se glädjen över att

21 ge? Vi tror att fler än vi själva kan känna att offrandet mer blir en plikt än kärlek när räkningarna är många och offrandet slåss om utrymmet i den personliga ekonomin. Det är väl då givandets välsignelse blir tydlig på något sätt räcker ju pengarna ändå även om det inte alls blev som vi först hade tänkt. Lättare och till mer tröst är det då att tänka på liljorna på marken och fåglarna under himlen i Matt 6 den sunda distansen mellan mig och mina pengar. Hur offrar vi praktiskt? Vi församlingsmedlemmar har ett gemensamt ansvar för församlingens ekonomi som i vilken annan förening som helst med tanke på att vi har sagt ja till budgeten vid ett årsmöte. Det som är mer intressant är hur vi ser på oss själva som församlingsmedlemmar, inte föreningsmedlemmar. De medel vi har våra tillgångar, vår tid, våra förmågor alla gåvor från Gud, hur vi förvaltar dem och på bästa sätt visar vår tacksamhet och vår vilja till växt i Guds rike, gör oss till församlingsmedlemmar och inte föreningsmedlemmar. Vi har olika förutsättningar och förmågor och bara vi själva kan besluta i vårt hjärta hur vi vill förhålla oss till givandet i församlingen. För att göra det möjligt och enkelt för alla att ge efter sin förmåga och vilja så finns det en hel del vägar att offra på. Vi tänker bara kort nämna några (fler vägar finns säkert, använd fantasi och kreativitet!). Kontant offer i gudstjänst offerkuvert f församlingen resp. mission i andra länder. Kollektomat för diverse offer likväl som betalningar. Underlättar i ett kontantlöst samhälle. Bg/Pg Autogiro enkelt o smidigt. Glöm dock inte att uppdatera.

22 Missionskonto enkelt sätt att ge till andra behov såsom Mission i andra länder, THS, Equmenia etc. Fungerar även för överföring till församlingen. Kyrkoavgift 1 % av inkomsten, 0,7 % till församlingen. Aktieutdelning till Svenska Missionskyrkan, skattefritt. Gåva av aktier, fonder, fastighet el likn. till församlingen församlingen betalar ingen reavinstskatt. Fondsparande, t.ex. tidigare Eldsjäl nu GodFond ger procent av avkastningen t församling el Svenska Missionskyrkan. Minnesgåvor och testamente men varför vänta så länge?

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 2 Korintierbrevet 8 (Vers 1-9) Exempel på kristet givande 1 Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Sky det onda såsom synd emot Gud

Sky det onda såsom synd emot Gud Sky det onda såsom synd emot Gud Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Hes 18:21-24; Luk 12:13-21; SKR 394-95. Se sista sidan!) Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15 Nionde söndagen efter trefaldighet Upplyft era hjärta till Gud och ta emot det heliga evangeliet. Så skriver evangelisten sankt Lukas: Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Guds rikes ekonomi. Finns det ett bibliskt, ansvarsfullt sätt att hantera pengar? Ola Wingbrant 2015-05-24

Guds rikes ekonomi. Finns det ett bibliskt, ansvarsfullt sätt att hantera pengar? Ola Wingbrant 2015-05-24 Guds rikes ekonomi Finns det ett bibliskt, ansvarsfullt sätt att hantera pengar? Ola Wingbrant 2015-05-24 Introduktion Till alla er som jag inte mött tidigare, jag heter Ola Wingbrant, och det händer att

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Givande Ett samtalsmaterial

Givande Ett samtalsmaterial Givande Ett samtalsmaterial Första tillfället: bibelgrund och teologiska lärdomar Ära Herren med allt du äger och med det första av din skörd. Då skall dina lador fyllas av säd och presskaren flöda över

Läs mer

Gudstjänst den 6 juni 2010 i Luleå, S:t Petri ev-luth församling #99 Första söndagen efter Trefladighet

Gudstjänst den 6 juni 2010 i Luleå, S:t Petri ev-luth församling #99 Första söndagen efter Trefladighet Gudstjänst den 6 juni 2010 i Luleå, S:t Petri ev-luth församling #99 Första söndagen efter Trefladighet ÄR DU RIK INFÖR GUD? Predikotext: Luk. 12:13-21 13 Någon i folkhopen sade till honom: "Mästare, säg

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen Tillsammans Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 Samling 1 Varför tillsammans? 6 1. Att ha gudstjänst tillsammans Samling 2 Varför samlas till gudstjänst? 8 Samling 3 Varför lovsjunga Gud

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

FÖRSAMLINGS BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JANUARI 2014

FÖRSAMLINGS BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JANUARI 2014 FÖRSAMLINGS BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JANUARI 2014 Jesus på internet Vid det här laget är vi alla ganska medvetna om att Jesus finns på nätet. Men vilken slags Jesus finns där? Den frågan är omöjlig att

Läs mer

Givande från kärlek för kärlek

Givande från kärlek för kärlek Givande från kärlek för kärlek Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: 1 Mos 28:10-22; Luk 18:9-14: AC 1738. Se sista sidan!) Jakob gav ett löfte och sade: stenen som jag har rest till en stod skall

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

Jakob hade aldrig känt sig så ensam och övergiven och det bara för

Jakob hade aldrig känt sig så ensam och övergiven och det bara för 18 Himlens fönster Jakob hade aldrig känt sig så ensam och övergiven och det bara för att han hade varit falsk och egoistisk. Först hade han mutat sin äldre tvillingbror till att sälja sin förstfödslorätt.

Läs mer

24x7. TV för kropp, tanke och själ. LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt.

24x7. TV för kropp, tanke och själ. LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt. TV för kropp, tanke och själ 18 Himlens LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt. Vi erbjuder ett brett utbud av program som vill berika och inspirera till en mera aktiv

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Välkommen med på resan.

Välkommen med på resan. Välkommen med på resan. Förra året började jag en resa i mitt liv. Nej det handlade inte om en resa mot något geografiskt mål. Drivmedlet var inte bensin och färdmedlet var ingen bil. Resan gick inåt.

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

De tio budorden - riktlinjer för kristna

De tio budorden - riktlinjer för kristna Lektion 17 De tio budorden - riktlinjer för kristna Helgelse i praktik Vi har i en tidigare lektion lärt oss att Adam och Eva skapades till Guds avbild, det är, perfekta i ord och gärning och med välsignad

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 22, A. Sabbaten den 26 februari 2011. Vayakhel Och han församlade lheq]y"w"

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 22, A. Sabbaten den 26 februari 2011. Vayakhel Och han församlade lheq]yw Skatter i Torahn Bibelstudium nr 22, A Sabbaten den 26 februari 2011 Vayakhel Och han församlade lheq]y"w" Torahtext: 2 Mos 35:1 38:20 Haftarah: 1 Kung 7:40-50 Apostoliska skrifterna: Mark 15:1 15:47 Din

Läs mer

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Avskrift från ljudinspelning 2011-07-24. Barbro Erling predikar i Agape församling. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Älskade Jesus, att vi skall få uppleva och känna att Du är här, att vi verkligen

Läs mer

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron Tankar om Foto: Bengt Nilsson Döden Sorgen Den kristna tron Sorgen - en process att ta fasta på. Något av det mest smärtsamma och svåra en människa går igenom är förlusten av en nära anhörig. Speciellt

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Jesus och Sackaios. Luk 19:1-27 - Predikan Söderhöjdskyrkan 8.08.10

Jesus och Sackaios. Luk 19:1-27 - Predikan Söderhöjdskyrkan 8.08.10 Jesus och Sackaios Luk 19:1-27 - Predikan Söderhöjdskyrkan 8.08.10 Inledning Lukt av intorkad svett och cigarettmättade kläder. Man känner även igen doften av gammal alkohol från mannen framför mig i kön

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan.

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan. Predikan 18 maj 2014 i Rönnekyrkan En av de starkaste andliga upplevelser jag har varit med om, var när jag blev döpt. Det var i januari 1997, och mindre än 2 månader efter att jag kommit till tro. Jag

Läs mer

OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström

OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström 1. Lilla bibeln och Guds gåva 2. Hur stor är Gud? 3. Tar du det på allvar?(1): Om förlåtelse. 4. Om Jesu död 5. Om Jesu uppståndelse 6. Om magi, spådom

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

BEKYMRA ER INTE, NI ÄR VÄRDA MYCKET MER

BEKYMRA ER INTE, NI ÄR VÄRDA MYCKET MER BEKYMRA ER INTE, NI ÄR VÄRDA MYCKET MER 8 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (2 MARS 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 6:24-34 Gud och mammon Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

Skapad för att tjäna andra Av: Johannes Djerf

Skapad för att tjäna andra Av: Johannes Djerf Skapad för att tjäna andra Av: Johannes Djerf När jag närmade mig 18 år så blev jag kallad till mönstring i Karlstad för att se om jag var lämplig för fortsatt militärtjänst. Man testade bl.a. min intelligens,

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

Varför måste Jesus dö?

Varför måste Jesus dö? Varför måste Jesus dö? "Jag gör så gott jag kan. Mer kan inte Gud begära" Så säger många människor när man för frågan om rättfärdighet på tal. Gud vill gripa in i ditt och mitt liv. Vi tvekar inte att

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla.

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla. Filipperbrevet 4:1-9 Nya resurser 1 1 Kära kristna bröder, jag älskar er och längtar efter att få träffa er, för ni är min glädje och belöningen för allt mitt arbete. Mina älskade vänner, fortsätt att

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

Programblad September - November 2015

Programblad September - November 2015 Programblad September - November 2015 Centrumkyrkan - i hjärtat av Dalarna Ge tillbaka! Gud vill att Hans mänsklighet skall lita på Honom, lägga all sin förtröstan och trygghet hos Honom. Det är bara då

Läs mer

Beroende av Gud. Nehemja kap.5-6. Av: Johannes Djerf

Beroende av Gud. Nehemja kap.5-6. Av: Johannes Djerf Beroende av Gud Nehemja kap.5-6 Av: Johannes Djerf I onsdags så började min dag med en olidlig huvudverk. Jag brukar ha det då och då av någon anledning. Jag kanske snarkar för hårt jag vet inte, Det är

Läs mer

ATT INTE GE UPP - OM ÄNKAN OCH DOMAREN

ATT INTE GE UPP - OM ÄNKAN OCH DOMAREN 29 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR C) (20 OKTOBER 2013) ATT INTE GE UPP - OM ÄNKAN OCH DOMAREN Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 18:1-8 Liknelsen om änkan och domaren Han gav dem en liknelse för att lära dem att alltid

Läs mer

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf Att hitta Pärlan Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att visa ett litet filmklipp idag ifrån ett kärt tvprogram. Inte mitt favoritprogram direkt, men det kan vara en bra inledning för dagens predikan

Läs mer

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling vår 2010 EKENÄS FÖRSAMLING mitt i livet keskellä elämää www.enksf.fi/ekenasforsamling k ev ä t 2 0 1 0 TAMMISAAREN SEURAKUNTA innehåll/sisältö 18 2 Kyrkoherdens spalt...3 Diakoni...4 Medarbetarnytt...6

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35 1 Tunadalskyrkan 14 02 09 Bilder av livet Dan 3, PS 126, Ps 35 Ibland kan vi behöva bilder eller berättelser för att få hjälp att förstå livet och tillvaron, för de kan spegla vår situation, utan att vara

Läs mer

En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland

En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland Om oss Moti Klimer, grundaren av Sabra, föddes och växte upp i en ortodox judisk familj

Läs mer

SÖNDAG 1 november ALLA HELGONS DAG Högtid. Första läsningen Upp 7:2 4, 9 14

SÖNDAG 1 november ALLA HELGONS DAG Högtid. Första läsningen Upp 7:2 4, 9 14 SÖNDAG 1 november ALLA HELGONS DAG Högtid Första läsningen Upp 7:2 4, 9 14 Jag, Johannes, såg en annan ängel stiga upp från öster med den levande Gudens sigill, och han ropade med hög röst till de fyra

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

Filemon. Lyd frivilligt i kärlek

Filemon. Lyd frivilligt i kärlek Filemons slav Onesimus har rymt till Paulus och blivit frälst. Nu återvänder Onesimus, med risk för sitt liv, till sin ägare med detta brev där Paulus litar till Filemons kristna kärlek och uppmanar honom

Läs mer

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM VAD ÄR JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium är vår himmelske Faders plan för hans barns lycka och frälsning*. Det kallas Jesu Kristi evangelium därför att Jesu Kristi

Läs mer

Gud är vår trygghet Om att lita på Gud och ge vidare av det vi fått

Gud är vår trygghet Om att lita på Gud och ge vidare av det vi fått Gud är vår trygghet Om att lita på Gud och ge vidare av det vi fått Carl-Henrik Karlsson Ge ditt guld till Herren Templet i Jerusalem på Jesus tid var stort, vackert och härligt. Men ännu skönare - och

Läs mer