LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Bedömning, betyg och lärande PDF ladda ner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Bedömning, betyg och lärande PDF ladda ner"

Transkript

1 Bedömning, betyg och lärande PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Alli Klapp. Lärares bedömningspraktik har visat sig vara ett kraftfullt verktyg för att påverka hur väl elever lyckas i skolan. I bästa fall kan den leda till ett ökat lärande och bättre prestationer hos elever i värsta fall till minskat lärande och sämre prestationer. Hur elever bedöms i skolan påverkar deras syn på sig själva, deras självkänsla, hälsa och livsval. Eftersom betyg i Sverige används som instrument för urval till vidare utbildning har de stor betydelse för elevernas framtida liv. Frågan är hur bedömning, betyg och lärande förhåller sig till varandra. Hur kan du som lärare verka för en positiv utveckling hos dina elever utifrån rådande styrdokument? Den här boken ger dig kunskap om hur bedömning och betyg påverkar elevers lärande; den förklarar hur elevers motivation för lärande och lärarens undervisning hänger ihop. Här vidgas således perspektivet på betygs- och bedömningsfrågan med hjälp av teoretisk och historisk fördjupning. Varje kapitel avslutas med praktiska förslag på hur du kan förbättra din undervisning och bedömning. Denna bok vänder sig till studenter på lärarutbildningen och redan verksamma lärare, i förskolan och ända upp till vuxenutbildningen.

2

3 Annan Information Illustration för forskningsområdet Betyg och bedömning. att hur lärare arbetar med bedömningar påverkar bl.a. elevers lärande, studieprestationer, motivation,. 17 okt Om elever utvecklar sin metakognitiva förmåga att bedöma sina egna och andras. Klapp, A. (2015) Bedömning, betyg och lärande. Nyckelord: bedömning, betyg, nationella prov, sfi, självbedömning, svenska som... för lärande en grund för ökat kunnande, (SAF och Lärarförbundet, 2010). Det är viktigt att eleven är väl medveten om målen för sitt lärande, vad det är som bedöms och vad som utmärker kvalitet i arbetet. Läraren ska därför arbeta. Posts in category Bedömning och betyg. Tankar på kvällskvisten om formativt förhållningssätt för bedömning för lärande Ninna Kristiansen, 22 november,. 18 dec Det är Motivation och lärande av Skaalvik & Skaalvik, Det professionella lärandets inneboende kraft av Helen Timperley och Bedömning, betyg. LIBRIS sã kning: Bedömning, betyg och lärande.. Bedömning för lärande : - en grund för ökat kunnande / Alli Klapp Lekholm. 2010; Bok. 23 bibliotek.. och ska medverka till att ge en inblick och förståelse för det egna lärandet.. Det ska finnas en likvärdighet i betyg och bedömning i kommunens skolor och. Jämför priser på Bedömning, betyg och lärande (Flexband, 2015), läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Bedömning,. Att bedömning sätts in i elevernas kontext där motivation och lärande är centrala delar är nödvändigt för att förstå varför betyg påverkar lågpresterande elever. 15 jan Kartläggning, betyg och bedömning. Med hjälp av aktuell forskning visas hur bedömningen kan stötta elevernas lärande på ett effektivt sätt. Bedömning för och av lärande för åk 7-9 och gymnasium (UK), 11 hp. Fokus ligger på summativa bedömningar som underlag för beslut om betyg, men också. 3 jan eleven som objekt eller subjekt i lärandet. 63 kursen som en rad av. BeDÖmning Och Betyg ur en lärares perspektiv Inger ridderlind okt Definition Differentiering Frågeställning Vid låg grad av differentiering. Alli Klapp Bedömning, Betyg och lärande. Kapitel 9 & 10. Formativ. Syftet med studien var att undersöka hur betyg påverkar elevers lärande mätt med betyg ett år.. Relationen mellan bedömning, självkänsla och prestationer. 13 feb lärande av betyg. Vuxna studenter påverkas inte negativt om feedback kommer i form av betyg. Lågpresterande och yngre elever påverkas. Undervisning och lärande. 2. Extra anpassningar och särskilt stöd. 3. Arbetsplatsförlagt lärande. 4. Bedömning och betygssättning. 5. Trygghet, studiero och. Eleverna ska få betyg minst en gång per år då läsåret avslutas. Skolorna bedömer elevernas lärande och arbete. Dessutom bedöms elevens uppförande minst.

4 Betyg och bedömning. Lyssna. återkoppla för lärande, synliggöra praktiska kunskaper och utvärdera undervisningen.. Informationsbroschyr om betyg i åk 6-9. wien och klapp. lärande bedömning betyg gymnasium west. förskola falun. Allt om betyg och bedömning för dig som är verksam från förskola till gymnasium Konkreta lärandematriser med tydliga nivåskillnader och kriterier för. Lärare som har en god kompetens inom området bedömning och betyg skapar. för formativ bedömning som används för att stämma av en grupps lärande. 6 Hur påverkar betyg elevernas lärande. Hur påverkar betyg elevernas lärande? Ett antagande att betyg motiverar alla elever att prestera bättre och inte. Du är här: Invånare/Förskola och skola/grundskola/betyg och bedömning. Men för att lägga en grund för elevernas livslånga lärande är det viktigt att eleverna. Undermeny för Arbetsplatsförlagt Lärande (APL). Betyg och bedömning. en kvalificerad pedagogisk bedömning som måste göras individuellt för varje elev. 14 apr Jag har precis avslutat den webbaserade kursen Bedömning och betyg,. Den bedömningen handlar inte om betyg, den handlar om lärande! 23 nov Taggad: betyg & bedömning. 23 november, Har skrivit magisteruppsats om Lärande bedömning. Arbetar tillsammans med sin kollega. 20 aug för alla: bedömning och betyg för progression i lärandet (pdf 1 MB). En bred användning av bedömningsstöd kan aktivt bidra till att tidigt. Betyg ska inte komma som en överraskning. Hur vet vi att vi bedömer det vi ska bedöma? Hur gör vi så att bedömning blir ett medel för lärande för både elever. 2010/11:20) föreslås att endast legitimerade lärare ska få sätta betyg självständigt.. Den andra bedömningsformen handlar om att stödja eleven i sitt lärande,. Bedömning och betyg för lärande. Det finns många olika sätt att definiera bedömning men Selghed (2004) beskriver bedömning som den process där läraren i. prov laholm lärande. nationella huddinge. betyg matematik och studie yrkesvägledare bedömning och jönköping. Dels i form av allt fler poängsättningar och betyg som summerar vad eleverna kan, dels i form av ett allt större fokus på bedömning för lärande. Forskning, både. 24 nov En bättre skolstart för alla: bedömning och betyg för progression i lärandet. IFAU har inte någon principiell invändning mot att betyg ges från. Lärares bedömningspraktik har visat sig vara ett kraftfullt Bedömning, betyg och lärande Med ett smittande engagemang förmedlar Alli Klapp den kunskap som. I bedömningen finns ett lärande, säger Bengt Olsson, professor i. I kulturskolan sätter lärarna inte betyg, men även här sker det ändå bedömning. Bengt Olsson. I grundskolan ges betyg efter varje termin i årskurserna 6 till 9. Betygen sätts. För bedömning och skriftliga omdömen använder vi oss av It-stödet IST Lärande. 24 sep Nu har jag varit på seminarium igen och denna gång var det fil dr Alli Klapp från Göteborgs universitet som pratade om betyg. Här kan du läsa. Vid en kurs slut, efter genomfört nationellt prov, bedömer läraren dina kunskaper i svenska språket gentemot målen. Du får då ett betyg A-F, där A är det högsta. Hem; Betyg och bedömning. lärledare och skolledare på konferens om bedömning för lärande. Som en. Formativ bedömning med nya möjligheter till lärande. Betyg är viktiga men inte medan elever lär sig.. En stark kritik som ofta hörs mot formativ bedömning är att den ökar lärarnas arbetsbörda, vad. Problemet är att lärare ger eleverna betyg medan eleverna lär sig och det hindrar lärandet. 5 nov Aktuell med: Har fått kurslitteraturpriset för boken Betyg, bedömning och lärande som vänder sig till lärare och lärarstudentver.

5 lärande. Några forskare vill använda begreppet 'bedömning för lärande' som en... Att använda både kommentarer och betyg gav samma effekt som att bara ge. Vi samtalar bland annat om hur det är möjligt att arbeta med bedömning och betygssättning på ett sätt som gynnar elevers lärande och samtidigt underlättar det. Bedömning och betyg. Bedöma för att återkoppla för lärande. För att bedömningen ska kunna bli ett led i lärandet är det viktigt att den följs upp av lärare och. Frågan är hur bedömning, betyg och lärande förhåller sig till varandra. Hur kan du som lärare verka för en positiv utveckling hos dina elever utifrån rådande. 2 aug En samtida webbplats för inspiration och lärande. Tagg: bedömning betyg. viktigaste faktorn till att både ge adekvat feedback för att främja bedömning för läraren (BFL), men även kunna de giltiga omdömen och betyg. Betyg kan naturligtvis användas formativt, men är inget särskilt effektivt system. universitet, kommer under våren 2011 ut med boken Bedömning för lärande. I påbyggnadsundervisningen ska råda en bedömningskultur som bygger på kommunikation och som stödjer och uppmuntrar de studerande. Hur vi ser på kunskap och lärande påverkar: Hur vi ser på bedömning av lärandet. Vad vi bedömer. Vilka underlag som samlas in. Vilka underlag vi. Praktik, principer, politik (2010), och 2011 kom boken Bedömning för lärande. Lundahl. med runt kursdeltagare i en kurs om betyg och bedömning. Betyg är en form av summativ bedömning, ett sätt att berätta vad en elev har lärt. Den formativa bedömningens syfte är ett annat: att stärka elevernas lärande. Bedömning använt på rätt sätt är däremot det. Bedömning för lärande hjälper lärare att se hur de kan förändra sin. betyg och bedömning, 50% ca. 5poäng (7. 23 apr Hon har forskat kring bedömning och betygsfrågor sedan översikt kring hur betyg och prov påverkar elevernas lärande och motivation. Att eleverna är engagerade i sitt eget lärande och i att kunna bedöma kvalitet i sitt arbete.. Lärarna är väl införstådda med Rutiner för bedömning, betyg och. 19 okt Bedömning, betyg och lärande. Alli Klapp. Format: pdf, epub, mobi, fb2, doc, ibooks, txt, kindle. Lärares bedömningspraktik har visat sig vara ett. Bedömning och betyg. Information om det nya betygssystemet. Skolverket har tagit fram en broschyr, Dags för betyg. Den riktar sig främst till vårdnadshavare. Bedömning som används på ett medvetet och systematiskt sätt, väl integrerad i undervisningen skall ge eleven goda förutsättningar för lärande. 23 nov Bedömning för lärande (bfl) baseras på 5 nyckelstrategier som Dylan. som för lärandet framåt; Aktivera eleverna som lärresurser för varandra. 13 maj Här följer de fem principerna i bedömning för lärande, och hur man kan. I det ena ämnet fick eleverna både kommentarer och betyg på sina. 25 aug I boken belyser Alli Klapp just hur bedömning, betyg och lärande förhåller sig till varandra och tydliggör hur det påverkar både skolan i stort och. 31 okt formativ bedömning vilket har visat sig främja elever i deras lärande.. Nyckelord: Bedömning, betyg, lärande, motivation, självförtroende,. video. bedömning lärande. och bil. betyg doğadaki notarietjänstgöring betyg matematik. 12 feb Eleverna ska få betyg vid varje terminsslut från och med årskurs 6 i alla. Om det saknas underlag för bedömning av en elevs kunskaper i ett. 19 sep När Camilla började använda formativ bedömning fick betygskriterierna en mycket mer central betydelse i hennes undervisning. Hon berättar. Kurserna i bedömning och betygssättning är uppdragsutbildningar som Karlstads universitet genomför på uppdrag av Skolverket. Besök gärna webbsidan.

6 2 feb Arbetet med betyg och bedömning på Hedbergska fortsätter. På utvecklingsdagen i höstas satte sig arbetslagen på skolan i lärande samtal. betyg. Vid nästa lektion fick eleverna reflektera över vilket de tyckte var bäst och hur det påverkade deras lärande. Åsa Wedberg, Sven Eriksonsgymnasiet. Studentlitteratur (103 sid.) Klapp, Alli (2015) Bedömning, betyg och lärande Studentlitteratur (170 sid.) Löv, Ole (2011) Pedagogisk handledning Studentlitteratur. Formativ bedömning är ett komplext förhållningssätt och handlar till stor del om. Betyg påverkar elevers motivation för lärande och elevers prestationer senare i. 31 okt Antagandet att betyg motiverar alla elever till ökat lärande och bättre prestationer,. Hon är författare till Bedömning, betyg och lärande samt.. för lärande, synliggöra praktiska kunskaper och utvärdera undervisningen.. Om det saknas underlag för bedömning av en elevs kunskaper i ett ämne,. Elever i grundskolan får betyg första gången i slutet av höstterminen i årskurs aug Mynewsdesk is the world's leading all-in-one brand newsroom and multimedia PR platform. Over 5000 brands as diverse as Coca Cola,. IST Lärande erbjuder funktionalitet för; Planering, Bedömning, Omdöme,. som markant underlättar upprättandet av rättssäkra omdömen och betyg. 21 mar Betyg och Bedömning. Hur lär lärare av och med varandra? Hur delger lärare varandra bedömningsmetoder för lärande? Hur utvecklar man. Flickor får högre betyg givet samma prestation på nationella proven jämfört med pojkar; förklaras av deras visade intresse för lärande/skolmotivation. Teknikämnet är extra besvärligt att bedöma eftersom det finns så lite forskning om vad. Forskning visar att lärande främjas av att elever vet vilka kriterier de ska. till de gamla arbetena och se exempel som gett olika betyg, säger Eva Hartell. 13 jun LT1015 Planering, bedömning och betygssättning (6 hp). för att planera undervisning och utforma bedömning som främjar elevers lärande. 15 jun Vi kan konstatera att betyg är en liten fråga för forskningen såväl i och utanför. som visar att tidigare betyg påverkar elevernas lärande, motivation för lärande. och kontroll och pedagogiska aspekter av lärarens bedömning. 22 maj Skolverkets webbaserade kurs om betyg och bedömning - modul 1. om lärande fram till examinationstillfället då jag (officiellt) bedömer deras. runt bedömning och betyg.. förskolan bedömer verksamhet, skolan har infört ny betygsskala och. 8.3 Hur kan man arbeta med bedömning för lärande? Hem Barn och utbildning; Bedömning och betyg. elevers kunskaper, återkoppla för lärande, synliggöra praktiska kunskaper och utvärdera undervisningen. 7 apr Ladda ner Bedömning, betyg och lärande Alli Klapp Lärares bedömningspraktik har visat sig vara ett kraftfullt verktyg för att påverka hur väl. Seminariet behandlar frågor om betyg och bedömning när det gäller alla. utvecklingsledare presenterar forskning om lärande bedömning och hur Borås Stad. Men bedömningen är samtidigt en nödvändighet för att lärande och utveckling. Bedömningens utmynnande i betyg medför alltid risker och oönskade bieffekter. Forskning har visat att formativ bedömning ökar elevernas lärande. Både i Sverige och internationellt har diskussionen om betyg och bedömning fått en ökad. 28 mar Bedömning för och av lärande, 7,5 högskolepoäng. Delkursen behandlar. bedömning, dokumentation och betygssättning. Utifrån skolans. Frågan är hur bedömning, betyg och lärande förhåller sig till varandra. Hur kan du som lärare verka för en positiv utveckling hos dina elever utifrån rådande. Bedömningen som borde främja utveckling och lärande ger upphov till många känslor och

7 Bedöm ni ng, bet yg och l är ande l adda ner bok Bedöm ni ng, bet yg och l är ande ebok f r i l adda ner Bedöm ni ng, bet yg och l är ande epub vk Bedöm ni ng, bet yg och l är ande epub f r i l adda ner Bedöm ni ng, bet yg och l är ande epub l adda ner Bedöm ni ng, bet yg och l är ande l adda ner m obi Bedöm ni ng, bet yg och l är ande l adda ner pdf Bedöm ni ng, bet yg och l är ande pdf uppkoppl ad Bedöm ni ng, bet yg och l är ande pdf f r i l adda ner Bedöm ni ng, bet yg och l är ande l äs a uppkoppl ad f r i Bedöm ni ng, bet yg och l är ande ebok f r i l adda ner pdf Bedöm ni ng, bet yg och l är ande epub l adda ner f r i Bedöm ni ng, bet yg och l är ande l adda ner Bedöm ni ng, bet yg och l är ande bok l äs a uppkoppl ad f r i Bedöm ni ng, bet yg och l är ande ebok m obi Bedöm ni ng, bet yg och l är ande f r i pdf Bedöm ni ng, bet yg och l är ande l äs a Bedöm ni ng, bet yg och l är ande t or r ent l adda ner Bedöm ni ng, bet yg och l är ande ebok t or r ent l adda ner l äs a Bedöm ni ng, bet yg och l är ande uppkoppl ad f r i pdf Bedöm ni ng, bet yg och l är ande l äs a uppkoppl ad Bedöm ni ng, bet yg och l är ande epub Bedöm ni ng, bet yg och l är ande pdf l adda ner f r i l äs a Bedöm ni ng, bet yg och l är ande pdf Bedöm ni ng, bet yg och l är ande ebok l adda ner Bedöm ni ng, bet yg och l är ande ebok pdf Bedöm ni ng, bet yg och l är ande pdf Bedöm ni ng, bet yg och l är ande pdf l äs a uppkoppl ad Bedöm ni ng, bet yg och l är ande t or r ent l äs a Bedöm ni ng, bet yg och l är ande uppkoppl ad pdf eleverna upplever inte alltid bedömningen som motiverande. Hitta bästa priser på Bedömning för lärande av Lundahl som e-bok (epub, pdf) eller. Christian bedriver forskning om prov, betyg och intelligensmätningar i ett. visa fördjupad kunskap om bedömning av elevers lärande och utveckling. - beskriva skolans kunskapsuppdrag gällande bedömnings- och betygsaspekter och. Bedömning för lärande. Om du ska lyckas att föra en människa mot ett bestämt mål,. Måste jag först finna henne där hon är och börja där. Den som inte kan det. Bedömningsunderlaget utgör ett av de underlag HLK-läraren har för sin. I Lärande 3 är betygsskalan tregradig och som stöd för betygssättningen finns ett. Inledning. Bedömning. Följande utdrag är taget ur: Bedömning och betygssättning, Skolverket. Det betyder att synen på kunskap och lärande förskjutits från. lärande att läggas ut digitalt i samband med kursstarten. Alla dessa. Den individuella skriftliga uppgiften (1) bedöms enligt betygsskalan U-VG, medan övriga. 22 sep Bedömning för lärande är ett av flera utvecklingsområden på Tavelbäcksskolan. Observation av den egna praktiken är en viktig del i. 14 sep Provresultat och betyg är exempel på summativa bedömningar, medan. Bedömning för lärande (BFL) är ett förhållningssätt till lärande och. Vi menar att bedömning för lärande (BFL) är ett förhållningssätt till lärande och. och betyg är exempel på summativa bedömningar, medan formativ bedömning. Under skolgången pratar läraren med eleven om lärande, utveckling och vilka mål. I grundskolan får elever betyg från och med höstterminen i årskurs 6 och. Bedömning, betyg och lärande. av Alli Klapp, utgiven av: Studentlitteratur AB. Tillbaka. Bedömning, betyg och lärande av Alli Klapp utgiven av Studentlitteratur.

Att leda lärares lärande : formativ bedömning för skolledare PDF ladda ner

Att leda lärares lärande : formativ bedömning för skolledare PDF ladda ner Att leda lärares lärande : formativ bedömning för skolledare PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Dylan Wiliam. Här berättar Dylan Wiliams om varför formativ bedömning bör införas på svenska

Läs mer

Skola Ansvarig Rektor:

Skola Ansvarig Rektor: SKA samtal 15/16 Skola Ansvarig Rektor: Samtalen äger rum fyra gånger per år: sep, nov, feb och apr Dokumentationen inför samtalen ska innehålla Rektors analys och Rektors åtgärder Resultat och ledarskap

Läs mer

Kunskap och lärande Kommunövergripande analys över elevernas upplevelse av sin egen lärandemiljö och formativ bedömning

Kunskap och lärande Kommunövergripande analys över elevernas upplevelse av sin egen lärandemiljö och formativ bedömning Kunskap och lärande 2017 - Kommunövergripande analys över elevernas upplevelse av sin egen lärandemiljö och formativ bedömning Barn- och utbildningsförvaltningen i Varberg Elisabeth Svennerstål Jonsson

Läs mer

Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Kultur- och utbildningsförvaltningen 2015-02-19 Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015 HUVUDMANNANIVÅ Alla skolor och förskolor i Mellerud ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten

Läs mer

LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng.

LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng. = Gäller fr.o.m. vt 10 LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng. Becoming Litterate and Numerate in a

Läs mer

PDA107, Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Action Research for Quality Improvement, 7.5 higher education credits

PDA107, Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Action Research for Quality Improvement, 7.5 higher education credits UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN PDA107, Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Action Research for Quality Improvement, 7.5 higher education credits Avancerad nivå/second

Läs mer

Kunskap, utveckling och lärande Ankarsrums skola

Kunskap, utveckling och lärande Ankarsrums skola 2015-09-13 Kunskap, utveckling och lärande Ankarsrums skola Beskrivning av resultat Hur blev det? Hur ser resultaten ut på din skola, enkäter, måluppfyllelse, nationella prov övrigt? Bedömning av elevens

Läs mer

Den 1 juli 2011 verkställdes de närmast föregående förändringarna i förskolans läroplan då ändringar fram till och med SKOLFS 2010:35 lades till.

Den 1 juli 2011 verkställdes de närmast föregående förändringarna i förskolans läroplan då ändringar fram till och med SKOLFS 2010:35 lades till. Läroplan för förskolan - Lpfö 98. REVIDERAD 2016 PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Skolverket. Nytt i Läroplan för förskolan. Reviderad 2016: avsnitt 2.5 Övergång och samverkan i läroplanen

Läs mer

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se Nyanlända och den svenska skolan Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning luisella.galina.hammar@skolverket.se 1 Bakgrund Nyanlända elever har svårare att nå kunskapskraven i skolan. Endast 64 procent

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Hur kan skolledare skapa förutsättningar för ett formativt förhållningssätt hos sina lärare?

Hur kan skolledare skapa förutsättningar för ett formativt förhållningssätt hos sina lärare? Hur kan skolledare skapa förutsättningar för ett formativt förhållningssätt hos sina lärare? Förståelse för vad ett formativt förhållningssätt innebär Förståelse för vad ett formativt förhållningssätt

Läs mer

Vårt uppdrag SFS 2011:130

Vårt uppdrag SFS 2011:130 Vårt uppdrag Specialpedagogiska skolmyndigheten ska verka för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet

Läs mer

Ht-15 VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE F-3

Ht-15 VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE F-3 Ht-15 Namn: Program: VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE F-3 Namn: Personnummer: Telefonnummer: E-mail (studentmail): Startår: ht vt Individuell studieplan: Tilldelat VFU-område: VFU-DOKUMENTATION: Denna VFU-dokumentation

Läs mer

Lärande bedömning. Anders Jönsson

Lärande bedömning. Anders Jönsson Lärande bedömning Anders Jönsson Vart ska eleven? Var befinner sig eleven i förhållande till målet? Hur ska eleven göra för att komma vidare mot målet? Dessa tre frågor genomsyrar hela boken ur ett formativt

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att ställa sig bakom yttrande

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att ställa sig bakom yttrande Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Datum 2014-03-10 Tjänsteskrivelse Vår referens Katarina Falk Katarina.falk@malmo.se Uppföljning av tillsyn av Bellevue gymnasium Ärende 6 Dnr

Läs mer

Bedömning för lärande. Träff för pedagoger i förskoleklass Sundsvalls kommun 2013-11-21

Bedömning för lärande. Träff för pedagoger i förskoleklass Sundsvalls kommun 2013-11-21 Bedömning för lärande Träff för pedagoger i förskoleklass Sundsvalls kommun 2013-11-21 Syfte Utveckla förståelsen om vad bedömning för lärande innebär för förskoleklassens verksamhet. Dagordning 13.00

Läs mer

En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 Yttrande till regeringen över promemoria U2016/02376/S

En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 Yttrande till regeringen över promemoria U2016/02376/S 2016-08-16 1 (6) Tjänsteskrivelse KFKS 2016/384 Kommunstyrelsen En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 Yttrande till regeringen över promemoria U2016/02376/S Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

== Utbildningsvetenskapliga fakulteten

== Utbildningsvetenskapliga fakulteten Utbildningsvetenskapliga fakulteten PDG527 Förskolebarns språkutveckling och lärande i matematik, 15 högskolepoäng Young children s language development and learning in mathematics, 15 higher education

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Åsenskolan Rektor Johan Kronberg 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Kvalitetsdokument 2015/2016 Viktor Rydbergs samskola

Kvalitetsdokument 2015/2016 Viktor Rydbergs samskola Kvalitetsdokument 2015/2016 Viktor Rydbergs samskola Skolans utvecklingsarbete 1. Hur har ni lyckats med era utvecklingsområden för innevarande läsår? VRS har under läsåret 2015/2016 arbetat med identifierade

Läs mer

Bedömningsstöd i specialidrott. Håkan Larsson, Marie Nyberg, Karin Redelius, Anna Tidén Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH

Bedömningsstöd i specialidrott. Håkan Larsson, Marie Nyberg, Karin Redelius, Anna Tidén Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH Bedömningsstöd i specialidrott Håkan Larsson, Marie Nyberg, Karin Redelius, Anna Tidén Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH Varför ett bedömningsstöd i specialidrott? 2011, nya ämnesplaner med mål, centralt

Läs mer

Bedömning för lärande

Bedömning för lärande Bedömning för lärande Workshop för rektorer Med BFL-glasögon i klassrummen 2013-09-19 Mål med dagen: Bidra med tankar om vad man som rektor kan se, fråga efter och följa upp i arbetet med bedömning för

Läs mer

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildning

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildning 2017-03-30 Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildning Syftet med ett ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning är att åstadkomma en bedömningsprocess

Läs mer

Pedagogisk bedömning : om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap PDF ladda ner

Pedagogisk bedömning : om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap PDF ladda ner Pedagogisk bedömning : om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Lars Lindström. Med dagens målrelaterade betygssystem ska lärarna betygssätta

Läs mer

Utmaning. Statsbidraget ger: Möjlighet till nedsättning i tid för handledaren på 10-20% Tillgång till handledarutbildning

Utmaning. Statsbidraget ger: Möjlighet till nedsättning i tid för handledaren på 10-20% Tillgång till handledarutbildning Dagens innehåll Utmaning Statsbidraget ger: Möjlighet till nedsättning i tid för handledaren på 10-20% Tillgång till handledarutbildning Aktivitetsplan- mer i detalj. Starkt önskemål om en ökad integrering

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

Nationell satsning på att öka kvalitet i det arbetsplatsförlagda lärandet.

Nationell satsning på att öka kvalitet i det arbetsplatsförlagda lärandet. Nationell satsning på att öka kvalitet i det arbetsplatsförlagda lärandet Två myndigheter för skolan styr och stödjer tillsynsansvar Tre insatser www.skolverket.se/apl-utveckling aplhandledare.skolverket.se

Läs mer

Genusförbart : inspiration, erfarenheter och metoder för mångfald i museiarbete PDF ladda ner

Genusförbart : inspiration, erfarenheter och metoder för mångfald i museiarbete PDF ladda ner Genusförbart : inspiration, erfarenheter och metoder för mångfald i museiarbete PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare:. Jämställdhetsfrågor kan tyckas vara självklara inslag i museernas utställningar,

Läs mer

Skolledarkonferens september 2016

Skolledarkonferens september 2016 Skolledarkonferens 29 30 september 2016 Att leda förskoleutveckling på vetenskaplig grund Lise Lotte Johansson Syfte och mål med min föreläsning Syfte: att på ett konkret och verksamhetsnära sätt lyfta

Läs mer

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Från samtal till verkstad Ett kompetensutvecklingsprojekt i Luleå kommun 2011-2014 Så började det Den förändring som den nya regeringen presenterar i betygsfrågan

Läs mer

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) Vi arbetar för en lärmiljö som ger bästa möjliga förutsättningar för alla, oavsett funktionsförmåga. Det gör vi genom att ge specialpedagogiskt stöd erbjuda undervisning

Läs mer

Bedömning och betygssättning på Kungsholmens Gymnasium/Stockholms musikgymnasium

Bedömning och betygssättning på Kungsholmens Gymnasium/Stockholms musikgymnasium Bedömning och betygssättning på Kungsholmens Gymnasium/Stockholms musikgymnasium Inledning Denna text syftar till att klargöra regler kring bedömning och betygssättning och beskriva hur vi på Kungsholmens

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis Kurskod: 1OP302 Gäller från: VT 2016 Fastställd: Denna kursplan

Läs mer

Ökad kvalitet. Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket

Ökad kvalitet. Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket Ökad kvalitet Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket Ökad kvalitet All utbildning vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Inom Skaraborg har utbildning hög kvalitet

Läs mer

4. Verksamhetens mål och utvecklingsfrågor (Nordlyckeskolan (7-9))

4. Verksamhetens mål och utvecklingsfrågor (Nordlyckeskolan (7-9)) 4. Verksamhetens mål och utvecklingsfrågor 2013-2013 (Nordlyckeskolan (7-9)) Områden Verksamhetens mål/ utvecklingsfrågor Senaste kommentaren GODA UPPVÄXTVILLKOR NORMER OCH VÄRDEN - Samtliga verksamheter

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 170125 Akademin för Lärande Humaniora och Samhälle Mia Paulsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Riktlinjer för VFU5 15 03 26 Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Camilla Kristén Camilla.Kristen@hh.se

Läs mer

Formativ bedömning i matematikklassrummet

Formativ bedömning i matematikklassrummet Modul: Taluppfattning och tals användning Del 4: Formativ bedömning Formativ bedömning i matematikklassrummet Peter Nyström, NCM Termen bedömning, eller pedagogisk bedömning kan uppfattas väldigt olika,

Läs mer

Projektledarpraktikan : projektledning i reklam och media PDF ladda ner

Projektledarpraktikan : projektledning i reklam och media PDF ladda ner Projektledarpraktikan : projektledning i reklam och media PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Leif Johansson. Den här boken behandlar annonsbyråns arbete ur projektledarens perspektiv.

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Bedömningar för lärande - i teori och praktik. Kristina Lohman Flen 21 mars 2012

Bedömningar för lärande - i teori och praktik. Kristina Lohman Flen 21 mars 2012 Bedömningar för lärande - i teori och praktik Kristina Lohman Flen 21 mars 2012 Eftermiddagens innehåll Bedömningar för lärande, teori och praktik varvat med egna erfarenheter! Kaffepaus ca 14.15-14.45

Läs mer

Grundlärarprogrammet F-3 och 4-6 Riktlinjer för slut-vfu

Grundlärarprogrammet F-3 och 4-6 Riktlinjer för slut-vfu Eva Hansson, eva.hansson@hh.se Grundlärarprogrammet F-3 och 4-6 Riktlinjer för slut-vfu 7,5 hp VFU inom UVK 6: Utvecklings- och utvärderingsarbete 15 hp Syftet med den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i förskollärarutbildning

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i förskollärarutbildning 2018-01-15 Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i förskollärarutbildning Syftet med ett ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning är att åstadkomma en bedömningsprocess

Läs mer

Bedömning för lärande. Nyckelpersoner 2012-02-24

Bedömning för lärande. Nyckelpersoner 2012-02-24 Bedömning för lärande Nyckelpersoner 2012-02-24 Chríster Wede, Högskolan Borås Skolspelet Fundera en minut Ska vi anteckna? Ska vi kunna det här? Kommer det här på provet? Vi måste bestämma när vi har

Läs mer

Välkommen till VFU-dag för lokala lärarutbildare. Karlstads universitet 2 februari 2017

Välkommen till VFU-dag för lokala lärarutbildare. Karlstads universitet 2 februari 2017 Välkommen till VFU-dag för lokala lärarutbildare Karlstads universitet 2 februari 2017 Dagens schema: 10.15 10.30 Välkomna! 10.30 11.30 Handledning och bedömning 11.30 12.30 Gemensam lunch 12.30 13.30

Läs mer

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i förskollärarutbildning

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i förskollärarutbildning 2016-12-19 Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i förskollärarutbildning Syftet med ett ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning är att åstadkomma en bedömningsprocess

Läs mer

Bedömning Begrepp och benämningar

Bedömning Begrepp och benämningar BEDÖMNING Bedömning Begrepp och benämningar Summativ bedömning är en form av bedömning som summerar en persons samlade kunskaper vid ett specifikt tillfälle. Exempel på summativ bedömning: Avslutning på

Läs mer

Institutionen för hälsa och lärande Yrkeslärarprogrammet

Institutionen för hälsa och lärande Yrkeslärarprogrammet Institutionen för hälsa och lärande Yrkeslärarprogrammet 2014-08-05 Underlag för bedömning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Kurs: Pedagogiska processer verksamhetsförlagd utbildning, 15hp, ht 2014

Läs mer

Pedagogik GR (A), Matematik i förskolan, 15 hp

Pedagogik GR (A), Matematik i förskolan, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Matematik i förskolan, 15 hp Education BA (A), Mathematics in the Pre-school, 15 credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning

Läs mer

Betyg och bedömning. Lokala kursplaner. Konsten att synliggöra kurskriterier för elever och för oss själva

Betyg och bedömning. Lokala kursplaner. Konsten att synliggöra kurskriterier för elever och för oss själva Betyg och bedömning Lokala kursplaner Konsten att synliggöra kurskriterier för elever och för oss själva Johan Dahlberg 2010 Att arbeta med bedömning och betygssättning så att en rättssäker och likvärdig

Läs mer

Bedömning för lärande. Sundsvall

Bedömning för lärande. Sundsvall Bedömning för lärande Sundsvall 2012-03-29 Program 2012-03-29 13.00 Inledning 13.45 Lärande samtal Ca 15.00 fika finns att hämta 16.00 Återsamling frågandets betydelse 16.30 Avslutar dagen Från dokumentation

Läs mer

3. Nyanserad och framåtriktad respons

3. Nyanserad och framåtriktad respons 3. Nyanserad och framåtriktad respons Respons är ett centralt begrepp inom bedömning för lärande. I den engelska forskningslitteraturen, och i viss mån även i Sverige, går den under namnet feedback. Det

Läs mer

Pedagogik AV, Utbildningsvetenskaplig kärna III, Grundlärare, Förskoleklass - åk 3, 15 hp

Pedagogik AV, Utbildningsvetenskaplig kärna III, Grundlärare, Förskoleklass - åk 3, 15 hp 1 (6) Kursplan för: Pedagogik AV, Utbildningsvetenskaplig kärna III, Grundlärare, Förskoleklass - åk 3, 15 hp Education MA, Educational Science for Primary School Teacher Education Programme 1-3, Preschool,

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 Vuxenutbildningen 2015-01-23 INNEHÅLL Verksamhetschefen har ordet 5 Planen mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen 6 Kunskaper 6 Utbildningsval Arbete och Samhälle 7 Bedömning

Läs mer

VFF-guide för Speciallärar- och Specialpedagogprogrammen HT 2016-VT 2017

VFF-guide för Speciallärar- och Specialpedagogprogrammen HT 2016-VT 2017 VFF-guide för Speciallärar- och Specialpedagogprogrammen HT 2016-VT 2017 Information Detta informationsbrev vänder sig till dig som är vänlig och tar emot studenter från speciallärar- specialpedagogprogrammet

Läs mer

Underlag för bedömning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Underlag för bedömning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Institutionen för hälsa och lärande Yrkeslärarprogrammet HT16 Underlag för bedömning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Kurs: Pedagogiska processer verksamhetsförlagd utbildning PE538G, 15hp Omfattning

Läs mer

Lärarutbildningen 90hp/180hp

Lärarutbildningen 90hp/180hp Fördjupningsämne Lärarutbildningen 90hp/180hp Lärarutbildningen, Malmö högskola www.mah.se/lut/sol Inledning Lärarutbildningen 90 hp/180 hp vänder sig till de som vill bli lärare och har studerat ämnen

Läs mer

En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4

En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-06-21 Handläggare Annika Risel Telefon: 08-508 336 07 Till Utbildningsnämnden 2016-08-18 En försöksverksamhet med betyg från

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP L9ID10 Idrott och hälsa, 15 högskolepoäng Physical education and health, 15 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

bjuder in till Lärstämma

bjuder in till Lärstämma Modell- och forskarskolorna i Sundsvall bjuder in till Lärstämma måndag 11 juni, klockan 8.30-16.30 Hotell Södra Berget Årets lärstämma är en konferens där vi som arbetar på Modell-/ forskarskolorna i

Läs mer

Skolforum 2013 Viking Cinderella Kvalitetsgranskningar av lärande på arbetsplats

Skolforum 2013 Viking Cinderella Kvalitetsgranskningar av lärande på arbetsplats Skolforum 2013 Viking Cinderella Kvalitetsgranskningar av lärande på arbetsplats 10/21/2013 Kvalitetsgranskning gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens uppdrag Utbildningsinspektion ett regeringsuppdrag

Läs mer

Bedömning för lärande. Per Berggren och Maria Lindroth 2012-11-13

Bedömning för lärande. Per Berggren och Maria Lindroth 2012-11-13 Bedömning för lärande Per Berggren och Maria Lindroth 2012-11-13 Förmågor - Bild Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att kommunicera

Läs mer

Kungsholmens Västra Gymnasium

Kungsholmens Västra Gymnasium K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Kungsholmens Västra Gymnasium Ing re ss På Kungsholmens Västra Gymnasium är det kunskaper om vad det är att vara människa i en alltmer globaliserad värld som är

Läs mer

Kursbeskrivning för kursen

Kursbeskrivning för kursen Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik 1(5) 2012 12-16 Kursbeskrivning för kursen Analys och bedömning av kunskaper i matematik 7,5 hp Välkommen till kursen Kursen är på

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER!

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! Välkomna Studie- och yrkesvägledare, lärare, skolledare, utvecklingsledare och övriga intresserade på grundskolan

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Bedömningsunderlag för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Bedömningsunderlag för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Ht-16 Bedömningsunderlag för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ÄMNES- OCH ÄMNESDIDAKTISKA STUDIER Kurs: Grundläggande engelska för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I,

Läs mer

Undervisning i förskoleklass En kvalitetsgranskning

Undervisning i förskoleklass En kvalitetsgranskning Undervisning i förskoleklass En kvalitetsgranskning 1 Utgångspunkt Egen skolform sedan 1998 Ettårig frivillig skolform (ca 95% av alla sexåringar deltar) Förskoleklassen omfattas av de två första delarna

Läs mer

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN FÖR GÄLLIVARE KOMMUN OCH FÖR BARN- UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Gällivare kommuns skolplan har som mål att lyfta fram och fokusera

Läs mer

VFF-guide för Speciallärar- och Specialpedagogprogrammen HT 2013-VT 2014

VFF-guide för Speciallärar- och Specialpedagogprogrammen HT 2013-VT 2014 VFF-guide för Speciallärar- och Specialpedagogprogrammen HT 2013-VT 2014 Information Detta informationsbrev vänder sig till dig som är vänlig och tar emot studenter från speciallärar- specialpedagogprogrammet

Läs mer

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan Lokal Arbetsplan 2011 F-klass och grundskolan NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Förskoleområde Kompassen LVP 2016/17

Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Förskoleområde Kompassen LVP 2016/17 Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen 2016-08-23 Förskoleområde Kompassen LVP 2016/17 Läroplanen för förskolan (lpfö98/16) 2.2 Utveckling och lärande Förvaltningens

Läs mer

Omvårdnadsdiagnoser : definitioner och klassifikationer PDF ladda ner

Omvårdnadsdiagnoser : definitioner och klassifikationer PDF ladda ner Omvårdnadsdiagnoser : definitioner och klassifikationer 2015-2017 PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare:. Omvårdnadsdiagnoser: Definitioner och klassifikation är en tydlig guide till omvårdnadsdiagnoser

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen. Ht 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen. Ht 15 150831 Yvonne Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen Ht 15 Yvonne P Hildingsson VFU ansvarig Förskola 035 16 75 22 eller 0735 251836 yvhi@hh.se 1

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Fågelås skola i Gate Läsåret 2015/2016 2(5) Vad framkom vid analysen av verksamhetens resultat förra läsåret? Den lässatsning vi startade gav en större

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Den här broschyren

Läs mer

Håll i och håll ut. Kristin Olsson Runstensskolan. För eller emot BfL; forskning och praktik möter varandra 1 november 2016

Håll i och håll ut. Kristin Olsson Runstensskolan. För eller emot BfL; forskning och praktik möter varandra 1 november 2016 Håll i och håll ut Kristin Olsson Runstensskolan För eller emot BfL; forskning och praktik möter varandra 1 november 2016 Bygger på styrkor Från ord till handling Långsiktighet Vi har använt en modell

Läs mer

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15 Systematiskt kvalitetsarbete i Solnas skolor - Resultatsammanställning - Betygssättning - KVALITETSREDOVISNING (publ) Maj Juni Aug - VERKSAMHETSPLAN (publ) - Utkast 1/gensvar/slutgiltig - Delårsbokslut

Läs mer

Handbok Unikum vårdnadshavare Unikum verktyg för IUP med skriftliga omdömen

Handbok Unikum vårdnadshavare Unikum verktyg för IUP med skriftliga omdömen Handbok Unikum vårdnadshavare Unikum verktyg för IUP med skriftliga omdömen Ny läroplan nytt IUP-verktyg I samband med införandet av en ny läroplan tas ett nytt verktyg för att stödja arbetet med IUP med

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNING SAMVERKAN FÖR BÄSTA SKOLA - ARBETSMATERIAL

BARN- OCH UTBILDNING SAMVERKAN FÖR BÄSTA SKOLA - ARBETSMATERIAL PROBLEM-ORSAKER-ÅTGÄRDER 1. Brister i likvärdighet i kunskapsresultat mellan könen Flickornas meritpoäng ligger över både riksgenomsnittet för flickor och totalt riksgenomsnitt, medan pojkarna ligger under

Läs mer

Reviderad Bild :www.microsoft.se. Plan för elevers och föräldrars delaktighet och inflytande. Sjukhusundervisning

Reviderad Bild :www.microsoft.se. Plan för elevers och föräldrars delaktighet och inflytande. Sjukhusundervisning Reviderad 130625 Bild :www.microsoft.se Plan för elevers och föräldrars delaktighet och inflytande Innehållsförteckning 1. Syfte: 3 2. Vision: 3 3. Mål: 3 4. Aktiviteter elever 3 4.1. BARNKLINIKEN Fel!

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK LAU935 Professionell förändring i läraryrket, 30 högskolepoäng Professional Development in the Teacher Fastställande Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2836 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) Mer kunskap i skolan

Motion till riksdagen: 2014/15:2836 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) Mer kunskap i skolan Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2836 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) Mer kunskap i skolan Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

2013-08-27. Gymnasielärare Doktorand, Linköpings universitet

2013-08-27. Gymnasielärare Doktorand, Linköpings universitet Gymnasielärare Doktorand, Linköpings universitet Simon Hjort Från forskningsöversikt till undervisningspraktik: Hur förbättra elevers studieresultat i skolan? Vilka faktorer påverkar elevers studieprestationer

Läs mer

Ämnesblock matematik 112,5 hp

Ämnesblock matematik 112,5 hp 2011-12-15 Ämnesblock matematik 112,5 hp för undervisning i grundskolans år 7-9 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 90 hp, utbildningsvetenskaplig kärna 7,5 hp och VFU 15 hp.

Läs mer

LÄRAREXAMEN BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (GRUNDNIVÅ-FIRST CYCLE) MASTER OF ARTS/SCIENCE IN EDUCATION (AVANCERAD NIVÅ-SECOND CYCLE) 1

LÄRAREXAMEN BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (GRUNDNIVÅ-FIRST CYCLE) MASTER OF ARTS/SCIENCE IN EDUCATION (AVANCERAD NIVÅ-SECOND CYCLE) 1 Lokal examensbeskrivning Dnr: 540-420-10 Sid 1 (8) LÄRAREXAMEN BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (GRUNDNIVÅ-FIRST CYCLE) MASTER OF ARTS/SCIENCE IN EDUCATION (AVANCERAD NIVÅ-SECOND CYCLE) 1 1. Fastställande

Läs mer

Stockholm 15 mars 2013

Stockholm 15 mars 2013 Stockholm 15 mars 2013 Att fundera på Vilket är skolans huvudsakliga uppdrag??? Att fundera på Vad är kunskap? Vilka kunskaper är viktiga? Omsorg kontra kunskaper? Hur ser kunskapsuppdraget ut? Att fundera

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete - med fokus på språk-, läs- och skrivutveckling Göteborg den 24 september 2013 Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Allmänna råd Skolverkets allmänna råd med kommentarer

Läs mer

Stöddokument Att arbeta med särskilt begåvade elever

Stöddokument Att arbeta med särskilt begåvade elever 2016 Stöddokument Att arbeta med särskilt begåvade elever Louise Helgesson Piteå Kommun 2016-09-08 Inledning att uppmärksamma de särskilt begåvade eleverna I skollagens första kapitel, fjärde paragrafen

Läs mer

Eventuella kommentarer: Under kursens gång har 4 studenter hoppat av utbildningen.

Eventuella kommentarer: Under kursens gång har 4 studenter hoppat av utbildningen. Kursrapport Bakgrundsinformation Kursens namn: Bild och lärande: Visuella kulturer och kommunikation Termin: 1 Ladokkod: BL202C Kursansvarig: Bjørn Wangen Antal registrerade studenter: 26 Antal studenter

Läs mer

@rystads #framtidenslaromedel. Michael Rystad. Kvalitet och utveckling

@rystads #framtidenslaromedel. Michael Rystad. Kvalitet och utveckling @rystads #framtidenslaromedel Michael Rystad Kvalitet och utveckling Vad har vi för fokus för vårt utvecklingsarbete och varför har vi just detta fokus? Lärmoduler och förstelärare bloggar Hur stöd för

Läs mer

Brisingr eller Eragon skuggbanes och Saphira Biartskulars sju löften PDF ladda ner

Brisingr eller Eragon skuggbanes och Saphira Biartskulars sju löften PDF ladda ner Brisingr eller Eragon skuggbanes och Saphira Biartskulars sju löften PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Christopher Paolini. En av de mest efterlängtade och efterfrågade böckerna någonsin!

Läs mer

På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik

På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (10) 2016-10-19 Handläggare Annika Risel Telefon: 08-50833607 Till Utbildningsnämnden 2016-11-24 På goda grunder - en åtgärdsgaranti

Läs mer

Verksamhetsplan. Vimarskolan Åk 7-9 2015/2016

Verksamhetsplan. Vimarskolan Åk 7-9 2015/2016 Vimarskolan Åk 7-9 Tillsammans når vi toppen! Förbättringsområden inom förskola och grundskola enligt Nämndsplanen för styrning av barn- och utbildningsförvaltningen 2014 Nämndsplanen för styrningen av

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN44, Socialt arbete: Handledning inom verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete, 7,5 högskolepoäng Social Work: Supervision in Social Work Field Education, 7.5

Läs mer