Uddevalla Gymnasieskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uddevalla Gymnasieskola"

Transkript

1 Uddevalla Gymnasie / Sida 1 Uddevalla Gymnasieskola Agneberg Sinclair Margreteg Östrabo 1 Östrabo Y År 2003/2004

2 Uddevalla Gymnasie / Sida 2 Öppet hus Öppet Hus På Uddevalla Gymnasieskola Lördagen den 16 november Skolhus: Agneberg Östergatan 12 Margretegärde Skolgatan 2 Sinclair Östergatan 18 Östrabo Y Infanterivägen 1 Gymnasiesärskolan Öppet Hus Lördagen den 16 november Agnebergsgymnasiet, Individuellt program Östergatan 10 Marieberg 1, nationella program Mariebergsvägen 8 2

3 Uddevalla Gymnasie / Sida 3 Innehållsförteckning Öppet hus 2 Innehåll 3 Välkommen till gymnasieskolan i Uddevalla 4 Programstruktur 6 Betyg och urval 8 Vägledning och elevhälsa 10 Barn- och fritidsprogrammet 12 Byggprogrammet 14 Elprogrammet 16 Energiprogrammet 18 Estetiska programmet 20 Fordonsprogrammet 22 Handels- och administrationsprogrammet 24 Hantverksprogrammet 26 Hotell- och restaurangprogrammet 30 Individuella programmet 32 Industriprogrammet 34 Livsmedelsprogrammet 36 Medieprogrammet 38 Naturvetenskapsprogrammet 40 Omvårdnadsprogrammet 42 Samhällsvetenskapsprogrammet 44 Teknikprogrammet 48 Öppna programmet 50 Gymnasiesärskolan 52 Marint Center 54 Telefonlista 55 3

4 Uddevalla Gymnasie / Sida 4 Välkommen till Uddevalla VÄLKOMMEN TILL UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Du håller nu i din hand en broschyr som beskriver gymnasieutbildningar som finns inom Uddevalla kommuns gymnasieskola. Som Du ser erbjuder kommunen de allra flesta nationella program och inriktningar. Dessutom finns några inriktningar som är speciella för Uddevalla. Uddevalla har under de senaste 20 åren satsat mycket på gymnasieskolan. Året 2002 är en milstolpe i gymnasieskolans utveckling. Förutom stora satsningar på renoverade och utbyggda lokaler görs en genomgripande förändring av organisationen, som innebär att de tidigare separata skolorna Agnebergsgymnasiet och Östrabogymnasiet blir Uddevalla Gymnasieskola. Syftet är att till elevernas bästa utnyttja de samlade resurser som Uddevalla Gymnasieskola har. Samtidigt skapas inom denna ram en mer decentraliserad organisation med rektorer ansvariga för olika program. Rektorernas arbete leds och samordnas av två områdeschefer en organisation som kan jämföras med den inom Uddevalla Grundskola. Verksamheten bedrivs i sin helhet inom ett begränsat geografiskt område, vilket gör det möjligt att i framtiden utnyttja hela utbudet i formandet av utbildningarna, t.ex. vad gäller olika individuella val. Ett utvecklingsarbete med denna inriktning startar under hösten. Eleverna kommer, beroende på vilken utbildning man valt, att ha sin huvudsakliga hemvist i något av enheterna men kan ha vissa ämnen eller kurser i andra hus. De enheter vi talar om är Agneberg, Sinclair, Margretegärde, Östrabo 1 och Östrabo Y. Strävan är att utbildningen skall hålla samma höga kvalitet oberoende av program och enhet. Utvecklingen av gymnasieskolan i Uddevalla sker i samverkan. Ett gemensamt gymnasiekontor finns på Margretegärde. 4

5 Uddevalla Gymnasie / Sida 5 Du som står i begrepp att välja till gymnasieskolan skall se informationen i denna broschyr som en del av det Du behöver veta inför valet. Bor Du inom Uddevallas samverkansområde kommer Du och Dina föräldrar att erbjudas fler möjligheter till information både på hemmaplan när skolorna kommer ut någon kväll under hösten och informerar och genom besök på skolorna under skoltid och på Öppet Hus längre fram under hösten. Det är viktigt att ta reda på vad som krävs för att utbilda sig till olika yrken. Räcker det med gymnasiekola i så fall vilket program - eller måste Du studera vidare efter gymnasiet vilken gymnasieutbildning ger dig då behörighet till den utbildningen? Som ansvariga inom gymnasieskolan vill vi dock att Du först och främst tänker efter vad Du är intresserad av att göra under de närmaste åren, att ta hänsyn till det är det allra viktigaste för att Du skall trivas i skolan och lyckas med Din utbildning. Det är inte alls säkert att Du har samma intresse och önskan när Du är 19 år och lämnar gymnasiet. Däremot är det lättare att lyckas med en utbildning som Du är intresserad av, även om Du senare vill ändra bana. Under åren i gymnasieskolan händer mycket Du får nya erfarenheter och insikter som bidrar till Din egen utveckling. En ökad säkerhet och trygghet inför ett framtida yrkesval är något vi vill ge Dig. Det är Du som skall gå i skolan. Det är också Ditt intresse som bäst borgar för att Du skall lyckas. Därför är det Ditt val. De allra flesta människor kommer att behöva utbilda sig på olika sätt under hela livet, det kommer Du säkert att få erfara. Just nu är det dock fråga om vad Du vill ägna Dig åt den närmaste tiden. Trivs Du och lyckas med Din gymnasieutbildning kommer Du alltid att ha nytta och glädje av det Du lärt Dig. Vårt uppdrag är att ge Dig en utbildning som ger Dig de bästa förutsättningar för ett framtida yrkesliv och för fortsatta studier på högskolan och universitet. Det gäller alltså för Dig att ta för Dig av och nyttja den kompetens och utrustning som Uddevalla gymnasieskola kan erbjuda! Välkommen till Uddevalla! Hans-Lennart Schylberg Områdeschef Agneberg Stefan Einarsson Områdeschef Östrabo 5

6 Uddevalla Gymnasie / Sida 6 Programstruktur Ny struktur för programmen Från och med läsåret har gymnasieskolans program fått en ny struktur som ger dig större möjligheter till eget val. Gymnasieskolan består av nationella program, specialutformade program och det individuella programmet. Totalt är det nu 17 nationella program. Utöver dessa nationella program kan gymnasieskolorna utforma egna program som då kallas specialutformade program. Specialiseringen inom ett program görs genom att du kan välja mellan olika inriktningar och kurser. Alla program består av tre huvudblock: Kärnämneskurser 750 poäng och Projektarbete 100 poäng Det här är de kurser som samtliga gymnasieelever måste läsa. De kurserna bildar 750 poäng av de 2500 poäng som varje elev ska läsa under de tre gymnasieåren. Följande kurser är kärnämneskurser: Svenska A+B/ Svenska som andraspråk A+B 200 poäng Engelska A 100 poäng Matematik A 100 poäng Samhällskunskap A 100 poäng Religionskunskap A 50 poäng Naturkunskap A 50 poäng Estetisk verksamhet 50 poäng Idrott och hälsa A 100 poäng Förutom kärnämnena måste alla elever fullgöra ett projektarbete om 100 poäng med anknytning till programmets karaktär. Detta är en större självständig uppgift som kan vara av både teoretisk och praktisk natur. Karaktärsämneskurser 1450 poäng Inom ramen för karaktärsämnesblocket finns, utöver projektarbetet, tre olika typer av kurser: Kurser som är gemensamma, dvs. obligatoriska för alla som följer programmet. Kurser som ger en inriktning; en viss, mer specifik profil som du väljer. Kurser som är valbara inom blocket. Detta innebär att olika specialiseringar inom ett program kan göras dels genom val av inriktning, dels genom val av kurser inom karaktärsämnesblocket. 6

7 Uddevalla Gymnasie / Sida 7 Valbara kurser Hur stor andel av kurserna som är valbara varierar ganska mycket mellan olika program. Skolan bestämmer hur de valbara kurserna erbjuds. En skola kan erbjuda färdiga paket av kurser och du får då välja mellan dessa paket. En annan skola kan erbjuda dig att fritt välja mellan kurserna. Båda sätten är riktiga. Det är skolans ansvar att varje elev har en sådan kombination av kurser att programmålen uppfylls. På varje program finns dessutom garanterat valbara kurser, oftast i engelska och matematik. Dessa kurser måste skolan erbjuda dig som val. Tanken med detta är att du skall kunna utöka din behörighet till högskolan. Individuellt val 300 poäng Individuellt val är kurser som du som elev väljer själv. Du kan välja kurser som har anknytning till ditt program eller helt andra kurser som intresserar dig. Du väljer mellan de kurser som skolan erbjuder. Du kan alltid välja ett främmande språk. Språk Alla nya kursplaner i språk, för grundskola såväl som för gymnasieskola, är utformade i 7 steg som bygger på varandra. I engelska ska man när man slutar 9:an ha uppnått steg 4. I engelska är steg 7 en ny och högre nivå än vad som funnits tidigare. I moderna språk i grundskolan finns steg 1 och 2. I gymnasieskolan finns 7 steg i moderna språk. De högre nivåerna är nya. De har inte tidigare funnits på gymnasieskolan. Du fortsätter dina studier på nivån efter den som du avslutade och fick betyg på i grundskolan. Till exempel, har du läst och fått betyg på steg 2 i grundskolan så ska du börja på steg 3 i gymnasieskolan. o Har du däremot läst ett språk på steg 1 som elevens val i slutet av grundskolan får du inget betyg och då måste du börja om ifall du vill läsa det språket i gymnasiet. Arbetsplatsförlagd utbildning (APU) Arbetsplatsförlagd utbildning kallas det när du får utbildning på en arbetsplats. Till din hjälp har du en handledare. Du får ingen lön även om det är så att du gör nytta på arbetsplatsen. APU ska omfatta 15 veckor på de yrkesförberedande programmen. På teknikprogrammet är det 5 veckor. Detta är din chans att få erfarenheter och kunskaper som det kan vara svårt att få inne på skolan. När du är på APU följer du oftast arbetsplatsens tider. Kursutformning På gymnasieskolan är ämnena indelade i ett antal kurser. Kurserna består av ett antal poäng. Kurserna omfattar 50, 100, 150 eller 200 poäng. Du får inte betyg i ämne utan i kurs. Om ett ämne är uppdelat i kurserna A, B, och C, så får du betyg på de olika kurserna men inget sammanfattande betyg i ämnet. Skolan bestämmer hur många timmars undervisning en kurs skall omfatta. Detta betyder att det antal timmar en kurs har kan variera mellan skolor och mellan olika program på samma skola. Dock är du garanterad en total undervisningstid om timmar om du går antingen det estetiska, det naturvetenskapliga eller det samhällsvetenskapliga programmet. På övriga program är du garanterad timmar. 7

8 Uddevalla Gymnasie / Sida 8 Betyg och urval Betyg Du får betyg efter varje avslutad kurs. I slutbetyget finns alla betyg från samtliga kurser. De fyra betygsgraderna är: Icke godkänd (IG) Godkänd (G) Väl godkänd (VG) Mycket väl godkänd (MVG) Ett kunskapsmål finns för varje kurs och betygsgrad. Du får alltså veta vad man ska kunna för att klara kursen och ett visst betyg. Du har möjlighet att pröva om en eller flera gånger om du inte blir godkänd. Lärlingsutbildning Lärlingsutbildning är ett alternativt sätt att skaffa sig en yrkesutbildning. Syftet med lärlingsutbildningen är att det ska vara möjligt att genomföra en större del av utbildningen på en arbetsplats. Utbildningen skall uppnå samma mål som ordinarie utbildning i skolan. Det innebär en växelutbildning mellan skola och arbetsplats med kärnämnen och karaktärsämnen i skolan och handledd praktik på arbetsplatsen. Även lärlingsutbildningen ger grundläggande behörighet till högskolestudier. Lärlingsutbildning sker inom ramen för det Individuella programmet. Ansökan till gymnasieskolan Du ska lämna din ansökan senast den 1 februari (Observera att ansökan till idrottsgymnasier oftast ska göras redan på hösten!) Du får bara lämna en ansökan Om du går i grundskolan skall du lämna din förtryckta ansökningsblankett till din skola/studievägledare enligt de anvisningar du får av dem (Oftast ska du lämna ansökan någon vecka tidigare). Din skola ser till att dina betyg kommer in. Övriga sökande ska lämna sin ansökan till intagningskansliet i hemkommunen och bifoga betygskopior, personbevis och eventuella intyg för tilläggspoäng. Du har möjlighet att göra ändringar i dina val före den 15 maj Behörighet Du måste ha betyget godkänd i matematik, engelska och svenska eller svenska som andra språk för att vara behörig att söka till gymnasieskolans nationella program. Om du vet med dig att du kanske inte får godkänt betyg i något av dessa ämnen, ska du i första hand prata med din lärare men ta även kontakt med din studievägledare. 8

9 Uddevalla Gymnasie / Sida 9 Urval och fördelning av platser Så långt det är möjligt ska du få en plats på den utbildning du valt i första hand, men det kan ändå finnas praktiska skäl som gör att man inte kan öka antalet platser hur mycket som helst. När platserna inte räcker till alla görs intag efter betyg. De estetiska utbildningarna tar även hänsyn till intagningsprov och liknande. De sökande delas in i två grupper: A. Sökande som söker på enbart grundskolebetyg. Företräde mellan sökande bestäms efter ett meritvärde. Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg. Betyg Betygsvärde Mycket väl godkänd (MVG) 20 Väl godkänd (VG) 15 Godkänd (G) 10 Meritvärdet kan alltså max bli 320. Blockbetyg (SO och NO) multipliceras med antalet ämnen i blocket. B. Sökande som söker på grundskolebetyg och tilläggspoäng för upprepat val eller praktik. Man kan högst få 10 poäng i tillägg till meritvärdet för upprepad ansökan eller praktik. Antagningsbesked Vid påsktid får du ett så kallat preliminärt antagningsbesked. Observera att det är preliminärt eftersom antagningen görs på höstterminens betyg och att alla har möjlighet att göra ändringar i sina val före den 15 maj. Det sker alltid vissa förändringar i den slutliga antagningen som görs på vårterminens betyg. Det slutgiltiga antagningsbeskedet kommer som regel första veckan i juli. Det betyder att du måste bevaka din post så att du kan svara på det slutliga antagningsbeskedet. Särskilda skäl/fri kvot Om du har starka skäl till att komma in på en viss utbildning fast dina poäng inte räcker till, kan du bli antagen i fri kvot (t. ex. på grund av sjukdom eller av sociala skäl). Om du har sådana skäl skall du ange detta redan vid ansökan för att dina skäl ska kunna prövas av intagningsrådet. Ta alltid kontakt med din studievägledare om du vill söka i fri kvot. 9

10 Uddevalla Gymnasie / Sida 10 Vägledning och elevhälsa Studieekonomi Studiebidrag: Utbetalas under 9 månader per läsår (sept maj). Det är f n på 950:-/mån. Bidraget behöver inte sökas utan kommer automatiskt. OBS! Vid hög ogiltig frånvaro dras studiebidraget in. Indraget bidrag påverkar också andra bidrag t ex bostadsbidrag, flerbarnstillägg m fl. Inackorderingstillägg: Kan utgå till elever som måste bo på studieorten p.g.a. lång resväg. Bidraget sökes hos hemkommunen. (Kontrollera med hemkommunen vilken summa som gäller). OBS! Man kan inte få detta tillägg samtidigt som man får resebidrag. Resebidrag: Utgår om man har minst 6 km färdväg mellan skolan och hemmet. Det vanligaste är att man får ett periodkort. Bidraget sökes hos hemkommunen. Extra tillägg: Utgår efter prövning mot den egna och föräldrarnas ekonomi. Ansökan sker hos CSN i Göteborg. Ansökningsblankett finns hos skolkurator. Studievägledning Studie- och yrkesvägledaren (syv) ger dig stöd och råd i samband med alla de val som skall göras både inom gymnasieskolan och inför fortsatta studier eller yrkesval. Vägledaren samarbetar med elevhälsan och övrig personal på skolan. Telefonnummer till vägledare i Uddevalla Gymnasieskola hittar du under rubriken Elevhälsa. 10

11 Uddevalla Gymnasie / Sida 11 Elevhälsa: Har som uppgift att stödja eleverna i skolan och tillsammans med pedagogisk personal arbeta utifrån en helhetssyn på eleven. Skolsköterskan svarar för elevernas företagshälsovård och bedriver huvudsakligen förebygggande hälsovård. Skolkurator är skolans socialarbetare och ger information och service till elever och föräldrar i sociala, psykosociala och ekonomiska frågor. Specialpedagogen handleder och är rådgivande i komplicerade inlärningssituationer. Arbetet sker i samförstånd med elev, föräldrar, lärare samt annan berörd personal. Telefonnummer till elevhälsan och vägledare i Uddevalla Gymnasieskola (riktnummer 0522): Agneberg Östrabo 1 Skolsköterskor: Skolsköterska: Ulla Marcusson Lise-Lott Russberg Birgit Hansson Kurator: Eva Spetz Kuratorer: Synnöve Steere Specialpedagog: Kari Gustafsson Birgitta Nilsson Studie- och yrkesvägledare: Studie- och yrkesvägledare: Flory Fakelius Sinclair/Margretegärde Östrabo Y Skolsköterska: Skolsköterska Mariannne Utbult Lisbeth Sköld Kuratorer: Kurator: Lena Adamsson (Sincl.) Margaretha Birging Håkan Hansson (Mge) Specialpedagog: Specialpedagog: Maud Agnarsson Karin Thorén Studie- och yrkesvägledare: Studie- och yrkesvägledare: Birgitta Hansson Flory Fakelius

12 Uddevalla Gymnasie / Sida 12 Barn- och fritidsprogrammet Agneberg Kärnämnen 750 p Projektarbete 100 p Gemensamma kurser Arbetsmiljö och säkerhet Arbetssätt och lärande Barn-, kultur- och fritidsverksamhet Datorkunskap Fritidskunskap Hälsopedagogik Kommunikation Pedagogiskt ledarskap Utveckling, livsvillkor och socialisation 700 p Fritid Fritidens betydelse Fritidsverksamhet Fritid för funktionshindrade Praktisk IT Idrott och hälsa B Natur och friluftsliv A Natur och friluftsliv B Träning, kost och hälsa Turism Fritidsturism Individuellt val 950 p Pedagogisk och socialverksamhet, Grundskola Förskola, skola, fritidshem Psykosocialt arbete Skapande verksamhet Individuellt val Engelska B Matematik B Naturkunskap B Historia A 950 p Pedagogisk och socialverksamhet, Förskola Förskola, skola, fritidshem Psykosocialt arbete Skapande verksamhet Individuellt val Människor i behov av stöd Natur och friluftsliv A Mat och hälsa Datorn som pedagogiskt hjälpmedel 950 p Summa 2500 p Barn- och fritidsprogrammet Detta är en bra väg genom gymnasiet för dig som är intresserad av människor i olika åldrar. Programmet lägger en grund för arbete med människor i olika åldrar inom fritidssektorn och inom en rad pedagogiska och sociala yrkesområden. Bredden inom programmet gör det möjligt att arbeta och studera vidare inom flera olika sektorer. Tonvikten i utbildningen ligger på barns, ungdomars och vuxnas utveckling till kreativa och aktiva människor samt på ledarskap och pedagogik. Barn och fritidsprogrammets inriktningar. Utbildningen startar med ett gemensamt första år. Inför årskurs 2 väljer du inriktning och då kan du välja mellan Pedagogisk och social verksamhet Fritid APU (arbetsplatsförlagd utbildning) Vi har tre perioder med vardera fem veckors APU, en period per läsår. Du kan göra APU inom barn- och skolbarnsomsorgen, skolan, samt inom fritid och kulturverksamheten. APU:n förläggs om möjligt i din hemkommun. Arbetsmarknad och vidareutbildning. Utbildningen kan ligga till grund för fortsatta studier till bland annat lärare inom grundskolan, förskollärare, fritidspedagog, fritidsledare, socionom och idrottslärare. Programmet är också förberedande för arbete inom barn- och skolbarnsomsorg, omsorgsverksamhet och olika former av fritidsverksamhet. Fritid Denna inriktning väljer du som har intresse för arbete med människors fritid, t ex fritidsledare eller ledare inom någon fritidsorganisation. Du läser mer om fritidens betydelse, ledarskap, ungdomars utveckling, idrott och hälsa. Teoretiska studier varvas med praktiska moment, både inomhus- och frilufts- aktiviteter förekommer. Några kurser inom inriktningen är Fritidskunskap, Natur och friluftsliv A + B, Idrott och Hälsa B samt Praktisk IT. Du kan också välja t ex någon kurs inom turism i ditt individuella val. Utbudet av lämpiga APU- platser är stort och varierat. 12

13 Uddevalla Gymnasie / Sida 13 Utbildningen kan ligga till grund för fortsatta studier till exempelvis till fritidsledare, fritidspedagog och ledare inom olika former av fritids och kultur- verksamhet. Pedagogisk- och social verksamhet Du som till årskurs 2 väljer denna inriktning gör också ett val av profil, inriktningen har två profiler, idag kallade Grundskola och Förskola. Grundskoleprofilen ger dig en bredare kompetens om du vill studera vidare på högskolan. Ledarskap och pedagogik är en viktig del av Barn och fritidsprogrammet. Detta har du stor nytta av som t.ex. lärare i grundskolan, polis eller socionom. I grundskoleprofilen läser du fler kärnämneskurser som Engelska B, Matematik B, Naturkunskap B, Historia A så att du får en bredare kompetens om du vill studera vidare. Genom den arbetsplatsförlagda utbildningen (APU), 5 veckor per läsår, har du goda möjligheter att känna dig för inom olika arbetsområden. Förskoleprofilen riktar sig mer mot arbete inom barn- och skolbarnsomsorg samt omsorgs-sektorn. Du lär dig mer om barn och ungdomars utveckling, människor med behov av särskilt stöd, natur och friluftsliv. Du läser dessa kurser som är specifika för profilen Människor i behov av stöd, Natur och friluftsliv A, Mat och hälsa samt Datorn som pedagogiskt hjälpmedel. Inom det individuella valet kan du läsa t ex teckenspråk eller engelska B. Din APU gör du inom närliggande yrkesområden till exempel på förskola, fritidshem och servicehus. För mer information: Hemsida Samordningslärare Eva Landqvist SYV Rektor Britta Odevall-Mäki

14 Uddevalla Gymnasie / Sida 14 Byggprogrammet Östrabo Y Kärnämnen 750 p Projektarbete 100 p Gemensamma kurser Byggkunskap Hus och anläggningsbyggnad Måleri och byggplå Datorkunskap A Rit och mätteknik Projekt och företagande Arbetsmiljö och säkerhet 500 p Husbyggnad Husbyggnad Beklädnader hus Plattsättning hus Snickerier & inredning Betong Reparation & ombyggnad Murning 850 p Måleri Invändig målning Utvändig målning Dekorativ målning Snickerimålning Tak- och väggmålning Plåtslageri Byggplåt Ventilation Lödning och skärning Taktäckning Luftbehandling Individuellt val 850 p 850 p 300 p Byggprogrammet Gymnasieskolans byggprogram har tre inriktningar. Inriktningen husbyggnad, inriktningen måleri och inriktningen plåt/plåtslageri. Alla elever som önskar söka någon av dessa inriktningar söker till byggprogrammet. Efter en gemensam grundkurs väljer eleverna vilken gren/inriktning de vill gå på. Första året är all praktik förlagd till skolan, under år två och tre är stora delar av praktiken förlagd ute på företag. Detta är en utbildning för dig som har god fysik och vill ha ett rörligt jobb där man ofta arbetar i lag och kommer i kontakt med många människor Det är inte så många tjejer inom byggbranschen som är en mansdominerad värld. De flesta tjejerna inom branschen arbetar inom måleriyrken. Husbyggnad På inriktningen husbyggnad får man det första året pröva på olika grundläggande uppgifter inom husbyggnad och anläggning när det gäller byggnadsträteknik, betongteknik och mureriteknik. Sedan väljer man att specialisera sig mot mureri, betongteknik eller byggnadsteknik som finns på Östrabo Y. Inom Mureriteknik får man lära sig att mura tegel och gasbetong till byggnadsstommar och fasader. Specialiseringen mot betongteknik innebär att du lär dig armera, gjuta och efterbehandla betong. På specialiseringen mot byggnadsträteknik får du lära allt träarbete som förekommer vid byggnation t ex stommar, fasader och inredningssnickerier Måleri På inriktningen för måleri får du lära dig från grunden en målares alla arbetsuppgifter. Du lär dig att spackla och slipa, alla typer av målning både inomhus och utomhus samt att hänga tapeter. Dekorativ målning och marmoreringsmålning kommer tillbaka allt mer och du får pröva på även detta liksom du får lära dig sprutlackeringsteknik. Utbildningen är ofta realistisk och även om du har grundläggande övningar i våra fasta lokaler så kommer du att få göra riktiga målerijobb både inom och utanför skolan, med praktik på måleriföretag. Summa 2500 p 14

15 Uddevalla Gymnasie / Sida 15 Plåtslageri Specialiseringen du kan få på Uddevalla Gymnasieskola är antingen byggnadsplåt eller ventilation. Du lär dig att göra hela plåttak med fina detaljer som ventilationshuvar, fönsterbleck, hängrännor och stuprör, men också att tillverka och montera ventilationskanaler. Plåtslagare arbetar både vid nybyggnad och renovering eller ombyggnader av äldre hus. Arbetet sker dels i verkstad, dels ute på företag. Arbetsmarknad och vidareutbildning Efter utbildningen kan du få jobb som lärling. EU-medlemskapet ger dig även möjlighet att söka jobb inom stora delar av Europa. Färdigutbildningen inom ditt yrke får du som anställd på en arbetsplats. I avtal regleras hur många timmar du skall göra innan du blir fullbetald. Några får genom sin arbetsgivare vidareutbildning till arbetsledare. Du får allmän behörighet för vidare studier, men du får kanske räkna med att komplettera något eller flera ämnen genom exempelvis Komvux om du vill läsa vidare på högskolan. För mer information: Hemsida Programansvarig Anders Tångelin SYV Flory Fakelius Rektor Majvor Abdon

16 Uddevalla Gymnasie / Sida 16 Elprogrammet Östrabo Y Kärnämnen 750 p Projektarbete 100 p Gemensammakurser Datorkunskap Ellära A Elektronik grundkurs Digitalteknik A Projekt och företagande Elkunskap Styrteknik A 400 p Datorteknik Datorkommunikation Persondatorer Webbdesign Operativsystem A Lokala Nätverk A Lokala Nätverk B Programmering A Databashantering 700 p Elektronik och Marinelektronik Analoga kretsar A Persondatorer Digitalteknik B Ellära B Analoga kretsar B Elektroniksystemreparationer 500 p Elteknik Elarbetsmiljö och säkerhet Ellära B Elkompetens A Elkompetens B Växelström trefas Reglerteknik A Elinstallation grund Elinstallation motorstyrning Kabel-TV 600 p Valbara kurser p Individuellt val 300 p Elprogrammet Elprogrammet på Uddevalla Gymnasieskola har tre inriktningar som man kan välja. Datorteknik, elteknik, elektronik samt att det finns även en lokal inriktning marinelektronik, med riksintag. Du söker till elprogrammet och under år ett väljer du inriktning. Första året innehåller gemensamma kurser för programmet bl. a. ellära, elektronik, projekt och företagande, elkunskap, så att du har med dig de kunskaper som behövs för fortsatta studier inom elprogrammet.varje inriktning erbjuder dig ett antal kurser som tillsammans ger den kompetens som behövs för att kunna börja arbetslivet efter skolan.efter utbildningen kommer du troligtvis att arbeta på ett företag som har service, underhåll eller installation inom den inriktning du valt.eller om du hellre vill studera vidare på högskola kommer du att ha möjlighet att välja Matematik B och C och Engelska B, som ger högskolebehörighet till många utbildningar. Datorteknik Mycket av det vi gör i vårt dagliga liv har med IT att göra. Att ta ut pengar på bankomaten har med IT att göra, att ta bilen eller bussen till skolan eller jobbet, att ringa i mobiltelefonen. Datorteknik ger dig kunskaper för att kunna fungera som datatekniker med inriktning mot nätverk. Datorkommunikation är viktigt att kunna i framtiden när tekniken ständigt utvecklas. I persondatorer får du kunskap om hårdvaran, processor, skrivare mm fungerar. Webbdesign ger dig inblick i hur hemsidor är uppbyggda. Tillsammans med Programmering och Databaskurserna skall du kunna skapa egna sidor. För att kunna lära sig programmering rekommenderar vi att även läsa Matematik C. Du får lära dig hur olika typer av operativsystem fungerar, med Lokala nätverk, installation och underhåll av olika servrar och arbetsstationer, med inriktning mot internationella certifieringar. Elektronik På inriktningen elektronik får Du en mycket bred och djup utbildning för att arbeta med service och installation av elektronisk utrustning. Det kan vara t.ex. inom larm- och hemelektronikområdet. Inriktningen ger även goda kunskaper inom mätteknik. Dessa sektorer växer enormt och efterfrågan är stor på välutbildat folk med kunnande inom såväl analog som digitalområdet. Summa 2500 p 16

17 Uddevalla Gymnasie / Sida 17 Marinelektronik Marinelektronik ger kunskaper och färdigheter i installation, felsökning och reparation av modern elektronisk utrustning inom navigation och övervakning i form av radarutrustning, GPS, autopiloter mm. Efter utbildningen kan du få jobb i företag som säljer, installerar, utför service på och reparerar marinelektronisk utrustning. Det kommer att finnas efterfrågan på utbildad personal eftersom det blir allt mer vanligt med olika sorters elektronisk utrustning även i mindre fritidsbåtar. Elteknik På inriktningen Elteknik lär man sig att utföra elektriska installationer inom bostäder, kontor och industrier. Även installation av larm, kabel-tv samt datanät ingår i utbildningen. Felsökning samt reparation av ovanstående anläggningstyper samt på automatikutrustning och bruksföremål ingår även detta i utbildningen. Efter utbildningen kan du få jobb som installationselektriker, industrielektriker eller hos elkraftsproducenter, eller specialiserade installationsföretag för t ex larm eller olika elektriska utrustningar. Efter utbildningen Kan Du arbeta inom företag med service underhåll eller installation inom den inriktning Du har valt. Du har möjlighet att under studietiden vid Östrabo fördjupa dina kunskaper inom Matematik med kurs B och C samt engelska B. Vilket ger Dig också behörighet att fortsätta med vidareutbildning inom Högskola Marint Center i Uddevalla Östrabo Yrkes planerar till hösten att starta ett Marint Center. Utbildningarna marinteknik, marinelektronik och båtbyggare ingår i det Marina centret.tekniken och elektroniken i våra fritidsbåtar blir mer avancerad vilket ökar behovet av välutbildade personal och marintekniker. Branschens efterfrågan på olika typer av utbildningar inom marina sektorn ökar i vår region. Är detta något som intresserar dig? Du hittar utbildningarna marinteknik under fordonsprogrammet, marinelektronik under elprogrammet och båtbyggare under hantverksprogrammet. Läs mer om vår marina satsning på sidan 54. För mer information: Hemsida Programansvarig Jan-Olof Sjögren SYV Flory Fakelius Rektor Kirsten Eriksson

18 Uddevalla Gymnasie / Sida 18 Energiprogrammet Östrabo Y Kärnämnen 750 p Projektarbete 100 p Gemensamma kurser Energi A Mät- och reglerteknik Miljöteknik Elkompetens A Ellära A Verkstadsteknik grundkurs Datorkunskap 550 p VVS- och Kylteknik Kyl-drift och underhåll VVS - svets A VVS-teknik A 250 p Valbara kurser Individuellt val Summa 550 p 300 p 2500 p Energiprogrammet Energiprogrammet har inriktningar för VVS- och kylteknik, drift- och underhållsteknik och sjöfart.på Uddevalla Gymnasieskola kan Du välja inriktningen VVS- och kylteknik. Avser Du att välja någon inriktning på annan studieort kan Du dock välja att läsa första årets kurser på Uddevalla Gymnasieskola. Energiprogrammets inriktning VVS- och kylteknik I VVS-utbildningen får Du lära dig grunderna inom värme- ventilationsoch sanitetstekniken. Du lär Dig hur energisystem fungerar i olika anläggningar både teoretiskt och praktiskt. Du får installera rör och utrustningar och på detta sätt bygga VVS-system som sedan provas och tas i drift. Du får lära Dig olika svets-och lödteknik, lära dig läsa och förstå ritningar. Ombyggnad och underhåll av VVS-anläggningar ingår även i utbildningen. En stor del av utbildningen är praktisk med arbete på skolan och ute i företag. Godkända teoretiska avsnitt både i kärn- och karaktärsämnena är obligatoriska för att slutföra utbildningen. I årskurs 2 gör Du ett systemkunskapsprov. Efter årskurs 3 anställs Du i ett företag under cirka 2 år varefter Du erbjuds att utföra ett teoretiskt och praktiskt slutprov som vid godkännnande leder till yrkesexamen. 18

19 Uddevalla Gymnasie / Sida 19 Arbetsmarknad och vidareutbildning Jobbgaranti Vissa företag i vår region erbjuder jobbgaranti där Du garanteras anställning under lärlingstiden om Du är klar med skolans kurser. Arbetsmarknaden Jobben finns inom byggsektorn, i privat- och offentlig fastighetsförvaltning och i industrin. Goda språkkunskaper förbättrar Dina möjligheter att söka arbete utanför Sverige. Vidareutbildning Vill Du vidareutbilda Dig finns det goda möjligheter. Du kan läsa till VVS-tekniker eller VVS-ingenjör och arbeta med konstruktion och kontroll. Läser Du på högskolan kan Du utbilda dig till civilingenjör. Vill Du läsa vidare har Du stor nytta av en praktisk bakgrund. Vägledningstips Detta är en utbildning för Dig som har god fysik och som vill ha ett praktiskt och rörligt arbete där man kommer i kontakt med människor och tekniska system. Det är ett yrke som kräver självständighet och kreativt tänkande. Du måste kunna lösa problem. För mer information: Hemsida Programansvariga Gunnar Ågren Dan Sörqvist SYV Flory Fakelius Rektor Ulf Larsson

20 Uddevalla Gymnasie / Sida 20 Estetiska programmet Sinclair Kärnämnen 750 p Projektarbete 100 p Gemensamma kurser Arbetsmiljö & säkerhet Engelska B Datorkunskap Matematik B Estetisk orientering Historia A Kultur- och idéhistoria Nutida konst 700 p Dans Dans, och gestaltning A, B och C Dansträning 450 p Teater Scenisk gestaltning A,B,C Röst och rörelse 450 p Musik Instrument/sång Gehörs- och musiklära A Ensemble A Körsång A 400 p Bild & Formgivning Bild och form grundkurs Bild Form Valbara kurser p lndividuellt val 300 p Estetiska programmet Detta program är något för Dig som vill fördjupa Dina kunskaper i bild, dans och teater eller i musik. Programmet ger Dig en grund för vidare studier till ett konstnärligt yrke såsom bildkonstnär eller skådespelare. Men Du får också en bred utbildning som är allmänt förberedande för högre studier. Du läser även Engelska B, Matematik B och Historia A. I programmets karaktärsdel finns kurser som är gemensamma och grundläggande för alla fyra inriktningarna, t ex Estetisk orientering samt Kultur och idehistoria. Några kurser är gemensamma för elever inom en inriktning, men det ges även möjlighet till individuellt val av fördjupande och specialiserande kurser, till exempel inriktning mot foto/video, sång/instrument eller dans/teater. Du ges även möjlighet att komplettera med Naturkunskap B och Matematik C för ökad behörighet till högskolor. Inriktning Teater Undervisningen i teater består av olika kurser som tillsammans ger en god kunskap inom skapande ämnen; scenisk gestaltning, gruppdynamik, improvisation, teaterteknik, textanalys och fysisk träning. Dina lärare har stor erfarenhet inom bl a regi och skådespeleri. Hit kommer också gästföreläsare. Skolan har även samarbete med Bohusläns Teater Inriktning Dans Dansens övergripande mål är att ge danstekniska färdigheter, ökad självkännedom samt en bred orientering om dansens olika verksamhetsfält, med tyngdpunkt på scenisk dans. I våra ändamålsenliga studios arbetar Du med lärare som är högt kvalificerade pedagoger och dansare. Där kommer Du att få grunderna i klassisk balett, modern dans och jazzdans. Dessa tre år förbereder för vidare studier. Summa 2500 p 20

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN 2007 GUIDEN UPPDATERING/SENASTE NYTT 19 OKTOBER, 2006 Gymnasiereformen inställd Skolminister Jan Björklund meddelade den 11 oktober att han tänker blåsa

Läs mer

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Gymnasie- valet www.uppsala.se/syv Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Innehåll Nu är det dags att välja! 3 Så här fungerar gymnasieskolan 4 Ansökan och antagning 6 Tidsplan 9 Studie- och yrkesvägledning

Läs mer

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID VÄLKOMMEN TILL NÖSNÄSGYMNASIET! Välkommen till en gymnasieskola med stort utbildningsutbud och många möjligheter. INNEHÅLL: Här möter du en trygg atmosfär med god stämning och

Läs mer

FRANS SUELL OCH JÖRGEN KOCKS GYMNASIUM Ditt gymnasieval 2009/10

FRANS SUELL OCH JÖRGEN KOCKS GYMNASIUM Ditt gymnasieval 2009/10 FRANS SUELL OCH JÖRGEN KOCKS GYMNASIUM Ditt gymnasieval 2009/10 3 Välkommen till vår skola Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium är skolan för dig som vill utbilda dig inom ett yrke redan i gymnasiet

Läs mer

eskilstuna.se/gymnasieval

eskilstuna.se/gymnasieval eskilstuna.se/gymnasieval gymnasiet Här lever Rekarneandan Framgången kallar vi den stora cafeteria och mötesplats som utgör kärnan på Rekarne gymnasiet. Hit bär alla vägar och här möts elever och personal

Läs mer

KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE

KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE Utbildningskontoret 15 16 KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE 1 FOTO (ÄVEN OMSLAG): SAM MURAD/CRISP FILM 2 Dags att välja gymnasium! Under vintern söker alla nior till gymnasiet. Det finns 18 nationella

Läs mer

Följ ditt hjärta. hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor

Följ ditt hjärta. hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor Följ ditt hjärta hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor 2012-2013 Kodare Jorden runt Elektriker Vindk ingen For Skriv din egen historia Gymnasievalet står för dörren och en spännande tid väntar.

Läs mer

Utbildning på Åland 2015 2016

Utbildning på Åland 2015 2016 Utbildning på gymnasienivå Ålands lyceum Ålands yrkesgymnasium Vuxenutbildning Ålands folkhögskola Ansökningsperiod 16.3-10.4.2015 Utbildning på Åland 2015 2016 www.gymnasium.ax 1 1 2 3 6 4 5 1 8 12 9

Läs mer

Utbildning till målare

Utbildning till målare Innehåll Måleribranschens Yrkesnämnd - MYN Sid 2 Kontakter med Lokal Yrkesnämnd - LMYN Sid 2 Inledning Sid 3 Gymnasieutbildning Gymnasieskolan och Byggprogrammet Sid 4 Arbetsplatsförlagd utbildning APU

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Plugga vidare så väljer du rätt!

Plugga vidare så väljer du rätt! En tidning från 40 temasidor för dig som vill plugga vidare Programledaren Kodjo Akolor:» Jag är ett år ifrån att ta examen i internationell ekonomi Studera utomlands så gör du Shahnaz Pervin blir färdig

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

Därför ska du välja Mjölby Gymnasium!

Därför ska du välja Mjölby Gymnasium! viktig information från mjölby gymnasium Det viktiga är att alla gör sin egen grej Tips som gör ditt val enklare... För Mårten är valfrihet och personlig utveckling viktigast i skolan Goda råd från coachen

Läs mer

UTBILDNINGAR INOM DESIGN, KONST OCH HANTVERK

UTBILDNINGAR INOM DESIGN, KONST OCH HANTVERK UTBILDNINGAR INOM DESIGN, KONST OCH HANTVERK FORMGE DIN FRAMTID PÅ STENEBY Steneby är en kreativ kultur- och utbildningsmiljö i Dalsland drygt 17 mil norr om Göteborg. Här finns två skolor: Stenebyskolan

Läs mer

Träffsäker utbildning! VUXENUTBILDNING. Möbelproduktion hos Swedese. Återhämtning för metallbranschen

Träffsäker utbildning! VUXENUTBILDNING. Möbelproduktion hos Swedese. Återhämtning för metallbranschen Yrkeshögskolan Uppdragsutbildning Yrkesvux utbildning i svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning särskild utbildning för vuxna VUXENUTBILDNING Träffsäker utbildning!

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

HÄR BÖRJAR DITT IDROTT EKONOMI FRISÖR NATUR FYSIK HIPPOLOGI SAMHÄLL TEKNIK

HÄR BÖRJAR DITT IDROTT EKONOMI FRISÖR NATUR FYSIK HIPPOLOGI SAMHÄLL TEKNIK 2015/16 POLHEM AUG Välkomna! Vi hälsar alla nya & gamla elever varmt välkomna till ett nytt skolår! Ni är efterlängtade

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05 Undervisning på yrkesprogram Skolinspektionens rapport 2014:05 Diarienummer 400-2013:2457 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henriksson Innehåll Sammanfattning 6 1. Bakgrund,

Läs mer

Kompetensförsörjning Karriär & utbildningstrappa VVS branschen

Kompetensförsörjning Karriär & utbildningstrappa VVS branschen Kompetensförsörjning Karriär & utbildningstrappa VVS branschen Karriär & utbildningstrappa Civilingenjör Ingenjör (konstruktör) Tekniker(kalkylator) Civilingenjörsutbildningar Högskoleingenjörsutbildningar

Läs mer

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Kurskatalog Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Innehåll Administration 5 ADM1201 / ADM1202 / ADM1203 / ADM1205 / ADM1206 /ADM1208 / ADM1209 / ADM1210 Arbetsliv 8 ARL1201 Bild och form 9 BF1201 / BF1202 Biologi

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn 1 Om IT-Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades

Läs mer

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars 2014-04-14 1 (24) Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars Innehållsförteckning 1. Kommunal vuxenutbildning... 2 1.1 Behörighet till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå...

Läs mer

Rapport 2008:20 R. Kvinnor och män i högskolan

Rapport 2008:20 R. Kvinnor och män i högskolan Rapport 2008:20 R Kvinnor och män i högskolan Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Kvinnor och män i högskolan Utgiven

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större.

go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större. 2013/14 go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större. www.liljeholmen.nu Musiklinje Tycker du det låter spännande

Läs mer

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Vademecum Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Innehållsförteckning Del1 Befattningshavare Skolledning, administrativ personal, servicepersonal, skolhälsa, studieoch yrkesvägledare, specialpedagog

Läs mer

årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM vbu.se VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA

årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM vbu.se VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA Tel: 0240-865 00 Fax: 0240-866 76 Org.nr: 222000-0802 E-post: info@vbu.ludvika.se vbu.se årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM

Läs mer