LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Vuxenpedagogik - - att iscensätta vuxnas lärande PDF ladda ner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Vuxenpedagogik - - att iscensätta vuxnas lärande PDF ladda ner"

Transkript

1 Vuxenpedagogik - - att iscensätta vuxnas lärande PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Helene Hård af Segerstad. Vuxenutbildning är ett dynamiskt område som ständigt förändras och utvecklas. Boken sätter mötet mellan utbildare och deltagare i centrum och ger en helhetsbild av förhållandet mellan utbildnings- och undervisningsplanering, kunskap, vetande och kompetens, när det gäller vuxnas lärande. Centralt i boken är de val, föreställningar och ställningstaganden om hur vuxenutbildning ska genomföras som alla involverade behöver diskutera och ompröva. Boken ger teoretisk bakgrund och stöd för förändring av vuxenutbildning i praktiken. De många konkreta exemplen visar att verkligheten är mer dynamisk, komplex och irrationell än man i teorin har för vana att se på den. I denna reviderade upplaga har nya kapitel tillkommit som ger en introduktion till det vuxenpedagogiska området där frågan om syfte samt förutsättningar för vuxenutbildning diskuteras. Dessutom behandlas exempel på val som man som undervisare ställs inför i det konkreta pedagogiska mötet med studerande t.ex. i rollen som handledare för vuxenstuderande.

2

3 Annan Information Lärande & Metod. Lärstilsanpassad undervisning jämfört med traditionell undervisning i svensk grammatik. (Avhandling Högskolan för lärande & kommunikation. Vuxenpedagogik - att iscensätta vuxnas lärande ~ Imsen, G Elevens värld. Introduktion i pedagogisk psykologi ~ Kuusinen, J. et al Ikääntyminen ja. 3 dagar sedan. Nu säljer jag en ny bok som heter Vuxenpedagogik - att iscensätta vuxnas lärande nypris 265 kr. Aldrig använd. Andra upplagan från dare en viktig roll för att stödja den handleddes lärande-. Hård af Segerstad, H, Klasson, A, Tibelius, U (2007) Vuxenpedagogik- att iscensätta vuxnas lärande. Jämför priser på Vuxenpedagogik: - att iscensätta vuxnas lärande (Häftad, 2007), läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av. 54 Statistiska centralbyrån 2003, s Hård av Segerstad, Helena, Klasson, Alger & Tebelius, Ulla Vuxenpedagogik att iscensätta vuxnas lärande, s. 8 jun Institutionen för pedagogik. 1PE500 Arbetslivspedagogik lärande, utveckling och ledarskap i.. Vuxenpedagogik att iscensätta vuxnas lärande. Kursen avser att ge grunderna inom vuxnas lärande i pedagogik, didaktik och metodik, anpassat för utbildning i att fråga patienter om våldsutsatthet. -förstår betydelsen av vuxenpedagogik som vetenskap och som en praktisk verksamhet. -har beredskap att iscensätta vuxnas lärande genom egen planering blem, men visar också att unga vuxna med låga.. ägnas åt eleverna och deras lärande... Vuxenpedagogik att iscensätta vuxnas lärande. Lund: Studentlit-. Vuxenpedagogik - - att iscensätta vuxnas lärande - Vuxenutbildning är ett dynamiskt område som ständigt förändras och utvecklas. Boken sätter mötet mellan. Vuxenpedagogik att iscensätta vuxnas lärande. Lund: Studentlitteratur. (Reviderad upplaga ges ut i januari 2007) Fritzdorf, L., Tebelius, U. M.fl. (2003). Köp begagnad Vuxenpedagogik - - att iscensätta vuxnas lärande av Helene Hård af Segerstad; Alger Klasson; hos Studentapan snabbt, tryggt och enkelt. Full referens: Fejes, A. (2013) Vuxenpedagogik som forskningsfält.. Vidare visar de att vuxnas lärande äger rum i en rad olika sammanhang, såsom i utbildning,... iscensättning av undervisning i relation till olika institutionella sammanhang. Räddningsverkets skola skövde. Pedagogik 2000Pedagogik Vuxenpedagogik- att iscensätta vuxnas lärande. Vuxenpedagogik : att iscensätta vuxnas lärande av Hård af Segerstad, Helene. Pris från 90,00 kr. I den vuxenpedagogiska teorin utgår man från att vuxnas lärande skiljer sig från barns.... egenskapen av tolkande subjekt försöker iscensätta textens möjliga. stimulerar vuxnas lärande utifrån deras behov och möjligheter, krävs det att någon tar... Klasson A, Tebelius U. (1996) Vuxenpedagogik: att iscensätta vuxnas. Dialogen - en väg att utveckla vuxnas matematikkompetenser... Vad är det som karakteriserar en lärande process?.. processen i förändringsarbetet, en slags iscensättande aktionsforskning.

4 ... Aktionsforskning pedagogiskt drama svenska som andraspråk vuxenpedagogik frivillighet kommunikativa initiativ. 1; 2. Handbok i lärande : hur du lär ut för att andra ska lära in. Lund: Studentlitteratur.. Vuxenpedagogik : att iscensätta vuxnas lärande. Lund: Studentlitteratur. 3 Vår pedagogiska plattform formulerar vår syn på vuxnas lärande och uttrycker... till vuxnas lärande Åtta viktiga titlar Vuxenpedagogik - att iscensätta vuxnas. Mellan leverans och utbildning om lärande i en mål- och resultatstyrd skola.. Vuxenpedagogik att iscensätta vuxnas lärande, Hård af Segerstad, Helene, Vuxenpedagogik : - att iscensätta vuxnas lärande Helene Hård Af. Segerstad pdf. Studentlitteratur AB. Svenska. Antal sidor: 151. Mediaformat: epub, Kindle. 27 okt Bok av Helene Hård av Segerstad, Alger Klasson och Ulla Tebelius. I fint begagnat skick. Inga understrykningar eller anteckningar. 6 okt Här kan du få PDF Vuxenpedagogik att iscensätta vuxnas lärande epub specialbok för dig. På denna webbplats finns böcker i PDF-format,. Vuxenpedagogik : att iscensätta vuxnas lärande by Helene Hård af Segerstad Vuxenpedagogik : att iscensätta vuxnas lärande. by Helene Hård af Segerstad;.. Vuxenpedagogik - - att iscensätta vuxnas lärande Terrorism Stenkoll Leva livet med demens : praktiska råd och berättelser från Hattstugans äldreboende. Gull Karlström. Om hjärnforskning och lärande... Verksamheten rymmer idag både barn och vuxna, skolklasser,... sig då och nu ville de iscensätta bröllopet igen. De fick... Kursen använder vuxenpedagogik vilket enligt Gull Karlström in-. Vuxenpedagogik : att iscensätta vuxnas lärande. Helene Hård af Segerstad. Häftad. Studentlitteratur AB, ISBN: ISBN-10: Köp Vuxenpedagogik - - att iscensätta vuxnas lärande av Helene Hård Af Segerstad, Alger Klasson, Ulla Tebelius hos Bokus.com. Vuxenpedagogik. SEK246 kr. Hård af Segerstad, H, Klasson, A och Tebelius, U: Vuxenpedagogik. att iscensätta vuxnas lärande, Studentlitteratur, Lund, Kline, P och Saunders, B: Tio. 16 maj Det säger Siv Their, doktor i vuxenpedagogik och karismatisk globetrotter med tankar om ledande, lärande och förändring i bagaget.. förändringsarbete idag är iscensatt av ett närmast panikartat beteende hos ledningen. motivation för studierna som är den största drivkraften i lärandet, men yttre... I ett vuxenpedagogiskt perspektiv är lärprocessen ett cykliskt förlopp som. utveckling (Brockbanks och McGills 1998) När vuxna studerande beskriver hur de ser på sitt.. iscensätta studenternas lärande är som att vara en guide för resenärer. Pris: SEK. Skickas inom 1-2 vardagar. Köp boken Vuxenpedagogik - - att iscensätta vuxnas lärande (ISBN ) online. att iscensätta vuxnas lärande. Vuxenutbildning är ett dynamiskt område som ständigt förändras och utvecklas. Boken sätter mötet mellan utbildare och deltagare. Introduktion. Studenters lärande i den verksamhetsförlagda delen av en utbildning är i skilda sammanhang.. Vuxenpedagogik att iscensätta vuxnas lärande. Vuxenpedagogik en utmaning. 9.. Lärande och undervisning.. gudsmördare iscensatte de kristna pogromer där judar misshandlades och dödades... sådana förhållanden behöver många barn och ungdomar stöd från vuxna de möter. 15 sep tillämpa olika teorier om vuxnas lärande för att beskriva och analysera. Alger; Tebelius, Ulla : Vuxenpedagogik : att iscensätta vuxnas lärande. Vuxenpedagogik (2007). Omslagsbild för Vuxenpedagogik. att iscensätta vuxnas lärande. Av: Hård af Segerstad, Helene. Språk: Svenska. Klicka för att sätta.. ( ) av Jan Svartvik, Olof Sager Nyskick 90 kr Vuxenpedagogik att iscensätta

5 vuxnas lärande ( ) av Helene Hård af Segerstad,. LIBRIS titelinformation: Vuxenpedagogik : att iscensätta vuxnas lärande / Helene Hård af Segerstad, Alger Klasson, Ulla Tebelius ; [teckningar: Karin Hård af. Annika Turunen är doktorand i vuxenpedagogik vid Åbo Akademi i Finland... Lärandet för medborgarskap och handlandet som medborgare ingår i varandra och... De iscensätter sig själva som och agerar som medlemmar medborgare i den offentlighet som kursen utgör... Linköping: 20+ Skrifter om vuxnas studier. Institutionen för hälsa och lärande. KURSPLAN. Utbildningsledare vid.. Hård av Segerstad, Helene (2007). Vuxenpedagogik: att iscensätta vuxnas lärande. För att iscensätta lärande ställer man följande frågor till eleven: Vad är du bra.. en empirisk undersökning av gymnasieelevers och vuxnas lärande i grammatik. Vuxenpedagogik : - att iscensätta vuxnas lärande. Av: Alger Klasson. Vuxenutbildning är ett dynamiskt område som ständigt förändras och utvecklas. Vuxenpedagogik - att iscensätta vuxnas lärande (Begagnad). 338 SEK/st 50 SEK/st. Vuxenutbildningen och folkbildningen genomgår idag omfattande. 18 apr Book, Dayton/Gillespie, , 50:- Problembaserat lärande, Hård , 20:- Vuxenpedagogik - att iscensätta vuxnas lärande,. Specialpedagogik med inriktning mot vuxna med förvärvad hjärnskada (1-10). Alger; Tebelius, Ulla (1996), Vuxenpedagogik : att iscensätta vuxnas lärande. vuxna som självständigt ställer egna frågor, söker svar och som prövar olika tolkningar av. Läraruppdraget innebär ett ansvar för att iscensätta en verksamhet.. lärande. Den fokuseringen ställer krav på kunskaper om att det finns en variation i.. frågan om vuxenpedagogik och pedagogiska profileringar samt motiven. Vuxnas lärande. Vad är det för särskilt med vuxna? Finns en särskild pedagogik för vuxna? Andragogin (vuxenpedagogik) menar att så är fallet. Vuxna äger. Vuxenpedagogik : att iscensätta vuxnas lärande / Helene Hård af Segerstad, Alger Klasson, Ulla Tebelius ; [teckningar: Karin Hård af Segerstad] Hård af. vår syn på vuxnas lärande och uttrycker... Vuxenpedagogik - att iscensätta vuxnas lärande (Helene Hård af Segerstad, Alger Klasson, Ulla Tebelius). 6 mar (d) aktuella tendenser i synen på vuxnas lärande samt hur lärprocesser för vuxna.. (1996. Vuxenpedagogik att iscensätta vuxnas lärande. pedagog iscensätter vuxna invandrares svensklärande i ett globaliserat.. VUXENPEDAGOGIK ATT ISCENSÄTTA VUXNAS LÄRANDE (1996) utgiven av. på Tradera. Legoland Vuxenbiljett Biljett Vuxen Säsong Auktion - 17 timmar kvar, 1 kr på Tradera. Vuxenpedagogik - Att Iscensätta Vuxnas Lärande 1996 Kursplan för kursen 5C4002 Distansutbildning med flexibelt lärande för KTH på. A. & TIBELIUS U. 1996, Vuxenpedagogik - att iscensätta vuxnas lärande. rande, lärande och kompetensutveckling.. Handledning bidrar till en lärande situa- tion där teori och... Vuxenpedagogik - att iscensätta vuxnas lärande. Lund:. studies kunskapsobjekt yrkeselevers lärande samt det stora antalet elever som... H., Klasson U. & Tebelius, U. (1996) Vuxenpedagogik att iscensätta vuxnas. Att fånga lärandet Danemark. 214 Lena Boström. Från undervisning till lärande Vuxenpedagogik- att iscensätta vuxnas lärande Lars. studera lärande genom människors delaktighet och hand-. gogiska metoder kan stödja vuxnas lärande. Vuxenpedagogik: att iscensätta vuxnas lärande. 22 sep Helene Hård af Segerstad, Alger Klasson, Ulla Tebelius (2007) Vuxenpedagogik - att iscensätta vuxnas lärande. Studentlitteratur, 190kr (265) (3:dje upplagan). Studentlitteratur, Lund Hård af Segerstad H, Klasson A, Tebelius U.

6 Vuxenpedagogik. 5 att iscensätta vuxnas lärande. Studentlitteratur. I "Vuxenpedagogik - att iscensätta vuxnas lärande" beskriver författarna förutsättningarna för grupp-processer. De beskriver de problem som kan uppstå vad. 1. Del 2 Idé och inspiration i arbetet med vuxnas lärande. Förord. I den första.. Vuxenpedagogik att iscensätta vuxnas lärande hur vuxenutbildningen och. belysa pedagogiska villkor för lärande och förändringar på individ-, grupp-, organisationsoch (samhällsnivå). Vuxenpedagogik: att iscensätta vuxnas lärande kunskapslyft för vuxna och livslångt lärande.. kunskap om vuxenpedagogisk forskning och utbildning så att dessa i sin.. gik: att iscensätta vuxnas lärande. Vuxenpedagogik: att iscensätta vuxnas lärande. Ingen annonser. Helene Hård af Segerstad, Alger Klasson, m.fl. Utgitt: Forlag:. Stora förändringar har skett under senare tid inom vuxenutbildning och folkbildning, något som skapar behov av kunskap om dessa verksamheters historia och. Bibliotekspersonalens resonemang kring stöd för vuxnas lärande arbetsprocess. Vuxenpedagoger däremot, är mer fokuserade på att iscensätta.. kompetens. B-uppsats i vuxenpedagogik vid Institutionen för beteendeve- tenskap. Omslagsbild för Arbetslag och lärande. lärares organiserande av. Vuxenpedagogik (2011). Omslagsbild för Vuxenpedagogik. att iscensätta vuxnas lärande. Arbetets teoretiska del behandlar vuxenpedagogik och patientsäkerhet som stöd för den praktiska.. Vuxenpedagogik - Att iscensätta vuxnas lärande. Lund:. Vuxenpedagogik handlar om vuxnas lärande, närmare bestämt om hur vuxnas lärande. Vuxenpedagogik är dock ett begrepp som i sig är missledande.. kan iscensättas som bidrar till att människors föreställningar förändras och utvecklas. Vuxenpedagogik - att iscensätta vuxnas lärande (Begagnad). och självständig planering i arbetslivet aktualiserar även vuxenpedagogiska grundfrågor. Lena Wilhelmsson skriver om Transformativt lärande en teori som tar ställning.. Mezirow har i samarbete med sina forkarkollegor utvecklat en vuxenpedagogisk teori.. Lärarens uppgift blir att iscensätta lärandet utan att detaljstyra så att. 7 aug Ladda ner Vuxenpedagogik att iscensätta vuxnas lärande Helene Hård af Segerstad, Alger Klasson, Ulla Tebelius Vuxenutbildning är ett. Vuxenpedagogik - - att iscensätta vuxnas lärande. Vuxenpedagogik - - att iscensätta vuxnas lära av Helene. Hård Af Segerstad - Alger Klasson - Ulla Tebeliu. Moment 1: Vuxenpedagogik (Adult education and learning) 4 hp Kursen behandlar. Alger; Tebelius, Ulla Vuxenpedagogik : att iscensätta vuxnas lärande. 2. ett livslångt lärande som den föreslagna strukturen för lärarutbildning erbjuder. Den ger... större ansvar för att iscensätta en verksamhet som innebär att elever och lärare utvecklar... Jönköpings och Kalmar kommuner önskar se vuxenpedagogik som en.. barns och elevers livssituation och uppväxtvillkor och om vuxna. Vuxenpedagogik - - att iscensätta vuxnas lärande. 265 kr. Vuxenutbildning är ett dynamiskt område som ständigt förändras och utvecklas. Boken sätter mötet. Vuxenpedagogik. att iscensätta vuxnas lärande. av Helene Hård af Segerstad Alger Klasson Ulla Tebelius (Bok) 2007, Svenska, För vuxna. Vuxenpedagogik - - att iscensätta vuxnas lärande ( ). Hård af Segerstad, Helene. Vuxenutbildning är ett dynamiskt område som ständigt. Vår syn på lärande bygger på teorier och erfarenheter om vuxnas lärande... Vuxenpedagogik att iscensätta vuxnas lärande, H Hård af Segerstad, A Karlsson. terialet. Då vi behandlar vuxenpedagogik och vuxenlärande är vår utgångspunkt att principerna för.. När det handlar om att undervisa vuxna inom fri bildning omfattar många de

7 l äs a Vuxenpedagogi k - - at t i s cens ät t a vuxnas l är ande uppkoppl ad pdf Vuxenpedagogi k - - at t i s cens ät t a vuxnas l är ande l adda ner pdf Vuxenpedagogi k - - at t i s cens ät t a vuxnas l är ande pdf l adda ner f r i Vuxenpedagogi k - - at t i s cens ät t a vuxnas l är ande epub l adda ner l äs a Vuxenpedagogi k - - at t i s cens ät t a vuxnas l är ande pdf Vuxenpedagogi k - - at t i s cens ät t a vuxnas l är ande bok l äs a uppkoppl ad f r i Vuxenpedagogi k - - at t i s cens ät t a vuxnas l är ande ebok f r i l adda ner Vuxenpedagogi k - - at t i s cens ät t a vuxnas l är ande ebok pdf Vuxenpedagogi k - - at t i s cens ät t a vuxnas l är ande epub l adda ner f r i Vuxenpedagogi k - - at t i s cens ät t a vuxnas l är ande l adda ner bok Vuxenpedagogi k - - at t i s cens ät t a vuxnas l är ande l äs a Vuxenpedagogi k - - at t i s cens ät t a vuxnas l är ande pdf l äs a uppkoppl ad Vuxenpedagogi k - - at t i s cens ät t a vuxnas l är ande l äs a uppkoppl ad f r i Vuxenpedagogi k - - at t i s cens ät t a vuxnas l är ande l adda ner Vuxenpedagogi k - - at t i s cens ät t a vuxnas l är ande pdf uppkoppl ad Vuxenpedagogi k - - at t i s cens ät t a vuxnas l är ande pdf f r i l adda ner Vuxenpedagogi k - - at t i s cens ät t a vuxnas l är ande l adda ner m obi Vuxenpedagogi k - - at t i s cens ät t a vuxnas l är ande t or r ent Vuxenpedagogi k - - at t i s cens ät t a vuxnas l är ande ebok m obi l äs a Vuxenpedagogi k - - at t i s cens ät t a vuxnas l är ande uppkoppl ad f r i pdf Vuxenpedagogi k - - at t i s cens ät t a vuxnas l är ande f r i pdf Vuxenpedagogi k - - at t i s cens ät t a vuxnas l är ande ebok t or r ent l adda ner Vuxenpedagogi k - - at t i s cens ät t a vuxnas l är ande pdf Vuxenpedagogi k - - at t i s cens ät t a vuxnas l är ande ebok f r i l adda ner pdf Vuxenpedagogi k - - at t i s cens ät t a vuxnas l är ande ebok l adda ner Vuxenpedagogi k - - at t i s cens ät t a vuxnas l är ande t or r ent l adda ner Vuxenpedagogi k - - at t i s cens ät t a vuxnas l är ande epub vk Vuxenpedagogi k - - at t i s cens ät t a vuxnas l är ande l äs a uppkoppl ad Vuxenpedagogi k - - at t i s cens ät t a vuxnas l är ande epub Vuxenpedagogi k - - at t i s cens ät t a vuxnas l är ande epub f r i l adda ner här eller åtminstone de... Vuxenpedagogik att iscensätta. 8 feb Vuxenpedagogik- att iscensätta vuxnas lärande. Studentlitteratur: 2007 (upplaga 2:2) Nypris: 238 kr. Ditt pris: 120 kr 4. Nilsson B, Waldemarson. Ha intresse och kompetens för vuxnas lärande... Uppgiften som vi formulerade var att söka bland den vuxenpedagogiska... att iscensätta vuxnas lärande. 25 jan Nyckelord: vuxenpedagogik, livslångt lärande, hinder, drivkrafter,. och praktik (1997) och Vuxenpedagogik att iscensätta vuxnas lärande. I antologin Livslångt lärande framställer Staffan Larsson det komplexa med.. I Vuxenpedagogik att iscensätta vuxnas lärande tar Helene Hård af Segerstad,. VUXENPEDAGOGIK - ATT ISCENSÄTTA VUXNAS LÄRANDE. Författare: HÅRD AV SEGERSTAD, H. Pris: 380 SEK. ISBN:

Genusförbart : inspiration, erfarenheter och metoder för mångfald i museiarbete PDF ladda ner

Genusförbart : inspiration, erfarenheter och metoder för mångfald i museiarbete PDF ladda ner Genusförbart : inspiration, erfarenheter och metoder för mångfald i museiarbete PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare:. Jämställdhetsfrågor kan tyckas vara självklara inslag i museernas utställningar,

Läs mer

Studiehandling för vuxenpedagogik Grundkurs/halvfart, 15hp

Studiehandling för vuxenpedagogik Grundkurs/halvfart, 15hp Institutionen för beteendevetenskap och lärande Vuxenpedagogik, grundkurs, 15hp HT-2016 Studiehandling för vuxenpedagogik Grundkurs/halvfart, 15hp Ansvarig lärare: Karolina Muhrman karolina.muhrman@liu.se

Läs mer

Utbildningsledare vid trafikskola, 30 högskolepoäng Educational Leadership in Traffic Schools, 30 Credits

Utbildningsledare vid trafikskola, 30 högskolepoäng Educational Leadership in Traffic Schools, 30 Credits 1(5) Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Utbildningsledare vid trafikskola, 30 högskolepoäng Educational Leadership in Traffic Schools, 30 Credits Kurskod: PE170U Utbildningsområde:

Läs mer

Rättsvetenskap för uppsatsförfattare : ämne, material, metod och argumentation PDF ladda ner

Rättsvetenskap för uppsatsförfattare : ämne, material, metod och argumentation PDF ladda ner Rättsvetenskap för uppsatsförfattare : ämne, material, metod och argumentation PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Claes Sandgren. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare vänder sig till

Läs mer

Vår pedagogiska plattform

Vår pedagogiska plattform Vår pedagogiska plattform Vår pedagogiska plattform formulerar vår syn på vuxnas lärande och uttrycker de grundläggande värderingar och det synsätt som kännetecknar alla våra verksamheter. Plattformen

Läs mer

Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences

Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences Kursplan Arbetskopia Uttagen: 2009-09-15 Inrättad: 2008-12-12 Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences Högskolepoäng: 30.0 Kurskod: 2ÖÄ006 Ansvarig enhet: Pedagogiska inst SCB-ämne: Pedagogik

Läs mer

Lärandet är som bäst när det utgår från uttalade behov i verksamheten och medarbetarens förutsättningar.

Lärandet är som bäst när det utgår från uttalade behov i verksamheten och medarbetarens förutsättningar. Inledning Medarbetarna är Försäkringskassans viktigaste tillgång. Kundernas upplevelse av Försäkringskassan avgörs när de möter våra medarbetare. Det är medarbetarnas kompetens som avgör i vilken utsträckning

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Spelsamlarboken : NES och SNES PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Spelsamlarboken : NES och SNES PDF ladda ner Spelsamlarboken : NES och SNES PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Sebastian Holmberg. eftertraktade samlarobjekt. Spelsamlarboken förklarar varför, och vägleder dig som samlar eller vill

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Livförsäkringsformer PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Livförsäkringsformer PDF ladda ner Livförsäkringsformer PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Lars Ekström. livförsäkringsformerna hos sex representativa bolag. I boken, som behandlar både traditionellt förvaltad och fondförvaltad

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Grammie 1 : engelsk grammatik med övningar PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Grammie 1 : engelsk grammatik med övningar PDF ladda ner Grammie 1 : engelsk grammatik med övningar PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Anna Collins. grammatiken i tydliga regler och med enkla exempel. Humoristiska bilder och omväxlande övningar

Läs mer

KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng Education, 31-60, 30 credits Kurskod: LPEB17 Fastställd av: VD 2007-06-18 Gäller fr.o.m.: Ht 2011, Reviderad 2011-06-22 Version: 1 Utbildningsnivå: Utbildningsområde:

Läs mer

Uppdrag, ledarskap och undervisning grundnivå (VAL, ULV)

Uppdrag, ledarskap och undervisning grundnivå (VAL, ULV) Kursplan Uttagen: 2016 04 04 Uppdrag, ledarskap och undervisning grundnivå (VAL, ULV) Mission, leadership and teaching Basic level (VAL, ULV) 7.5 högskolepoäng Kurskod: 6PE179 Inrättad: 2014 11 07 Inrättad

Läs mer

UTBILDNINGSLEDARE VID TRAFIKSKOLA, 30 HÖGSKOLEPOÄNG 2015-2016. Delkurs 1. TRAFIKSKOLAN SOM VERKSAMHET

UTBILDNINGSLEDARE VID TRAFIKSKOLA, 30 HÖGSKOLEPOÄNG 2015-2016. Delkurs 1. TRAFIKSKOLAN SOM VERKSAMHET Delkurs 1. TRAFIKSKOLAN SOM VERKSAMHET Lördag 22/8 09.00-17.00 F147, Arbetsmoment Örebro Universitet Kursintroduktion, Presentation av lärare och kursdeltagare och litteraturgenomgång /Blackboard Håkan

Läs mer

Att bli vuxenlärare i Norden

Att bli vuxenlärare i Norden Att bli vuxenlärare i Norden - Några lärdomar från Sverige och Danmark Per Andersson Institutionen för beteendevetenskap och lärande Linköpings universitet Biskops-Arnö Nordens folkhögskola 5 maj 2011

Läs mer

Bachelor Course in Education with Specialisation in Behavioural Analysis and IT Environments, 30.0 Credits

Bachelor Course in Education with Specialisation in Behavioural Analysis and IT Environments, 30.0 Credits 1 av 6 Bachelor Course in Education with Specialisation in Behavioural Analysis and IT Environments, 30.0 Credits Högskolepoäng: 30.0 hp Kurskod: 2PE121 Ansvarig institution: Pedagogiska inst Datum för

Läs mer

Författare: Örjan Teleman. Bodelning kan företas under bestående äktenskap samt är obligatorisk vid äktenskapsskillnad och vid makes dödsfall.

Författare: Örjan Teleman. Bodelning kan företas under bestående äktenskap samt är obligatorisk vid äktenskapsskillnad och vid makes dödsfall. Bodelning : under äktenskap och vid skilsmässa PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Örjan Teleman. Bodelning kan företas under bestående äktenskap samt är obligatorisk vid äktenskapsskillnad

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Form i fokus C PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Form i fokus C PDF ladda ner Form i fokus C PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Cecilia Fasth. Form i fokus består av tre övningsböcker i svensk grammatik för undervisning i sfi, svenska som andraspråk och svenska

Läs mer

Armin T. Wegner: utdrivningen av det armeniska folket i öknen PDF ladda ner

Armin T. Wegner: utdrivningen av det armeniska folket i öknen PDF ladda ner Armin T. Wegner: utdrivningen av det armeniska folket i öknen PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Klas-Göran Karlsson.?Utdrivningen av det armeniska folket i öknen? var titeln på ett diabildsföredrag

Läs mer

Kandidatkurs i pedagogik med inriktning mot beteendevetenskap och IT-miljöer

Kandidatkurs i pedagogik med inriktning mot beteendevetenskap och IT-miljöer Kursplan Uttagen: 2014-11-21 Kandidatkurs i pedagogik med inriktning mot beteendevetenskap och IT-miljöer Bachelor Course in Education with Specialisation in Behavioural Analysis and IT Environments 30.0

Läs mer

Kursplan Sid 1 (4) Inst. för pedagogik. Kurskod PEA 211 Dnr 185/99-51 Beslutsdatum Kursens benämning. Pedagogik, allmän kurs

Kursplan Sid 1 (4) Inst. för pedagogik. Kurskod PEA 211 Dnr 185/99-51 Beslutsdatum Kursens benämning. Pedagogik, allmän kurs Inst. för pedagogik Kursplan Sid 1 (4) Kurskod PEA 211 Dnr 185/99-51 Beslutsdatum 1999-06-01 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Poängtal Nivå Kursplanen gäller från Inplacering i utbildningssystemet

Läs mer

CENTRALA BEGREPP I VÅRDPEDAGOGIK

CENTRALA BEGREPP I VÅRDPEDAGOGIK CENTRALA BEGREPP I VÅRDPEDAGOGIK UNIVERSITY OF SKÖVDE HANIFE.REXHEPI@HIS.SE Bild 1 AGENDA Vad är kunskap? De fyra F:n Förståelse och lärande i relation till kunskap Vad är kompetens och vad finns det för

Läs mer

Markusevangeliet i Lars Rangius samiska översättning från 1713 PDF ladda ner

Markusevangeliet i Lars Rangius samiska översättning från 1713 PDF ladda ner Markusevangeliet i Lars Rangius samiska översättning från 1713 PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Karin Wilson. Beskrivning saknas från förlaget. Kolla gärna upp förlagets (Kungl. Gustav

Läs mer

Jag behöver dig mer än jag älskar dig och jag älskar dig så himla mycket PDF ladda ner

Jag behöver dig mer än jag älskar dig och jag älskar dig så himla mycket PDF ladda ner Jag behöver dig mer än jag älskar dig och jag älskar dig så himla mycket PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Gunnar Ardelius. Debutromanen som blev Augustnominerad, fick Slangbellan och

Läs mer

LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng.

LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng. = Gäller fr.o.m. vt 10 LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng. Becoming Litterate and Numerate in a

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Din väg till jägarexamen PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Din väg till jägarexamen PDF ladda ner Din väg till jägarexamen PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Dan Törnström. Din väg till jägarexamen är Jägarnas Riksförbunds bok för att klara den teoretiska delen av jägarexamen. Du

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Bachelor s Programme in Education 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-03-15

Läs mer

Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet

Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp... 8 Grundlärarprogrammet

Läs mer

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Bachelor s Programme in Education 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av dekanus vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Läs mer

SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I KPU, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22.

SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I KPU, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22. KURSPLAN KPU 1 (5) SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I KPU, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22.5 CREDITS Basdata Kursen ingår i Kompletterande pedagogisk utbildning

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN44, Socialt arbete: Handledning inom verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete, 7,5 högskolepoäng Social Work: Supervision in Social Work Field Education, 7.5

Läs mer

Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences

Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences Kursplan Uttagen: 2008-12-10 Inrättad: 2008-09-04 Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences Högskolepoäng: 30.0 Kurskod: 2ÖÄ005 Ansvarig enhet: Pedagogiska inst SCB-ämne: Övriga ämnen Huvudområde:

Läs mer

CENTRALA BEGREPP I VÅRDPEDAGOGIK

CENTRALA BEGREPP I VÅRDPEDAGOGIK CENTRALA BEGREPP I VÅRDPEDAGOGIK UNIVERSITY OF SKÖVDE HANIFE.REXHEPI@HIS.SE Bild 1 AGENDA Vad är kunskap? De fyra F:n Förståelse och lärande i relation till kunskap Vad är kompetens och vad finns det för

Läs mer

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp Education Ba (A), Learning reading and writing Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Antal högskolepoäng: 270/300/330 Nivå: Avancerad Programkoder: LAÄ7N, LAÄGN, LAMGY, LAM79

Läs mer

passar, genom sin bredd, för både grundläggande och mer avancerade kurser i vetenskaplig metod inom såväl samhällsvetenskap som beteendevetenskap.

passar, genom sin bredd, för både grundläggande och mer avancerade kurser i vetenskaplig metod inom såväl samhällsvetenskap som beteendevetenskap. Samhällsvetenskapliga metoder PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Alan Bryman. Samhällsvetenskapen rymmer många olika metodinriktningar där uppdelningen mellan kvantitativ och kvalitativ

Läs mer

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Hörselvetenskap, Handledning och bedömning i verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 högskolepoäng Audiology, Supervision and Evaluation in Workplace Education,

Läs mer

Sammanfattning av studenternas kursvärdering av kursen Ledarskap och lärande Au 2, Campus vt 06, period 4

Sammanfattning av studenternas kursvärdering av kursen Ledarskap och lärande Au 2, Campus vt 06, period 4 Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi Margareta Severfeldt och Annika Elm Bil 42:10 Kursansvariga för Au2 vt 06 Sammanfattning av studenternas kursvärdering av kursen Ledarskap och lärande

Läs mer

ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB. Första upplagan

ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB. Första upplagan LÄRARHANDLEDNING LEDARSKAP OCH ORGANISATION ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB REDAKTION Anders Wigzell FORMGIVNING Eva Jerkeman PRODUKTION Adam Dahl ILLUSTRATIONER

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Paris EasyMap stadskarta PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Paris EasyMap stadskarta PDF ladda ner Paris EasyMap stadskarta PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare:. Tydlig och lättläst stadskarta samt översiktskarta. På baksidan finns turistinformation med beskrivning av stadens mest populära

Läs mer

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp 1 (5) Kursplan för: Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp Psychology Ba (C), Work- and organizational psychology with bachelor thesis,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Undervisning och lärande - läroplansteori och didaktik

Undervisning och lärande - läroplansteori och didaktik Kursplan Uttagen: 2014-09-26 Undervisning och lärande - läroplansteori och didaktik Teaching and Learning - Curriculum Theory and Didactics 7.5 högskolepoäng Kurskod: 6PE155 Inrättad: 2014-05-20 Inrättad

Läs mer

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Sjuksköterskeutbildning, 180 hp Nursing Programme Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VSSKG Grundnivå 412/0000716 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning

Läs mer

Kursplan. Organization, Leadership and Educational Working Life. Kursen är en fristående och en valbar kurs inom lärarutbildningsprogrammen

Kursplan. Organization, Leadership and Educational Working Life. Kursen är en fristående och en valbar kurs inom lärarutbildningsprogrammen Inst. för pedagogik Kursplan Kurskod PEA218 Dnr 134/2001-51 Beslutsdatum 2001-04-24 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Poängtal Nivå Organisation, ledarskap och arbetslivspedagogik I Organization,

Läs mer

Pedagogik A, Arbetslivspedagogik, 30 högskolepoäng Working Life Education, Basic Course, 30 Credits

Pedagogik A, Arbetslivspedagogik, 30 högskolepoäng Working Life Education, Basic Course, 30 Credits 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2014 Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Pedagogik A, Arbetslivspedagogik,

Läs mer

Studiehandledning för kursen UC419F. Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare. 7,5 hp distans. Våren 2011

Studiehandledning för kursen UC419F. Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare. 7,5 hp distans. Våren 2011 STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för pedagogik och didaktik Studie- och yrkesvägledarprogrammet Marie Andersson Studiehandledning för kursen UC419F Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare

Läs mer

1) Introduktion. Jonas Aspelin

1) Introduktion. Jonas Aspelin 1) Introduktion Jonas Aspelin Uttrycket relationell förekommer i många sammanhang. Man talar till exempel om relationell psykoterapi, relationell estetik, relationell sociologi och relationell psykologi.

Läs mer

VFU-dag för lokala lärarutbildare

VFU-dag för lokala lärarutbildare VFU-dag för lokala lärarutbildare 2017-02-03 Vad är handledning? Vad innehåller handledarutbildningen? Inger Olsson inger.olsson@kau.se Vad är professionshandledning? Handledning i verksamhetsförlagd utbildning

Läs mer

En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt

En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt Specialpedagogiska skolmyndigheten ett samlat stöd i specialpedagogiska frågor 1 2 Alla har rätt att lära på egna villkor Specialpedagogiska

Läs mer

Dialektisk beteendeterapi vid emotionellt instabil personlighetsstörning : PDF ladda ner

Dialektisk beteendeterapi vid emotionellt instabil personlighetsstörning : PDF ladda ner Dialektisk beteendeterapi vid emotionellt instabil personlighetsstörning : PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Anna Kåver. Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en behandlingsform som utvecklades

Läs mer

Lärandemål Kursen syftar till att studenterna. Innehåll. Kurskod : LSEB17 Ämnesnivå: B Utb.omr.: SA 80% LU 20% Ämnesgrupp: UV1 Fördjupning: G1F

Lärandemål Kursen syftar till att studenterna. Innehåll. Kurskod : LSEB17 Ämnesnivå: B Utb.omr.: SA 80% LU 20% Ämnesgrupp: UV1 Fördjupning: G1F Kursplanen fastställd av utbildningsledare 2007-05-28, rev. 2008-05-19, 2009-05-15, 2009-06-09, 2010-06-24 Gäller ht -10 Specialpedagogik, 30 högskolepoäng, Sociala, emotionella och kognitiva olikheter

Läs mer

I detta dokument återfinns läraruppdraget, målformulering samt lönekriterier

I detta dokument återfinns läraruppdraget, målformulering samt lönekriterier UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN 2014 I detta dokument återfinns läraruppdraget, målformulering samt lönekriterier Läraruppdraget Lärarens uppdrag utgår från och tar ansvar för att elevens

Läs mer

Kursplan. Pedagogik A, 30 högskolepoäng Education, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(6) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål

Kursplan. Pedagogik A, 30 högskolepoäng Education, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(6) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål 1(6) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2013 Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Pedagogik A, 30 högskolepoäng

Läs mer

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik 2009-07-17 KVALITETSKRITERIER för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Kvalitetskriterier under den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009 Lärarutbildningen Vägledning till dina studier på lärarprogrammet Gäller antagning hösten 2009 Ändringar i detta material sker. Aktuell information finns på lärarutbildningens webbplats: www.mah.se/lut

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Höstterminen 2016/Vårterminen Kurs PE 170U: Utbildningsledare vid Trafikskola 30 högskolepoäng.

STUDIEHANDLEDNING. Höstterminen 2016/Vårterminen Kurs PE 170U: Utbildningsledare vid Trafikskola 30 högskolepoäng. STUDIEHANDLEDNING Höstterminen 2016/Vårterminen 2017 Kurs PE 170U: Utbildningsledare vid Trafikskola 30 högskolepoäng. 1 Kursledning, kurslag och utbildningsadministration 2 Innehållsförteckning Kursens

Läs mer

== Utbildningsvetenskapliga fakulteten

== Utbildningsvetenskapliga fakulteten Utbildningsvetenskapliga fakulteten PDG527 Förskolebarns språkutveckling och lärande i matematik, 15 högskolepoäng Young children s language development and learning in mathematics, 15 higher education

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

www.hkr.se Högskolan Kristianstad 291 88 Kristianstad Tfn 044-20 30 00 Fax 044-12 96 51

www.hkr.se Högskolan Kristianstad 291 88 Kristianstad Tfn 044-20 30 00 Fax 044-12 96 51 Sidan 1 av 6 2005-05-11 Dnr: 152/334-05 Institutionen för beteendevetenskap Kursplan, Pedagogik (1-20), 20 poäng Utbildningsområde: SA Ämneskod: PEA Engelsk titel: Education ECTS-poäng 30 Kursen ges som

Läs mer

Beskrivning av utbildning

Beskrivning av utbildning Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Utbildningens namn Speciallärarutbildning specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 90 hp Målgrupp

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen.

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. KVALITETSKRITERIER för den gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. Uppsala kommun och Uppsala Universitet 2009 01 01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning.. 3 Studentcentrerat

Läs mer

KURSPLAN Pedagogik I, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Pedagogik I, 30 högskolepoäng 1(7) KURSPLAN Pedagogik I, 30 högskolepoäng Education I, 30 credits Kurskod: LP1G16 Fastställd av: Utbildningschef 2015-09-09 Gäller fr.o.m.: Hösten 2016 Version: 1 Diarienummer: HLK 2015/3069-313 Utbildningsnivå:

Läs mer

Utvecklingsprofil för studenten under VFT

Utvecklingsprofil för studenten under VFT 1 Utvecklingsprofil för studenten under VFT Utvecklingsprofilen är organiserad efter examensordningens mål. Rubrikerna svarar mot fokus i På väg mot läraryrket Mentorer avgör, i samverkan med studenter

Läs mer

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen 60 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr LiU-2014-00409 Fastställd av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2014-03-06. Ersätter

Läs mer

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp Education Ba (A), Learning reading and writing Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

Aktivt lärande Senast uppdaterad :03

Aktivt lärande Senast uppdaterad :03 Här presenteras David A. Kolbs teori om lärande och inlärningsstilar och hur man rent praktiskt arbetar på detta sätt med hjälp av simuleringar. Kolb menar att lärande baserat på upplevelser och erfarenheter

Läs mer

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Science education, Intermediate level, 30 ECTS

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Science education, Intermediate level, 30 ECTS HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN Enheten för lärarutbildning Dnr 512-2003-4151 Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Science education, Intermediate level, 30 ECTS Kurskod: LNY Kursplanen är godkänd och

Läs mer

IT som pedagogisk resurs när förskola/skola möter högskoleutbildning

IT som pedagogisk resurs när förskola/skola möter högskoleutbildning IT som pedagogisk resurs när förskola/skola möter högskoleutbildning En studie om ett utvecklingsarbete med syfte att stärka IT i lärarutbildningen Susanne Gustavsson Elisabeth Insulander susanne.gustavsson@his.se

Läs mer

Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Utbildningsvetenskapliga fakulteten Utbildningsvetenskapliga fakulteten = PDA006 HANDLEDNING, LÄRANDE OCH LEDARSKAP INOM SKOLA OCH ARBETSLIV, 15 HÖGSKOLEPOÄNG Supervision, Learning and Leadership in School and Working Life, 15 higher education

Läs mer

Pocketengelska : svensk-engelsk, engelsk-svensk ordbok PDF ladda ner

Pocketengelska : svensk-engelsk, engelsk-svensk ordbok PDF ladda ner Pocketengelska : svensk-engelsk, engelsk-svensk ordbok PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Åke Magnusson. Beskrivning saknas från förlaget. Kolla gärna upp förlagets (Ekerlids) hemsida,

Läs mer

Pedagogik, inriktning arbetslivspedagogik, grundkurs, 30 högskolepoäng Education, Working Life Education, Basic Course, 30 Credits

Pedagogik, inriktning arbetslivspedagogik, grundkurs, 30 högskolepoäng Education, Working Life Education, Basic Course, 30 Credits 1(6) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2017 Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Pedagogik, inriktning arbetslivspedagogik,

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Kursplan. Pedagogik, grundkurs, 30 högskolepoäng Education, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå.

Kursplan. Pedagogik, grundkurs, 30 högskolepoäng Education, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. 1(5) Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Pedagogik, grundkurs, 30 högskolepoäng Education, Basic Course, 30 Credits Kurskod: PE002G Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga

Läs mer

BVGA31, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Science, 60 credits Grundnivå / First Cycle

BVGA31, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Science, 60 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten BVGA31, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Science, 60 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 Dokument kring Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 110831 Lärarutbildningen vid Linköpings universitet Mål med utvecklingsplanen under INR 1 och 2 Utvecklingsplanen är ett

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN PDG262, Specialpedagogik och funktionsnedsättningar inom autismspektrat, 15,0 högskolepoäng Special Needs Education and Disabilities in the Spectrum of Autism,

Läs mer

Kursplan 154/2001/51 138/ Arbetslivspedagogik och annan vuxenutbildning. Kursen är en fristående kurs

Kursplan 154/2001/51 138/ Arbetslivspedagogik och annan vuxenutbildning. Kursen är en fristående kurs Kursplan Inst. för pedagogik Kurskod PEA212 Dnr Dnr 154/2001/51 138/2002-51 Beslutsdatum Reviderad 2001-05-10 2002-06-11 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Poängtal Nivå Arbetslivspedagogik och annan

Läs mer

Förkortad fritidsledarutbildning på distans

Förkortad fritidsledarutbildning på distans Förkortad fritidsledarutbildning på distans Inledning Huvudmän för Valla folkhögskola är Sveriges 4H och Studiefrämjandet. Innehållet i fritidsledarutbildningen på Valla folkhögskola vilar på folkhögskoleförordningen,

Läs mer

Utbildningsplan. Dramapedagogutbildningen. vid Västerbergs folkhögskola

Utbildningsplan. Dramapedagogutbildningen. vid Västerbergs folkhögskola Utbildningsplan Dramapedagogutbildningen vid Västerbergs folkhögskola Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna höstterminen 2015 eller senare 1 Dramapedagogutbildning på Västerbergs folkhögskola

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU!

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! För huvudmän inom skolväsendet Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! Innehåll Fortbildning för alla matematiklärare 2 Läraren

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN HPE301, Breddad lärarkompetens: Engelska som undervisningsspråk i högre utbildning, 7,5 högskolepoäng Professional Teaching Skills: English as the Medium of Instruction

Läs mer

Hälsa, lärande och trygghet Health, Learning and Confidence

Hälsa, lärande och trygghet Health, Learning and Confidence Kursplan Uttagen: 2008-12-16 Inrättad: 2006-09-13 Hälsa, lärande och trygghet Health, Learning and Confidence Högskolepoäng: 15.0 Kurskod: 6PE020 Ansvarig enhet: Pedagogiska inst SCB-ämne: Pedagogik Huvudområde:

Läs mer

Socialt arbete AV, Ungdom, identitet, sociala problem och möjligheter till förändring, 7,5 hp

Socialt arbete AV, Ungdom, identitet, sociala problem och möjligheter till förändring, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete AV, Ungdom, identitet, sociala problem och möjligheter till förändring, 7,5 hp Social Work MA, Youth, Identity, Social Problems and Possibilities for Change, 7,5 Credits

Läs mer

Utbildningsplan. Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan. Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande:

Utbildningsplan. Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan. Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Lärarutbildningsnämnden Utbildningsplan Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan Programkod: Programmets benämning: LAAML Musiklärarprogrammet, inriktning gymnasieskolan Music Teacher Education Programme

Läs mer

Mall för beskrivning av utbildning

Mall för beskrivning av utbildning Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 90 hp Målgrupp Målgrupp

Läs mer

LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN

LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN SPP400, Specialpedagogik - lärares och organisationers lärande, 15,0 högskolepoäng Special Needs Education: Teachers Competence and Organizational Development, 15.0 higher education

Läs mer

KURSPLAN Pedagogik, 1-30 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Pedagogik, 1-30 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Pedagogik, 1-30 hp, 30 högskolepoäng Education, 1-30, 30 credits Kurskod: LPEA17 Fastställd av: VD 2007-06-18 Gäller fr.o.m.: HT 2012, Reviderad 2010-06-01 Version: 2 Utbildningsnivå: Utbildningsområde:

Läs mer

Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85

Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85 Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85 Sida 3 (11) Bakgrund Under perioden 2002 2010 angavs i högskoleförordningen

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN LRFP10, Fritidshem som social praktik för lärare i fritidshem, 7,5 högskolepoäng Leisure-time centers as social practice for children's leisure and learning, 7.5

Läs mer

Kursplan. Inst. för pedagogik 356/ / Kurskod IDI202 Dnr Dnr. Beslutsdatum Reviderad

Kursplan. Inst. för pedagogik 356/ / Kurskod IDI202 Dnr Dnr. Beslutsdatum Reviderad Kursplan Inst. för pedagogik Kurskod IDI202 Dnr Dnr 356/01-51 38/2002-51 Beslutsdatum Reviderad 2001-12-11 2002-02-12 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Poängtal Nivå Idrott och hälsa, fortsättningskurs

Läs mer

PATIENTFOKUSERAD HANDLEDNING

PATIENTFOKUSERAD HANDLEDNING 2013-05-27, rev 2013-09-16 Akademin för hälsa, vård och välfärd PATIENTFOKUSERAD HANDLEDNING Att vårda och lära utifrån patienten Mälardalens högskola är en av Sveriges största högskolor. Nära samarbete

Läs mer

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits)

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Högskolan i Halmstad Enheten för lärarutbildning Kursplan Dnr512-2005-1899 Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Kurskod: LNY Kursplanen är

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

Högskolepedagogisk utbildning Modul 3 - perspektivkurs Projekt på K3 med kultur producenter Hösten 2005

Högskolepedagogisk utbildning Modul 3 - perspektivkurs Projekt på K3 med kultur producenter Hösten 2005 Högskolepedagogisk utbildning Modul 3 - perspektivkurs Projekt på K3 med kultur producenter Hösten 2005 Malmö, den 15 maj 2005 José Luiz Barbosa Kultur Produktion Konst, Kultur och Kommunikation (K3) Malmö

Läs mer

- A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

- A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄKPP11, Ämneslärarprofessionen i samhälle och skola, 30 högskolepoäng The Subject Teacher Profession in Society and School, 30 credits Avancerad nivå / Second Cycle

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Grodan Flynner : en kompis säger förlåt PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Grodan Flynner : en kompis säger förlåt PDF ladda ner Grodan Flynner : en kompis säger förlåt PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Louise Björnlund. Riva, bita och sparkas är bara dumt. När Grodan Flynners vänner är dumma mot honom blir han

Läs mer

LÄRARPROGRAMMET. Vid LiU. Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341 31-60 hp

LÄRARPROGRAMMET. Vid LiU. Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341 31-60 hp Institutionen för kultur och kommunikation Augusti 2011 Ann-Kari Sundberg ann-kari.sundberg@liu.se LÄRARPROGRAMMET Vid LiU Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341

Läs mer

VÄLKOMNA PÅ LÄRARUTBILDARTRÄFF

VÄLKOMNA PÅ LÄRARUTBILDARTRÄFF VÄLKOMNA PÅ LÄRARUTBILDARTRÄFF 09.00 10.00 Information för nya lärarutbildare även ni som tidigare har haft studenter från AU1 är naturligtvis välkomna 10.00 10.30 Information för samtliga lärarutbildare

Läs mer

UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG

UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG Curriculum Studies and Communication, 10 Credit Points (15 ECTS) LÄRDOK-KOD: 1. BESLUT OCH RIKTLINJER

Läs mer