Föredragningslista Sektionsmöte , 17:00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föredragningslista Sektionsmöte 2013-12-03, 17:00"

Transkript

1 Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte Föredragningslista Sektionsmöte , 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av två justerare tillika rösträknare 1.5. Fråga om mötets behöriga utlysande 1.6. Fastställande av föredragningslista 1.7. Adjungeringar 1.8. Entlediganden Entledigande av Internationell sekreterare Entledigande av Valberedare 1.9. Anmälningsärenden 2. Rapporter 2.1. Sektionsstyrelsen Ordförande Kassör 2.2. Näringslivsgruppen 2.3. Studienämnden 2.4. Klubbmästeriet 2.5. Kommunikationsnämnden 2.6. Övriga nämnder och grupper inom sektionen 2.7. Övriga rapporter 3. Motioner, propositioner, interpellationer och enkla frågor 3.1. Motion om ändring av fyllnadsval vid entlediganden 3.2. Proposition om budgetändring för NLG 13/ Motion om ändring i MKMs budget 3.4. Motion om förändring i Idrottsnämndens budget 3.5. Motion om ändring av profilfärg 3.6. Motion om ändring av typsnittsnamn 4. Bordlagda ärenden 4.1. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens verksamhetsår 10/ Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens verksamhetsår 12/13 5. Information 5.1. Utdelning av diplom till avgående funktionärer 5.2. Uppföljning av Verksamhetsplan 13/14 6. Valärenden 6.1. Val av Webmaster 6.2. Val av Sekreterare 6.3. Val av Branschdagschef 6.4. Val av Programansvarig student (PAS) 6.5. Val av 3 st Öfverphös varav en Eko-phös (ÖPH) 6.6. Val av Qulturnämndsordförande 6.7. Val av MästerCocken 6.8. Val av Vice sektionsordförande 6.9. Fyllnadsval av Ordförande för Näringslivsgruppen (NLG) Sida 1 av 2

2 Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte Val av Öfversångledare Val av Ljud- och ljustekniker Val av Fanbärare Val av Vice fanbärare 7. Beslutsärenden 8. Diskussionsärenden 9. Övriga ärenden 9.1. Övriga frågor 10. Mötets högtidliga avslutande Sida 2 av 2

3 Bilagor SM2 i. Motion om ändring av fyllnadsval vid entlediganden ii. Proposition om budgetändring för NLG 13/14 iii. Motion om ändring i MKMs budget iv. Motion om förändring i Idrottsnämndens budget v. Motion om ändring av profilfärg vi. Motion om ändring av typsnittsnamn vii. Uppföljning av Verksamhetsplan 13/14

4 Motion om ändring fyllnadsval vid entledigande Valberedningen Från: 2.2 Valförberedelser Inför val på sektionsmötet skall samtliga personer som önskar kandidera till en post som valbereds av valberedningen skicka in sin kandidatur till valberedningen senast 20 läsdagar innan aktuellt val. Valberedningen ansvarar sedan för att samtliga kandidater får genomgå samma valprocess. Om valberedningen inte mottar någon kandidatur blir posten automatiskt vakantsatt. Dock kan sektionsmötet yrka på fri nominering eller bordläggning under sittande möte. Till: 2.2 Valförberedelser Inför val på sektionsmötet skall samtliga personer som önskar kandidera till en post som valbereds av valberedningen skicka in sin kandidatur till valberedningen senast 20 läsdagar innan aktuellt val. Valberedningen ansvarar sedan för att samtliga kandidater får genomgå samma valprocess. Om valberedningen inte mottar någon kandidatur blir posten automatiskt vakantsatt. Dock kan sektionsmötet yrka på fri nominering eller bordläggning under sittande möte. Vid enteledigande av post så kan sektionsmötet omedelbart öppna upp för fri nominering om så önskas.

5 PROPOSITION SM#2 13/14 Proposition om budgetändring för NLG 13/14 Bakgrund Ett antal förändringar runt sektionens Branschdag har resulterat i att de budgetposter som för tillfället står i sektionens budget (antagen SM#4 12/13) inte är speciellt korrekta eller behöver revideras för att spegla den faktiska verksamheten och verkligheten. Notera alltså att det mesta redan är ekonomisk verklighet. Yrkande Med anledning av ovanstående yrkar styrelsen att 1 Sektionsmötet antar den reviderade budgeten för Näringslivsgruppen enligt bilagan Ny budget NLG_13/14. För styrelsen, Anton Warnhag Stockholm 29 November 2013

6 Ny budget NLG 13/14 Intäkter SEK Branschdagens intäkter Övriga event Utgifter Lokalhyra Dekor Mat Teknik 4000 Hyrbil 3000 Drivmedel 1000 T-shirts 2500 Övriga kläder 1000 Broschyrer 8500 Roll-ups 2200 Märken 2300 Snacks, godis etc 1000 Kontorsmaterial 500 Övriga kostnader 2000 Resultat 29000

7 Motion om ändring i MKMs budget Motionärer: Josefine Lindqvist och Sara Norrby, medlemmar i MKM Efter en undersökning av intresset på sektionen av ett större event för att fira att media fyller år har MKM beslutat att planera och genomföra en bal. På grund av balens storlek har vi sett ett behov av separera intäkterna och utgifterna i MKMs budget för eventet. Yrkande: Vi yrkar därför på Att skapa en ny rubrik som heter bal under 2013/2014 Att lägga till biljettförsäljning under intäkter Att lägga till pubförsäljning under intäkter Att lägga till matinköp kr under utgifter Att lägga till alkoholinköp kr under utgifter Att lägga till lokalhyra inkl. ljud & ljus kr under utgifter Att lägga till förbruknings -inventarier och material kr under utgifter Se bilaga

8 Budget Klubbmästeriet (MKM) Verksamhetsår 2013/ / /2014 Intäkter Totalt MKM Mottagningen Bal Biljettförsäljning ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Pubförsäljning ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Utgifter Matinköp ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Alkoholinköp ,00 kr ,00 kr ,00 kr kr Lokalhyra inkl. ljud & ljus -0,00 kr -0,00 kr -0,00 kr ,00 kr Förbruknings -inventarier & -material ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Övrigt (internarr) ,00 kr ,00 kr -0,00 kr -0,00 kr Maskinefterkör ,00 kr -0,00 kr ,00 kr -0,00 kr Extrodinära kostnader ,00 kr -0,00 kr ,00 kr -0,00 kr Kläder ,00 kr ,00 kr -0,00 kr -0,00 kr Resultat ,00 kr ,00 kr 4 000,00 kr 1 500,00 kr Budgetanteckningar Verksamhetsår 2013/2014 Intäkter Biljettförsäljning Pubförsäljning Utgifter Matinköp Alkoholinköp Förbrukningsinventarier Övrigt (internarr) Maskinefterkör Extraordinära kostnader Försäljning av biljetter Försäljning vid pubar Inköp av mat till pubar och gasquer Inköp av alkohol till pubar och gasquer Glas och liknande Inköp till interna aktiviteter i MKM Efterkör på maskin Oväntade kostnader under mottagningen

9 Motion om förändring i Idrottsnämndens budget Bakgrund: Till vårterminen 2014 önskar Idrottsnämnden att sektionen ska ha en regelbunden halltid för att erbjuda sektionsmedlemmar en timmes idrottande varje vecka. Vi vill tro att detta kommer leda till ökad kontakt och sammanhållning inom sektionen samtidigt som det leder till aktivt motionerande. Vi har, genom en enkät, sett att intresset för detta finns. Förslag: Att Idrottsnämndens årsbudget höjs till 13000kr.

10 Vi vill att sektionen ska kunna erbjuda en regelbunden halltid varje vecka för idrottsutövning till sina medlemmar. Det här är någonting de flesta sektioner på KTH idag erbjuder sina studenter och vi tycker att även Medieteknik ska kunna göra det. Det vi specifikt har i åtanke att använda pengarna till i år är följande: Vi har inför Vårterminen 2014 fått upp ögonen för en ledig innebandyhall i Frescatihallen fredagar Hallen kostar 590kr/h och vårterminen gäller från v3 till och med v24 vilket blir totalt 22st tillfällen under den kommande våren. D.v.s. den totala kostnaden för hallen blir 22 x 590 = 12980kr. Betalningen sker i förskott för hela terminen. Varför bör motionen gå igenom? Ett ökat och mer kontinuerligt idrottsutövande. En bättre sammanhållning hos sektionen. Hälsosammare studenter! Ger möjligheter för kommande idrottsnämnder. Skulle motionen avslås yrkar vi på att lägga till 3000kr i biljettförsäljning till motionen. D.v.s. att deltagarna också bidrar med en summa. Skulle även den motionen avslås så kommer idrottsverksamheten på Media fortsätta vara närmast obefintlig och fortsätta vara det ett bra tag framöver. För att se huruvida intresse för detta fanns skickades en enkät ut till sektionens medlemmar. Nedan följer resultatet. Tycker du att detta låter som en bra idé? Ja! % Nej! 0 0%

11 Årskurs? Åk % Åk % Åk % Åk % Åk % Osäker 1 3% Skulle du eventuellt kunna tänka dig att betala en mindre summa (mellan kr för hela terminen) om det skulle behövas? JA! 28 90% Nej! 2 10% Hur ofta skulle du delta? Alltid! 12 38% Ofta 13 41% Ibland 6 19% Vill testa först 1 3% Aldrig i livet! 0 0%

12 Motion om ändring av profilfärg Kommunikationsnämnden 2013/2014 genom Sara Edin, Kommunikatör Bakgrund Sektionens profilfärger är grå och senapsgul. Vid tryck och utskrift tenderar dock den senapsgula att ibland ge sken av att vara senapsgrön (eller snorgrön, om en så vill). Förslag till beslut Vi skulle vilja tvätta bort det gröna och lämna den senapsgulafärgen att bara vara senapsgul. Färgen vi föreslår att vi byter till har följande värden: CMYK: 8%, 18%, 100%, 0% RGB: 238, 201, 18 Vi föreslår således att i stadgarna ändra punkt: Färger Sektionens färger är röd (NCS S 1085-Y90R), grön (NCS S 2570-G20Y) och blå (NCS S 3060-R80B). Symbolens färger är grå (RGB 176, 176, 176; CMYK 0%, 0%, 0%, 31%) och senapsgul (RGB 222, 208, 16; CMYK 12%, 13%, 97%, 1%). Symbolen kan även utföras i guld, silver och vitt. Till: Färger Sektionens färger är röd (NCS S 1085-Y90R), grön (NCS S 2570-G20Y) och blå (NCS S 3060-R80B). Symbolens färger är grå (RGB 176, 176, 176; CMYK 0%, 0%, 0%, 31%) och senapsgul (RGB 238, 201, 18; CMYK 8%, 18%, 100%, 0%). Symbolen kan även utföras i guld, silver och vitt.

13 Färgprov: Sektionens nuvarande (t.v) och nytt färgförslag (t.h)

14 Motion om ändring av typsnittsnamn Kommunikationsnämnden 2013/2014 genom Sara Edin, Kommunikatör Bakgrund I nuläget står det i stadgarna att vi använder typsnittet Helvetica Neue 22 Thin Extended för vår logotyp. Det här är vår logotyp: Problemet inträffar vid en enkel sökning på typsnittet: Typsnittet existerar överhuvudtaget inte utanför sektionens stadgar. Vi använder i självaverket nummer 33, alltså Helvetica Neue 33 Thin Extended.

15 Förslag till beslut Att under punkt: Symbol och logotyp Sektionens symbol består av en grå siluett av RGB-färgrymden med utskuren vit siluett av CMYK-färgrymden samt 5x4 senapsgula kvadrater i mitten. Sektionens logotyp består av sektionens symbol med texten Medieteknik KTH satt med typsnittet Helvetica Neue 22 Thin Extended. Ändra till: Symbol och logotyp Sektionens symbol består av en grå siluett av RGB-färgrymden med utskuren vit siluett av CMYK-färgrymden samt 5x4 senapsgula kvadrater i mitten. Sektionens logotyp består av sektionens symbol med texten Medieteknik KTH satt med typsnittet Helvetica Neue 33 Thin Extended.

16 Verksamhetsplan för styrelsen 13/14 Helt klar Så klar som det går Påbörjad Öppenhet Samhörighet Utveckling Erkännande Ej påbörjad Verksamhetspunkter 1. Övergripande Status Kommentar Sektionen för Medietekniks verksamhet vilar på en stabil grund, där kontinuiteten är hög och överlämningen från ett år till nästa är väl fungerande. 1.1 Nämndordföranderåd (NO-råd) för alla nämndordföranden ska hållas av representant från styrelsen minst två gånger per termin. 1.2 Tydliggöra att varje funktionär har som uppgift att, innan de klivit av sin post, skriva ett testamente över sitt arbete som sedan överlämnas till efterträdaren. 1.3 Tillhandahålla mall för testamente och postbeskrivning på vår hemsida. 1.4 Ett nyhetsbrev skickas ut till alla funktionärer efter varje styrelsemöte som en kort sammanfattning vad som behandlades, och för att återkoppla funktionärsrapporterna. Avklarat denna termin Nu börjar jobbet på riktigt med överlämningen och att se till att det verkligen görs ordentligt! Dessa finns under kallelser och dokument på hemsidan. Det har hittills skickats ut två "Styrelsen informerar"-brev på mejl. NO-rådet kommer tillfrågas om detta är något vi bör jobba vidare med. Sektionen för Medieteknik har ett högt deltagande på sektionsmötena eftersom detta är viktigt för att sektionen ska kunna fortsätta vara demokratisk och levande, där medlemmarna känner att de har möjlighet att påverka. 1.5 Ge Matlaget, efter bästa förmåga, de förutsättningar de behöver för att kunna servera mat på varje sektionsmöte. 1.6 Mötesordförande förklarar, speciellt under sektionsmöte #1, svåra begrepp för att underlätta för nya medlemmar att komma in i formalia och förstå diskussioner. 1.7 Styrelsen avslutar alla sektionsmöten senast kl (om det inte finns ett enhälligt beslut att fortsätta mötet). Därefter ajourneras mötet till en annan dag. SM#1 hade strålande mat och Matlaget fick budget och uppgiften i tid. Bra jobbat! Detta kommer det jobbas vidare med på alla SM för att öka inkluderingen och tillgängligheten. Återstår att se hur SM#2 går

17 Styrelsen och Valberedningen har ett nära och väl fungerade samarbete, framförallt detta verksamhetsår, på grund av de nya riktlinjerna för valprocessen som Valberedningen fått. 1.8 Utse en kontaktperson från vardera styrelsen och Valberedningen, som ansvarar för kommunikationen och anordnar regelbundna möten. Detta för att säkerställa att alla val marknadsförs ordentligt till sektionens medlemmar. 1.9 Tillsammans med Valberedningen anordna minst ett val-event för sektionens medlemmar innan sista ansökningsdag till sektionsmöte #2 och sektionsmöte # Säkerställa att alla aktuella poster som ligger ute för val finns på hemsidan så att alla kan ta del av dem. 2. Näringsliv & Kommunikation Gjordes aldrig inför SM#2 - vi jobbar för att detta ska göras inför SM#4. Valberedningen lade upp poster på hemsidan med information inför både SM#1 och #2. Riktlinjerna från styrelsen till näringslivsposterna är tydliga eftersom det är viktigt att veta vad som förväntas av en för att kunna ta sig an en betydelsefull och spännande post. Dessutom är stödet stort och engagemanget högt i sektionen för näringslivsfrågor. 2.1 Ta fram ett PM samt riktlinjer för näringslivsgruppens ordförande (NLG-ordförande). 2.2 Tydliggöra att NLG-ordförande jobbar tillsammans med Branschdagschefen i arbetet med att skapa en lyckad branschdag. Kontaktpersoner utsedda (LNK och sammankallande) och hittills har ca 5 möten hållits. Detta kommer vi fortsätta med under våren också! PM framtaget. Svår uppgift att genomföra, vi kommer att diskutera hur vi vill jobba med denna punkt. 2.3 Förvalta det engagemang som nu finns i sektionen genom att bekräfta NLG-ordförande i dennes jobb och ha ett nära samarbete med täta avstämningar med ansvarig ledamot (LNK). Branschdagschefen och LNK jobbar för nuvarande med näringslivskontakten på sektionen, och anstränger sig för att förvalta det engagemang som uppkom efter branschdagen. Styrelsen delar aktivt med sig med om vad som händer och vad som beslutas i möten, är lätta att nå och kommunicerar effektivt, både internt och externt. 2.4 Se till att funktionärstavlan (med namn, bild och Tavlan är på gång (klar?) - på väg upp! kontaktuppgifter) i META uppdateras regelbundet. 2.5 Se till att ett nyhetsbrev från sektionen och styrelsen utkommer till alla sektionens medlemmar minst en gång per termin. 2.6 Verkligen nyttja befintliga kommunikationsvägar för att kommunicera ut budskap till sektionsmedlemmar och studenter. KN jobbar på en fantastisk sektions-webbtidning som kommer handla om sektionen, jippie! Svår punkt att avklara. Vi försöker nyttja hemsidan som främsta kanal. 2.7 Aktivt uppmuntra alla nämnder att kommunicera sin verksamhet till sektionens medlemmar inte endast muntligt utan även genom sociala medier samt vår hemsida. Nämnderna kan även nyttja nyhetsbrevet för att nå ut till sektionens medlemmar. Ej påbörjad från styrelsens håll. Nämnderna är dock i stort mycket bra på att kommunicera sin verksamhet på Facebook. Toppen!

18 3. Utbildning Sektionen för Medieteknik har mycket goda kontakter med CSC och en levande, kvalitetssäkrad och väl fungerande utbildningsbevakning. Vår utbildning är grundbulten i vår (sektionens) existens just nu och även nyckeln till vår framtid och därför ett högt prioriterat område. 3.1 Öppna upp Studienämnden så att den fungerar som övriga nämnder, som studenter kan vara med i utan att vara förtroendevalda. 3.2 Öka kvalitetskontrollen på kurserna genom att bjuda in KAS:arna (kursansvariga studenter) till Studienämnden. 3.3 Ansvarig ledamot, LU, tar fram ett förslag till ny kursplan med logisk kursföljd, i samarbete med CSC och Studienämnden. 3.4 I marknadsföringen av utbildningsposter understryka de roliga och spännande aspekterna med dessa poster. 3.5 Ha närmre kontakt med CSC:s programråd genom kontinuerlig kontakt med framförallt studievägledaren. 4. Studiesocialt Studienämnden är öppen för alla, men markadsföringen för detta bör ses över. Tankar på detta finns men inget konkret arbete är påbörjat. Förslag på kursplan framtagen. Detta arbete behöver främst göras inför SM#4. SN har kontinuerlig kontakt med vår studievägledare. Alla studenter på Medieteknik-programmet känner att de har möjlighet till en givande fritid inom sektionen; att det finns möjlighet till engagemang inom befintliga nämnder, till egna initiativ och till deltagande i olika typer av sociala aktiviteter. Alla studenter är inte lika och därför är utbudet av studiesociala aktiviteter stort och varierat. 4.1 I samarbete med MKM utvärdera hur sektionens festverksamhet fungerar och upplevs. 4.2 Införa rapportmöten och ekonomiska avstämningar mellan MKM och styrelsen för ökad transparens och förståelse. Behöver göras i samråd med MKM, arbetet ännu ej påbörjat. Behöver göras i samråd med MKM, arbetet ännu ej påbörjat. 5. Erkännande & Glädje Erkännande är ett av våra värdeord och det genomsyrar vår verksamhet; allas arbete tas tillvara på, uppskattas och erkänns. Det är roligt att engagera sig i sektionen, eftersom man tydligt bidrar till sektionens verksamhet och det dessutom ger värdefulla erfarenheter, vänner och kontakter, utmaningar och uppskattning. 5.1 Utfärda diplom till funktionärer som kliver av sin post. Detta kommer göras 5.2 Hålla en diskussion på SM kring Hederspriset och utifrån det Diskussion hölls, många åsikter framkom. avgöra om det är ett lämpligt pris att behålla eller om det borde Styrelsen presenterar sin slutsats under omformuleras. SM# Minst en gång per termin anordna gemensam aktivitet för alla förtroendevalda i sektionen. 5.4 Styrelsen ska representera sektionen internt och externt, samt sträva efter att alltid finnas representerade i all sektionens verksamhet. Datum för aktivitet för HT inplanerad. Styrelsen har representerad så gott som tid har funnits. (Branschdagen, Datas banquett, styrelsemingel i Haninge, SSCOs cocktailparty m.fl.)

19 Har man en gång varit funktionär för Sektionen för Medieteknik så har man alltid varit det. Även de funktionärer som avgått bör erkännas (och få ha roligt!). 5.5 Tillsätta en arbetsgrupp som kartlägger namn och mejladress på alla som varit förtroendevalda i sektionen så långt bak det är möjligt. 5.6 Anordna och bjuda in till en gemensam aktivitet för alla som kartläggningen kunnat hitta samt självklart alla nu sittande förtroendevalda. Arbetsgruppen leds av vice ordf. Av förklarliga skäl ännu ej påbörjad.

20 KTH Lär- och timplan (LoT) för program inom CSC, läsåret 2014/15 Sid 1 Program: Civ.ing. Medieteknik (CMETE) PA: Haibo Li Beslutsdatum: Obligatoriska kurser för årskurs 1, kull: H14 Periodfördelning Kurskod Kursnamn Hp Anmärkning SF1625 Envariabelanalys 7,5 7,5 Periodflytt från p2 till p1 (OK, från Hans T) DM1572 Introduktion till medieteknik 7,5 7,5 SF1624 Algebra och geometri 7,5 7,5 Periodflytt från p1 till p2 (OK, från Hans T) DM1573 Grafisk teknik 7,5 5 2,5 Skall ges under två perioder. OK från C Lie. (OBS! Viktigt komma ihåg ändra moment i kursen!) DD1315 Programmeringsteknik och Matlab 7,5 5 2,5 Ny kurs, om lärare finns, enl Mårten B. Se nedan*) SK1120 Vågrörelselära 6 6 MF1035 Elektroteknik, media 6 6 DH1609 Kommunikation och information 7,5 7,5 DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik 3 0,75 0,75 0,75 0,75 Total: 60 15,75 13,25 14,25 16,75 Anmärkning: Flervariabelanalys läses ej i åk1, ev. i åk 2 i stället (dvs till LoT15/16, åk 2 för kull H14). *) Från Mårten: DD1310 och Matlab-delen kan kombineras ihop med kurskoden DD1315. CMETE1 kan inte samläsa med CSAMH i DD1310, eftersom den gruppen redan har 200 studenter. Det behövs alltså en ny kursomgång och frågan idag är vem som ska ge denna. Sten kan vara ett alternativ, men kan då tvingas ställa in Internetprogrammering. CINEK1 läser redan DD1315 i P2, men den är också för stor för att samläsa.

21 Program: Master Medieteknik, 120 hp, (TMETM) Beslutsdatum: PA: Haibo Li Obligatoriska kurser för årskurs 2, kull: H13 Periodfördelning Kurskod Kursnamn Hp Anmärkning DM2571 Future of media XXYYYY Track/elective course 5 x x XXYYYY Track/elective course 6 x x DM228X Examensarbete i medieteknik på avancerad nivå TOTAL: Kurspooler där minst 21 hp väljs, varav minst 15 hp på avancerad nivå. För CMETE-studenter rekommenderas att bygga på sitt kandidatspår med ytterligare tre kurser, men de tillåts även välja ett nytt spår. SPÅR 1: INTERACTIVE MEDIA TECHNOLOGY DD2429 Computational Photography 6 6 NY kurs! DD2387 Program System Construction Using C NY kurs! DD2395 Computer security 6 6 Enl Mårten ges i p2 pga samläsning m CINEK3-DKOI DD2388 Programsystemkonstruktion med.net Framework 7,5 7,5 Ges i mån av lärare lå 14/15 DM2517 XML för publicering 7,5 7,5 DM2578 Social Media Technologies 7,5 7,5 DT2140 Multimodal interaction and interfaces 7,5 7,5 DD2390 Internet Programming 6 6 DD2352 Algorithms and complexity 6 4,5 3 DD2476 Search engines and information retrieval systems DD2385 Programutvecklingsteknik 6 6 DH2323 Computer graphics and interaction 6 6 DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 7,5 7,5 DD2310 Java Programming for Python Programmers 1,5 x x x x Ges i varje period

22 SPÅR 2: PRINT COMMUNICATION OBS! 2 kurser+individuell, ges på engelska DD2423 Image analysis and computer vision 7,5 7,5 OBS! Kräver kurs i Matematisk Statistik DM2517 XML för publicering 7,5 7,5 SK2375 Optik, påbyggnadskurs för media 6 6 DM2529 Digital Images for Publication 7,5 7,5 SK2380 Teknisk fotografi DM2531 alt SK2380 läses DM2531 Grafisk produktion 7,5 7,5 DM2531 alt SK2380 läses DM Individuell kurs i medieteknik T.ex. inom papper, produktionsprocesser mm. Sökes INTE 6 till 9hp x x x x via antagning.se, utan C Lie kontaktas. SPÅR 3: IMAGE AND VIDEO TECHNOLOGY OBS! Requires several Math-courses SK1140 Fotografi för media 4 4 DD2429 Computational photography 6 6 EL1150 Introduktionskurs till Matlab 1,5 x x Ges p1 eller p3. Får ej läsas om SD1105 läses. SK2375 Optik, påbyggnadskurs för media 6 6 DD2423 Image analysis and computer vision 7,5 7,5 DT2140 Multimodal interactions and interfaces 7,5 7,5 EN2401 Image and Video Processing 6 6 EQ1260 Signalbehandling 6 6 SK2380 Teknisk fotografi DM1580 Videoteknik 6 6 Grundnivåkurs DD2427 Image based recognition and classification 6 6 SD1105 Matlab (ges på engelska) 3 x x x x Ges varje period. Får ej läsas om EL1150 läses.

23 SPÅR 4: SOUND OBS! Requires several Math-courses DT2350 Mänsklig perception för informationsteknik 6 6 NY kurs DT2300 Sound in interaction 7,5 7,5 DT1174 Ljud som informationsbärare 9 4,5 4,5 DT2140 Multimodal interaction and interfaces 7,5 7,5 DT2410 Audio Technology 7,5 7,5 EN2300 Speech Signal processing 6 6 Periodflytt från p2 till p3 EQ1260 Signalbehandling 6 6 DT2112 Speech Technology 7,5 7,5 DT2212 Music Acoustics 7,5 7,5 DT2118 Speech and speaker recognition 7,5 7,5 DT2213 Musical Communication and Music Technology 7,5 7,5 EN2500 Information Theory and Source Coding 7,5 7,5 DT211V Function of the Singing Voice (Summer course) 7,5 Sommarkurs. OBS! Specifika förkunskapskrav. DT2215 Advanced Individual Course in Music Communication 6 Individuell kurs

24 Motionssvar SM2 Läsår 2013/

25 MOTIONSVAR SM#2 13/14 Motion om ändring fyllnadsval vid entledigande Bakgrund Styrelsen tror att denna motion kommer förbättra rutiner kring entlediganden och ser det som positivt att det kommer finnas möjlighet för fyllnadsval på samma Sektionsmöte som entledigandet sker. För att kunna tillämpa detta under pågående Sektionsmöte behöver vi dock omedelbart justera in ett eventuellt bifallande i protokollet. Yrkande Styrelsen yrkar att 1 att 2 omedelbart justera in motionen i protokollet. bifalla motionen med ovanstående yrkanden. För styrelsen, Carolina Ring Stockholm 29 November 2013

26 MOTIONSVAR SM#2 13/14 Motion om ändring i MKMs budget Kul med en medieteknisk bal! Kul med en medieteknisk bal och ett roligt initiativ från MKM tycker vi. Balgruppen verkar ha gjort ett mycket bra förarbete i planeringen och det finns dessutom en rimlig och väl motiverad ekonomisk planering. Liten ekonomisk risk Det finns en risk att inte tillräckligt många biljetter säljs för att täcka upp de utgifter som kommer finnas styrelsen gör dock bedömningen, med bakgrund av det material balgruppen presenterat, att den risken är förhållandevis liten, förutsatt att ett riktigt bra jobb görs med marknadsföringen. Men vi vill dock gärna höra hur balgruppen resonerar kring hur många sålda biljetter som krävs för att täcka upp kostnaden för lokalen. Var finns beak even och hur agerar ni om ni mot förmodan skulle inse att inte tillräckligt många biljetter är sålda? Ett litet tillägg I framtiden vill vi gärna se svaren från enkäten presenteras för att ytterligare motivera motionen, samt att de största posterna i budgeten förklaras lite mer i detalj. Yrkande Styrelsen yrkar att 1 Sektionsmötet bifaller motionen i sin helhet. För styrelsen, Terese Skoog Stockholm 29 november 2013

27 MOTIONSVAR SM#2 13/14 Motion om förändring i Idrottsnämndens budget Bakgrund Med den i motionen nämnda bakgrunden tycker styrelsen att underlaget att bifalla motionen är för tunt. Vi ser ingen information om hur stort intresset faktiskt är (alltså inget resultat från enkäten), vilken lokal det är som skall hyras samt att summan inte motiveras i någon ekonomisk plan. Det är för sektionens del en stor summa pengar och en starkare motivering krävs för att styrelsen skall yrka för att motionen bifalls. Yrkande Styrelsen yrkar att 1 motionen i nuvarande skick avslås av Sektionsmötet. För styrelsen, Carolina Ring Stockholm 29 November 2013

28 MOTIONSVAR SM#2 13/14 Motionen om ändring av profilfärg Bakgrund Styrelsen tycker mycket bättre om den nya färgen och jublar över att vår senapsgula färg får vara just senapsgul och inget annat! Yrkande Styrelsen yrkar att 1 Sektionsmötet bifaller motionen i sin helhet. För styrelsen, Terese Skoog Stockholm 29 november 2013

29 MOTIONSVAR SM#2 13/14 Motion om ändring av typsnittsnamn Bakgrund Styrelsen vill självklart att stadgarna skall spegla det som används i praktiken och tycker detta är ett bra initiativ. Vi vill dock uppmärksamma Sektionsmötet att sektionen bör köpa rättigheterna till fonten. Yrkande Styrelsen yrkar att 1 Sektionsmötet bifaller motionen i sin helhet. För styrelsen, Carolina Ring Stockholm 29 November 2013

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

Utvärdering av ETG Partner

Utvärdering av ETG Partner 1 2 Utvärdering av ETG Partner. 3. Sammanfattning ETG Partner ett utvecklingsprojekt inom EUU och syftar till att sprida utbildningskonceptet med en integrerad lärlingsutbildning i den 3-åriga elteknikutbildningen

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-04-07

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-04-07 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-04-07 PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015 04 07 kl. 17.00 Plats: M:L1, M huset. Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(71) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA Innehållsförteckning 1. Praktisk information...3 Preliminärt schema för kongressen...5 2. Kallelse till förbundskongress 2014...6 3.

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen

Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen Godkänd av M- Styret: 2014-11- 10 Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen Innehållsförteckning Introduktion... 3 Allmänt... 4 Startkapital och nollnivå... 4 Budget... 4 Äskning... 4 Kontanthantering...

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb.

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. 1 Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. Motiv för guiden Mål med guiden Börja i underlagen Rekryteringssituationen Kontrollerad Okontrollerad Bra självprövning Rekryteringsdokumentet

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer