Information till investerare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information till investerare"

Transkript

1 Årsredovisning 2004

2 2004

3 Information till investerare V-aktien: Antal Börslistning på Helsingforsbörsens huvudlista Börskod RAIVV Börsparti 500 st. K-aktien: Antal Börslistning på Helsingforsbörsens I-lista Börskod RAIKV Börsparti 500 st. Bolagsstämma och utdelning Raisiokoncernen håller ordinarie bolagsstämma torsdagen den 31 mars 2005 kl. 14 i Åbo Mäss- och Kongresscentrum, Messukentänkatu 9 13, Åbo. Anmälan om deltagande skall göras senast den 21 mars 2005 kl. 15 per telefon (02) , fax (02) , e-post eller per brev till Raisiokoncernen Abp, Aktieärenden, PB 101, Reso. Styrelsen föreslår utdelning med 0,21 euro per aktie (0,13 euro). Det föreslagna beloppet består av 0,03 euro (0,01 euro) enligt koncernens utdelningspolicy och en tilläggsutdelning på 0,18 euro (0,12 euro). Datum för dividendavsättningen Avstämningsdag för utdelningen Utdelningsdatum Den ekonomiska rapporteringen år 2005 Bokslutskommuniké för år Årsredovisning för år 2004 vecka 11 Delårsrapporter 3.5, 2.8 ja 1.11 Information till investerare Avsikten med Raisiokoncernens investerarinformation är att ge ut riktig, uttömmande och aktuell information till grund för prisbildningen för aktiekursen. Informationen skall ges på lika grunder till alla marknadsparter. På Raisios webbplats finns årsredovisningarna i pdf-format, likaså ett bokslut och en företagsansvarsrapport. På bolagets webbplats publiceras utöver de nämnda rapporterna, börs- och pressmeddelandena även mångsidig investerarinformation samt kontaktuppgifter till sådana börsanalytiker som följer med Raisios utveckling. Uppgifterna om de största aktieägarna, den inre kretsen och om deras aktieinnehav uppdateras månatligen på webbplatsen. Raisiokoncernen har slagit fast en s.k. tyst period som är två veckor innan resultatmeddelandena publiceras. Under dessa perioder träffar Raisiokoncernen inte företrädare för kapitalmarknaden. Det går att beställa årsredovisningar och ansvarsrapporter från koncernkommunikationen per e-post: eller per telefon (02) Investerarfrågor om Raisio besvaras av Taru Narvanmaa, informations- och IR-direktör PB 101, Reso tfn (02) , mobil Information till investerare...1 Raisio i korthet...2 Vision, strategi, mål och värderingar...4 Översikt av verkställande direktören...8 Analys av balans- och resultaträkningen...10 Företagsansvar...12 Affärssektorerna Raisio Nutrition...16 Raisio Life Sciences...22 Forskning och utveckling...26 Varumärken och patent...28 Aktier och aktieägare...32 Förvaltning Förvaltning och styrning...40 Förvaltningsråd...43 Styrelsen...44 Koncernens ledningsgrupp...46 Bokslut Styrelsens verksamhetsberättelse...50 Resultaträkning...55 Balansräkning...56 Finansieringsanalys...58 Redovisningsprinciper...60 Noter...62 Nyckeltal som skildrar koncernens ekonomiska utveckling...75 Nyckeltal per aktie...76 Formler för bekräkning av nyckeltal...77 Riskhantering...78 Styrelsens förslag till vinstdisposition...79 Revisionsberättelse...79 Förvaltningsrådets utlåtande...79 Ordlista...80 Kontaktinformation...81

4 2 RAISIO I KORTHET Koncernstrukturen Koncernen är sammansatt av två synergistiska affärssektorer samt på en FoUenhet som garanterar fortsatt förnyelse. Läckra och hälsosamma livsmedel för konsumenter, storkök och livsmedelsindustrin Raisio Nutrition Livsmedel Foder och malt Forskning och utveckling Raisio Life Sciences Ingredienser Diagnostik Ingredienser med hälsoverkan och livsmedelsdiagnostik för företag i livsmedelsbranschen Effektiva foder för produktionsdjur Omsättningens fördelning Livsmedel 48 % Foder och malt 40 % Högklassig malt för bryggerier 65 år av finländsk livsmedelsexpertis Raisiokoncernen har redan i 65 år spelat en viktig roll på finländarnas matbord. Veteodlare i sydvästra Finland grundade kvarnbolaget Oy Vehnä Ab, för malning och marknadsföring av ägarnas spannmål. Den första kvarnen i Reso kom igång på hösten 1942, på en söndag, och det är förklaringen till ett av Raisios mera kända varumärken (Sunnuntai betyder just söndag). Produktionen utvidgades på och 1950-talet till foder, malt, vegetabiliska oljor och margarin. På 1960-talet började företaget bedriva förädling av potatis i Vihanti. På 1970-talet började koncernen med kemisk industri och det ledde till den starka internationaliseringen av Raisio på 1990-talet. Raisios kemiska industri blev en betydande internationell leverantör av kemikalier till pappersindustrin. År 1989 började Raisioaktierna noteras på Helsingforsbörsen. År 1995 introducerade koncernen i Finland den första produkten med stanolester, margarinet Benecol, som sänker kolesterolhalten. Benecol är Raisios viktigaste innovation och en avancerad produkt i kategorin funktionella livsmedel. På våren 2004 fattade koncernen ett betydande strategiskt beslut, nämligen att sälja ut den kemiska industrin och i stället koncentrera sig på produktion av vegetabiliska livsmedel och foder samt på livsmedelsäkerhet. Livsmedelsdiagnostik 2 % De viktigaste nyckeltalen Ingredienser 10 % Vision, strategi, mål och värderingar sid. 4 7 Affärssektorena samt forskning och utveckling sid Omsättning, milj. 626,9 860,5 Rörelseresultat, milj. 202,8 14,3 Rörelseresultat rensat för engångsposter, milj. 10,4 1,2 Skuldsättningsgrad, % 42,9 127,9 Soliditet, % 76,8 32,2 Eget kapital/aktie, 2,28 1,17 Resultat/aktie, 1,19 0,16 Resultat/aktie rensat för engångsposter, 0,05 0,09 Marknadsvärde, milj. 312,0 205,5 Antal anställda Bokslut sid

5 3 Raisio Nutrition livsmedel, foder och malt för hemmamarknaden i Finland och för Östersjöregionen kärnkompetens i behärskningen av hela förädlingskedjan av växtbaserade råvaror, som spannmål, oljeväxter och potatis omsättning 399,6 miljoner euro och rörelseresultat rensat för engångsposter 5,6 miljoner euro (2004) ca anställda Raisio Life Sciences Raisio Nutrition sid Kursutvecklingen 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 V-aktiens kurs steg med 53,2 % sedan årets början Omsättningsaktiens kursutveckling år 2004 Raisios operationer Raisios produkter säljs i ca 30 länder och bolaget har produktion på 11 orter i 6 länder Raisio har inalles ca anställda, av dem ca 68 % i Finland Den geografiska fördelningen av de anställda Övriga Europa 7 % Polen 15 % Övriga världen 2 % funktionella ingredienser och diagnostik för livsmedelsföretag globalt huvudprodukten är ingrediensen Benecol, stanolester, som dokumenterats sänka halten av skadligt kolesterol med i snitt 15 % omsättning 53,3 miljoner euro och rörelseresultat rensat för engångsposter 3,3 miljoner euro (2004) ca 140 anställda Forskning och utveckling grunden för Raisios utveckling är starkare FoUsatsningar målen är höjning av produktionens förädlingsgrad samt nya produkt- och teknologiinnovationer forskningscentra i Reso, Åbo och Helsingfors samt i Lyon och Rom FoU-kostnaderna för de kontinuerliga funktionerna 7,9 miljoner euro eller 1,8 % av dessa funktioners omsättning (2004) ca 100 anställda Raisio Life Sciences sid Forskning och utveckling, sid ,3 1,2 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Aktier och aktieägare sid Företagsansvar sid Starka varumärken Raisio har flera starka varumärken: internationellt välkända Benecol i Finland Elovena, Keiju och Sunnuntai i Ryssland Nordic, Voimix och Dolina Skandi i Polen Masmix och Pyszny Duet Varumärken och patent sid Ryssland 8 % Vision Raisio är en ledande föregångare med specialkompetens på området vegetabiliska produkter och livsmedelssäkerhet. Ekonomiska målsättningar: Raisio Nutrition har i Finland en organisk tillväxt på ca 2 % och 5 % i Ryssland och Polen Raisio Life Sciences har en organisk tillväxt på % målet är att generera 12 procents avkastning på det i verksamheten investerade kapitalet Finland 68 % Vision, strategi, mål och värderingar sid. 4 7

6 4 VISION, STRATEGI, MÅL OCH VÄRDERINGAR Vision, strategi, mål och värderingar Raisiokoncernen fattade på våren 2004 det betydelsefulla strategiska beslutet att sälja koncernens papperskemiska industri. Detta ger Raisio en utmärkt grund att vidareutvecklas som föregångare i livsmedelsbranschen och stärkt ställning som ett solitt och trovärdigt börsbolag. I framtiden koncentrerar Raisio sig på att producera välbefinnande genom att utveckla växtbaserad näring och på att garantera livsmedlens trygghet. Raisios väg till lönsam tillväxt Omvärdering av strategin Raisio Chemicals säljs Program för effektivare produktion: kostnadsstrukturer, kapital, kassaflöde Ny start, med stark balansräkning: tyngdpunkterna är FoU och marknadsföring, övervägande organisk tillväxt Företagsförvärv i samklang med koncernens strategi VISION En ledande föregångare med specialkompetens på området vegetabiliska produkter och livsmedelssäkerhet Visionen Raisiokoncernen är en ledande föregångare med specialkompetens på området vegetabiliska produkter och livsmedelssäkerhet. De strategiska tyngdpunktsområdena och de viktigaste åtgärderna KUND- OCH KONSUMENTORIENTERING vi studerar och föregriper konsumenttrenderna vi stärker försäljningen och marknadsföringen vi koncentrerar på de viktigaste varumärkena och gallrar produktsortimentet vi stärker företagsimagen som en ledande livsmedelsproducent vi utvecklar den på kompanjonskap baserade, kundspecifika expertisen Exempel från år 2004 Lansering av nya, växtbaserade och hälsosamma produkter som är lätta att använda, t.ex. grötingredienserna Elovena Hetki Linfrö & Aprikos samt Benecol Oliv, ett bordsmargarin. Många produktmärken lades ned, produktionen inriktades på vissa nyckelprodukter och satsningar gjordes på en stärkning av varumärket Raisio. I produktionen av foder och malt fortgick utvecklingen av kundspecifika, skräddarsydda lösningar och kompetens.

7 FORSKNING OCH UTVECKLING vi satsar på höjning av produkternas förädlingsgrad och på nya produktoch teknologiinnovationer vi drar nytta av de nya forskningscentren i Helsingfors och Åbo, som låter oss bilda nätverk inom livsmedels- och diagnostikforskningen vi gör lanseringen av nya produkter snabbare genom utveckling av FoU-processerna Exempel från år 2004 Resurserna för FoU stärktes med rekrytering av nya experter och etableringen av två forskningscentra. I oktober lanserade Raisio potatisprodukter för storkök som tillverkats med ny teknologi. Foderdivisionen lanserade värmebehandlade foderblandningar. Den gör att fodret betydligt bättre upptas i djurens matsmältning. Utvecklingen av havre- och sojabaserade produkter avancerade, och i början av 2005 tillkännagavs nya investeringar för produktion av havre- och sojabaserade färskvaror. KONTINUERLIG EFFEKTIVERING AV VERKSAMHETEN vi utnyttjar synergierna mellan de olika affärsområdena och eliminerar överlappen vi avvecklar förlustbringande funktioner vi vidareutvecklar ytterligare kapitaldispositionen vi utvecklar inköps- och logistikfunktionerna Exempel från år 2004 Flera program för att göra verksamheten effektivare kom igång och servicefunktionerna begränsades för att bättre motsvara den nya affärssektorhelhetens behov. FoU- och administrationsfunktionerna koncentrerades. Förlustbringande funktioner avvecklades, bl.a. så att spannmålsstärkelseproduktionen lades ned och margarinproduktionen koncentrerades till Finland, Polen och Ryssland. Rörelsekapitalet hölls på låg nivå. En presentation av de båda affärssektorernas strategier finns på sidorna 18, 20 och 22. Koncernstrukturen Koncernen är uppbyggd av två synergistiska affärssektorer, Raisio Nutrition och Raisio Life Sciences. Till tjänst för båda affärssektorerna har koncernen en gemensam FoU-enhet för att garantera förnyelsen och centraliserade servicefunktioner. Raisio Nutrition Livsmedel 53 % Foder och malt 47 % Goda utgångspunkter Specialexpertis när det gäller råvaror som spannmål, oljeväxter och potatis Kontraktsodling av råvaror, som kan spåras Bra marknadsposition Tilltagande intresse bland konsumenterna för trygga och hälsosamma livsmedel Företagshelhet med bättre synergier än tidigare Forskning och utveckling Raisio Life Sciences Ingredienser 84 % Diagnostik 16 % över 60 års erfarenhet av förädling av spannmål, oljeväxter och potatis omkring kontraktsodlare och över årliga råvaruanalyser, tillsammans med effektiva produktionsmetoder, garanterar högklassiga slutprodukter t.ex.: 74 procents andel på marknaden för flingor i Finland, Benecol margarin har 70 procent av marknaden i Polen och Raisios fiskfoder 70 procent av marknaden i nordvästra Ryssland informationsbehovet om livsmedlens trygghet höjs av bl.a. förekomsten av olika djursjukdomar och livsmedelsskandaler; hälsofrågorna betonas bl.a. av den tilltagande förekomsten av vuxendiabetes, viktproblem och specialdieter gemensamt för alla divisioner är växtbaserad sund kost, gemensam FoU och administration samt centraliserade inköpsfunktioner 5 Stark balansräkning soliditeten var 76,8 procent och skuldsättningsgraden 42,9 procent i slutet av år 2004

8 6 VISION, STRATEGI, MÅL OCH VÄRDERINGAR Investerat kapital i snitt och avkastningen på kapitalet (43,3) Milj. % Avkastnings -% De ekonomiska målen De ekonomiska målsättningarna slås fast på tre års sikt. Raisio Nutrition har i Finland målet ca 2 procent och i Ryssland och Polen ca 5 procent årlig organisk tillväxt. För Raisio Life Sciences är målet för den organiska tillväxten procent. Den eftersträvade avkastningen på det kapitalet, som är investerat i verksamheten, är 12 procent. De geografiska tyngdpunktsområdena för livsmedel, foder och malt ligger marknaderna i Finland, Sverige, Polen, Ryssland och i de baltiska länderna för ingredienser och diagnostikfunktioner är marknaden hela Europa Raisio Nutrition kommer framdeles också att söka tillväxt i de nya EUländerna, ingrediensdivisionen inte bara Europa utan även Sydamerika och sydöstra Asien De strategiska stegen 2004 Januari Februari Mars April Maj de strukturella arrangemangen inleds margarinproduktionen i Ryssland inleds preliminärt avtal om försäljningen av Raisio Chemicals undertecknas nyckelpersoner för FoU rekryteras nätverksbildningen fortsätter; ett samarbetsföretag för hotell-, restaurang- och cateringbranschen, Ateriamestarit, inleder verksamheten Omsättning Milj. Juni försäljningen av Raisio Chemicals sker, en ny strategi och nya visioner fastställs, forskningscentret för livsmedelsdiagnostik öppnas i Åbo Norge Danmark Sverige Storbritannien Nederländerna Tyskland Belgien Frankrike Finland Estland Lettland Litauen Polen Ryssland Juli Augusti Oktober November produktmärket Risella säljs olika program för effektivering av koncernförvaltningen kommer igång, produktionen av spannmålsstärkelse upphör centret för forskning av näringsmedel och ingredienser i Helsingfors öppnas, Raisio förvärvar återstoden av aktierna i Carmelina Oy, bolaget ger en extra utdelning med 12 cent per aktie ingrediensmarknaden utökas ytterligare, bl.a. börjar Benecol säljas i Chile, och kapacitetsökning av stanolesterfabriken i Reso inleds Spanien Italien Grekland December margarinfabriksfastigheten i Sverige säljs Januari investeringsbeslut inför tillverkningen av vegetabiliska färskvaror

9 7 Värderingarna bildar en gemensam grund Raisios grundläggande mål är lönsamhet, kundtillfredsställelse och välbefinnande. De värderingar som skall leda till dessa mål är kompetens, ansvarskänsla och öppet samarbete. Grundläggande målen och värderingarna styr vår verksamhet med alla samarbetspartners. Sådana partners är bl.a. kunderna, ägarna, våra egna anställda, myndigheter och samhället omkring oss. GRUNDLÄGGANDE MÅL Lönsamhet Lönsamhet är förutsättningen för all kommersiell verksamhet och en utgångspunkt för verksamhetens utveckling. Vi går in för lönsam tillväxt enligt vår vision och strategi. Kundtillfredsställelse Att kunderna skall vara nöjda med oss är en av utgångspunkterna för vår verksamhet, och vi verkar för att uppfylla kundernas nuvarande och kommande behov. Vi vill vara en pålitlig och eftersökt samarbetspartner. Välbefinnande Vi vill producera hälsa och välbefinnande med våra kvalitetsprodukter och vår goda service, samt genom ekonomiskt sund affärsverksamhet bidra till kundernas, samarbetspartnernas, aktieägarnas och de övriga intressegruppernas välbefinnande. VÄRDERINGAR Kompetens Vi tar fram produkter och lösningar för förbättrande av våra kunders välbefinnande. Det kräver av oss att vi kontinuerligt utvecklar vår egen yrkeskompetens och fostrar vår förmåga att anamma nya tänkesätt och arbetsmetoder samt att hantera respons. Ansvarskänsla Vi känner ansvar för våra produkter och för det vi gör. Vi vill hålla vad vi lovat i smått och i stort. Öppet samarbete Vi arbetar öppet och vi samarbetar, både inom företaget och utanför det. LÖNSAMHET KUNDTILLFREDS- STÄLLELSE VÄLBEFINNANDE KOMPETENS ANSVARSKÄNSLA ÖPPET SAMARBETE

10 8 ÖVERSIKT AV VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN År 2004 ett år av viktiga omställningar I början av år 2004 gav mångfalden i Raisiokoncernens verksamhet, i kombination med den svaga balansräkningen, anledning till ingående diskussioner om de strategiska alternativen för koncernens del. Under året fattade vi ytterst betydelsefulla strategiska och strukturella beslut. Under de närmast föregående åren hade Raisio gjort stora satsningar på sin papperskemikalieverksamhet med, bl.a. med förvärv av latexverksamhet och med etablering på marknaden i Kina. Det började bli uppenbart att koncernen inte längre hade resurser för att ytterligare expandera den för tre decennier sedan inledda, sedermera internationaliserade papperskemiverksamheten. Till utgångspunkt för de strategiska besluten valde vi att tydligare än tidigare koncentrera verksamheten och att gå in för en utveckling av Raisiokoncernen i riktning mot ett life science-inriktat livsmedels- och foderföretag. Konsekvensen av detta tänkande var att vi skulle divestera Raisio Chemicals. Det bästa alternativet för de strukturella arrangemangen både för Raisio Chemicals och för Raisiokoncernen och dess aktieägare visade sig vara att Raisio Chemicals säljs som en enda helhet till en industriell köpare. Företagsaffären som ingicks med Ciba Specialty Chemicals ledde till att Raisiokoncernen blev skuldfri, något som klart höjde företagens marknadsvärde. Affärsstruktur som betjänar den nya strategin Den reviderade strategin fokuserar Raisios affärsverksamhet på utvecklingen av växtbaserad näring och på främjande av konsumenternas välbefinnande. Koncernstrukturen ändrades för att bättre motsvara den nya strategin. Den största helheten i verksamheten, affärssektorn Raisio Nutrition, producerar livsmedel, foder och malt. Denna sektors hemmamarknader består av Finland samt Ryssland, Polen och de baltiska länderna. Raisio Nutritions verksamhet har effektiverats bl.a. genom nedläggning av enheten för spannmålsstärkelse, som gått med förlust i långa tider. Likaså har sektorn slutgiltigt kastat loss från margarintillverkningen i Sverige. Till den förbättrade effektiviteten bidrog också en stram hållning av rörelsekapitalet och hård kostnadsdisciplin. Raisio Nutritions operativa resultat förbättrades mycket riktigt under årets lopp med drygt 10 miljoner euro och även rörelsevinsten rensad för engångsposterna gick upp till 5,6 miljoner euro. Omkring tio procent av koncernens omsättning och en avsevärd del av koncernens resultat kommer inom koncernens andra affärssektor Raisio Life Sciences, som inriktas på ingredienser med hälsobringande verkan och på livsmedelsdiagnostik. Denna sektors affärer bedrivs över hela världen, låt vara att Europa spelar den dominerande rollen. Raisio Life Sciences över 50- procentiga ökning särskilt inom divisionen Ingredienser är glädjande. De satsningar som gjorts börjar efter hand leda till resultat, tack vare att de europeiska konsumenternas intresse för funktionella livsmedel har börjat vakna. Det operativa resultatet förbättrades också betydligt, och rörelsevinsten rensad för engångsposter blev 3,3 miljoner euro ( 5,4 miljoner euro). En ny operativ helhet är forskning och utveckling som vi satte igång på hösten. Den rapporterar direkt till verkställande direktören. Genom att kombinera den expertis som redan tidigare funnits i företaget med flera nya experter och nya forskningsområden ökar vi våra förutsättningar att förnya våra produktsortiment och vi kan befästa Raisios ställning som föregångare när det gäller växtbaserad näring.

11 9 Eftersom vi upphörde med den kemiska verksamheten uppstod också krav på en strömlinjeformning av administrationen och servicefunktionerna. De viktigaste serviceenheterna ekonomi, personalärenden, juridik och kommunikation koncentrerades till koncernplanet och deras verksamhet skars ned för att bättre motsvara den nedbantade koncernens behov. Trots de pågående programmen för att skära i kostnaderna är FoU-kostnaderna stigande. Tillsammans med de administrativa kostnaderna, som proportionellt sett nu är högre, belastar de koncernresultatet i fortsättningen med omkring 3 miljoner euro. Framtiden finns i välbefinnandet I samklang med vår verksamhetsidé utvecklar vi progressiva lösningar för näringsmedel som främjar välbefinnandet. Raisio har ju ett mycket gott utgångsläge för att främja konsumenternas välbefinnande, nämligen de växtbaserade råämnena som spannmål, oljeväxter och potatis. Dessa gör det möjligt för oss att utveckla och producera tidsenliga, hälsosamma, lätt tillredda och välsmakande livsmedel. Med dessa råämnen som grund kan vi producera produkter som ger mervärde i och med att de främjar hjärthälsa, viktkontroll och god tarmfunktion. Vi har målet att utöka dessa mervärdesprodukters andel av vårt produktsortiment från omkring en fjärdedel nu till omkring hälften. Vi tar fram nya produkter både för frukost och för mellanmål samt produkter som underlättar matlagningen. En följd av att vi i allt högre grad övergår till färskvaror är att vi behöver satsa inte bara på produktutvecklingen utan också på produktionsteknologi och förpackningar. Konsumenternas välbefinnande främjas också av kvalitetsmässigt högtstående foder som bidrar till att göra husdjursproduktionen effektiv. Avancerad produktutveckling, effektivitet och kontinuerlig kvalitetskontroll är i nyckelställning även för foderproduktionens vidareutveckling. Människornas förtroende för livsmedlens trygghet har i flera länder prövats svårt. Raisios har till stöd för sin ingående expertis längs hela produktionskedjan, från råvaruanskaffningen via produktionsprocesserna till butikshyllorna, god hjälp av koncernens egna satsningar på utveckling av livsmedelsdiagnostik. Under år 2004 koncentrerade vi oss på att befästa grunderna för vår diagnostikverksamhet och vi skapade förutsättningar för framtagningen av snabba testmetoder. I framtiden säkrar denna verksamhet med utmärkta expansionsmöjligheter produktionskvaliteten för Raisios industrikunder allt till fördel för konsumenterna som kan känna sig tryggare beträffande livsmedlens kvalitet. Som ett tillägg till den extra utdelning som Raisio utbetalade i oktober 2004, 0,12 euro per aktie, föreslår styrelsen inför bolagsstämman denna vår en extra utdelning på 0,18 euro. Därmed blir den andel av försäljningsvinsten för Raisio Chemicals som kanaliseras till aktieägarna i form av utdelning 50 miljoner euro. I samklang med vår utdelningspolicy föreslås inför bolagsstämman därtill en utdelning med 0,03 euro per aktie baserat på resultatet för den kontinuerliga verksamheten. Likaså ombes bolagsstämman ge styrelsen fullmakt att återköpa egna aktier. Framåt, med ansvar Raisios grundläggande mål lönsamhet, kundtillfredsställelse och välbefinnande får stöd av våra värderingar: kompetens, ansvarskänsla och öppet samarbete. Koncernen har gott om kompetenta yrkesmän, och vi satsar kontinuerligt på att vidareutveckla deras expertis. Jag konstaterar till min glädje att den mätning av arbetsplatsatmosfären som vi lät företa i höstas visade att de anställda på bred front tyckte att kompetensen och möjligheterna att vidareutveckla denna stod på hög nivå i koncernen. Även verksamhet med ansvar är utmärkande för Raisio och för de Raisioanställda. Vår verksamhetsidé med dess inriktning på kundernas välbefinnande och på aktieägarnas fördel förpliktar oss att arbeta med ansvar, så att vi beaktar ekonomiska, miljömässiga och även sociala synpunkter. Den tredje av våra värderingar, det öppna samarbetet, betonar betydelsen av att vi arbetar tillsammans, både inom företaget och tillsammans med våra intressentgrupper. Vår affärshelhet, som nu har bättre synergiska möjligheter än tidigare, skapar utmärkta förutsättningar för detta. Som jag ser det bör vi i livsmedelsindustrin i Finland förtäta vårt inbördes samarbete och bilda nätverk i större utsträckning än hittills, för att vi skall klara oss bra i den allt skarpare konkurrensen. Vårt arbete för att förnya Raisio har kommit väl igång. Jag tror att vi framdeles kommer att kunna producera välbefinnande till förmån för våra kunder, aktieägare, anställda och övriga intressentgrupper. Jag vill tacka Raisios hela personal för utmärkta insatser under år 2004, ett år av viktiga omställningar. Rabbe Klemets Mervärde för aktieägarna I anslutning till uppdragningen av de nya strategiska linjerna också Raisios ekonomiska målsättningar uppdaterades. Målet för lönsamheten hölls oförändrat: 12 procents avkastning på investerat kapital. Det kapitalet som står över används för vidareutveckling av verksamheten, för företagsförvärv i samklang med koncernens strategi och för utökning av den aktieägaravkastningen. Att vi för närvarande är fria från nettoskulder ser jag som ett positivt problem!

12 10 ANALYS AV BALANS- OCH RESULTATRÄKNINGEN Analys av balans- och resultaträkningen Raisios finansiella position förbättrades betydligt med omstruktureringen. Även den kontinuerliga verksamheten hade positiv resultatutveckling. Med den kontinuerliga verksamheten avses affärssektorerna Raisio Nutrition och Raisio Life Sciences. Raisio fritt från nettoskulder Tack vare försäljningen av Raisio Chemicals lyckades koncernen stärka sin balansräkning betydligt. Soliditeten i slutet av år 2004 var 76,8 procent, jämfört med bara 32,2 procent ett år tidigare. Skuldsättningsgraden var 42,9 procent (127,9 %), eller omvänt: Raisio hade i form av räntebärande placeringar ett belopp som motsvarade 42,9 procent av summan av det egna kapitalet och minoritetsandelarna. Raisios likvida medel, 214 miljoner euro, har placerats i kortfristiga (under ett år), eurodominerade ränteinstrument hos banker som verkar i Finland och hos finländska företag. Styrelsen har slagit fast en placeringspolicy för koncernen, enligt vilken det till en viss gräns är tillåtet att sprida placeringarna till ränteplaceringar med över 12 månaders löptid och räntefonder. I försäljningen av Raisio Chemicals ingick att Chemicals-koncernens skulder övertogs av köparen. Efter affären återbetalade koncernen sin syndikerade skuld och kreditlimitavtalet sades upp i juni. De räntebelagda skulderna var 46 miljoner euro i slutet av år 2004 (312 milj. euro). Av krediterna är 24 miljoner euro långfristiga, alltså så att de löper på mer än ett år. Solida Raisio Avyttringen av Raisio Chemicals Köpeskilling 475 milj. Försäljningsvinst 223 milj Soliditet, % 76,8 32,2 Skuldsättningsgrad, % 42,9 127,9 Räntebelagda skulder, milj. 46,0 312,5 Eget kapital/aktie, 2,28 1,17

13 Minskning av de finansiella riskerna Förändringen i koncernens finansiella position hade stora konsekvenser inte bara för nyckeltalen utan också för finansrisklägets del. En simultan räntehöjning med en procentenhet i alla de valutor och maturiteter som koncernen använder skulle leda till en förbättring av koncernens finansiella resultat med 1,7 miljoner euro under året efter räntehöjningen. I och med att den internationella verksamhetens andel minskat har valutariskerna också blivit lättare att hantera. Antalet valutapar som behöver skyddas minskade med 40 procent och riskpositionernas storlek före skyddsåtgärderna med 30 procent. Raisio skyddar sina finansiella poster, kommersiella balansräkningsposter och i viss mån även poster utanför balansräkningen inom de gränser som styrelsen bestämmer. Raisios viktigaste valutapositioner är i dollar, rubel och svenska kronor. Verksamhetens tyngdpunkt i Europa Omsättningen för den kontinuerliga verksamheten var på föregående års nivå, 443,2 miljoner euro (438,2 milj. euro). Life Sciences ökade sin omsättning med omkring 57 procent till 53,3 miljoner euro, men Raisio Nutritions omsättning sjönk med ca 4 procent till 399,6 miljoner euro. Drygt en tredjedel av omsättningen från Raisios kontinuerliga verksamhet uppstår utanför Finland. Andelarna av koncernens omsättning är 8 procent i Polen, 7 procent i Ryssland, 20 procent i det övriga Europa och 1 procent i den övriga världen. Den mest betydande ökningen i fortsättningen väntas ske för Raisio Nutritions del i Polen och Ryssland, medan Raisio Life Sciences ökar mest i Europa, Sydamerika och sydöstra Asien. Omsättningsökningen beror fortfarande år 2005 i hög grad på sektorn Life Sciences. Avvecklingen av produktionen av spannmålsstärkelse och de sänkta råvarupriserna som återverkar på försäljningspriserna begränsar Raisio Nutritions omsättning i Finland. Däremot kan en ökning på marknaderna i Polen och Ryssland motses redan år 2005, men bredare förnyelse av produktsortimentet kommer att påverka omsättningen först år Målet är stadigt förbättrat resultat År 2004 utvecklades den kontinuerliga verksamhetens resultat positivt. Med eliminering av Raisio Chemicals resultat och engångsposter steg Raisios rörelseresultat till 6,8 miljoner euro på plussidan ( 9,3 miljoner euro). Under varje kvartal år 2004 var den kontinuerliga verksamhetens resultat bättre än under motsvarande perioder året innan. Målet är samma utveckling år Rörelseresultatet rensat för engångsposter var 1,5 procent av omsättningen. Produkter med högre förädlingsgrad, tillväxten på de nya marknaderna och en stram kostnadsdisciplin gör att även rörelsevinstnivån kommer att öka. De ökade satsningarna på FoU kommer att belasta koncernen med omkring 3 miljoner euro. Målet på längre sikt är att generera 12 procents avkastning på det i verksamheten investerade kapitalet, vilket bör ge en rörelsevinstmarginal på omkring 6 procent. Fördelningen av den kontinuerliga verksamhetens omsättning Övriga Europa 20 % Ryssland 7 % Polen 8 % Övriga världen 1 % Omsättningsutvecklingen för den kontinuerliga verksamheten Milj ,8 99,1 115,4 119,1 113,3 113,0 111,8 112,2 Q1 Q2 Q3 Q4 Rörelseresultatets utveckling för den kontinuerliga verksamheten (rensat för engångsposter) Milj ,8 3,0 Finland 64 % , ,3 2 1,2 1,2 4 3,6 4,7 6 Q1 Q2 Q3 Q4

14 12 FÖRETAGSANSVAR Företagsansvar Ansvar ingår i Raisiokoncernens värderingar. Koncernen beaktar i sin verksamhet såväl det omgivande samhället som eventuella miljöeffekter av verksamheten. Efter försäljningen av den kemiska verksamheten och införandet av Raisios nya strategi utvecklas nu rapporteringen om företagsansvar från livsmedelsföretagets utgångspunkt. I en separat företagsansvarsrapport granskas ingående miljöverkningarna av Raisios verksamhet och bolagets betydelse för de olika intressentgrupperna. Rapporten finns på finska och på engelska på adressen Tietoa konsernista/yritysvastuu/ (About Raisio/Corporate Responsibility) Det ekonomiska ansvaret Raisiokoncernen producerar ekonomiskt välbefinnande för flera olika intressentgrupper. Betydlig ekonomisk nytta går bl.a. till varu- och tjänsteleverantörer, de anställda och aktieägarna. Kontinuerlig förbättring av verksamheten, i kombination med effektivitet och förnyelseförmåga, är förutsättningarna för lönsam tillväxt. Raisios ekonomiska framgångar skapar i själva verket förutsättningar för ansvarig verksamhet. Ansvar för miljön I rapporteringen av miljöangelägenheter var det för Raisio naturligt att övergå till den rapporteringsmodell för livsmedelsindustrin som publicerades i juni För Raisiokoncernen innebär miljöansvaret att naturresurserna används effektivt och sparsamt, att vatten, luft och mark skyddas samt att ansvar tas för produkternas miljöverkningar under deras hela livscykel. Raisiokoncernen har på koncernplanet slagit fast en miljö-, hälso- och säkerhetspolicy samt målsättningar. Divisionerna ställer inom ramen för ledningssystemet upp sina egna miljö- och säkerhetsmål och håller öga med hur de nås. Nästan alla funktioner inom koncernen tillämpar certifierade kvalitetsstyrningssysten enligt ISO 9001 och miljösystem enligt ISO som en del av ledningssystemet. I margarinfabrikerna i Reso, Finland och i Polen tillämpas för produktsäkerhetsutvecklingen internationell BRC Food Standard. Även i andra produktionsanläggningar finns det planer på att ta i bruk internationella standarder för livsmedelstrygghet. Eftersom Raisio baserar sin produktion på förnybara råvaror är miljöbelastningen förhållandevis liten i relation till produktionsvolymen. Råmaterialet från åkrarna utnyttjas nästan utan undantag helt och hållet, så avfallsmängderna är påfallande små. Processerna och miljötekniken väljs enligt principen bästa tillgängliga teknik (BAT). De mest betydande miljöverkningarna av de viktigaste råvarorna, spannmål och oljeväxter, uppstår i samband med deras odling samt under transporterna. I tilltagande omfattning tillämpas också en bedömning av utomstående råvaruoch tjänsteproducenter, medan möjligheterna att spåra råmaterialens och produkternas ursprung utvecklas. Miljösynpunkter beaktas också i Kvalitetssäd, ett system som ingår i anskaffningsfunktionerna och kvalitetsstyrningen. De viktigaste indikatorerna som anger ekoeffektiviteten är energiförbrukningen och uppkomsten av avfall. MILJÖ-, HÄLSO- OCH TRYGGHETSMÅLEN att utveckla och tillverka säkra, sunda och miljövänliga produkter genom att sparsamt använda naturresurser förebygga allmänna risker och olycksfallsrisker i anslutning till verksamheten och tänkbara konsekvenser därav begränsa utsläpp och avfall och deras skadlighet samt öka återvinningen av avfall främja öppen debatt och kommunikation om säkerhet, hälsa och miljö med kunder, hela leveranskedjan, myndigheter, intressenter och personal

15 Det sociala ansvaret Raisiokoncernens sociala ansvarstagande bygger på etiska principer som styrelsen godkänt. Särskilt satsar Raisio på att de anställda skall må bra och att de skall kunna utveckla sin kompetens, på trygga arbetsmiljöer och på ett välfungerande samarbetsnät, på nära håll och i samhället allmänt taget. KOMPETENS OCH YRKESKUNSKAP Året 2004 var för de anställda ett år av stora förändringar. Till följd av att Raisio Chemicals såldes flyttade anställda från Raisio över till tjänst inom Ciba Specialty Chemicals. En konsekvens av det här var att de koncernanställdas geografiska fördelning ändrades betydligt. Etiska principer Raisiokoncernen följer företagsansvarsprincipen med dimensioner som är sociala, miljörelaterade och ekonomiska. Koncernens grundläggande mål är ju lönsamhet, kundtillfredsställelse och välbefinnande, medan värderingarna är kompetens, ansvarskänsla och öppet samarbete. Verksamheten enligt värderingarna låter Raisiokoncernen driva företagsetiska principer i sin verksamhet på olika håll i världen. Raisio följer nationella lagar och internationella bestämmelser samt allmänt accepterade funktionsmodeller. Parallellt med de etiska principerna, grundläggande målen och värderingarna har Raisiokoncernens styrelse slagit fast en miljö-, hälso- och trygghetspolicy. Kunskapen om dessa viktiga principer för verksamheten sprids till samtliga anställda, och alla anställda bär också ansvar för att principerna följs. I sitt val av leverantörer går Raisiokoncernen in för att hitta samarbetspartners som i sin verksamhet håller sig till motsvarande etiska principer. Raisio är också angelägen om att alla råvaror skall kunna spåras till sitt ursprung. DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA OCH JÄMLIKHETEN Raisiokoncernen följer principerna i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och i Internationella arbetsorganisationens (ILO) definition av anställdas fundamentala rättigheter. Till rättigheterna hör föreningsfrihet, rätt att organisera sig eller att låta bli, rätt till organiserade kollektivavtalsförhandlingar, förbud mot arbetstvång, förbud mot utnyttjande av barnarbetskraft samt de anställdas rätt att behandlas lika. Alla anställda har rätt till trygg arbetsmiljö. Beteende som mentalt eller fysiskt är tvingande, hotande, sårande eller utnyttjande får inte förekomma. Diversiteten bland de anställda anses vara en styrka hos Raisiokoncernen. Fördelningen av arbetsuppgifterna sker utgående från de anställdas individuella egenskaper och färdigheter. Möjligheterna för de anställda att utöka sin yrkesskickighet och sig själva stöds med intern och extern utbildning samt med inlärning i arbetet. Någon diskriminering t.ex. på grund av ras, kön, Antalet anställda i slutet av år 2004 var (2 735 ett år tidigare). Av dem arbetade 32 procent (45 %) utanför Finland. Raisiokoncernen har anställda i 13 länder. Yrkeskunnig, skicklig och välmotiverad personal med engagemang för de gemensamma målen är en grundförutsättning för att Raisiokoncernen skall kunna förverkliga sin vision och följa sin strategi. Med rekrytering stärkte koncernen år 2004 särskilt kompetenskapitalet när det gäller forskning, produktutveckling och expertisen med ny teknologi. Tyngdpunktsområdena för personalfrågornas del är bl.a. utveckling av ledandet, specialkompetensen, arbetshälsan och samarbetet. sexuell inriktning, religion eller politiska åsikter får inte förekomma. Målet är att Raisiokoncernens planer för jämlikhet och välbefinnande skall gälla för samtliga anställda. AFFÄRSETIK Ledningen och de anställda i koncernen skall arbeta för bolagets bästa. Konflikter mellan personliga intressen och bolagets intressen skall undvikas. Ledningen och de anställda i Raisiokoncernen får inte betala, bjuda eller ta emot gåvor utöver vanlig gästfrihet av företagets samarbetspartners eller andra intressentgrupper. Raisiokoncernen uppskattar skapandet och skyddandet av immateriella tillgångar. Uppfinningar i arbetet och initiativ är viktiga för Raisio. De anställda uppmuntras att vara innovativa, och bra förslag premieras systematiskt. De anställda skall skydda sitt företags immateriella kapital och skall också respektera att andra företag har egna immateriella tillgångar. Uppgifter om hur Raisiokoncernen klarar sig och om den ekonomiska situationen ges ut simultant, ärligt och öppet till alla intressentgrupper, enligt de förpliktelser som gäller för ett börsnoterat bolag. Dotterbolagen på olika håll i världen skall därtill följa lokala föreskrifter och bestämmelser i rapporteringen. SAMHÄLLSENGAGEMANG Raisiokoncernen bedriver samarbete på lokal- och koncernplanet med olika instanser och aktörer, som vetenskapliga samfund, utbildningsväsendet, högskolor, motions- och kulturproducenter samt med hälsovården. Raisiokoncernens forskningsstiftelse stödjer det vetenskapliga forskningsarbetet med årliga stipendier. Det kontinuerliga samarbetet med myndigheter och organisationer leder också till goda relationer till det omgivande samhället. För alla Raisioanställda är det viktigt att intressegrupperna blir hörda och att deras behov beaktas. Raisiokoncernen vill uppmuntra alla sina enheter att aktivt delta i verksamheten till förmån för de lokala samhällena. Avfall Avfall som återvinns eller utnyttjas, ton Deponi- eller problemavfall, ton Totalmängd avfall i % av produktionen Ton % * *Raisio Chemicals andel ingår inte Energiförbrukning MWh energi/produktion i ton * *inklusive Raisio Chemicals andel 1 5/2004 Olycksfall Antal/år förlorade arbetstimmar/år * h MWh/t ,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, *inklusive Raisio Chemicals andel 1 5/2004 De under åren inrapporterade olyckorna som resulterat i minst 3 arbetsdagars frånvaro, samt alla olyckor för åren

16

17 Affärssektorerna Raisiokoncernen består av två synergistiska affärssektorer, Raisio Nutrition och Raisio Life Sciences, samt av en FoU-enhet för att garantera förnyelsen.

18 16 RAISIO NUTRITION Raisio Nutrition Raisio Nutrition producerar smakliga och hälsosamma livsmedel för konsumenter, storkök och livsmedelsindustrin, effektiva foder för produktionsdjur samt malt av utmärkt kvalitet för bryggeriindustrin. Raisio Nutritions hemmamarknad är länderna kring Östersjön, huvudmarknaden är Finland. De effektiveringsåtgärder som företogs år 2004 har höjt lönsamheten betydligt. Visionen och de ekonomiska målen Livsmedelsdivisionen är konsumentinriktad, den expanderar lönsamt och producerar de bästa livsmedlen; divisionen är en eftersökt samarbetspartner på en marknad för utvalda produkter. Foderdivisionen växer till den effektivaste och mest uppskattade foderproducenten i Finland och till en betydande aktör på marknaden i Ryssland. Raisio Malt är en föregångare i Europa tack vare produkternas renhet och spårbarhet. De ekonomiska målen har ställts upp på tre års sikt. Den årliga omsättningsökningen är enligt målsättningen 1 2 procent i Finland samt 5 procent i Ryssland och Polen. Lönsamhetsmålet är 12 procents avkastning på investerat kapital, vilket motsvarar en rörelsevinstnivå kring 5 procent. De geografiska tyngdpunktsområdena De geografiska tyngdpunktsområdena för livsmedelsdivisionen är Finland, Polen, Sverige och Ryssland samt de baltiska länderna. Foder- och maltdivisionen inriktar sig på Finland, Ryssland och Baltikum. Raisio Nutrition kommer senare också att satsa på tillväxt i de nya EU-länderna. Resultatutvecklingen år 2004 Raisio Nutritions omsättning sjönk med omkring 4 procent och blev 399,6 miljoner euro. De viktigaste omständigheterna som sänkte omsättningen var avvecklingen av spannmålsstärkelseproduktionen och de sänkta råmaterialspriserna i vissa produktgrupper, vilket återverkade på försäljningspriserna i Finland. Både Polen och Ryssland fick ökad omsättning. Rörelseresultatet rensat för engångsposter, 5,6 miljoner euro, var klart bättre än för referensåret. Lönsamheten steg tack vare de många effektiveringsåtgärderna som företogs under året. Viktiga nyckeltal Omsättning, milj. 399,6 417,9 Rörelseresultat*, milj. 5,6 4,8 Investerat kapital, milj. 161,8 195,9 Avkastning på investerat kapital*, % 2,3 1,9 Antal anställda *rensat för engångsposter Utsikter Utvidgningen av Europeiska Unionen är för Raisio Nutrition både en möjlighet och ett hot. Öppningen av marknaderna i närregionen kan leda till ökad import av livsmedel och foder, men samtidigt ger den bättre verksamhetsförutsättningar på de nya marknaderna. Förändringarna som gäller EU:s gemensamma lantbrukspolitik ökar odlarnas och djuruppfödarnas osäkerhet om den ekonomiska framtiden, vilket sänker investeringsbenägenheten och bromsar generationsväxlingen i gårdarna. De finländska konsumenternas förtroende för den inhemska maten och hela livsmedelskedjan bildar dock en fast grund och stabila framtidsutsikter för livsmedels-, foder- och maltindustrin i Finland. Raisios livsmedelsdivision investerar i vidareutvecklingen av de viktigaste livsmedelsproduktmärkena och i framtagningen av nya, hälsosamma och lättanvända växtbaserade livsmedel samt i lanseringen av dem. Foderdivisionen satsar på hög kvalitet hos det kompletterande fodret på hemmamarknaden, samtidigt som expansion söks i närliggande länder. Maltdivisionen satsar på högkvalitetsmalt och på långvariga samarbetsavtal för att konkurrera med den lokala produktionen, som börjat tillta särskilt i närregionerna.

19 17 RAISIO NUTRITION Omsättning Livsmedel Omsättning 218,4 milj. eller 53 % av Raisio Nutritions omsättning (detaljhandeln 68 %, HoReCa-sektorn 11 % och bagerier + industri 21 %) Foder och malt Omsättning 189,9 milj. eller 47 % av Raisio Nutritions omsättning Milj ,0 457,6 458,5 417,9 399,6 Kvarnprodukter Omsättning 72,2 milj. Margarin Omsättning 120,6 milj. Potatisprodukter Omsättning 21,0 milj. Foder Omsättning 165,2 milj. Malt Omsättning 24,7 milj Produkter flingor, mjöl och pasta margarin, färskost och matoljor djupfryst potatis, torra potatisprodukter, komponenter för färdigmat och portionsförpackade potatisprodukter nöt-, svin- och fjäderfäfoder, pälsdjursfoder, fiskfoder bryggerimalt Mest kända produktmärken i Finland: Elovena, Sunnuntai, Anni Helena, Torino och Nalle i Ryssland: Nordic i Finland: Benecol, Keiju, Kultasula och Sunnuntai i Sverige: Carlshamn Mejeri i Polen: Masmix, Finea och Pyszny Duet i Finland i detaljhandeln: Kokin Parhaat i Finland på storköksmarknaden: Mestari bland lantbruksfoder: Herkku, Maituri och Melli bland fiskfoder: Royal och Nutra Raisio Malt Rörelseresultat Milj ,4 11,0 rensat för engångsposter i Ryssland: Voimix och Dolina Skandi 5 0 1,9 5,6 Marknadsandelar *Marknadsandelarna för livsmedel har räknats enligt värde, för foder och malt enligt volym Detaljhandelsprodukter i Finland * flingor 74 % * mjöl 44 % * pastaprodukter 20 % Detaljhandelsprodukter i Ryssland * flingor 6 % Detaljhandelsprodukter * Finland 37 % * Sverige 15 % * Polen 7,5 % * Ryssland, vissa regioner 6 10 % Detaljhandelsprodukter * Finland 18 % i Finland: * lantbruksfoder 37 % * fiskfoder över 50 % i Finland 46 % ,8 11,7 15, HoReCa-sektorn i Finland 40 % Bagerier + industri i Finland 50 % HoReCa-sektorn i Finland 50 % Bagerier + industri i Finland 50 % HoReCa-sektorn i Finland 35 % Bagerier + industri i Finland 40 % Omsättningens fördelning enligt geografiska områden Övr. Europa 12 % Produktionsanläggningar i Finland i Reso (mjöl, pastaprodukter) och i Nokia (mjöl, flingor) i Finland, Polen och Ryssland i Finland i Vihanti foderfabriker i Finland: Reso, Anjalankoski, Uleåborg och Nykarleby i Finland i Reso Ryssland 8 % Forskning och utveckling Reso och Helsingfors växtoljefabrik i Reso Reso Polen 8 % Finland 72 %

20 18 RAISIO NUTRITION Livsmedel Året 2004 Margarinproduktionen koncentrerades till produktionsanläggningarna i Finland, Polen och Ryssland. En margarinfabrik i Istra nära Moskva togs i bruk i början av året. Raisio och Lännen Tehtaat sammanslog sina organisationer för försäljning till storkök genom bildandet av ett gemensamt bolag, Ateriamestarit Oy, som till lika delar ägs av båda parterna. Raisio, som tidigare innehaft ca 20 % av aktierna i bolaget Camelina Oy, köpte under året resten av aktiestocken i detta bolag, och har nu för avsikt att fortsätta med utvecklingen och marknadsföringen av produkter med fettsyran Omega-3, som utvinns ur växten Camelina. Produktmärket Risella såldes till spanska Ebro Puleva. I en tävling anordnad av livsmedels-- industriförbundet, Årets Stjärnprodukter 2004, segrade Raisio med en blandning av flingor och kli som säljs under namnet Sydänystävä Pellavainen Monivilja, i tävlingsserien spannmålsprodukter för detaljhandeln. I samma tävling kom margarinet Beneviva Omega-3 med i finalen. Keiju Vanilj segrade i färskostkategorin i en kvalitetstävling för inhemska ostar, och i samma kategori placerade sig Keiju Lätt Tomat-Oliv på andra plats. Med stöd av sin specifika expertis förädlar och marknadsför livsmedelsdivisionen lönsamt smakliga, hälsosamma, trygga och lättanvända växtbaserade livsmedel, tillrättalagda enligt kundernas behov. De strategiska tyngdpunktsområdena och de viktigaste åtgärderna LÖNSAM TILLVÄXT Divisionen går in för att stärka sin marknadsställning på de geografiska tyngdpunktsområdena Finland, Ryssland, Baltikum och Polen och dess grannländer. Likaså vill divisionen växa i växtbaserade produktsortiment med högre förädlingsgrad, produkter som utvecklas och lanseras på marknaden med utnyttjande av de senaste produktions- och förpackningsteknologierna. Verksamheten effektiveras med koncentration på vissa viktiga produktmärken och genom utveckling av Raisio som ett av de ledande varumärkena på livsmedelsmarknaden i Finland. Nätverksbildningen med andra livsmedelsföretag (bl.a. Cerealia Foods) fortsätter och likaså görs satsningar på HoReCa-konceptet i Finland genom Ateriamestarit Oy. KONSUMENTORIENTERING OCH FÖREGÅNGARSKAP Satsningar görs på systematiska prognoser av konsumenternas måltidsoch köpvanor, och nya konsumenttrender utnyttjas. Lanseringen av nya produkter underlättas och livscykeltänkandet för sortimentets del utvecklas. DE BÄSTA MATUPPLEVELSERNA Anskaffningen av de högklassiga och spårbara råvarorna sker i huvudsak genom kontraktsodling. Divisionen satsar på produktutveckling, där Raisios expertis inom växtfett, spannmål och potatis kommer till sin rätt. Likaså utvecklas allt effektivare produktionsprocesser för kommersialisering av välsmakande och hälsosamma livsmedel. Goda utgångspunkter kända produktmärken och stark marknadsposition för huvudprodukterna, särskilt i Finland långsiktig kontraktsodling och gott samarbete med odlarna hälsosamma produkter av god kvalitet stärkta FoU-resurser och betydande expertis inom växtfetter, potatis och spannmål närvaro och egen produktion i Polen och Ryssland lyckat samarbete inom produktion och med intressenter diversifierad kundstruktur Marknadsläget DETALJHANDELSMARKNADEN FÖR RAISIOS PRODUKTER I FINLAND Värdet av marknaden för flingor, 21 miljoner euro, har gått upp med ca 3 procent. Raisios marknadsandel har också ökat och är nu omkring 74 procent. Marknaden för mjöl har minskat med 2 procent och är nu värd omkring 26 miljoner euro. Raisios andel av denna marknad, ca 44 procent, har hållits på samma nivå som föregående år. Pastamarknaden har minskat med 3 procent och är 24 miljoner euro. Av denna marknad har Raisios andel, 20 procent, minskat något. Värdet av margarinmarknaden har minskat i viss mån och är nu 89 miljoner euro. Raisios marknadsandel, 37 procent, har stannat på föregående års nivå. Marknaden för djupfryst potatis har ökat med 3 procent och är nu 31 miljoner euro. Raisios andel, 18 procent, har minskat något. Priserna på de livsmedel som används dagligen sjönk år 2004 med omkring 10 procent. Alla handelskedjor gick ut på marknaden med nya private label-produkter och deras andel steg i flera av de produktgrupper där Raisio är med. Den högsta private label-andelen, över 40 procent, finns bland djupfryst potatis. Samtidigt ökade prisskillnaden mellan private label-produkterna och produkterna som säljs under industrins egna varumärken. Raisio Nutrition tillverkar flera produkter under handelskedjornas egna märken; omkring 10 procent av Raisios produktionsvolym i Finland består av private labelprodukter. Andelen varierar kraftigt beroende på produktgrupp. Raisio har inte bara sina traditionella konkurrenter utan flera mellaneuropeiska tillverkare har också stärkt sina sortiment i Finland. Gentemot de traditionella konkurrenterna har Raisio kunnat hålla ställningarna. HORECA- OCH INDUSTRIMARKNADEN FÖR RAISIOPRODUKTER I FINLAND Värdet av HoReCa-, livsmedelsindustri- och bagerimarknaden i de produktgrupper där Raisio är med är närmare 200 miljoner euro. Denna marknad har hållit nivån sedan föregående år. Raisios andel av HoReCa-marknaden är i snitt över 40 procent, av industrioch bagerimarknaden kring 50 procent. Inga större ändringar har skett i marknadspositionerna.

EKONOMISK RAPPORTERING ÅR 2006 Bokslutskommuniké för år 2005 9.2.2006 Årsredovisning för år 2005 vecka 11 Delårsrapporter 4.5, 1.8 och 31.

EKONOMISK RAPPORTERING ÅR 2006 Bokslutskommuniké för år 2005 9.2.2006 Årsredovisning för år 2005 vecka 11 Delårsrapporter 4.5, 1.8 och 31. Årsredovisning 2005 2005 Information till investerare BASUPPGIFTER OM V-AKTIEN: Antal 31.12.2005 130 585 788 varav bolaget innehar 3 738 000 Börsnotering på Helsingforsbörsens huvudlista Börskod RAIVV

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Atria Abp Bokslutskommuniké Verkställande direktör Matti Tikkakoski den 25 februari, 2009

Atria Abp Bokslutskommuniké Verkställande direktör Matti Tikkakoski den 25 februari, 2009 Atria Abp Bokslutskommuniké 2008 Verkställande direktör Matti Tikkakoski den 25 februari, 2009 Atriakoncern, struktur 2008 Atria Abp Omsättning 1.357 miljoner euro ( ) Anställda 6.135 (i genomsnitt) Finland

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004 KLIPPAN är en ledande producent av specialpapper för den grafiska industrin med en total kapacitet om 200 000 ton per år. Produktionen sker vid de tre bruken i Klippan, Lessebo och Mölndal. Klippan den

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO

METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO Metsä Tissue Oyj DELÅRSRAPPORT 1(8) 26.10.2000 kl. 9.00 METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO I januari september 2000

Läs mer

Sanomas resultat 1 3/2010. Finansdirektör Kim Ignatius Nordea, 1.6.2010

Sanomas resultat 1 3/2010. Finansdirektör Kim Ignatius Nordea, 1.6.2010 Sanomas resultat 1 3/21 Finansdirektör Kim Ignatius Nordea, 1.6.21 1 Sanoma-koncernen Omsättning 2 768 miljoner euro Rörelsevinst 23 miljoner euro* Personal 16,723** Tidskrifter Nättjänster Tidningar Nättjänster

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag)

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp, sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE, 3.2.2010 kl. 12.10 Detta är en sammanfattning av bokslutsmeddelandet. Det fullständiga meddelandet för 2009 finns på

Läs mer

Bokslutsmeddelande 2010 (sammandrag)

Bokslutsmeddelande 2010 (sammandrag) Bokslutsmeddelande 2010 (sammandrag) Ahlstrom Abp sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE 1.2.2011 kl. 12.00 Ahlstrom Abp, sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE, 1.2.2011 kl. 12.00 Detta är en sammanfattning av bokslutsmeddelandet.

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Atria Strategier & Visioner

Atria Strategier & Visioner Atria Strategier & Visioner Innehåll Presentation av Atria Vår omvärld Våra framtidplaner - Tillväxt planer - Sardus Stort behov av svensk råvara Atria Koncern Abp Atria Koncern Abp är ett i grunden finskt

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2008 >> Omsättningsökning med 136 % jämfört med samma period föregående år >> Omsättningen uppgick till 5 381 (2 282) kkr >> Rörelseresultatet

Läs mer

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007)

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Fortsatt förbättring för DORO: Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Omsättningen uppgick till 151 MKr (208 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 MKr (-20 MKr) Resultat per aktie efter skatt

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2011 - juni 2012 Nettoresultat av valutahandel: 95 tkr. Resultat före extraordinär kostnad: -718 tkr Extraordinär kostnad har belastat resultatet före

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Förbättrat resultat med minskad omsättning Omsättningen uppgick till 79 MKr (107 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,3 MKr (-7 MKr) Resultat per aktie efter

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 25.3.2010 Pekka Lundmark Verkställande direktör Beläggningsgraden: EU27 och USA 86 84 82 80 78 Capacity utilisation of manufacturing in EU EU27: Beläggningsgraden inom tillverkningsindustrin

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Caverion Lönsam tillväxt från livscykellösningar

Caverion Lönsam tillväxt från livscykellösningar Lönsam tillväxt från livscykellösningar Fredrik Strand, Koncernchef Börskväll i Helsingfors 16.11.2015 Megatrender stödjer vår tillväxt Mer teknik i byggnader I dagsläget är ca 40 60 % av fastigheternas

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) DORO Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) 1/5 Omsättningen uppgick till MKr 278 (347 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -26 MKr (12 MKr) Vinst per aktie efter schablonskatt 2,68 Kr (0,82 Kr) Komponentbrist

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Hagöns Camping Halmstad

Hagöns Camping Halmstad 2016-08-25 Hagöns Camping Halmstad Halvårsrapport januari juni 2016 Nettoomsättningen ökade med drygt 26 % under första halvåret Resultatförbättring med 3,4 MSEK Hagöns Camping i Halmstad förvärvades 1

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Börskväll 18.11.2013. Pekka Vähähyyppä vice verkställande direktör, ekonomidirektör

Börskväll 18.11.2013. Pekka Vähähyyppä vice verkställande direktör, ekonomidirektör Börskväll 18.11.2013 Pekka Vähähyyppä vice verkställande direktör, ekonomidirektör Stockmann i korthet Internationellt detaljhandelsbolag grundat år 1862 Omsättning 2 116 miljoner euro år 2012 Omkring

Läs mer

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Pressmeddelande 2004-10-27 Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Koncernens försäljning uppgick till 768 (634) MSEK. Resultatet efter skatt steg 60% till 60,1 (37,5) MSEK. Resultatet per

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Midsona Stockholm Corporate Finance Life Science/Health Care. 7 mars 2012

Midsona Stockholm Corporate Finance Life Science/Health Care. 7 mars 2012 Midsona Stockholm Corporate Finance Life Science/Health Care 7 mars 2012 Agenda Midsona i korthet Hälsa och välbefinnande en växande marknad Viktiga steg mot en starkare kärnverksamhet Finansiell ställning

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari-mars 2009 First North:FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari-mars 2009 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari-mars 2009 First North:FIRE Orderingången minskade med 15 % till 16,7 mkr (19,7 mkr) Orderstocken minskade med 13 % till 62,6 mkr (72,3 mkr) Omsättningen

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000)

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000) Sign On har satsat rätt! Elektronisk signatur lika bindande som en namnteckning på ett papper. Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000) - För de tre första kvartalen ökade

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Catella AB

Bokslutskommuniké 2014 Catella AB Bokslutskommuniké 2014 Catella AB Specialiserad finansiell rådgivning och kapitalförvaltning CORPORATE FINANCE KAPITALFÖRVALTNING Transaktionsrådgivning vid försäljning och förvärv Försäljning och förvärv

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2001-12-01--2002-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 37.369, en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 14 procent. Omsättningen under

Läs mer