EKONOMISK RAPPORTERING ÅR 2006 Bokslutskommuniké för år Årsredovisning för år 2005 vecka 11 Delårsrapporter 4.5, 1.8 och 31.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EKONOMISK RAPPORTERING ÅR 2006 Bokslutskommuniké för år 2005 9.2.2006 Årsredovisning för år 2005 vecka 11 Delårsrapporter 4.5, 1.8 och 31."

Transkript

1 Årsredovisning 2005

2 2005

3 Information till investerare BASUPPGIFTER OM V-AKTIEN: Antal varav bolaget innehar Börsnotering på Helsingforsbörsens huvudlista Börskod RAIVV ISIN-kod FI Handelspost 500 BASUPPGIFTER OM K-AKTIEN: Antal varav bolaget innehar Börsnotering på Helsingforsbörsens I-lista Börskod RAIKV ISIN-kod FI Handelspost 500 BOLAGSSTÄMMA Raisio Abp:s ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 30 mars 2006 klockan i Åbo Mäss- och kongresscentrum, Mässfältsgatan 9 13, Åbo. Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare, som den 20 mars 2006 är registrerad som aktieägare i den aktieägarförteckning för bolaget som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab och som har anmält sitt deltagande senast den 23 mars 2006 klockan Anmälan kan göras per telefon (02) , per fax (02) , per e-post eller per brev Raisio Abp, Aktieärenden, PB 101, Reso. Ärende, som en aktieägare vill att skall tas upp till behandling på bolagsstämman, skall skriftligen presenteras för styrelsen i god tid, så att ärendet kan tas med i kallelsen till bolagsstämman. UTDELNING Styrelsen föreslår en utdelning om 0,05 euro per aktie. Datum för dividendavsättningen Avstämningsdag för utdelningen Utdelningsdatum EKONOMISK RAPPORTERING ÅR 2006 Bokslutskommuniké för år Årsredovisning för år 2005 vecka 11 Delårsrapporter 4.5, 1.8 och INFORMATION TILL INVESTERARE Avsikten med Raisios investerarinformation är att ge ut korrekt, uttömmande och aktuell information till grund för aktiens prisbildning. Informationen skall ges på lika grunder till alla marknadsparter. På Raisios webbplats finns koncernens årsredovisningar, företagsansvarsrapporter, delårsrapporter samt börs- och pressmeddelanden. Dessutom publiceras på sidorna även mångsidig investerarinformation samt kontaktuppgifter till sådana börsanalytiker som följer Raisios utveckling. Uppgifterna om bolagets största aktieägare och inre krets samt deras aktieinnehav uppdateras regelbundet på webbplatsen. Insiderregistret och aktieägarförteckningen finns i sin helhet till påseende på Finlands Värdepapperscentral Ab på adressen Urho Kekkonens gata 5 C, 8 vån., Helsingfors. Raisio har fastställt en s.k. tyst period på två veckor innan resultatmeddelandena publiceras. Under denna tysta period träffar Raisio inte företrädare för kapitalmarknaden. Årsredovisningarna och företagsansvarsrapporterna kan beställas från koncernkommunikationen per e-post eller per telefon (02) Investerarfrågor om Raisio besvaras av: Taru Narvanmaa informations- och IR-direktör PB 101, Reso tfn (02) , mobil Innehållsförteckning Information till investerare 1 Raisio i korthet 2 Verkställande direktörens översikt 4 Vision, strategi, mål och värderingar 6 Årsanalys och -sammanfattning 9 Företagsansvar 12 Affärsverksamhet Raisio Nutrition 16 Raisio Life Sciences 22 Forskning och utveckling 26 Varumärken och patent 28 Aktier och ägare 32 Förvaltning Förvaltning och styrning 40 Styrelsen 44 Koncernens ledningsgrupp 46 Förvaltningsråd 47 Verksamhetsberättelse och bokslut 49 Ordlista 104 Kontaktinformation 105

4 2 raisio i korthet Raisio är föregångare inom livsmedelsbranschen med specialkompetens på området vegetabiliska produkter. Raisio utvecklar, tillverkar och marknadsför utöver livsmedel också ingredienser med hälsoverkan och livsmedelsdiagnostik samt foder och malt. Kända varumärken från Raisio är bl.a. Benecol, Elovena, Keiju och Sunnuntai. Finländsk livsmedelsexpertis Raisio har redan i flera årtionden spelat en viktig roll på finländarnas matbord. Raisios rötter sträcker sig ända till år 1939, när odlare i sydvästra Finland grundade kvarnbolaget Oy Vehnä Ab för malning och marknadsföring av ägarnas spannmål. Produktionen utvidgades på och 1950-talen till tillverkning av foder, malt, vegetabiliska oljor och margarin. På 1960-talet började företaget producera förädlade produkter av potatis. På 1970-talet började Raisio med kemisk industri, vilket resulterade i en stark internationalisering av koncernen på 1990-talet. Våren 2004 fattade koncernen ett betydande strategiskt beslut att inrikta verksamheten på produktion av vegetabiliska livsmedel och på livsmedelssäkerhet. I linje med detta såldes Raisios kemiska industri till det schweiziska bolaget Ciba Speciality Chemicals. År 1995 lanserades margarinet Benecol i Finland den första produkten med stanolester, som sänker kolesterolhalten. Benecol är Raisios viktigaste innovation och en banbrytande produkt i kategorin funktionella livsmedel. År 2005 gick koncernen på bred front in för den nya strategin. Raisio satsade starkt på forskning och utveckling och lanserade flera nya livsmedel på marknaden. I Åbo startade en fabrik som utnyttjar ny teknologi, där man tillverkar soja- och havrebaserade hälsosamma färskvaror. Nätverksbildningen fortsatte bl.a. genom grundandet av samföretagen GoGreen och ZAO Scandic Feed. Därtill inledde koncernen samarbete med det polska mejeriföretaget Obory i syfte att lansera nya Benecol-produkter på marknaden. Koncernstrukturen Koncernen är sammansatt av två synergistiska affärssektorer samt en FoU-enhet som garanterar fortsatt förnyelse. livsmedel 48 % raisio nutrition foder och malt 40 % % av koncernens omsättning forskning och utveckling fou-kostnader 2,4 % affärsverksamhet s forskning och utveckling s De viktigaste nyckeltalen omsättning, milj. 434,6 437,9 rörelseresultat, milj. 10,9 18,4 rörelseresultat rensat för engångsposter, milj. 9,1 10,6 skuldsättningsgrad, % 25,0 41,9 soliditetsgrad, % 76,8 76,4 eget kapital/aktie, 2,06 2,29 resultat/aktie, 0,04 0,12 resultat/aktie rensat för engångsposter, 0,05 0,07 marknadsvärde, milj. 373,9 312,0 antal anställda vid årets slut siffrorna för den kontinuerliga verksamheten raisio life sciences ingredienser 10 % diagnostik 2 % bokslut s

5 3 Raisio Nutrition Läckra och hälsosamma livsmedel för konsumenter, storkök och övrig livsmedelsindustri Effektiva foder för produktionsdjur Högklassig malt för bryggerier Marknadsområde Finland och Östersjöområdet Omsättning 380,6 miljoner euro och rörelseresultat rensat för engångsposter 8,6 miljoner euro år anställda per Raisio Life Sciences Funktionella ingredienser för livsmedelsföretag världen över Livsmedelsdiagnostik huvudsakligen för europeiska företag och laboratorier Huvudprodukt ingrediensen Benecol, dvs. stanolester, som dokumenterats sänka halten av skadligt kolesterol med i snitt 15 procent Omsättning 59,0 miljoner euro och rörelseresultat rensat för engångsposter 7,5 miljoner euro år anställda per Forskning och utveckling Ökad satsning på forskning och utveckling utgör grunden för Raisios utveckling Målet är höjning av produkternas förädlingsgrad samt nya produkt- och teknologiinnovationer Forskningscentra i Reso, Åbo och Helsingfors samt i Lyon i Frankrike och Rom i Italien FoU-kostnaderna 10,3 miljoner euro, dvs. 2,4 procent av omsättningen år anställda per raisio nutrition s raisio life sciences s forskning och utveckling s Kursutvecklingen Raisios aktier har noterats på Helsingforsbörsen sedan år 1989 V-aktiens kurs steg med 19 % från början av år ,80 2,70 2,60 2,50 2,40 2,30 2,20 2,10 2, , aktier och ägare s Raisio globalt Produkterna säljs i cirka 30 länder Produktion på 12 orter i 6 länder anställda per , med följande geografiska fördelning: finland 67 % övriga världen 2 % ryssland 9 % polen 16 % övriga europa 6 % företagsansvar s Starka varumärken RAISIOS STARKA LIVSMEDELSVARUMÄRKEN: Internationellt välkända Benecol I Finland Elovena, Keiju och Sunnuntai I Finland och Sverige GoGreen I Ryssland Nordic, Voimix och Dolina Skandi I Polen Masmix och Pyszny Duet varumärken och patent s Vision Raisio är en ledande föregångare med specialkompetens på området vegetabiliska produkter och livsmedelssäkerhet. EKONOMISKA MÅLSÄTTNINGAR: Raisio Nutrition har en organisk tillväxt på cirka 2 % i Finland och 5 % i Ryssland och Polen Raisio Life Sciences har en organisk tillväxt på % Målet är att generera en avkastning på 12 % på det kapital som investeras i verksamheten vision, strategi, mål och värderingar s. 6 8

6 4 verkställande direktörens översikt Verkställande direktörens översikt Förnyandet av Raisios verksamhet startade med satsningar på forskning och utveckling. Koncernens starka balansräkning möjliggjorde också ökade investeringar i produktionen. En besvikelse var däremot den försvagade resultatförmågan mot slutet av året. Lång väg att gå Den första biten av vägen på den strategi som syftar till en betydande reform av Raisio har varit kantad av tudelad stämning. Många idéer i anslutning till forskning och produktutveckling föddes och de första nya mervärdesprodukterna lanserades på marknaden i Finland. I synnerhet utvidgningen av produktfamiljen Elovena fick ett gott mottagande bland kunderna. Inriktningen av verksamheten på färskvaror fick ny fart i och med de betydande investeringarna i produktionsanläggningen för soja- och havrebaserade drycker, matlagningsprodukter och mellanmål som följde på produktutvecklingsprojekten. De produkter som marknadsförs under namnet GoGreen hittade även sin väg till butikshyllorna i Finland och Sverige i början av år Också på företagsaffärsfronten och i nätverksbildandet har fullföljandet av strategin kommit väl igång. Förvärvet av minoritetsandelen i det polska mejeriet Obory säkerställde en kanal för en snabb expansion av Benecol-produktutbudet i Polen med närområden. Grundandet av foderföretaget ZAO Scandic Feed på joint venture-basis skapade förutsättningar för att starta foderproduktion i Ryssland. Ett företagsförvärv i nordvästra Ryssland torde som det nu ser ut realiseras i början av året. Raisio har hittills växt organiskt på livsmedelsmarknaden i Ryssland, men kartläggningar av nya investeringar och företagsköp pågår som bäst. De nya tillväxtprojekten i linje med strategin och den gynnsamma utvecklingen inom flera affärsverksamheter skuggades emellertid av det försämrade marknadsläget för vår malt-, potatis- och margarinverksamhet samt divisionen för livsmedelsdiagnostik. Starka aktörer Ingrediensdivisionens resultat var utmärkt tack vare den goda tillväxten och en effektiv kostnadsstruktur. Foderdivisionen, som redan en längre tid genererat goda resultat, bibehöll sin resultatnivå och också kvarnverksamhetens resultat var tillfredsställande. De viktigaste resultatförbättringarna syntes i de sanerade affärsverksamheterna i Sverige och inom industrin för vegetabiliska oljor. Resultatutvecklingen för verksamheten i Polen var likaså fortsatt positiv.. Lönsamheten inom ingrediens- och foderdivisionen samt funktionerna i Polen överstiger den avkastning på 12 procent på investerat kapital som koncernen ställt upp som mål.

7 5 Dystrare marknadsutsikter mot årets slut Början av året var i resultathänseende löftesrikt, men mot årets slut fördunklades marknadsutsikterna inom flera av våra verksamhetsområden. I synnerhet lönsamheten för malt- och potatisverksamheten vände kraftigt nedåt. Maltverksamheten belastades av den allt större överkapaciteten i Europa, efter att den betydande exportmarknaden Ryssland fått tillgång till större egen mältningskapacitet. Svårigheterna inom potatisverksamheten berodde framför allt på den minskade efterfrågan i hemlandet, då den utländska djupfrysta potatisen allt mer stärkte sitt grepp om utbudet i detaljvaruhandeln. Också de högre kostnaderna för importerade råvaror tyngde resultatet för Raisios potatisverksamhet.. En vändning av resultatet inom livsmedelsdiagnostiken väntades redan i slutet av redovisningsåret, men den snäva produktportföljen och konkurrenskraften visade sig vara mer problematiska än väntat och resultatet stannade på förlust. Eftersom resultaten för malt, potatis och livsmedelsdiagnostik var förlustbringande och även utsikterna försvagades, justerades värdet på de balansposter som är bundna till de aktuella affärsverksamheterna med nedskrivningar till ett värde av sammanlagt 21 miljoner euro.. Anpassningsåtgärder pågår I alla ovannämnda affärsverksamheter har vi startat saneringsåtgärder för att skära ned kostnaderna. Rationaliseringen av diagnostikdivisionen kommer betydligt att gynnas av lanseringen av den nya generationens dna-baserade snabbtest på marknaden åren Likaså finns det ingen orsak att utesluta även strukturella lösningar och alternativ när det gäller dessa affärsverksamheter. Ändrade konsumentvanor Raisio, liksom den finländska livsmedelsindustrin i allmänhet, står inför stora utmaningar. Primärproduktionen kämpar med stora omvälvningar i och med de lantbrukspolitiska besluten. Handelskedjorna internationaliseras och konsolideras. Också konsumenternas vanor förändras. För att säkerställa vår konkurrenskraft måste vi utvidga vårt marknadsområde och ytterligare fördjupa vårt samarbete med handeln. Fördjupandet av kompanjonskapet främjas för sin del av ibruktagningen av det heltäckande verksamhetsstyrningssystemet SAP i syfte att effektivisera också inköpsfunktionerna. Effektiv inhemsk råvaruproduktion är en förutsättning för framgång för våra många affärsverksamheter.. Vi måste framför allt hitta de rätta produktlösningarna för att möta konsumenternas föränderliga behov. I produktutvecklingen beaktas den åldrande befolkningsstrukturen, förändringarna i familjernas storlek, den ökade frekvensen av måltider utanför hemmet och de nya välfärdssjukdomarna. I spetsen på konsumenternas önskelista står hälsosamma, läckra och enkla produkter, såväl i Finland som på våra övriga marknader. Vårt mål är att kunna möta dessa önskemål under de kommande åren. Bolagets operativa och strukturella reform tar tid. De satsningar på tillväxt som redan gjorts och som är under arbete bär frukt först om några år. Den kontinuerliga anpassningen av verksamheten är en tung process för personalen, men jag vågar ändå tro att en lyckad reform kommer att underlätta arbetet. Jag vill tacka alla anställda på Raisio för deras insatser, och våra kunder samt våra många intressentgrupper för ett utmärkt samarbete år Rabbe Klemets På den minskade margarinförsäljningen i Finland försöker vi råda bot genom produktutveckling. I början av år 2006 förnyades produktfamiljen Keiju genom tillsats av hälsosam Camelinaolja, vars omega-3-halt är mycket hög..

8 6 vision, strategi, mål och värderingar Vision, strategi, mål och värderingar Raisios vision är att vara en ledande föregångare med specialkompetens på området vegetabiliska produkter och livsmedelsäkerhet. En stark balansräkning ger Raisio en utmärkt grund att vidareutvecklas som föregångare inom livsmedelsbranschen och stärkt ställning som ett solitt och trovärdigt börsbolag. De strategiska tyngdpunktsområdena och de viktigaste åtgärderna TILLVÄXT I FÖRSTA HAND GENOM FORSKNING OCH UTVECKLING. Vi satsade på att höja produkternas förädlingsgrad och på nya produkt- och teknologiinnovationer Vi har bildat nätverk både inom produktion och marknadsföring Vi sökte tillväxt också genom företagsförvärv EXEMPEL FRÅN ÅR 2005 Resurserna för forskning och utveckling stärktes ytterligare. Forskningscentralen som förenar FoU-resurserna inom fabriksområdet i Reso färdigställdes. Nya produktinnovationer av bl.a. soja-, havre- och Camelina-råvaror framskred. ZAO Scandic Feed- och GoGreen-samföretagen grundades. Minoritetsandelen i Obory förvärvades. LÖNSAMHET GENOM EFFEKTIVARE VERKSAMHET Vi anpassade verksamheterna till det ändrade marknadsläget Vi drog nytta av affärsfunktionernas synergier Vi utvecklade inköps- och logistikfunktionerna EXEMPEL FRÅN ÅR 2005 Programmen i syfte att effektivisera verksamheten fortsattes och nya anspassningsåtgärder startades, bl.a. inom malt-, potatis- och livsmedelsdiagnostikdivisionerna. FoU- och administrationsfunktionerna flyttades till koncernnivå. Det nya verksamhetsstyrningssystemet togs stegvis i bruk inom Raisio Nutrition. KUND- OCH KONSUMENTORIENTERAD VÄLMÅGA Vi följer upp och förutser konsumenttrender Vi stärker försäljningen och marknadsföringen Vi stärker företagsimagen som en ledande livsmedelsproducent Vi utvecklar den på kompanjonskap baserade, kundspecifika expertisen. EXEMPEL FRÅN ÅR 2005 På marknaden introducerades nya, hälsosamma produkter som är lätta att använda, bl.a. Elovena frukost- och mellanmålsprodukter och proteinhaltiga Torino-pastor. Den goda efterfrågan på Benecol-yoghurtdrycken fortsatte i Europa. Marknadsföringsoch försäljningsresurserna stärktes både i hemlandet och internationellt. Enligt en undersökning av företagsimagen har Raisios igenkänningsfaktor alltjämt förbättrats i Finland. Inom foderdivisionen fortsatte vi att utveckla skräddarsydda lösningar och expertis. En presentation av affärssektorernas strategiska tyngdpunktsområden finns på sidorna 18, 20 och 22.

9 Koncernstrukturen Raisios strategiska linje fastställdes år 2004, varvid vi fattade beslut om att avyttra den kemiska affärsverksamheten. Samtidigt förnyades koncernens struktur att motsvara den nya strategin. Koncernen är uppbyggd av två synergistiska affärssektorer, Raisio Nutrition och Raisio Life Sciences, samt en FoU-enhet som garanterar fortsatt förnyelse. Affärsområdena stöds av servicefunktionerna. De geografiska tyngdpunktsområdena Inom livsmedel, foder och malt ligger marknaderna i Finland, Sverige, Polen, Ryssland och Baltikum Inom ingredienser och diagnostik är marknaden hela Europa Raisio Nutrition kommer framöver också att söka tillväxt i de nya EUländerna, ingrediensdivisionen därtill i Asien och i Sydamerika Styrka Risker Investerat kapital i genomsnitt och avkastningen på investerat kapital (43,3) (46,7) milj. IFRS % investerat kapital 484 avkastnings % , livsmedel 48 % raisio nutrition foder och malt 40 % forskning och utveckling fou-kostnader 2,4 % raisio life sciences ingredienser 10 % diagnostik 2 % % av koncernens omsättning Ekonomiska målsättningar och realisering. Raisio Nutrition eftersträvar i Finland en organisk tillväxt på cirka 2 procent och i Ryssland och Polen cirka 5 procent. För Raisio Life Sciences är målet för den organiska tillväxten procent. Den eftersträvade avkastningen på det kapital som investerats i verksamheten är 12 procent. Ingrediens- och foderdivisionen samt verksamheten i Polen överstiger det uppsatta lönsamhetsmålet redan år 2005, medan malt-, potatis- och margarinverksamheterna samt livsmedelsdiagnostiken ligger klart under målet. Tillväxtmålet kommer enligt uppskattningar för år 2006 sannolikt att nås, men det är uppenbart att vi inte kommer att uppnå den eftersträvade avkastningen på 12 procent i alla verksamheter ännu år Raisios ledning och styrelse har därför i början av år 2006 börjat en analys i syfte att precisera koncernens strategi. Genom strategiarbetet avser vi att säkerställa en god utveckling i de affärsverksamheter som redan uppnått den eftersträvade nivån också i fortsättningen samt att söka såväl strukturella som andra lösningar för affärsverksamheterna med svag framgång. specialkompetens inom spannmål, oljeväxter, potatisråvaror och ingredienser med växtbaserade steroler god marknadsposition inom flera produktgrupper innovativ forskning och produktutveckling potentiella nya marknadsområden stark balansräkning Strategiska steg hårdare priskonkurrens ökat utbud av privat label-produkter konkurrenskraften bland inhemska råvaror framgång i lanseringen av nya produkter på marknaden ringa antal lämpliga köpobjekt ÅR 2005 Samföretaget GoGreen grundades i Sverige och ZAO Scandic Feed i Ryssland Minoritetsandelen i mejeriet Obory i Polen förvärvades Omfattande odling av Camlinaoljeväxten inleddes i Finland Projektet rent havre startades Raisio fick marknadsföringsrättigheter för Benecol-produkter till Kina, Japan och Mexiko Investeringarna i soja-havrefabriken slutfördes Flera mervärdesprodukter lanserades Anpassningsåtgärder startades i de förlustbringande affärsverksamheterna Återköpen av egna aktier för att utveckla kapitalstrukturen påbörjades. ÅR 2004 Försäljningen av den kemiska affärsverksamheten Spannmålsstärkelseproduktionen avvecklades Omsättning milj * kontinuerlig verksamhet IFRS * 05 * Margarinproduktionen inleddes i Ryssland Satsningar på forskning och produktutveckling Koncernstrukturen förnyades och effektiviserades

10 8 vision, strategi, mål och värderingar Värderingarna bildar en gemensam grund Raisios grundläggande mål är lönsamhet, kundtillfredsställelse och välbefinnande. De värderingar som skall leda till dessa mål är kompetens, ansvarskänsla och öppet samarbete. Värderingar De grundläggande målen och värderingarna styr vår verksamhet med alla våra samarbetspartners. Sådana partners är bl.a. kunderna, ägarna, våra egna anställda, myndigheter och samhället omkring oss.. Grundläggande mål LÖNSAMHET Lönsamhet är förutsättningen för all kommersiell verksamhet och en utgångspunkt för verksamhetens utveckling. Vi går in för lönsam tillväxt enligt vår vision och strategi. KUNDTILLFREDSSTÄLLELSE Att kunderna skall vara nöjda med oss är en av utgångspunkterna för vår verksamhet, och vi verkar för att uppfylla kundernas nuvarande och kommande behov. Vi vill vara en pålitlig och eftersökt samarbetspartner. LÖNSAMHET KUNDTILLFREDSSTÄLLELSE VÄLBEFINNANDE VÄLBEFINNANDE Vi vill producera hälsa och välbefinnande med våra kvalitetsprodukter och vår goda service, samt genom ekonomiskt sund affärsverksamhet bidra till kundernas, samarbetspartnernas, aktieägarnas och de övriga intressentgruppernas välbefinnande. KOMPETENS ANSVARSKÄNSLA ÖPPET SAMARBETE Värderingar KOMPETENS Vi tar fram produkter och lösningar i syfte att förbättra våra kunders välbefinnande. Det kräver av oss att vi kontinuerligt utvecklar vår egen yrkeskompetens och har en öppen attityd till nya tänkesätt, arbetsmetoder och respons. ANSVARSKÄNSLA Vi känner ansvar för våra produkter och för det vi gör. Vi vill hålla vad vi lovat i smått och i stort.. ÖPPET SAMARBETE Vi arbetar öppet och vi samarbetar, både inom företaget och utanför det..

11 9 Årsanalys och -sammanfattning I årsanalysen betraktas utvecklingen av Raisios verksamhet och resultat kvartalsvis. I årssammanfattningen beskrivs de viktigaste händelserna, som meddelats under år Det kompletta nyhetsarkivet för år 2005 finns på adressen Media Center. Det första kvartalet Raisios 66:e verksamhetsår började i gynnsamma tecken. Lönsamheten förbättrades betydligt under det första kvartalet för både Raisio Nutrition och Raisio Life Sciences och koncernens rörelseresultat steg till 4,1 miljoner euro (0,2 milj. euro). Ökningen av Raisio Life Sciences omsättning var fortsatt stark, men Raisio Nutritions omsättning minskade i synnerhet inom livsmedelsdivisionen i Sverige och Finland. Koncernens omsättning var nära nivån för jämförelseperioden på 98,1 miljoner euro (98,7 milj. euro). Produktutvecklingsprojekten framskred och planeringen av produktionsanläggningen för havre- och sojabaserade färskvaror körde igång. Från Polen förvärvades minoritetsandelen i mejeriet Obory, vilket möjliggjorde en utvidgning av Benecolproduktfamiljen till yoghurtdrycker. Bolagsstämman beslutade om en betydande dividendutdelning med 0,21 euro. Bolagsstämman fattade också beslut om förändringarna i bolagsordningen och strömlinjeformningen av bolagets namn till Raisio Abp. Därtill bemyndigade bolagsstämman styrelsen att besluta om förvärv och avyttring av egna aktier.. Raisio gick över till bokslutspraxis enligt IFRS-standarderna från början av år Delårsrapporten för det första kvartalet var Raisios första delårsrapport som upprättats i enlighet med bokförings- och värderingsprinciperna enligt IFRS.. Det andra kvartalet Även om resultaten för de två affärssektorer, Raisio Nutrition och Raisio Life Sciences utvecklades gynnsamt under kvartal två, ökade de strategiska satsningarna på koncernnivå i forskning och produktutveckling samt övriga utvecklingsprojekt klart kostnaderna för de övriga funktionerna. Koncernens omsättning blev därför svagare än jämförelseperioden och var på 2,9 miljoner euro (4,7 milj. euro). Omsättningen sjönk likaså i förhållande till jämförelseperioden i och med att efterfrågan inom dagligvaruhandeln i Finland minskat. Omsättningen var 112,9 miljoner euro (117,5 milj. euro). Utvidgningen av affärsverksamheten till Ryssland framskred, när Raisio beslutade att inleda produktion av lantbruksfoder i nordvästra Ryssland genom samföretaget ZAO Scandic Feed, som Raisio äger tillsammans med Lännen Tehtaat.. Det tredje kvartalet Omsättningen för kvartal tre var densamma som under jämförelseperioden, dvs. 3,8 miljoner euro (3,8 milj. euro). Raisio Life Sciences resultat förbättrades, men Raisio Nutritions resultat försämrades däremot, bl.a. på grund av kostnaderna för grundandet av soja-havrefabriken. Koncernens omsättning vände svagt uppåt för första gången under året. Omsättningen var 110,7 miljoner euro (109,6 milj. euro).. De finansiella intäkterna ökade genom realisationsvinsten på 1,7 miljoner euro som erhölls från försäljningen av aktierna i Lännen Tehtaat. Programmet för förvärv av egna aktier startade den 10 augusti

12 10 årsanalys och -sammanfattning Sammandrag av de viktigaste meddelanden som publicerats år Raisio investerar i att bygga soja-havrefabrik 17.1 Ny teknologi tas i användning inom Raisios potatisförädling 31.1 Raisio meddelade om fortsatta åtgärder för att effektivisera margarinproduktionen Raisio utvidgar sin affärsverksamhet i Polen genom att köpa minoritetsandelen i mejeriet Obory 29.3 Raisio och Cerealia grundar samföretaget GoGreen AB 31.3 Beslut av Raisios ordinarie bolagsstämma 7.4 Raisio och Suomen Viljava ingår avsiktsförklaring om tillverkning av produkter av rent havre 22.4 Raisio informerar om att koncernen övergår till internationell bokslutspraxis (IFRS) Besluten av Raisios bolagsstämma registrerades 4.5 Raisio och Lännen Tehtaat grundar samföretag inom foderbranschen i Ryssland 2.8 Raisio meddelade att förvärvet av egna aktier inleds Raisio sålde sina aktier i Lännen Tehtaat Raisio berättade att koncernen erhållit försäljningsrättigheter för Benecol i Kina, Japan och Mexiko av sin samarbetspartner McNeil Nutritionals LLC, Benecol 10 år på marknaden i Finland Sammansättningen av Raisios styrelse för år 2006 fastställdes Det fjärde kvartalet Rörelseresultatet för kvartal fyra rensat för engångsposter var svagare än jämförelseperioden och var på förlust med 1,7 miljoner euro (2,0 milj. euro). I synnerhet försämrades resultatet för livsmedelsdivisionen i Finland. Raisio Life Sciences operativa rörelseresultat var något bättre än under jämförelseperioden. Balansvärdena för affärssektorerna avseende malt, potatis och diagnostik nedskrevs med 21 miljoner euro på grund av det förlustbringande resultatet och de allt Omsättning per affärsområde, milj. euro raisio nutrition livsmedel foder och malt affärssegmentets interna försäljning sammanlagt raisio life sciences ingredienser svagare framtidsutsikterna. Inom dessa affärsverksamheter har Raisio startat saneringsåtgärder för att skära ned kostnaderna. Soja-havrefabriken och den nya forskningscentralen blev klara. Raisio beviljades försäljnings- och marknadsföringsrättigheter för Benecol till Kina, Japan och Mexiko. Återköpet av aktier fortsatte och vid årets slut ägde Raisio egna aktier / / / / ,1 55,8 52,3 52,1 210,2 217,1 47,2 48,9 50,6 39,5 186,2 190,7 3,8 4,0 3,8 4,3 15,9 17,9 85,9 99,0 97,4 98,4 380,6 389,9 11,3 12,9 12,3 13,8 50,2 44,7 EKONOMISKA RAPPORTER 10.2 Bokslutskommuniké för år , 2.8 och 1.11 Delårsrapporter 2005 PRODUKTMEDDELANDEN Nya produkter lanseras i butikerna i Finland i början av januari, maj och september, varvid Raisio har publicerat meddelanden om sina nyheter.. Samtliga Raisios meddelanden finns på bolagets webbsidor på adressen diagnostik sammanlagt 2,1 2,3 2,1 2,4 8,8 8,6 13,4 15,1 14,4 16,1 59,0 53,3

13 Resultat per kvartal rensat för engångsposter, milj. euro rörelseresultat för raisio nutrition rörelseresultat för raisio life sciences rörelseresultat för övriga verksamheter elimineringar rörelseresultat sammanlagt andel av intresseföretagens resultat segmentresultat finansiella intäkter och kostnader, netto resultat före skatt inkomstskatt koncernens resultat av den kontinuerliga verksamheten 10 12/ 7 9/ 4 6/ 1 3/ ,6 3,4 3,2 2,6 8,6 8,6 1,8 1,7 1,7 2,2 7,5 4,4 2,8 1,5 2,0 0,6 6,9 2,5 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 1,7 3,8 2,9 4,1 9,1 10,6 0,5 0,3 0,0 0,1 0,8 0,4 2,2 3,5 2,9 4,0 8,3 10,2 0,5 0,3 1,0 0,8 2,6 0,4 1,7 3,9 3,9 4,8 10,9 10,7 2,3 1,1 1,4 1,3 1,5 0,9 0,5 2,8 2,5 3,5 9,4 11, Rörelseresultatets utveckling för den kontinuerliga verksamheten (rensat för engångsposter) milj milj. 0,2 4,1 98,7 98,1 4,7 2,9 117,5 112,9 3,8 3,8 109,6 110,7 2,0 1,7 Q1 Q2 Q3 Q4 Omsättningsutveckling för den kontinuerliga verksamheten 112,1 112, Viktiga nyckeltal, resultaträkning Viktiga nyckeltal, balansräkning / / / / Q1 Q2 Q3 Q4 omsättning, milj. euro rörelseresultat, milj. euro % av omsättningen resultat före skatt, milj. euro 112,9 110,7 112,9 98,1 434,6 437,9 1,7* 3,8 2,9 4,1 9,1* 10,6* 3,4 2,6 4,2 2,1* 2,4* 1,7* 3,9 3,9 4,8 10,9* 10,7* avkastning på investerat kapital, % soliditetsgrad, % skuldsättningsgrad, % 1,3 25,0 5,0 28,2 4,6 26,4 5,0 39,7 46,7 76,8 76,6 78,1 71,8 76,4 41,9 Fördelningen av omsättning övriga europa 20 % övriga världen 2 % resultat/aktie, euro 0,00* 0,02 0,02 0,02 0,05* 0,07* eget kapital/ aktie, euro 2,06 2,15 2,13 2,11 2,29 ryssland 7 % *rensat för engångsposter polen 8 % finland 63 %

14 12 företagsansvar Företagsansvar Ansvarskänsla är en av Raisios centrala värderingar. Raisio har förbundit sig att bära ansvaret för sin egen verksamhetsmiljö. Målet är att vår verksamhet också i fortsättningen skall vila på en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar grund. I en separat företagsansvarsrapport granskas ingående Raisios ekonomiska och sociala ansvar samt miljöansvar. Företagsansvarsrapporten kan beställas per e-post eller per telefon (02) Företagsansvarsrapporter finns därtill på finska och engelska också på adressen Raisios ansvarsfulla verksamhet styrs och preciseras av koncernens kvalitets-, miljö-, hälso- och säkerhetspolicy jämte målsättningar samt GMO-politik.. RAISIOS KVALITETS-, MILJÖ-, HÄLSO- OCH SÄKERHETSMÅL Att utveckla och tillverka säkra, sunda och miljövänliga produkter med beaktande av en sparsam användning av naturtillgångar Att förebygga allmänna risker och olycksfallsrisker i anslutning till verksamheten samt tänkbara konsekvenser därav Att begränsa utsläpp och avfall och deras skadlighet samt att öka avfallsåtervinningen Att främja öppen debatt och växelverkan i anslutning till säkerhet, hälsa och miljö mellan kunder, hela leveranskedjan, myndigheter, intressenter och personal Att kontinuerligt förbättra kundtillfredsställelsen Divisionerna ställer inom ramen för ledningssystemet upp egna kvalitets-, miljö-, hälso- och säkerhetssmål och följer upp hur de nås. Som en del av Raisios ledningssystem tillämpar nästan alla affärsfunktioner inom koncernen certifierade kvalitetssystem enligt ISO 9001 och miljösystem enligt ISO Raisio utvecklar sin företagsansvarsrapportering från utgångspunkterna för en föregångare inom livsmedelsbranschen. I rapporten för år 2005 presenteras för första gången en jämförelse med de internationella GRI-riktlinjerna.. Det ekonomiska ansvaret Raisios affärsverksamhet producerar ekonomiskt välbefinnande för flera olika intressentgrupper. Företagets ekonomiska ansvar består i att uppfylla aktieägarnas förväntningar och att främja välmågan i samhället. Kontinuerlig förbättring av Raisios affärsverksamhet, i kombination med effektivitet och förnyelseförmåga, är förutsättningarna för en lönsam tillväxt. En ekonomiskt lönsam och konkurrenskraftig verksamhet skapar en gedigen grund för företaget att också värna om miljön och bära ansvar för det omgivande samhället.. Ansvar för miljön För att fullfölja Raisios målsättningar avseende miljön har koncernen valt till insatsområden en effektiv och sparsam användning av naturtillgångar samt skydd av vattendrag, luft och jordmån. Raisio stödjer primärproduktion i enlighet med principen om hållbar utveckling och är också medveten om ansvaret för produktens miljöeffekter under hela dess livscykel. Miljöbelastningen till följd av verksamheten följs upp med miljömätare. I Raisios produktionsprocesser används i huvudsak förnybara råmaterial från åkrarna, och de uttnyttjas nästan utan undantag helt och hållet. De avfallsflöden som uppstår är små, och möjligheterna att utnyttja avfallet kartläggs kontinuerligt. I produktionsprocesser och miljöteknik beaktas kraven enligt principen om bästa tillgängliga teknik. De mest betydande miljöverkningarna av de viktigaste råvarorna, dvs. spannmål, oljeväxter och potatis, hänför sig till odlingsinsatserna i primärproduktionen samt transporterna. Bedömningen av utomstående råvaru- och tjänsteproducenter liksom

15 möjligheterna att spåra råmaterialens och produkternas ursprung får allt större betydelse. I systemet Kvalitetssäd, som utvecklats av Raisio, beaktas också miljösynpunkter som en del av anskaffningsfunktionerna och kvalitetsstyrningen. Det sociala ansvaret Raisios sociala ansvarstagande bygger på de etiska principer som företagets styrelse har godkänt. Raisio satsar i synnerhet på att utveckla de anställdas kunnande och arbetshälsa, på att skapa trygga arbetsmiljöer och ett välfungerande nätverk av intressentgrupper, såväl på nära håll som i samhället allmänt taget. Antalet anställda den 31 december 2005 var (1 412 år 2004). Utomlands arbetade 33 procent (32 %) av personalen. Raisio har verksamhet i totalt 14 länder. En yrkeskunnig, skicklig och motiverad personal med engagemang för de gemensamma målen är en grundförutsättning för att Raisio skall kunna förverkliga sin vision och följa sin strategi. Genom rekrytering stärktes år 2005 kompetensen i synnerhet inom försäljning och marknadsföring. Personalresurserna inom forskning och utveckling utökades likaså. Förändringen i verksamhetsstyrningssystemet (SAP) och ibruktagandet av nya produktionstekniker medförde nya utmaningar med tanke på de anställdas kunnande år Energiförbrukning , energi, gj energi gj/ produktion i ton , , Etiska principer Raisio följer i sin verksamhet principer som omfattar socialt och ekonomiskt ansvar samt ansvar om miljön. Koncernens grundläggande mål är lönsamhet, kundtillfredsställelse och välbefinnande, medan de centrala värderingarna är kompetens, ansvarskänsla och öppet samarbete. Värderingarna och de etiska principerna möjliggör Raisios verksamhet som en god företagsmedborgare i koncernens driftställen runt om i världen. Raisio följer såväl nationella som internationella lagar och bestämmelser samt allmänt accepterade verksamhetsmodeller. Kunskapen om dessa viktiga principer för verksamheten delges hela personalen, och alla Raisioanställda bär ansvar för att principerna följs. I sitt val av varuleverantörer går Raisio in för att hitta ansvarsfulla samarbetspartners som i sin verksamhet iakttar motsvarande etiska principer. Raisio är också angelägen om att alla råvaror skall kunna spåras till sitt ursprung. DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA OCH JÄMLIKHETEN Raisio följer principerna i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och i Internationella arbetsorganisationens (ILO) definition av de anställdas fundamentala rättigheter. Till rättigheterna hör föreningsfrihet, rätt att organisera sig eller att låta bli, rätt till organiserade kollektivavtalsförhandlingar, förbud mot arbetstvång, förbud mot utnyttjande av barnarbetskraft samt de anställdas rätt till jämlikt bemötande och lika möjligheter. Alla anställda har rätt till en trygg arbetsmiljö. Beteende som mentalt eller fysiskt är tvingande, hotande, sårande eller utnyttjande får inte förekomma. Diversiteten bland de anställda anses vara en styrka hos Raisio. Fördelningen av arbetsuppgifterna sker utgående från de anställdas individuella egenskaper och färdigheter. Möjligheterna för de anställda att utöka sin yrkesskicklighet och att utveckla sig själva stöds med intern och extern utbildning samt med inlärning i arbetet. Någon diskriminering t.ex. på grund av ras, kön, sexuell inriktning, religion eller politiska åsikter får inte förekomma. Målet är att Raisios planer för jämlikhet och välmåga skall gälla för samtliga anställda i koncernen. AFFÄRSETIK Ledningen och de anställda i Raisio skall arbeta för bolagets bästa. Konflikter mellan personliga intressen och bolagets intressen skall undvikas. Ledningen och de anställda i Raisio får inte betala, bjuda eller ta emot gåvor utöver vanlig gästfrihet av företagets samarbetspartners eller andra intressentgrupper. Raisio uppskattar skapandet och skyddandet av immateriella tillgångar. Uppfinningar i arbetet och initiativ är viktiga för företaget. De anställda uppmuntras att vara innovativa, och bra förslag premieras systematiskt. De anställda skall skydda sitt företags immateriella kapital och också respektera att andra företag har egna immateriella tillgångar. Uppgifter om hur Raisio klarar sig och om den ekonomiska situationen ges ut simultant, ärligt och öppet till alla intressentgrupper, enligt de förpliktelser som gäller för ett bolag som noteras på Helsingforsbörsen. Dotterbolagen på olika håll i världen skall därtill i sin egen rapportering följa lokala föreskrifter och bestämmelser. SAMHÄLLSENGAGEMANG Raisio bedriver både lokalt samarbete och samarbete på koncernnivå med olika instanser och aktörer, som vetenskapliga samfund, utbildningsväsendet, högskolor, motions- och kulturproducenter samt med hälsovården. Raisios forskningsstiftelse stödjer det vetenskapliga forskningsarbetet med årliga stipendier. Den kontinuerliga växelverkan med myndigheter och organisationer bidrar också till att skapa goda relationer till det omgivande samhället. För alla Raisioanställda är det viktigt att intressentgrupperna blir hörda och att deras behov beaktas. Raisio vill uppmuntra alla sina enheter och sina anställda att aktivt delta i verksamheten till förmån för det lokala samhället Avfall avfall som återvinns eller utnyttjas, ton deponi- eller problemavfall, ton totalmängd avfall/produktion i ton ton/ ton produktion i ton , Arbetsolycksfall antal/år stycken olycksfall/ milj. arbetstimmar ,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 praxis för beräkning av olycksfall har förändrats genom åren. siffrorna för år 2005 inkluderar alla olycksfall som resulterat i frånvaro från arbetet. siffrorna är rapporterade enligt koncernens respektive struktur. 0

16

17 Affärsverksamhet Raisios affärsverksamhet består av affärssektorerna Raisio Nutrition, som utgörs av livsmedelsdivisionen samt foder- och maltdivisionen, samt av Raisio Life Sciences, som utgörs av ingrediensdivisionen och divisionen för livsmedelsdiagnostik. Den FoU-verksamhet som garanterar fortsatt förnyelse har organiserats på koncernnivå, och betjänar gemensamt alla divisioner i Raisio. Produktutvecklingen utgår i sin verksamhet från de föränderliga behoven hos såväl konsumenter som övriga kundgrupper. Vid kommersialiseringen av nya idéer uppmärksammas varumärkesstyrning och skydd av innovationer genom patentering.

18 16 affärsverksamhet Raisio Nutrition Raisio Nutrition producerar smakliga och hälsosamma livsmedel för konsumenter, storkök och livsmedelsindustrin, effektiva foder för produktionsdjur samt malt av utmärkt kvalitet för bryggeriindustrin. Raisio Nutritions hemmamarknad är Östersjöområdet. År 2005 tog reformen av Raisio Nutrition fart genom satsningarna på produktutveckling, investeringarna och nätverksbildandet, men marknadsutsikterna fördunklades ändå för en del av affärsfunktionerna. Vision och ekonomiska mål Livsmedelsdivisionen är konsumentinriktad, den expanderar lönsamt och producerar de bästa matupplevelserna. Divisionen är en eftersökt samarbetspartner inom utvalda produkter och marknader. Foderdivisionen växer till den effektivaste och mest uppskattade foderproducenten i Finland och till en betydande aktör på marknaden i Ryssland. Den årliga omsättningsökningen är enligt målsättningen omkring 2 procent i Finland och 5 procent i Ryssland och Polen. Lönsamhetsmålet är 12 procents avkastning på investerat kapital, vilket motsvarar en rörelsevinst på omkring 5 procent.. De geografiska tyngdpunktsområdena Livsmedelsdivisionens geografiska tyngdpunktsområden är Finland, Polen, Sverige och Ryssland samt de baltiska länderna. Foder- och maltdivisionen inriktar sig på marknaden i Finland, Ryssland och Baltikum. Raisio Nutrition satsar också på tillväxt i de nya EU-länderna. Resultatutveckling år 2005 Raisio Nutritions omsättning var 2,4 procent mindre än året innan och stannade på 380,6 miljoner euro (389,9 milj. euro). Affärsverksamheten i Polen genererade en betydande tillväxt genom en god margarinförsäljning och en lyckad utvidning av produktsortimentet, och försäljningen av margarin och flingor i Ryssland ökade likaså betydligt. Däremot minskade omsättningen på de övriga marknaderna, såväl inom livsmedels- som foder- och maltdivisionen. Kvarnverksamhetens omsättning ökade emellertid tack vare lyckade produktlanseringar. Försäljningsvolymerna inom foderdivisionen ökade, men de lägre råvarupriserna drog ned försäljningspriserna, vilket resulterade i en minskad omsättning. Raisio Nutritions rörelseresultat rensat för engångsposter var 8,6 miljoner euro (8,6 milj. euro). Bäst förbättrades resultatet inom verksamheten för vegetabiliska oljor, vilket stärkte det totala goda resultatet för foderdivisionen. Inom livsmedel förbättrades lönsamheten på marknaden i Sverige och i Polen. Verksamheten i Ryssland genererade emellertid fortsatta förluster på grund av satsningarna på tillväxt. Resultatet för livsmedelsdivisionen i Finland stannade nära noll. Resultatet försämrades av de allt högre råvarukostnaderna för potatisprodukter och den minskade efterfrågan på djupfrysta potatisprodukter samt kostnaderna för etableringen av soja-havrefabriken. Maltdivisionens resultat var negativt på grund av det förändrade marknadsläget i Ryssland. Viktiga nyckeltal omsättning, milj. rörelseresultat*, milj. investerat kapital, milj. avkastning på investerat kapital*, % antal anställda** *rensat för engångsposter ,6 389,9 8,6 8,6 167,3 147,5 5,1 5, **i divisionernas organisation ingick år 2004 forskning & utveckling och en del av koncernförvaltningens servicefunktioner

19 17 Raisio Nutrition livsmedel omsättning 210,2 milj. eller 53 % av raisio nutritions omsättning (detaljhandeln 69 %, horeca-sektorn 10 % och bagerier/industri 21 %) foder och malt omsättning 186,2 milj. eller 47 % av raisio nutritions omsättning Omsättning milj ,6 458, ,9 399,6 IFRS 389,9 380,6 produkter omsättningens fördelning enligt geografiska områden mest kända produktmärken kvarnprodukter omsättning 77,0 milj. flingor, mjöl och pasta finland 90 % ryssland 7 % baltikum 3 % i finland: elovena, sunnuntai, anni helena, torino och nalle i ryssland: nordic margarin omsättning 117,9 milj. margarin, färskost och matoljor finland 41 % sverige 15 % polen 31 % ryssland 3 % övriga 10 % i finland: benecol, keiju camelina, kultasula och sunnuntai i sverige: raisio i polen: masmix, finea och pyszny duet i ryssland: voimix och dolina skandi potatisprodukter omsättning 18,5 milj. djupfryst potatis, torra potatisprodukter, komponenter för färdigmat och portionsförpackade potatisprodukter finland 98 % övriga 2 % i detaljhandeln kokin parhaat på storköksmarknaden mestari foder omsättning 163,6 milj. nöt-, svin- och fjäderfäfoder, pälsdjursfoder, fiskfoder finland 87 % ryssland 8 % övriga 5 % lantbruksfoder herkku, maituri och melli i fiskfoder royal och nutra malt omsättning 21,4 milj. bryggerimalt finland 36 % ryssland 58 % baltikum 6 % raisio malt Rörelseresultat milj. rensat för engångsposter 15 13,4 11,0 IFRS 10 8,6 8,6 5,6 5 0 marknadsandelar marknadsandelarna för livsmedel har räknats enligt värde, för foder och malt enligt volym detaljhandelsprodukter i finland flingor 74 %, mjöl 42 %, pastaprodukter 20 % i ryssland flingor 6 % detaljhandelsprodukter i finland margarin 36 %, färskost 4 % i sverige 15 % i polen 7,5 % i ryssland, vissa regioner 6 10 % detaljhandelsprodukter i finland 15 % i finland lantbruksfoder 38 % fiskfoder över 50 % i finland 46 % ,8 11, ,3 9,8 15, produktionsanläggningar horeca-sektorn i finland 40 % bagerier/industri i finland 50 % finland: reso (mjöl, pastaprodukter) och nokia (mjöl, flingor) horeca-sektorn i finland 50 % bagerier/industri i finland 40 % finland: reso polen: karczew ryssland: istra horeca-sektorn i finland 40 % bagerier/industri i finland 25 % finland: vihanti foderfabriker: finland: reso, anjalankoski, uleåborg och nykarleby finland: reso Omsättningens fördelning enligt geografiska områden övriga europa 11 % ryssland 8 % växtoljefabrik: finland: reso polen 10 % finland 71 %

20 18 affärsverksamhet Utsikterna för livsmedelsdivisionen Olavi Kuusela, verkställande direktör Raisio söker tillväxt både genom att förnya sin produktportfölj och geografiskt. I Finland växer livsmedelsmarknaden långsamt, och vi söker därför tillväxt främst genom att modifiera basprodukter och lansera helt nya slags produkter med högre förädlingsgrad. En god grund för detta skapar bl.a. den ökade hälsomedvetenheten bland konsumenterna och behovet av specialdieter.. Raisio lanserar år 2006 ett betydande antal nya produkter, vilket utökar livsmedelsdivisionens omsättning i Finland. De nya produkterna förbättrar emellertid inte ännu år 2006 avsevärt resultatet, främst på grund av investeringarna och satsningarna på marknadsföring i lanseringsskedet.. Omsättningen för verksamheten i Polen utökas genom att mejeriföretaget Oborys produkter gått över till Raisios försäljning och lönsamheten beräknas bibehållas på god nivå. I Ryssland ökar omsättningen, men lönsamheten stannar på 2005 års nivå, närmast på grund av satsningarna på marknadsföring. I Sverige uppskattas omsättningen öka och lönsamheten förbättras. De viktigaste områdena för geografisk tillväxt är Ryssland, Polen, Baltikum samt de nya EUländerna. I Ryssland ligger tyngdpunkten fortsatt på att utveckla distributionen och utvidga produktionen. I Polen har Raisio som mål att dra nytta av den fungerande distributions- och försäljningsorganisationen och att utvidga produktsortimentet.. Raisio Nutrition Livsmedel Livsmedelsdivisionen förädlar och marknadsför smakliga och hälsosamma livsmedel för konsumenter, storkök och övrig livsmedelsindustri med Finland och Östersjöområdet som sitt huvudmarknadsområde. De strategiska tyngdpunktsområdena. LÖNSAM TILLVÄXT Raisio går in för att stärka sin marknadsställning på de geografiska tyngdpunktsområdena Finland, Ryssland, Baltikum och Polen och dess grannländer. Likaså söks möjligheter till expansion inom växtbaserade produkter med högre förädlingsgrad, som utvecklas och lanseras på marknaden med utnyttjande av den senaste produktions- och förpackningstekniken. Nätverksbildandet med andra företag inom livsmedelsbranschen fortsätter. KONSUMENTORIENTERING OCH FÖREGÅNGARSKAP Satsningar görs på systematiska prognoser av konsumenternas måltids- och köpvanor, och nya konsumenttrender utnyttjas i produktutveckling och marknadsföring. Raisios starka varumärken skapar en god grund för lanseringen av nya produkter på marknaden. Livscykeltänkandet för produktsortimentets del utvecklas bl.a. med hjälp av det nya verksamhetsstyrningssystemet, som tagits i bruk i början av år DE BÄSTA MATUPPLEVELSERNA Anskaffningen av högklassiga och spårbara råvaror sker i huvudsak genom kontraktsodling. Bolaget satsar på produktutveckling, där Raisios expertis inom vegetabiliska fetter, spannmål och potatis kommer till sin rätt. Likaså utvecklas allt effektivare produktionsprocesser för kommersialisering av smakliga och hälsosamma livsmedel. Året 2005 Raisio förvärvade 25 procent av det polska mejeriföretaget Obory och säkerställde därigenom en snabb utvidgning av Benecolsortimentet i Polen och dess närområden. Raisio och svenska Cerealia Foods & Bread grundade samföretaget GoGreen AB, som bl.a. erbjuder soja- och havrebaserade färskvaror en utmärkt kanal till marknaden i Nordeuropa. Produktionsanläggningen för soja- och havrebaserade färskvaror blev klar i Åbo. Raisio och Suomen Viljava ingår avtal om tillverkning av s.k. rena havreprodukter som riktar sig i synnerhet till personer med celiaki. Raisio ansvarar för odlingen av havren, produktutvecklingen och marknadsföringen och Suomen Viljava för processeringen av den rena havren. Raisio inledde kontraktsodling och kommersialisering av oljeväxten Camelina. Styrka kända varumärken och stark marknadsposition inom huvudprodukterna i synnerhet i finland långsiktig kontraktsproduktion hälsosamma produkter av god kvalitet större resurser för produktutveckling närvaro och egen produktion i polen och ryssland diversifierad kundstruktur Risker produkter med låg täckning står för en stor andel av produktsortimentet allt hårdare konkurrensläge långsam tillväxt på marknaden i finland utmanande distribution i ryssland Marknadsläget Raisios position på livsmedelsmarknaden i Finland DETALJHANDELSMARKNADEN Värdet av marknaden för flingor, 21 miljoner euro, har bibehållits på samma nivå som året innan, liksom också marknadsandelen på 74 procent. Marknaden för mjöl har minskat med 5 procent och är nu värd omkring 24 miljoner euro. Raisios andel, 42 procent, har minskat något. Pastamarknaden har minskat med 2 procent och är 23 miljoner euro. Raisios marknadsandel, 20 procent, har stannat på föregående års nivå.

Information till investerare

Information till investerare Årsredovisning 2004 2004 Information till investerare V-aktien: Antal 31.12.2004 130 584 788 Börslistning på Helsingforsbörsens huvudlista Börskod RAIVV Börsparti 500 st. K-aktien: Antal 31.12.2004 34

Läs mer

Bokslutsmeddelande 2010 (sammandrag)

Bokslutsmeddelande 2010 (sammandrag) Bokslutsmeddelande 2010 (sammandrag) Ahlstrom Abp sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE 1.2.2011 kl. 12.00 Ahlstrom Abp, sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE, 1.2.2011 kl. 12.00 Detta är en sammanfattning av bokslutsmeddelandet.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

Atria Abp Bokslutskommuniké Verkställande direktör Matti Tikkakoski den 25 februari, 2009

Atria Abp Bokslutskommuniké Verkställande direktör Matti Tikkakoski den 25 februari, 2009 Atria Abp Bokslutskommuniké 2008 Verkställande direktör Matti Tikkakoski den 25 februari, 2009 Atriakoncern, struktur 2008 Atria Abp Omsättning 1.357 miljoner euro ( ) Anställda 6.135 (i genomsnitt) Finland

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Atria Strategier & Visioner

Atria Strategier & Visioner Atria Strategier & Visioner Innehåll Presentation av Atria Vår omvärld Våra framtidplaner - Tillväxt planer - Sardus Stort behov av svensk råvara Atria Koncern Abp Atria Koncern Abp är ett i grunden finskt

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag)

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp, sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE, 3.2.2010 kl. 12.10 Detta är en sammanfattning av bokslutsmeddelandet. Det fullständiga meddelandet för 2009 finns på

Läs mer

Börskväll 18.11.2013. Pekka Vähähyyppä vice verkställande direktör, ekonomidirektör

Börskväll 18.11.2013. Pekka Vähähyyppä vice verkställande direktör, ekonomidirektör Börskväll 18.11.2013 Pekka Vähähyyppä vice verkställande direktör, ekonomidirektör Stockmann i korthet Internationellt detaljhandelsbolag grundat år 1862 Omsättning 2 116 miljoner euro år 2012 Omkring

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Projektetsbakgrund Handeln kan samarbeta med leverantörer av alla storlekar. Man ska emellertid kunna dra nytta

Läs mer

METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO

METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO Metsä Tissue Oyj DELÅRSRAPPORT 1(8) 26.10.2000 kl. 9.00 METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO I januari september 2000

Läs mer

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002 Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 22 Freetel redovisar fortsatt resultatförbättring samt vinst före goodwill avskrivningar för fjärde kvartalet Bolagets nettoomsättning uppgick

Läs mer

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr Halvårsrapport, Axfood AB (publ)perioden 1 januari 30 juni 2002 * Koncernens omsättning uppgick till 16.197 (15.738), en ökning med 2,9 procent. * Rörelseresultatet ökade med drygt 30 procent jämfört med

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

Delårsrapport januari-march (sammandrag)

Delårsrapport januari-march (sammandrag) Delårsrapport januari-march 2010 (sammandrag) Ahlstrom Abp, sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE, 29.4.2010 kl. 12.00 Detta är en sammanfattning av delårsrapporten för januari mars 2010. Den fullständiga delårsrapporten

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1997 MediTech Electronic Components Tools and Equipment Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1997 Under tredje kvartalet uppgick resultatet

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Ekospannmålens kvalitet. Minna Oravuo 5.10.2013 Villa Lande, Kimito

Ekospannmålens kvalitet. Minna Oravuo 5.10.2013 Villa Lande, Kimito Ekospannmålens kvalitet Minna Oravuo 5.10.2013 Villa Lande, Kimito Raisio Abp Företagspresentation Augusti 2013 Raisio-koncernen Verksamhet i 9 länder, huvudkontor i Reso Produktion på 15 orter i 4 länder

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt.

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt. PRESSMEDDELANDE Stockholm den 30 september 2002 ELEKTAS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2002 Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Delårsrapport januari-march 2009. (sammandrag)

Delårsrapport januari-march 2009. (sammandrag) Delårsrapport januari-march 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp BÖRSMEDDELANDE 2009-04-29 08.05 Detta är en sammanfattning av delårsrapporten för januari mars 2009. Den fullständiga delårsrapporten finns på

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

HKScans effektiviseringsmål 30 miljoner euro i Sverige. Pressmöte i Stockholm, vd Matti Perkonoja, HKScan Abp den 15 september 2009

HKScans effektiviseringsmål 30 miljoner euro i Sverige. Pressmöte i Stockholm, vd Matti Perkonoja, HKScan Abp den 15 september 2009 HKScans effektiviseringsmål 30 miljoner euro i Pressmöte i Stockholm, vd Matti Perkonoja, HKScan Abp den 15 september 2009 Koncernstruktur HKScan Abp Omsättning 2008: 2 294,6 milj., VD Matti Perkonoja

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q3-rapport 2014 12 november 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Generell information Avyttring ICA Norge ICA Gruppens avyttring av detaljhandelsverksamheten i Norge får som konsekvens att ICA Norge

Läs mer

Inga förändringar har skett i konkurrensläget. Den första fusionen av två nationella postverk framskrider i Sverige och Danmark.

Inga förändringar har skett i konkurrensläget. Den första fusionen av två nationella postverk framskrider i Sverige och Danmark. Itella Abp Delårsrapport för januari juni 2008 Marknadsläge Den allmänna konjunkturnedgången kan inte ännu utläsas i efterfrågan på Itellas tjänster, med undantag av verksamheten i Danmark och Baltikum.

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA

FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA Företagsspecifika fraser Namn Namnet XXY kunde kanske översättas med Namnet XXY kommer av Namnet har en lång historia. Det är företagets grundare som gett företaget dess

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Framtidens livsmedel - Hållbara kretslopp

Framtidens livsmedel - Hållbara kretslopp Framtidens livsmedel - Hållbara kretslopp 2015-06-23 Henrik Nyberg Int NN 2014-02-10 1 Förändrade behov och beteende från konsumenter ställer nya krav på framtidens mat Nuläge: Import av fisk och grönsaker

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE - 2015 INNEHÅLL VD har ordet 1 Översikt 2 Koncernens Resultat & Balansräkning 3 Redovisnings- och värderingsprinciper 6 Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Mycket starkt kvartal

Mycket starkt kvartal Mycket starkt kvartal Perioden nov-jan Omsättningen ökade till 49,3 MSEK (31,8), vilket motsvarar en ökning om 55 % Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,3 MSEK (0,7) vilket ger en marginal

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Uppgift 8, s. 9. Märk substantivets form efter genitiv (omistusmuodon jälkeen)

Uppgift 8, s. 9. Märk substantivets form efter genitiv (omistusmuodon jälkeen) Facit Företag Uppgift 8, s. 9 1. S-gruppen ökade sin marknadsandel. 2. Antalet produktionsanläggningar fördubblades. 3. I fjol/förra året minskade antalet dotterbolag. 4. Den ökade konkurrensen har minskat

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

Food Valley of Bjuv. - restvärme och cirkulär produktion basen för utveckling av en ny svensk industri Henrik Nyberg. Int NN

Food Valley of Bjuv. - restvärme och cirkulär produktion basen för utveckling av en ny svensk industri Henrik Nyberg. Int NN Food Valley of Bjuv - restvärme och cirkulär produktion basen för utveckling av en ny svensk industri. 2015-09-17 Henrik Nyberg Int NN 2014-02-10 1 Det finns massor av outnyttjade resurser! Olika möjligheter

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013 SchoolSoft Svenska AB, 556587-6066 Nettoomsättningen ökade under det första kvartalet med 34 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 5 874 Tkr (4 390 Tkr). Resultat före skatt uppgick

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Vi skapar ett livskraftigt lantbruk

Vi skapar ett livskraftigt lantbruk Vi skapar ett livskraftigt lantbruk Johan Andersson Divisionschef, Lantmännen Lantbruk Lantmännens strategi och portföljstruktur utgår från uppdraget bidra till lönsamheten på våra ägares gårdar (affärspartner)

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007)

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Fortsatt förbättring för DORO: Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Omsättningen uppgick till 151 MKr (208 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 MKr (-20 MKr) Resultat per aktie efter skatt

Läs mer

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 1 (5) Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 Denna utredning över Saga Furs Oyj:s förvaltnings- och styrningssystem har avgivits som en skild berättelse

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

T2 Börskväll. Välkommen till Börskvällen! www.porssisaatio.fi. Börskväll 3

T2 Börskväll. Välkommen till Börskvällen! www.porssisaatio.fi. Börskväll 3 Välkommen till Börskvällen! I höst har Börsstiftelsen glädjen att presentera färska placeringsobjekt. Både Sotkamo Silver, som börslistades i juli, och Siili Solutions, som i oktober sökt sig till marknadsplatsen

Läs mer

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008 1 FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100 29 februari 2008 Omsättningen ökade till 18,1 miljoner kronor (4,3). Koncernens förlust efter goodwillavskrivningar var 3,8 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3 2017 Delårsrapport kvartal tre 2017 Juli - Sep 2017 (Tredje kvartalet) Nettoomsättningen uppgick till 7 209 (318) tkr Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 Sammandrag Gatu och Väg avyttrades i september 1997, realisationsvinsten uppgick till 46 Mkr. Operativt resultat för affärsområde Vägmarkering förbättrades med 19 Mkr till 7 (-12)

Läs mer

G&L BEIJER Q Nettoomsättningen steg med 12 procent till 1268,5 mkr (1129,9). Rörelseresultatet steg med 79 procent till 72,3 mkr (40,5).

G&L BEIJER Q Nettoomsättningen steg med 12 procent till 1268,5 mkr (1129,9). Rörelseresultatet steg med 79 procent till 72,3 mkr (40,5). G&L BEIJER Q1 2011 Nettoomsättningen steg med 12 procent till 1268,5 (1129,9). Rörelseresultatet steg med 79 procent till 72,3 (40,5). Avyttring av aktier i Beijer Alma gav realisationsvinst på 51,7. Vinsten

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer