Styrelsen för förskola och grundskola (9) Skolkansliets konferensrum, kl Siv Godberg (m), ordförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen för förskola och grundskola 2002-10-03 1 (9) Skolkansliets konferensrum, kl 17.00 18.50 Siv Godberg (m), ordförande"

Transkript

1 Styrelsen för förskola och grundskola (9) Plats och sammanträdestid Beslutare Skolkansliets konferensrum, kl Siv Godberg (m), ordförande Ulla Sjödin (c) Ulla Hellström (c) Jessika Vilhelmsson (m) Mikael Bergman (kd), 1:e vice ordförande Sven Jansson (s), 2:e vice ordförande Thomas Siljesvärd (s) p. 3 Roland Andersson (c) (tjg för T Siljesvärd) 57 p Bodil Jarleman Storm (s) Håkan Wall (v) (tjg för C Holm) Övriga deltagare Roland Andersson (c) p. 3 Staffan Viberg, skoldirektör Gunnel Linder, utbildningschef Anders Wasberg, adm chef p. 5 Tobias Viberg, nämndsekreterare Justerare Tomas Siljesvärd p. 3 Ulla Sjödin 57 p Nämndhuset kl Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare... Tobias Viberg Paragrafer Organ Ordförande... Siv Godberg Justerare... Tomas Siljesvärd Ulla Sjödin Styrelsen för förskola och grundskola ANSLAGSBEVIS (justeringen har tillkännagivits genom anslag) Datum för anslagsuppsättning Datum för anslagsnedtagning Skolkansliet Protokollets förvaringsplats Underskrift... Tobias Viberg

2 Styrelsen för förskola och grundskola Styrelsens för förskola och grundskola arbetsutskott SFG 53 SFGAU 29 Dnr SKOL Allmän förskola Utbildningschef Gunnel Linder informerar om förutsättningarna vid införande av allmän förskola för fyra- och femåringar fr o m SFGAUs förslag till beslut - reducera taxan med 30% för fyra- och femåringar i förskola med längre vistelsetid än de garanterade 525 timmarna - ge motsvarande 30% reduktion av avgiften för fyra- och femåringar som har plats i familjedaghem och som inte väljer utnyttja erbjudande om förskola minst 525 timmar om året eller 15 timmar per vecka under skolans terminer. reducera taxan med 30% under skolans terminer för fyra- och femåringar i förskola med längre vistelsetid än de garanterade 525 timmarna, samt ge motsvarande 30% reduktion av avgiften för fyra- och femåringar som har plats i familjedaghem och som inte väljer utnyttja erbjudande om förskola minst 525 timmar om året eller 15 timmar per vecka under skolans terminer.

3 Styrelsen för förskola och grundskola Styrelsens för förskola och grundskola arbetsutskott SFG 54 SFGAU 32 Policy för barnomsorg i enskild regi bidrag för egna barn Skolförvaltningen önskar komplettera policyn för enskild barnomsorg med följande stycke: Bidrag för egna barn Föreningen/bolaget erhåller kommunalt bidrag för personalens egna barn endast om majoriteten av gruppen består av barn från andra familjer än personalens egen. De egna barnen ska dessutom finna samhörighet i gruppen och vara i behov av barnomsorg. SFGAU diskuterar ärendet och överlämnar det till styrelsen utan eget ställningstagande. komplettera policyn för enskild barnomsorg med föreslaget stycke.

4 Styrelsen för förskola och grundskola Styrelsens för förskola och grundskola arbetsutskott SFG 55 SFGAU 33 Verksamhetsbesök vid styrelsesammanträdet Utbildningschef Gunnel Linder framför önskemål som framkommit i förskolechefs- och rektorsgrupper om få en dag med styrelsen för konferens där fokus riktas på förskolefrågor. SFGAU diskuterar ärendet. SFGAUs förslag till beslut - skjuta upp det inplanerade verksamhetsbesöket i Skolstaskolans ro till våren, samt - under denna dag genomföra en dagskonferens med förskolechefer och rektorer där fokus läggs på förskolefrågor. Styrelsen diskuterar ärendet. uppdra till skolförvaltningen planera för en dagkonferens med förskolechefer och rektorer där fokus läggs på förskolefrågor, samt skjuta upp det inplanerade verksamhetsbesöket i Skolstaskolans ro till våren

5 Styrelsen för förskola och grundskola Styrelsens för förskola och grundskola arbetsutskott SFG 56 SFGAU 30 Dnr SKOL Remiss: Motion av Folkpartiet liberalerna i landstinget om inrättande av ett barnresurscentrum SFG har fått rubricerat ärende på remiss från kommunstyrelsekontoret yttra sig över senast SFGAU diskuterar innehållet i motionen. SFGAU oroas över risken genom föreslagna barnresurscentrum parallella organisationer skapas vid sidan om t ex VITS och familjecentraler. SFGAU beslutar - uppdra till skolförvaltningen försöka få fram ett förtydligande om tanken bakom innehållet i motionen, och - i annat fall besvara remissen med ledning av förd diskussion och presentera remissvaret vid styrelsens sammanträde Styrelsen diskuterar ärendet. Ordföranden yrkar styrelsen avstyrker motionen. Sven Jansson (s) yrkar bifall till ordförandens förslag. avstyrka motionen, samt uppdra till skolförvaltningen med ledning av förd diskussion sammanställa ett svar med styrelsens grunder för beslutet Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

6 Styrelsen för förskola och grundskola SFG 57 Information - Jessika Vilhelmsson (m) redogör för sina intryck från styrelsens för de frivilliga skolformerna utvärderingskonferens Utbildningschef Gunnel Linder informerar om aktuell situation inom barnomsorgen vad avser platstillgång. - Adm chef Anders Wasberg redovisar statistik över elevströmmar mellan skolorna i kommunen och om följderna av Kristinaskolans upphörande. - Adm chef Anders Wasberg redovisar statistik över sjukfrånvaron i personalen under vårterminen Adm chef Anders Wasberg redovisar resultatet från den studie av barns vistelsetid i barnomsorgen som genomförts i samband med införandet av maxtaxan.

7 Styrelsen för förskola och grundskola SFG 58 Delegationsärenden Delegationsbeslut enligt förteckning 7/2002 har anmälts.

8 Styrelsen för förskola och grundskola SFG 59 Skrivelser m m : Skrivelser, protokollsutdrag m m enligt förteckning läggs med beaktande till handlingarna. Sven Jansson (s) frågar om en nyligen inkommen skrivelse (Dnr SKOL ) från några föräldrar med barn i Örsundsbroskolan. Utbildningschef Gunnel Linder svarar hon arbetar med ärendet. Utbildningschef Gunnel Linder informerar om en nyligen inkommen skrivelse (Dnr SKOL ) från en förälder.

9 Styrelsen för förskola och grundskola SFG 60 Rekrytering av ny skoldirektör Styrelsen för förskola och grundskola är visserligen inte anställningsmyndighet för skoldirektören men verksamhetsansvarig för ett flertal av hans ansvarsområden. Styrelsen för förskola och grundskola ser det därför som mycket viktigt informeras om när och hur rekrytering av ny skoldirektör efter Staffan Viberg kommer ske. med anledning av skoldirektör Staffan Vibergs förordnande går ut , uppdra till ordföranden snarast ta kontakt med kommundirektör Leif Hallström för få information om när och hur rekrytering av ny skoldirektör kommer ske Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 18 mars 2015 kl 13:00-17.00 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning 15-26 ande Lasse Johansson (S), ordförande Björn Brändewall (FP),

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16 1(11) Plats och tid Beslutande Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrummet på Kansliavdelningen, kl 10.00-12.05 Catrine Ek (MP), ordförande Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Bodil Toll (M) Harry Bouveng

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Plats och tid Tobaksgatan 11 i Ystad, kl. 13.00-15.00 Ajournering kl. 13.15-13.25, 13.35-13.45 Beslutande Bo Sterner Ystad, ordförande, ordförande fr.o.m. 10 Tommy Andersson,

Läs mer

Sara Jonsson, handläggare/sekreterare Ann Guldbrand, handläggare. Margareta Lagerlöf. Kommunkontoret 2011-05-11 ANSLAG/BEVIS. Överförmyndarnämnden

Sara Jonsson, handläggare/sekreterare Ann Guldbrand, handläggare. Margareta Lagerlöf. Kommunkontoret 2011-05-11 ANSLAG/BEVIS. Överförmyndarnämnden ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Kopparberg Tid: 14.00 16.45 Beslutande Övriga deltagande Lena Vinnerås (S), ordförande Margareta Lagerlöf (M), tjg. ers. för

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18 Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden PROTOKOLL 6 (15) 30 Mer tid i förskolan för 15-timmarsbarnen Dnr BUN 2013/0305 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse 2015-02-24. Bakgrund Kommunfullmäktige har givit barn-

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-22 1 (16) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-22 1 (16) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden 1 (16) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 16:50 Beslutande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Thomas Bäuml (M) Marie Lundberg (M) Tobias Stomilovic (M) Torbjörn Eklund (KD)

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-20

Sammanträdesdatum 2014-10-20 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet vid biblioteket kl 18:00-20.00 Beslutande Övriga Justeringsman Marie-Louise Svensson (M), ordförande Fredrik Ahlén (S), vice ordförande Tomas Johansson (C) Ulf Johansson

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

PROTOKOLL 2013-09-18. Alf Wahlgren, PwC Mattias Wikner 93-98. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 93-108 Alf Wahlgren. Ordförande...

PROTOKOLL 2013-09-18. Alf Wahlgren, PwC Mattias Wikner 93-98. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 93-108 Alf Wahlgren. Ordförande... TRELLEBORGS KOMMUN Trelleborgs kommuns revisorer PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-18 Plats och tid Bruna Salongen, 15.30 17.00 Beslutande Övriga deltagare Lena Näslund, ordförande Irene Persson Birgitta

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-15.50

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-15.50 1(13) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-15.50 Hans Sjögren (s), ordförande Janet Åkesson (s) Henrik Carlsson (s) Siv Friedmann Björk (c), 36-39 Stig Johansson (m), tjänstgörande

Läs mer