Målet med detta lagförslag är att garantera pensionärernas representation och påverkningsmöjligheter i arbetspensionsförsäkringsbolagen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Målet med detta lagförslag är att garantera pensionärernas representation och påverkningsmöjligheter i arbetspensionsförsäkringsbolagen."

Transkript

1 Lagmotion 23/2014 Ändringsförslag gällande lagen om arbetspensionsförsäkringsbolagens 9 Lagmotionens huvudsakliga innehåll I lagmotionen föreslås lagen om arbetspensionsbolag ändras så att pensionärernas representation i arbetspensionsförsäkringsbolagens förvaltningsråd tryggas. Motivering Målet med detta lagförslag är att garantera pensionärernas representation och påverkningsmöjligheter i arbetspensionsförsäkringsbolagen. Enligt lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) bör minst hälften av arbetspensionsförsäkringsbolagens förvaltningsråd representera de försäkrade och de som har en försäkring i bolaget. Dessa representanter utses på förslag av arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna. I praktiken är också de övriga platserna i förvaltningsrådet utsedda av de tidigare nämnda berörda parterna, framförallt av arbetsgivarsidan. Det är värt att notera att pensionärerna för tillfället saknar representation i arbetspensionsförsäkringsbolagens förvaltningsråd. Detta kan inte ses som ändamålsenligt eller rättvist, när man tar i beaktande att pensionärernas antal idag uppgår till cirka 1,4 miljoner. Också de berörda parterna som inte representeras via arbetstagar- eller arbetsgivarsidans centralorganisationer måste få sin röst hörd i arbetspensionsförsäkringsbolagens förvaltningsråd. Arbetstagar- och arbetsgivarsidans organisationers representanter representerar den så kallade betalande delen i arbetspensionsförsäkringsbolagens förvaltningsråd.. På samma villkor borde också de pensionärer som redan avslutat sin karriär representera pensionstagarna. De tre berörda parterna har långt sett gemensamma intressen, det vill säga arbetspensionsförsäkringsbolagens framgång och solvens. I fråga om bolagens övriga ställningstaganden framkommer det ändå tydligt att det finns olika intressen hos de berörda parterna. Betalaren vill givetvis ha så små utgifter som möjligt, medan pensionstagaren som får en arbetspension vill ha en inflationsskyddad pension. För att kunna ta arbetspensionsförsäkringsbolagens ägares intressen i beaktande borde följaktligen alla tre intressegrupper också vara representerade via sina organisationer. Om pensionärsorganisationernas representanter också skulle inkluderas i förvaltningsråden skulle den positiva effekten vara att pensionssystemens öppenhet gentemot pensionärerna och det övriga samhället skulle växa. Under den senaste tiden har, såväl i medierna som i riksdagen, statsbolagens och de övriga halvoffentliga bolagens fördelar och bonusar som delats ut till styrelsemedlemmar och ledning kritiserats. Om pensionärernas representanter skulle tilldelas en fjärdedel av arbetspensionsförsäkringsbolagens förvaltningsrådsplatser, skulle pensionärernas representanter också ha en eller två platser i styrelsen. Detta skulle öka pensionssystemets trovärdighet och styrelsens opartiskhet. Det bör noteras att detta lagförslag är kostnadsneutralt. Lagmotionens mål är att öka öppenheten, som behövs i dagens samhälle.

2 Detaljmotivering I lagförslaget föreslås att ett nytt 3 moment skulle läggas till i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) 4 kapitlet 9. Enligt denna nya bestämmelse skulle det i arbetspensionsförsäkringsbolagens förvaltningsråd också finnas representanter för pensionärerna. Pensionärernas representanter skulle utses bland de personer som föreslagits av organisationerna som representerar pensionärerna. I nuläget vore det naturligt att organisationen som skulle föreslå representanter för pensionärerna vore EETU ry, som består av de grundande organisationerna; Eläkeliitto ry, Eläkeläiset ry, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry, Kansallinen senioriliitto ry, Kristillinen eläkeliitto ry och Svenska pensionärsförbundet rf. EETU ry representeras för tillfället i bland andra senior- och pensionsfrågornas delegation, Kelas delegation och TELA:s pensionärsdelegation. Pensionärernas representanter i förvaltningsråden borde utgöra minst en fjärdedel av förvaltningsrådens medlemmar. För tydlighetens skull kan konstateras att även pensionärernas representanter skulle omfattas av de behörighetskrav som det är stiftat om i den 12 i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag. På grund av det nya momentet 3 som läggs till kommer 4 kapitlets 9 b 3 lagen som redan är i kraft bli moment 4 etc. På basen av ovanstående föreslår vi att riksdagen godkänner följande lagförslag: I enlighet med riksdagens beslut tilläggs i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolagen (354/1997) ett nytt tredje moment i 9 så att moment 3-5 i den nuvarande lagen skulle bli moment 4-6: 9 b Förvaltningsråd I förvaltningsrådet bör dessutom finnas pensionärernas representanter som utses på basen av de personer som föreslagits av de organisationer som representerar pensionärerna. Pensionärernas representanter bör utgöra minst en fjärdedel av förvaltningsrådets medlemmar. Helsingfors 4 juni 2014 Lars Erik Gästgivars /sv Elisabeth Nauclér /sv Peter Östman /kd Jari Lindström /sf Juha Väätäinen /sf Jörn Donner /sv Christina Gestrin /sv Jari Myllykoski /v Artto Pirtilahti /c Kalle Jokinen /s Mikko Savola /c

3 Tapani Tölli /c Lasse Hautala /c Seppo Kääriäinen /c Eero Reijonen /c Ari Torniainen /c Pentti Kettunen /sf Jouko Skinnari /sd Jyrki Yrttiaho /gr Ismo Soukola /sf Teuvo Hakkarainen /sf Ville Vähämäki /sf Martti Mölsä /sf Pauli Kiuru /s Olli Immonen /sf Raija Vahasalo /s Pirkko Ruohonen-Lerner /sf Mikael Jungdner /sd Anna Kontula /v Miapetra Kumpula-Natri /sd Markku Mäntymaa /s Thomas Blomqvist /sv Matti Saarinen /sd Osmo Kokko /sf Markus Mustajärvi /vr Markus Lohi /c Maria Tolppanen /sf Eeva-Maria Maijala /c Simo Rundgren /c Mats Nylund /sv Kaj Turunen /sf Ari Jalonen /sf Mikko Alatalo /c Harri Jaskari /s Pia Kauma /s Kari Tolvanen /s Anne Holmlund /s Risto Kalliorinne /v Pertti Hemmilä /s Esko Kurvinen /s Sinuhe Wallinheimo /s James Hirvisaari /m11 Jussi Niinistö /sf Mauri Pekkarinen /c Eero Suutari /s

4 Reijo Hongisto /sf Esko Kiviranta /c Lenita Toivakka /s Mika Kari /sd Suma Kymäläinen /sd Timo Heinonen /s Pentti Oinonen /sf Anne-Mari Virolainen /s Jukka Kärnä /sd Markku Rossi /c Lauri Heikkilä /sf Lea Mäkipää /sf Arja Juvonen /sf Pietari Jääskeläinen /sf Vesa-Matti Saarakkala /sf Janne Sankelo /s Markku Eestilä /s Pirkko Mattila /sf Tuula Peltonen /sd Ritva Elomaa /sf Jaana Pelkonen /s Ilkka Kanerva /s Katja Taimela /sd Jukka Kopra /s Arto Satonen /s Sofia Vikman /s Eila Tiainen /v Anssi Joutsenlahti /sf Sauli Ahvenjärvi /kd Jari Leppä /c Satu Haapanen /gr Mika Lintilä /c Mika Niikko /sf Maria Lohela /sf Johanna Jurva /sf Anne Kalmari /c Timo V. Korhonen /c Heikki Autto /s Aila Paloniemi /c Pertti Salolainen /s Kauko Tuupainen /sf Kari Rajamäki /sd Kimmo Kivelä /sf Johanna Ojala-Niemelä /sd Antti Kaikkonen /c

5 Eero Lehti /s Leena Rauhala /kd Juha Eerola /sf Jukka Gustafsson /sd Pauliina Viitamies /sd Sanna Lauslahti /s Anne Louhelainen /sf Laila Koskela /sf Inkeri Kerola /c Silvia Modig /v Aino-Kaisa Pekonen /v Leena Harkimo /s Jussi Halla-Aho /sf Rakel Hiltunen /sd Sari Palm /kd Elsi Katainen /c Tapani Mäkinen /s Hanna Tainio /sd Saara Karhu /sd Mirja Vehkaperä /c Ulla-Maj Wideroos /sv

svenska riksdagen 2013

svenska riksdagen 2013 svenska riksdagen 213 Riksdagen sammanträdde till vårsessionens första plenum den 4 februari 213. Eero Heinäluoma (sd) återvaldes till talman och Pekka Ravi (saml) till förste vice talman. Anssi Joutsenlahti

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 4/2012 rd

JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 4/2012 rd JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 4/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 i lagen om strukturstöd till jordbruket INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade

Läs mer

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 30/2013 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning INLEDNING

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 30/2013 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning INLEDNING FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 30/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och inkomstskattelagen för gårdsbruk

Läs mer

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA PROTOKOLL 90 Fullmäktige. FO-nummer 0116300-4 22.11.2011 1(5) Metsätapiolas auditorium, Norrskensvägen 6, Esbo

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA PROTOKOLL 90 Fullmäktige. FO-nummer 0116300-4 22.11.2011 1(5) Metsätapiolas auditorium, Norrskensvägen 6, Esbo FO-nummer 0116300-4 22.11.2011 1(5) EXTRA FULLMÄKTIGESAMMANTRÄDE Tid Onsdagen den 22 november 2011 klockan 14.00 Plats Metsätapiolas auditorium, Norrskensvägen 6, Esbo Närvarande Aikkinen Ilmari Alatalo

Läs mer

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 23/2013 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om punktskatt

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 23/2013 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om punktskatt FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 23/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade

Läs mer

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 16/2011 rd

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 16/2011 rd FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 16/2011 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 och 19 a i lagen om skatt på arv och gåva INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den

Läs mer

Protokoll 94 1(8) Fullmäktige. Metsätapiola, Norrskensparken 2 C, Esbo

Protokoll 94 1(8) Fullmäktige. Metsätapiola, Norrskensparken 2 C, Esbo Protokoll 94 1(8) Metsäliitto Osuuskuntas ordinarie fullmäktigesammanträde Tid Torsdag 7.5.2015 klockan 15.00 Plats Metsätapiola, Norrskensparken 2 C, Esbo Närvarande Aikkinen Ilmari Alatalo Matti Haukilahti

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS BETÄNKANDE 27/2001 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar. och av folkpensionslagen INLEDNING.

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS BETÄNKANDE 27/2001 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar. och av folkpensionslagen INLEDNING. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS BETÄNKANDE 27/2001 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 2 och 8 lagen om handikappbidrag och av folkpensionslagen INLEDNING Remiss Riksdagen

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 24/2006 rd

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 24/2006 rd SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 24/2006 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 34/2002 rd

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 34/2002 rd SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 34/2002 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 9/2004 rd

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 9/2004 rd SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 9/2004 rd motion med förslag till lagar om ändring av lagen om pension för riksdagsmän, 1 i lagen om familjepension efter riksdagsmän och 4 i lagen om statens

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS BETÄNKANDE 44/2001 rd

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS BETÄNKANDE 44/2001 rd SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS BETÄNKANDE 44/2001 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av folkpensionslagen och vissa lagar som har samband med den INLEDNING Remiss Riksdagen

Läs mer

Tänk om Vanda var Odense Tänk om Jyväskylä var Jönköping

Tänk om Vanda var Odense Tänk om Jyväskylä var Jönköping Tänk om Vanda var Odense Tänk om Jyväskylä var Jönköping Kommunsimuleringar Nordisk kommunalkonferens 6.5.2011 Kristina Wikberg direktör, Finlands Kommunförbund Marianne Pekola-Sjöblom forskningschef,

Läs mer

KULTURUTSKOTTETS BETÄNKANDE 4/2011 rd

KULTURUTSKOTTETS BETÄNKANDE 4/2011 rd KULTURUTSKOTTETS BETÄNKANDE 4/2011 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Institutet för de inhemska språken INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 1 november 2011 regeringens

Läs mer

OCH JÄMSTÄLLDHETSUTSKOTTETS BETÄNKANDE

OCH JÄMSTÄLLDHETSUTSKOTTETS BETÄNKANDE ARBETSLIVS- OCH JÄMSTÄLLDHETSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 10/2009 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om vuxenutbildningsstöd INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 18 september

Läs mer

MILJÖUTSKOTTETS BETÄNKANDE 1/2003 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av aravalagen, 23 aravabegränsningslagen

MILJÖUTSKOTTETS BETÄNKANDE 1/2003 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av aravalagen, 23 aravabegränsningslagen MILJÖUTSKOTTETS BETÄNKANDE 1/2003 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av aravalagen, 23 aravabegränsningslagen och 39 lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

Läs mer

1 Regeringen har dessutom själv deltagit i besluten. 1 I år är Finlands produktionsgap (output gap) 1 procent

1 Regeringen har dessutom själv deltagit i besluten. 1 I år är Finlands produktionsgap (output gap) 1 procent INTERPELLATION 1/2013 rd Regeringens ekonomiska politik och industripolitik Till riksdagen Det centrala målet för den ekonomiska politiken är enligt programmet för Katainens regering att bryta ökningen

Läs mer

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 13/2004 rd

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 13/2004 rd FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 13/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen och lagen om skatt på arv och gåva INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 25 maj

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS BETÄNKANDE 17/2003 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 7 barnbidragslagen INLEDNING

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS BETÄNKANDE 17/2003 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 7 barnbidragslagen INLEDNING SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS BETÄNKANDE 17/2003 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 7 barnbidragslagen INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 18 september 2003 en proposition

Läs mer

OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS BETÄNKANDE

OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS BETÄNKANDE SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS BETÄNKANDE 31/2001 rd Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om försäkrades och arbetsgivares socialskyddsavgifter och folkpensionsanstaltens finansiering

Läs mer

Förvaltningsorgan 2013

Förvaltningsorgan 2013 Förvaltningsorgan 2013 DELEGATIONEN Lantbruksföretagaren Tiina Linnainmaa (2008 ), Tavastkyro Vice ordförande Direktör Riitta Korpiluoma (2002 ), Helsingfors ORDINARIE MEDLEMMAR Företrädare för jord- och

Läs mer

KULTURUTSKOTTETS BETÄNKANDE 3/2001 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 11 lagen om grundläggande utbildning,

KULTURUTSKOTTETS BETÄNKANDE 3/2001 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 11 lagen om grundläggande utbildning, KULTURUTSKOTTETS BETÄNKANDE 3/2001 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 11 lagen om grundläggande utbildning, 7 gymnasielagen och 12 och 17 lagen om yrkesutbildning INLEDNING

Läs mer

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 13/2011 rd

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 13/2011 rd FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 13/2011 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS BETÄNKANDE 40/2001 rd

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS BETÄNKANDE 40/2001 rd SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS BETÄNKANDE 40/2001 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 20 november

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 19/2012 rd

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 19/2012 rd SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 19/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida ålderspension och deltidspension INLEDNING Remiss Riksdagen

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS BETÄNKANDE 11/2001 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 16 och 33 sjukförsäkringslagen

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS BETÄNKANDE 11/2001 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 16 och 33 sjukförsäkringslagen SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS BETÄNKANDE 11/2001 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 16 och 33 sjukförsäkringslagen INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 2 maj 2001

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 21/2012 rd

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 21/2012 rd SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 21/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, 4 och 6 i lagen om stöd för hemvård och privat vård

Läs mer

EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 19/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om kosmetiska produkter INLEDNING. Remiss. Sakkunniga.

EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 19/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om kosmetiska produkter INLEDNING. Remiss. Sakkunniga. EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 19/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om kosmetiska produkter INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 8 juni 2004 en proposition med förslag till lag om

Läs mer

Till kommunikationsutskottet

Till kommunikationsutskottet GRUNDLAGSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 6/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kommunikationsmarknadslagen och 10 och 24 i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation

Läs mer

SOCIAL- OCHHÄLSOV ÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 21/1999 rd

SOCIAL- OCHHÄLSOV ÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 21/1999 rd ShUB 2111999 rd - RP 151/1999 rd SOCIAL- OCHHÄLSOV ÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 21/1999 rd Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om den försäkrades sjukförsäkringspremie och arbetsgivares

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 3/2012 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 3/2012 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 3/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av strålskyddslagen och 50 i hälsoskyddslagen INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 22/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om stöd för hemvård och

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 22/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om stöd för hemvård och SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 22/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn samt lagen om underhållstrygghet INLEDNING

Läs mer

Till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 12/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om integritetsskydd i arbetslivet samt till ändring av vissa lagar som har samband med den Till arbetslivs- och

Läs mer

NORDISKA RÅDET FINLANDS DELEGATION VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003

NORDISKA RÅDET FINLANDS DELEGATION VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003 NORDISKA RÅDET FINLANDS DELEGATION VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003 B 11/2004 rd NORDISKA RÅDET FINLANDS DELEGATION VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003 HELSINGFORS 2004 ISSN 1237-0592 EDITA PRIMA AB, HELSINGFORS 2004

Läs mer

EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 2/2001 rd

EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 2/2001 rd EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 2/2001 rd Regeringens proposition med förslag till företags- och organisationsdatalag och vissa lagar som har samband med den INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 21

Läs mer

Till kommunikationsutskottet

Till kommunikationsutskottet EKONOMIUTSKOTTETS UTLÅTANDE 17/2006 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av kommunikationsmarknadslagen och lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden Till kommunikationsutskottet

Läs mer

MILJÖUTSKOTTETS BETÄNKANDE 2/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om ett system med delägarbostäder med räntestöd INLEDNING

MILJÖUTSKOTTETS BETÄNKANDE 2/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om ett system med delägarbostäder med räntestöd INLEDNING MILJÖUTSKOTTETS BETÄNKANDE 2/2002 rd Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om ett system med delägarbostäder med räntestöd INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 7 december 2001 en

Läs mer

EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 17/2006 rd. Statsrådets redogörelse för strukturen hos och INLEDNING. Remiss. Utlåtande. Sakkunniga

EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 17/2006 rd. Statsrådets redogörelse för strukturen hos och INLEDNING. Remiss. Utlåtande. Sakkunniga EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 17/2006 rd Statsrådets redogörelse för strukturen hos och förändringarna inom detaljhandeln samt specialfrågorna kring handeln INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 26

Läs mer

Till social- och hälsovårdsutskottet

Till social- och hälsovårdsutskottet ARBETSLIVS- OCH JÄMSTÄLLDHETSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 24/2009 rd Regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av 4 och 6 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa Till social- och hälsovårdsutskottet

Läs mer

svenska riksdagen 2014

svenska riksdagen 2014 svenska riksdagen 2014 Riksdagen sammanträdde till vårsessionens första plenum måndagen den 3 februari 2014. Innan riksdagen valt talman och två vice talmän svingades talmansklubban av ålderstalmannen

Läs mer

Till stora utskottet. MILJÖUTSKOTTETS UTLÅTANDE 37/2005 rd. Statsrådets skrivelse med anledning av ett förslag

Till stora utskottet. MILJÖUTSKOTTETS UTLÅTANDE 37/2005 rd. Statsrådets skrivelse med anledning av ett förslag MILJÖUTSKOTTETS UTLÅTANDE 37/2005 rd Statsrådets skrivelse med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

Läs mer

Till finansutskottet. GRUNDLAGSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 21/2004 rd

Till finansutskottet. GRUNDLAGSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 21/2004 rd GRUNDLAGSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 21/2004 rd Regeringens proposition med förslag till revidering av stadgandena gällande inkomstbeskattningen av frivilliga pensionsförsäkringar Till finansutskottet INLEDNING

Läs mer

Till riksdagen. INTERPELLATION 5/2012 rd. Regeringens linje och den ekonomiska krisen i euroområdet. IP 5/2012 rd Timo Soini /saf m.fl.

Till riksdagen. INTERPELLATION 5/2012 rd. Regeringens linje och den ekonomiska krisen i euroområdet. IP 5/2012 rd Timo Soini /saf m.fl. INTERPELLATION 5/2012 rd Regeringens linje och den ekonomiska krisen i euroområdet Till riksdagen Eurokrisen har framskridit exakt på det vis vi fruktat och varnat för. Man har velat lägga munkavle på

Läs mer

Till social- och hälsovårdsutskottet

Till social- och hälsovårdsutskottet ARBETSLIVS- OCH JÄMSTÄLLDHETSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 9/2007 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa Till social- och hälsovårdsutskottet INLEDNING

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.03.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.03.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.03.2015 Sida 1 / 1 4992/01.01.01/2014 Stadsstyrelsen 79 2.3.2015 Stadsstyrelsen 95 16.3.2015 43 Ordinarie tillsättande av tjänsten som teknisk direktör (vakansnummer 521000) i teknik- och

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 13/2012 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 13/2012 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 13/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare INLEDNING Remiss Riksdagen

Läs mer

MILJÖUTSKOTTETS BETÄNKANDE 3/2001 rd. om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån INLEDNING. Remiss. Sakkunniga PROPOSITIONEN

MILJÖUTSKOTTETS BETÄNKANDE 3/2001 rd. om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån INLEDNING. Remiss. Sakkunniga PROPOSITIONEN MILJÖUTSKOTTETS BETÄNKANDE 3/2001 rd Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 9 november

Läs mer

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 28/2012 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag INLEDNING. Remiss. Beredning i delegation.

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 28/2012 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag INLEDNING. Remiss. Beredning i delegation. FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 28/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändringar av bestämmelserna om kilometerersättning i skattelagstiftningen INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade

Läs mer

EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 19/2001 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om. I lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat

EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 19/2001 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om. I lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 19/2001 rd Regeringens proposition med förslag till lag om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med dem

Läs mer

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 32/2000 rd. Regeringens proposition med förslag tilllag om ändring av 69 och 71 inkomstskattelagen. Utlåtande.

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 32/2000 rd. Regeringens proposition med förslag tilllag om ändring av 69 och 71 inkomstskattelagen. Utlåtande. FiUB 32/2000 rd - FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 32/2000 rd Regeringens proposition med förslag tilllag om ändring av 69 och 71 inkomstskattelagen INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 21 juni 2000 en

Läs mer

PROPOSITIONEN OCH LAGMOTIONEN

PROPOSITIONEN OCH LAGMOTIONEN FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 20/2009 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av fastighetsskattelagen INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 8 september 2009 en proposition med förslag

Läs mer

till finansutskottet.

till finansutskottet. ARBETSLIVS- OCH JÄMSTÄLLDHETSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 12/2005 rd Regeringens proposition om statsbudgeten för 2006 Till finansutskottet INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 22 september 2005 regeringens

Läs mer

ARBETSLIVS- OCH JÄMSTÄLLDHETSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 8/2003 rd. Regeringens proposition med förslag till ändring

ARBETSLIVS- OCH JÄMSTÄLLDHETSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 8/2003 rd. Regeringens proposition med förslag till ändring ARBETSLIVS- OCH JÄMSTÄLLDHETSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 8/2003 rd Regeringens proposition med förslag till ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 2 a lagen om arbetslöshetskassor, ikraftträdelsebestämmelsen

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 1/2012 1 (47) Stadsfullmäktige Kj/10 18.01.2012. Beslut Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

Helsingfors stad Protokoll 1/2012 1 (47) Stadsfullmäktige Kj/10 18.01.2012. Beslut Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag Helsingfors stad Protokoll 1/2012 1 (47) 10 Helsingfors Energis uppdaterade utvecklingsprogram med sikte på en kolneutral framtid HEL 2011-007015 T 14 03 00 Beslut beslutade i enlighet med stadsstyrelsens

Läs mer

Ledamöter i Metsäliitto Osuuskuntas förvaltningsråd och styrelse samt Metsä Groups koncernchef och tjänstemän

Ledamöter i Metsäliitto Osuuskuntas förvaltningsråd och styrelse samt Metsä Groups koncernchef och tjänstemän Översättning från finska Protokoll 96 1(7) FO-nummer 0116300-4 3.5.2016 Metsäliitto Osuuskuntas ordinarie fullmäktigesammanträde Tid Tisdagen den 3 maj 2016 klockan 15.00 Plats Metsätapiola, Norrskensparken

Läs mer

FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 29/2001 rd. med förslag till lag om ändring av utlänningslagen INLEDNING. Remiss. Utlåtande.

FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 29/2001 rd. med förslag till lag om ändring av utlänningslagen INLEDNING. Remiss. Utlåtande. FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 29/2001 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av utlänningslagen INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 3 april 2001 en proposition med förslag

Läs mer

Protokoll 97 1(8) Fullmäktige. Tid Torsdagen den 4 maj 2017 klockan Metsätapiola, Norrskensparken 2 C, Esbo

Protokoll 97 1(8) Fullmäktige. Tid Torsdagen den 4 maj 2017 klockan Metsätapiola, Norrskensparken 2 C, Esbo Protokoll 97 1(8) Metsäliitto Osuuskuntas ordinarie fullmäktigesammanträde Tid Torsdagen den 4 maj 2017 klockan 15.00 Plats Metsätapiola, Norrskensparken 2 C, Esbo Närvarande Anttila Juha Haikkonen Aila

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS BETÄNKANDE 4/2001 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS BETÄNKANDE 4/2001 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS BETÄNKANDE 4/2001 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om avbrytande av havandeskap och av steriliseringslagen INLEDNING Remiss Riksdagen

Läs mer

21.1.2015. Utredningen beskriver situationen 21.1.2015. 1.2. Ersättnings- och nomineringsutskottets sammansättning och befogenheter

21.1.2015. Utredningen beskriver situationen 21.1.2015. 1.2. Ersättnings- och nomineringsutskottets sammansättning och befogenheter 1 (7) Utredning över löner och arvoden 1. ALLMÄN BESKRIVNING 1.1. Beslutsordning Denna utredning grundar sig på den finska koden för bolagsstyrning, som Varma iakttar till den del den är tillämplig på

Läs mer

ARBETSLIVS- OCH JÄMSTÄLLDHETSUTSKOTTET 1/2013 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av semesterlagen INLEDNING

ARBETSLIVS- OCH JÄMSTÄLLDHETSUTSKOTTET 1/2013 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av semesterlagen INLEDNING ARBETSLIVS- OCH JÄMSTÄLLDHETSUTSKOTTET 1/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av semesterlagen INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 7 februari 2013 regeringens

Läs mer

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 44/2010 rd. Regeringens proposition om en fjärde tilläggsbudget INLEDNING. Remiss. Tilläggsbudgetmotioner

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 44/2010 rd. Regeringens proposition om en fjärde tilläggsbudget INLEDNING. Remiss. Tilläggsbudgetmotioner FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 44/2010 rd Regeringens proposition om en fjärde tilläggsbudget för 2010 INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 10 november 2010 en proposition om en fjärde tilläggsbudget

Läs mer

BETÄNKANDE ÖVER MEDLEMSFÖRSLAG. Medlemsförslag om ändring av ordförandeskapsrotationen i Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet

BETÄNKANDE ÖVER MEDLEMSFÖRSLAG. Medlemsförslag om ändring av ordförandeskapsrotationen i Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet BETÄNKANDE ÖVER MEDLEMSFÖRSLAG s betänkande över Medlemsförslag om ändring av ordförandeskapsrotationen i Nordiska ministerrådet och 1. s förslag föreslår att inte företar sig ytterligare i anledning av

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 8/2010 rd

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 8/2010 rd SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 8/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lag om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen och till

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 7/2005 rd

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 7/2005 rd SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 7/2005 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 5 i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården INLEDNING Remiss Riksdagen

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS BETÄNKANDE 30/2003 rd

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS BETÄNKANDE 30/2003 rd SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS BETÄNKANDE 30/2003 rd Regeringens proposition med förslag till ändring av den privata sektorns arbetspensionslagstiftning INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 2

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 28/2006 rd

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 28/2006 rd SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 28/2006 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om service och stöd på grund av handikapp och 4 i lagen om klientavgifter inom

Läs mer

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 15/2008 rd. proposition med förslag till statsgaranti INLEDNING. Remiss. Utlåtanden. Sakkunniga PROPOSITIONEN

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 15/2008 rd. proposition med förslag till statsgaranti INLEDNING. Remiss. Utlåtanden. Sakkunniga PROPOSITIONEN FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 15/2008 rd Regeringens proposition med förslag till statsgaranti i samband med utbetalning av depositioner vid Kaupthing Banks filial i Finland INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade

Läs mer

Registrerade partier och deras namntecknare

Registrerade partier och deras namntecknare JUSTITIEMINISTERIET 8.9.2008 OM 34/51/2008 Kommunala centralvalnämnden (exkl. landskapet Åland) KOMMUNALVALET 2008: REGISTRERADE PARTIER OCH DERAS NAMNTECKNARE / korrigerad version 10.9.2008 Justitieministeriet

Läs mer

FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 18/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om. Lag om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift

FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 18/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om. Lag om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 18/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift inom Kajanalands förvaltningsförsöksområde 2005 2009 INLEDNING

Läs mer

FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 9/2005 rd

FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 9/2005 rd FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 9/2005 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt 50 i kommunallagen INLEDNING Remiss Riksdagen

Läs mer

Till stora utskottet MILJÖUTSKOTTETS UTLÅTANDE. U 72/2006 rd. statsrådets skrivelse om ett förslag till Europaparlamentets

Till stora utskottet MILJÖUTSKOTTETS UTLÅTANDE. U 72/2006 rd. statsrådets skrivelse om ett förslag till Europaparlamentets MILJÖUTSKOTTETS UTLÅTANDE 57/2006 rd Statsrådets skrivelse om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (ramdirektiv om markskydd) Till stora utskottet INLEDNING Remiss Riksdagens talman

Läs mer

EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 16/2009 rd. Regeringens proposition med förslag till en lag om öppettider inom detaljhandeln INLEDNING. Remiss.

EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 16/2009 rd. Regeringens proposition med förslag till en lag om öppettider inom detaljhandeln INLEDNING. Remiss. EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 16/2009 rd Regeringens proposition med förslag till en lag om öppettider inom detaljhandeln INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 9 juni 2009 en proposition med förslag

Läs mer

FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 17/2002 rd. Lagmotion med förslag till lag om ändring av 7 lagen om hemkommun INLEDNING. Remiss.

FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 17/2002 rd. Lagmotion med förslag till lag om ändring av 7 lagen om hemkommun INLEDNING. Remiss. FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 17/2002 rd Lagmotion med förslag till lag om ändring av 7 lagen om hemkommun INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 23 maj 2001 en lagmotion (LM 49/2001 rd Paula Kokkonen

Läs mer

till social- och hälsovårdsutskottet.

till social- och hälsovårdsutskottet. GRUNDLAGSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 24/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål, 5 i lagen om klientavgifter

Läs mer

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande 28/1996 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande 28/1996 rd ShUB 28/1996 rd- RP 170/1996 rd Social- och hälsovårdsutskottets betänkande 28/1996 rd Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om socialskyddsavgifter för 1997 och om folkpensionsanstaltens

Läs mer

ARBETSLIVS- OCH JÄMSTÄLLDHETSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 12/2005 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av arbetarskyddslagen INLEDNING

ARBETSLIVS- OCH JÄMSTÄLLDHETSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 12/2005 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av arbetarskyddslagen INLEDNING ARBETSLIVS- OCH JÄMSTÄLLDHETSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 12/2005 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av arbetarskyddslagen INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 27 september 2005

Läs mer

EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 22/2009 rd

EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 22/2009 rd EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 22/2009 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om tillhandahållande av tjänster, om ändring av 1 i lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande och om ändring av

Läs mer

PROPOSITIONEN OCH LAGMOTIONEN

PROPOSITIONEN OCH LAGMOTIONEN LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE 4/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 23 kap. 5 i strafflagen INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 27 mars 2012 regeringens

Läs mer

PROPOSITIONEN OCH MOTIONEN

PROPOSITIONEN OCH MOTIONEN FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 3/2002 rd Regeringens proposition med förslag till lag om behörighet vid placering av statliga enheter och funktioner INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 6 februari

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 9/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av alkohollagen

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 9/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av alkohollagen SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 9/2002 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av alkohollagen Regeringens proposition om komplettering av regeringens proposition om ändring

Läs mer

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 43/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och 2 kap.

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 43/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och 2 kap. FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 43/2002 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och 2 kap. 9 bokföringslagen INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 7 januari

Läs mer

PROPOSITIONEN OCH MOTIONEN

PROPOSITIONEN OCH MOTIONEN EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 10/2001 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av bokföringslagen och revisionslagen INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 21 november 2000 regeringens

Läs mer

STATSRÅDETS UTREDNING

STATSRÅDETS UTREDNING MILJÖUTSKOTTETS UTLÅTANDE 15/2001 rd Statsrådets utredning med anledning av Europaparlamentets och rådets direktiv om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av direktiv 98/70/EG Till stora

Läs mer

Till förvaltningsutskottet

Till förvaltningsutskottet GRUNDLAGSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 39/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om hemkommun och av socialvårdslagen Till förvaltningsutskottet INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade

Läs mer

Till utrikesutskottet

Till utrikesutskottet FÖRSVARSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 1/2006 rd Regeringens proposition med förslag till lag om militär krishantering och vissa lagar som har samband med den Till utrikesutskottet INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 8/2005 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 8/2005 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 8/2005 rd Regeringens proposition med förslag till lag om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner INLEDNING Remiss

Läs mer

EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 4/2009 rd

EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 4/2009 rd EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 4/2009 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om fastighetsfonder och av vissa lagar som har samband med den INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade

Läs mer

EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 24/2009. Regeringens proposition med förslag till lag om bundet långtidssparande och vissa lagar som har samband med den

EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 24/2009. Regeringens proposition med förslag till lag om bundet långtidssparande och vissa lagar som har samband med den EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 24/2009 Regeringens proposition med förslag till lag om bundet långtidssparande och vissa lagar som har samband med den INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 22 september

Läs mer

Till utrikesutskottet

Till utrikesutskottet FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 14/2006 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen samt med förslag till lag om sättande

Läs mer

Till förvaltningsutskottet

Till förvaltningsutskottet SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 2/2011 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice samt ändring och temporär ändring

Läs mer

LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE 32/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om. om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning

LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE 32/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om. om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE 32/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar samt till lagar om ändring av 17 kap. 23 i rättegångsbalken

Läs mer

Esbo stad Protokoll 8. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 8. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1 5442/00.00.01/2012 Stadsstyrelsen 8 7.1.2013 8 Val av social- och hälsovårdsnämnden och dess sektioner Beredning och upplysningar: Rytilahti Katja, tfn 09 816 22398 E-post

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 5/2009 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 5-2009 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 15/2012 1 (13) Stadsfullmäktige Kj/21 26.09.2012

Helsingfors stad Protokoll 15/2012 1 (13) Stadsfullmäktige Kj/21 26.09.2012 Helsingfors stad Protokoll 15/2012 1 (13) 277 Kj / Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om befriande av det offentliga rummet från kommersiell reklam HEL 2012-002570 T 00 00 03 Beslut Behandling

Läs mer

LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE 10/2007 rd

LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE 10/2007 rd LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE 10/2007 rd Regeringens proposition om godkännande av avtalet om utlämning mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater och protokollet till överenskommelsen mellan Finland

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 11/2009 rd

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 11/2009 rd SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 11/2009 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa samt 4 i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Läs mer

FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 11/2010 rd

FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 11/2010 rd FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 11/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 22 i ordningslagen, lagen om ordningsvakter och lagen om privata säkerhetstjänster INLEDNING Remiss

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 24/2012 rd

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 24/2012 rd SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 24/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lag om ändring

Läs mer

EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 18/2001 rd. med förslag till lag om ändring av konsumentskyddslagen INLEDNING. Remiss. Sakkunniga PROPOSITIONEN

EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 18/2001 rd. med förslag till lag om ändring av konsumentskyddslagen INLEDNING. Remiss. Sakkunniga PROPOSITIONEN EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 18/2001 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av konsumentskyddslagen INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 12 juni 2001 en proposition med förslag

Läs mer

FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 7/2011 rd. proposition till Riksdagen med förslag

FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 7/2011 rd. proposition till Riksdagen med förslag FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 7/2011 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice samt ändring och temporär ändring av

Läs mer