I (1) 39. Svar på skriftliga frågor till rådet från ledamöter av Europaparlamentet (+)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I (1) 39. Svar på skriftliga frågor till rådet från ledamöter av Europaparlamentet (+)"

Transkript

1 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 18 september 2006 (19.9) (OR. en) 12885/06 OJ/CRP1 31 PRELIMINÄR DAGORDNING Möte: 2153:e MÖTET I STÄNDIGA REPRESENTANTERNAS KOMMITTÉ (Coreper I) Datum: Onsdagen den 20 (kl ) och fredagen den 22 (kl ) september 2006 MÖTE ONSDAGEN DEN 20 (kl ) SEPTEMBER Antagande av den preliminära dagordningen I (1) 39. Svar på skriftliga frågor till rådet från ledamöter av Europaparlamentet (+) a) nr E-1261/06, E-1263/06 och E-1265/06 från Elly de Groen-Kouwenhoven "Koncession för Trakia-motorvägen i Bulgarien och rött kort från rådet" "Rådets ståndpunkt om Bulgariens beredskap för EU-anslutning" "Omröstning i den bulgariska nationalförsamlingen den 1 mars 2006 om akter från den tidigare totalitära underrättelsetjänsten Darzavna Sigurnost" 12235/06 PE-QE 660 b) nr E-1472/06 från Bart Staes "Handel med organ från avrättade personer i Kina" 12263/06 PE-QE /06 ELL/co,cs 1

2 c) nr E-1955/06 från Mario Borghezio och E-3102/06 från Maria Matsouka "Fördömande av den kinesiska regimens handel med organ som transplanterats från dödsdömda personer" "Uppsving i Kina för handel med mänskliga organ" 12238/06 PE-QE 663 d) nr E-2374/06 från Agustín Díaz de Mera García Consuegra "Toppmötet mellan EU och Afrika" 12241/06 PE-QE 666 e) nr E-2402/06 från Raül Romeva i Rueda "Illegalt fiske" 12247/06 PE-QE 671 f) nr E-2408/06 från Chris Davies "Stopp för förlusten av biologisk mångfald senast 2010" 12248/06 PE-QE 672 g) nr E-2438/0 från Claude Moraes "Konsumentinformation" 12253/06 PE-QE 677 h) nr E-2698/06 från Erik Meijer "Palestinska invånare i Jerusalem har endast begränsad uppehållsrätt och fortsatt israelisk expansion öster om staden ökar risken för allvarlig konflikt" 12249/06 PE-QE 673 i) nr E-2786/06 från Kyriacos Triantaphyllides "Europarådets rapport om CIA:s olagliga fängslanden och flygningar över EU" 12251/06 PE-QE 675 j) nr E-2801/06 från Jonas Sjöstedt och Eva-Britt Svensson "Den azeriska befolkningens rättigheter i Iran" 12252/06 PE-QE 676 k) nr P-2842/06 från Carlo Fatuzzo "Ingrid Betancourt bortförd i Colombia sedan den 23 februari 2002" 12236/06 PE-QE 661 l) nr E-2961/06 från Marco Rizzo "En europeisk gendarmeristyrka" 12237/06 PE-QE 662 m) nr E-3039/06 från Richard Seeber "Kränkningar av mänskliga rättigheter mot barn i Nepal" 12240/06 PE-QE 665 n) nr E-3079/06 från Albert Maat och Camiel Eurlings "Oroväckande situation i Syrien på grund av EU:s migrations- och asylpolitik" 12242/06 PE-QE 667 o) nr E-3184/06 från Catherine Stihler "Internationella valfångstkommissionen (IWC) och valfångst" 12244/06 PE-QE 669 p) nr E-3251/06 från Ashley Mote "Nya projekt och institutioner" 12245/06 PE-QE 670 q) nr E-3263/06 från Dimitrios Papadimoulis "Gripandet av och förhöret med universitetslektor Milios i USA" 12264/06 PE-QE /06 ELL/co,cs 2

3 r) nr E-3377/06 från Koenraad Dillen "Turkiets premiärminister Erdogans uttalanden om Frankrike" 12265/06 PE-QE 680 s) nr E-3388/06 från Antonio Tajani "Antisemitism i Rom" 12267/06 PE-QE 682 t) nr E-3428/06 från Bart Staes "Rysk lagstiftning avseende religiösa grupperingar" 12268/06 PE-QE 683 u) nr E-3462/06 från Camiel Eurlings "Irene van den Broek förvägrad inresa" 12269/06 PE-QE 684 v) nr E-3479/06 från Yiannakis Matsis "Turkiets förpliktelser" 12270/06 PE-QE 685 w) nr E-3552/06 från Mario Borghezio "Skydd av europeiska produkter mot falsk märkning från kinesiska konkurrenter" 12272/06 PE-QE Utkast till dagordning för Europaparlamentets kommande sammanträdesperioder a) Strasbourg den september 2006 b) Bryssel den oktober /06 PE /06 PE Styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor a) Utnämning av Miloslav HETTEŠ som ersättare för Mária NÁDAŽDYOVÁ, avgående slovakisk ordinarie ledamot b) Utnämning av Rafal BANIAK som ersättare för Malgorzata CZAPKA, avgående polsk suppleant c) Utnämning av Sverker RUDEBERG som ersättare för Marie-Louise THORSEN-LIND, avgående svensk ordinarie ledamot d) Utnämning av Christian ARDHE som ersättare för Sverker RUDEBERG, avgående svensk suppleant 12227/06 SOC Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om utgifterna för EUGFJ:s garantisektion varningssystem nr 4 7/2006 och uppdatering t.o.m. slutet av juni /06 AGRIFIN 39 FIN /06 AGRIFIN 59 FIN /1/06 AGRIFIN 63 FIN 394 REV /06 AGRIFIN 66 FIN /06 ELL/co,cs 3

4 43. Förslag till rådets beslut om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar, av Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel Antagande 12487/06 ENV 439 WTO 142 MI 160 OC /06 ENV 456 WTO 145 MI 161 OC Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration ( ) (GS + U) Antagande a) av den gemensamma ståndpunkten 12032/06 RECH 200 COMPET 214 CODEC 806 OC /06 CODEC 892 RECH 212 COMPET ADD 1 b) av rådets motivering 12032/06 RECH 200 COMPET 214 CODEC 806 OC 568 ADD /06 ELL/co,cs 4

5 II 45. Förberedelse för rådets möte (konkurrenskraft: inre marknaden, industri och forskning) den 25 september 2006 Innovationspolitik och konkurrenskraft. Föredragning av kommissionen. Diskussion (Offentlig debatt) 12585/06 COMPET 226 IND 60 RECH 210 ECOFIN 284 ECO 138 ENER 206 ENV Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (INSPIRE) (R) (tredje behandlingen) Förberedelse för trepartsmötet 12689/06 ENV 454 STATIS 64 RECH 213 CODEC Förslag till Europaparlamentets och rådets rekommendation om gränsöverskridande rörlighet inom gemenskapen i utbildningssyfte: Europeiska kvalitetsstadgan för rörlighet (R) (första behandlingen) Analys av det slutliga kompromissförslaget i syfte att nå en överenskommelse 12739/06 EDUC 169 SOC 405 CODEC COR Förslag till Europaparlamentets och rådets rekommendation om nyckelkompetenser för livslångt lärande (R) (första behandlingen) Analys av det slutliga kompromissförslaget i syfte att nå en överenskommelse 12740/06 EDUC 170 SOC 406 CODEC Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av programmet Kultur ( ) (R) (andra behandlingen) Analys av det slutliga kompromissförslaget i syfte att nå en överenskommelse 12741/06 CULT 67 CADREFIN 263 CODEC /06 ELL/co,cs 5

6 50. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 89/552/EEG om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television (R) Vägledning för det kommande arbetet i arbetsgruppen 12742/06 AUDIO 40 TELECOM 78 CONSOM 76 CODEC Sex förslag till rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att inbegripa nya verksamma ämnen/bekämpningsmedel (kommittéförfarande) (R) Antagande 12837/06 AGRILEG /06 AGRILEG /06 AGRILEG /06 AGRILEG /06 AGRILEG /06 AGRILEG /06 AGRILEG Förhandlingar mellan EU och USA om ett luftfartsavtal Information från kommissionen 12885/06 ELL/co,cs 6

7 MÖTE FREDAGEN DEN 22 (kl ) SEPTEMBER 2006 II 53. Förberedelse för rådets möte (transport, telekommunikation och energi) den 12 oktober Fastställande av den preliminära dagordningen 2. Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet: Hållbara transporter för ett rörligt Europa Halvtidsöversyn av EU-kommissionens vitbok från 2001 om den gemensamma transportpolitiken Riktlinjedebatt (Offentlig debatt) 54. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten (R) (första behandlingen) Förberedelse för trepartsmötet 12938/06 AVIATION 131 CODEC Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för grundvatten mot föroreningar (R) (tredje behandlingen) Information från ordförandeskapet om resultatet av trepartsmötet 56 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om det finansiella instrumentet för miljön (Life+) (R) (andra behandlingen) Analys av resultatet av omröstningen i parlamentsutskottet 12715/06 ENV 455 CADREFIN 261 FORETS 28 CODEC /06 ELL/co,cs 7

8 57. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel (R + U) (andra behandlingen) Information från ordförandeskapet 58. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel (R + U) (andra behandlingen) Information från ordförandeskapet Övriga frågor (GS + U) Gemensam ståndpunkt + uttalanden. (R + U ) Rättsakt + uttalanden. (1) Dessa punkter kommer att behandlas i Mertensgruppen den 19 september (+) Punkt som kan antas genom skriftligt förfarande, i enlighet med artikel 12.2 i rådets arbetsordning. (º) Punkt där Coreper får fatta beslut i procedurfrågor i enlighet med artikel 19.7 i rådets arbetsordning /06 ELL/co,cs 8

PRELIMINÄR DAGORDNING 2212:e mötet i STÄNDIGA REPRESENTANTERNAS KOMMITTÉ (Coreper I) Datum: Onsdagen den 16 januari 2008 (kl. 15.

PRELIMINÄR DAGORDNING 2212:e mötet i STÄNDIGA REPRESENTANTERNAS KOMMITTÉ (Coreper I) Datum: Onsdagen den 16 januari 2008 (kl. 15. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 7 januari 2008 (15.1) (OR. en) 5247/08 OJ/CRP1 2 PRELIMINÄR DAGORDNING Möte: 2212:e mötet i STÄNDIGA REPRESENTANTERNAS KOMMITTÉ (Coreper I) Datum: Onsdagen den 16 januari

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA

EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA MARS 2010 30.3.2010 Europeiska unionens officiella tidning C 83/1 F E U KONSOLIDERADE VERSIONER F E U F AV FÖRDRAGET OM

Läs mer

LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG

LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507 025 25 E-post: order@sns.se

Läs mer

954386_TRAITE_SV_1_50 03-02-2005 08:08 Pagina 1 FÖRDRAG OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA

954386_TRAITE_SV_1_50 03-02-2005 08:08 Pagina 1 FÖRDRAG OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA 954386_TRAITE_SV_1_50 03-02-2005 08:08 Pagina 1 FÖRDRAG OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA 954386_TRAITE_SV_1_50 03-02-2005 08:08 Pagina 2 MEDDELANDE TILL LÄSAREN Denna publikation innehåller

Läs mer

"TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT HÅLLBART EUROPA" En roll för det civila samhällets organisationer. Ordförandens arbetsprogram och prioriteringar 2010 2013

TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT HÅLLBART EUROPA En roll för det civila samhällets organisationer. Ordförandens arbetsprogram och prioriteringar 2010 2013 1 "TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT HÅLLBART EUROPA" Ordförandens arbetsprogram och prioriteringar 2010 2013 En roll för det civila samhällets organisationer Jag har tre områden som prioriteringar under mitt

Läs mer

Mer eller mindre demokrati? [1] Mer eller mindre. demokrati?

Mer eller mindre demokrati? [1] Mer eller mindre. demokrati? Mer eller mindre demokrati? [1] Mer eller mindre demokrati? [2] Mer eller mindre demokrati? Mer eller mindre demokrati? [GÖSTA TORSTENSSON] Mer eller mindre demokrati? [3] Mer eller mindre demokrati? Författare:

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31

29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31 29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 15.10.2014 L 297/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1078/2014 av den 7 augusti 2014 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets ordning

Läs mer

STÖDPAKET TILL UKRAINA

STÖDPAKET TILL UKRAINA STÖDPAKET TILL UKRAINA STÖDPAKET TILL UKRAINA Här redovisas de viktigaste åtgärderna som kommissionen föreslår på kort och medellång sikt för att hjälpa till att stabilisera det ekonomiska läget i Ukraina,

Läs mer

din guide till EU-stöd

din guide till EU-stöd din guide till EU-stöd EU-upplysningens uppdrag EU-upplysningen har riksdagens uppdrag att ge allmänheten opartisk och allsidig information om EU, det svenska medlemskapet och EU-arbetet i riksdagen. Vi

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 24.12.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 352/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107

Läs mer

EUROPEISK LANDSKAPSKONVENTION Florens, 20.10.2000. Inledning. Europarådets medlemsstater som undertecknat denna konvention,

EUROPEISK LANDSKAPSKONVENTION Florens, 20.10.2000. Inledning. Europarådets medlemsstater som undertecknat denna konvention, EUROPEISK LANDSKAPSKONVENTION Florens, 20.10.2000 Inledning Europarådets medlemsstater som undertecknat denna konvention, som beaktar att Europarådets mål är att uppnå en ökad sammanhållning mellan dess

Läs mer

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna Finansieras av Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen

Läs mer

Handbok om. Genomförandet av. Tjänstedirektivet

Handbok om. Genomförandet av. Tjänstedirektivet Handbok om Genomförandet av Tjänstedirektivet Friskrivningsklausul Detta dokument, som har utarbetats av tjänsteavdelningarna vid Generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster, är inte bindande för

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

UNESCOS KONVENTION. Om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar

UNESCOS KONVENTION. Om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar UNESCOS KONVENTION Om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar Svenska Unescorådets skriftserie, Nr 2/2010

Läs mer

Rapport Bryr sig dina EU-politiker om miljön?

Rapport Bryr sig dina EU-politiker om miljön? Rapport Bryr sig dina EU-politiker om miljön? Naturskyddsföreningens bakåtriktade granskning inför EU-valet 2014 Innehåll Förord 3 Naturskyddsföreningens miljöbetyg EU-parlamentariker 4 Hur har vi gjort

Läs mer

Kan Lissabonfördraget minska EU:s sociala underskott? **

Kan Lissabonfördraget minska EU:s sociala underskott? ** Europapolitisk analys MAJ. NUMMER 2010:4epa Jörgen Hettne * Kan Lissabonfördraget minska EU:s sociala underskott? ** Sammanfattning Under en ganska lång period har EU:s medlemsstater försökt stöpa om EU

Läs mer

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG Europeiska kommissionen SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG M. O Briain SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2000L0053 SV 01.07.2005 004.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2000/53/EG av den18

Läs mer

Sveriges första femton år som medlem i EU

Sveriges första femton år som medlem i EU Sveriges första femton år som medlem i EU Djurskydd Sverige hade redan före inträdet i EU en hög djurskyddsnivå, och har i de flesta fall kunnat bibehålla denna. Utvecklingen har dock gått mot fler EU-regelverk

Läs mer

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU Studiematerial från riksdagen Det här är EU Teds tröja en fråga för EU EU påverkar dig EU beslutar om mycket som påverkar dig och dina kompisars vardag. Du behöver bara vända på din väckarklocka eller

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA ändrad genom protokoll nr 11 och 14 med protokoll nr 1, 4, 6, 7, 12 och 13

Läs mer

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Socialt ansvarsfull upphandling En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Den här publikationen har beställts inom ramen för EU:s program för sysselsättning och social solidaritet (2007

Läs mer

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Ds 2014:22 Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Konventionen om förbud mot utveckling, produktion och lagring av kemiska vapen samt om förstörelse av dessa

Konventionen om förbud mot utveckling, produktion och lagring av kemiska vapen samt om förstörelse av dessa Konventionen om förbud mot utveckling, produktion och lagring av kemiska vapen samt om förstörelse av dessa Antagen i Paris den 13 januari 1993 Trädde i kraft den 29 april 1997 De stater som är parter

Läs mer