Föredragningslista Sektionsmöte , 17:00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föredragningslista Sektionsmöte 2013-12-03, 17:00"

Transkript

1 Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte Föredragningslista Sektionsmöte , 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av två justerare tillika rösträknare 1.5. Fråga om mötets behöriga utlysande 1.6. Fastställande av föredragningslista 1.7. Adjungeringar 1.8. Entlediganden Entledigande av Internationell sekreterare Entledigande av Valberedare 1.9. Anmälningsärenden 2. Rapporter 2.1. Sektionsstyrelsen Ordförande Kassör 2.2. Näringslivsgruppen 2.3. Studienämnden 2.4. Klubbmästeriet 2.5. Kommunikationsnämnden 2.6. Övriga nämnder och grupper inom sektionen 2.7. Övriga rapporter 3. Motioner, propositioner, interpellationer och enkla frågor 3.1. Motion om ändring av fyllnadsval vid entlediganden 3.2. Proposition om budgetändring för NLG 13/ Motion om ändring i MKMs budget 3.4. Motion om förändring i Idrottsnämndens budget 3.5. Motion om ändring av profilfärg 3.6. Motion om ändring av typsnittsnamn 4. Bordlagda ärenden 4.1. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens verksamhetsår 10/ Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens verksamhetsår 12/13 5. Information 5.1. Utdelning av diplom till avgående funktionärer 5.2. Uppföljning av Verksamhetsplan 13/14 6. Valärenden 6.1. Val av Webmaster 6.2. Val av Sekreterare 6.3. Val av Branschdagschef 6.4. Val av Programansvarig student (PAS) 6.5. Val av 3 st Öfverphös varav en Eko-phös (ÖPH) 6.6. Val av Qulturnämndsordförande 6.7. Val av MästerCocken 6.8. Val av Vice sektionsordförande 6.9. Fyllnadsval av Ordförande för Näringslivsgruppen (NLG) Sida 1 av 2

2 Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte Val av Öfversångledare Val av Ljud- och ljustekniker Val av Fanbärare Val av Vice fanbärare 7. Beslutsärenden 8. Diskussionsärenden 9. Övriga ärenden 9.1. Övriga frågor 10. Mötets högtidliga avslutande Sida 2 av 2

3 Bilagor SM2 i. Motion om ändring av fyllnadsval vid entlediganden ii. Proposition om budgetändring för NLG 13/14 iii. Motion om ändring i MKMs budget iv. Motion om förändring i Idrottsnämndens budget v. Motion om ändring av profilfärg vi. Motion om ändring av typsnittsnamn vii. Uppföljning av Verksamhetsplan 13/14

4 Motion om ändring fyllnadsval vid entledigande Valberedningen Från: 2.2 Valförberedelser Inför val på sektionsmötet skall samtliga personer som önskar kandidera till en post som valbereds av valberedningen skicka in sin kandidatur till valberedningen senast 20 läsdagar innan aktuellt val. Valberedningen ansvarar sedan för att samtliga kandidater får genomgå samma valprocess. Om valberedningen inte mottar någon kandidatur blir posten automatiskt vakantsatt. Dock kan sektionsmötet yrka på fri nominering eller bordläggning under sittande möte. Till: 2.2 Valförberedelser Inför val på sektionsmötet skall samtliga personer som önskar kandidera till en post som valbereds av valberedningen skicka in sin kandidatur till valberedningen senast 20 läsdagar innan aktuellt val. Valberedningen ansvarar sedan för att samtliga kandidater får genomgå samma valprocess. Om valberedningen inte mottar någon kandidatur blir posten automatiskt vakantsatt. Dock kan sektionsmötet yrka på fri nominering eller bordläggning under sittande möte. Vid enteledigande av post så kan sektionsmötet omedelbart öppna upp för fri nominering om så önskas.

5 PROPOSITION SM#2 13/14 Proposition om budgetändring för NLG 13/14 Bakgrund Ett antal förändringar runt sektionens Branschdag har resulterat i att de budgetposter som för tillfället står i sektionens budget (antagen SM#4 12/13) inte är speciellt korrekta eller behöver revideras för att spegla den faktiska verksamheten och verkligheten. Notera alltså att det mesta redan är ekonomisk verklighet. Yrkande Med anledning av ovanstående yrkar styrelsen att 1 Sektionsmötet antar den reviderade budgeten för Näringslivsgruppen enligt bilagan Ny budget NLG_13/14. För styrelsen, Anton Warnhag Stockholm 29 November 2013

6 Ny budget NLG 13/14 Intäkter SEK Branschdagens intäkter Övriga event Utgifter Lokalhyra Dekor Mat Teknik 4000 Hyrbil 3000 Drivmedel 1000 T-shirts 2500 Övriga kläder 1000 Broschyrer 8500 Roll-ups 2200 Märken 2300 Snacks, godis etc 1000 Kontorsmaterial 500 Övriga kostnader 2000 Resultat 29000

7 Motion om ändring i MKMs budget Motionärer: Josefine Lindqvist och Sara Norrby, medlemmar i MKM Efter en undersökning av intresset på sektionen av ett större event för att fira att media fyller år har MKM beslutat att planera och genomföra en bal. På grund av balens storlek har vi sett ett behov av separera intäkterna och utgifterna i MKMs budget för eventet. Yrkande: Vi yrkar därför på Att skapa en ny rubrik som heter bal under 2013/2014 Att lägga till biljettförsäljning under intäkter Att lägga till pubförsäljning under intäkter Att lägga till matinköp kr under utgifter Att lägga till alkoholinköp kr under utgifter Att lägga till lokalhyra inkl. ljud & ljus kr under utgifter Att lägga till förbruknings -inventarier och material kr under utgifter Se bilaga

8 Budget Klubbmästeriet (MKM) Verksamhetsår 2013/ / /2014 Intäkter Totalt MKM Mottagningen Bal Biljettförsäljning ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Pubförsäljning ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Utgifter Matinköp ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Alkoholinköp ,00 kr ,00 kr ,00 kr kr Lokalhyra inkl. ljud & ljus -0,00 kr -0,00 kr -0,00 kr ,00 kr Förbruknings -inventarier & -material ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Övrigt (internarr) ,00 kr ,00 kr -0,00 kr -0,00 kr Maskinefterkör ,00 kr -0,00 kr ,00 kr -0,00 kr Extrodinära kostnader ,00 kr -0,00 kr ,00 kr -0,00 kr Kläder ,00 kr ,00 kr -0,00 kr -0,00 kr Resultat ,00 kr ,00 kr 4 000,00 kr 1 500,00 kr Budgetanteckningar Verksamhetsår 2013/2014 Intäkter Biljettförsäljning Pubförsäljning Utgifter Matinköp Alkoholinköp Förbrukningsinventarier Övrigt (internarr) Maskinefterkör Extraordinära kostnader Försäljning av biljetter Försäljning vid pubar Inköp av mat till pubar och gasquer Inköp av alkohol till pubar och gasquer Glas och liknande Inköp till interna aktiviteter i MKM Efterkör på maskin Oväntade kostnader under mottagningen

9 Motion om förändring i Idrottsnämndens budget Bakgrund: Till vårterminen 2014 önskar Idrottsnämnden att sektionen ska ha en regelbunden halltid för att erbjuda sektionsmedlemmar en timmes idrottande varje vecka. Vi vill tro att detta kommer leda till ökad kontakt och sammanhållning inom sektionen samtidigt som det leder till aktivt motionerande. Vi har, genom en enkät, sett att intresset för detta finns. Förslag: Att Idrottsnämndens årsbudget höjs till 13000kr.

10 Vi vill att sektionen ska kunna erbjuda en regelbunden halltid varje vecka för idrottsutövning till sina medlemmar. Det här är någonting de flesta sektioner på KTH idag erbjuder sina studenter och vi tycker att även Medieteknik ska kunna göra det. Det vi specifikt har i åtanke att använda pengarna till i år är följande: Vi har inför Vårterminen 2014 fått upp ögonen för en ledig innebandyhall i Frescatihallen fredagar Hallen kostar 590kr/h och vårterminen gäller från v3 till och med v24 vilket blir totalt 22st tillfällen under den kommande våren. D.v.s. den totala kostnaden för hallen blir 22 x 590 = 12980kr. Betalningen sker i förskott för hela terminen. Varför bör motionen gå igenom? Ett ökat och mer kontinuerligt idrottsutövande. En bättre sammanhållning hos sektionen. Hälsosammare studenter! Ger möjligheter för kommande idrottsnämnder. Skulle motionen avslås yrkar vi på att lägga till 3000kr i biljettförsäljning till motionen. D.v.s. att deltagarna också bidrar med en summa. Skulle även den motionen avslås så kommer idrottsverksamheten på Media fortsätta vara närmast obefintlig och fortsätta vara det ett bra tag framöver. För att se huruvida intresse för detta fanns skickades en enkät ut till sektionens medlemmar. Nedan följer resultatet. Tycker du att detta låter som en bra idé? Ja! % Nej! 0 0%

11 Årskurs? Åk % Åk % Åk % Åk % Åk % Osäker 1 3% Skulle du eventuellt kunna tänka dig att betala en mindre summa (mellan kr för hela terminen) om det skulle behövas? JA! 28 90% Nej! 2 10% Hur ofta skulle du delta? Alltid! 12 38% Ofta 13 41% Ibland 6 19% Vill testa först 1 3% Aldrig i livet! 0 0%

12 Motion om ändring av profilfärg Kommunikationsnämnden 2013/2014 genom Sara Edin, Kommunikatör Bakgrund Sektionens profilfärger är grå och senapsgul. Vid tryck och utskrift tenderar dock den senapsgula att ibland ge sken av att vara senapsgrön (eller snorgrön, om en så vill). Förslag till beslut Vi skulle vilja tvätta bort det gröna och lämna den senapsgulafärgen att bara vara senapsgul. Färgen vi föreslår att vi byter till har följande värden: CMYK: 8%, 18%, 100%, 0% RGB: 238, 201, 18 Vi föreslår således att i stadgarna ändra punkt: Färger Sektionens färger är röd (NCS S 1085-Y90R), grön (NCS S 2570-G20Y) och blå (NCS S 3060-R80B). Symbolens färger är grå (RGB 176, 176, 176; CMYK 0%, 0%, 0%, 31%) och senapsgul (RGB 222, 208, 16; CMYK 12%, 13%, 97%, 1%). Symbolen kan även utföras i guld, silver och vitt. Till: Färger Sektionens färger är röd (NCS S 1085-Y90R), grön (NCS S 2570-G20Y) och blå (NCS S 3060-R80B). Symbolens färger är grå (RGB 176, 176, 176; CMYK 0%, 0%, 0%, 31%) och senapsgul (RGB 238, 201, 18; CMYK 8%, 18%, 100%, 0%). Symbolen kan även utföras i guld, silver och vitt.

13 Färgprov: Sektionens nuvarande (t.v) och nytt färgförslag (t.h)

14 Motion om ändring av typsnittsnamn Kommunikationsnämnden 2013/2014 genom Sara Edin, Kommunikatör Bakgrund I nuläget står det i stadgarna att vi använder typsnittet Helvetica Neue 22 Thin Extended för vår logotyp. Det här är vår logotyp: Problemet inträffar vid en enkel sökning på typsnittet: Typsnittet existerar överhuvudtaget inte utanför sektionens stadgar. Vi använder i självaverket nummer 33, alltså Helvetica Neue 33 Thin Extended.

15 Förslag till beslut Att under punkt: Symbol och logotyp Sektionens symbol består av en grå siluett av RGB-färgrymden med utskuren vit siluett av CMYK-färgrymden samt 5x4 senapsgula kvadrater i mitten. Sektionens logotyp består av sektionens symbol med texten Medieteknik KTH satt med typsnittet Helvetica Neue 22 Thin Extended. Ändra till: Symbol och logotyp Sektionens symbol består av en grå siluett av RGB-färgrymden med utskuren vit siluett av CMYK-färgrymden samt 5x4 senapsgula kvadrater i mitten. Sektionens logotyp består av sektionens symbol med texten Medieteknik KTH satt med typsnittet Helvetica Neue 33 Thin Extended.

16 Verksamhetsplan för styrelsen 13/14 Helt klar Så klar som det går Påbörjad Öppenhet Samhörighet Utveckling Erkännande Ej påbörjad Verksamhetspunkter 1. Övergripande Status Kommentar Sektionen för Medietekniks verksamhet vilar på en stabil grund, där kontinuiteten är hög och överlämningen från ett år till nästa är väl fungerande. 1.1 Nämndordföranderåd (NO-råd) för alla nämndordföranden ska hållas av representant från styrelsen minst två gånger per termin. 1.2 Tydliggöra att varje funktionär har som uppgift att, innan de klivit av sin post, skriva ett testamente över sitt arbete som sedan överlämnas till efterträdaren. 1.3 Tillhandahålla mall för testamente och postbeskrivning på vår hemsida. 1.4 Ett nyhetsbrev skickas ut till alla funktionärer efter varje styrelsemöte som en kort sammanfattning vad som behandlades, och för att återkoppla funktionärsrapporterna. Avklarat denna termin Nu börjar jobbet på riktigt med överlämningen och att se till att det verkligen görs ordentligt! Dessa finns under kallelser och dokument på hemsidan. Det har hittills skickats ut två "Styrelsen informerar"-brev på mejl. NO-rådet kommer tillfrågas om detta är något vi bör jobba vidare med. Sektionen för Medieteknik har ett högt deltagande på sektionsmötena eftersom detta är viktigt för att sektionen ska kunna fortsätta vara demokratisk och levande, där medlemmarna känner att de har möjlighet att påverka. 1.5 Ge Matlaget, efter bästa förmåga, de förutsättningar de behöver för att kunna servera mat på varje sektionsmöte. 1.6 Mötesordförande förklarar, speciellt under sektionsmöte #1, svåra begrepp för att underlätta för nya medlemmar att komma in i formalia och förstå diskussioner. 1.7 Styrelsen avslutar alla sektionsmöten senast kl (om det inte finns ett enhälligt beslut att fortsätta mötet). Därefter ajourneras mötet till en annan dag. SM#1 hade strålande mat och Matlaget fick budget och uppgiften i tid. Bra jobbat! Detta kommer det jobbas vidare med på alla SM för att öka inkluderingen och tillgängligheten. Återstår att se hur SM#2 går

17 Styrelsen och Valberedningen har ett nära och väl fungerade samarbete, framförallt detta verksamhetsår, på grund av de nya riktlinjerna för valprocessen som Valberedningen fått. 1.8 Utse en kontaktperson från vardera styrelsen och Valberedningen, som ansvarar för kommunikationen och anordnar regelbundna möten. Detta för att säkerställa att alla val marknadsförs ordentligt till sektionens medlemmar. 1.9 Tillsammans med Valberedningen anordna minst ett val-event för sektionens medlemmar innan sista ansökningsdag till sektionsmöte #2 och sektionsmöte # Säkerställa att alla aktuella poster som ligger ute för val finns på hemsidan så att alla kan ta del av dem. 2. Näringsliv & Kommunikation Gjordes aldrig inför SM#2 - vi jobbar för att detta ska göras inför SM#4. Valberedningen lade upp poster på hemsidan med information inför både SM#1 och #2. Riktlinjerna från styrelsen till näringslivsposterna är tydliga eftersom det är viktigt att veta vad som förväntas av en för att kunna ta sig an en betydelsefull och spännande post. Dessutom är stödet stort och engagemanget högt i sektionen för näringslivsfrågor. 2.1 Ta fram ett PM samt riktlinjer för näringslivsgruppens ordförande (NLG-ordförande). 2.2 Tydliggöra att NLG-ordförande jobbar tillsammans med Branschdagschefen i arbetet med att skapa en lyckad branschdag. Kontaktpersoner utsedda (LNK och sammankallande) och hittills har ca 5 möten hållits. Detta kommer vi fortsätta med under våren också! PM framtaget. Svår uppgift att genomföra, vi kommer att diskutera hur vi vill jobba med denna punkt. 2.3 Förvalta det engagemang som nu finns i sektionen genom att bekräfta NLG-ordförande i dennes jobb och ha ett nära samarbete med täta avstämningar med ansvarig ledamot (LNK). Branschdagschefen och LNK jobbar för nuvarande med näringslivskontakten på sektionen, och anstränger sig för att förvalta det engagemang som uppkom efter branschdagen. Styrelsen delar aktivt med sig med om vad som händer och vad som beslutas i möten, är lätta att nå och kommunicerar effektivt, både internt och externt. 2.4 Se till att funktionärstavlan (med namn, bild och Tavlan är på gång (klar?) - på väg upp! kontaktuppgifter) i META uppdateras regelbundet. 2.5 Se till att ett nyhetsbrev från sektionen och styrelsen utkommer till alla sektionens medlemmar minst en gång per termin. 2.6 Verkligen nyttja befintliga kommunikationsvägar för att kommunicera ut budskap till sektionsmedlemmar och studenter. KN jobbar på en fantastisk sektions-webbtidning som kommer handla om sektionen, jippie! Svår punkt att avklara. Vi försöker nyttja hemsidan som främsta kanal. 2.7 Aktivt uppmuntra alla nämnder att kommunicera sin verksamhet till sektionens medlemmar inte endast muntligt utan även genom sociala medier samt vår hemsida. Nämnderna kan även nyttja nyhetsbrevet för att nå ut till sektionens medlemmar. Ej påbörjad från styrelsens håll. Nämnderna är dock i stort mycket bra på att kommunicera sin verksamhet på Facebook. Toppen!

18 3. Utbildning Sektionen för Medieteknik har mycket goda kontakter med CSC och en levande, kvalitetssäkrad och väl fungerande utbildningsbevakning. Vår utbildning är grundbulten i vår (sektionens) existens just nu och även nyckeln till vår framtid och därför ett högt prioriterat område. 3.1 Öppna upp Studienämnden så att den fungerar som övriga nämnder, som studenter kan vara med i utan att vara förtroendevalda. 3.2 Öka kvalitetskontrollen på kurserna genom att bjuda in KAS:arna (kursansvariga studenter) till Studienämnden. 3.3 Ansvarig ledamot, LU, tar fram ett förslag till ny kursplan med logisk kursföljd, i samarbete med CSC och Studienämnden. 3.4 I marknadsföringen av utbildningsposter understryka de roliga och spännande aspekterna med dessa poster. 3.5 Ha närmre kontakt med CSC:s programråd genom kontinuerlig kontakt med framförallt studievägledaren. 4. Studiesocialt Studienämnden är öppen för alla, men markadsföringen för detta bör ses över. Tankar på detta finns men inget konkret arbete är påbörjat. Förslag på kursplan framtagen. Detta arbete behöver främst göras inför SM#4. SN har kontinuerlig kontakt med vår studievägledare. Alla studenter på Medieteknik-programmet känner att de har möjlighet till en givande fritid inom sektionen; att det finns möjlighet till engagemang inom befintliga nämnder, till egna initiativ och till deltagande i olika typer av sociala aktiviteter. Alla studenter är inte lika och därför är utbudet av studiesociala aktiviteter stort och varierat. 4.1 I samarbete med MKM utvärdera hur sektionens festverksamhet fungerar och upplevs. 4.2 Införa rapportmöten och ekonomiska avstämningar mellan MKM och styrelsen för ökad transparens och förståelse. Behöver göras i samråd med MKM, arbetet ännu ej påbörjat. Behöver göras i samråd med MKM, arbetet ännu ej påbörjat. 5. Erkännande & Glädje Erkännande är ett av våra värdeord och det genomsyrar vår verksamhet; allas arbete tas tillvara på, uppskattas och erkänns. Det är roligt att engagera sig i sektionen, eftersom man tydligt bidrar till sektionens verksamhet och det dessutom ger värdefulla erfarenheter, vänner och kontakter, utmaningar och uppskattning. 5.1 Utfärda diplom till funktionärer som kliver av sin post. Detta kommer göras 5.2 Hålla en diskussion på SM kring Hederspriset och utifrån det Diskussion hölls, många åsikter framkom. avgöra om det är ett lämpligt pris att behålla eller om det borde Styrelsen presenterar sin slutsats under omformuleras. SM# Minst en gång per termin anordna gemensam aktivitet för alla förtroendevalda i sektionen. 5.4 Styrelsen ska representera sektionen internt och externt, samt sträva efter att alltid finnas representerade i all sektionens verksamhet. Datum för aktivitet för HT inplanerad. Styrelsen har representerad så gott som tid har funnits. (Branschdagen, Datas banquett, styrelsemingel i Haninge, SSCOs cocktailparty m.fl.)

19 Har man en gång varit funktionär för Sektionen för Medieteknik så har man alltid varit det. Även de funktionärer som avgått bör erkännas (och få ha roligt!). 5.5 Tillsätta en arbetsgrupp som kartlägger namn och mejladress på alla som varit förtroendevalda i sektionen så långt bak det är möjligt. 5.6 Anordna och bjuda in till en gemensam aktivitet för alla som kartläggningen kunnat hitta samt självklart alla nu sittande förtroendevalda. Arbetsgruppen leds av vice ordf. Av förklarliga skäl ännu ej påbörjad.

20 KTH Lär- och timplan (LoT) för program inom CSC, läsåret 2014/15 Sid 1 Program: Civ.ing. Medieteknik (CMETE) PA: Haibo Li Beslutsdatum: Obligatoriska kurser för årskurs 1, kull: H14 Periodfördelning Kurskod Kursnamn Hp Anmärkning SF1625 Envariabelanalys 7,5 7,5 Periodflytt från p2 till p1 (OK, från Hans T) DM1572 Introduktion till medieteknik 7,5 7,5 SF1624 Algebra och geometri 7,5 7,5 Periodflytt från p1 till p2 (OK, från Hans T) DM1573 Grafisk teknik 7,5 5 2,5 Skall ges under två perioder. OK från C Lie. (OBS! Viktigt komma ihåg ändra moment i kursen!) DD1315 Programmeringsteknik och Matlab 7,5 5 2,5 Ny kurs, om lärare finns, enl Mårten B. Se nedan*) SK1120 Vågrörelselära 6 6 MF1035 Elektroteknik, media 6 6 DH1609 Kommunikation och information 7,5 7,5 DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik 3 0,75 0,75 0,75 0,75 Total: 60 15,75 13,25 14,25 16,75 Anmärkning: Flervariabelanalys läses ej i åk1, ev. i åk 2 i stället (dvs till LoT15/16, åk 2 för kull H14). *) Från Mårten: DD1310 och Matlab-delen kan kombineras ihop med kurskoden DD1315. CMETE1 kan inte samläsa med CSAMH i DD1310, eftersom den gruppen redan har 200 studenter. Det behövs alltså en ny kursomgång och frågan idag är vem som ska ge denna. Sten kan vara ett alternativ, men kan då tvingas ställa in Internetprogrammering. CINEK1 läser redan DD1315 i P2, men den är också för stor för att samläsa.

21 Program: Master Medieteknik, 120 hp, (TMETM) Beslutsdatum: PA: Haibo Li Obligatoriska kurser för årskurs 2, kull: H13 Periodfördelning Kurskod Kursnamn Hp Anmärkning DM2571 Future of media XXYYYY Track/elective course 5 x x XXYYYY Track/elective course 6 x x DM228X Examensarbete i medieteknik på avancerad nivå TOTAL: Kurspooler där minst 21 hp väljs, varav minst 15 hp på avancerad nivå. För CMETE-studenter rekommenderas att bygga på sitt kandidatspår med ytterligare tre kurser, men de tillåts även välja ett nytt spår. SPÅR 1: INTERACTIVE MEDIA TECHNOLOGY DD2429 Computational Photography 6 6 NY kurs! DD2387 Program System Construction Using C NY kurs! DD2395 Computer security 6 6 Enl Mårten ges i p2 pga samläsning m CINEK3-DKOI DD2388 Programsystemkonstruktion med.net Framework 7,5 7,5 Ges i mån av lärare lå 14/15 DM2517 XML för publicering 7,5 7,5 DM2578 Social Media Technologies 7,5 7,5 DT2140 Multimodal interaction and interfaces 7,5 7,5 DD2390 Internet Programming 6 6 DD2352 Algorithms and complexity 6 4,5 3 DD2476 Search engines and information retrieval systems DD2385 Programutvecklingsteknik 6 6 DH2323 Computer graphics and interaction 6 6 DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 7,5 7,5 DD2310 Java Programming for Python Programmers 1,5 x x x x Ges i varje period

22 SPÅR 2: PRINT COMMUNICATION OBS! 2 kurser+individuell, ges på engelska DD2423 Image analysis and computer vision 7,5 7,5 OBS! Kräver kurs i Matematisk Statistik DM2517 XML för publicering 7,5 7,5 SK2375 Optik, påbyggnadskurs för media 6 6 DM2529 Digital Images for Publication 7,5 7,5 SK2380 Teknisk fotografi DM2531 alt SK2380 läses DM2531 Grafisk produktion 7,5 7,5 DM2531 alt SK2380 läses DM Individuell kurs i medieteknik T.ex. inom papper, produktionsprocesser mm. Sökes INTE 6 till 9hp x x x x via antagning.se, utan C Lie kontaktas. SPÅR 3: IMAGE AND VIDEO TECHNOLOGY OBS! Requires several Math-courses SK1140 Fotografi för media 4 4 DD2429 Computational photography 6 6 EL1150 Introduktionskurs till Matlab 1,5 x x Ges p1 eller p3. Får ej läsas om SD1105 läses. SK2375 Optik, påbyggnadskurs för media 6 6 DD2423 Image analysis and computer vision 7,5 7,5 DT2140 Multimodal interactions and interfaces 7,5 7,5 EN2401 Image and Video Processing 6 6 EQ1260 Signalbehandling 6 6 SK2380 Teknisk fotografi DM1580 Videoteknik 6 6 Grundnivåkurs DD2427 Image based recognition and classification 6 6 SD1105 Matlab (ges på engelska) 3 x x x x Ges varje period. Får ej läsas om EL1150 läses.

23 SPÅR 4: SOUND OBS! Requires several Math-courses DT2350 Mänsklig perception för informationsteknik 6 6 NY kurs DT2300 Sound in interaction 7,5 7,5 DT1174 Ljud som informationsbärare 9 4,5 4,5 DT2140 Multimodal interaction and interfaces 7,5 7,5 DT2410 Audio Technology 7,5 7,5 EN2300 Speech Signal processing 6 6 Periodflytt från p2 till p3 EQ1260 Signalbehandling 6 6 DT2112 Speech Technology 7,5 7,5 DT2212 Music Acoustics 7,5 7,5 DT2118 Speech and speaker recognition 7,5 7,5 DT2213 Musical Communication and Music Technology 7,5 7,5 EN2500 Information Theory and Source Coding 7,5 7,5 DT211V Function of the Singing Voice (Summer course) 7,5 Sommarkurs. OBS! Specifika förkunskapskrav. DT2215 Advanced Individual Course in Music Communication 6 Individuell kurs

24 Motionssvar SM2 Läsår 2013/

25 MOTIONSVAR SM#2 13/14 Motion om ändring fyllnadsval vid entledigande Bakgrund Styrelsen tror att denna motion kommer förbättra rutiner kring entlediganden och ser det som positivt att det kommer finnas möjlighet för fyllnadsval på samma Sektionsmöte som entledigandet sker. För att kunna tillämpa detta under pågående Sektionsmöte behöver vi dock omedelbart justera in ett eventuellt bifallande i protokollet. Yrkande Styrelsen yrkar att 1 att 2 omedelbart justera in motionen i protokollet. bifalla motionen med ovanstående yrkanden. För styrelsen, Carolina Ring Stockholm 29 November 2013

26 MOTIONSVAR SM#2 13/14 Motion om ändring i MKMs budget Kul med en medieteknisk bal! Kul med en medieteknisk bal och ett roligt initiativ från MKM tycker vi. Balgruppen verkar ha gjort ett mycket bra förarbete i planeringen och det finns dessutom en rimlig och väl motiverad ekonomisk planering. Liten ekonomisk risk Det finns en risk att inte tillräckligt många biljetter säljs för att täcka upp de utgifter som kommer finnas styrelsen gör dock bedömningen, med bakgrund av det material balgruppen presenterat, att den risken är förhållandevis liten, förutsatt att ett riktigt bra jobb görs med marknadsföringen. Men vi vill dock gärna höra hur balgruppen resonerar kring hur många sålda biljetter som krävs för att täcka upp kostnaden för lokalen. Var finns beak even och hur agerar ni om ni mot förmodan skulle inse att inte tillräckligt många biljetter är sålda? Ett litet tillägg I framtiden vill vi gärna se svaren från enkäten presenteras för att ytterligare motivera motionen, samt att de största posterna i budgeten förklaras lite mer i detalj. Yrkande Styrelsen yrkar att 1 Sektionsmötet bifaller motionen i sin helhet. För styrelsen, Terese Skoog Stockholm 29 november 2013

27 MOTIONSVAR SM#2 13/14 Motion om förändring i Idrottsnämndens budget Bakgrund Med den i motionen nämnda bakgrunden tycker styrelsen att underlaget att bifalla motionen är för tunt. Vi ser ingen information om hur stort intresset faktiskt är (alltså inget resultat från enkäten), vilken lokal det är som skall hyras samt att summan inte motiveras i någon ekonomisk plan. Det är för sektionens del en stor summa pengar och en starkare motivering krävs för att styrelsen skall yrka för att motionen bifalls. Yrkande Styrelsen yrkar att 1 motionen i nuvarande skick avslås av Sektionsmötet. För styrelsen, Carolina Ring Stockholm 29 November 2013

28 MOTIONSVAR SM#2 13/14 Motionen om ändring av profilfärg Bakgrund Styrelsen tycker mycket bättre om den nya färgen och jublar över att vår senapsgula färg får vara just senapsgul och inget annat! Yrkande Styrelsen yrkar att 1 Sektionsmötet bifaller motionen i sin helhet. För styrelsen, Terese Skoog Stockholm 29 november 2013

29 MOTIONSVAR SM#2 13/14 Motion om ändring av typsnittsnamn Bakgrund Styrelsen vill självklart att stadgarna skall spegla det som används i praktiken och tycker detta är ett bra initiativ. Vi vill dock uppmärksamma Sektionsmötet att sektionen bör köpa rättigheterna till fonten. Yrkande Styrelsen yrkar att 1 Sektionsmötet bifaller motionen i sin helhet. För styrelsen, Carolina Ring Stockholm 29 November 2013

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08 Stockholm 2015-04-08 Styrelsemöte 8 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:22. 1.2. Mötets behöriga utlysande Anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla är närvarande. 1.4. Frånvarande Ingen.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 februari 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:16. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Justering av röstlängd Alla är närvarande.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 Föredragningslista, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:15. 1.2. Val av mötesordförande Terece Skoog väljs till mötesordförande. 1.3. Val av mötessekreterare Niclas Ericsson väljs

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Styrelsemöte 24 september 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.21 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15 Föredragningslista Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av två justerare tillika rösträknare 1.5. Fråga om mötets

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2014-09- 30, 17:00

Föredragningslista. Sektionsmöte 2014-09- 30, 17:00 Föredragningslista Sektionsmöte 2014-09- 30, 17:00 * betyder att bilaga finns 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Robin Palmberg öppnar mötet kl 17.23 1.2. Val av mötesordförande Cecilia Engelbert valdes

Läs mer

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016 Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016 Konto (bokföring) Resultatställe Benämning 2015/2016 Anteckningar Resultatställe 1: Sektionen centralt 3050 Medlemsavgifter 10 000 Uppskattat

Läs mer

Föredragningslista 2011-04-27

Föredragningslista 2011-04-27 Sida 1 av 16 1 Formalia Föredragningslista 1.1 Mötets högtidliga öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justerare tillika rösträknare 1.5 Fråga om mötets behöriga

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor)

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor) Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor), KTH 2009-09-17 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Jonas Lundgren förklarar mötet för öppnat kl. 17.22. 1.2 Mötets behöriga utlysande SM finner mötet

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11 Adress: Lindstedsvägen 3, Stockholm (E36) Sektionsmöte nr 3, VÅ 2013/2014 Datum: 2013-02-11 Tid: 17.33 18.57 Närvarande: Se punkt

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte mars 2014 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas 16:25 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande och frånvarande Terese, Robin, Mikael, Anton,

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-11-26

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-11-26 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-11-26 Styrelsemöte 26 november 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 18.21 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 23 januari 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Ordförande Johan Lundh Heinstedt förklarar mötet öppnat kl 17:15. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst enligt

Läs mer

2.1 ÖPH-representant Johanna Jarl/ Lars Åkesson...lyckad gasque i fredags, kul. satt phöseriet, rgb, jobbar stenhårt

2.1 ÖPH-representant Johanna Jarl/ Lars Åkesson...lyckad gasque i fredags, kul. satt phöseriet, rgb, jobbar stenhårt Protokoll Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande... 17.23 1.2 Mötets behöriga utlysande... Ja 1.3 Val av sekreterare.. Sara Cecilia Lempiäinen 1.4 Närvarande... Tove

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15.

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15. Protokoll SSTSS Vårmöte. Tid: onsdagen den 15 maj, kl. 17.15 Plats: Häggsalen, Ångströmslaboratoriet Bilagor: A. Föredragningslista B. Närvarolista C. Proposition Utredning av möjligheten starta upp STS-mentorskapsprogram

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att antalet programstuderande

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2010-09-27 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-09-27, 17:37 18:57 Plats Närvarande E52, KTH Sekreterare Alexander Roghult, D-08 Ordförande, D-06 Ledamot

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04 Adress: Lindstedsvägen 3, Stockholm (E36) Sektionsmöte nr 4, VÅ 2013/2014 Datum: 2014-03-04 Tid: 17.38-18.22 Närvarande: Se punkt

Läs mer

Protokoll för: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte #1 Tisdag den 19/5, 17.16.15 å Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll för: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte #1 Tisdag den 19/5, 17.16.15 å Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll för: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte #1 Tisdag den 19/5, 17.16.15 å Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm Mötet öppnas av sektionsordförande Nina Jansson

Läs mer

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 1(4) Dagordning Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Läs mer

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH.

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH. Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund, sektionssekreterare. 1.4 Närvarande Cecilia Thorsén, Tora Jansson,

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kongliga Flygsektionen, THS Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kallelse Flygsektionens Sektionsmöte 3 2014 Carl-Anders Carlsson Ordförande 2014-09-22 Sida 1 ( 1) KALLELSE

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Föredragningslista 2012-11-28

Föredragningslista 2012-11-28 Sida 1 av 30 1 Formalia Föredragningslista 1.1 Mötets högtidliga öppnande Johan Lundh Heindstedt förklarar mötet öppnat kl.17.16 1.2 Val av mötesordförande Johan Lundh Heindstedt väljs till mötesordförande

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm Sektionsordförande Louise Anderberg öppnar

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Styrelsemöte 18 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:29 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2010-05-11 1(10) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-05-11, 17:42 21:03 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Egil Antonsen

Läs mer

Föredragningslista 2010-11-30

Föredragningslista 2010-11-30 SEKTIONSMÖTE Föredragningslista 2010-11-30 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17.21 1.2. Val av mötesordförande Sektionsmötet väljer Sara Cecilia Lempiäinen till mötesordförande. 1.3. Val

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16 Sid 1(7) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 15/16 Måndagen den 24 augusti 2015 klockan 18.00 Plats (Sammanträdesrummet, Nymble) * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation och grafiskt identitet. Sektionen för medieteknik vid kth

Riktlinjer för kommunikation och grafiskt identitet. Sektionen för medieteknik vid kth Riktlinjer för kommunikation och grafiskt identitet Sektionen för medieteknik vid kth Detta dokument Dokumentet skapat Dokumentet kan byggas ut och förändras över tiden men ska alltid finnas tillhands

Läs mer

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik 4 maj -05, 15:00-17:00 HB2 Närvarande: 31 IT-teknologer inkl. styrit 1 Mötets öppnande Jimmy Stridh förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötesordförande

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10 Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10 Måndagen den 5 december 2011 kl. 18.00 LG-rummet, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Ivan Milles (från 18:11) Elias

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10 Sidan 1 av 7 Kl: 17.17 Mötesnummer: 3-2013/2014 Plats: HB3 Kallelse: [Bilaga 1] Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande David Ådvall advall Vice Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2015-02-23

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2015-02-23 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2015-02-23 Adress: Gråttan, Osquars backe 8 Sektionsmöte nr 6, VÅ 2014/2015 Datum: 2015-02- 23 Tid: 17.44-19.47 Närvarande: Se punkt 1.4 1. Formalia

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet Verksamhetsplan 2013 \section{jämlikhetsnämnden} Jämlikhetsnämnden skall genomföra minst en undersökning om hur jämlikhetssituationen på sektionen är. utvärdera resultaten av undersökningen och presentera

Läs mer

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr. 817606-6333) Föreningen Energisystemteknologerna ES-sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala 23 november 2011 1 Mötets öppnande Styrelseordförande Martin

Läs mer

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen Sida 1 av 5 Plats: Hemma hos Nina Nilsson Datum: 18 februari 2013 Tid: Kl. 18.30-22.30 Närvarande:Elin Hellmér (Ordförande), Johannes BedoireFivel (PAS), Josefin Wiking (NLG), Linn Fröström (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Sida 1 (7) Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Tisdagen den 17 december klockan 17:15 i sal 4112 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Mötet öppnades 17.13 1.2 Val av mötesordförande Karin Fernström 1.3 Val

Läs mer

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden.

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden. 1. Ändamål 1.1. Syfte N-sektionen är en ideell förening som har till uppgift att verka för sammanhållningen mellan sina medlemmar, samt att bevaka och tillvarata deras intressen. 1.2. Utbildningsprogram

Läs mer

Styrelsemöte 2011 den 28:e februari kl:17.15

Styrelsemöte 2011 den 28:e februari kl:17.15 Styrelsemöte 2011 den 28:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Ordförande förklarar mötet öppnat kl 17.23 1.2 Mötets behöriga utlysande Mötes anses behörigt utlyst 1.3 Val av sekreterare Marco

Läs mer

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Kapitel 1 Loks syfte 1:1 Lok är en religiöst-, politiskt- och fackligt obunden studerandeförening för studenter på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

Läs mer

Stadgar för Lingsektionen

Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, organisationsnummer 822001-9262. Fastställt under Sektionsmötet 2015-04-22. 1 Innehåll 1 Firma 5 1.1

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionens ordförande Sander Riedberg öppnar mötet klockan 16.38. 1.2

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2014-09-18 Adress: (Hemma hos Amanda Sievers) Styrelsemöte nr 2, VÅ 2014/2015 Datum: 2014-09-18 Tid: 18.50 21.14 Närvarande: Amanda Sievers (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Motion 1- Motion om Detektivnämnden

Motion 1- Motion om Detektivnämnden Motion 1- Motion om Detektivnämnden Till SM 3 2014/2015 Motivering/bakgrund: Trots att W-sektionen inte har funnits särskilt länge så kretsar en hel del mysterier runt i dess inre. Var befinner sig den

Läs mer

Örebro studentkårs Fullmäktige

Örebro studentkårs Fullmäktige Örebro studentkårs Fullmäktige Datum: 13-04-23-13-04-24 Tid: 17:00 Plats: T137, Rättegångssalen 1.Mötets öppnande...2 2.Mötets stadgeenliga utlysande...2 3.Val av mötesfunktionärer...2 4.Protokolljustering...2

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-03-22 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-22, 17:35 20:17 Plats 1535, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande Andreas Falk,

Läs mer

Styrdokument för ansvarsposter 2013-10-17. Skapat 2008-08-09 Senast ändrat 2013-10-17

Styrdokument för ansvarsposter 2013-10-17. Skapat 2008-08-09 Senast ändrat 2013-10-17 1(5) Skapat 2008-08-09 Senast ändrat 1 Mästarna Ansvarar gemensamt för TMEITs verksamhet. att det finns en marknadsföringsplan. att det finns en verksamhetsplan. att det finns en budget för verksamhetsåret.

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Innehåll Sida 1 Föreningsaktiva 1 2 Föreningsstyrelsen 1 2.1 Ordförande............................... 1 2.2 Vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig.............

Läs mer

STADGAR. Sektionen för Medicinsk Teknik

STADGAR. Sektionen för Medicinsk Teknik STADGAR Sektionen för Medicinsk Teknik Senast ändrad 24 mars 2015 Innehåll 1 Allmänt 3 1.1 Namn............................... 3 1.2 Kårtillhörlighet.......................... 3 1.3 Ändamål.............................

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-10-21

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-10-21 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2014-10- 21 kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19 Adress: Sal E51 Styrelsemöte nr 16, VÅ 2014/2015 Datum: 2015-05- 19 Tid: 17.35-19.46 Närvarande: Emma Hedman (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-01-31 1(19) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-01-31, 17:42 19:27 Plats 1537, KTH Närvarande Sektionsordförande, Vice fanbärare, m.m. Petter Djupfeldt,

Läs mer

Ellinor Lager Maria Persson Theresa Kampmeier. HDK (design ba) Jonas Sandstedt Karin Johansson Hanna Jacobssen

Ellinor Lager Maria Persson Theresa Kampmeier. HDK (design ba) Jonas Sandstedt Karin Johansson Hanna Jacobssen 1 DAGORDNING KONSTKÅREN FULLMÄKTIGE #1 SAL 305, HDK TORS 25/10-2012 16.30-18.30 NÄRVARANDE Presidium* Styrelsen* Röstberättigade ledamöter* Kalle Stenbäcken Anna Brumark Anna Bergquist (design ba) AKADEMIN

Läs mer

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 6 Torsdag den 16/10 2014, 13:00 å Tolvan, Stockholm

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 6 Torsdag den 16/10 2014, 13:00 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 6 Torsdag den 16/10 2014, 13:00 å Tolvan, Stockholm Fröken Anderberg öppnar mötet kl 13:00. Väl tajmat även denna gång.

Läs mer

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8)

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8) 1 (8) MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Stadgar Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner Karin Elgh Ordförande 2014/2015 Mikael Mäkinen Vice Ordförande 2014/2015 2 (8) Maskinteknologsektionens

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013

Verksamhetsberättelse 2012/2013 Verksamhetsberättelse 2012/2013 1 Visionen 1.1 Inledning Visionen är en långsiktig beskrivning av i vilken riktning vi vill att sektionen ska röra sig. Visionen innehåller önskningar av relativt abstrakt

Läs mer

CHALMERS STUDENTKÅRS FLIPPERSÄLLSKAP

CHALMERS STUDENTKÅRS FLIPPERSÄLLSKAP CHALMERS STUDENTKÅRS FLIPPERSÄLLSKAP DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE 30 NOVEMBER 2010 TID: 17:30 PLATS: FOCUS NÄRVARANDE 1 Preliminärer ORDFÖRANDE: HENRIK ENGMAN SEKRETERARE: TOBIAS SVENSSON MEDLEM: ERIC ERLANDSSON

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Reglemente för Lingsektionen 2015/2016

Reglemente för Lingsektionen 2015/2016 Reglemente för Lingsektionen 2015/2016 Reglemente för Lingsektionen vid Linköpings universitet, organisationsnummer 822001-9262 Fastställt under sektionsmötet 2015-04-22. 1 Innehåll 1 Sektionsmöte 5 1.1

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28 Styrelsemötesprotokoll Playstar spelförening Datum: 2012-04-28 2 Playstars styrelsemöte 2012-04-28 Innehåll Dagordning:... 3 Bilagor:... 4 Bilaga 1 Röstlängd... 7 Bilaga 2 Adjungeringar... 8 Bilaga 3 Beslutsunderlag:

Läs mer

Stadgar för Linköpings Y-teknologsektion

Stadgar för Linköpings Y-teknologsektion Stadgar för Linköpings Y-teknologsektion organisationsnummer 822002-2381 Antagna 140519 Innehåll 1 Ändamål 5 2 Medlemmar 5 2.1 Regler för Medlemskap........................ 5 2.2 Avsägning av medlemskap......................

Läs mer

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR Antagna av FLiNS årsmöte 2015 Förslag till FLiNS årsmöte 2015 1 Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Syfte... 3 3 Firmatecknare... 3 4 Medlemskap...

Läs mer

Östasiatiska föreningen

Östasiatiska föreningen Östasiatiska föreningen Stadgar antagna 2014-11-24 Innehåll 1 Föreningens namn.......................... 1 2 Föreningens säte........................... 1 3 Föreningsform............................ 1

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2009-10-27 1(4) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-10-27, 17.19 18.59 Plats E52, KTH Närvarande Sektionsordförande Joel Westberg, D-05 Vice sektionsordförande

Läs mer

Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-02-27 1(6) Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Stadgar Lund Sustainable Engineers

Stadgar Lund Sustainable Engineers Stadgar Lund Sustainable Engineers INNEHÅLL 1 ÄNDAMÅL... 1 2 NAMN... 1 3 MEDLEMMAR... 1 4 ORGANISATION... 2 5 FÖRENINGSMÖTE... 2 6 REVISORERNA... 3 7 FÖRENINGSSTYRELSEN... 4 8 PROJEKTGRUPPER... 5 9 FÖRERNINGSORDFÖRANDEN...

Läs mer

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Reviderade 09-01-19 Övergripande stadgar Kap 1 Allmänt 1 Föreningsnamn Föreningens namn är SKUM vid Linköpings universitet.

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer